Handleiding Mijn percelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Mijn percelen"

Transcriptie

1 Handleiding Mijn percelen In deze handleiding leest u hoe u uw percelen kunt raadplegen en wijzigen in het programma Mijn percelen. Inhoudsopgave Inleiding Starten Overzicht percelen Historie van een perceel Samenvatting Perceel toevoegen, wijzigen of beëindigen Kaartopties Perceel toevoegen Overnemen perceel Overlap oplossen Perceel wijzigen Ruimte toevoegen Grens aanpassen Splitsen Perceel in een perceel Samenvoegen Rand Boom GPS-meting Kaartlagen Basisbetalingsregeling (BBR) Arcering overlap en ruimte toegevoegd aan legenda Overzicht alle percelen Versturen Tips en trucs Handleiding Mijn percelen versie 1 1

2 Inleiding In deze handleiding leest u hoe Mijn percelen werkt en wat de mogelijkheden zijn. U kunt nieuw in gebruik genomen percelen aanmelden en percelen die u niet meer in gebruik heeft afmelden. Percelen samenvoegen of splitsen en het gewas of het gebruik van een perceel wijzigen. Ook is het mogelijk een rand in of om een perceel te tekenen, een boom te plaatsen of een perceel in een perceel te tekenen. Starten U start Mijn percelen op door in te loggen op mijn.rvo.nl. Kies voor Registratie en melding doorgeven en daarna Percelen registreren. U kunt in Mijn percelen werken met de volgende browsers: Internet Explorer 11 en hoger Mozilla Firefox Google Chrome Overzicht percelen Links op uw scherm ziet u een lijst van uw percelen met de belangrijkste gegevens Uitleg 1 Overzicht percelen: standaard opent het scherm in dit tabblad. U ziet hier een overzicht van alle percelen die u op de geselecteerde peildatum geregistreerd heeft. 2 Samenvatting: een samenvatting van uw percelen op de geselecteerde peildatum. 3 Klik op één van de kolomkoppen om het overzicht te sorteren op de inhoud van die kolom. 4 In het overzicht staan alle percelen die u op enig moment in 2017 in gebruik heeft. De peildatum staat standaard op , u kunt deze aanpassen. De percelen geldig op de peildatum ziet u in het zwart. Percelen die u wel in 2017 in gebruik heeft maar niet op de peildatum, staan in het grijs weergegeven. Bijvoorbeeld een perceel dat u in gebruik krijgt op Door hier op te klikken kunt een kort filmpje zien met de belangrijkste informatie hoe uw percelen bij te werken. 6 Met deze knop kunt u een PDF of Exceldocument aanmaken van uw percelen. 7 Hiermee kunt u het overzicht verbreden of versmallen. Handleiding Mijn percelen versie 1 2

3 Historie van een perceel 8 Achter een gewijzigd perceel staat Gewijzigd. U kunt daarop klikken ziet u een scherm met de historie van dat perceel. 8 Samenvatting In de samenvatting ziet u de oppervlakte en het aantal percelen Huidig: de situatie voordat u wijzigingen in uw percelen heeft gedaan. 10 Na wijziging: de situatie nadat u wijzigingen heeft gedaan, maar nog niet verstuurd. Handleiding Mijn percelen versie 1 3

4 Perceel toevoegen, wijzigen of beëindigen Voor het toevoegen van een perceel klikt u op de knop. Kies één van de opties: Zelf tekenen: als het perceel nog niet is omlijnd door bijvoorbeeld topografische- of gewasperceelsgrenzen gebruikt u deze optie. Overnemen perceel: percelen die omlijnd zijn kunt u selecteren met deze optie. 2 Klik op achter het perceel om naar het wijzigscherm te gaan. 3 Wilt u een perceel beëindigen omdat u het niet langer in gebruik heeft of een perceel onterecht hebt geregistreerd dan klikt u op. Handleiding Mijn percelen versie 1 4

5 Kaartopties U kunt verschillende opties gebruiken om de kaart te wijzigen. 1 1 De opties staan rechts onder in het kaartgedeelte. Toon informatie over perceel: klik op een perceel in de kaart dat bij u zelf in gebruik is. U ziet extra informatie over dit perceel. Zoek een locatie: vul een postcode, plaatsnaam of RD-coördinaten in om een gebied op de kaart zoeken. Meetfunctie: er zijn drie opties: - Oppervlakte: meet de oppervlakte van een vlak - Afstand: meet een afstand - Locatie: coördinaten of graden van een punt bepalen. Toon legenda: in de legenda ziet u alle kaartlagen. Zet een vinkje als u een kaartlaag wilt zien. Haal het vinkje weg zodat u de kaartlaag niet ziet. Zoom in op alle eigen percelen: op de kaart staan al uw percelen in beeld. In- en uitzoomen: met deze + en zoomt u de kaart in of uit. Dit kan ook met het scrolwieltje op uw muis. Handleiding Mijn percelen versie 1 5

6 Perceel toevoegen Klik op Toevoegen om een perceel toe te voegen. U kunt dan een perceel overnemen uit een bestaande kaartlaag of u kunt zelf een perceel intekenen. Overnemen perceel Bij het overnemen van een perceel kiest u uit één van de beschikbare kaartlagen. Zie onderstaand scherm. De intekening van het perceel dat u overneemt wordt gelijk gelegd met de geselecteerde kaartlaag De topografische grens (maximaal beteelbare oppervlakte): dit is de grens waar RVO.nl op controleert. 2 Actuele percelen: dit is het perceel zoals deze door de vorige gebruiker is ingetekend. Deze is niet gecontroleerd en kan dus buiten de topografische grens liggen. Maar kan er ook binnen liggen. Er kunnen meerdere actuele percelen in een topografisch perceel liggen. 3 BBR geconstateerd: dit is het perceel zoals dat afgelopen jaar voor de Basis betalingsregeling is vastgesteld. 4 ANLB Aangevraagd: heeft het Collectief een perceel voor u vastgelegd voor Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer? Dan kunt u met deze kaartlaag dit perceel overnemen in uw percelen. 5 GPS: wilt u een perceel overnemen waar u een GPS-meting van heeft dan gebruikt u deze optie. 6 Kies eerst een kaartlaag (standaard Actuele percelen). Klik daarna in de kaart op het perceel dat u wilt overnemen. Handleiding Mijn percelen versie 1 6

7 Overlap oplossen Als u een perceel overneemt is de kans groot dat de vorige gebruiker het nog niet heeft afgemeld. U krijgt dan een melding dat het perceel overlapt met één of meerdere andere percelen Vul hier de gegevens zoals naam van het perceel, gewas en gebruik van het perceel in. 2 Als u een perceel overneemt van iemand anders dan staat de optie Ik heb het perceel in gebruik standaard aangevinkt. Heeft u het perceel inderdaad in gebruik dan laat u dat zo staan en gaat u verder door op Opslaan en terug naar overzicht te klikken. 3 3 Heeft u het perceel inmiddels niet meer in gebruik en heeft iemand anders het nu in gebruik? U ziet dan dezelfde melding alleen is er nog geen optie aangevinkt. Vink de keuze aan die van toepassing is. Handleiding Mijn percelen versie 1 7

8 4 4 Klik op Details overlap om de gegevens van het perceel van de andere gebruiker te tonen. Heeft u een perceel nieuw in gebruik genomen? Als de vorige gebruiker het perceel niet afgemeld heeft kunt u na zeven dagen de naam en het adres van de vorige gebruiker zien. 5 5 Neemt u een perceel over dat met meerdere naastgelegen percelen overlapt dan krijgt u de vraag welke oppervlakte u wilt opslaan. U moet aangegeven welke stukken bij het perceel horen. Knip de stukken af die niet bij het perceel horen. Knip niets af als dit het perceel is dat u wilt registreren. Handleiding Mijn percelen versie 1 8

9 Perceel wijzigen Na het klikken op de knop voor wijzigen van een perceel komt u in het wijzigscherm Hier kunt u gegevens zoals naam van het perceel, gewas en gebruik van het perceel wijzigen. 2 In de kaart ziet u een menu met de opties voor het wijzigen van de intekening. 3 Klik op deze balk om het menu in te klappen en zo meer kaart te zien. Klik nogmaals om het menu weer uit te klappen. 4 Onder de perceelsgegevens ziet u de meldingen voor dit perceel. Extra toelichting op de gewijzigde of nieuwe opties in dit menu: Handleiding Mijn percelen versie 1 9

10 Over de topografische grens getekend Heeft u over de topografische grens getekend? Dan krijgt u de onderstaande melding: Uw intekening is niet overal gelijk aan de topografische grenzen van het perceel. b a g d c e f a. De door u ingetekende oppervlakte. b. De oppervlakte die buiten de topografische grens is getekend staat hier per stukje aangegeven. Ze staan automatisch aangevinkt. U kunt een vinkje weghalen als u de oppervlakte niet af wilt knippen. Dit kunt u per stukje aangeven. Zijn er meer dan drie stukken dan klikt u op Toon alle oppervlaktes buiten de grens om alle stukken te tonen. c. Dit is de optelsom van de oppervlakte die buiten de topografische grens is ingetekend. d. Klik op Bekijk om in te zoomen op dit gedeelte van het perceel. De bijbehorende vlag vergroot als u met de pijl over Bekijk beweegt. e. De rode vlag markeert de stukken die buiten de topografische grens zijn ingetekend. f. De oppervlakte van uw perceel na afknippen van de overlap. g. Hiermee knipt u de aangevinkte stukken van het perceel af. Handleiding Mijn percelen versie 1 10

11 Ruimte toevoegen U ziet een bij een perceel staan in de lijst met de melding: Er zijn niet geclaimde delen gevonden binnen de topografische grens. Ga naar Wijzigen perceelsgegevens. Dan krijgt u de onderstaande melding: Uw intekening is niet overal gelijk aan de topografische grenzen van het perceel. j h i l m k h. De door u ingetekende oppervlakte. i. De oppervlakte die u heeft aangevinkt om toe toevoegen aan het perceel. Onderaan vindt u de uiteindelijke oppervlakte van uw perceel na toevoegen. j. Hier ziet u de ruimte die u kunt toevoegen aan uw perceel. Dit is de ruimte tussen uw intekening en de topografische grens. Geef alleen de grond op die u zelf in gebruik heeft. Vink de stukken aan die u wilt toevoegen. Een oppervlakte kleiner dan 0,0200 hectare en die minder dan drie meter van de ingetekende perceelgrens ligt staat automatisch aangevinkt. k. Klik op Bekijk om in te zoomen naar dit gedeelte van het perceel. De groene vlag in de kaart vergroot als u met de pijl over bekijk beweegt. l. De groene vlag in de kaart markeert het stuk waar ruimte is tussen de intekening en topografische grens. m. Hiermee voegt u de aangevinkte stukken toe aan het perceel. De toegevoegde oppervlakte moet landbouwgrond zijn en bij u zelf in gebruik zijn. Handleiding Mijn percelen versie 1 11

12 Grens aanpassen U kunt zelf de intekening aanpassen, klik op de optie Verschuif de knikpunten die om het perceel staan. 6 Als u knikpunten verschuift verandert de oppervlakte gelijk mee. Handleiding Mijn percelen versie 1 12

13 Splitsen Om een perceel te splitsen klikt u op de optie. Heeft u voor splitsen gekozen dan verschijnt dit scherm. 7 7 Klik buiten de perceelsgrens om de splitslijn te beginnen. Dubbelklik aan de andere kant van het perceel en het perceel is gesplitst. Het perceel is met de klok mee opgesplitst in een rood deel (boven) en een blauw deel (onder) Na het tekenen van uw splitslijn kunt u de intekening en oppervlakte wijzigen op de volgende manieren: 8 Verschuiven van de splitslijn in de kaart. U kunt de splitslijn verschuiven door met linkermuisknop ingedrukt de lijn vast te pakken. Tijdens het verschuiven ziet u de oppervlakte in de percelen en rechts in beeld gelijk veranderen. 9 U kunt een oppervlakte invullen van het rode vlak van het perceel. Klikt u op Wijzig dan verschuift de splitslijn liniair naar deze oppervlakte. 10 Vul de ingangsdatum in waarop u deze wijziging wilt doorgeven. Handleiding Mijn percelen versie 1 13

14 Na opslaan verschijn dit scherm. Hier vult u de gegevens van de twee nieuwe percelen in. Perceel in een perceel Om een perceel in een perceel te tekenen klikt u op de optie Teken een perceel in een perceel. Links in het scherm staat uitleg hoe u dit doet. Handleiding Mijn percelen versie 1 14

15 Na het intekenen van uw perceel in een perceel kunt u het vlak verschuiven Klik op het vlak met de rechter muisknop en houd deze vast. Verschuif het vlak naar de gewenste plek en laat de muisknop los. 14 Vul de ingangsdatum in waarop u deze wijziging wilt doorgeven. Handleiding Mijn percelen versie 1 15

16 Samenvoegen Om een perceel samen te voegen klikt u op de optie. De afstand tussen de percelen is maximaal één meter. Wilt u meer dan twee percelen samenvoegen? Dit doet u stap voor stap, steeds met twee percelen Klik op het perceel dat u wilt samenvoegen met dit perceel. 16 Vul de ingangsdatum van het samenvoegen in en klik op Samenvoegen U heeft twee percelen samengevoegd. Wilt u nog een perceel samenvoegen met dit nieuwe perceel, klik dan nogmaals op. 18 Vul de gegevens van het nieuwe perceel in. Handleiding Mijn percelen versie 1 16

17 Rand Om een rand te tekenen klikt u op de optie U kunt een volledige of gedeeltelijk rand tekenen. 20 De rand kan aan de binnenkant van het perceel liggen of langs de buitenkant. 21 Gedeeltelijke rand? Dan geeft u in de kaart het begin- en eindpunt aan. De intekening van de rand loopt met de klok mee van het beginpunt naar het eindpunt. 22 Als u met de muis in de kaart staat ziet u uitleg wat u moet doen. 23 De lengte van de rand. Als u het begin- of eindpunt van de gedeeltelijke rand in de kaart verplaatst ziet u de lengte hier mee veranderen. Handleiding Mijn percelen versie 1 17

18 Boom Om een boom te tekenen klikt u op de optie. Links in het scherm staat uitleg met vervolgvragen voor het tekenen van een boom Geef aan of de boom aan de binnen- of buitenkant van de perceelgrens staat of ergens midden in het perceel. 25 Als u met de muis in de kaart staat ziet u uitleg wat u moet doen. Handleiding Mijn percelen versie 1 18

19 Beëindigen of verwijderen perceel Om een perceel te beeindigen of verwijderen klikt u op achter een perceel Heeft u het perceel niet meer in gebruik? Klik op de optie Ja. 2 Heeft u het perceel nooit in gebruik gehad (het perceel staat onterecht in de lijst)? Klik op Nee. 3 U kunt alleen een einddatum invullen, de andere gegevens kunt u hier niet wijzigen. De einddatum is een tot datum. Handleiding Mijn percelen versie 1 19

20 GPS-meting Om een GPS-meting te gebruiken klikt u op. 1 1 U ziet twee opties. U moet eerst een GPS-bestand uploaden. Kies voor de optie Uploaden GPS-bestand. Onderstaand scherm verschijnt Klik op Kies bestand. Zoek dan het bestand op uw computer op. De volgende GPS-bestanden zijn toegestaan: AutoCAD tekening-bestand (DWG): dit bestand als zipbestand uploaden. ESRI shapefile (SHP, SHX, DBF): dit bestand als zipbestand uploaden. GPS Exchange Format (GPX). Keyhole Markup Language (KML). U kunt meerdere bestanden per keer uploaden. 3 Klik op Upload om het bestand te uploaden. Het bestand wordt geüpload in Mijn percelen. Handleiding Mijn percelen versie 1 20

21 4 5 4 In de kaart ziet u de percelen waarvan in het geüploade bestand een GPS-meting is blauw omlijnd. De volgende stap is het koppelen van een GPS-meting aan een perceel. Dit moet u voor elk afzonderlijk perceel doen. 5 Kies het perceel waar u een GPS-meting aan wilt koppelen. Klik op om het perceel te wijzigen. Onderstaand scherm verschijnt. 6 6 Kies Andere grens selecteren. Handleiding Mijn percelen versie 1 21

22 Kies voor GPS 8 Klik op het perceel waar u de GPS-meting aan wilt koppelen. 9 Klik op volgende. De GPS-meting is aan het perceel gekoppeld. U kunt nu nog gegevens zoals het gewas aanpassen. Handleiding Mijn percelen versie 1 22

23 Kaartlagen Basisbetalingsregeling (BBR) In de legenda zijn kaartlagen voor Basisbetalingsregeling (BBR) toegevoegd. o BBR aangevraagd 2016 o BBR geconstateerd 2016 o BBR afwijkend Arcering overlap en ruimte toegevoegd aan legenda Als er sprake is van een overschrijding van de topografische grens, of een overlap met een andere gebruiker ziet u het deel dat overlapt met deze arcering in de kaart. Deze arcering kunt u via de legenda uitzetten. Dit is de optie. Zo kunt u op de kaart beter het gebied beoordelen. Als er nog ruimte op het topografisch perceel is die u niet heeft ingetekend dan ziet u die als groene vlakken in de kaart. Dit is de optie. Overzicht alle percelen Klik op en bekijk een overzicht van uw percelen in PDF-formaat of Excel. Dit overzicht kunt u opslaan en/of printen. Op het overzicht ziet u een samenvatting van uw percelen en de gegevens van de afzonderlijke percelen. Ook staan de percelen op één of meer kaarten. Op het overzicht staan de percelen die u op de gekozen peildatum in gebruik heeft. Handleiding Mijn percelen versie 1 23

24 Versturen 1 1 Als u één of meerdere wijzigingen in uw percelen heeft aangebracht verschijnt deze gele regel met de melding: U moet de wijzigingen nog versturen. Klik op Versturen om de wijzigingen te versturen naar RVO.nl. Onderstaande scherm verschijnt Klik hier voor een overzicht van de meldingen 3 Klik hier voor een overzicht van de wijzigingen. 4 Klik op versturen om de wijzigingen in uw percelen te versturen naar RVO.nl. Handleiding Mijn percelen versie 1 24

25 Tips en trucs Alles op uw scherm vergroten of verkleinen kan met de Ctrl-toets en het scrollwieltje op uw muis. Met de toetsencombinatie Ctrl en het cijfer 0 gaat u terug naar de standaard instelling. Als u met de muis op het kaartgedeelte staat ziet u daar vaak extra instructie wat u moet doen. In- en uitzoomen kan ook met het scroll-wieltje op uw muis. Handleiding Mijn percelen versie 1 25

Handleiding Mijn percelen

Handleiding Mijn percelen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Handleiding Mijn percelen In deze handleiding leest u hoe u uw percelen kunt raadplegen en wijzigen in het programma Mijn percelen. Inhoudsopgave Inleiding... - 2

Nadere informatie

Handleiding Mijn percelen

Handleiding Mijn percelen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Handleiding Mijn percelen In deze handleiding leest u hoe u uw percelen kunt raadplegen en wijzigen in het programma Mijn percelen. Inhoudsopgave Inleiding... - 2

Nadere informatie

Mijn percelen. Overzicht van veranderingen

Mijn percelen. Overzicht van veranderingen Mijn percelen. Overzicht van veranderingen In dit document vindt u een overzicht van alle veranderingen en verbeteringen die de afgelopen tijd zijn doorgevoerd in het programma Mijn percelen. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Overzicht van veranderingen Mijn percelen

Overzicht van veranderingen Mijn percelen Overzicht van veranderingen Mijn percelen In dit document vindt u een overzicht van alle veranderingen en verbeteringen die de afgelopen tijd zijn doorgevoerd in het programma Mijn percelen. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding opgeven gewaspercelen

Handleiding opgeven gewaspercelen Handleiding opgeven gewaspercelen Gecombineerde opgave 2014 Deze handleiding kunt u gebruiken als u uw gewaspercelen gaat opgeven en intekenen in het onderdeel Percelen en beheereenheden van de Gecombineerde

Nadere informatie

Handleiding voor het raadplegen en wijzigen van percelen

Handleiding voor het raadplegen en wijzigen van percelen Handleiding voor het raadplegen en wijzigen van percelen Deze handleiding kunt u gebruiken als u uw percelen gaat wijzigen en intekenen. Wat staat er in deze handleiding 1 Wat ziet u op uw scherm 1 2 Wat

Nadere informatie

Handleiding Raadplegen en wijzigen percelen

Handleiding Raadplegen en wijzigen percelen Dienst Regelingen Ministerie van Economische Zaken Handleiding Raadplegen en wijzigen percelen In deze handleiding leest u hoe u uw percelen kunt raadplegen en wijzigen via Mijn dossier van Dienst Regelingen.

Nadere informatie

Handleiding bij digitale Aanvraag subsidie Subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer (SNL)

Handleiding bij digitale Aanvraag subsidie Subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer (SNL) Handleiding bij digitale Aanvraag subsidie Subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer (SNL) Deze handleiding kunt u gebruiken bij het intekenen van uw beheereenheden voor natuur- en landschapsbeheer SNL.

Nadere informatie

Handleiding voor het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer, onderdeel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer via internet.

Handleiding voor het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer, onderdeel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer via internet. Handleiding voor het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer, onderdeel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer via internet. Handleiding voor uw subsidieaanvraag voor het SNL Subsidiestelsel Natuur-

Nadere informatie

Handleiding voor uw subsidieaanvraag voor het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) via internet

Handleiding voor uw subsidieaanvraag voor het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) via internet Handleiding voor uw subsidieaanvraag voor het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) via internet Deze handleiding kunt u gebruiken bij het intekenen van uw beheereenheden voor (agrarisch) natuur-

Nadere informatie

Instructies m.b.t. SNLA

Instructies m.b.t. SNLA Instructies m.b.t. SNLA Digitaal machtigen van WLD Ga naar www.mijn.rvo.nl; Ga naar inloggen, rechts bovenin uw scherm, nog boven het logo van de Rijksdienst voor Vul uw inloggegevens in: gebruik hiervoor

Nadere informatie

Handleiding overnemen ANLb-beheereenheden /percelen in mijn.rvo.nl Versie 12 december 2016

Handleiding overnemen ANLb-beheereenheden /percelen in mijn.rvo.nl Versie 12 december 2016 Handleiding overnemen ANLb-beheereenheden /percelen in mijn.rvo.nl Versie 12 december 2016 Inleiding De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) controleert de digitale intekening van de Collectieven

Nadere informatie

Onderwerp: Landinrichting Olst-Wesepe, Instructie Gecombineerde opgave

Onderwerp: Landinrichting Olst-Wesepe, Instructie Gecombineerde opgave Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl KvK 51048329 IBAN NL45RABO0397341121 Inlichtingen bij Hr. G. Tuten telefoon

Nadere informatie

Tips en Trucs voor gebruik website

Tips en Trucs voor gebruik website Tips en Trucs voor gebruik website De werkgroep communicatie (die de bedenkers van de website zijn) willen heel graag dat iedere doelgroep de website gaat begrijpen en er mee kan omgaan. Daarom zetten

Nadere informatie

Aan de slag. Werken met OnsRooster. (voor medewerkers)

Aan de slag. Werken met OnsRooster. (voor medewerkers) Aan de slag Werken met OnsRooster (voor medewerkers) Over dit document Binnen uw organisatie is gekozen om OnsRooster te gebruiken voor roostering en tijdregistratie. OnsRooster is een programma waarmee

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 'Welkom bij de handleiding van de CrisisConnect app' 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1 Dossiers

Nadere informatie

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Opstarten en inloggen, overzicht startscherm, uitleg symbolen Hoofdstuk 2: aanmaken relaties Hoofdstuk 1: Opstarten

Nadere informatie

Handleiding Exposantenportal PROVADA 2015

Handleiding Exposantenportal PROVADA 2015 Handleiding Exposantenportal PROVADA 2015...Controleer uw gegevens Standmedewerkers 2014 registreren voor PROVADA 2015 Foto s uploaden en status PROVADA Afsprakenmodule aanpassen Nieuwe standmedewerkers

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1. Dossiers 2.2. Processen 2.2.1. Tekst toevoegen 2.2.2. Bijlagen

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

SNEL AAN DE SLAG MET DE VERZAMELAANVRAAG 2017

SNEL AAN DE SLAG MET DE VERZAMELAANVRAAG 2017 SNEL AAN DE SLAG MET DE VERZAMELAANVRAAG 2017 In dit document vindt u in een notendop informatie over hoe u zich moet aanmelden op het e- loket, hoe u de verzamelaanvraag moet opstarten en hoe u de verzamelaanvraag

Nadere informatie

Online. Handleiding gebruiker. Online by Bizon Software Pagina 1 van 8

Online. Handleiding gebruiker. Online by Bizon Software Pagina 1 van 8 Online Handleiding gebruiker Online by Bizon Software Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Online... 4 2.1 Browsers... 4 2.2 Aanmelden - Afmelden... 4 2.3 Basisscherm... 4 2.4 Functie omschrijving...

Nadere informatie

Handleiding. Betula Beheer. Inhoudsopgave

Handleiding. Betula Beheer. Inhoudsopgave Handleiding Betula Beheer Welkom bij de handleiding van Betula Beheer. In deze handleiding zullen wij u alles uit leggen over ons product. Mochten er nog onduidelijkheden zijn na het lezen van deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding agendaitem

Handleiding agendaitem Handleiding agendaitem AlmereHaven Gids Je eigen gidspagina maken? Hoe gebruik ik deze website Video en/of tekst toevoegen >> Maak hier je eigen pagina Aanmaken van een Agenda-item (agenda pagina) Wonen

Nadere informatie

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren Inleiding Voor u ziet u de handleiding van TYPO3 van Wijngaarden AutomatiseringsGroep. De handleiding geeft u antwoord geeft op de meest voorkomende vragen. U krijgt inzicht in het toevoegen van pagina

Nadere informatie

Handleiding MOBICROSS actie banners

Handleiding MOBICROSS actie banners Handleiding MOBICROSS actie banners Met de kant & klare MOBICROSS actie banners vergroot jij je kans om sneller je netwerk te bouwen. Je kunt je eigen campagne maken door de banners op je website te plaatsen,

Nadere informatie

Handleiding registreren coördinaten

Handleiding registreren coördinaten Handleiding registreren coördinaten 1. Open het gebruikersregister voor radiozendamateurs. 2. Kies voor Mijn gegevens. 3. Log in met uw DigiD. Op de pagina registreren radiozendamateurs van de website

Nadere informatie

FAQ (veel gestelde vragen) nieuwe website

FAQ (veel gestelde vragen) nieuwe website FAQ (veel gestelde vragen) nieuwe website De werkgroep communicatie (die de bedenkers van de website zijn) willen heel graag dat iedere doelgroep de website gaat begrijpen en er mee kan omgaan. Daarom

Nadere informatie

Tetra Portaal Handleiding

Tetra Portaal Handleiding Tetra Portaal Handleiding Release Tetra B.V. 18-03-2015 Inhoudsopgave 1 Inloggen 3 1.1 Algemeen............................................... 3 1.2 Inloggen via Bricks Huisarts.....................................

Nadere informatie

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder:

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder: Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van websites kan worden ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). De websites van Muismedia

Nadere informatie

Handleiding bestanden importeren

Handleiding bestanden importeren Handleiding bestanden importeren Handleiding bestanden importeren e-boekhouden.nl 1. Bestanden importeren 1.1 Digitaal archief U kunt bestanden beheren in e-boekhouden.nl. U kunt bijvoorbeeld facturen

Nadere informatie

Safira CMS Handleiding

Safira CMS Handleiding Safira CMS Handleiding Inhoudsopgave 1Mappen en artikelen... 2 1.11.1 Naam wijzigen map/ pagina... 3 1.21.2 Website structuur: nieuwe pagina aanmaken, pagina verwijderen, pagina blokkeren, structuur wijzigen...

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

HANDLEIDING CAMERASYSTEEM. Open eerst een webbrowser naar keuze: bij voorkeur

HANDLEIDING CAMERASYSTEEM. Open eerst een webbrowser naar keuze: bij voorkeur HANDLEIDING CAMERASYSTEEM Korte inhoud: 1. Java Installeren 2. Software Installeren. 3. Software gebruik 1. Java Installeren: Open eerst een webbrowser naar keuze: bij voorkeur firefox of internet explorer

Nadere informatie

Controle & Herstellen diergegevens schapen en geiten

Controle & Herstellen diergegevens schapen en geiten Instructie Controle & Herstellen diergegevens schapen en geiten I&R Dieren Waar vindt u I&R Dieren? 2 Dashboard 4 - Stallijst 4 - Nog niet verwerkte meldingen 7 - Signaleringen 7 Soorten meldingen en herstel

Nadere informatie

Handleiding Word de graad

Handleiding Word de graad Handleiding Word 2010 3de graad Inhoudsopgave Regelafstand 3 Knippen 3 Kopiëren 5 Plakken 6 Tabs 7 Pagina-instellingen 9 Opsommingstekens en nummeringen 12 Kopteksten en voetteksten 14 Paginanummering

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

Aan de slag Uren registreren met WorkTimer (voor medewerkers)

Aan de slag Uren registreren met WorkTimer (voor medewerkers) Aan de slag Uren registreren met WorkTimer (voor medewerkers) Over dit document Binnen uw organisatie is gekozen om WorkTimer te gebruiken voor tijdregistratie. WorkTimer is een programma waarmee u eenvoudig

Nadere informatie

e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer

e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer e-boekhouden.nl is een product van SkillSource. Maart

Nadere informatie

Handleiding internet Het maken van pagina s

Handleiding internet Het maken van pagina s Handleiding internet Het maken van pagina s Hoofdstuk IV Vullen van pagina s met tekst en beeld Het vullen van een pagina met tekst en beeld In dit hoofdstuk gaan we een van de pagina s vullen met tekst

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Bestanden bewaren met SkyDrive

Bestanden bewaren met SkyDrive Bestanden bewaren met SkyDrive Wat is SkyDrive? Met SkyDrive (www.skydrive.live.com) kun je bestanden opslaan op een beveiligde, gratis website. De bestanden kun je overal ter wereld weer downloaden. De

Nadere informatie

Handleiding tellingen reewild in FRS

Handleiding tellingen reewild in FRS Handleiding tellingen reewild in FRS Jaarlijks vinden in het voorjaar de schemertellingen reeën volgens het landelijk telprotocol plaats. De reewildcommissies organiseren de tellingen en verzorgen de verwerking

Nadere informatie

Handmatig Onderzoekmelding invoeren Archis III

Handmatig Onderzoekmelding invoeren Archis III Handmatig Onderzoekmelding invoeren Archis III Voor het indienen van een onderzoekmelding in Archis III ga je naar Melden nieuw onderzoek Daar moeten 3 schermen doorlopen/ingevoerd worden. Eerste scherm:

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

Macro s maken in Word

Macro s maken in Word Macro s maken in Word Wanneer je langere stukken tekst met een bepaald opmaak wilt invoegen zonder al teveel gedoe, kun je macro s aanmaken. Hieronder staat een stap-voor-stap uitleg voor het maken van

Nadere informatie

Stappenplan Website de Palster. Deze uitleg werkt met Internet Explorer. In Firefox of een andere browser werkt het anders.

Stappenplan Website de Palster. Deze uitleg werkt met Internet Explorer. In Firefox of een andere browser werkt het anders. Stappenplan Website de Palster Deze uitleg werkt met Internet Explorer. In Firefox of een andere browser werkt het anders. 1 Inhoudsopgave: Titel bladzijde Aanmelden op de website 3 Foto s in het fotoboek

Nadere informatie

Hand-out OuderCommunicatieSysteem

Hand-out OuderCommunicatieSysteem Hand-out OuderCommunicatieSysteem Publicatiedatum 13-09-2016 Inhoudsopgave Fase 1: starten met het OuderCommunicatieSysteem 3 Inloggen 3 Naar de achterkant van de website 4 Naar modulebeheer 4-5 Configuratie

Nadere informatie

DE HA DLEIDI G Welkom op de Faunaschade Registratie.

DE HA DLEIDI G Welkom op de Faunaschade Registratie. Welkom op de Faunaschade Registratie. Wat kan ik met http://www.faunaschade.nl/ Dit is met ingang van 1 april 2012 het protaal waar u uw machtiging aanvraagt en uw schades kunt melden. Voor de ontheffingen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING AANMELDEN EN PERCELEN INTEKENEN

GEBRUIKSAANWIJZING AANMELDEN EN PERCELEN INTEKENEN GEBRUIKSAANWIJZING AANMELDEN EN PERCELEN INTEKENEN A. Registreren Om percelen in te kunnen tekenen op www.mijnakker.nl registreert u zichzelf eerst. Registreren is gratis, u doet dit als volgt: 1. Ga naar

Nadere informatie

Contents. GfK Internet Monitor v3 1

Contents. GfK Internet Monitor v3 1 Contents Handleiding GfK Internet Monitor versie 15.4... 2 Deel 1 (Installatie voor alle Windows versies)... 3 Deel 2 (Inschakelen op alle browsers)... 6 Deel 3 (Pauzeknop)... 8 Deel 4 (Inschakelen extensie

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de nieuwe fototool

Veelgestelde vragen over de nieuwe fototool Veelgestelde vragen over de nieuwe fototool 1. Hoe voeg ik foto s toe aan mijn profiel? 3 2. Hoe voeg ik klassenfoto s toe? 7 3. Hoe voeg ik fotoalbums toe? 11 4. Hoe zoek en bekijk ik klassenfoto s? 13

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding ouder login Maakt u gebruik van of wilt u gebruik maken van de tussenschoolse opvang op PCBS De Kring, dan kunt u zich via de website

Nadere informatie

Als je geen email-adres hebt kun je bij Google een gmail account aan maken. Als je niet weet hoe dat moet klik dan op: Gmail account aanmaken

Als je geen email-adres hebt kun je bij Google een gmail account aan maken. Als je niet weet hoe dat moet klik dan op: Gmail account aanmaken Om het online programma te kunnen gebruiken het je een account nodig. Wat heb je nodig om een account voor Photo Collage te kunnen aanmaken: Username (gebruikersnaam) Email account Password (wachtwoord

Nadere informatie

Handleiding Evaluatieplatform Aanbieder

Handleiding Evaluatieplatform Aanbieder Handleiding Evaluatieplatform Aanbieder Versie 3 http://evaluatie.q-keurmerk.nl/ 1 Inhoudsopgave 1. Als aanbieder registreren... 3 2. Inloggen... 4 3. Cursus laten evalueren... 5 1. Inloggen als aanbieder

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club

Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club Januari 2016 1 Inhoudsopgave Inloggen op het beveiligde ledengedeelte van de website... 3 Onthouden inloggegevens op computer... 5 Wachtwoord

Nadere informatie

Inhoud. Handleiding Dododent. Beste tandarts of praktijkmanager,

Inhoud. Handleiding Dododent. Beste tandarts of praktijkmanager, Handleiding Dododent Beste tandarts of praktijkmanager, Hartelijk dank voor de aanschaf van een website bij Dodoworks. Hieronder volgt een uitgebreide handleiding van het Dododent systeem waarmee de website

Nadere informatie

1. Voer in de adresregel van uw browser de domeinnaam van uw website in, gevolgd door "/beheer".

1. Voer in de adresregel van uw browser de domeinnaam van uw website in, gevolgd door /beheer. Handleiding Fluitje van een Klik Snel aan de slag Popelt u om met het beheersysteem (CMS) aan de slag te gaan en wilt u vlug resultaat zien, kijkt u dan hieronder. U krijgt een korte uitleg in 12 stappen.

Nadere informatie

Handleiding online Factsheetmodule

Handleiding online Factsheetmodule Handleiding online Factsheetmodule Sportvissers hebben eigenlijk maar twee dingen nodig: goed viswater en een goede visstand. De zorg voor goed viswater met een goede visstand is dan ook de belangrijkste

Nadere informatie

Securing. World. G4S Cash portal

Securing. World. G4S Cash portal Securing Your World G4S Cash portal Handleiding G4S Cash Portal Via het G4S Cash Portal kunt u zelf online al uw contante geldzaken regelen. Dit kan op elk moment van de dag. U kunt o.a. transporten inplannen

Nadere informatie

Handleiding voor relaties

Handleiding voor relaties Handleiding voor relaties Handleiding voor relaties e-boekhouden.nl Inhoud 1. Relaties... 2 1.1 Relaties > Relaties > Zoeken... 2 1.2 Relaties > Relaties > Toevoegen... 8 1.3 Relaties > Relaties > Importeren...

Nadere informatie

Handleiding Relaties. Inhoud

Handleiding Relaties. Inhoud Handleiding Relaties Inhoud 1 Relatiebeheer... 1 1.1 Relaties... 1 1.1.1 Relaties > Relaties > Zoeken... 1 1.1.2 Relaties > Relaties > Toevoegen... 8 1.1.3 Relaties > Relaties > Importeren... 8 1.2 Nieuwsbrieven...

Nadere informatie

Winkelparade.nl. De krant voor winkelen in Nederland. Handleiding Winkelparade Parade Basis

Winkelparade.nl. De krant voor winkelen in Nederland. Handleiding Winkelparade Parade Basis Winkelparade.nl De krant voor winkelen in Nederland Handleiding Winkelparade Parade Basis Inhoudsopgave Inloggen...3 Het hoofdmenu...4 Mijn zoekwoorden invoeren of wijzigen... 5 Een nieuw nieuwsbericht

Nadere informatie

Installeren Adobe Flash Player

Installeren Adobe Flash Player Om uw afzetkeuze en celindeling online in te vullen, moet het programma Flash geïnstalleerd zijn op uw computer. Mocht dit nog niet op uw computer staan, dan krijgt u automatisch een foutmelding zodra

Nadere informatie

Stappenplan OVM Leerling exporteren en importeren. DataCare maart 2016 - Versie 2.2.0.60

Stappenplan OVM Leerling exporteren en importeren. DataCare maart 2016 - Versie 2.2.0.60 Stappenplan OVM Leerling exporteren en importeren DataCare maart 2016 - Versie 2.2.0.60 Inhoudsopgave... 1 Inhoudsopgave... 2 Algemeen... 3 Stappenplan... 3 Stap 1 Leerling Exporteren... 3 Stap 2 Gegevens

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Samenvoegen met Word en Excel 2010

Samenvoegen met Word en Excel 2010 Samenvoegen met Word en Excel 2010 Inhoudsopgave Samenvoegen Word-Excel / Mailingen... 2 Tip Samenvoegvelden automatisch markeren... 4 Tip Installeer PDF-creator... 7 Tip Sla het Word-document en Excel-document

Nadere informatie

Deel 1 Stap 1: Klik op de downloadlink om uw persoonlijke versie van de software te downloaden.

Deel 1 Stap 1: Klik op de downloadlink om uw persoonlijke versie van de software te downloaden. GfK Internet Monitor installatie en inschakelen op Windows XP, Vista, 7 & 8 Voor deelname aan de GfK Internet Monitor is het volgende nodig: - Computer: Desktop (PC) of laptop - Besturingssysteem: Windows

Nadere informatie

Help. Snel op weg. Help Inhoud. Informatie uit de kaart kunt u in slechts drie stappen opvragen. Klik hier voor de instructie.

Help. Snel op weg. Help Inhoud. Informatie uit de kaart kunt u in slechts drie stappen opvragen. Klik hier voor de instructie. Help Snel op weg Informatie uit de kaart kunt u in slechts drie stappen opvragen. Klik hier voor de instructie. Help Inhoud Introductie Onderdelen van het scherm Werken met de kaart De knoppenbalken Overzichtskaart

Nadere informatie

Handleiding website Buurten Met Uitzicht

Handleiding website Buurten Met Uitzicht Handleiding website Buurten Met Uitzicht www.buurtenmetuitzicht.nl Op de site www.buurtenmetuitzicht.nl kunt u berichten of tweets plaatsen en iets op de buurtagenda zetten. Alle berichten worden niet

Nadere informatie

Op het bureaublad staan pictogrammen. Via de pictogrammen kunnen programma s worden gestart en mappen en bestanden worden geopend.

Op het bureaublad staan pictogrammen. Via de pictogrammen kunnen programma s worden gestart en mappen en bestanden worden geopend. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Aanmelden Als je de computer aanzet, wordt Windows opgestart. Windows is een besturingssysteem. Tijdens het opstarten kun je zien met welke versie van Windows 7 je werkt. Voordat

Nadere informatie

Bouwplan. akkerweb.nl. De bouwplan app is de centrale applicatie van akkerweb. Vanuit het bouwplan worden de meeste app s op akkerweb aangestuurd.

Bouwplan. akkerweb.nl. De bouwplan app is de centrale applicatie van akkerweb. Vanuit het bouwplan worden de meeste app s op akkerweb aangestuurd. Bouwplan De bouwplan app is de centrale applicatie van akkerweb. Vanuit het bouwplan worden de meeste app s op akkerweb aangestuurd. 1 Klik op het Bouwplan icoon om het bouwplan te openen en kies dan voor

Nadere informatie

Toelichting inloggen beheermodule IZM. Wachtwoord vergeten. Ik kan niet inloggen

Toelichting inloggen beheermodule IZM. Wachtwoord vergeten. Ik kan niet inloggen Toelichting inloggen beheermodule IZM Wanneer u problemen heeft met inloggen in de beheermodule van Zwemscore, kan dat meerdere oorzaken hebben. Twee vaak voorkomende oorzaken zijn Wachtwoord vergeten

Nadere informatie

A. Registreren Aan de slag met The Greeneyes.com. Dit kan nadat u zich heeft geregistreerd op de site. Het registreren is gratis, dit gaat als volgt:

A. Registreren Aan de slag met The Greeneyes.com. Dit kan nadat u zich heeft geregistreerd op de site. Het registreren is gratis, dit gaat als volgt: A. Registreren Aan de slag met The Greeneyes.com. Dit kan nadat u zich heeft geregistreerd op de site. Het registreren is gratis, dit gaat als volgt:. Klik op de site www.thegreeneyes.com op de link aanmelden

Nadere informatie

Voornaam. Achternaam. adres

Voornaam. Achternaam.  adres Klik op: Voornaam Achternaam Vul de gegevens in en klik op: Email adres Geef een wachtwoord op. Herhaal het wachtwoord (niet knippen en plakken) blz.1 van 10 Hier volgt een aantal voorbeelden van de mogelijkheden

Nadere informatie

Handleiding ONLINEDESK

Handleiding ONLINEDESK Handleiding ONLINEDESK Inhoudsopgave 1. Inloggen op Onlinedesk 3 Hoe kom ik op Onlinedesk? 3 Nieuw wachtwoord aanvragen 4 Wachtwoord vergeten/account geblokkeerd 5 Ingelogd 6 Administratievoerder met meerdere

Nadere informatie

Lijnen/randen en passe-partouts maken met Photoshop.

Lijnen/randen en passe-partouts maken met Photoshop. Lijnen/randen en passe-partouts maken met Photoshop. Les 1: Witte rand om de foto m.b.v. canvasgrootte. 1. Open de foto in Photoshop. 2. Klik in menu AFBEELDING op CANVASGROOTTE 3. Zorg dat in het vakje

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 3.3 KraamzorgCompleet versie 3.3 Inhoudsopgave Update documentatie versie 3.3 Hoofdstuk 1 Tarieven per verzekeringsconcern...1 1.1 Verzekeringsconcerns...1

Nadere informatie

Navigator CMS 2009. Beknopte handleiding v1.0

Navigator CMS 2009. Beknopte handleiding v1.0 Navigator CMS 2009 Beknopte handleiding v1.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inloggen... 4 3. Menustructuur... 5 4. Document Verkenner... 6 5. Mappen beheren... 7 5.2 Map hernoemen... 7 5.3 Map verplaatsen...

Nadere informatie

Handleiding urenregistratie-portaal

Handleiding urenregistratie-portaal Handleiding urenregistratie-portaal Datum: 01-03-2015 Inleiding Posd urenregistratieportaal is een website waarmee via het internet uren kunnen worden geadministreerd, documenten kunnen worden ondertekend

Nadere informatie

Gebruikershandleiding -ICT BEHEERDER-

Gebruikershandleiding -ICT BEHEERDER- Gebruikershandleiding -ICT BEHEERDER- Inhoudsopgave 1. LET OP... 3 2. Inloggen... 4 3. Naar de beheeromgeving... 5 3.1 Tabbladen en menubalk... 5 4. School... 6 5. Licenties... 7 6. Groepen... 7 6.1 Licenties

Nadere informatie

Acco: Files exchange documentatie 10 januari 2011

Acco: Files exchange documentatie 10 januari 2011 Acco: Files exchange documentatie 10 januari 2011 Door Philippe Dellaert Acco: Files exchange documentatie - 1/9 1. Inleiding ACCO maakt gebruik van een online systeem om documenten uit te wisselen tussen

Nadere informatie

Aan de slag Inrichten van WorkTimer (voor de manager)

Aan de slag Inrichten van WorkTimer (voor de manager) Aan de slag Inrichten van WorkTimer (voor de manager) Over dit document Als manager/beheerder bent u verantwoordelijk voor het inrichten van WorkTimer. Deze handleiding beschrijft de stappen die u zult

Nadere informatie

Inleiding. 1 Handleiding IRMA

Inleiding. 1 Handleiding IRMA 1 Handleiding IRMA Inleiding IRMA (ICT Resource Manager) is het registratieprogramma dat gebruikt wordt door ICT AmeRijck. Het staat op de computer in het virtuele kantoor van de Servicedesk. IRMA is niet

Nadere informatie

Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word.

Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word. Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word. NB: Voor deze instructie is gebruik gemaakt van Office 2016 op een Windows 7 computer; de taal staat ingesteld op Nederlands. In grote

Nadere informatie

In dit document zal de werkwijze met betrekking tot de registratie van jouw gewerkte uren worden uitgelegd.

In dit document zal de werkwijze met betrekking tot de registratie van jouw gewerkte uren worden uitgelegd. Inleiding Janssen Interim Services B.V., Janssen Stedendriehoek B.V., Janssen Personeelsdienst B.V. en Janssen Payroll Services maken gebruik van een online uren registratiesysteem. Deze methode van urenverwerking

Nadere informatie

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Maart 2014 bijgewerkt mei 2014 1 Inhoudsopgave Inloggen op het beveiligde ledengedeelte van de website... 3 Mijn AGC... 3 Het ledenportaal... 3 Onthouden inloggegevens

Nadere informatie

Handleiding Landschappen van Noord- Nederland. Versie 1

Handleiding Landschappen van Noord- Nederland. Versie 1 Handleiding Landschappen van Noord- Nederland Versie 1 Inleiding In het najaar van 2010 heeft het SNS-REAAL fonds een subsidie beschikbaar gesteld aan het Kenniscentrum Landschap om de website Landschappen

Nadere informatie

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. MijnOffice365 Beheerdershandleiding

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. MijnOffice365 Beheerdershandleiding Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten MijnOffice365 Beheerdershandleiding Inhoud Wat is MijnOffice365? 2 Inloggen op MijnOffice365 3 Een nieuw domein toevoegen aan uw Microsoft Office 365-account

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Instructie Digitaal aantekeningen maken in pdf

Instructie Digitaal aantekeningen maken in pdf Instructie Digitaal aantekeningen maken in pdf Veel cursusmaterialen ontvang je in pdf. Om het digitaal werken eenvoudiger te maken, leer je in deze instructie hoe je gemakkelijk digitaal aantekeningen

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

MijnOffice365 Beheerdershandleiding.

MijnOffice365 Beheerdershandleiding. MijnOffice365 Beheerdershandleiding. Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. 1504046-2662 Inhoud. Wat is MijnOffice365? 2 Inloggen op MijnOffice365 3 Een nieuw domein toevoegen aan uw Microsoft

Nadere informatie

Om dit te kunnen doen meldt de uitvoerder zich aan bij www.faunaregistratie.nl (FRS) en de grondgebruiker bij www.faunaschade.nl

Om dit te kunnen doen meldt de uitvoerder zich aan bij www.faunaregistratie.nl (FRS) en de grondgebruiker bij www.faunaschade.nl GEBRUIK www.faunaschade.nl (SRS) SRS stelt u in staat om digitaal schademeldingen aan de FBE te verstrekken, machtigingen aan te vragen en indien een verzoekschrift aan het Faunafonds wordt gedaan, het

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Release 1.3 Gebruikershandleiding Datum: oktober 2012 All rights reserved Alle rechten zijn voorbehouden. Deze documentatie blijft eigendom van Ternair Software Solutions b.v. en is uitsluitend bedoeld

Nadere informatie

Handleiding Certificaat RDW

Handleiding Certificaat RDW Handleiding Certificaat RDW Versie: 11.0 Versiedatum: 27 juli 2015 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0921p Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: - Gehele document herzien; - Afbeeldingen

Nadere informatie

Korte handleiding O365=Office 365

Korte handleiding O365=Office 365 Korte handleiding O365=Office 365 Inhoud 1. Inloggen... 2 2. Openingscherm... 3 3. Outlook... 4 4. Onedrive... 5 Document uploaden (4c)... 6 Nieuw document (4d)... 6 Document bewerken i. Word Online (4f)...

Nadere informatie

Handleiding FlatFix Fusion Calculator (BETA 1.3.1)

Handleiding FlatFix Fusion Calculator (BETA 1.3.1) 1. Inleiding 1.1 Inloggen 1.2 Toolbar 1.3 Resultaten 1.4 Functie toetsen Inhoudsopgave: 2. Dak 2.1 Dak tekenen 2.2 Dakmaten aanpassen 2.3 Dakvlakken samenvoegen 2.4 Dak verplaatsen 2.5 Dak roteren 2.6

Nadere informatie