Handleiding opgeven gewaspercelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding opgeven gewaspercelen"

Transcriptie

1 Handleiding opgeven gewaspercelen Gecombineerde opgave 2014 Deze handleiding kunt u gebruiken als u uw gewaspercelen gaat opgeven en intekenen in het onderdeel Percelen en beheereenheden van de Gecombineerde opgave Daar waar u gewaspercelen leest, kunt u ook landschapselementen (SNL-a) lezen. Landschapselementen zijn alleen van belang als u ook een betaalverzoek voor beheereenheden SNL-a gaat doen. Naast deze handleiding zijn er meer plekken in de opgave waar u extra uitleg vindt: - op de eerste schermen van het onderdeel Percelen en beheereenheden - in de verschillende schermen onder de vraagtekens - in de toelichtingenschermen aan de rechterkant van uw scherm - op mijn.rvo.nl - in de instructiefilmpjes (onder het Tabblad Help)

2 Inhoud 1 Wat ziet u op het scherm 3 2 Symbolen en knoppen 5 3 Opgeven van een gewasperceel 6 4 Een gewasperceel overnemen 8 5 Een nieuw gewasperceel tekenen 9 6 Een nieuw (smal) gewasperceel tekenen 10 7 De vorm van een gewasperceel aanpassen 11 8 Een gewasperceel splitsen 13 9 Een gewasperceel in een gewasperceel tekenen Akkerrand intekenen Gewaspercelen samenvoegen Een gewasperceel wissen GPS-bestand uploaden Fouten herstellen Volgnummers aanpassen Afsluiten onderdeel Percelen 21 2 van 21

3 1 Wat ziet u op het scherm? Het onderdeel Percelen en beheereenheden start met een toelichting voor het opgeven van percelen. Om door te gaan met dit onderdeel moet u onderaan een vinkje plaatsen. Zet dit vinkje pas nadat u de tekst goed heeft gelezen. Als u in het onderdeel Subsidies heeft gekozen voor Aanvraag uitbetaling Subsidie natuur- en landschapsbeheer, onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer (SNL-a) krijgt u hiervoor ook een pagina met toelichting. Opgave Percelen Nadat u op Volgende heeft geklikt komt u in het scherm waar u uw perceelsgegevens kunt opgeven. Zie de afbeelding op deze pagina. Links op het scherm ziet u in het tabblad Percelen een lijst met de gewaspercelen die wij voor u geregistreerd hebben. Aan de rechterkant ziet u de kaart. Daarboven staan drie tabbladen: Kaart, Gegevens en Samenvatting Tabblad Kaart Het tabblad Kaart staat standaard geselecteerd. Op de kaart ziet u een luchtfoto van het gebied waar de gewaspercelen liggen die bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zijn geregistreerd. Deze zijn te herkennen aan de dikke oranje lijnen. Gewaspercelen zijn oranje omlijnd. Topografische percelen zijn groen omlijnd. Als de grenzen van beide percelen gelijk lopen, ziet u alleen een groene lijn van het topografisch perceel. Deze ligt op de oranje lijn van het gewasperceel. In uw gewaspercelen staat een volgnummer die overeenkomt met het volgnummer in de lijst met gewaspercelen (links op het scherm). 3 van 21

4 Als u op de knop legenda klikt, kunt u verschillende kaartlagen tonen en verbergen. U kunt ook gelijk zien welke kleuren en arceringen bij de verschillende kaartlagen tonen en verbergen. U kunt ook gelijk zien welke kleuren en arceringen bij de verschillende kaartlagen horen. Rechtsboven de kaart kunt u de toelichting tonen met de knop: U kunt deze weer verbergen met de knop: De toelichting verschilt per scherm. Tabblad Gegevens Hier ziet u alle gegevens van het gewasperceel dat u links in de lijst selecteert. Dit zijn de gegevens van het gewasperceel zoals ze nu in uw Gecombineerde opgave staan. Tabblad Samenvatting Hier ziet u een overzicht van alle gewaspercelen die u met deze opgave opgeeft. Controleer de gegevens goed op volledigheid en juistheid. Als er nog gegevens ontbreken of niet juist zijn, wijzig dan die gegevens. 4 van 21

5 2 Symbolen en knoppen Voor of achter de percelen Fout! Obje cten kunn en niet word en gema akt door veldc odes te bewe rken. Wissen gewasperceel Opgeven/wijzigen gewasperceel Gegevens gewasperceel onvolledig Opgegeven. U heeft dit gewasperceel opgegeven Opgegeven. Overlap met gewasperceel andere gebruiker. Toelichting bij de vraag Uitbetaling van toeslagrechten aangevraagd Op de kaart Plus- en minteken: hiermee kunt u in- en uitzoomen Schaalverdeling: wat is de werkelijke afstand op de kaart Boven de kaart Inzoomen. Klik en selecteer daarna op de kaart het gebied om in te zoomen. Uitzoomen. Klik en selecteer daarna op de kaart het gebied om uit te zoomen. Kaart verschuiven. Klik daarna op de kaart en houd tijdens het bewegen van de muis de linker muisknop ingedrukt. Wijzig geometrie Zoom naar een overzicht van al uw percelen Perceel selecteren Perceel overnemen (van iemand anders) Nieuw perceel tekenen Nieuw smal perceel tekenen Perceel samenvoegen Perceel splitsen Perceel in perceel (tekenen) Akkerrand (tekenen) Opslaan Annuleren Zoek gebied (op plaatsnaam of postcode) Legenda Meetfunctie. Teken een lijn op de kaart om de lengte te meten Upload GPS-bestand GPS-vlak overnemen 5 van 21

6 3 Opgeven van een gewasperceel U geeft al uw gewaspercelen op die u op 15 mei 2014 in gebruik heeft. In veel gevallen hoeft u niets meer aan de intekening te wijzigen omdat deze goed staat. U controleert dan alleen de gegevens van het gewasperceel en past deze waar nodig aan. Dit doet u op de volgende manier: 1. Klik op de knop Opgeven/wijzigen gewasperceel in de linker lijst achter het gewasperceel. U ziet nu de gegevens van dit gewasperceel. 2. Controleer en vul gegevens van het gewasperceel in zoals de beteelde oppervlakte, de gebruikstitel en het gewas. Dit doet u in het bovenste deel van het scherm. Hier staat ook de berekende oppervlakte aangegeven. Dit is de oppervlakte op basis van de intekening op de kaart. Let op: de slotenmarge geeft u alleen op als het nodig is. De slotenmarge tekent u niet in! U telt deze oppervlakte niet op bij de beteelde oppervlakte van uw gewasperceel. In de toelichting vindt u meer informatie hierover. Opgeven slotenmarge achter slotenmarge 3. Geef aan of u uitbetaling wilt aanvragen voor toeslagrechten en of u een subsidieaanvraag of steunaanvraag doet voor Vaarvergoeding, Aanvraag Probleemgebiedenvergoeding of Instandhouding van vezelgewassen (alleen zichtbaar bij hennep en vezelvlas). Dit doet u in het middelste deel van het scherm. Een aantal subsidies is mogelijk al voor u aangevinkt. Verandert u de gewascode, dan kan dit invloed hebben op de vinkjes bij de subsidies. U blijft zelf verantwoordelijk voor het juist opgeven van de gegevens. Controleer daarom altijd goed alle gegevens. Gegevens voor subsidies Is een vakje grijs? Dit betekent dat u bij deze optie in het onderdeel Subsidies Nee heeft ingevuld of dat de subsidie niet aangevraagd kan worden bij de gewascode van het gewasperceel. 6 van 21

7 4. Geef aan of u het gewasperceel wilt opgeven voor fosfaatdifferentiatie. Dit doet u in het onderste deel van het scherm. Geef dan de PAL- of Pw-waarde op. U kunt ook een melding krijgen wanneer de gegevens niet juist zijn of wanneer u een aanvullende reden moet opgeven. In de melding staat wat u moet doen. Overlap ingetekend gewasperceel Tekent u een gewasperceel of landschapselement in dat ook (deels) door een andere relatie is ingetekend? Bij het opslaan krijgt u daarvan gelijk een melding. Fosfaatdifferentiatie Bij het gewasperceel komt dan een oranje vinkje te staan. Als u volgteelten teelt geef dit dan onderaan in het scherm aan. U geeft hier het aantal volgteelten op, de gewassen en de oppervlakte. Opgeven volgteelten Als u en de andere relatie de opgave verstuurd hebben en er dan nog sprake is van een overlap van de intekening ontvangt u beide een . Wij vragen u daarin de intekening van het gewasperceel te controleren en eventueel aan te passen. Het gewasperceel met overlap is in de opgave makkelijk terug te vinden door het oranje vinkje. Op de kaart ziet u de overlap met een rode arcering aangegeven. 5. Sla de gegevens op door te klikken op de knop U krijgt nu direct de gegevens van het volgende gewasperceel in uw lijst te zien. Als u eerst terug wilt naar de lijst klikt u op Als de gegevens juist en volledig zijn verschijnt er een groen vinkje voor het gewasperceel in de lijst. 7 van 21

8 4 Een gewasperceel overnemen Als het gewasperceel dat u wilt opgeven nog niet in de lijst aan de linkerkant van uw scherm staat maar wel op de kaart (oranje of groen omlijnd), kunt u dit gewasperceel opnemen in uw lijst. Dit doet op de volgende manier: 1. Selecteer het Tabblad Kaart. 2. Zoek het gewasperceel op de kaart op. Dit kan op verschillende manieren: het gewasperceel opzoeken met de knop Zoek gebied inzoomen op het gebied waar het gewasperceel ligt met de knop Inzoomen de kaart verschuiven met de knop Kaart verschuiven. 3. Klik boven de kaart op de Knop Perceel overnemen Klik daarna in de kaart op het gewasperceel dat u wilt overnemen. 4. Vul de perceelsgegevens van het gewasperceel en klik op opslaan. Het perceel is nu toegevoegd aan de lijst. 8 van 21

9 5 Een nieuw gewasperceel tekenen Een nieuw gewasperceel intekenen dat nog niet als gewasperceel (oranje of groen omlijnd) op de kaart staat doet u op de volgende manier. Wilt u een nieuw gewasperceel tekenen dat een smalle vorm heeft? Lees dan de volgende paragraaf: Een nieuw (smal) gewasperceel tekenen. 1. Selecteer het Tabblad Kaart. 2. Klik boven de kaart op de knop Nieuw perceel tekenen. 3. Klik op de kaart op het punt waar u het gewasperceel wilt laten beginnen. 4. Trek nu met de muis een lijn. Als u van richting wilt veranderen klikt u op dat punt weer op de kaart. Op deze manier ontstaat de intekening van het gewasperceel. De intekening moet uit minimaal 3 punten bestaan. 5. Sla de intekening op door op de rechtermuisknop te klikken en voor de optie Opslaan perceel te kiezen. 6. Het gewasperceel is nu toegevoegd aan de lijst aan de linkerkant van de pagina. Er staat nu een rode driehoek voor het gewasperceel en op de kaart is het gewasperceel rood omlijnd. Dit komt omdat de gegevens nog niet compleet zijn. 7. Klik op Opgeven/wijzigen gewasperceel om de perceelsgegevens in te vullen (zie hoofdstuk 3). 9 van 21

10 6 Een nieuw smal gewasperceel tekenen Een nieuw gewasperceel of landschapselement SNL-a intekenen dat een smalle vorm heeft én dat nog niet als gewasperceel op de kaart staat doet u op de volgende manier. 1. Selecteer het Tabblad Kaart. 2. Klik boven de kaart op de knop Nieuw smal perceel tekenen Het gewasperceel is nu toegevoegd aan de lijst aan de linkerkant van de pagina. Er staat nog een rode driehoek voor het gewasperceel en op de kaart is het gewasperceel rood omlijnd. Dit komt omdat de gegevens nog niet compleet zijn. 8. Klik op Opgeven/wijzigen gewasperceel om de perceelsgegevens in te vullen (zie hoofdstuk 3). 3. Vul de breedte van het gewasperceel in en klik daarna op Start intekenen. 4. Klik op de kaart op de plek waar u wilt beginnen. Trek nu met de muis een lijn. Als u van richting wilt veranderen klikt u op dat punt op de kaart. Op deze manier ontstaat er een lijn. De lijn moet uit minimaal 2 punten bestaan. 5. Klik aan het eind op de rechtermuisknop en kies voor de optie Opslaan lijn. De intekening van het smalle gewasperceel ontstaat nu met de breedte die u heeft opgegeven bij stap Als het nodig is kunt u de gele knikpunten nog verplaatsen zodat de juiste vorm ontstaat. Dit doet u zo: 1. Klik met de muisknop op één van de knikpunten van het gewasperceel en houd de muisknop ingedrukt. 2. Verschuif het knikpunt naar de juiste plaats. Let op dat u de knikpunten niet over elkaar heen plaatst. 3. Laat de muisknop los zodra het knikpunt op de juiste plaats staat. 7. Als de intekening klopt, kunt u deze opslaan. U doet dit door boven de kaart te klikken op de knop Opslaan. 10 van 21

11 7 De vorm van een gewasperceel aanpassen U wilt van een gewasperceel dat in de lijst staat de vorm aanpassen. Dit doet u op de volgende manier: 1. Klik op Opgeven/wijzigen gewasperceel in de linker lijst achter het gewasperceel. U ziet nu de gegevens van dit gewasperceel. In de kaart verschijnt een gele waas op het gewasperceel. 4. Voeg eventueel een knikpunt toe door met de rechter muisknop op de gele lijn te klikken op het punt waar u een knikpunt wilt toevoegen. Kies voor Toevoegen knikpunt. Ook toegevoegde knikpunten kunt u verplaatsen zoals bij stap 3 staat uitgelegd. 5. Verwijder eventueel een knikpunt door met de rechter muisknop op het knikpunt te klikken. Kies voor Weghalen knikpunt. 2. Klik op de knop Wijzig geometrie boven de kaart. Om het gewasperceel verschijnt een gele lijn met gele blokjes. Dit zijn de knikpunten. 3. Verplaats de gele knikpunten zodat de juiste vorm ontstaat. Dit doet u zo: 1. klik met de muisknop op één van de knikpunten van het gewasperceel en houd de muisknop ingedrukt. 2. Verschuif het knikpunt naar de juiste plaats. Let op dat u de knikpunten niet over elkaar heen plaatst. 3. Laat de muisknop los zodra het knikpunt op de juiste plaats staat. Het knikpunt weghalen Het knikpunt is verwijderd Een knikpunt selecteren Het knikpunt verplaatsen 11 van 21

12 6. Bent u klaar met het aanpassen van de vorm van het gewasperceel? Klik dan op Opslaan. 7. Vul de perceelsgegevens in op de lijst aan de linkerkant van het scherm. Zie hoofdstuk 3. Is er een wijziging in het landschap geweest? Bijvoorbeeld een sloot gedempt of gegraven of een schuur gebouwd of gesloopt. Het gaat dan om veranderingen in de gewasperceelsgrens die gelijk loopt met de grens van het topografische perceel. Wat moet u dan doen? Beantwoord de vraag Is de topografische grens van het perceel gewijzigd? in de linker kolom met 'Ja' en geef de reden en datum van de wijziging op. 8. Als u klaar bent met het aanpassen van het gewasperceel klikt u op Opslaan. 12 van 21

13 8 Een gewasperceel splitsen Als u een gewasperceel wilt splitsen, bijvoorbeeld omdat u op één gewasperceel twee gewassen verbouwt, dan doet u dat op de volgende manier: 1. Selecteer het gewasperceel dat u wilt splitsen. Dit kan op twee manieren: Klik links in de lijst op de regel van het gewasperceel. Klik op de knop Perceel selecteren boven de kaart en daarna op het gewasperceel in de kaart. 2. Klik boven de kaart op de knop Perceel splitsen. 3. Klik op een punt buiten het gewasperceel waar u de splitslijn wilt beginnen. 4. Beweeg uw muis door het gewasperceel waar de splitslijn moet komen. Als de lijn niet recht loopt kunt u tijdens het maken van de splitslijn ook knikpunten toevoegen. U klikt hiervoor op het punt waar u het knikpunt wilt plaatsen. Oppervlakten in het gesplitste gewasperceel 7. Beide delen van het gewasperceel verschijnen nu als aparte percelen op de kaart en in de lijst in de linkerkolom op het scherm. 8. Voor de twee nieuwe gewaspercelen staat nu een rode driehoek, en op de kaart zijn de percelen rood omlijnd. Dit komt omdat de gegevens nog niet compleet zijn. 5. Geef het eind van de splitslijn aan door op de rechter muisknop te klikken en kies voor Opslaan lijn. Het einde van de splitslijn moet ook altijd buiten het gewasperceel liggen. Een splitslijn plaatsen 6. In de gesplitste delen verschijnen de nieuwe oppervlakten. Het ene deel heeft nu blauwe knikpunten en een blauwe lijn. Het andere deel heeft gele knikpunten en een gele lijn. U kunt de intekening van beide delen nog wijzigen door de knikpunten te verschuiven. Ga naar de lijst en klikt op Opgeven/wijzigen gewasperceel van een van de twee percelen, voor het opgeven van de perceelsgegevens. 9. Vul nu de perceelsgegevens in (zie hoofdstuk 3). Als de splitslijn klopt kunt u de splitsing opslaan. U doet dit door boven de kaart te klikken op de knop Opslaan 13 van 21

14 9 Een gewasperceel in een gewasperceel tekenen Als u een gewasperceel in een gewasperceel wilt opgeven dan doet u dit op de volgende manier: 1. Selecteer het gewasperceel dat u wilt bewerken. Dit kan op twee manieren: Klik links in de lijst op de regel van het gewasperceel. Klik boven de kaart op de knop Perceel selecteren en daarna op het gewasperceel in de kaart. 2. Klik boven de kaart op de knop Perceel in perceel. 3. Klik op de kaart in het gewasperceel op het punt waar u het nieuwe gewasperceel wilt laten beginnen. Houd een afstand van minimaal 1 meter aan vanaf de grens van het gewasperceel waarin u tekent. 4. Trek nu met de muis een lijn. Als u van richting wilt veranderen klikt u op dat punt weer op de kaart. Op deze manier ontstaat de intekening van het gewasperceel. De intekening moet uit minimaal drie punten bestaan. 5. Sla de intekening op door op de rechtermuisknop te klikken en voor de optie Opslaan perceel te kiezen. 6. Wijzig als u dit wilt nu nog de intekening van het gewasperceel. 7. Klik boven de kaart op de knop Opslaan om het nieuwe gewasperceel in de lijst op te nemen. Er staat nog een rode driehoek voor het gewasperceel en op de kaart is het gewasperceel rood omlijnd. Dit komt omdat de gegevens nog niet compleet zijn. Klik op Opgeven/wijzigen gewasperceel om de perceelsgegevens in te vullen (zie hoofdstuk 3). 14 van 21

15 10 Akkerrand intekenen Als u aan één kant van een gewasperceel een akkerrand wilt intekenen, dan gebruikt u de knop Perceel splitsen (zie hoofdstuk 8). Een akkerrand rondom het gewasperceel intekenen doet u op de volgende manier: 1. Selecteer het gewasperceel dat u wilt splitsen. Dit kan op twee manieren: Klik links in de lijst op de regel van het gewasperceel. Klik boven de kaart op de knop Perceel selecteren en daarna op het gewasperceel in de kaart. 2. Klik boven de kaart op de knop Akkerrand tekenen. Er opent een nieuw scherm. Ingetekende akkerrand met oppervlaktes 4. Klik boven op de kaart op de knop Opslaan om de akkerrand en het gewasperceel in de lijst op te nemen. Er staat nog een rode driehoek voor de gewaspercelen en op de kaart zijn de gewaspercelen rood omlijnd. Dit komt omdat de gegevens nog niet compleet zijn. 3. Geef de breedte van de akkerrand (in meters) op en klik op de knop Uitvoeren. U moet een breedte van een akkerrand opgeven die groter is dan 1 meter. U ziet nu de akkerrand en de gewijzigde intekening van het gewasperceel. In elk deel staan de nieuwe oppervlaktes. Het ene deel heeft nu blauwe knikpunten en een blauwe lijn. Het andere deel heeft gele knikpunten en een gele lijn. Als het nodig is kunt u de knikpunten verplaatsen om de intekening van beide delen aan te passen. Let op dat u de knikpunten niet dichter dan 0,5 meter bij de perceelsgrens plaatst. Als u de akkerrand heeft opgeslagen dan gaat u naar de lijst en klikt op Opgeven/wijzigen gewasperceel van een van de twee percelen, voor het opgeven van de perceelsgegevens. 5. Vul de perceelsgegevens in op de lijst aan de linkerkant van het scherm (zie hoofdstuk 3). 15 van 21

16 11 Gewaspercelen samenvoegen U wilt gewaspercelen samenvoegen omdat u bijvoorbeeld op beide percelen hetzelfde gewas wilt verbouwen. Alleen aangrenzende percelen kunnen samengevoegd worden. Percelen waar een topografische grens (groene lijn) tussen staat, kunt u niet samenvoegen. Het is mogelijk om minimaal twee of maximaal drie percelen samen te voegen. U kunt alleen percelen samenvoegen die in de lijst met percelen aan de linkerkant van het scherm staan. Staat een gewasperceel dat u wilt samenvoegen hier nog niet in, voeg het gewasperceel dan eerst toe (zie hoofdstuk 4). Percelen die u wilt samenvoegen Samenvoegen van gewaspercelen doet u op de volgende manier: 1. Selecteer het gewasperceel dat u wilt samenvoegen met een ander gewasperceel. Dit kan op twee manieren: Klik links in de lijst op de regel van het gewasperceel. Klik boven de kaart op de knop Perceel selecteren en daarna op het gewasperceel in de kaart. 2. Druk nu de Ctrl-toets op uw toetsenbord in en houd deze vast. 3. Klik op het gewasperceel waarmee u wilt samenvoegen. Doe dit op de zelfde manier als het eerste gewasperceel dat u geselecteerd heeft. 4. Laat nu de Ctrl-toets los. Op de kaart en links in de lijst ziet u dat beide gewaspercelen nu geselecteerd zijn. Samengevoegd perceel Staat er op de kaart een topografische grens tussen percelen die u wilt samenvoegen en is die grens er in werkelijkheid niet? Bijvoorbeeld omdat de topografische grens is gewijzigd door het dempen van een sloot of het slopen van een gebouw. Verwijder dan één van de twee percelen. Selecteer het overgebleven gewasperceel en pas de vorm aan (zie hoofdstuk 7). 5. Klik boven de kaart op de knop Percelen samenvoegen. Als de percelen zijn samengevoegd staat er een rode lijn om het perceel en een rode driehoek voor het gewasperceel in de lijst. Dit komt omdat de gegevens nog niet compleet zijn. Let op: als u percelen heeft samengevoegd kunt u dit niet meer ongedaan maken. Wilt u dat wel, dan moet u het samengevoegde gewasperceel verwijderen en de percelen opnieuw toevoegen aan uw opgave. Of u splitst het perceel (zie hoofdstuk 8). 6. Vul voor het samengevoegde gewasperceel de perceelsgegevens in (Zie hoofdstuk 3). 16 van 21

17 12 Een gewasperceel wissen Alleen percelen die u heeft opgegeven en waar een groen vinkje vvoor staat, worden meegenomen in uw opgave. Staan er percelen in de lijst die u niet in gebruik heeft op 15 mei? Verwijder deze percelen. U kunt alleen verder als alle percelen in de lijst een groen vinkje hebben. Wilt u een gewasperceel wissen? Volg dan de volgende stappen: 1. Klik bij het gewasperceel links op het scherm in de lijst op de knop Wissen gewasperceel. 2. U krijgt nu de volgende melding: Weet u zeker dat u dit gewasperceel wilt verwijderen uit uw opgave? Bevestig dit door op OK te klikken. Het gewasperceel wordt nu verwijderd uit de opgave. 17 van 21

18 13 GPS-bestand uploaden Het is mogelijk om GPS-metingen te gebruiken als hulpmiddel bij het opgeven en intekenen van gewaspercelen. Het uploaden van een GPS-bestand doet u op de volgende manier: In het onderdeel Gewaspercelen kunt u het GPS-bestand uploaden. Dit doet u voordat u uw gewaspercelen gaat opgeven. 1. Klik op de knop Upload GPS-betand boven de kaart. Er verschijnt een scherm waarin u het GPS-bestand kunt uploaden. 2. Ga met Bladeren naar het bestand op uw computer, selecteer het bestand en klik op de knop Het uploaden kan enige tijd duren, dit is afhankelijk van de bestandsgrootte. 3. Na het uploaden van het GPS-bestand worden de metingen getoond in de kaart (blauwe lijnen). In de Legenda kunt u zien hoe deze lijnen te herkennen zijn. Hier kunt u GPS-vlakken en lijnen aan- of uitzetten. 2. Aan de linkerkant van het scherm verschijnen de gegevens van dit gewasperceel. In de kaart wordt ingezoomd op het gewasperceel. U ziet ook de blauwe lijnen van het GPS-vlak. 3. U kunt nu met knop GPS-vlak overnemen boven de kaart de intekening van het gewasperceel in één keer aanpassen naar de intekening van de GPS-meting. 4. Komt de aangepaste intekening van het gewasperceel nu over de topografische grens (groene lijnen) heen? Dan verschijnt de vraag Is de topografische grens van het perceel gewijzigd?. Beantwoord deze vraag dan met Ja als u de intekening inderdaad zo wilt opgeven. Geef als reden GPS-meting op. Is er ook nog een andere reden van toepassing? Kies dan voor de andere reden. 5. Wilt u de aangepaste intekening op basis van de GPS-meting toch niet zo opgeven? Beantwoord de vraag Is de topografische grens van het perceel gewijzigd? dan met Nee. De intekening van het gewasperceel wordt automatisch teruggezet naar hoe het was. 6. Heeft u de GPS-meting overgenomen? Als het nodig is kunt u de intekening van het gewasperceel dan nog aanpassen (zie hiervoor hoofdstuk 7). Wilt u een GPS-vlak gebruiken voor een gewasperceel dat nog niet in de lijst aan de linkerkant van het scherm staat? Dan hoeft u niet eerst het gewasperceel over te nemen met de knop Perceel overnemen. U kunt met knop GPS-vlak overnemen boven de kaart het gewasperceel toevoegen aan de lijst én de intekening van de GPS-meting gebruiken. Bent u klaar met het aanpassen van de vorm/intekening van het gewasperceel? Vul dan de perceelsgegevens in op de lijst aan de linkerkant van het scherm. Klik daarna op de knop of de knop Een GPS-meting kan een (gesloten) vlak zijn of bestaan uit lijnen (niet gesloten). GPS-vlak Een GPS-vlak is gesloten en kan één op één worden overgenomen als gewasperceel. Hiervoor volgt u de volgende stappen: 1. Klik op de knop Opgeven/wijzigen gewasperceel in de lijst aan de linkerkant van het scherm achter het gewasperceel. GPS-lijnen GPS-metingen die niet gesloten zijn (geen vlak zijn), worden als lijn getoond in de kaart. GPS-lijnen kunnen niet één op één overgenomen worden als gewasperceel. U kunt de lijnen wel gebruiken als richtlijn bij aanpassen van de intekening van het gewasperceel. Voor het aanpassen van de intekening van een gewasperceel zie hoofdstuk 7. Bij het opgeven van de reden wijziging kunt u in het geval van GPS-lijnen niet kiezen voor de reden GPS-meting. 18 van 21

19 14 Fouten herstellen U kunt altijd de laatste actie die u heeft gedaan ongedaan maken met de knop Annuleren Deze knop vindt u boven de kaart. Dit ongedaan maken kan niet als u percelen heeft samengevoegd. Als u een fout heeft gemaakt in een gewasperceel dat u al heeft opgegeven, dan kunt u deze herstellen in het tabblad Percelen. Klik op Opgeven/wijzigen gewasperceel Daarna kunt u het gewasperceel opnieuw met de juiste gegevens opgeven (zie hoofdstuk 3). 19 van 21

20 15 Volgnummers aanpassen U kunt de volgnummers van uw percelen zelf bepalen. Hiervoor volgt u de volgende stappen: 1. Klik in het tabblad Percelen onder de lijst met gewaspercelen op de knop Aanpassen volgnummers 2. Klik in de lijst met percelen op het gewasperceel waarvan u de plaats in de lijst wilt wijzigen. 3. Klik op de knop of Maak volgnummer 1 lager Maak volgnummer 1 hoger Doe dit totdat het gewasperceel op de juiste plaats in de lijst staat. U kunt ook een volgnummer wijzigen door op het volgnummer te klikken. Daarna kunt u uit de lijst een nieuw volgnummer kiezen. 4. Herhaal dit voor alle percelen waarvan u de plaats in de lijst wilt aanpassen. 5. Staan alle percelen op de juiste plaats in de lijst, klik dan op de knop Het aanpassen van volgnummers kan alleen als u de opgave nog niet heeft verstuurd. Als u de opgave heeft verstuurd is het niet meer mogelijk om de volgnummers aan te passen. 20 van 21

21 16 Afsluiten onderdeel Percelen Heeft u van alle percelen die u op 15 mei in gebruik heeft de gegevens ingevuld en staat er achter alle percelen een groen vinkje? Klik dan op de knop U ziet dan een samenvattend overzicht van de gewaspercelen en landschapselementen die u heeft opgegeven. U ziet bijvoorbeeld voor hoeveel hectares u uitbetaling van toeslagrechten heeft aangevraagd. Als u in het onderdeel Subsidies heeft gekozen voor Aanvraag uitbetaling Subsidie natuur- en landschapsbeheer, onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer (SNL-a) doet u nu eerst nog uw betaalverzoek. Als de gegevens kloppen, klikt u op Krijgt u daarna geen melding, dan heeft u nu het onderdeel Percelen afgerond. Het onderdeel Percelen heeft nu een groen vinkje gekregen. 21 van 21

Handleiding voor het raadplegen en wijzigen van percelen

Handleiding voor het raadplegen en wijzigen van percelen Handleiding voor het raadplegen en wijzigen van percelen Deze handleiding kunt u gebruiken als u uw percelen gaat wijzigen en intekenen. Wat staat er in deze handleiding 1 Wat ziet u op uw scherm 1 2 Wat

Nadere informatie

Handleiding Mijn percelen

Handleiding Mijn percelen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Handleiding Mijn percelen In deze handleiding leest u hoe u uw percelen kunt raadplegen en wijzigen in het programma Mijn percelen. Inhoudsopgave Inleiding... - 2

Nadere informatie

Handleiding Mijn percelen

Handleiding Mijn percelen Handleiding Mijn percelen In deze handleiding leest u hoe u uw percelen kunt raadplegen en wijzigen in het programma Mijn percelen. Inhoudsopgave Inleiding... - 2 - Starten... - 2 - Overzicht percelen...

Nadere informatie

Handleiding voor het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer, onderdeel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer via internet.

Handleiding voor het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer, onderdeel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer via internet. Handleiding voor het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer, onderdeel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer via internet. Handleiding voor uw subsidieaanvraag voor het SNL Subsidiestelsel Natuur-

Nadere informatie

Handleiding Mijn percelen

Handleiding Mijn percelen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Handleiding Mijn percelen In deze handleiding leest u hoe u uw percelen kunt raadplegen en wijzigen in het programma Mijn percelen. Inhoudsopgave Inleiding... - 2

Nadere informatie

Handleiding bij digitale Aanvraag subsidie Subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer (SNL)

Handleiding bij digitale Aanvraag subsidie Subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer (SNL) Handleiding bij digitale Aanvraag subsidie Subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer (SNL) Deze handleiding kunt u gebruiken bij het intekenen van uw beheereenheden voor natuur- en landschapsbeheer SNL.

Nadere informatie

Mijn percelen. Overzicht van veranderingen

Mijn percelen. Overzicht van veranderingen Mijn percelen. Overzicht van veranderingen In dit document vindt u een overzicht van alle veranderingen en verbeteringen die de afgelopen tijd zijn doorgevoerd in het programma Mijn percelen. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding Raadplegen en wijzigen percelen

Handleiding Raadplegen en wijzigen percelen Dienst Regelingen Ministerie van Economische Zaken Handleiding Raadplegen en wijzigen percelen In deze handleiding leest u hoe u uw percelen kunt raadplegen en wijzigen via Mijn dossier van Dienst Regelingen.

Nadere informatie

Handleiding voor uw subsidieaanvraag voor het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) via internet

Handleiding voor uw subsidieaanvraag voor het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) via internet Handleiding voor uw subsidieaanvraag voor het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) via internet Deze handleiding kunt u gebruiken bij het intekenen van uw beheereenheden voor (agrarisch) natuur-

Nadere informatie

Overzicht van veranderingen Mijn percelen

Overzicht van veranderingen Mijn percelen Overzicht van veranderingen Mijn percelen In dit document vindt u een overzicht van alle veranderingen en verbeteringen die de afgelopen tijd zijn doorgevoerd in het programma Mijn percelen. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Opgave Gewaspercelen

Opgave Gewaspercelen Naam: BSN/KvK-nummer: Relatienummer: Aanvraagnummer Gecombineerde opgave: Grond in gebruik of beheer op 15 mei 2013 Invulinstructie Vul in met blauwe of zwarte pen. Schrijf binnen de vakken. Invulrondjes

Nadere informatie

Handleiding overnemen ANLb-beheereenheden /percelen in mijn.rvo.nl Versie 12 december 2016

Handleiding overnemen ANLb-beheereenheden /percelen in mijn.rvo.nl Versie 12 december 2016 Handleiding overnemen ANLb-beheereenheden /percelen in mijn.rvo.nl Versie 12 december 2016 Inleiding De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) controleert de digitale intekening van de Collectieven

Nadere informatie

Instructies m.b.t. SNLA

Instructies m.b.t. SNLA Instructies m.b.t. SNLA Digitaal machtigen van WLD Ga naar www.mijn.rvo.nl; Ga naar inloggen, rechts bovenin uw scherm, nog boven het logo van de Rijksdienst voor Vul uw inloggegevens in: gebruik hiervoor

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Handleiding Gecombineerde opgave

Handleiding Gecombineerde opgave Handleiding Gecombineerde opgave Grondgebonden regelingen Deze handleiding kan u helpen bij het opgeven van uw percelen voor grondgebonden regelingen. Zo laten we met schermafbeeldingen zien hoe u uitbetaling

Nadere informatie

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren Inleiding Voor u ziet u de handleiding van TYPO3 van Wijngaarden AutomatiseringsGroep. De handleiding geeft u antwoord geeft op de meest voorkomende vragen. U krijgt inzicht in het toevoegen van pagina

Nadere informatie

Handleiding Exposantenportal PROVADA 2015

Handleiding Exposantenportal PROVADA 2015 Handleiding Exposantenportal PROVADA 2015...Controleer uw gegevens Standmedewerkers 2014 registreren voor PROVADA 2015 Foto s uploaden en status PROVADA Afsprakenmodule aanpassen Nieuwe standmedewerkers

Nadere informatie

Tekeninstructie. voor de bedrijfskaart bij het formulier Wijziging registratie van uw percelen

Tekeninstructie. voor de bedrijfskaart bij het formulier Wijziging registratie van uw percelen Percelen agrarisch ondernemer Tekeninstructie voor de bedrijfskaart bij het formulier Wijziging registratie van uw percelen U geeft een wijziging door voor de registratie van de percelen die u op uw bedrijf

Nadere informatie

Lijnen/randen en passe-partouts maken met Photoshop.

Lijnen/randen en passe-partouts maken met Photoshop. Lijnen/randen en passe-partouts maken met Photoshop. Les 1: Witte rand om de foto m.b.v. canvasgrootte. 1. Open de foto in Photoshop. 2. Klik in menu AFBEELDING op CANVASGROOTTE 3. Zorg dat in het vakje

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Gebruiker. Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Gebruiker. Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Gebruiker Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Schermindeling... 6 2 Beheerportal...

Nadere informatie

Symbol for Windows BlissEditor

Symbol for Windows BlissEditor Handicom Symbol for Windows BlissEditor ( Versie 4 ) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Schermopbouw van de Bliss Editor...3 2.1 Werkbalk... 3 2.2 Matrix... 4 2.3 Palet met basisvormen,

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING AANMELDEN EN PERCELEN INTEKENEN

GEBRUIKSAANWIJZING AANMELDEN EN PERCELEN INTEKENEN GEBRUIKSAANWIJZING AANMELDEN EN PERCELEN INTEKENEN A. Registreren Om percelen in te kunnen tekenen op www.mijnakker.nl registreert u zichzelf eerst. Registreren is gratis, u doet dit als volgt: 1. Ga naar

Nadere informatie

Stappenplan OVM Leerling exporteren en importeren. DataCare maart 2016 - Versie 2.2.0.60

Stappenplan OVM Leerling exporteren en importeren. DataCare maart 2016 - Versie 2.2.0.60 Stappenplan OVM Leerling exporteren en importeren DataCare maart 2016 - Versie 2.2.0.60 Inhoudsopgave... 1 Inhoudsopgave... 2 Algemeen... 3 Stappenplan... 3 Stap 1 Leerling Exporteren... 3 Stap 2 Gegevens

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

Omgevingsrapportage bodeminformatie voor verkopers, kopers en netbeheerders

Omgevingsrapportage bodeminformatie voor verkopers, kopers en netbeheerders Omgevingsrapportage bodeminformatie voor verkopers, kopers en netbeheerders Vanaf 1 november 2016 gebruikt de gemeente Haarlem een nieuw systeem voor het verstrekken van bodem informatie. In deze handleiding

Nadere informatie

3. Mijn Vf Aanpassen schermweergave en downloaden gegevens

3. Mijn Vf Aanpassen schermweergave en downloaden gegevens A.1 Vergroten van de scherminhoud A. Klik op de knop De informatie op de pagina wordt over de hele schermbreedte weergegeven, doordat het menu aan de linkerkant op de pagina niet wordt getoond..2 Verkleinen

Nadere informatie

Ledenlijsten + etiketten maken

Ledenlijsten + etiketten maken Ledenlijsten + etiketten maken Eerst wordt uitgelegd hoe je een ledenlijst (van alle clubleden of leden per lesjaar) kan opvragen en bewerken en nadien hoe je met deze lijst etiketten kan maken. De ledenlijst

Nadere informatie

Handmatig Onderzoekmelding invoeren Archis III

Handmatig Onderzoekmelding invoeren Archis III Handmatig Onderzoekmelding invoeren Archis III Voor het indienen van een onderzoekmelding in Archis III ga je naar Melden nieuw onderzoek Daar moeten 3 schermen doorlopen/ingevoerd worden. Eerste scherm:

Nadere informatie

Handleiding MOBICROSS actie banners

Handleiding MOBICROSS actie banners Handleiding MOBICROSS actie banners Met de kant & klare MOBICROSS actie banners vergroot jij je kans om sneller je netwerk te bouwen. Je kunt je eigen campagne maken door de banners op je website te plaatsen,

Nadere informatie

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f. 2014 1 2 Notities Inhouds opgave Hoe log ik in? 4 Een pagina toevoegen. 5 Een pagina vullen/aanpassen. 7 Een pagina verwijderen. 8 Een sjabloon kiezen.

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Gebruiker. Versie september 2012

Handleiding OVM 2.0. Gebruiker. Versie september 2012 Handleiding OVM 2.0 Gebruiker Versie 2.0.0.20 25 september 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 2 Beheerportal... 7 2.1 Inloggen... 7

Nadere informatie

Onderwerp: Landinrichting Olst-Wesepe, Instructie Gecombineerde opgave

Onderwerp: Landinrichting Olst-Wesepe, Instructie Gecombineerde opgave Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl KvK 51048329 IBAN NL45RABO0397341121 Inlichtingen bij Hr. G. Tuten telefoon

Nadere informatie

Leerpaden maken. 1. Account en wachtwoord. 2. Maak een nieuw leerpad aan. 3. Inhoud aan een leerpad toe voegen. 4. Structuur aanbrengen op een pagina.

Leerpaden maken. 1. Account en wachtwoord. 2. Maak een nieuw leerpad aan. 3. Inhoud aan een leerpad toe voegen. 4. Structuur aanbrengen op een pagina. Leerpaden maken 1. Account en wachtwoord 2. Maak een nieuw leerpad aan. 3. Inhoud aan een leerpad toe voegen. 4. Structuur aanbrengen op een pagina. 5. Structuur aanbrengen met stappen 6. Structuur aanbrengen

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

OVM 2.0. Stappenplan. Leerling exporteren en importeren

OVM 2.0. Stappenplan. Leerling exporteren en importeren OVM 2.0 Stappenplan Leerling exporteren en importeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemeen... 3 Voorbereiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Downloaden... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen

Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen 1 Hoofdmenu... 2 2 Nieuwe Aanvraag... 2 1 Kaart... 3 2 Locatie... 4 3 Aanvrager... 5 4 Opdrachtgever... 5 5 Tijdsbepaling... 5 6 Maatregelen...

Nadere informatie

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder:

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder: Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van websites kan worden ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). De websites van Muismedia

Nadere informatie

Handleiding. Betula Beheer. Inhoudsopgave

Handleiding. Betula Beheer. Inhoudsopgave Handleiding Betula Beheer Welkom bij de handleiding van Betula Beheer. In deze handleiding zullen wij u alles uit leggen over ons product. Mochten er nog onduidelijkheden zijn na het lezen van deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding FlatFix Fusion Calculator (BETA 1.3.1)

Handleiding FlatFix Fusion Calculator (BETA 1.3.1) 1. Inleiding 1.1 Inloggen 1.2 Toolbar 1.3 Resultaten 1.4 Functie toetsen Inhoudsopgave: 2. Dak 2.1 Dak tekenen 2.2 Dakmaten aanpassen 2.3 Dakvlakken samenvoegen 2.4 Dak verplaatsen 2.5 Dak roteren 2.6

Nadere informatie

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Opstarten en inloggen, overzicht startscherm, uitleg symbolen Hoofdstuk 2: aanmaken relaties Hoofdstuk 1: Opstarten

Nadere informatie

Album samenstellen met behulp van de Hema album software.

Album samenstellen met behulp van de Hema album software. Album samenstellen met behulp van de Hema album software. Kies de Hema webside www.hema.nl Plaats de muisaanwijzer op foto en klik op Fotoalbums. Klik op download de software (geschikt voor Windows) Vul

Nadere informatie

Handleiding registreren coördinaten

Handleiding registreren coördinaten Handleiding registreren coördinaten 1. Open het gebruikersregister voor radiozendamateurs. 2. Kies voor Mijn gegevens. 3. Log in met uw DigiD. Op de pagina registreren radiozendamateurs van de website

Nadere informatie

Algemene basis instructies

Algemene basis instructies Inhoud: Algemene basis instructies... 2 Pictogrammen en knoppen... 2 Overzicht... 3 Navigeren (bladeren)... 3 Gegevens filteren... 4 Getoonde gegevens... 5 Archief... 5 Album... 5 Tabbladen en velden...

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Central Station Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Versie: november 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 H1. Cliëntdossier... 4 H1.1 Zoeken naar een cliëntdossier... 4 H1.2. Aanmaken van een nieuw

Nadere informatie

Handleiding Koga Signature Fiets Configurator STARTPAGINA

Handleiding Koga Signature Fiets Configurator STARTPAGINA Ga naar www.koga-signature.com Handleiding Koga Signature Fiets Configurator Ga naar Bouw uw Koga / Start hier! STARTPAGINA Kies een preset of start met een lege configuratie (ontwerp). Bij een preset

Nadere informatie

OnStage. Handleiding voor studenten

OnStage. Handleiding voor studenten OnStage Handleiding voor studenten Versie: 1 maart 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inloggen in OnStage...1 1.1 Stappenplan...4 1.2 Voorlichting...5 1.3 Sollicitatiebrief en C.V. toevoegen...5 1.4 Voorkeuren bepalen

Nadere informatie

Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20

Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20 Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20 Sdu uitgevers/advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2013 1 Inhoud Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20... 1 Vooraf.... 3 1. Archiveerfuncties...

Nadere informatie

Handleiding online Factsheetmodule

Handleiding online Factsheetmodule Handleiding online Factsheetmodule Sportvissers hebben eigenlijk maar twee dingen nodig: goed viswater en een goede visstand. De zorg voor goed viswater met een goede visstand is dan ook de belangrijkste

Nadere informatie

Help. Snel op weg. Help Inhoud. Informatie uit de kaart kunt u in slechts drie stappen opvragen. Klik hier voor de instructie.

Help. Snel op weg. Help Inhoud. Informatie uit de kaart kunt u in slechts drie stappen opvragen. Klik hier voor de instructie. Help Snel op weg Informatie uit de kaart kunt u in slechts drie stappen opvragen. Klik hier voor de instructie. Help Inhoud Introductie Onderdelen van het scherm Werken met de kaart De knoppenbalken Overzichtskaart

Nadere informatie

WebQuest / WebKwestie. met Word 2003. www.webkwestie.nl

WebQuest / WebKwestie. met Word 2003. www.webkwestie.nl WebQuest / WebKwestie met Word 2003 www.webkwestie.nl Een WebQuest / WebKwestie maken in Word 2003 Belangrijk is dat alle pagina s en afbeeldingen die u gebruikt in één map worden opgeslagen. Download

Nadere informatie

Handleiding website beheer

Handleiding website beheer Handleiding website beheer Inhoud: Als actief franchisenemer bij CIGO heeft u de mogelijkheid uw eigen website (http://naam.cigo.nl) te beheren. In deze handleiding leggen wij u uit hoe u de verschillende

Nadere informatie

Werkinstructie Voorgangsverslag maken

Werkinstructie Voorgangsverslag maken Werkinstructie Voorgangsverslag maken In Mijn Rechtspraak Toezicht Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden

Nadere informatie

- Registeren - Inloggen - Profiel aanmaken - Artikel plaatsen

- Registeren - Inloggen - Profiel aanmaken - Artikel plaatsen - Registeren - Inloggen - Profiel aanmaken - Artikel plaatsen Registreren (1) Ga naar het inlogscherm aan de linkerkant Klik op Registreer Registreren (2) Vul de velden in zoals aangegeven. Druk op de

Nadere informatie

Handleiding Wlijn Databeheer Internet

Handleiding Wlijn Databeheer Internet Handleiding Wlijn Databeheer Internet W9000 databeheer internet Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn DATABEHEER INTERNET ( W9000) Voorraad Databeheer Internet Bestaat uit 3

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Contactformulier creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker De tekstverwerker De tekstverwerker is een module die u bij het vullen van uw website veel zult gebruiken. Naast de module tekst maken onder andere de modules Aankondigingen en Events ook gebruik van de

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de nieuwe fototool

Veelgestelde vragen over de nieuwe fototool Veelgestelde vragen over de nieuwe fototool 1. Hoe voeg ik foto s toe aan mijn profiel? 3 2. Hoe voeg ik klassenfoto s toe? 7 3. Hoe voeg ik fotoalbums toe? 11 4. Hoe zoek en bekijk ik klassenfoto s? 13

Nadere informatie

Provincie Gelderland Handleiding. Indienen van een subsidieaanvraag, mijn aanvragen en mijn subsidies. 1 Startpagina subsidieportaal...

Provincie Gelderland Handleiding. Indienen van een subsidieaanvraag, mijn aanvragen en mijn subsidies. 1 Startpagina subsidieportaal... Provincie Gelderland Handleiding Indienen van een subsidieaanvraag, mijn aanvragen en mijn subsidies Inhoud 1 Startpagina subsidieportaal... 2 2 Uw persoonlijke startpagina... 2 3 Subsidies... 3 4 Mijn

Nadere informatie

UITLEG VALIDATIE CODES SCAN-GIS

UITLEG VALIDATIE CODES SCAN-GIS UITLEG VALIDATIE CODES SCAN-GIS!! Datum 15 januari 2016 Onderwerp Uitleg + werkwijze oplossen validatie codes in SCAN-GIS Bijlagen Tabel 1: B en D-codes = interne SCAN Validaties Tabel 2: EDI-codes = validatie

Nadere informatie

Rapportages instellen

Rapportages instellen Versie 2.0 Introductie In Finchline is het mogelijk om over de ingestelde widgets (grafische weergaven) een rapportage te ontvangen en versturen in PDF of Excel. In deze handleiding komen alle opties,

Nadere informatie

Opstarten Ga naar start \ alle programma s \ algemene programma s \ geoweb Geoweb start automatisch op (zonder in te loggen)

Opstarten Ga naar start \ alle programma s \ algemene programma s \ geoweb Geoweb start automatisch op (zonder in te loggen) Werkinstructie Geoweb Opstarten Ga naar start \ alle programma s \ algemene programma s \ geoweb Geoweb start automatisch op (zonder in te loggen) Het volgende scherm verschijnt: Informatie vinden Er zijn

Nadere informatie

GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1)

GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1) GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1) Aandacht! De browsers voor optimale weergave van de applicatie zijn Internet Explorer 8 en 9. Mogelijks niet correcte weergave van de applicatie bij gebruik

Nadere informatie

Samenvoegen met Word en Excel 2010

Samenvoegen met Word en Excel 2010 Samenvoegen met Word en Excel 2010 Inhoudsopgave Samenvoegen Word-Excel / Mailingen... 2 Tip Samenvoegvelden automatisch markeren... 4 Tip Installeer PDF-creator... 7 Tip Sla het Word-document en Excel-document

Nadere informatie

PowerPoint Basis. PowerPoint openen. 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office

PowerPoint Basis. PowerPoint openen. 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office PowerPoint Basis PowerPoint openen 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office Klik op Microsoft PowerPoint 2010 Wacht nu tot het programma volledig is opgestart.

Nadere informatie

Mapsource. handleiding Mapsource vs. 6.16.3 2010 www.hansenwebsites.nl

Mapsource. handleiding Mapsource vs. 6.16.3 2010 www.hansenwebsites.nl Mapsource handleiding Mapsource vs. 6.16.3 2010 www.hansenwebsites.nl Inhoud deel 1 Schermindeling Menu s Werkbalken Statusbalk tabbladen Kaartmateriaal Kaartmateriaal selecteren Kaartmateriaal verwijderen

Nadere informatie

ICT -idee 1. Met Animaps een reisroute ontwerpen met foto s en tekstinformatie..

ICT -idee 1. Met Animaps een reisroute ontwerpen met foto s en tekstinformatie.. 1 Met Animaps een reisroute ontwerpen met foto s en tekstinformatie.. Animaps is een toepassing waarmee op kaarten van Google-Maps reisroutes kunnen worden vastgelegd en afgelegd. Eerst wordt een icoontje

Nadere informatie

12. Mijn Vf Subsidie

12. Mijn Vf Subsidie 1 2 B U ziet de schermen bij het onderdeel Subsidies wanneer u daarvoor rechten heeft. Ziet u geen submenu, gebruik dan het Excel bestand Nieuwe gebruiker of nieuwe rollen Mijn Vf aanvragen om de rol Muteerder

Nadere informatie

handleiding 2008/2009

handleiding 2008/2009 handleiding 2008/2009 Online digitale foto s plaatsen en delen met familie en vrienden INHOUD Hoofdstuk 1 1.1 Aanmelden 2 1.2 Album aanmaken 2 1.2.1 Klassiek foto s plaatsen 2 1.2.2 Geavanceerd foto s

Nadere informatie

mijnnaktuinbouw - Keuringen

mijnnaktuinbouw - Keuringen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Nieuwe update mijnnaktuinbouw - Keuringen... 2 Uw keuringendossier altijd beschikbaar... 2 Uw jaarlijkse teeltaangifte... 3 1 Voorlopige teeltaangiftes voor u klaargezet

Nadere informatie

Kant patroon in Embird Studio.

Kant patroon in Embird Studio. Kant patroon in Embird Studio. Deze les is gemaakt in Embird Studio build 5. Mocht je vragen hebben kun je me altijd een e-mail sturen. Voordat je begint bedenk dat ik hier alleen wat suggesties geef zodat

Nadere informatie

Handleiding Fotopagina

Handleiding Fotopagina Handleiding Fotopagina Leden van de Vrienden van de Pyreneese berghond kunnen een album aanmaken op onze fotopagina. Per lid/gezin is één album van maximaal 250 foto's beschikbaar. Deze handleiding bestaat

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

GIDS Online aanvraag fytolicentie (15/01/2015; v.2)

GIDS Online aanvraag fytolicentie (15/01/2015; v.2) GIDS Online aanvraag fytolicentie (15/01/2015; v.2) Aandacht! De browsers voor optimale weergave van de applicatie zijn Internet Explorer 8 en 9. Mogelijks niet correcte weergave van de applicatie bij

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de Cervix module

Handleiding voor het gebruik van de Cervix module Zorgdossier Handleiding voor het gebruik van de Cervix module Versie: 0.1 November 2006 Copyright: Labelsoft Clinical IT INHOUDSOPGAVE CERVIX OPROEPEN MAKEN... 1 Oproepschema 1 Selectie criteria 2 Oproepschema

Nadere informatie

Handreiking basisfuncties GIS Boxmeer

Handreiking basisfuncties GIS Boxmeer Handreiking basisfuncties GIS Boxmeer 1 Legenda Hier vindt u een overzicht van alle beschikbare kaarten in dit portaal. Om alles in beeld te krijgen, klikt u op de plusjes in de verkenner (boom), totdat

Nadere informatie

uit Automatisering helpt Agrarisch Natuurbeheer Uitleg validatie codes SCAN-GIS Uitgevoerd door collectieven BoerenNatuur.nl

uit Automatisering helpt Agrarisch Natuurbeheer Uitleg validatie codes SCAN-GIS Uitgevoerd door collectieven BoerenNatuur.nl uit Uitleg validatie codes SCAN-GIS Automatisering helpt Agrarisch Natuurbeheer Uitgevoerd door collectieven BoerenNatuur.nl Versie 6 april 2017 Uitleg validatie codes SCAN-GIS Datum 15 januari 2016 Onderwerp

Nadere informatie

Safira CMS Handleiding

Safira CMS Handleiding Safira CMS Handleiding Inhoudsopgave 1Mappen en artikelen... 2 1.11.1 Naam wijzigen map/ pagina... 3 1.21.2 Website structuur: nieuwe pagina aanmaken, pagina verwijderen, pagina blokkeren, structuur wijzigen...

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g S O P

H a n d l e i d i n g S O P Handleiding SOP Deel 1: Het Logo Hoe maak ik van een.jpg of ander bestandsformaat een pdf? In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je een logo kan plaatsen op de voorkant van het schoolondersteuningsprofiel.

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

A. Registreren Aan de slag met The Greeneyes.com. Dit kan nadat u zich heeft geregistreerd op de site. Het registreren is gratis, dit gaat als volgt:

A. Registreren Aan de slag met The Greeneyes.com. Dit kan nadat u zich heeft geregistreerd op de site. Het registreren is gratis, dit gaat als volgt: A. Registreren Aan de slag met The Greeneyes.com. Dit kan nadat u zich heeft geregistreerd op de site. Het registreren is gratis, dit gaat als volgt:. Klik op de site www.thegreeneyes.com op de link aanmelden

Nadere informatie

193 Albelli/Hema Windows

193 Albelli/Hema Windows www.sencomp.nl 193 Albelli/Hema Windows laatst gewijzigd 25 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoalbum is Albelli of Hema. Deze cursus bestaat uit 5 delen. Indien u gekozen heeft voor Hema

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Inhoud Inleiding... 2 1. Image Manager hoofdscherm...3 1.1 Onderdelen van het venster...3 1.2 Het scherm veranderen...3 1.2.1

Nadere informatie

www.seniorencomputerlessen.nl 199 Kruidvat

www.seniorencomputerlessen.nl 199 Kruidvat www.seniorencomputerlessen.nl 199 Kruidvat laatst gewijzigd 27 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek met software van Kruidvat. Deze cursus bestaat uit 5 delen. Deel 1 Foto's voor uw fotoboek

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR TOEGANGSBEHEER

HANDLEIDING VOOR TOEGANGSBEHEER HANDLEIDING VOOR TOEGANGSBEHEER Inhoudsopgave Introductie Toegangsbeheer Afschermen van een specifieke polis Activeren toegangsbeheer Uw toegang Toegang voor uw medewerkers Medewerkers beheren INTRODUCTIE

Nadere informatie

Les 6 Kalender maken. Gerkje Gouweouwe

Les 6 Kalender maken. Gerkje Gouweouwe 2014 Les 6 Kalender maken Gerkje Gouweouwe 25-5-2014 LES 6 KALENDER MAKEN IN WORD. Open Word, klik Tabblad Invoegen klik onder Tabel op het Vinkje en kies Tabel invoegen onderstaand scherm verschijnt.

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Image Manager hoofdscherm... 2 1.1 Onderdelen van het venster... 2 1.2 Het scherm veranderen... 2 1.3 Een andere

Nadere informatie

Fujifilm Krafter. Foto Luuk Schudde. Basis handleiding

Fujifilm Krafter. Foto Luuk Schudde. Basis handleiding Fujifilm Krafter Foto Luuk Schudde Basis handleiding Pagina 1 Basisbeginselen In deze handleiding zullen we de basis van het programma Krafter behandelen. We gaan ervan uit dat je het programma al op de

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word.

Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word. Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word. NB: Voor deze instructie is gebruik gemaakt van Office 2016 op een Windows 7 computer; de taal staat ingesteld op Nederlands. In grote

Nadere informatie

Project Winkelstraten

Project Winkelstraten Project Winkelstraten Zes leerlingen uit Utrecht hebben een onderzoek gedaan naar verschillen tussen winkelstraten in hun stad. Elke leerling is naar een winkelstraat gegaan, en heeft daar op zijn of haar

Nadere informatie

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop Handleiding NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING 1. Introductie 2. Configureren en bestellen 3. Sjabloon (categorieën en descriptors) 3.1 Lijst sjablonen 3.2 Sjablonen bewerken 3.2.1. Eigenschappen knop 4. Analyseren

Nadere informatie

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten EDUscope Administratie Versie 1.0 19-04-2016 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1.1 Formulier toevoegen... 3

Nadere informatie

Mappen en bestanden. In dit hoofdstuk leert u het volgende:

Mappen en bestanden. In dit hoofdstuk leert u het volgende: Mappen en bestanden 1 Mappen en bestanden Een bestand is een verzamelnaam voor teksten, tekeningen of programma s. Alles wat op de vaste schijf van uw computer staat, is een bestand. Op een vaste schijf

Nadere informatie

GIMP STAP-VOOR-STAP : AFGERONDE HOEKEN

GIMP STAP-VOOR-STAP : AFGERONDE HOEKEN GIMP STAP-VOOR-STAP : AFGERONDE HOEKEN HOEKEN AFRONDEN VIA MENU SELECTEREN STAP 1 : Open GIMP STAP 2 : Open de afbeelding : 1. open menu Bestand, 2. kies Openen, 3. blader naar het bestand, 4. druk op

Nadere informatie

Afbeeldingen Module 11

Afbeeldingen Module 11 11. Afbeeldingen Er zijn veel manieren waarop u een afbeelding in kunt voegen in een tekst. U kunt bijvoorbeeld plaatjes die met een ander programma zijn gemaakt in uw documenten opnemen. Zo kunt u met

Nadere informatie

Handleiding WebHome Mediamanager Brochure module

Handleiding WebHome Mediamanager Brochure module Handleiding WebHome Mediamanager Brochure module U kunt alleen bestellingen doen, als u het object heeft vrijgegeven voor publicatie, in het tabblad Algemeen. Vrijgeven voor publicatie betekent dat u toestemming

Nadere informatie