Handleiding voor het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer, onderdeel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer via internet.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding voor het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer, onderdeel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer via internet."

Transcriptie

1 Handleiding voor het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer, onderdeel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer via internet. Handleiding voor uw subsidieaanvraag voor het SNL Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer, onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer Deze handleiding kunt u gebruiken bij het intekenen van uw beheereenheden. Wat staat er in deze handleiding? 1 Het teken je een beheereenheid in? Schermindeling Het tabblad legenda Knoppen - Algemeen Knoppen - Intekenen Samenvoegen beheereenheden Hulp bij intekenen Het teken je een beheereenheid in? Algemeen Beheereenheden (BE) kunnen worden ingetekend door middel van vlakken, lijnen of punten op de kaart. Op de kaart kan naar eigen voorkeur worden ingezoomd (, ) op de juiste niveau zodat de plaats van intekenen goed zichtbaar wordt en kan de kaart worden verschoven ( waar u gaat intekenen. Zoomniveau ) naar de plaats Als u het intekenen opstart, zult u één van de volgende mogelijke kaarten zien aan de rechterkant van het startscherm: 1. U ziet de gehele Provincie waarvoor u een aanvraag gaat indienen. Dit betekent dat binnen LNV geen percelen van u bekend zijn en dat u nog geen BE s heeft ingetekend. 2. U ziet uw percelen zoals bekend binnen LNV. De percelen zijn te herkennen door een dikke groene rand rond de percelen op de luchtfoto. Er wordt zodanig ingezoomd dat alle percelen binnen de Provincie op de luchtfoto zijn te herkennen. 3. U ziet al uw ingetekende BE s. Er wordt zodanig ingezoomd dat alle ingetekende BE s in één overzicht op de luchtfoto te zien zijn. Selecteer pakket Nadat u hebt gekozen om een nieuwe BE in te tekenen, komt u in het intekenscherm waar u het pakket waarvoor u subsidie gaat aanvragen kan kiezen. Er zijn twee manieren waarop u het pakket kan selecteren: 1. Aan de linkerzijde van het scherm ziet u een selectie menu waar u door er op te klikken alle mogelijke pakketten met een korte beschrijving te zien krijgt. Dit betekent niet dat u voor uw bedrijfssituatie al deze pakketten kunt aanvragen, maar dit is het totale overzicht aan mogelijke pakketten binnen het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). Deze selectie mogelijkheid kan het best worden gebruikt als u al weet welk pakket voor uw bedrijfssituatie kan worden aangevraagd. 2. Door de knop Selecteer pakket ( ) te activeren kunt u rechts op de kaart klikken waarna, door op het verschenen selectie menu te klikken, alle op die plaats mogelijk aan te vragen pakketten worden getoond. Alleen op het groen gekleurde gedeelte (half doorschijnend) van de kaart is het mogelijk een pakket aan te vragen. Als u geen groen gekleurde kaart ziet voor uw bedrijfssituatie (of een gedeelte ervan), dan is het op die plaats niet mogelijk om subsidie aan te vragen.

2 Intekenen beheereenheden Na het selecteren van het pakket kunt u in het intekenscherm de BE gaan intekenen. Afhankelijk van het gekozen pakket wordt de juiste tekenondersteuning zichtbaar boven de kaart (vlak, lijn of punt) en verschijnen aan de linkerkant tekstueel de stappen die u voor het intekenen van de BE moet doorlopen. In deze stappen kan, afhankelijk van het gekozen pakket, nog gevraagd worden om additionele gegevens, b.v. oppervlakte, lengte, breedte en aantal. Als u de BE hebt ingetekend wordt in de laatste stap gevraagd om op de knop verder te drukken zodat de BE in z n geheel (additionele gegevens en intekening) zal worden opgeslagen. U komt daarna in het overzichtscherm waarin alle ingetekende BE s in één oogopslag te zien zijn. Overzichtscherm Vanuit dit overzichtscherm kunnen ingetekende BE s worden gewijzigd of verwijderd. Hiervoor moet u eerst de betreffende BE selecteren door met de muis links in de lijst of rechts op de kaart op de BE te klikken. De geselecteerde BE wordt blauw gekleurd waarna de BE kan worden gewijzigd door op het potloodje ( ) te klikken en kan de BE worden verwijderd door op het kruisje ( ) te klikken. Heeft u gekozen om de BE te wijzigen dan wordt hetzelfde intekenscherm zichtbaar waarmee u de BE in eerste instantie heeft aangemaakt. Bij het verwijderen van de BE verschijnt de opmerking dat de BE in zijn geheel wordt verwijderd met de vraag of u het zeker weet. Intekenen vlakken, lijnen en punten De BE kan worden ingetekend door het intekenen van vlakken, lijnen of punten. In bepaalde gevallen (door de regeling bepaald) wordt bij pakketten om additionele informatie gevraagd, b.v. het aantal bomen in een bomenrij. Vlak Bij het intekenen van een vlak wordt u gevraagd de knop Selecteer een perceel ( ) te activeren en op de plaats in de kaart te klikken waar u het betreffende pakket wilt aanvragen. Daarna wordt ingezoomd naar het vlak dat u op de kaart hebt geselecteerd en kunt het vlak daarna indien gewenst bewerken door de knop Bewerk dit vlak ( ) te activeren. Hierdoor verschijnt een gele rand rond het vlak met kleine vierkante puntjes (knikpunten) die kunnen worden verplaatst, verwijderd of toegevoegd. Hiermee kunt u het vlak aan uw eisen aanpassen. Het vlak wordt opgeslagen door op de knop opslaan ( ) te klikken. Wilt u de aanpassingen niet opslaan, klik dan op de knop Sla aanpassingen niet op ( ). Lijn Bij het intekenen van een lijn wordt u gevraagd de knop Voeg een lijn toe ( ) te activeren en het intekenen start op dat punt waar u daarna voor het eerst klikt in de kaart. Door wederom te klikken ontstaat er een volgend knikpunt in de lijn waarna de lijn kan worden vervolgd in elke gewenste richting. Door te dubbelklikken op het laatste knikpunt stopt het intekenen van de lijn. De lijn kan weer worden aangepast door de knop Bewerk deze lijn ( ) te klikken. De lijn wordt opgeslagen door op de knop opslaan ( ) te klikken. Wilt u de aanpassingen niet opslaan, klik dan op de knop Sla aanpassingen niet op ( ). Punt Bij het intekenen van een punt wordt u gevraagd de knop Voeg een punt toe ( ) te activeren en door te klikken op de kaart wordt de punt ingetekend. De punt kan worden verplaatst door de knop Bewerk dit punt ( ) te activeren en opnieuw in de kaart te klikken. De punt kan qua vorm niet worden aangepast en hoeft derhalve niet apart te worden opgeslagen ( ).

3 2 Schermindeling Startscherm Het startscherm verschijnt als u voor het eerst beheereenheden gaat intekenen. Als uw percelen bij LNV bekend zijn, dan zijn deze op de luchtfoto te herkennen door vlakken met een dikke groene rand. Als uw percelen niet bekend zijn bij LNV, wordt in het startscherm de Provincie zichtbaar waarvoor u de aanvraag indient. Percelen bekend bij LNV: Percelen niet bekend bij LNV (Provincie centraal):

4 Intekenscherm In het intekenscherm zijn aan de linkerkant de stappen zichtbaar die moeten worden doorlopen om de betreffende BE (pakket) in te tekenen. Het is mogelijk dat niet alle stappen (in totaal maximaal 5) direct zichtbaar zijn. De overige stappen kunnen zichtbaar worden gemaakt door de scrollbar naar beneden te trekken. LET OP De eventuele additionele gegevens die bij de intekening moeten worden opgegeven zijn niet in eerste instantie zichtbaar maar worden alleen zichtbaar door naar beneden te scrollen in de lijst met stappen. Gebruik altijd een komma (,) en geen punt (.) als decimaal scheidingsteken (voor cijfers achter de komma ). Dit speelt vooral bij het opgeven van hectares. Additionele gegevens in te vullen voor het pakket Botanische Weiderand:

5 Overzichtscherm Het overzichtscherm van ingetekende beheereenheden bestaat uit twee delen. De linkerkant van het scherm toont een lijst met gegevens van de ingetekende beheereenheden en aan de rechterkant staan op de luchtfoto alle tot dan ingetekende beheereenheden (geel omlijnd). Door de muis over de ingetekende BE te bewegen lichten aan de linkerkant in de lijst de bijbehorende gegevens van de BE op (lichtblauw). Met de muis over de ingetekende beheereenheid:

6 3 Het tabblad legenda Tijdens het intekenen is er ook de mogelijkheid om het tabblad Legenda te selecteren. In het tabblad zijn alle kaartlagen zichtbaar die door de internetapplicatie worden gebruikt. In principe worden door de internetapplicatie automatisch alleen de op dat moment relevante kaartlagen aan- of uitgezet. U kunt desgewenst kaartlagen die actief zijn (vinkje zichtbaar) aan- of uitzetten. Door op het plusje (+) te klikken wordt getoond hoe de kaartlaag te herkennen is, bv. de gewasperceelsgrenzen zijn te herkennen door dunne groene op de kaart. Korte beschrijving van de gebruikte kaartlagen: SNL_resultaatlaag: in deze kaartlaag worden alle ingetekende beheereenheden opgeslagen. Toponiemen / plaatsnamen: deze kaartlagen zijn toegevoegd om u beter te kunnen oriënteren door middel van plaatsnamen etc. SNL ingetekende vlakken, lijnen en punten: op deze kaartlagen worden de vlakken, lijnen en punten ingetekend. Provincie: deze kaartlaag toont de Provincie grenzen. Eigen gewaspercelen: deze kaartlaag wordt gebruikt om, als u bij LNV bekend bent, uw eigen percelen te tonen. Gewasperceelsgrenzen: deze kaartlaag bevat alle bij LNV bekende gewaspercelen voor Nederland. TOP10 NL: deze kaartlaag wordt gebruikt als standaard referentielaag voor het intekenen van vlakken. Landschapsbeheer, Landschapsbeheerpakketten, Agrarisch natuurbeheer en Agrarische Natuurbeheerpakketten: deze kaartlagen worden gebruikt om te bepalen waar welk pakket mag worden aangevraagd. Luchtfoto: deze kaartlaag wordt gebruikt als standaard referentielaag.

7 4 Knoppen - Algemeen Boven de kaart aan de rechterkant van uw scherm staat standaard een knoppenbalk. Deze knoppen hebben de volgende functies: Zoom in. Klik daarna op de kaart, houdt de linker muisknop in en beweeg de muis in de richting waar u wilt inzoomen. Zoom uit. Klik daarna op de kaart om uit te zoomen. Schuiven. Klik daarna op de kaart en houd tijdens het bewegen van uw muis de muisknop ingedrukt. Zoom naar alle beheereenheden. Hiermee verschijnen alle ingetekende beheereenheden in één overzicht op het scherm. 5 Knoppen - Intekenen Voor het intekenen van beheereenheden komt u standaard terecht in het tabblad Beheereenheden van het intekenscherm. Dit geldt zowel voor het start- als overzichtscherm. Wilt u een beheereenheid intekenen wordt u altijd gevraagd om op de knop nieuwe BE te klikken. De te gebruiken knoppen tijdens het intekenen hebben de volgende functies: Selecteer pakket. Met deze knop kunt u op de kaart klikken om te zien welke pakketten kunnen worden aangevraagd. Selecteer een perceel. Met deze knop selecteert u een vlak voor het intekenen van een beheereenheid. Bewerk dit vlak. Met deze knop kunt een vlak aanpassen. Bijvoorbeeld als er kortgeleden een ruilverkaveling is geweest, een nieuwe weg is aangelegd of een sloot is gedempt. Na het activeren van de knop worden kleine gele vlakjes (knikpunten) zichtbaar rond het vlak. De knikpunten kunnen worden verplaats (beweeg muis boven het knikpunt, rood dan klikken om te verplaatsen), verwijderd (rechter muisknop) of toegevoegd (rechter muisknop). Voeg een lijn toe. Met deze knop kunt u een lijn intekenen op de kaart. Door te klikken op de kaart start het intekenen en na elke klik wordt een knikpunt toegevoegd. Door dubbel te klikken op het laatste knikpunt wordt het intekenen gestopt. Gebruik voor het verwijderen of toevoegen van hoekpunten uw rechter muisknop. Bewerk deze lijn. Met deze knop kunt u een lijn aanpassen. Na het activeren van de knop worden kleine gele vlakjes (knikpunten) zichtbaar op de lijn. Voeg een punt toe. Met deze knop kunt u punten intekenen op de kaart. De punten zijn qua vorm niet aan te passen. Bewerk dit punt. Met deze knop kunt u ingetekende punten verplaatsen. Na het activeren van de knop klikt u op de plaats in de kaart waarnaar de punt moet worden verplaatst. Sla deze geometrie op en stop met bewerken. Met deze knop slaat u de intekening van de beheereenheid op. De eventuele additionele gegevens aan de linkerzijde van het scherm worden automatisch opgeslagen als u op de knop verder drukt. Sla deze geometrie NIET op en stop met bewerken. Met deze knop worden de doorgevoerde wijzigingen op een vlak of lijn ongedaan gemaakt en kunt u opnieuw de wijziging starten door de desbetreffende knop te activeren voor het wijzigen van een vlak of lijn. Wijzig beheereenheid. Na het selecteren van een beheereenheid in het overzichtscherm (klik in de lijst of in de kaart op de te wijzigen beheereenheid), gaat u door vervolgens deze knop te activeren naar het intekenscherm waar u de beheereenheid kunt wijzigen.

8 Verwijder beheereenheid. Na het selecteren van een beheereenheid in het overzichtscherm (klik in de lijst of in de kaart op de te wijzigen beheereenheid), kunt u door deze knop te activeren een beheereenheid verwijderen. Knikpunten Het knikpunt is geselecteerd als het gele vlakje rood wordt. U kunt een knikpunt verplaatsen door het naar een andere plek te slepen. Klik hiervoor met de muisknop op het knikpunt en houd de muisknop ingedrukt terwijl u het knikpunt naar de juiste plaats beweegt. Laat daarna de muisknop los. U kunt een knikpunt toevoegen door met de rechter muisknop op de gele lijn te klikken daar waar u een knikpunt wilt toevoegen. Kies voor Toevoegen knikpunt. Ook toegevoegde knikpunten kunt u verplaatsen. U kunt een knikpunt verwijderen door met de rechter muisknop op het knikpunt te klikken. Kies dan voor Weghalen knikpunt. 6 Samenvoegen beheereenheden U wilt beheereenheden samenvoegen, bijvoorbeeld omdat u op meerdere percelen hetzelfde subsidiepakket wilt aanvragen. U kunt alleen aangrenzende percelen samenvoegen. Deze percelen mogen niet gescheiden worden door sloten, paden, wegen etc. Na het selecteren van aangrenzende percelen dan voegt het systeem deze percelen automatisch voor u samen. U ziet dan op het intekenscherm één beheereenheid. Hoe voegt u samen? Als u in het intekenscherm met de selecteer een perceel knop een vlak hebt geselecteerd, blijft deze knop actief. Druk daarna de CTRL-toets in en klik op een aangrenzend perceel. Hierna worden beide percelen samengevoegd tot één beheereenheid. 7 Hulp bij intekenen Heeft u vragen of wilt u graag ondersteuning van Dienst Regelingen bij het invullen van uw aanvraag via internet? - Lees voor het invullen eerst de achtergrondinformatie en instructies op - Lees de informatie bij help in het startscherm van uw aanvraag voor SNL via internet. - Neem contact op met Het LNV-Loket: De medewerkers van het LNV-Loket kunnen met u meekijken in de internetaanvraag.

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

HANDLEIDING I-CONTENT

HANDLEIDING I-CONTENT HANDLEIDING I-CONTENT INHOUDSOPGAVE Introductie 3 Inloggen 4 Overzicht menu 5 Vorige / Volgende 5 Eerste / Laatste 5 Zoeken 5 Nieuwe Pagina 6 Pagina bewerken 6 Pagina verwijderen 7 Sluiten 7 Overzicht

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

Microsoft Office Excel beginnerscursus ICT Expertise

Microsoft Office Excel beginnerscursus ICT Expertise Microsoft Office Excel beginnerscursus ICT Expertise Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, gedistribueerd, opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm

Nadere informatie

StatLine. Alle cijfers van het CBS binnen handbereik

StatLine. Alle cijfers van het CBS binnen handbereik StatLine Alle cijfers van het CBS binnen handbereik 1 Voorwoord StatLine is de databank van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Alle cijfers die het CBS publiceert, zijn opgenomen in de databank

Nadere informatie

Handleiding Excel 2010. www.dubbelklik.nu

Handleiding Excel 2010. www.dubbelklik.nu Handleiding Excel 2010 www.dubbelklik.nu Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC Handleiding 2.0 2014 Deze handleiding is geschreven en beschikbaar gesteld door MCC-ModelCarParts.Dit document, dan wel enige informatie hieruit, mag niet geheel

Nadere informatie

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 LTO Noord Handleiding afdelingswebsite Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 Inhoud Inleiding... 3 Basisonderdelen van de website... 4 Internet browser opstarten en de website bekijken... 5 Inloggen in CMS achter

Nadere informatie

Gebruikershandleiding GO app 1.8

Gebruikershandleiding GO app 1.8 Gebruikershandleiding GO app 1.8 Voor raad, staten en bestuur GemeenteOplossingen 2012 1 GO app 1.8 Nieuw in deze versie Vanaf versie 1.8 beschikt de GO app over de mogelijkheid om notities te delen met

Nadere informatie

WoordenSTART Database Manager

WoordenSTART Database Manager Een praktische gebruikershandleiding bij de WoordenSTART Database Manager Copyright AmbraSoft 2005-2006 AmbraSoft WoordenSTART Database Manager 1. INLEIDING 3 2. OPSTARTEN 4 3. WACHTWOORD 5 4. MENUSCHERM

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Solcon secure webmail

Gebruikershandleiding Solcon secure webmail Gebruikershandleiding Solcon secure webmail Quickstart Ontdek Solcon secure webmail in vijf eenvoudige stappen: 1. Start uw computer op. 2. Open de internetbrowser, bijvoorbeeld Internet Explorer. 3. Typ

Nadere informatie

1 Handleiding Picassa

1 Handleiding Picassa 1 Handleiding Picassa 1.1 Inleiding Picasa is een eenvoudig foto bewerkingsprogramma. De mogelijkheden zijn beperkt. Voor een beginneling is het een aardig programma om de basisvaardigheden onder de knie

Nadere informatie

Logicworks CRM 7. Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011

Logicworks CRM 7. Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011 Logicworks CRM 7 Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011 Bezoekadres De Wig 8 2954 CA Alblasserdam Postadres Postbus 62 2950 AB Alblasserdam T +31 (0)78 691

Nadere informatie

Activboard, activ Primary Handleiding & digibord-links

Activboard, activ Primary Handleiding & digibord-links Edumaat Tel: 079 360 37 18 Sloepkade 37 06 1343 55 86 2725EX, Zoetermeer Mail: info@edumaat.nl Activboard, activ Primary Handleiding & digibord-links LET OP: Deze handleiding bevat verwijzingen naar opdrachten

Nadere informatie

Installatie- & Gebruikshandleiding. BankingTools C@shflow v4.0

Installatie- & Gebruikshandleiding. BankingTools C@shflow v4.0 Installatie- & Gebruikshandleiding BankingTools C@shflow v4.0 Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale

Nadere informatie

Toewijzen van knoppen, dashboards & privileges

Toewijzen van knoppen, dashboards & privileges Toewijzen van knoppen, dashboards & privileges Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 pagina 1 van 29 Inhoudsopgave 1 Introductie...3

Nadere informatie

Welkom bij SalarOnline

Welkom bij SalarOnline 1 Welkom bij SalarOnline Dit is het stappenplan van SalarOnline. In dit stappenplan vindt u de werkwijze van de meest gebruikte functies van SalarOnline. Indien u vragen of problemen heeft met de werking

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

KPN ÉÉN Software Integratie Outlook. Handleiding

KPN ÉÉN Software Integratie Outlook. Handleiding KPN ÉÉN Software Integratie Outlook Handleiding Inhoud 1. Inleiding 3 2. Installeren 4 3. Snel starten 5 3.1 Telefoonscherm 5 3.2 Preview venster 6 4. Bellen 7 4.1 Bellen met een telefoonnummer op papier

Nadere informatie

Een korte handleiding voor het maken van een website met MS Publisher.

Een korte handleiding voor het maken van een website met MS Publisher. Een korte handleiding voor het maken van een website met MS Publisher. 1 Inhoudsopgave Inhoud Starten met de Wizard... 3 Hoe nu verder?... 6 Het invoegen van tekst en afbeeldingen... 9 Achtergrond toevoegen...

Nadere informatie

Novadent. Meer weten? Wij komen graag bij u langs om Novadent te presenteren! DE SCHAKEL IN UW PRAKTIJK. Volledige praktijkautomatisering in 1 pakket!

Novadent. Meer weten? Wij komen graag bij u langs om Novadent te presenteren! DE SCHAKEL IN UW PRAKTIJK. Volledige praktijkautomatisering in 1 pakket! Pagina 20 T A N D A R T S E N Novadent Meer weten? Wij komen graag bij u langs om Novadent te presenteren! H A N D L E I D I N G D E M O Volledige praktijkautomatisering in 1 pakket! Introductie: Wat kunt

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

1 De onderdelen van TYPO3

1 De onderdelen van TYPO3 Nederlandse versie 1.03 Webredactie-MC@tudelft.nl 13 mei 2014 Inhoudsopgave 1 De onderdelen van TYPO3... 3 1.1 De basis... 3 1.1.1 Inloggen... 3 1.1.2 Het hoofdmenu... 3 1.1.3 Pagina-/ Bestandsboom...

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

Website leren gebruiken in een aantal stappen

Website leren gebruiken in een aantal stappen Website leren gebruiken in een aantal stappen Als u inlogt op de Leefbaarometer ziet u de Leefbaarheidssituatie in Nederland in 2010. Daarbij worden de gemiddelde leefbaarheidsscores per gemeente weergegeven.

Nadere informatie

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Club Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

HIPIN Desktop Integratie

HIPIN Desktop Integratie HIPIN Desktop Integratie Applicatie Integratie met HIP Telefonie Gebruikershandleiding Versie: 1.1 Datum: 18-11-2013 Pagina 2 van 21 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Installeren... 4

Nadere informatie

WebHare en Microsoft Word

WebHare en Microsoft Word WebHare en Microsoft Word Optimaliseer uw Word documenten voor gebruik met WebHare Werken met alinea s Opmaakprofielen Afbeeldingen Datum: Maart 2010 Aantal pagina's: 26 Versie: 2.6 Doelgroep: Content

Nadere informatie

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club Gebruikershandleiding Sportlink Club Uitgave 2 Gebruikershandleiding Sportlink Club Sportlink, Meer Tijd voor Sport Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Sportlink Club... 5 1.1.1 Installatie Java voor Windows..

Nadere informatie