BEGROTING. Nederlandse Genealogische Vereniging Papelaan 6, 1382 RM Weesp. KvK nr ANBI erkende instelling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEGROTING. Nederlandse Genealogische Vereniging Papelaan 6, 1382 RM Weesp. KvK nr. 40531257 ANBI erkende instelling"

Transcriptie

1 BEGROTING 2014 Nederlandse Genealogische Vereniging Papelaan 6, 1382 RM Weesp KvK nr ANBI erkende instelling

2 Nederlandse Genealogische Vereniging Begroting 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene Toelichting 1 Balans: activa en passiva 2 Samenvatting Baten en Lasten 3 Liquiditeitsbegroting / Investeringen 3 Toelichting op de balans 4 Toelichting op baten en lasten 5/6 ALGEMENE TOELICHTING. In de aanloop naar de opstelling van de begroting 2014 zijn vrijwel alle budgethouders geraadpleegd. Dit zijn: alle afdelingsbesturen, zowel regionaal als functioneel, via de betreffende afdelingspenningmeester; de Hoofden van Dienst in het Verenigingscentrum, via directeur Verenigingscentrum en de Diensten PR en Computer Genealogie. Voor het bepalen van de inkomsten uit contributie is er overleg geweest met de contributieadministrateur. De contributiebedragen blijven gelijk. Het tarief voor vergoeding auto-km blijft gehandhaafd op 0,20 per km (zie ook pag 5) Nieuw is op pagina 3 het overzicht van liquiditeit en investeringen in het begrotingsjaar Vooral door de tijdige aanlevering door de afdelingen van het voorstel begroting 2014 was het mogelijk om deze begroting op tijd samen te stellen. Bij het begrotingsproces is bij een enkele regionale afdeling de voorgestelde begroting gewijzigd waarbij de betreffende afdeling hiervan al op de hoogte is gesteld. Voor de bijdrage bij de voorbereiding van deze begroting bedankt het hoofdbestuur een ieder voor zijn/haar inzet. Weesp, 25 oktober Namens hoofdbestuur M.J. Krooswijk, secretaris NGV.

3 Bedragen in 1,- Balans NGV Activa 1 januari december 2014 Vaste Activa Gebouw Inventaris Vlottende activa Voorraden Vorderingen: Debiteuren Overige vorderingen Liquide middelen Totaal Activa Passiva 1 januari december 2014 Eigen vermogen, incl. resultaat Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal Passiva Toelichting op de balans: pagina 4. Pag. 2/6

4 Bedragen in 1,- BATEN en LASTEN Baten Contributie Dienst Bestellingen Rente Totaal Baten Lasten Gens Nostra Regionale afdelingen Functionele afdeling: Familie Organisateis Heraldiek Verenigingscentrum Diensten in Verenigingscentrum Afschrijving inventaris Huisvesting Contactdienst Dienst Public Relations Internet, automatisering Dienst Computer Genealogie Bestuur,werkgroepen, contributie- en ledenadm Verzekeringen Bankkosten Totaal Lasten Resultaat 0 W Toelichting en verdere specificatie baten en lasten: pagina 5 en 6. LIQUIDITEIT EN INVESTERINGEN 2014 Bedrag Liquide middelen per 1 januari 2014 (incl resultaat 2013) Kopieermachine (aanschaf maart 2014) Inventaris VC, ladenkastjes Automatisering Onderhoud gebouw: 2 CV heteluchtketels Overig kleinere investeringen Afschrijvingen in Liquide middelen per 31 december Pag. 3/6

5 Toelichting op de balans ACTIVA Gebouw De WOZ waarde per 1 januari 2014 is nog niet bekend maar volgens voorspellingen is de te verwachten WOZ waarde ongeveer gelijk aan de huidige balanswaarde van Inventaris De inventaris van 2011 en eerder is volledig afgeschreven. Na boekingen in 2013 wijkt de waarde van de per 1 januari 2014 aanwezige, en niet volledig afgeschreven, inventaris niet belangrijk af van de beginwaarde Specificatie: Aanschaf Boekwaarde Boekwaarde Omschrijving in Kopieermachine (aanschaf 2013) Kopieermachine (aanschaf maart 2014) nvt Scanners (aanschaf 2013) 2 stuks Inventaris VC (aanschaf 2014, overig is afgeschreven) nvt PC s VC (deels aanschaf in 2014) Overig inventaris, o.a. frankeermachine Voorraden Betreft Voorraden Dienst Bestellingen en voorraad Bibliotheek en collecties. Vorderingen Vorderingen zijn Voorschotten aan afdelingen en Nog te ontvangen rente van de vermogensspaarrekening ING. Door investeringen in 2014 is de vordering rente per einde jaar lager. Van de voorziening oninbare debiteur (Symposium Maastricht 2012) is in het jaar 2013 alsnog een bedrag ontvangen, dit voordeel is in de schatting 2013 meegenomen. Liquide middelen Alle Bankrekeningen NGV incl. bankrekeningen afdelingen, Dienst Bestellingen en Spaarrekening NGV en Spaarrekeningen afdelingen ( ASD ) PASSIVA Eigen vermogen Ten opzichte van 2013 is Reserve huisvesting gedaald door aanschaf van 2 CV heteluchtketels in oktober 2013 en eind 2014 nogmaals 2 CV heteluchtketels. Verder wordt van de Reserve jubilea een bedrag van gebruikt voor jubilea in afdelingen. De reserve is en gezien de (netto) kosten vorig landelijk jubileum is de afboeking mogelijk. Voor de besteding van spaarrekeningen afdelingen ( ASD ) wordt zoals aangekondigd in penningmeesteroverleg van 14 september 2013 aan de betreffende afdeling bij de jaarrekening 2013 meer inzicht gevraagd over de verwachte besteding op korte en middellange termijn. Langlopende schuld betreft Lening Sedes Nostra lening tegen 2% per jaar. Kortlopende schulden betreft: Crediteuren, Nog te betalen kosten algemeen en Nog te betalen kosten in afdelingen. Pag. 4/6

6 TOELICHTING EN VERDERE SPECIFICATE BATEN EN LASTEN Verenigingscentrum Papelaan 6, Weesp - Diensten: Totale Reiskosten vrijwilligers VC Bibliotheek (Boeken en Periodieken) Biografische documentatie 180 Heraldisch archief Knipseldienst Microfiches 35 Interne Dienst Opmerking: In 2014 zijn de reiskosten niet per dienst gespecificeert. Dit omdat door veelvuldig meereizen van vrijwilligersmet anderen de allocatie van de reiskosten per dienst nier goed mogelijk is. Details per dienst 2013 zijn daarom niet gegeven. - Afschrijving inventaris Huisvesting: Schoonmaak en overig onderhoudinclusief onderhoudsreserve Lokale lasten Energie Telefoon (zakelijk pakket UPC) Tijdelijke opslag, incl uitbreiding in Rente lening Sedes Nostra Bestuur contributie- en ledenadministratie Landelijke vergaderingen Hoofdbestuur Contributieadministratie en ledenadministratie Overige bestuurskosten en werkgroepen Huisvesting: In begroting 2014 is nog de bestendige gedraglijn aangehouden van een reservering onderhoud ad Begin 2014 wordt een rapport gemaakt over de staat van gebouw Weesp. Op basis daarvan wordt een meerjaren onderhoudsplan opgesteld. Energie, hoger energietarief en besparing beter rendement nieuwe CV ketels. Landelijke vergaderingen: Voor- en Najaar AV, Penningmeesteroverleg, Webmasterdag. Schatting werkelijk 2913 is hoger door Brainstormsessies en bijzonder AV. Vrijwilligersvergoeding reiskosten. Vergoeding openbaar vervoer is op basis van 2 e klasse OV. De vergoeding vrijwilligers voor reizen per auto blijft op 0,20 per gereden auto-km. Als uitgangspunten in de toetsing van het tarief per auto zijn meegenomen: de vaste kosten, (belasting, verzekering, onderhoud, afschrijving en renteverlies) Deze zijn onafhankelijk van het gereden aantal kilometers. Voor de berekening van de variabele kosten is naast brandstofverbruik voor een gemiddelde auto bij ook een deel van onderhoud (banden, extra onderhoud) en hogere afschrijvingskosten vanwege meer km verbruik meegenomen. Pag. 5/6

7 TOELICHTING EN VERDERE SPECIFICATE BATEN EN LASTEN (Vervolg) Regionale Afdelingen AFDELING Achterhoek en De Liemers Amersfoort e.o Amsterdam e.o Delfland Friesland Gooiland Groningen Den Helder e.o s-hertogenbosch en Tilburg Hollands Noorderkwartier (incl. kosten jub) Kempen- en Peelland (incl. kosten jub) Kennemerland Oostelijk Westfriesland (incl. kosten jub) Kwartier van Nijmegen Land van Cuijck en Ravenstein Rotterdam e.o Twente Utrecht e.o West Noord-Brabant Flevoland Zeeland Zuid-Limburg Betuwe Rijnland Zaanstreek-Waterland Drenthe en Noord-West Overijsel (incl. kosten jub) Apeldoorn e.o In begroting 2013 tlv reserve Subtotaal regionale afdelingen Begroting 2014 jubilea afd. tlv reserve jubileum TOTAAL TOTAAL Regionale Afdelingen per kostensoort KOSTENSOORT Zaalhuur Spreker Afdelingsblad Bestuurskosten Promotie Bibliotheek/Documentatie Overig, incl. bankkosten In begroting 2013 tlv reserve vlg. afspraak AV TOTAAL Pag. 6/6

VEDIS. Jaarverslag 2013

VEDIS. Jaarverslag 2013 VEDIS Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Winst- en verliesrekening over 2013 en begroting 2014 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2013 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten.

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. Boekhouden voor beginners Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. De balans De balans is een staat van

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel FINANCIEEL JAARVERSLAG Bestuursverslag Beste leden, Wij presenteren u het financieel verslag over het seizoen 2010-2011. Er

Nadere informatie

Jaarrapport 2014 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. Januari 2015

Jaarrapport 2014 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. Januari 2015 Jaarrapport 2014 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen Januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Jaarverslag van het bestuur 4 Jaarrekening Stichting Missionair Diaconaal Centrum 6 a. Balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 van Stichting De Recycling Westland

Jaarrekening 2012 van Stichting De Recycling Westland Jaarrekening 2012 van Stichting De Recycling Westland Balans 31-12-2012 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2011 1100 Bank 5.717,26 15.170,76 100 Eigen vermogen 340.402,78 313.097,71 1150 Spaarrekening 95.000,00

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Noordkaap

JAARREKENING 2014. Stichting Noordkaap JAARREKENING 2014 Stichting Noordkaap 25 maart 2015 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Jaarrekening 2014 2.1 Balans per 31 december 2014 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 2.3 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1

Jaarrekening 2013. Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1 Jaarrekening Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1 1. Inhoudsopgave 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. JAARVERSLAG... 3 3. FINANCIËLE UITKOMSTEN... 4 4. BEGROTING 2014... 6 5. BALANS PER

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 en de begroting voor het jaar 2015 VERENIGING DIERENAMBULANCE GRONINGEN "D.A.G." Friesestraatweg 199a, 9743 AC Groningen www.dierenambulance-groningen.nl BALANS 2014 Activa

Nadere informatie

Diabetesvereniging Nederland Leusden

Diabetesvereniging Nederland Leusden Diabetesvereniging Nederland Leusden Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Algemeen Hierbij bieden wij u de jaarrekening 2014 aan. Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met richtlijn RJ640, die

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13. 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2012 31 december 2011 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.052 VLOTTENDE ACTIVA

Nadere informatie

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014 Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014 concept Inhoudsopgave Verslag van de penningmeester 3 Jaarrekening 2014 Balans op 31 december 2014 4 Exploitatierekening over 2014 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 06088978 Datum: Opgesteld door: 12 februari 2014 Paul Temmink Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Burg. De Boer Stichting. Woonzorgcentrum De Lange Wei

Jaarrekening 2013. Burg. De Boer Stichting. Woonzorgcentrum De Lange Wei Jaarrekening 2013 Burg. De Boer Stichting Woonzorgcentrum De Lange Wei 23 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 26 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 27 5.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2013 31 december 2012 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 6.965 4.132 2.5.1. 6.965 4.132 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. rding Opstapje Driebergen. Stichting Meander Zeist. Stichting MeanderOmnium

Jaarrekening 2011. rding Opstapje Driebergen. Stichting Meander Zeist. Stichting MeanderOmnium Jaarrekening 2011 Stichting MeanderOmnium Stichting Meander Zeist rding Opstapje Driebergen 1-1-2005 t/m 30-6-2006 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 3 JAARVERSLAG DIRECTIE 5 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2011 Balans

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2014 Samenvatting Het boekjaar 2014 werd afgesloten met een groot exploitatieresultaat. Enerzijds komt dat doordat de inkomsten groeiden vanwege een sterke toename in het aantal

Nadere informatie

Stichting Goemanszorg Beheer. Jaarverslag 2009. foto: Hugo Doeleman (1980) Goemanszorg met rechts de zomerwoning vóór afbraak en herbouw

Stichting Goemanszorg Beheer. Jaarverslag 2009. foto: Hugo Doeleman (1980) Goemanszorg met rechts de zomerwoning vóór afbraak en herbouw Jaarverslag 2009 Stichting met rechts de zomerwoning vóór afbraak en herbouw foto: Hugo Doeleman (1980) Stichting Verslag van het bestuur Algemeen In het jaar 2009 werd uitvoering gegeven aan de doelstelling

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS Apeldoorn, 20 maart 2012 JAARREKENING Politieacademie Bezoekadres: Arnhemseweg 348 7334 AC Apeldoorn Postadres: Postbus 834 7301

Nadere informatie

Huurders Vereniging De Brinkhof Financiële Administratie Rustenburgstraat 64 7311 JC Apeldoorn. Financieel jaarverslag 2012 en begroting 2013

Huurders Vereniging De Brinkhof Financiële Administratie Rustenburgstraat 64 7311 JC Apeldoorn. Financieel jaarverslag 2012 en begroting 2013 Inhoud 1. Balans per 31 december 2012 2. Staat van en 2012 3. Toelichting op de Balans 4. Toelichting op de staat van en 5. Ondertekening door bestuurders huurdersvereniging 6. Verklaring inzake controle

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Stichting Joyce Tol Fonds Nieuwkoop

JAARREKENING 2013. Stichting Joyce Tol Fonds Nieuwkoop JAARREKENING 2013 Stichting Joyce Tol Fonds Nieuwkoop INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMENE BESCHOUWINGEN Opdracht Algemeen FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 1 Rekening van baten

Nadere informatie

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 2 3 4 Opdracht Samenstellingsverklaring Resultaat Financiële positie 2

Nadere informatie

AKTIVA Pand 673.308 673.308. Debiteuren 518 112

AKTIVA Pand 673.308 673.308. Debiteuren 518 112 Stichting VSN House Baarn Jaarrekening 2013 Balans 31 december 2013 31 december 2012 AKTIVA Pand 673.308 673.308 Debiteuren 518 112 Rekening courant 21.545 142.738 Zakelijke Spaarrekening 185.000 34.009

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag Stichting Hulp Oost-Europa Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening: Balans 10 Kasstroomoverzicht 11 Staat van baten en lasten 12 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

STICHTING HOSPICE MARTINUS

STICHTING HOSPICE MARTINUS STICHTING HOSPICE MARTINUS Er zijn, verlicht JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 BALANS PER 31 DECEMBER... 9 RESULTATENREKENING... 10 KASSTROOMOVERZICHT... 11 TOELICHTING OP

Nadere informatie

Eindexamen havo m&o 2013-I

Eindexamen havo m&o 2013-I Opgave 1 Gegeven is onderstaande balans van Comar nv. Debet Balans per 31 december 2012 (getallen x 1.000,-) Credit Gebouwen 12.000 Maatschappelijk 10.000 aandelenkapitaal Afschrijving gebouwen 2.400 Aandelen

Nadere informatie

STICHTING TAAL EN THEATER STUDIO DE BAKKERIJ ROTTERDAM

STICHTING TAAL EN THEATER STUDIO DE BAKKERIJ ROTTERDAM STICHTING TAAL EN THEATER STUDIO DE BAKKERIJ ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG 2014 INHOUD BLZ. BESTUURSVERSLAG 2014 1 JAARREKENING 2014 Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 OVERIGE

Nadere informatie

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie