Winkeliersvisie op het betalen van de toekomst. Trends uit de betaalwereld in de schijnwerper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Winkeliersvisie op het betalen van de toekomst. Trends uit de betaalwereld in de schijnwerper"

Transcriptie

1 Winkeliersvisie op het betalen van de toekomst Trends uit de betaalwereld in de schijnwerper

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Betalingsverkeer; een vitale infrastructuur 4 2 Verbeterpunten in het huidige betalingsverkeer 6 3 Potentie van innovaties in het betalingsverkeer 7 4 Leerpunten van traditionele betaalmiddelen Contant geld Pinbetalingen Creditcard ideal 17 5 Trends op de betaalmarkt Opkomst van de digitale portemonnee De veranderende betaalterminal Kassa s in the cloud Nieuwe vormen van betalen 25 6 Conclusie 28 2

3 Voorwoord Het Nederlandse betalingsverkeer is een van de modernste en efficiëntste van Europa. Dat is iets om trots op te zijn. Dankzij een goede samenwerking tussen toonbankinstellingen, banken en overheid wordt er in Nederland veel gepind. Dat is gemakkelijker, veiliger en goedkoper dan het gebruik van contant geld. De betaalwereld staat echter niet stil. Veranderend consumentengedrag, de opkomst van cross-channel retail, de introductie van mobiele betalingen, maar ook veranderingen in de Europese wet- en regelgeving hebben een duidelijke impact op het koop- en betaalproces. Jacques Parson Voorzitter Stuurgroep Betalingsverkeer Detailhandel Nederland Op dit moment is die impact nog gering, maar de verwachting is dat er grote verschuivingen komen. Naast de traditionele betaalmiddelen, komen er andere betaalmiddelen die zowel in de fysieke als online retailomgeving ingezet kunnen worden. Deze betaalmiddelen bieden vaak niet alleen de functionaliteit van afrekenen, maar kunnen ook ingezet worden voor een betere service aan de klant. Detailhandel Nederland is zich bewust van deze ontwikkelingen en wil haar leden zo goed mogelijk ondersteunen in dit veranderende betaallandschap. Bovendien zijn wij erop gebrand de maatschappelijke efficiëntie van het NederIandse betalingsverkeer, waarvoor wij in het verleden zo hard hebben gevochten, te behouden. In deze notitie omschrijft Detailhandel Nederland de belangrijkste trends in de betaalmarkt. Wij spiegelen deze trends aan de drie kernwaarden; veiligheid, betrouwbaarheid en efficiency. Om de potentie van nieuwe betaalmethoden te peilen hielden wij bovendien een enquête onder winkeliers. Kortom, in deze notitie treft u de winkeliersvisie op het betalen van de toekomst. Jacques Parson Voorzitter Stuurgroep Betalingsverkeer Detailhandel Nederland 3

4 1 Betalingsverkeer; een vitale infrastructuur Het betalingsverkeer is cruciaal voor het functioneren van de Nederlandse economie. Alle producten in de winkel worden afgerekend aan de kassa. Klanten moeten hierbij kunnen vertrouwen op een goed functionerend systeem van betaalmiddelen. Zonder een goed functionerend betalingssysteem valt de handel en de economie stil. Het Nederlandse betalingsverkeer wordt door de Rijksoverheid gezien als een vitale infrastructuur. Dit houdt in dat zij het tot haar taak ziet om er samen met het bedrijfsleven voor te zorgen dat het betalingsverkeer goed verloopt en maatschappelijke ontwrichting door uitval probeert te voorkomen. Consumenten moeten volgens haar kunnen vertrouwen op een soepel lopend betalingsverkeer in onder andere winkels, uitgaansgelegenheden en tankstations. 1 Dit maatschappelijke beeld van het betalingsverkeer wordt gedragen door belangrijke spelers in de markt. Zo verwoordt de vereniging van betaalaanbieders (Betaalvereniging Nederland) het als volgt: Het betalingsverkeer is een onmisbare spil in de economie, kent vele stakeholders en is van groot maatschappelijk belang. Daardoor heeft het betalingsverkeer het karakter van een nutsfunctie. 2 Uit de enquête van Detailhandel Nederland onder winkeliers wordt dit beeld van het betalingsverkeer als maatschappelijke nutsvoorziening bevestigd. Maar liefst 90% van de ondervraagde ondernemers ziet het betalingsverkeer heel eenvoudig als een voorziening die gewoon moet werken. 1 en- publicaties/wob- verzoeken/2010/03/11/bijlage- 4- bij- wob- verzoek- aan- ez- over- het- capaciteitsadvies- elektriciteit- en- telecom- ict- caet/21- eindrapportage- caet- financien pdf 2 en- visie/ 4

5 Figuur 1 Het betalingsverkeer moet het gewoon doen 5

6 2 Verbeterpunten in het huidige betalingsverkeer Om een goed beeld te vormen van de toekomstige ontwikkelingen in het betalingsverkeer is het van belang in kaart te brengen wat de stand van zaken is op dit moment. Daarom hebben wij aan winkeliers gevraagd welke verbeterpunten zij zien in de huidige betaalmarkt. Dit leverde een scala aan antwoorden op, waaruit drie verbeterpunten nadrukkelijk naar voren komen. Het eerste verbeterpunt zijn de hoge kosten die winkeliers moeten maken om het betalingsverkeer draaiende te houden. Denk aan de investeringen die zij moeten doen in kassaapparatuur en betaalterminals, de tarieven die zij aan de bank afdragen voor elektronische betalingen of de afstortkosten van contant geld. Een tweede verbeterpunt zijn de storingen in de ideal- en pinomgeving. Een derde verbeterpunt heeft betrekking op de werkzaamheden die samenhangen met het accepteren van betaalmiddelen, met name contant geld, zoals het opmaken van de kassa, tellen van geld en het afstorten van geld. Tabel 1 Verbeterpunten huidige betalingsverkeer Kosten Storingen Werkzaamheden Wat betreft de kostenstructuur geven ondernemers de voorkeur aan een vast tarief in plaats van een percentage van de omzet. Betaalmiddelen waarvoor een percentage van de omzet voor moet worden afgedragen (zoals creditcard en PayPal) werden dan ook het vaakst negatief beoordeeld ten aanzien van het kostencomponent. 6

7 3 Potentie van innovaties in het betalingsverkeer Winkeliers staan niet onwelwillend tegen innovaties in het betalingsverkeer. Ruim tweederde van de winkeliers verwacht in de komende jaren (2015/2016) een nieuwe betaalvorm te accepteren, zoals contactloos betalen, mobiel betalen of mobiel ideal. Figuur 2 Accepteert binnen twee jaar mogelijk een nieuw betaalmiddel in de winkel De belangrijkste reden voor de winkelier om een nieuw betaalmiddel te accepteren is als hij de klant hiermee beter van dienst kan zijn. Daarnaast zijn het meegaan met de ontwikkelingen, gebruiksgemak, het reduceren van de kosten en betere klantenbinding belangrijke motivaties. 7

8 Figuur 3 Redenen om een nieuw betaalmiddel te introduceren Indien we verder vragen naar het type betaalmiddel dat de winkelier in de komende twee jaar verwacht te accepteren lijkt dit vooral samen te hangen met innovaties binnen het pinnen. Het mobiel of contactloos pinnen werd het vaakst genoemd. Daarna volgt een mobiele versie van het online product ideal. 8

9 Figuur 4 Welk betaalmiddel verwacht u binnen twee jaar te accepteren? Ondanks dat winkeliers mobiel betalen het vaakst noemen als potentieel nieuw product aan hun kassa, zijn zij er nog niet van overtuigd dat alle klanten ook daadwerkelijk dit betaalmiddel gebruiken over vijf jaar. Figuur 5 Over vijf jaar betaalt iedereen met zijn mobiele telefoon 9

10 De winkelier stelt belangrijke randvoorwaarden aan de nieuwe betaalmiddelen. Een derde van de winkeliers verwacht in de komende twee jaren nog geen nieuw betaalmiddel in zijn winkel. De belangrijkste overweging hierbij lijkt dat winkeliers bang zijn dat nieuwe betaalmiddelen vooral meer kosten met zich mee zullen brengen. Dat een nieuw betaalmiddel te duur zou zijn wordt dan ook het vaakste genoemd in de enquête. Daarnaast geeft een aanzienlijk deel van de ondervraagde winkeliers aan dat zij tevreden is met de huidige betaalmiddelen en nog geen toegevoegde waarde zien in de ontwikkelingen die momenteel gaande zijn in de betaalmarkt. Een derde reden om nog geen nieuwe betaalmiddel te accepteren is onbekendheid met de nieuwe ontwikkelingen. Door de veelheid aan ontwikkelingen zien ondernemers door de bomen het bos niet meer en weten ze niet goed wat ze moeten doen. Overigens geven diverse ondernemers ook aan dat zij er nog niet over nagedacht hebben. Figuur 6 Overwegingen om geen nieuw betaalmiddel te introduceren Dat veiligheid een belangrijk aspect is in de visie van winkeliers op ontwikkelingen in het betalingsverkeer ontdekken we indien we vragen naar de veiligheidsbeleving rond contactloos betalen. Bijna de helft van de ondervraagde winkeliers verwacht dat er aan contactloos betalen meer veiligheidsrisico s zitten dan aan gewoon pinnen. Hier ligt dus een belangrijke voorlichtende taak weggelegd voor de aanjagers van mobiel betalen. 10

11 Figuur 7 Contactloos betalen is net zo veilig als een gewone pinbetaling Dat de kosten van de nieuwe betaalmiddelen een groot zorgpunt is van winkeliers blijkt ook uit een vervolgvraag die hierover werd gesteld. Bijna 60% van de ondernemers gaf een positief antwoord op de vraag: nieuwe betaalmethoden brengen enkel hogere kosten met zich mee. Figuur 8 Nieuwe betaalmiddelen brengen enkel hogere kosten met zich mee 11

12 4 Leerpunten van traditionele betaalmiddelen Om de wenselijkheid, het potentieel en de gevolgen van nieuwe betaalmethoden te beoordelen is het goed te leren van bestaande betaalproducten. Detailhandel Nederland vroeg daarom aan winkeliers hun visie over de meest gebruikte huidige betaalmiddelen. Wanneer we momenteel een willekeurige winkel binnenstappen, kun je als consument meestal afrekenen met contant geld en de pinpas. De creditcard wordt bij tankstations, een aantal nonfoodbranches en het grootwinkelbedrijf veelal geaccepteerd. Bovendien heeft deze betaalmethode een belangrijk aandeel in de online omgeving. Tot slot is ideal momenteel de belangrijkste online betaalwijze. Kortom, welke leerpunten kunnen wij halen uit het accepteren van contant geld, de pinpas, de creditcard of ideal? 4.1 Contant geld Contant geld is in aantallen transacties gemeten nog steeds het belangrijkste betaalmiddel aan de toonbank. Echter, door de komst van de pinpas is dit aandeel sterk gedaald. Wanneer we naar de waarde van de betalingen kijken is pin contant inmiddels voorbijgestreefd. Van alle omzet aan de kassa komt inmiddels meer dan 60% binnen via een pinbetaling. De acceptatie van contant geld onder Nederlandse winkeliers is bijna 100%, op een enkele uitzondering na (pinonly locaties). Voor het accepteren van contant geld heb je als ondernemer weinig nodig. De meeste ondernemers gebruiken een kassa. Ook een kluis, afroombox en een valsgelddetector is op veel plaatsen aanwezigen. Onder winkeliers is in al een perceptieonderzoek gedaan naar de veiligheid van betaalmiddelen. Contant geld wordt door ondernemers duidelijk onveiliger ervaren dan de overige betaalmiddelen. Zo n 15% van de winkeliers vond contante betalingen (zeer)onveilig, bij de pinpas ligt dit percentage net boven de nul. De ondervraagde winkeliers in de enquête van Detailhandel Nederland zien de kosten van contant geld, het risico op overvallen en gelddiefstal en de vele werkzaamheden rondom het accepteren van contant geld (zoals kassa opmaken) als belangrijkste verbeterpunten. 3 Bron: HBD Monitor Betalingsverkeer

13 Tabel 2 Verbeterpunten contant Kosten Gelddiefstal/overvallen/vals geld Veel gedoe Waar het gaat om de kosten van contant geld komen enkele concrete zaken naar voren zoals de tarieven die worden gerekend voor het afstorten van munten en biljetten, waardevervoer, rentederving en het aanschaffen van wisselgeld. Dat de kosten van contant geld als belangrijkste zorgpunt naar voren komt in de enquête is niet verwonderlijk. De tarieven voor deze diensten zijn in de afgelopen jaren structureel gestegen. Op het gebied van contant geld speelt er wat betreft veiligheid een aantal aspecten: overvallen, diefstal en vals geld. Naarmate er meer contant geld aanwezig is in een zaak, is deze aantrekkelijker voor overvallen. Het is dus veiliger voor de ondernemer en zijn klanten om de hoeveelheid contant geld te reduceren. Een ander aspect zijn vervalsingen van eurobiljetten. Hoewel er sinds 2009 een daling te zien was van het aantal valse biljetten, lijkt daar sinds medio 2013 een einde aan te zijn gekomen. Van januari tot juli 2014 zijn valse biljetten onderschept, 49% meer dan in dezelfde periode in Het gedoe dat contant geld met zich mee brengt lijkt inherent aan het product. Slimme kassa s en automatisering hebben daar nog geen definitieve oplossing voor gevonden. Al zijn er wel hulpmiddelen voorhanden, zoals cashmanagementsystemen en pinonlykassa s. Standpunt Detailhandel Nederland Detailhandel Nederland ziet contant geld als een veel minder efficiënte betaalmethode dan pinbetalingen. Bovendien kleven aan contant geld meer veiligheidsrisico s. Daarom staan wij onder het motto Pinnen ja graag voor de reductie van contant geld. Contant blijft echter wel een aanzienlijke plaats innemen in het betalingsverkeer. Daarom is het van belang dat het resterend aandeel contant geld zo efficiënt en veilig mogelijk wordt ingericht. De oplopende kosten van contant geld moeten in de hand worden gehouden. Winkeliers willen bekijken hoe zij 13

14 door bijvoorbeeld samen te werken en slimmer te organiseren de kosten kunnen reduceren. Detailhandel Nederland ontwikkelt bovendien actieplannen met partners in de betaalketen voor een efficiëntere en veiligere omgang met contant geld. 4.2 Pinbetalingen Bijna alle winkeliers in Nederland accepteren pin. Bij 100 % van de grootwinkelbedrijven, 96% van de MKB-detailhandel en 54% van de ambulante handel kan gepind worden. Uit onderzoek in blijkt dat de voorkeur van toonbankinstellingen in het algemeen bij pinnen ligt (72%). Deze voorkeur neemt af naarmate het af te rekenen bedrag lager is. Bij een bedrag van 7,50 geeft 54% de voorkeur aan pin, bij een bedrag van 2,50 is dit percentage gedaald naar 34%. Dat pinnen kostentechnisch inmiddels gunstiger is dan contant geld realiseren ondernemers zich dus nog niet. Ook het veiligheidsargument is voor deze ondernemers minder belangrijk dan kennelijke andere argumenten. De ondervraagde winkeliers in de enquête van Detailhandel Nederland zien de kosten van pinbetalingen, de trage verwerking van pinbetalingen en storingen in de pinketen als belangrijkste verbeterpunten. Tabel 3 Verbeterpunten pinbetalingen Kosten (transactietarieven en apparatuur) Trage verwerkingstijd betalingsverkeer Storingen Waar het gaat om de kosten van pinbetalingen werden in het bijzonder investeringskosten genoemd, bijvoorbeeld in de betaalautomaat. Daarnaast geven winkeliers te kennen te hechten aan lage stuksgewijze tarieven. Zij willen geen percentage over de omzet betalen. Nieuwe betaalmiddelen zouden zich daar dan ook op moeten focussen. 4 Evaluatieonderzoek Pinnen, ja graag campagne SBEB (2014) 14

15 Een belangrijk leerpunt voor nieuwe betaalmethoden is de ergernis van winkeliers aan de trage verwerkingstijd van het huidige elektronische betalingsverkeer. Doordat het Europese betalingsverkeer sluit op weekend- en feestdagen wachten winkeliers langer dan nodig op hun inkomsten. Betalingen die worden gedaan op donderdagavond of op vrijdag, worden pas na het weekend bijgeschreven op de rekening van de ondernemer. Per jaar wordt 110 dagen geen geld naar winkeliers overgemaakt, terwijl het wel van de rekening van consument wordt afgeschreven. Innovaties die het betalingsverkeer versnellen zijn zeer gewenst. Storingen zijn een structurele zorg van winkeliers. Op het moment dat een pinverbinding niet werkt leidt dit tot grote onvrede bij de consument. Met de toenemende afhankelijkheid van elektronisch betalen wordt deze zorg versterkt. De openbare datacominfrastructuur is van de drie onderdelen van de pinketen op dit moment de zwakste schakel. Standpunt Detailhandel Nederland Detailhandel Nederland ziet pinnen momenteel als een van de meest efficiënte en veilige betaalmiddelen. Dankzij goede afspraken met de banken heeft Detailhandel Nederland er voor gezorgd dat de tarieven laag liggen en dat de veiligheid in de afgelopen jaren is toegenomen. Een blijvend punt van aandacht is wel de storingsgevoeligheid. Uitgangspunt is dat de consument en winkelier te allen tijde op een betrouwbare pinketen kunnen rekenen. Daarom moeten ketenpartijen, zoals telecombedrijven en banken, tijdig investeren in de infrastructuur. Daarnaast zet Detailhandel Nederland erop in dat de lage Nederlandse pintarieven in Europese context en het veranderende betaallandschap behouden blijven. Dankzij inspanningen van Detailhandel Nederland onderzoekt De Nederlandsche Bank bovendien hoe het betalingsverkeer 24/7 kan worden ingericht waardoor winkeliers sneller over hun geld beschikken. Tot slot zijn er diverse innovaties in ontwikkeling die het pinnen gemakkelijker maken voor de klant. Denk aan retourpinnen en contactloos betalen. Ook deze innovaties dienen efficiënt, veilig en betrouwbaar in uitvoering te zijn. 15

16 4.3 Creditcard Nederland is nooit een echt creditcardland geweest, onder meer vanwege het goed ontwikkelde pinbetalingsverkeer. In de afgelopen jaren is het gebruik van creditcard wel gegroeid door de brede mediacampagnes van banken en schemes gericht op de consument. Zoals betaal veilig met de creditcard die in 2014 werd uitgerold. Een credit card kan zowel in de fysieke winkel als bij online aankopen worden gebruikt. Echter ook online is het gebruik gering. 6% van de online kopers geeft aan bij de laatste aankoop gebruik te hebben gemaakt van de creditcard (bron: Currence). Zo n 94% van het grootwinkelbedrijf en de meeste tankstations accepteren creditcards. In het MKB ligt de acceptatiegraad duidelijk lager; 38% van de MKB-ondernemers geeft aan de creditcard te accepteren. De ondervraagde winkeliers in de enquête van Detailhandel Nederland zien de kosten van creditcardbetalingen, de niet gegarandeerde betaling en de trage verwerking van creditcardbetalingen als belangrijkste leerpunten. Tabel 4 Verbeterpunten creditcard Hoge kosten van een creditcardbetaling (percentage van de omzet) Het is geen gegarandeerde betaling, klanten kunnen transacties terugdraaien Het duurt lang voordat een betaling is bijgeschreven op de rekening Acceptanten van credit card zien de kosten als belangrijkste nadeel van dit betaalmiddel. Bij een creditcardbetaling moet je een percentage afstaan van de omzet die ermee is afgerekend, dit in tegenstelling tot een pinbetaling waar een vast tarief per transactie geldt. De kosten van creditcardbetalingen wegen in de perceptie van de winkeliers dan ook veel zwaarder en negatiever mee dan bij een pin of contante betaling. Als tweede leerpunt noemen winkeliers het feit dat het geen gegarandeerde betaling is. Dit levert een hoge administratieve en onzekere last op. 16

17 Ook de trage verwerkingstijd wordt, net zoals bij pinbetalingen, genoemd. Volgens winkeliers duurt het bij een creditcard zelfs bijna een week voordat de betaling is bijgeschreven. Dit leidt tot grote ergernis. Standpunt Detailhandel Nederland Detailhandel Nederland is van mening dat de tarieven voor creditcards te hoog liggen. In plaats van een procentueel deel van de omzet moet een kaal basis tarief worden ingevoerd. Hierdoor mag een creditcardbetaling niet meer kosten dan een vergelijkbare pinbetaling. Detailhandel Nederland zet hier op in bij de nationale politiek, toezichthouders en financiële instellingen. In de afgelopen jaren werden de eerste resultaten door Detailhandel Nederland geboekt. Mastercard en Visa kondigden aan hun tarieven te verlagen. Daarnaast werd een Europees maximum interbancair tarief afgesproken. Dit zijn voor Detailhandel Nederland echter pas eerste stapjes. De creditcard blijft veel duurder dan pin. Detailhandel Nederland zet deze lobby in de komende jaren dan ook door. 4.4 ideal ideal is het grootste betaalproduct in Nederland voor online aankopen. In 2013 werd ideal 142 miljoen keer gebruikt, een stijging van ruim 21% ten opzichte van Daarmee was een bedrag gemoeid van 10,8 miljard euro. Anno 2014 vinden er gemiddeld meer dan 13 miljoen ideal-betalingen per maand plaats. (Currence 2014) Volgens een schatting heeft Nederland ongeveer webwinkels die producten of diensten verkopen aan consumenten. ideal wordt door 76% hiervan aangeboden als betaalmiddel. In het afgelopen jaar lijkt ideal via mobiel ideal ook de gang naar de fysieke winkel te maken. De ondervraagde winkeliers in de enquête van Detailhandel Nederland zien de storingen, de Nederlandse gebondenheid en de kosten als belangrijkste leerpunten. 17

18 Tabel 5 Verbeterpunten ideal Storingen Alleen Nederlandse gebruikers Hoge kosten ideal is volgens winkeliers bij uitstek een betaalmiddel dat altijd, 24 uur per dag, beschikbaar moet zijn. IT-systemen moeten echter onderhouden worden. Dat geldt ook voor het internetbankieren van banken. Voor de beschikbaarheid van ideal zijn daarom door Currence normen vastgesteld. Banken moeten zich aan deze normen houden. Helaas blijken storingen in de ideal keten zich nog vaak voor te doen. Het is dan ook niet voor niets dat winkeliers storingen als belangrijkste leerpunt voor ideal zien. Een tweede belangrijk leerpunt voor ideal is het feit dat enkel Nederlandse pashouders gebruik kunnen maken van deze dienst. Voor internationale transacties wordt vaak teruggevallen op veel duurdere en veel inefficiëntere creditcardbetalingen. Tevergeefs is er in de afgelopen jaren gewerkt aan een Europese variant. Tot slot zijn de kosten van een ideal betaling een opvallend leerpunt. Hoewel een idealbetaling voor de klant feitelijk niet anders is dan een reguliere bankoverschrijving kost het de online verkoper toch extra geld. Een ideal-betaling kost al snel 35 eurocent per transactie t.o.v. slechts enkele centen voor een pinbetaling. Zeker op het moment dat ideal via mobiel ideal de fysieke winkels in gaat bestaat het gevaar dat zij het efficiënte Nederlandse pinbetalingsverkeer verslechtert. Standpunt Detailhandel Nederland Detailhandel Nederland ziet ideal als het meest efficiënte betaalmiddel op de Nederlandse online markt. ideal is dan ook niet voor niets de meest gebruikte betaalwijze in de online omgeving. Opvallend is echter dat de tarieven van ideal fors hoger liggen dan van een pinbetaling. De groei van het betaalproduct heeft niet geleid tot een evenredige tariefreductie. Detailhandel Nederland kaart deze problematiek daarom aan bij de producteigenaar. 18

19 Daarnaast is de beschikbaarheid van ideal een groot probleem. Dankzij inspanningen van Detailhandel Nederland steeg de beschikbaarheid van ideal in de afgelopen jaren naar 99,4 procent. In de afgelopen periode deden er zich echter wederom storingen voor. Detailhandel Nederland blijft zich dan ook inzetten voor een nog robuuster ideal betalingsverkeer. Specifiek punt van aandacht voor idealbetalingen zijn de betalingen over de grens. ideal kan alleen gebruikt worden door afnemers met een Nederlandse bankrekening. Ook het betalingsverkeer dat is gericht op cross border shopping moet efficiënt, veilig en betrouwbaar worden ingericht. En ook hier moet de winkelier dus kunnen sturen op efficiënte betaalmethoden. Detailhandel Nederland brengt in gezamenlijkheid met haar partners dit in bij de bespreking van de nieuwe Europese Betaalrichtlijn. 19

20 5 Trends op de betaalmarkt De ontwikkelingen op de betaalmarkt zijn op te delen in vier domeinen: 1) de portemonnee van de consument 2) de betaalterminal 3) de kassa 4) de betaalproducten die hierbij worden gebruikt. In dit hoofdstuk laten wij in vogelvlucht zien welke trends zich in deze domeinen voordoen en geven wij bovendien een eerste reactie uit de detailhandel. 5.1 Opkomst van de digitale portemonnee Als we nu uit winkelen gaan lijkt de portemonnee onmisbaar. Kleingeld, bankpasjes, pasfoto s, spaarkaarten zitten allemaal bij elkaar in dezelfde portefeuille. In de afgelopen jaren is hier echter ook een elektronische variant van gemaakt; de digitale portemonnee. De digitale portemonnee, die ook wel wallet wordt genoemd, is een puur digitale dienst, die volgens sommigen de ouderwetse portemonnee op termijn volledig zal vervangen. De wallet is een mobiele portemonnee die verschillende producten kan bevatten: Mobiel betalen: kaartbetalingen van diverse uitgevers (debetkaarten, creditkaarten en prepaidkaarten). Zowel voor betalingen op afstand (bijvoorbeeld bij een webwinkel) als bij een fysiek verkooppunt. Mobiel bankieren (als de digitale portemonnee door een bank wordt verstrekt): Mobiel bankieren applicatie (toegang tot een of meer bankrekeningen, saldo informatie etc.), financiële transacties (geld versturen/overmaken, nota s betalen, beleggingen etc.), informatie over transacties (historie, overzichten, logs e.d.) Mobiele identiteit (digitale identificatie via mobiele apparaat, waarbij die identiteit is verstrekt door overheidsinstanties, telecombedrijven, banken etc., digitale handtekeningen, lidmaatschapskaarten, rijbewijs, toegangskaarten, instapkaarten e.d. Mobiele handel of mcommerce: Klantenkaarten, tickets voor vervoer of entertainment, kassabonnen/betaalbewijzen, mobiele advertenties, waarschuwingen, location-based diensten, kortingbonnen e.d. 20

21 In het afgelopen jaar kondigde een aantal grote bedrijven aan te starten met een mobiele portemonnee. Banken, creditcardmaatschappijen, telecombedrijven (zoals Vodafone), grote ketenbedrijven (o.a. Starbucks), internetbedrijven (Google, PayPal) en terminalfabrikanten (Worldline, Verifone) komen op de markt met varianten van digitale portemonnees. De war of the wallet is daarmee begonnen. Uit het onderzoek van Detailhandel Nederland blijkt dat winkeliers niet onwelwillend staan tegenover betaalmiddelen die onderdeel kunnen uitmaken van de digital wallet. Zo verwacht bijna de helft van de ondervraagde winkeliers een belangrijk product uit deze digitale wallet (mobiel of contactloos betalen) binnen enkele jaren te kunnen accepteren in hun winkel. Belangrijkste reden om dit te doen is om de klant beter van dienst te kunnen zijn. Oftewel, omdat de klant hier om vraagt. Maar er zijn ook aarzelingen: het belangrijkste probleem dat ondernemers zien is dat een digitale portemonnee producten kan bevatten die de winkelier op kosten jagen. Interessant punt is ook hier dat winkeliers niet verwachten dat alle consumenten over vijf jaar met hun mobiele telefoon betalen. Zij lijken de stellingname dat de digital wallet de ouderwetse portemennee volledig vervangt dan ook niet te ondersteunen. Figuur 9 Visie winkeliers op mobiel betalen 21

22 Standpunt Detailhandel Nederland Detailhandel Nederland ziet de wallet als een in principe handzame voorziening in het omnichannel betalingsverkeer. Detailhandel Nederland zal wallets en in het bijzonder de onderliggende betaalmethoden altijd wegen op efficiency, betrouwbaarheid en veiligheid. Het is van belang dat een winkelier binnen de digital wallet aan de kassa de mogelijkheid houdt te sturen op een efficiënte betaalmethode. Op die manier kunnen de maatschappelijke kosten voor betalingsverkeer laag blijven. Daarnaast worden op deze manier markt verstorende locked in situaties, waarbij de winkelier (betaal)diensten worden opgelegd, voorkomen. Dit brengt Detailhandel Nederland in bij de aanbieders van wallets. 5.2 De veranderende betaalterminal Voor een goed geolied elektronisch betalingsverkeer is het van belang dat de winkelier beschikt over een goede terminal waarop hij veilig betalingen kan ontvangen. Winkeliers zijn daarom regelmatig genoodzaakt te investeren in een betaalterminal. Een paar jaar geleden schaften veel winkeliers een nieuwe betaalterminal aan om het nieuwe pinnen op basis van EMVtechnologie mogelijk te maken. Deze technologie werd in Europees verband ingevoerd om skimming te voorkomen. Sinds 2013 zijn nieuwe terminals beschikbaar waarmee NFC betalingen kunnen worden ontvangen. Dit is de technologie waarmee de contactloze bankpassen werken die worden uitgerold door onder meer ABN AMRO en ING. Ook mobiele betalingen via de smartphone maken gebruik van deze techniek. NFC krijgt inmiddels al concurrentie van technologieën zoals bluetooth en volledig online systemen, zoals mobiel ideal. De winkelier heeft sinds enkele jaren ook de mogelijkheid om zijn mobiele telefoon of tablet in te zetten als betaalautomaat. Aparte hardware is dan niet meer nodig. Deze zogenoemde mpos-systemen werken met een klein opzetstukje voor op de smartphone voor het lezen van de betaalpas (de pincode moet dan op de smartphone worden ingetoetst). Andere werken met een kleine 'pinpad' die de EMV-kaart kan lezen of zelfs al een contactloze betaling aan kan. En soms gaat er een 'hoes' om de smartphone. De m-posterminal helpt de integratie van online en offline richting omnichannel betalingsverkeer. 22

23 In de tussentijd zien we ook andere apparatuur op de toonbank verschijnen. My order/cashless betalen gebeurt bijvoorbeeld aan de toonbank via een speciale betaalautomaat. Deze staat als extra automaat op de toonbank. Figuur 10 Ontwikkelingen rondom pinterminals Standpunt Detailhandel Nederland Detailhandel Nederland bestempelt de opkomst van nieuwe ontwikkelingen in de wereld van de betaalterminals als positief. Zo kan de mpos of NFC-technologie er toe leiden dat er meer gepind wordt. De tarifering en robuustheid van deze producten is echter een groot aandachtspunt. Detailhandel Nederland acht de op percentage gebaseerde tarieven niet gepast en ziet deze als een gevaar binnen het efficiënte Nederlandse betalingsverkeer. Voorkomen moet worden dat meerdere betaalautomaten op de winkelbalie noodzakelijk zijn om betalingen te accepteren. Dat er voor de uitvinding My Order Cashless bijvoorbeeld een separate terminal nodig is ziet Detailhandel Nederland als een behoorlijke misser in het betaaloverleg van aanbieders. Ook moeten winkeliers die nu investeren in NFC-technologie er op kunnen vertrouwen dat dit een duurzame investering blijkt. Voorkomen moet worden dat winkeliers de dupe worden van een ratrace op technologiegebied (zoals NFC, bluetooth, mobiel online) en daardoor genoodzaakt wordt tot steeds weer nieuwe investeringen in de kassaomgeving. Innovaties in het betalen moeten logisch meelopen in de normale vervangingsroutine en voor een aantal jaren gegarandeerd gebruikt kunnen worden. Standaardisatie op infrastructuur is dus ook hier noodzakelijk. 5.3 Kassa s in the cloud De modernisering van het Nederlandse kassapark draait op volle toeren. Waar men dertig jaar geleden nog vooral analoge offline kassa s gebruikte zijn ze nu vaak vol geautomatiseerd en online verbonden. In de 21e eeuw gaan we weer een stap verder met cloud-based 23

Persbericht. Sterke groei elektronisch betalen in 2015. Kenmerk 16-01. Datum 25 januari 2016

Persbericht. Sterke groei elektronisch betalen in 2015. Kenmerk 16-01. Datum 25 januari 2016 Datum 25 januari 2016 Kenmerk 16-01 Gustav Mahlerplein 33-35 1082 MS Amsterdam Postbus 83073 1080 AB Amsterdam Sterke groei elektronisch betalen in 2015 www.betaalvereniging.nl T 020 305 19 00 F 020 305

Nadere informatie

2 Cluster 1: Grote bedragen, veel transacties

2 Cluster 1: Grote bedragen, veel transacties 2 Cluster 1: Grote bedragen, veel transacties 2.1 Typering van het cluster Het cluster 'grote bedragen, veel transacties' omvat de detailhandelsbranches warenhuizen, bouwmarkten en supermarkten. Zij hebben

Nadere informatie

Contant geld: gedrag en beleving van retailers

Contant geld: gedrag en beleving van retailers Contant geld: gedrag en beleving van retailers Uitkomsten DNB onderzoek, in samenwerking met Panteia, naar het gedrag en de beleving van retailers ten aanzien van contant geld Retailers zijn een belangrijke

Nadere informatie

3 Cluster 2: Lage bedragen, beperkt aantal transacties

3 Cluster 2: Lage bedragen, beperkt aantal transacties 3 Cluster 2: Lage bedragen, beperkt aantal transacties 3.1 Typering van het cluster Winkels in food met een laag transactiebedrag zijn vooral de versspeciaalzaken. Als uitgegaan wordt van de standaardindeling

Nadere informatie

7 Cluster 6: Ambulante handel: voedingsmiddelen

7 Cluster 6: Ambulante handel: voedingsmiddelen 7 Cluster 6: Ambulante handel: voedingsmiddelen 7.1 Typering van het cluster Het cluster omvat alle bedrijven die als hoofdactiviteit op de markt food producten verkopen zoals vlees, vis, groenten en fruit,

Nadere informatie

Hoe minder contant, hoe minder risico

Hoe minder contant, hoe minder risico Hoe minder contant, hoe minder risico Renate de Vree Er vinden nog regelmatig overvallen plaats op winkeliers, tankstations en horecaondernemers. Veel van die overvallen betreffen zogenaamde kassaroven.

Nadere informatie

Betalen in het eurogebied: nog niet alle wensen vervuld

Betalen in het eurogebied: nog niet alle wensen vervuld ers zijn over het algemeen positief over de bestaande betaalmogelijkheden, maar toch betaalt men in of naar het buitenland niet altijd zoals men zou willen. Zo is de tevredenheid over de acceptatie van

Nadere informatie

KIJK OP WWW.PIN.NL. voor promotiemateriaal. Mei 2015. Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen ISSN 1570-9558

KIJK OP WWW.PIN.NL. voor promotiemateriaal. Mei 2015. Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen ISSN 1570-9558 KIJK OP WWW.PIN.NL voor promotiemateriaal Mei 2015 Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen MB_Raamsticker_160x43,50mm.indd 1 30-12-13 13:36 B_Sticker_60x60_DD.indd 1 30-12-13 13:44 Aan

Nadere informatie

13 Cluster 12: de benzineservicestations

13 Cluster 12: de benzineservicestations 13 Cluster 12: de benzineservicestations 13.1 Typering van het cluster Tot dit cluster behoren alle tankstations in Nederland met de daarbij behorende winkels (tankshop). Nederland telt circa 2.200 benzineservicestations,

Nadere informatie

12 Cluster 11: Horeca, hotel-restaurant

12 Cluster 11: Horeca, hotel-restaurant 12 Cluster 11: Horeca, hotel-restaurant 12.1 Typering van het cluster Tot dit cluster behoren de hotel-restaurants en de hotels (hotels en pensions zonder vrij toegankelijk restaurant). Nederland telt

Nadere informatie

Grensoverschrijdend betaalgedrag van Nederlanders in 2014

Grensoverschrijdend betaalgedrag van Nederlanders in 2014 Grensoverschrijdend betaalgedrag van Nederlanders in 2014 Uitkomsten DNB onderzoek naar hoe Nederlanders betalen in en naar het buitenland 1 Nederlanders gebruiken in het buitenland vaker contant geld

Nadere informatie

8 Cluster 7: Ambulante handel, non-food

8 Cluster 7: Ambulante handel, non-food 8 Cluster 7: Ambulante handel, non-food 8.1 Typering van het cluster Het cluster omvat alle bedrijven die als hoofdactiviteit op de markt non-foodproducten verkopen zoals kleding, schoeisel, beeld- en

Nadere informatie

11 Cluster 10: Horeca, maaltijdverstrekkers

11 Cluster 10: Horeca, maaltijdverstrekkers 11 Cluster 10: Horeca, maaltijdverstrekkers 11.1 Typering van het cluster Onder de verzamelnaam maaltijdverstrekkers vallen de restaurants in al hun verschijningsvormen: van eetcafé en fastfoodrestaurant

Nadere informatie

KIJK OP WWW.PIN.NL. voor het nieuwe promotiemateriaal. Mei 2013 Nr.1. Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen ISSN 1570-9558

KIJK OP WWW.PIN.NL. voor het nieuwe promotiemateriaal. Mei 2013 Nr.1. Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen ISSN 1570-9558 KIJK OP WWW.PIN.NL voor het nieuwe promotiemateriaal Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen Mei 2013 Nr.1 Aan de samenstelling van deze uitgave wordt de grootst mogelijke zorg besteed.

Nadere informatie

Alleen-Pinnen-Monitor

Alleen-Pinnen-Monitor 1 Alleen-Pinnen-Monitor Perceptie van alleen-pinnen kassa s 2 e meting Erwin Boom & Markus Leineweber, 11 september 2012 Uitgevoerd in opdracht van de Betaalvereniging Nederland en Stichting BEB Vertrouwelijk

Nadere informatie

9 Cluster 8: Horeca, drankverstrekkers

9 Cluster 8: Horeca, drankverstrekkers 9 Cluster 8: Horeca, drankverstrekkers 9.1 Typering van het cluster Nederland telt ongeveer 11.000 cafés, die behoren tot ruim 9.600 ondernemi n- gen. Kenmerkend voor de cafés is gewoonlijk de kleine schaal

Nadere informatie

December 2014 Betalen aan de kassa 2013

December 2014 Betalen aan de kassa 2013 December 2014 Betalen aan de kassa 2013 Betalen aan de kassa 2013 Betalen aan de kassa 2013 Uitkomsten DNB/Betaalvereniging Nederland onderzoek naar het gebruik van contant geld en de pinpas in Nederland

Nadere informatie

5 Cluster 4: winkels in non-food, hoog transactiebedrag

5 Cluster 4: winkels in non-food, hoog transactiebedrag 5 Cluster 4: winkels in non-food, hoog transactiebedrag 5.1 Typering van het cluster Winkels in non-food met een hoog transactiebedrag zijn vooral te vinden in de modesector, in de bruin- en witgoedsector,

Nadere informatie

10 Cluster 9: Horeca, spijsverstrekkers

10 Cluster 9: Horeca, spijsverstrekkers 10 Cluster 9: Horeca, spijsverstrekkers 10.1 Typering van het cluster Onder de verzamelnaam spijsverstrekkers valt een grotere variëteit aan horecabedrijven die zich richten op de snelle hap: de cafetaria's,

Nadere informatie

6 Cluster 5: detailhandel non-food ook op bestelling

6 Cluster 5: detailhandel non-food ook op bestelling 6 Cluster 5: detailhandel non-food ook op bestelling 6.1 Typering van het cluster Winkels in non-food met veel bestellingen die bij aflevering, direct daarna of direct daaraan voorafgaand worden betaald,

Nadere informatie

HBD Monitor Betalingsverkeer 2011

HBD Monitor Betalingsverkeer 2011 HBD Monitor Betalingsverkeer 2011 2 HBD Monitor Betalingsverkeer 2011 HBD Monitor Betalingsverkeer 2011 De HBD Monitor Betalingsverkeer 2011 is een periodiek onderzoek van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel,

Nadere informatie

Het betalingsverkeer: Wil je bij me pinnen?

Het betalingsverkeer: Wil je bij me pinnen? Deze casusopdracht gaat over het betalingsverkeer in supermarkten. Voor het beantwoorden van de vragen moet je gebruik maken van de drie informatiebronnen die na de vragen staan gegeven. In informatiebron

Nadere informatie

Informatie over het nieuwe pinnen

Informatie over het nieuwe pinnen Informatie over het nieuwe pinnen Bereid uw cliënt voor op het nieuwe pinnen De Nederlandse pin gaat verdwijnen. Ondernemers moeten er voor zorgen dat hun betaalautomaat geschikt wordt gemaakt voor het

Nadere informatie

Hoe wordt er gedacht over Alleen pinnen-kassa s?

Hoe wordt er gedacht over Alleen pinnen-kassa s? Hoe wordt er gedacht over Alleen pinnen-kassa s? door Miriam Osten (Manager SBEB) februari 2012 1 Voorwoord Klanten zien in steeds meer winkels Alleen pinnen -kassa s. Bedrijven voeren dit soort kassa

Nadere informatie

Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen

Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen SEPA: betalingsverkeer zonder grenzen In een groot deel van Europa worden de grenzen voor het betalingsverkeer afgeschaft. Er komt één grote Europese

Nadere informatie

4 Cluster 3: winkels in non-food, laag transactiebedrag

4 Cluster 3: winkels in non-food, laag transactiebedrag 4 Cluster 3: winkels in non-food, laag transactiebedrag 4.1 Typering van het cluster Winkels in non-food met een laag transactiebedrag zijn er in vele verschijningsvormen. Als uitgegaan wordt van de standaardindeling

Nadere informatie

2015: het jaar van contactloos betalen Whitepaper

2015: het jaar van contactloos betalen Whitepaper 2015: het jaar van contactloos betalen Whitepaper Inhoudsopgave 2015: het jaar van contactloos betalen Whitepaper Hoofdstuk 1: Sterke groei aantal pinbetalingen in Nederland 3 Hoofdstuk 2: Contactloos

Nadere informatie

Levering & verzending

Levering & verzending Levering & verzending Wat is de levertijd bij producten die niet op voorraad zijn? Wij proberen de producten die niet leverbaar zijn op rood te plaatsen, wanneer de producten op rood staan kunt u altijd

Nadere informatie

Creditcardgebruik in Nederland

Creditcardgebruik in Nederland Creditcardgebruik in Nederland Een onderzoek naar de beleving en het gedrag van Nederlandse consumenten Anneke Kosse De Nederlandsche Bank Oktober 2009 1. INLEIDING Aanbod & acceptatie creditcards beperkt

Nadere informatie

Pin2Connect. Zorgeloos betalen

Pin2Connect. Zorgeloos betalen Pin2Connect Zorgeloos betalen PetrolConnect is voor alle IT & Communicatie diensten van uw tankstation. Drie zaken die sowieso nodig zijn voor een tankstation zijn het gemak van pinnen, muziek en natuurlijk

Nadere informatie

Laveren naar sepa: de overgang naar Europese betaalmiddelen in Nederland

Laveren naar sepa: de overgang naar Europese betaalmiddelen in Nederland Laveren naar sepa: de overgang naar Europese betaalmiddelen in Nederland Vanaf 28 januari 2008 zullen consumenten en bedrijven Europees kunnen gaan betalen. Op die datum komen banken in het hele eurogebied

Nadere informatie

Veilig betalen in Nederland

Veilig betalen in Nederland De meeste consumenten zijn positief over de veiligheid van het Nederlandse betalingsverkeer. Dat blijkt uit onderzoek dat dnb heeft uitgevoerd, onder meer naar aanleiding van de toename van pinpasfraude

Nadere informatie

Tarifering van de verwerking van transacties met betaalpassen en creditcards

Tarifering van de verwerking van transacties met betaalpassen en creditcards Tarifering van de verwerking van transacties met betaalpassen en creditcards De Interchange Fee Regulation is een wetgeving vanuit de EU (Verordening (EU) 2015/751), waar elke issuer en acquirer die gevestigd

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld kosten betalingsverkeer Tabaks- en Gemakswinkel

Praktijkvoorbeeld kosten betalingsverkeer Tabaks- en Gemakswinkel Praktijkvoorbeeld kosten betalingsverkeer Tabaks- en Gemakswinkel Het bedrijf De gemakswinkel die wij bezochten, is gevestigd in een kern van een middelgrote gemeente. De winkel opereert in een samenwerkingsverband.

Nadere informatie

Mei 2014. Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen

Mei 2014. Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen Mei 2014 Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen ISSN 1570-9558 ISSN 1570-9558 Pinnen, ja graag Campagne 2013 in beeld Op steeds meer plaatsen in Nederland zien we de nieuwe slogan Pinnen,

Nadere informatie

KIJK OP WWW.PIN.NL. voor promotiemateriaal. Mei 2014. Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen

KIJK OP WWW.PIN.NL. voor promotiemateriaal. Mei 2014. Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen KIJK OP WWW.PIN.NL voor promotiemateriaal Mei 2014 Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen MB_Raamsticker_160x43,50mm.indd 1 30-12-13 13:36 MB_Sticker_60x60_DD.indd 1 30-12-13 13:44 Aan

Nadere informatie

Pin2Connect. Zorgeloos betalen

Pin2Connect. Zorgeloos betalen Pin2Connect Zorgeloos betalen HotelsConnect voor uw hotel. Voor een hotel is telefonie, beveiliging en internet van groot belang. En bijvoorbeeld eventuele muziek, de mogelijkheid tot pinnen en camerabewaking

Nadere informatie

Betalen aan de kassa 2015

Betalen aan de kassa 2015 Betalen aan de kassa 2015 Uitkomsten DNB/Betaalvereniging Nederland onderzoek naar het gebruik van contant geld en de pinpas in Nederland in 2015 1 Gebruik van betaalmiddelen 2010-2015 Grafiek 1a: Totaal

Nadere informatie

600 korting op kassa en pin als u contactloos betalen van ING erbij neemt

600 korting op kassa en pin als u contactloos betalen van ING erbij neemt 600 korting op kassa en pin als u contactloos betalen van ING erbij neemt V.V. V.V. Beste penningmeester, voorzitter en bestuursleden ING en Voetbal (introductie) ING helpt het Nederlandse voetbal verder

Nadere informatie

FAQ Retourpinnen. Voor de winkelier

FAQ Retourpinnen. Voor de winkelier FAQ Retourpinnen Voor de winkelier Is deze FAQ ook in het andere talen beschikbaar? Nee. Deze FAQ is alleen in het Nederlands. Is er een FAQ voor mijn kassamedewerkers? Ja. Kijk op www.pin.nl/retourpinnen.

Nadere informatie

TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN BETALEN

TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN BETALEN 2012 TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN BETALEN Jeanine Bouwmans Bochema B.V. Juli 2012 2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. De uitdagingen van toen (2009)... 4 3. Technische ontwikkelingen...

Nadere informatie

Innovaties in het betalingsverkeer: kansen en uitdagingen

Innovaties in het betalingsverkeer: kansen en uitdagingen 1 Innovaties in het betalingsverkeer: kansen en uitdagingen 1. Dank aan de organisatie voor de uitnodiging. Dank aan Detailhandel Nederland voor haar visie op innovaties in het betalingsverkeer. Mij is

Nadere informatie

Vertrouwen in on-line business

Vertrouwen in on-line business Vertrouwen in on-line business Veilig en continu betalingsverkeer 21 mei 2015 Inleiding 2 Agenda Deel 1: Doelen Eindgebruiker Vier partijen Keten Deel 2: Ontwikkelingen Regelgeving en zelfreguleringsinitiatieven

Nadere informatie

Pin2Connect. Zorgeloos betalen

Pin2Connect. Zorgeloos betalen Pin2Connect Zorgeloos betalen RecreatieConnect is een uniek concept voor de recreatiebranche. Eén totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten voor uw organisatie. RecreatieConnect biedt u diensten

Nadere informatie

Monitor Betalingsverkeer

Monitor Betalingsverkeer Monitor Betalingsverkeer 2014-2018 Update over 2015 J. Wils; P.T. van der Zeijden Zoetermeer, 15 september 2016 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Betalen aan de kassa 2016

Betalen aan de kassa 2016 Betalen aan de kassa 2016 Uitkomsten DNB/Betaalvereniging Nederland onderzoek naar het gebruik van contant geld en de pinpas in Nederland in 2016 1 Gebruik van betaalmiddelen 2010-2016 Grafiek 1a Totale

Nadere informatie

ideal Vandaag en morgen

ideal Vandaag en morgen ideal Vandaag en morgen Onderzoek bij webwinkels en online shoppers 2011 ideal Mobiel Max Geerling Manager Cards & ideal Thuiswinkel Update 29 september 2011 1 ideal vandaag en morgen Max Geerling 29 september

Nadere informatie

Concept Ruil. begrippen giraal geld contante betalingen indirecte ruil chartaal geld betalingsverkeer directe ruil kosten (betalingsverkeer)

Concept Ruil. begrippen giraal geld contante betalingen indirecte ruil chartaal geld betalingsverkeer directe ruil kosten (betalingsverkeer) DIGITALE LESBRIEF CONTANTE BETALINGEN GETELD Doelgroep: SLU: 4 havo, 4 vwo 1 lesuur, exclusief huiswerkopdracht Concept Ruil begrippen giraal geld contante betalingen indirecte ruil chartaal geld betalingsverkeer

Nadere informatie

Whitepaper Meer weten over ideal

Whitepaper Meer weten over ideal Whitepaper Meer weten over ideal Inhoudsopgave INLEIDING... 2 OVER IDEAL... 3 DE WERKING VAN IDEAL... 3 ONLINE INZAKE IN TRANSACTIES... 4 DIRECT IMPLEMENTEREN... 4 IDEAL TARIEF... 4 MEER WETEN?... 4 Pagina

Nadere informatie

Online Retail: een introductie

Online Retail: een introductie Online Retail: een introductie Projectbureau A7/Westergo 14 november 2011 Programma vanavond Introductie online retail - Trends; - Marktomvang en marktontwikkeling; - Kansen en bedreigingen - Nabije toekomst

Nadere informatie

Veilig PINnen Beter betalingsverkeer Snel en veilig betalen op internet

Veilig PINnen Beter betalingsverkeer Snel en veilig betalen op internet ISSN 1570-9558 Juli 2006 Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen Veilig PINnen Beter betalingsverkeer Snel en veilig betalen op internet Veiligheid PIN hoog in het vaandel Alertheid voorkomt

Nadere informatie

ESSAY. DreamDiscoverDo. Nhung Bui 1623450 JDE-UXD2 JDE-SEMUX.3V-13 December 2014 Pauline Weseman

ESSAY. DreamDiscoverDo. Nhung Bui 1623450 JDE-UXD2 JDE-SEMUX.3V-13 December 2014 Pauline Weseman ESSAY DreamDiscoverDo Nhung Bui 1623450 JDE-UXD2 JDE-SEMUX.3V-13 December 2014 Pauline Weseman Contactloos betalen, waarom zou je daar niet enthousiast van worden? Redelijk nieuw, nog niet geïntegreerd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 27 863 Betalingsverkeer Nr. 45 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 mei 2013

Nadere informatie

Betalen aan de kassa 2014

Betalen aan de kassa 2014 Betalen aan de kassa 2014 Uitkomsten DNB/Betaalvereniging Nederland onderzoek naar het gebruik van contant geld en de pinpas in Nederland in 2014 1 Gebruik van betaalmiddelen 2010-2014 Tabel 1. Gebruik

Nadere informatie

Tarifering van de verwerking van transacties met betaalpassen en creditcards

Tarifering van de verwerking van transacties met betaalpassen en creditcards Tarifering van de verwerking van transacties met betaalpassen en creditcards De Interchange Fee Regulation is een wetgeving vanuit de EU (Verordening (EU) 2015/751), waar elke issuer en acquirer die gevestigd

Nadere informatie

Werkplan Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2015

Werkplan Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2015 Werkplan Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2015 De Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen (SBEB) is opgericht als uitvloeisel van het Convenant Betalingsverkeer 2005 dat tussen banken en vertegenwoordigers

Nadere informatie

Creo cashless payment: innovatief, efficiënt en klantgericht!

Creo cashless payment: innovatief, efficiënt en klantgericht! Creo cashless payment: innovatief, efficiënt en klantgericht! De betaalwereld is in beweging. Cash geld en Pinnen is duur en traag met lange wachtrijen voor de kassa s tot gevolg. Als gevolg daarvan zoeken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 863 Betalingsverkeer Nr. 52 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 november

Nadere informatie

MIX NATIONALE DHZ SESSIE 2015 ON- EN OFFLINE INTEGRATIE IN RETAIL

MIX NATIONALE DHZ SESSIE 2015 ON- EN OFFLINE INTEGRATIE IN RETAIL MIX NATIONALE DHZ SESSIE 2015 ON- EN OFFLINE INTEGRATIE IN RETAIL @NIELSAARTS 18-03-2015 EVOLVE MOBILE Bij Evolve Mobile combineren we technologische innovaties om de mobiele klantervaring te verbeteren

Nadere informatie

Whitepaper. Meer weten over de voordelen van een achteraf betaalmethode

Whitepaper. Meer weten over de voordelen van een achteraf betaalmethode Whitepaper Meer weten over de voordelen van een achteraf betaalmethode Inhoudsopgave INLEIDING... 2 WAAROM EEN ACHTERAF BETAALMETHODE AANBIEDEN... 3 DE VOORDELEN... 4 Voordelen achteraf betalen voor de

Nadere informatie

Bent u al klaar voor het nieuwe pinnen?

Bent u al klaar voor het nieuwe pinnen? Bent u al klaar voor het nieuwe pinnen? Voorwoord Als ondernemer in de tabaks- en gemaksdetailhandel wilt u uw klanten een optimale service bieden, maar u wilt ook uw betalingsverkeer veilig en efficiënt

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst VFI. P.M. Mallekoote Algemeen Directeur Currence. Den Haag, 8 april 2008

Voorlichtingsbijeenkomst VFI. P.M. Mallekoote Algemeen Directeur Currence. Den Haag, 8 april 2008 Introductie ideal Voorlichtingsbijeenkomst VFI P.M. Mallekoote Algemeen Directeur Currence Den Haag, 8 april 2008 Agenda Achtergrond Currence Wat is ideal? Het succes van ideal in Nederland Naar een Europese

Nadere informatie

Gemakkelijk en veilig voor iedereen

Gemakkelijk en veilig voor iedereen Gemakkelijk en veilig voor iedereen MyOrder Cashless Betalen Snel, gemakkelijk en veilig Tijdens de pauze wil je snel wat te drinken bestellen. Je hebt alleen geen contant geld op zak. Geen probleem. Vanaf

Nadere informatie

Pin2Connect. Zorgeloos betalen

Pin2Connect. Zorgeloos betalen Pin2Connect Zorgeloos betalen SchoolsConnect is een totaalconcept voor onderwijsinstellingen. Gemakkelijk internet en telefonie is altijd fijn op een school. Ook de veiligheid van eigendommen van de school

Nadere informatie

Invoering EMV in Nederland (en andere veranderingen in het betalingsverkeer)

Invoering EMV in Nederland (en andere veranderingen in het betalingsverkeer) Invoering EMV in Nederland (en andere veranderingen in het betalingsverkeer) Presentatie voor Detailhandel Nederland 28 augustus 2009 Piet Mallekoote, Algemeen Directeur Currence Voorzitter Afstemgroep

Nadere informatie

CBL Protocol PINNEN, JA GRAAG. betaalpas. www.supermarkt.nl. centraal bureau levensmiddelenhandel

CBL Protocol PINNEN, JA GRAAG. betaalpas. www.supermarkt.nl. centraal bureau levensmiddelenhandel CBL Protocol PINNEN, JA GRAAG betaalpas centraal bureau levensmiddelenhandel www.supermarkt.nl 2 CBL PROTOCOL PINNEN, JA GRAAG 3 1.0 De voordelen van pinnen Er zijn verschillende redenen waarom het prettig

Nadere informatie

Monitor betalingverkeer 2009-2012

Monitor betalingverkeer 2009-2012 Monitor betalingverkeer 2009-2012 Eindmeting Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen J. Wils R. Hoevenagel P. van der Zeijden Projectnummer: C10363 Zoetermeer,

Nadere informatie

Online betalen via uw eigen bank

Online betalen via uw eigen bank Online betalen via uw eigen bank deelnemende banken MAKKELIJK VEILIG SNEL BETROUWBAAR Uw meest praktische manier van online betalen Steeds meer mensen kopen op het internet. Een boek, reis, dvd, muziek

Nadere informatie

Het nieuwe pinnen gaat beginnen. Ook bij u!

Het nieuwe pinnen gaat beginnen. Ook bij u! pinnen gaat beginnen. Ook bij u! pinnen gaat beginnen. Ook bij u! Nederland stapt over op het pinnen met de chip in plaats van met de magneetstrip. De eerste pilots van het nieuwe pinnen zijn gestart.

Nadere informatie

Werkplan Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2016

Werkplan Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2016 Werkplan Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2016 De Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen (SBEB) is opgericht als uitvloeisel van het Convenant Betalingsverkeer 2005 dat tussen banken en vertegenwoordigers

Nadere informatie

Online betalen via uw eigen bank

Online betalen via uw eigen bank Online betalen via uw eigen bank deelnemende banken MAKKELIJK VEILIG SNEL BETROUWBAAR Uw meest praktische manier van online betalen Steeds meer mensen kopen op het internet. Een boek, reis, dvd, muziek

Nadere informatie

Bronnen De geldeconomie in ontwikkeling

Bronnen De geldeconomie in ontwikkeling Bron I: Verhouding Chartaal en giraal geld Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek Bron II: Aantal kaartbetalingen Bron: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/cardpaymineu_renfoconsepaforcards201404en.pdf

Nadere informatie

PSD2 Verandering, of toch niet?

PSD2 Verandering, of toch niet? PSD2 Verandering, of toch niet? PSD 2 revolutie of evolutie? De verwachtingen zijn hoog: Stimuleren van innovatie met als doel meer openheid die zorgt voor meer concurrentie en uiteindelijk tot een efficiëntere

Nadere informatie

Betalingen accepteren via PaySquare. Uw betalingen in goede handen

Betalingen accepteren via PaySquare. Uw betalingen in goede handen Betalingen accepteren via PaySquare Uw betalingen in goede handen Veilig betalingsverkeer Maak het uw klanten gemakkelijk Betalingen met betaalkaarten zijn veilig, kostenbesparend en omzetverhogend. Wilt

Nadere informatie

Extra beveiliging voor HFT201 betaalautomaat Overstappen op IP iets voor u? Gratis laten PINnen, of bordjes bij de kassa?

Extra beveiliging voor HFT201 betaalautomaat Overstappen op IP iets voor u? Gratis laten PINnen, of bordjes bij de kassa? Okt. 2007 Nr.3 Extra beveiliging voor HFT201 betaalautomaat Overstappen op IP iets voor u? Gratis laten PINnen, of bordjes bij de kassa? ISSN 1570-9558 Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch

Nadere informatie

Kosten van het toonbankbetalingsverkeer

Kosten van het toonbankbetalingsverkeer Kosten van het toonbankbetalingsverkeer in 2014 In opdracht van de Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen Johan Snoei, Ruud Hoevenagel, Jaap Wils en Kees Brammer Zoetermeer, 1 juli 2015 Inhoudsopgave Managementsamenvatting

Nadere informatie

De smartphone gaat de retail redden.

De smartphone gaat de retail redden. De smartphone gaat de retail redden. Natuurlijk er wordt steeds meer op internet gekocht en deze ontwikkeling zal nog veel verder doorgaan. Maar tegelijkertijd zien we ook dat winkels en winkelgebieden

Nadere informatie

Onderwerp: Visie Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer Inleiding

Onderwerp: Visie Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer Inleiding Onderwerp: Visie Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 2016 Inleiding Bij de evaluatie van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) in november 2015 is afgesproken om jaarlijks een visiedocument

Nadere informatie

Kabinetsreactie op het groenboek Naar een geïntegreerde Europese markt voor kaartinternet- en mobiele betalingen

Kabinetsreactie op het groenboek Naar een geïntegreerde Europese markt voor kaartinternet- en mobiele betalingen Kabinetsreactie op het groenboek Naar een geïntegreerde Europese markt voor kaartinternet- en mobiele betalingen Inleiding De Europese Commissie heeft in januari 2012 een groenboek gepubliceerd over het

Nadere informatie

Speech Frank Elderson Toekomst Betalingsverkeer 24 juni Dames en heren,

Speech Frank Elderson Toekomst Betalingsverkeer 24 juni Dames en heren, Speech Frank Elderson Toekomst Betalingsverkeer 24 juni 2014 Dames en heren, Hoewel deze bijeenkomst gaat over de toekomst van het betalingsverkeer, neem ik u graag eerst even mee naar het verleden. Want

Nadere informatie

Europeanen sluiten nieuwe betaalmethodes in de armen: goed nieuws voor mobiele betalingen

Europeanen sluiten nieuwe betaalmethodes in de armen: goed nieuws voor mobiele betalingen P E R S B E R I C H T Europeanen sluiten nieuwe betaalmethodes in de armen: goed nieuws voor mobiele betalingen Het aantal Europeanen dat regelmatig gebruikmaakt van een mobiel apparaat voor betalingen

Nadere informatie

Betaalmethoden en kassaservices

Betaalmethoden en kassaservices Betaalmethoden en kassaservices Rabo OmniKassa Welke betaalmethoden en kassaservices zijn voor uw webwinkel interessant? van belang zijn bij de keuze van de juiste betaalmethode en kassaservice. Uw Doelgroep

Nadere informatie

Het nieuwe pinnen? U kunt er maar beter snel mee beginnen. Pas op tijd uw betaalautomaat en bankcontract aan!

Het nieuwe pinnen? U kunt er maar beter snel mee beginnen. Pas op tijd uw betaalautomaat en bankcontract aan! Het nieuwe pinnen? U kunt er maar beter snel mee beginnen. Pas op tijd uw betaalautomaat en bankcontract aan! 2 Het nieuwe pinnen? U kunt er maar beter snel mee beginnen. Het betalingsverkeer voor pinnen

Nadere informatie

Consumentenprikkels voor efficiënt betalen Deelrapport 7

Consumentenprikkels voor efficiënt betalen Deelrapport 7 Consumentenprikkels voor efficiënt betalen Deelrapport 7 Tarifering bij toonbankinstellingen datum 08/10/2012 auteur(s) Jorna Leenheer Millie Elsen Rik Pieters Natalia Kieruj versie 1.0 classificatie Standaard

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

ideal mobiel Inhoud Ook onderweg veilig, snel en gemakkelijk betalen Online Banking e-payments ideal model en gebruik ideal

ideal mobiel Inhoud Ook onderweg veilig, snel en gemakkelijk betalen Online Banking e-payments ideal model en gebruik ideal ideal mobiel Ook onderweg veilig, snel en gemakkelijk betalen Piet Mallekoote Currence Algemeen Directeur Mobile & Contactless Payments Platform 2012 24 mei, Nieuwegein Snel, veilig en gemakkelijk onderweg

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

Vertrouwen in betaalinstrumenten. Rob Heijjer MSc, CISSP Rabobank Nederland Vurore, 11 november 2009

Vertrouwen in betaalinstrumenten. Rob Heijjer MSc, CISSP Rabobank Nederland Vurore, 11 november 2009 Vertrouwen in betaalinstrumenten Rob Heijjer MSc, CISSP Rabobank Nederland Vurore, 11 november 2009 Betalen Betaal 1,50 Ik bel de beheerder op Ik baal, maar ik neem mijn verlies Ik zal hier nooit kopen

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. 1. Inleiding. 2. Chippen en parkeren. Aan de leden van de Commissie Verkeer, Scheveningen en Ypenburg/Leidschenveen

Gemeente Den Haag. 1. Inleiding. 2. Chippen en parkeren. Aan de leden van de Commissie Verkeer, Scheveningen en Ypenburg/Leidschenveen RIS094611_22-05-2002 Wethouder van Verkeer, Binnenstad en Monumenten mr.drs. B.J. Bruins Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van Aan de leden van de Commissie Verkeer,

Nadere informatie

Toelichting MasterCard SecureCode & Verified by Visa

Toelichting MasterCard SecureCode & Verified by Visa Toelichting MasterCard SecureCode & Verified by Visa Versie: 2.2 Jaar: 2012 Auteur: Buckaroo Online Payment Services Acceptatie via internet MasterCard SecureCode en Verified by Visa Helaas komt fraude

Nadere informatie

Store ISMP Smartphone Pin

Store ISMP Smartphone Pin Store ISMP Smartphone Pin StoreConnect is een totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten in uw winkel. Uw klant tevreden maken met het gemak van IP pinnen of gezellige sfeer doormiddel van muziek

Nadere informatie

Vaste betaalterminal ipp350 Zeer complete betaalterminal en klaar voor de toekomst

Vaste betaalterminal ipp350 Zeer complete betaalterminal en klaar voor de toekomst Vaste betaalterminal ipp350 Zeer complete betaalterminal en klaar voor de toekomst Rekent af met gedoe! Over Paqar Paqar is de nieuwe naam voor betaalsystemen. Voor koop en huur. Van vaste betaalsystemen

Nadere informatie

Gewoon zo! Geld: Wat moet je weten als je gaat winkelen? MAKKELIJKLEZENGIDS OVER GELD

Gewoon zo! Geld: Wat moet je weten als je gaat winkelen? MAKKELIJKLEZENGIDS OVER GELD Gewoon zo! Geld: Wat moet je weten als je gaat winkelen? MAKKELIJKLEZENGIDS OVER GELD Betalen Als je een boodschap doet of bijvoorbeeld een trui koopt, moet je afrekenen. Betalen kan op verschillende manieren.

Nadere informatie

Wat doet de NFC chip? Coen Visser 1580081

Wat doet de NFC chip? Coen Visser 1580081 Wat doet de NFC chip? Coen Visser 1580081 1 Inhoudsopgave Steeds vaker maak ik gebruik van de NFC chip in mijn bankpas. Steeds vaker zie ik commercials voorbij komen van ticket systemen die rechtstreeks

Nadere informatie

Betaalrekeningen wéér duurder

Betaalrekeningen wéér duurder BANKKOSTEN HOGERE KOSTEN, LAGERE RENTE Betaalrekeningen wéér duurder Vergeleken met onze peiling vorig jaar verhoogden bijna alle banken de kosten voor hun betaalproducten. Niet alleen de vaste kosten

Nadere informatie

Pinnen bij uw vereniging, ook iets voor u?

Pinnen bij uw vereniging, ook iets voor u? Pinnen bij uw vereniging, ook iets voor u? René de Wit Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen Arnhem, 1 maart 2013 Agenda - Voorstellen - Betalen in Nederland - Consumenten en pinnen - Pinnen bij sportclubs

Nadere informatie

Country factsheet - April 2016. België

Country factsheet - April 2016. België Country factsheet - April 2016 België Inhoud Inleiding 3 Wat kopen de Belgische klanten online? 4 Populaire betaalmethodes 4 Populaire leveringsmethodes 5 Populaire online platformen 5 Over de grenzen

Nadere informatie

STRIKT VERTROUWELIJK

STRIKT VERTROUWELIJK NADERE OVEREENKOMST II BIJ HET CONVENANT BETALINGSVERKEER 2005 De ondergetekenden De Nederlandse Vereniging van Banken (hierna: NVB), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Drs. C.P. Buijink, ABN

Nadere informatie

De contantloze winkel: dichtbij en zonder grenzen?

De contantloze winkel: dichtbij en zonder grenzen? De contantloze winkel: dichtbij en zonder grenzen? Speech prof. dr L.H. Hoogduin, directielid DNB, tijdens Retailpoort van Detailhandel Nederland in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag, 26 mei 2011 1 De

Nadere informatie

Innovatie in betalingsverkeer voor toonbankinstellingen

Innovatie in betalingsverkeer voor toonbankinstellingen Innovatie in betalingsverkeer voor toonbankinstellingen Opgesteld door Innopay op verzoek van: Auteurs Douwe Lycklama Jip de Lange Stephan Hoes Uitgave Copyright Innopay Alle rechten voorbehouden Inhoud

Nadere informatie