HANDLEIDING DMS. Handleiding DMS. Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING DMS. Handleiding DMS. Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s:"

Transcriptie

1 HANDLEIDING DMS Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s: Gebruiker Coördinator Administrator end2end solutions pagina 1

2 Op het DMS van Ieper kunnen verschillende personen inloggen, die niet allemaal dezelfde rechten hebben. Er zijn 3 verschillende niveau's. In oplopende volgorde zijn dit: Niveau 1: Redacteur Kan documenten opladen, consulteren (als hij leesrechten heeft) en aanpassen (als hij schrijfrechten heeft) Niveau 2: Coördinator Kan documenten opladen, consulteren (als hij leesrechten heeft) en aanpassen (als hij schrijfrechten heeft) Kan via Beheer Documenten alle content die in een bepaald menu-item komt te evalueren, goedkeuren om het online te plaatsen, afkeuren of terugsturen naar de gebruiker Kan een document dat ter goedkeuring wordt aangeboden zelf aanpassen Kan nieuwe submenu-items creëren onder zijn menu-item en is verantwoordelijk voor alle content die onder zijn submenu-item gepubliceerd wordt Niveau 3: Administrator Kan documenten opladen, consulteren (als hij leesrechten heeft) en aanpassen (als hij schrijfrechten heeft) Kan de hoofdstructuur van het DMS definiëren Kan coördinators toekennen aan bepaalde menu-items Kan de classificatieboom van classificaties aanmaken OPMERKING: In principe kunnen verschillende personen hetzelfde document aanpassen. Om te voorkomen dat dit tegelijkertijd gebeurt, is een document altijd uitgecheckt wanneer iemand ermee bezig is en kan een andere gebruiker er dus geen aanpassingen aan doen. Pas wanneer de eerste gebruiker het document terug opslaat (incheckt) kan een andere gebruiker het document op zijn beurt uitchecken en zijn aanpassingen erin aanbrengen. end2end solutions pagina 2

3 NIVEAU 1: GEBRUIKER De gebruiker is het laagste niveau, en heeft dus ook de minste rechten en de minste keuzes in het menu. De gebruiker kan nieuwe documenten opladen (via Mijn documenten), hij kan documenten consulteren waarop hij leesrechten heeft en documenten aanpassen waarop hij schrijfrechten heeft (via Documenten). Hij ziet alle documenten waarop hij minstens leesrechten heeft. Een document dat gemaakt werd door een gewone gebruiker moet altijd goed- of afgekeurd worden door een coördinator. In dat laatste geval wordt het document terug naar de gebruiker gestuurd. Als het document goedgekeurd wordt staat het online. Door te klikken op Mijn documenten komt u op een lijst van alle eigengemaakte documenten, zichtbaar in een bepaalde status. Standaard worden alle documenten getoond, behalve de documenten met statussen Online en Offline. Om een document te zoeken dat zich in een andere status bevindt moet u de filter (bovenaan) raadplegen. U kan daar kiezen tussen de volgende statussen: - Nieuw - Ter Goedkeuring - Afgekeurd - Online - Offline Een gewone gebruiker kan altijd de documenten uit menu-items waarvan hijzelf de auteur is terugnemen voor verdere wijziging uit de status Nieuw of Ter goedkeuring, of ze aanpassen als ze de status Offline of Afgekeurd hebben. Om documenten te wijzigen die Online of Offline staan, dient u dus de filter te gebruiken. Wanneer Online of Offline documenten aangepast worden, zal er steeds verplicht een nieuwe versie van het document aangemaakt worden. Alle verschillende versies van eenzelfde document worden bewaard zodat vroegere versies altijd teruggeplaatst kunnen worden. end2end solutions pagina 3

4 Alle bewerkingen gebeuren via de knoppen bovenaan het scherm (Nieuw aanmaken, Aanpassen, Verwijderen,...). Om een bestaand item aan te passen klikt u op de Naam hiervan en daarna op Aanpassen bovenaan het scherm. Mijn Documenten > Overzicht: een document toevoegen / een bestaand document aanpassen U kan enkel documenten toevoegen aan mappen waarop u schrijfrechten heeft. Deze rechten worden toegekend door een coördinator of administrator. Alle mappen waarop u leesrechten heeft kunt u raadplegen, maar u kan er niets in opslaan of wijzigen. Een nieuw document toevoegen doet u door bovenaan op Nieuw te klikken. Aanpassen doet u door op de naam van het document te klikken en daarna bovenaan op Aanpassen bovenaan het scherm. Tabblad 1: Algemeen De volgende gegevens worden gevraagd: Naam:geef een duidelijke benaming voor het document Nieuwe release/nieuwe versie: van een document kunnen verschillende versies worden bijgehouden. Als de huidige versie bijvoorbeeld v2.7 is, dan wordt Nieuwe release v3.0 en Nieuwe versie v2.8 Type:digitaal URL - papier Document:om het document vanop uw harde schijf op te laden Menustructuur:als u op de verrekijker klikt opent er een venster waarin u de map kunt kiezen waaronder het document zal komen te staan Publicatie:duid aan vanaf wanneer tot wanneer het document in de boomstructuur te zien zal zijn Omschrijving:voor intern gebruik Wanneer Online of Offline documenten aangepast worden, zal er steeds verplicht een nieuwe versie van het document aangemaakt worden. end2end solutions pagina 4

5 Bij Type is standaard de optie digitaal geselecteerd. De rest van het scherm hangt af van wat u hier aangeduid heeft. Een andere keuze is URL; dan vult u gewoon het adres van de website in. Met Papier wordt letterlijk een papieren document bedoeld. Het is dus een document waar geen digitale versie van bestaat. In dat geval kunt u aanduiden waar (welke kast, welk dossier,...) het document zich ergens bevindt zodat het toch makkelijk opgezocht kan worden. Bij Menustructuur kunt u in het popup venster een map selecteren door op de naam ervan te klikken. Enkel de mappen waarop u schrijfrechten heeft zijn aanklikbaar. Een document kan maar aan één enkele map toegekend worden. Als u alles ingevuld heeft klikt u bovenaan op Opslaan. Tabblad 2: Classificatie Via dit tabblad kunnen één of meerdere classificaties toegekend worden aan een document. Deze classificaties worden aangemaakt door de administrator van het DMS. Classificaties worden gebruikt in zoekopdrachten. Door op de verrekijker te klikken verschijnt er een popup-venster met een overzicht (boomstructuur) van alle bestaande classificaties. Door op de naam ervan te klikken kunt u een classificatie selecteren en via het icoontje met de vuilbak terug verwijderen. Ook zijn de velden Referentie en Codering ter beschikking. meer uitleg? Tabblad 3: Versiebeheer Van elk document worden verschillende versies bijgehouden. Via dit tabblad hebt u daar een overzicht van voor elk aangemaakt document. end2end solutions pagina 5

6 Per versie kunnen de volgende acties ondernomen worden: Publiceren Terugnemen Alias maken Versie terugplaatsen Om één van die bewerkingen uit te voeren duidt u de juiste versie van het document aan m.b.v. het selectievakje dat ervoor staat en klikt u bovenaan op Acties. Wanneer een gebruiker een nieuw document aangemaakt heeft, heeft dit standaard de status Nieuw. Via Acties > Publiceren kan de gebruiker een document naar de coördinator doorschuiven, die het document kan goed- of afkeuren. Als deze het goedkeurt staat het online, als deze het afkeurt stuurt hij het terug naar de gebruiker ter verbetering. Via Acties > Terugnemen kan de gebruiker het document van de coördinator terugnemen voor verdere bewerkingen. Het document heeft dan terug de status Nieuw. Telkens een nieuwe versie of release gecreëerd wordt, wordt ook de persoon die de aanpassingen doet als auteur toegekend aan die versie of release. Een gebruiker kan via deze acties ook een Alias maken van een aangemaakt document dat de status Online heeft. Een alias is een snelkoppeling van een online document, een soort van kopie. In de alias kan enkel de menustructuur bepaald worden. De onderliggende gegevens zijn die van het originele document aangezien de alias hiervan een snelkoppeling (link) is. Via de optie Acties > Terugplaatsen kan de gebruiker een versie terug naar de coördinator sturen ter goedkeuring. OPMERKING: Een gebruiker kan ook eenzelfde actie op meerdere documenten tegelijkertijd toepassen door meerdere documenten te selecteren alvorens de actie uit te voeren. Tabblad 4: Commentaar Dit toont een overzicht van alle opmerkingen die door een coördinator werden ingevuld bij het afkeuren van het document. Ook de naam van de coördinator die het document afgekeurd heeft staat erbij. Als het document dus nooit afgekeurd werd of nog niet ter goedkeuring aan de coördinator aangeboden werd zal hier niets te zien zijn. Door op de reden van afkeuring te klikken opent er zich een popup-venster met meer gegevens: de naam, menustructuur van het document, de eigenaar, wie de coördinator is die de commentaar ingegeven heeft, wanneer die dat gedaan heeft en natuurlijk de commentaar zelf. end2end solutions pagina 6

7 end2end solutions pagina 7

8 NIVEAU 2: COÖRDINATOR De coördinator is één niveau hoger dan de gebruiker. De coördinator heeft buiten de rechten van een gebruiker de extra mogelijkheid om via Beheer Documenten alle content die in een bepaald menu-item komt te evalueren, goed te keuren om het online te plaatsen, af te keuren of terug te sturen naar de gebruiker. Hij kan ook een document dat ter goedkeuring wordt aangeboden zelf aanpassen. Tenslotte kan de coördinator nieuwe submenu-items creëren onder zijn menu-item en is hij verantwoordelijk voor alle content die onder zijn submenu-item gepubliceerd wordt. Onder Mijn Documenten staat net zoals bij de gebruiker een overzicht van de documenten die de coördinator zelf aangemaakt heeft. Een coördinator heeft twee keuzemogelijkheden in het menuoverzicht die een gebruiker niet heeft: Beheer Documenten en Instellingen. De belangrijkste taak van de coördinator is het goed- of afkeuren van documenten die door een gebruiker opgesteld zijn. Via Beheer documenten > Ter goedkeuring kan de coördinator een overzicht opvragen van alle documenten die de gebruiker gepubliceerd heeft. Van daaruit kan de coördinator het document eventueel nog aanpassen: hij kan alle gegevens aanpassen en zelfs een ander document opladen. Via de knop Acties kan de coördinator het document goed- of afkeuren. Als het document goedgekeurd wordt krijgt het de status Online. Als het afgekeurd wordt komt er een popup-venster waarin de coördinator eventueel de reden van afkeuring kan ingeven, zodat de gebruiker precies kan zien wat het probleem was wanneer het afgekeurde document terug bij hem terechtkomt. Als het document afgekeurd is kan de coördinator het document niet meer opvragen totdat de gebruiker het weer naar hem stuurt ter goedkeuring. Via Beheer Documenten kan de coördinator ook alle Offline documenten opvragen. Van daaruit kan de coördinator het document nog aanpassen. Offline documenten kunnen via Acties terug Online geplaatst worden. end2end solutions pagina 8

9 Tenslotte is er ook een lijst beschikbaar van alle Online documenten. Hier kan de coördinator de volgende acties op uitvoeren: Offline halen of Alias maken. Van daaruit kan de coördinator het document eventueel nog aanpassen. Hij kan alle gegevens aanpassen en zelfs een ander document opladen. Een coördinator kan ook zelf documenten aanmaken en voor publicatie opgeven via Documenten of via Mijn Documenten. Als het gaat over een menu-item waar hij zelf coördinator van is moet het document door niemand meer goedgekeurd worden. Als hij een document publiceert voor een menu-item van een andere coördinator moet dit door deze laatste wel eerst goedgekeurd worden. De coördinator kan enkel documenten opladen voor de mappen waarvoor hij schrijfrechten heeft. Hij ziet alle mappen waarvoor hij leesrechten heeft. De coördinator is verantwoordelijk voor (alle content van) een folder, die door hem toegewezen is door de administrator. De coördinator kan voor zijn folder(s) subfolders aanmaken, en voor die subfolders eventueel ook subcoördinators aanduiden. Als hij dit niet doet is hij zelf coördinator van die subfolders. Een subcoördinator heeft dezelfde functionaliteiten als een coördinator. Het beheer van die folders gebeurt via Instellingen > Beheer Menustructuur. Hier bepaalt de coördinator in feite de onderverdeling van de submappen onder Documenten. Dit enkel voor de mappen waar hij door de administrator als verantwoordelijke werd aangesteld. De rootstructuur wordt altijd door de administrator opgesteld. De coördinator kan nooit een map aanmaken op het hoogste niveau (zoals hier de mappen Hyperlink en Systeemfolder), hij kan dit enkel doen op subniveau. In het overzicht kan men via het icoontje rechts alle subfolders van een menu-item bekijken. Instellingen > Beheer Menustructuur: een map aanmaken/aanpassen Tabblad 1: Algemeen end2end solutions pagina 9

10 Bovenaan dit scherm wordt altijd via een broodkruimel aangeduid onder welke folder(s) u aan het werken bent. De volgende gegevens worden gevraagd: Naam Actief: hiermee geeft u aan of de folder zichtbaar moet zijn of niet / optie Netwerkfolder Hoofditem Coördinators Omschrijving: intern gebruik De coördinator kan hier de optie Netwerkfolder aanduiden. Als die optie niet aangeduid wordt is de folder automatisch een Gewone folder. Afhankelijk van de aangeduide optie verandert ook de rest van het scherm. Een Netwerkfolder verwijst in feite naar een folder die lokaal op de computer opgeslagen staat. Wanneer men Netwerkfolder aanvinkt, verschijnt er onderaan een textbox waarin het pad naar de gewenste folder op de file-server kan worden ingevuld. Wanneer een gebruiker onder Documenten zulk een menu-item opent, wordt de Windows Verkenner geopend en wordt de inhoud van de geselecteerde folder getoond. Een netwerkfolder is in de menustructuur links op het scherm te herkennen aan het icoontje. Een Gewone folder is anders: dit is een folder waar documenten in opgeslagen kunnen worden. Om een gewone folder aan te maken vinkt u hier niets aan. Een gewone folder kunt u in de menustructuur herkennen aan. Er is ook nog een optie Systeemfolder. Dit is een folder op het eerste niveau van de menustructuur van DMS en kan enkel door een administrator aangemaakt worden. De coördinator kan deze optie niet aanduiden. De coördinator kan enkel submappen voor systeemfolders aanmaken. Systeemfolders herkent u aan. end2end solutions pagina 10

11 Via Hoofditem kunt u d.m.v. het popup-venster aanduiden onder welke folder uw nieuwe subfolder moet komen te staan. Alleen de folder(s) waar u de coördinator van bent zijn hierbij aanklikbaar. Bij Coördinators kunt u via de verrekijker aanduiden welke coördinator u verantwoordelijk wilt stellen voor die folder. Er verschijnt dan een popup-venster met een zoekfunctie. Gebruikers kunnen ook worden aangeduid als coördinator voor een folder. Via kunt u alle permissies die aan de hoofdfolder gekoppeld zijn automatisch laten toepassen op uw folder. Zo hoeft u niet opnieuw te definiëren welke coördinator(s) verantwoordelijk zijn voor uw folder als dit toch hetzelfde is als de permissies van het hoofditem. Eens u de rechten (permissies) gedefinieerd heeft kunt u de optie Voeg deze rechten toe aan alle subitems aanduiden. Alle mappen die onder uw map gedefinieerd worden zullen dan automatisch dezelfde rechten hebben. Tabblad 2: Beveiliging end2end solutions pagina 11

12 Hier kunt u lees- en schrijfrechten toekennen aan gebruikers voor uw folder. Schrijfrechten wil zeggen dat de gebruiker aan die folder documenten kan hangen. Leesrechten wil zeggen dat de gebruiker gewoon kan bekijken welke documenten in deze folder staan zonder dat hij er zelf kan toevoegen of er dingen aan kan wijzigen. Via de icoontjes kunt u personen aanduiden, verwijderen of beslissen om dezelfde rechten toe te kennen die aan het hoofditem gekoppeld zijn. De rechten die u hier definieert kunt u ook automatisch laten toekennen aan alle subitems die onder uw folder zullen worden aangemaakt. Bij leesrechten kunt u via de optie Publiek aanduiden dat iedereen die op het systeem kan inloggen leesrechten heeft op uw folder. end2end solutions pagina 12

13 NIVEAU 3: ADMINISTRATOR De administrator is één niveau hoger dan de coördinator en twee niveau s hoger dan de gebruiker. De administrator heeft buiten de rechten van een coördinator de extra mogelijkheid om via Instellingen naast de menustructuur ook de classificaties te beheren. Via Menustructuur kan de administrator net zoals de coördinator nieuwe mappen aanmaken. Het verschil is dat de administrator de rootstructuur van de menustructuur bepaalt en dus ook Systeemfolders kan aanmaken. Dit zijn folders waaraan rechtstreeks geen documenten kunnen worden gekoppeld (folders met een slotje). Een coördinator kan hieronder wel submappen maken waaronder een gebruiker dan weer documenten kan hangen als hij op deze map schrijfrechten heeft. Een administrator heeft in zijn menustructuur niet het onderdeel Beheer Documenten dat bij een coördinator wel te zien is. Het goed- of afkeuren van documenten gepubliceerd door een gebruiker is de specifieke taak van de coördinator. Onder Mijn Documenten staat net zoals bij de gebruiker en de coördinator een overzicht van de documenten die de administrator zelf gemaakt heeft. Van daaruit kan een administrator ook zelf documenten aamaken en opladen. Onder Documenten kan de administrator documenten opladen onder een bepaalde map. Dit geldt enkel voor de mappen waarvoor de administrator schrijfrechten heeft. Hij ziet enkel de mappen waarvoor hij leesrechten heeft. Een administrator kan de lees- en schrijfrechten voor eender welke map bepalen. Een administrator definieert een coördinator voor een bepaalde folder. Hij beslist welke coördinator verantwoordelijk is voor welke map en dus ook voor alle documenten die hieronder gepubliceerd worden. Een coördinator kan meerdere menu-items toegekend krijgen door de administrator. Onder deze menu-items kan de coördinator dan eventueel submappen aanmaken. Een administrator kan ook de menustructuur van een coördinator aanpassen. Instellingen > Beheer Menustructuur: een map aanmaken/aanpassen Tabblad 1: Algemeen end2end solutions pagina 13

14 Bovenaan dit scherm wordt altijd via een broodkruimel aangeduid onder welke folder(s) u aan het werken bent. De volgende gegevens worden gevraagd: Naam Actief: hiermee geeft u aan of de folder zichtbaar moet zijn of niet / optie Netwerkfolder/Systeemfolder Hoofditem Coördinators Omschrijving: intern gebruik De administrator kan hier de optie Netwerkfolder of Systeemfolder aanduiden. Als geen van de twee aangeduid wordt is de folder automatisch een Gewone folder. Afhankelijk van de aangeduide optie verandert ook de rest van het scherm. Een Netwerkfolder verwijst in feite naar een folder die lokaal op de computer opgeslagen staat. Wanneer men Netwerkfolder aanvinkt, verschijnt er onderaan een textbox waarin het pad naar de gewenste folder op de file-server kan worden ingevuld. Wanneer een gebruiker onder Documenten zulk een menu-item opent, wordt de Windows Verkenner geopend en wordt de inhoud van de geselecteerde folder getoond. Een netwerkfolder is in de menustructuur links op het scherm te herkennen aan het icoontje. Een Gewone folder is anders: dit is een folder die binnen het DMS aangemaakt wordt en waar documenten in opgeslagen kunnen worden. Om een gewone folder aan te maken vinkt u hier niets aan. Een gewone folder kunt u er in de menustructuur herkennen aan. Tenslotte is er de optie Systeemfolder. Dit is een folder op het eerste niveau van de menustructuur van DMS en kan enkel door een administrator aangemaakt worden. De coördinator kan deze optie niet aanduiden. De administrator duidt voor een systeemfolder een coördinator aan die hiervoor verantwoordelijk is. Deze folders herkent u aan. end2end solutions pagina 14

15 Via Hoofditem kunt u d.m.v. het popup venster aanduiden waar ergens in de menustructuur uw folder moet komen te staan. Bij Coördinators kunt u via de verrekijker aanduiden welke coördinator u verantwoordelijk wilt stellen voor die folder. Er verschijnt dan een popup venster met een zoekfunctie. Gebruikers kunnen ook worden aangeduid als coördinator voor een folder. Via kunt u alle permissies die aan de hoofdfolder gekoppeld zijn automatisch laten toepassen op uw folder. Zo hoeft u niet opnieuw te definiëren welke coördinator(s) verantwoordelijk zijn voor uw folder als dit toch hetzelfde is als de permissies van het hoofditem. Eens u de rechten (permissies) gedefinieerd heeft kunt u de optie Voeg deze rechten toe aan alle subitems aanduiden. Alle mappen die onder uw map gedefinieerd worden zullen dan automatisch dezelfde rechten hebben. Tabblad 2: Beveiliging Hier kunt u lees- en schrijfrechten toekennen aan gebruikers voor uw folder. Schrijfrechten wil zeggen dat de gebruiker aan die folder documenten kan hangen. Leesrechten wil zeggen dat de gebruiker gewoon kan bekijken welke documenten in deze folder staan zonder dat hij er zelf kan toevoegen of er dingen aan kan wijzigen. Via de icoontjes kunt u personen aanduiden, verwijderen of beslissen om dezelfde rechten toe te kennen die aan het hoofditem gekoppeld zijn. De rechten die u hier definieert kunt u ook toekennen aan alle subitems die onder uw folder zullen worden aangemaakt. Bij leesrechten kunt u via de optie Publiek aanduiden dat iedereen die op het systeem kan inloggen leesrechten heeft op uw folder. Instellingen > Beheer Classificaties: een classificatie aanmaken/aanpassen end2end solutions pagina 15

16 De administrator is bevoegd om de classificatieboom van classificaties aan te maken. Een document kan aan één of meerdere classificaties gekoppeld worden. Classificaties kunnen gebruikt worden in zoekopdrachten. Per classificatie moet enkel een Naam opgegeven worden en het Hoofditem waaronder de classificatie hangt. Via de broodkruimel ziet u waar ergens in de classificatiestructuur u aan het werken bent. Automatisch is dat hoofditem dan ook aangeduid in het tweede veld, maar door op de verrekijker te klikken kan de administrator eventueel een ander hoofditem aanduiden (via popup-venster). end2end solutions pagina 16

Document Management Server Gebruikers handleiding

Document Management Server Gebruikers handleiding OpenIMS CE Versie 4.2 Document Management Server Gebruikers handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING...4 1.1 Cliënt specificaties...4 2 INTRODUCTIE OPENIMS CE...5 2.1 Inloggen...5 2.2 Taal

Nadere informatie

Handleiding kasten Extern documentenbeheer

Handleiding kasten Extern documentenbeheer Handleiding kasten 1. Inleiding... 3 2. Voorbereiding en organisatie... 4 2.1. Fysieke locatie van de kast(en) bepalen... 4 2.1.1. Ftp of http-server instellingen... 4 2.1.2. Locatie op je eigen boekhoudserver

Nadere informatie

De inlogpagina van het CMS wordt nu geladen. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in

De inlogpagina van het CMS wordt nu geladen. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in Handleiding Content 2 MS Gefeliciteerd met uw keuze voor Content 2 MS, het CMS van Eye for your Vision. Met ons CMS kunt u heel eenvoudig, zonder kennis van de onderliggende techniek, de inhoud van uw

Nadere informatie

2 Pagina s binnen TYPO3

2 Pagina s binnen TYPO3 2 Pagina s binnen TYPO3 Als u links onder de module Web klikt op de submodule Pagina krijgt u aan de rechterzijde het volgende scherm: Afbeelding 2.2 (frontend) Afbeelding 2.1 (backend) De gele, blauwe

Nadere informatie

Handleiding website menu s en pagina s

Handleiding website menu s en pagina s Handleiding website menu s en pagina s Versie 0.1 januari 2012 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het opzetten van de menubalken van de website... 3 3 Het opzetten van de pagina s achter het menu...

Nadere informatie

Outlook. Outlook instellen met hosted exchange 2010. Auteur: Kris Banken. Datum: 15 september 2014. Versie 3.1. Versiebeheer:

Outlook. Outlook instellen met hosted exchange 2010. Auteur: Kris Banken. Datum: 15 september 2014. Versie 3.1. Versiebeheer: Outlook Outlook instellen met hosted exchange 2010 Auteur: Kris Banken Datum: 15 september 2014 Versie 3.1 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Aard van aanpassing 0.1 15 juli 2013 Jens Heusdens Aanmaak van

Nadere informatie

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp A-1 Inhoudsopgave Deel 1 handleiding B-1 Deel 2 Het doel van MASTERPLAN C-1 Deel 3 software versies D-1 1 Versie 7.0.0.1 D-1 2 Versie 6.6.0.90 D-1 3 Versie 6.6.0.87 D-1 4 Versie 6.6.0.85 D-1 5 Versie 6.6.0.84

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

DEEL II DIAS ALGEMEEN

DEEL II DIAS ALGEMEEN Handleiding Inhoudsopgave DEEL I INLEIDING 5 DEEL II DIAS ALGEMEEN 8 WERKOMGEVING 9 Menubalk 9 Werkbalken 9 Velden 10 Aanpassen kolombreedtes 10 OPENINGSMENU 11 STARTMENU 12 DOCUMENTENBEHEER 14 Algemeen

Nadere informatie

Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving.

Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving. Content Management > Vereisten Content Management Deze onderwerpen zijn van toepassing op alle eindgebruikers van Content Collection en Blackboard Learn - Content Management, waaronder studenten, cursusleiders,

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

1 De onderdelen van TYPO3

1 De onderdelen van TYPO3 Nederlandse versie 1.03 Webredactie-MC@tudelft.nl 13 mei 2014 Inhoudsopgave 1 De onderdelen van TYPO3... 3 1.1 De basis... 3 1.1.1 Inloggen... 3 1.1.2 Het hoofdmenu... 3 1.1.3 Pagina-/ Bestandsboom...

Nadere informatie

Klachtenbeheer (Intranet)

Klachtenbeheer (Intranet) Klachtenbeheer (Intranet) Versie:1 1/17 1 INLEIDING...3 2 NAVIGATIE VAN DE APPLICATIE...3 3 FRONT-END (OP DE WEBSITE)...4 3.1 Het online melden van klachten... 4 3.2 Mijn meldingen... 5 4 BACK-END...6

Nadere informatie

Inhoud Inhoud Inleiding Starten met het portfolio Portfolio delen Dossier Formulieren Bestanden en mappen beheren

Inhoud Inhoud Inleiding Starten met het portfolio Portfolio delen Dossier Formulieren Bestanden en mappen beheren Inhoud Inhoud 1 Inleiding 3 Starten met het portfolio 4 Wachtwoord aanmaken 4 Inloggen in het portfolio 4 Uw gegevens wijzigen 4 Structuur van het portfolio 5 Basisprincipes 7 Data uit de tabel opslaan

Nadere informatie

Handleiding Content Management Systeem Umbraco. Versie 1.2

Handleiding Content Management Systeem Umbraco. Versie 1.2 Handleiding Content Management Systeem Umbraco Versie 1.2 Inhoudsopgave 1. Umbraco tour... 3 1.1 Inloggen in het Umbraco systeem... 3 1.2 De indeling van Umbraco... 3 2. Inhoud van uw website... 5 2.1

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

SpinOffice handleiding

SpinOffice handleiding SpinOffice handleiding Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van de software. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand met documentbeheer

Nadere informatie

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID HANDLEIDING VOOR DE WEBAPPLICATIE Op deze pagina s vindt u de nodige informatie om te werken met de webapplicatie van het Impulsfonds. Wij raden u aan om deze pagina

Nadere informatie

Handleiding DocRoom Klanten

Handleiding DocRoom Klanten Handleiding DocRoom Klanten Boomstructuur 2.0 31 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Tineke Stalmans Inhoudstafel 1 Voorwoord... 3 2 Inleiding... 4 3 Hoe ECM (DocRoom) starten?... 5 3.1 Inloggen... 5 3.2

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Beheerdershandleiding

Beheerdershandleiding Beheerdershandleiding OpusFlowCRM binnen een NT Netwerk en/of Terminal Server DEZE HANDLEIDING IS NIET BEDOELD VOOR INSTALLATIE OP LATOPS/OFFLINE WERKSTATIONS! OpusFlowCRM is een product van: OpusFlow

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BREEAM-NL Assessmenttool Nieuwbouw

Gebruikershandleiding BREEAM-NL Assessmenttool Nieuwbouw Gebruikershandleiding BREEAM-NL Assessmenttool Nieuwbouw Voor versie 4.0, opleverdatum 1 mei 2012 Mathijs van Vulpen 3-7-2012 Status definitief Datum 20 juli 2012 Versie 4.1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

De gebruikershandleiding mag in zijn geheel in digitale of gedrukte versie vrij worden verspreid onder alle

De gebruikershandleiding mag in zijn geheel in digitale of gedrukte versie vrij worden verspreid onder alle Copyright Deze gebruikershandleiding is auteursrechtelijk beschermd. Wijzigingen in de inhoud, of gedeeltelijke overname van de inhoud, is alleen toegestaan na toestemming van de houder van het auteursrecht.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

Door to Door Engine Handleiding

Door to Door Engine Handleiding Door to Door Engine Handleiding www.doortodoorengine.be huis-aan-huiscommunicatie Door to Door Engine inhoudsopgave Door to Door Engine introductie 3 1. Getting started 4 2. De opties Weergave en Toon

Nadere informatie

Handleiding voor content managers. Versie 1.0

Handleiding voor content managers. Versie 1.0 Handleiding voor content managers Versie 1.0 Versiebeheer Versienummer Fast2web D7 Versie Auteur Datum 1.0 v1.2 Thibault Dujardin 19/11/2013 Fast2webD7_User manual_content manager_nl_1.0.docx 2/32 Inleiding

Nadere informatie

HANDLEIDING. WordPress LAATSTE VERSIE: 29-12-2011 RODER!CKVS WEBDESIGN & WEBHOSTING

HANDLEIDING. WordPress LAATSTE VERSIE: 29-12-2011 RODER!CKVS WEBDESIGN & WEBHOSTING HANDLEIDING WordPress LAATSTE VERSIE: 29-12-2011 RODER!CKVS WEBDESIGN & WEBHOSTING Inhoudsopgave Inloggen... 3 Een nieuw bericht plaatsen... 5 Aan een nieuw bericht beginnen... 5 Je bericht bewaren, een

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 06-07-2011 Versie 2.0

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 06-07-2011 Versie 2.0 LTO Noord Handleiding afdelingswebsite Datum: 06-07-2011 Versie 2.0 Inhoud Inleiding... 3 Basisonderdelen van de website... 4 Internet browser opstarten en de website bekijken... 5 Inloggen in CMS achter

Nadere informatie