RIE Vragenlijst Editor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RIE Vragenlijst Editor"

Transcriptie

1 Handleiding RIE Vragenlijst Editor Versie 1.0 Datum: 29 oktober 2015 IT&Care B.V.

2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING OVERZICHT RIE VRAGENLIJSTEN AANMAKEN VAN EEN NIEUWE VRAGENLIJST BEWERKEN Toevoegen van modules aan een RIE vragenlijst Wijzigen/aanvullen van een module in de RIE vragenlijst Toevoegen van vragen aan een module in de RIE vragenlijst TESTEN PUBLICEREN AANPASSEN VAN EEN BESTAANDE VRAGENLIJST VERWIJDEREN VAN EEN VRAGENLIJST VERTALEN VAN EEN VRAGENLIJST IT&Care, Handleiding RIE Vragenlijst Editor, versie 1.0 2

3 1. Inleiding en verantwoording Dit is de handleiding voor het gebruik van de RIE Vragenlijst Editor binnen de RIE Manager. De RIE Manager is een door IT&Care ontwikkelde internet applicatie om RI&E s mee op te stellen, uit te voeren en te beheren, en klanten te ondersteunen in hun RI&E proces. In deze handleiding worden alle mogelijke functies van de RIE Vragenlijst Editor besproken. Hiermee bent u in staat om vragenlijsten, die de basis vormen voor uw risicoinventarisatie en -evaluatie aan te maken en te beheren. De functies worden beschreven voor een hoofdgebruiker. Dat is een gebruiker met de rol Applicatiebeheerder of Vragenlijstredacteur/Vragenlijsttester. Verbeteringen en uitbreidingen voor de RIE Vragenlijst Editor komen in volgende releases beschikbaar. Bij belangrijke wijzigingen wordt deze gebruikershandleiding hierop aangepast. Als u fouten ontdekt, of suggesties hebt voor verbetering van de handleiding of de RIE Vragenlijst Editor zelf, meld dit dan aan we horen graag van u. Tip Handige gebruikerstips worden in het document in dit kader weergegeven. Let op! Waarschuwingen ten aanzien van het gebruik van de RIE Vragenlijst Editor worden in het document in dit kader weergegeven. IT&Care, Handleiding RIE Vragenlijst Editor, versie 1.0 3

4 2. Overzicht RIE vragenlijsten Alle RIE vragenlijsten die in de RIE Manager gebruikt worden, zijn terug te vinden onder de tab Beheer RIE-vragenlijsten. U heeft toegang tot deze tab als u binnen de RIE Manager over de rol Applicatiebeheerder, Vragenlijstredacteur of Vragenlijsttester beschikt. In dit overzicht worden alle bestaande RIE vragenlijsten getoond. Vanuit dit overzicht zijn diverse gegevens te vinden, waaronder de status, de versie en de taal. Het overzicht van de RIE vragenlijsten kan op alfabetische volgorde gesorteerd (oplopend of aflopend) worden. IT&Care, Handleiding RIE Vragenlijst Editor, versie 1.0 4

5 3. Aanmaken van een nieuwe vragenlijst Voor het toevoegen van een nieuwe vragenlijst klikt u op de knop +Toevoegen linksonder in het overzicht met alle RIE vragenlijsten. Tip Het maken van een nieuwe vragenlijst is een bewerkelijke activiteit. Het kan handig zijn om een bestaande vragenlijst als uitgangspunt te nemen en deze te bewerken. Dat bespaart u een hoop tijd! U kunt een vragenlijst kopiëren door bij een bestaande vragenlijst op de kopieerknop te klikken onder Acties. De vragenlijst wordt gekopieerd en is in de lijst zichtbaar onder dezelfde naam als de originele vragenlijst, gevolgd door de tekst: (kopie). Deze vragenlijst kan nu bewerkt worden. Let op: u kunt alleen gepubliceerde vragenlijsten kopiëren en waarvan de maker aangegeven heeft dat deze gekopieerd mogen worden. In het popup venster dat verschijnt, kunt u de naam en versie van de RIE vragenlijst opgeven. Bij de taal kunt u aangeven of u een Nederlandstalige of een Engelstalige vragenlijst wilt maken. Als u de gegevens in het popup venster heeft ingegeven, klikt u op de knop +Toevoegen en komt u in het bewerkingsmenu terecht. Het bewerken van de vragenlijst bestaat uit een aantal (optionele) stappen: 1. Bewerken 2. Vertalen (optioneel) (zie hoofdstuk 6) 3. Testen 4. Publiceren In de volgende paragrafen zullen de verschillende stappen (1,3 en 4) uitgebreid toegelicht worden Bewerken U kunt de RIE vragenlijst bewerken door vanuit de tab Start onder de titel Stap 1: Bewerken op de link Vragenlijst bewerken te klikken, of door direct naar de tab Bewerken te gaan. IT&Care, Handleiding RIE Vragenlijst Editor, versie 1.0 5

6 De vragenlijst kan nu de status In bewerking krijgen door op de knop Bewerken te klikken Toevoegen van modules aan een RIE vragenlijst De eerste stap is het toevoegen van één of meer modules aan de RIE vragenlijst. Deze modules kunnen worden toegevoegd door het niveau te selecteren waaronder de betreffende module moet worden gekoppeld en op de knop Nieuwe module te klikken. Let op! Indien er nog geen modules aangemaakt zijn, dient u het niveau Vragenlijst te selecteren om een nieuwe module aan te kunnen maken. Het is mogelijk om onder een module een submodule te koppelen. Het is niet mogelijk om een derde niveau onder deze submodules te koppelen. Geef de module een naam en klik op de knop +Toevoegen. De module is nu toegevoegd aan de RIE vragenlijst. IT&Care, Handleiding RIE Vragenlijst Editor, versie 1.0 6

7 Wijzigen/aanvullen van een module in de RIE vragenlijst Na het toevoegen van een module, kunt u de module verder uitbreiden met extra details. Dubbelklik op de module, of selecteer de module en klik op de knop Wijzigen om de module te openen. Door op de module te klikken, worden de details van de betreffende module getoond. Indien gewenst kunnen hier nog extra gegevens worden toegevoegd aan de module, zoals een toelichting, oplossingen en/of verwijzingen. Toevoegen van een toelichting Voor het toevoegen van een toelichting kan gebruik worden gemaakt van een rich text editor, dat betekent dat u de tekst naar eigen behoefte kunt opmaken. Naast de tekstopmaak, betekent dit ook dat u afbeeldingen en/of hyperlinks kunt toevoegen. IT&Care, Handleiding RIE Vragenlijst Editor, versie 1.0 7

8 Klik na aanpassen op de knop Klaar om de wijzigingen op te slaan. Toevoegen van een Oplossing Als u een Oplossing wilt toevoegen aan de module, klikt u op Oplossingen om dit onderdeel van de module te selecteren. Door op het + symbool aan de rechterkant te klikken, kunt u een oplossing toevoegen. In de rich text editor kunt u uw oplossing beschrijven. Als u klaar bent met het beschrijven van de oplossing, klikt u op de knop Klaar. U kunt meerdere oplossingen toevoegen. Als u alle oplossingen heeft toegevoegd, klikt u op de onderste knop Klaar om alle oplossingen op te slaan bij deze module. IT&Care, Handleiding RIE Vragenlijst Editor, versie 1.0 8

9 Toevoegen van een Verwijzing Voor het toevoegen van een verwijzing aan de module, selecteert u de sectie Verwijzingen door hierop te klikken. Ook hier kunt u door op het + symbool te klikken een nieuwe verwijzing toevoegen. U kunt de verwijzing een beschrijving meegeven, aangeven of deze binnen het huidige venster (inline) of in een popup venster (popup) moet worden getoond, en naar welke hyperlink wordt verwezen. Na het toevoegen van de verwijzing, klikt u op de knop Klaar om de verwijzing op te slaan. Net als bij oplossingen kunt u ook hier meerdere verwijzingen opnemen. Als u alle verwijzingen heeft beschreven, klikt u op de onderste Klaar knop om de wijzigingen op te slaan Toevoegen van vragen aan een module in de RIE vragenlijst Na het toevoegen van een module, kunnen de vragen aan de module worden toegevoegd. IT&Care, Handleiding RIE Vragenlijst Editor, versie 1.0 9

10 Bovenaan de module aan de rechterkant van het scherm, vindt u een + symbool waarmee u vragen kunt toevoegen aan de module. U kunt kiezen uit diverse soorten vragen, zoals een enkelvoudige of meervoudige vraag. Toevoegen van een enkelkeuze vraag Voor het toevoegen van een enkelvoudige vraag, klikt u op de optie Enkelkeuze vraag. Er wordt nu een enkelvoudige vraag aan de module toegevoegd. IT&Care, Handleiding RIE Vragenlijst Editor, versie

11 Voor deze vraag kunnen de volgende velden worden ingevuld: Titel: De titel van de vraag. Dit is de tekst die bijvoorbeeld getoond wordt in de blokjesnavigator bovenin beeld in de RIE Manager (bij tab Inventariseren, Evalueren en Maatregelen) en in de rapportage. Soort: De soort vraag. Er kan worden gekozen uit Bureau- of Filtervraag. Bij een Filtervraag wordt op basis van het antwoord bepaald of eventuele vervolgvragen getoond worden. Stelling: Dit is de daadwerkelijke vraag. Probleem: Beschrijving van het knelpunt. Toelichting: Eventueel kan hier een toelichting opgenomen worden om de vraag te verduidelijken. Daarnaast zijn de volgende onderdelen beschikbaar: Risicobepaling Door op het driehoekje ( voor Risicobepaling) te klikken, kan de soort, prioriteit en het gewicht van het risico aangegeven worden. Klik op het + symbool om het standaard risico aan te geven. Daarbij kan worden gekozen uit één van de volgende soorten risico s: IT&Care, Handleiding RIE Vragenlijst Editor, versie

12 - Standaard risico - Wfe risico - Fine Kinney risico Voor het standaard risico kan één van de volgende standaardwaardes opgenomen worden: Onbepaald, Laag, Gemiddeld, Hoog, Zeer Hoog. Voor het Wfe risico kan een waarde opgenomen worden voor: - Waarschijnlijkheid (Klein, Middelgroot, Heel groot) - Frequentie (Bijna nooit, Regelmatig, Voortdurend) - Effect (Hinder of letsel zonder verzuim, Gezondheidsschade of letsel met verzuim, Blijvende gezondheidsschade). Voor het Fine Kinney risico kan een waarde opgenomen worden voor: - Waarschijnlijkheid (Vrijwel onmogelijk, Praktisch onmogelijk, Zeer onwaarschijnlijk, Alleen op lange termijn mogelijk, Ongewoon maar mogelijk, Goed mogelijk, Zeer waarschijnlijk) - Frequentie (Zeer zelden, Enkele keren per jaar, Maandelijks, Wekelijks of incidenteel, Dagelijks tijdens werkzaamheden, Voortdurend) - Effect (Aanzienlijk eerste hulp noodzakelijk, Belangrijk lichamelijk letsel, Substantieel zware verwonding, Zeer ernstig dodelijk slachtoffer, Ramp meerdere doden, Catastrofe vele doden). IT&Care, Handleiding RIE Vragenlijst Editor, versie

13 Na het toevoegen van het soort risico en de waarde, klikt op de knop Klaar om de wijzigingen op te slaan. Daarnaast geeft u bij de risicobepaling het soort risico aan, de prioriteit en het gewicht. Als u alle gegevens heeft ingevoerd, klikt u op de knop Klaar om de gegevens op te slaan. Antwoordreeks Voor de antwoordreeks kan de keuze gemaakt worden tussen Ja Nee en Ja Nee Onbepaald. Ook wordt hier de polariteit van de vraag aangegeven. Als u de juiste waarde heeft ingevoerd, klikt op de knop Klaar om de wijzigingen IT&Care, Handleiding RIE Vragenlijst Editor, versie

14 op te slaan. Oplossingen Onder Oplossingen kunt u één of meerdere oplossingen opvoeren die het knelpunt op zouden kunnen lossen. Een oplossing kunt u toevoegen door op het + symbool rechtsboven te klikken. U kunt gebruik maken van een rich text editor om de tekst op te maken. Als u klaar bent met het toevoegen van een oplossing, klikt u op de knop Klaar. Als u alle oplossingen die u aan deze risicovraag had willen toevoegen heeft toegevoegd, klikt op de onderste Klaar knop om alle oplossingen op te slaan. Verwijzingen Ook bij een vraag kunt u, vergelijkbaar als bij modules, één of meerdere verwijzingen opnemen. Ook hier kunt u door op het + symbool te klikken een nieuwe verwijzing toevoegen. U kunt de verwijzing een beschrijving meegeven, aangeven of deze binnen het huidige venster (inline) of in een popup venster (popup) getoond moet worden en naar welke hyperlink verwezen wordt. Na het toevoegen van de verwijzing, klikt u op de knop Klaar om de verwijzing op te slaan. Net als bij oplossingen kunt u ook hier meerdere verwijzingen opnemen. IT&Care, Handleiding RIE Vragenlijst Editor, versie

15 Als u alle verwijzingen beschreven heeft, klikt u op de tweede Klaar knop om de wijzigingen op te slaan. Categorieën Tenslotte is er nog de mogelijkheid om aan een vraag een verwijzing naar relevante wetgeving toe te voegen. Hiervoor gebruikt u de knop Wet groep toevoegen. Als u op deze knop klikt, wordt er een extra onderdeel toegevoegd aan de vraag: Wet groep. Binnen dit onderdeel kunt u de gewenste gegevens opnemen: Wet: Een beschrijving van de relevante wetgeving. Voor deze beschrijving is een rich text editor beschikbaar. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om ook een hyperlink naar de betreffende wetgeving op te nemen. Verplicht: Hier kunt u aangeven of er al dan niet een plicht bestaat om aan deze wetgeving te voldoen. Artikel: Hier kunt u artikelnummer(s) van de relevante wetgeving opgeven. IT&Care, Handleiding RIE Vragenlijst Editor, versie

16 Als u alle gegevens heeft ingevuld heeft, klikt u op de knop Klaar om de zojuist ingegeven gegevens op te slaan. IT&Care, Handleiding RIE Vragenlijst Editor, versie

17 Toevoegen van een meerkeuze vraag Klik op de optie Meerkeuze vraag. Er wordt nu aan de module een meerkeuze vraag toegevoegd. Het verschil met de enkelvoudige vraag is de mogelijkheid tot het opnemen van meerdere antwoordopties bij de vraag in plaats van een standaard ja/nee antwoord. Hiervoor gebruikt u het onderdeel Subvragen. Om een antwoordoptie toe te voegen, klikt u op het driehoekje voor Subvragen en vervolgens op het + symbool aan de rechterkant. U kunt nu uw antwoordoptie invullen. Vervolgens klikt u op de knop Klaar om de betreffende optie op te slaan. U kunt zoveel opties opgeven als u wenst door steeds op het + symbool te klikken naast Subvragen. Als u alle antwoordopties hebt toegevoegd, dan klikt u op de knop Klaar om deze op te slaan. Voor het toevoegen van de overige informatie bij de meervoudige vraag, kunt u de beschrijving van de enkelvoudige vraag volgen. Let op! Als u alle informatie heeft toegevoegd, vergeet dan niet de vragenlijst op te slaan door onderaan de pagina op de knop Opslaan te klikken. IT&Care, Handleiding RIE Vragenlijst Editor, versie

18 3.2. Testen Als u klaar bent met het maken of wijzigen van de RIE vragenlijst, heeft u de mogelijkheid om deze te testen voordat u deze beschikbaar stelt voor gebruik in een RI&E. Indien de te testen vragenlijst nog niet geopend is, open deze lijst vanuit het overzicht van de RIE vragenlijsten. Zorg ervoor dat de laatste wijzigingen aan de vragenlijst opgeslagen zijn. Ga vervolgens naar de tab Testen. Op het scherm wordt de status van de vragenlijst getoond. Om de vragenlijst vervolgens te testen, klikt u op de knop Testen. Er wordt een nieuw venster geopend waarin een RIE uitgevoerd kan worden op basis van de aangepaste vragenlijst. U kunt de RIE doorlopen en op deze manier de inhoud van de vragenlijst testen. Indien er nog wijzigingen benodigd zijn, kunt u terug naar de tab Bewerken en de gewenste wijzigingen doorvoeren. Als de vragenlijst goed is en er geen wijzigingen meer benodigd zijn, kunt u de vragenlijst publiceren. Na afloop van de test kunt u het venster met de test RIE afsluiten. Let op! Als u er geen nieuw venster geopend wordt, heeft u waarschijnlijk de popup blokkering aanstaan in uw browser. Zet de popup blokkering voor de RIE Manager uit om de vragenlijst te kunnen testen Publiceren Als de vragenlijst ingevoerd is en geen fouten meer bevat, kunt u de vragenlijst publiceren voor algemeen gebruik. Om een vragenlijst te publiceren, opent u de betreffende vragenlijst vanuit het overzicht van de RIE-vragenlijsten (indien nog niet geopend) en navigeert u naar het tabblad Publiceren. IT&Care, Handleiding RIE Vragenlijst Editor, versie

19 Op dit tabblad ziet u welke vragenlijst u gaat publiceren en wat de status van deze vragenlijst is. U kunt de vragenlijst publiceren door op de knop Publiceren te klikken. U krijgt nu een aantal opties waarmee u kunt aangeven voor wie deze vragenlijst gepubliceerd moet worden: de maker: De vragenlijst is alleen beschikbaar voor de gebruiker die de vragenlijst heeft gemaakt. de organisatie: De vragenlijst is alleen beschikbaar voor de organisatie welke geselecteerd is bij Publiceren voor organisatie. alle organisaties in sector: De vragenlijst is algemeen beschikbaar voor alle bestaande en nieuwe organisaties die aan de sector toegevoegd zijn of worden. Ook kunt u aangeven of de vragenlijst al dan niet gekopieerd mag worden. Nadat u de juiste opties hebt ingevuld, kunt u de vragenlijst publiceren door op de knop Vragenlijst publiceren te klikken. De vragenlijst is nu beschikbaar voor gebruik in een nieuw op te zetten RIE. IT&Care, Handleiding RIE Vragenlijst Editor, versie

20 4. Aanpassen van een bestaande vragenlijst Als u geen nieuwe vragenlijst wilt maken, maar een bestaande vragenlijst wilt aanpassen, dan dient u hiervoor de volgende stappen te ondernemen. Ten eerste gaat u naar het overzicht van de RIE-vragenlijsten op de tab Beheer RIEvragenlijsten en selecteert u de vragenlijst die u wilt aanpassen. Als de vragenlijst gepubliceerd is, gaat u naar de tab Publiceren en klikt u op de knop Vragenlijst de-publiceren om de vragenlijst beschikbaar te maken voor wijzigingen. Vervolgens gaat u naar de tab Bewerken om de gewenste wijzigingen door te voeren. Een uitgebreide beschrijving van de mogelijkheden bij het maken of wijzigen van de vragenlijst, kunt u vinden in hoofdstuk 3. Als u de wijzigingen hebt doorgevoerd, kunt u dezelfde stappen doorlopen als bij het aanmaken van een nieuwe vragenlijst voor het beschikbaar maken van de gewijzigde vragenlijst (Zie hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 voor verdere uitleg omtrent het testen en publiceren van vragenlijsten). Let op! U kunt alleen wijzigingen aanbrengen in vragenlijsten die door uzelf zijn aangemaakt en nog niet in gebruik zijn bij één of meerdere RIE s. Indien een vragenlijst al in gebruik is bij een RIE, kunt u een kopie van de vragenlijst maken en daarin wijzigingen aanbrengen. Deze vragenlijst kunt u als nieuwe versie publiceren zodat nieuw aan te maken RIE s op basis van deze gewijzigde vragenlijst gemaakt kunnen worden. IT&Care, Handleiding RIE Vragenlijst Editor, versie

21 5. Verwijderen van een vragenlijst U kunt vragenlijsten ook verwijderen uit de RIE Manager. Niet alle vragenlijsten kunnen worden verwijderd. Alleen de door uzelf aangemaakte vragenlijsten die nog niet in gebruik zijn bij een RIE, kunnen worden verwijderd. Voor het verwijderen van een vragenlijst dienen de volgende stappen te worden doorlopen: Navigeer naar het overzicht met de RIE vragenlijsten op de tab Beheer RIEvragenlijsten; Klik op het prullenbak-icoon achter de vragenlijst die u wilt verwijderen; Klik vervolgens op de knop Verwijderen in het popup venster dat verschijnt. De vragenlijst is nu uit de RIE Manager verwijderd. Tip U kunt ook de vragenlijst verbergen. De vragenlijst kan dan niet meer worden gebruikt voor nieuwe RIE s, maar blijft wel beschikbaar voor RIE s die al gestart zijn op basis van deze vragenlijst. U kunt een vragenlijst verbergen door de vragenlijst te openen en naar de tab Publiceren te gaan en daar op de knop Verbergen te klikken. Wilt u vervolgens toch de vragenlijst weer beschikbaar maken, dan kunt u op de tab Publiceren van de verborgen vragenlijst op de knop Opnieuw tonen klikken. De vragenlijst is dan weer beschikbaar voor nieuw te starten RIE s IT&Care, Handleiding RIE Vragenlijst Editor, versie

22 6. Vertalen van een vragenlijst De RIE Manager is een applicatie die meertaligheid ondersteunt (Nederlands/Engels). Een gebruiker van de RIE Manager kan bij de Instellingen gebruiker een keuze maken uit de taal waarin de applicatie getoond moet worden. Indien een nieuwe vragenlijst wordt toegevoegd, of een bestaande vragenlijst gewijzigd, is het ook belangrijk om deze vragenlijst meertalig beschikbaar te maken, om te voorkomen dat de vragen niet in de juiste taal getoond worden. Als u de Engelstalige applicatie gebruikt, zullen de vragenlijsten alleen Engelstalige vragen tonen als deze ook daadwerkelijk door uzelf zijn toegevoegd. Om een vragenlijst te vertalen, dient u de volgende stappen te doorlopen: Ga naar het overzicht van de RIE-vragenlijsten op de tab Beheer RIEvragenlijsten. In dit overzicht is ook te zien wat de standaard taal is en welke vertalingen er voor deze vragenlijst beschikbaar zijn. Open de vragenlijst die u wilt vertalen. Ga naar de tab Vertalen. IT&Care, Handleiding RIE Vragenlijst Editor, versie

23 Selecteer de doeltaal waarnaar u de vragenlijst wilt vertalen en selecteer de basistaal waaruit de vragenlijst vertaald moet worden. Selecteer vervolgens de module die u wilt vertalen en klik op de knop Vertalen onderaan het scherm. IT&Care, Handleiding RIE Vragenlijst Editor, versie

24 U kunt in het scherm dat opent de vertalingen doorvoeren van de verschillende elementen in de vragenlijst. Als u alle vertalingen heeft doorgevoerd, klikt u op de knop Opslaan onderaan de pagina, of op de knop Terug om de wijzigingen op te slaan en direct te navigeren naar de vorige pagina. Als u alle vertalingen heeft doorgevoerd, klikt u op de knop Vertaling publiceren om de vertaalde vragenlijst beschikbaar te maken. IT&Care, Handleiding RIE Vragenlijst Editor, versie

25 Let op! Als u de vertaalde vragenlijst wilt testen, zorg ervoor dat de taalinstelling van de applicatie in de te testen taal staat ingesteld, voordat u de vragenlijst gaat testen. Bijvoorbeeld: U heeft een Nederlandstalige vragenlijst vertaald naar het Engels. Zet de taalinstelling van uw applicatie eerst op English voordat u via de tab Testen de vragenlijst gaat testen. IT&Care, Handleiding RIE Vragenlijst Editor, versie

Handleiding. Look & Feel. RIE Manager. Versie 1 maart IT&Care B.V.

Handleiding. Look & Feel. RIE Manager. Versie 1 maart IT&Care B.V. Handleiding Look & Feel RIE Manager Versie 1 maart 2016 IT&Care B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING... 4 2. LOOK & FEEL... 5 3. AANPASSEN VAN DE (VASTE) TEKSTEN IN DE RIE MANAGER... 8 4.

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Offective > CRM > Vragenlijst

Offective > CRM > Vragenlijst Offective > CRM > Vragenlijst Onder het menu item CRM is een generieke vragenlijst module beschikbaar, hier kunt u zeer uitgebreide vragenlijst(en) maken, indien gewenst met afhankelijkheden. Om te beginnen

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Module Kaart

Handleiding Site to Edit Module Kaart THAR Design Kipboomweg 15 7636 RC AGELO E-mail: info@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site to Edit Module Kaart Aanvulling

Nadere informatie

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0 MWeb 4.0 Handleiding Basis Modules Versie 1.0 Index 1. Algemeen 3 1.1. Gebruikersnamen en Wachtwoorden 3 1.2. Inloggen 3 1.3. Uitloggen 3 1.4. Belangrijk 3 2. User Manager 4 2.1. Gebruikers lijst User

Nadere informatie

Web Presence Builder. Inhoud

Web Presence Builder. Inhoud Web Presence Builder Inhoud Inhoud... 1 Wat is Web Presence Builder?... 2 Het categoriescherm... 2 De eerste stappen naar een eigen website... 3 Onderwerp selecteren en website naam aanpassen... 3 Vooraf

Nadere informatie

Handleiding wordpress

Handleiding wordpress Handleiding wordpress Wordpress versie 3.0.4 Handleiding versie 1.1 Auteur Website Geert Hoekzema www.geerthoekzema.nl www.geerthoekzema.nl geert@geerthoekzema.nl 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Beginnen

Nadere informatie

Globale kennismaking

Globale kennismaking Globale kennismaking Kennismaking Tesla CMS 1. Dashboard 2. pagina beheer - pagina aanmaken - pagina aanpassen - pagina verwijderen - pagina seo opties - zichtbaarheid pagina 3. subpagina beheer - subpagina

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Handleiding Enquêtemodule. Contents

Handleiding Enquêtemodule. Contents Handleiding Enquêtemodule Dit document dient als uitleg over de enquêtemodule. De enquêtemodule is een optionele module welke te bestellen is via Support Modules. Met de enquêtemodule krijgt de club de

Nadere informatie

Projecten & Objectenmodule

Projecten & Objectenmodule Projecten & Objectenmodule De Projecten & Objecten module is speciaal ontwikkeld voor o.a. makelaars, projectontwikkelaars en bouwbedrijven. Deze module geeft u de mogelijkheid projecten en objecten te

Nadere informatie

PhPlist Gebruikers Handleiding

PhPlist Gebruikers Handleiding PhPlist Gebruikers Handleiding Auteur: Sander Duivenvoorden Bedrijf: Buildnet webservices E-mail: support@buildnet.nl Datum: 23-09-2008 Laatste wijziging: 17-10-2008 Versie: 1.1 1 Inleiding Het verzenden

Nadere informatie

2 Pagina s binnen TYPO3

2 Pagina s binnen TYPO3 2 Pagina s binnen TYPO3 Als u links onder de module Web klikt op de submodule Pagina krijgt u aan de rechterzijde het volgende scherm: Afbeelding 2.2 (frontend) Afbeelding 2.1 (backend) De gele, blauwe

Nadere informatie

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren Inleiding Voor u ziet u de handleiding van TYPO3 van Wijngaarden AutomatiseringsGroep. De handleiding geeft u antwoord geeft op de meest voorkomende vragen. U krijgt inzicht in het toevoegen van pagina

Nadere informatie

Versie 1.0. Gebruikershandleiding MND-applicatie

Versie 1.0. Gebruikershandleiding MND-applicatie Gebruikershandleiding MND-applicatie Wijzigingsbeheer Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 5-3-2014 Initiële versie J. van Luijk 0.2 7-3-2014 Feedback EZ verwerkt J. van Luijk 0.3 11-3-2014 Feedback

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Loket Rapportages

Handleiding Digitaal Loket Rapportages Handleiding Digitaal Loket Rapportages Digitaal Loket Rapportages (DLR) Inhoud 1. Inleiding 2. Inloggen met eherkenning 3. Aanleveren van een rapportage 3.1 Overzicht rapportageverplichtingen raadplegen

Nadere informatie

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang Inrichting Systeem: Locaties & Toegang EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen

Nadere informatie

Instructiedocument prijslijsten

Instructiedocument prijslijsten Indien u een prijs of prijzen wilt uitvragen bij de aanbieders kunt u dat doen onder de tab Prijslijst. In Negometrix wordt er onderscheidt gemaakt tussen twee soorten prijslijsten: Een gedetailleerde

Nadere informatie

Instructie RFM modules

Instructie RFM modules Instructie RFM module Introductie RFM staat voor Registratie Flow Module. De RFM module vormt de basis voor een aantal nieuwe modules binnen equse Indicate: - Calamiteiten - Klachten - Kindermishandeling

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers

Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 6 3. De module HR Self Service... 7 4. De taakbalk aan de linkerzijde... 8 5. Het afhandelen van openstaande taken...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk

Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk Inloggen Ga via uw internetbrowser (bij voorkeur Google Chrome of firefox) naar www.servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl/typo3 U ziet vervolgens

Nadere informatie

HANDLEIDING Q3600 Webshop

HANDLEIDING Q3600 Webshop HANDLEIDING Q3600 Webshop Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Webshop artikelgroepen beheren...4 Hoofd artikelgroep toevoegen...6 Sub artikelgroep toevoegen...7 Artikelgroep verwijderen...8

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Module Header

Handleiding Site to Edit Module Header THAR Design Kipboomweg 15 7636 RC AGELO E-mail: info@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site to Edit Module Header Aanvulling

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Gastenboek creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement Handleiding CROW Kennisbank Contentmanagement Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels in de navigatie...

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Central Station Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Versie: november 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 H1. Cliëntdossier... 4 H1.1 Zoeken naar een cliëntdossier... 4 H1.2. Aanmaken van een nieuw

Nadere informatie

EDUscope Dossier Werken met Journalen

EDUscope Dossier Werken met Journalen EDUscope Dossier Werken met Journalen EDUscope versie 3.7.0 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 1 INHOUD 2 Inleiding... 3 3 Individueel leerlingjournaal... 3 3.1 Journaalregels toevoegen:... 3 3.2

Nadere informatie

Inhoud. Handleiding Dododent. Beste tandarts of praktijkmanager,

Inhoud. Handleiding Dododent. Beste tandarts of praktijkmanager, Handleiding Dododent Beste tandarts of praktijkmanager, Hartelijk dank voor de aanschaf van een website bij Dodoworks. Hieronder volgt een uitgebreide handleiding van het Dododent systeem waarmee de website

Nadere informatie

Handleiding Blogger. Het aanmaken van een weblog. In deze handleiding worden een aantal handelingen toegelicht:

Handleiding Blogger. Het aanmaken van een weblog. In deze handleiding worden een aantal handelingen toegelicht: Handleiding Blogger In deze handleiding worden een aantal handelingen toegelicht: Het aanmaken van een weblog Het typen van een blogbericht De privacy van jouw weblog Het instellen van RSS Het aanmaken

Nadere informatie

Handleiding Nieuwsbrief

Handleiding Nieuwsbrief Luna Handleiding Nieuwsbrief Het maken en versturen in 5 stappen 1. Leden groepen 2. De Leden 3. Nieuwsbrief Template 4. De Nieuwsbrief 5. Het Versturen van de Nieuwsbrief Handige Tips 1. Uit onderzoek

Nadere informatie

Domeinen inrichten. Rechten. Nieuw domein aanmaken

Domeinen inrichten. Rechten. Nieuw domein aanmaken Domeinen inrichten Inhoud: U kunt een onderzoek uitzetten door één of meer domeinen te selecteren. U kunt ook een onderzoekstemplate maken dat bestaat uit een aantal domeinen. U stelt een domein samen

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

9. MEMO'S. Handleiding Unit4 Auditor 8.1 Pagina 100 van 260

9. MEMO'S. Handleiding Unit4 Auditor 8.1 Pagina 100 van 260 9. MEMO'S In Unit4 Auditor kunt u in een uit te voeren taak een aantekening toevoegen. In de aantekening beschrijft u de bevindingen met betrekking tot de uitvoering van de betreffende taak. Daarnaast

Nadere informatie

Handleiding CMS Joomla 3.2 v1.2

Handleiding CMS Joomla 3.2 v1.2 Handleiding CMS Joomla 3.2 v1.2 Inhoudsopgave 1. Inloggen op het CMS-systeem 2. Artikelen en Categorieën beheren 2.1 Aanmaken en beheren van een artikel 2.2 Verwijderen van een artikel 2.3 Aanmaken van

Nadere informatie

Quick Reference Contact Manager SE

Quick Reference Contact Manager SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference Contact Manager SE Block: Contact Manager

Nadere informatie

Handleiding VSO Vragendatabank

Handleiding VSO Vragendatabank Handleiding VSO Vragendatabank Versie 1.1 5-7-2010 Rik Langerak Inhoud VSO Vragendatabank... 3 Vragen bibliotheek... 4 Vragen aanmaken... 4 Een vraag in voorvertoning bekijken... 7 Een vraag bewerken...

Nadere informatie

Stappenplan publiceren van zakelijke mededeling in de Staatscourant via de GVOP applicatie

Stappenplan publiceren van zakelijke mededeling in de Staatscourant via de GVOP applicatie Stappenplan publiceren van zakelijke mededeling in de Staatscourant via de GVOP applicatie Versie: 0.1 Wijzigingsbeheer Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 27-5-2015 Initiële versie Pieter Lammers

Nadere informatie

Inhoud. MySite Handleiding 1

Inhoud. MySite Handleiding 1 Inhoud Een module bewerken: Een module toevoegen...2 Een module kopiëren...4 Een module verplaatsen...5 Een module verbergen...6 Een module verwijderen...6 Openingsuren wijzigen...7 Een pagina bewerken:

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier De agenda in PlanCare 2 De agenda kent verschillende invalshoeken of benaderingswijzen. Centraal staat de Cliëntagenda waar alle afspraken en

Nadere informatie

Quick start handleiding versie 1.0

Quick start handleiding versie 1.0 Quick start handleiding versie.0 Inleiding Beste gebruiker, Via dit document lopen we door de basis onderdelen van je eigen Mijn Kroost control panel. Dit control panel vormt de basis voor het gebruik

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Contactformulier creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1 Handleiding ZKM Online Versie 2.1 Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Eerste keer dat je inlogt... 3 1.1.1 Profiel... 4 1.1.2. Wachtwoord (wijzigen)... 4 1.1.3. Bureau... 5 1.1.4. Consultants

Nadere informatie

Handleiding IBestel. Inloggen. Startpagina

Handleiding IBestel. Inloggen. Startpagina Inhoudsopgave Inloggen... 3 Startpagina... 3 Artikel zoeken... 5 Nieuw Order... 5 Bestelpatronen... 6 Bestelpatronen - invullen... 6 Bestelpatronen - beheer... 6 Bestelpatronen overzicht... 7 Orders...

Nadere informatie

Basis handleiding CMS

Basis handleiding CMS Basis handleiding CMS Inhoud Basis handleiding CMS... 1 Inloggen... 3 Pagina beheren... 4 Pagina toevoegen/wijzigen... 6 WYSIWYG editor... 8 externe / interne link toevoegen... 9 Plaatjes toevoegen...

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews in the Cloud Handleiding voor de manager

HRM-Reviews Reviews in the Cloud Handleiding voor de manager HRM-Reviews Reviews in the Cloud Handleiding voor de manager In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met HRM-Reviews aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP:

Nadere informatie

Welkom bij Sitebuilder, een praktijksite maken in 5 stappen.

Welkom bij Sitebuilder, een praktijksite maken in 5 stappen. Welkom bij Sitebuilder, een praktijksite maken in 5 stappen. Wat is sitebuilder Site Builder is een uiterst gebruiksvriendelijk en zeer uitgebreid product waarmee u snel een eigen praktijkwebsite kunt

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Uitslagen

Handboek ZooEasy Online Uitslagen Handboek ZooEasy Online Uitslagen Datum: Juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD UITSLAGEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Wordpress Handleiding Woocommerce

Wordpress Handleiding Woocommerce Wordpress Handleiding Woocommerce In deze handleiding is uitleg te vinden over het toevoegen of het bewerken van producten in de plugin Woocommerce in Wordpress. WordPress Handleiding Producten in Woocommerce

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Introductie Deze gebruikershandleiding geeft gedetailleerde basisinformatie over hoe te werken met Bitrix Site Manager. Deze handleiding is bedoeld

Nadere informatie

Handleiding VPNL Instore Communicatie

Handleiding VPNL Instore Communicatie Handleiding VPNL Instore Communicatie Inhoudsopgave. Gebruikersomgeving. Dia s maken. Presentaties maken 9 4. Uitzending bekijken VersPlatform Nederland Handleiding VPNL Instore Communicatie . Gebruikersomgeving

Nadere informatie

Activiteiten & Evenementen

Activiteiten & Evenementen v.1.12 Verenigingenweb Handleiding Activiteiten & Evenementen Hoe te gebruiken met voorbeelden Inhoud Activiteiten...3 Voorbeeld 1: Activiteit zonder inschrijving...3... 3 Voorbeeld 2: Activiteit met besloten

Nadere informatie

In dit document wordt uitleg gegeven over de inrichting van formulieren binnen Trajectplanner voor

In dit document wordt uitleg gegeven over de inrichting van formulieren binnen Trajectplanner voor Formulieren In dit document wordt uitleg gegeven over de inrichting van formulieren binnen Trajectplanner voor de Functioneel beheerder. Ter verduidelijking zijn op relevante onderdelen eveneens schermvoorbeelden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.0 Documentversie: 0.7 Datum 25 november 2014 Status In gebruik Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM...4 2.1 INLOGGEN

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

Gebruik Service Cloud Portaal

Gebruik Service Cloud Portaal Gebruik Service Cloud Portaal Er zijn in het Portaal vier menuopties. Bij de optie Support maakt u nieuwe Cases aan en beheert u uw Cases. Bij de Kennisbank vindt u artikelen met informatie van eerdere

Nadere informatie

VIVA3.0. Klantenproperties. VIVA 3.0 Klantenproperties

VIVA3.0. Klantenproperties. VIVA 3.0 Klantenproperties Klantenproperties VIVA3.0 VIVA 3.0 Klantenproperties CORILUS BV - PELMOLEN 20-3994 XZ HOUTEN - T 0031 (0)30 634 72 50 - F: 0031 (0)30 606 78 71 - info@corilus.nl - www.corilus.nl Inhoudsopgave 1. Klantenproperties...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door:

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door: Gebruikershandleiding e-kracht is ontwikkeld door: Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Het e-kracht account...4 2.1 Contacten toevoegen... 6 2.2 Een dagboek bijhouden... 7 2.3 Links beheren... 8 2.4 Een fotoalbum

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

De stappenhandleiding is in hoofdstappen verdeeld, de volgende stappen zullen aan bod komen:

De stappenhandleiding is in hoofdstappen verdeeld, de volgende stappen zullen aan bod komen: VOORWOORD In deze handleiding wordt de module Vacature van OnderneemOnline stap voor stap uitgelegd. In de inhoudsopgave vindt u exact terug hoe u de module Vacature kunt beheren. De stappenhandleiding

Nadere informatie

Evenementen publiceren en bewerken

Evenementen publiceren en bewerken Evenementen publiceren en bewerken Inloggen... 1 Aanmaken nieuw evenement... 1 Bewerken bestaande evenementen... 4 Deelnemerslijst printen... 5 Inloggen Stap 1. Ga naar http://www.healingarts.nl/mijn-account/

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS. Handleiding DMS. Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s:

HANDLEIDING DMS. Handleiding DMS. Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s: HANDLEIDING DMS Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s: Gebruiker Coördinator Administrator end2end solutions pagina 1 Op het DMS van Ieper

Nadere informatie

Handleiding. webcalculator pon privé lease

Handleiding. webcalculator pon privé lease Handleiding webcalculator pon privé lease 1 handleiding webcalculator pon privé lease Deze handleiding geeft een beschrijving van de mogelijkheden van de webcalculator. De volgorde van de onderwerpen is

Nadere informatie

1 Fotomodule. Handleiding fotomodule Scherpenheuvel Zichem

1 Fotomodule. Handleiding fotomodule Scherpenheuvel Zichem 1 Fotomodule 1 Fotomodule...1 1.1 Wat is een foto reeks...2 1.1.1 Een fotoreeks toevoegen/aanpassen...2 1.1.2 Foto s toevoegen...6 1.1.3 Foto s verplaatsen...6 1.2 Een menu-item aanmaken met een fotoreeks...9

Nadere informatie

Handleiding LCC Benchmarking Tool

Handleiding LCC Benchmarking Tool Handleiding LCC Benchmarking Tool Stap1. De tool http://benchmarking.zorgenbouw.nl opent met de onderstaande pagina. Op de openingspagina voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord in die u van de beheerder

Nadere informatie

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform Handleiding dashboard 3WA SaaS platform 151021 versie 1.0.2 Inhoud Inloggen... 3 Menu... 4 Algemeen... 5 Beginscherm... 5 Toevoegen widget aan dashboard... 5 Overige functionaliteiten bij widgets... 8

Nadere informatie

Handleiding voor het presenteren van uw kunstwerken op www.kunstinlochem.nl

Handleiding voor het presenteren van uw kunstwerken op www.kunstinlochem.nl Handleiding voor het presenteren van uw kunstwerken op www.kunstinlochem.nl Tip: print deze handleiding uit! Als deelnemer aan de kunstroute kunt u uw kunstaanbod presenteren op de website van kunst in

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

MEDIABIBLIOTHEEK HANDLEIDING. OTYS Recruiting Technology

MEDIABIBLIOTHEEK HANDLEIDING. OTYS Recruiting Technology MEDIABIBLIOTHEEK HANDLEIDING OTYS Recruiting Technology OTYS RECRUITING TECHNOLOGY WWW.OTYS.EU 16-8-2017 Versie 2.0 2 INHOUD 1 Introductie... 4 1.1 Over de Mediabibliotheek... 4 1.2 Doel van deze instructie...

Nadere informatie

Modulehandleiding VivianCMS. Meertaligheid

Modulehandleiding VivianCMS. Meertaligheid Modulehandleiding VivianCMS Meertaligheid Versie: 1.0 Startdatum: 03-03-2006 Datum laatste wijziging: 04-09-2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Algemene

Nadere informatie

HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING

HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING Inhoudsopgave 1. Belangrijkste spelregels... 3 2. Contact met tools4ever international support... 4 isupport webomgeving... 4 Eerste maal inloggen...

Nadere informatie

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker De tekstverwerker De tekstverwerker is een module die u bij het vullen van uw website veel zult gebruiken. Naast de module tekst maken onder andere de modules Aankondigingen en Events ook gebruik van de

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Administratie. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Administratie. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Administratie www.deutschebank.nl Internet Bankieren Administratie 2 Administratie U heeft toegang tot Administratie via het menu links op het

Nadere informatie

Algemene basis instructies

Algemene basis instructies Inhoud: Algemene basis instructies... 2 Pictogrammen en knoppen... 2 Overzicht... 3 Navigeren (bladeren)... 3 Gegevens filteren... 4 Getoonde gegevens... 5 Archief... 5 Album... 5 Tabbladen en velden...

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren 2 Betalingen en incasso s invoeren Betalingen

Nadere informatie

Deel 3: geavanceerde functies

Deel 3: geavanceerde functies Opdracht 17 In dit deel komen de functies van het beheerdersgedeelte aan de orde. In het beheerdersgedeelte kunnen leerlingen, groepen en leerkrachten worden aangemaakt en ingedeeld. Deze taak zal de ICT-coördinator

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Van document naar website Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1

Nadere informatie

Directe Toegang Logopedie

Directe Toegang Logopedie Handleiding LogoBase Directe Toegang Logopedie 2012 Winbase Software en Adviezen B.V. Inhoud 1. Een DTL-Zitting aanmaken in de agenda... 3 2. De DTL-Screening... 6 3. Declareren van een DTL-Screening...

Nadere informatie

Aanmaken van een relatie in Newbase

Aanmaken van een relatie in Newbase Aanmaken van een relatie in Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 11 Inhoudsopgave 1 Algemeen...3

Nadere informatie

Handleiding. Content Management Systeem (C.M.S.)

Handleiding. Content Management Systeem (C.M.S.) Handleiding Content Management Systeem (C.M.S.) www.wecaremedia.nl info@wecaremedia.nl 0162-223 161 Inhoudsopgave Inloggen... 3 Dashboard... 4 Bestanden... 4 Map aanmaken... 4 Bestanden toevoegen... 5

Nadere informatie

Handleiding CMS Made Simple

Handleiding CMS Made Simple Handleiding CMS Made Simple Versie 3 Mei 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inloggen en uitloggen... 4 Inloggen... 4 Uitloggen... 5 3. Plaatsen van teksten op pagina s... 6 Menubalk... 6 Tekst plaatsen

Nadere informatie

Ooievaarspas.nl. Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving

Ooievaarspas.nl. Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving Ooievaarspas.nl Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving Versie 1.4 29-04-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Voor u start 3 1.2 Verantwoordelijkheid 3 1.3 Vragen 3 2. Toegang 4 2.1 Inloggen 4 2.2

Nadere informatie

Digi Dossier - Aanmaken en koppelen scans concept_software

Digi Dossier - Aanmaken en koppelen scans concept_software In deze handleiding wordt uitgelegd op welke wijze: - het digitale dossier te benaderen is; - het digitale dosier is ingedeeld; - hoe gescande bescheiden gekoppeld kunnen worden aan een - persoon - object

Nadere informatie

Handleiding Plannen Expert

Handleiding Plannen Expert 2014 Handleiding Plannen Expert Opdrachten roosteren en competenties Staff Support B.V. ROI-Online / Staff 22-12-2014 Deze gebruikershandleiding is bedoeld voor gebruikers van de module Plannen Expert.

Nadere informatie

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties Handleiding Verenigingen en Organisaties Wij heten u hartelijk welkom bij, het platform waar de verbinding wordt gelegd tussen burgers, instellingen, bedrijven en verenigingen op een eenvoudige en gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

Inhoud van dit document

Inhoud van dit document Handleiding OVM Menu versie 1.0.0 (definitief) november 2012 Inhoud van dit document 1 INLEIDING... 2 2 MENU... 3 3 GEBRUIKERSBEHEER... 4 3.1 SORTEREN EN FILTEREN... 5 3.2 'UITGESTELD' BEHEER... 5 3.3

Nadere informatie

Handleiding voor ondernemers. De directe invoer van content in de database van visitbrabant.com

Handleiding voor ondernemers. De directe invoer van content in de database van visitbrabant.com Handleiding voor ondernemers De directe invoer van content in de database van visitbrabant.com Inhoud Aanmaken of bewerken van een locatie... 2 Content... 3 Contactgegevens... 4 Call-to-action... 4 Kalender...

Nadere informatie

U logt in op huizenmarkt.nl en gaat naar Mijn Huizenmarkt waar u het tabblad Mijn afbeeldingen kiest.

U logt in op huizenmarkt.nl en gaat naar Mijn Huizenmarkt waar u het tabblad Mijn afbeeldingen kiest. Foto s toevoegen aan Mijn huizenmarkt Om de aan- of verkoop of verhuur van uw object zo goed mogelijk en duidelijk te presenteren op huizenmarkt.nl zijn kwalitatieve en mooie foto s essentieel. Gebruik

Nadere informatie

Module handleiding VivianCMS. Fotoalbum

Module handleiding VivianCMS. Fotoalbum Module handleiding VivianCMS Fotoalbum Versie: 1.0 Startdatum: 06-05-2006 Datum laatste wijziging: 26-05-2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Algemene

Nadere informatie

Handleiding. Inhoud. Inleiding. Digitaal Loket Rapportages (DLR)

Handleiding. Inhoud. Inleiding. Digitaal Loket Rapportages (DLR) Handleiding Digitaal Loket Rapportages (DLR) Inhoud 1 Inleiding 2 Inloggen met eherkenning 3 Aanleveren van een rapportage 3.1 Overzicht rapportageverplichtingen raadplegen 3.2 Een rapportage aanleveren

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd Introductie Deze handleiding heeft tot doel een eenvoudige stap voor stap handleiding te zijn voor eindgebruikers van CMS Made Simple

Nadere informatie

Teksten op je WordPress site zetten of aanpassen

Teksten op je WordPress site zetten of aanpassen www.smitloopbaan.nl/beheer/ Teksten op je WordPress site zetten of aanpassen Je kunt met WordPress op 2 manieren teksten en afbeeldingen op je website plaatsen : op een pagina of in een bericht. De vaste

Nadere informatie