Handleiding helpdesk. Datum: Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark"

Transcriptie

1 Datum: Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Beheer helpdesk Settings Applicaties Prioriteiten Gebruik mailtemplates Verwerken calls Nieuwe call Bestaande call bewerken Bulk verwerking calls / 10

3 1. Beheer helpdesk Voor het in gebruik nemen van de helpdesk is het noodzakelijk om enkele zaken in te richten naar wens van de eigen organisatie. In navolgende paragrafen worden de verschillende inrichtingszaken besproken Settings Voor de helpdesk zijn via Beheer Instellingen een aantal standaard settings die ingevuld kunnen worden. Het gaat om de volgende settings: 394 Automatisch taak aanmaken bij call Wanneer u hier kiest voor ja wordt automatisch een taak aangemaakt bij de call. Bij het opslaan van een nieuwe call wordt direct op de achtergrond en taak aangemaakt voor de callmanager van de taak. Deze taak wordt aan de call gekoppeld met als startdatum de datum dat de call is gemeld en einddatum de deadlinedatum van de call. Deze taak krijgt direct de status werk in uitvoering. 406 Default helpdesk mail voor versturen van s U kunt hier een default adres opgeven van waaruit de mails met betrekking tot calls worden verstuurd. 419 ActueleCallOverzicht Wanneer een gebruiker naar het overzicht met calls gaat, komt deze in de Actuele call lijst terecht. U bepaalt zelf welke status mee moet worden genomen om een actuele lijst te tonen. Dit kan bijvoorbeeld zijn: nieuw,in behandeling,wacht op klant,in test,voltooid,on hold. 420 Niet werkbare dagen Hiermee kunt u aangeven op welke dag of dagen niet gewerkt wordt. Voor meerdere dagen dient de waarde met een komma gescheiden te worden. De waarden die hier ingevuld kunnen worden zijn: 1=zondag, 2=maandag, 3=dinsdag, 4=woensdag, 5=donderdag, 6=vrijdag, 7=zaterdag Voorbeeld invulling: 1,7 535 Automatisch call naar afgehandeld ChainWise heeft een taak die ingesteld kan worden om calls met de status voltooid automatisch naar afgehandeld te zetten. Hier geeft u op hoe lang een call de status voltooid moet hebben voordat deze automatisch naar afgehandeld kan worden gezet. 3/ 10

4 1.2. Applicaties Calls kunnen worden verdeeld over diverse onderdelen binnen uw organisatie. Binnen ChainWise noemen we dit Applicaties. Ga naar Helpdesk Beheer Applicaties om een overzicht te krijgen van de binnen uw organisatie bestaande applicaties. Middels Toevoegen of Applicatie toevoegen >> kunt u een nieuwe applicatie opvoeren. Deze bestaat uit de volgende rubrieken: Applicatie Naam van de applicatie/onderdeel. Actief Standaard is dit ja. Op nee zetten wanneer de applicatie niet meer wordt gebruikt. Volgorde Bepaalt in welke volgorde de applicaties bij het aanmaken van een call worden getoond. Business unit Indien de module voor Business units bestaat, is het verplicht om aan te geven tot welke Default Callmanager Naam van de medewerker die standaard verantwoordelijk is voor het oppakken van de call. Dit betekent echter niet dat dit ook degene is die de call moet oppakken, tenzij dit binnen uw organisatie zo is afgesproken. Afzender Het adres dat gebruikt wordt om de afzender aan te geven. CC adres Mogelijk CC adres. Templates Geregistreerd, In behandeling, Afgehandeld Naam van de HTML-template voor het versturen van omtrent de call. Het gebruik van templates wordt later in dit document uitgelegd. 4/ 10

5 Wanneer een applicatie is opgeslagen, ziet u bij details een extra tabblad Modules. Iedere applicatie kan worden opgedeeld in 1 of meerdere modules. Binnen ChainWise bent u verplicht om minimaal 1 module aan te maken bij een applicatie. Een module bestaat uit een beschrijvende naam en mogelijk een afwijkende default Callmanager. Het kan namelijk zijn dat binnen de applicatie een andere medewerker veel meer kennis heeft van dat onderdeel en daarom meer verantwoordelijkheid dient te krijgen Prioriteiten Helpdesk calls dienen volgens prioriteiten te worden opgepakt. U kunt zelf bepalen welke prioritering u binnen uw organisatie wilt aanhouden en afspreken wat de prioriteit inhoudt inzake het oppakken van een call. Wanneer u gaat naar Helpdesk Beheer Prioriteiten wordt een overzicht met de opgegeven prioriteiten getoond. Middels Toevoegen of Prioriteit toevoegen >> kunt u een nieuwe applicatie opvoeren. Deze bestaat uit de volgende rubrieken: Prioriteit Geef een naam aan de prioriteit zoals u deze intern wilt gebruiken. Volgorde De volgorde waarin de prioritering getoond dient te worden. Actief Indien de prioriteit niet meer wordt gebruikt, dient dit op nee gezet te worden. Interval deadline Invoer is een aantal dagen. Met dit aantal wordt berekend wat de datum voor de 5/ 10

6 deadline dient te zijn. Dit is het opgegeven aantal na de datum dat de call gemeld wordt. Kleur tekst Bepaalt de kleur van de tekst in het overzicht. U dient een Hexadecimale waarde op te geven. Bijvoorbeeld #FF0000. Achtergrondkleur Bepaalt de achtergrond kleur van de regel in het overzicht. U dient een Hexadecimale waarde op te geven. Default mail bij deadline Geeft aan of bij het aanmaken van de call met deze prioriteit het vinkje default mail bij deadline op ja of op nee moet worden gezet. Default mail bij wijziging Geeft aan of bij het aanmaken van de call met deze prioriteit het vinkje default mail bij wijziging op ja of op nee moet worden gezet Gebruik mailtemplates Wanneer u een call registreert, bewerkt of afhandelt, is het mogelijk om ChainWise een mail te laten sturen op basis van een voor gedefinieerd format, zogenaamde mailtemplates. De mailtemplates kunt u vinden onder Beheer Sjablonen ga naar de map mailtemplates/callmanagement. Hierin bevinden zich de mailtemplates in de vorm van een.htm bestand. U kunt op basis van HTML zelf de opmaak van dit bestand bepalen. In een template is het mogelijk om gegevens van de call over te nemen. Het gaat hier om de volgende gegevens: [contactpersoon] Naam van degene die de call heeft gemeld. [callid] Het in ChainWise aangemaakt ID voor de call. [melding] De melding van de call. Een footer kan worden gebruik deze wordt standaard gehaald uit de template mtemp_footer.htm. Heeft u de business unit module ter beschikking, dan is het mogelijk om een footer te maken per business unit. Hiervoor dient u bij de business unit gegevens bij variabele 5 Var5 een unieke afkorting in te vullen. Wanneer u dan een extra template maakt met de volgende naamgeving mtemp_footer_[var5].htm, dan zal deze template als footer worden gebruikt voor mails horende bij de betreffende business unit. 6/ 10

7 2. Verwerken calls 2.1. Nieuwe call Een nieuwe call kan, afhankelijk van de aanwezige functionaliteit, op verschillende manieren binnen uw organisatie binnenkomen: Telefonisch Ga naar Helpdesk en klik op Toevoegen of Call toevoegen >> om direct een melding aan te maken. Via mail o Indien u Outlook gebruikt en beschikt over een koppeling met Outlook, kunt u vanuit de mail direct een call aanmaken. o Heeft u geen koppeling, Ga naar Helpdesk en klik op Toevoegen of Call toevoegen >> om direct een melding aan te maken. De melding uit de mail kunt u overnemen in het opmerkingen veld of als notitie toevoegen aan de call. Via het portaal Beschikt u over een helpdesk portaal, dan kunnen uw klanten zelf meldingen opvoeren. Bij het aanmaken van de call kunt u de volgende rubrieken invullen: Basis Titel Titel die kort de melding omschrijft. Organisatie De organisatie waarvoor de melding binnenkomt. Contactpersoon Contactpersoon die de melding laat registreren. Afwijkend telefoonnummer Mogelijkheid om een eventueel afwijkend telefoonnummer van de contactpersoon te registreren. Aangemaakt door Hier wordt automatisch ingevuld welke medewerker de call registreert. Productie Ja/nee keuze om aan te geven of de melding betrekking heeft op de productie of niet. Status De status van de call. Default is dit nieuw, maar zou bijvoorbeeld direct naar afgehandeld kunnen wanneer de call telefonisch direct is verholpen. Soort Om wat voor soort melding gaat het. Uit de keuzelijst kunt u een optie selecteren. Oorzaak Wanneer het gaat om een bug, wordt deze rubriek getoond om aan te kunnen geven hoe de bug werd veroorzaakt. Prioriteit Wat is de prioriteit van de melding. Keuzelijst wordt bepaald door de opgegeven lijst met prioriteiten. Afhankelijk van uw keuze wordt bijvoorbeeld de datum voor deadline bepaald. 7/ 10

8 Mail bij wijziging call Bij Ja krijgt de callmanager bij wijziging een mail hierover. Direct mailen Wanneer dit wordt aangevinkt, komt u na het opslaan in een apart scherm voor het versturen van een mail naar de klant. U kunt hier aangeven op basis van welke mailtemplate u deze mail wilt versturen. Het is mogelijk om dan nog extra tekst toe te voegen voordat u de mail daadwerkelijk verstuurd. Applicatie informatie Na het opvoeren van de basis informatie geeft u aan om welke applicatie/onderdeel het gaat. Na het kiezen van de applicatie kunt u een bijbehorende module kiezen. Afhankelijk van de gemaakte keuzes, wordt de default Callmanager voor u ingevuld. U kunt hier natuurlijk van afwijken. Wanneer u al weet wie de melding gaat oppakken, kunt u ook de Uitvoerder kiezen. Meestal doet u dit alleen wanneer deze afwijkt van de callmanager. Heeft u te maken met versies van een onderdeel, dan kunt u ook aangeven in welke versie van de applicatie het probleem zich voordoet en eventueel ook in welke build. Melding Vervolgens wordt de daadwerkelijke melding vastgelegd. Deze bestaat uit: Datum gemeld Wordt standaard op de huidige datum gezet. Extern ID Het kan zijn dat de klant met een eigen ID werkt, dan kunt u dit gegeven hier kwijt. Melding De daadwerkelijke melding. Project Default wordt de call gekoppeld aan het huidige helpdesk project van de gekozen organisatie, zodat medewerkers hun uren kunnen boeken. Uren boeken Medewerker wordt doorgestuurd naar de eigen urenregistratie om direct op het helpdeskproject de benodigde tijd te boeken. 8/ 10

9 Hoort bij call Het is mogelijk om een call aan een andere call te koppelen wanneer deze gerelateerd zijn. Datum in behandeling Deze kan handmatig worden gevuld, maar wordt ook gevuld wanneer de status van de melding door de gebruiker naar in behandeling wordt gezet. Datum deadline Datum wordt berekend aan de hand van de gekozen prioriteit. Mail bij deadline Dient de callmanager een mail te krijgen wanneer de datum van de deadline bijna verstreken is Bestaande call bewerken Onder het kopje Afhandeling van call is het mogelijk om allerlei informatie tot het afhandelen van de call te verwerken. Het gaat hierbij om de volgende gegevens: Datum voltooid Datum dat de call als voltooid wordt beschouwd. Automatisch gevuld bij het omzetten van de status naar voltooid. Datum afgehandeld Datum dat de call als afgehandeld wordt beschouwd. Automatisch gevuld bij het omzetten van de status naar afgehandeld. Reden on hold Wanneer een call de status on hold krijgt, kunt u hier invullen wat de reden is. Bijvoorbeeld wanneer u eerst andere informatie dient te krijgen voordat de call verder kan worden opgepakt. Oplossing intern De oplossing die intern is doorgevoerd om de melding op te lossen. Oplossing klant De oplossing die bij de klant is doorgevoerd om de melding op te lossen. Testresultaten Wanneer een test is uitgevoerd, kunnen eventuele testresultaten in deze rubriek geregistreerd worden. Oplossing versie Oplossing build Gaat u naar de details van een call, dan ziet u extra tabbladen. U kunt bij een call taken en notities aanmaken. Indien nodig kunnen ook aanvullende documenten worden opgeslagen. Deze documenten worden opgeslagen in de projectmap van het bij de call gekozen project. 9/ 10

10 Acties Acties is een apart tabblad waarin allerlei acties omtrent de behandeling van de call worden geregistreerd. Dit gebeurt al automatisch wanneer de call wordt opgeslagen. Het is echter ook mogelijk om zelf een actie toe te voegen wanneer u wenst extra informatie vast te leggen. Om een actie toe te voegen, klikt u op Actie toevoegen>>. U krijgt op dat moment een extra veld om een omschrijving toe te voegen. Wanneer u kiest voor de knop OK wordt de actie toegevoegd aan de lijst. De meest recente actie staat altijd bovenaan. Acties die handmatig zijn toegevoegd, kunnen door de gebruikers eventueel nog worden gewijzigd middels het menu wat voor de regel staat Bulk verwerking calls Vanuit de lijst met calls is het mogelijk om meerdere calls direct te verwerken. U vinkt die calls aan die u wilt verwerken. Vervolgens kiest u onderaan de lijst de actie die u wilt doorvoeren. De volgende acties kunnen worden uitgevoerd: Datum deadline aanpassen Kies een nieuwe datum. Callstatus wijzigen Kies een nieuwe status. Afhankelijk van de gekozen status kan het zijn dat gevraagd wordt om ook een datum te kiezen. Bijvoorbeeld bij de keuze voor afgehandeld. Callmanager wijzigen Kies een werknemer als nieuwe callmanager. Uitvoerder wijzigen Kies een werknemer als nieuwe uitvoerder. Project maken Maakt een helpdesk project aan. 10/ 10

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen.

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen. 2 Supportdesk Pro Handleiding Inhoudsopgave 0 5 I Introductie Supportdesk Pro 1 Welkom... 5 5 II Werken met Supportdesk Pro 1 Algemeen... 5 Gebruik 2 Zaken 5... 5 Inleiding 5 De soort van een zaak 5 Supportdesk

Nadere informatie

MS Word Merge Add-on SE. Installation & Configuration Guide

MS Word Merge Add-on SE. Installation & Configuration Guide MS Word Merge Add-on SE Installation & Configuration Guide 2014, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

Web Cursisten Manager WCM

Web Cursisten Manager WCM Web Cursisten Manager WCM 2011, Behoudens de in de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze documentatie worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Tracer 4.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (CRM) en Bedrijfsmiddelenbeheer (ERP) software oplossingen. Bedrijf : Tracer ICT Blad 2 van 58 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders Inhoud 1 Inleiding... 2 2 In- en uitloggen... 3 2.1 Webadres GBO Helpdesk... 3 2.2 Inloggen... 3 2.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2.4 Uitloggen... 4 3 Incidenten... 5 3.1 Incident aanmelden... 5 3.2 Bijlage

Nadere informatie

Handleiding Tracer Systems CRM/ERP software

Handleiding Tracer Systems CRM/ERP software Tracer 3.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (C.R.M.) en Bedrijfsmiddelenbeheer (E.R.P.) software oplossingen. Handleiding Tracer Systems CRM/ERP software Inhoudsopgave 1. Werken met relatiebeheer

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Van Meijel Supportsysteem

Van Meijel Supportsysteem Van Meijel Supportsysteem Tips voor een optimaal gebruik Auteur: VanMeijel Servicedesk Documentnr: 041840004 Datum: Versie: Documentnr. 29 december 2011 1.06 Van Meijel Automatisering bv Duit 8-8305 BB

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Handleiding configureren correctieservice in Suwinet-Inkijk Mei 2011 1.! Digitaal klantdossier heeft alleen waarde als je erop kunt vertrouwen

Nadere informatie

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 XEU.com B.V. IBANC software is een softwareproduct waarmee u eenvoudig en exibel betaal- en incassoverzamelopdrachten kunt maken die voldoen aan de nieuwe SEPA

Nadere informatie

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a Versie 5.45.05, augustus 2011 Quadrant Software B.V. Alle rechten voorbehouden Inleiding Dit document geeft u inzicht in de nieuwe functionaliteit van King 5.45 (vanaf

Nadere informatie

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e Handleiding alexioncrm alexion s o f t w a r e INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Missie... 6 Inleiding... 6 Doelstellingen... 7 Support via Hulp op Afstand... 8 1 Basis Alexion CRM... 9 1.1

Nadere informatie

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Functioneel Ontwerp Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Documentbeheer In dit hoofdstuk wordt bijgehouden wat de meest actuele versie van het F.O. is

Nadere informatie

Hosting. Aan de slag. WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland. w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl

Hosting. Aan de slag. WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland. w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl Hosting Aan de slag WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl 1. Installatie WeFact Hosting installeren In ons e-mail bericht heeft u inloggegevens ontvangen

Nadere informatie

EasyTrade Lite Exposantenmodule

EasyTrade Lite Exposantenmodule EasyTrade Lite Exposantenmodule 2 Inhoudsopgave 1 EasyTrade starten PC... 4 1.1 Snelkoppeling maken... 4 1.2 EasyTrade starten... 4 2 EasyTrade starten Mac OS / Apple... 5 2.1 Snelkoppeling maken... 5

Nadere informatie

ALL-CRM AC-Mailing Interface Handleiding

ALL-CRM AC-Mailing Interface Handleiding ALL-CRM AC-Mailing Interface Handleiding Auteur: Thijs Haarman Datum: 08-01-2015 Versie: v1.4 Reference: 2014-2015, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Document geschiedenis 4 3 Disclaimer & Legal

Nadere informatie

UNIFORM-Financieel Handleiding

UNIFORM-Financieel Handleiding UNIFORM-Financieel Handleiding Inhoudsopgave 1 DAGBOEKEN... 3 1.1 DAGBOEKINSTELLINGEN... 3 1.1.1. Algemeen... 3 1.1.2. Dagboeken... 3 1.1.3. BTW... 4 1.1.4. Eenheid... 5 1.1.5. Vennoot... 5 1.2 Kasboek

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software 12.5 en Mamut Online Desktop 2.0

Nieuw in Mamut Business Software 12.5 en Mamut Online Desktop 2.0 Mamut Business Software Introductie Nieuw in Mamut Business Software 12.5 en Mamut Online Desktop 2.0 Producent en distributeur: Mamut Software B.V. Postbus 22051 1100 CB Amsterdam Zuid-Oost Tel: 0800-444

Nadere informatie

ITSM Add-on. Installation & Configuration Guide

ITSM Add-on. Installation & Configuration Guide ITSM Add-on Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

Versie 2.0 Oktober 2006 Auteur: J.E. Fromberg WinkelSLIM

Versie 2.0 Oktober 2006 Auteur: J.E. Fromberg WinkelSLIM Versie 2.0 Oktober 2006 Auteur: J.E. Fromberg WinkelSLIM Voorwoord Gefeliciteerd met de opening van uw webwinkel. Ook al hebben wij het pakket zo gebruikersvriendelijk mogelijk gemaakt, toch is een handleiding

Nadere informatie