Monitor Standard Business Reporting. Tweede meting januari 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor Standard Business Reporting. Tweede meting januari 2012"

Transcriptie

1 Monitor Standard Business Reporting Tweede meting januari 2012

2 Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Onderzoeksverantwoording Monitor Standard Business Reporting. Respons 4. Samenvatting 5. Bekendheid en kennis Veldkamp 6. Communicatie 7. Huidige praktijk 27 februari

3 Doelstelling Vanaf 1 januari 201 moeten bedrijven hun aangiften Vennootschapsbelasting en Inkomstenbelasting via Standard Business Reporting (SBR) en Digipoort gaan doen. De Belastingdienst en Logius hebben in het kader van deze invoering behoefte aan inzicht in de kennis, de houding en het gebruikersgedrag van (fiscaal) intermediairs met betrekking tot SBR. Met deze inzichten kunnen de Belastingdienst en Logius bij de invoering van SBR de communicatie en ondersteuning afstemmen op hun situatie en behoeften. Om dit inzicht te verkrijgen heeft Bureau Veldkamp in opdracht van de Belastingdienst een monitoronderzoek uitgevoerd onder intermediairs. Dit onderzoek moet antwoord geven op drie centrale vragen: Wat weten intermediairs over SBR? Wat is hun informatiegebruik en behoefte ten aanzien van SBR? Wat is de huidige praktijk?

4 Onderzoeksverantwoording De tweede meting van de SBR Monitor is uitgevoerd in de periode van 12 januari tot en met 5 februari. In oktober van 2011 is gestart met de eerste (nul-)meting. Voor het onderzoek zijn (fiscale) intermediairs benaderd. De steekproef is afkomstig van de Belastingdienst. De data zijn op schriftelijke wijze of via het internet verzameld. In totaal hebben 280 intermediairs deelgenomen aan het onderzoek, de respons lag hiermee op 27. Op de volgende slide (5) is een overzicht van de respons weergegeven per subgroep. Na afronding van de dataverzameling zijn de resultaten herwogen naar de populatiecijfers op de achtergrondkenmerken: aantal aangiften Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting op jaarbasis (grootte) en de aard of core business van de onderneming of organisatie. In het onderzoek is onderscheid gemaakt op basis van deze twee criteria (aard en grootte organisatie). Daarnaast is gekeken of de intermediairs al dan niet lid zijn van een koepel- of brancheorganisatie. De verschillen tussen deze groepen of tussen de eerste en tweede meting worden uitsluitend gerapporteerd als het significante verschillen betreft. Ook worden alleen uitsplitsingen gemaakt als de groep respondenten per antwoordcategorie groot genoeg is. De verschillen worden aangegeven in de grijze kaders. Negatieve verschillen worden gemarkeerd met een en positieve verschillen met een. 4

5 Verdeling van de respons Door de herweging naar populatiecijfers lijkt de n=4 bij de accountantskantoren klein (wegingsfactor 0,5). De uitspraken per groep zijn echter gebaseerd op n=77. Deze groep is voldoende groot om uitspraken over te doen. Van 8 intermediairs zijn geen gegevens over de aard van het kantoor bekend. 5

6 Samenvatting 6

7 Samenvatting (1) De totale (geholpen) bekendheid van SBR is groot en nauwelijks veranderd ten opzichte van oktober 2011: driekwart heeft van SBR gehoord. De afgelopen maanden heeft er een verdiepingsslag plaatsgevonden van globale kennis naar exacte kennis over SBR. Vooral accountants en intermediairs die voor grotere organisaties werken weten vaker precies wat SBR inhoudt. Ook leden van branche- en koepelorganisaties weten vaker dan niet-leden precies wat SBR inhoudt. De kennis over specifieke onderwerpen is op een aantal punten toegenomen ten opzichte van oktober Zo weet men vaker dan drie maanden terug dat versturing conform SBR via Digipoort gaat en dat gebruik moet worden gemaakt van PKI Overheid. Toch blijven er belangrijke lacunes in de kennis met betrekking tot SBR. Zo weet slechts een op de vijf intermediairs dat SBR vanaf belastingjaar 2012 het exclusieve aangiftekanaal gaat worden. Ook weet men nog niet heel goed welke aangiften nu al met SBR kunnen worden gedaan. De verdieping van kennis heeft invloed op de informatiebehoefte. In oktober 2011 had men vooral nog behoefte aan algemene informatie, nu heeft men vooral behoefte aan specifieke informatie. Zo is er een groeiende behoefte aan informatie over softwarepakketten, de rol van certificaten, het gebruik van Digipoort en aan praktijkvoorbeelden van intermediairs die al met SBR werken. Op deze punten verwacht men een actieve rol van de Belastingdienst, de leveranciers van softwarepakketten en de branche- en koepelorganisaties. 7

8 Samenvatting (2) In het informatieproces is een belangrijke rol weggelegd voor voorlichtingsbijeenkomsten. Niet alleen heeft een toenemend aantal intermediairs via dergelijke bijeenkomsten van SBR gehoord (1), ook is er een groeiend aantal intermediairs dat graag via voorlichtingsbijeenkomsten informatie over SBR ontvangt (4). Artikelen in vakbladen worden door intermediairs - net als in oktober 2011 het vaakst genoemd als informatiebron waar ze iets over SBR hebben gelezen (70). Meer dan de helft van de intermediairs vindt instructies van softwareleveranciers de beste manier om de kennis over SBR binnen de eigen organisatie te vergroten. Het aantal intermediairs dat trial and error ziet als de beste methode om hun kennis over SBR te vergroten is afgenomen. Deze tendens ligt in lijn met het groeiende aantal organisaties dat een onderzoek naar de implementatie van SBR is gestart of daar al mee bezig is. 8

9 Bekendheid en kennis 9

10 De totale geholpen bekendheid van SBR is het afgelopen kwartaal globaal hetzelfde gebleven Heeft u - voordat u werd uitgenodigd aan dit onderzoek deel te nemen - van Standard Business Reporting (SBR) gehoord? (n=280) heeft van SBR gehoord en weet precies wat het is heeft van SBR gehoord en weet globaal wat het is De totale geholpen bekendheid is net als in oktober Het aantal intermediairs dat precies weet wat SBR is, is met 5 gestegen. heeft van SBR gehoord, maar weet niet precies wat het is Het aantal intermediairs dat globaal weet wat SBR is, is met 8 gedaald. nooit van SBR gehoord oktober 2011 januari

11 Er is vooral een stijging van het aantal accountants dat precies weet wat SBR is Heeft u - voordat u werd uitgenodigd aan dit onderzoek deel te nemen - van Standard Business Reporting (SBR) gehoord? (n=280) accountantskantoren januari oktober januari belastingadvies & boekhoudkantoren Het aantal accountants dat precies weet wat SBR is, is met 8 gestegen. oktober administratiekantoren 20 0 Het aantal administrateurs dat globaal weet wat SBR is, is met 12 afgenomen. januari oktober heeft van SBR gehoord en weet precies wat het is heeft van SBR gehoord, maar weet niet precies wat het is heeft van SBR gehoord en weet globaal wat het is nooit van SBR gehoord 11

12 Er is een verdubbeling van het aantal intermediairs dat bij grote organisaties werkt en precies weet wat SBR is Heeft u - voordat u werd uitgenodigd aan dit onderzoek deel te nemen - van Standard Business Reporting (SBR) gehoord? (n=280) grote kantoren januari oktober januari middelgrote kantoren Het aantal intermediairs van grote organisaties dat precies weet wat SBR is, is met 15 toegenomen. oktober januari kleine kantoren Het aantal intermediairs van middelgrote organisaties dat globaal weet wat SBR is, is met 10 afgenomen. oktober heeft van SBR gehoord en weet precies wat het is heeft van SBR gehoord, maar weet niet precies wat het is heeft van SBR gehoord en weet globaal wat het is nooit van SBR gehoord 12

13 Ook bij leden is er een toename van exacte SBRkennis en een afname van globale kennis Heeft u - voordat u werd uitgenodigd aan dit onderzoek deel te nemen - van Standard Business Reporting (SBR) gehoord? (n=280) leden branche- en koepelorganisaties januari oktober Het aantal branche- en koepelleden dat precies weet wat SBR inhoudt is met 9 gestegen. januari niet-leden branche- en koepelorganisaties Het aantal branche- en koepelleden dat globaal weet wat SBR is, is met 16 gedaald. oktober heeft van SBR gehoord en weet precies wat het is heeft van SBR gehoord, maar weet niet precies wat het is heeft van SBR gehoord en weet globaal wat het is nooit van SBR gehoord 1

14 Toename bekendheid via seminars en bijeenkomsten, vakbladen blijven echter de belangrijkste informatiebron Hoe kent u SBR? (indien SBR bekend; meer antwoorden mogelijk; n=212) artikelen in vakbladen koepel- of brancheorganisaties softwareleverancier seminars / bijeenkomsten De bekendheid via seminars en bijeenkomsten is met 11 toegenomen. internetsites overheid 2 24 collega's 1 1 bank anders oktober 2011 december

15 Koepel- en brancheorganisaties zijn vaker een belangrijke informatiebron voor grote organisaties, accountantskantoren en koepel- en verenigingsleden Informatiebron: hoe kennen intermediairs SBR? (n=212; meer antwoorden mogelijk) klein middel groot groot accountants kantoor belasting advies kantoor administratie kantoor artikelen in vakbladen collega s koepel- of brancheorganisaties internetsites overheid softwareleverancier seminars of bijeenkomsten via de bank anders lid geen lid 15

16 Kennislacune: slechts een op de vijf intermediairs weet dat vanaf belastingjaar 2012 SBR het exclusieve aangiftekanaal gaat worden 100 Weet u vanaf welk jaar SBR het exclusieve kanaal wordt voor de aangiften van de Vennootschaps- en Inkomstenbelasting? (indien SBR bekend; n=212) van de intermediairs weet niet in welk jaar SBR het exclusieve aangiftekanaal gaat worden of geeft een fout antwoord. In oktober 2011 was dat 77. Wel toename van aantal intermediairs dat het goede antwoord geeft (2) vanaf belastingjaar vanaf belastingjaar vanaf belastingjaar 2014 oktober 2011 januari SBR wordt geen exclusief kanaal, het gebruik ervan blijft optioneel 8 28 weet niet 16

17 Men weet over het algemeen niet goed welke aangiften of rapportages al met SBR kunnen worden aangeleverd Van welke van de onderstaande aangiften en rapportages denkt u dat ze al met SBR kunnen worden aangeleverd? (n=280) aangifte inkomstenbelasting (IB) aangifte Omzetbelasting (OB) jaarrekeningen voor de Kamer van Koophandel aangifte Vennootschapsbelasting (VpB) 25 2 verkorte aangifte Vennootschapsbelasting (vvpb) 17 2 kredietrapportages aan banken verkorte aangifte Inkomstenbelasting (vib) opgave Intracommunautaire Prestaties (ICP) alle bovenstaande aangiften en rapportages 9 1 opgave omzetstatistieken voor het CBS 8 12 opgave productiestatistieken voor het CBS 8 10 opgave investeringsstatistieken voor het CBS 7 8 geen van deze 5 7 weet niet oktober 2011 januari 2011 Accountants (40), leden van branche- en koepelverenigingen (5) en intermediars van grote organisaties (6) weten vaker dat jaarrrekeningen al conform SBR kunnen worden aangeleverd aan de KvK. Administrateurs en boekhouders weten vaker dat de VpB (1) en IB (1) al conform SBR kunnen worden aangeleverd. 17

18 De specifieke kennis over het gebruik van Digipoort en PKI overheid is de afgelopen maanden toegenomen Om berichten conform SBR te versturen worden berichten verstuurd via Digipoort. Wist u dat? (indien SBR bekend; n=212) Om berichten conform SBR te versturen dient gebruik te worden gemaakt van een PKI overheid certificaat. Wist u dat? (indien SBR bekend; n=212) oktober 2011 ja nee januari 2012 oktober 2011 ja nee januari

19 Een derde van de intermediairs is van plan het PKI overheid certificaat zelf te gaan aanschaffen; bij een derde wordt het door de softwareleverancier verschaft Hoe denkt u aan het PKI overheid certificaat te gaan beschikken? (n=200) Wanneer denkt u het PKI overheid certificaat aan te gaan vragen? (n=159) door softwareleverancier verschaft 4 zelf aanschaffen weet niet anders door serviceprovider verschaft oktober 2011 januari e kwartaal e kwartaal 2012 e kwartaal e kwartaal 2012 in van de intermediairs weet nog niet wanneer ze het PKI overheid certificaat gaan aanvragen. 19

20 Het kennisniveau over het gebruik van Digipoort en PKI Overheid is bij kleine organisaties en niet-leden lager dan bij andere groepen Kennis gebruik Digipoort en PKI Overheid klein middelgroot groot accountantskantoor advies kantoor administratiekantoor weet van gebruik Digipoort weet van gebruik PKI Overheid lid geen lid 20

21 Communicatie 21

22 Digitale nieuwsbrief blijft populairste communicatiemiddel en toename behoefte aan voorlichtingsbijeenkomsten Op welke wijze wilt u informatie over SBR ontvangen? (meer antwoorden mogelijk; n=206) nieuwsbrief voorlichtingsbijeenkomsten internet brief / folder cursussen / trainingen artikelen vakbladen De behoefte aan voorlichtingsbijeenkomsten is met 11 toegenomen. De behoefte aan informatie via brieven en folders is met 10 afgenomen. Intermediairs van grote organisaties (27) hebben vaker een voorkeur voor informatie via artikelen in vakbladen. persoonlijke contacten 8 7 anders oktober 2011 januari

23 Er is een sterk groeiende behoefte aan informatie over softwarepakketten, de rol van certificaten, het gebruik van Digipoort en aan voorbeelden uit de praktijk beschikbaarheid software pakketten specifieke toepassingsmogelijkheden consequenties en impact van werken met SBR de rol van certificaten bij aanlevering conform SBR Over welke van de volgende onderwerpen mist u nog informatie? (indien SBR bekend; meer antwoorden mogelijk; n=212) gebruik Digipoort praktijkvoorbeelden andere intermediairs SBR in het algemeen ik mis geen informatie anders De informatiebehoefte met betrekking tot softwarepakketten is met 9 gegroeid. De informatiebehoefte over de rol van certificaten is met 12 toegenomen. De informatiebehoefte over het gebruik van Digipoort is met 15 toegenomen. De behoefte aan voorbeelden uit de praktijk is met 15 gestegen oktober 2011 januari

24 Liefst wil men de informatie ontvangen van de Belastingdienst, daarnaast van koepels en softwareleveranciers Informatiebehoefte koepel of branche organisaties Belastingdienst KVK SBR Software leverancier SBR algemeen (n=92) praktijkvoorbeelden (n=95) Digipoort (n=116) certificaten (n=115) consequenties en impact SBR (n=118) toepassingsmogelijkheden (n=119) software pakketten (n=122) Branche- en koepelleden hebben duidelijke voorkeur om geïnformeerd te worden via de koepels, veelal meer dan door de Belastingdienst en softwareleveranciers 24

25 Veel intermediairs zien instructies van hun softwareleverancier als de beste manier om hun kennis over SBR te vergroten Op welke wijze zou de kennis over SBR volgens u binnen uw onderneming of organisatie het beste kunnen worden vergroot? (meer antwoorden mogelijk; n=280) door instructie van mijn softwareleverancier trial and error: gewoon aan de slag gaan niet gevraagd in oktober Het aantal intermediairs dat via trial and error haar kennis over SBR wil vergroten, is met 14 afgenomen. volgen van cursussen verspreiden van informatie door derden anders, namelijk weet niet van de intermediairs van middelgrote organisaties heeft behoefte aan instructies van hun softwareleverancier. Die behoefte is bij de andere groepen kleiner. van de intermediairs van kleine organisaties vindt trial and error de beste manier. Dat is een relatief laag percentage. inhuren externe deskundigen oktober 2011 januari

26 De Intermediairdagen zijn goed bezocht, maar hebben niet tot een significante toename van kennis over SBR geleid Heeft u of iemand anders uit uw organisatie in het najaar van 2011 de Intermediairdagen van de Belastingdienst bezocht? (n=280) In welke mate heeft deze bijeenkomst uw kennis over SBR vergroot? (alleen indien Intermediairdagen bezocht; n=125) De Intermediairdagen werden het best bezocht door koepel- en verenigingsleden (5) en intermediairs van grote organisaties (56) Niet-leden (8) hebben de Intermediairdagen minder vaak bezocht dan koepelen verenigingsleden van de intermediairs die precies weten wat SBR is en de Intermediairdagen hebben bezocht, geeft aan dat de Intermediairdagen hun kennis over SBR hebben vergroot. Er zijn verder geen significante verschillen tussen de groepen. Intermediairdagen Intermediairdagen wel bezocht niet bezocht (zeer) weinig niet veel, niet weinig (zeer) veel weet niet 26

27 SBR Voorlichtingsbijeenkomsten zijn door 15 van de intermediairs bezocht, bij de helft leidde dit tot een flinke toename van de kennis over SBR Heeft u of iemand anders uit uw organisatie in het najaar van 2011 een SBR voorlichtingsbijeenkomst bezocht? (n=280) In welke mate heeft deze bijeenkomst uw kennis over SBR vergroot? (alleen indien Intermediairdagen bezocht; n=125) De SBR Voorlichtingsdagen werden het best bezocht door koepel- en verenigingsleden (28) en accountants (1) Niet-leden (6) hebben de voorlichtingsdagen nauwelijks bezocht van de intermediairs die precies weten wat SBR is en een voorlichtingsbijeenkomst hebben bezocht, geeft aan dat dit hun kennis over SBR heeft vergroot. Er zijn verder geen significante verschillen tussen de groepen. SBR Voorlichtingsbijeenkomst wel bezocht niet bezocht weet niet SBR Voorlichtingsbijeenkomst (zeer) weinig niet veel, niet weinig (zeer) veel 27

28 Huidige praktijk 28

29 Groei organisaties die al zijn gestart met de voorbereiding op de invoering van SBR Is uw organisatie al bezig met de implementatie van SBR? (indien SBR bekend; n=212) Wanneer is uw organisatie van plan het onderzoek naar de mogelijkheden en impact van SBR te starten? (nog niet gestart met onderzoek, maar gaat dat wel doen; n=94) is nog niet met een onderzoek gestart, maar gaat dat wel doen 45 6 nog in 2011 niet meer van toepassing in gaat zich niet voorbereiden op de invoering van SBR 1 14 eerste helft is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden en impact van SBR 1 8 tweede helft is bezig met de implementatie 6 15 eerste helft werkt in de praktijk al met SBR 2 tweede helft weet niet 6 12 weet niet oktober 2011 januari 2012 oktober 2011 januari

30 Minder dan de helft van de intermediairs is lid van een beroepsorganisatie, een kwart van de organisaties is aangesloten bij een branche- of koepelorganisatie Van welke van de onderstaande beroeps-organisaties zijn professionals binnen uw organisatie lid? (meer antwoorden mogelijk; n=280) Van welke van de onderstaande branche- en koepelorganisaties is uw organisatie lid? (meer antwoorden mogelijk; n=280) NBA NOB RB geen lid SRA NOAB NOVAK geen lid 58 van de intermediairs is geen lid van een beroeps-, branche-, of koepelorganisatie. 42 is wel lid van een beroepsorganisatie en/of branche-, of koepelorganisatie. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met de vorige meting 0

31 Jaarstukken voor de KVK worden nu vooral nog per post gestuurd Via welk kanaal worden de jaarstukken die u opmaakt voor de Kamer van Koophandel ingediend? (n=280) Beschikt uw kantoor over een boekhoud- of rapportagepakket om een SBR deponering bij de KvK te kunnen doen? (n=24) via de post niet van toepassing via anders, namelijk ( ) via een portal (in PDF) ja weet niet of pakket SBR al ondersteunt nee anders 4 78 heeft nog geen concrete plannen of weet niet wanneer ze de eerste deponering bij de KvK gaan doen. 15 wil het over zes maanden tot een jaar van nu doen. 64 gaat de stukken direct vanuit de boekhoud- of rapportagesoftware namens de klant versturen, 15 zet het klaar op een klantportal, waarna de klant de verzending zelf regelt. 1

32 Statistiekopgaven aan het CBS worden vooral digitaal via de website verstuurd Op welke wijze worden de statistiekopgaven van uw klanten aangeleverd bij het CBS? (n=280) Wie levert de gegevens aan bij het CBS? (n=212) digitaal, via de website 55 6 niet van toepassing op papier 14 digitaal, via softwarepakket anders, namelijk ( ) ikzelf klant anders 2

33 Circa een derde van de intermediairs verwacht dat SBR het aanleveren van gegevens bij het CBS en/of de KvK gemakkelijker maakt Verwacht u dat het gebruik van SBR voor het inzenden van de jaaropgaven aan de KvK en/of gegevens voor het CBS gemakkelijker of moeilijker maakt? (KvK, n=175; CBS, n=212) Centraal Bureau voor de Statistiek 5 27 Kamer van Koophandel Vooral kleine organisaties (KvK, 25 en CBS, 1) lijken niet te weten of te kunnen inschatten of aanlevering conform SBR het werk makkelijker of moeilijker maakt veel gemakkelijker gemakkelijker niet gemakkelijker, niet moeilijker moeilijker veel moeilijker weet niet

34 Einde 4

Monitor Standard Business Reporting

Monitor Standard Business Reporting Monitor Standard Business Reporting September 2013 Ondernemers Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Onderzoeksverantwoording Monitor Standard Business Reporting Rapportage Ondernemers 3. Samenvatting en aanbevelingen

Nadere informatie

Monitor Standard Business Reporting. Ref.nr: O&M / 23012 / 13053 E

Monitor Standard Business Reporting. Ref.nr: O&M / 23012 / 13053 E Monitor Standard Business Reporting September 2013 Intermediairs Ref.nr: O&M / 23012 / 13053 E Inhoudsopgave 1. Doelstelling Monitor Standard Business Reporting Nameting 2. Onderzoeksverantwoording 3.

Nadere informatie

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Inleiding SBR, doelstelling en verplichtstelling SBR SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages 2 Standard Business Reporting Programma Waarom

Nadere informatie

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Koepels: keuzes die de Intermediair kan maken SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages Het belang van SBR Wat vinden de kantoor- en beroepsorganisaties

Nadere informatie

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Vanaf 2017 (boekjaar 2016) is het zover. Jaarrekeningen kunnen alleen nog maar via Standard Business Reporting worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Nadere informatie

Welkom op de SBR. Aansluitdagen 2012. U bent aan zet!

Welkom op de SBR. Aansluitdagen 2012. U bent aan zet! Welkom op de SBR Aansluitdagen 2012 U bent aan zet! 2 Hans Maat Dagvoorzitter 3 Reageer en doe mee, U bent aan zet! Twitter #SBR_NL12 Vragen en stellingen Sms 2255 SBR uw bericht www.sendc.com

Nadere informatie

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Belastingdienst: invoering verplichtstelling en overgang van BAPI naar SBR SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages Agenda Huidige aanlevering

Nadere informatie

De Nederlandse taxonomie wordt uitgebreid met berichtsoorten die nu al wel in BAPI aanwezig zijn, maar nog niet in XBRL.

De Nederlandse taxonomie wordt uitgebreid met berichtsoorten die nu al wel in BAPI aanwezig zijn, maar nog niet in XBRL. IB en VPB aangiftes in 2013 niet meer via BAPI In 2013 fiscale aangiftes IB en VPB aanleveren via Digipoort en niet meer via BAPI Op dit moment is vanuit de overheid besluitvorming onderhanden om Digipoort

Nadere informatie

UNIT4 Accountancy Tour

UNIT4 Accountancy Tour Software Vooruitgedacht UW TOEGEVOEGDE WAARDE MET SBR UNIT4 SBR Manager SBR WORDT DE STANDAARD MONITOR SBR vanaf 1 januari 2013 is SBR het exclusieve aangiftekanaal voor IB- en VpB-aangifte AGENDA SBR,

Nadere informatie

SBR in Bedrijf SBR en de Belastingdienst

SBR in Bedrijf SBR en de Belastingdienst SBR in Bedrijf SBR en de Belastingdienst 7 maart 3 Dr. Eric Melse MBA Senior Researcher, CAREM e.melse@hva.nl De maatschappelijke relevantie van SBR bij de Belastingdienst januari 4 OB & Intracommunautaire

Nadere informatie

XBRL (extensible Business Reporting Language)

XBRL (extensible Business Reporting Language) .Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED 9 maart 2010 Wie gebruikt XBRL in de praktijk en waarvoor? Wie gaat XBRL dit jaar daadwerkelijk gebruiken? Samenval commerciële- en fiscale jaarrekening Op 28

Nadere informatie

Aan de slag met SBR. SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011. Inleiding. Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages

Aan de slag met SBR. SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011. Inleiding. Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages Aan de slag met SBR Inleiding SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages 2 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse

Nadere informatie

Aansluiten op SBR voor de aangiften IB/VpB

Aansluiten op SBR voor de aangiften IB/VpB Aansluiten op SBR voor de aangiften IB/VpB Voor aangiften IB en VpB die system-to-system worden ingediend is SBR via Digipoort per 1 januari 2013 het exclusieve aanleverkanaal. In 3 praktische stappen

Nadere informatie

Handboek voor intermediairs

Handboek voor intermediairs Handboek voor intermediairs Over het handboek Over XBRL is de afgelopen jaren al veel gesproken en geschreven. In veel gevallen ging het dan over uitleg van de techniek achter XBRL en ontwikkelingen in

Nadere informatie

Aansluiten op SBR voor de aangiftes IB/VpB

Aansluiten op SBR voor de aangiftes IB/VpB Aansluiten op SBR voor de aangiftes IB/VpB Voor aangiftes IB en VpB die system-to-system worden ingediend is SBR via Digipoort per 1 januari 2013 het exclusieve aanleverkanaal. In 3 praktische stappen

Nadere informatie

Praktijkdag RGS en SBR Erik van der Klei Hoevelaken, 20 april 2016

Praktijkdag RGS en SBR Erik van der Klei Hoevelaken, 20 april 2016 Praktijkdag RGS en SBR Erik van der Klei Hoevelaken, 20 april 2016 1 Agenda 1 SBR Banken 2 Stand van zaken 3 Aansluiten op SBR Banken 4 Vragen 1. SBR Banken 3 FRC en haar producten FRC Doe-het-zelf Ondernemers

Nadere informatie

Enquête SBR in Bedrijf Conferentie Standaard met SBR

Enquête SBR in Bedrijf Conferentie Standaard met SBR Enquête SBR in Bedrijf Conferentie Standaard met SBR 30 januari 2013 Eric Melse, senior researcher Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM) e.melse@hva.nl 1 Motivatie 1 januari 2013

Nadere informatie

Elektronische aangifte verplicht vanaf 1 januari 2005

Elektronische aangifte verplicht vanaf 1 januari 2005 2004 Elektronische aangifte verplicht vanaf 1 januari 2005 Vanaf 1 januari 2005 zijn ondernemers verplicht om belasting elektronisch aan te geven. Wat verandert er voor u? En hoe bereidt u zich daarop

Nadere informatie

Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen?

Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen? Coevorden, juni 2010 Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen? Het aanbod van fiscale aangiftesoftware is in de vorige eeuw alleen maar gedaald. De afgelopen jaren kunnen

Nadere informatie

Rapport externe verslaggeving

Rapport externe verslaggeving 1. De jaarrekening 2. Aangifte Vennootschapsbelasting 3. Kredietrapportages 4. Overige vormen van externe verslaggeving Rapportagesoftware en SBR Leverancier Jaarrekening KvK VpBaangifte Kredietrapportage

Nadere informatie

Elektronisch aangeven voor ondernemers

Elektronisch aangeven voor ondernemers Elektronisch aangeven voor ondernemers Vanaf 1 januari 2005 bent u als ondernemer verplicht om elektronisch aangifte te doen. Wat betekent dit voor u? En hoe bereidt u zich daarop voor? 12345 Inhoud 1

Nadere informatie

SBR Direct Het nieuwe aanleverportaal voor ondernemers. Conferentie SBR, the next step Hogeschool van Amsterdam Arnold Esser, ING/FRC, 20 juni 2013

SBR Direct Het nieuwe aanleverportaal voor ondernemers. Conferentie SBR, the next step Hogeschool van Amsterdam Arnold Esser, ING/FRC, 20 juni 2013 SBR Direct Het nieuwe aanleverportaal voor ondernemers Conferentie SBR, the next step Hogeschool van Amsterdam Arnold Esser, ING/FRC, 20 juni 2013 Inhoud 4 Wat is SBR? 5 Wat is het doel van SBR? 6 Historie

Nadere informatie

Panelonderzoek SBR & eherkenning

Panelonderzoek SBR & eherkenning Panelonderzoek SBR & eherkenning Geacht panellid, In september 2014 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een onderzoek over SBR & eherkenning. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

Nadere informatie

Hoe regelt u binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken?

Hoe regelt u binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken? Hoe regelt u binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken? EHBA-actie verlengd tot 1 juli 2017 HOE REGELT U BINNEN TWEE UUR DE AANSLUITING OP SBR BANKEN? Nog geen twee uur duurt de aansluiting op SBR Banken

Nadere informatie

SBR in de praktijk. De heilige graal? mr. André Bos AA RB

SBR in de praktijk. De heilige graal? mr. André Bos AA RB SBR in de praktijk De heilige graal? mr. André Bos AA RB Introductie Samenstelpraktijk, nadruk op fiscale en juridische dienstverlening Kantoor te Oosterhout en Bosschenhoofd (Vliegveld Breda Airport)

Nadere informatie

Aansluitnotitie. Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV) voor ondernemers. Versie 1.1 Mei 2013

Aansluitnotitie. Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV) voor ondernemers. Versie 1.1 Mei 2013 Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV) voor ondernemers Versie 1.1 Mei 2013 Financiële Rapportages Coöperatief B.A. Bijlmerdreef 24 ACT A.03.078 1102 CT Amsterdam Zuidoost I www.sbrbanken.nl

Nadere informatie

SBR is een paradigmashift - Financial Systems Beurs -

SBR is een paradigmashift - Financial Systems Beurs - SBR is een paradigmashift - Financial Systems Beurs - 21 mei 2015 John Sloof, beleidsadviseur Handelsregister Kamer van Koophandel SBR is een paradigmashift Inhoud: - SBR; de norm voor deponeren van de

Nadere informatie

Dit document beschrijft in het kort de activatie van uw DigiPoort certificaat in SBO.

Dit document beschrijft in het kort de activatie van uw DigiPoort certificaat in SBO. Dit document beschrijft in het kort de activatie van uw DigiPoort certificaat in SBO. SBR De Belastingdienst hanteert per 1 januari 2013 Standard Business Reporting (SBR) als het exclusieve aanleverkanaal

Nadere informatie

Hoe regel je binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken?

Hoe regel je binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken? Hoe regel je binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken? HOE REGEL JE BINNEN TWEE UUR DE AANSLUITING OP SBR BANKEN? Nog geen twee uur duurt de aansluiting op SBR Banken gemiddeld. Ten minste, als je

Nadere informatie

Starten met elektronisch aangeven

Starten met elektronisch aangeven Starten met elektronisch aangeven Bereidt u voor! Vanaf 1 januari 2005 zijn ondernemers die binnenlands belastingplichtig zijn, verplicht hun aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting

Nadere informatie

Arvum Accountants, het virtuele Accountantskantoor van de Hogeschool van Amsterdam

Arvum Accountants, het virtuele Accountantskantoor van de Hogeschool van Amsterdam Arvum Accountants, het virtuele Accountantskantoor van de Hogeschool van Amsterdam Naam: Studentnummer: 506867 Collegejaar: 2011/2012 Semester: Tweede semester Begeleidend docent: L.G. Rijnberg Arvum Accountants,

Nadere informatie

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u?

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? Makkelijker, sneller, betrouwbaarder en dus goedkoper aan administratieve verplichtingen voldoen! www.xbrlvoorondernemers.nl BESPAREN OP UW ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

De jaarrekening via SBR

De jaarrekening via SBR De jaarrekening via SBR Presentatie voor Financial Systems 6 juni 2013 Door: Jacques Urlus Het wonder van internet 2 Standard Business Reporting Programma extensible Business Reporting Language XBRL is

Nadere informatie

Kredietrapportages via SBR Banken Presentatie voor het Kennisplatform administratieve software. 24 juni 2014, Baarn Arnold Esser, FRC

Kredietrapportages via SBR Banken Presentatie voor het Kennisplatform administratieve software. 24 juni 2014, Baarn Arnold Esser, FRC Kredietrapportages via SBR Banken Presentatie voor het Kennisplatform administratieve software 24 juni 2014, Baarn Arnold Esser, FRC Inhoud 3 Wat is SBR? 4 Wat is het doel van SBR? 5 Historie SBR 6 Hoe

Nadere informatie

1. Uw software moet de betreffende aangiftes in XBRL-formaat kunnen aanmaken.

1. Uw software moet de betreffende aangiftes in XBRL-formaat kunnen aanmaken. Is mijn softwareleverancier SBR-ready? November 2012, Gerard Bottemanne, Menno Kooreman en Jaap Wassink De titel van dit artikel luidt is mijn softwareleverancier SBR-ready?. Deze vraag is niet zo eenduidig

Nadere informatie

SBR/XBRL als benchmark instrument voor het MKB Onderzoek naar de informatieketen voor branchespecifieke benchmarking met SBR/XBRL

SBR/XBRL als benchmark instrument voor het MKB Onderzoek naar de informatieketen voor branchespecifieke benchmarking met SBR/XBRL SBR/XBRL als benchmark instrument voor het MKB Onderzoek naar de informatieketen voor branchespecifieke benchmarking met SBR/XBRL Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM) & Instant

Nadere informatie

NIEUWE STANDAARDEN VOOR COMMUNICATIE. Permanente PE Educatie. Ondernemingen houden een administratie bij. Niet alleen. SBR en XBRL

NIEUWE STANDAARDEN VOOR COMMUNICATIE. Permanente PE Educatie. Ondernemingen houden een administratie bij. Niet alleen. SBR en XBRL SBR en XBRL FINANCE CONTROL NIEUWE STANDAARDEN Informatiemanagement Permanente VOOR COMMUNICATIE De behoefte aan informatie van organisaties en stakeholders neemt nog steeds toe. Bestaande informatiesystemen

Nadere informatie

Aanmeldformulier open standaarden

Aanmeldformulier open standaarden Aanmeldformulier open standaarden Inleiding Door het invullen van het onderstaande aanmeldformulier kunt u standaarden aanmelden voor opname op de lijst met open standaarden die in Nederland onder het

Nadere informatie

PM-Software, kloppend hart van uw organisatie

PM-Software, kloppend hart van uw organisatie PM-Software, kloppend hart van uw organisatie Presentatie door: Renée van Gerven Ervégé Administratie en Belastingen Paul Davids Pro Management Software PM-SBR Kredietrapportage CRM + PM-Record Cijfers

Nadere informatie

Dienstverlening: vraag en antwoord

Dienstverlening: vraag en antwoord Dienstverlening: vraag en antwoord Informatie en ondersteuning door de Belastingdienst Vanaf het begin van 2004 communiceert de Belastingdienst met de markt over elektronisch aangeven. In eerste instantie

Nadere informatie

Machtigingen voor Serviceberichten Aanslag Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Machtigingen voor Serviceberichten Aanslag Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting Machtigingen voor Serviceberichten Aanslag Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting U kunt digitaal gegevens krijgen van de aanslagen die de Belastingdienst naar uw klanten stuurt. Uw klant moet daarvoor

Nadere informatie

Verandering in de relatie met de cliënt

Verandering in de relatie met de cliënt Verandering in de relatie met de cliënt Elektronisch aangeven: Hoe werkt dat? Het zakenverkeer over de elektronische snelweg groeit. De snelheid van communiceren neemt toe en fysieke afstand is niet langer

Nadere informatie

Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas

Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Onderzoeksverantwoording 3. Samenvatting 4. Resultaten 5. Bijlagen (open antwoorden,

Nadere informatie

Standard Business Reporting

Standard Business Reporting Standard Business Reporting Een geheim succes Peter Veld 6 februari 2014 Inhoud Historie en ontwikkelpad SBR SBR: inhoud en effect Van concept voor samenwerking naar uitvoering Standaardisatie, vereenvoudiging

Nadere informatie

SBR Whitepaper SBR. één bron, meerdere rapportages, vele mogelijkheden

SBR Whitepaper SBR. één bron, meerdere rapportages, vele mogelijkheden SBR Whitepaper SBR één bron, meerdere rapportages, vele mogelijkheden 1. Inleiding inhoud Het jaar 2014 wordt een cruciaal jaar voor Standard Business Reporting (SBR). Voor steeds meer financiële rapportages

Nadere informatie

Belastingdienst. Diensten aan softwareontwikkelaars

Belastingdienst. Diensten aan softwareontwikkelaars Belastingdienst Diensten aan softwareontwikkelaars Diensten aan softwareontwikkelaars De Belastingdienst ondersteunt softwareontwikkelaars bij de ontwikkeling van software voor digitaal berichtenverkeer

Nadere informatie

Auditfile platform XAF 3.2. Optimaal werkende administratieve keten. Fred van Ipenburg f.van.ipenburg@belastingdienst.nl

Auditfile platform XAF 3.2. Optimaal werkende administratieve keten. Fred van Ipenburg f.van.ipenburg@belastingdienst.nl Optimaal werkende administratieve keten Fred van Ipenburg f.van.ipenburg@belastingdienst.nl 85 deelnemers met name accountants Verreweg de meeste werkzaam in de samenstelpraktijk. Lid van: NOAB NOVAK Auxilium

Nadere informatie

Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam (HVA)

Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam (HVA) Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam (HVA) 2012 Instant reporting pagina 1 van 36 Programma 1. Wat is Standard Business Reporting

Nadere informatie

Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers. Rapportage november 2015

Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers. Rapportage november 2015 Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers Rapportage november 2015 Inhoudsopgave pagina Samenvatting 3 Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers Achtergrond en onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Het onderzoek SBR in Bedrijf

Het onderzoek SBR in Bedrijf Het onderzoek SBR in Bedrijf Conferentie SBR, the next step 20 juni 2013 Jesse Weltevreden, Lector Online Ondernemen Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM) j.weltevreden@hva.nl 1

Nadere informatie

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? AL 549-1Z*10FD

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? AL 549-1Z*10FD 12345 Digitaal aangeven Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 1 Digitaal aangifte doen Als ondernemer bent u verplicht om digitaal aangifte te doen.

Nadere informatie

Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht voor ondernemers

Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht voor ondernemers Regelingen en voorzieningen CODE 3.3.2.5 Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht voor ondernemers brochure bronnen Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht; www.antwoordvoorbedrijven.nl

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Innovatie boekhoudsoftware en ontbrekende functies

Onderzoeksbureau GBNED Innovatie boekhoudsoftware en ontbrekende functies Op basis van Gids boekhoudsoftware 2014. Door Gerard Bottemanne, GBNED 22 mei 2014 Wie kent een compleet boekhoudpakket? Welke functies ontbreken in uw boekhoudpakket? Gids boekhoudsoftware 2014 1. ZZP'ers

Nadere informatie

Kernboodschappengids. Standard Business Reporting

Kernboodschappengids. Standard Business Reporting Kernboodschappengids Standard Business Reporting September 2010 1 Over deze gids Dit document bevat de kernboodschappen rond Standard Business Reporting: de aanpak, de methodiek en het programma. De boodschappen

Nadere informatie

Adbeco en eherkenning Ervaringen uit de praktijk. www.adbeco.com

Adbeco en eherkenning Ervaringen uit de praktijk. www.adbeco.com Adbeco en eherkenning Ervaringen uit de praktijk Inhoud presentatie Even voorstellen Strategische visie Concrete doelen Randvoorwaarden Ervaringen Afsluiting Even voorstellen M.J. (Marcel) Brust AA CB

Nadere informatie

INFORMATIE EERDERE UPDATES PRIMACCOUNT FISCAALMANAGER EN RELATIEMANAGER

INFORMATIE EERDERE UPDATES PRIMACCOUNT FISCAALMANAGER EN RELATIEMANAGER INFORMATIE EERDERE UPDATES PRIMACCOUNT FISCAALMANAGER EN RELATIEMANAGER HIERONDER LEEST U DE UPDATE INFORMATIE OVER DE VOORGAANDE VERSIES VAN DIT JAAR. INHOUD FiscaalManager update 06-02-2014 (Internetupdate)...

Nadere informatie

Bron: Accountant Adviseur, nr 4 2009. XBRL: stand van zaken

Bron: Accountant Adviseur, nr 4 2009. XBRL: stand van zaken Bron: Accountant Adviseur, nr 4 2009 XBRL: stand van zaken Onder het motto Meten is weten is onderzoeksbureau GBNED, in samenwerking met XBRL Nederland, eind vorig jaar gestart met de XBRL Monitor. De

Nadere informatie

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte?

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 12345 Digitaal aangeven Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 1 Digitaal aangifte doen Als ondernemer bent u verplicht om digitaal aangifte te doen.

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

RapportagePortaal. Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) voor kredietrapportage aan uw bank

RapportagePortaal. Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) voor kredietrapportage aan uw bank RapportagePortaal De standaard voor ondernemers Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) voor kredietrapportage aan uw bank Minder tijd voor uw administratie, meer tijd om te ondernemen Efficiënter aanleveren

Nadere informatie

XBRL als integratiemiddel in vwia VpB en Kredietrapportage

XBRL als integratiemiddel in vwia VpB en Kredietrapportage als integratiemiddel in vwia VpB en Kredietrapportage Wilko Stronks directeur De Corridor 5A 3126 ZA Breukelen www.reeleezee.nl T: +31 (0)346 25 80 80 F: +31 (0)346 25 80 81 INHOUD Introductie Voorwaarden

Nadere informatie

CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 SBR-kredietrapportages 7 januari 2016

CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 SBR-kredietrapportages 7 januari 2016 Dit document maakt gebruik van bladwijzers CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 7 januari 2016 Consultatieperiode loopt tot 12 februari 2016. CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 NBA-handreiking

Nadere informatie

Aan de slag met SBR voor Kredietrapportages

Aan de slag met SBR voor Kredietrapportages Aan de slag met SBR voor Kredietrapportages Paul Staal, lid Dagelijks Bestuur FRC 17 April 2012 ICT Accountancy praktijkdag: digitaal dossier en werkprogramma's Inhoud Doel van SBR Hoe werkt SBR? Het Stappenplan

Nadere informatie

SBR AAN DE BRON, de belofte. Wilko Stronks, Reeleezee

SBR AAN DE BRON, de belofte. Wilko Stronks, Reeleezee AAN DE BRON, de belofte Wilko Stronks, Reeleezee aan de bron Het proces en IT inrichting Behoefte aan meer efficiency Kansen op meer dienstverlening aan de bron De belofte Oplossing? Comptabele gegevens

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers

Dit document maakt gebruik van bladwijzers Dit document maakt gebruik van bladwijzers NBA-handreiking 1114 26 mei 2016 NBA-handreiking 1114 NBA-handreiking 1114: Van toepassing op: De accountant die betrokken is bij SBR-kredietrapportages in de

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Type beleggingsverzekering en wijze van afsluiten Kennis van- en informatie over de

Nadere informatie

XBRL / SBR. ICT Financials Seminar. 29 november 2012. Jan Pasmooij. Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages

XBRL / SBR. ICT Financials Seminar. 29 november 2012. Jan Pasmooij. Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages / SBR ICT Financials Seminar 29 november 2012 Jan Pasmooij Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages Inhoud Invoering /SBR een feit in internationaal perspectief Waarom /SBR?

Nadere informatie

Accountant van de toekomst

Accountant van de toekomst Accountant van de toekomst De informatiebehoefte van de MKBondernemer en de rol die de accountant hierin kan spelen Ayse Selvili en Tiesan Landman In opdracht van: 1 Voorwoord Wij zijn twee studenten die

Nadere informatie

Presentatie functionaliteiten ADX. Rob Aengenent

Presentatie functionaliteiten ADX. Rob Aengenent Welkom Presentatie functionaliteiten ADX Rob Aengenent fiscale software portaal software Presentatie Accordering Samenwerken Workflow Digitale handtekening Vragenlijsten Digitaal dossier Extracomptabele

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van de aangifte VPB en IB-winst via SBR-berichten voor benchmarking

De toegevoegde waarde van de aangifte VPB en IB-winst via SBR-berichten voor benchmarking nummer 9 MBB september 2014 De toegevoegde waarde van de aangifte VPB en IB-winst via SBR-berichten voor 369 Dr. E. Melse MBA en dr. J.W.J. Weltevreden 1 Sinds 1 januari 2013 moeten bedrijven of hun accountants,

Nadere informatie

Leaflet. Consolit: Accountancypartner van Visma Software. Ontdek wat Consolit voor u als administratie- of accountantskantoor kan betekenen...

Leaflet. Consolit: Accountancypartner van Visma Software. Ontdek wat Consolit voor u als administratie- of accountantskantoor kan betekenen... ACCOUNTANCY SBR SAMENSTELPRAKTIJK ACCOUNTVIEW GO ACCOUNTANCY NBA BELASTINGAANGIFTE administratie SBR werkprogramma ACCOUNTVIEW GO werkprogramma ACCOUNTANCY XBRL SAMENSTELPRAKTIJK belastingadvies ACCOUNTANCYREGELING

Nadere informatie

Overgang naar elektronische aangifte via Digipoort

Overgang naar elektronische aangifte via Digipoort Overgang naar elektronische aangifte via Digipoort Pagina 1 van 13 1 maart 2014 Inhoud 1. SBR en Digipoort... 3 2. De aangifte omzetten naar SBR... 4 3. De aangifte genereren... 6 3.1. Aangifte omzetbelasting

Nadere informatie

Aanvraagformulier Erkenning als RB-kantoor. Toelichting

Aanvraagformulier Erkenning als RB-kantoor. Toelichting Aanvraagformulier Erkenning als RB-kantoor Toelichting Vanuit het RB willen we de RB stevig in de markt zetten. Hier hebben wij uw hulp bij nodig. Wordt uw onderneming een RB-kantoor? Welke voordelen heeft

Nadere informatie

SBR Assurance. Oplossing Deponeren jaarrekening met verklaring

SBR Assurance. Oplossing Deponeren jaarrekening met verklaring SBR Assurance Oplossing Deponeren jaarrekening met verklaring 30 januari 2014 Agenda van vandaag 1. Achtergrond 2. Oplossing Deponeren jaarverantwoording met verklaring 3. Informatie over de pilot 4. Afsluiting

Nadere informatie

De nieuwe wet DBA: kennis, houding en gedrag. De nieuwe wet DBA: kennis, houding en gedrag

De nieuwe wet DBA: kennis, houding en gedrag. De nieuwe wet DBA: kennis, houding en gedrag Contents 1 Kennis 4 2 Houding 8 3 Gedrag 12 4 Bijlage 14 2 Leeswijzer Doelgroep In dit rapport zijn twee doelgroepen gedefinieerd; zzp ers en organisaties. De groep organisaties bestaat uit mensen die

Nadere informatie

Propositie MijnAccorderingService

Propositie MijnAccorderingService Propositie MijnAccorderingService Datum: 14-06-2016 AC Portal B.V. ING Bank: NL73 INGB 0683 5206 52 www.acportal.nl Het Sterrenbeeld 17a KvK-nr: 8067547 info@acuity.nl 5215 MK s Hertogenbosch BTW-nr: 8024.28.009.B.01

Nadere informatie

2. Verslag en actiepunten beconoverleg d.d. 10 juni 2011

2. Verslag en actiepunten beconoverleg d.d. 10 juni 2011 Vergadering BECON-overleg vrijdag 16 september 2011 Aanwezig Vertegenwoordigers NOB, RB, SRA, NBA, NOAB Namens de Belastingdienst vertegenwoordigers van: MT DGBEL, DGBEL, MT BCA, BCA/Oswo, Domein Dienstverlening,

Nadere informatie

De status van XBRL/SBR binnen de rapportageketen

De status van XBRL/SBR binnen de rapportageketen De status van XBRL/SBR binnen de rapportageketen Versie 1.0 maart 2010 Contactgegevens mark@xbrlvooraccountants.nl www.xbrlvooraccountants.nl 0628140579 Het rapport De status van XBRL/SBR binnen de rapportageketen

Nadere informatie

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE Auteur Gerard Huis in 't Veld Datum 10 februari 2017 Versie 1.0 1 Inleiding Dit document biedt een toelichting op de elektronische handtekening die wordt geleverd

Nadere informatie

Bancair Kwaliteitsraamwerk voor Kredietrapportages

Bancair Kwaliteitsraamwerk voor Kredietrapportages Bancair Kwaliteitsraamwerk voor Kredietrapportages van het Financiële Rapportages Coöperatief B.A. (FRC) Versie 1.0, 3 november 2017 Doelgroep, doel, verklarende woordenlijst Doelgroep: primair Intermediairs,

Nadere informatie

Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorziening Machine-2-Machine voor de intermediair

Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorziening Machine-2-Machine voor de intermediair Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorziening Machine-2-Machine voor de intermediair Versie 4.2 Aansluitnotitie Augustus 2016 Financiële Rapportages Coöperatief B.A. Bancaire Infrastructurele Voorziening

Nadere informatie

Naar aanleiding van het gesprek met mij en onze accountant ontvangt u hierbij ons voorstel aangaande de dienstverlening van Fydee Financiële Diensten.

Naar aanleiding van het gesprek met mij en onze accountant ontvangt u hierbij ons voorstel aangaande de dienstverlening van Fydee Financiële Diensten. [praktijknaam] [straatnaam en huisnummer] [postcode en plaatsnaam] Datum : [datum informatiebezoek] Betreft : offerte Fydee Financiële Diensten Geachte heer/mevrouw, Naar aanleiding van het gesprek met

Nadere informatie

Dit verslag, enkele presentaties en andere informatie over het platform wordt on-line bijgehouden op de website www.softwarepakket.

Dit verslag, enkele presentaties en andere informatie over het platform wordt on-line bijgehouden op de website www.softwarepakket. Verslag bijeenkomst Kennisplatform Administratieve Software Datum: 19 februari 2010 Door: Gerard Bottemanne Allereerst willen wij, Jelle Attema (ECP-EPN) en Gerard Bottemanne (GBNED) iedereen bedanken

Nadere informatie

CaseWare Nederland. Compliance en SBR. Alfred van der Vlis - Consultant

CaseWare Nederland. Compliance en SBR. Alfred van der Vlis - Consultant CaseWare Nederland Compliance en SBR Alfred van der Vlis - Consultant Introductie CaseWare CaseWare International, Canada: Ontwikkeling wereldwijd: CaseWare Working Papers Ontwikkelomgeving m.b.t. rapportage:

Nadere informatie

TECKNOW NEDERLAND B.V. Blad 1

TECKNOW NEDERLAND B.V. Blad 1 TECKNOW NEDERLAND B.V. Blad 1 Hierbij bestellen wij het Aangiftepakket Inkomstenbelasting Wij abonneren ons op uw aangifte pakket Inkomstenbelasting 2017 en sturen sturen als als bijlage het prijsberekeningformulier

Nadere informatie

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Water drinken Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Deelnemers In de eerste maanden van 215 hebben 339 ouders die de 5 Centra Jong (CJ) in Zaanstad bezochten een vragenlijst ingevuld over hun kind

Nadere informatie

Meerjaren projectplan Commissie MKB

Meerjaren projectplan Commissie MKB Meerjaren projectplan Commissie MKB Maart 2017 1 Digitalisering biedt kansen Digitalisering en robotisering zijn niet nieuw, maar de omvang en snelheid nemen in rap tempo toe. ERP-systemen en dashboarding

Nadere informatie

Belastingdienst. Diensten aan softwareontwikkelaars

Belastingdienst. Diensten aan softwareontwikkelaars Belastingdienst Diensten aan softwareontwikkelaars Diensten aan softwareontwikkelaars De Belastingdienst ondersteunt softwareontwikkelaars bij de ontwikkeling van software voor digitaal berichtenverkeer

Nadere informatie

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue

Nadere informatie

Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0

Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0 Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0 Eerste beschikbaarheid: 21 februari 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken

Nadere informatie

Monitor naleving rookvrije werkplek 2006

Monitor naleving rookvrije werkplek 2006 Monitor naleving rookvrije werkplek 2006 METINGEN 2004 EN 2006 B. Bieleman A. Kruize COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam:

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Hypotheken

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Hypotheken AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Hypotheken Augustus 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Hypotheeksluiters Oriëntatie-

Nadere informatie

SBR in de bancaire praktijk

SBR in de bancaire praktijk SBR in de bancaire praktijk Presentatie voor het Jaarcongres ICT Accountancy Arnold Esser, Programma Manager SBR bij de ING Leiden, 29 september 2011 Inhoudsopgave 1. Historie SBR voor banken 2. Het 4

Nadere informatie

Datum: 17 november 2010. Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam

Datum: 17 november 2010. Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam Datum: 17 november 2010 Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam Programma 1. Het expertisecentrum Instant Reporting 2. Stage+ traject

Nadere informatie

MINDER ADMINISTRATIEVE ROMPSLOMP; MEER TIJD OM TE ONDERNEMEN

MINDER ADMINISTRATIEVE ROMPSLOMP; MEER TIJD OM TE ONDERNEMEN Management control Standaard Bedrijfsrapportage (SBR) MINDER ADMINISTRATIEVE ROMPSLOMP; MEER TIJD OM TE ONDERNEMEN Uit wet- en regelgeving ontstaan rapportageverplichtingen. De omvang en diversiteit aan

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

Onderzoek. Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs

Onderzoek. Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs Onderzoek Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs Rapportage Publieksmonitor: module provisieverbod December 2012 Samenvatting (1/2) 1. Bekendheid provisieverbod laag Nog niet veel Nederlanders

Nadere informatie

Dia 1. Dia 2. Dia 3 SBR/XBRL. Uit de website van de Belastingdienst. Aan wie verstrekt een bedrijf gegevens?

Dia 1. Dia 2. Dia 3 SBR/XBRL. Uit de website van de Belastingdienst. Aan wie verstrekt een bedrijf gegevens? Dia 1 SBR/XBRL Of: innovatie van het verslaggevingsproces -- scholar -- IT A Basics en toepassing Informatie Technologie Versie 4.1 Sept 2014 Dia 2 Uit de website van de Bron: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdien

Nadere informatie