Verslag activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2010"

Transcriptie

1 Verslag activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2010 De Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen is eind 2005 opgericht om te sturen naar zo veilig en efficiënt mogelijk betaalgedrag. Daarbij gaat het vooral om het stimuleren van elektronische betaalmiddelen (met name pinnen) en het terugdringen van het gebruik van contant geld. In 2009 is er een doelstelling aan toegevoegd: het vervroegen van de invoering van EMV (het nieuwe pinnen) eind 2011 in plaats van eind De Stichting werkt aan de hand van een meerjarenplan dat loopt tot eind 2012 (zie: Wat de vervroegde invoering van het nieuwe pinnen betreft, liggen we keurig op schema. Ook met de beide andere doelstellingen gaat het goed. In 2010 is de stijging van het pinnen voor het derde jaar op rij boven de 10% uitgekomen (de Stichting streeft naar 2,75 miljard pinbetalingen eind 2012). En het aantal pinautomaten is gestegen van ruim naar bijna (het streefcijfer is automaten eind 2012). In dit verslag wordt teruggeblikt op de activiteiten die zijn uitgevoerd in 2010 en summier vooruitgekeken naar In de Stichting werken de volgende partijen samen: alle banken verenigd in de Nederlandse Vereniging van Banken; alle retailers georganiseerd via Detailhandel Nederland, Koninklijke Horeca Nederland of één van de brancheorganisaties voor de benzinestations (VNPI, Nove, Beta, Bovag). 1

2 Inhoud Het nieuwe pinnen...3 Pilots... 3 Resultaat... 3 Promotiematerialen... 3 Telecomspecialist... 4 Klankbordgroep... 5 Terminalvervanging... 5 Sloopregeling... 6 Breedband... 6 Ruim 2,1 miljard pintransacties...6 Bedrijfscampagnes... 7 Branchecampagnes... 8 Actieweken... 8 Eindejaarsoffensief... 9 Weer automaten erbij...10 Brancheprojecten Bijzondere campagnes Regionale Pingebieden Taskforce Overvallen Ansicht kaart Voordelig(er) pinnen Slimme Pinpakketten Media en free publicity Communicatiemateriaal Optimalisatie betalingsverkeer...15 Kassakoppelingen Cashloze supermarkt Pin-oplossingen voor mensen met een beperking Kostenonderzoek In Bestuursleden en Secretariaat

3 Het nieuwe pinnen Na het afsluiten van de Nadere Overeenkomst in mei 2009 werden de pijlen gericht op de versnelde invoering van het nieuwe pinnen. Het startschot kon gegeven worden op 24 november 2009 tijdens een kick off evenement in Madurodam. Daarbij was een groot aantal vertegenwoordigers van brancheorganisaties, schemes, banken en terminalleveranciers aanwezig. Het jaar 2010 was het jaar van de grote voorbereiding op landelijke uitrol van het nieuwe pinnen. Voor de betrokken partijen en organisaties betekende dit een grote inspanning. Pilots Om de reacties van het publiek op het nieuwe pinnen te testen, het instructie- en Point-of-Sale-materiaal uit te proberen en te bekijken waar ondernemers in de praktijk tegenaan lopen, zijn in 2010 pilots gehouden. Het ging om pilots bij individuele bedrijven, maar ook om pilots in twee complete winkelgebieden. De eerste winkelcentrumpilot ging op 14 juni van start in winkelcentrum Gelderlandplein in Amsterdam. Uitbreiding van de pilot vond plaats op 12 oktober in winkelcentrum Leidsenhage in Leidschendam. De pilots werden redelijk low-profile gedraaid: buiten de directe omgeving is geen ruchtbaarheid aan de pilots gegeven. Voor de begeleiding naar zowel acceptanten als consumenten was een promotieteam gedurende winkelopeningstijden beschikbaar. Dit promotieteam opereerde vanuit een winkelpand dat voor de pilot omgebouwd was tot informatiepunt. Resultaat Aan het eind van de pilot op het Gelderlandplein deden 48 van de 78 winkels mee aan de pilot het nieuwe pinnen. Dat is 62% van het totaal aantal winkels. Aan het eind van de pilot op Leidsenhage waren 105 van de 175 winkels overgeschakeld op het nieuwe pinnen. Dit is 60% van het totaal aantal winkels. Over het algemeen waren zowel acceptanten als consumenten tevreden. Door optimalisatie van software duurt de transactietijd van het nieuwe pinnen (een zorgpunt) nauwelijks langer dan bij het oude pinnen. De betaalhandeling leverde voor consumenten geen noemenswaardige problemen op. Wel bracht de pilot op het Gelderlandplein een aantal backofficeproblemen naar voren die de landelijke uitrol in de weg stonden. Op het moment van het schrijven van dit jaarverslag zijn die problemen inderdaad opgelost en kan de uitrol beginnen. Promotiematerialen Op de plaatjes hierna ziet u afbeeldingen van het promotie-informatiemateriaal dat voor acceptanten en medewerkers is ontwikkeld. Uit de pilots bleek dat de materialen in een behoefte voorzien. Ze worden dan ook gebruikt naar alle ondernemingen. 3

4 POS-materiaal Infowaaier medewerkers Poster backoffice winkel Ondernemersfolder Actiedisplay (Maestro) Telecomspecialist In de pilotgebieden was een telecomspecialist beschikbaar om acceptanten gratis te adviseren over hun telecomverbinding voor het betalingsverkeer. Indien gewenst zette hij acceptanten, wederom gratis, over van smalband naar breedband. Veel acceptanten in de pilotgebieden hebben gebruik gemaakt van de adviezen. Van de omzetservice is tien keer gebruik gemaakt. Op basis van ervaringen op de pilotlocaties konden instructies voor ondernemers en installateurs worden opgesteld. Ook zijn er testimonials opgetekend. 4

5 Klankbordgroep In de aanloop naar de landelijke uitrol van het nieuwe pinnen was het wenselijk om de voortgang van het omschakelingsproces te monitoren en met ondernemers te spreken over probleempunten en mogelijke oplossingen. Op initiatief van het Projectbureau EMV is daarom de klankbordgroep EMV opgericht. Deze groep wordt gevormd door vertegenwoordigers van enkele grootwinkelbedrijven die winkels in de pilotgebieden hebben. Daarnaast zijn mkb ers uit de pilotgebieden uitgenodigd om deel te nemen. De klankbordgroep zal na de start van de landelijke uitrol van het nieuwe pinnen opgeheven worden. Terminalvervanging Ondernemers moesten ervoor zorgen dat hun betaalautomaat geschikt was voor het nieuwe pinnen. Een deel van de betaalautomaten moesten daarvoor geheel vervangen worden, een deel kon worden geüpgraded. Voor ondernemers die door de vervroegde invoering van EMV korter dan 5 jaar met hun betaalautomaat konden doen, is een sloopregeling in het leven geroepen. Deze maatregel was bedoeld om enerzijds de pijn te verzachten en anderzijds een stimulans naar betaalautomaatleveranciers, wederverkopers en ondernemers om ruimschoots voor het einde van PIN en het magneetstripbetalen (eind 2011) de betaalautomaten gereed te hebben. Begin 2010 moesten er nog ruim betaalautomaten vervangen worden en softwareupgrades worden uitgevoerd. Eind 2010 was de vervanging en upgrading volgens planning gevorderd. Op 31 december 2010 waren er nog maar apparaten niet geschikt voor het nieuwe pinnen, hadden bijna betaalautomaten nog een software upgrade nodig en moesten bijna apparaten worden vervangen. 5

6 Sloopregeling Zoals gezegd, hebben ondernemers met bepaalde typen betaalautomaten die in 2009, 2010 en in 2011, maar vóór 1 juli 2011 een nieuwe terminal aanschaften of aanschaffen recht op een slooppremie. De hoogte van de slooppremie is afhankelijk van het type terminal en de periode waarin deze gekocht is (hoe langer geleden, hoe lager de premie). Eind 2010 heeft het bestuur van de Stichting besloten de declaratietermijn voor afhandeling van de sloopregeling door leveranciers te verlengen van 31 december 2010 naar 31 mei Ook de zogenoemde upgradevergoeding waar leveranciers aanspraak op maken is verlengd naar eind mei. Eind 2010 is ruim een derde van de geprognosticeerde vergoedingen gedeclareerd en uitbetaald. Breedband Breedband is de aangewezen verbinding voor het nieuwe pinnen. Om acceptanten hiervan bewust te maken is de campagne voor breedbandpinnen (feitelijk gestart met het uitbrengen van het rapport Verkeerd Verbonden in 2006) geïntensiveerd en specifiek gericht op MKB-ondernemers door de campagne onder de vlag van het nieuwe pinnen Sluit u aan op breedband. Sneller en goedkoper. ) In de campagne worden de voordelen van breedbandpinnen (hogere snelheid, lagere kosten) uitgelegd. Doelstelling van de campagne is dat 80 tot 85% van alle betaalautomaten voor 31 december 2011 aangesloten is op breedband. Ter vergelijking: in januari 2009 beschikten 55% van de ondernemers over breedbandpinnen, in januari % en eind 2010 ruim 72%. Het aantal breedbandpinners stijgt dus snel, maar er zijn nog altijd ruim ondernemers (die overigens in het algemeen niet veel pintransacties hebben; ze nemen slechts 6,5% van de pintransacties voor hun rekening) over de streep te trekken. In de praktijk is gebleken dat voor de meeste ondernemers het zelf overschakelen van smalband naar breedband een brug te ver is. Om de overstap te faciliteren is een pool met breedbandinstallateurs gevormd. De installateurs op deze lijst voldoen aan de eisen die zijn geformuleerd om tot een verantwoorde omzetting te komen. Deze eisen zijn omschreven in een CSA (Control Self Assessment) die Currence heeft opgesteld. Eind 2010 stonden 30 breedbandinstallateurs op de lijst. Ruim 2,1 miljard pintransacties De Stichting streeft naar 2,75 miljard pintransacties eind In 2010 zijn diverse activiteiten uitgevoerd om het pinnen te stimuleren. Deze activiteiten worden steeds geëvalueerd en bijgesteld op basis van onderzoeksresultaten. Bijzonder behulpzaam daarbij is het door Currence uitgevoerde marktonderzoek naar het betalingsgedrag onder consumenten dat in 2010 in overleg met VPay, Maestro en SBEB is uitgevoerd. 6

7 Centraal platform voor de acties vormt de website Deze site is in 2010 continue geüpdate met nieuwe informatie en links naar relevante sites. SBEB heeft ook banners laten ontwikkelen die door branche- en koepelorganisaties, groot winkelbedrijven, banken en andere stakeholders op hun site zijn geplaatst met een doorlink naar bovengenoemde site. In de eerste helft van 2010 heeft een social media pilot plaatsgevonden. De bedoeling was om kassamedewerkers vaker de pinvraag te laten stellen. Analyse van de gegevens maakte duidelijk dat de inzet van social media voor sommige doelgroepen goed werkte (een aantal supermarkten heeft eigen hyves-omgevingen), maar voor andere doelgroepen nauwelijks iets teweeg bracht. De gedachte is om in 2011 de mogelijkheden van social media om medewerkers en managers van toonbankinstellingen te bereiken verder te onderzoeken. In het eerste kwartaal hebben SBEB en OVD Educatieve Uitgeverij, de grootste speler in het handelsonderwijs in Nederland voor VMBO en MBO, lesmateriaal ontwikkeld aangaande het onderwerp pinnen. Ongeveer 800 docenten hebben een schrijven hierover ontvangen. De studenten, die de kwalificatie verkoopmedewerker en de kwalificatie ondernemer halen, krijgen een certificaat. Bij ABN AMRO, ING, Rabobank en SNS hebben brainstormsessies plaats gevonden om het pinnen te stimuleren. Een aantal uitkomsten zijn in 2010 als activiteit uitgevoerd, zoals het aanpassen van het beeld van de geldautomaten, het draaien van een selectie in het particuliere klantenbestand om doelgroepen die nog niet (veel) pinnen te identificeren en te benaderen, het meesturen van de Wil je bij me pinnen folder met mailing naar zakelijke klanten, doorlinks naar SBEB sites op internetsites van banken, voorlichting en informatie m.b.t. pinnen op de internetsites van banken, zowel het particuliere als het zakelijke deel. Bedrijfscampagnes In februari hebben alle V&D s en La Place restaurants meegedaan aan een op maat gemaakte pinnen campagne. Naast interne en externe promotiematerialen was er ook een filialencompetitie waarbij het filiaal met de grootste pingroei een mooie prijs (een privé-optreden van Jeroen van der Boom) optreden kon winnen. De winnaar uit de La Place-groep had aan de hand van handgeschreven briefjes klanten erop geattendeerd dat als ze zouden pinnen, de medewerkers een prijs zouden kunnen winnen. Deze oproep bleek te werken. Ook het kassa-team van het winnende V&D filiaal heeft al haar klanten gevraagd of ze willen pinnen. Landelijk kan geconstateerd worden dat zowel bij V&D als bij La Place er in de provincie Limburg het minst gepind wordt. Op initiatief van Currence hebben de ketens Bakker Bart en Bruna in de 2 de en 3 de week van mei een tag-on op TV gehad met de slogan Klein bedrag? Pinnen mag!. Bakker Bart heeft daarnaast interne promotiepakketten 7

8 gedistribueerd aan haar filialen t.b.v. het personeel. Van 11 oktober tot 7 november is een pinnen-campagne georganiseerd bij alle Blokker formules (Blokker, Bart Smit, Leen Bakker, Xenos, Casa, Intertoys, Marskramer, Overvecht, Cook & Co en meer) met in totaal 1200 vestigingen in Nederland. De campagne was hoofdzakelijk intern gericht (op de medewerkers). Er werd gebruik gemaakt van: interne promotiematerialen van de Stichting, Point of Sale materialen, een winkelwedstrijd en een korte TV-commercial (5 seconden) werd uitgezonden in de eerste actieweek. De winnende filialen hebben in de actieperiode een grote pingroei kunnen realiseren, doordat ze de pinvraag goed en vaak stelden. Tweehonderd medewerkers van winnende filialen zijn getrakteerd op kaartjes voor een musical. Branchecampagnes Van 8 t/m 28 maart is een supermarktcampagne gehouden (TV, insert in Distrifood, Vaknet TV en sociale media richting kassamedewerkers). Omdat de medewerkers van enkele grote supermarkten goed georganiseerd zijn in sociale netwerken, was de inzet van social media bij die supermarkten effectief. In maart is het aantal pintransacties in de supermarkten met 11,2 % gegroeid ten opzichte van maart De rest van het jaar liet de groei van het aantal pintransacties bij supermarkten te wensen over. Na de supermarktcampagne is er een pinnencampagne gevoerd bij alle tuincentra in Nederland. TV, interne promotiepakketten, POS, taarten, Pin en Win, social media (gericht op kassamedewerkers) en advertenties zijn ingezet. De tuincentra die actief hebben meegedaan door onder andere flyers uit te delen lieten een aanzienlijkere pingroei zien dan hun concurrenten. Sociale media heeft weinig invloed gehad op het gedrag van de medewerkers van de tuincentra. Van 19 april tot en met 9 mei is er campagne gevoerd in de modebranche (kleding- en schoenenzaken). TV, interne promotiepakketten, POS, winkelwedstrijden, social media (gericht op kassamedewerkers), advertenties en banners op intranetten die doorverwijzen naar SBEB sites. De winnende winkels vroegen hun klanten om te pinnen en hadden (zelfgemaakte) briefjes bij de kassa opgehangen. Het effect van social media op de kassamedewerkers was net als bij de tuincentra niet groot. Er is een kleine groei gerealiseerd in deze branche; in deze branche wordt al veel gepind. De branche zou kunnen overstappen op invoering van pin-only-kassa s. In de horeca is in augustus een tag-on-campagne gevoerd Klein bedrag? Pinnen mag!. De campagne werd binnen de horeca in magazines en door direct mail ondersteund. De campagne kreeg veel aandacht op radio en televisie. Actieweken In week 41 (11 tot en met 17 oktober 2010) was de Week van de veiligheid. Deze Week is een initiatief van het CBL om voorafgaande aan de donkere dagen in alle supermarkten de procedures rondom veiligheid onder de aandacht van medewerkers te brengen. De Week is inmiddels door meer brancheorganisaties overgenomen. Dit jaar was Meer pinnen een belangrijke drager in de communicatie. Zo stond pinnen op de campagne-poster en in het boekje voor de medewerkers. Daarnaast hebben de Stichting en het CBL een protocol ontwikkeld met de naam Liever pinnen dan contant. In dit protocol staan tips en regels hoe je de veiligheid in je supermarkt kunt verhogen 8

9 door het pinnen te stimuleren. Dit protocol is verspreid onder alle supermarkten. Tijdens de Veiligheidsweek is een korte TV-commercial (pinnen in de supermarkten) uitgezonden. Voor ondernemers die mee wilden doen aan de Week van de veiligheid was een speciaal veiligheids-voorlichtingspakket gratis bestelbaar via Van 1 tot en met 7 november 2010 heeft de eerste Week van het pinnen plaats gevonden. De gestelde doelstellingen zijn gehaald. In de Week van het pinnen is er 42 miljoen keer gepind (doelstelling: 40 miljoen). De groei in het aantal pintransacties ten opzichte van dezelfde week in 2009 was 13,4 % (doelstelling: 6,3 %). De Week bleek goede aanknopingspunten te bieden voor ondernemers, brancheorganisaties, koepels, banken, terminalleveranciers, schemes en journalisten om extra aandacht te besteden aan het pinnen. Naar de klanten toe was er een uitdrukkelijke vraag om die week te pinnen. Daarnaast zijn klanten gestimuleerd door een Pin&Win-actie. Deze actie voor consumenten heeft op zich een positief effect gehad op de resultaten. De methode riep echter Kamervragen op: iedereen deed automatisch mee. Daardoor was het niet meer nodig dat klanten administratieve handelingen moesten verrichten om kans te maken op een prijs. Deze methode is afgewezen door de minister van financiën en kan dus niet meer worden gebruikt in de toekomst. De samenwerking met banken, koepel- en brancheorganisaties, terminalleveranciers (en APSP s) en schemes werkte goed: hierdoor werden acceptanten en consumenten vanuit diverse kanalen bereikt. We hebben ook geleerd dat de Week van het pinnen eerder in het jaar (kwartaal 1) moeten worden aangekondigd richting stakeholders. Verder blijft het lastig om ondernemers actief te laten participeren. De boodschap pinnen is gratis voor ondernemers was een mooie boodschap om participatie te vragen aan toonbankinstellingen om actief mee te doen. Dit leidde er helaas niet toe dat bedrijven massaal op verkoopniveau communiceerden over de Week van het pinnen en actief in de winkel klanten vroegen om te pinnen. Het blijft nodig om het grote publiek door de inzet van massamediale middelen te benaderen. In 2010 zijn vóór en tijdens de Week van het pinnen radio-commercials uitgezonden, advertenties en banners op internet geplaatst en is buitenreclame ingezet. Eindejaarsoffensief In december wordt er traditioneel veel gekocht en dus ook veel gepind. Om het pinnen in deze tijd nog een extra boost te geven, is een extra actie gehouden. Dit is niet gelopen via de toonbankinstellingen - die hebben het in die periode te druk - maar door de consument er via massamedia op te wijzen dat pinnen veel voordelen heeft en eigenlijk heel normaal is. 9

10 Er is in december twee weken lang van maandag tot en met vrijdag redactionele aandacht besteed aan de voordelen van pinnen d.m.v. het terugkerend item pinner van de dag in het programma Koffietijd. In dezelfde periode zijn commercials uitgezonden rondom het half 8 journaal op RTL. Op vrijdag 10 december stond pinner van de dag in het teken van de 2 miljardste pintransactie van Op 27 december is er melding gemaakt dat op 24 december het grootste aantal pintransacties op één dag ooit heeft plaats gevonden. Weer automaten erbij SBEB wil ertoe bijdragen dat klanten op zoveel mogelijk locaties met hun betaalpas terecht kunnen, zodat zij hun portemonnee met contant geld thuis kunnen laten. Daartoe worden ondernemers benaderd die nog geen pinautomaat hebben of die het pinnen nog niet echt van harte stimuleren en barrières opwerpen door bijvoorbeeld een tarief voor het pinnen onder de tien euro te rekenen. In 2010 is het aantal pinautomaten van toegenomen tot Dat is een groei van 5,9%. Wat betreft het aantal ondernemers dat geld vraagt voor een pintransactie kan worden gesteld dat die inmiddels nauwelijks vindbaar zijn: in 2007 constateerde Currence dat het aantal ondernemers met een tarievenbordje was gedaald van een kwart naar 8%, inmiddels rapporteert het HBD dat het nog maar gaat om 3% van de ondernemers. Ondernemers beseffen steeds beter dat pinnen voor hen om diverse redenen gunstiger is dan contant betalen. Brancheprojecten In 2010 zijn met maar liefst veertien brancheorganisaties pincampagnes gehouden (CBW-Mitex, VBW, KNS, NBOV, AND, ANKO, Anbos, ProVoet, Koninklijke Nederlandse Boekverkopersbond, NOAB, NSO, HOGIAF, CVAH en KHN). Steeds is in nauwe samenwerking met de brancheorganisatie bekeken hoe de doelgroep het beste bereikt kon worden en welke boodschap overgebracht diende te worden. Bij een branche als Mode/Wonen is de pinacceptatie hoog en is de nadruk gelegd op meer pintransacties. Bij de meeste branches moest de nadruk echter gelegd worden op het verhogen van het aantal pinautomaten. In iedere pincampagne is ook het nieuwe pinnen nadrukkelijk meegenomen. Meestal bestond de pincampagne uit het uitbrengen van een pinkrant in de huisstijl van de brancheorganisatie. Daarbij vormden een voorwoord door de voorzitter of directeur van de brancheorganisatie en testimonials van vooraanstaande ondernemers vaste ingrediënten. Naast de pinkranten bestonden de campagnes uit flankerende informatie om de boodschappen diverse malen via diverse kanalen uit te dragen. Zo zijn er 10

11 ansichtkaartacties gevoerd, beurzen bezocht, informatiebijeenkomsten georganiseerd, artikelen geschreven voor nieuwsbrieven etc. Bijzondere campagnes We lichten vier branchecampagnes toe, omdat die net iets anders zijn gevoerd dan de overige tien. De branches Bloemen (VBW, voorjaar) en mode/wonen (CBW-Mitex, najaar) waren breed van opzet. Hierin participeerden, naast brancheorganisaties, ook diverse grootwinkel bedrijven. In samenwerking met Currence is de consument bovendien opgeroepen meer te gaan pinnen met een landelijke TV reclame. Met de CVAH en KHN waren in 2009 al pincampagnes met een pinkrant gehouden. Daarom is ervoor gekozen om de pincampagne anders in te vullen. De CVAH is ondersteund bij hun jaarlijkse marktbezoeken. Hiervoor is speciaal informatiemateriaal ontwikkeld verwijzend naar de slimme pinpakketten en de honderd euro subsidie. In de andere media van CVAH is hieraan ook aandacht besteed. De actie liep in het najaar. Voor de KHN is een antwoordkaart ontwikkeld. Hierop konden ondernemers aangeven pinviltjes, meer informatie over de Slimme Pinpakketten (met 100,- korting) en of een algemeen promotiepakket te willen ontvangen. Ook in de andere mediakanalen van KHN is de informatie gecommuniceerd. De actie is in augustus ondersteund met een landelijke TV-reclame. Dit leidde tot veel externe publiciteit en discussies (onder andere over fooien) binnen de branche. Ongeveer horeca ondernemers hebben de kaart ingevuld en één of meer communicatiematerialen aangevraagd. Regionale Pingebieden In het Vierjarenplan staat het voornemen van de Stichting vermeld om winkelgebieden waar overal gepind kan worden onder de aandacht te brengen. Als pilot is gekozen voor Leidsenhage. Winkelcentrum Leidsenhage heeft zich met deze actie geprofileerd als pingebied. Veiligheid was een belangrijke drijfveer voor het pinproject. De actie liep van het najaar 2009 door tot en met maart Er is een Pin&Win-actie gehouden waarbij in totaal pinbonnen zijn geregistreerd. De actie is een succes geweest, zo bleek uit een kleinschalige enquête gehouden onder de ondernemers van Leidsenhage en uit de pincijfers van dat gebied: in de laatste drie maanden van het pinproject is in Leidsenhage (jan, feb en maart 2010) een groei van gemiddeld 12% gerealiseerd. Landelijk was de pingroei in die periode een stuk slechter: jan 3,7%, feb 6,7% en mrt 8,6%. De actie zorgde dus voor een meer dan gemiddelde groei. Naar aanleiding van deze pilot is besloten winkelgebieden te ondersteunen bij het zich ontwikkelen tot en profileren als een 100% pingebied: een gebied waar klanten in iedere zaak met hun pinpas terecht kunnen en waar geen toeslag voor het pinnen wordt gevraagd. Voor 2010 is als 11

12 doel gesteld om vijf 100% pingebieden te realiseren. Wanneer 100% nog niet realiseerbaar is (maar wel 80 of 90%), kunnen gebieden zich als pingebied kwalificeren. In 2010 zijn de volgende 100% pingebieden gerealiseerd: Winkelplein Waardhuizen, Amstelveen De Koopgoot, Rotterdam De Hoogstraat, Wageningen Winkelcentrum Hoofddorp De Hovel, Goirle Daarnaast is er een project gestart op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. De doelstelling is om hier een pingebied (80-90% pinpenetratie) van te maken. Om de gebieden te ondersteunen is een aantal hulpmiddelen ontwikkeld: 1. draaiboek 2. website ( 3. voorlichtings- en POS (point of sales)materiaal 4. een subsidie van 100,- op slimme pinpakketten voor ondernemingen die nog geen pinapparaat hebben. 5. de pin&win module van Currence. 6. een financiële tegemoetkoming van maximaal ,- te belonen. Uiteraard zijn hier strenge voorwaarden aan verbonden. Het draaiboek is verstuurd naar circa adressen (ondernemersverenigingen/winkeliersverenigingen, organisaties voor binnenstadsmanagement, gemeenten, Kamers van Koophandel, veiligheidsadviseurs, adviseurs Ruimtelijke Ordening, brancheorganisaties MKB etc.) Naar aanleiding van de mailing is er veel contact geweest met gemeenten, Kamers van Koophandel, brancheorganisaties en winkeliersverenigingen. De inschatting is dat in 2011 meer dan 5 100% pingebieden kunnen worden gepresenteerd. Taskforce Overvallen Naar aanleiding van een sterke groei in het aantal overvallen, is de Taskforce Overvallen opgericht door de minister van Justitie. Eind 2010 moest het aantallen overvallen minimaal 30% minder zijn dan in De Taskforce wordt voorgezeten door Burgemeester Aboutaleb en kent als leden vertegenwoordigers van politie, justitie, Detailhandel Nederland, Koninklijke Horeca Nederland en VNO-NCW. De Taskforce Overvallen heeft een aantal maatregelen aangekondigd om het aantal overvallen terug te brengen, o.a. het terugbrengen van de hoeveelheid contant geld die in de ondernemingen aanwezig is. Om ondernemers in overvalgevoelige wijken in de vier grote steden te overtuigen van de voordelen van pinnen heeft SBEB informatiemateriaal ontwikkeld een aangeleverd. De materialen zijn verspreid in overvalgevoelige gebieden in Rotterdam en Utrecht. In Amsterdam en Den Haag worden ze in 2011 verspreid. Daarnaast was SBEB aanwezig op enkele bijeenkomsten van de Taskforce en leverde informatie aan voor bijeenkomsten van CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) in samenwerking met de Kamer van Koophandel. 12

13 Naast informatie over het pinnen is ook aandacht besteed aan het draaiboek Regionale pinprojecten. Ansicht kaart Voordelig(er) pinnen In de Week van het pinnen heeft De heer Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam en voorzitter van de Taskforce Overvallen twee pinprojecten in Rotterdam geopend (Koopgoot en Nieuwe Binnenweg). Hij toonde zich een groot voorstander van pinnen met het oog op buitbeperking bij overvallen. Aboutaleb had echter ook signalen kleine ondernemers gekregen dat zij het pinnen te duur vonden. Daarop heeft SBEB het initiatief genomen om een ansichtkaart te ontwikkelen met als titel In drie stappen naar voordelig(er) pinnen, waarin onder andere gewezen wordt op de gunstige low value payment aanbiedingen die de banken medio 2010 ontwikkeld hebben, op Slimme pinpakketten en op pinnen via breedband. Het eerste exemplaar van de ansichtkaart is door Lodewijk van der Grinten (Koninklijke Horeca Nederland) en Sander van Golberdingen (Detailhandel Nederland) namens SBEB aangeboden aan Taskforce-voorzitter Aboutaleb met de aankondiging dat de kaart begin 2011 verspreid wordt onder ondernemers via brancheorganisaties. Inmiddels hebben ongeveer kaarten hun weg naar ondernemers gevonden, terwijl het stappenplannetje ook in nieuwsbrieven, vakbladen en op websites van brancheorganisaties is verschenen. Slimme Pinpakketten Na de lancering van het initiatief Slimme Pinpakketten in 2007 hebben verschillende stimuleringsacties plaats gevonden. In eerste instantie was er een generieke subsidie van honderd euro per pakket voor alle instappers en overstappers die een Slim Pinpakket afnamen. Deze subsidie heeft anderhalf jaar gelopen. Vervolgens is de subsidie actiematig ingezet. Dit hield in dat een organisatie ( bijvoorbeeld door een leverancier van Slimme Pinpakketten of een brancheorganisatie) de subsidie voor een specifieke actie kon inzetten. Bijvoorbeeld bij beursdeelname of een mailing. In totaal is in 2010 ruim 500 gebruik gemaakt van deze subsidiemogelijkheid. Voor de hiervoor besproken overvalgevoelige gebieden is over Slimme Pinpakketten een folder ontwikkeld, waarin niet alleen het aanbod van de Slimme Pinpakketten overzichtelijk wordt weergegeven, maar leveranciers de afnemers extra voordeel boden, zoals verdubbeling van het aantal transacties of extra pinbonrollen. De Slimme Pinpakketten waren in 2010 aan vernieuwing toe. Dit om in te spelen op de bevindingen in het project Naar een Robuuste Pinketen (McKinsey en Company), de nieuwe mogelijkheid om het pinverkeer via een niet gecertificeerde internetverbinding te laten verlopen en de aantrekkelijke Low Value Payment aanbiedingen van banken waardoor meer gepind kan worden tegen lagere kosten. Vandaar dat alle mogelijke leveranciers van Slimme Pinpakketten een uitnodiging hebben gekregen om nieuwe 13

14 aanbiedingen voor te leggen die getoetst zijn aan de nieuwe criteria die het bestuur van SBEB heeft vastgesteld. Hierbij is aangegeven dat vanaf januari 2011 alle oude pakketten van zouden worden gehaald om te worden vervangen door de nieuwe goedgekeurde Slimme Pinpakketten 2.0. In 2010 hebben 8 partijen voorstellen voor nieuwe Slimme Pinpakketten ingediend. Van deze partijen zijn 17 pakketten goedgekeurd. Een aantal pakketten is afgewezen omdat ze niet aan de criteria voldeden (met name omdat de pintransacties bij groei niet goedkoper werden). De verwachting is dat de aanbieders hun aanbiedingen zullen aanpassen en de pakketten in 2011 aan het assortiment kunnen worden toegevoegd. SBEB zal vanaf februari publiciteit voor de pakketten genereren. Kijkend naar de Slimme Pinpakketten 2.0, dan valt op dat door veel leveranciers creatief is omgesprongen met de eis dat het pakket ook een stimulerend banktarief moest bevatten. We zagen dat niet bancaire partijen ofwel zelf APSP waren of een overeenkomst met een APSP of bank ten behoeve van de aanbieding hebben gesloten. Daarnaast bleek dat de mogelijkheid voor aansluiting op een reeds aanwezige lijn (open internet) goed is benut. De beoordelaars hebben gecontroleerd of de ondernemer bij het aansluiten de helpende hand krijgt van een installateur of een goede instructie met fallbackmogelijkheden. Immers, ontzorging was één van de eisen. Sommige leveranciers bieden overigens (ook) pakketten aan waar de (gecertificeerde) telecom wordt bijgeleverd. Ten slotte viel het de jury op dat leveranciers de aansluitproblematiek rondom de vaste IP-verbinding hebben getracht te vermijden door vaste pakketten op gprs aan te bieden. Dit laatste is naar de mening van de jury voor de ondernemer niet altijd de beste keuze. Dit i.v.m. de lagere beschikbaarheid van de verbinding en de combinatiemogelijkheden andere IP-vragende toepassingen die een vaste verbinding wel heeft, maar een gprs-verbinding niet. SBEB licht ondernemers voor over de voors en tegens van de verschillende pakkettypen. Ook aan de leveranciers is verzocht om ondernemers te helpen de meest optimale keuze te maken. Media en free publicity Er zijn in 2010 veel artikelen geplaatst over pinnen gericht op het MKB. In de volgende bladen heeft SBEB meermaals pinnen nadrukkelijk onder de aandacht gebracht: Lunchroom, Hogiaf (voor jonge Turks-Nederlandse ondernemers), Misset Horeca, Bakkerszaken, Cafékrant, NBT. Ook is het pinnen gestimuleerd via websites, magazines en nieuwsbrieven van brancheorganisaties waarmee pincampagnes zijn gevoerd Communicatiemateriaal Er zijn nieuwe communicatiematerialen ontwikkeld om brancheorganisaties te helpen de pinboodschap beter over te brengen. Verder zijn er banieren ontwikkeld (zie hiervoor 14

15 voor een voorbeeld). De afmetingen van de banieren zijn 210 x 80 cm. Ze zijn gebruikt op beurzen en informatiebijeenkomsten. Nieuw zijn de GIF Banners die op websites geplaatst zijn. Ten slotte zijn er spellen ontwikkeld ( Zoek de vijf verschillen ) waarmee bezoekers op een speelse manier met pinnen bezig kunnen zijn. Lokale acties Om het pinnen positief onder de aandacht te brengen, zijn enkele acties met lokale ondernemers opgezet of ondersteund. Alle pin-acties zijn door SBEB verzameld op de website: Het doel van deze website is om ondernemers te prikkelen om ook dergelijke initiatieven te ontplooien. En om zich te melden bij SBEB voor (communicatieve) ondersteuning. Pin-acties worden vaak ingezet naar aanleiding van thema s, zoals Kerst, Oud&Nieuw, Koninginnedag of het Suikerfeest. Meestal geeft een ondernemer een kleinigheid weg aan klanten die met de pinpas betalen. Optimalisatie betalingsverkeer Kassakoppelingen Niet iedere betaalterminal kan automatisch gekoppeld worden aan iedere kassa. Per kassa-terminal-combinatie worden specifieke kassakoppelingen gemaakt. Voor de toonbankinstelling heeft dit als nadeel dat hij niet zonder meer kan veranderen van leverancier. Voor de kassaleverancier heeft dit als nadeel dat hij voor ieder type terminal een kassakoppeling moet laten ontwikkelen. Dit leidt tot ongewenste kostenverhoging en beperking van keuzemogelijkheden. Vandaar de vurige wens van vertegenwoordigers van toonbankinstellingen en kassaleveranciers om te komen tot standaardisatie van kassakoppelingen. In 2010 is op dit gebied grote vooruitgang geboekt. Ketenpartijen zijn het eens geworden over de standaard: de EPASkassakoppeling, een Europese oplossing. Ook hebben zij de intentie uitgesproken om de standaard verder te ontwikkelen en te implementeren. Uiteraard hangt dit laatste wel af van de vraag vanuit de markt. Zowel terminalleveranciers als hun toeleverende producenten zijn bij het project betrokken. Currence treedt op als projectleider en coördineert tussen EPAS, testlaboratoria, terminalleveranciers, kassaleveranciers, producenten en retailers. Aan het einde van 2010 is een eerste Proof of Concept gepresenteerd op een leveranciersbeurs in Parijs. Verder zijn voorbereidingen getroffen voor Proofs of Concept in drie kolommen (combinatie kassaleverancier/terminalleverancier). Deze zullen in 2011 worden uitgewerkt. Ook de interoperabiliteit zal worden getest. Vervolgens zullen pilots moeten worden uitgevoerd bij toonbankinstellingen en andere kassaleveranciers. Ook zullen kassaleveranciers moeten worden warm gemaakt voor ontwikkeling en implementatie. 15

16 Cashloze supermarkt Zoals bekend heeft de supermarktbranche in 2008 het voornemen uitgesproken om in 2014 zonder contant geld verder te willen. Er is om dit proces te begeleiden een Taskforce ingesteld die door het CBL en SBEB wordt ondersteund. De Taskforce heeft de doelstelling inmiddels iets naar beneden toe bijgesteld. Diverse leden van het CBL vinden cashloos een brug te ver. Vandaar dat men nu stelt te streven naar cashless, door invoering van steeds meer pinonly checkouts (doelstelling: de helft van de kassa s pinonly eind 2012) en verdere electronificatie van het betalingsverkeer (door promotie van het pinnen en innovaties). In 2010 hebben 400 supermarktvestigingen pinonly-kassa s ingevoerd. Soms één, soms meer. In totaal gaat het om ruim 1200 pin-only kassa s in de branche. Er is ervaren dat de introductie van pinonly goed moet worden begeleid richting medewerkers en klanten. Als de pinonly-kassa s eenmaal zijn ingevoerd, dan wennen klanten snel en zien beide partijen de voordelen. Voor de bedrijven gaat het vooral om tijdswinst doordat er geen backoffice-handelingen rondom het contante geld meer hoeven te worden uitgevoerd. Een probleem is dat klanten soms niet in de gaten hebben dat ze bij een pinonly-kassa staan. De supermarktbranche heeft daarom gevraagd om opvallender Point-of-Sale-materiaal dat dit aanduidt. Aanvankelijk maakte ieder bedrijf in de eigen huisstijl dit soort materiaal, maar nu heeft men gevraagd om materiaal met een uniforme landelijke pinnen-huisstijl. Dit materiaal is in 2010 ontwikkeld en wordt in 2011 na een test ter beschikking gesteld. De branche heeft ook behoefte aan een aantal innovaties rondom het betalingsverkeer (retourpinnen, prepaid kaarten, mogelijkheden om de betaling te versnellen). Met de banken is hierover een overleg gestart. Pin-oplossingen voor mensen met een beperking In november is een medewerker betalingsverkeer bij CG-Raad/Viziris aan de slag gegaan. Zij zorgt voor inbreng vanuit haar achterban in de werkgroepen van het MOB en fungeert als klankbord voor projecten die SBEB voor haar achterban heeft geïnitieerd. Samen met De Nederlandsche Bank en de Nederlandse Vereniging voor Banken levert de Stichting hiervoor een financiële bijdrage. Wat SBEB-activiteiten betreft, houdt de medewerkster zich in het bijzonder bezig met onderzoeken over het pinnen, pinonly en andere ontwikkelingen op het gebied van betalingsverkeer. En met het project Pin-arm dat al een aantal jaren loopt en hierna wordt toegelicht. Uit onderzoek van CG-raad/Viziris in samenwerking met SBEB is gebleken dat er voor mensen met een beperking specifieke problemen zijn met het pinnen. De ergonomie en plaatsing van de terminal kan geoptimaliseerd worden. Deze wensen zijn kenbaar gemaakt aan terminalleveranciers en toonbankinstellingen. Daarnaast zou het behulpzaam zijn als het pinautomaat naar de klant toegehaald kan worden en de 16

17 lichtinval door de klant kan worden gemanipuleerd. SBEB heeft het initiatief genomen om een vervolgproject uit te voeren om een zogenoemde pinarm van de grond te krijgen. Aanvankelijk werd ervan uitgegaan dat er geen bestaande oplossingen voor handen waren en dat een product zou moeten worden ontwikkeld. Nader onderzoek wees uit dat er al diverse pin-armen op de markt zijn. In 2010 is eerst geïnventariseerd welke oplossingen op de markt aanwezig zijn. Verder is nagegaan welke eisen retailers en kassaleveranciers aan dergelijke oplossingen stellen. De eisen van de doelgroep waren al eerder in kaart gebracht. Door praktijktesten van de hulpmiddelen door de doelgroep wordt in 2011 onderzocht of de oplossingen ook echt aan hun wensen voldoen. Aanbieders worden vervolgens gestimuleerd eventueel benodigde verbeteringen aan te brengen. Ten slotte worden potentiële afnemers geïnformeerd over het bestaan van het product/de producten en aangespoord het product in te zetten in hun bedrijf. Kostenonderzoek In samenwerking met De Nederlandsche Bank is in 2006 voor het laatst onderzocht hoe hoog de kosten van het toonbankbetalingsverkeer voor ondernemers waren. In het najaar is aan EIM gevraagd een nieuw onderzoek uit te voeren, met als peiljaar Dit onderzoek moet de uitgangssituatie van de Nadere Overeenkomst (stabilisatie kosten in de periode )vaststellen en aangeven wat de ontwikkelingen zijn geweest sinds het vorige peiljaar (2005). Het onderzoek zal in het tweede kwartaal van 2011 worden opgeleverd. Het zal worden gebruikt om toonbankinstellingen voor te lichten over nog efficiënter betalingsverkeer. In 2011 Voor de Stichting zal in 2011 het accent liggen op het invoeren van het nieuwe pinnen. Het stimuleren van ondernemingen om daarvoor maatregelen te nemen, de organisatie van een kick-off bijeenkomst, informatieve mailings naar ondernemingen en hun vertegenwoordigende organisaties, het uitkeren van tegemoetkomingen en het participeren in een tournee met het projectbureau, Maestro en V PAY langs winkelcentra zullen de belangrijkste activiteiten zijn. Daarnaast is het voornemen om partijen in de keten in 2011 nog beter te betrekken bij SBEB-activiteiten. Met name banken hebben diverse mogelijkheden om naar acceptanten en consumenten te communiceren. Als zij tijdig weten welke doelgroepen SBEB op welk moment met welke boodschap tracht te bereiken, kunnen zij het bereik aanzienlijk vergroten. Vandaar dat de Stichting diverse presentaties zal verzorgen over het jaarprogramma bij banken die daarvoor belangstelling hebben. In 2010 is gestart met het verzamelen van informatie ten behoeve van de evaluatie na Daarbij ging het om de kosten van het betalingsverkeer voor ondernemers in

18 Op soortgelijke manier als in 2006 is onderzocht, maar dan over In 2011 wordt een start gemaakt met een onderzoek naar de ontwikkeling van betalingsverkeer op andere terreinen: veiligheid, betrouwbaarheid, efficiency. In 2011 wordt verder een project ingevoerd op het gebied van storingen (betere informatie voorziening, betere signalering, structurele maatregelen ter voorkoming). En natuurlijk gaan we door op de weg naar ruim 2,7 miljoen pintransacties en betaalautomaten door campagnes te voeren in overleg met schemes, banken en toonbankinstellingen. We kijken uit naar campagnes in de benzinebranche, de horeca en convenience on the move. De Week van het pinnen wordt gehouden tijdens de Week van de veiligheid in week 41. In een nieuwsbrief vanuit de voorzitter van de Stichting worden belangstellenden op de hoogte gehouden van de campagnes, resultaten en mogelijkheden om in te haken. 18

19 Bestuursleden en Secretariaat Voorzitter Penningmeester Bestuurslid Bestuurslid H. van den Broek B. Staal J.J. Meerman R.J.M. Hinssen Benoemd door Benoemd door Benoemd door Benoemd door Detailhandel Nederlandse Detailhandel Nederlandse Nederland Vereniging van Nederland Vereniging van Banken Banken Fondsmanager Manager Adviseur Adviseur Janwillem Miriam Osten Margot Savelkoul Gert Silva Burgering Onderzoeker Adviseur Secretaresse Adviseur Fred Zaat Roland Verhoef Mabel Elzinga René de Wit 19

Terugblik op het Vierjarenplan 2009-2012. Verslag van de activiteiten

Terugblik op het Vierjarenplan 2009-2012. Verslag van de activiteiten Terugblik op het Vierjarenplan 2009-2012 Verslag van de activiteiten Inhoud Inleiding 5 Vierjarenplan 2009-2012 7 Financiële middelen 8 Het nieuwe pinnen 9 Meer automaten 18 Meer pinnen 29 Optimalisatie

Nadere informatie

Hoe wordt er gedacht over Alleen pinnen-kassa s?

Hoe wordt er gedacht over Alleen pinnen-kassa s? Hoe wordt er gedacht over Alleen pinnen-kassa s? door Miriam Osten (Manager SBEB) februari 2012 1 Voorwoord Klanten zien in steeds meer winkels Alleen pinnen -kassa s. Bedrijven voeren dit soort kassa

Nadere informatie

Verslag activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2008

Verslag activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2008 Verslag activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2008 De Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen is eind 2005 opgericht om te sturen naar zo veilig en efficiënt mogelijk betaalgedrag. De maatschappelijke

Nadere informatie

Werkplan Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2015

Werkplan Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2015 Werkplan Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2015 De Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen (SBEB) is opgericht als uitvloeisel van het Convenant Betalingsverkeer 2005 dat tussen banken en vertegenwoordigers

Nadere informatie

Verslag activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2012

Verslag activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2012 Verslag activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2012 De Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen is eind 2005 opgericht om de veiligheid en efficiency van het betalingsverkeer te vergroten. De

Nadere informatie

Verslag Activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen

Verslag Activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen Verslag Activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2011 De Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen is eind 2005 opgericht om te sturen naar zo veilig en efficiënt mogelijk betaalgedrag. Daarbij

Nadere informatie

Bent u al klaar voor het nieuwe pinnen?

Bent u al klaar voor het nieuwe pinnen? Bent u al klaar voor het nieuwe pinnen? Voorwoord Als ondernemer in de tabaks- en gemaksdetailhandel wilt u uw klanten een optimale service bieden, maar u wilt ook uw betalingsverkeer veilig en efficiënt

Nadere informatie

Invoering EMV in Nederland (en andere veranderingen in het betalingsverkeer)

Invoering EMV in Nederland (en andere veranderingen in het betalingsverkeer) Invoering EMV in Nederland (en andere veranderingen in het betalingsverkeer) Presentatie voor Detailhandel Nederland 28 augustus 2009 Piet Mallekoote, Algemeen Directeur Currence Voorzitter Afstemgroep

Nadere informatie

KIJK OP WWW.PIN.NL. voor het nieuwe promotiemateriaal. Mei 2013 Nr.1. Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen ISSN 1570-9558

KIJK OP WWW.PIN.NL. voor het nieuwe promotiemateriaal. Mei 2013 Nr.1. Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen ISSN 1570-9558 KIJK OP WWW.PIN.NL voor het nieuwe promotiemateriaal Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen Mei 2013 Nr.1 Aan de samenstelling van deze uitgave wordt de grootst mogelijke zorg besteed.

Nadere informatie

Informatie over het nieuwe pinnen

Informatie over het nieuwe pinnen Informatie over het nieuwe pinnen Bereid uw cliënt voor op het nieuwe pinnen De Nederlandse pin gaat verdwijnen. Ondernemers moeten er voor zorgen dat hun betaalautomaat geschikt wordt gemaakt voor het

Nadere informatie

Verslag activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2009

Verslag activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2009 Verslag activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2009 De Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen is eind 2005 opgericht om te sturen naar zo veilig en efficiënt mogelijk betaalgedrag. Daarbij

Nadere informatie

Het betalingsverkeer: Wil je bij me pinnen?

Het betalingsverkeer: Wil je bij me pinnen? Deze casusopdracht gaat over het betalingsverkeer in supermarkten. Voor het beantwoorden van de vragen moet je gebruik maken van de drie informatiebronnen die na de vragen staan gegeven. In informatiebron

Nadere informatie

Werkplan Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2016

Werkplan Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2016 Werkplan Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2016 De Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen (SBEB) is opgericht als uitvloeisel van het Convenant Betalingsverkeer 2005 dat tussen banken en vertegenwoordigers

Nadere informatie

Tips voor het nieuwe pinnen Pinnen sterk in de lift

Tips voor het nieuwe pinnen Pinnen sterk in de lift Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen Sept 2011 Nr.2 Tips voor het nieuwe pinnen Pinnen sterk in de lift Aan de samenstelling van deze uitgave wordt de grootst mogelijke zorg besteed.

Nadere informatie

Persbericht. Sterke groei elektronisch betalen in 2015. Kenmerk 16-01. Datum 25 januari 2016

Persbericht. Sterke groei elektronisch betalen in 2015. Kenmerk 16-01. Datum 25 januari 2016 Datum 25 januari 2016 Kenmerk 16-01 Gustav Mahlerplein 33-35 1082 MS Amsterdam Postbus 83073 1080 AB Amsterdam Sterke groei elektronisch betalen in 2015 www.betaalvereniging.nl T 020 305 19 00 F 020 305

Nadere informatie

Hoe minder contant, hoe minder risico

Hoe minder contant, hoe minder risico Hoe minder contant, hoe minder risico Renate de Vree Er vinden nog regelmatig overvallen plaats op winkeliers, tankstations en horecaondernemers. Veel van die overvallen betreffen zogenaamde kassaroven.

Nadere informatie

Versneld naar een nog veiliger en efficiënter betalingsverkeer. Vierjarenplan 2009 2012

Versneld naar een nog veiliger en efficiënter betalingsverkeer. Vierjarenplan 2009 2012 Versneld naar een nog veiliger en efficiënter betalingsverkeer Vierjarenplan 2009 2012 Leidschendam, 27 mei 2009 INHOUD Inleiding 3 Doelstellingen 5 De huidige status 6 Activiteiten 2009-2012 8 EMV-programma

Nadere informatie

Het nieuwe pinnen gaat beginnen. Ook bij u!

Het nieuwe pinnen gaat beginnen. Ook bij u! pinnen gaat beginnen. Ook bij u! pinnen gaat beginnen. Ook bij u! Nederland stapt over op het pinnen met de chip in plaats van met de magneetstrip. De eerste pilots van het nieuwe pinnen zijn gestart.

Nadere informatie

KIJK OP WWW.PIN.NL. voor promotiemateriaal. Mei 2015. Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen ISSN 1570-9558

KIJK OP WWW.PIN.NL. voor promotiemateriaal. Mei 2015. Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen ISSN 1570-9558 KIJK OP WWW.PIN.NL voor promotiemateriaal Mei 2015 Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen MB_Raamsticker_160x43,50mm.indd 1 30-12-13 13:36 B_Sticker_60x60_DD.indd 1 30-12-13 13:44 Aan

Nadere informatie

Concept Ruil. begrippen giraal geld contante betalingen indirecte ruil chartaal geld betalingsverkeer directe ruil kosten (betalingsverkeer)

Concept Ruil. begrippen giraal geld contante betalingen indirecte ruil chartaal geld betalingsverkeer directe ruil kosten (betalingsverkeer) DIGITALE LESBRIEF CONTANTE BETALINGEN GETELD Doelgroep: SLU: 4 havo, 4 vwo 1 lesuur, exclusief huiswerkopdracht Concept Ruil begrippen giraal geld contante betalingen indirecte ruil chartaal geld betalingsverkeer

Nadere informatie

Werkplan Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2017

Werkplan Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2017 Werkplan Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2017 De Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen (SBEB) is opgericht als uitvloeisel van het Convenant Betalingsverkeer 2005 dat tussen banken en vertegenwoordigers

Nadere informatie

Evaluatie. van de samenwerking tussen toonbankinstellingen en banken tegen de achtergrond van de ontwikkeling van het betalingsverkeer (2009-2012)

Evaluatie. van de samenwerking tussen toonbankinstellingen en banken tegen de achtergrond van de ontwikkeling van het betalingsverkeer (2009-2012) Evaluatie van de samenwerking tussen toonbankinstellingen en banken tegen de achtergrond van de ontwikkeling van het betalingsverkeer (2009-2012) Voorwoord U hebt het evaluatierapport van de Stichting

Nadere informatie

Mei 2014. Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen

Mei 2014. Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen Mei 2014 Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen ISSN 1570-9558 ISSN 1570-9558 Pinnen, ja graag Campagne 2013 in beeld Op steeds meer plaatsen in Nederland zien we de nieuwe slogan Pinnen,

Nadere informatie

Tariefbordjes verdwijnen uit MKB

Tariefbordjes verdwijnen uit MKB outmeldingen Column Henk van den Broek, voorzitter van de stuurgroep betalingsverkeer van het Platform Detailhandel Nederland. Dat pinnen steeds belangrijker wordt is een goede ontwikkeling voor de veiligheid.

Nadere informatie

KIJK OP WWW.PIN.NL. voor promotiemateriaal. Mei 2014. Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen

KIJK OP WWW.PIN.NL. voor promotiemateriaal. Mei 2014. Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen KIJK OP WWW.PIN.NL voor promotiemateriaal Mei 2014 Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen MB_Raamsticker_160x43,50mm.indd 1 30-12-13 13:36 MB_Sticker_60x60_DD.indd 1 30-12-13 13:44 Aan

Nadere informatie

December 2014 Betalen aan de kassa 2013

December 2014 Betalen aan de kassa 2013 December 2014 Betalen aan de kassa 2013 Betalen aan de kassa 2013 Betalen aan de kassa 2013 Uitkomsten DNB/Betaalvereniging Nederland onderzoek naar het gebruik van contant geld en de pinpas in Nederland

Nadere informatie

Mei 2009. Op weg naar een cashloze supermarkt. Meer pinnen - rapportage van een workshop

Mei 2009. Op weg naar een cashloze supermarkt. Meer pinnen - rapportage van een workshop Mei 2009 Op weg naar een cashloze supermarkt Meer pinnen - rapportage van een workshop 1 Inhoud Aanleiding 5 Inleiding 7 Onderzoeksvraag 9 Conclusie 13 Nawoord 15 Bijlagen 17 2 3 Aanleiding De supermarktbranche

Nadere informatie

CBL Protocol. Liever pinnen dan contant. www.supermarkt.nl. betaalpas

CBL Protocol. Liever pinnen dan contant. www.supermarkt.nl. betaalpas CBL Protocol Liever pinnen dan contant betaalpas www.supermarkt.nl 2 3 1.0 De voordelen van pinnen Er zijn verschillende redenen waarom het prettig is als klanten pinnen in plaats van contant betalen,

Nadere informatie

ANBOS SPECIAL BETALINGSVERKEER. EMV: het nieuwe pinnen gaat beginnen. Voordeliger, er, veiliger en beter voor uw omzet

ANBOS SPECIAL BETALINGSVERKEER. EMV: het nieuwe pinnen gaat beginnen. Voordeliger, er, veiliger en beter voor uw omzet OKTOBER 2010 ANBOS SPECIAL BETALINGSVERKEER EMV: het nieuwe pinnen gaat beginnen PINNEN Voordeliger, er, veiliger en beter voor uw omzet Of u als ondernemer nu wel of geen pinmogelijkheid in uw zaak hebt,

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

2015: het jaar van contactloos betalen Whitepaper

2015: het jaar van contactloos betalen Whitepaper 2015: het jaar van contactloos betalen Whitepaper Inhoudsopgave 2015: het jaar van contactloos betalen Whitepaper Hoofdstuk 1: Sterke groei aantal pinbetalingen in Nederland 3 Hoofdstuk 2: Contactloos

Nadere informatie

Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer. Onderwerp: Tussenrapportage bereikbaarheid van geldautomaten. Samenvatting en aanbevelingen

Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer. Onderwerp: Tussenrapportage bereikbaarheid van geldautomaten. Samenvatting en aanbevelingen 1 MOB/ Onderwerp: Tussenrapportage bereikbaarheid van geldautomaten Samenvatting en aanbevelingen Naar aanleiding van klachten van plaatselijke inwoners van met name kleinere plattelandsgemeentes over

Nadere informatie

2 Cluster 1: Grote bedragen, veel transacties

2 Cluster 1: Grote bedragen, veel transacties 2 Cluster 1: Grote bedragen, veel transacties 2.1 Typering van het cluster Het cluster 'grote bedragen, veel transacties' omvat de detailhandelsbranches warenhuizen, bouwmarkten en supermarkten. Zij hebben

Nadere informatie

BEB 2013-206. Eindrapportage Taskforce Minder Cash in de supermarktbranche

BEB 2013-206. Eindrapportage Taskforce Minder Cash in de supermarktbranche BEB 2013-206 Eindrapportage Taskforce Minder Cash in de supermarktbranche Leidschendam, 12 november 2013 1 Inleiding In november 2008 stelde het bestuur van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL)

Nadere informatie

Het nieuwe pinnen gaat beginnen. Sluit u aan op breedband

Het nieuwe pinnen gaat beginnen. Sluit u aan op breedband Het nieuwe pinnen gaat beginnen Sluit u aan op breedband 2 Het nieuwe pinnen gaat beginnen Sluit u aan op breedband De aangewezen verbinding voor het nieuwe pinnen is een breedbandverbinding. Dat is zeker

Nadere informatie

3 Cluster 2: Lage bedragen, beperkt aantal transacties

3 Cluster 2: Lage bedragen, beperkt aantal transacties 3 Cluster 2: Lage bedragen, beperkt aantal transacties 3.1 Typering van het cluster Winkels in food met een laag transactiebedrag zijn vooral de versspeciaalzaken. Als uitgegaan wordt van de standaardindeling

Nadere informatie

STRIKT VERTROUWELIJK

STRIKT VERTROUWELIJK NADERE OVEREENKOMST II BIJ HET CONVENANT BETALINGSVERKEER 2005 De ondergetekenden De Nederlandse Vereniging van Banken (hierna: NVB), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Drs. C.P. Buijink, ABN

Nadere informatie

Toelichting bij de oproep voor een Dubbele Telecom verbinding in de pinketen

Toelichting bij de oproep voor een Dubbele Telecom verbinding in de pinketen Toelichting bij de oproep voor een Dubbele Telecom verbinding in de pinketen Introductie De Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen (SBEB) wil de beschikbaarheid van de pinbetaalketen verhogen. Een van

Nadere informatie

Monitor betalingverkeer 2009-2012

Monitor betalingverkeer 2009-2012 Monitor betalingverkeer 2009-2012 Eindmeting Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen J. Wils R. Hoevenagel P. van der Zeijden Projectnummer: C10363 Zoetermeer,

Nadere informatie

Rapportage van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer aan de Minister van Financiën

Rapportage van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer aan de Minister van Financiën 1 Rapportage van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer aan de Minister van Financiën Inleiding De eerste vergadering van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) heeft plaatsgevonden op

Nadere informatie

Verslag activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2014

Verslag activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2014 Verslag activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2014 De Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen (SBEB) is opgericht als uitvloeisel van het Convenant Betalingsverkeer 2005 dat tussen banken

Nadere informatie

Eindrapportage project hotspots 2012 het invoeren van alleen pinnen-kassa s in Nederland

Eindrapportage project hotspots 2012 het invoeren van alleen pinnen-kassa s in Nederland Eindrapportage project hotspots 2012 het invoeren van alleen pinnen-kassa s in Nederland 1 Leidschendam, 21 november 2012 Inhoud 1. Inleiding....3 2. De opzet van de hotspots Doelstellingen...4 Deelnemers.

Nadere informatie

Contant geld: gedrag en beleving van retailers

Contant geld: gedrag en beleving van retailers Contant geld: gedrag en beleving van retailers Uitkomsten DNB onderzoek, in samenwerking met Panteia, naar het gedrag en de beleving van retailers ten aanzien van contant geld Retailers zijn een belangrijke

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Extra beveiliging voor HFT201 betaalautomaat Overstappen op IP iets voor u? Gratis laten PINnen, of bordjes bij de kassa?

Extra beveiliging voor HFT201 betaalautomaat Overstappen op IP iets voor u? Gratis laten PINnen, of bordjes bij de kassa? Okt. 2007 Nr.3 Extra beveiliging voor HFT201 betaalautomaat Overstappen op IP iets voor u? Gratis laten PINnen, of bordjes bij de kassa? ISSN 1570-9558 Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch

Nadere informatie

Campagne lancering e-bookplatform

Campagne lancering e-bookplatform Campagne lancering e-bookplatform In opdracht van de Vereniging Openbare Bibliotheken - BNL Update Utrecht, 25 september 2013 Norbert Koopen We willen de bibliotheken een centrale positie in de Nederlandse

Nadere informatie

Voorkom gepiep aan de kassa.

Voorkom gepiep aan de kassa. Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen Maart 2011 Nr.1 Voorkom gepiep aan de kassa. 2011: het jaar van het nieuwe pinnen Nederland stapt over op het nieuwe pinnen. Uw klanten gaan betalen

Nadere informatie

Betalen aan de kassa 2015

Betalen aan de kassa 2015 Betalen aan de kassa 2015 Uitkomsten DNB/Betaalvereniging Nederland onderzoek naar het gebruik van contant geld en de pinpas in Nederland in 2015 1 Gebruik van betaalmiddelen 2010-2015 Grafiek 1a: Totaal

Nadere informatie

Het nieuwe pinnen? U kunt er maar beter snel mee beginnen. Pas op tijd uw betaalautomaat en bankcontract aan!

Het nieuwe pinnen? U kunt er maar beter snel mee beginnen. Pas op tijd uw betaalautomaat en bankcontract aan! Het nieuwe pinnen? U kunt er maar beter snel mee beginnen. Pas op tijd uw betaalautomaat en bankcontract aan! 2 Het nieuwe pinnen? U kunt er maar beter snel mee beginnen. Het betalingsverkeer voor pinnen

Nadere informatie

CBL Protocol PINNEN, JA GRAAG. betaalpas. www.supermarkt.nl. centraal bureau levensmiddelenhandel

CBL Protocol PINNEN, JA GRAAG. betaalpas. www.supermarkt.nl. centraal bureau levensmiddelenhandel CBL Protocol PINNEN, JA GRAAG betaalpas centraal bureau levensmiddelenhandel www.supermarkt.nl 2 CBL PROTOCOL PINNEN, JA GRAAG 3 1.0 De voordelen van pinnen Er zijn verschillende redenen waarom het prettig

Nadere informatie

8 Cluster 7: Ambulante handel, non-food

8 Cluster 7: Ambulante handel, non-food 8 Cluster 7: Ambulante handel, non-food 8.1 Typering van het cluster Het cluster omvat alle bedrijven die als hoofdactiviteit op de markt non-foodproducten verkopen zoals kleding, schoeisel, beeld- en

Nadere informatie

Betalen aan de kassa 2016

Betalen aan de kassa 2016 Betalen aan de kassa 2016 Uitkomsten DNB/Betaalvereniging Nederland onderzoek naar het gebruik van contant geld en de pinpas in Nederland in 2016 1 Gebruik van betaalmiddelen 2010-2016 Grafiek 1a Totale

Nadere informatie

Eindrapportage. Uitvoering 30 Quick Scans Coördinatie publiciteitscampagne

Eindrapportage. Uitvoering 30 Quick Scans Coördinatie publiciteitscampagne Eindrapportage Uitvoering 30 Quick Scans Coördinatie publiciteitscampagne Baarn, 15 januari 2008 Inhoudsopgave 1. Samenvatting en aanbevelingen...1 1.1 Samenvatting...1 1.2 Aanbevelingen...2 2. Aanleiding...3

Nadere informatie

600 korting op kassa en pin als u contactloos betalen van ING erbij neemt

600 korting op kassa en pin als u contactloos betalen van ING erbij neemt 600 korting op kassa en pin als u contactloos betalen van ING erbij neemt V.V. V.V. Beste penningmeester, voorzitter en bestuursleden ING en Voetbal (introductie) ING helpt het Nederlandse voetbal verder

Nadere informatie

CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? 12 februari 2014, Richard van Hoorn

CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? 12 februari 2014, Richard van Hoorn CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? Hoe krijg ik mijn winkel vol? Inzet marketingbudget Hoe meet je of de kosten van printmedia opwegen tegen het effect? Het commercieel effect De klassieke commerciële

Nadere informatie

Activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen

Activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen Activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2008-2010 Voorwoord Leidschendam, april 2008 Door pinbetalingen te bevorderen kunnen we het betalingsverkeer in Nederland aanmerkelijk efficiënter en

Nadere informatie

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen STAPPENPLAN COMMUNICATIE / PERS Bij aanvang van ieder project dient er naast een projectleider ook direct een persoon verantwoordelijk

Nadere informatie

Alleen-Pinnen-Monitor

Alleen-Pinnen-Monitor 1 Alleen-Pinnen-Monitor Perceptie van alleen-pinnen kassa s 2 e meting Erwin Boom & Markus Leineweber, 11 september 2012 Uitgevoerd in opdracht van de Betaalvereniging Nederland en Stichting BEB Vertrouwelijk

Nadere informatie

Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen

Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen SEPA: betalingsverkeer zonder grenzen In een groot deel van Europa worden de grenzen voor het betalingsverkeer afgeschaft. Er komt één grote Europese

Nadere informatie

Pin2Connect. Zorgeloos betalen

Pin2Connect. Zorgeloos betalen Pin2Connect Zorgeloos betalen PetrolConnect is voor alle IT & Communicatie diensten van uw tankstation. Drie zaken die sowieso nodig zijn voor een tankstation zijn het gemak van pinnen, muziek en natuurlijk

Nadere informatie

Pin2Connect. Zorgeloos betalen

Pin2Connect. Zorgeloos betalen Pin2Connect Zorgeloos betalen HotelsConnect voor uw hotel. Voor een hotel is telefonie, beveiliging en internet van groot belang. En bijvoorbeeld eventuele muziek, de mogelijkheid tot pinnen en camerabewaking

Nadere informatie

bent u klaar voor het nieuwe Pinnen? speciale bijlage bij vakblad de slager OMZETGROEI DOOR PINNEN PINNEN, PRETTIG VOOR DE KLANT ÉN VOOR U!

bent u klaar voor het nieuwe Pinnen? speciale bijlage bij vakblad de slager OMZETGROEI DOOR PINNEN PINNEN, PRETTIG VOOR DE KLANT ÉN VOOR U! speciale bijlage bij vakblad de slager OMZETGROEI DOOR PINNEN 5 mei 2010 nr. bent u klaar PINNEN, PRETTIG VOOR DE KLANT ÉN VOOR U! voor het nieuwe Pinnen? PINNEN, LEEFT DAT ONDER DE SLAGERS? inhoud Pinkrant

Nadere informatie

Welkom bij presentatie PostNL. EHBO & PostNL. Presentatie & Inspiratie Zaterdag 1 november 2014

Welkom bij presentatie PostNL. EHBO & PostNL. Presentatie & Inspiratie Zaterdag 1 november 2014 Welkom bij presentatie PostNL EHBO & PostNL Presentatie & Inspiratie Zaterdag 1 november 2014 Agenda vandaag bij EHBO Even voorstellen. Direct mail Quiz Big Data & Touchpoints Inspiratie & Cases Zelf aan

Nadere informatie

5 Cluster 4: winkels in non-food, hoog transactiebedrag

5 Cluster 4: winkels in non-food, hoog transactiebedrag 5 Cluster 4: winkels in non-food, hoog transactiebedrag 5.1 Typering van het cluster Winkels in non-food met een hoog transactiebedrag zijn vooral te vinden in de modesector, in de bruin- en witgoedsector,

Nadere informatie

7 Cluster 6: Ambulante handel: voedingsmiddelen

7 Cluster 6: Ambulante handel: voedingsmiddelen 7 Cluster 6: Ambulante handel: voedingsmiddelen 7.1 Typering van het cluster Het cluster omvat alle bedrijven die als hoofdactiviteit op de markt food producten verkopen zoals vlees, vis, groenten en fruit,

Nadere informatie

10 X meer opvallen met uw reclameactie

10 X meer opvallen met uw reclameactie 10 X meer opvallen met uw reclameactie Inhoud Tip 1. Wees er op tijd bij. (Of wees eigenlijk een beetje te vroeg ) 3 Tip 2. Zorg voor stopping power 3 Tip 3. Houd het simpel en rustig 4 Tip 4. Personaliseer

Nadere informatie

KICK OFF FLEVOLAND 17 OKTOBER 2017

KICK OFF FLEVOLAND 17 OKTOBER 2017 KICK OFF FLEVOLAND 17 OKTOBER 2017 Programma Welkom en kennismaking Terugblik 2017 Landelijke plannen en imagocampagne Special Zorg & Welzijn Aanpak Flevoland Lokale initiatieven: Daar wil ik bij zijn

Nadere informatie

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen)

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen) Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht Jaarplan 2015 (eerste versie op hoofdlijnen) Versie 2.0 27 maart 2015 1. Inleiding De POBD is een vereniging die als doel heeft het winkel- en horecabezoek aan

Nadere informatie

Betalen aan de kassa 2014

Betalen aan de kassa 2014 Betalen aan de kassa 2014 Uitkomsten DNB/Betaalvereniging Nederland onderzoek naar het gebruik van contant geld en de pinpas in Nederland in 2014 1 Gebruik van betaalmiddelen 2010-2014 Tabel 1. Gebruik

Nadere informatie

PINNEN IS GRATIS WEEK VAN HET PINNEN DOET U MEE?

PINNEN IS GRATIS WEEK VAN HET PINNEN DOET U MEE? PINNEN IS GRATIS VOOR ONDERNEMERS VAN 1 / T 7 M NOVEMBER DOET U MEE? Pinnen is snel, makkelijk en veilig. Maar er wordt nog veel met contant geld betaald. Dit willen we snel veranderen. Daarom organiseren

Nadere informatie

Het Fair Fashion Festival 2016

Het Fair Fashion Festival 2016 Het Fair Fashion Festival 2016 Wij streven ernaar de aandacht van de consument voor Fair Trade fashion te vergroten door middel van het Fair Fashion Festival. Onder het begrip fashion verstaan wij: kleding,

Nadere informatie

FAQ Retourpinnen. Voor de winkelier

FAQ Retourpinnen. Voor de winkelier FAQ Retourpinnen Voor de winkelier Is deze FAQ ook in het andere talen beschikbaar? Nee. Deze FAQ is alleen in het Nederlands. Is er een FAQ voor mijn kassamedewerkers? Ja. Kijk op www.pin.nl/retourpinnen.

Nadere informatie

TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN BETALEN

TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN BETALEN 2012 TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN BETALEN Jeanine Bouwmans Bochema B.V. Juli 2012 2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. De uitdagingen van toen (2009)... 4 3. Technische ontwikkelingen...

Nadere informatie

bent u KlAAR VooR het NIEuwE PINNEN

bent u KlAAR VooR het NIEuwE PINNEN Speciale uitgave van het Productschap VIS Bijlage voor de vishandel in Nederland bent u KlAAR VooR het NIEuwE PINNEN PINNEN stimuleren? Veel ondernemers beseffen de voordelen van pinnen: meer omzet, meer

Nadere informatie

11 Cluster 10: Horeca, maaltijdverstrekkers

11 Cluster 10: Horeca, maaltijdverstrekkers 11 Cluster 10: Horeca, maaltijdverstrekkers 11.1 Typering van het cluster Onder de verzamelnaam maaltijdverstrekkers vallen de restaurants in al hun verschijningsvormen: van eetcafé en fastfoodrestaurant

Nadere informatie

EINDVERSLAG. FLOWERS en FOOD. Blauwdruk voor ketenregie in de aspergeteelt

EINDVERSLAG. FLOWERS en FOOD. Blauwdruk voor ketenregie in de aspergeteelt EINDVERSLAG FLOWERS en FOOD Blauwdruk voor ketenregie in de aspergeteelt 30 september 2014 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Uitgevoerde activiteiten en behaalde resultaten... 3 Fase A voorbereiding

Nadere informatie

Het juiste afrekensysteem

Het juiste afrekensysteem Het juiste afrekensysteem Om Cashless Betalen te accepteren bij uw organisatie heeft u een geschikt afrekensysteem nodig. Wij werken met verschillende systemen van grote en minder grote merken. In dit

Nadere informatie

ESSAY. DreamDiscoverDo. Nhung Bui 1623450 JDE-UXD2 JDE-SEMUX.3V-13 December 2014 Pauline Weseman

ESSAY. DreamDiscoverDo. Nhung Bui 1623450 JDE-UXD2 JDE-SEMUX.3V-13 December 2014 Pauline Weseman ESSAY DreamDiscoverDo Nhung Bui 1623450 JDE-UXD2 JDE-SEMUX.3V-13 December 2014 Pauline Weseman Contactloos betalen, waarom zou je daar niet enthousiast van worden? Redelijk nieuw, nog niet geïntegreerd

Nadere informatie

Betalen in het eurogebied: nog niet alle wensen vervuld

Betalen in het eurogebied: nog niet alle wensen vervuld ers zijn over het algemeen positief over de bestaande betaalmogelijkheden, maar toch betaalt men in of naar het buitenland niet altijd zoals men zou willen. Zo is de tevredenheid over de acceptatie van

Nadere informatie

dit is een uitgave van Koninklijke Horeca Nederland over veilig en efficiënt betalen in de horeca snel safe simpel

dit is een uitgave van Koninklijke Horeca Nederland over veilig en efficiënt betalen in de horeca snel safe simpel dit is een uitgave van Koninklijke Horeca Nederland over veilig en efficiënt betalen in de horeca snel safe simpel Inhoud Is pinnen via breedband iets voor u? Nederlands betalingsverkeer Europeser Van

Nadere informatie

Deelconvenant consument en vrije tijd

Deelconvenant consument en vrije tijd CONVENANT GEZOND GEWICHT 2010-2014 Deelconvenant consument en vrije tijd PARTIJEN, - het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (hierna: CBL), te dezen vertegenwoordigd door zijn voorzitter de heer K.L.

Nadere informatie

Communicatieplan Aanpak tegen kindermishandeling

Communicatieplan Aanpak tegen kindermishandeling Communicatieplan Aanpak tegen kindermishandeling September 2016 Kerkrade, Heerlen, Simpelveld Brunssum, Landgraaf, Onderbanken, Voerendaal en Nuth 1 Versie 6 september 2016 Aanleiding Kindermishandeling

Nadere informatie

Pin2Connect. Zorgeloos betalen

Pin2Connect. Zorgeloos betalen Pin2Connect Zorgeloos betalen SchoolsConnect is een totaalconcept voor onderwijsinstellingen. Gemakkelijk internet en telefonie is altijd fijn op een school. Ook de veiligheid van eigendommen van de school

Nadere informatie

Evaluatie van de Digitale Werkplaats

Evaluatie van de Digitale Werkplaats Evaluatie van de Digitale Werkplaats 2016 Dialogic innovatie interactie 1 Datum Utrecht, 16 juni 2017 Auteurs Robbin te Velde Tessa Groot Beumer 2 Dialogic innovatie interactie Dialogic innovatie interactie

Nadere informatie

Monitor Standard Business Reporting. Tweede meting januari 2012

Monitor Standard Business Reporting. Tweede meting januari 2012 Monitor Standard Business Reporting Tweede meting januari 2012 Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Onderzoeksverantwoording Monitor Standard Business Reporting. Respons 4. Samenvatting 5. Bekendheid en kennis

Nadere informatie

Instructie informatiematerialen Gemeentepolis

Instructie informatiematerialen Gemeentepolis Instructie informatiematerialen Gemeentepolis Inhoud 1. Doel campagne en doelgroepen 2. Campagneaanpak a. Menzis campagne b. Doorvertaling naar doelgroepen 3. Campagnemiddelen a. Totaaloverzicht middelen

Nadere informatie

Vrije licenties voor één jaar. Kranten, Dagbladen, Nieuwsbladen, Huis-aan-huis bladen. Persdiensten!!!! per foto:! 349,00!

Vrije licenties voor één jaar. Kranten, Dagbladen, Nieuwsbladen, Huis-aan-huis bladen. Persdiensten!!!! per foto:! 349,00! Vrije licenties voor één jaar!!!!! Alle gebruik:!! 6214,00 Alle gebruik, maar geen advertenties, tv-reclame en billboards! 2514,00 Juist alleen advertenties, tv-commercials en billboards!! 4050,00 De bovenstaande

Nadere informatie

Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1. Inhoudsopgave

Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1. Inhoudsopgave Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Communicatiedoelstellingen 3 3. Doelgroepen 4 3.1 Stakeholdersanalyse 4 3.2 Doelgroepen intern 4 3.3 Doelgroepen

Nadere informatie

Pin2Connect. Zorgeloos betalen

Pin2Connect. Zorgeloos betalen Pin2Connect Zorgeloos betalen RecreatieConnect is een uniek concept voor de recreatiebranche. Eén totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten voor uw organisatie. RecreatieConnect biedt u diensten

Nadere informatie

TeraKnowledge. Onderzoeksrapport geldautomaten en betaalgedrag Opdrachtgever Unie KBO. Bureau voor Onderzoek

TeraKnowledge. Onderzoeksrapport geldautomaten en betaalgedrag Opdrachtgever Unie KBO. Bureau voor Onderzoek TeraKnowledge Onderzoeksrapport geldautomaten en betaalgedrag Opdrachtgever Unie KBO Auteur: Drs. P.A.M. van der Meer bc. (Hons) Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Managementsamenvatting p. 4 Beschrijving van

Nadere informatie

4 juni 2015. Algemene Ledenvergadering

4 juni 2015. Algemene Ledenvergadering 4 juni 2015 Algemene Ledenvergadering Algemene ledenvergadering programma: Opening Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering 17 april 2014 Ingekomen stukken en mededelingen VNT 2014-2015 Financiën

Nadere informatie

Verslag activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2013

Verslag activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2013 Verslag activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2013 De Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen is opgericht als uitvloeisel van het Convenant Betalingsverkeer dat in 2005 tussen banken en vertegenwoordigers

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. Connected Health Challenge. Inclusief: Voorwaarden voor deelname Beoordelingscriteria Procesbeschrijving

Wedstrijdreglement. Connected Health Challenge. Inclusief: Voorwaarden voor deelname Beoordelingscriteria Procesbeschrijving Wedstrijdreglement Connected Health Challenge Inclusief: Voorwaarden voor deelname Beoordelingscriteria Procesbeschrijving 16 juli 2014 Wedstrijdreglement Dit reglement is van toepassing op de Connected

Nadere informatie

Het Fair Fashion Festival 2015

Het Fair Fashion Festival 2015 Het Fair Fashion Festival 2015 Wij streven ernaar de aandacht van de consument voor F air T rade fashion te verhogen door middel van het Fair Fashion Festival. Onder het begrip fashion verstaan wij: kleding,

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2014

Evaluatie Jaarplan 2014 Evaluatie Jaarplan 2014 1. Inleiding Aan het jaarplan 2014 is dankzij de inzet van velen; mentoren, coördinatoren op een goede manier invulling gegeven. Hieronder de bereikte resultaten. 2. Doelen De volgende

Nadere informatie

Sponsoractie Oranje Fonds

Sponsoractie Oranje Fonds Sponsoractie Oranje Fonds Handboek Wat fijn dat uw school voor het Oranje Fonds mee doet! Als school organiseert u vaker een evenement. U weet als geen ander hoeveel tijd en moeite er in de organisatie

Nadere informatie

Communicatieplan Certificering op CO2-prestatieladder

Communicatieplan Certificering op CO2-prestatieladder Bijlage Communicatieplan Certificering op CO2-prestatieladder CO 2 -prestatieladder Firma W. Zwaan en Zonen Niveau 3 Auteur(s): De heer G. Zwaan De heer M. de Lange Datum: 16 januari 2014 Communicatieplan

Nadere informatie

Rabobank Terneuzen-Sas van Gent: eigentijds dichtbij Vragen en antwoorden naar aanleiding van aanpassingen dienstverlening

Rabobank Terneuzen-Sas van Gent: eigentijds dichtbij Vragen en antwoorden naar aanleiding van aanpassingen dienstverlening Rabobank Terneuzen-Sas van Gent: eigentijds dichtbij Vragen en antwoorden naar aanleiding van aanpassingen dienstverlening Onderwerp Klantvragen Antwoorden Sluiting kantoren 1. Waarom sluiten er drie kantoren?

Nadere informatie

Currence, elektronisch betalen en vertrouwen

Currence, elektronisch betalen en vertrouwen Currence, elektronisch betalen en vertrouwen VUrORE seminar:"geeft elektronisch geld vertrouwen? drs S. Balraadjsing RE Amsterdam, 11 november 2009 1 Agenda 1.Rol Currence Betalingsverkeer 2.Betaalproducten

Nadere informatie

Communicatieprogramma NL, CO2 reductie Royal HaskoningDHV

Communicatieprogramma NL, CO2 reductie Royal HaskoningDHV Communicatieprogramma NL, CO2 reductie Royal HaskoningDHV juni 2013 Communicatieprogramma NL, CO2 reductie Royal HaskoningDHV dossier : registratienummer : versie : classificatie : juni 2013 HaskoningDHV

Nadere informatie