Industrielaan Aalst (Erembodegem) Tel Fax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Industrielaan 2. 9320 Aalst (Erembodegem) Tel. 053 83 88 48. Fax. 053 83 44 22. info@ilva.be. www.ilva.be"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2007 Industrielaan Aalst (Erembodegem) Tel Fax

2 Opdrachthoudend intergemeentelijk samenwerkingsverband beheerst door het decreet van 6 juni 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking. Opgericht te Aalst op 31 oktober Statuten goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 27 januari Statuten gewijzigd bij beslissing van de Algemene Vergadering van Goedgekeurd bij Ministerieel Besluit dd. 21 juni november 2004 De gecoördineerde tekst van de statuten is neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde op 16 februari Ze is gepubliceerd in de bijlage tot het B.S. van 25 februari Rechtbank van Koophandel te Dendermonde - afdeling Aalst - nr. 1. B.T.W. nr. :

3 INHOUD 1. ILvA ALS VERENIGING De toepassing van het nieuwe decreet Leden en statuut Bestuursorganen Algemene Vergadering Raad van Bestuur Directiecomité Externe vertegenwoordiging Toezicht en overleg Evaluatierapport en ondernemingsplan Actieplan en begroting Beleidsconferentie 12. De (her)huisvesting PERSONEEL Syndicaal overleg Functioneel organigram INZAMELING AFVAL De inzamelactiviteiten... 8 * huis-aan-huis inzamelin * containerparken 2. Evaluatie van de selectieve inzameling huishoudelijk afval in Inzameling van bedrijfsafval AFVALVERWERKING De deponie te Vlierzele * de afwijkingen op het stortverbod * de aangevoerde tonnages * de voortgang van de exploitatie * de gasvalorisatie * windenergie * de nazorg 2. De deponie te Voorde De waterzuivering De GFT-composteringinstallatie De overige verwerking SENSIBILISERING en preventie TOT SLOT FINANCIËLE RESULTATEN VERSLAG VAN HET COLLEGE VAN COMMISSARISSEN

4 LIJST VAN DE VENNOTEN ( ) AANDEELHOUDERS A Inwoners aandelen (à 25) volstort in Aalst Denderleeuw Erpe-Mere G bergen Haaltert Herzele Kluisbergen Lede Ninove Oosterzele Sint-L-Houtem Zottegem TOTAAL AANDEELHOUDERS B aandelen (à 25) volstort in Provincie Oost-Vlaanderen AANDEELHOUDERS C aandelen (à 25) volstort in IVBO 1 25 IVM 1 25 Het geplaatst en volstort kapitaal bedraagt

5 RAAD VAN BESTUUR ( ) AANDEELHOUDERS A - GEMEENTEN Aalst Denderleeuw Erpe-Mere Geraardsbergen Haaltert Herzele Kluisbergen Lede Ninove Oosterzele Sint-Lievens-Houtem Zottegem Jan De Mey, Marc Gielens, Patrick Jacobs, Philippe Kiekens, Paul Stockman, Johan Stylemans, Willy Van Mossevelde, Voorzittter, Geert Verdoodt Myriam D haeseleer, Sofie Renders Georges De Langhe, Maggie Van Impe Freddy Galle, Leonce Nachtergaele, ondervoorzitter, Lindy Van Den Bossche, Francine Van Der Maelen Nathalie Meganck, Willy Michiels Noël De Smet, Luc Hoorens Frank De Backer Hilde De Gendt, Norbert De Jonge Michel Casteur, Georgette De Kegel, Marc Nachtergaele, Jannick Violon Marc De Smet, Els De Turck Jozef Erauw Herman De Loor, Paul Lievens, Carinne Vekeman AANDEELHOUDERS B PROVINCIE Bart Blommaert, Eddy Couckuyt, Dirk De Meerleer, Vera de Merlier, Jean-Pierre Stockman, Freddy Van Eeckhout, Gerda Zenner-De Gryze LEDEN MET RAADGEVENDE STEM ( art. 14 van de statuten) Guido De Braekeleer, Marc Desloovere, Yves Lerminiaux, Filip Michiels, Alfons Schorreel Secretaris : Henk Geeroms COMMISSARISSEN Burgerlijke bvba Ben Lanckman & Co vertegenwoordigd door de heer Ben Lanckman Burgerlijke bvba Van Impe, Mertens & Associates vertegenwoordigd door de heer Joris Mertens DIRECTIECOMITE ( ) Voorzitter : Willy Van Mossevelde Leden : Bart Blommaert, Michel Casteur, Frank De Backer, Norbert De Jonge, Georges De Langhe, Herman De Loor, Noël De Smet, Els De Turck, Myriam D Haeseleer, Marc Gielens, Jozef Erauw, Patrick Jacobs, Willy Michiels, Leonce Nachtergaele Secretaris : Henk Geeroms 5

6 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS VESTIGINGEN Dienst Adres Telefoon Fax Secretariaat Industriezone Zuid III, Industrielaan Aalst (Erembodegem) 053/ / Deponie Vlierzele Bussegem 2a, 9520 Sint-Lievens-Houtem (Vlierzele) 09/ / Deponie Voorde Geraardsbergsesteenweg 660, 9400 Ninove (Voorde) 054/ / Magazijn Hekkestraat 24, 9308 Aalst (Hofstade) 053/ / Containerparken Aalst I Bergemeersenstraat / / Aalst II Spuimeersenweg Hofstade 053/ / Denderleeuw Thontlaan 42, / / Erpe-Mere Geraardsbergen Dagmoedstraat / / Haaltert Geraardsbergsesteenweg 205 A 053/ / Herzele Mergellaan / / Kluisbergen Oudenaardebaan / / Lede Kleiweg / / Ninove Pamelstraat-Oost / / Oosterzele Lange Ambachtstraat 38 09/ / Sint-Lievens -Houtem Bussegem 1 A 09/ / Zottegem Ballingsweg 19 09/ /

7 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE ALGEMENE VERGADERING. Mevrouwen, Mijne Heren, In 2007 is, als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen, de samenstelling van de bestuursorganen vernieuwd. Behoudens de decretaal opgelegde bijkomende taken naar aanleiding van een dergelijke vernieuwing, zoals het opstellen van een evaluatierapport over de voorbije periode en een ondernemingsplan over de pas aangevatte legislatuur, heeft deze bestuurswissel de werking weinig beïnvloed. Integendeel worden alle grote beleidslijnen uit het verleden gewoon verder getrokken en blijft de samenwerking tussen de steden en gemeenten en ILvA even intens. Belangrijk is wel dat deze hechte samenwerking en de onverkorte toepassing van het voor Vlaanderen uniek diftarsysteem waarbij de burgers in het hele werkingsgebied voor de inzameling en de verwerking van hun afval op eenzelfde wijze worden behandeld en eenzelfde tarief betalen, de gemeente Liedekerke er toe heeft aangezet zijn lidmaatschap bij ILvA aan te vragen. Deze aanvraag is eind 2007 door de Algemene Vergadering positief beantwoord zodat ILvA vanaf 2008 dertien leden telt. Vermits het beleid geen wijzigingen onderging zijn ook de resultaten bestendigd die de vorige jaren op het vlak van het vermijden van afval door ILvA zijn geboekt, zij het dat er een einde is gekomen aan de jongste jaren steeds opnieuw vastgestelde inkrimping van de afvalberg. Negatief is wel dat, ondanks het invoeren van een nieuwe tarievenstructuur, het inzamelen en verwerken van bedrijfsafval nog steeds in de rode cijfers zit. Op de deponie te Vlierzele ligt de financiële bonus een stuk lager dan de voorbije jaren. Door het steeds strenger wordend beleid op het vlak van afvalverwerking is de aanvoer op de deponie met meer dan één vierde gedaald, waardoor het financieel overschot een stuk lager ligt dan de vorige jaren. Toch wordt de exploitatie steeds verder gezet met de inrichting van nieuwe fases en de afdekking van de volstorte, zodat deze exploitatie de financiële toestand van ILvA nog tot 2012 ten goede kan beïnvloeden. Anderzijds blijft de gasvalorisatie een belangrijk item, zowel op het vlak van milieu als op het financiële vlak en is er weer hoop dat eindelijk een windturbine op de deponie van Vlierzele kan worden geplaatst. Verder blijft ILvA veel aandacht besteden aan sensibiliserings- en preventiecampagnes teneinde de afvalberg verder te verkleinen en zo dit niet lukt, toch nog steeds meer afval te recycleren en minder te verbranden. Aansluitend onderhoudt ILvA ook de nodige contacten met alle steden en gemeenten en bestuurders en met de omwonenden van diverse projecten zodat de in de schoot van ILvA genomen beslissingen steeds een breed draagvlak hebben en met de terechte opmerkingen van de bevolking rekening kan worden gehouden. Tot slot zijn de vergoedingen die de gemeente betalen voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval het voorbije jaar opnieuw licht gedaald. Ook dat is een gevolg van de volgehouden strijd tegen de afvalberg. Het is een aangename plicht alle medewerkers voor hun inspanningen in 2007 te danken in de overtuiging dat zij ook de volgende jaren de werking van ILvA in goede banen zullen leiden. Namens de Raad van Bestuur, Henk Geeroms Algemeen Directeur Willy Van Mossevelde Voorzitter 7

8 8

9 1 ILVA ALS VERENIGING 1. DE TOEPASSING VAN HET NIEUWE DECREET Nadat op 31 oktober 2003 ILvA als nieuw intergemeentelijk samenwerkingsverband met een opdrachthoudend karakter is opgericht en in de volgende jaren zowel op het administratieve als op het be leidsmatige niveau nog heel wat stappen zijn gezet in het splitsingsproces van de vroegere intercommunale in ILvA en SOLvA, bleef de overdracht van het onroerend patrimonium van de vroegere intercommunale, nu SOLvA, naar het opdrachthoudend samenwerkingsverband ILvA ook in 2007 nog steeds de nodige aandacht vragen. In de loop van 2007 zijn de noodzakelijke oriënterende bodemonderzoeken voor deze overdrachten afgewerkt. Door het onverantwoord lang talmen van de instrumenterende notaris waren een aantal studies ver vallen zodat in de tweede helft van 2006 opdracht is gegeven tot de actualisatie ervan. De meeste sites zijn inmiddels van SOLvA naar ILvA over gedragen. Voor de containerparken van Denderleeuw en Sint-Lievens- Houtem en de deponieën van Voorde en Vlierzele zijn de nodige documenten nog niet voorhanden. In 2008 zullen ook deze overdrachtdossiers zonder problemen kunnen worden afgewerkt. Inmiddels is de in de fout gegane notaris aangemaand de kosten die het gevolg zijn van de actualisatie van de bodemonderzoeken te vergoeden. Al deze overdrachten zijn aan boekwaarde gerealiseerd. Anderzijds is ook het personeel dat vroeger door SOLvA aan ILvA deels ter beschikking werd gesteld, per 1 januari 2007 twee deeltijdse arbeidsovereenkomsten aangeboden (zie verder). 2. LEDEN EN STATUTEN In toepassing van artikel 10 van de statuten heeft de Buitengewone Algemene Vergadering van 13 februari 2007 de aandelen aangepast aan de recente bevolkingscijfers. Als gevolg ervan is het aantal aandelen van Ninove met 11, van Denderleeuw, Geraardsbergen en Herzele met 4 en van Kluisbergen en Sint- Lievens-Houtem met 1 aandeel toegenomen. Anderzijds kreeg ILvA in de loop van 2007 de uitdrukkelijke vraag van de gemeente Liedekerke om tot het samenwerkingsverband toe te treden. Deze vraag is eerst aan de twaalf Burgemeesters, als vertegenwoordigers van hun onderscheiden besturen voorgelegd op een daartoe speciaal bijeengeroepen overleg op 20 juni Daarop bleek dat de onderscheiden gemeentebesturen niet tegen deze toetreding gekant waren, er zelfs de bevestiging in zagen van de goede werking van ILvA, voor zover de toetreding geen negatief effect op de werking of op de financiële lasten van de huidige leden zou hebben. Toen dit kon worden aangetoond, kon de Raad van Bestuur dd. 25 juni 2007 de voorwaarden voor toetreding vastleggen. De gemeente Liedekerke kon tot ILvA toetreden indien de statuten, inbegrepen de volledige bevoegdheidsoverdracht voor de inzameling en verwerking van alle huishoudelijke afvalstoffen zowel via de haal- als de brengmethode, werden onderschreven, en een inkomgeld werd betaald zoals vastgelegd in artikel 11 van de statuten. In dit artikel is gestipuleerd dat bij een latere toetreding een inkomgeld kan worden gevraagd, dat wordt bepaald op basis van de waarde van het aandeel volgens de meest recente jaarrekening waarbij de waarde van één aandeel gelijk is aan het eigen vermogen gedeeld door het aantal aandelen en het eigen vermogen is samengesteld uit de som van het kapitaal, de waarderingsmeerwaarden, de reserves en de overgedragen winst of verlies. De gemeente Liedekerke verklaarde zich met deze voorwaarden akkoord en de gemeenteraad van deze Vlaams-Brabantse gemeente besloot per 20 september 2007 tot ILvA toe te treden met ingang van 1 januari Deze toetreding werd door de Algemene Vergadering op 17 december 2007 aanvaard. Door deze toetreding telt ILvA nu 13 steden en gemeenten, een grondgebied van ha waarop inwoners leven. De statuten ondergingen in 2007 geen wijzigingen. 3. BESTUURSORGANEN In toepassing van artikel 57 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking en van artikel 15 van de statuten is de Algemene Vergadering op 13 februari 2007 naar aanleiding van de algehele vernieuwing van de gemeenteraden, overgegaan tot de algehele vervanging van de Raad van Bestuur. Tijdens die Algemene Vergadering zijn vooreerst 33 kandidaatbestuurders voorgedragen door de gemeenteraden en 7 door de Provincie. Tegelijk zijn in toepassing van artikel 52 van genoemd decreet en van de artikels 15 en 17 van de statuten vijf kandidaat-bestuurders met raadgevende stem voorgedragen. Het betreft raadsleden die verkozen zijn op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het College van Burgemeester en Schepenen of aangesteld is als voorzitter van het OCMW. Ze zijn allen met eenparigheid van stemmen tot bestuurder benoemd. Tijdens de onmiddellijk daarop volgende eerste vergadering van de pas aangestelde Raad van Bestuur zijn Willy Van Mos- 9

10 sevelde als voorzitter en Leonce Nachtergaele als ondervoorzitter, eveneens met algemeenheid van stemmen verkozen. Daarna is een nieuw Directiecomité samengesteld, volledig in overeenstemming met artikel 33 van de statuten dat bepaalt dat het Directiecomité bestaat uit maximum éénderde van het aantal leden van de Raad van Bestuur, en elke gemeente en stad samen met de Provincie in dit Directiecomité dient te zijn vertegenwoordigd. De nieuwe samenstelling van de bestuursorganen is hoger weergegeven. 4. ALGEMENE VERGADERING In toepassing van het nieuwe decreet op de intergemeentelijke samenwerking zijn in de loop van 2007 drie Algemene Vergaderingen gehouden. De eerste Buitengewone Algemene Vergadering op 13 februari 2007 heeft de nodige beslissingen genomen betreffende de aanpassing van het aantal aandelen aan de bevolkingscijfers, en, op voordracht van de gemeenten en de Provincie, de Raad van Bestuur opnieuw samengesteld, zoals hoger beschreven. De tweede gewone Algemene Vergadering, op 25 juni 2007 heeft het verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2006 goedgekeurd en de jaarrekening over datzelfde jaar vastgelegd. In uitvoering van artikel 70 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking, dat stipuleert dat de Algemene Vergadering die plaatsvindt in de loop van het eerste werkingsjaar na het jaar waarin verkiezingen voor de algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd, een evaluatierapport over de werking van de vereniging dient voorgelegd, inbegrepen een nieuw ondernemingsplan voor de komende zes jaar, zijn tegelijk het evaluatierapport over de periode en het ondernemingsplan voor de periode goedgekeurd, nadat ze eerder de algehele instemming van alle gemeenteraden konden wegdragen. Tijdens de derde Buitengewone Algemene Vergadering op 17 december 2007 is, steeds conform de bepalingen van hogergenoemd decreet, op voorstel van de Raad van Bestuur genoemd ondernemingsplan als actieplan voor het jaar 2008 goedgekeurd samen met een eraan gekoppelde begroting. Deze Algemene Vergadering keurde ook de toetreding van de gemeente Liedekerke tot ILvA goed, zoals hoger uiteengezet. Nog steeds in toepassing van het nieuwe decreet zijn de Algemene Vergaderingen - daar waar door de deelnemers gevraagd - voorafgegaan door een toelichting van de op de agenda figurerende punten hetzij in een plenaire, hetzij in een commissievergadering van de gemeenteraden. 5. RAAD VAN BESTUUR De Raad van Bestuur vergaderde in maal. Een eerste maal op 13 februari, waarbij een nieuwe voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris werden aangeduid en ook het Directiecomité opnieuw is samengesteld. Daarna is nog vergaderd op 15 maart, 8 mei, 25 juni, 25 oktober en 11 december. Tijdens die vergaderingen is, naast het nodige overleg en de noodzakelijke beslissingen betreffende de toetreding van de gemeente Liedekerke, waarvan op elke vergadering de stand van zaken is toegelicht, vooral aandacht besteed aan het vernieuwen van het wagenpark, het opnieuw afsluiten van contracten voor de verwerking van papier, karton en KGA, de verderschrijdende exploitatie van de deponie te Vlierzele met de realisatie van fase V en de afdek van fase IVa en aan een aantal beperkte wijzigingen van het arbeidsreglement. Verder heeft de Raad van Bestuur het evaluatierapport over de voorbije bestuursperiode en het ondernemingsplan voor de volgende periode grondig voorbereid vooraleer ze aan de steden en gemeenten en aan de Algemene Vergadering is voorgelegd. Ook de beleidsconferentie die op 26 oktober 2007 plaatsvond (zie verder) is door de Raad van Bestuur vooraf grondig voorbereid en achteraf geëvalueerd. Uiteraard worden ook de items geagendeerd die door de Algemene Vergadering dienen goed gekeurd, de balans en resultatenrekening, het actieplan en de begroting voor het komende werkingsjaar. 6. HET DIRECTIECOMITÉ Het Directiecomité vergaderde in maal, telkens in zijn vernieuwde samenstelling, op 1 maart, 29 maart, 3 mei, 5 juni, 7 augustus, 4 september, 2 oktober en 4 december. Het Directiecomité verzekert het dagelijks bestuur en voert de beslissingen van de Raad van Bestuur uit. In het hierna volgend activiteitenverslag wordt hierop verder ingegaan. 7. EXTERNE VERTEGENWOORDIGING ILvA maakt deel uit van verschillende organisaties, commissies en werkgroepen op het vlak van milieuzaken. De Raad van Bestuur besliste op 15 maart 2007 ILvA in deze verenigingen als volgt laten te vertegenwoordigen : Vlaco : Algemene Vergadering: L. De Ceukelaire Provinciaal Overleg huishoudelijke afvalstoffen : H. Geeroms Interafval : Plenaire vergadering : L. De Ceukelaire Werkgroep inzameling : L. De Ceukelaire Werkgroep personeelszaken : I. Depessemier Werkgroep communicatie : T. Verraes WELVA en GID-PBW : - 10

11 8. TOEZICHT EN OVERLEG Het toezicht op de vereniging wordt uitgeoefend door het team van de Afdeling Interlokale Samenwerking en Lokale Openbare Bedrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur van het Vlaams Gewest onder de leiding van de heer Evert Van Walle, Commissaris van de Vlaamse Regering. Deze organiseert ook overleg en kennisuitwisseling tussen de intercommunale verenigingen. Ook in 2007 diende deze instelling niet in te grijpen in het beheer van ILvA, dat geheel in over eenstemming met alle wettelijke en bedrijfseconomische regels werd bevonden. 9. EVALUATIERAPPORT EN ONDERNEMINGSPLAN Artikel 70 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de Raad van Bestuur aan de jaarvergadering, die telkens plaatsvindt in de loop van het eerste werkingsjaar na het jaar waarin verkiezingen voor de algehele hernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd, een evaluatierapport over de werking van de vereniging voorlegt. Dit rapport bevat een nieuw ondernemingsplan voor de komende zes jaar. In uitvoering ervan heeft de Raad van Bestuur op 8 mei, op voorstel van het Directiecomité de evaluatienota over de periode en een ontwerp van ondernemingsplan voor de periode goedgekeurd. Voor dit laatste had de Raad van Bestuur de doelstellingen op 15 maart 2007 vastgelegd. Beide documenten zijn tijdig aan alle stads- en gemeentebesturen bezorgd, door deze goedgekeurd en, zoals hoger vermeld, door de Algemene Vergadering op 25 juni 2007 eenparig vastgelegd. De evaluatie over de voorbije periode is opgevat als een jaarverslag dat, vermits ILvA en SOLvA slechts eind 2003 zijn gesplitst, de evolutie van beide intergemeentelijke samenwerkingsverbanden bespreekt. Hierna wordt enkel de inhoud met betrekking tot ILvA kort weergegeven. Voor de werking in de toekomst zijn twee ondernemingsplannen opgesteld. Evaluatie In het evaluatierapport over de periode wordt vooral aandacht gevraagd voor : de hogergenoemde splitsing van de activiteiten in twee samenwerkingsverbanden op 31 oktober 2003, met de stichting van ILvA als opdrachthoudend samenwerkingsverband voor milieu en de afslanking van de vroegere intercommunale tot SOLvA, een dienstverlenend samenwerkingsverband voor streekontwikkeling als gevolg; de vrij belangrijke uitbreiding van het personeelsbestand van 195 tot 264 voltijdse equivalenten, waarvan er 235 bij ILvA tewerkgesteld zijn; het goedkeuren van het administratief en geldelijk statuut en van het arbeidsreglement en het invoeren van een groepsverzekering; wat de afvalinzameling betreft, * de uitbreiding van de dienstverlening waardoor vanaf de stichting van ILvA de totaliteit van de inzameling en de verwerking van alle huishoudelijk afval door ILvA wordt gerealiseerd. Als gevolg ervan is het aantal gereden rondes voor de huis-aan-huis inzamelingen van in 2002 tot in 2006 opgelopen. * de finalisering van de containerparken voor alle gemeenten; de invoering van het globaal en éénvormig diftarsysteem vanaf 1 januari 2004 voor de huis-aan-huisinzamelingen, en de complementering van dit systeem vanaf 1 juli 2005 op de containerparken; de sterke afname van de afvalberg in het Land van Aalst als gevolg daarvan, die van ton in 2000 tot ton in 2006 met 24 % is afgenomen, daling die vooral is vastgesteld bij de niet-recycleerbare fracties. Gemiddeld is per inwoner het aantal geproduceerd afval van 2000 tot 2006 van 528 tot 394 kg verminderd; de toegenomen activiteit op het vlak van inzameling van bedrijfsafval; de activiteiten op de deponie te Vlierzele die, ondanks het stortverbod, nog steeds wordt geëxploiteerd en waar in de voorbije periode de fasen I, II, III en IVa zijn afgedekt en worden onderhouden middels het laten begrazen door schapen. Op de deponie te Vlierzele is tegelijk de waterzuivering helemaal gemoderniseerd en is vanaf 2001 tot 2006 in totaal Kwh elektriciteit geproduceerd door het valoriseren van het stortgas, goed voor een opbrengst voor ILvA van 1,4 miljoen; het afdekken van de deponie te Voorde waar de stortactiviteiten al eerder waren gestaakt en het inrichten van deze site als overslagstation; de vele activiteiten op het vlak van sensibilisering en preventie vooral gericht op de scholen; de gezonde financiële toestand waarbij de gemeenten exact de kostprijs voor de inzameling en verwerking aan ILvA betalen, doch door een positief exploitatieresultaat van de deponieën de voorbije jaren steeds winst is gegenereerd; de daling van de door de gemeenten netto te betalen bijdragen voor de inzameling en verwerking van het afval, in de voorbije legislatuur van 16,5 tot 10,5 miljoen. Ondernemingsplan Op voorstel van het Directiecomité en in samenspraak met de Colleges van Burgemeester en Schepenen heeft de Raad van Bestuur vol gende doelstellingen voor de nieuwe bestuursperiode weerhouden : het behoud en uitdiepen van het gemeenschappelijk beleid op het vlak van de inzameling en verwerking van de huishoudelijke afvalfracties; het bestendigen van het globaal en éénvormig diftarsysteem; het optimaliseren van de acties voor de inzameling en verwerking; het leveren van blijvende inspanningen voor sensibilisering en preventie; het aanhouden van de strikte overlegstructuur; de exploitatie van de eigen installaties; het uitbouwen van één bedrijfssite; het, uiteraard in samenspraak met SOLvA, behoud van het gemeenschappelijk administratief apparaat. Elk van deze doelstellingen is in het ondernemingsplan verder 11

12 uitgewerkt zodat hier kan worden volstaan met de opsomming ervan. Begroting 2008 Totale inkomsten Totale uitgaven 10. HET ACTIEPLAN EN DE BEGROTING 2008 Artikel 44 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat in het laatste trimester van elk jaar door de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering een actieplan en een budget ter goedkeuring dient voorgelegd waarin de werking van het volgende jaar wordt vastgelegd. Anderzijds legt artikel 70 van hetzelfde decreet alle samenwerkingsverbanden op bij het begin van elke legislatuur een nieuw ondernemingsplan voor de volgende zes jaar op te stellen en ter goedkeuring voor te leggen. Vanuit de vaststelling dat de Algemene Vergadering op 25 juni 2007 het door de Raad van Bestuur uitgewerkte ondernemingsplan voor de periode heeft vastgelegd, nadat het door alle gemeenteraden was goedgekeurd, heeft de Raad van Bestuur op 25 oktober 2007 gemeend dat het actieplan voor 2008 enkel een herhaling van dit ondernemingsplan kan zijn. Hooguit kunnen een aantal prioriteiten worden aangestreept. Vanuit deze redenering is het ondernemingsplan als actieplan voor het jaar 2008 aanvaard. Het bovenstaande neemt niet weg dat voor het jaar 2008 toch een budget is opgesteld. Dit werd eveneens op 25 oktober door de Raad van Bestuur goedgekeurd, naderhand aan alle steden en gemeenten ter behandeling voorgelegd, zodat het door de Algemene Vergadering dd. 11 december 2007 kon worden bevestigd. Globaal voorziet het budget voor 2008 een totaal van aan inkomsten, terwijl uitgaven zijn voorzien voor een bedrag van Voor de huis-aan-huis inzameling wordt een stijging van 10,9 tot 11,2 miljoen verwacht, de exploitatie van de containerparken zou van 3,1 tot 2,8 miljoen dalen. Anderzijds nemen bij de verwerkingskosten de door derden aangerekende kosten zowel voor huis-aan-huis van 5,8 tot 6,3 als voor de containerparken van 2,7 tot 3,1 toe. Voor de eigen exploitaties worden de inkomsten op 6,9, de uitgaven op 4,6 miljoen geraamd, zodat wordt verwacht dat ILvA ook in 2008 een positief resultaat zal kunnen voorleggen. De inkomsten en uitgaven voor de inzameling en verwerking van het huis-aan-huis en op de containerparken ingezamelde afval lopen, net als de vorige jaren, glad, in overeen stemming met de statuten waarin is gestipuleerd dat de bijdragen van de gemeenten beperkt zijn tot het vergoeden van de door ILvA gemaakte kosten. Tot slot dient aangestipt dat 2008 het laatste jaar is waarin versnelde afschrijvingen voor de GFT-installatie dienen geboekt. INZAMELING * Huis aan huis * Containerparken VERWERKING * Huis aan huis * Containerparken BEDRIJFSVUIL EIGEN INSTALLATIES * Exploitatie deponie * Waterzuivering VERSNELDE AFSCHR GFT-INST SENSIBILISERING FINANCIËLE RESULTATEN TOTAAL DE BELEIDSCONFERENTIE In opvolging van de strategische planning die door ILvA reeds een aantal jaren wordt toegepast, en in uitvoering van het ondernemingsplan , is op 26 oktober 2007 een beleidsconferentie georganiseerd met een ruime afvaardiging van de Colleges van Burgemeesters en Schepenen van alle aangesloten steden en gemeenten. Op deze beleidsconferentie zijn een aantal van de in het ondernemingsplan vastgelegde items verder uitgewerkt. Vooreerst is het geloof in het globaal en éénvormig diftarsysteem bevestigd. Vertrekkend van het principe dat hoe minder recycleerbaar een afvalsoort is, hoe meer door de inwoners zelf moet worden betaald, waarbij voor de minst recycleerbare fracties de bijdrage van de inwoners zou moeten volstaan voor 12

13 het betalen van alle kosten, en gelet op de evolutie van het indexcijfer, kan niet worden uitgesloten dat zich in de loop van de legislatuur een aanpassing van een aantal tarieven opdringt. Daarbij zal, zoals hoger gesteld, vooral de vergoeding voor de inzameling en verwerking van de restfractie dienen onderzocht. Wat de gevraagde vergoeding op de containerparken betreft, blijkt dat slechts een fractie van de gezinnen momenteel voor de aanvoer van zijn afval de hoogste tariefschijf van 0,20 betaalt, zodat het aanhouden van deze tariefschaal in vraag kan worden gesteld. Verder bleek dat op het vlak van sensibilisering, waarbij vooral zwerfvuil in de focus zou dienen geplaatst, gemeenschappelijke acties moeilijker liggen. Gezamenlijk vegen van het openbaar domein lijkt niet vanzelfsprekend en ook het afstemmen van politiereglementen in dit verband ligt niet altijd even gemakkelijk. Toch zullen in de loop van deze legislatuur een aantal initiatieven in dit verband dienen genomen. De conclusies van deze beleidsconferentie zullen door de administratie verder in voorstellen worden gegoten die in de loop van 2008 aan de bestuursorganen zullen worden voorgelegd. 12. DE (HER)HUISVESTING Door de toename van de activiteiten op het vlak van afvalophaling en -verwerking is de site op de Industrielaan 2, waar ILvA nog steeds samen met SOLvA is gehuisvest, reeds geruime tijd veel te krap geworden. Als gevolg ervan worden op het industrieterrein Aalst-Noord I m² gehuurd, waar het magazijn en de garage en herstelwerkplaats zijn ondergebracht, wordt voor de op- en overslag van de restfractie, het PMD en het grof vuil beroep gedaan op een private firma te Vlierzele, terwijl op de voormalige deponie van Voorde de op- en overslag voor een aantal andere fracties is ingericht. De bestuursorganen zijn reeds eerder tot het besluit gekomen dat deze toestand bedrijfseconomisch en logistiek enkel tijdelijk kan zijn. Door deze ruimtelijke versnippering van de ILvA-activiteiten gaan immers veel tijd en geld verloren, terwijl ook de controle niet altijd even adequaat kan gebeuren. Eerder is voor een hervestiging gedacht aan het nieuw te ontwikkelen industriegebied Zuid IV, waar voldoende ruimte voor alle activiteiten van ILvA beschikbaar zou zijn. Reeds op 5 september 2002 besliste de Raad van Bestuur principieel tot een hervestiging naar deze zone. Nadat een eerdere investeerder afzag van zijn plannen om het door SOLvA teruggekochte bedrijfsgebouw Windowmakers, onmiddellijk naast de site op de Industrielaan gelegen, aan te kopen, is in de loop van 2007 de mogelijkheid tot hervestiging van de ILvA-activiteiten op die site onderzocht. Het innemen van deze site zou als voordeel hebben dat het huidig administratief gebouw - als onderdeel van de totale administratieve en facilitaire voorzieningen - de stelplaats voor de vrachtwagens en de personeelsparking zou kunnen worden behouden, terwijl de andere diensten in dit gebouw zouden kunnen worden ondergebracht. Uit een vergadering met de vergunningverlenende Overheden bleek dat tegen de inrichting van deze site als bedrijfsvestiging voor ILvA en SOLvA noch planologisch noch milieutechnisch bezwaren konden bestaan, zodat opdracht is gegeven tot een onderzoek naar de technische mogelijkheden van het gebouw. Op basis van de resultaten en na het nodige onderzoek, heeft het nieuwe Directiecomité op 4 september 2007 de beslissing genomen om dat deel van de gebouwen op de site Windowmakers dat niet geschikt kon worden gemaakt voor een reguliere bedrijfsvoering af te breken en zijn de nodige architecten en studiebureaus aangesteld om de site Windowmakers tot een nieuwe site voor ILvA om te bouwen. Hoewel deze site, samen met de huidige vestiging op de Industrielaan 2, groot genoeg is om alle activiteiten in onder te brengen, bleek het, na beraad, verkieslijker alsnog een afzonderlijk overslagstation op Zuid IV in te planten. De nabijheid van de bewoning aan de achterzijde van Windowmakers en de eerdere acties die de bevolking aldaar tegen de uitbreidingsplannen van ILvA had gevoerd, noopten daartoe. Eind januari 2008 kwam de hele hervestigingsproblematiek in een stroomversnelling terecht. De firma Coplac, gevestigd in het industrieterrein Zuid III, op een paar honderd meter van de ILvA-vestiging, bood zijn hele bedrijfsterrein, met een oppervlakte van 4,3 ha, met daarin m² opslag- en werkruimte en m² kantoren en facilitaire ruimtes, aan SOLVA te koop aan. Nadat de Directiecomités van ILvA en SOLVA het pand hadden bezocht, en tot het besluit waren gekomen dat de gebouwen zich in goede tot zeer goede staat bevinden en de beschikbare ruimte meer dan voldoende groot is om alle activiteiten van ILvA en SOLvA in onder te brengen, inbegrepen een overslagstation, kreeg de administratie de opdracht het nodige te doen teneinde de haalbaarheid van een hervestiging van ILvA in deze nieuwe gebouwen te onderzoeken. Uit een omstandig verslag toegelicht op de Raad van Bestuur op 11 maart 2008 bleek dat een hervestiging van ILvA op de Coplac-site te verkiezen was boven de tot dan toe aangehouden hervestiging in Windowmakers. De administratie kwam tot de vaststelling dat, zelfs al is de aankoopprijs - eerst 10,5 miljoen, na onderhandelingen teruggebracht tot 8,9 miljoen - vrij hoog, de financiële repercussies van beide hervestigingsmogelijkheden door de verkoop van de niet meer noodzakelijke sites van Windowmakers en van de huidige vestigingsplaats gelijkaardig zijn, terwijl de mogelijkheden in de Coplac-site beduidend groter zijn dan die bij een hervestiging in Windowmakers. Op basis ervan besliste de Raad van Bestuur op 11 maart 2008 de site aan te kopen en het Directiecomité opdracht te geven het nodige te doen teneinde de financiële voordelen ten gevolge van een globale hervestiging van alle ILvA-activiteiten op één site te maximaliseren. Wellicht zal daartoe een volledige herstructurering van ILvA noodzakelijk zijn, waaraan in 2008 en in 2009 de nodige aandacht zal dienen besteed. Indien alles naar wens verloopt, moet het werkjaar 2010 door het nieuw en geherstructureerd ILvA kunnen worden aangevat. 13

14 Door deze beslissing wordt ook het inrichten van een overslagstation op Zuid IV, waartoe het Directiecomité op 3 mei 2007 had besloten, zinledig. 14

15 PERSONEEL 2 Op 31 december 2007 zijn er bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband ILvA in totaal 265 medewerkers actief, in vergelijking met de toestand eind 2006 een toename van het personeelsbestand met 30 personeelsleden. Deze toename is vooral een gevolg van de indiensttreding van het SOLvA-personeel, dat voor beide samenwerkingsverbanden actief is en tot eind 2006 middels een management-overeenkomst aan ILvA ter beschikking werd gesteld. Vanaf 1 januari 2007 zijn deze voor hun activiteiten voor ILvA op dezes pay-roll geplaatst. Daarnaast heeft de vervanging van (langdurig) zieke medewerkers en de aanwerving van een aantal plaatsvervangende containerparkwachters tijdens het najaar deze toename in de hand gewerkt. In totaal zijn in nieuwe personeelsleden aangeworven. Naast hogervermelde overname van SOLvA-personeel, goed voor 16,7 voltijdse equivalenten, zijn ook een PR-verantwoordelijke, 2 poetsvrouwen, 1 arbeider, 31 laders, 2 lader-chauffeurs, 10 chauffeurs en 7 plaatsvervangende containerparkwachters in dienst gekomen. Anderzijds hebben ook 47 personeelsleden ILvA verlaten. Het gaat om de PR-verantwoordelijke, 2 administratieve medewerkers, 1 poetsvrouw, 1 arbeider, 27 laders, 5 laders-chauffeurs, 6 chauffeurs en 4 plaatsvervangende containerparkwachters/ laders. Bij de beoordeling van deze aanwervingen en ontslagen dient vooral rekening gehouden met de organisatie van de wekelijkse GFT-ophaling in de zomermaanden waardoor heel wat tijdelijk personeel in dienst is genomen. Eind mei is ook afscheid genomen van Willy Van Eeckhout, in dienst gekomen als chauffeur bij de overname van het personeel van de stad Ninove, doch later als plaatsvervangend containerparkwachter tewerkgesteld. Langs deze weg willen wij hem nogmaals danken voor zijn inzet en hem nog vele jaren verdiende rust toewensen. Tot slot herinneren we aan Walter Kesteloot, tewerkgesteld als lader-chauffeur in het magazijn, die op 17 augustus 2007 is overleden. Opgedeeld naar statuut geeft het personeelsbestand volgend beeld: - vastbenoemden: 5 - contractuelen: 260 waarvan 25 bedienden en 235 arbeiders. Van de 25 bedienden zijn er 23 in dienst met een contract van onbepaalde duur, 1 met een vervangingsovereenkomst en 1 met een startbaanovereenkomst. Van de arbeiders zijn er 204 in dienst met een contract van onbepaalde duur, 5 met een contract van bepaalde duur, 21 hebben een vervangingscontract, 3 hebben een startbaanovereenkomst en 2 zijn tewerkgesteld in het stelsel van het Activa-plan. Naast deze aanwervingen zijn ook, zoals elk jaar, een aantal personeelsleden bevorderd op basis van de verworven anciënniteit en het slagen in een interne proef. Daarnaast kregen een aantal medewerkers de mogelijkheid een voor de dienst nuttige opleiding of cursus te volgen. Hierbij zijn de opleiding containerparkwachter voor nieuw aangeworven plaatsvervangende containerparkwachters, het pilootproject vallen en struikelen en de opleiding rijbewijs C voor de laders de meest in het oog springende. Een volledig overzicht van het totale personeelsbestand op vindt u hierna. 1. SYNDICAAL OVERLEG Naar aanleiding van de vernieuwing van de bestuursorganen zijn Willy Van Mossevelde, Voorzitter, Leonce Nachtergaele, Ondervoorzitter, Patrick Jacobs en Jef Erauw aangesteld als werkgeversafgevaardigden in het Hoog Overlegcomité en Bijzonder Onderhandelingscomité en het Comité PBW. Deze comités zijn in 2007 drie maal samengekomen inzake de aanpassing van het arbeidsreglement, het administratief statuut en het algemeen reglement voor de contractuelen. Belangrijk daarbij zijn de aangebrachte wijzigingen in de spreiding en de overdracht van jaarlijks verlof en de vervanging van 15 november door Carnavalmaandag als verlofdag. Daarnaast werd, ingevolge de invoering van het zondagse veegwerk, een nieuw uurrooster met zondagprestatie goedgekeurd en de regeling voor de 10de feestdag in 2008 gunstig geadviseerd. 2. FUNCTIONEEL ORGANIGRAM ( ) Algemeen directeur: Henk GEEROMS (60%). Secretariaat: Diensthoofd: Marie-Antoinette VAN DEN BOSSCHE (42,50%). Administratieve medewerkers: Anneleen MOEREELS (68%), Mieke SCHOLLAERT (85%). Telefoniste-receptioniste: Fran DE PAUW (85%). Systeembeheer: Diensthoofd: Patrick VAN LONDERSEELE (85%). Administratief medewerker: X Algemene milieudienst: Afdelingshoofd: Luk DE CEUKELAIRE. Milieuadviseur: Valérie WILLEQUET. 15

16 Inzameling & werkplaats: Afdelingshoofd: Wim SCHOLLAERT. Administratieve medewerkers: Sophie SCHOLLAERT, Karine VAN GIJSEGEM, Carine VANSTEYVOORT, Greta VERHAS- SELT (deeltijds). Ophaaldiensten: Diensthoofd: Lieve BEECKMAN (80%). Ploegbazen: Peter CROECKAERT, Willy DE BRUYN (60%), Jacques DE VITS, Yvan SCHOLLAERT, Peter VAN NUFFEL (60%), Dirk WAEGEMAN. Chauffeurs: Wilfried AELBRECHT, Johan BAEYENS (80%), Johan BAKAUS, Sven CARDON, Dirk COPPENS, Eddy DE BOECK, Jan DE BOEVER, Alfons DE CONINCK (50%), André DE GREEF, Geert DE NEEF, Pascal DE PELSMAEKER, Marnix DE SMEDT, Alain DE SMET, Herman DE SMET (50%), Marleen DE TROYER, Eddy DESMET, Luc DE ZWAEF, Philippe DEVERCHIN, Luc DIERICK, Michel DUPONT (80%), Marc EVERAERT, Luc FOSSELLE, Willy GROENINCK (80%), Herwin HEYLENS, Louis JANSEGERS, Dirk KIEKENS (80%), Jean-Marie LE MAIRE, Guido MARCKX (80%), Joeri MENS, Carlos MOENS (80%), Pierre PIETERS, Josse POLLET, Geert ROELANDT, Kristof ROELANDT, André SAEYS, Frans SCHUDDINCK (80%), André SMEKENS (80%), Yves SMETRIJNS, Hans SONCK (80%), Michel STANDAERT (80%), Gunther STERCK (80%), Sonja VAN DAELE, Bart VAN DEN BERGHE, Patrick VAN DEN BREMT, Pascal VAN DEN BROECK (80%), Rudi VAN DEN STOCK, Gilbert VAN DER EECKEN, Jean-Pierre VAN DER HEYDEN (80%), Marnik VAN DROOGENBROECK, Peter VAN DURME (verlof zonder wedde), Patrick VAN HAUWERMEIREN, Paul VAN HOLSBEECK, Peter VAN IMPE, Axel VAN ISTERDAEL, Rudy VAN SNICK, Franky VAN VRECKEM, Geert VANDEPUTTE, Marc VERHOEST, Jurgen VERHULST. Chauffeur-laders: Luciën ARYS, Luc DE COCK, Danny DE LEEUW (80%), Kris DE RIJCK (80%), Jurgen DE WOLF, Ronny HEYMANS, Pascal LEEMAN. Lader-chauffeurs: Isidoor DE BRUYN (80%), Glen DE PEL- SENEIR, Christiaan DE VUYST, Petrus GEERAETS, Franky IMPENS, Michaël MOUREAU, Stefaan ROGGEMAN, Patrick THYBAERT. Laders: Dimitri ALLARD, Kenny ALLARD, Etienne ARENTS (80%), David BAETENS, Bart BAUWENS (loopbaanonderbreking), François BAUWENS (verlof zonder wedde), Gino BEECKMAN (verlof zonder wedde), Gunther CAEYMAN, Christophe CASSIMAN, Steven CASSIMAN, David COEN, Jurgen COPPENS, Christophe CORBISIER, Christophe CORTHALS (verlof zonder wedde), Robby DE BUCK (80%), Chris DE COPPEL, Chris DE GRAUWE, Freddy DE GROM (80%), Jan DE MEESTER, Sonja DE RYCK, Jurgen DE TROCH, Yvan DE WUFFEL, Chris DECORTE, Kevin DEN HAESE, Sven DEVLEESSHAUWER, Koen DOMMERS, Bart DUFOUR, Walter EECKHOUT, Rudy EVERAERT (80%), Frederic FRANSAERT, Christian FRISE, Guido GAYTANT, Jurgen GOEMAN, Marc GOEMAN (80%), Luc JACOBS, Dany LUYPAERT (50%), Saimir MAKSUTI, Jordi MANE, Danny MASSEZ, Kevin MATTHIJS, Erwin MOREEL (80%), Mario PELLARIN, Yvan PIENS (50%), Juan PIRON, Dirk PONNET, Andy PROVOST, Guy RAES, Kris RAES, Björn RAMSDAM, Steven RINGOOT, David SAEYS, Roger SCHEERLINCK, Peter SMEKENS, Ronny VAN CANEGEM (50%), Joeri VAN DE PONTSEELE, Kurt VAN DE PONTSEELE, Dominique VAN DE VELDE, David VAN DEN BORRE, Gunther VAN DEN BREMT, Kevin VAN DEN STEEN, Patrick VAN DER MAELEN, Danny VAN DORPE, Henk VAN GEERT, Luc VAN GEERT, Adolf VAN IMPE (80%), Stephane VAN NIEUWENHUYZEN, Bjorn VAN SNICK, Robert VAN WAYENBERGE, Patrick VAN WIJNSBERGE, Andy VANDEMAELE, David VANDENBERGH, Guy VERSLUYS, Jurgen VONCK, Fanny VROENHOVE, Paul WAUTERS. Containerparken: Diensthoofd: Erik DE RIDDER. Ploegbazen: Karel BRUYNINCKX, Philip DENIJS. Chauffeurs: Patrick CROECKAERT, Mario DE BACKER, Wim DE CALUWE, Rafaël DE SCHRIJVER (80%), Patrick DE VITS (80%), Jan EECKHOUT, Dirk JANSEGERS, Guy LAGRING, Gino MAES (50%, verlof zonder wedde), Patrick MEERT, Erwin RONSSE, Gunther SCHOLLAERT, Patrick TEMMERMAN, Geert TOMBEUR, Chris WAEGNEER, Jurgen WUYTENS. Chauffeur-lader:Gerry DE RIJCK. Containerpark Aalst I: Ferdinand BLENDEMAN (80%), Luc DE BOECK, Rufin VAEYENS (80%), Gunther WILLEMS. Containerpark Aalst II: Sonja BEDART (80%), Andy BUYLE, Rik ULIN. Containerpark Denderleeuw Nancy BEECKMANS (80%), Kris BOGAERT, Johan VAN MOL. Containerpark Erpe-Mere: Containerpark Geraardsbergen: Camiel DE CLERCQ, Alfons STOCKMAN, Mario PIETERS. Containerpark Haaltert : Danny DE WAEL, Alex VAN DER MEIRSCH (80%). Containerpark Herzele: Patrick VAN DER LINDEN (80%), Gino VAN EESBEEK. Containerpark Kluisbergen: Brahim AHMITI, Marc DE VITS. Containerpark Lede: Danny VAN DER WEEEN, Bjorn VAN LAETHEM. Containerpark Ninove: Leslie DE CLERCQ (80%), Herman MEERT, Yvan SPINETTE. Containerpark Oosterzele: Marnic PIETERS (80%), Steven TEIRLINCK (80%). Containerpark St.-Lievens-Houtem: Michel CHAVAT (80%), Geert DE SCHUTTER. Containerpark Zottegem: Patrick MEGANCK, Wim VAN DEN EYNDE, Geert VAN NUFFEL. Plaatsvervangers containerparken/laders: Yves BOUE, Hans CALLEBAUT, Marc DE BOECK, Lieven DE SCHEPPER, Jean- Pierre DE WOLF,.Christophe MEGANCK, Danny VAN HER- ZELE, Dirk VINCK. Magazijn en werkplaats: Diensthoofd: David BAEYENS. Magazijnier: Christoph CLAESSENS. 16

17 Hulpmagazijnier: Danny VAN DEN BOSSCHE. Chauffeur: Rudi VAN DE STEENE. Mechaniekers: Laurent CLAUS (80%), Johan VAN DE VELDE, Rony VANDERPOORTEN. Metaalbewerker: Joost VAN GEERT. Afvalverwerking: Afdelingshoofd: Guido ALLARD. Adjunct-afdelingshoofd: Bart VANDECATSEYE. Administratief medewerker: Tanja ALLARD (50%). Deponie Vlierzele: Ploegbaas-mechanieker: Rik HOOGE. Administratieve medewerkers: Jacqueline HEULEU, Greta VERHASSELT (deeltijds). Arbeiders/bulldozermachinisten: Yvan DE LEEUW, Frank DE ROOVER, Patrick DELEENHEER, Adolf DE WULF, Harry GROENINCKX (75%), Danny LAUWEREYS, Donald MAES, Davy SPINETTE, Willy VAN GOETHEM. Financiën: Afdelingshoofd: Kristien VAN DEN RIJSE (60%). Administratieve medewerkers: Evelyne GOOSSENS (85%), Isabel VAN DER HOEVEN (68%), Eddy VAN HIMST (85%). Personeel: Afdelingshoofd: Ingrid DEPESSEMIER (85%). Diensthoofd: Marleen CASTEUR (85%). Administratieve medewerkers: Katrien PERMENTIER (85%), Karien VAN DER HAEGHEN (68%). P.R.: Diensthoofd: Tina VERRAES (85%). Juridische dienst: Afdelingshoofd: Els DE SMAELE (60%). Poetsvrouwen: Christel CALLEBAUT (47,50%), Marleen DE PAEPE (47,50%), Liesbet KIEKENS (47,50%), Marie-Claire LEFEVRE (47,50%), Odette SCHEERLINCK (47,50%). 17

18 18

19 INZAMELING AFVAL 3 Nadat per 1 januari 2004 een gebiedsdekkende inzameling voor alle huishoudelijke afvalfracties in de twaalf gemeenten is ingevoerd, zowel voor de haal- als voor de brengmethode, en, als sluitstuk van het uniform en globaal diftarsysteem, per 1 juli 2005 ook het gebruik van de containerparken betalend werd, is de toestand op het vlak van de inzameling van afval geconsolideerd. Belangrijk daarbij blijft de onverkorte toepassing van het globaal en uniform diftarsysteem. Het kan niet genoeg worden herhaald dat dit systeem inmiddels is ingeburgerd en door de bevolking aanvaard en bovendien uniek is in Vlaanderen. Alle andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden worden in hun werkingsgebied nog steeds geconfronteerd met een lappendeken van verschillende tarieven. Door de invoering van dit uniform en globaal diftarsysteem is bovendien de basis gelegd voor een verdere nauwere samenwerking tussen alle ILvA-gemeenten op het vlak van milieubeleid. Hierna wordt een overzicht gegeven van de dienstverlening op het vlak van de huis-aan-huis-inzameling en wordt de geëvolueerde toestand van de containerparken besproken. De evolutie van de ingezamelde hoeveelheid huishoudelijk afval wordt toegelicht, gevolgd door die van de inzameling van bedrijfsvuil. De bespreking van de eerste evolutie is eerder synoptisch. Voor een integrale versie van alle cijfers en evoluties en de bespreking ervan wordt verwezen naar de nota Evaluatie selectieve inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval zoals door de Afdeling milieu algemeen in april 2008 opgesteld, die op eenvoudig verzoek kan worden bekomen. 1. DE INZAMELACTIVITEITEN De huis-aan-huis-inzameling Als gevolg ervan is het aantal rondes voor de inzameling in het voorbije jaar toegenomen van in 2006 tot in De overige evoluties zijn een louter gevolg van toevallige schommelingen. Aldus rukken gemiddeld elke dag, ook op brugdagen, 35 inzamelploegen uit. Tabel: inzamelrondes per afvalfractie Restfractie en grofvuil GFT Papier Glas PMD Wegwerpluiers Bedrijfsvuil en papier TOTAAL Het organiseren ervan mag niet worden onderschat. Enerzijds moet efficiëntie worden nagestreefd, anderzijds moeten alle rondes, ongeacht de weersomstandigheden, wegomleggingen, plotse ziektemeldingen elke dag worden gereden. De vooraf opgemaakte planning dient dagelijks bijgestuurd, terwijl heel wat tijd besteed aan het onderzoeken en oplossen van al dan niet vermeende klachten. In de rand van het hele inzamelgebeuren heeft het Directiecomité op 2 oktober 2007 de opdracht van de stad Aalst aanvaard elke zondagvoormiddag de binnenstad te vegen en het ingezamelde afval te verwijderen. Sinds 2004 maken alle gemeenten gebruik van hetzelfde intergemeentelijke afvalinzamelpakket en verzorgt ILvA de inzameling, het transport, (zo nodig) de overslag en de verwerking (via contracten met derden) van de restfractie, het grofvuil, het GFT, het papier en karton, het verpakkingsglas en het PMD bij de twaalf deelnemende gemeenten. Na de consolidatiejaren 2005 en 2006, zijn in 2007, inspelend op het toegenomen aanbod van papier en glas bij de huis-aanhuisinzameling, een onrechtstreeks gevolg van het betalend worden van containerparken, deze inzamelingen niet langer maandelijks, doch vierwekelijks georganiseerd. Hierdoor kon het dagelijks door de ophaaldiensten in te zamelen afval weer tot redelijke proporties worden teruggebracht. 19

20 Het project is gestart als proef. In de loop van 2008 zal moeten blijken in hoeverre deze dienst kan worden bestendigd, en of uitbreiding bij andere besturen mogelijk is. In fine heeft de Raad van Bestuur op 15 maart 2007 de levering van ILvA-zakken van 60 L en ILvA-zakken van 45 L toegewezen aan Sphere Belgium uit Brussel voor de gezamenlijke prijs van ,70 (BTW excl.). De containerparken Sinds 2006 beschikken alle gemeenten over een definitief ingericht containerpark, uitgerust met een diftarsysteem. Uitzondering is de gemeente Erpe-Mere waar eerder is beslist slechts een vereenvoudigd diftarsysteem, met een betaling per bezoek en niet per gewicht, voorlopig te behouden. De relatief kleine oppervlakte van dit containerpark liet immers de plaatsing van weegbruggen niet toe. Door dit afwijkend systeem was ook het aanvoergedrag van de inwoners van Erpe-Mere, en wellicht ook van een aantal vrienden en kennissen ervan van buiten de gemeentegrenzen, heel verschillend. De gevolgen ervan bleken uit de financiële resultaten van dit containerpark. In 2006 bedroeg de kostprijs voor de werking van het containerpark niet minder dan , 14,91 % van de totale containerparkrekening voor het hele werkingsgebied, terwijl de bevolking van Erpe-Mere slechts 6,53 % van de totale ILvA-bevolking vertegenwoordigt. Na overleg besliste de Raad van Bestuur op 15 maart 2007 de gemeente Erpe-Mere in dit verband een tegemoetkoming te verlenen zodat de kostprijs die door de gemeente Erpe-Mere voor de werking van het containerpark moet worden betaald van tot is ingekrompen. Als gevolg van al deze stappen moeten, na de nodige beraadslagingen en het doorlopen van de hele administratieve procedure, alle plannen midden 2008 voorhanden zijn. Inmiddels is ook de subsidieaanvraag bij OVAM ingediend. Eens deze bekomen kunnen de werken worden aanbesteed zodat nog steeds kan worden gehoopt dat vóór eind 2008 een nieuw containerpark voor Erpe-Mere ter beschikking zal staan. Tot zolang kunnen de inwoners van Erpe-Mere op de containerparken van alle andere ILvA-gemeenten terecht. Vermeldenswaard is ook nog dat steeds meer gemeenten een ruimte voor het afhalen van het verhakseld snoeihout aan hun inwoners aanbieden. Dergelijke afhaalplaatsen zijn eerder ingericht in Geraardsbergen, Erpe-Mere, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem. In 2007 is de bouw van een dergelijke snoeihoutbox aan het containerpark Aalst II door het Directiecomité op 5 juni toegewezen voor een bedrag van ,96, werken die inmiddels zijn uitgevoerd, zodat ook de inwoners van Aalst gratis over gemalen snoeihout kunnen beschikken. Begin 2008 werd ook in Oosterzele voor dit probleem een oplossing gevonden. Verder zijn alle containerparken in de eerste maanden van 2008 voorzien van een aangepast begeleidingssysteem voor de bezoekers. Op de ingangs- en uitgangszuilen zijn bijkomende richtlijnen aangebracht, zodat elke bezoeker nog gemakkelijker zijn weg binnen het diftarsysteem moet kunnen vinden. Tot slot is ook het nodige gedaan om te kunnen voldoen aan de door minister H. Crevits opgelegde verplichting kleine hoeveelheden cementgebonden asbest gratis op de containerparken te aanvaarden. Het computersysteem werd aangepast en een speciale knop Hoewel de financiële middelen voor deze tegemoetkoming werden afgenomen van het positief resultaat van de exploitatie van de deponie te Vlierzele, zodat de andere steden en gemeenten van deze operatie geen nadeel ondervonden, is deze beslissing uitdrukkelijk als éénmalig bestempeld. Als gevolg ervan is het containerpark van Erpe-Mere met ingang van 19 maart 2007 gesloten en wordt alles in het werk gesteld om op zo kort mogelijke termijn een nieuw containerpark voor de inwoners van deze gemeente ter beschikking te stellen. Daartoe zijn inmiddels volgende stappen gezet : op het industrieterrein van Erpe-Mere zijn bij beslissing van het Directiecomité dd. 3 mei 2007 de nodige gronden met een oppervlakte van m² aangekocht voor een prijs van ; tijdens dezelfde zitting is ook het voorontwerp voor dit containerpark, inclusief een raming à ,80 goedgekeurd en kreeg de administratie de opdracht dit ontwerp ter goedkeuring aan de gemeente Erpe-Mere voor te leggen; op basis van het overleg daaromtrent met de gemeente dienden deze plannen aangepast. De ingang werd niet langer langsheen de Keerstraat, de hoofdontsluiting van het industrieterrein, doch langsheen een naastliggende buurtweg voorzien. Hiertoe diende het rooilijnplan voor deze buurtweg aangepast, waartoe het Directiecomité op 5 juni 2007 de nodige beslissingen heeft genomen. De plannen werden aangepast en de nodige vergunningen aangevraagd. werd voorzien zodat vanaf 1 april 2008 elk gezin per jaar 200kg cementgebonden asbest gratis naar het containerpark kan aanvoeren. Door deze aanpassing voldoet ILvA tegelijk ook aan de daaromtrent door OVAM uitgevaardigde richtlijnen. 2. EVALUATIE VAN DE SELECTIEVE INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL IN 2007 Globaal Centraal in het intergemeentelijk afvalbeleid staat de betrachting zo weinig mogelijk huishoudelijk afval te moeten afvoeren naar de eindverwerking. 20

JAARVERSLAG 2004 27 juni 2005

JAARVERSLAG 2004 27 juni 2005 JAARVERSLAG 2004 27 juni 2005 2 INHOUDSTABEL Samenstelling Bestuursorganen I. ILvA als vereniging 1. De oprichting * voorafgaande stappen * het overlegorgaan * de oprichting 2. Verdere werking * De Algemene

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Industrielaan 18 9320 Aalst (Erembodegem) Tel. 053 83 88 48 Fax. 053 83 44 22 info@ilva.be www.ilva.be

Jaarverslag 2011. Industrielaan 18 9320 Aalst (Erembodegem) Tel. 053 83 88 48 Fax. 053 83 44 22 info@ilva.be www.ilva.be Jaarverslag 2011 Industrielaan 18 9320 Aalst (Erembodegem) Tel. 053 83 88 48 Fax. 053 83 44 22 info@ilva.be www.ilva.be 1 Opdrachthoudend intergemeentelijk samenwerkingsverband beheerst door het decreet

Nadere informatie

Jaarverslag Industrielaan Aalst (Erembodegem) Tel Fax

Jaarverslag Industrielaan Aalst (Erembodegem) Tel Fax Jaarverslag 2008 Industrielaan 2 9320 Aalst (Erembodegem) Tel. 053 83 88 48 Fax. 053 83 44 22 info@ilva.be www.ilva.be 1 Opdrachthoudend intergemeentelijk samenwerkingsverband beheerst door het decreet

Nadere informatie

Jaarverslag Industrielaan Aalst (Erembodegem) Tel Fax

Jaarverslag Industrielaan Aalst (Erembodegem) Tel Fax Jaarverslag 2009 Industrielaan 18 9320 Aalst (Erembodegem) Tel. 053 83 88 48 Fax. 053 83 44 22 info@ilva.be www.ilva.be 1 Opdrachthoudend intergemeentelijk samenwerkingsverband beheerst door het decreet

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING Verslag van de statutaire algemene vergadering van donderdag 20 juni 2013, 20.15 uur, gehouden te Overpelt. Volgende stemgerechtigde leden

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Vergadering raad van bestuur van dinsdag 17 mei 2016 om 19.30 u. in de vergaderzaal van het administratief gebouw

Nadere informatie

ILVARIA. Afgiftekantoor 9320 Erembodegem 1 - P409171 Jaargang 3 - Nr. 1/2 - Juli/Augustus 2009. België - Belgique P.B. 3/9194

ILVARIA. Afgiftekantoor 9320 Erembodegem 1 - P409171 Jaargang 3 - Nr. 1/2 - Juli/Augustus 2009. België - Belgique P.B. 3/9194 ILVARIA tweemaandelijks infoblad van ILVA ILvA stopt inzameling wegwerpluiers Afvalcijfers 2008 Deponie tijdelijk op halve kracht Afgiftekantoor 9320 Erembodegem 1 - P409171 Jaargang 3 - Nr. 1/2 - Juli/Augustus

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 2/01/2010 Punt 1: secretariaat - Kennisneming van het ontslag van Willy Vanhooren als burgemeester Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ; Jacques

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 JANUARI 2010

OVERZICHTSLIJST DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 JANUARI 2010 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen OVERZICHTSLIJST DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 JANUARI 2010 Aanwezig: Afwezig: DE GREEF Elke, Voorzitter COUCK Georges, Burgemeester DE NUL Jan, VAN

Nadere informatie

Jaarverslag Industrielaan Aalst (Erembodegem) Tel Fax

Jaarverslag Industrielaan Aalst (Erembodegem) Tel Fax Jaarverslag 2010 Industrielaan 18 9320 Aalst (Erembodegem) Tel. 053 83 88 48 Fax. 053 83 44 22 info@ilva.be www.ilva.be 1 Opdrachthoudend intergemeentelijk samenwerkingsverband beheerst door het decreet

Nadere informatie

Jaarverslag Industrielaan Aalst (Erembodegem) Tel; Fax

Jaarverslag Industrielaan Aalst (Erembodegem) Tel; Fax Ilva binnenblz. 14-06-2007 16:20 Pagina 1 Jaarverslag 2006 Industrielaan 2 9320 Aalst (Erembodegem) Tel; 053 83 88 48 Fax. 053 83 44 22 info@ilva.be www.ilva.be 1 Ilva binnenblz. 14-06-2007 16:20 Pagina

Nadere informatie

Voorafgaandelijk aan de behandeling van de agenda worden de hierna vermelde vormvereisten gecontroleerd.

Voorafgaandelijk aan de behandeling van de agenda worden de hierna vermelde vormvereisten gecontroleerd. Verslag Algemene vergadering 18 juni 2014 Aanwezig: De heer Peter Wouters, ondervoorzitter; De heer Rik Röttger, afgevaardigde provincie Antwerpen, de heer Franky Loveniers, afgevaardigde stad Antwerpen,

Nadere informatie

oz4a Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt. Gewijzigd retributiereglement ophaling grof vuil op afroep

oz4a Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt. Gewijzigd retributiereglement ophaling grof vuil op afroep oz4a uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen Gemeenteraad 18 septembe 2017 Gewijzigd retributiereglement ophaling grof vuil op afroep aanwezig Odette VAN HAMME, voozitter van de gemeenteraad;

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu

Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu Jaarverslag 2005 Jaarverslag 2005 Industrielaan 2 9320 Aalst (Erembodegem) Tel. 053 83 88 48 Fax. 053 83 44 22 info@ilva.be www.ilva.be Opdrachthoudend

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Vergadering directiecomité van dinsdag 7 januari 2014 om 18.00 u. in de vergaderzaal van het administratief gebouw

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Vergadering raad van bestuur van dinsdag 20 december 2016 om 19.30 u. in de vergaderzaal van het administratief

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu

Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu Jaarverslag 2013 1 Jaarverslag 2013 Industrielaan 18 9320 Aalst (Erembodegem) Tel. 053 83 88 48 Fax. 053 83 44 22 info@ilva.be www.ilva.be 2 Opdrachthoudend

Nadere informatie

Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu

Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Industrielaan 18 9320 Aalst (Erembodegem) Tel. 053 83 88 48 Fax. 053 83 44 22 info@ilva.be www.ilva.be 2 Opdrachthoudend

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst secretariaat Volgnummer dossier 9 Onderwerp Overheidsopdrachten. Samenaankoop van elektriciteit en

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Vergadering directiecomité van dinsdag 7 februari 2017 om 18.00 u. in de vergaderzaal van het administratief

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE WEST-VLAANDEREN STAD WERVIK UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 21/12/2007 Aanwezig : Afwezig : Johnny Goos, Burgemeester-Voorzitter; Rik Braem,

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur.

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur. FME/edw a 04 80 00 20141211-P.V..doc 18 december 2014 Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om 16.30 uur. Ten jare tweeduizend en veertien,

Nadere informatie

23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen Afdeling 3. - Huishoudelijke afvalstoffen (in werking sinds 1 juni 2012) Art. 26. Elke gemeente draagt

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 Aanwezig: Afwezig: DE GREEF Elke, Voorzitter COUCK Georges, Burgemeester DE NUL Jan, FONCK Jo,

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken

Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken Overzicht Inleiding 1. Interlokale vereniging A. Inleiding B. Oprichting C. Beheerscomité D. Beherende gemeente E. Personeel Overzicht: 2. De projectvereniging

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Vergadering directiecomité van dinsdag 7 juli 2015 om 18.00 u. in de vergaderzaal van het administratief gebouw

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Vergadering directiecomité van dinsdag 7 juni 2016 om 18.00 u. in de vergaderzaal van het administratief gebouw

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Vergadering raad van bestuur van dinsdag 18 april 2017 om 19.30 u. in de vergaderzaal van het administratief

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur (B.S. 15 september 2006);

Gelet op het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur (B.S. 15 september 2006); GR20161020 Punt 28. Onderwijs - nieuwbouwproject Stedelijke Basisschool Appelterre-Dorp 48 - DBFM-programma - wijziging netwerkbekabeling en voorzien van netwerkbekabeling voor wifi-punten - finaal voorstel

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen E. Feys Dienst technische dienst Volgnummer dossier 32 Onderwerp Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening.

Nadere informatie

Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00

Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00 Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00 1. Oprichting van een Gemeentelijke Begeleidingscommissie of GBC In het kader van de ondersteuning van het lokaal mobiliteitsbeleid voorziet het decreet van 20

Nadere informatie

Lutgart De Buel 02/553.50.13 30.07.2002 Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be

Lutgart De Buel 02/553.50.13 30.07.2002 Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Statutaire Aangelegenheden Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest Boudewijnlaan 30,1000 BRUSSEL Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06 E-mail:

Nadere informatie

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015 Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015 Aanwezig: Verbist Els, voorzitter Janssens Sonja, ondervoorzitter Frans Rik, burgemeester Dorikens Herman, Janssens Jan, Maes Odette, Lietaer

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de omzendbrief van 10 juni 2011 BB2011/01 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de omzendbrief van 10 juni 2011 BB2011/01 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit; UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014 Aanwezig: Simon Lagrange, burgemeester, Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël Vandemeulebroecke, Michaël Devriendt, Frederic

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

DAGORDE GEMEENTERAAD

DAGORDE GEMEENTERAAD GEMEENTE DENDERLEEUW 9470 DATUM : 8 DECEMBER 2009 DAGORDE GEMEENTERAAD Mevrouw Elke De Greef, voorzitter van de gemeenteraad van bovengenoemde gemeente verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. Gezamenlijke aankoop elektriciteit 2012-2014.

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing:

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing: Zitting Gemeenteraad van 16.10.2014. --------------------------------------------------------- Aanwezig : De Roo Greet : Burgemeester-Voorzitter ; De Muynck Marc, Gyselbrecht Hannes, Dewinter Chris, Debouck

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit Vergadering Commissie 1 dinsdag 26 februari 2013 Agenda - Buitengewone Algemene Vergadering IVCA - Statutenwijziging Audio - Omvorming AGB - Wijziging toelagereglement buurt en wijk - Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de GEMEENTERAAD van 17 december 2012

Uittreksel uit de notulen van de GEMEENTERAAD van 17 december 2012 Uittreksel uit de notulen van de GEMEENTERAAD van 17 december 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Claude Vanwelden, burgemeester; Eliane Spincemaille, Noël Hoogstoel, Dirk Vanluchene, Ann Cosaert,

Nadere informatie

PLENAIRE VERGADERINGEN

PLENAIRE VERGADERINGEN AGENDA AANGEPAST PLENAIRE VERGADERINGEN Donderdag 10.07.2008 vanaf 14.00 uur Actuele vragen (Regl. art. 82) Voorstel van decreet Beraadslaging Voorstel van decreet van mevrouw Marleen Vanderpoorten houdende

Nadere informatie

Restafval verdubbelt van prijs

Restafval verdubbelt van prijs Eerste belastingverhoging voor de Oosterzelenaren. Restafval verdubbelt van prijs De CD&V/N-VA meerderheid heeft op de gemeenteraad van woensdag 27 november een tariefaanpassing doorgevoerd van de afvalfracties.

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Vergadering raad van bestuur van dinsdag 15 september 2015 om 19.30 u. in de vergaderzaal van het administratief

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND I.V.M. O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND I.V.M. O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND I.V.M. O.V. Vergadering directiecomité van dinsdag 3 december 2013 om 18.00 u. in de vergaderzaal van het administratief

Nadere informatie

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; G. Soete, M. Declerck, J.M. Dedecker, D. Demarcke, L. Feys-Peelman, K. Devos, commissieleden

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 31/01/2013

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 31/01/2013 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 31/01/2013 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 31 januari 2013 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1.

Nadere informatie

Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 28 april 2006 om 15 uur op de zetel van de vennootschap

Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 28 april 2006 om 15 uur op de zetel van de vennootschap Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 28 april 2006 om 15 uur op de zetel van de vennootschap De vergadering wordt geopend om 15.06 uur onder het voorzitterschap van

Nadere informatie

Nieuwe statuten - Naamswijziging

Nieuwe statuten - Naamswijziging Reigerstraat 10 9000 Gent T 09 220 84 31 info@dewerkplekarchitecten.be www.dewerkplekarchitecten.be Nieuwe statuten - Naamswijziging De algemene vergadering van 12 juni 2015 geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 28 APRIL 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

GR Punt 33. Belasting op het exploiteren van een taxidienst - hernieuwing (datum van publicatie 21/02/2013)

GR Punt 33. Belasting op het exploiteren van een taxidienst - hernieuwing (datum van publicatie 21/02/2013) GR20130131 Punt 33. Belasting op het exploiteren van een taxidienst - hernieuwing (datum van publicatie 21/02/2013) Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid op titel VIII Bestuurlijk

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Bijkomende vergadering directiecomité van dinsdag 9 augustus 2016 om 18.00 u. in de vergaderzaal (1 ste verdieping)

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

- II - DEEL II INFORMATIE IN HET KADER VAN DE CORPORATE GOVERNANCE

- II - DEEL II INFORMATIE IN HET KADER VAN DE CORPORATE GOVERNANCE DEEL II INFORMATIE IN HET KADER VAN DE CORPORATE GOVERNANCE - 11 29 - A. RAAD VAN BESTUUR 1. Samenstelling De Raad van Bestuur van Miko n.v. streeft een deugdelijk en onafhankelijk bestuur van de vennootschap

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Vergadering directiecomité van dinsdag 5 april 2016 om 18.00 u. in de vergaderzaal van het administratief gebouw

Nadere informatie

protocol nr. 332.1 068

protocol nr. 332.1 068 Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 332.1 068 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 JANUARI 2014 DIE GEVOERD

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Vergadering directiecomité van dinsdag 5 juli 2016 om 18.00 u. in de vergaderzaal van het administratief gebouw

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Bijkomende vergadering directiecomité van dinsdag 17 oktober 2017 om 18.00 u. in de vergaderzaal (3 de verdieping)

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL

Nadere informatie

Transparante vertegenwoordiging bij intercommunales

Transparante vertegenwoordiging bij intercommunales Transparante vertegenwoordiging bij intercommunales Het gemeentebestuur van Zaventem heeft een transparant en democratisch systeem dat enerzijds afgevaardigden in intercommunales aanstelt en anderzijds

Nadere informatie

Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu

Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Industrielaan 18 9320 Aalst (Erembodegem) Tel. 053 83 88 48 Fax. 053 83 44 22 info@ilva.be www.ilva.be 2 Opdrachthoudend

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Bijkomende vergadering directiecomité van dinsdag 16 februari 2016 om 18.30 u. in de vergaderzaal (1 ste verdieping)

Nadere informatie

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 Onderwerp : TITEL I. Naam, zetel, doel, duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam : Speelpleinwerking Sproet,

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gemeentelijk rioleringsstelsel. Rio Act - programma-takenpakket

Nadere informatie

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Sneppenstraat Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven. ondernemingsnr: BE

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Sneppenstraat Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven. ondernemingsnr: BE FLORILEGIUM Vereniging zonder Winstoogmerk Adres: Sneppenstraat 63 3010 Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven ondernemingsnr: BE 0454 097 580 Betreft: Gecoördineerde statuten V.Z.W. FLORILEGIUM KESSEL-LO

Nadere informatie

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 APRIL 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 APRIL 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 273.895 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 APRIL 2009 DIE GEVOERD WERDEN

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Jaarverslag Industrielaan Aalst (Erembodegem) Tel Fax

Jaarverslag Industrielaan Aalst (Erembodegem) Tel Fax Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu Jaarverslag 2015 Jaarverslag 2015 Industrielaan 18 9320 Aalst (Erembodegem) Tel. 053 83 88 48 Fax. 053 83 44 22 info@ilva.be www.ilva.be 1 Opdrachthoudend

Nadere informatie

IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen.

IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen. TOELICHTING AFVALCIJFERS IVAREM 2015 ALGEMEEN IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen. Het is haar doelstelling om een vooruitstrevend duurzaam en integraal

Nadere informatie

AEDIFICA OPENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGISCH RECHT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LOUIZALAAN BRUSSEL R.P.R. BRUSSEL

AEDIFICA OPENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGISCH RECHT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LOUIZALAAN BRUSSEL R.P.R. BRUSSEL AEDIFICA OPENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGISCH RECHT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LOUIZALAAN 331-333 1050 BRUSSEL R.P.R. BRUSSEL 0877.248.501 NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING, GEHOUDEN TE BRUSSEL OP

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Lombaardenstraat 5, bus Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Lombaardenstraat 5, bus Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven FLORILEGIUM Vereniging zonder Winstoogmerk Adres: Lombaardenstraat 5, bus 1 3000 Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven ondernemingsnr: BE454 097 580 Betreft: Gecoördineerde statuten V.Z.W. FLORILEGIUM

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Bijkomende vergadering directiecomité van dinsdag 16 juni 2015 om 18.00 u. in de vergaderzaal (1 ste verdieping)

Nadere informatie

COMITE VOOR DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE OVERHEIDSDIENSTEN Afdeling 2 Onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap".

COMITE VOOR DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE OVERHEIDSDIENSTEN Afdeling 2 Onderafdeling Vlaamse Gemeenschap. COMITE VOOR DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE OVERHEIDSDIENSTEN Afdeling 2 Onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap". Brussel, 5 mei 2017 PROTOCOL NR.. 13 HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN DIE GEVOERD

Nadere informatie

STATUTEN. Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc Traffic Control.

STATUTEN. Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc Traffic Control. STATUTEN Titel I Oprichting, doel en zetel van de vereniging Artikel 1 Oprichting Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc

Nadere informatie

BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING VR 2017 1002 DOC.0123/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit

Nadere informatie

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Artikel 1 In de stad Lier wordt een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, hierna milieuraad Lier, afgekort milieuraad, genoemd,

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN.

Nadere informatie

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 1 Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, de artikelen 42, 43 2, 15

Nadere informatie

Voorstel van decreet. houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking

Voorstel van decreet. houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking stuk ingediend op 1629 (2011-2012) Nr. 1 23 mei 2012 (2011-2012) Voorstel van decreet van de heren Bart Martens, Lieven Dehandschutter, Jan Durnez, Marnic De Meulemeester, Peter Reekmans en Bart Caron

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Vergadering raad van bestuur van dinsdag 19 januari 2016 om 19.30 u. in de vergaderzaal van het administratief

Nadere informatie

GR 3 Klasse C. Poule A TOT. PL. Poule B TOT. PL.

GR 3 Klasse C. Poule A TOT. PL. Poule B TOT. PL. GR 3 Klasse C Poule A 1 2 3 4 5 6 TOT. PL. B A 1 De Gussem Lieven 1 0 1 2 2 6 2 1 De Gussem Lieven 0 2 Arens Tom 1 1 0 0 1 3 4 2 Arens Tom 22 22 3 Gorrebeeck Dinny 0 1 2 0 0 3 4 3 Gorrebeeck Dinny 0 4

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Naam, duur en zetel Artikel 1 1. Op 26 mei 1992 werd in de gemeente Beveren een adviesraad opgericht met als naam "Gemeentelijke Adviesraad voor

Nadere informatie

Raad van Bestuur 26/08/2015

Raad van Bestuur 26/08/2015 Verslag Raad van Bestuur 26/08/2015 Verslag nr.: 68 07/2015 Verslaggever: Peter Standaert Datum: 26/08/2015 PRESENTIEOVERZICHT N aam & vo o rnaam A anwezig Vero ntschuldig d/ afwezig N aam & vo o rnaam

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

SOLvA JAARVERSLAG 2003

SOLvA JAARVERSLAG 2003 SOLvA JAARVERSLAG 2003 21 juni 2003 1 3 Dienstverlenend intergemeentelijk samenwerkingsverband beheerst door het decreet van 6 juni 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking. Opgericht te Aalst

Nadere informatie