Terugkoppeling testen egeo internetpanel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Terugkoppeling testen egeo internetpanel"

Transcriptie

1 Terugkoppeling testen egeo internetpanel Inleiding De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft in 2013 een nieuwe versie van de webapplicatie voor het bekijken en wijzigen van percelen ontwikkeld: egeo. Als vervolg hierop willen we deze applicatie gebruiksvriendelijker maken en vanaf 2015 ook inzetten in de Gecombineerde opgave. In de periode tussen maart en juni 2014 hebben we op verschillende manieren het internetpanel betrokken bij de ontwikkeling hiervan. Met dit verslag geven we een terugkoppeling van de resultaten van de testen die zijn uitgevoerd en wat het vervolg hierop is. De basis werd gevormd door een klikmodel (een simulatie van een elektronisch formulier) dat gebruikt is om gebruikerstests uit te voeren. Hiermee kon er een vroegtijdig inzicht worden verkregen in wat bepaalde keuzes betekenen voor de eindgebruiker en welke functionaliteiten ontwikkeld moeten gaan worden. Eerste test Het eerste klikmodel was vrij eenvoudig van opzet en met name bedoeld om te toetsen of de fundamentele keuzes die zijn gemaakt ook logisch waren voor de eindgebruikers. De meest belangrijke wijziging die we gedaan hadden ten opzichte van de bestaande situatie is dat we de percelenregistratie los getrokken hebben van het doen van Gecombineerde opgave. We hebben er voor gekozen om dit klikmodel voor te leggen aan het internetpanel. De algemene indruk van de gebruikers die bij de sessie aanwezig waren over het prototype, was positief. Mensen vonden het goed dat ze werden betrokken bij het uitdenken van nieuwe ideeën rondom percelenregistratie en op deze manier hun input konden leveren. De belangrijkste punten uit de eerste sessie: Duidelijk aangeven waar iets verandert (bij aanpassen van percelen) Peildatum bij gegevens tonen Subsidiabel oppervlakte kunnen raadplegen op de kaart 1 voor 1 bij percelen langs gaan wordt door sommige panelleden als positief ervaren (goed controlemechanisme) Gebruikstitel en ingangsdatum worden weinig gebruikt, is dus niet heel belangrijke informatie om te tonen bij het percelenoverzicht Volgnummers erg belangrijk voor identificatie percelen Pagina 1 van 5

2 PAL en PW waarden ontbreken in deze versie van het concept, het wordt als storend ervaren dat je deze tijdens de Gecombineerde opgave iedere keer opnieuw in moet voeren. Wens om dit op te nemen in de perceelsregistratie Naam is handig hulpmiddel ter herkenning van percelen Laatste wijziging datum weergeven Ook direct vanuit percelenoverzicht bewerken en verwijderen Verder was de algemene consensus dat de voorgestelde wijzigingen een positieve verandering waren ten opzichte van de bestaande situatie en dat de scheiding tussen perceelsregistratie en gecombineerde opgave (en het kunnen bijhouden van deze percelen gedurende het jaar) een goede ontwikkeling is. Usability test Naar aanleiding van de feedback uit de eerste test zijn we begonnen met het verder uitwerken van het concept naar een klikmodel waarin het volledige proces doorlopen kon worden door de gebruikers. De belangrijkste toevoeging in het tweede concept was het aanvragen van subsidies binnen de Gecombineerde opgave. We hebben in de nieuwe versie de percelenregistratie van de ondernemer als uitgangspunt genomen en zijn op basis hiervan gaan kijken welke gegevens er nog nodig waren om een goede aanvraag te kunnen doen voor de gewenste subsidies. De registratie van de klant werd hiermee de basis van de gegevens die teruggelegd worden. We vroegen daarom de klant ook eerst om deze gegevens te controleren voordat hij begon met zijn subsidieaanvraag. Op deze manier konden we een zo kloppend mogelijk voorstel doen met betrekking tot de subsidies en werd het heen en weer switchen tussen perceelsregistratie en Gecombineerde opgave tot een minimum beperkt. Afhandeling van mogelijke invulfouten Doordat de scheiding tussen het bijhouden van de perceelsregistratie en de Gecombineerde Opgave gemaakt is, kwamen we met een vraagstuk te zitten over hoe we mogelijke invulfouten konden afhandelen. We hadden hiervoor een oplossing bedacht om deze mogelijke invulfouten op te lossen door een aantal standaard acties: De eigen situatie als uitgangspunt nemen De voorgestelde situatie overnemen (dit betekent vaak het afknippen van een bepaald gedeelte van het perceel) Nieuwe intekening maken (dit verwijst vervolgens naar de basissituatie alwaar de intekening aangepast kan worden) Aangepast oppervlakte opgeven Op deze manier konden gebruikers in de meeste gevallen hun mogelijke invulfouten oplossen zonder uit te hoeven wijken naar hun perceelsregistratie. Dit concept hebben we op 24 mei 2014 voorgelegd aan het internetpanel via een zogenaamde eyetracking test. Dit is een test waar oogbewegingen worden Pagina 2 van 5

3 geobserveerd. Dit hebben we gedaan in het usabilitylab van de Hanzehogeschool Groningen. Het panel bestond 5 respondenten. De deelnemers kregen eerst een korte instructie met een situatieschets. Vervolgens kregen zij een formulier met opdrachten die ze zelfstandig en waar mogelijk hardop pratend moesten uitvoeren. Na afloop van de test werd de test nog eens besproken tussen de deelnemer en de testbegeleider van RVO. Ook is er na afloop een vragenlijst ingevuld door de gebruikers. Verloop van de usability test Tijdens het afnemen van de gebruikerstest werd al snel duidelijk dat enkele gebruikers moeite hadden met het testen van een statisch prototype. Het was daarom lastig om definitieve conclusies uit deze test te trekken. We hebben echter wel goede feedback kunnen verzamelen uit de gesprekken met de gebruikers en de ingevulde vragenlijsten. In de inhoudelijke feedback die gebruikers gaven na afloop van de test waren ze overwegend positief over wat ze gezien hadden. Ze gaven vooral aan dat de opmaak van de schermen overzichtelijker was en duidelijker en dat het oogt alsof ze gemakkelijker te gebruiken zijn dan de huidige situatie. De namen bij de percelen werden als prettig ervaren. Sommige mensen gaven aan het prettig te vinden om naast een tekstueel overzicht van percelen/regelingen ook op de kaart te kunnen zien welke percelen voor welke subsidies in aanmerking komen. Er was geen duidelijke lijn te vinden in welke tab in het onderdeel Subsidies de voorkeur had bij de gebruikers. Daarin kwam wel naar voren dat mensen die weinig wijzigingen hebben in hun percelen liever per regeling gaan kijken wat er teruggelegd wordt, waar de mensen die vaak aanpassingen doen in hun percelen het liefst per perceel gaan kijken voor welke regelingen deze percelen in aanmerking komen. Over het kaartbeeld waren de reacties unaniem goed, mensen vonden het overzichtelijk en minder druk dan de huidige situatie. Over het algemeen valt te zeggen dat gebruikers vaak nog vanuit wat zij uit het verleden gewend waren keken naar de nieuwe schermen en daaruit bepaalde verwachtingspatronen hadden over hoe de applicatie werkte. Dit sluit niet altijd 1 op 1 aan op het nieuwe concept. Dit zal voornamelijk een kwestie van gewenning zijn, want zoals eerder gezegd was de reactie op het concept wel positief. Gebruikerstest vanaf huis Omdat we de beelden uit de gebruikerstest op locatie bij de Hanzehogeschool nog verder wilden verdiepen, hebben we ervoor gekozen om nog een extra test uit te voeren. Deze test konden de deelnemers op hun eigen computer vanaf huis uitvoeren. We hebben een uitgebreide A/B test opgezet. Hierin werd de oude situatie (A) vergeleken met de nieuwe situatie (B) en werd een aantal vragen hierover gesteld. Pagina 3 van 5

4 De test bestond globaal uit drie onderdelen: de percelenregistratie (inclusief perceeldetails bewerken/weergeven), foutmeldingen oplossen (kwaliteitsindicatoren) en subsidies aanvragen. Bij de eerste twee onderdelen is gevraagd welke versie de voorkeur van de gebruiker had, en is gevraagd om de nieuwe versie te beoordelen op basis van drie factoren: gebruiksvriendelijkheid, overzichtelijkheid en duidelijkheid op een schaal van 1 tot 5. Op 10 juni hebben we via de mail het internetpanel gevraagd om de test te doen. In totaal zijn er 71 mensen geweest die de test hebben geopend. Daarvan zijn er 44 gebruikers die de test volledig doorlopen hebben. Van de 44 gebruikers waren er 36 agrarisch ondernemer en 8 adviseur of accountant. Perceelsregistratie Het eerste onderdeel van de test ging over de registratie van percelen. Waar dat nu plaatsvindt via een kaartbeeld met een lijst percelen aan de linkerkant, hebben we in het concept de lijst van percelen losgetrokken van de kaartweergave. In de reacties zagen we een zeer duidelijke voorkeur voor de nieuwe versie van percelenregistratie. Ruim 81% van de respondenten gaf aan dat zij de voorkeur geven aan de nieuwe versie. Meer dan 70% gaf aan het eens te zijn met de stelling dat deze versie gebruiksvriendelijk is. Bijna 80% gaf aan het eens te zijn met de stelling dat deze versie overzichtelijk is. 82% gaf aan het eens te zijn met de stelling dat deze versie duidelijk is Perceelsdetails Ook bij het bewerken van perceeldetails zagen we een sterke voorkeur voor de nieuwe versie (dezelfde verhouding als bij perceelsregistratie) 82% versus 18%. 60% van de respondenten gaf aan het eens te zijn met de stelling dat deze versie gebruiksvriendelijk is, nog eens 34% stond hier neutraal tegenover. 79% was het eens met de stelling dat deze versie overzichtelijk is. 80% vond deze versie duidelijk. Foutmeldingen oplossen Bij het onderdeel foutmeldingen oplossen zagen we de sterkste voorkeur voor de nieuwe versie. Maar liefst 93% (41 van de 44 respondenten) gaf aan dat de nieuwe versie hun voorkeur heeft. Pagina 4 van 5

5 Er kwamen ook nog een aantal opmerkingen terug over proces met betrekking tot de kaartlagen: Er wordt gewerkt met percelen die niet op elkaar lijken Wanneer er gekozen wordt om in te dienen zoals ingetekend dient nog steeds dubbelclaim melding te worden getoond Percelen worden vaak kleiner terwijl dat in werkelijkheid niet zo is We zagen ook in de beoordelingsfactoren terug dat deze versie als een sterke verbetering gezien wordt: 82% was het eens met de stelling dat deze versie gebruiksvriendelijk is 89% was het eens met de stelling dat deze versie overzichtelijk is 81% gaf aan het eens te zijn met de stelling dat deze versie duidelijk is Subsidies aanvragen Ook bij de subsidieaanvragen was de algemene indruk dat de nieuwe versie een verbetering is ten opzichte van de oude versie. Hier zagen we iets voorzichtigere percentages. Dit komt misschien ook omdat dit gedeelte de grootste verandering is ten opzichte van de huidige versie. We hebben daarom ook niet simpelweg gevraagd welke versie de voorkeur heeft, maar gevraagd of de gebruiker dacht dat het aanvragen van subsidies op deze manier makkelijker zou worden. Vanuit de inhoudelijke feedback werd hierop overwegend bevestigend op geantwoord. Met daarbij een aantal kanttekeningen, zoals dat veranderingen wel een gewenningsperiode nodig hebben. Vervolg Vanwege de beschikbare voorbereidingstijd heeft RVO.nl er voor gekozen om de vernieuwing van de schermen volgens de uitgangspunten van het klikmodel voor 2015 te implementeren in de applicatie voor het aanvragen van subsidies. In het elektronische formulier voor het raadplegen en aanpassen van perceelsgegevens worden wel verbeteringen in gebruiksvriendelijkheid doorgevoerd, maar nog geen grote veranderingen. Wanneer we dit wel gaan doen, zal nog nader moeten worden bepaald. Belangrijke zaken die worden geïmplementeerd in de Gecombineerde opgave van 2015 zijn onder meer dat de ondernemers een naam aan de percelen kunnen geven en dat de kaart los van de percelen wordt getoond. Pagina 5 van 5

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 CMD-6VT-P1.09 Ontwerprapport Bart Waardenburg 21/10/2011 Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE STRATEGIE BEPALEN 4 2.1. PLANNEN MAKEN 4 2.2. VISIE BEPALEN 10

Nadere informatie

Resultaat- en procesevaluatie SKG3 Studiekeuzegesprekken

Resultaat- en procesevaluatie SKG3 Studiekeuzegesprekken Resultaat- en procesevaluatie SKG3 Studiekeuzegesprekken ten behoeve van cross case analyse Pilot intake assessment binnen Domein Techniek, Ontwerpen en Informatica van Hogeschool Inholland Auteur/Projectleider:

Nadere informatie

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider 2015 Martijn Bentum Consumentenkeuze voor een parkeerprovider Een onderzoek naar de reden van een consument om te kiezen voor het gebruik van parkeerproviders en de redenen achter de keuze voor een specifieke

Nadere informatie

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN Voorwoord Onbevoegd lesgeven is al jaren een bron van zorg in het voortgezet onderwijs. Tot nu toe is vooral

Nadere informatie

Quality as a Service. Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014

Quality as a Service. Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014 Quality as a Service Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014 Inleiding Waarom QaaS? of anders gezegd Waarom zou u vandaag nog moeten beginnen met Quality as a Service? Via dit document willen wij u niet alleen

Nadere informatie

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Erik Vleugel (20010492) 11-01-2006 Referaat Opsomming van begrippen die betrekking hebben op dit verslag: Customer Relationship Management

Nadere informatie

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010 ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010 Pagina 1 van 55 Inhoudsopgave Bladzijde 3 1. Inleiding 4 2. Conclusies 6 3. Aanbevelingen 7 4. Conclusies per energieleverancier 20 5. Situatie van de klant 24 6. Algemene

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

Onderzoeksverslag. Onderzoek naar mobiele apparaten als leerplatform voor Informatica in het voortgezet onderwijs

Onderzoeksverslag. Onderzoek naar mobiele apparaten als leerplatform voor Informatica in het voortgezet onderwijs Onderzoeksverslag Onderzoek naar mobiele apparaten als leerplatform voor Informatica in het voortgezet onderwijs Onderzoek van Onderwijs (EME19) Studiejaar 2011-2012 Uitgevoerd door: Coen Crombach (303528)

Nadere informatie

Beroepsproduct 1. De invloed van sociale media op het leren van leerlingen

Beroepsproduct 1. De invloed van sociale media op het leren van leerlingen Beroepsproduct 1 De invloed van sociale media op het leren van leerlingen Gemaakt door : Tristan van Leeuwen Stageschool : Altena College Sleeuwijk Begeleider : Peggy Winkelaar HU begeleider : Martin van

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT. Project: Gebruiksonderzoek ICT Producten

ONDERZOEKSRAPPORT. Project: Gebruiksonderzoek ICT Producten ONDERZOEKSRAPPORT Project: Gebruiksonderzoek ICT Producten Bedrijf: Voys Zakelijke Telefonie Plaats, Datum: Groningen, 2-2-2014 Opdrachtgever: Voys Zakelijke Telefonie, Tim Eebes Instituut: Instituut voor

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid Conflictdiagnose en geschiloplossing op maat bij conflicten tussen burgers en overheden Uitgevoerd door Laurens Bakker Carla Schouwenaars Instituut voor Rechtssociologie Instituut voor Culturele Antropologie

Nadere informatie

Belastingdienst, let op je woorden! Een kwalitatief onderzoek naar de begrijpelijkheid van digitale informatie van de Belastingdienst

Belastingdienst, let op je woorden! Een kwalitatief onderzoek naar de begrijpelijkheid van digitale informatie van de Belastingdienst Belastingdienst, let op je woorden! Een kwalitatief onderzoek naar de begrijpelijkheid van digitale informatie van de Belastingdienst In opdracht van de Belastingdienst Centrum voor kennis en communicatie

Nadere informatie

Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011.

Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011. Opinie per ipad Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier Ruben Logjes Sander Kruitwagen Juni 2011 Een 3D-rapport Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 5 2 Inleiding... 7 2.1

Nadere informatie

Live & Social Tagging van Weblectures. Een toegepast onderzoek naar de invloed van live & social tagging op weblectures binnen het onderwijs.

Live & Social Tagging van Weblectures. Een toegepast onderzoek naar de invloed van live & social tagging op weblectures binnen het onderwijs. Live & Social Tagging van Weblectures Een toegepast onderzoek naar de invloed van live & social tagging op weblectures binnen het onderwijs. Live & Social Tagging van Weblectures Een toegepast onderzoek

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica IN3405 - Bachelorproject Factureringsproces Hidde Boomsma 1174371 Elger Lambert 1154273 18 juli 2008 Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica Examen Commissie Yom Schutte Arjen

Nadere informatie

factoren voor jeugd en gezin van sociale wijkteams De werkzame de JeugdZaak Samenvattend rapport De JeugdZaak 15 oktober 2014 Maud van Putten

factoren voor jeugd en gezin van sociale wijkteams De werkzame de JeugdZaak Samenvattend rapport De JeugdZaak 15 oktober 2014 Maud van Putten De werkzame factoren van sociale wijkteams voor jeugd en gezin Samenvattend rapport de JeugdZaak PARTNERS MET EXPERTISE EN PASSIE VOOR EEN WERKENDE ZORG VOOR JEUGD. De JeugdZaak 15 oktober 2014 Maud van

Nadere informatie

Onderzoek naar de ervaren klanttevredenheid van bewoners bij energiebesparingsprojecten

Onderzoek naar de ervaren klanttevredenheid van bewoners bij energiebesparingsprojecten Onderzoek naar de ervaren klanttevredenheid van bewoners bij energiebesparingsprojecten Dr. Arlette Hesselink Sibren Huijsmans Dr. Marloes Martens Onderzoek naar de ervaren klanttevredenheid van bewoners

Nadere informatie

Een proces van participatie en iteratie: case study van ontwerp en implementatie van een informatiesysteem bij een financieel vermogensbeheerder

Een proces van participatie en iteratie: case study van ontwerp en implementatie van een informatiesysteem bij een financieel vermogensbeheerder Een proces van participatie en iteratie: case study van ontwerp en implementatie van een informatiesysteem bij een financieel vermogensbeheerder Boudewijn Meyboom S0095737 Bacheloropdracht voor de opleiding

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

De eoverheid vanuit gebruikersperspectief

De eoverheid vanuit gebruikersperspectief De everheid vanuit gebruikersperspectief Center for e-government Studies Universiteit Twente ! 1 DE everheid VANUIT GEBRUIKERS- PERSPECTIEF MTIEVEN EN GEDRAG VAN NEDERLANDSE BURGERS TEN AANZIEN VAN HET

Nadere informatie