Tarifering van de verwerking van transacties met betaalpassen en creditcards

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tarifering van de verwerking van transacties met betaalpassen en creditcards"

Transcriptie

1 Tarifering van de verwerking van transacties met betaalpassen en creditcards De Interchange Fee Regulation is een wetgeving vanuit de EU (Verordening (EU) 2015/751), waar elke issuer en acquirer die gevestigd zijn in de Europese Unie zich aan moet houden. De Interchange Fee Regulation (IFR) zorgt ervoor dat acquirers hun zakelijke klanten meer inzicht moeten geven in de interchange fee en scheme kosten die zij doorberekenen in hun transactieprijs voor de verwerking van transacties met betaalpassen en creditcards. In dit document vindt u een uitleg over de soorten transactietarieven die ING hanteert voor het accepteren van betaalpassen en creditcards, de Interchange Fee en de Scheme fees. Onderaan het document vindt u tevens een uitgebreidere uitleg over de overige kosten die horen bij het uitgeven en accepteren van betalingen met betaalpassen en creditcards. Tarieven voor acceptatie van betaalpassen en creditcards bij ING ING hanteert twee verschillende vormen van transactietarieven voor de acceptatie en verwerken van transacties van betaalpassen en creditcards. Elke manier van tariferen heeft zijn eigen kenmerken. Eerste manier van tariferen: samengevoegd tarief Om het tariferen en de informatie naar onze klanten eenvoudig en begrijpelijk te houden, berekenen wij aan u samengevoegde transactietarieven voor de acceptatie van betaalpassen en creditcards. De vele verschillende soorten interchange fees worden door ons samengevoegd in een vast kostenelement en opgenomen in het transactietarief. Dit doen we door een zo goed mogelijke inschatting te maken over wat wij als ING totaal aan andere banken gaan betalen aan interchange fees. Dit zorgt ervoor dat u vooraf precies weet wat u per transactie gaat betalen en dat de rapportage eenvoudig en begrijpelijk blijft. Het ontvangen transactiebedrag bij betaalkaarten wordt volledig aan u uitbetaald (brutouitbetaling), de transactietarieven worden later aan u in rekening gebracht. Bij credit card transacties worden onze tarieven direct ingehouden op het ontvangen transactiebedrag (netto-uitbetaling). verschillende tarieven zijn voor de interchange fee, heeft bijna iedere transactie in dit prijsmodel daardoor een ander transactietarief voor u als klant. Meer informatie over de Interchange Fee vindt u informatie over de Interchange Fee vindt u op pagina 4 van dit document. Als u een tarief wilt op basis van Interchange Fee Plus, verwerken wij uw transacties met het zelfde systeem waarmee de creditcard-transacties worden verwerkt. In dat systeem krijgt u de transactiebedragen netto uitbetaald, dat wil zeggen dat onze tarieven ingehouden worden van het transactiebedrag. Op dit moment kan ING nog niet voor alle producten (betaalpassen en creditcards) en alle klanten Interchange Fee Plus aanbieden. Vanaf 2016 zullen wij gefaseerd per product en klantengroepen tariferen op basis van Interchange Fee Plus technisch mogelijk maken. Hier zullen we op een later moment dan ook verder over communiceren. Keuze maken Het merendeel van onze klanten wenst een samengevoegd transactietarief. Dit is dan ook de tarievenstructuur die wij in eerste instantie aanbieden aan onze klanten voor de acceptatie van betaalpassen en creditcards. Op het moment dat wij Interchange Fee Plus technisch mogelijk hebben gemaakt, is de keuze voor een samengevoegde of Interchange Fee Plus tarifering echter volledig aan u als klant. Belangrijk kenmerk van tarifering via Interchange Fee Plus is dat, afhankelijk van uw situatie, het vaak kan voorkomen dat u per transactie een ander tarief betaalt, dat soms lager maar ook (substantieel) hoger kan liggen dan het transactietarief dat u nu betaalt. Dit komt omdat in de transactietarieven wordt gerekend met de werkelijke Interchange fees en niet met gemiddelde Interchange Fees zoals bij de samengevoegde tarieven. En uitbetaling van de transactiebedragen gebeurt altijd na inhouding van onze tarieven door ING. Bij transactiebedragen met creditcards gebeurt dit altijd Tweede manier van tariferen: Interchange Fee Plus Bij de keuze voor Interchange Fee Plus berekent ING de specifieke interchange fee, die hoort bij elke individuele transactie, door met een opslag. In deze opslag zijn de overige kosten opgenomen die wij maken voor het kunnen accepteren van betaalpassen en creditcards. Omdat er vele Tarifering van de verwerking van transacties met betaalpassen en creditcards januari

2 Informatie over de tarieven voor betaalpas- en creditcardtransacties conform de Europese Verordening over interchange fees voor kaarttransacties Contractvormen Tariefvormen Informatie over kosten Informatie over interchange fee van MasterCard en VISA. Nederlandse betaalpassen Europese (niet- Nederlandse)betaal passen Nederlandse of Europese consumentencreditcards Nederlandse of Europese commercial- creditcards ING kent de volgende contractvormen voor de acceptatie van cards: Overeenkomsten Acceptatie Betaalkaarten en Overeenkomst Acceptatie Creditcards. ING brengt aan zakelijke klanten die betaalpastransacties en/of creditcard-transacties accepteren tarieven in rekening voor de verwerking en uitbetaling van die transacties. ING hanteert afhankelijk van de contractvorm twee soorten tarieven: samengevoegde tarieven of zogenaamde Interchange Fee Plus-tarieven. Bij de verschillende tariefvormen hoort verschillende informatie over kosten: bij samengevoegde tarieven ziet u af van detailinformatie, bij Interchange Fee Plus kunt u detailinformatie altijd op transactieniveau te zien krijgen. Hieronder op hoofdlijnen informatie over de kosten van de verwerking van kaarttransacties. Hier vindt u de links naar de sites websites van MasterCard en VISA waarop u alle door hen vastgestelde interchange fees kunt vinden: MasterCard VISA Voor het overgrote merendeel van de betaalpas-transacties die u zult accepteren geldt dat die gemaakt worden met betaalpassen van banken waar ING bilaterale afspraken mee heeft gemaakt. De gemiddelde interchange fee voor deze transacties wordt jaarlijks vastgesteld en hier gepubliceerd. Voor 2016 is dat 0,010. Een zeer klein deel (1% gemiddeld van alle transacties) die wij in Nederland zien betreft transacties met betaalpassen van Nederlandse banken waar ING geen bilaterale afspraak mee heeft gemaakt; daarvoor geldt een interchangetarief dat op grond van Nederlandse wetgeving is gemaximeerd op 0,020. Wij publiceren het gemiddelde door ons betaalde interchange tarief op ing.nl. Van transacties met betaalpassen van Europese banken buiten Nederland wordt de interchange fee op grond van Europese wetgeving gemaximeerd op 0,20% van het transactiebedrag met een maximum van 0,05, en door MasterCard en Visa per betaalpas en brand vastgesteld. Het gemiddelde door ons betaalde interchange tarief voor Europese, niet Nederlandse betaalpassen bedraagt 0,05. Van transacties met Nederlandse of Europese consumenten-creditcards wordt de interchange fee op grond van Europese wetgeving gemaximeerd op 0,30% van het transactiebedrag en per brand vastgesteld door MasterCard en Visa. Het gemiddelde door ons betaalde interchange tarief voor Nederlandse of Europese consumenten-creditcards bedraag 0,30% van het transactiebedrag. Van transacties met Nederlandse of Europese commercial creditcards is de interchange fee niet gemaximeerd, de fee wordt per brand vastgesteld door MasterCard en Visa. Het gemiddelde door ons betaalde Interchange tarief voor Nederlandse of Europese commercial creditcards bedraagt 1,45% van het transactiebedrag. Tarifering van de verwerking van transacties met betaalpassen en creditcards januari

3 Informatie over de tarieven voor betaalpas- en creditcardtransacties conform de Europese Verordening over interchange fees voor kaarttransacties betaalkaarten of creditcards van buiten Europa Scheme fees Van transacties met betaalkaarten of creditcards van buiten Europa liggen de interchange fees doorgaans hoger dan voor die van Europese cards. De fees hiervan worden niet door MasterCard en Visa gepubliceerd. De gemiddelde interchange fee die ING heeft betaald voor betaalpas-transacties is ongeveer 0,63% van het transactiebedrag en credit card-transacties met creditcards van buiten Europa is ongeveer 1,63% van het transactiebedrag. Scheme fees (brand fees, volume fees) zijn de tarieven die ING aan MasterCard en Visa moet betalen om betaalkaarten- en creditcard-transacties te mogen accepteren; het zijn altijd tarieven in de vorm van een percentage over de waarde van de transacties in een afgelopen periode. ING berekent deze kosten in de transactieprijs via de bruto opslag bij Interchange Fee Plus-tarieven of neemt deze kosten op via blenden in de samengevoegde tarieven. Op dit moment bedragen deze tarieven voor ING: Maestro: 0,0078% van het transactiebedrag. V PAY: 0,0150% van het transactiebedrag. Overige MasterCard cards: gemiddeld 0,032% van het transactiebedrag. Overige VISA cards: 0,0325% van het transactiebedrag. Meer informatie over het betalingsverkeer met betaalkaarten, betrokken partijen en soorten kosten, vindt u op Tarifering van de verwerking van transacties met betaalpassen en creditcards januari

4 Meer informatie over het betalingsverkeer met betaalkaarten Een toelichting op de kosten van het betalingsverkeer met betaalpassen en creditcards Algemeen Consumenten en ondernemers vinden het betalen en betaald worden met een betaalpas of credit card gemakkelijker en veiliger dan het betalen met contant geld. Achter de schermen, onzichtbaar voor consument en acceptant, werken veel partijen wereldwijd constant aan het mogelijk maken en veilig houden van dit (internationaal) betalingsverkeer. Op deze pagina vindt u meer informatie over hoe dit betalingsverkeer werkt en welke partijen er bij betrokken zijn, de kosten van dit betalingsverkeer en de Interchange Fee Regulation van de EU die ervoor zorgt dat er duidelijk en transparant gecommuniceerd moet worden over deze kosten. Hoe ziet het betalingsverkeer eruit? In het betalingsverkeer met betaalpassen en creditcards zijn 5 belangrijke partijen betrokken: 1. Issuer De organisatie die een betaalpas of credit card verstrekt aan een kaarthouder, vaak is dat de bank in het geval van een betaalpas. 2. Acquirer De organisatie die ervoor zorgt dat bedrijven de betalingen met betaalpassen en creditcards kunnen accepteren. 3. Acceptant Een bedrijf dat bij de verkoop van haar goederen of diensten betalingen met betaalpas of creditcards accepteert. De ING is in Nederland een bank met ruim acht miljoen particuliere klanten en circa zes honderd duizend zakelijke klanten met een betaalrekening. ING is in Nederland zowel issuer als acquirer. 4. Betaalkaartorganisaties Betaalkaartorganisaties, zoals MasterCard en VISA, zorgen voor standaardisatie in het internationale betalingsverkeer. Deze standaardisatie door middel van afspraken op het gebied van te gebruiken techniek, processen, veiligheidstandaarden etc. is nodig om ervoor te zorgen dat een kaarthouder met zijn of haar betaalkaart ook in alle winkels kan betalen. Zowel in eigen land als in het buitenland. Deze betaalkaartorganisaties verstrekken een licentie aan een acquirer of issuer om een bepaald kaartmerk te kunnen accepteren of uit te geven. Deze betaalkaartorganisaties berekenen hier kosten voor. Daarnaast bepalen zij de standaard interchange fees en zorgen ervoor dat deze fees in rekening worden gebracht tussen issuers en acquirers. Verder op deze pagina wordt het begrip interchange fee toegelicht. 5. Kaarthouder Een persoon die een creditcard of betaalpas van een issuer gebruikt om een betaling te doen. Kosten betalingsverkeer met betaalpassen en creditcards Het mogelijk maken en onderhouden van een (internationaal) betaalsysteem brengt kosten met zich mee, zowel voor acceptanten als voor de issuer en de acquirer. Sommige kosten zijn voor de hand liggend, maar er zijn ook kosten die wellicht minder bekend zijn. Daarom betalen de kaarthouder respectievelijk de acceptant een tarief voor een betaalpas of credit card respectievelijk voor het kunnen accepteren van betalingen met die betaalkaarten. Hieronder volgt een toelichting op de verschillende kostencomponenten. Scheme- en licentiekosten Betaalkaartorganisaties als bijvoorbeeld MasterCard en Visa, brengen voor elke transactie kosten in rekening voor transactieverwerking, onderhoud van kaartprogramma s, infrastructuren en ontwikkeling van nieuwe producten. Bovendien moeten issuer en acquirer licentiekosten betalen aan deze betaalkaartorganisaties om deel te mogen nemen aan het betaalsysteem. Transactie- en proceskosten Aan het mogelijk maken en administreren van een elektronische betaling zijn kosten verbonden. Dat geldt zowel voor creditcards als voor betaalpassen. Computersystemen met vaak real time dataverbindingen moeten worden onderhouden en administraties moeten worden bijgehouden. Fraudepreventie Elke partij neemt tal van maatregelen om diefstal en fraude te voorkomen en fraudeurs te bestrijden. Denk daarbij aan het introduceren van het betalen via de chip op de pas, in combinatie met pincodes etc. Innovatie Om de voordelen van het betalen met creditcards en betaalpassen te vergroten wordt er ook veel tijd en geld gestoken in het verder ontwikkelen van technologie. Denk daarbij aan de mogelijkheid om contactloos te kunnen betalen, maar ook aan de mogelijkheid om straks met de mobiele telefoon te kunnen betalen in Nederland. Het kunnen ontwikkelen van dergelijke nieuwe technologieën brengt grote kosten met zich mee. Tarifering van de verwerking van transacties met betaalpassen en creditcards januari

5 Specifieke kosten bij creditcards Rentevrije periode bij creditcards Wanneer een kaarthouder van een credit card zijn aankopen niet gespreid betaalt, dan wordt er in de periode tussen de aankoop en het incasseren van het bedrag op de betaalrekening geen rente aan de issuer betaalt over het betaalde bedrag. De issuer leent het aankoopbedrag in dat geval kosteloos aan de kaarthouder. Debiteurenrisico In het geval dat de issuer het aankoopbedrag voorschiet of leent aan de kaarthouder, bestaat er ook het risico dat de kaarthouder niet aan zijn terugbetalingsverplichting kan voldoen. De Interchange Fee Betaalkaartorganisaties hanteren een interchange fee in hun betaalsystemen, deze fee moet door de acquirer worden betaald aan de issuer en wordt berekend per transactie. De betaalkaartorganisaties bepalen in principe de hoogte van de standaard interchange fee en verzorgen de inning en betaling van de Interchange Fee tussen Acquirer en Issuer. Het beleid van de betaalkaartorganisaties voor interchange fee is gebaseerd op het idee dat de kosten aan de issuer kant voor het beheren van een klantenbestand met betaalpassen of creditcards hoger zijn dan de kosten aan de acquirer kant voor het accepteren van betalingen. De interchange fee is de vergoeding die issuers moet compenseren voor een deel van de risico s die zij lopen bij en de kosten die zij betalen voor het beheer van betaalkaarten en creditcards. maximale interchange fee gerekend mag worden, want vanuit de Europese Verordening mag voor betaalpassen namelijk een maximale interchange fee van 0,2% (20bp) per transactie over het transactiebedrag worden gehanteerd, tenzij lager bepaald door de lokale overheid. In Nederland is dat gebeurd en ligt de maximale interchange fee voor betaalpassen uit Nederland op 0,02. Dit zorgt er ook voor dat de pintarieven voor betaalpassen in Nederland bijzonder laag zijn ten opzichte van de tarieven die in het buitenland gelden. De Nederlandse banken doen dit om er gezamenlijk voor te zorgen dat het binnenlandse betalingsverkeer van de betaalpassen Maestro en V PAY efficiënt en goedkoop verloopt. Bij creditcards geldt een maximale interchange fee van 0,3% (30 bp) over het transactiebedrag. Verschillende soorten interchange fees De betaalkaartorganisaties, zoals MasterCard en VISA, hanteren veel verschillende vormen van (standaard) interchange fees. Iedere kaart en iedere acceptatievorm heeft zijn eigen kostenstructuur. Kenmerken als welk betaalmerk (MasterCard, VISA, American Express, etc.), kaarttype (betaalpas of credit card), gebruikte veiligheid standaard, particulier of zakelijk gebruik, soort kaartprogramma, land van herkomst van de kaarthouder etc. bepalen de hoogte van de interchange fee. Er zijn dus totaal tientallen verschillende soorten interchange fee die per transactie kunnen verschillen. De hoogte van de interchange fee Issuers en acquirers hebben de mogelijkheid om individueel of als groep afzonderlijke, bilaterale afspraken met elkaar te maken over het tarief van de interchange fee. Als gevolg van het wereldwijde grote aantal issuers en acquirers gebeurt dat in de praktijk nauwelijks. Als er geen bilaterale afspraken zijn gemaakt tussen een issuer en een acquirer, wordt er gemaakt van de standaard Interchange Fees die bepaald wordt door de betaalkaart-organisaties. In Nederland hebben de banken voor het binnenlandse toonbankbetalingsverkeer met betaalpassen (Maestro en V PAY) wel bilaterale afspraken gemaakt. De interchange fee dat de banken onderling afspreken ligt rond de Euro 0,01 per transactie. De bilaterale interchange fee in Nederland voor betaalpassen (Maestro en V PAY) is aanzienlijk lager dan wat volgens Europese richtlijnen als Tarifering van de verwerking van transacties met betaalpassen en creditcards januari

Tarifering van de verwerking van transacties met betaalpassen en creditcards

Tarifering van de verwerking van transacties met betaalpassen en creditcards Tarifering van de verwerking van transacties met betaalpassen en creditcards De Interchange Fee Regulation is een wetgeving vanuit de EU (Verordening (EU) 2015/751), waar elke issuer en acquirer die gevestigd

Nadere informatie

De kosten van het betalingsverkeer met creditcards en internationale debetpassen. Whitepaper Interchange fee en commissie

De kosten van het betalingsverkeer met creditcards en internationale debetpassen. Whitepaper Interchange fee en commissie De kosten van het betalingsverkeer met creditcards en internationale debetpassen Whitepaper Interchange fee en commissie Inhoud Inleiding De kosten van betaalgemak 3 De betrokken partijen Wie doen er mee?

Nadere informatie

De kosten van het betalingsverkeer met creditcards en internationale debetpassen. Whitepaper Interchange fee en commissie

De kosten van het betalingsverkeer met creditcards en internationale debetpassen. Whitepaper Interchange fee en commissie De kosten van het betalingsverkeer met creditcards en internationale debetpassen Whitepaper Interchange fee en commissie Inhoud Inleiding De kosten van betaalgemak 3 De betrokken partijen Wie doen er mee?

Nadere informatie

PaySquare whitepaper. Interchange fee en commissie. De kosten van het betalingsverkeer met creditcards en internationale betaalpassen

PaySquare whitepaper. Interchange fee en commissie. De kosten van het betalingsverkeer met creditcards en internationale betaalpassen PaySquare whitepaper Interchange fee en commissie De kosten van het betalingsverkeer met creditcards en internationale betaalpassen 1 Inhoud Inleiding De kosten van betaalgemak 3 De betrokken partijen

Nadere informatie

Interchange (afwikkelingsvergoeding)

Interchange (afwikkelingsvergoeding) Inhoudsopgave 1. Wat is interchange? 2. Wat zijn scheme fees? 3. Wat is de Interchange ++ prijsstructuur? 4. Wat verandert er? 5. Zijn er uitzonderingen? 6. Waar kan ik meer informatie vinden? Page 1 of

Nadere informatie

Pin2Connect. Zorgeloos betalen

Pin2Connect. Zorgeloos betalen Pin2Connect Zorgeloos betalen HotelsConnect voor uw hotel. Voor een hotel is telefonie, beveiliging en internet van groot belang. En bijvoorbeeld eventuele muziek, de mogelijkheid tot pinnen en camerabewaking

Nadere informatie

Pin2Connect. Zorgeloos betalen

Pin2Connect. Zorgeloos betalen Pin2Connect Zorgeloos betalen PetrolConnect is voor alle IT & Communicatie diensten van uw tankstation. Drie zaken die sowieso nodig zijn voor een tankstation zijn het gemak van pinnen, muziek en natuurlijk

Nadere informatie

Het nieuwe pinnen gaat beginnen. Ook bij u!

Het nieuwe pinnen gaat beginnen. Ook bij u! pinnen gaat beginnen. Ook bij u! pinnen gaat beginnen. Ook bij u! Nederland stapt over op het pinnen met de chip in plaats van met de magneetstrip. De eerste pilots van het nieuwe pinnen zijn gestart.

Nadere informatie

FAQ Retourpinnen. Voor de winkelier

FAQ Retourpinnen. Voor de winkelier FAQ Retourpinnen Voor de winkelier Is deze FAQ ook in het andere talen beschikbaar? Nee. Deze FAQ is alleen in het Nederlands. Is er een FAQ voor mijn kassamedewerkers? Ja. Kijk op www.pin.nl/retourpinnen.

Nadere informatie

Pin2Connect. Zorgeloos betalen

Pin2Connect. Zorgeloos betalen Pin2Connect Zorgeloos betalen RecreatieConnect is een uniek concept voor de recreatiebranche. Eén totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten voor uw organisatie. RecreatieConnect biedt u diensten

Nadere informatie

De Knab Visa Card in het kort

De Knab Visa Card in het kort De Knab Visa Card in het kort De Knab Visa Card in het kort Gemakkelijk en veilig betalen in binnen- en buitenland. Dat kan met de Knab Visa Card. Of je nu een etentje in een restaurant afrekent of een

Nadere informatie

De Knab Visa Card in het kort

De Knab Visa Card in het kort De Knab Visa Card in het kort De Knab Visa Card in het kort Gemakkelijk en veilig betalen in binnen- en buitenland. Dat kan met de Knab Visa Card. Of je nu een etentje in een restaurant afrekent of een

Nadere informatie

600 korting op kassa en pin als u contactloos betalen van ING erbij neemt

600 korting op kassa en pin als u contactloos betalen van ING erbij neemt 600 korting op kassa en pin als u contactloos betalen van ING erbij neemt V.V. V.V. Beste penningmeester, voorzitter en bestuursleden ING en Voetbal (introductie) ING helpt het Nederlandse voetbal verder

Nadere informatie

Uw betalingen zijn in goede handen bij PaySquare

Uw betalingen zijn in goede handen bij PaySquare Uw betalingen zijn in goede handen bij PaySquare Als ondernemer maakt u het uw klanten graag makkelijk. Wilt u uw klanten in staat stellen om iedere aankoop snel, gemakkelijk en veilig te betalen, dan

Nadere informatie

Betaalmethoden en kassaservices

Betaalmethoden en kassaservices Betaalmethoden en kassaservices Rabo OmniKassa Welke betaalmethoden en kassaservices zijn voor uw webwinkel interessant? van belang zijn bij de keuze van de juiste betaalmethode en kassaservice. Uw Doelgroep

Nadere informatie

Betalingen accepteren via PaySquare. Uw betalingen in goede handen

Betalingen accepteren via PaySquare. Uw betalingen in goede handen Betalingen accepteren via PaySquare Uw betalingen in goede handen Veilig betalingsverkeer Maak het uw klanten gemakkelijk Betalingen met betaalkaarten zijn veilig, kostenbesparend en omzetverhogend. Wilt

Nadere informatie

Toelichting MasterCard SecureCode & Verified by Visa

Toelichting MasterCard SecureCode & Verified by Visa Toelichting MasterCard SecureCode & Verified by Visa Versie: 2.2 Jaar: 2012 Auteur: Buckaroo Online Payment Services Acceptatie via internet MasterCard SecureCode en Verified by Visa Helaas komt fraude

Nadere informatie

Het nieuwe zakelijke betalen. Geen gedoe met bonnetjes, kleine kassen, voorschotten en declaraties

Het nieuwe zakelijke betalen. Geen gedoe met bonnetjes, kleine kassen, voorschotten en declaraties Het nieuwe zakelijke betalen Geen gedoe met bonnetjes, kleine kassen, voorschotten en declaraties WAT IS SIMPLED CARD? De betaalpassen geeft u zelf uit en de bestedingsruimte van iedere pas kunt u realtime

Nadere informatie

Infogids. Handleiding voor kaartacceptatie via de betaalautomaat

Infogids. Handleiding voor kaartacceptatie via de betaalautomaat Infogids Handleiding voor kaartacceptatie via de betaalautomaat Veilige acceptatie van betaalkaarten op uw betaalautomaat 4 1 Handleiding kaartacceptatie 6 1.1 Acceptatievoorschriften bij een betaalkaart

Nadere informatie

Accepteren betaalpassen. Zo werkt het

Accepteren betaalpassen. Zo werkt het Accepteren betaalpassen Zo werkt het Accepteren betaalpassen Het accepteren van betalingen met een betaalpas biedt gemak voor u en uw klanten. Bovendien verhoogt deze betaalmogelijkheid uw veiligheid,

Nadere informatie

Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren. Omdat u wilt weten waar u aan toe bent

Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren. Omdat u wilt weten waar u aan toe bent Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren Omdat u wilt weten waar u aan toe bent Alle kosten op een rij Kiest u voor voordelig bankieren? Dan zit u goed bij de ING. Met dit kostenoverzicht weet

Nadere informatie

Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren Omdat u wilt weten waar u aan toe bent

Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren Omdat u wilt weten waar u aan toe bent Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren Omdat u wilt weten waar u aan toe bent Alle kosten op een rij Kiest u voor voordelig bankieren? Dan zit u goed bij ING. Met dit kostenoverzicht weet u

Nadere informatie

Nummer Zakelijke Rekening, Vul 3 en 13 in. Nieuwe locatie betaalautomaat, Vul 4 en 13 in. Naam op het afschrift van uw klanten, Vul 5 en 13 in

Nummer Zakelijke Rekening, Vul 3 en 13 in. Nieuwe locatie betaalautomaat, Vul 4 en 13 in. Naam op het afschrift van uw klanten, Vul 5 en 13 in Acceptatie betaalkaarten wijzigen Met dit formulier geeft u wijzigingen aan in de overeenkomst Pin Pakket Compleet of Accepteren betaalpassen. Wilt u de gehele overeenkomst opzeggen? Vult u dan het formulier

Nadere informatie

PaySquare whitepaper. Chargebacks. Belangrijke en praktische informatie over betwiste betalingen en hoe u ze kunt voorkomen

PaySquare whitepaper. Chargebacks. Belangrijke en praktische informatie over betwiste betalingen en hoe u ze kunt voorkomen PaySquare whitepaper Chargebacks Belangrijke en praktische informatie over betwiste betalingen en hoe u ze kunt voorkomen 1 Inhoud Inleiding Twijfel over een transactie 3 Definitie Wat is een chargeback?

Nadere informatie

Pin Pakket Compleet. Zo werkt het

Pin Pakket Compleet. Zo werkt het Pin Pakket Compleet Zo werkt het Pin Pakket Compleet Het accepteren van betalingen met een betaalpas via het Pin Pakket Compleet biedt gemak voor u en uw klanten. Bovendien verhoogt deze betaalmogelijkheid

Nadere informatie

Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen

Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen SEPA: betalingsverkeer zonder grenzen In een groot deel van Europa worden de grenzen voor het betalingsverkeer afgeschaft. Er komt één grote Europese

Nadere informatie

Interbancaire vergoedingen en de eenwording van de Europese betaalmarkt

Interbancaire vergoedingen en de eenwording van de Europese betaalmarkt Interbancaire vergoedingen en de eenwording van de Europese betaalmarkt Het Nederlandse betalingsverkeer functioneert goed en is efficiënt, vinden consumenten en zakelijke gebruikers. De efficiëntie van

Nadere informatie

Voorwaarden Acceptatie betaalkaarten

Voorwaarden Acceptatie betaalkaarten Voorwaarden Acceptatie betaalkaarten Om betalingen met een betaalpas en mobiele telefoon in uw verkooppunt te accepteren en om retourpintransacties te kunnen verrichten, sluit u een overeenkomst met ING

Nadere informatie

Pin2Connect. Zorgeloos betalen

Pin2Connect. Zorgeloos betalen Pin2Connect Zorgeloos betalen CateringConnect is een totaalconcept voor de Caterings branche. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanetwerk over DSL of glasvezel tot diensten als bijvoorbeeld internet

Nadere informatie

Invoering EMV in Nederland (en andere veranderingen in het betalingsverkeer)

Invoering EMV in Nederland (en andere veranderingen in het betalingsverkeer) Invoering EMV in Nederland (en andere veranderingen in het betalingsverkeer) Presentatie voor Detailhandel Nederland 28 augustus 2009 Piet Mallekoote, Algemeen Directeur Currence Voorzitter Afstemgroep

Nadere informatie

Tarieven zakelijk betalingsverkeer. Omdat u wilt weten waar u aan toe bent

Tarieven zakelijk betalingsverkeer. Omdat u wilt weten waar u aan toe bent Tarieven zakelijk betalingsverkeer Omdat u wilt weten waar u aan toe bent Alle kosten op een rij Wat kost het zakelijke betalingsverkeer bij ING? In deze brochure treft u een overzicht aan van de tarieven

Nadere informatie

Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren. Omdat u wilt weten waar u aan toe bent

Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren. Omdat u wilt weten waar u aan toe bent Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren Omdat u wilt weten waar u aan toe bent Alle kosten op een rij Kiest u voor voordelig bankieren? Dan zit u goed bij de ING. Met dit kostenoverzicht weet

Nadere informatie

SimpledCard is de zakelijke betaaloplossing van nu.

SimpledCard is de zakelijke betaaloplossing van nu. SimpledCard is de zakelijke betaaloplossing van nu. Met een simpele oplossing verlossen we u van papierwerk, talloze bankrekeningen, creditcards, contant geld en losse bonnetjes. Herkent u zich in één

Nadere informatie

Whitepaper Meer weten over CreditCards

Whitepaper Meer weten over CreditCards Whitepaper Meer weten over CreditCards Inhoudsopgave INLEIDING... 2 OVER VISA EN MASTERCARD... 3 3-D SECURE... 3 GEBRUIK VAN CREDITCARDS AANVRAGEN... 4 DE WERKING VAN CREDITCARDS... 4 ONLINE INZAGE IN

Nadere informatie

Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren. Omdat u wilt weten waar u aan toe bent

Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren. Omdat u wilt weten waar u aan toe bent Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren Omdat u wilt weten waar u aan toe bent Alle kosten op een rij Kiest u voor voordelig bankieren? Dan zit u goed bij ING. Met dit kostenoverzicht weet u

Nadere informatie

Tarieven zakelijk betalingsverkeer. Omdat u wilt weten waar u aan toe bent

Tarieven zakelijk betalingsverkeer. Omdat u wilt weten waar u aan toe bent Tarieven zakelijk betalingsverkeer Omdat u wilt weten waar u aan toe bent Alle kosten op een rij Wat kost het zakelijke betalingsverkeer bij de ING? In deze brochure treft u een overzicht aan van de tarieven

Nadere informatie

School NFC. Eenvoudig contactloos betalen

School NFC. Eenvoudig contactloos betalen School NFC Eenvoudig contactloos betalen SchoolsConnect is een totaalconcept voor onderwijsinstellingen. Gemakkelijk internet en telefonie is altijd fijn op een school. Ook de veiligheid van eigendommen

Nadere informatie

De weg naar controle en veiligheid voor uw financiële zaken. Geen gedoe met kleine kassen, voorschotten, losse bonnetjes en zakelijk declareren

De weg naar controle en veiligheid voor uw financiële zaken. Geen gedoe met kleine kassen, voorschotten, losse bonnetjes en zakelijk declareren De weg naar controle en veiligheid voor uw financiële zaken Geen gedoe met kleine kassen, voorschotten, losse bonnetjes en zakelijk declareren www.simpledcard.com 020-330 67 12 info@simpledcard.com Herkent

Nadere informatie

Tarieven zakelijk betalingsverkeer. Omdat u wilt weten waar u aan toe bent

Tarieven zakelijk betalingsverkeer. Omdat u wilt weten waar u aan toe bent Tarieven zakelijk betalingsverkeer Omdat u wilt weten waar u aan toe bent Alle kosten op een rij Wat kost het zakelijke betalingsverkeer bij de ING? In deze brochure treft u een overzicht aan van de tarieven

Nadere informatie

Tarieven Private Banking Staalbankiers

Tarieven Private Banking Staalbankiers Tarieven Private Banking Staalbankiers Staalmeester Rekening Staal Signatuur Rekening Staal Rekening Euro Vreemde Valuta Rekening Pakketprijs 50,- per kwartaal 15,- per kwartaal Betaalpas Zie betaalpas

Nadere informatie

Tarieven zakelijk betalingsverkeer Omdat u wilt weten waar u aan toe bent

Tarieven zakelijk betalingsverkeer Omdat u wilt weten waar u aan toe bent Tarieven zakelijk betalingsverkeer Omdat u wilt weten waar u aan toe bent Alle kosten op een rij Wat kost het zakelijke betalingsverkeer bij ING? In deze brochure treft u een overzicht aan van de tarieven

Nadere informatie

2015: het jaar van contactloos betalen Whitepaper

2015: het jaar van contactloos betalen Whitepaper 2015: het jaar van contactloos betalen Whitepaper Inhoudsopgave 2015: het jaar van contactloos betalen Whitepaper Hoofdstuk 1: Sterke groei aantal pinbetalingen in Nederland 3 Hoofdstuk 2: Contactloos

Nadere informatie

Pin2Connect. Zorgeloos betalen

Pin2Connect. Zorgeloos betalen Pin2Connect Zorgeloos betalen CarsConnect is een totaalconcept voor de automotive branche. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanetwerk over DSL of glasvezel tot diensten als bijvoorbeeld internet toegang,

Nadere informatie

Accepteren betaalpassen Zo werkt het

Accepteren betaalpassen Zo werkt het Accepteren betaalpassen Zo werkt het Het accepteren van betalingen met een betaalpas biedt gemak voor u en uw klanten. Bovendien verhoogt deze betaalmogelijkheid uw veiligheid, omdat er minder geld in

Nadere informatie

Hotel NFC. Eenvoudig contactloos betalen

Hotel NFC. Eenvoudig contactloos betalen Hotel NFC Eenvoudig contactloos betalen HotelsConnect voor uw hotel. Voor een hotel is telefonie, beveiliging en internet van groot belang. En bijvoorbeeld eventuele muziek, de mogelijkheid tot pinnen

Nadere informatie

Security NFC. Eenvoudig contactloos betalen

Security NFC. Eenvoudig contactloos betalen Security NFC Eenvoudig contactloos betalen SecurityConnect, een totaalconcept voor beveiligingsbedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanetwerk over DSL of glasvezel tot diensten als bijvoorbeeld

Nadere informatie

Betalen in het eurogebied: nog niet alle wensen vervuld

Betalen in het eurogebied: nog niet alle wensen vervuld ers zijn over het algemeen positief over de bestaande betaalmogelijkheden, maar toch betaalt men in of naar het buitenland niet altijd zoals men zou willen. Zo is de tevredenheid over de acceptatie van

Nadere informatie

Library NFC. Eenvoudig contactloos betalen

Library NFC. Eenvoudig contactloos betalen Library NFC Eenvoudig contactloos betalen LibraryConnect is uniek voor uw bibliotheek. Internet is tegenwoordig wel handig, ook voor een bibliotheek. Een website bijvoorbeeld kan handig zijn voor uw bibliotheek

Nadere informatie

Informatieblad Moneyou Go. 7 november 2017

Informatieblad Moneyou Go. 7 november 2017 Informatieblad Moneyou Go 7 november 2017 INHOUD ALGEMEEN Moneyou B.V. heet in deze voorwaarden ook Moneyou; is een 100%-dochter van ABN AMRO Bank N.V.; biedt via haar website aan: eigen producten (waarvan

Nadere informatie

Tarieven zakelijk betalingsverkeer. Omdat u wilt weten waar u aan toe bent

Tarieven zakelijk betalingsverkeer. Omdat u wilt weten waar u aan toe bent Tarieven zakelijk betalingsverkeer Omdat u wilt weten waar u aan toe bent Alle kosten op een rij Wat kost het zakelijke betalingsverkeer bij ING? In deze brochure treft u een overzicht aan van de tarieven

Nadere informatie

Whitepaper Chargebacks. Belangrijke en praktische informatie over betwiste betalingen en hoe u ze kunt voorkomen

Whitepaper Chargebacks. Belangrijke en praktische informatie over betwiste betalingen en hoe u ze kunt voorkomen Whitepaper Chargebacks Belangrijke en praktische informatie over betwiste betalingen en hoe u ze kunt voorkomen Inhoud Inleiding Twijfel over een transactie 3 Betwisting De kaarthouder komt in actie 4

Nadere informatie

Betaalrekeningen wéér duurder

Betaalrekeningen wéér duurder BANKKOSTEN HOGERE KOSTEN, LAGERE RENTE Betaalrekeningen wéér duurder Vergeleken met onze peiling vorig jaar verhoogden bijna alle banken de kosten voor hun betaalproducten. Niet alleen de vaste kosten

Nadere informatie

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2014

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2014 Betaalpakketten en betaalrekeningen Tarief per maand Rabo RiantPakket met Rabo GoldCard en Rabo WereldPas 5,50 extra Rabo GoldCard 2,35 extra Rabo WereldPas 0,70 extra Betaalrekening 0,90 Rabo TotaalPakket

Nadere informatie

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch TARIEVEN LIMIETEN VERWERKINGSTIJDEN SEPA LANDEN OVERZICHT V e r s i o n 2 0 1 5 1 Inhoudsopgave 1.ICBC Pakketten... 3 2.Betaaldiensten... 3 3.Contante transacties aan

Nadere informatie

Handleiding Merchant Services Online

Handleiding Merchant Services Online Handleiding Merchant Services Online Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Inloggen, gebruikersnaam en wachtwoord 3. Startpagina 4. Profile 5. Transaction Activity 5.1 Processed batches 5.2 Chargeback Status 5.3

Nadere informatie

Voorwaarden Kassa Compleet

Voorwaarden Kassa Compleet Voorwaarden Kassa Compleet Om gebruik te kunnen maken van Kassa Compleet sluit u de Overeenkomst Kassa Compleet met ons af. Hierbij horen onderstaande voorwaarden. Hierin leest u wat u van ons mag verwachten.

Nadere informatie

Laat werkkapitaal werken!! Cash Pooling

Laat werkkapitaal werken!! Cash Pooling Cash Pooling Laat werkkapitaal werken!! Cash pooling, een belangrijke techniek voor een optimale cash managementfunctie INTERNATIONAAL LIQUIDITEITENBEHEER Met de ontwikkeling van de betalingssystemen,

Nadere informatie

Drs. Monique Kalvelagen RE Group Audit ABN AMRO 11 November 2009

Drs. Monique Kalvelagen RE Group Audit ABN AMRO 11 November 2009 VURORE Drs. Monique Kalvelagen RE Group Audit ABN AMRO 11 November 2009 1 Overzicht 1. Huidige betaalinfrastructuur 2. Single Euro Payments Area (SEPA) 3. Impact op wezen 2 1. Huidige betaalinfrastructuur

Nadere informatie

Betalen Wij zijn uw bank.

Betalen Wij zijn uw bank. Betalen Wij zijn uw bank. 2 U wilt eenvoudig uw bankzaken regelen? Met ons betaalpakket doet u dat op úw manier. In deze tijd kunt u niet meer zonder een betaalpakket. Pinnen, overboeken en betalen. Op

Nadere informatie

Pin2Connect. Zorgeloos betalen

Pin2Connect. Zorgeloos betalen Pin2Connect Zorgeloos betalen SchoolsConnect is een totaalconcept voor onderwijsinstellingen. Gemakkelijk internet en telefonie is altijd fijn op een school. Ook de veiligheid van eigendommen van de school

Nadere informatie

11,50 excl. BTW per afschrift

11,50 excl. BTW per afschrift Tarievenoverzicht Betalingsverkeer Zakelijk Staal Rekening Zakelijk Euro Vreemde Valuta Rekening Zakelijk Pakketprijs Transactiekosten Zie overzicht Zie overzicht Betaalpas Zie betaalpas n.v.t. Creditcard

Nadere informatie

Acceptatie creditcards. Zo werkt het

Acceptatie creditcards. Zo werkt het Acceptatie creditcards Zo werkt het Acceptatie creditcards Steeds meer consumenten hebben de afgelopen jaren het betaalgemak van creditcards ontdekt. Het accepteren van betalingen met een creditcard biedt

Nadere informatie

ideal Vandaag en morgen

ideal Vandaag en morgen ideal Vandaag en morgen Onderzoek bij webwinkels en online shoppers 2011 ideal Mobiel Max Geerling Manager Cards & ideal Thuiswinkel Update 29 september 2011 1 ideal vandaag en morgen Max Geerling 29 september

Nadere informatie

ABN AMRO Credit Card. Zó gebruikt u uw ABN AMRO Credit Card. Informatie: ABN AMRO Creditcard Services 0900-80 16 (Lokaal tarief)

ABN AMRO Credit Card. Zó gebruikt u uw ABN AMRO Credit Card. Informatie: ABN AMRO Creditcard Services 0900-80 16 (Lokaal tarief) Informatie: ABN AMRO Creditcard Services 0900-80 16 (Lokaal tarief) www.abnamro.nl/creditcards ABN AMRO Credit Card Zó gebruikt u uw ABN AMRO Credit Card 75373/AAB/BRO34 augustus 2009 Inhoud Overal ter

Nadere informatie

zakelijk betalingsverkeer 2013 Basistarief zakelijke rekeningen 4,35 per maand per rekening

zakelijk betalingsverkeer 2013 Basistarief zakelijke rekeningen 4,35 per maand per rekening tarieven zakelijk betalingsverkeer 2013 Betaalrekeningen en pakketten Basistarief zakelijke rekeningen 4,35 per maand per rekening Basistarief zakelijke rekeningen niet ingezetenen (1) 27,00 per maand

Nadere informatie

Aanvullende Algemene voorwaarden voor Betaalkaarten en Creditcards (offline) CCV Holland B.V.

Aanvullende Algemene voorwaarden voor Betaalkaarten en Creditcards (offline) CCV Holland B.V. Aanvullende Algemene voorwaarden voor Betaalkaarten en Creditcards (offline) CCV Holland B.V. CCV geeft ondernemers nieuwe kansen en mogelijkheden door hun betalingsproces te verrijken. Wij maken de toekomst

Nadere informatie

Infogids België. Handleiding voor acceptatie op locatie

Infogids België. Handleiding voor acceptatie op locatie Infogids België Handleiding voor acceptatie op locatie Inhoudsopgave 1. Online acceptatie met een 6 EMV-gecertificeerde betaalautomaat 1.1 Acceptatievoorschriften bij een betaalkaart met 7 (EMV-)chip 1.2

Nadere informatie

Creditcardgebruik in Nederland

Creditcardgebruik in Nederland Creditcardgebruik in Nederland Een onderzoek naar de beleving en het gedrag van Nederlandse consumenten Anneke Kosse De Nederlandsche Bank Oktober 2009 1. INLEIDING Aanbod & acceptatie creditcards beperkt

Nadere informatie

Werk instructie Nationale-Nederlanden CreditCard voor Intermediairs

Werk instructie Nationale-Nederlanden CreditCard voor Intermediairs Werk instructie Nationale-Nederlanden CreditCard voor Intermediairs U kunt de Nationale-Nederlanden CreditCard voor uw klant aanvragen via Adviseur.nn.nl. Nationale-Nederlanden Bank geeft de kaart uit

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer 2012

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer 2012 Deutsche Bank www.deutschebank.nl Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer 2012 Tarieven binnenland Girale bijschrijvingen Overboeking 0,14 Acceptgiro 0,25 Spoedoverboeking 1,19 Incasso Internet Bankieren/db

Nadere informatie

Saferpay. D Het veiligste betaalsysteem voor uw onlineshop ie

Saferpay. D Het veiligste betaalsysteem voor uw onlineshop ie D Het veiligste betaalsysteem voor uw onlineshop ie 1 E-Payment is een alomvattend E-Payment-systeem van SIX Payment Services voor eenvoudig en veilig betalen in uw onlineshop. Via kunt u alle gangbare

Nadere informatie

Tarieven Beleggen. Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Advies en Beheer

Tarieven Beleggen. Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Advies en Beheer Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Advies en Beheer Zelf Vermogensopbouw 16 per jaar ( 4 per kwartaal) De basisfee wordt in rekening gebracht voor het aanhouden van een of

Nadere informatie

Whitepaper Veilig online betalen met 3-D Secure

Whitepaper Veilig online betalen met 3-D Secure Whitepaper Veilig online betalen met 3-D Secure Inhoudsopgave INLEIDING... 2 WAT IS 3-D SECURE?... 3 HOE HET WERKT?... 3 DE VOORDELEN... 4 MEER WETEN?... 4 Pagina 1 Inleiding Voor u treft u een whitepaper

Nadere informatie

Inzicht in de wereld van creditcards

Inzicht in de wereld van creditcards Inzicht in de wereld van creditcards Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer Mei 2007 Inhoud Voorwoord 1. Het ontstaan van de creditcard 2. Productkenmerken 2.1. Wat is een creditcard? 2.2 Gebruiksmogelijkheden

Nadere informatie

Betalen? Wij zijn uw bank.

Betalen? Wij zijn uw bank. Betalen? Wij zijn uw bank. 2 U wilt eenvoudig uw bankzaken regelen? Met ons betaalpakket doet u dat op úw manier. In deze tijd kunt u niet meer zonder een betaalpakket. Pinnen, overboeken en betalen. Op

Nadere informatie

Betalen? Wij zijn uw bank.

Betalen? Wij zijn uw bank. Betalen? Wij zijn uw bank. U wilt eenvoudig uw bankzaken regelen? Met ons betaalpakket doet u dat op úw manier. In deze tijd kunt u niet meer zonder een betaalpakket. Pinnen, overboeken en betalen. Op

Nadere informatie

DE HAKRINBANK CREDITCARD. Comfort in een kaartje.

DE HAKRINBANK CREDITCARD. Comfort in een kaartje. DE HAKRINBANK CREDITCARD Comfort in een kaartje. Met de creditcard van de Hakrinbank wordt betalen een stuk makkelijker. U HEEFT OVERAL EN ALTIJD GELD OP ZAK. U kunt wereldwijd bij meer dan 24 miljoen

Nadere informatie

Tarieven Beleggen. Vermogensadvies, Vermogensbeheer, Zelf

Tarieven Beleggen. Vermogensadvies, Vermogensbeheer, Zelf Tarieven Beleggen Vermogensadvies, Vermogensbeheer, Zelf Vermogensadvies Vermogensadvies Vast tarief 1.000 Belegd vermogen in beleggings fondsen en garantieproducten met Belegd vermogen in aandelenindextrackers

Nadere informatie

Inzicht in de wereld van creditcards

Inzicht in de wereld van creditcards Inzicht in de wereld van creditcards Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer Oktober 2010 1 Inhoud Voorwoord 1. Het ontstaan van de creditcard 2. Productkenmerken 2.1. Wat is een creditcard? 2.2 Gebruiksmogelijkheden

Nadere informatie

6 Cluster 5: detailhandel non-food ook op bestelling

6 Cluster 5: detailhandel non-food ook op bestelling 6 Cluster 5: detailhandel non-food ook op bestelling 6.1 Typering van het cluster Winkels in non-food met veel bestellingen die bij aflevering, direct daarna of direct daaraan voorafgaand worden betaald,

Nadere informatie

Reizen en toerisme Motivatie: Misleiding (overig), Bijzondere Reclamecode Medium: Digitale marketing communicatie De bestreden reclame-uitingen

Reizen en toerisme Motivatie: Misleiding (overig), Bijzondere Reclamecode Medium: Digitale marketing communicatie De bestreden reclame-uitingen NIEUWS VISTAPRINT B.V. N_ Datum: 5 april 2011 Dossiernr: 2011/00087 Uitspraak: Aanbeveling Product / dienst: Reizen en toerisme Motivatie: Misleiding (overig), Bijzondere Reclamecode Medium: Digitale marketing

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer Deutsche Bank www.deutschebank.nl Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer Tarieven SEPA Girale bijschrijving Overboeking 0,15 Finbox 0,15 Acceptgiro 0,30 R-transactie overboeking (rekening gecrediteerd) 4 0,35

Nadere informatie

4 Cluster 3: winkels in non-food, laag transactiebedrag

4 Cluster 3: winkels in non-food, laag transactiebedrag 4 Cluster 3: winkels in non-food, laag transactiebedrag 4.1 Typering van het cluster Winkels in non-food met een laag transactiebedrag zijn er in vele verschijningsvormen. Als uitgegaan wordt van de standaardindeling

Nadere informatie

Infogids België en Luxemburg. Handleiding voor acceptatie op uw betaalautomaat

Infogids België en Luxemburg. Handleiding voor acceptatie op uw betaalautomaat Infogids België en Luxemburg Handleiding voor acceptatie op uw betaalautomaat Inhoudsopgave 1. Online acceptatie met een pag. 6 EMV-gecertificeerde betaalautomaat 1.1 Acceptatievoorschriften bij een betaalkaart

Nadere informatie

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch TARIEVEN LIMIETEN VERWERKINGSTIJDEN SEPA LANDEN OVERZICHT 0 1 S e p t e m b e r 2 0 1 6 1 Inhoudsopgave 1. ICBC Pakketten... 3 2. Betaaldiensten... 3 3. Overige Diensten...

Nadere informatie

5 Cluster 4: winkels in non-food, hoog transactiebedrag

5 Cluster 4: winkels in non-food, hoog transactiebedrag 5 Cluster 4: winkels in non-food, hoog transactiebedrag 5.1 Typering van het cluster Winkels in non-food met een hoog transactiebedrag zijn vooral te vinden in de modesector, in de bruin- en witgoedsector,

Nadere informatie

Persbericht. Sterke groei elektronisch betalen in 2015. Kenmerk 16-01. Datum 25 januari 2016

Persbericht. Sterke groei elektronisch betalen in 2015. Kenmerk 16-01. Datum 25 januari 2016 Datum 25 januari 2016 Kenmerk 16-01 Gustav Mahlerplein 33-35 1082 MS Amsterdam Postbus 83073 1080 AB Amsterdam Sterke groei elektronisch betalen in 2015 www.betaalvereniging.nl T 020 305 19 00 F 020 305

Nadere informatie

Contant geld: gedrag en beleving van retailers

Contant geld: gedrag en beleving van retailers Contant geld: gedrag en beleving van retailers Uitkomsten DNB onderzoek, in samenwerking met Panteia, naar het gedrag en de beleving van retailers ten aanzien van contant geld Retailers zijn een belangrijke

Nadere informatie

Informatie over het nieuwe pinnen

Informatie over het nieuwe pinnen Informatie over het nieuwe pinnen Bereid uw cliënt voor op het nieuwe pinnen De Nederlandse pin gaat verdwijnen. Ondernemers moeten er voor zorgen dat hun betaalautomaat geschikt wordt gemaakt voor het

Nadere informatie

Toekomstvaste pinautomaat voor elke ondernemer: Altijd & Overal Zorgeloos pinnen!

Toekomstvaste pinautomaat voor elke ondernemer: Altijd & Overal Zorgeloos pinnen! Vx570 + Vx810 pinpad Toekomstvaste pinautomaat voor elke ondernemer: Altijd & Overal Zorgeloos pinnen! Waarom uw klanten laten pinnen? U biedt uw klanten extra service en versterkt zo de klantenbinding.

Nadere informatie

3 Cluster 2: Lage bedragen, beperkt aantal transacties

3 Cluster 2: Lage bedragen, beperkt aantal transacties 3 Cluster 2: Lage bedragen, beperkt aantal transacties 3.1 Typering van het cluster Winkels in food met een laag transactiebedrag zijn vooral de versspeciaalzaken. Als uitgegaan wordt van de standaardindeling

Nadere informatie

Tech Monitor: ontwikkeling van contactloos betalen (Ten behoeve van MOB vergadering op 30 mei 2006, MOB/2006-010/kle)

Tech Monitor: ontwikkeling van contactloos betalen (Ten behoeve van MOB vergadering op 30 mei 2006, MOB/2006-010/kle) 1 Tech Monitor: ontwikkeling van contactloos betalen (Ten behoeve van MOB vergadering op 30 mei 2006, ) In Nederland, evenals in de rest van Europa, is contactloos betalen nog niet breed ingevoerd. Massale

Nadere informatie

Hoe herkent u fraude met creditcards en internationale debetpassen en wat kunt u er tegen doen? Whitepaper Fraude

Hoe herkent u fraude met creditcards en internationale debetpassen en wat kunt u er tegen doen? Whitepaper Fraude Hoe herkent u fraude met creditcards en internationale debetpassen en wat kunt u er tegen doen? Whitepaper Fraude Inhoud Inleiding Investeren in veiligheid 3 Vormen van fraude Veelzijdige criminaliteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 291 Voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van Boek 6 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het invoeren van een

Nadere informatie

Voorwaarden. Acceptatie betaalkaarten

Voorwaarden. Acceptatie betaalkaarten Voorwaarden Acceptatie betaalkaarten Om betalingen met een betaalpas en mobiele telefoon in uw verkoop punt te accepteren en om retourpintransacties te kunnen verrichten, sluit u een overeen komst met

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst VFI. P.M. Mallekoote Algemeen Directeur Currence. Den Haag, 8 april 2008

Voorlichtingsbijeenkomst VFI. P.M. Mallekoote Algemeen Directeur Currence. Den Haag, 8 april 2008 Introductie ideal Voorlichtingsbijeenkomst VFI P.M. Mallekoote Algemeen Directeur Currence Den Haag, 8 april 2008 Agenda Achtergrond Currence Wat is ideal? Het succes van ideal in Nederland Naar een Europese

Nadere informatie

13 Cluster 12: de benzineservicestations

13 Cluster 12: de benzineservicestations 13 Cluster 12: de benzineservicestations 13.1 Typering van het cluster Tot dit cluster behoren alle tankstations in Nederland met de daarbij behorende winkels (tankshop). Nederland telt circa 2.200 benzineservicestations,

Nadere informatie

Marketingtoolkit voor handelaren. Verhoog uw omzet. Laat uw klanten weten dat u PayPal accepteert.

Marketingtoolkit voor handelaren. Verhoog uw omzet. Laat uw klanten weten dat u PayPal accepteert. Marketingtoolkit voor handelaren Verhoog uw omzet. Laat uw klanten weten dat u PayPal accepteert. Richtlijnen en aanbevolen werkwijze Ons doel is om uw omzet te verhogen. Klanten zoeken PayPal-logo s en

Nadere informatie

8 Cluster 7: Ambulante handel, non-food

8 Cluster 7: Ambulante handel, non-food 8 Cluster 7: Ambulante handel, non-food 8.1 Typering van het cluster Het cluster omvat alle bedrijven die als hoofdactiviteit op de markt non-foodproducten verkopen zoals kleding, schoeisel, beeld- en

Nadere informatie

voorwaarden November 2015 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO

voorwaarden November 2015 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO voorwaarden November 2015 Inhoudsopgave Voorwaarden SEPA Incasso Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 2. Gebruik SEPA Incasso

Nadere informatie