Industrielaan Aalst (Erembodegem) Tel Fax

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Industrielaan 2. 9320 Aalst (Erembodegem) Tel. 053 83 88 48. Fax. 053 83 44 22. info@ilva.be. www.ilva.be"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2007 Industrielaan Aalst (Erembodegem) Tel Fax

2 Opdrachthoudend intergemeentelijk samenwerkingsverband beheerst door het decreet van 6 juni 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking. Opgericht te Aalst op 31 oktober Statuten goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 27 januari Statuten gewijzigd bij beslissing van de Algemene Vergadering van Goedgekeurd bij Ministerieel Besluit dd. 21 juni november 2004 De gecoördineerde tekst van de statuten is neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde op 16 februari Ze is gepubliceerd in de bijlage tot het B.S. van 25 februari Rechtbank van Koophandel te Dendermonde - afdeling Aalst - nr. 1. B.T.W. nr. :

3 INHOUD 1. ILvA ALS VERENIGING De toepassing van het nieuwe decreet Leden en statuut Bestuursorganen Algemene Vergadering Raad van Bestuur Directiecomité Externe vertegenwoordiging Toezicht en overleg Evaluatierapport en ondernemingsplan Actieplan en begroting Beleidsconferentie 12. De (her)huisvesting PERSONEEL Syndicaal overleg Functioneel organigram INZAMELING AFVAL De inzamelactiviteiten... 8 * huis-aan-huis inzamelin * containerparken 2. Evaluatie van de selectieve inzameling huishoudelijk afval in Inzameling van bedrijfsafval AFVALVERWERKING De deponie te Vlierzele * de afwijkingen op het stortverbod * de aangevoerde tonnages * de voortgang van de exploitatie * de gasvalorisatie * windenergie * de nazorg 2. De deponie te Voorde De waterzuivering De GFT-composteringinstallatie De overige verwerking SENSIBILISERING en preventie TOT SLOT FINANCIËLE RESULTATEN VERSLAG VAN HET COLLEGE VAN COMMISSARISSEN

4 LIJST VAN DE VENNOTEN ( ) AANDEELHOUDERS A Inwoners aandelen (à 25) volstort in Aalst Denderleeuw Erpe-Mere G bergen Haaltert Herzele Kluisbergen Lede Ninove Oosterzele Sint-L-Houtem Zottegem TOTAAL AANDEELHOUDERS B aandelen (à 25) volstort in Provincie Oost-Vlaanderen AANDEELHOUDERS C aandelen (à 25) volstort in IVBO 1 25 IVM 1 25 Het geplaatst en volstort kapitaal bedraagt

5 RAAD VAN BESTUUR ( ) AANDEELHOUDERS A - GEMEENTEN Aalst Denderleeuw Erpe-Mere Geraardsbergen Haaltert Herzele Kluisbergen Lede Ninove Oosterzele Sint-Lievens-Houtem Zottegem Jan De Mey, Marc Gielens, Patrick Jacobs, Philippe Kiekens, Paul Stockman, Johan Stylemans, Willy Van Mossevelde, Voorzittter, Geert Verdoodt Myriam D haeseleer, Sofie Renders Georges De Langhe, Maggie Van Impe Freddy Galle, Leonce Nachtergaele, ondervoorzitter, Lindy Van Den Bossche, Francine Van Der Maelen Nathalie Meganck, Willy Michiels Noël De Smet, Luc Hoorens Frank De Backer Hilde De Gendt, Norbert De Jonge Michel Casteur, Georgette De Kegel, Marc Nachtergaele, Jannick Violon Marc De Smet, Els De Turck Jozef Erauw Herman De Loor, Paul Lievens, Carinne Vekeman AANDEELHOUDERS B PROVINCIE Bart Blommaert, Eddy Couckuyt, Dirk De Meerleer, Vera de Merlier, Jean-Pierre Stockman, Freddy Van Eeckhout, Gerda Zenner-De Gryze LEDEN MET RAADGEVENDE STEM ( art. 14 van de statuten) Guido De Braekeleer, Marc Desloovere, Yves Lerminiaux, Filip Michiels, Alfons Schorreel Secretaris : Henk Geeroms COMMISSARISSEN Burgerlijke bvba Ben Lanckman & Co vertegenwoordigd door de heer Ben Lanckman Burgerlijke bvba Van Impe, Mertens & Associates vertegenwoordigd door de heer Joris Mertens DIRECTIECOMITE ( ) Voorzitter : Willy Van Mossevelde Leden : Bart Blommaert, Michel Casteur, Frank De Backer, Norbert De Jonge, Georges De Langhe, Herman De Loor, Noël De Smet, Els De Turck, Myriam D Haeseleer, Marc Gielens, Jozef Erauw, Patrick Jacobs, Willy Michiels, Leonce Nachtergaele Secretaris : Henk Geeroms 5

6 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS VESTIGINGEN Dienst Adres Telefoon Fax Secretariaat Industriezone Zuid III, Industrielaan Aalst (Erembodegem) 053/ / Deponie Vlierzele Bussegem 2a, 9520 Sint-Lievens-Houtem (Vlierzele) 09/ / Deponie Voorde Geraardsbergsesteenweg 660, 9400 Ninove (Voorde) 054/ / Magazijn Hekkestraat 24, 9308 Aalst (Hofstade) 053/ / Containerparken Aalst I Bergemeersenstraat / / Aalst II Spuimeersenweg Hofstade 053/ / Denderleeuw Thontlaan 42, / / Erpe-Mere Geraardsbergen Dagmoedstraat / / Haaltert Geraardsbergsesteenweg 205 A 053/ / Herzele Mergellaan / / Kluisbergen Oudenaardebaan / / Lede Kleiweg / / Ninove Pamelstraat-Oost / / Oosterzele Lange Ambachtstraat 38 09/ / Sint-Lievens -Houtem Bussegem 1 A 09/ / Zottegem Ballingsweg 19 09/ /

7 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE ALGEMENE VERGADERING. Mevrouwen, Mijne Heren, In 2007 is, als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen, de samenstelling van de bestuursorganen vernieuwd. Behoudens de decretaal opgelegde bijkomende taken naar aanleiding van een dergelijke vernieuwing, zoals het opstellen van een evaluatierapport over de voorbije periode en een ondernemingsplan over de pas aangevatte legislatuur, heeft deze bestuurswissel de werking weinig beïnvloed. Integendeel worden alle grote beleidslijnen uit het verleden gewoon verder getrokken en blijft de samenwerking tussen de steden en gemeenten en ILvA even intens. Belangrijk is wel dat deze hechte samenwerking en de onverkorte toepassing van het voor Vlaanderen uniek diftarsysteem waarbij de burgers in het hele werkingsgebied voor de inzameling en de verwerking van hun afval op eenzelfde wijze worden behandeld en eenzelfde tarief betalen, de gemeente Liedekerke er toe heeft aangezet zijn lidmaatschap bij ILvA aan te vragen. Deze aanvraag is eind 2007 door de Algemene Vergadering positief beantwoord zodat ILvA vanaf 2008 dertien leden telt. Vermits het beleid geen wijzigingen onderging zijn ook de resultaten bestendigd die de vorige jaren op het vlak van het vermijden van afval door ILvA zijn geboekt, zij het dat er een einde is gekomen aan de jongste jaren steeds opnieuw vastgestelde inkrimping van de afvalberg. Negatief is wel dat, ondanks het invoeren van een nieuwe tarievenstructuur, het inzamelen en verwerken van bedrijfsafval nog steeds in de rode cijfers zit. Op de deponie te Vlierzele ligt de financiële bonus een stuk lager dan de voorbije jaren. Door het steeds strenger wordend beleid op het vlak van afvalverwerking is de aanvoer op de deponie met meer dan één vierde gedaald, waardoor het financieel overschot een stuk lager ligt dan de vorige jaren. Toch wordt de exploitatie steeds verder gezet met de inrichting van nieuwe fases en de afdekking van de volstorte, zodat deze exploitatie de financiële toestand van ILvA nog tot 2012 ten goede kan beïnvloeden. Anderzijds blijft de gasvalorisatie een belangrijk item, zowel op het vlak van milieu als op het financiële vlak en is er weer hoop dat eindelijk een windturbine op de deponie van Vlierzele kan worden geplaatst. Verder blijft ILvA veel aandacht besteden aan sensibiliserings- en preventiecampagnes teneinde de afvalberg verder te verkleinen en zo dit niet lukt, toch nog steeds meer afval te recycleren en minder te verbranden. Aansluitend onderhoudt ILvA ook de nodige contacten met alle steden en gemeenten en bestuurders en met de omwonenden van diverse projecten zodat de in de schoot van ILvA genomen beslissingen steeds een breed draagvlak hebben en met de terechte opmerkingen van de bevolking rekening kan worden gehouden. Tot slot zijn de vergoedingen die de gemeente betalen voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval het voorbije jaar opnieuw licht gedaald. Ook dat is een gevolg van de volgehouden strijd tegen de afvalberg. Het is een aangename plicht alle medewerkers voor hun inspanningen in 2007 te danken in de overtuiging dat zij ook de volgende jaren de werking van ILvA in goede banen zullen leiden. Namens de Raad van Bestuur, Henk Geeroms Algemeen Directeur Willy Van Mossevelde Voorzitter 7

8 8

9 1 ILVA ALS VERENIGING 1. DE TOEPASSING VAN HET NIEUWE DECREET Nadat op 31 oktober 2003 ILvA als nieuw intergemeentelijk samenwerkingsverband met een opdrachthoudend karakter is opgericht en in de volgende jaren zowel op het administratieve als op het be leidsmatige niveau nog heel wat stappen zijn gezet in het splitsingsproces van de vroegere intercommunale in ILvA en SOLvA, bleef de overdracht van het onroerend patrimonium van de vroegere intercommunale, nu SOLvA, naar het opdrachthoudend samenwerkingsverband ILvA ook in 2007 nog steeds de nodige aandacht vragen. In de loop van 2007 zijn de noodzakelijke oriënterende bodemonderzoeken voor deze overdrachten afgewerkt. Door het onverantwoord lang talmen van de instrumenterende notaris waren een aantal studies ver vallen zodat in de tweede helft van 2006 opdracht is gegeven tot de actualisatie ervan. De meeste sites zijn inmiddels van SOLvA naar ILvA over gedragen. Voor de containerparken van Denderleeuw en Sint-Lievens- Houtem en de deponieën van Voorde en Vlierzele zijn de nodige documenten nog niet voorhanden. In 2008 zullen ook deze overdrachtdossiers zonder problemen kunnen worden afgewerkt. Inmiddels is de in de fout gegane notaris aangemaand de kosten die het gevolg zijn van de actualisatie van de bodemonderzoeken te vergoeden. Al deze overdrachten zijn aan boekwaarde gerealiseerd. Anderzijds is ook het personeel dat vroeger door SOLvA aan ILvA deels ter beschikking werd gesteld, per 1 januari 2007 twee deeltijdse arbeidsovereenkomsten aangeboden (zie verder). 2. LEDEN EN STATUTEN In toepassing van artikel 10 van de statuten heeft de Buitengewone Algemene Vergadering van 13 februari 2007 de aandelen aangepast aan de recente bevolkingscijfers. Als gevolg ervan is het aantal aandelen van Ninove met 11, van Denderleeuw, Geraardsbergen en Herzele met 4 en van Kluisbergen en Sint- Lievens-Houtem met 1 aandeel toegenomen. Anderzijds kreeg ILvA in de loop van 2007 de uitdrukkelijke vraag van de gemeente Liedekerke om tot het samenwerkingsverband toe te treden. Deze vraag is eerst aan de twaalf Burgemeesters, als vertegenwoordigers van hun onderscheiden besturen voorgelegd op een daartoe speciaal bijeengeroepen overleg op 20 juni Daarop bleek dat de onderscheiden gemeentebesturen niet tegen deze toetreding gekant waren, er zelfs de bevestiging in zagen van de goede werking van ILvA, voor zover de toetreding geen negatief effect op de werking of op de financiële lasten van de huidige leden zou hebben. Toen dit kon worden aangetoond, kon de Raad van Bestuur dd. 25 juni 2007 de voorwaarden voor toetreding vastleggen. De gemeente Liedekerke kon tot ILvA toetreden indien de statuten, inbegrepen de volledige bevoegdheidsoverdracht voor de inzameling en verwerking van alle huishoudelijke afvalstoffen zowel via de haal- als de brengmethode, werden onderschreven, en een inkomgeld werd betaald zoals vastgelegd in artikel 11 van de statuten. In dit artikel is gestipuleerd dat bij een latere toetreding een inkomgeld kan worden gevraagd, dat wordt bepaald op basis van de waarde van het aandeel volgens de meest recente jaarrekening waarbij de waarde van één aandeel gelijk is aan het eigen vermogen gedeeld door het aantal aandelen en het eigen vermogen is samengesteld uit de som van het kapitaal, de waarderingsmeerwaarden, de reserves en de overgedragen winst of verlies. De gemeente Liedekerke verklaarde zich met deze voorwaarden akkoord en de gemeenteraad van deze Vlaams-Brabantse gemeente besloot per 20 september 2007 tot ILvA toe te treden met ingang van 1 januari Deze toetreding werd door de Algemene Vergadering op 17 december 2007 aanvaard. Door deze toetreding telt ILvA nu 13 steden en gemeenten, een grondgebied van ha waarop inwoners leven. De statuten ondergingen in 2007 geen wijzigingen. 3. BESTUURSORGANEN In toepassing van artikel 57 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking en van artikel 15 van de statuten is de Algemene Vergadering op 13 februari 2007 naar aanleiding van de algehele vernieuwing van de gemeenteraden, overgegaan tot de algehele vervanging van de Raad van Bestuur. Tijdens die Algemene Vergadering zijn vooreerst 33 kandidaatbestuurders voorgedragen door de gemeenteraden en 7 door de Provincie. Tegelijk zijn in toepassing van artikel 52 van genoemd decreet en van de artikels 15 en 17 van de statuten vijf kandidaat-bestuurders met raadgevende stem voorgedragen. Het betreft raadsleden die verkozen zijn op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het College van Burgemeester en Schepenen of aangesteld is als voorzitter van het OCMW. Ze zijn allen met eenparigheid van stemmen tot bestuurder benoemd. Tijdens de onmiddellijk daarop volgende eerste vergadering van de pas aangestelde Raad van Bestuur zijn Willy Van Mos- 9

10 sevelde als voorzitter en Leonce Nachtergaele als ondervoorzitter, eveneens met algemeenheid van stemmen verkozen. Daarna is een nieuw Directiecomité samengesteld, volledig in overeenstemming met artikel 33 van de statuten dat bepaalt dat het Directiecomité bestaat uit maximum éénderde van het aantal leden van de Raad van Bestuur, en elke gemeente en stad samen met de Provincie in dit Directiecomité dient te zijn vertegenwoordigd. De nieuwe samenstelling van de bestuursorganen is hoger weergegeven. 4. ALGEMENE VERGADERING In toepassing van het nieuwe decreet op de intergemeentelijke samenwerking zijn in de loop van 2007 drie Algemene Vergaderingen gehouden. De eerste Buitengewone Algemene Vergadering op 13 februari 2007 heeft de nodige beslissingen genomen betreffende de aanpassing van het aantal aandelen aan de bevolkingscijfers, en, op voordracht van de gemeenten en de Provincie, de Raad van Bestuur opnieuw samengesteld, zoals hoger beschreven. De tweede gewone Algemene Vergadering, op 25 juni 2007 heeft het verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2006 goedgekeurd en de jaarrekening over datzelfde jaar vastgelegd. In uitvoering van artikel 70 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking, dat stipuleert dat de Algemene Vergadering die plaatsvindt in de loop van het eerste werkingsjaar na het jaar waarin verkiezingen voor de algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd, een evaluatierapport over de werking van de vereniging dient voorgelegd, inbegrepen een nieuw ondernemingsplan voor de komende zes jaar, zijn tegelijk het evaluatierapport over de periode en het ondernemingsplan voor de periode goedgekeurd, nadat ze eerder de algehele instemming van alle gemeenteraden konden wegdragen. Tijdens de derde Buitengewone Algemene Vergadering op 17 december 2007 is, steeds conform de bepalingen van hogergenoemd decreet, op voorstel van de Raad van Bestuur genoemd ondernemingsplan als actieplan voor het jaar 2008 goedgekeurd samen met een eraan gekoppelde begroting. Deze Algemene Vergadering keurde ook de toetreding van de gemeente Liedekerke tot ILvA goed, zoals hoger uiteengezet. Nog steeds in toepassing van het nieuwe decreet zijn de Algemene Vergaderingen - daar waar door de deelnemers gevraagd - voorafgegaan door een toelichting van de op de agenda figurerende punten hetzij in een plenaire, hetzij in een commissievergadering van de gemeenteraden. 5. RAAD VAN BESTUUR De Raad van Bestuur vergaderde in maal. Een eerste maal op 13 februari, waarbij een nieuwe voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris werden aangeduid en ook het Directiecomité opnieuw is samengesteld. Daarna is nog vergaderd op 15 maart, 8 mei, 25 juni, 25 oktober en 11 december. Tijdens die vergaderingen is, naast het nodige overleg en de noodzakelijke beslissingen betreffende de toetreding van de gemeente Liedekerke, waarvan op elke vergadering de stand van zaken is toegelicht, vooral aandacht besteed aan het vernieuwen van het wagenpark, het opnieuw afsluiten van contracten voor de verwerking van papier, karton en KGA, de verderschrijdende exploitatie van de deponie te Vlierzele met de realisatie van fase V en de afdek van fase IVa en aan een aantal beperkte wijzigingen van het arbeidsreglement. Verder heeft de Raad van Bestuur het evaluatierapport over de voorbije bestuursperiode en het ondernemingsplan voor de volgende periode grondig voorbereid vooraleer ze aan de steden en gemeenten en aan de Algemene Vergadering is voorgelegd. Ook de beleidsconferentie die op 26 oktober 2007 plaatsvond (zie verder) is door de Raad van Bestuur vooraf grondig voorbereid en achteraf geëvalueerd. Uiteraard worden ook de items geagendeerd die door de Algemene Vergadering dienen goed gekeurd, de balans en resultatenrekening, het actieplan en de begroting voor het komende werkingsjaar. 6. HET DIRECTIECOMITÉ Het Directiecomité vergaderde in maal, telkens in zijn vernieuwde samenstelling, op 1 maart, 29 maart, 3 mei, 5 juni, 7 augustus, 4 september, 2 oktober en 4 december. Het Directiecomité verzekert het dagelijks bestuur en voert de beslissingen van de Raad van Bestuur uit. In het hierna volgend activiteitenverslag wordt hierop verder ingegaan. 7. EXTERNE VERTEGENWOORDIGING ILvA maakt deel uit van verschillende organisaties, commissies en werkgroepen op het vlak van milieuzaken. De Raad van Bestuur besliste op 15 maart 2007 ILvA in deze verenigingen als volgt laten te vertegenwoordigen : Vlaco : Algemene Vergadering: L. De Ceukelaire Provinciaal Overleg huishoudelijke afvalstoffen : H. Geeroms Interafval : Plenaire vergadering : L. De Ceukelaire Werkgroep inzameling : L. De Ceukelaire Werkgroep personeelszaken : I. Depessemier Werkgroep communicatie : T. Verraes WELVA en GID-PBW : - 10

11 8. TOEZICHT EN OVERLEG Het toezicht op de vereniging wordt uitgeoefend door het team van de Afdeling Interlokale Samenwerking en Lokale Openbare Bedrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur van het Vlaams Gewest onder de leiding van de heer Evert Van Walle, Commissaris van de Vlaamse Regering. Deze organiseert ook overleg en kennisuitwisseling tussen de intercommunale verenigingen. Ook in 2007 diende deze instelling niet in te grijpen in het beheer van ILvA, dat geheel in over eenstemming met alle wettelijke en bedrijfseconomische regels werd bevonden. 9. EVALUATIERAPPORT EN ONDERNEMINGSPLAN Artikel 70 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de Raad van Bestuur aan de jaarvergadering, die telkens plaatsvindt in de loop van het eerste werkingsjaar na het jaar waarin verkiezingen voor de algehele hernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd, een evaluatierapport over de werking van de vereniging voorlegt. Dit rapport bevat een nieuw ondernemingsplan voor de komende zes jaar. In uitvoering ervan heeft de Raad van Bestuur op 8 mei, op voorstel van het Directiecomité de evaluatienota over de periode en een ontwerp van ondernemingsplan voor de periode goedgekeurd. Voor dit laatste had de Raad van Bestuur de doelstellingen op 15 maart 2007 vastgelegd. Beide documenten zijn tijdig aan alle stads- en gemeentebesturen bezorgd, door deze goedgekeurd en, zoals hoger vermeld, door de Algemene Vergadering op 25 juni 2007 eenparig vastgelegd. De evaluatie over de voorbije periode is opgevat als een jaarverslag dat, vermits ILvA en SOLvA slechts eind 2003 zijn gesplitst, de evolutie van beide intergemeentelijke samenwerkingsverbanden bespreekt. Hierna wordt enkel de inhoud met betrekking tot ILvA kort weergegeven. Voor de werking in de toekomst zijn twee ondernemingsplannen opgesteld. Evaluatie In het evaluatierapport over de periode wordt vooral aandacht gevraagd voor : de hogergenoemde splitsing van de activiteiten in twee samenwerkingsverbanden op 31 oktober 2003, met de stichting van ILvA als opdrachthoudend samenwerkingsverband voor milieu en de afslanking van de vroegere intercommunale tot SOLvA, een dienstverlenend samenwerkingsverband voor streekontwikkeling als gevolg; de vrij belangrijke uitbreiding van het personeelsbestand van 195 tot 264 voltijdse equivalenten, waarvan er 235 bij ILvA tewerkgesteld zijn; het goedkeuren van het administratief en geldelijk statuut en van het arbeidsreglement en het invoeren van een groepsverzekering; wat de afvalinzameling betreft, * de uitbreiding van de dienstverlening waardoor vanaf de stichting van ILvA de totaliteit van de inzameling en de verwerking van alle huishoudelijk afval door ILvA wordt gerealiseerd. Als gevolg ervan is het aantal gereden rondes voor de huis-aan-huis inzamelingen van in 2002 tot in 2006 opgelopen. * de finalisering van de containerparken voor alle gemeenten; de invoering van het globaal en éénvormig diftarsysteem vanaf 1 januari 2004 voor de huis-aan-huisinzamelingen, en de complementering van dit systeem vanaf 1 juli 2005 op de containerparken; de sterke afname van de afvalberg in het Land van Aalst als gevolg daarvan, die van ton in 2000 tot ton in 2006 met 24 % is afgenomen, daling die vooral is vastgesteld bij de niet-recycleerbare fracties. Gemiddeld is per inwoner het aantal geproduceerd afval van 2000 tot 2006 van 528 tot 394 kg verminderd; de toegenomen activiteit op het vlak van inzameling van bedrijfsafval; de activiteiten op de deponie te Vlierzele die, ondanks het stortverbod, nog steeds wordt geëxploiteerd en waar in de voorbije periode de fasen I, II, III en IVa zijn afgedekt en worden onderhouden middels het laten begrazen door schapen. Op de deponie te Vlierzele is tegelijk de waterzuivering helemaal gemoderniseerd en is vanaf 2001 tot 2006 in totaal Kwh elektriciteit geproduceerd door het valoriseren van het stortgas, goed voor een opbrengst voor ILvA van 1,4 miljoen; het afdekken van de deponie te Voorde waar de stortactiviteiten al eerder waren gestaakt en het inrichten van deze site als overslagstation; de vele activiteiten op het vlak van sensibilisering en preventie vooral gericht op de scholen; de gezonde financiële toestand waarbij de gemeenten exact de kostprijs voor de inzameling en verwerking aan ILvA betalen, doch door een positief exploitatieresultaat van de deponieën de voorbije jaren steeds winst is gegenereerd; de daling van de door de gemeenten netto te betalen bijdragen voor de inzameling en verwerking van het afval, in de voorbije legislatuur van 16,5 tot 10,5 miljoen. Ondernemingsplan Op voorstel van het Directiecomité en in samenspraak met de Colleges van Burgemeester en Schepenen heeft de Raad van Bestuur vol gende doelstellingen voor de nieuwe bestuursperiode weerhouden : het behoud en uitdiepen van het gemeenschappelijk beleid op het vlak van de inzameling en verwerking van de huishoudelijke afvalfracties; het bestendigen van het globaal en éénvormig diftarsysteem; het optimaliseren van de acties voor de inzameling en verwerking; het leveren van blijvende inspanningen voor sensibilisering en preventie; het aanhouden van de strikte overlegstructuur; de exploitatie van de eigen installaties; het uitbouwen van één bedrijfssite; het, uiteraard in samenspraak met SOLvA, behoud van het gemeenschappelijk administratief apparaat. Elk van deze doelstellingen is in het ondernemingsplan verder 11

12 uitgewerkt zodat hier kan worden volstaan met de opsomming ervan. Begroting 2008 Totale inkomsten Totale uitgaven 10. HET ACTIEPLAN EN DE BEGROTING 2008 Artikel 44 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat in het laatste trimester van elk jaar door de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering een actieplan en een budget ter goedkeuring dient voorgelegd waarin de werking van het volgende jaar wordt vastgelegd. Anderzijds legt artikel 70 van hetzelfde decreet alle samenwerkingsverbanden op bij het begin van elke legislatuur een nieuw ondernemingsplan voor de volgende zes jaar op te stellen en ter goedkeuring voor te leggen. Vanuit de vaststelling dat de Algemene Vergadering op 25 juni 2007 het door de Raad van Bestuur uitgewerkte ondernemingsplan voor de periode heeft vastgelegd, nadat het door alle gemeenteraden was goedgekeurd, heeft de Raad van Bestuur op 25 oktober 2007 gemeend dat het actieplan voor 2008 enkel een herhaling van dit ondernemingsplan kan zijn. Hooguit kunnen een aantal prioriteiten worden aangestreept. Vanuit deze redenering is het ondernemingsplan als actieplan voor het jaar 2008 aanvaard. Het bovenstaande neemt niet weg dat voor het jaar 2008 toch een budget is opgesteld. Dit werd eveneens op 25 oktober door de Raad van Bestuur goedgekeurd, naderhand aan alle steden en gemeenten ter behandeling voorgelegd, zodat het door de Algemene Vergadering dd. 11 december 2007 kon worden bevestigd. Globaal voorziet het budget voor 2008 een totaal van aan inkomsten, terwijl uitgaven zijn voorzien voor een bedrag van Voor de huis-aan-huis inzameling wordt een stijging van 10,9 tot 11,2 miljoen verwacht, de exploitatie van de containerparken zou van 3,1 tot 2,8 miljoen dalen. Anderzijds nemen bij de verwerkingskosten de door derden aangerekende kosten zowel voor huis-aan-huis van 5,8 tot 6,3 als voor de containerparken van 2,7 tot 3,1 toe. Voor de eigen exploitaties worden de inkomsten op 6,9, de uitgaven op 4,6 miljoen geraamd, zodat wordt verwacht dat ILvA ook in 2008 een positief resultaat zal kunnen voorleggen. De inkomsten en uitgaven voor de inzameling en verwerking van het huis-aan-huis en op de containerparken ingezamelde afval lopen, net als de vorige jaren, glad, in overeen stemming met de statuten waarin is gestipuleerd dat de bijdragen van de gemeenten beperkt zijn tot het vergoeden van de door ILvA gemaakte kosten. Tot slot dient aangestipt dat 2008 het laatste jaar is waarin versnelde afschrijvingen voor de GFT-installatie dienen geboekt. INZAMELING * Huis aan huis * Containerparken VERWERKING * Huis aan huis * Containerparken BEDRIJFSVUIL EIGEN INSTALLATIES * Exploitatie deponie * Waterzuivering VERSNELDE AFSCHR GFT-INST SENSIBILISERING FINANCIËLE RESULTATEN TOTAAL DE BELEIDSCONFERENTIE In opvolging van de strategische planning die door ILvA reeds een aantal jaren wordt toegepast, en in uitvoering van het ondernemingsplan , is op 26 oktober 2007 een beleidsconferentie georganiseerd met een ruime afvaardiging van de Colleges van Burgemeesters en Schepenen van alle aangesloten steden en gemeenten. Op deze beleidsconferentie zijn een aantal van de in het ondernemingsplan vastgelegde items verder uitgewerkt. Vooreerst is het geloof in het globaal en éénvormig diftarsysteem bevestigd. Vertrekkend van het principe dat hoe minder recycleerbaar een afvalsoort is, hoe meer door de inwoners zelf moet worden betaald, waarbij voor de minst recycleerbare fracties de bijdrage van de inwoners zou moeten volstaan voor 12

13 het betalen van alle kosten, en gelet op de evolutie van het indexcijfer, kan niet worden uitgesloten dat zich in de loop van de legislatuur een aanpassing van een aantal tarieven opdringt. Daarbij zal, zoals hoger gesteld, vooral de vergoeding voor de inzameling en verwerking van de restfractie dienen onderzocht. Wat de gevraagde vergoeding op de containerparken betreft, blijkt dat slechts een fractie van de gezinnen momenteel voor de aanvoer van zijn afval de hoogste tariefschijf van 0,20 betaalt, zodat het aanhouden van deze tariefschaal in vraag kan worden gesteld. Verder bleek dat op het vlak van sensibilisering, waarbij vooral zwerfvuil in de focus zou dienen geplaatst, gemeenschappelijke acties moeilijker liggen. Gezamenlijk vegen van het openbaar domein lijkt niet vanzelfsprekend en ook het afstemmen van politiereglementen in dit verband ligt niet altijd even gemakkelijk. Toch zullen in de loop van deze legislatuur een aantal initiatieven in dit verband dienen genomen. De conclusies van deze beleidsconferentie zullen door de administratie verder in voorstellen worden gegoten die in de loop van 2008 aan de bestuursorganen zullen worden voorgelegd. 12. DE (HER)HUISVESTING Door de toename van de activiteiten op het vlak van afvalophaling en -verwerking is de site op de Industrielaan 2, waar ILvA nog steeds samen met SOLvA is gehuisvest, reeds geruime tijd veel te krap geworden. Als gevolg ervan worden op het industrieterrein Aalst-Noord I m² gehuurd, waar het magazijn en de garage en herstelwerkplaats zijn ondergebracht, wordt voor de op- en overslag van de restfractie, het PMD en het grof vuil beroep gedaan op een private firma te Vlierzele, terwijl op de voormalige deponie van Voorde de op- en overslag voor een aantal andere fracties is ingericht. De bestuursorganen zijn reeds eerder tot het besluit gekomen dat deze toestand bedrijfseconomisch en logistiek enkel tijdelijk kan zijn. Door deze ruimtelijke versnippering van de ILvA-activiteiten gaan immers veel tijd en geld verloren, terwijl ook de controle niet altijd even adequaat kan gebeuren. Eerder is voor een hervestiging gedacht aan het nieuw te ontwikkelen industriegebied Zuid IV, waar voldoende ruimte voor alle activiteiten van ILvA beschikbaar zou zijn. Reeds op 5 september 2002 besliste de Raad van Bestuur principieel tot een hervestiging naar deze zone. Nadat een eerdere investeerder afzag van zijn plannen om het door SOLvA teruggekochte bedrijfsgebouw Windowmakers, onmiddellijk naast de site op de Industrielaan gelegen, aan te kopen, is in de loop van 2007 de mogelijkheid tot hervestiging van de ILvA-activiteiten op die site onderzocht. Het innemen van deze site zou als voordeel hebben dat het huidig administratief gebouw - als onderdeel van de totale administratieve en facilitaire voorzieningen - de stelplaats voor de vrachtwagens en de personeelsparking zou kunnen worden behouden, terwijl de andere diensten in dit gebouw zouden kunnen worden ondergebracht. Uit een vergadering met de vergunningverlenende Overheden bleek dat tegen de inrichting van deze site als bedrijfsvestiging voor ILvA en SOLvA noch planologisch noch milieutechnisch bezwaren konden bestaan, zodat opdracht is gegeven tot een onderzoek naar de technische mogelijkheden van het gebouw. Op basis van de resultaten en na het nodige onderzoek, heeft het nieuwe Directiecomité op 4 september 2007 de beslissing genomen om dat deel van de gebouwen op de site Windowmakers dat niet geschikt kon worden gemaakt voor een reguliere bedrijfsvoering af te breken en zijn de nodige architecten en studiebureaus aangesteld om de site Windowmakers tot een nieuwe site voor ILvA om te bouwen. Hoewel deze site, samen met de huidige vestiging op de Industrielaan 2, groot genoeg is om alle activiteiten in onder te brengen, bleek het, na beraad, verkieslijker alsnog een afzonderlijk overslagstation op Zuid IV in te planten. De nabijheid van de bewoning aan de achterzijde van Windowmakers en de eerdere acties die de bevolking aldaar tegen de uitbreidingsplannen van ILvA had gevoerd, noopten daartoe. Eind januari 2008 kwam de hele hervestigingsproblematiek in een stroomversnelling terecht. De firma Coplac, gevestigd in het industrieterrein Zuid III, op een paar honderd meter van de ILvA-vestiging, bood zijn hele bedrijfsterrein, met een oppervlakte van 4,3 ha, met daarin m² opslag- en werkruimte en m² kantoren en facilitaire ruimtes, aan SOLVA te koop aan. Nadat de Directiecomités van ILvA en SOLVA het pand hadden bezocht, en tot het besluit waren gekomen dat de gebouwen zich in goede tot zeer goede staat bevinden en de beschikbare ruimte meer dan voldoende groot is om alle activiteiten van ILvA en SOLvA in onder te brengen, inbegrepen een overslagstation, kreeg de administratie de opdracht het nodige te doen teneinde de haalbaarheid van een hervestiging van ILvA in deze nieuwe gebouwen te onderzoeken. Uit een omstandig verslag toegelicht op de Raad van Bestuur op 11 maart 2008 bleek dat een hervestiging van ILvA op de Coplac-site te verkiezen was boven de tot dan toe aangehouden hervestiging in Windowmakers. De administratie kwam tot de vaststelling dat, zelfs al is de aankoopprijs - eerst 10,5 miljoen, na onderhandelingen teruggebracht tot 8,9 miljoen - vrij hoog, de financiële repercussies van beide hervestigingsmogelijkheden door de verkoop van de niet meer noodzakelijke sites van Windowmakers en van de huidige vestigingsplaats gelijkaardig zijn, terwijl de mogelijkheden in de Coplac-site beduidend groter zijn dan die bij een hervestiging in Windowmakers. Op basis ervan besliste de Raad van Bestuur op 11 maart 2008 de site aan te kopen en het Directiecomité opdracht te geven het nodige te doen teneinde de financiële voordelen ten gevolge van een globale hervestiging van alle ILvA-activiteiten op één site te maximaliseren. Wellicht zal daartoe een volledige herstructurering van ILvA noodzakelijk zijn, waaraan in 2008 en in 2009 de nodige aandacht zal dienen besteed. Indien alles naar wens verloopt, moet het werkjaar 2010 door het nieuw en geherstructureerd ILvA kunnen worden aangevat. 13

14 Door deze beslissing wordt ook het inrichten van een overslagstation op Zuid IV, waartoe het Directiecomité op 3 mei 2007 had besloten, zinledig. 14

15 PERSONEEL 2 Op 31 december 2007 zijn er bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband ILvA in totaal 265 medewerkers actief, in vergelijking met de toestand eind 2006 een toename van het personeelsbestand met 30 personeelsleden. Deze toename is vooral een gevolg van de indiensttreding van het SOLvA-personeel, dat voor beide samenwerkingsverbanden actief is en tot eind 2006 middels een management-overeenkomst aan ILvA ter beschikking werd gesteld. Vanaf 1 januari 2007 zijn deze voor hun activiteiten voor ILvA op dezes pay-roll geplaatst. Daarnaast heeft de vervanging van (langdurig) zieke medewerkers en de aanwerving van een aantal plaatsvervangende containerparkwachters tijdens het najaar deze toename in de hand gewerkt. In totaal zijn in nieuwe personeelsleden aangeworven. Naast hogervermelde overname van SOLvA-personeel, goed voor 16,7 voltijdse equivalenten, zijn ook een PR-verantwoordelijke, 2 poetsvrouwen, 1 arbeider, 31 laders, 2 lader-chauffeurs, 10 chauffeurs en 7 plaatsvervangende containerparkwachters in dienst gekomen. Anderzijds hebben ook 47 personeelsleden ILvA verlaten. Het gaat om de PR-verantwoordelijke, 2 administratieve medewerkers, 1 poetsvrouw, 1 arbeider, 27 laders, 5 laders-chauffeurs, 6 chauffeurs en 4 plaatsvervangende containerparkwachters/ laders. Bij de beoordeling van deze aanwervingen en ontslagen dient vooral rekening gehouden met de organisatie van de wekelijkse GFT-ophaling in de zomermaanden waardoor heel wat tijdelijk personeel in dienst is genomen. Eind mei is ook afscheid genomen van Willy Van Eeckhout, in dienst gekomen als chauffeur bij de overname van het personeel van de stad Ninove, doch later als plaatsvervangend containerparkwachter tewerkgesteld. Langs deze weg willen wij hem nogmaals danken voor zijn inzet en hem nog vele jaren verdiende rust toewensen. Tot slot herinneren we aan Walter Kesteloot, tewerkgesteld als lader-chauffeur in het magazijn, die op 17 augustus 2007 is overleden. Opgedeeld naar statuut geeft het personeelsbestand volgend beeld: - vastbenoemden: 5 - contractuelen: 260 waarvan 25 bedienden en 235 arbeiders. Van de 25 bedienden zijn er 23 in dienst met een contract van onbepaalde duur, 1 met een vervangingsovereenkomst en 1 met een startbaanovereenkomst. Van de arbeiders zijn er 204 in dienst met een contract van onbepaalde duur, 5 met een contract van bepaalde duur, 21 hebben een vervangingscontract, 3 hebben een startbaanovereenkomst en 2 zijn tewerkgesteld in het stelsel van het Activa-plan. Naast deze aanwervingen zijn ook, zoals elk jaar, een aantal personeelsleden bevorderd op basis van de verworven anciënniteit en het slagen in een interne proef. Daarnaast kregen een aantal medewerkers de mogelijkheid een voor de dienst nuttige opleiding of cursus te volgen. Hierbij zijn de opleiding containerparkwachter voor nieuw aangeworven plaatsvervangende containerparkwachters, het pilootproject vallen en struikelen en de opleiding rijbewijs C voor de laders de meest in het oog springende. Een volledig overzicht van het totale personeelsbestand op vindt u hierna. 1. SYNDICAAL OVERLEG Naar aanleiding van de vernieuwing van de bestuursorganen zijn Willy Van Mossevelde, Voorzitter, Leonce Nachtergaele, Ondervoorzitter, Patrick Jacobs en Jef Erauw aangesteld als werkgeversafgevaardigden in het Hoog Overlegcomité en Bijzonder Onderhandelingscomité en het Comité PBW. Deze comités zijn in 2007 drie maal samengekomen inzake de aanpassing van het arbeidsreglement, het administratief statuut en het algemeen reglement voor de contractuelen. Belangrijk daarbij zijn de aangebrachte wijzigingen in de spreiding en de overdracht van jaarlijks verlof en de vervanging van 15 november door Carnavalmaandag als verlofdag. Daarnaast werd, ingevolge de invoering van het zondagse veegwerk, een nieuw uurrooster met zondagprestatie goedgekeurd en de regeling voor de 10de feestdag in 2008 gunstig geadviseerd. 2. FUNCTIONEEL ORGANIGRAM ( ) Algemeen directeur: Henk GEEROMS (60%). Secretariaat: Diensthoofd: Marie-Antoinette VAN DEN BOSSCHE (42,50%). Administratieve medewerkers: Anneleen MOEREELS (68%), Mieke SCHOLLAERT (85%). Telefoniste-receptioniste: Fran DE PAUW (85%). Systeembeheer: Diensthoofd: Patrick VAN LONDERSEELE (85%). Administratief medewerker: X Algemene milieudienst: Afdelingshoofd: Luk DE CEUKELAIRE. Milieuadviseur: Valérie WILLEQUET. 15

16 Inzameling & werkplaats: Afdelingshoofd: Wim SCHOLLAERT. Administratieve medewerkers: Sophie SCHOLLAERT, Karine VAN GIJSEGEM, Carine VANSTEYVOORT, Greta VERHAS- SELT (deeltijds). Ophaaldiensten: Diensthoofd: Lieve BEECKMAN (80%). Ploegbazen: Peter CROECKAERT, Willy DE BRUYN (60%), Jacques DE VITS, Yvan SCHOLLAERT, Peter VAN NUFFEL (60%), Dirk WAEGEMAN. Chauffeurs: Wilfried AELBRECHT, Johan BAEYENS (80%), Johan BAKAUS, Sven CARDON, Dirk COPPENS, Eddy DE BOECK, Jan DE BOEVER, Alfons DE CONINCK (50%), André DE GREEF, Geert DE NEEF, Pascal DE PELSMAEKER, Marnix DE SMEDT, Alain DE SMET, Herman DE SMET (50%), Marleen DE TROYER, Eddy DESMET, Luc DE ZWAEF, Philippe DEVERCHIN, Luc DIERICK, Michel DUPONT (80%), Marc EVERAERT, Luc FOSSELLE, Willy GROENINCK (80%), Herwin HEYLENS, Louis JANSEGERS, Dirk KIEKENS (80%), Jean-Marie LE MAIRE, Guido MARCKX (80%), Joeri MENS, Carlos MOENS (80%), Pierre PIETERS, Josse POLLET, Geert ROELANDT, Kristof ROELANDT, André SAEYS, Frans SCHUDDINCK (80%), André SMEKENS (80%), Yves SMETRIJNS, Hans SONCK (80%), Michel STANDAERT (80%), Gunther STERCK (80%), Sonja VAN DAELE, Bart VAN DEN BERGHE, Patrick VAN DEN BREMT, Pascal VAN DEN BROECK (80%), Rudi VAN DEN STOCK, Gilbert VAN DER EECKEN, Jean-Pierre VAN DER HEYDEN (80%), Marnik VAN DROOGENBROECK, Peter VAN DURME (verlof zonder wedde), Patrick VAN HAUWERMEIREN, Paul VAN HOLSBEECK, Peter VAN IMPE, Axel VAN ISTERDAEL, Rudy VAN SNICK, Franky VAN VRECKEM, Geert VANDEPUTTE, Marc VERHOEST, Jurgen VERHULST. Chauffeur-laders: Luciën ARYS, Luc DE COCK, Danny DE LEEUW (80%), Kris DE RIJCK (80%), Jurgen DE WOLF, Ronny HEYMANS, Pascal LEEMAN. Lader-chauffeurs: Isidoor DE BRUYN (80%), Glen DE PEL- SENEIR, Christiaan DE VUYST, Petrus GEERAETS, Franky IMPENS, Michaël MOUREAU, Stefaan ROGGEMAN, Patrick THYBAERT. Laders: Dimitri ALLARD, Kenny ALLARD, Etienne ARENTS (80%), David BAETENS, Bart BAUWENS (loopbaanonderbreking), François BAUWENS (verlof zonder wedde), Gino BEECKMAN (verlof zonder wedde), Gunther CAEYMAN, Christophe CASSIMAN, Steven CASSIMAN, David COEN, Jurgen COPPENS, Christophe CORBISIER, Christophe CORTHALS (verlof zonder wedde), Robby DE BUCK (80%), Chris DE COPPEL, Chris DE GRAUWE, Freddy DE GROM (80%), Jan DE MEESTER, Sonja DE RYCK, Jurgen DE TROCH, Yvan DE WUFFEL, Chris DECORTE, Kevin DEN HAESE, Sven DEVLEESSHAUWER, Koen DOMMERS, Bart DUFOUR, Walter EECKHOUT, Rudy EVERAERT (80%), Frederic FRANSAERT, Christian FRISE, Guido GAYTANT, Jurgen GOEMAN, Marc GOEMAN (80%), Luc JACOBS, Dany LUYPAERT (50%), Saimir MAKSUTI, Jordi MANE, Danny MASSEZ, Kevin MATTHIJS, Erwin MOREEL (80%), Mario PELLARIN, Yvan PIENS (50%), Juan PIRON, Dirk PONNET, Andy PROVOST, Guy RAES, Kris RAES, Björn RAMSDAM, Steven RINGOOT, David SAEYS, Roger SCHEERLINCK, Peter SMEKENS, Ronny VAN CANEGEM (50%), Joeri VAN DE PONTSEELE, Kurt VAN DE PONTSEELE, Dominique VAN DE VELDE, David VAN DEN BORRE, Gunther VAN DEN BREMT, Kevin VAN DEN STEEN, Patrick VAN DER MAELEN, Danny VAN DORPE, Henk VAN GEERT, Luc VAN GEERT, Adolf VAN IMPE (80%), Stephane VAN NIEUWENHUYZEN, Bjorn VAN SNICK, Robert VAN WAYENBERGE, Patrick VAN WIJNSBERGE, Andy VANDEMAELE, David VANDENBERGH, Guy VERSLUYS, Jurgen VONCK, Fanny VROENHOVE, Paul WAUTERS. Containerparken: Diensthoofd: Erik DE RIDDER. Ploegbazen: Karel BRUYNINCKX, Philip DENIJS. Chauffeurs: Patrick CROECKAERT, Mario DE BACKER, Wim DE CALUWE, Rafaël DE SCHRIJVER (80%), Patrick DE VITS (80%), Jan EECKHOUT, Dirk JANSEGERS, Guy LAGRING, Gino MAES (50%, verlof zonder wedde), Patrick MEERT, Erwin RONSSE, Gunther SCHOLLAERT, Patrick TEMMERMAN, Geert TOMBEUR, Chris WAEGNEER, Jurgen WUYTENS. Chauffeur-lader:Gerry DE RIJCK. Containerpark Aalst I: Ferdinand BLENDEMAN (80%), Luc DE BOECK, Rufin VAEYENS (80%), Gunther WILLEMS. Containerpark Aalst II: Sonja BEDART (80%), Andy BUYLE, Rik ULIN. Containerpark Denderleeuw Nancy BEECKMANS (80%), Kris BOGAERT, Johan VAN MOL. Containerpark Erpe-Mere: Containerpark Geraardsbergen: Camiel DE CLERCQ, Alfons STOCKMAN, Mario PIETERS. Containerpark Haaltert : Danny DE WAEL, Alex VAN DER MEIRSCH (80%). Containerpark Herzele: Patrick VAN DER LINDEN (80%), Gino VAN EESBEEK. Containerpark Kluisbergen: Brahim AHMITI, Marc DE VITS. Containerpark Lede: Danny VAN DER WEEEN, Bjorn VAN LAETHEM. Containerpark Ninove: Leslie DE CLERCQ (80%), Herman MEERT, Yvan SPINETTE. Containerpark Oosterzele: Marnic PIETERS (80%), Steven TEIRLINCK (80%). Containerpark St.-Lievens-Houtem: Michel CHAVAT (80%), Geert DE SCHUTTER. Containerpark Zottegem: Patrick MEGANCK, Wim VAN DEN EYNDE, Geert VAN NUFFEL. Plaatsvervangers containerparken/laders: Yves BOUE, Hans CALLEBAUT, Marc DE BOECK, Lieven DE SCHEPPER, Jean- Pierre DE WOLF,.Christophe MEGANCK, Danny VAN HER- ZELE, Dirk VINCK. Magazijn en werkplaats: Diensthoofd: David BAEYENS. Magazijnier: Christoph CLAESSENS. 16

17 Hulpmagazijnier: Danny VAN DEN BOSSCHE. Chauffeur: Rudi VAN DE STEENE. Mechaniekers: Laurent CLAUS (80%), Johan VAN DE VELDE, Rony VANDERPOORTEN. Metaalbewerker: Joost VAN GEERT. Afvalverwerking: Afdelingshoofd: Guido ALLARD. Adjunct-afdelingshoofd: Bart VANDECATSEYE. Administratief medewerker: Tanja ALLARD (50%). Deponie Vlierzele: Ploegbaas-mechanieker: Rik HOOGE. Administratieve medewerkers: Jacqueline HEULEU, Greta VERHASSELT (deeltijds). Arbeiders/bulldozermachinisten: Yvan DE LEEUW, Frank DE ROOVER, Patrick DELEENHEER, Adolf DE WULF, Harry GROENINCKX (75%), Danny LAUWEREYS, Donald MAES, Davy SPINETTE, Willy VAN GOETHEM. Financiën: Afdelingshoofd: Kristien VAN DEN RIJSE (60%). Administratieve medewerkers: Evelyne GOOSSENS (85%), Isabel VAN DER HOEVEN (68%), Eddy VAN HIMST (85%). Personeel: Afdelingshoofd: Ingrid DEPESSEMIER (85%). Diensthoofd: Marleen CASTEUR (85%). Administratieve medewerkers: Katrien PERMENTIER (85%), Karien VAN DER HAEGHEN (68%). P.R.: Diensthoofd: Tina VERRAES (85%). Juridische dienst: Afdelingshoofd: Els DE SMAELE (60%). Poetsvrouwen: Christel CALLEBAUT (47,50%), Marleen DE PAEPE (47,50%), Liesbet KIEKENS (47,50%), Marie-Claire LEFEVRE (47,50%), Odette SCHEERLINCK (47,50%). 17

18 18

19 INZAMELING AFVAL 3 Nadat per 1 januari 2004 een gebiedsdekkende inzameling voor alle huishoudelijke afvalfracties in de twaalf gemeenten is ingevoerd, zowel voor de haal- als voor de brengmethode, en, als sluitstuk van het uniform en globaal diftarsysteem, per 1 juli 2005 ook het gebruik van de containerparken betalend werd, is de toestand op het vlak van de inzameling van afval geconsolideerd. Belangrijk daarbij blijft de onverkorte toepassing van het globaal en uniform diftarsysteem. Het kan niet genoeg worden herhaald dat dit systeem inmiddels is ingeburgerd en door de bevolking aanvaard en bovendien uniek is in Vlaanderen. Alle andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden worden in hun werkingsgebied nog steeds geconfronteerd met een lappendeken van verschillende tarieven. Door de invoering van dit uniform en globaal diftarsysteem is bovendien de basis gelegd voor een verdere nauwere samenwerking tussen alle ILvA-gemeenten op het vlak van milieubeleid. Hierna wordt een overzicht gegeven van de dienstverlening op het vlak van de huis-aan-huis-inzameling en wordt de geëvolueerde toestand van de containerparken besproken. De evolutie van de ingezamelde hoeveelheid huishoudelijk afval wordt toegelicht, gevolgd door die van de inzameling van bedrijfsvuil. De bespreking van de eerste evolutie is eerder synoptisch. Voor een integrale versie van alle cijfers en evoluties en de bespreking ervan wordt verwezen naar de nota Evaluatie selectieve inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval zoals door de Afdeling milieu algemeen in april 2008 opgesteld, die op eenvoudig verzoek kan worden bekomen. 1. DE INZAMELACTIVITEITEN De huis-aan-huis-inzameling Als gevolg ervan is het aantal rondes voor de inzameling in het voorbije jaar toegenomen van in 2006 tot in De overige evoluties zijn een louter gevolg van toevallige schommelingen. Aldus rukken gemiddeld elke dag, ook op brugdagen, 35 inzamelploegen uit. Tabel: inzamelrondes per afvalfractie Restfractie en grofvuil GFT Papier Glas PMD Wegwerpluiers Bedrijfsvuil en papier TOTAAL Het organiseren ervan mag niet worden onderschat. Enerzijds moet efficiëntie worden nagestreefd, anderzijds moeten alle rondes, ongeacht de weersomstandigheden, wegomleggingen, plotse ziektemeldingen elke dag worden gereden. De vooraf opgemaakte planning dient dagelijks bijgestuurd, terwijl heel wat tijd besteed aan het onderzoeken en oplossen van al dan niet vermeende klachten. In de rand van het hele inzamelgebeuren heeft het Directiecomité op 2 oktober 2007 de opdracht van de stad Aalst aanvaard elke zondagvoormiddag de binnenstad te vegen en het ingezamelde afval te verwijderen. Sinds 2004 maken alle gemeenten gebruik van hetzelfde intergemeentelijke afvalinzamelpakket en verzorgt ILvA de inzameling, het transport, (zo nodig) de overslag en de verwerking (via contracten met derden) van de restfractie, het grofvuil, het GFT, het papier en karton, het verpakkingsglas en het PMD bij de twaalf deelnemende gemeenten. Na de consolidatiejaren 2005 en 2006, zijn in 2007, inspelend op het toegenomen aanbod van papier en glas bij de huis-aanhuisinzameling, een onrechtstreeks gevolg van het betalend worden van containerparken, deze inzamelingen niet langer maandelijks, doch vierwekelijks georganiseerd. Hierdoor kon het dagelijks door de ophaaldiensten in te zamelen afval weer tot redelijke proporties worden teruggebracht. 19

20 Het project is gestart als proef. In de loop van 2008 zal moeten blijken in hoeverre deze dienst kan worden bestendigd, en of uitbreiding bij andere besturen mogelijk is. In fine heeft de Raad van Bestuur op 15 maart 2007 de levering van ILvA-zakken van 60 L en ILvA-zakken van 45 L toegewezen aan Sphere Belgium uit Brussel voor de gezamenlijke prijs van ,70 (BTW excl.). De containerparken Sinds 2006 beschikken alle gemeenten over een definitief ingericht containerpark, uitgerust met een diftarsysteem. Uitzondering is de gemeente Erpe-Mere waar eerder is beslist slechts een vereenvoudigd diftarsysteem, met een betaling per bezoek en niet per gewicht, voorlopig te behouden. De relatief kleine oppervlakte van dit containerpark liet immers de plaatsing van weegbruggen niet toe. Door dit afwijkend systeem was ook het aanvoergedrag van de inwoners van Erpe-Mere, en wellicht ook van een aantal vrienden en kennissen ervan van buiten de gemeentegrenzen, heel verschillend. De gevolgen ervan bleken uit de financiële resultaten van dit containerpark. In 2006 bedroeg de kostprijs voor de werking van het containerpark niet minder dan , 14,91 % van de totale containerparkrekening voor het hele werkingsgebied, terwijl de bevolking van Erpe-Mere slechts 6,53 % van de totale ILvA-bevolking vertegenwoordigt. Na overleg besliste de Raad van Bestuur op 15 maart 2007 de gemeente Erpe-Mere in dit verband een tegemoetkoming te verlenen zodat de kostprijs die door de gemeente Erpe-Mere voor de werking van het containerpark moet worden betaald van tot is ingekrompen. Als gevolg van al deze stappen moeten, na de nodige beraadslagingen en het doorlopen van de hele administratieve procedure, alle plannen midden 2008 voorhanden zijn. Inmiddels is ook de subsidieaanvraag bij OVAM ingediend. Eens deze bekomen kunnen de werken worden aanbesteed zodat nog steeds kan worden gehoopt dat vóór eind 2008 een nieuw containerpark voor Erpe-Mere ter beschikking zal staan. Tot zolang kunnen de inwoners van Erpe-Mere op de containerparken van alle andere ILvA-gemeenten terecht. Vermeldenswaard is ook nog dat steeds meer gemeenten een ruimte voor het afhalen van het verhakseld snoeihout aan hun inwoners aanbieden. Dergelijke afhaalplaatsen zijn eerder ingericht in Geraardsbergen, Erpe-Mere, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem. In 2007 is de bouw van een dergelijke snoeihoutbox aan het containerpark Aalst II door het Directiecomité op 5 juni toegewezen voor een bedrag van ,96, werken die inmiddels zijn uitgevoerd, zodat ook de inwoners van Aalst gratis over gemalen snoeihout kunnen beschikken. Begin 2008 werd ook in Oosterzele voor dit probleem een oplossing gevonden. Verder zijn alle containerparken in de eerste maanden van 2008 voorzien van een aangepast begeleidingssysteem voor de bezoekers. Op de ingangs- en uitgangszuilen zijn bijkomende richtlijnen aangebracht, zodat elke bezoeker nog gemakkelijker zijn weg binnen het diftarsysteem moet kunnen vinden. Tot slot is ook het nodige gedaan om te kunnen voldoen aan de door minister H. Crevits opgelegde verplichting kleine hoeveelheden cementgebonden asbest gratis op de containerparken te aanvaarden. Het computersysteem werd aangepast en een speciale knop Hoewel de financiële middelen voor deze tegemoetkoming werden afgenomen van het positief resultaat van de exploitatie van de deponie te Vlierzele, zodat de andere steden en gemeenten van deze operatie geen nadeel ondervonden, is deze beslissing uitdrukkelijk als éénmalig bestempeld. Als gevolg ervan is het containerpark van Erpe-Mere met ingang van 19 maart 2007 gesloten en wordt alles in het werk gesteld om op zo kort mogelijke termijn een nieuw containerpark voor de inwoners van deze gemeente ter beschikking te stellen. Daartoe zijn inmiddels volgende stappen gezet : op het industrieterrein van Erpe-Mere zijn bij beslissing van het Directiecomité dd. 3 mei 2007 de nodige gronden met een oppervlakte van m² aangekocht voor een prijs van ; tijdens dezelfde zitting is ook het voorontwerp voor dit containerpark, inclusief een raming à ,80 goedgekeurd en kreeg de administratie de opdracht dit ontwerp ter goedkeuring aan de gemeente Erpe-Mere voor te leggen; op basis van het overleg daaromtrent met de gemeente dienden deze plannen aangepast. De ingang werd niet langer langsheen de Keerstraat, de hoofdontsluiting van het industrieterrein, doch langsheen een naastliggende buurtweg voorzien. Hiertoe diende het rooilijnplan voor deze buurtweg aangepast, waartoe het Directiecomité op 5 juni 2007 de nodige beslissingen heeft genomen. De plannen werden aangepast en de nodige vergunningen aangevraagd. werd voorzien zodat vanaf 1 april 2008 elk gezin per jaar 200kg cementgebonden asbest gratis naar het containerpark kan aanvoeren. Door deze aanpassing voldoet ILvA tegelijk ook aan de daaromtrent door OVAM uitgevaardigde richtlijnen. 2. EVALUATIE VAN DE SELECTIEVE INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL IN 2007 Globaal Centraal in het intergemeentelijk afvalbeleid staat de betrachting zo weinig mogelijk huishoudelijk afval te moeten afvoeren naar de eindverwerking. 20

Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland. opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG EN JAARREKENING

Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland. opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG EN JAARREKENING Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG EN JAARREKENING 2009 Deel 1: Activiteitenverslag 1 De maatschappij 1.1 Deelnemers

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG. IVAREM Schoutetstraat 2 2800 Mechelen tel 015 28 77 50 fax 015 28 77 60 info@ivarem.be www.ivarem.be

ACTIVITEITENVERSLAG. IVAREM Schoutetstraat 2 2800 Mechelen tel 015 28 77 50 fax 015 28 77 60 info@ivarem.be www.ivarem.be ACTIVITEITENVERSLAG 2008 IVAREM Schoutetstraat 2 2800 Mechelen tel 015 28 77 50 fax 015 28 77 60 info@ivarem.be www.ivarem.be INHOUD DEEL 1: OPRICHTINGEN EN DOELSTELLINGEN 4 1. Oprichting 4 2. Doelstellingen

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM JAARVERSLAG 2011 INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM JAARVERGADERING VAN 28 JUNI 2012 ACTIVITEITENVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE PAGINA

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2009

Activiteitenverslag 2009 Activiteitenverslag 2009 Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen opdrachthoudende vereniging Activiteitenverslag 2009 Jaarvergadering d.d. 24 juni 2010 2 Activiteitenverslag

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015.

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015. 261 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

Beslissingen. Gemeenteraad Zitting van 17 maart 2015 Notule

Beslissingen. Gemeenteraad Zitting van 17 maart 2015 Notule Gemeenteraad Zitting van 17 maart 2015 Notule Aanwezig: Dirk Debaere: voorzitter; Kurt Windels: burgemeester; Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt: schepenen;

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2009

Activiteitenverslag 2009 Activiteitenverslag 2009 GASELWEST ACTIVITEITENVERSLAG 2009 INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT VAN HET WESTEN Coöperatieve intercommunale vereniging 2009 Vijfendertigste boekjaar Activiteitenverslag

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2012 voorgelegd aan de gewone Algemene vergadering van 30 mei 2013 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Aanwezig: - Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen Marin Devalck - OCMW--Schepen Machtelinckx, Fernand

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

227 Zitting van 17 mei 2013

227 Zitting van 17 mei 2013 227 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Corporate Governance Charter 2014 CORPORATE GOVERNANCE CHARTER update 25 november 2014 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Raad van bestuur... 3 3. Audit en interne controle- en risicobeheerssystemen... 13 4.

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. betreffende de oprichting van de vennootschappen T-Groep en Werkholding VERSLAG

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. betreffende de oprichting van de vennootschappen T-Groep en Werkholding VERSLAG Stuk 1159 (2001-2002) Nr. 3 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 3 juni 2002 ONTWERP VAN DECREET betreffende de oprichting van de vennootschappen T-Groep en Werkholding VERSLAG namens de Commissie voor Economie,

Nadere informatie

Samen sterk Werkgroep intergemeentelijke samenwerking. Rapport november 2009

Samen sterk Werkgroep intergemeentelijke samenwerking. Rapport november 2009 Samen sterk Werkgroep intergemeentelijke samenwerking Rapport november 2009 Inhoud: Samenvatting en beknopt overzicht 1. Aanleiding van het traject 2. Onderzoek Prof Heene 3. Vervolgwerkgroep Samen Sterk?!

Nadere informatie

VOORSTEL (C)010823-CREG-023

VOORSTEL (C)010823-CREG-023 Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VOORSTEL (C)010823-CREG-023 van huishoudelijk reglement van de Commissie

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE

JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE Sedert de NOB (nieuwe OCMW-boekhouding) is het jaarverslag een deel geworden van de jaarrekening (art. 63, 64, 65 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december

Nadere informatie

Financieel Verslag 2011

Financieel Verslag 2011 Jaarlijks Financieel Verslag 2011 Voorwoord Guido Van der Schueren, voorzitter van de raad van bestuur Beste aandeelhouder Beste investeerder Beste lezer Inhoud Voorwoord Management Think Media nv Productportfolio

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2228 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Binnenlands Bestuur Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN INHOUDSTAFEL WOORD VAN DE MINISTER...5 WOORD VOORAF WERKGROEP...6 HOOFDSTUK 1: HET BOEKHOUDKUNDIG KADER...8 1. TOEPASSINGSSFEER...8

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau, Voorzitter De heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Eddy Baelemans, OCMW

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2013/01

Omzendbrief BB 2013/01 Omzendbrief BB 2013/01 Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen Financiën en Personeel Boudewijnlaan 30 bus 70 1000 Brussel Tel. 02

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 13 mei 2014-19:00 uur Locatie Raadzaal - Sint-Martensstraat - Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert, raadslid;

Nadere informatie

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, cvba

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, cvba Activiteitenverslag 2010 2 Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, cvba Activiteitenverslag 2010 Voorgelegd aan de gewone Algemene Vergadering van 18 mei 2011 3 Leden raad van bestuur / Voorzitter de

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014 Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, schepenen; Gerard Amelynck,

Nadere informatie

E VALUAT IER APPORT ISVAG

E VALUAT IER APPORT ISVAG 2007 E VALUAT IER APPORT ISVAG 2012 Legislatuur 2007-2012 Inhoud 1 INLEIDING p. 3 2 STRUCTUUR EN WERKING p. 5 3 BELEID 2007 2012 3.1 PERSONEEL & VEILIGHEID p. 7 3.2 EXPLOITATIE & AANVOER p. 12 3.3 ONDERHOUD

Nadere informatie