Versneld naar een nog veiliger en efficiënter betalingsverkeer. Vierjarenplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Versneld naar een nog veiliger en efficiënter betalingsverkeer. Vierjarenplan 2009 2012"

Transcriptie

1 Versneld naar een nog veiliger en efficiënter betalingsverkeer Vierjarenplan Leidschendam, 27 mei 2009

2 INHOUD Inleiding 3 Doelstellingen 5 De huidige status 6 Activiteiten EMV-programma 8 Op meer plekken automaten 10 Optimalisatie elektronisch betalen 11 Meer pinnen 13 Evaluatieonderzoek 14 Organisatie, afstemming en communicatie 15 2

3 Inleiding Verdere groei van het aantal pintransacties maakt het betalingsverkeer in Nederland aanmerkelijk veiliger, efficiënter, effectiever en gemakkelijker. Door het gebruik van de EMV-chiptechnologie zal pinnen nog veiliger worden. Daarover is iedereen die betrokken is in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) het eens. Pinnen moet daarom gestimuleerd worden, net als het gebruik van de EMV-chiptechnologie. De komende tijd heeft een ingrijpende marktverandering plaats: van een puur Nederlandse markt, waarbinnen slechts één zogenaamd scheme (PIN) actief is, naar een Europese markt, waarbinnen diverse schemes en nog meer aanbieders actief zullen worden. Het gebruik van EMV is cruciaal in deze marktbeweging: overal in Europa worden betaalautomaten en passen met de EMV-chiptechnologie uitgerust. Dat biedt op termijn vele voordelen, zoals verdergaande internationale standaardisatie, een internationale marktwerking en gezamenlijke investeringen in veiligheid en innovatie. We zitten momenteel in een overgangssituatie en staan voor flinke uitdagingen: hoe zo snel mogelijk te komen tot die nieuwe markt, gebaseerd op de nieuwe technologie zonder de verworvenheden van het verleden te verliezen; hoe gegeven de nieuwe omstandigheden - te komen tot een zodanig robuuste pinketen dat deze de verwachte groei aan kan; hoe te zorgen voor de beoogde veiligheid en efficiëntie; hoe klanten snel te laten wennen aan de nieuwe methode van betalen; hoe klanten te stimuleren om nog vaker hun pas te trekken en om ook kleine bedragen elektronisch af te rekenen? Om onder andere deze uitdagingen het hoofd te bieden trekken banken en vertegenwoordigers van toonbankinstellingen samen op in de Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen. De Stichting beheert een fonds dat projecten ondersteunt die de veiligheid en efficiency van het betalingsverkeer vergroten. Het fonds is opgericht als uitvloeisel van het Convenant Betalingsverkeer 2005 dat via een Nadere Overeenkomst bij het Convenant Betalingsverkeer 2005 is aangescherpt en geactualiseerd. Aanvankelijk was tussen banken en toonbankinstellingen afgesproken om in de Stichting samen te werken tot en met eind In de Nadere Overeenkomst is een verlenging tot en met in ieder geval eind 2012 vastgelegd. Bovendien is afgesproken om een aantal activiteiten te intensiveren. Deze extra inspanning moet er onder andere toe leiden dat alle betaalautomaten in Nederland eind 2011, indien dat in alle redelijkheid in de praktijk mogelijk is, alleen nog maar transacties op basis van EMV-technologie doen in plaats van het tot dusver afgesproken tijdstip van eind Dat is nodig in het belang van de veiligheid van het elektronisch betalingsverkeer. Daarnaast zullen de extra inspanningen worden gericht op een nog steviger groei van het aantal pintransacties en betaalautomaten waarmee het aantal transacties met contant geld verder wordt teruggedrongen. In dit Vierjarenplan worden de doelstellingen en activiteiten van de Stichting voor de periode op hoofdlijnen beschreven. Per jaar zullen meer gedetailleerde werkplannen worden opgesteld, die door het Bestuur van de Stichting worden 3

4 goedgekeurd. Dit houdt ook in dat, mochten de omstandigheden in de komende jaren wijzigen, dit zijn weerslag kan hebben op de werkplannen. Voor meer informatie over de afgeronde en lopende projecten van de Stichting wordt verwezen naar de diverse websites van de Stichting: de corporate website en twee projectwebsites, en 4

5 Doelstellingen Pinnen (een debetbetaaltransactie) is een snelle, veilige en eenvoudige manier van betalen voor consumenten en toonbankinstellingen. Wisselgeld is bijvoorbeeld niet meer nodig, je hoeft niet iedere keer geld uit de muur te trekken of bang te zijn dat je geld verliest. Uit recent onderzoek blijkt bovendien dat pinnen voor acceptanten, net als voor banken, een uiterst efficiënt betaalmiddel is. Efficiënter dan betalen met contant geld, bijvoorbeeld. Het oogmerk van de Stichting is in algemene zin het stimuleren van maatregelen die de juiste prikkels geven om het betaalgedrag van alle partijen in het Nederlandse betalingsverkeer te sturen naar een zo efficiënt en veilig mogelijk betaalgedrag. De maatschappelijke kosten van het betalingsverkeer kunnen omlaag, rekening houdend met de belangen van alle partijen en de veiligheid van het betalingsverkeer. Meer concreet gaat het om: het stimuleren van toonbankinstellingen om pinnen (met welk(e) merk(en) dan ook) als betaalmiddel te accepteren en daarvoor EMV-geschikte betaalautomaten in combinatie met toekomstbestendige datacomoplossingen aan te schaffen; de Stichting streeft naar betaalautomaten eind 2012; het stimuleren van ondernemers die pinnen al accepteren om voor zover dat nog niet is gebeurd hun infrastructuur (betaalautomaten en datacom) geschikt te maken voor de acceptatie van EMV-pinbetalingen; de Stichting streeft naar 100% werkende EMV-betaalautomaten eind 2011, zodat alle transacties via de EMV-technologie verlopen en de magneetstrip op passen die Nederlandse banken uitgeven, niet meer gebruikt wordt; het via toonbankinstellingen en hun medewerkers stimuleren van consumenten om met hun pinpas te betalen in plaats van met contant geld; de Stichting streeft naar het ambitieuze aantal van 2,7 miljard elektronische (debet)betaaltransacties eind Om bovenvermelde doelstellingen te bereiken kan niet altijd worden uitgegaan van de huidige oplossingen. In een aantal gevallen moeten bepaalde belemmeringen worden weggenomen. Het stimuleren van oplossingen rekent de Stichting ook tot haar takenpakket. Zo moeten bijvoorbeeld oplossingen worden gezocht voor kwetsbare groepen consumenten voor wie pinnen moeilijk is vanwege een functiebeperking. Ook moet gekeken worden naar oplossingen voor mensen die op dit moment gewoon zijn hun uitgaven onder controle te houden door met contant geld af te rekenen. Daarnaast moeten oplossingen worden gezocht voor betaalsituaties waar het lijkt dat contant geld niet weg te denken is. Van belang is ten slotte dat de pinketen robuust genoeg is om de verwachte groei en het grotere belang van pinnen aan te kunnen. Ook daaraan wil de Stichting bijdragen. 5

6 De huidige status Sinds 1987 kunnen in Nederland aankopen afgerekend worden met de bankpas met pincode. In Nederland zijn meer dan 25 miljoen betaalpassen in omloop waarmee kan worden gepind. Vrijwel iedere volwassen Nederlander boven de 18 jaar heeft één of meer bankpassen. Het aantal pin-transacties groeit sinds 1987 van jaar op jaar. In 2005, waarin het Convenant Betalingsverkeer is afgesloten werden, 1,334 miljard transacties verwerkt. Omdat de groei aan het begin van dit millennium stagneerde, is tussen Convenantpartijen in 2005 afgesproken dat de activiteiten van de Stichting ertoe zouden moeten bijdragen dat het jaarlijkse aantal pinbetaaltransacties - sneller dan op grond van autonome groeiprognoses mag worden verwacht met een miljard toeneemt. Het streefgetal werd vastgesteld op 2,334 miljard transacties eind Eind 2008 konden miljard transacties genoteerd worden. In 2005 werd ook afgesproken om het aantal betaalautomaten waarbij consumenten terecht kunnen mede dankzij de stichtingsactiviteiten fors zouden toenemen. Dat aantal was in Eind 2008 werden geteld. 6

7 We kunnen constateren dat het tij aan het keren is. Het groeicijfer voor pinnen over 2008 is boven de tien procent gekomen. Vooral in de laatste maanden van 2008 was de kentering goed zichtbaar. Dit kwam met name door de Klein bedrag? Pinnen mag!-actie in de supermarktbranche die gezamenlijk door het CBL, Currence en de Stichting werd uitgevoerd. Deze had niet alleen voor de supermarktbranche hogere groeicijfers van pinnen tot gevolg, maar ook een uitstralingseffect naar andere branches. Daar zien we ook steeds vaker de bordjes verdwijnen waarop de toonbankinstelling aangeeft dat hij een toeslag rekent bij kleine transacties. Op deze manier krijgen consumenten steeds vaker het signaal dat zij voor kleine bedragen met hun pasje mogen betalen. Sterker nog, dat dit zelfs gewenst is. De groei van het aantal transacties zette zich in de eerste maanden van 2009 voort. 7

8 Activiteiten Alle activiteiten in dit Vierjarenplan hebben als doel het bevorderen van een maatschappelijk efficiënt, betrouwbaar, veilig en goedkoop betalingsverkeer. De meeste activiteiten hebben een looptijd die langer is dan één jaar. Het jaar 2009 wordt vooral gezien als aanloop- en ontwikkeljaar voor de diverse acties die de Stichting wil uitvoeren. Het grootste deel van de uitgaven zal vallen na EMV-programma Met EMV wordt bewerkstelligd dat in heel Europa dezelfde technologische standaard voor pinnen wordt gebruikt en dat consumenten met hun pasje en pincode op alle Europese betaalautomaten op gelijke wijze een betaling kunnen doen. De EMVchiptechnologie is daarnaast van belang in de strijd tegen het skimmen. De belangrijkste uitdaging voor de komende jaren is een soepele en snelle overschakeling van betalen via de magneetstrip naar betalen via de EMV-chip. Daar heeft iedereen die betrokken is bij het toonbankbetalingsverkeer mee te maken. Zo moeten banken consumenten passen verschaffen met (naast de magneetstrip) een EMV-chip. Ook moeten banken met de bij hen bankierende ondernemers zogenoemde acquiring contracten afsluiten voor de acceptatie van op EMV-technologie gebaseerde betaaltransacties van verschillende merken. Schemes moeten hun specificaties en certificatie geschikt maken voor EMV en consumenten informeren, betaalautomaatleveranciers moeten betaalautomaten leveren die deze pasjes kunnen verwerken, processors en banken moeten hun systemen aanpassen, ondernemers moeten betaalautomaten upgraden of vervangen en consumenten moeten overschakelen van swipen naar dippen. Bovenstaande partijen zullen over dit alles gezamenlijk moeten communiceren. Ieder heeft zijn eigen rol als het gaat om de overschakeling naar EMV. De Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen zal haar activiteiten in dit kader richten op: 1. Het realiseren van 100% werkende en actieve EMV-betaakautomaten eind Het begeleiden en equiperen van toonbankinstellingen (ondernemers en medewerkers) om hun klanten op (een) nog vast te stellen moment(en) zo vlot mogelijk te laten wennen aan het daadwerkelijk uitvoeren van EMV-transacties. Hierna volgt de opsplitsing van het automatenbestand per 31 december 2008 (op dat moment automaten groot) in relatie tot hun vermogen EMV-kaarten te verwerken. 8

9 Opbouw terminalbestand per ultimo ; 37% ; 28% EMV EMV voorbereid Non-EMV ; 35% Concreet is voor de realisatie van doelstelling 1 nodig: Dat de (65.041) betaalautomaten die EMV geschikt zijn op het moment dat ze EMV-transacties moeten verwerken dit ook echt kunnen. Hiervoor is noodzakelijk dat deze betaalautomaten geladen zijn met de juiste softwareversie. Dat (82.150) betaalautomaten die hardwarematig geschikt zijn voor EMV een upgrade naar EMV krijgen zodat ze op het moment dat ze EMV-transacties moeten verwerken dit ook echt kunnen. Bekend is dat een deel van deze categorie betaalautomaten (ruim 40%) op afstand kan worden geüpgraded. Van belang is om tegelijk met deze migratie progressie te maken op het gebied van breedbandpinnen: hoe meer ondernemers meteen naar TCP/IP worden gemigreerd, hoe beter. Dat (86.527) betaalautomaten die nog niet EMV-geschikt zijn en ook niet kunnen worden geüpgraded uiterlijk eind 2011 zijn vervangen door EMV-geschikte automaten. Een deel van deze automaten heeft een (economische) levensduur die daarmee strookt. Voor andere automaten geldt dat deze vervroegd moet worden afgeschreven. Speciale aandacht binnen deze categorie automaten vergen de automaten in de benzinebranche. Bekend is dat deze automaten deels zijn ingebouwd in zogenoemde buitenpalen op benzinestations en vervanging van de automaten zal kunnen leiden tot daarmee samenhangende wijzigingen. Dat betaalautomaten die nieuw verkocht worden meteen EMV-geschikt zijn en dat geen oude betaalautomaten zonder EMV meer worden verkocht. Leveranciers hebben hun eigen verantwoordelijkheid om betaalautomaten te upgraden en vervangende betaalautomaten voor de markt beschikbaar te hebben. Zo hebben zij EMV-voorbereide terminals verkocht met upgrade-garantie. Het is nu zaak dat zij hun beloftes tijdig waar maken en ervoor zorgen dat de terminals bij hun klanten snel geschikt zijn om EMV-debettransacties te accepteren. Ook banken en toonbankinstellingen zullen zich er actief voor inspannen om de migratie snel en succesvol te laten verlopen. Dit uitgaande van het principe dat migraties in alle redelijkheid in de praktijk mogelijk zijn. Er zal intensief overleg moeten worden gevoerd met de diverse stakeholders, in het bijzonder met de Nederlandse leveranciers van betaalsystemen, resellers en 9

10 leveranciers van kassasystemen. We noemen deze laatste groep hier expliciet, omdat deze leveranciers kassakoppelingen (koppelingen tussen betaalautomaten en kassasystemen) leveren die bij eerdere vervangingstrajecten tot problemen leidden. Specifieke aandacht daarvoor is noodzakelijk. Ondernemers zullen door partijen gezamenlijk moeten worden gestimuleerd om hun betaalautomaten (voor)tijdig te vervangen of te upgraden. Voor ondernemers die worden benadeeld doordat ze korter dan de afgesproken vijf jaar gebruik kunnen maken van hun betaalautomaten, wordt een oplossing gezocht. Specifieke aandacht zal in het EMV-programma worden besteed aan bijzondere gebieden, zoals de benzinebranche in het algemeen en onbemande betaalautomaten in bijvoorbeeld de benzinebranche en bij de Nederlandse Spoorwegen Concrete uitwerking van dit onderdeel zal nog in 2009 plaatsvinden. Daarbij worden de inspanningen en resultaten in de komende jaren uitgewerkt. De activiteiten in het kader van de eerste doelstelling (100% EMV-betaalautomaten per 31 december 2011) en de communicatieactiviteiten passend binnen de tweede doelstelling (het begeleiden en ondersteunen van toonbankinstellingen) vergen zorgvuldige afstemming met andere partijen die zich met de EMV-migratie bezighouden. Deze afstemming kan plaatsvinden in de nog op te zetten EMV-afstemgroep die aan het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer verslag zal uitbrengen. Hierop gaan we nader in onder het kopje Organisatie en afstemming. Op meer plekken automaten Consumenten moeten zonder contant geld op pad kunnen en in principe op alle denkbare plaatsen met elektronisch geld kunnen betalen. De penetratie van betaalautomaten is in Nederland al behoorlijk hoog. Maar nog altijd kunnen consumenten niet met hun bankpas terecht bij 14% van de detailhandel (met name ambulante handel en MKB-detailhandel food), bij de helft van de horeca (met name de café- en snackbarbranche) en tal van andere ambachtelijke en dienstverlenende sectoren. De Stichting zal de komende jaren doorgaan met het stimuleren van toonbankinstellingen om pinnen als betaalmiddel te accepteren en daarvoor EMVgeschikte betaalautomaten in combinatie met toekomstbestendige datacomoplossingen aan te schaffen. De Stichting streeft naar betaalautomaten eind De Stichting richt zich daarbij op potentiële instappers in achterblijvende branches en sectoren. Hiervoor wordt zowel een branchegerichte als een geografische aanpak gevolgd. Hulpmiddel daarbij vormt een subsidieregeling voor instappers. Deze zal actiematig worden ingezet. Daarnaast heeft de Stichting het voornemen om winkelgebieden te creëren waar overal gepind kan worden. Zij zal pinadviseurs inzetten om in de betreffende gebieden te helpen om een 100% pindekkingsgraad te realiseren en zo nodig een optimalisatie en upgrading van de pininfrastructuur. Subsidie kan daarbij een hulpmiddel zijn. De plannen 10

11 hiervoor moeten nog worden uitgewerkt. Denkbaar is dat winkelgebieden die de gewenste dekkingsgraad hebben een beloning in het vooruitzicht wordt gesteld. Optimalisatie elektronisch betalen De Stichting streeft naar een zo veilig, efficiënt en gemakkelijk mogelijk betalingsverkeer. Pinnen heeft deze kenmerken zeker in zich, maar er zijn uiteraard altijd verbeteringen mogelijk. Soms zijn dat verbeteringen voor problemen die nu al bekend zijn, maar de Stichting weet uit ervaring dat er de komende jaren ongetwijfeld nog grote of kleine knelpunten naar voren komen die opgelost moeten worden. Hieronder een overzicht van punten die al bekend zijn: Naar een robuustere pinketen In de periode december 2008 februari 2009 heeft McKinsey in opdracht van de Stichting een procesanalyse van de pinketen in Nederland uitgevoerd en verbetervoorstellen gedaan. Alle stakeholders die bij het pinnen betrokken zijn onderschrijven de analyse en de oplossingsrichtingen. Geconcludeerd werd dat pinnen in Nederland goed functioneert, maar dat een aantal (technische en organisatorische) knelpunten verdere groei belemmeren. De knelpunten hebben te maken met het identificeren en oplossen van storingen en het communiceren daarover. Ook is geconstateerd dat bij installatie van pinapparatuur in combinatie met een telecomaansluiting de levertijd variabel en in algemene zin te lang is, de installatie van breedband en betaalautomaat niet altijd in een keer goed gaat en weinig gecoördineerd wordt. McKinsey concludeerde dat de grote complexiteit van de keten door een groot aantal productcombinaties en het ontbreken van één eindverantwoordelijke partij de grondoorzaken zijn. De oplossingsrichtingen zijn drieledig: de aanbiederstructuur zou vereenvoudigd moeten worden (met een helder en toegankelijk standaardaanbod gericht op het MKB en maatwerkoplossingen gericht op het grootwinkelbedrijf); een bij voorkeur neutrale partij zou het incidentmanagement op zich moeten nemen; de certificering van de keten zou verder versterkt (en strenger) moeten worden. De Stichting wil er in samenwerking met de relevante stakeholders toe bijdragen dat deze oplossingen op korte termijn in gang gezet worden. Ze zal initiatieven stimuleren en aanjagen. Inmiddels is duidelijk dat stakeholders voortvarend met de aanbevelingen aan de slag zijn gegaan. De Stichting verwacht medio 2009 de verbeteringen te kunnen presenteren. Pinnen toegankelijker maken voor alle doelgroepen De Stichting heeft in 2008 met DNB een project van Viziris gesubsidieerd. In dat project werd de toegankelijkheid van pinapparaten voor mensen met een beperking proefondervindelijk vastgesteld. Er is zeer gedegen onderzocht in zowel een laboratoriumsituatie als in praktijksituaties waar de proefpersonen tegenaan lopen als ze willen pinnen. Dit leidde tot praktische verbeteradviezen voor betaalautomaatproducenten met betrekking tot de ergonomie van de betaalautomaten en de leesbaarheid van de display. Ook leidde het tot adviezen voor acceptanten over de keuze van een pinautomaat en de plaatsing van het apparaat in hun onderneming. 11

12 Eén van de adviezen is om de betaalautomaat op een stabiele zwenkarm te plaatsen, zodat consumenten de betaalautomaat dichterbij kunnen brengen en de lichtinval kunnen manipuleren. Een dergelijke zwenkarm zou kunnen worden geplaatst bij de brede doorgangrijen van supermarkten en mogelijk ook bij andere retailers. Een dergelijke zwenkarm voor betaalautomaten is nog niet op de markt. Vandaar het initiatief om nadrukkelijk te stimuleren een dergelijke arm te ontwikkelen en op de markt te brengen. De Stichting verwacht dat industrieelontwerpers in samenwerking met betaalautomaatleveranciers en/of kassaleveranciers op een dergelijke vraag of op vragen in dezelfde context zouden willen inspelen. De Stichting wil hiervoor een Innovatie-Award in het leven roepen, die eventueel jaarlijks zou kunnen worden uitgereikt aan dit soort initiatieven. Taskforce cashloze supermarktbranche De laatste twee jaar is het aantal overvallen op supermarkten toegenomen. De overvallen richten zich in toenemende mate op de kassa waar voorheen vooral de kluis het doelwit was. Voor supermarkten vormen de overvallen een groot probleem. Daarbij gaat het niet alleen maar om het materiële verlies, maar vooral om het waarborgen van een aantrekkelijke en veilige winkelomgeving voor de klant en medewerkers. De problematiek speelt in alle regio s en bij alle formules. De supermarkten verenigd in het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) trekken daarom op het gebied van criminaliteitsbestrijding al jaren gezamenlijk op. Zo is er uitwisseling van informatie over daders en werkwijzen en over effectieve preventiemaatregelen en wordt er in opleidingen en instructies van medewerkers volop aandacht besteed aan de overvalproblematiek. Dit resulteerde in een daling van het aantal overvallen tot medio De recente toename vraagt om nieuwe en ingrijpendere maatregelen: zonder cash in de supermarkt zouden de winkels een aanzienlijk minder aantrekkelijk doelwit zijn. Daarom heeft het CBL een taskforce geformeerd en de Stichting gevraagd dit initiatief te ondersteunen. De taskforce heeft als specifieke opdracht te onderzoeken wat er nodig is om de contante geldstromen binnen vijf jaar uit de branche te bannen en daarvoor oplossingen te zoeken en uit te testen. De Stichting levert binnen haar doelstellingen aan dit bijzondere initiatief graag een bijdrage. Het bevorderen van standaardisatie Op dit moment moeten vaak aan de betaalautomaat gekoppelde systemen worden vervangen als er een nieuwe betaalautomaat of een nieuw kassasysteem wordt aangeschaft. Of heeft de ondernemer slechts een zeer beperkte keuze uit betaalautomaten die wel kunnen communiceren met de rest van de backoffice in de winkel. Dit komt door een gebrek aan standaardisatie en het kan de innovatie en snelle invoeringen van nieuwe betaalautomaten in combinatie met kassasystemen frustreren. Deze problematiek doet zich voor in de detailhandel en de benzinebranche, waarbij voor laatstgenoemde branche geldt dat internationaal werkende maatschappijen al jaren streven naar wereldwijde standaardisatie. 12

13 De Stichting wil ertoe bijdragen standaardisatie op dit gebied te bevorderen. Dat dit een complexe taak is is evident, temeer daar standaardisatie bij voorkeur Europees wordt aangepakt. Een goede afstemming met de vertegenwoordigers van banken in de EPC is noodzakelijk. Daar staat de standaardisatie van debetbetaalkaarten en transactieverwerking immers al op de agenda. Stimuleren gebruik Low Value Payment-oplossingen Pinnen is in het algemeen het goedkoopste betaalmiddel. Er zijn echter situaties waar ondernemers vanwege de kosten toch de voorkeur geven aan contant betalen. Dit is vooral het geval als ondernemers relatief veel kleine transacties en lage marges op de producten of diensten hebben. Voor die situatie was ooit de chipknip als oplossing bedacht, maar dit betaalmiddel heeft nooit de schaalgrootte en dus het succes gekregen dat nodig was om het doel te bereiken. En vermoedelijk zal dit product als gevolg van SEPA niet blijven bestaan. Banken en toonbankinstellingen hebben afgesproken dat banken tussen nu en april 2010 uitvoerig onderzoek zullen doen naar de technische mogelijkheden om een significante vervanging van laagwaardige (contante) betaaltransacties door elektronische (betaalpas)betaaltransacties te bewerkstelligen. De banken zullen in 2009 de eerste resultaten en denkrichtingen met de toonbankinstellingen bespreken en uiterlijk in april 2010 een concreet voorstel doen. Dit alternatief (of meerdere, indien dit van toepassing is) zal onder de aandacht moeten worden gebracht van ondernemers. De Stichting zal met name met betrekking tot het laatste vermoedelijk een rol kunnen vervullen. Bevorderen van breedbandpinnen Pinnen via breedband is voor de meeste ondernemers gunstiger dan voor iedere betaaltransactie moeten inbellen via een PSTN- of ISDN-verbinding. Om die reden promoot de Stichting al een aantal jaren het breedbandpinnen. Inmiddels zijn nagenoeg alle grootwinkelbedrijven en al meer dan de helft van de ondernemers aangesloten bij franchiseformules overgeschakeld op breedband. In het MKB valt echter nog een behoorlijke slag te slaan: betaalautomaten zijn nog aangesloten op PSTN of ISDN, terwijl KPN de levering van beide typen dataverbinding over een aantal jaren zal staken. De Stichting gaat dan ook door met het promoten van breedband. Daarbij zal de migratie naar EMV worden gebruikt als een goed moment voor een overstap naar breedband. Ook is te verwachten dat er - als vervolg op het hierboven vermelde project Naar een robuustere pinketen handige breedbandpakketten op de markt komen. Ook die zullen door de Stichting onder de aandacht worden gebracht. Meer pinnen De Stichting voert sinds 2008 promotionele activiteiten uit om de groei van het pinnen verder te stimuleren. Dit vergt een zorgvuldige coördinatie met andere partijen (denk aan banken en schemes ) die ook elektronisch betalen bevorderen. Daarbij neemt de Stichting het voortouw bij activiteiten die via toonbankinstellingen, hun medewerkers en brancheorganisaties lopen. Maar ook bij het wegnemen van de nog resterende 13

14 belemmeringen. De schemes en de banken nemen de communicatie richting consumenten en rechtstreekse publieksbenadering voor hun rekening. Als op het verkooppunt publieksgerichte acties plaatsvinden kan maximale synergie plaatsvinden. Dit is in 2008 voor het eerst bereikt door een gezamenlijk initiatief in de supermarktbranche. In 2009 zijn er gezamenlijke initiatieven met opnieuw de supermarktbranche en daarnaast met de drogisterijbranche en een aantal landelijke winkelformules. Nog meer dan in 2008 zullen gezamenlijke marketingacties worden ondersteund. De Stichting heeft als ambitieuze doelstelling dat er in Nederland jaarlijks 2,7 miljard keer wordt gepind. Dit doel zou in 2012 bereikt moeten worden, waarbij het de bedoeling is dat het grootste deel van de groei ten koste is gegaan van contante betaaltransacties. Om de doelstelling te bereiken is een jaarlijkse groei van ruim 11% van het pinnen nodig. Evaluatieonderzoek Tussen banken en toonbankinstellingen is in de Nadere Overeenkomst bij het Convenant afgesproken om uiterlijk per 1 september 2013 een evaluatie gereed te hebben van de resultaten die voortvloeien uit de afspraken die zijn gemaakt in de Nadere Overeenkomst. Het onderzoek valt uiteen in twee onderdelen. Op de eerste plaats moet worden vastgesteld hoe het (toonbank)betalingsverkeer zich tussen 2009 en eind 2012 met betrekking tot de effectiviteit, efficiëntie, veiligheid, betrouwbaarheid en het kostenniveau heeft ontwikkeld. Een tweede onderzoek heeft betrekking op de vraag of de doelstellingen zoals genoemd in dit Vierjarenplan ook daadwerkelijk zijn behaald. 14

15 Organisatie, afstemming en communicatie Bestuur Het Bestuur van de Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen telt vier leden. Twee van hen zijn aangewezen door de NVB, twee door het Platform Detailhandel. Het Bestuur komt ongeveer vier keer per jaar bijeen. De fondsmanager is secretaris van het Bestuur. Het Bestuur stelt in november het jaarlijkse werkplan voor het jaar daarop vast en de bijbehorende begroting. Daarnaast besluit het Bestuur over projecten van boven een bepaald bedrag. Voorts stelt het Bestuur aan het begin van het kalenderjaar vast of de vastgestelde doelen over het voorgaande jaar zijn behaald en of activiteitenlijnen moeten worden aangepast om de einddoelen te bereiken. Convenantteam Namens de ondertekenaars van het Convenant Betalingsverkeer hebben vertegenwoordigers zitting in het Convenantteam. Het Convenantteam komt zes tot acht maal per jaar bijeen. Het Convenantteam wordt beurtelings voorgezeten door een vertegenwoordiger van bancaire zijde en een vertegenwoordiger van de toonbankinstellingen. Het secretariaat van het Convenantteam wordt verzorgd door het secretariaat van de Stichting. Het Convenantteam stelt de jaarlijkse werkplannen met bijbehorende begrotingen op ten behoeve van het Bestuur. De jaarplannen worden gebaseerd op plannen per activiteit en doelgroep. Voor de belangrijkste doelgroepen en activiteiten worden werkgroepen opgericht die hun plannen ter goedkeuring aan het Convenantteam voorleggen. De voorzitters en secretarissen van de werkgroepen zorgen voor een goede afstemming met het Convenantteam en het Vierjarenplan. Aan het einde van een kalenderjaar maakt het Convenantteam een verslag over het voltooide jaar in het licht van gestelde doelstellingen. Het Convenantteam kijkt meer in detail naar de inhoud van projecten en mobiliseert waar nodig de eigen achterban. Soms wordt de Stichting met een verzoek tot ondersteuning benaderd door derde partijen. Het Convenantteam neemt deze aanvragen in behandeling. Het Convenantteam kan zelfstandig beslissen over projecten tot een bepaald bedrag. Secretariaat Om bovenvermeld activiteitenplan uit te voeren is een daarop afgestemde bezetting van het secretariaat van de Stichting nodig. De bezetting bestaat de komende jaren uit ongeveer 4 fte vast, naast de fondsmanager. In piekperiodes kan deze bezetting worden uitgebreid. Het secretariaat is gehuisvest op Overgoo 15 in Leidschendam. Afstemming EMV-programma Stichting met het nationale EMV-programma De nadruk van de activiteiten van de Stichting op het terrein van EMV ligt op het terrein van stimuleringsactiviteiten voor een vermelde EMV-transactie enerzijds en communicatie met ondernemers en medewerkers van toonbankinstellingen en hun 15

16 intermediairs over de EMV-migratie anderzijds. Wat dit programma betreft zal goed moeten worden samengewerkt met andere partijen en overlegstructuren. Communicatie De doelstellingen die in dit Vierjarenplan zijn geformuleerd kunnen alleen bereikt worden als stakeholders dezelfde doelstellingen nastreven, als zoveel mogelijk mensen uit de diverse achterbannen worden gemobiliseerd en als op gecoördineerde wijze wordt gecommuniceerd richting acceptanten en eindgebruikers. De doelstellingen en activiteiten moeten daarom actief worden uitgedragen. De Stichting zet daartoe diverse middelen in, zoals websites, nieuwsbrieven, persberichten en bijeenkomsten. Concreet zal actief worden gecommuniceerd dat met EMV de veiligheid in het toonbankbetalingsverkeer toeneemt, dat EMV-standaarden voor debetkaartbetaaltransacties moeten worden gebruikt, dat op EMV-technologie gebaseerde betaaltransacties worden geaccepteerd en pinnen, mede gelet op de verwachte concurrentie, aan de maatschappelijke efficiëntie blijft bijdragen. Om eenduidigheid richting alle betrokkenen te bevorderen, zal alle communicatie in dit kader worden afgestemd tussen banken en toonbankinstellingen. 16

17 Uitgave Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen Postbus AG Leidschendam mei 2009 Dit is het Vierjarenplan van de Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen. De Stichting is opgericht als uitvloeisel van het Convenant Betalingsverkeer 2005 dat tussen banken en vertegenwoordigers van toonbankinstellingen werd afgesloten. In mei 2009 werd tussen genoemde partijen een Nadere Overeenkomst afgesloten. Dit plan geeft aan welke activiteiten de Stichting tussen 2009 en 2012 zal uitvoeren. De belangrijkste uitdaging is een soepele en snelle overschakeling van betalen via de magneetstrip naar betalen via de EMV-chip. De Stichting houdt zich in dat kader bezig met het realiseren van 100% werkende en actieve EMV-terminals eind 2011 en het begeleiden van toonbankinstellingen om hun klanten zo vlot mogelijk te laten wennen aan het daadwerkelijk uitvoeren van EMV-transacties. Daarnaast wil de Stichting dat consumenten in principe op alle denkbare plaatsen met elektronisch geld kunnen betalen. Concreet streeft de Stichting naar een uitbreiding van het aantal betaalautomaten naar eind Pinnen moet in de ogen van de Stichting groeien van 1,7 miljard transacties in 2008 naar 2,7 miljard transacties in Dit vergt een jaarlijkse groei van 11%. Met haar activiteiten wil de Stichting tot deze groei bijdragen. Ten slotte houdt de Stichting zich bezig met diverse projecten gericht op de optimalisatie van het elektronisch betalen. De Stichting rekent op constructieve en creatieve bijdragen van iedereen die bij het betalingsverkeer betrokken is om het betalingsverkeer nog efficiënter te maken. 17

Invoering EMV in Nederland (en andere veranderingen in het betalingsverkeer)

Invoering EMV in Nederland (en andere veranderingen in het betalingsverkeer) Invoering EMV in Nederland (en andere veranderingen in het betalingsverkeer) Presentatie voor Detailhandel Nederland 28 augustus 2009 Piet Mallekoote, Algemeen Directeur Currence Voorzitter Afstemgroep

Nadere informatie

Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen

Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen SEPA: betalingsverkeer zonder grenzen In een groot deel van Europa worden de grenzen voor het betalingsverkeer afgeschaft. Er komt één grote Europese

Nadere informatie

Informatie over het nieuwe pinnen

Informatie over het nieuwe pinnen Informatie over het nieuwe pinnen Bereid uw cliënt voor op het nieuwe pinnen De Nederlandse pin gaat verdwijnen. Ondernemers moeten er voor zorgen dat hun betaalautomaat geschikt wordt gemaakt voor het

Nadere informatie

Concept Ruil. begrippen giraal geld contante betalingen indirecte ruil chartaal geld betalingsverkeer directe ruil kosten (betalingsverkeer)

Concept Ruil. begrippen giraal geld contante betalingen indirecte ruil chartaal geld betalingsverkeer directe ruil kosten (betalingsverkeer) DIGITALE LESBRIEF CONTANTE BETALINGEN GETELD Doelgroep: SLU: 4 havo, 4 vwo 1 lesuur, exclusief huiswerkopdracht Concept Ruil begrippen giraal geld contante betalingen indirecte ruil chartaal geld betalingsverkeer

Nadere informatie

Activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen

Activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen Activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2008-2010 Voorwoord Leidschendam, april 2008 Door pinbetalingen te bevorderen kunnen we het betalingsverkeer in Nederland aanmerkelijk efficiënter en

Nadere informatie

Het nieuwe pinnen gaat beginnen. Ook bij u!

Het nieuwe pinnen gaat beginnen. Ook bij u! pinnen gaat beginnen. Ook bij u! pinnen gaat beginnen. Ook bij u! Nederland stapt over op het pinnen met de chip in plaats van met de magneetstrip. De eerste pilots van het nieuwe pinnen zijn gestart.

Nadere informatie

Het nieuwe pinnen? U kunt er maar beter snel mee beginnen. Pas op tijd uw betaalautomaat en bankcontract aan!

Het nieuwe pinnen? U kunt er maar beter snel mee beginnen. Pas op tijd uw betaalautomaat en bankcontract aan! Het nieuwe pinnen? U kunt er maar beter snel mee beginnen. Pas op tijd uw betaalautomaat en bankcontract aan! 2 Het nieuwe pinnen? U kunt er maar beter snel mee beginnen. Het betalingsverkeer voor pinnen

Nadere informatie

Monitor betalingverkeer 2009-2012

Monitor betalingverkeer 2009-2012 Monitor betalingverkeer 2009-2012 Eindmeting Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen J. Wils R. Hoevenagel P. van der Zeijden Projectnummer: C10363 Zoetermeer,

Nadere informatie

Veilig betalen in Nederland

Veilig betalen in Nederland De meeste consumenten zijn positief over de veiligheid van het Nederlandse betalingsverkeer. Dat blijkt uit onderzoek dat dnb heeft uitgevoerd, onder meer naar aanleiding van de toename van pinpasfraude

Nadere informatie

Verslag activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2008

Verslag activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2008 Verslag activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2008 De Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen is eind 2005 opgericht om te sturen naar zo veilig en efficiënt mogelijk betaalgedrag. De maatschappelijke

Nadere informatie

Rapportage van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer aan de Minister van Financiën

Rapportage van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer aan de Minister van Financiën 1 Rapportage van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer aan de Minister van Financiën Inleiding De eerste vergadering van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) heeft plaatsgevonden op

Nadere informatie

Persbericht. Sterke groei elektronisch betalen in 2015. Kenmerk 16-01. Datum 25 januari 2016

Persbericht. Sterke groei elektronisch betalen in 2015. Kenmerk 16-01. Datum 25 januari 2016 Datum 25 januari 2016 Kenmerk 16-01 Gustav Mahlerplein 33-35 1082 MS Amsterdam Postbus 83073 1080 AB Amsterdam Sterke groei elektronisch betalen in 2015 www.betaalvereniging.nl T 020 305 19 00 F 020 305

Nadere informatie

Bent u al klaar voor het nieuwe pinnen?

Bent u al klaar voor het nieuwe pinnen? Bent u al klaar voor het nieuwe pinnen? Voorwoord Als ondernemer in de tabaks- en gemaksdetailhandel wilt u uw klanten een optimale service bieden, maar u wilt ook uw betalingsverkeer veilig en efficiënt

Nadere informatie

Contant geld: gedrag en beleving van retailers

Contant geld: gedrag en beleving van retailers Contant geld: gedrag en beleving van retailers Uitkomsten DNB onderzoek, in samenwerking met Panteia, naar het gedrag en de beleving van retailers ten aanzien van contant geld Retailers zijn een belangrijke

Nadere informatie

December 2014 Betalen aan de kassa 2013

December 2014 Betalen aan de kassa 2013 December 2014 Betalen aan de kassa 2013 Betalen aan de kassa 2013 Betalen aan de kassa 2013 Uitkomsten DNB/Betaalvereniging Nederland onderzoek naar het gebruik van contant geld en de pinpas in Nederland

Nadere informatie

Laveren naar sepa: de overgang naar Europese betaalmiddelen in Nederland

Laveren naar sepa: de overgang naar Europese betaalmiddelen in Nederland Laveren naar sepa: de overgang naar Europese betaalmiddelen in Nederland Vanaf 28 januari 2008 zullen consumenten en bedrijven Europees kunnen gaan betalen. Op die datum komen banken in het hele eurogebied

Nadere informatie

Hoe minder contant, hoe minder risico

Hoe minder contant, hoe minder risico Hoe minder contant, hoe minder risico Renate de Vree Er vinden nog regelmatig overvallen plaats op winkeliers, tankstations en horecaondernemers. Veel van die overvallen betreffen zogenaamde kassaroven.

Nadere informatie

Werkplan Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2015

Werkplan Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2015 Werkplan Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2015 De Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen (SBEB) is opgericht als uitvloeisel van het Convenant Betalingsverkeer 2005 dat tussen banken en vertegenwoordigers

Nadere informatie

Evaluatie. van de samenwerking tussen toonbankinstellingen en banken tegen de achtergrond van de ontwikkeling van het betalingsverkeer (2009-2012)

Evaluatie. van de samenwerking tussen toonbankinstellingen en banken tegen de achtergrond van de ontwikkeling van het betalingsverkeer (2009-2012) Evaluatie van de samenwerking tussen toonbankinstellingen en banken tegen de achtergrond van de ontwikkeling van het betalingsverkeer (2009-2012) Voorwoord U hebt het evaluatierapport van de Stichting

Nadere informatie

Het betalingsverkeer: Wil je bij me pinnen?

Het betalingsverkeer: Wil je bij me pinnen? Deze casusopdracht gaat over het betalingsverkeer in supermarkten. Voor het beantwoorden van de vragen moet je gebruik maken van de drie informatiebronnen die na de vragen staan gegeven. In informatiebron

Nadere informatie

Betalen aan de kassa 2016

Betalen aan de kassa 2016 Betalen aan de kassa 2016 Uitkomsten DNB/Betaalvereniging Nederland onderzoek naar het gebruik van contant geld en de pinpas in Nederland in 2016 1 Gebruik van betaalmiddelen 2010-2016 Grafiek 1a Totale

Nadere informatie

Terugblik op het Vierjarenplan 2009-2012. Verslag van de activiteiten

Terugblik op het Vierjarenplan 2009-2012. Verslag van de activiteiten Terugblik op het Vierjarenplan 2009-2012 Verslag van de activiteiten Inhoud Inleiding 5 Vierjarenplan 2009-2012 7 Financiële middelen 8 Het nieuwe pinnen 9 Meer automaten 18 Meer pinnen 29 Optimalisatie

Nadere informatie

13 Cluster 12: de benzineservicestations

13 Cluster 12: de benzineservicestations 13 Cluster 12: de benzineservicestations 13.1 Typering van het cluster Tot dit cluster behoren alle tankstations in Nederland met de daarbij behorende winkels (tankshop). Nederland telt circa 2.200 benzineservicestations,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 27 863 Betalingsverkeer Nr. 45 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 mei 2013

Nadere informatie

CBL Protocol. Liever pinnen dan contant. www.supermarkt.nl. betaalpas

CBL Protocol. Liever pinnen dan contant. www.supermarkt.nl. betaalpas CBL Protocol Liever pinnen dan contant betaalpas www.supermarkt.nl 2 3 1.0 De voordelen van pinnen Er zijn verschillende redenen waarom het prettig is als klanten pinnen in plaats van contant betalen,

Nadere informatie

11 Cluster 10: Horeca, maaltijdverstrekkers

11 Cluster 10: Horeca, maaltijdverstrekkers 11 Cluster 10: Horeca, maaltijdverstrekkers 11.1 Typering van het cluster Onder de verzamelnaam maaltijdverstrekkers vallen de restaurants in al hun verschijningsvormen: van eetcafé en fastfoodrestaurant

Nadere informatie

Werkplan Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2016

Werkplan Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2016 Werkplan Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2016 De Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen (SBEB) is opgericht als uitvloeisel van het Convenant Betalingsverkeer 2005 dat tussen banken en vertegenwoordigers

Nadere informatie

Tariefbordjes verdwijnen uit MKB

Tariefbordjes verdwijnen uit MKB outmeldingen Column Henk van den Broek, voorzitter van de stuurgroep betalingsverkeer van het Platform Detailhandel Nederland. Dat pinnen steeds belangrijker wordt is een goede ontwikkeling voor de veiligheid.

Nadere informatie

Betalen aan de kassa 2015

Betalen aan de kassa 2015 Betalen aan de kassa 2015 Uitkomsten DNB/Betaalvereniging Nederland onderzoek naar het gebruik van contant geld en de pinpas in Nederland in 2015 1 Gebruik van betaalmiddelen 2010-2015 Grafiek 1a: Totaal

Nadere informatie

KIJK OP WWW.PIN.NL. voor promotiemateriaal. Mei 2015. Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen ISSN 1570-9558

KIJK OP WWW.PIN.NL. voor promotiemateriaal. Mei 2015. Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen ISSN 1570-9558 KIJK OP WWW.PIN.NL voor promotiemateriaal Mei 2015 Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen MB_Raamsticker_160x43,50mm.indd 1 30-12-13 13:36 B_Sticker_60x60_DD.indd 1 30-12-13 13:44 Aan

Nadere informatie

2015: het jaar van contactloos betalen Whitepaper

2015: het jaar van contactloos betalen Whitepaper 2015: het jaar van contactloos betalen Whitepaper Inhoudsopgave 2015: het jaar van contactloos betalen Whitepaper Hoofdstuk 1: Sterke groei aantal pinbetalingen in Nederland 3 Hoofdstuk 2: Contactloos

Nadere informatie

Currence, elektronisch betalen en vertrouwen

Currence, elektronisch betalen en vertrouwen Currence, elektronisch betalen en vertrouwen VUrORE seminar:"geeft elektronisch geld vertrouwen? drs S. Balraadjsing RE Amsterdam, 11 november 2009 1 Agenda 1.Rol Currence Betalingsverkeer 2.Betaalproducten

Nadere informatie

KIJK OP WWW.PIN.NL. voor het nieuwe promotiemateriaal. Mei 2013 Nr.1. Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen ISSN 1570-9558

KIJK OP WWW.PIN.NL. voor het nieuwe promotiemateriaal. Mei 2013 Nr.1. Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen ISSN 1570-9558 KIJK OP WWW.PIN.NL voor het nieuwe promotiemateriaal Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen Mei 2013 Nr.1 Aan de samenstelling van deze uitgave wordt de grootst mogelijke zorg besteed.

Nadere informatie

Zakelijk Pinnen op een zakelijke breedbandverbinding van KPN Mei 2014

Zakelijk Pinnen op een zakelijke breedbandverbinding van KPN Mei 2014 Zakelijk Pinnen op een zakelijke breedbandverbinding van KPN Mei 2014 1 Inhoudsopga ve 1 Algemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 2 Functionele beschrijving... 4 2.1 Pinterminals en bandbreedte... 4 2.1.1 Pinterminals...

Nadere informatie

3 Cluster 2: Lage bedragen, beperkt aantal transacties

3 Cluster 2: Lage bedragen, beperkt aantal transacties 3 Cluster 2: Lage bedragen, beperkt aantal transacties 3.1 Typering van het cluster Winkels in food met een laag transactiebedrag zijn vooral de versspeciaalzaken. Als uitgegaan wordt van de standaardindeling

Nadere informatie

De contantloze winkel: dichtbij en zonder grenzen?

De contantloze winkel: dichtbij en zonder grenzen? De contantloze winkel: dichtbij en zonder grenzen? Speech prof. dr L.H. Hoogduin, directielid DNB, tijdens Retailpoort van Detailhandel Nederland in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag, 26 mei 2011 1 De

Nadere informatie

Hoe wordt er gedacht over Alleen pinnen-kassa s?

Hoe wordt er gedacht over Alleen pinnen-kassa s? Hoe wordt er gedacht over Alleen pinnen-kassa s? door Miriam Osten (Manager SBEB) februari 2012 1 Voorwoord Klanten zien in steeds meer winkels Alleen pinnen -kassa s. Bedrijven voeren dit soort kassa

Nadere informatie

ANBOS SPECIAL BETALINGSVERKEER. EMV: het nieuwe pinnen gaat beginnen. Voordeliger, er, veiliger en beter voor uw omzet

ANBOS SPECIAL BETALINGSVERKEER. EMV: het nieuwe pinnen gaat beginnen. Voordeliger, er, veiliger en beter voor uw omzet OKTOBER 2010 ANBOS SPECIAL BETALINGSVERKEER EMV: het nieuwe pinnen gaat beginnen PINNEN Voordeliger, er, veiliger en beter voor uw omzet Of u als ondernemer nu wel of geen pinmogelijkheid in uw zaak hebt,

Nadere informatie

Betalen in het eurogebied: nog niet alle wensen vervuld

Betalen in het eurogebied: nog niet alle wensen vervuld ers zijn over het algemeen positief over de bestaande betaalmogelijkheden, maar toch betaalt men in of naar het buitenland niet altijd zoals men zou willen. Zo is de tevredenheid over de acceptatie van

Nadere informatie

Statusrapport Veiligheid betaalproduct

Statusrapport Veiligheid betaalproduct Statusrapport Veiligheid betaalproduct Pinpas 2006 De Nederlandsche Bank 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en conclusie... 5 2 Kenmerken betaalproduct Pinpas... 6 3 Fraude-ontwikkeling Pinpas... 7 4 Status van

Nadere informatie

Uw betalingen zijn in goede handen bij PaySquare

Uw betalingen zijn in goede handen bij PaySquare Uw betalingen zijn in goede handen bij PaySquare Als ondernemer maakt u het uw klanten graag makkelijk. Wilt u uw klanten in staat stellen om iedere aankoop snel, gemakkelijk en veilig te betalen, dan

Nadere informatie

Pin2Connect. Zorgeloos betalen

Pin2Connect. Zorgeloos betalen Pin2Connect Zorgeloos betalen PetrolConnect is voor alle IT & Communicatie diensten van uw tankstation. Drie zaken die sowieso nodig zijn voor een tankstation zijn het gemak van pinnen, muziek en natuurlijk

Nadere informatie

AANPAK SKIMMEN BOEKT TERREIN- WINST

AANPAK SKIMMEN BOEKT TERREIN- WINST SECONDANT #5 OKTOBER 2012 7 Nederland telde bijna 8000 geldautomaten in 2011 / foto: Inge van Mill. Schade en aanpak van skimmen sinds 2004 AANPAK SKIMMEN BOEKT TERREIN- WINST Crimi-trends Pintransacties

Nadere informatie

Betalen aan de kassa 2014

Betalen aan de kassa 2014 Betalen aan de kassa 2014 Uitkomsten DNB/Betaalvereniging Nederland onderzoek naar het gebruik van contant geld en de pinpas in Nederland in 2014 1 Gebruik van betaalmiddelen 2010-2014 Tabel 1. Gebruik

Nadere informatie

bent u klaar voor het nieuwe Pinnen? speciale bijlage bij vakblad de slager OMZETGROEI DOOR PINNEN PINNEN, PRETTIG VOOR DE KLANT ÉN VOOR U!

bent u klaar voor het nieuwe Pinnen? speciale bijlage bij vakblad de slager OMZETGROEI DOOR PINNEN PINNEN, PRETTIG VOOR DE KLANT ÉN VOOR U! speciale bijlage bij vakblad de slager OMZETGROEI DOOR PINNEN 5 mei 2010 nr. bent u klaar PINNEN, PRETTIG VOOR DE KLANT ÉN VOOR U! voor het nieuwe Pinnen? PINNEN, LEEFT DAT ONDER DE SLAGERS? inhoud Pinkrant

Nadere informatie

Tips voor het nieuwe pinnen Pinnen sterk in de lift

Tips voor het nieuwe pinnen Pinnen sterk in de lift Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen Sept 2011 Nr.2 Tips voor het nieuwe pinnen Pinnen sterk in de lift Aan de samenstelling van deze uitgave wordt de grootst mogelijke zorg besteed.

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

5 november 2007. Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer- Werkgroep Toegankelijkheid en Bereikbaarheid. MOB/2008/00219/rood

5 november 2007. Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer- Werkgroep Toegankelijkheid en Bereikbaarheid. MOB/2008/00219/rood Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer- Werkgroep 1 MOB/2008/00219/rood Hoe bankieren klanten met een functie-beperking? Resultaten van een verkennend onderzoek 1. Inleiding Alhoewel er veel onderzoek

Nadere informatie

Het juiste afrekensysteem

Het juiste afrekensysteem Het juiste afrekensysteem Om Cashless Betalen te accepteren bij uw organisatie heeft u een geschikt afrekensysteem nodig. Wij werken met verschillende systemen van grote en minder grote merken. In dit

Nadere informatie

Mei 2009. Op weg naar een cashloze supermarkt. Meer pinnen - rapportage van een workshop

Mei 2009. Op weg naar een cashloze supermarkt. Meer pinnen - rapportage van een workshop Mei 2009 Op weg naar een cashloze supermarkt Meer pinnen - rapportage van een workshop 1 Inhoud Aanleiding 5 Inleiding 7 Onderzoeksvraag 9 Conclusie 13 Nawoord 15 Bijlagen 17 2 3 Aanleiding De supermarktbranche

Nadere informatie

Pin2Connect. Zorgeloos betalen

Pin2Connect. Zorgeloos betalen Pin2Connect Zorgeloos betalen HotelsConnect voor uw hotel. Voor een hotel is telefonie, beveiliging en internet van groot belang. En bijvoorbeeld eventuele muziek, de mogelijkheid tot pinnen en camerabewaking

Nadere informatie

NAAR EEN CONTANTLOZE DETAILHANDEL

NAAR EEN CONTANTLOZE DETAILHANDEL NAAR EEN CONTANTLOZE DETAILHANDEL NAAR EEN CONTANTLOZE DETAILHANDEL COLOFON Het rapport Naar een contantloze detailhandel is een uitgave van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) en Detailhandel Nederland.

Nadere informatie

ESSAY. DreamDiscoverDo. Nhung Bui 1623450 JDE-UXD2 JDE-SEMUX.3V-13 December 2014 Pauline Weseman

ESSAY. DreamDiscoverDo. Nhung Bui 1623450 JDE-UXD2 JDE-SEMUX.3V-13 December 2014 Pauline Weseman ESSAY DreamDiscoverDo Nhung Bui 1623450 JDE-UXD2 JDE-SEMUX.3V-13 December 2014 Pauline Weseman Contactloos betalen, waarom zou je daar niet enthousiast van worden? Redelijk nieuw, nog niet geïntegreerd

Nadere informatie

Mei 2014. Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen

Mei 2014. Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen Mei 2014 Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen ISSN 1570-9558 ISSN 1570-9558 Pinnen, ja graag Campagne 2013 in beeld Op steeds meer plaatsen in Nederland zien we de nieuwe slogan Pinnen,

Nadere informatie

Grensoverschrijdend betaalgedrag van Nederlanders in 2014

Grensoverschrijdend betaalgedrag van Nederlanders in 2014 Grensoverschrijdend betaalgedrag van Nederlanders in 2014 Uitkomsten DNB onderzoek naar hoe Nederlanders betalen in en naar het buitenland 1 Nederlanders gebruiken in het buitenland vaker contant geld

Nadere informatie

KIJK OP WWW.PIN.NL. voor promotiemateriaal. Mei 2014. Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen

KIJK OP WWW.PIN.NL. voor promotiemateriaal. Mei 2014. Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen KIJK OP WWW.PIN.NL voor promotiemateriaal Mei 2014 Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen MB_Raamsticker_160x43,50mm.indd 1 30-12-13 13:36 MB_Sticker_60x60_DD.indd 1 30-12-13 13:44 Aan

Nadere informatie

Extra beveiliging voor HFT201 betaalautomaat Overstappen op IP iets voor u? Gratis laten PINnen, of bordjes bij de kassa?

Extra beveiliging voor HFT201 betaalautomaat Overstappen op IP iets voor u? Gratis laten PINnen, of bordjes bij de kassa? Okt. 2007 Nr.3 Extra beveiliging voor HFT201 betaalautomaat Overstappen op IP iets voor u? Gratis laten PINnen, of bordjes bij de kassa? ISSN 1570-9558 Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch

Nadere informatie

Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer. Onderwerp: Tussenrapportage bereikbaarheid van geldautomaten. Samenvatting en aanbevelingen

Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer. Onderwerp: Tussenrapportage bereikbaarheid van geldautomaten. Samenvatting en aanbevelingen 1 MOB/ Onderwerp: Tussenrapportage bereikbaarheid van geldautomaten Samenvatting en aanbevelingen Naar aanleiding van klachten van plaatselijke inwoners van met name kleinere plattelandsgemeentes over

Nadere informatie

Werkplan Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2017

Werkplan Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2017 Werkplan Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2017 De Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen (SBEB) is opgericht als uitvloeisel van het Convenant Betalingsverkeer 2005 dat tussen banken en vertegenwoordigers

Nadere informatie

12 Cluster 11: Horeca, hotel-restaurant

12 Cluster 11: Horeca, hotel-restaurant 12 Cluster 11: Horeca, hotel-restaurant 12.1 Typering van het cluster Tot dit cluster behoren de hotel-restaurants en de hotels (hotels en pensions zonder vrij toegankelijk restaurant). Nederland telt

Nadere informatie

Tarifering van de verwerking van transacties met betaalpassen en creditcards

Tarifering van de verwerking van transacties met betaalpassen en creditcards Tarifering van de verwerking van transacties met betaalpassen en creditcards De Interchange Fee Regulation is een wetgeving vanuit de EU (Verordening (EU) 2015/751), waar elke issuer en acquirer die gevestigd

Nadere informatie

Verslag activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2009

Verslag activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2009 Verslag activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2009 De Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen is eind 2005 opgericht om te sturen naar zo veilig en efficiënt mogelijk betaalgedrag. Daarbij

Nadere informatie

Monitor Betalingsverkeer

Monitor Betalingsverkeer Monitor Betalingsverkeer 2014-2018 Update over 2015 J. Wils; P.T. van der Zeijden Zoetermeer, 15 september 2016 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

2 Cluster 1: Grote bedragen, veel transacties

2 Cluster 1: Grote bedragen, veel transacties 2 Cluster 1: Grote bedragen, veel transacties 2.1 Typering van het cluster Het cluster 'grote bedragen, veel transacties' omvat de detailhandelsbranches warenhuizen, bouwmarkten en supermarkten. Zij hebben

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld kosten betalingsverkeer Tabaks- en Gemakswinkel

Praktijkvoorbeeld kosten betalingsverkeer Tabaks- en Gemakswinkel Praktijkvoorbeeld kosten betalingsverkeer Tabaks- en Gemakswinkel Het bedrijf De gemakswinkel die wij bezochten, is gevestigd in een kern van een middelgrote gemeente. De winkel opereert in een samenwerkingsverband.

Nadere informatie

Toelichting bij de oproep voor een Dubbele Telecom verbinding in de pinketen

Toelichting bij de oproep voor een Dubbele Telecom verbinding in de pinketen Toelichting bij de oproep voor een Dubbele Telecom verbinding in de pinketen Introductie De Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen (SBEB) wil de beschikbaarheid van de pinbetaalketen verhogen. Een van

Nadere informatie

Het nieuwe pinnen gaat beginnen. Sluit u aan op breedband

Het nieuwe pinnen gaat beginnen. Sluit u aan op breedband Het nieuwe pinnen gaat beginnen Sluit u aan op breedband 2 Het nieuwe pinnen gaat beginnen Sluit u aan op breedband De aangewezen verbinding voor het nieuwe pinnen is een breedbandverbinding. Dat is zeker

Nadere informatie

TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN BETALEN

TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN BETALEN 2012 TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN BETALEN Jeanine Bouwmans Bochema B.V. Juli 2012 2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. De uitdagingen van toen (2009)... 4 3. Technische ontwikkelingen...

Nadere informatie

Tarifering van de verwerking van transacties met betaalpassen en creditcards

Tarifering van de verwerking van transacties met betaalpassen en creditcards Tarifering van de verwerking van transacties met betaalpassen en creditcards De Interchange Fee Regulation is een wetgeving vanuit de EU (Verordening (EU) 2015/751), waar elke issuer en acquirer die gevestigd

Nadere informatie

SEPA-middag Forum Standaardisatie, 4 september 2012 Michiel van Doeveren, Secretaris NFS

SEPA-middag Forum Standaardisatie, 4 september 2012 Michiel van Doeveren, Secretaris NFS Nederland klaar voor IBAN en SEPA? Publieke sector klaar? SEPA-middag Forum Standaardisatie, 4 september 2012 Michiel van Doeveren, Secretaris NFS 1 Agenda - Achtergrond van Single Euro Payments Area (SEPA)

Nadere informatie

7 Cluster 6: Ambulante handel: voedingsmiddelen

7 Cluster 6: Ambulante handel: voedingsmiddelen 7 Cluster 6: Ambulante handel: voedingsmiddelen 7.1 Typering van het cluster Het cluster omvat alle bedrijven die als hoofdactiviteit op de markt food producten verkopen zoals vlees, vis, groenten en fruit,

Nadere informatie

E O Jaar u p ro d p e v e s d erslag 20 e r e b m et p a e le l v n an 1 0 het

E O Jaar u p ro d p e v e s d erslag 20 e r e b m et p a e le l v n an 1 0 het Jaarverslag 2010 Op de drempel van het Europese betalen Jaarverslag 2010 Op de drempel van het Europese betalen Inhoudsopgave 3 Profiel Currence 6 Organisatie en kerncijfers 2010 12 Bericht van de Raad

Nadere informatie

Verslag activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2010

Verslag activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2010 Verslag activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2010 De Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen is eind 2005 opgericht om te sturen naar zo veilig en efficiënt mogelijk betaalgedrag. Daarbij

Nadere informatie

10 Cluster 9: Horeca, spijsverstrekkers

10 Cluster 9: Horeca, spijsverstrekkers 10 Cluster 9: Horeca, spijsverstrekkers 10.1 Typering van het cluster Onder de verzamelnaam spijsverstrekkers valt een grotere variëteit aan horecabedrijven die zich richten op de snelle hap: de cafetaria's,

Nadere informatie

CBL Protocol PINNEN, JA GRAAG. betaalpas. www.supermarkt.nl. centraal bureau levensmiddelenhandel

CBL Protocol PINNEN, JA GRAAG. betaalpas. www.supermarkt.nl. centraal bureau levensmiddelenhandel CBL Protocol PINNEN, JA GRAAG betaalpas centraal bureau levensmiddelenhandel www.supermarkt.nl 2 CBL PROTOCOL PINNEN, JA GRAAG 3 1.0 De voordelen van pinnen Er zijn verschillende redenen waarom het prettig

Nadere informatie

Vaste betaalterminal ipp350 Zeer complete betaalterminal en klaar voor de toekomst

Vaste betaalterminal ipp350 Zeer complete betaalterminal en klaar voor de toekomst Vaste betaalterminal ipp350 Zeer complete betaalterminal en klaar voor de toekomst Rekent af met gedoe! Over Paqar Paqar is de nieuwe naam voor betaalsystemen. Voor koop en huur. Van vaste betaalsystemen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29620 21 oktober 2013 Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 10 oktober 2013 Het bestuur

Nadere informatie

Alleen-Pinnen-Monitor

Alleen-Pinnen-Monitor 1 Alleen-Pinnen-Monitor Perceptie van alleen-pinnen kassa s 2 e meting Erwin Boom & Markus Leineweber, 11 september 2012 Uitgevoerd in opdracht van de Betaalvereniging Nederland en Stichting BEB Vertrouwelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 863 Betalingsverkeer Nr. 52 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 november

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Verslag activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2012

Verslag activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2012 Verslag activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2012 De Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen is eind 2005 opgericht om de veiligheid en efficiency van het betalingsverkeer te vergroten. De

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in het betalings- en effectenverkeer

Actuele ontwikkelingen in het betalings- en effectenverkeer Actuele ontwikkelingen in het betalings- en effectenverkeer De fraude met pinpassen is de afgelopen twee jaar aanzienlijk afgenomen na een stijging in 2003, blijkt uit onderzoek van de Nederlandsche Bank

Nadere informatie

Het Nieuwe Winkelen. mobiel sociaal lokaal

Het Nieuwe Winkelen. mobiel sociaal lokaal Het Nieuwe Winkelen mobiel sociaal lokaal Het nieuwe winkelen van de consument Filmpje Het Nieuwe Winkelen Winkelen is van alle tijden. Maar de manier waarop een klant zijn aankopen doet verandert. De

Nadere informatie

8 Cluster 7: Ambulante handel, non-food

8 Cluster 7: Ambulante handel, non-food 8 Cluster 7: Ambulante handel, non-food 8.1 Typering van het cluster Het cluster omvat alle bedrijven die als hoofdactiviteit op de markt non-foodproducten verkopen zoals kleding, schoeisel, beeld- en

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Pinnen over IP

Dienstbeschrijving Pinnen over IP Dienstbeschrijving Pinnen over IP RoutIT Datum: 2016 Versielog RoutIT Pinnen over IP 11-10-2016 2 Inhoudsopgave 1 Pinnen over IP... 4 2 Technische specificaties... 5 3 Pinnen over IP of Pinnen over Internet...

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-111 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. S.P.J. Holslag, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-111 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. S.P.J. Holslag, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-111 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. S.P.J. Holslag, secretaris) Klacht ontvangen op : 14 januari 2015 Ingesteld door : Consument

Nadere informatie

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Twente is een innovatieve regio die nationaal en internationaal sterk in opkomst is. Daarom is op initiatief van de provincie Overijssel

Nadere informatie

Verslag Activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen

Verslag Activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen Verslag Activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2011 De Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen is eind 2005 opgericht om te sturen naar zo veilig en efficiënt mogelijk betaalgedrag. Daarbij

Nadere informatie

Visie Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer op verbetermogelijkheden mobiliteit in het betalingsverkeer

Visie Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer op verbetermogelijkheden mobiliteit in het betalingsverkeer Visie Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer op verbetermogelijkheden mobiliteit in het betalingsverkeer Inleiding Voor vrijwel elke markt geldt dat meer concurrentie tot betere dienstverlening en/of

Nadere informatie

HBD Monitor Betalingsverkeer 2011

HBD Monitor Betalingsverkeer 2011 HBD Monitor Betalingsverkeer 2011 2 HBD Monitor Betalingsverkeer 2011 HBD Monitor Betalingsverkeer 2011 De HBD Monitor Betalingsverkeer 2011 is een periodiek onderzoek van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel,

Nadere informatie

- Doorgest.: Ledenbrief Wat betekent de komst van SEPA voor gemeenten

- Doorgest.: Ledenbrief Wat betekent de komst van SEPA voor gemeenten pagina l van 2 zeist@zeist.nl - Doorgest.: Ledenbrief Wat betekent de komst van SEPA voor gemeenten Van: Aan: Datum: Onderwerp: Bijlagen: Tanja Knopperts zeist@zeist.nl 18-2-2010 11:41 Doorgest. : Ledenbrief

Nadere informatie

E Ee Jaar ur n o p s e t v a s p erslag 20 e o d v re e m r d p e el 11

E Ee Jaar ur n o p s e t v a s p erslag 20 e o d v re e m r d p e el 11 Jaarverslag 2011 Een stap over de Europese drempel Jaarverslag 2011 Een stap over de Europese drempel Inhoudsopgave 3 Profiel Currence 6 Organisatie en kerncijfers 2011 12 Bericht van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Veilig PINnen Beter betalingsverkeer Snel en veilig betalen op internet

Veilig PINnen Beter betalingsverkeer Snel en veilig betalen op internet ISSN 1570-9558 Juli 2006 Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen Veilig PINnen Beter betalingsverkeer Snel en veilig betalen op internet Veiligheid PIN hoog in het vaandel Alertheid voorkomt

Nadere informatie

BEB 2013-206. Eindrapportage Taskforce Minder Cash in de supermarktbranche

BEB 2013-206. Eindrapportage Taskforce Minder Cash in de supermarktbranche BEB 2013-206 Eindrapportage Taskforce Minder Cash in de supermarktbranche Leidschendam, 12 november 2013 1 Inleiding In november 2008 stelde het bestuur van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL)

Nadere informatie

Creditcardgebruik in Nederland

Creditcardgebruik in Nederland Creditcardgebruik in Nederland Een onderzoek naar de beleving en het gedrag van Nederlandse consumenten Anneke Kosse De Nederlandsche Bank Oktober 2009 1. INLEIDING Aanbod & acceptatie creditcards beperkt

Nadere informatie

Van Strip naar Chip Jongeren PINnen voor Get Charged Telepas-automaat niet meer bruikbaar in 2007

Van Strip naar Chip Jongeren PINnen voor Get Charged Telepas-automaat niet meer bruikbaar in 2007 Dec 2006 Nr.2 Van Strip naar Chip Jongeren PINnen voor Get Charged Telepas-automaat niet meer bruikbaar in 2007 ISSN 1570-9558 Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen vergang van strip

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23581 27 december 2011 Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 december 2011, nr.

Nadere informatie

Pin2Connect. Zorgeloos betalen

Pin2Connect. Zorgeloos betalen Pin2Connect Zorgeloos betalen RecreatieConnect is een uniek concept voor de recreatiebranche. Eén totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten voor uw organisatie. RecreatieConnect biedt u diensten

Nadere informatie

Chipknip op uw PINbetaalautomaat Chipknip voor PARVENCA Slimme PINpakketten

Chipknip op uw PINbetaalautomaat Chipknip voor PARVENCA Slimme PINpakketten Juli 2007 Nr.2 Chipknip op uw PINbetaalautomaat Chipknip voor PARVENCA Slimme PINpakketten ISSN 1570-9558 Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen hipknip op uw PINbeta Chipknip op uw PINbetaalautomaat

Nadere informatie

9 Cluster 8: Horeca, drankverstrekkers

9 Cluster 8: Horeca, drankverstrekkers 9 Cluster 8: Horeca, drankverstrekkers 9.1 Typering van het cluster Nederland telt ongeveer 11.000 cafés, die behoren tot ruim 9.600 ondernemi n- gen. Kenmerkend voor de cafés is gewoonlijk de kleine schaal

Nadere informatie