Symbol for Windows BlissEditor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Symbol for Windows BlissEditor"

Transcriptie

1 Handicom Symbol for Windows BlissEditor ( Versie 4 ) Handicom, 2006, Nederland

2 Inhoud 1. Inleiding Schermopbouw van de Bliss Editor Werkbalk Matrix Palet met basisvormen, indicatoren en leestekens Het grafisch menu met de Bliss database Samen symbolen ontwikkelen Over privé-bliss-databases Een nieuwe database maken Een andere database openen Een symbool importeren Een symbool exporteren Een symbool verwijderen uit een database Symbolen maken, wijzigen en opslaan Een nieuw symbool maken Een bestaand symbool wijzigen Een bestaand symbool gebruiken als onderdeel van een nieuw symbool Letters en cijfers opnemen in een symbool Onderdelen van een symbool bewerken Betekenis(sen) koppelen aan een symbool Een symbool opslaan Een symbool afdrukken Handicom, NL Pagina 1

3 1. Inleiding Met de Bliss Editor kunt u uw eigen Bliss-databases aanmaken en nieuwe Bliss-symbolen maken en veranderen. De standaard Bliss-symbolen zijn niet te veranderen, maar u kunt ze wel opnemen als onderdeel van nieuwe symbolen. De privé-databases en de symbolen daarin zijn in alle Symbol for Windows programma s zichtbaar. Installatie Volg de installatieprocedure voor Symbol for Windows. Alle programma s en databases, met uitzondering van de Compic database, zijn beveiligd. Ze werken als demo totdat u er een registratiecode of dongel voor hebt gekocht. Wanneer de Bliss Editor als demo werkt, kunt u gebaren niet opslaan in de database. U kunt programma s en databases kopen bij een van de dealers van Handicom Handicom, NL Pagina 2

4 2. Schermopbouw van de Bliss Editor Het openingsscherm van de Bliss Edito bevat de volgende elementen. Bovenaan staat de blauwe titelbalk met de naam van het programma en enkele standaard Windows-knoppen. Daaronder staat het menu. Onder het menu staat de Werkbalk. De knoppen hierin geven toegang tot de meest gebruikte functies in het programma. Op de onderste helft van het scherm staan 2 tabbladen. Het eerste tabblad bevat de Bliss tekenelementen (links), de indicatoren (rechts van het midden) en leestekens (uiterst rechts). Op het tweede tabblad staat het grafisch menu met daarin alle Bliss symbolen, geordend op onderwerp volgens de standaard Symbol for Windows categorie-indeling. In het midden staat de matrix met daarin het symbool dat gemaakt of gewijzigd wordt. 2.1 Werkbalk Via de knoppen in de werkbalk is het hele programma te besturen. Afhankelijk van de situatie zullen één of meerdere van de knoppen grijs zijn ten teken dat die functie op dat moment niet beschikbaar is. Om een functie te activeren moet u met de muis op een knop klikken. Voor sommige knoppen is er ook een toetsenbordcombinatie. De functie van de verschillende knoppen is als volgt: Creëer een nieuw symbool. Deze functie wordt automatisch geactiveerd zodra het programma opstart. Wijzig een bestaand symbool. Selecteer een (eigengemaakt) Bliss symbool uit de database om er wijzigingen aan te brengen. De standaard symbolen kunnen niet gewijzigd worden! Wijzig gloss. Koppel een betekenis of meerdere betekenissen aan het symbool op het scherm. Verwijder symbool. Hiermee kunnen alleen symbolen verwijderd worden die door de gebruiker zijn gemaakt. De standaard symbolen kunnen niet verwijderd worden! Tekst. Neem tekst en/of cijfers op in een symbool. Een symbool afdrukken. Maakt een afdruk op papier van het symbool dat op de matrix staat. Vergroten. Vergroot het geselecteerde basissymbool in de matrix. Deze functie wordt ook geactiveerd wanneer de <E>-toets (expand) op het toetsenbord wordt ingedrukt. Verkleinen. Verklein het geselecteerde basissymbool in de matrix. Deze functie wordt ook geactiveerd wanneer de <C>-toets (collapse) op het toetsenbord wordt ingedrukt. Roteren. Roteer het geselecteerde basissymbool in de matrix linksom in stappen van 45. Deze functie wordt ook geactiveerd wanneer de <R>-toets (rotate) op het toetsenbord wordt ingedrukt. Segmenteren. Segmenteer het geselecteerde basissymbool in de matrix. Dit houdt in dat één van de lijnen waaruit het symbool is opgebouwd niet weergegeven wordt. Door deze knop meerdere malen te gebruiken zal telkens een volgende lijn verdwijnen. Zodra alle lijnen aan de beurt zijn geweest wordt het symbool weer volledig getoond. Het is niet mogelijk om meer dan één lijn van een symbool te laten verdwijnen. Deze functie wordt ook geactiveerd wanneer de <S>-toets (segmentate) op het toetsenbord wordt ingedrukt Handicom, NL Pagina 3

5 Element wissen. Verwijder het geselecteerde basissymbool in de matrix. Na verwijdering wordt automatisch het volgende element (indien aanwezig) uit de lijst geselecteerd. Deze functie wordt ook geactiveerd wanneer u de <Delete>-toets op het toetsenbord indrukt. 2.2 Matrix De matrix staat middenin het scherm. Het is een raster van puntjes waarop symbolen samengesteld en gewijzigd kunnen worden. Het biedt de mogelijkheid om de verschillende (basis)symbolen en elementen onafhankelijk van elkaar te selecteren, zodat er bewerkingen op uitgevoerd kunnen worden. 2.3 Palet met basisvormen, indicatoren en leestekens Dit palet op het linker tabblad onderaan het scherm bestaat uit meerdere velden. Ieder veld bevat één basisvorm, leesteken of indicator voor een Bliss symbool. U kunt een veld uit het menu selecteren door op de Enter toets te drukken of door er met de muis op te klikken. Het gekozen element wordt dan aan de matrix toegevoegd. 2.4 Het grafisch menu met de Bliss database Het grafisch menu met de Bliss database is te vinden op het tweede tabblad op de onderste helft van het scherm. Ieder veld in dit menu kan: 1. leeg zijn. 2. een symbool uit de database bevatten; dit kan ook een zelfgemaakte Bliss-symbool zijn. 3. verwijzen naar een andere pagina in het menu. In dit geval is het veld groen van kleur en is de rechter bovenhoek omgevouwen. U kunt een veld uit het menu selecteren door op de Enter toets te drukken of door er met de muis op te klikken. Wanneer het veld leeg is, gebeurt er niets. Staat er een symbool in, dan wordt dat toegevoegd aan de matrix. Selecteert u een groen veld dan wordt het op dat moment zichtbare menu vervangen door het geselecteerde submenu. 2.5 Samen symbolen ontwikkelen Het derde tabblad op de onderste helft van het scherm biedt ruimte aan het Symbol Development Centre (afgekort SDC). Het Symbol Development Centre is voor groepen mensen die samen symbolen willen ontwikkelen. Er is dan één persoon in de groep die de symbolen tekent, met behulp van de Bliss Editor. De anderen hebben een programma nodig waarmee ze de voorgestelde symbolen (maximaal drie) kunnen zien en waarmee ze met elkaar en met de tekenaar kunnen chatten. Naar aanleiding van het commentaar van de anderen kan de tekenaar een symbool aanpassen en het opnieuw laten zien. Neem contact op met Handicom wanneer u met een groep symbool-ontwikkelaars het Symbol Development Centre zou willen gebruiken Handicom, NL Pagina 4

6 3. Over privé-bliss-databases 3.1 Een nieuwe database maken Het is heel makkelijk om aparte databases te maken voor verschillende gebruikers. Direct na het starten van het programma krijgt u een venster te zien met een lijstje namen van privé-bliss-databases. U kunt hetzelfde venster openen via Database Open database, in het menu. Als er nog geen privé-database is is het lijstje leeg. Onder het lijstje staat een knop Nieuw. Klik hierop, geef een naam op voor de nieuwe database en klik op OK. De nieuwe naam zal in het lijstje verschijnen. Hiermee is de nieuwe database aangemaakt. U kunt hem selecteren en daarna openen door op OK te klikken. Na het openen van de database krijgt u altijd ook alle standaard Bliss symbolen te zien. Alleen wanneer u de export-functie gebruikt ziet u welke zelfgemaakte symbolen in de geopende database aanwezig zijn. 3.2 Een andere database openen Kies Database Open database, in het menu. U krijgt nu een lijst te zien met namen van privé-bliss-databases. Hieruit kunt u de database kiezen die u wilt bewerken, of een nieuwe database maken (zie de vorige paragraaf). Na het openen van de database krijgt u altijd ook alle standaard Bliss symbolen te zien. Alleen wanneer u de export-functie gebruikt ziet u welke zelfgemaakte symbolen in de geopende database aanwezig zijn. 3.3 Een symbool importeren Zorg er eerst voor dat de juiste database geopend is, namelijk die waarin het symbool moet komen te staan. Klik op Symbool Importeren, in het menu. In het venster dat verschijnt kunt u op zoek gaan naar files op de computer waarin één of meerdere Bliss-symbolen zijn opgeslagen. De extensie van die files is.sef (symbol export file). Selecteer een bestand en klik op OK. Nu ziet u links de betekenissen van de symbolen die in het bestand staan. Klik eerst op een betekenis waarvan u het bijbehorende symbool wilt importeren en dan op de knop met het pijltje naar rechts. Wanneer u nu een betekenis in het lijstje in het midden selecteert, ziet u in welke categorie dit is ingedeeld; dit kunt u eventueel aanpassen door op een andere categorie te klikken. Klik op OK wanneer u alle symbolen hebt geselecteerd die u wilt importeren. 3.4 Een symbool exporteren Klik op Symbool Exporteren, in het menu. U krijgt nu een lijst van betekenissen waaraan privé-symbolen zijn gekoppeld. Selecteer de betekenis(sen) waarvan u het bijbehorende symbool wilt opslaan in een bestand. U kunt ook meerdere symbolen opslaan in één bestand. Klik op OK. Vervolgens krijgt u een venster te zien waarin u het nieuwe bestand een naam kunt geven en waarin u een map kunt kiezen waarin het bestand moet worden opgeslagen. Klik ten slotte op OK. Het bestand wordt opgeslagen met de extensie.sef (symbol export file). 3.5 Een symbool verwijderen uit een database Alleen eigengemaakte symbolen kunnen ook weer verwijderd worden uit de database. De symbolen in de Bliss database die standaard met de Symbol for Windows software meegeleverd wordt kunnen niet verwijderd worden Handicom, NL Pagina 5

7 Kies Symbool Verwijderen uit het menu. U krijgt het symboolselectiedialoog te zien. Zoek daarin het symbool op dat u wilt verwijderen. Zodra u op OK klikt wordt het geselecteerde symbool verwijderd Handicom, NL Pagina 6

8 4. Symbolen maken, wijzigen en opslaan 4.1 Een nieuw symbool maken De functie Nieuw symbool maken wordt automatisch geactiveerd zodra het programma opstart. Maar u kunt ook op de knop Nieuw symbool klikken. Hierna kunt u met behulp van de tekenelementen en/of bestaande symbolen nieuwe symbolen definiëren. 4.2 Een bestaand symbool wijzigen Alléén de eigengemaakte symbolen kunnen door de gebruiker gewijzigd worden. De symbolen die standaard met de Symbol for Windows Bliss database meegeleverd worden kunnen niet gewijzigd worden. Kies Symbool Openen, uit het menu. U krijgt het symboolselectiedialoog te zien. Zoek daarin het symbool op dat u wilt veranderen en klik op OK. De matrix is nu geel, zodat u kunt zien dat u een bestaand symbool aan het wijzigen bent. 4.3 Een bestaand symbool gebruiken als onderdeel van een nieuw symbool U kunt een bestaand symbool gebruiken als onderdeel van het nieuwe symbool. Het voordeel hiervan is, dat wanneer het basissymbool wordt gewijzigd, het nieuwe symbool automatisch meeverandert. Dit gebeurt niet waneer u het hele symbool opbouwt uit losse elementen. Klik op het gewenste symbool in het grafisch menu, om het in de matrix te zetten. Wanneer u niet precies weet waar een symbool staat, begin dan de naam van het symbool te typen. Dan wordt het symboolselectiedialoog geopend en kunt u op basis van tekst het gewenste symbool opzoeken. 4.4 Letters en cijfers opnemen in een symbool Klik op de knop Tekst toevoegen in de werkbalk. Typ vervolgens de letter(s) en/of cijfer(s) die u in het symbool wilt opnemen. Klik op OK. De ingegeven letters en cijfers verschijnen nu als losse elementen in het symbool. 4.5 Onderdelen van een symbool bewerken Selecteer eerst een onderdeel van het nieuwe symbool. Dit kan door erop te klikken door de spatiebalk in te drukken; hierdoor wordt het volgende element geselecteerd. Dit werkt alleen indien er reeds een symbool of element geselecteerd is. door op het toetsenbord gelijktijdig de Ctrl-toets in combinatie met één van de pijltjestoetsen in te drukken. Hierdoor wordt het volgende c.q. vorige symbool of element uit de lijst geselecteerd. Dit werkt alleen indien er reeds een symbool of element geselecteerd is. Het geselecteerde element is te herkennen aan de rode kleur. Alle overige onderdelen op de matrix zijn zwart. Zodra een element aan de matrix wordt toegevoegd, wordt het automatisch geselecteerd. U kunt het geselecteerde symbool of element: verplaatsen via de pijltjestoetsen op het toetsenbord of door met te muis te slepen. vergroten door met de muis op de knop Vergroten in de werkbalk te klikken. verkleinen door met de muis op de knop Verkleinen in de werkbalk te drukken Handicom, NL Pagina 7

9 roteren; dit kan via de <R>-toets op het toetsenbord of door met de muis op de knop Roteren in de werkbalk te drukken. segmenteren door met de muis op de knop Segmenteren in de werkbalk te drukken. wissen via de <Delete>-toets op het toetsenbord of door met de muis op de knop Element wissen in de werkbalk te drukken. Wat u precies met het geselecteerde element kunt doen is ook afhankelijk van het element. Tekst kunt u niet verkleinen, vergroten, roteren of segmenteren. Andere elementen hebben een maximale en een minimale grootte. 4.6 Betekenis(sen) koppelen aan een symbool Voordat u een symbool kunt opslaan moet u er ten minste één betekenis aan koppelen. Meer mag ook. Selecteer eerst het symbool waarvan u de betekenis wilt wijzigen. Van een standaard symbool kunt u de betekenis niet wijzigen maar u kunt er wel een extra betekenis aan toevoegen. Wanneer u niet precies weet waar het symbool staat, begin dan met typen. In het symboolselectiedialoog dat nu wordt geopend kunt u zoeken op basis van tekst. Klik vervolgens op de knop Betekenis toevoegen. (U kunt hiermee overigens ook een betekenis verwijderen.) Eerst krijgt u een lijstje van de betekenissen die al aan het symbool gekoppeld zijn. Hiernaast staan twee knoppen: Betekenis toevoegen en Betekenis verwijderen. Wanneer u op de knop Betekenis toevoegen klikt, krijgt u een dialoog te zien dat sterk lijkt op het symboolselectiedialoog. Alleen kunt u hier geen symbool kiezen maar alleen een betekenis. Wilt u een betekenis verwijderen, klik dan eerst op die betekenis in het lijstje en daarna op de knop Betekenis verwijderen. Klik ten slotte op OK. De gekozen betekenis(sen) staan helemaal onderaan in het scherm. 4.7 Een symbool opslaan Klik op de knop Opslaan op de werkbalk, om het symbool dat in de matrix staat op te slaan in de database. Na het opslaan zal het symbool ook automatisch verschijnen in het grafisch menu en in het symboolselectiedialoog. Waar het staat, hangt af van de betekenis(sen) van het symbool. Was u een bestaand symbool aan het wijzigen? Dan krijgt u de vraag of u het oude wilt overschrijven. Zegt u ja, dan wordt het oude symbool vervangen door het nieuwe. Zegt u nee, dan krijgt u vervolgens de vraag of u het gewijzigde symbool dan als synoniem van het oude symbool wilt opslaan. Dit is van belang wanneer het oude en het gewijzigde symbool dezelfde betekenis(sen) hebben. Zegt u ja, dan komt het gewijzigde symbool in het grafisch menu en in het symboolselectiedialoog na het originele symbool te staan, wanneer ze dezelfde betekenis hebben. Zegt u weer nee, dan keert u terug naar het hoofdvenster, waar u een andere betekenis aan het symbool kunt koppelen. 4.8 Een symbool afdrukken De Bliss Editor beschikt over een eenvoudige afdruk-optie voor het in de matrix getekende symbool. Na het activeren van deze functie kunt u de hoogte van het symbool instellen tussen de 2 en 20 centimeter. Via het menu Bestand Printer kunt u de instellingen voor de printer wijzigen. Hierbij gaat het erom welke printer gebruikt wordt, de papiermaat, het aantal kopieën en of de afdrukoriëntatie liggend of staand is Handicom, NL Pagina 8

10 2006 Handicom, NL Pagina 9

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Image Manager hoofdscherm... 2 1.1 Onderdelen van het venster... 2 1.2 Het scherm veranderen... 2 1.3 Een andere

Nadere informatie

Handleiding SfW Sign Editor Maart Handicom. Symbol for Windows. Sign Editor. Handicom, 2007, Nederland Handicom, NLse_signps.

Handleiding SfW Sign Editor Maart Handicom. Symbol for Windows. Sign Editor. Handicom, 2007, Nederland Handicom, NLse_signps. Handicom Symbol for Windows Sign Editor Handicom, 2007, Nederland 2007 Handicom, NLse_signps.doc Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding...3 1.1 Wat is de Sign Editor?...3 1.2 Systeemeisen...3 1.3 Installatie...3

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Inhoud Inleiding... 2 1. Image Manager hoofdscherm...3 1.1 Onderdelen van het venster...3 1.2 Het scherm veranderen...3 1.2.1

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Encyclopedie. (Versie 3.1) Handicom, 2007, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Encyclopedie. (Versie 3.1) Handicom, 2007, Nederland Handicom Symbol for Windows Encyclopedie (Versie 3.1) Handicom, 2007, Nederland Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Wat is Encyclopedie?... 2 1.2 Systeemeisen... 2 1.3 Installatie... 2 1.4 Adressen van leveranciers...

Nadere informatie

23. Standaardbrieven (MailMerge)

23. Standaardbrieven (MailMerge) 23. Standaardbrieven (MailMerge) In deze module leert u: 1. Wat een standaardbrief is. 2. Hoe u een standaardbrief maakt. 3. Hoe u een adressenbestand kunt koppelen aan een standaardbrief. 4. Hoe u een

Nadere informatie

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014 Handleiding Pétanque Competitie Beheer (versie 1.1) April 2014 2 Algemeen Het programma Pétanque Competitie Beheer is gratis software voor de verwerking van halve en hele competities tot en met 99 speelrondes

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Training MANUAL DE USUARIO NAC SPORT ELITE Version 1.3.400 Nacsport Training wwww.nacsport.com 1 Index 1- AFBEELDINGEN 2- OEFENINGEN 3- TRAINING 4- KALENDER Nacsport Training wwww.nacsport.com

Nadere informatie

Handleiding Wlijn Databeheer Internet

Handleiding Wlijn Databeheer Internet Handleiding Wlijn Databeheer Internet W9000 databeheer internet Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn DATABEHEER INTERNET ( W9000) Voorraad Databeheer Internet Bestaat uit 3

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Export Programma. (Versie 3.1) Handicom, 2007, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Export Programma. (Versie 3.1) Handicom, 2007, Nederland Handicom Symbol for Windows Export Programma (Versie 3.1) Handicom, 2007, Nederland Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Een symbool selecteren... 3 2.1 Het selectievenster... 3 2.2 Zoekmethoden... 4 3. De bestemming:

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

STAP 1- Foto s in het schoolalbum zetten

STAP 1- Foto s in het schoolalbum zetten STAP 1- Foto s in het schoolalbum zetten Open de internet pagina www.google.be Klik vervolgens in de zwarte balk op de optie MEER en kies dan de optie foto s Nu moet je aanmelden met volgende gebruiker:

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows Gold. Pl@nner. Handicom, 2010, Nederland

Handicom. Symbol for Windows Gold. Pl@nner. Handicom, 2010, Nederland Handicom Symbol for Windows Gold Pl@nner Handicom, 2010, Nederland Inhoud 1 Weergaven... 4 1.1 Wisselen tussen RealTime en Plan-modus... 4 1.2 Dag-, Week- en eenvoudige weergave... 4 2 RealTime modus (de

Nadere informatie

Microsoft Word Selecteren

Microsoft Word Selecteren Microsoft Word 2013 Selecteren Inhoudsopgave 3. Selecteren 3.1 Tekst selecteren 3.2 Tekst verwijderen 3.3 Kopiëren, knippen, plakken en ongedaan maken 3.4 Werken met twee documenten 3.1 Tekst selecteren

Nadere informatie

WebQuest / WebKwestie. met Word 2003. www.webkwestie.nl

WebQuest / WebKwestie. met Word 2003. www.webkwestie.nl WebQuest / WebKwestie met Word 2003 www.webkwestie.nl Een WebQuest / WebKwestie maken in Word 2003 Belangrijk is dat alle pagina s en afbeeldingen die u gebruikt in één map worden opgeslagen. Download

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Basis Word 2010, H1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1

INSTRUCT Samenvatting Basis Word 2010, H1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Word opstarten en afsluiten WORD kan opgestart worden via de startknop en de snelkoppeling in de lijst die boven de startknop staat: WORD kan ook worden opgestart via menu Start,

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Vocabulary Maker. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Vocabulary Maker. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Handicom Symbol for Windows Vocabulary Maker (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Inhoud 1. Schermopbouw van de Vocabulary Maker...3 2. Maak of open een gebruikersvocabulaire en sla het op...7 3. Bepaal

Nadere informatie

Op het bureaublad staan pictogrammen. Via de pictogrammen kunnen programma s worden gestart en mappen en bestanden worden geopend.

Op het bureaublad staan pictogrammen. Via de pictogrammen kunnen programma s worden gestart en mappen en bestanden worden geopend. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Aanmelden Als je de computer aanzet, wordt Windows opgestart. Windows is een besturingssysteem. Tijdens het opstarten kun je zien met welke versie van Windows 7 je werkt. Voordat

Nadere informatie

Basis handleiding CMS

Basis handleiding CMS Basis handleiding CMS Inhoud Basis handleiding CMS... 1 Inloggen... 3 Pagina beheren... 4 Pagina toevoegen/wijzigen... 6 WYSIWYG editor... 8 externe / interne link toevoegen... 9 Plaatjes toevoegen...

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Module Kaart

Handleiding Site to Edit Module Kaart THAR Design Kipboomweg 15 7636 RC AGELO E-mail: info@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site to Edit Module Kaart Aanvulling

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Met dit programma kunt u fotoalbums, collages, kalenders, posters en nog veel meer maken. Wij vertellen u graag hoe dat werkt.

Met dit programma kunt u fotoalbums, collages, kalenders, posters en nog veel meer maken. Wij vertellen u graag hoe dat werkt. Beste klant, Met dit programma kunt u fotoalbums, collages, kalenders, posters en nog veel meer maken. Wij vertellen u graag hoe dat werkt. Na de installatie ziet u dit icoon op uw bureaublad: staan. Ga

Nadere informatie

Opstarten Word 2013 bij Windows 7 Opstarten Word 2016 bij Windows 10

Opstarten Word 2013 bij Windows 7 Opstarten Word 2016 bij Windows 10 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Word opstarten, verkennen en afsluiten WORD kan opgestart worden via de startknop en de snelkoppeling in de lijst die boven de startknop staat: Opstarten Word 2013 bij Windows

Nadere informatie

Deel 3: geavanceerde functies

Deel 3: geavanceerde functies Opdracht 17 In dit deel komen de functies van het beheerdersgedeelte aan de orde. In het beheerdersgedeelte kunnen leerlingen, groepen en leerkrachten worden aangemaakt en ingedeeld. Deze taak zal de ICT-coördinator

Nadere informatie

Handleiding IrfanView. IrfanView is een applicatie om grafische bestanden te bekijken, te bewerken en opnieuw op te slaan.

Handleiding IrfanView. IrfanView is een applicatie om grafische bestanden te bekijken, te bewerken en opnieuw op te slaan. Handleiding IrfanView IrfanView is een applicatie om grafische bestanden te bekijken, te bewerken en opnieuw op te slaan. Start IrfanView door te klikken op Start -> Programs -> IrfanView Met IrfanView

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

Internet Explorer 7 (IE7)

Internet Explorer 7 (IE7) Internet Explorer 7 (IE7) 1. HET VENSTER Het venster van Internet Explorer 7 ziet er als volgt uit: Het venster bestaat uit volgende onderdelen: De knoppen Volgende en Vorige. Adresbalk hierin vullen we

Nadere informatie

PowerPoint Basis. PowerPoint openen. 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office

PowerPoint Basis. PowerPoint openen. 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office PowerPoint Basis PowerPoint openen 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office Klik op Microsoft PowerPoint 2010 Wacht nu tot het programma volledig is opgestart.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Afbeeldingen scannen via Intramed OnLine

Hoofdstuk 1 Afbeeldingen scannen via Intramed OnLine Hoofdstuk 1 Afbeeldingen scannen via Intramed OnLine Voortaan kunt u in Intramed OnLine gebruik maken van uw scanner U kunt van deze functionaliteit gebruik maken als u een Basic of Dynamisch account heeft,

Nadere informatie

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten EDUscope Administratie Versie 1.0 19-04-2016 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1.1 Formulier toevoegen... 3

Nadere informatie

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Algemeen... 2 Afspraken... 6 Synchroniseren... 6 Synchroniseren... 7 Export... 8 Filters... 9 * Er kan niet met Outlook Express gesynchroniseerd

Nadere informatie

www.seniorencomputerlessen.nl 199 Kruidvat

www.seniorencomputerlessen.nl 199 Kruidvat www.seniorencomputerlessen.nl 199 Kruidvat laatst gewijzigd 27 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek met software van Kruidvat. Deze cursus bestaat uit 5 delen. Deel 1 Foto's voor uw fotoboek

Nadere informatie

HANDLEIDING Q3600 Webshop

HANDLEIDING Q3600 Webshop HANDLEIDING Q3600 Webshop Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Webshop artikelgroepen beheren...4 Hoofd artikelgroep toevoegen...6 Sub artikelgroep toevoegen...7 Artikelgroep verwijderen...8

Nadere informatie

Relaties tussen twee tabellen definiëren

Relaties tussen twee tabellen definiëren Relaties tussen twee tabellen definiëren De verschillende soorten relaties tussen tabellen Door het aanbrengen van een relatie tussen tabellen van een database kan informatie bij elkaar worden gebracht

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Central Station Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Versie: november 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 H1. Cliëntdossier... 4 H1.1 Zoeken naar een cliëntdossier... 4 H1.2. Aanmaken van een nieuw

Nadere informatie

Avena Biljart. Programma voor KNBB Biljartkampioenschappen

Avena Biljart. Programma voor KNBB Biljartkampioenschappen Avena Biljart Programma voor KNBB Biljartkampioenschappen Nico Stoffels en Ad Bijvelds Versie 1.0f, 6-12-2000 Avena Biljart 2 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 De werking in grote lijnen...

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

Dossier Instellingen. Inhoudsopgave. Inleiding

Dossier Instellingen. Inhoudsopgave. Inleiding Dossier Instellingen Inhoudsopgave Inleiding Dossier instellingen Dossier Meetinstrumenten Meetinstrumenten importeren Nieuwe meetinstrumenten importeren met bestaande meetinstrumenten Richtlijnen Richtlijnen

Nadere informatie

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3 Badge it voor Windows 95/98/NT/2000/XP Inhoudsopgave 1. Installatie... 3 2. Start... 4 2.1. Nieuwe database maken... 5 2.2. De geselecteerde database openen... 5 2.3. De naam van de geselecteerde database

Nadere informatie

Bijsnijden. In Faststone image viewer Bijsnijden in Faststone image viewer 1

Bijsnijden. In Faststone image viewer Bijsnijden in Faststone image viewer 1 Bijsnijden In Faststone image viewer 6-3-2016 Bijsnijden in Faststone image viewer 1 Open Faststone image Viewer, en kies jou afbeelding die je bijsnijden wilt 6-3-2016 Bijsnijden in Faststone image viewer

Nadere informatie

Publiceren basisrooster

Publiceren basisrooster Publiceren basisrooster Inleiding Op deze pagina DESKTOP In dit hoofdstuk laten we u zien hoe u het rooster kunt publiceren zodat het zichtbaar wordt in het portal en in de app. Ook ziet u hoe u eenvoudig

Nadere informatie

Informatie gebruik Digi Bord

Informatie gebruik Digi Bord Informatie gebruik Digi Bord Aan de slag Schakel de pc en de beamer aan en het bord is te gebruiken. Het bord hoeft u niet apart aan te zetten. De pen is nu alleen te gebruiken als muis. Beamer De beamer

Nadere informatie

Via de het tabblad Bestand kun je bijvoorbeeld een nieuwe werkmap maken, werkmappen openen, opslaan en afdrukken.

Via de het tabblad Bestand kun je bijvoorbeeld een nieuwe werkmap maken, werkmappen openen, opslaan en afdrukken. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Excel opstarten, verkennen en afsluiten EXCEL kan bijvoorbeeld worden opgestart via de snelkoppeling naar EXCEL op het bureaublad, als deze er is, of via of. Als EXCEL al vaker

Nadere informatie

Symbol for Windows Planner Versie 0.8

Symbol for Windows Planner Versie 0.8 Symbol for Windows Planner Versie 0.8 Inhoud Inleiding... 3 1. Weergaven... 4 2. RealTime modus (de agenda raadplegen)... 6 2.1. Wat is een modus... 6 2.2. Eenvoudigste weergave... 6 2.3. Uitgebreidere

Nadere informatie

Windows Windows voor beginners

Windows Windows voor beginners Windows/beginners/23-02-15/pag 1/8 Windows Windows voor beginners Deze cursus is voor de echte beginner, dus voor iemand die nog net eerder met een computer werkte. Na het volgen van deze cursus zult u

Nadere informatie

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn.

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Aan de slag met de Bezoek je domein om de in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Volg de url 'administratie paneel' om in te loggen en de vervolgens in te stellen. Als eerst krijg je de

Nadere informatie

Zalendatabank Installatie- en gebruikershandleiding

Zalendatabank Installatie- en gebruikershandleiding Zalendatabank Installatie- en gebruikershandleiding de8 vzw Van Daelstraat 35-2140 Borgerhout T 03 270 33 33 F 03 235 89 78 info@de8.be Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw Breughelstraat 31-33 - 2018

Nadere informatie

Microsoft Word 365. Weergave AAN DE SLAG MET DIGITALE VAARDIGHEDEN TRAINING: MICROSOFT WORD 365

Microsoft Word 365. Weergave AAN DE SLAG MET DIGITALE VAARDIGHEDEN TRAINING: MICROSOFT WORD 365 Microsoft Word 365 Weergave Inhoudsopgave 2. Weergave 2.1 Document openen en de cursor verplaatsen 2.2 Scrollbalk, weergaveknoppen en mini-werkbalk 2.3 Verborgen opmaakmarkeringen 2.4 Speciale lettertekens

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1400 Horeca Tafelregistratie

HANDLEIDING Q1400 Horeca Tafelregistratie Q-LINE Q1400 Tafelregistratie Handleiding versie 2.0 HANDLEIDING Q1400 Horeca Tafelregistratie Pag.: 1 Q-LINE Q1400 Tafelregistratie Handleiding versie 2.0 Inhoudsopgave Inleiding...3 Kassa functies...4

Nadere informatie

8. Adresetiketten maken

8. Adresetiketten maken 8. Adresetiketten maken In deze module leert u: - Hoe u een adressenbestand kunt maken; - Hoe u een adressenbestand kunt koppelen aan Writer; - Hoe u adresetiketten van dat adressenbestand kunt maken;

Nadere informatie

Bijlage bij Getting Started Guide International English Edition

Bijlage bij Getting Started Guide International English Edition Bijlage bij Getting Started Guide International English Edition Chapter 3: Aan de slag met Inspiration, een beginnersles Deze beginnersles is een goed startpunt voor het leren gebruiken van Inspiration.

Nadere informatie

Beschikt u over de basis module documentenbeheer dan kunt u documenten inlezen en koppelen aan de financiële mutaties en openstaande posten.

Beschikt u over de basis module documentenbeheer dan kunt u documenten inlezen en koppelen aan de financiële mutaties en openstaande posten. Accept Financieel Documenten beheer Het is nu mogelijk om in Accept Financieel te werken met documenten beheer. Met behulp van deze module is het mogelijk om documenten op te slaan in de database van de

Nadere informatie

Symbol for Windows Document Maker E-mail

Symbol for Windows Document Maker E-mail Handicom Symbol for Windows Document Maker E-mail (Versie 2.3) Handicom, 2005, Nederland Inhoud Inleiding... 2 1. Voordat u kunt e-mailen... 3 1.1 Instellingen... 3 1.2 Adresboek... 5 1.3 E-mailknoppen

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

196 CEWE *)zie einde les

196 CEWE *)zie einde les www.sencomp.nl 196 CEWE *)zie einde les laatst gewijzigd 29 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek met CEWE. Deze cursus bestaat uit 5 delen.indien u gekozen heeft voor Hema lees Hemafotoboek

Nadere informatie

HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM

HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE Het Doit beheer systeem is een modulair opgebouwd systeem waarin modules makkelijk kunnen worden toegevoegd of aangepast, niet iedere gebruiker zal dezelfde

Nadere informatie

1 1: Algemene informatie

1 1: Algemene informatie 0 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene informatie 2. Leerlingen-programma 3. Docenten-programma Algemene setup toetsen Overzicht uitleningen Producten Toets en Resultaten Barcodes 0-1 1 1: Algemene informatie Met

Nadere informatie

1. Introductie tot SPSS

1. Introductie tot SPSS 1. Introductie tot SPSS Wat is SPSS? SPSS is een statistisch computerprogramma dat door wetenschappers wordt gebruikt om gegevens te verzamelen, analyseren en te bewerken. Het wordt voornamelijk gebruikt

Nadere informatie

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006 Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006 Een uitgave van Dedicon Postbus 24 5360 AA GRAVE Tel.: (0486) 486 486 Fax: (0486) 476 535 E-mail: abonnee@dedicon.nl 1 Inhoudsopgave 1.1 De-installatie...

Nadere informatie

Kennismaking. Versies. Text. Graph: Word Logo voorbeelden verschillende versies. Werkomgeving

Kennismaking. Versies. Text. Graph: Word Logo voorbeelden verschillende versies. Werkomgeving Kennismaking Word is een tekstverwerkingsprogramma. U kunt er teksten mee maken, zoals brieven, artikelen en verslagen. U kunt ook grafieken, lijsten en afbeeldingen toevoegen en tabellen maken. Zodra

Nadere informatie

6. Tekst verwijderen en verplaatsen

6. Tekst verwijderen en verplaatsen 6. Tekst verwijderen en verplaatsen In deze module leert u: een stuk tekst selecteren een stuk tekst verwijderen; acties ongedaan maken en opnieuw doen; een stuk tekst vervangen; een stuk tekst verplaatsen;

Nadere informatie

Installatie en gebruik muziekprogramma NoteWorthy Composer

Installatie en gebruik muziekprogramma NoteWorthy Composer Installatie en gebruik muziekprogramma NoteWorthy Composer Installatie Onder de link NWC downloaden staat een programma nwcsetup.exe. Dit programma moet geinstalleerd worden op de eigen computer. Ga hiervoor

Nadere informatie

Aan de slag met Windows 10

Aan de slag met Windows 10 Aan de slag met Windows 10 Titel Aan de slag met Windows 10 Eerste druk December 2017 De module Aan de slag met Windows 10 is een onderdeel van de WERK-portal.nl. De WERK-portal.nl is een product van SBCM

Nadere informatie

Handleiding om uw website/webshop aan te passen

Handleiding om uw website/webshop aan te passen Handleiding om uw website/webshop aan te passen ONDERWERP PAGINA 1. Hoe moet ik inloggen in het beheer? 2 2. Hoe pas ik een bestaande pagina aan? 2 3. Hoe plaats ik een afbeelding? 3 4. Hoe maak ik een

Nadere informatie

Fotoʼs beheren met iphoto

Fotoʼs beheren met iphoto Fotoʼs beheren met iphoto In dit Hoofdstuk: Verkennen van de werkomgeving Fotoʼs importeren vanuit een digitale camera Een album maken 10.1. Verkennen van de werkomgeving We starten iphoto door te (enkel)klikken

Nadere informatie

Afdrukken in Calc Module 7

Afdrukken in Calc Module 7 7. Afdrukken in Calc In deze module leert u een aantal opties die u kunt toepassen bij het afdrukken van Calc-bestanden. Achtereenvolgens worden behandeld: Afdrukken van werkbladen Marges Gedeeltelijk

Nadere informatie

Algemene basis instructies

Algemene basis instructies Inhoud: Algemene basis instructies... 2 Pictogrammen en knoppen... 2 Overzicht... 3 Navigeren (bladeren)... 3 Gegevens filteren... 4 Getoonde gegevens... 5 Archief... 5 Album... 5 Tabbladen en velden...

Nadere informatie

www.sencomp.nl 194 Aldi Windows Laatst gewijzigd 15 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek is Aldi. Deze cursus bestaat uit 5 delen.

www.sencomp.nl 194 Aldi Windows Laatst gewijzigd 15 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek is Aldi. Deze cursus bestaat uit 5 delen. www.sencomp.nl 194 Aldi Windows Laatst gewijzigd 15 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek is Aldi. Deze cursus bestaat uit 5 delen. Deel 1 Aldi printsoftware downloaden en installeren Deel

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Samenvoegen bestanden via gedcom

Samenvoegen bestanden via gedcom Begin met vast te stellen met welke versie die bestanden gemaakt zijn. Zie http://www.deruiter.ch/aldfaer/helpdesk/aldfaer%20versie.pdf Je hebt nu alle bestanden op een gelijk versie niveau en nu kunnen

Nadere informatie

EXCEL MACRO ZET TEKST IN GESELECTEERDE CELLEN OM NAAR KLEINE LETTERS

EXCEL MACRO ZET TEKST IN GESELECTEERDE CELLEN OM NAAR KLEINE LETTERS EXCEL 2002-2003 MACRO ZET TEKST IN GESELECTEERDE CELLEN OM NAAR KLEINE LETTERS Open Excel met een leeg werkblad, klik 'Extra'-'Macro'-'Nieuwe macro opnemen' Geef de naam voor de macro (hier: 'Kleinletter')

Nadere informatie

10. Pagina-instellingen

10. Pagina-instellingen 10. Pagina-instellingen Voordat u begint met het schrijven van een document in het programma Writer, is het raadzaam eerst te bepalen hoe het er uiteindelijk uit moet komen te zien. In deze module leert

Nadere informatie

Het maken, plaatsen en beheren van symbolen (blocks) In deze beschrijving zijn de afbeeldingen uit de windows versie van AutoCad 2013

Het maken, plaatsen en beheren van symbolen (blocks) In deze beschrijving zijn de afbeeldingen uit de windows versie van AutoCad 2013 Symbolen in AutoCad Het maken, plaatsen en beheren van symbolen (blocks) In deze beschrijving zijn de afbeeldingen uit de windows versie van AutoCad 2013 Introductie In AutoCad is het mogelijk om veelgebruikte

Nadere informatie

1 Een presentatie bekijken

1 Een presentatie bekijken 1 Een presentatie bekijken PowerPoint is een programma om presentaties te maken. In dit hoofdstuk leer je om een bestaande presentatie te bekijken. Ook maak je enkele wijzigingen in een bestaande presentatie.

Nadere informatie

TT-organiser GEBRUIKERSHANDLEIDING

TT-organiser GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Een trainingsschema maken... 2 De programma indeling... 2 De trainingsgegevens invullen... 3 Een groep toevoegen... 3 Opwarming... 4 Cooling down... 4 Oefeningen

Nadere informatie

BASIS TEKSTBEWERKING deel 2

BASIS TEKSTBEWERKING deel 2 BASIS TEKSTBEWERKING deel 2 Opslaan en openen. Opslaan. Om een tekst document te kunnen bewaren, zult u het moeten opslaan op de harde schijf van uw computer. Het blijft daar dan net zo lang staan tot

Nadere informatie

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie...

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie... ProDoc Bouwstenen voor Word & Outlook 2007 Inhoud Kopiëren bestanden... 2 Hoofdmap Bouwstenen... 2 Bouwsteen.dotm... 2 Installatie Bouwstenenmodule onder Word 2007... 3 Installatie Bouwstenenmodule onder

Nadere informatie

WERKEN MET GOOGLE ADMINISTRATIEF WERK MAART 2017

WERKEN MET GOOGLE ADMINISTRATIEF WERK MAART 2017 WERKEN MET GOOGLE ADMINISTRATIEF WERK MAART 2017 Agenda My Drive en Gedeeld met mij Favoriete mappen en bestanden - Met ster Kleur van een map wijzigen Kopie maken van een bestand in Google Drive Bestanden

Nadere informatie

PDF XCHANGE EDITOR Waarom PDF XHCANGE Editor?

PDF XCHANGE EDITOR Waarom PDF XHCANGE Editor? PDF XCHANGE EDITOR PDF XHCANGE editor is een programma om PDF bestanden te lezen en te bewerken. Deze handleiding is geschreven voor versie 5.5 van PDF XCHANGE editor. Als je een andere versie gebruikt

Nadere informatie

De gebruikershandleiding mag in zijn geheel in digitale of gedrukte versie vrij worden verspreid onder alle

De gebruikershandleiding mag in zijn geheel in digitale of gedrukte versie vrij worden verspreid onder alle Copyright Deze gebruikershandleiding is auteursrechtelijk beschermd. Wijzigingen in de inhoud, of gedeeltelijke overname van de inhoud, is alleen toegestaan na toestemming van de houder van het auteursrecht.

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Handleiding: CitrixReceiver installeren voor thuisgebruik.

Handleiding: CitrixReceiver installeren voor thuisgebruik. Handleiding: CitrixReceiver installeren voor thuisgebruik. Deze handleiding is gemaakt om een privé pc geschikt te maken om op het netwerk van MEE te kunnen werken. Zodra het met de onderstaande stappen

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Microsoft Word Weergave

Microsoft Word Weergave Microsoft Word 2013 Weergave Inhoudsopgave 2. Weergave 2.1 Document openen en de cursor verplaatsen 2.2 Scrollbalk, weergaveknoppen en mini-werkbalk 2.3 Verborgen opmaakmarkeringen 2.4 Opslaan onder een

Nadere informatie

I) Wat? II) Google documenten. Deel 2 documenten

I) Wat? II) Google documenten. Deel 2 documenten Google Drive Deel 2 documenten I) Wat? 1) De meeste mensen bewerken teksten in de tekstverwerker Word van Microsoft Office. Het is echter ook mogelijk teksten op internet te bewerken en te bewaren. Het

Nadere informatie

Sjablonen aanmaken, formulieren aanmaken, macro s maken, menubalk aanpassen.

Sjablonen aanmaken, formulieren aanmaken, macro s maken, menubalk aanpassen. Tips en trucs, zoals o.m.: Sjablonen aanmaken, formulieren aanmaken, macro s maken, menubalk aanpassen. door Gerrit Tiemens, HCC afdeling Arnhem, Medewerker locatie Arnhem Zevenaar, 9 november 2003 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Microsoft Office Tekstdocument alle systemen

Microsoft Office Tekstdocument alle systemen Microsoft Office Tekstdocument alle systemen Inleiding In deze les wordt het maken van een tekst document met gebruikmaking van Microsoft Office Word behandeld. (Het gaat hier om één van de oudere versies).

Nadere informatie

Files\Content.Outlook\J0T7FZQ8\Handleiding extra beveiligen certificaat.docx

Files\Content.Outlook\J0T7FZQ8\Handleiding extra beveiligen certificaat.docx Back-up maken van uw certificaat Open Internet Explorer en kies rechts bovenin voor het menu Extra. Ga vervolgens naar Internetopties (onderste) en klik in het venster wat geopend wordt op het tabblad

Nadere informatie

Handleiding MIJN SCIENCE-web (voor de hoofdgebruiker)

Handleiding MIJN SCIENCE-web (voor de hoofdgebruiker) Handleiding MIJN SCIENCE-web (voor de hoofdgebruiker) 1 Inhoud Handleiding voor schooladministratoren... 3 Het begin... 3 Kwaliteit van het systeem... 4 Eigen gegevens wijzigen... 5 Klassenbeheer... 6

Nadere informatie

193 Albelli/Hema Windows

193 Albelli/Hema Windows www.sencomp.nl 193 Albelli/Hema Windows laatst gewijzigd 25 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoalbum is Albelli of Hema. Deze cursus bestaat uit 5 delen. Indien u gekozen heeft voor Hema

Nadere informatie

Handleiding website beheer

Handleiding website beheer Handleiding website beheer Inhoud: Als actief franchisenemer bij CIGO heeft u de mogelijkheid uw eigen website (http://naam.cigo.nl) te beheren. In deze handleiding leggen wij u uit hoe u de verschillende

Nadere informatie

Microsoft Word Kennismaken

Microsoft Word Kennismaken Microsoft Word 2013 Kennismaken Inleiding Microsoft Word is het meest gebruikte tekstverwerkingsprogramma ter wereld. De mogelijkheden die Word biedt zijn talrijk, maar als je nog nooit met Word gewerkt

Nadere informatie

Microsoft Word 365. Kennismaken AAN DE SLAG MET DIGITALE VAARDIGHEDEN TRAINING: MICROSOFT WORD 365

Microsoft Word 365. Kennismaken AAN DE SLAG MET DIGITALE VAARDIGHEDEN TRAINING: MICROSOFT WORD 365 Microsoft Word 365 Kennismaken Inleiding Microsoft Word is het meest gebruikte tekstverwerkingsprogramma ter wereld. De mogelijkheden die Word biedt zijn talrijk, maar als je nog nooit met Word gewerkt

Nadere informatie

Foto-album toevoegen en foto s daarin op website VZC E&P

Foto-album toevoegen en foto s daarin op website VZC E&P Foto-album toevoegen en foto s daarin op website VZC E&P Algemene informatie We maken gebruik van Phoca Gallery, een Joomla component van Phoca.cz. Naar het beheerscherm van foto-album Na het inloggen

Nadere informatie

E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten).

E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten). E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten). Dit is een stapje verder... Hiermee gaat u niet zomaar naar bv. Alle particulieren een mailing doen. ð Je gaat hier enkel personen of bedrijven

Nadere informatie

Gebruik webfolders Windows

Gebruik webfolders Windows Gebruik webfolders Windows Algemene informatie Dit document beschrijft hoe u gebruik kunt maken van webfolders en beschrijft hoe u stapsgewijs via uw PC hier verbinding mee kunt maken. Website toevoegen

Nadere informatie

The Nanny Personeel. Lokaal inloggen

The Nanny Personeel. Lokaal inloggen The Nanny Personeel Lokaal inloggen Inleiding Binnen uw organisatie wordt gebruik gemaakt van The Nanny Personeel. The Nanny Personeel is een webapplicatie. Echter, in tegenstelling tot de meeste websites,

Nadere informatie

Een webkwestie bouwen in Word 2000

Een webkwestie bouwen in Word 2000 Een webkwestie bouwen in Word 2000 Doel: Met behulp van deze stap-voor-stap beschrijving kunt u geheel zelf een webkwestie als webpagina maken. Beginsituatie: U beheerst de basisprincipes van Word zoals

Nadere informatie

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.0

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.0 Handleiding XML Leesprogramma versie 2.0 Een uitgave van Dedicon Postbus 24 5360 AA GRAVE Tel.: (0486) 486 486 Fax: (0486) 476 535 1 Inhoudsopgave 1. Installatie... 3 2. De-installatie... 3 3. Starten

Nadere informatie

ADRES 2000 VOOR WINDOWS

ADRES 2000 VOOR WINDOWS Theun Bollema 2011 Met Adres 2000 voor Windows is het mogelijk om eenvoudige databases te maken of om adressenbestanden (met meer dan 50000 adressen is geen probleem) te beheren. Door zijn opzet kan het

Nadere informatie

Wiskunde en ICT 1. Met het lettertype wiskunde.ttf kan je onderstaande wiskundige symbolen invoegen.

Wiskunde en ICT 1. Met het lettertype wiskunde.ttf kan je onderstaande wiskundige symbolen invoegen. Vergelijkingseditor 2010 Wiskunde Module 1a Wiskunde en ICT 1 WISKUNDE EN ICT Tijdens de lessen wiskunde op deze hogeschool met de laptop moet je ook voor wiskunde de laptop zinvol gebruiken. Dat dit niet

Nadere informatie