BEB Eindrapportage Taskforce Minder Cash in de supermarktbranche

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEB 2013-206. Eindrapportage Taskforce Minder Cash in de supermarktbranche"

Transcriptie

1 BEB Eindrapportage Taskforce Minder Cash in de supermarktbranche Leidschendam, 12 november

2 Inleiding In november 2008 stelde het bestuur van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) - vanwege de toename van het aantal roofovervallen op supermarkten - de Taskforce Cashloze Supermarktbranche 2014 in. Voor ondersteuning werd een beroep gedaan op de Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen (SBEB). De Taskforce kreeg de opdracht te onderzoeken of het mogelijk is een cashloze supermarkt te realiseren. Alhoewel een cashloze supermarkt technisch mogelijk is, concludeerde de Taskforce na een jaar dat er voorlopig nog diverse maatschappelijke belemmeringen zijn die de realisatie ervan in de weg staan. Besloten werd daarnaar dan ook voorlopig niet te streven, maar wel vast te houden aan de doelstelling om zo min mogelijk contanten in de supermarkten te hebben. Het CBL-bestuur doopte de Taskforce daarom in mei 2010 om tot Taskforce Minder Cash in de supermarktbranche en verzocht de Taskforce om zoveel mogelijk maatregelen te bedenken die deze doelstelling dichterbij zou kunnen brengen. De Taskforce is nu bijna 5 jaar actief geweest en vindt het tijd een punt achter haar werkzaamheden te zetten. Haar taak zit erop. De Taskforce heeft initiatieven aangejaagd en diverse projecten succesvol afgerond. Het vervolg en het onderhoud kan gedaan worden binnen de reguliere taken van CBL, SBEB en de Betaalvereniging Nederland. Het CBL zal voor een betere borging zitting nemen in de Stuurgroep Betalingsverkeer van Detailhandel Nederland. Daarnaast zal het CBL een werkgroep betalingsverkeer oprichten waarvoor de projectleiders bij formules met wie de Taskforce de afgelopen jaren heeft samengewerkt uitgenodigd worden. In deze rapportage worden de projecten waarmee de Taskforce zich heeft bezig gehouden beschreven. We gaan achtereenvolgens in op de rol en samenstelling van de Taskforce door de jaren heen. Vervolgens analyseren we de pingroei tussen 2009 en 2013 en blikken we terug op de promotiecampagnes en het invoeren van het nieuwe pinnen. Eén van de belangrijkste projecten van de Taskforce was het invoeren van Alleen pinnen kassa s. Hoe dat project is opgezet komt in deze rapportage aan de orde. Ten slotte besteden we aandacht aan techniek: cashmanagementsystemen, innovaties zoals retourpinnen en contactloos betalen. Het rapport eindigt met het uitfaseren van de Chipknip. De Taskforce kijkt tevreden terug op haar werkzaamheden en dankt iedereen die heeft meegewerkt aan het project. Rol Taskforce De Taskforce kreeg in eerste instantie een onderzoekstaak: Onderzoek of het op termijn mogelijk is een cashloze supermarkt te realiseren en op welke wijze de migratie daarnaartoe het beste plaats zou kunnen vinden. Na een jaar kwamen daar taken bij: optreden als gesprekspartner namens de branche voor derden op het gebeid van betalingsverkeer coördineren van pin-projecten binnen de supermarktbranche monitoren van relevante ontwikkelingen op het gebied van betalingsverkeer kennis delen binnen de branche aanjagen van projecten die het pinnen stimuleren en contant geld reduceren 2

3 aanjagen van de ontwikkeling van nieuwe betaalproducten en functionaliteiten die ertoe kunnen bijdragen dat meer contant geld wordt gesubstitueerd door pinbetalingen. De Taskforce rapporteerde in de periode twee keer per jaar aan het CBL-bestuur en organiseerde regelmatig informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerden uit de branche. Samenstelling Taskforce De Taskforce begon onder leiding van Jan Brouwer met Fons Deen, Cees van Vliet en Joop Verbeeten als leden. De voorzittershamer is daarna een periode gehanteerd door Fons Deen en ten slotte door Cees van Vliet. Naast genoemde personen zijn Meint Boonstra, Fred Letschert en Martina Balm lid van de Taskforce geweest. René Roorda, Jules van Well, Jeanine Bouwmans en Miriam Osten zorgden voor de ondersteuning en woonden in de regel de vergaderingen van de Taskforce bij. De Taskforce onderhield nauwe contacten met de bedrijven. Per supermarktbedrijf werd een contactpersoon gezocht die vervolgens bij projecten betrokken werd en regelmatig werd geïnformeerd over de voortgang. De Taskforce is deze contactpersonen veel dank verschuldigd, want zonder hen hadden de projecten niet uitgevoerd kunnen worden. Jan Brouwer Fons Deen Cees van Vliet Groei van het pinnen Het marktaandeel van de supermarktbranche ten opzichte van speciaalzaken neemt nog steeds toe. Dit zien we terug in de transactie-aantallen: het totale aantal transacties (dus: pin, chipknip, contant, creditcards) in de supermarktbranche steeg van transacties in 2009 naar maar liefst miljoen transacties in Van alle transacties die bij toonbankinstellingen (winkels, horeca, tankstations) plaatsvinden (5,7 miljard), vindt 37% plaats bij supermarkten. Het afrekenen verloopt via circa kassa s. De supermarktbranche streeft naar een reductie van contant geld en toename van het aantal pinbetalingen. Dat is een extra uitdaging wanneer er sprake is van toename van het totale aantal transacties; nieuwe klanten kunnen zomaar hun gewoonte meenemen om boodschappen contant af te rekenen. Hoe pakte dit uit in de periode ? De branche is geslaagd in haar opzet: het aantal pinbetalingen steeg veel sterker (36%) dan het aantal contante transacties (14%). De sterke stijging van pinnen heeft een gunstig effect op de verhouding pinnen/ contant. In omzet gemeten is pinnen al jaren het belangrijkste betaalmiddel: 65% ging in 2012 via pin, dat was in 2009 niet heel veel anders: 64%. Maar in aantallen transacties was en is contant afrekenen de winnaar. De branche heeft door campagnes, focus op het pinnen en het invoeren van zelfscan in combinatie met pinnen en het invoeren van Alleen Pinnen kassa s 3

4 voor elkaar gekregen dat het percentage pinnen de afgelopen jaren toenam en het percentage contant afnam. Dit ondanks het slechte economische tijd dat bepaalde consumentengroepen richting contant duwde. In 2009 ging 39% van de transacties via pin (en 57% met contant geld), in 2012 ging 44% van de transacties via pin (en 54% met contant geld). Dit zijn de landelijke cijfers. Er zijn duidelijk verschillen tussen formules. Formules die het meest sturen op pinstimulering halen inmiddels (2013) de 50%, anderen blijven steken op circa 40%. Kijkend naar de absolute aantallen transacties, dan spreken we in de supermarktbranche over zeer indrukwekkende getallen: in 2012 werden maar liefst 931 miljoen pinbetalingen in de branche gedaan. De teller stond in 2009 op 688 miljoen. Er zijn dus maar liefst 243 miljoen pintransacties bij gekomen (toename met 36%). Ter vergelijking: het totale aantal pinbetalingen in Nederland in 2012 was miljoen. De supermarktbranche droeg in belangrijke mate bij aan de totale pingroei in Nederland. Met name in de non-food detailhandel ging het economisch slecht, wat zijn weerslag had op de pincijfers. De supermarktbranche (en daarnaast de horeca) maakte veel goed. De groei van het aantal pinbetalingen kwam vooral vanuit laagwaardige betalingen (< 10 euro), zo rapporteert de Betaalvereniging Nederland. De campagne Klein bedrag? Pinnen mag! die vanaf 2008 in de supermarktbranche gevoerd is, heeft dus duidelijk effect gehad. Er is in dit domein overigens nog veel te bereiken: driekwart van de betalingen onder de 10 euro gaat nog contant. Hieronder treft u een figuur aan van de groei van het pinnen per maand in de periode oktober Als de pingroei in dit tempo doorgaat, gaat de supermarktbranche de mijlpaal van 1 miljard pintransacties in een jaar eind december 2013 halen. Dat zou een mooi resultaat voor de Taskforce zijn

5 Promotiecampagnes De supermarktbranche was altijd al enthousiast met het onder de aandacht brengen van pinnen, omdat pinnen voor de branche diverse voordelen met zich meebrengt. In 2008 was de tijd rijp voor een branche-brede promotie van Klein bedrag? Pinnen mag! Sindsdien heeft de branche duidelijk een tandje bijgezet met het promoten van pinnen. De Taskforce heeft de diverse activiteiten voor de branche gecoördineerd: de productie van supermarkt-specifieke commercials ter promotie van pinnen; het stimuleren van uniform promotiemateriaal en slogans in de winkels; de ontwikkeling en distributie van intern voorlichtings- en opleidingsmateriaal voor medewerkers (e-module met film CBL, voorlichtingsmiddelen SBEB, draaiboeken, veiligheidsprotocol mbt pinnen); stimuleren van het assertiever duidelijk maken dat pinnen de voorkeur heeft (stellen van de pinvraag, commerciële acties rondom pinnen). Een aantal keren zijn er branche-brede klantenacties gekoppeld aan de pinpromotiecampagnes. Zo konden er reisjes naar Disneyland gewonnen worden, auto s, UEFAvoetbalkaarten, shop-tegoeden en is een keer een goed doel ondersteund (World Food Program) als beloning voor het pinnen. Er zijn zijn de afgelopen jaren ook diverse acties met individuele retailers gehouden ter promotie van het pinnen. Om medewerkers ertoe aan te zetten extra hun best te doen zijn onderlinge winkelwedstrijden uitgeschreven met interessante prijzen (een leuke voorstelling, een groot feest, geld voor de personeelspot etc.). Uit al dit soort acties blijkt: specifieke aandacht voor pinnen helpt en heeft ook op de langere termijn effect op het aantal transacties dat elektronisch wordt afgewikkeld. Anderzijds is ook duidelijk geworden dat supermarktformules in de regel maar één of maximaal twee keer per jaar een pin-actie kunnen hebben en hun medewerkers kunnen stimuleren de pinvraag te stellen. Permanente promotie is niet realistisch. In mei 2013 is een nieuwe slogan gelanceerd ter promotie van het pinnen: Pinnen, ja graag!. Dit om aan klanten duidelijk te maken dat ondernemers en medewerkers het liefst pinbetalingen hebben. Veel klanten denken dat het niet zoveel uitmaakt of ze pinnen of contant betalen. Met de nieuwe campagne wordt duidelijk gemaakt dat het wel degelijk verschil maakt. De campagne biedt de mogelijkheid aan bedrijven om het pinnen weer eens goed onder de aandacht te brengen. Er is nieuw point-of-sale materiaal en volop publiciteit rondom de campagne. Er is een commercial gemaakt die in 2 periodes in 5

6 2013 werd uitgezonden, er is een reeks PR-activiteiten om free publicity te generen en er wordt promotiemateriaal in het land uitgevent. De Taskforce zou het fantastisch vinden om na vijf jaar de mijlpaal van 1 miljard pintransacties in de supermarktbranche binnen een jaar te bereiken. De Betaalvereniging, CBL, SBEB en Maestro zullen via een campagne een beroep doen op de consument om deze mijlpaal in december 2013 te bereiken, Het nieuwe pinnen De Taskforce is in 2010 en 2011 betrokken geweest bij de invoering van het nieuwe pinnen. Zij monitorde de voortgang en informeerde vervolgens het CBL-bestuur en de CBL-achterban. In augustus 2011 kon heel Nederland vernemen dat het nieuwe pinnen ook bij Albert Heijn was ingevoerd. Hiermee werd het signaal gegeven aan zowel de retail als aan consumenten dat de invoering gestaag vorderde en zoals gepland per 1 januari 2012 rond zou zijn. Vanaf januari 2012 kon niet meer via de magneetstrip betaald worden en kwam het pinnen via het merk PIN te vervallen. Alle ondernemingen met een pinautomaat accepteerden op dat moment Maestro en V PAY-betalingen. Aangezien verreweg de meeste Nederlandse consumenten van hun bank een betaalpas met Maestro hebben gekregen, verwerken de automaten in de supermarktbranche vooral Maestro-betalingen en slechts een handjevol V PAY-betalingen. Alleen pinnen kassa s Als er bij de kassa geen contant geld wordt geaccepteerd, heeft dit automatisch als effect dat het aantal contante transacties daalt en het aantal pintransacties stijgt. Maar de branche wil niet sneller gaan dan consumenten aankunnen en willen. Het moet geen klantje pesten worden. Het stimuleren van pinnen gebeurt vanwege de veiligheid in de winkels. 6

7 De Taskforce heeft een aantal malen gesproken over experimenten met compleet cashloze winkels. Daarvan zijn er in Nederland een paar, maar die vormen een uitzondering. Een algemene supermarkt waar je alleen met je pinpas terecht kunt, is op dit moment een brug te ver. De Taskforce heeft het daarom over een andere boeg gegooid: het invoeren van kassa s waar alleen gepind kan worden, terwijl bij de overige kassa s in de supermarkt zowel gepind kan worden als met cash betaald kan worden. Deen supermarkten had hiermee inmiddels al de nodige ervaring. Ook hier was voorzichtigheid geboden om de klant niet tegen zich in het harnas te jagen. Vandaar dat er eerst werd geëxperimenteerd in Weesp. Er werd in een winkelcentrum bij een aantal supermarkten POS-materiaal uitgeprobeerd. Dat was nodig, omdat één van de problemen bij de invoering is dat klanten ongemerkt bij een Alleen Pinnen kassa gaan staan, terwijl ze geen pinpas op zak hebben. Vloerstickers, kassabanden en opvallend materiaal op en rondom het kassameubel moet dat voorkomen. Daarnaast werd het draaiboek voor invoering verfijnd. Tijdens terugkoppelingsbijeenkomsten met de branche, bleken supermarkten het liefst samen op te trekken met het invoeren van Alleen Pinnen. Op die manier konden consumenten in een bepaald verzorgingsgebied bij de diverse supermarkten tegelijk kennis maken met Alleen Pinnen, konden zij vanuit het collectief worden voorgelicht en gestimuleerd en werd Alleen Pinnen geen concurrentie-onderwerp. Op deze manier ontstond in 2012 het zogenoemde Hotspot-project. In dat project deden we negen gemeentes aan waar supermarkten tegelijk Alleen Pinnen invoerden. Er is een separate rapportage opgesteld van het Hotspot-project ( Cees van Vliet bood dit rapport eind 2012 aan aan de burgemeester van Zwolle, het laatste hotspot-gebied van de Taskforce. 7

8 Het Alleen pinnen project was bijzonder succesvol. In het voorjaar van 2010 werd de eerste mijlpaal bereikt: 5% van de vestigingen was begonnen met het experimenteren met Alleen Pinnen kassa s. Het aantal vestigingen van supermarkten met Alleen Pinnen kassa s stond eind 2011 op 478. Na afronding van het Hotspot-project waren er ruim 1500 (eind 2012). Daarnaast breidde het project zich uit buiten de supermarktbranche: winkelformules als IKEA, Action en V&D voerden ook Alleen Pinnen kassa s in. We zagen dat de hotspots leidden tot veel free publicity over pinnen. Bovendien werd er een zachte landing gerealiseerd voor het invoeren van pinonly. Daardoor kunnen supermarkten nu probleemloos en in eigen tempo pin-only invoeren. Consumentenorganisaties en belangenorganisaties van ouderen of mensen met een beperking zijn nauw bij het project betrokken en er is rekening gehouden met hun wensen. Niemand hoeft bang te zijn dat supermarkten als kippen zonder kop Alleen pinnen gaan invoeren. De klant is koning. Supermarkten hebben duidelijk oog voor wat klanten wel en niet kunnen of willen en in welk tempo veranderingen kunnen worden doorgevoerd. De Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen heeft fors geïnvesteerd in het Alleen Pinnen-project. Ook Maestro trok de portemonnee. Hierdoor konden ondernemers in de hotspotgebieden (niet alleen de deelnemende supermarkten, maar ook andere ondernemers in deze winkelgebieden) worden geïnformeerd en betrokken, konden pin&win-acties worden georganiseerd en kon ook veel free publicity worden gerealiseerd (elke hotspot is geopend door een burgemeester of wethouder). Dit zorgde voor veel goodwill in de regio. Bovendien konden misverstanden weggenomen worden. Een kleine impressie van de actie in de hotspotgebieden: Er waren abri-reclames, busreclames, spots op de lokale radio, point-of-salemateriaal bij de kassa s, advertenties en artikelen in kranten, flyers, posters, promotiemedewerkers etc. De actie zorgde voor veel publiciteitsmomenten. 8

9 De formules die meedoen voeren het aantal Alleen Pinnen kassa s langzaam op. De Taskforce vindt het jammer dat het niet gelukt is om alle formules in het project mee te krijgen. De Taskforce heeft ervoor gezorgd dat alle draaiboeken, voorlichtingsmiddelen en POSmaterialen die nodig zijn om Alleen Pinnen kassa s in te voeren voor handen zijn. Daarnaast is gebleken dat klanten in het algemeen begrip hebben voor Alleen Pinnen en er als je er de nodige aandacht aan besteedt vanzelf aan wennen. De ervaringen van vestigingen die pinonly hebben ingevoerd zijn in het algemeen positief: vaak smaakt pin-only naar meer. Dat is niet zo vreemd: in de praktijk blijkt pin-only namelijk geld op te leveren en zijn kassamedewerkers gemakkelijker inzetbaar. Bovendien vallen negatieve reacties van klanten in de betreffende vestigingen mee. Als het gaat om de publieke opinie, zijn de reacties die op internet of van bellers op de radio de boventoon hebben, niet representatief. Maar liefst tachtig procent van de consumenten geeft de voorkeur aan pinnen boven contant in het algemeen. En zeventig procent van de consumenten zegt geen problemen te hebben met pin-only supermarkten. Er is maar een hele kleine groep mensen die echt problemen zegt te hebben met pinonly. De overige consumenten denken vooral dat andere mensen er problemen mee hebben. In haar eindrapportage over het Alleen Pinnen-project concludeert de Taskforce tevreden: De overall-doelstellingen zijnn behaald; Diverse deelnemende formules zijn op basis van de positieve ervaringen begonnen met een landelijke uitrol van Alleen Pinnen; Het pinnen groeit mede dankzij Alleen Pinnen in de supermarktbranche bovengemiddeld; Er worden besparingen gerealiseerd; De reacties vanuit het publiek zijn tijdens het project steeds positiever geworden; Het project vindt navolging buiten de supermarktbranche. Alleen pinnen kassa s veiligheid, maar ook besparen! Supermarkten namen het initiatief tot het invoeren van Alleen pinnen-checkouts om de veiligheid in en om de winkels te verhogen, maar zoals hiervoor al is aangestipt - het overschakelen op Alleen pinnen-kassa s blijkt ook een besparing op te leveren. Dat blijkt uit een onderzoek door Panteia in opdracht van de Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen. Panteia berekende dat de kosten van een gemiddelde combi-kassa op jaarbasis bedraagt. De kosten van een pin-only kassa zijn op jaarbasis Hiermee is de gemiddelde kassa goedkoper dan een combikassa. Dat scheelt 10%. Ook vanuit de praktijk horen we besparende neveneffecten; supermarkten die werken met airboxen 9

10 rapporteren een reductie van het aantal. En aangezien per airbox moet worden afgerekend, scheelt dit direct kosten. Discussiepunt: geldautomaten in supermarkten Het ministerie van Veiligheid en Justitie signaleerde in de winter van een toename van het aantal roofovervallen op geldautomaten in supermarkten. Dit bood stof tot nadenken in de branche. Het opnemen van contant geld door consumenten past uiteraard niet in het beleid om contant geld terug te dringen. Uit onderzoek blijkt dat consumenten zomaar - uit gewoonte - geld opnemen, om daarvan een voorraadje op zak te hebben. Onderzoek toont tevens aan dat consumenten met contant geld op zak dit willen gebruiken; hoe meer ze op zak hebben, hoe minder ze geneigd zijn te pinnen. Dit strookt niet met het streven van de Taskforce om contante betalingen drastisch terug te dringen. De andere kant van de medaille is dat contant geld voorlopig nodig blijft om te betalen in situaties waar je niet kunt pinnen en dat consumenten dit ergens moeten kunnen opnemen. Supermarkten verlenen deze service en verdienen daaraan. Belangrijk is dat het gebeurt op een veilige manier. Wegen het service-aspect en de financiële voordelen op tegen de veiligheidsrisico s? De Taskforce heeft uitgebreid stilgestaan bij het dringende advies van het CBL-bestuur om geen geldautomaten in de winkel te plaatsen die door de eigen medewerkers gevuld en geleegd moeten worden en die niet voldoen aan de hoogste veiligheidseisen. Zij heeft dit onder de aandacht gebracht van supermarkten die werken met dit type geldautomaten. Op zich geldt: hoe minder geldautomaten, hoe minder contant geld in omloop komt. Maar als men er om service-edenen voor kiest om toch een geldautomaat in de winkel te hebben, kies dan voor een kwalitatief goed apparaat (van een bank) die door een professionele waarde-vervoerder wordt geserviced, zo luidt het advies van de Taskforce. Overigens heeft De Nederlandsche Bank laten weten strenger toe te zullen zien op de veiligheid van geldautomaten in winkels. Te verwachten valt dat een aantal geldautomaten en de handelingen erom heen deze toets niet zullen doorstaan. Cashmanagementsystemen Om checkouts waar nog wel met contant geld betaald kan worden te beveiligen tegen roofovervallen, kassagrepen e.d. bestaan er allerlei hulpmiddelen: van afroomboxen tot geavanceerde cashmanagementsystemen. De interesse in dit soort systemen neemt toe. De financiële haalbaarheid om dit soort systemen in te voeren wordt groter wanneer maar een deel van de kassa s ermee hoeft te worden uitgerust doordat andere kassa s Alleen Pinnen kassa s zijn. Wat er op dit gebied allemaal te koop is en wat dit ongeveer kost, is geïnventariseerd in een marktscan die te downloaden is via De marktscan is onder de aandacht gebracht van supermarktformules die vervolgens zelf kunnen afwegen of zij willen investeren in cashmanagementsystemen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft in 2013 een subsidie verstrekt voor het inventariseren van praktijkervaringen met cashmanagementsystemen. In het kader van dat project worden de ervaringen geïnventariseerd van een aantal supermarkten (en bedrijven uit andere branches) uit het verleden. Daarnaast worden enkele nieuwe pilots met de nieuwste cashmanagementsystemen uitgevoerd om de do s and don ts van begin tot het eind in kaart te brengen. Dit project loopt nog door na Dirk van den Broek is één van de participanten. 10

11 Innovaties betalen Het valt niet mee om alle ontwikkelingen op betalingsgebied bij te houden. Er wordt veel gesproken en geschreven over Paypal, Google Wallet, contactloos betalen, mobiel betalen etc. De Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen heeft de ontwikkelingen op verzoek van de Taskforce twee maal op een rijtje gezet. De eerste keer in 2010 en vervolgens nog een keer in Het rapport over de technische ontwikkelingen in het betalingsverkeer is te downloaden van: In 2013 zijn de ontwikkelingen in een stroomversnelling gekomen: de banken hebben pinverwerker Equens de opdracht gegeven hun systemen aan te passen voor retourpinnen. Het product komt in 2014 op de markt. Retourpinnen is het op elektronische wijze terugbetalen aan de klant. Dit is vooral voor de modedetailhandel, de elektrotechnische detailhandel e.d. van groot belang. Voor de supermarktbranche is retourpinnen vooral handig bij teruggave van grote nonfood-aankopen. 11

12 . ING en ABN Amro distribueren sinds kort betaalpassen waarmee contactloos kan worden betaald (je houdt je pas voor de automaat, net als de OV-chipkaart). Retailers die willen profiteren van de snelheid van de contactloze betaling (onder 25 euro zonder pincode), zullen hun betaalautomaten moeten laten aanpassen of vervangen door betaalautomaten met een contactloze lezer. Contactloos betalen zonder pincode is sneller dan contactrijk pinnen. Hiermee wordt wellicht het (op zich beperkte) tijdverlies weer goedgemaakt dat ontstond bij de overgang op het nieuwe pinnen (toen het zogenoemde preswipen verviel). Sinds augustus 2013 beproeven de drie grote banken contactloos betalen via de mobiele telefoon in Leiden. Aan deze proef doen 1000 consumenten en meer dan 150 winkeliers (onder meer een aantal supermarkten) en horeca-ondernemers mee. Ook hiervoor geldt dat ondernemers die contactloze betalingen willen kunnen ontvangen hun betaalautomaten moeten laten aanpassen of vervangen (de automaat kan dan niet alleen de contactloze betaling met de telefoon, maar ook die met een contactloze pas aan). Mobiel betalen zorgt - ingeval er geen pincode hoeft te worden ingevoerd - net als betalen met een contactloze pas voor tijdwinst aan de kassa. Bovendien zijn er uitbreidingsmogelijkheden naar loyalty-koppelingen die voor supermarkten interessant kunnen zijn. Er kan inmiddels zonder pincode gepind worden in diverse parkeergarages Naast de hiervoor vermelde innovaties die de Taskforce verwelkomt omdat ze kunnen bijdragen aan het verminderen van contant geld, dringen de vertegenwoordigers van detailhandel, horeca en tankstations al een paar jaar aan op een vorm van off-line pinnen of een andere oplossing waardoor ingeval van een storing in het pinverkeer er toch afgerekend kan worden. Op dit moment hebben de banken nog geen concrete oplossingen geboden waar de vertegenwoordigers van toonbankinstellingen tevreden mee zijn. De Taskforce heeft ook uitvoerig gekeken naar de mogelijkheden van de prepaid-pinpas. In het buitenland worden dergelijke passen veelvuldig uitgegeven. Deze kaarten kunnen worden opgeladen met een bepaald bedrag (dit staat op een rekening en niet op de kaart zelf en kan dus niet bij kaartverlies verloren gaan) en zowel anoniem als persoonlijk zijn. Met de kaart wordt een gewone pinbetaling gedaan die afgehandeld kunnen worden tegen dezelfde condities als een gebruikelijke pinbetaling. De Taskforce kan zich voorstellen dat de pre-paid kaart een oplossing biedt voor bepaalde doelgroepen die nu nog contant blijven betalen. Uit onderzoek van de Taskforce blijkt dat zowel V PAY als Maestro in principe algemene prepaidproducten kunnen bieden die op iedere betaalautomaat waar Maestro en V PAY wordt geaccepteerd gebruikt kan worden. Er is echter wel een issuer nodig die deze kaarten op de markt brengt. Er is gedurende de periode waarin de Taskforce actief was geen partij geweest die een algemeen beschikbaar product op de markt heeft gebracht. 12

13 Chipknip verdwijnt definitief als betaalmiddel We besluiten dit rapport met de rapportage dat er na 1 januari 2015 één elektronisch betaalmiddel minder zal zijn: op dat moment kan Chipknip namelijk niet meer gebruikt worden. Currence heeft op basis van de marktontwikkelingen en na consultatie van marktpartijen besloten om Chipknip te beëindigen. Daarmee komt na 17 jaar een einde aan het bestaan van dit Nederlandse elektronische betaalmiddel. Het betaalmiddel is inmiddels al nagenoeg uit de retail verdwenen. Klanten zijn aangespoord om hiervoor in de plaats te pinnen. Pinnen, ja graag. Ook voor kleine bedragen. 13

Hoe wordt er gedacht over Alleen pinnen-kassa s?

Hoe wordt er gedacht over Alleen pinnen-kassa s? Hoe wordt er gedacht over Alleen pinnen-kassa s? door Miriam Osten (Manager SBEB) februari 2012 1 Voorwoord Klanten zien in steeds meer winkels Alleen pinnen -kassa s. Bedrijven voeren dit soort kassa

Nadere informatie

Hoe minder contant, hoe minder risico

Hoe minder contant, hoe minder risico Hoe minder contant, hoe minder risico Renate de Vree Er vinden nog regelmatig overvallen plaats op winkeliers, tankstations en horecaondernemers. Veel van die overvallen betreffen zogenaamde kassaroven.

Nadere informatie

KIJK OP WWW.PIN.NL. voor het nieuwe promotiemateriaal. Mei 2013 Nr.1. Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen ISSN 1570-9558

KIJK OP WWW.PIN.NL. voor het nieuwe promotiemateriaal. Mei 2013 Nr.1. Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen ISSN 1570-9558 KIJK OP WWW.PIN.NL voor het nieuwe promotiemateriaal Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen Mei 2013 Nr.1 Aan de samenstelling van deze uitgave wordt de grootst mogelijke zorg besteed.

Nadere informatie

Het betalingsverkeer: Wil je bij me pinnen?

Het betalingsverkeer: Wil je bij me pinnen? Deze casusopdracht gaat over het betalingsverkeer in supermarkten. Voor het beantwoorden van de vragen moet je gebruik maken van de drie informatiebronnen die na de vragen staan gegeven. In informatiebron

Nadere informatie

Mei 2009. Op weg naar een cashloze supermarkt. Meer pinnen - rapportage van een workshop

Mei 2009. Op weg naar een cashloze supermarkt. Meer pinnen - rapportage van een workshop Mei 2009 Op weg naar een cashloze supermarkt Meer pinnen - rapportage van een workshop 1 Inhoud Aanleiding 5 Inleiding 7 Onderzoeksvraag 9 Conclusie 13 Nawoord 15 Bijlagen 17 2 3 Aanleiding De supermarktbranche

Nadere informatie

Concept Ruil. begrippen giraal geld contante betalingen indirecte ruil chartaal geld betalingsverkeer directe ruil kosten (betalingsverkeer)

Concept Ruil. begrippen giraal geld contante betalingen indirecte ruil chartaal geld betalingsverkeer directe ruil kosten (betalingsverkeer) DIGITALE LESBRIEF CONTANTE BETALINGEN GETELD Doelgroep: SLU: 4 havo, 4 vwo 1 lesuur, exclusief huiswerkopdracht Concept Ruil begrippen giraal geld contante betalingen indirecte ruil chartaal geld betalingsverkeer

Nadere informatie

KIJK OP WWW.PIN.NL. voor promotiemateriaal. Mei 2015. Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen ISSN 1570-9558

KIJK OP WWW.PIN.NL. voor promotiemateriaal. Mei 2015. Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen ISSN 1570-9558 KIJK OP WWW.PIN.NL voor promotiemateriaal Mei 2015 Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen MB_Raamsticker_160x43,50mm.indd 1 30-12-13 13:36 B_Sticker_60x60_DD.indd 1 30-12-13 13:44 Aan

Nadere informatie

December 2014 Betalen aan de kassa 2013

December 2014 Betalen aan de kassa 2013 December 2014 Betalen aan de kassa 2013 Betalen aan de kassa 2013 Betalen aan de kassa 2013 Uitkomsten DNB/Betaalvereniging Nederland onderzoek naar het gebruik van contant geld en de pinpas in Nederland

Nadere informatie

CBL Protocol PINNEN, JA GRAAG. betaalpas. www.supermarkt.nl. centraal bureau levensmiddelenhandel

CBL Protocol PINNEN, JA GRAAG. betaalpas. www.supermarkt.nl. centraal bureau levensmiddelenhandel CBL Protocol PINNEN, JA GRAAG betaalpas centraal bureau levensmiddelenhandel www.supermarkt.nl 2 CBL PROTOCOL PINNEN, JA GRAAG 3 1.0 De voordelen van pinnen Er zijn verschillende redenen waarom het prettig

Nadere informatie

CBL Protocol. Liever pinnen dan contant. www.supermarkt.nl. betaalpas

CBL Protocol. Liever pinnen dan contant. www.supermarkt.nl. betaalpas CBL Protocol Liever pinnen dan contant betaalpas www.supermarkt.nl 2 3 1.0 De voordelen van pinnen Er zijn verschillende redenen waarom het prettig is als klanten pinnen in plaats van contant betalen,

Nadere informatie

Werkplan Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2015

Werkplan Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2015 Werkplan Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2015 De Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen (SBEB) is opgericht als uitvloeisel van het Convenant Betalingsverkeer 2005 dat tussen banken en vertegenwoordigers

Nadere informatie

Eindrapportage project hotspots 2012 het invoeren van alleen pinnen-kassa s in Nederland

Eindrapportage project hotspots 2012 het invoeren van alleen pinnen-kassa s in Nederland Eindrapportage project hotspots 2012 het invoeren van alleen pinnen-kassa s in Nederland 1 Leidschendam, 21 november 2012 Inhoud 1. Inleiding....3 2. De opzet van de hotspots Doelstellingen...4 Deelnemers.

Nadere informatie

2 Cluster 1: Grote bedragen, veel transacties

2 Cluster 1: Grote bedragen, veel transacties 2 Cluster 1: Grote bedragen, veel transacties 2.1 Typering van het cluster Het cluster 'grote bedragen, veel transacties' omvat de detailhandelsbranches warenhuizen, bouwmarkten en supermarkten. Zij hebben

Nadere informatie

ESSAY. DreamDiscoverDo. Nhung Bui 1623450 JDE-UXD2 JDE-SEMUX.3V-13 December 2014 Pauline Weseman

ESSAY. DreamDiscoverDo. Nhung Bui 1623450 JDE-UXD2 JDE-SEMUX.3V-13 December 2014 Pauline Weseman ESSAY DreamDiscoverDo Nhung Bui 1623450 JDE-UXD2 JDE-SEMUX.3V-13 December 2014 Pauline Weseman Contactloos betalen, waarom zou je daar niet enthousiast van worden? Redelijk nieuw, nog niet geïntegreerd

Nadere informatie

3 Cluster 2: Lage bedragen, beperkt aantal transacties

3 Cluster 2: Lage bedragen, beperkt aantal transacties 3 Cluster 2: Lage bedragen, beperkt aantal transacties 3.1 Typering van het cluster Winkels in food met een laag transactiebedrag zijn vooral de versspeciaalzaken. Als uitgegaan wordt van de standaardindeling

Nadere informatie

Persbericht. Sterke groei elektronisch betalen in 2015. Kenmerk 16-01. Datum 25 januari 2016

Persbericht. Sterke groei elektronisch betalen in 2015. Kenmerk 16-01. Datum 25 januari 2016 Datum 25 januari 2016 Kenmerk 16-01 Gustav Mahlerplein 33-35 1082 MS Amsterdam Postbus 83073 1080 AB Amsterdam Sterke groei elektronisch betalen in 2015 www.betaalvereniging.nl T 020 305 19 00 F 020 305

Nadere informatie

5 Cluster 4: winkels in non-food, hoog transactiebedrag

5 Cluster 4: winkels in non-food, hoog transactiebedrag 5 Cluster 4: winkels in non-food, hoog transactiebedrag 5.1 Typering van het cluster Winkels in non-food met een hoog transactiebedrag zijn vooral te vinden in de modesector, in de bruin- en witgoedsector,

Nadere informatie

7 Cluster 6: Ambulante handel: voedingsmiddelen

7 Cluster 6: Ambulante handel: voedingsmiddelen 7 Cluster 6: Ambulante handel: voedingsmiddelen 7.1 Typering van het cluster Het cluster omvat alle bedrijven die als hoofdactiviteit op de markt food producten verkopen zoals vlees, vis, groenten en fruit,

Nadere informatie

2015: het jaar van contactloos betalen Whitepaper

2015: het jaar van contactloos betalen Whitepaper 2015: het jaar van contactloos betalen Whitepaper Inhoudsopgave 2015: het jaar van contactloos betalen Whitepaper Hoofdstuk 1: Sterke groei aantal pinbetalingen in Nederland 3 Hoofdstuk 2: Contactloos

Nadere informatie

Werkplan Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2016

Werkplan Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2016 Werkplan Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2016 De Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen (SBEB) is opgericht als uitvloeisel van het Convenant Betalingsverkeer 2005 dat tussen banken en vertegenwoordigers

Nadere informatie

Alleen-Pinnen-Monitor

Alleen-Pinnen-Monitor 1 Alleen-Pinnen-Monitor Perceptie van alleen-pinnen kassa s 2 e meting Erwin Boom & Markus Leineweber, 11 september 2012 Uitgevoerd in opdracht van de Betaalvereniging Nederland en Stichting BEB Vertrouwelijk

Nadere informatie

Mei 2014. Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen

Mei 2014. Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen Mei 2014 Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen ISSN 1570-9558 ISSN 1570-9558 Pinnen, ja graag Campagne 2013 in beeld Op steeds meer plaatsen in Nederland zien we de nieuwe slogan Pinnen,

Nadere informatie

KIJK OP WWW.PIN.NL. voor promotiemateriaal. Mei 2014. Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen

KIJK OP WWW.PIN.NL. voor promotiemateriaal. Mei 2014. Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen KIJK OP WWW.PIN.NL voor promotiemateriaal Mei 2014 Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen MB_Raamsticker_160x43,50mm.indd 1 30-12-13 13:36 MB_Sticker_60x60_DD.indd 1 30-12-13 13:44 Aan

Nadere informatie

FAQ Retourpinnen. Voor de winkelier

FAQ Retourpinnen. Voor de winkelier FAQ Retourpinnen Voor de winkelier Is deze FAQ ook in het andere talen beschikbaar? Nee. Deze FAQ is alleen in het Nederlands. Is er een FAQ voor mijn kassamedewerkers? Ja. Kijk op www.pin.nl/retourpinnen.

Nadere informatie

Betalen aan de kassa 2014

Betalen aan de kassa 2014 Betalen aan de kassa 2014 Uitkomsten DNB/Betaalvereniging Nederland onderzoek naar het gebruik van contant geld en de pinpas in Nederland in 2014 1 Gebruik van betaalmiddelen 2010-2014 Tabel 1. Gebruik

Nadere informatie

11 Cluster 10: Horeca, maaltijdverstrekkers

11 Cluster 10: Horeca, maaltijdverstrekkers 11 Cluster 10: Horeca, maaltijdverstrekkers 11.1 Typering van het cluster Onder de verzamelnaam maaltijdverstrekkers vallen de restaurants in al hun verschijningsvormen: van eetcafé en fastfoodrestaurant

Nadere informatie

Betalen aan de kassa 2016

Betalen aan de kassa 2016 Betalen aan de kassa 2016 Uitkomsten DNB/Betaalvereniging Nederland onderzoek naar het gebruik van contant geld en de pinpas in Nederland in 2016 1 Gebruik van betaalmiddelen 2010-2016 Grafiek 1a Totale

Nadere informatie

13 Cluster 12: de benzineservicestations

13 Cluster 12: de benzineservicestations 13 Cluster 12: de benzineservicestations 13.1 Typering van het cluster Tot dit cluster behoren alle tankstations in Nederland met de daarbij behorende winkels (tankshop). Nederland telt circa 2.200 benzineservicestations,

Nadere informatie

TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN BETALEN

TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN BETALEN 2012 TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN BETALEN Jeanine Bouwmans Bochema B.V. Juli 2012 2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. De uitdagingen van toen (2009)... 4 3. Technische ontwikkelingen...

Nadere informatie

8 Cluster 7: Ambulante handel, non-food

8 Cluster 7: Ambulante handel, non-food 8 Cluster 7: Ambulante handel, non-food 8.1 Typering van het cluster Het cluster omvat alle bedrijven die als hoofdactiviteit op de markt non-foodproducten verkopen zoals kleding, schoeisel, beeld- en

Nadere informatie

Tips voor het nieuwe pinnen Pinnen sterk in de lift

Tips voor het nieuwe pinnen Pinnen sterk in de lift Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen Sept 2011 Nr.2 Tips voor het nieuwe pinnen Pinnen sterk in de lift Aan de samenstelling van deze uitgave wordt de grootst mogelijke zorg besteed.

Nadere informatie

12 Cluster 11: Horeca, hotel-restaurant

12 Cluster 11: Horeca, hotel-restaurant 12 Cluster 11: Horeca, hotel-restaurant 12.1 Typering van het cluster Tot dit cluster behoren de hotel-restaurants en de hotels (hotels en pensions zonder vrij toegankelijk restaurant). Nederland telt

Nadere informatie

Verslag activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2008

Verslag activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2008 Verslag activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2008 De Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen is eind 2005 opgericht om te sturen naar zo veilig en efficiënt mogelijk betaalgedrag. De maatschappelijke

Nadere informatie

Tariefbordjes verdwijnen uit MKB

Tariefbordjes verdwijnen uit MKB outmeldingen Column Henk van den Broek, voorzitter van de stuurgroep betalingsverkeer van het Platform Detailhandel Nederland. Dat pinnen steeds belangrijker wordt is een goede ontwikkeling voor de veiligheid.

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld kosten betalingsverkeer Tabaks- en Gemakswinkel

Praktijkvoorbeeld kosten betalingsverkeer Tabaks- en Gemakswinkel Praktijkvoorbeeld kosten betalingsverkeer Tabaks- en Gemakswinkel Het bedrijf De gemakswinkel die wij bezochten, is gevestigd in een kern van een middelgrote gemeente. De winkel opereert in een samenwerkingsverband.

Nadere informatie

6 Cluster 5: detailhandel non-food ook op bestelling

6 Cluster 5: detailhandel non-food ook op bestelling 6 Cluster 5: detailhandel non-food ook op bestelling 6.1 Typering van het cluster Winkels in non-food met veel bestellingen die bij aflevering, direct daarna of direct daaraan voorafgaand worden betaald,

Nadere informatie

Veilig betalen in Nederland

Veilig betalen in Nederland De meeste consumenten zijn positief over de veiligheid van het Nederlandse betalingsverkeer. Dat blijkt uit onderzoek dat dnb heeft uitgevoerd, onder meer naar aanleiding van de toename van pinpasfraude

Nadere informatie

9 Cluster 8: Horeca, drankverstrekkers

9 Cluster 8: Horeca, drankverstrekkers 9 Cluster 8: Horeca, drankverstrekkers 9.1 Typering van het cluster Nederland telt ongeveer 11.000 cafés, die behoren tot ruim 9.600 ondernemi n- gen. Kenmerkend voor de cafés is gewoonlijk de kleine schaal

Nadere informatie

Betalen aan de kassa 2015

Betalen aan de kassa 2015 Betalen aan de kassa 2015 Uitkomsten DNB/Betaalvereniging Nederland onderzoek naar het gebruik van contant geld en de pinpas in Nederland in 2015 1 Gebruik van betaalmiddelen 2010-2015 Grafiek 1a: Totaal

Nadere informatie

10 Cluster 9: Horeca, spijsverstrekkers

10 Cluster 9: Horeca, spijsverstrekkers 10 Cluster 9: Horeca, spijsverstrekkers 10.1 Typering van het cluster Onder de verzamelnaam spijsverstrekkers valt een grotere variëteit aan horecabedrijven die zich richten op de snelle hap: de cafetaria's,

Nadere informatie

4 Cluster 3: winkels in non-food, laag transactiebedrag

4 Cluster 3: winkels in non-food, laag transactiebedrag 4 Cluster 3: winkels in non-food, laag transactiebedrag 4.1 Typering van het cluster Winkels in non-food met een laag transactiebedrag zijn er in vele verschijningsvormen. Als uitgegaan wordt van de standaardindeling

Nadere informatie

Informatie over het nieuwe pinnen

Informatie over het nieuwe pinnen Informatie over het nieuwe pinnen Bereid uw cliënt voor op het nieuwe pinnen De Nederlandse pin gaat verdwijnen. Ondernemers moeten er voor zorgen dat hun betaalautomaat geschikt wordt gemaakt voor het

Nadere informatie

Betalen in het eurogebied: nog niet alle wensen vervuld

Betalen in het eurogebied: nog niet alle wensen vervuld ers zijn over het algemeen positief over de bestaande betaalmogelijkheden, maar toch betaalt men in of naar het buitenland niet altijd zoals men zou willen. Zo is de tevredenheid over de acceptatie van

Nadere informatie

Knellende kwesties over veiligheid. Contactloos betalen: klanten willen het graag. Win een jaar gratis pinnen! April 2016

Knellende kwesties over veiligheid. Contactloos betalen: klanten willen het graag. Win een jaar gratis pinnen! April 2016 April 2016 Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen Contactloos betalen: klanten willen het graag Knellende kwesties over veiligheid Win een jaar gratis pinnen! Hij moet lekker snel zijn

Nadere informatie

Geld terug? Retourpinnen! Contactloos betalen: zin en onzin. Iedereen wil kunnen pinnen. April 2017

Geld terug? Retourpinnen! Contactloos betalen: zin en onzin. Iedereen wil kunnen pinnen. April 2017 April 2017 Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen Contactloos betalen: zin en onzin Geld terug? Retourpinnen! Iedereen wil kunnen pinnen LIJN Pinnen zit duidelijk in de lift. Ruim de

Nadere informatie

Geld terug? Retourpinnen! Contactloos betalen: zin en onzin. Iedereen wil kunnen pinnen. April 2017

Geld terug? Retourpinnen! Contactloos betalen: zin en onzin. Iedereen wil kunnen pinnen. April 2017 April 2017 Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen Contactloos betalen: zin en onzin Geld terug? Retourpinnen! Iedereen wil kunnen pinnen LIJN Pinnen zit duidelijk in de lift. Ruim de

Nadere informatie

Werkplan Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2017

Werkplan Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2017 Werkplan Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2017 De Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen (SBEB) is opgericht als uitvloeisel van het Convenant Betalingsverkeer 2005 dat tussen banken en vertegenwoordigers

Nadere informatie

Bent u al klaar voor het nieuwe pinnen?

Bent u al klaar voor het nieuwe pinnen? Bent u al klaar voor het nieuwe pinnen? Voorwoord Als ondernemer in de tabaks- en gemaksdetailhandel wilt u uw klanten een optimale service bieden, maar u wilt ook uw betalingsverkeer veilig en efficiënt

Nadere informatie

Verslag activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2012

Verslag activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2012 Verslag activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2012 De Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen is eind 2005 opgericht om de veiligheid en efficiency van het betalingsverkeer te vergroten. De

Nadere informatie

AANPAK SKIMMEN BOEKT TERREIN- WINST

AANPAK SKIMMEN BOEKT TERREIN- WINST SECONDANT #5 OKTOBER 2012 7 Nederland telde bijna 8000 geldautomaten in 2011 / foto: Inge van Mill. Schade en aanpak van skimmen sinds 2004 AANPAK SKIMMEN BOEKT TERREIN- WINST Crimi-trends Pintransacties

Nadere informatie

600 korting op kassa en pin als u contactloos betalen van ING erbij neemt

600 korting op kassa en pin als u contactloos betalen van ING erbij neemt 600 korting op kassa en pin als u contactloos betalen van ING erbij neemt V.V. V.V. Beste penningmeester, voorzitter en bestuursleden ING en Voetbal (introductie) ING helpt het Nederlandse voetbal verder

Nadere informatie

Contant geld: gedrag en beleving van retailers

Contant geld: gedrag en beleving van retailers Contant geld: gedrag en beleving van retailers Uitkomsten DNB onderzoek, in samenwerking met Panteia, naar het gedrag en de beleving van retailers ten aanzien van contant geld Retailers zijn een belangrijke

Nadere informatie

Grensoverschrijdend betaalgedrag van Nederlanders in 2014

Grensoverschrijdend betaalgedrag van Nederlanders in 2014 Grensoverschrijdend betaalgedrag van Nederlanders in 2014 Uitkomsten DNB onderzoek naar hoe Nederlanders betalen in en naar het buitenland 1 Nederlanders gebruiken in het buitenland vaker contant geld

Nadere informatie

Pin-only in de supermarkt

Pin-only in de supermarkt Pin-only in de supermarkt Onderzoek naar de kosten van betalen bij invoering van pin-only kassa's in supermarkten drs. Frans Pleijster Arjan Ruis MSc. Zoetermeer, 8 december 2011 Dit onderzoek is uitgevoerd

Nadere informatie

Het nieuwe pinnen gaat beginnen. Ook bij u!

Het nieuwe pinnen gaat beginnen. Ook bij u! pinnen gaat beginnen. Ook bij u! pinnen gaat beginnen. Ook bij u! Nederland stapt over op het pinnen met de chip in plaats van met de magneetstrip. De eerste pilots van het nieuwe pinnen zijn gestart.

Nadere informatie

Evaluatie. van de samenwerking tussen toonbankinstellingen en banken tegen de achtergrond van de ontwikkeling van het betalingsverkeer (2009-2012)

Evaluatie. van de samenwerking tussen toonbankinstellingen en banken tegen de achtergrond van de ontwikkeling van het betalingsverkeer (2009-2012) Evaluatie van de samenwerking tussen toonbankinstellingen en banken tegen de achtergrond van de ontwikkeling van het betalingsverkeer (2009-2012) Voorwoord U hebt het evaluatierapport van de Stichting

Nadere informatie

Laveren naar sepa: de overgang naar Europese betaalmiddelen in Nederland

Laveren naar sepa: de overgang naar Europese betaalmiddelen in Nederland Laveren naar sepa: de overgang naar Europese betaalmiddelen in Nederland Vanaf 28 januari 2008 zullen consumenten en bedrijven Europees kunnen gaan betalen. Op die datum komen banken in het hele eurogebied

Nadere informatie

Currence, elektronisch betalen en vertrouwen

Currence, elektronisch betalen en vertrouwen Currence, elektronisch betalen en vertrouwen VUrORE seminar:"geeft elektronisch geld vertrouwen? drs S. Balraadjsing RE Amsterdam, 11 november 2009 1 Agenda 1.Rol Currence Betalingsverkeer 2.Betaalproducten

Nadere informatie

Verslag Activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen

Verslag Activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen Verslag Activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2011 De Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen is eind 2005 opgericht om te sturen naar zo veilig en efficiënt mogelijk betaalgedrag. Daarbij

Nadere informatie

Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen

Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen SEPA: betalingsverkeer zonder grenzen In een groot deel van Europa worden de grenzen voor het betalingsverkeer afgeschaft. Er komt één grote Europese

Nadere informatie

Pinnen bij uw vereniging, ook iets voor u?

Pinnen bij uw vereniging, ook iets voor u? Pinnen bij uw vereniging, ook iets voor u? René de Wit Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen Arnhem, 1 maart 2013 Agenda - Voorstellen - Betalen in Nederland - Consumenten en pinnen - Pinnen bij sportclubs

Nadere informatie

Verslag activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2014

Verslag activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2014 Verslag activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2014 De Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen (SBEB) is opgericht als uitvloeisel van het Convenant Betalingsverkeer 2005 dat tussen banken

Nadere informatie

Wat doet de NFC chip? Coen Visser 1580081

Wat doet de NFC chip? Coen Visser 1580081 Wat doet de NFC chip? Coen Visser 1580081 1 Inhoudsopgave Steeds vaker maak ik gebruik van de NFC chip in mijn bankpas. Steeds vaker zie ik commercials voorbij komen van ticket systemen die rechtstreeks

Nadere informatie

MEER PINNENDE KLANTEN DOOR DE E-MODULE

MEER PINNENDE KLANTEN DOOR DE E-MODULE MEER PINNENDE KLANTEN DOOR DE E-MODULE Wilt u dat uw klanten vaker pinnen? Medewerkers kunnen klanten hiertoe op allerlei manieren verleiden. Wijs uw medewerkers op de e-module op www.pinnenzakelijk.nl/educatie.

Nadere informatie

ANBOS SPECIAL BETALINGSVERKEER. EMV: het nieuwe pinnen gaat beginnen. Voordeliger, er, veiliger en beter voor uw omzet

ANBOS SPECIAL BETALINGSVERKEER. EMV: het nieuwe pinnen gaat beginnen. Voordeliger, er, veiliger en beter voor uw omzet OKTOBER 2010 ANBOS SPECIAL BETALINGSVERKEER EMV: het nieuwe pinnen gaat beginnen PINNEN Voordeliger, er, veiliger en beter voor uw omzet Of u als ondernemer nu wel of geen pinmogelijkheid in uw zaak hebt,

Nadere informatie

De contantloze winkel: dichtbij en zonder grenzen?

De contantloze winkel: dichtbij en zonder grenzen? De contantloze winkel: dichtbij en zonder grenzen? Speech prof. dr L.H. Hoogduin, directielid DNB, tijdens Retailpoort van Detailhandel Nederland in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag, 26 mei 2011 1 De

Nadere informatie

Extra beveiliging voor HFT201 betaalautomaat Overstappen op IP iets voor u? Gratis laten PINnen, of bordjes bij de kassa?

Extra beveiliging voor HFT201 betaalautomaat Overstappen op IP iets voor u? Gratis laten PINnen, of bordjes bij de kassa? Okt. 2007 Nr.3 Extra beveiliging voor HFT201 betaalautomaat Overstappen op IP iets voor u? Gratis laten PINnen, of bordjes bij de kassa? ISSN 1570-9558 Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch

Nadere informatie

Knellende kwesties over veiligheid. Contactloos betalen: klanten willen het graag. Win een jaar gratis pinnen! April 2016

Knellende kwesties over veiligheid. Contactloos betalen: klanten willen het graag. Win een jaar gratis pinnen! April 2016 April 2016 Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen Contactloos betalen: klanten willen het graag Knellende kwesties over veiligheid Win een jaar gratis pinnen! Hij moet lekker snel zijn

Nadere informatie

Het nieuwe pinnen gaat beginnen. Sluit u aan op breedband

Het nieuwe pinnen gaat beginnen. Sluit u aan op breedband Het nieuwe pinnen gaat beginnen Sluit u aan op breedband 2 Het nieuwe pinnen gaat beginnen Sluit u aan op breedband De aangewezen verbinding voor het nieuwe pinnen is een breedbandverbinding. Dat is zeker

Nadere informatie

HBD Monitor Betalingsverkeer 2011

HBD Monitor Betalingsverkeer 2011 HBD Monitor Betalingsverkeer 2011 2 HBD Monitor Betalingsverkeer 2011 HBD Monitor Betalingsverkeer 2011 De HBD Monitor Betalingsverkeer 2011 is een periodiek onderzoek van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel,

Nadere informatie

7 ontwikkelingen waar de horecaondernemer van kan profiteren

7 ontwikkelingen waar de horecaondernemer van kan profiteren 7 ontwikkelingen waar de horecaondernemer van kan profiteren European Merchant Services 2015 1. Zorg ervoor dat u met de smartphone gevonden wordt Ondanks dat de groei van de smartphone inmiddels stabiliseert

Nadere informatie

Pin2Connect. Zorgeloos betalen

Pin2Connect. Zorgeloos betalen Pin2Connect Zorgeloos betalen PetrolConnect is voor alle IT & Communicatie diensten van uw tankstation. Drie zaken die sowieso nodig zijn voor een tankstation zijn het gemak van pinnen, muziek en natuurlijk

Nadere informatie

Gewoon zo! Geld: Wat moet je weten als je gaat winkelen? MAKKELIJKLEZENGIDS OVER GELD

Gewoon zo! Geld: Wat moet je weten als je gaat winkelen? MAKKELIJKLEZENGIDS OVER GELD Gewoon zo! Geld: Wat moet je weten als je gaat winkelen? MAKKELIJKLEZENGIDS OVER GELD Betalen Als je een boodschap doet of bijvoorbeeld een trui koopt, moet je afrekenen. Betalen kan op verschillende manieren.

Nadere informatie

Pin-only in het MKB. O n derzoek naar de kosten van be talen b ij. d rogis te r ijen, k le d ingz aken, restaur a n ts e n tank s tat ions

Pin-only in het MKB. O n derzoek naar de kosten van be talen b ij. d rogis te r ijen, k le d ingz aken, restaur a n ts e n tank s tat ions Pin-only in het MKB O n derzoek naar de kosten van be talen b ij i n v oering van pin - o n ly k assa s bij d rogis te r ijen, k le d ingz aken, restaur a n ts e n tank s tat ions drs. Frans Pleijster

Nadere informatie

Invoering EMV in Nederland (en andere veranderingen in het betalingsverkeer)

Invoering EMV in Nederland (en andere veranderingen in het betalingsverkeer) Invoering EMV in Nederland (en andere veranderingen in het betalingsverkeer) Presentatie voor Detailhandel Nederland 28 augustus 2009 Piet Mallekoote, Algemeen Directeur Currence Voorzitter Afstemgroep

Nadere informatie

Versneld naar een nog veiliger en efficiënter betalingsverkeer. Vierjarenplan 2009 2012

Versneld naar een nog veiliger en efficiënter betalingsverkeer. Vierjarenplan 2009 2012 Versneld naar een nog veiliger en efficiënter betalingsverkeer Vierjarenplan 2009 2012 Leidschendam, 27 mei 2009 INHOUD Inleiding 3 Doelstellingen 5 De huidige status 6 Activiteiten 2009-2012 8 EMV-programma

Nadere informatie

Van Strip naar Chip Jongeren PINnen voor Get Charged Telepas-automaat niet meer bruikbaar in 2007

Van Strip naar Chip Jongeren PINnen voor Get Charged Telepas-automaat niet meer bruikbaar in 2007 Dec 2006 Nr.2 Van Strip naar Chip Jongeren PINnen voor Get Charged Telepas-automaat niet meer bruikbaar in 2007 ISSN 1570-9558 Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen vergang van strip

Nadere informatie

Winkeliersvisie op het betalen van de toekomst. Trends uit de betaalwereld in de schijnwerper

Winkeliersvisie op het betalen van de toekomst. Trends uit de betaalwereld in de schijnwerper Winkeliersvisie op het betalen van de toekomst Trends uit de betaalwereld in de schijnwerper Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Betalingsverkeer; een vitale infrastructuur 4 2 Verbeterpunten in het huidige betalingsverkeer

Nadere informatie

PINNEN IS GRATIS WEEK VAN HET PINNEN DOET U MEE?

PINNEN IS GRATIS WEEK VAN HET PINNEN DOET U MEE? PINNEN IS GRATIS VOOR ONDERNEMERS VAN 1 / T 7 M NOVEMBER DOET U MEE? Pinnen is snel, makkelijk en veilig. Maar er wordt nog veel met contant geld betaald. Dit willen we snel veranderen. Daarom organiseren

Nadere informatie

Veilig PINnen Beter betalingsverkeer Snel en veilig betalen op internet

Veilig PINnen Beter betalingsverkeer Snel en veilig betalen op internet ISSN 1570-9558 Juli 2006 Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen Veilig PINnen Beter betalingsverkeer Snel en veilig betalen op internet Veiligheid PIN hoog in het vaandel Alertheid voorkomt

Nadere informatie

1. Hoe vaak maakte u gebruik van een pinautomaat?

1. Hoe vaak maakte u gebruik van een pinautomaat? Pinautomaat Even flappen tappen. Uitgaande van het afgelopen jaar: 6 5 4 1. Hoe vaak maakte u gebruik van een pinautomaat? 41% 5 (n=361) 3 2 1 3% 3% 4% Nooit Maandelijks Wekelijks Dagelijks Anders Anders,

Nadere informatie

Diervriendelijke keuzes door consumenten

Diervriendelijke keuzes door consumenten Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Diervriendelijke keuzes door consumenten Monitor Duurzame Dierlijke Producten 2009 Deze brochure is een uitgave van: Rijksoverheid Postbus 00000 2500

Nadere informatie

Monitor Betalingsverkeer

Monitor Betalingsverkeer Monitor Betalingsverkeer 2014-2018 Update over 2015 J. Wils; P.T. van der Zeijden Zoetermeer, 15 september 2016 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

dossier Brink s, logistiek met meerwaarde European Platform for Financial Professionals

dossier Brink s, logistiek met meerwaarde European Platform for Financial Professionals European Platform for Financial Professionals dossier Brink s, logistiek met meerwaarde Wereldwijd is het 150 jaar oude Brink s met name bekend van zijn waardetransportvoertuigen, het zichtbare deel van

Nadere informatie

Monitor betalingverkeer 2009-2012

Monitor betalingverkeer 2009-2012 Monitor betalingverkeer 2009-2012 Eindmeting Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen J. Wils R. Hoevenagel P. van der Zeijden Projectnummer: C10363 Zoetermeer,

Nadere informatie

Voorkom gepiep aan de kassa.

Voorkom gepiep aan de kassa. Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen Maart 2011 Nr.1 Voorkom gepiep aan de kassa. 2011: het jaar van het nieuwe pinnen Nederland stapt over op het nieuwe pinnen. Uw klanten gaan betalen

Nadere informatie

Hoe shopt en betaalt Generatie Z? CCV & Innopay! Onderzoek: januari 2015!

Hoe shopt en betaalt Generatie Z? CCV & Innopay! Onderzoek: januari 2015! Hoe shopt en betaalt Generatie Z? CCV & Innopay! Onderzoek: januari 2015! Na 2020 is Generatie Z aan zet Generatie Z Verdeling! Besteedbaar inkomen per maand! 12-15 jaar: 42% 16-19 jaar: 59% 62% 38% >

Nadere informatie

Pin2Connect. Zorgeloos betalen

Pin2Connect. Zorgeloos betalen Pin2Connect Zorgeloos betalen RecreatieConnect is een uniek concept voor de recreatiebranche. Eén totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten voor uw organisatie. RecreatieConnect biedt u diensten

Nadere informatie

Verslag activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2010

Verslag activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2010 Verslag activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2010 De Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen is eind 2005 opgericht om te sturen naar zo veilig en efficiënt mogelijk betaalgedrag. Daarbij

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

Pin2Connect. Zorgeloos betalen

Pin2Connect. Zorgeloos betalen Pin2Connect Zorgeloos betalen HotelsConnect voor uw hotel. Voor een hotel is telefonie, beveiliging en internet van groot belang. En bijvoorbeeld eventuele muziek, de mogelijkheid tot pinnen en camerabewaking

Nadere informatie

Eindrapportage. Uitvoering 30 Quick Scans Coördinatie publiciteitscampagne

Eindrapportage. Uitvoering 30 Quick Scans Coördinatie publiciteitscampagne Eindrapportage Uitvoering 30 Quick Scans Coördinatie publiciteitscampagne Baarn, 15 januari 2008 Inhoudsopgave 1. Samenvatting en aanbevelingen...1 1.1 Samenvatting...1 1.2 Aanbevelingen...2 2. Aanleiding...3

Nadere informatie

http://www.economiepagina.com - Alle nuttige economielinks bij elkaar!

http://www.economiepagina.com - Alle nuttige economielinks bij elkaar! Opgave 1 Gulden (ƒ) wordt euro ( ) Geld is een (1) aanvaard ruilmiddel. De maatschappelijke geldhoeveelheid in Nederland bestaat uit munten, bankbiljetten en (2). De komende jaren worden de functies van

Nadere informatie

Speciale editie. Samen strijden tegen skimming Supermarktketens vragen om PIN Flinke besparing voor ondernemers. Dec. 2008 Nr.1

Speciale editie. Samen strijden tegen skimming Supermarktketens vragen om PIN Flinke besparing voor ondernemers. Dec. 2008 Nr.1 e PIN foutmeldingen Speciale editie Voor u ligt een speciale PINeditie van de Betaalwijzer, de nieuwsbrief over elektronisch betalen. Deze speciale editie wordt u eenmalig per post toegezonden. Voor meer

Nadere informatie

Verslag activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2013

Verslag activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2013 Verslag activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2013 De Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen is opgericht als uitvloeisel van het Convenant Betalingsverkeer dat in 2005 tussen banken en vertegenwoordigers

Nadere informatie

TeraKnowledge. Onderzoeksrapport geldautomaten en betaalgedrag Opdrachtgever Unie KBO. Bureau voor Onderzoek

TeraKnowledge. Onderzoeksrapport geldautomaten en betaalgedrag Opdrachtgever Unie KBO. Bureau voor Onderzoek TeraKnowledge Onderzoeksrapport geldautomaten en betaalgedrag Opdrachtgever Unie KBO Auteur: Drs. P.A.M. van der Meer bc. (Hons) Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Managementsamenvatting p. 4 Beschrijving van

Nadere informatie

Het nieuwe pinnen? U kunt er maar beter snel mee beginnen. Pas op tijd uw betaalautomaat en bankcontract aan!

Het nieuwe pinnen? U kunt er maar beter snel mee beginnen. Pas op tijd uw betaalautomaat en bankcontract aan! Het nieuwe pinnen? U kunt er maar beter snel mee beginnen. Pas op tijd uw betaalautomaat en bankcontract aan! 2 Het nieuwe pinnen? U kunt er maar beter snel mee beginnen. Het betalingsverkeer voor pinnen

Nadere informatie

Terugblik op het Vierjarenplan 2009-2012. Verslag van de activiteiten

Terugblik op het Vierjarenplan 2009-2012. Verslag van de activiteiten Terugblik op het Vierjarenplan 2009-2012 Verslag van de activiteiten Inhoud Inleiding 5 Vierjarenplan 2009-2012 7 Financiële middelen 8 Het nieuwe pinnen 9 Meer automaten 18 Meer pinnen 29 Optimalisatie

Nadere informatie

Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer. Onderwerp: Tussenrapportage bereikbaarheid van geldautomaten. Samenvatting en aanbevelingen

Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer. Onderwerp: Tussenrapportage bereikbaarheid van geldautomaten. Samenvatting en aanbevelingen 1 MOB/ Onderwerp: Tussenrapportage bereikbaarheid van geldautomaten Samenvatting en aanbevelingen Naar aanleiding van klachten van plaatselijke inwoners van met name kleinere plattelandsgemeentes over

Nadere informatie

Onderwerp: Visie Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer Inleiding

Onderwerp: Visie Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer Inleiding Onderwerp: Visie Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 2016 Inleiding Bij de evaluatie van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) in november 2015 is afgesproken om jaarlijks een visiedocument

Nadere informatie