HANDLEIDING DMS. Handleiding DMS. Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING DMS. Handleiding DMS. Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s:"

Transcriptie

1 HANDLEIDING DMS Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s: Gebruiker Coördinator Administrator end2end solutions pagina 1

2 Op het DMS van Ieper kunnen verschillende personen inloggen, die niet allemaal dezelfde rechten hebben. Er zijn 3 verschillende niveau's. In oplopende volgorde zijn dit: Niveau 1: Redacteur Kan documenten opladen, consulteren (als hij leesrechten heeft) en aanpassen (als hij schrijfrechten heeft) Niveau 2: Coördinator Kan documenten opladen, consulteren (als hij leesrechten heeft) en aanpassen (als hij schrijfrechten heeft) Kan via Beheer Documenten alle content die in een bepaald menu-item komt te evalueren, goedkeuren om het online te plaatsen, afkeuren of terugsturen naar de gebruiker Kan een document dat ter goedkeuring wordt aangeboden zelf aanpassen Kan nieuwe submenu-items creëren onder zijn menu-item en is verantwoordelijk voor alle content die onder zijn submenu-item gepubliceerd wordt Niveau 3: Administrator Kan documenten opladen, consulteren (als hij leesrechten heeft) en aanpassen (als hij schrijfrechten heeft) Kan de hoofdstructuur van het DMS definiëren Kan coördinators toekennen aan bepaalde menu-items Kan de classificatieboom van classificaties aanmaken OPMERKING: In principe kunnen verschillende personen hetzelfde document aanpassen. Om te voorkomen dat dit tegelijkertijd gebeurt, is een document altijd uitgecheckt wanneer iemand ermee bezig is en kan een andere gebruiker er dus geen aanpassingen aan doen. Pas wanneer de eerste gebruiker het document terug opslaat (incheckt) kan een andere gebruiker het document op zijn beurt uitchecken en zijn aanpassingen erin aanbrengen. end2end solutions pagina 2

3 NIVEAU 1: GEBRUIKER De gebruiker is het laagste niveau, en heeft dus ook de minste rechten en de minste keuzes in het menu. De gebruiker kan nieuwe documenten opladen (via Mijn documenten), hij kan documenten consulteren waarop hij leesrechten heeft en documenten aanpassen waarop hij schrijfrechten heeft (via Documenten). Hij ziet alle documenten waarop hij minstens leesrechten heeft. Een document dat gemaakt werd door een gewone gebruiker moet altijd goed- of afgekeurd worden door een coördinator. In dat laatste geval wordt het document terug naar de gebruiker gestuurd. Als het document goedgekeurd wordt staat het online. Door te klikken op Mijn documenten komt u op een lijst van alle eigengemaakte documenten, zichtbaar in een bepaalde status. Standaard worden alle documenten getoond, behalve de documenten met statussen Online en Offline. Om een document te zoeken dat zich in een andere status bevindt moet u de filter (bovenaan) raadplegen. U kan daar kiezen tussen de volgende statussen: - Nieuw - Ter Goedkeuring - Afgekeurd - Online - Offline Een gewone gebruiker kan altijd de documenten uit menu-items waarvan hijzelf de auteur is terugnemen voor verdere wijziging uit de status Nieuw of Ter goedkeuring, of ze aanpassen als ze de status Offline of Afgekeurd hebben. Om documenten te wijzigen die Online of Offline staan, dient u dus de filter te gebruiken. Wanneer Online of Offline documenten aangepast worden, zal er steeds verplicht een nieuwe versie van het document aangemaakt worden. Alle verschillende versies van eenzelfde document worden bewaard zodat vroegere versies altijd teruggeplaatst kunnen worden. end2end solutions pagina 3

4 Alle bewerkingen gebeuren via de knoppen bovenaan het scherm (Nieuw aanmaken, Aanpassen, Verwijderen,...). Om een bestaand item aan te passen klikt u op de Naam hiervan en daarna op Aanpassen bovenaan het scherm. Mijn Documenten > Overzicht: een document toevoegen / een bestaand document aanpassen U kan enkel documenten toevoegen aan mappen waarop u schrijfrechten heeft. Deze rechten worden toegekend door een coördinator of administrator. Alle mappen waarop u leesrechten heeft kunt u raadplegen, maar u kan er niets in opslaan of wijzigen. Een nieuw document toevoegen doet u door bovenaan op Nieuw te klikken. Aanpassen doet u door op de naam van het document te klikken en daarna bovenaan op Aanpassen bovenaan het scherm. Tabblad 1: Algemeen De volgende gegevens worden gevraagd: Naam:geef een duidelijke benaming voor het document Nieuwe release/nieuwe versie: van een document kunnen verschillende versies worden bijgehouden. Als de huidige versie bijvoorbeeld v2.7 is, dan wordt Nieuwe release v3.0 en Nieuwe versie v2.8 Type:digitaal URL - papier Document:om het document vanop uw harde schijf op te laden Menustructuur:als u op de verrekijker klikt opent er een venster waarin u de map kunt kiezen waaronder het document zal komen te staan Publicatie:duid aan vanaf wanneer tot wanneer het document in de boomstructuur te zien zal zijn Omschrijving:voor intern gebruik Wanneer Online of Offline documenten aangepast worden, zal er steeds verplicht een nieuwe versie van het document aangemaakt worden. end2end solutions pagina 4

5 Bij Type is standaard de optie digitaal geselecteerd. De rest van het scherm hangt af van wat u hier aangeduid heeft. Een andere keuze is URL; dan vult u gewoon het adres van de website in. Met Papier wordt letterlijk een papieren document bedoeld. Het is dus een document waar geen digitale versie van bestaat. In dat geval kunt u aanduiden waar (welke kast, welk dossier,...) het document zich ergens bevindt zodat het toch makkelijk opgezocht kan worden. Bij Menustructuur kunt u in het popup venster een map selecteren door op de naam ervan te klikken. Enkel de mappen waarop u schrijfrechten heeft zijn aanklikbaar. Een document kan maar aan één enkele map toegekend worden. Als u alles ingevuld heeft klikt u bovenaan op Opslaan. Tabblad 2: Classificatie Via dit tabblad kunnen één of meerdere classificaties toegekend worden aan een document. Deze classificaties worden aangemaakt door de administrator van het DMS. Classificaties worden gebruikt in zoekopdrachten. Door op de verrekijker te klikken verschijnt er een popup-venster met een overzicht (boomstructuur) van alle bestaande classificaties. Door op de naam ervan te klikken kunt u een classificatie selecteren en via het icoontje met de vuilbak terug verwijderen. Ook zijn de velden Referentie en Codering ter beschikking. meer uitleg? Tabblad 3: Versiebeheer Van elk document worden verschillende versies bijgehouden. Via dit tabblad hebt u daar een overzicht van voor elk aangemaakt document. end2end solutions pagina 5

6 Per versie kunnen de volgende acties ondernomen worden: Publiceren Terugnemen Alias maken Versie terugplaatsen Om één van die bewerkingen uit te voeren duidt u de juiste versie van het document aan m.b.v. het selectievakje dat ervoor staat en klikt u bovenaan op Acties. Wanneer een gebruiker een nieuw document aangemaakt heeft, heeft dit standaard de status Nieuw. Via Acties > Publiceren kan de gebruiker een document naar de coördinator doorschuiven, die het document kan goed- of afkeuren. Als deze het goedkeurt staat het online, als deze het afkeurt stuurt hij het terug naar de gebruiker ter verbetering. Via Acties > Terugnemen kan de gebruiker het document van de coördinator terugnemen voor verdere bewerkingen. Het document heeft dan terug de status Nieuw. Telkens een nieuwe versie of release gecreëerd wordt, wordt ook de persoon die de aanpassingen doet als auteur toegekend aan die versie of release. Een gebruiker kan via deze acties ook een Alias maken van een aangemaakt document dat de status Online heeft. Een alias is een snelkoppeling van een online document, een soort van kopie. In de alias kan enkel de menustructuur bepaald worden. De onderliggende gegevens zijn die van het originele document aangezien de alias hiervan een snelkoppeling (link) is. Via de optie Acties > Terugplaatsen kan de gebruiker een versie terug naar de coördinator sturen ter goedkeuring. OPMERKING: Een gebruiker kan ook eenzelfde actie op meerdere documenten tegelijkertijd toepassen door meerdere documenten te selecteren alvorens de actie uit te voeren. Tabblad 4: Commentaar Dit toont een overzicht van alle opmerkingen die door een coördinator werden ingevuld bij het afkeuren van het document. Ook de naam van de coördinator die het document afgekeurd heeft staat erbij. Als het document dus nooit afgekeurd werd of nog niet ter goedkeuring aan de coördinator aangeboden werd zal hier niets te zien zijn. Door op de reden van afkeuring te klikken opent er zich een popup-venster met meer gegevens: de naam, menustructuur van het document, de eigenaar, wie de coördinator is die de commentaar ingegeven heeft, wanneer die dat gedaan heeft en natuurlijk de commentaar zelf. end2end solutions pagina 6

7 end2end solutions pagina 7

8 NIVEAU 2: COÖRDINATOR De coördinator is één niveau hoger dan de gebruiker. De coördinator heeft buiten de rechten van een gebruiker de extra mogelijkheid om via Beheer Documenten alle content die in een bepaald menu-item komt te evalueren, goed te keuren om het online te plaatsen, af te keuren of terug te sturen naar de gebruiker. Hij kan ook een document dat ter goedkeuring wordt aangeboden zelf aanpassen. Tenslotte kan de coördinator nieuwe submenu-items creëren onder zijn menu-item en is hij verantwoordelijk voor alle content die onder zijn submenu-item gepubliceerd wordt. Onder Mijn Documenten staat net zoals bij de gebruiker een overzicht van de documenten die de coördinator zelf aangemaakt heeft. Een coördinator heeft twee keuzemogelijkheden in het menuoverzicht die een gebruiker niet heeft: Beheer Documenten en Instellingen. De belangrijkste taak van de coördinator is het goed- of afkeuren van documenten die door een gebruiker opgesteld zijn. Via Beheer documenten > Ter goedkeuring kan de coördinator een overzicht opvragen van alle documenten die de gebruiker gepubliceerd heeft. Van daaruit kan de coördinator het document eventueel nog aanpassen: hij kan alle gegevens aanpassen en zelfs een ander document opladen. Via de knop Acties kan de coördinator het document goed- of afkeuren. Als het document goedgekeurd wordt krijgt het de status Online. Als het afgekeurd wordt komt er een popup-venster waarin de coördinator eventueel de reden van afkeuring kan ingeven, zodat de gebruiker precies kan zien wat het probleem was wanneer het afgekeurde document terug bij hem terechtkomt. Als het document afgekeurd is kan de coördinator het document niet meer opvragen totdat de gebruiker het weer naar hem stuurt ter goedkeuring. Via Beheer Documenten kan de coördinator ook alle Offline documenten opvragen. Van daaruit kan de coördinator het document nog aanpassen. Offline documenten kunnen via Acties terug Online geplaatst worden. end2end solutions pagina 8

9 Tenslotte is er ook een lijst beschikbaar van alle Online documenten. Hier kan de coördinator de volgende acties op uitvoeren: Offline halen of Alias maken. Van daaruit kan de coördinator het document eventueel nog aanpassen. Hij kan alle gegevens aanpassen en zelfs een ander document opladen. Een coördinator kan ook zelf documenten aanmaken en voor publicatie opgeven via Documenten of via Mijn Documenten. Als het gaat over een menu-item waar hij zelf coördinator van is moet het document door niemand meer goedgekeurd worden. Als hij een document publiceert voor een menu-item van een andere coördinator moet dit door deze laatste wel eerst goedgekeurd worden. De coördinator kan enkel documenten opladen voor de mappen waarvoor hij schrijfrechten heeft. Hij ziet alle mappen waarvoor hij leesrechten heeft. De coördinator is verantwoordelijk voor (alle content van) een folder, die door hem toegewezen is door de administrator. De coördinator kan voor zijn folder(s) subfolders aanmaken, en voor die subfolders eventueel ook subcoördinators aanduiden. Als hij dit niet doet is hij zelf coördinator van die subfolders. Een subcoördinator heeft dezelfde functionaliteiten als een coördinator. Het beheer van die folders gebeurt via Instellingen > Beheer Menustructuur. Hier bepaalt de coördinator in feite de onderverdeling van de submappen onder Documenten. Dit enkel voor de mappen waar hij door de administrator als verantwoordelijke werd aangesteld. De rootstructuur wordt altijd door de administrator opgesteld. De coördinator kan nooit een map aanmaken op het hoogste niveau (zoals hier de mappen Hyperlink en Systeemfolder), hij kan dit enkel doen op subniveau. In het overzicht kan men via het icoontje rechts alle subfolders van een menu-item bekijken. Instellingen > Beheer Menustructuur: een map aanmaken/aanpassen Tabblad 1: Algemeen end2end solutions pagina 9

10 Bovenaan dit scherm wordt altijd via een broodkruimel aangeduid onder welke folder(s) u aan het werken bent. De volgende gegevens worden gevraagd: Naam Actief: hiermee geeft u aan of de folder zichtbaar moet zijn of niet / optie Netwerkfolder Hoofditem Coördinators Omschrijving: intern gebruik De coördinator kan hier de optie Netwerkfolder aanduiden. Als die optie niet aangeduid wordt is de folder automatisch een Gewone folder. Afhankelijk van de aangeduide optie verandert ook de rest van het scherm. Een Netwerkfolder verwijst in feite naar een folder die lokaal op de computer opgeslagen staat. Wanneer men Netwerkfolder aanvinkt, verschijnt er onderaan een textbox waarin het pad naar de gewenste folder op de file-server kan worden ingevuld. Wanneer een gebruiker onder Documenten zulk een menu-item opent, wordt de Windows Verkenner geopend en wordt de inhoud van de geselecteerde folder getoond. Een netwerkfolder is in de menustructuur links op het scherm te herkennen aan het icoontje. Een Gewone folder is anders: dit is een folder waar documenten in opgeslagen kunnen worden. Om een gewone folder aan te maken vinkt u hier niets aan. Een gewone folder kunt u in de menustructuur herkennen aan. Er is ook nog een optie Systeemfolder. Dit is een folder op het eerste niveau van de menustructuur van DMS en kan enkel door een administrator aangemaakt worden. De coördinator kan deze optie niet aanduiden. De coördinator kan enkel submappen voor systeemfolders aanmaken. Systeemfolders herkent u aan. end2end solutions pagina 10

11 Via Hoofditem kunt u d.m.v. het popup-venster aanduiden onder welke folder uw nieuwe subfolder moet komen te staan. Alleen de folder(s) waar u de coördinator van bent zijn hierbij aanklikbaar. Bij Coördinators kunt u via de verrekijker aanduiden welke coördinator u verantwoordelijk wilt stellen voor die folder. Er verschijnt dan een popup-venster met een zoekfunctie. Gebruikers kunnen ook worden aangeduid als coördinator voor een folder. Via kunt u alle permissies die aan de hoofdfolder gekoppeld zijn automatisch laten toepassen op uw folder. Zo hoeft u niet opnieuw te definiëren welke coördinator(s) verantwoordelijk zijn voor uw folder als dit toch hetzelfde is als de permissies van het hoofditem. Eens u de rechten (permissies) gedefinieerd heeft kunt u de optie Voeg deze rechten toe aan alle subitems aanduiden. Alle mappen die onder uw map gedefinieerd worden zullen dan automatisch dezelfde rechten hebben. Tabblad 2: Beveiliging end2end solutions pagina 11

12 Hier kunt u lees- en schrijfrechten toekennen aan gebruikers voor uw folder. Schrijfrechten wil zeggen dat de gebruiker aan die folder documenten kan hangen. Leesrechten wil zeggen dat de gebruiker gewoon kan bekijken welke documenten in deze folder staan zonder dat hij er zelf kan toevoegen of er dingen aan kan wijzigen. Via de icoontjes kunt u personen aanduiden, verwijderen of beslissen om dezelfde rechten toe te kennen die aan het hoofditem gekoppeld zijn. De rechten die u hier definieert kunt u ook automatisch laten toekennen aan alle subitems die onder uw folder zullen worden aangemaakt. Bij leesrechten kunt u via de optie Publiek aanduiden dat iedereen die op het systeem kan inloggen leesrechten heeft op uw folder. end2end solutions pagina 12

13 NIVEAU 3: ADMINISTRATOR De administrator is één niveau hoger dan de coördinator en twee niveau s hoger dan de gebruiker. De administrator heeft buiten de rechten van een coördinator de extra mogelijkheid om via Instellingen naast de menustructuur ook de classificaties te beheren. Via Menustructuur kan de administrator net zoals de coördinator nieuwe mappen aanmaken. Het verschil is dat de administrator de rootstructuur van de menustructuur bepaalt en dus ook Systeemfolders kan aanmaken. Dit zijn folders waaraan rechtstreeks geen documenten kunnen worden gekoppeld (folders met een slotje). Een coördinator kan hieronder wel submappen maken waaronder een gebruiker dan weer documenten kan hangen als hij op deze map schrijfrechten heeft. Een administrator heeft in zijn menustructuur niet het onderdeel Beheer Documenten dat bij een coördinator wel te zien is. Het goed- of afkeuren van documenten gepubliceerd door een gebruiker is de specifieke taak van de coördinator. Onder Mijn Documenten staat net zoals bij de gebruiker en de coördinator een overzicht van de documenten die de administrator zelf gemaakt heeft. Van daaruit kan een administrator ook zelf documenten aamaken en opladen. Onder Documenten kan de administrator documenten opladen onder een bepaalde map. Dit geldt enkel voor de mappen waarvoor de administrator schrijfrechten heeft. Hij ziet enkel de mappen waarvoor hij leesrechten heeft. Een administrator kan de lees- en schrijfrechten voor eender welke map bepalen. Een administrator definieert een coördinator voor een bepaalde folder. Hij beslist welke coördinator verantwoordelijk is voor welke map en dus ook voor alle documenten die hieronder gepubliceerd worden. Een coördinator kan meerdere menu-items toegekend krijgen door de administrator. Onder deze menu-items kan de coördinator dan eventueel submappen aanmaken. Een administrator kan ook de menustructuur van een coördinator aanpassen. Instellingen > Beheer Menustructuur: een map aanmaken/aanpassen Tabblad 1: Algemeen end2end solutions pagina 13

14 Bovenaan dit scherm wordt altijd via een broodkruimel aangeduid onder welke folder(s) u aan het werken bent. De volgende gegevens worden gevraagd: Naam Actief: hiermee geeft u aan of de folder zichtbaar moet zijn of niet / optie Netwerkfolder/Systeemfolder Hoofditem Coördinators Omschrijving: intern gebruik De administrator kan hier de optie Netwerkfolder of Systeemfolder aanduiden. Als geen van de twee aangeduid wordt is de folder automatisch een Gewone folder. Afhankelijk van de aangeduide optie verandert ook de rest van het scherm. Een Netwerkfolder verwijst in feite naar een folder die lokaal op de computer opgeslagen staat. Wanneer men Netwerkfolder aanvinkt, verschijnt er onderaan een textbox waarin het pad naar de gewenste folder op de file-server kan worden ingevuld. Wanneer een gebruiker onder Documenten zulk een menu-item opent, wordt de Windows Verkenner geopend en wordt de inhoud van de geselecteerde folder getoond. Een netwerkfolder is in de menustructuur links op het scherm te herkennen aan het icoontje. Een Gewone folder is anders: dit is een folder die binnen het DMS aangemaakt wordt en waar documenten in opgeslagen kunnen worden. Om een gewone folder aan te maken vinkt u hier niets aan. Een gewone folder kunt u er in de menustructuur herkennen aan. Tenslotte is er de optie Systeemfolder. Dit is een folder op het eerste niveau van de menustructuur van DMS en kan enkel door een administrator aangemaakt worden. De coördinator kan deze optie niet aanduiden. De administrator duidt voor een systeemfolder een coördinator aan die hiervoor verantwoordelijk is. Deze folders herkent u aan. end2end solutions pagina 14

15 Via Hoofditem kunt u d.m.v. het popup venster aanduiden waar ergens in de menustructuur uw folder moet komen te staan. Bij Coördinators kunt u via de verrekijker aanduiden welke coördinator u verantwoordelijk wilt stellen voor die folder. Er verschijnt dan een popup venster met een zoekfunctie. Gebruikers kunnen ook worden aangeduid als coördinator voor een folder. Via kunt u alle permissies die aan de hoofdfolder gekoppeld zijn automatisch laten toepassen op uw folder. Zo hoeft u niet opnieuw te definiëren welke coördinator(s) verantwoordelijk zijn voor uw folder als dit toch hetzelfde is als de permissies van het hoofditem. Eens u de rechten (permissies) gedefinieerd heeft kunt u de optie Voeg deze rechten toe aan alle subitems aanduiden. Alle mappen die onder uw map gedefinieerd worden zullen dan automatisch dezelfde rechten hebben. Tabblad 2: Beveiliging Hier kunt u lees- en schrijfrechten toekennen aan gebruikers voor uw folder. Schrijfrechten wil zeggen dat de gebruiker aan die folder documenten kan hangen. Leesrechten wil zeggen dat de gebruiker gewoon kan bekijken welke documenten in deze folder staan zonder dat hij er zelf kan toevoegen of er dingen aan kan wijzigen. Via de icoontjes kunt u personen aanduiden, verwijderen of beslissen om dezelfde rechten toe te kennen die aan het hoofditem gekoppeld zijn. De rechten die u hier definieert kunt u ook toekennen aan alle subitems die onder uw folder zullen worden aangemaakt. Bij leesrechten kunt u via de optie Publiek aanduiden dat iedereen die op het systeem kan inloggen leesrechten heeft op uw folder. Instellingen > Beheer Classificaties: een classificatie aanmaken/aanpassen end2end solutions pagina 15

16 De administrator is bevoegd om de classificatieboom van classificaties aan te maken. Een document kan aan één of meerdere classificaties gekoppeld worden. Classificaties kunnen gebruikt worden in zoekopdrachten. Per classificatie moet enkel een Naam opgegeven worden en het Hoofditem waaronder de classificatie hangt. Via de broodkruimel ziet u waar ergens in de classificatiestructuur u aan het werken bent. Automatisch is dat hoofditem dan ook aangeduid in het tweede veld, maar door op de verrekijker te klikken kan de administrator eventueel een ander hoofditem aanduiden (via popup-venster). end2end solutions pagina 16

1 Fotomodule. Handleiding fotomodule Scherpenheuvel Zichem

1 Fotomodule. Handleiding fotomodule Scherpenheuvel Zichem 1 Fotomodule 1 Fotomodule...1 1.1 Wat is een foto reeks...2 1.1.1 Een fotoreeks toevoegen/aanpassen...2 1.1.2 Foto s toevoegen...6 1.1.3 Foto s verplaatsen...6 1.2 Een menu-item aanmaken met een fotoreeks...9

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking Dit document is de handleiding voor de installatie, configuratie en werking van de DMS Plugin. Versie 1-12/09/2005 Inhoudstafel 1 Installatie...

Nadere informatie

Basis handleiding CMS

Basis handleiding CMS Basis handleiding CMS Inhoud Basis handleiding CMS... 1 Inloggen... 3 Pagina beheren... 4 Pagina toevoegen/wijzigen... 6 WYSIWYG editor... 8 externe / interne link toevoegen... 9 Plaatjes toevoegen...

Nadere informatie

Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl

Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl [Geef tekst op] 1. Inloggen Ga naar: http://www.rallykaart.nl/g2 Klik rechtsboven op Inloggen Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in dat u van ons hebt ontvangen en

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement Handleiding CROW Kennisbank Contentmanagement Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels in de navigatie...

Nadere informatie

Handleiding Joomla CMS

Handleiding Joomla CMS Handleiding Joomla CMS Inhoudsopgave Inloggen bij de beheeromgeving 3 Artikelen 4 Prullenbak bekijken 4 Nieuw artikel maken / bewerken 5 Afbeelding toevoegen aan artikel 6 Link in een artikel plaatsen

Nadere informatie

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL Inhoudstafel 1. Inloggen... 4 2. Paswoord vergeten... 4 2.1. Afmelden 2.2. Meat&More/Buurtslagers 3. Contact... 5 4. Mijn gegevens... 5 4.1. Bedrijfsgegevens 4.2. Logingegevens

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Handleiding digitaal dossier

Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier... 1 Omschrijving... 2 Login met persoonlijke account... 3 Geen persoonlijke account... 3 Automatisch omwisselen naar persoonlijke account... 4

Nadere informatie

Handleiding kasten Extern documentenbeheer

Handleiding kasten Extern documentenbeheer Handleiding kasten 1. Inleiding... 3 2. Voorbereiding en organisatie... 4 2.1. Fysieke locatie van de kast(en) bepalen... 4 2.1.1. Ftp of http-server instellingen... 4 2.1.2. Locatie op je eigen boekhoudserver

Nadere informatie

2 Pagina s binnen TYPO3

2 Pagina s binnen TYPO3 2 Pagina s binnen TYPO3 Als u links onder de module Web klikt op de submodule Pagina krijgt u aan de rechterzijde het volgende scherm: Afbeelding 2.2 (frontend) Afbeelding 2.1 (backend) De gele, blauwe

Nadere informatie

Offective > CRM > Vragenlijst

Offective > CRM > Vragenlijst Offective > CRM > Vragenlijst Onder het menu item CRM is een generieke vragenlijst module beschikbaar, hier kunt u zeer uitgebreide vragenlijst(en) maken, indien gewenst met afhankelijkheden. Om te beginnen

Nadere informatie

JOBSITE Handleiding (19-01-2010)

JOBSITE Handleiding (19-01-2010) JOBSITE Handleiding (19-01-2010) 19/01/2010 2/22 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 JOBSITE FUNCTIONALITEITEN... 4 JOBSITE: BEZOEKER ZONDER ACCOUNT... 5 HOMEPAGE... 5 BEZOEKERS ZONDER ACCOUNT

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

HANDLEIDING APPLICATIE FB BESTELAANVRAGEN

HANDLEIDING APPLICATIE FB BESTELAANVRAGEN HANDLEIDING APPLICATIE FB BESTELAANVRAGEN 1. INLOGGEN 2. HOMEPAGINA 3. OTA INVULLEN 4. OTA VERSTUREN 5. OTA AANVULLEN/WIJZIGEN (voor de contactpersoon) 6. OTA GOEDKEUREN (voor de budgethouder en gemandateerde

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS

HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS 1. Inloggen in de leraarskamer Om in te loggen in de leraarskamer ga je naar het inlogscherm. Dit kan op verschillende manieren: 1 ) Via de knoppen op de site (onderaan op portaal

Nadere informatie

Handleiding Joomla! 1.5

Handleiding Joomla! 1.5 Handleiding Joomla! 1.5 Versie :0.1 2/20 Inhoud 2. Aanmelden... 4 3. Artikelbeheer... 5 3.1 Nieuw artikel toevoegen... 5 3.2 Bestaand artikel wijzigen/verwijderen... 6 3.2.1 Front end editing... 7 4. Sectie

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

SUBSITE BEHEREN. 1. Verticale navigatie maken

SUBSITE BEHEREN. 1. Verticale navigatie maken SUBSITE BEHEREN 1. Verticale navigatie maken In de hoofdnavigatiemappen kunnen subnavigatiemappen worden aangemaakt. Deze mappen worden als ze content bevatten als verticale navigatieknoppen in het linkerschermdeel

Nadere informatie

Handleiding. Z factuur Archief

Handleiding. Z factuur Archief Handleiding Z factuur Archief INHOUDSOPGAVE 1. DASHBOARD... 3 1.1. Inloggen... 3 Inloggegevens vergeten... 3 1.2. Mogelijkheden Dashboard... 3 Instellingen, Abonnement Info en Adressenboek... 3 Facturen

Nadere informatie

9. MEMO'S. Handleiding Unit4 Auditor 8.1 Pagina 100 van 260

9. MEMO'S. Handleiding Unit4 Auditor 8.1 Pagina 100 van 260 9. MEMO'S In Unit4 Auditor kunt u in een uit te voeren taak een aantekening toevoegen. In de aantekening beschrijft u de bevindingen met betrekking tot de uitvoering van de betreffende taak. Daarnaast

Nadere informatie

WebHare Professional en Enterprise

WebHare Professional en Enterprise WebHare Professional en Enterprise Publicatie module Site inrichting handleiding Datum 19 november 2002 Aantal pagina s: 31 Versie: 2.01 Doelgroep Sysops Gebruikers met site aanmaak rechten Gebruikers

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR PLOEGLEIDERS

HANDLEIDING VOOR PLOEGLEIDERS HANDLEIDING VOOR PLOEGLEIDERS Aanmelden Het aanmeldingsproces is gelijklopend aan dat van de gewone medewerker. Indien je daar nog vragen over hebt, kan je het document Handleiding My- Dranouter medewerkers

Nadere informatie

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. BEHEER 5 2.1 Site structuur 6 2.2 Afdelingen 7 2.3 Beheerders 8 2.3.1 Rechten 9 2.3.1.1 Rechten Beheer 9 3. INSTELLINGEN

Nadere informatie

Module handleiding VivianCMS. Fotoalbum

Module handleiding VivianCMS. Fotoalbum Module handleiding VivianCMS Fotoalbum Versie: 1.0 Startdatum: 06-05-2006 Datum laatste wijziging: 26-05-2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Algemene

Nadere informatie

Handleiding ego4: anaxis.be. Webformulieren en Loket - Workflow INFO@ANAXIS.BE ONDERNEMINGSNR. BE 0472 699 311

Handleiding ego4: anaxis.be. Webformulieren en Loket - Workflow INFO@ANAXIS.BE ONDERNEMINGSNR. BE 0472 699 311 Handleiding ego4: Webformulieren en Loket - Workflow 1 Inhoud 2 Inleiding...3 3 Webformulieren...3 3.1 Toevoegen...3 3.2 Workflow beheren...3 3.2.1 Nieuwe stap toevoegen...4 3.2.2 Opvolging...4 3.2.3 Acties...5

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...4 1.1 Ingelogd blijven...5 1.2 Wachtwoord vergeten...6 2 Applicatie keuzescherm...7 2.1 De beheeromgeving openen...8 3

Nadere informatie

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk DKO Beheerders 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 DKO Beheerders 2 1.1 Taken na update WISA-programma...................... 2 1.1.1 Aanmelden als administrator...................... 2 1.1.2 Nieuwe

Nadere informatie

Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen

Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen U vindt in deze handleiding: 1. Inleiding... 2 2. Abonnementsvormen... 2 3. Zoeken... 2 3.1 Aankondigingen overzicht... 3 3.2 Zoekfilter... 4 3.3 Hoofdinhoud... 5

Nadere informatie

RIE Vragenlijst Editor

RIE Vragenlijst Editor Handleiding RIE Vragenlijst Editor Versie 1.0 Datum: 29 oktober 2015 IT&Care B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2. OVERZICHT RIE VRAGENLIJSTEN... 4 3. AANMAKEN VAN EEN NIEUWE VRAGENLIJST...

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement Handleiding CROW Kennisbank Contentmangement 4-7-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

Handleiding CMS VOORKANT

Handleiding CMS VOORKANT Handleiding CMS VOORKANT Inhoudsopgave Pagina 1. Toegang tot het CMS... 3 2. Artikel toevoegen... 4 3. Artikel bewerken... 5 4. Artikel kopiëren of verwijderen... 6 5. Afbeelding, link of tabel invoegen...

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Handleiding Update - FAQ

Handleiding Update - FAQ Handleiding Update - FAQ 1.1 Document distributie Naam Functie Bedrijf Tel E-mail Kenny De Boe Developer e2e 09-267-64-70 kenny.deboe@e2e.be Michaël Geens Bestuurder e2e 09-267-64-71 Michael.geens@e2e.be

Nadere informatie

Gudrun Xpert. Handleiding Opladen Bestanden V1.3

Gudrun Xpert. Handleiding Opladen Bestanden V1.3 Gudrun Xpert Handleiding Opladen Bestanden V1.3 Pagina 2 van 7 Gudrun Xpert Handleiding Opladen Bestanden 1 Inleiding Versie Omschrijving Auteur Status 1.0 Initiële versie Jerry Gielis en Final 1.1 Bijkomende

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes invullen. - rapportages. Persoonlijk. - loonstroken. 1 16-1-2012 12:24:54 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje aanbieden 7 5 Rapportage

Nadere informatie

Portfolio Handleiding / faq

Portfolio Handleiding / faq Portfolio Handleiding / faq Wat is een portfolio? Waar vind ik het portfolio? Wat vind ik allemaal op mijn portfoliopagina? Hoe pas ik mijn introductietekst aan? Wat zijn portfoliomappen en portfolio-items?

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

Handleiding. Content Management Systeem (C.M.S.)

Handleiding. Content Management Systeem (C.M.S.) Handleiding Content Management Systeem (C.M.S.) www.wecaremedia.nl info@wecaremedia.nl 0162-223 161 Inhoudsopgave Inloggen... 3 Dashboard... 4 Bestanden... 4 Map aanmaken... 4 Bestanden toevoegen... 5

Nadere informatie

Klachtenbeheer (Intranet)

Klachtenbeheer (Intranet) Klachtenbeheer (Intranet) Versie:1 1/17 1 INLEIDING...3 2 NAVIGATIE VAN DE APPLICATIE...3 3 FRONT-END (OP DE WEBSITE)...4 3.1 Het online melden van klachten... 4 3.2 Mijn meldingen... 5 4 BACK-END...6

Nadere informatie

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER Onderwijs en Vorming Gebruikersbeheer in Web IDM 1. Aanmelden in het gebruikersbeheerplatform Na het voltooien van het aanmeldproces (zie Aanmelden bij Mijn Onderwijs), kom

Nadere informatie

Handleiding Update Trefwoordenlijst v3.0 (Geavanceerde trefwoordenlijst)

Handleiding Update Trefwoordenlijst v3.0 (Geavanceerde trefwoordenlijst) Handleiding Update Trefwoordenlijst v3.0 (Geavanceerde trefwoordenlijst) 1.1 Document distributie Naam Functie Bedrijf Tel E-mail Kenny De Boe Developer e2e 09-267-64-70 kenny.deboe@e2e.be Michaël Geens

Nadere informatie

REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER

REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER HANDLEIDING REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER BRASS BAND HEIST Versie 1.1 27/08/2015 Inhoud Registreren op de website... 3 Inloggen op de website... 5 Nieuw concert toevoegen... 6 Tonen concertkalender...

Nadere informatie

Handleiding Wordpress

Handleiding Wordpress Handleiding Wordpress Inhoudsopgave 1. Inloggen 2. Berichten en Pagina s 3. Afbeeldingen en video s 4. Weblinks 1. Inloggen 1.1 Inloggen bij Wordpress We starten met het inloggen op je WordPress gebaseerde

Nadere informatie

Document Management System Aanvullende instructies voor het koppelen van documenten en het raadplegen ervan vanuit boekingen en lijsten.

Document Management System Aanvullende instructies voor het koppelen van documenten en het raadplegen ervan vanuit boekingen en lijsten. Document Management System Aanvullende instructies voor het koppelen van documenten en het raadplegen ervan vanuit boekingen en lijsten. Rel. 90-08 Inaras N.V. WWW.OCTOPUS.BE DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes - rapportages. Persoonlijk. - facturen. - layout. 1 16-1-2012 14:30:41 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje goed of afkeuren 7 5

Nadere informatie

Handleiding puntenboek-module

Handleiding puntenboek-module Handleiding puntenboek-module Inleiding Het puntenboek is een tool dat u toelaat om opdrachten (score-elementen) te definiëren, deze omschrijven informatie op de ELO die gescoord kan worden. Dit kan veel

Nadere informatie

HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM

HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE Het Doit beheer systeem is een modulair opgebouwd systeem waarin modules makkelijk kunnen worden toegevoegd of aangepast, niet iedere gebruiker zal dezelfde

Nadere informatie

Handleiding Enquêtemodule. Contents

Handleiding Enquêtemodule. Contents Handleiding Enquêtemodule Dit document dient als uitleg over de enquêtemodule. De enquêtemodule is een optionele module welke te bestellen is via Support Modules. Met de enquêtemodule krijgt de club de

Nadere informatie

Het Wepsysteem. Het Wepsysteem wordt op maat gebouwd, gekoppeld aan de gewenste functionaliteiten en lay-out van de site. Versie september 2010

Het Wepsysteem. Het Wepsysteem wordt op maat gebouwd, gekoppeld aan de gewenste functionaliteiten en lay-out van de site. Versie september 2010 Het Wepsysteem Het Wepsysteem is een content management systeem, een systeem om zonder veel kennis van html of andere internettalen een website te onderhouden en uit te breiden. Met het Content Management

Nadere informatie

HANDLEIDING Q3600 Webshop

HANDLEIDING Q3600 Webshop HANDLEIDING Q3600 Webshop Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Webshop artikelgroepen beheren...4 Hoofd artikelgroep toevoegen...6 Sub artikelgroep toevoegen...7 Artikelgroep verwijderen...8

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn.

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Aan de slag met de Bezoek je domein om de in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Volg de url 'administratie paneel' om in te loggen en de vervolgens in te stellen. Als eerst krijg je de

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

Handleiding Module Security (Log in)

Handleiding Module Security (Log in) Handleiding Module Security (Log in) WebGenerator ProSite CMS Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Hoe werkt de beveiliging?... 3 Wat kan worden beveiligd?... 3 Hoe beveiligt u een webpagina?...

Nadere informatie

Inloggen. Open Internet Explorer en vul het adres: http://webmail.kpoa.nl in de adresbalk in.

Inloggen. Open Internet Explorer en vul het adres: http://webmail.kpoa.nl in de adresbalk in. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inloggen... 2 Inloggen... 2 Wachtwoord wijzigen... 3 Postvak IN... 4 Controleren op nieuwe E-mail... 4 Bericht schrijven... 5 Ontvangers toevoegen... 5 Antwoorden... 10

Nadere informatie

Versie 1.0. Gebruikershandleiding MND-applicatie

Versie 1.0. Gebruikershandleiding MND-applicatie Gebruikershandleiding MND-applicatie Wijzigingsbeheer Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 5-3-2014 Initiële versie J. van Luijk 0.2 7-3-2014 Feedback EZ verwerkt J. van Luijk 0.3 11-3-2014 Feedback

Nadere informatie

TeD Tekst en Design. Basisinformatie voor klein gebruik van het cms Made Simple

TeD Tekst en Design. Basisinformatie voor klein gebruik van het cms Made Simple Basisinformatie voor klein gebruik van het cms Made Simple 1 Inhoud Inhoud 2 Inleiding 3 Inloggen in het CMS 3 Teksten plaatsen/aanpassen 4 Een link aanmaken 4 Gebruikers toevoegen/ verwijderen 5 Werken

Nadere informatie

Handleiding CMS Joomla 3.2 v1.2

Handleiding CMS Joomla 3.2 v1.2 Handleiding CMS Joomla 3.2 v1.2 Inhoudsopgave 1. Inloggen op het CMS-systeem 2. Artikelen en Categorieën beheren 2.1 Aanmaken en beheren van een artikel 2.2 Verwijderen van een artikel 2.3 Aanmaken van

Nadere informatie

WEBDOC V2 mini-handleiding voor eindgebruikers

WEBDOC V2 mini-handleiding voor eindgebruikers WEBDOC V2 mini-handleiding voor eindgebruikers Wat is webdoc... 2 De site... 3 Toegang tot Webdoc... 4 Aanmelden.... 4 Hoe te gebruiken... 5 Documenten raadplegen... 5 Documenten met betrekking tot volgende

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Handleiding internet Foto-albums

Handleiding internet Foto-albums Handleiding internet Foto-albums Hoofdstuk VI Maken van een foto-album Het maken van een Foto-album - basishandelingen De foto-albums worden gegenereerd door een plug-in die zijn gegevens haalt uit de

Nadere informatie

SwingOffice in een notendop

SwingOffice in een notendop SwingOffice in een notendop doelstelling: opvolging en bijsturing van berichten (per e-mail). 1. Inloggen in de Swing-omgeving Surf (gebruik Microsoft Internet Explorer) naar : http://swinglinecomputer/servico/default.aspx

Nadere informatie

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders Handleiding NZa-portaal voor zorgaanbieders Versie 1, 30 maart 2011 Inhoud 1. Starten 3 2. Algemene zorgaanbiederspagina 5 3. Download NZa-bestanden 6 4. Individuele zorgaanbiederspagina 7 5. Downloaden

Nadere informatie

HANDLEIDING BEHEER WEBSITE. Vrouwen van Nu

HANDLEIDING BEHEER WEBSITE. Vrouwen van Nu HANDLEIDING BEHEER WEBSITE Vrouwen van Nu Versie 1.3 11 Oktober 2012 VERSIE INFO Versie Datum Auteur Omschrijving 1.0 25 September 2012 Rudi van Es 1.1 2 Oktober 2012 Maarten Rütten 1.2. 3 Oktober 2012

Nadere informatie

Inform BVBA. Scarabee Handleiding Agenda

Inform BVBA. Scarabee Handleiding Agenda Inform BVBA Scarabee Handleiding Agenda Steven De Ryck Juni 2009 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Overzicht agenda s...4 2 Detailfiche agenda...5 2.1 Velden...5 2.2 Subforms...5 2.2.1 Alleen lezen...5 2.2.2

Nadere informatie

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS 01 - WELKOM BIJ QUESTI Welkom bij Questi. Alvorens je opstart, willen we je graag attent maken op enkele zaken. Voor je op de knop inloggen klikt, bekijk je best even de algemene filmpjes onder de knop

Nadere informatie

Acco: Files exchange documentatie 10 januari 2011

Acco: Files exchange documentatie 10 januari 2011 Acco: Files exchange documentatie 10 januari 2011 Door Philippe Dellaert Acco: Files exchange documentatie - 1/9 1. Inleiding ACCO maakt gebruik van een online systeem om documenten uit te wisselen tussen

Nadere informatie

Navigator CMS 2009. Beknopte handleiding v1.0

Navigator CMS 2009. Beknopte handleiding v1.0 Navigator CMS 2009 Beknopte handleiding v1.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inloggen... 4 3. Menustructuur... 5 4. Document Verkenner... 6 5. Mappen beheren... 7 5.2 Map hernoemen... 7 5.3 Map verplaatsen...

Nadere informatie

Les 2 De basis (deel 1)

Les 2 De basis (deel 1) Les 2 De basis (deel 1) 2.1 Eigenschappen Beeldscherm In Windows XP is het makkelijk de eigenschappen van het beeldscherm te wijzigen. Om dit te doen rechtsklikken we op een lege plaats in het bureaublad,

Nadere informatie

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd Introductie Deze handleiding heeft tot doel een eenvoudige stap voor stap handleiding te zijn voor eindgebruikers van CMS Made Simple

Nadere informatie

I. Vorming 4-5 (3&10/05/2012)

I. Vorming 4-5 (3&10/05/2012) I. Vorming 4-5 (3&10/05/2012) 1. Windows Live Photo Gallery Om de foto s op onze computer te beheren, hebben we voor de vorming gekozen om met Windows Live Photo Gallery te werken. Photo Gallery biedt

Nadere informatie

Update aanpassingen 2010

Update aanpassingen 2010 Update aanpassingen 2010 1.1 Document distributie Naam Functie Bedrijf Tel E-mail Kenny De Boe Developer e2e 09-267-64-70 kenny.deboe@e2e.be Michaël Geens Bestuurder e2e 09-267-64-71 Michael.geens@e2e.be

Nadere informatie

Handleiding Portfolio

Handleiding Portfolio Handleiding Portfolio Het maken van een Portfolio in Blackboard gaat in een 4 stappen 1. Content plaatsen (bijv. een Word document) 2. Portfolio maken 3. Leesrechten toekennen op jouw map(pen) 4. Portfolio

Nadere informatie

Handleiding CMS Online Identity Webontwikkeling. Handleiding CMS

Handleiding CMS Online Identity Webontwikkeling. Handleiding CMS Handleiding CMS 1 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 2. Het CMS... 3 3. Websitecontent... 4 3.1 Een nieuwe pagina toevoegen... 4 3.2 Een pagina wijzigen... 4 3.3 Een pagina verwijderen... 5 4. De WYSIWYG editor...

Nadere informatie

Handleiding Sociale kaart. Vlaams Brabant en Hoofdstedelijk Gewest Brussel

Handleiding Sociale kaart. Vlaams Brabant en Hoofdstedelijk Gewest Brussel Handleiding Sociale kaart Vlaams Brabant en Hoofdstedelijk Gewest Brussel Opgesteld door Dennis Servaas bijgewerkte versie januari 2012 1 Inhoudsopgave 1. Aanmelden... 3 2. Zoekfilters... 4 3. Fiches bekijken...

Nadere informatie

Handleiding wordpress

Handleiding wordpress Handleiding wordpress Wordpress versie 3.0.4 Handleiding versie 1.1 Auteur Website Geert Hoekzema www.geerthoekzema.nl www.geerthoekzema.nl geert@geerthoekzema.nl 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Beginnen

Nadere informatie

15/03/11. Handleiding MEA-server. Wendy Ranschaert. Ver 1.0

15/03/11. Handleiding MEA-server. Wendy Ranschaert. Ver 1.0 Handleiding MEA-server 15/03/11 Wendy Ranschaert Ver 1.0 Pagina 2 Inhoudstabel 1. Wat is de MEA-server? 2. Hoe krijg je toegang tot de MEA-server? 3. Aanvraag nieuwe gebruiker 4. Een nieuwe MEA maken 5.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Mijn easyfairs. Handleiding voor exposanten

Gebruiksaanwijzing Mijn easyfairs. Handleiding voor exposanten Gebruiksaanwijzing Mijn easyfairs Handleiding voor exposanten Mijn easyfairs Handleiding voor exposanten Pagina 2 Inhoud Inloggen... 4 Standnaam en logo invoeren... 5 Invoeren van uw bedrijfsgegevens...

Nadere informatie

Symbol for Windows BlissEditor

Symbol for Windows BlissEditor Handicom Symbol for Windows BlissEditor ( Versie 4 ) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Schermopbouw van de Bliss Editor...3 2.1 Werkbalk... 3 2.2 Matrix... 4 2.3 Palet met basisvormen,

Nadere informatie

Quick start handleiding versie 1.0

Quick start handleiding versie 1.0 Quick start handleiding versie.0 Inleiding Beste gebruiker, Via dit document lopen we door de basis onderdelen van je eigen Mijn Kroost control panel. Dit control panel vormt de basis voor het gebruik

Nadere informatie

Handleiding Joomla! Frontend, content en gallery. september 2014 versie 1.0

Handleiding Joomla! Frontend, content en gallery. september 2014 versie 1.0 Handleiding Joomla! Frontend, content en gallery. september 2014 versie 1.0 1 Inhoudsopgave Toevoegen nieuw artikel, of wijzigen...3 Extra web-functionaliteit...4 toevoegen van een foto/plaatje...4 toevoegen

Nadere informatie

Netwerk functionaliteit OTYS Recruiting Technology. Versie 2.0

Netwerk functionaliteit OTYS Recruiting Technology. Versie 2.0 Netwerk functionaliteit OTYS Recruiting Technology Versie 2.0 OTYS Recruiting Technology OTYS Academy E: academy@otys.nl Datum 1-8-2013 Adres- en contactgegevens OTYS Nederland Landjuweel 52 3905 PH VEENENDAAL

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

INFORMAT WEBAPPLICATIE. igebruikersbeheer. Beheren van gebruikers, toekennen van gebruikers aan groepen

INFORMAT WEBAPPLICATIE. igebruikersbeheer. Beheren van gebruikers, toekennen van gebruikers aan groepen INFORMAT WEBAPPLICATIE igebruikersbeheer Beheren van gebruikers, toekennen van gebruikers aan groepen Deel 1: Beheren van... 1 Gebruikers Hier worden alle gebruikers die met het programma zullen werken

Nadere informatie

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Beheer Webredactie dashboard Het webredactie dashboard geeft u in één oogopslag een overzicht van de beheersmogelijkheden van uw website. Daarnaast blijft u via het dashboard gemakkelijk op de hoogte van

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Inloggen:

1. Inleiding. 2. Inloggen: 1. Inleiding Als handelaar heeft u toegang tot uw winkel op het Storesquare platform. In deze handleiding leggen we uit hoe u producten aan uw online shop kan toevoegen. U dient uw artikelen van een correcte

Nadere informatie

CampusDetacheringOnline. quick guide voor de relatie

CampusDetacheringOnline. quick guide voor de relatie CampusDetacheringOnline quick guide voor de relatie Dashboard Hoofdiconen Actie-icoon Badge Streamregel Stream Streamgroep Figuur 1. Dashboard, stream en andere onderdelen 2 CampusDetacheringOnline - quick

Nadere informatie

Welkom bij al Printing WebCenter

Welkom bij al Printing WebCenter Welkom bij al Printing WebCenter al Printing WebCenter is een online programma voor het beoordelen van uw proeven op een gebruiksvriendelijke manier. Wij hopen dat deze service van al Printing kan bijdragen

Nadere informatie

Handleiding AVANCE Service desk. (ticketing portal)

Handleiding AVANCE Service desk. (ticketing portal) Handleiding AVANCE Service desk (ticketing portal) 1 Inleiding 1 De Avance service desk is beschikbaar voor het verhelpen van storingen, het dagelijks beheer en ondersteuning bij het gebruik van computers.

Nadere informatie

Quickstart. Browser instellingen

Quickstart. Browser instellingen Browser instellingen Projectadministratie is getest onder : Mac OS 10.3 met Safari versie 1.3 Mac OS 10.4 met Safari versie 2.0.3 (417.9.2) Windows met Internet Explorer versie 6.0.2900.2180. Belangrijke

Nadere informatie

Handleiding. HB-plus Samenwerken Handleiding voor gebruikers

Handleiding. HB-plus Samenwerken Handleiding voor gebruikers Handleiding HB-plus Samenwerken Handleiding voor gebruikers Versie 01.02 8/4/2015 09/09/2015 Inhoud Inhoud 1. Over dit document... 1 2. Starten met Samenwerken als een Service... 2 3.... 3 3.1. Starttegels

Nadere informatie

Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen

Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen Met jouw login gegevens kun je inloggen via http://button.utrechtyourway.nl/cms 2. Dashboard Na inloggen wordt het dashboard van het CMS zichtbaar. Of te

Nadere informatie

Handleiding Fotopagina

Handleiding Fotopagina Handleiding Fotopagina Leden van de Vrienden van de Pyreneese berghond kunnen een album aanmaken op onze fotopagina. Per lid/gezin is één album van maximaal 250 foto's beschikbaar. Deze handleiding bestaat

Nadere informatie

HANDLEIDING. WordPress LAATSTE VERSIE: 29-12-2011 RODER!CKVS WEBDESIGN & WEBHOSTING

HANDLEIDING. WordPress LAATSTE VERSIE: 29-12-2011 RODER!CKVS WEBDESIGN & WEBHOSTING HANDLEIDING WordPress LAATSTE VERSIE: 29-12-2011 RODER!CKVS WEBDESIGN & WEBHOSTING Inhoudsopgave Inloggen... 3 Een nieuw bericht plaatsen... 5 Aan een nieuw bericht beginnen... 5 Je bericht bewaren, een

Nadere informatie

DAM. Het uploaden van bestanden via de DAM.

DAM. Het uploaden van bestanden via de DAM. DAM De dam is een afkorting van digital asset management. Dit betekent dat u de mogelijkheid heeft om metadata toe te kennnen aan allerlei documenten en dat u deze documenten kan indexeren zodat het beheren,

Nadere informatie

Beknopte instructies Onedrive

Beknopte instructies Onedrive Beknopte instructies Onedrive Inleiding... 1 Waar vind je de OneDrive?... 1 Wat kun je ermee?... 2 Document maken.... 2 Waar ben ik?... 2 Documenten delen met anderen en samenwerken... 3 Heel beknopt:

Nadere informatie

Handleiding voor het beheren van opleidingen

Handleiding voor het beheren van opleidingen Handleiding voor het beheren van opleidingen Handleiding coördinator Handleiding voor het beheren van opleidingen HIGIS 2008 http://www.higis.eu.org Higis 13 februari 2008 1/13 Inhoudstafel Beheren van

Nadere informatie