Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28"

Transcriptie

1 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker, maar wel voor de IT verantwoordelijken van de uitzendbedrijven die met Hi-Ant werken. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke toestemming van Prato in eender welke vorm verder gedistribueerd of reproduceerd worden. Deze teksten kunnen ook informatie bevatten van funktionaliteiten die niet van toepassing zijn op uw uitzendbedrijf en/of die enkel na bestelling geactiveerd worden. Het feit dat het uitzendbedrijf een onderhoudscontract en/of huurlicentie heeft lopen, impliceert geenszins het recht op de beschreven funktionaliteiten in dit document. Release Notes Hi-Ant 1/14

2 1. V BugFix : Ticket 49241: getpremiesastext Run time error, functie is niet aangepast aan de looncodes van 5 lang. De getpremiesastext functie zo aanpassen dat de looncodes 5 tekens lang mogen zijn ipv maar 4 lang Bugfix: Ticket 47416: Mailen vanuit hiant met twee personen in CC neemt het systeem niet over. Als er 2 personen in 'CC' stonden, werd de eerste persoon vervangen door de personen die in 'Aan' stonden. Technisch: In 'frmexternalmaildetail.vulrecipients' volgende code aangepast Select Case collmailrecipients.item(nrecptiter)(1, 4) Case 1 If dtbgeg(1).text = "" Then dtbgeg(1).text = collmailrecipients.item(nrecptiter)(1, 3) Else dtbgeg(1).text = dtbgeg(1).text & "; " & collmailrecipients.item(nrecptiter)(1, 3) End If Case 2 If dtbgeg(2).text = "" Then dtbgeg(2).text = collmailrecipients.item(nrecptiter)(1, 3) Else dtbgeg(2).text = dtbgeg(2).text & "; " & collmailrecipients.item(nrecptiter)(1, 3) End If Case 3 If dtbgeg(3).text = "" Then dtbgeg(3).text = collmailrecipients.item(nrecptiter)(1, 3) Else dtbgeg(3).text = dtbgeg(3).text & "; " & collmailrecipients.item(nrecptiter)(1, 3) End If End Select 1.3. Bugfix: Ticket & 49069: Sociale balans: gemiddeld aantal uitzendkrachten = 0 Voor de berekening van het gemiddeld aantal UZK werd gebruik gemaakt van het veld GUR ARB in de klantenfiche. Indien dit veld niet was ingevuld, werd het gemiddeld aantal UZK niet berekend. Dit is nu opgelost. Indien het veld GUR ARB niet is ingevuld, wordt het veld GUR BED gebruikt. Technisch: FrmKllst.MnuSocBal_click aangepast: Query aangepast zodat indien 'weekuren' niet is ingevuld het veld 'gurb' gebruikt wordt. case when kl.weekuren = 0 then kl.gurb else kl.weekuren end as gemuren Release Notes Hi-Ant 2/14

3 1.4. Bugfix: Ticket 48388: openen detail lijn van factuur, manuele factuur Indien men het vinkje Bewaren zonder wnnnr aanvinkt en dan bewaart, wordt de waarde weggeschreven voor de wnnr van deze factuurdetaillijn. Als de lijn nadien terug geopend wodt, is de wnnr leeg en staat het vinkje terug uit. Dit is nu opgelost. Als de lijn geopend wordt en de wnnr = , wodt het vinkje aangezet. Technisch: Code toegevoegd in: frmfactgegdetail.initform Bij het laden van een bestaand factuurdetail volgend check toegevoegd If rsfactd!wnnr = Then chkzonderwnnr.databasevalue = True Else chkzonderwnnr.databasevalue = False End If frmfactgegdetail LoadLookUpFields LoadLookUpbox Lubgeg(0): 4de query (voor het ophalen van de dbvalue) aangepast zodat ook de waarde wordt opgehaald. select * from ((select wnnr,naam + ' ' + voornaam + ' ' + initiaal as WnNaam,id from wn) union (select top as wnnr, '' as WnNaam, '' as id from wn)) as wnn where wnn.wnnr = #TEXTBOX# 1.5. Bugfix : Probleem bij zet terug op te faktureren bij prestaties van week 0 Indien men binnen het prestatie-ingavescherm zet terug op te faktureren (voor uzk of volledige klant) uitvoerde voor prestaties van week 0, gebeurde er niets. De oorzaak was dat in het verleden week 0 als een niet-geldige week werd beschouwd. Echter sinds de automatische splitsing bij jaarovergang is ingevoerd, kan er ook een week 0 voorkomen. De programmatie is aangepast zodat ook voor een week 0 zet terug op te faktureren kan uitgevoerd worden BugFix: Ticket 49302: Bug in batchmail Fout ORDER BY items must appear in the select list if SELECT DISTINCT is specified.. Deze fout treedt op bij het aanmaken en bewaren van mailings. Dit probleem komt enkel voor als in de properties van de database de compatibility level op SQL SERVER 2005 (90) staat. Release Notes Hi-Ant 3/14

4 Voorbeeld query: select distinct maildetail.id as MailDetailId, mailpart.text, maildetail.sender address, isnull(contactpersonen.naam, '') + ' ' + isnull(contactpersonen.voornaam, '') as Naam, maildetail. adres, code.omschr as Taal, MailDetail.LanguageId, Maildetail.Status, MailDetail.sendtimestamp from maildetail left join mailpart on maildetail.mailmainid = mailpart.mailmainid and parameterid = 3 and mailpart.languageid = maildetail.languageid left join code on code.cd = maildetail.languageid and cd_srt = '39' and cd_taal = 1 inner join contactpersonen on maildetail.recipientid = contactpersonen.id where maildetail.mailmainid = 18 order by contactpersonen.naam de order by in deze query moet vervangen worden door: order by snull(contactpersonen.naam, '') + ' ' + isnull(contactpersonen.voornaam, '') code is aangepast in frmhtmlbatchmail.generat query 1.7. Ticket 49293:Status Batchmail tussenscherm Indien men een mailing aanmaakt vanuit het klanten lijst scherm en er wordt niets geselecteerd bij status contactpersoon, moeten alle contactpersonen met mailing ja geselecteerd worden. Technisch: In frmhtmlbatchmailtussenscherm.cmbbewaar_click volgende code toegevoegd: If IsNull(lubgeg(1).DatabaseValue) Or lubgeg(1).databasevalue = "" Then partquery = "" Else partquery = " and contactpersonen.statusid = " & lw(lubgeg(1).databasevalue) End If Release Notes Hi-Ant 4/14

5 partquery wordt dan toegevoegd aan de query om de id s op te halen Ticket 44702: Opkuismodule voor het verwijderen van gegevens In het menu van het BatchMail overzicht scherm is er een item Verwijder mailings bijgekomen. Er is een nieuwe procedure toegevoegd aan de autotask die ervoor gaat zorgen dat de tabellen die te maken hebben met de batchmailing kunnen worden opgekuist. De procedure houdt rekening met onderstaande parameter. Param1 Param2 Param3 Waarde BatchMail VerwijderInfo Aantaldagen Aantal dagen dat mailings bewaard moeten worden. Enkel indien deze parameter bestaat, worden de mailings die ouder zijn dan het opgegeven aantal dagen verwijderd. Er worden records opgeruimd in volgende tabellen: MailParamVal MailDetail MailPart ExternalFiles MailMain De autotask wordt opgeroepen op volgende manier: ExecCmd App.Path & IIf(Right(App.Path, 1) <> "\", "\", "") & "autotask.exe UIC CLEANUPBATCHMAIL INI " & gglobalinica 1.9. JDE Export Aanpassing ( ) Nieuwe parameter bijmaken! om aan te geven of de aangemaakte file naar de ftp-server gekopieerd moet worden! EXPORT, JDE_FTP, * indien 1 dan files overzetten naar ftp! Export SD WERKSCHEMA Dienstenchequers (ticket 49037) Vroeger moest vast de waarde 00 doorgegeven worden, nu zou het dus voor dienstenchequers 02 moeten zijn op exportsddef tabel moet het veld aangepast worden van volgende kaartcode A20S 70 : NU een bepaald vast nr: 00 moet een formule worden! dus exporttype moet 'F' zijn ipv 'D' dus exportdata moet 'SD_WERKSCHEMA' ipv '00' deze aanpassing mag pas gebeuren als ze de nieuwe versie hebben!!!!!! in hiant Case "SD_WERKSCHEMA" If a_rspersoon!dienstencheque = 1 Then strwaarde = "02" Else strwaarde = "00" End If Release Notes Hi-Ant 5/14

6 toevoegen in frmexport - GetNewSDSigtkWaarde Aanpassing WerkgeversFiche (frmwggeg) ticket ( ) Aanpassen zodat de klanten zelf hun Belangrijkheidscode en FSO-codes kunnen onderhouden (RSZ GEGEVENS) Op de werkgeversfiche moet er ergens de mogelijkheid komen om Belangrijkheidscode en FSO-code in te geven (RSZ gegevens, deze worden 1 maal per jaar aan de werkgevers meegedeeld! (rond half maart) (enkel voor de klanten die DMFA draaien) De gegevens staan nu reeds in de WKC tabel! - Voor FSO (=Fonds Sluiting Ondernemingen) Cdkey 97 (dit is de tabrsz from sektie tabel) er moet dus een record komen voor iedere tabrsz-waarde die gevonden wordt op sektietabel keywaarde 100 (dit is de nummer van de Werkgever) cdsrt 2004 (vaste waarde) cd WG046 (vaste waarde) waarde O (de waarde die door de RSZ wordt meegedeeld,voor interimmers zal dit steeds O zijn, voor Dienstenchequers N,A,S,L of B) dtgeldigvan :00: (startdatum geldigheid) dtgeldigtot :00: (einddatum geldigheid) usercrea frdr tscrea :00: userwijzig frdr tswijzig :00: mogelijke waardes FSO O : categorie uitgesloten van de bijdrage N : wkg die de bijdrage verschuldigd is, maar vrijgesteld door RSZ A : nieuwe wkg ingeschreven bij RSZ S : wkg die kleine bijdrage verschuldigd is L : wkg die grote bijdrage verschuldigd is B : wkg die de niet-commerciele bijdrage verschuldigd is - Voor BC ( = BelangrijkheidsCode) = #wn in dienst op eind 2e kwartaal van vorig jaar 1 record per jaar! Cdkey 97 (= een van de tabrsz waardes uit de sektie tabel : de BC is gelijk voor al de sekties, dus maakt niet zoveel uit welk hier gebruikt wordt) Keywaarde 100 (dit is de nummer van de Werkgever) Cdsrt 2004 (vaste waarde) Cd WG046_BC (vaste waarde) Waarde 20 (de waarde die de RSZ meegeeft! OPGELET lees verder voor mogelijke waardes!!!) Dtgeldigvan :00: (startdatum geldigheid) Dtgeldigtot :00: (startdatum geldigheid) usercrea frdr Release Notes Hi-Ant 6/14

7 tscrea :00: userwijzig frdr tswijzig :00: de mogelijke waardes van de BC : 1. 1 tot 4 werknemers 2. 5 tot 9 werknemers tot 19 werknemers tot 49 werknemers tot 99 werknemers tot 199 werknemers tot 499 werknemers tot 999 werknemers en meer werknemers Opletten hier : de code die de rsz meegeeft is de code van 1 tem 9, de waarde die in de tabel moet komen is echter het effectieve aantal Dus als de RSZ zegt 1 dan is waarde in WKC-tabel = 1 Dus als de RSZ zegt 2 dan is waarde in WKC-tabel = 5 Dus als de RSZ zegt 3 dan is waarde in WKC-tabel = 10 Dus als de RSZ zegt 4 dan is waarde in WKC-tabel = 20 Dus als de RSZ zegt 5 dan is waarde in WKC-tabel = 50 Dus als de RSZ zegt 6 dan is waarde in WKC-tabel = 100 Dus als de RSZ zegt 7 dan is waarde in WKC-tabel = 200 Dus als de RSZ zegt 8 dan is waarde in WKC-tabel = 500 Dus als de RSZ zegt 9 dan is waarde in WKC-tabel = 1000 DUS : Per jaar moet er dus een record voor de BC toegevoegd worden (geldig voor 1 jaar, van 1-1 tot 31-12) Per jaar moet er dus PER tabrsz(sektie-tabel) een FSO record toegevoegd worden(geldig voor 1 jaar, van 1-1 tot 31-12) Nieuw Tabblad op frmwggeg : DMFA In de initform de nieuwe op visible false zetten, Via Nieuwe Parameter terug visible zetten voor de klanten Nieuwe parameter : Scherm, frmwggeg, DMFATAB, true Aanmaak posten en overuren (reden.frm) Aanpassing van het klantid, omdat prospecten geen klantid hebben -> Klid = lw((klinfo1("id", gklnr))) ervangen worden door Klid = gfirmaid De tabvolgorde werd aangepast Info contactpersonen in overzichtsscherm (frmklgeg1) Aanmaak parameter "scherm", "frmklgeg1", "show_infocontactperson", "0" in detailklantenscherm (frmklgeg1) op het tabblad "contactpersonen" Release Notes Hi-Ant 7/14

8 indien de parameter show_infocontactperson op 1 staat, zal het veld "Info" in de grid verschijnen Eenvoudige manier om controls aan te passen Oproepen via van uit shift-ctrl-alt-left click menu. Het verborgen menu is enkel oproepbaar indien de gebruiker ingelogd is als programmeur. Om het verborgen menu op te roepen moet de gebruiker de toetsencombinatie shift-crtl-alt-left click gebruiken en dit op een lege plaats op het scherm, dus niet op een tabpagina, frame, Soms kunnen controls niet zichtbaar zijn, maar dan is dit geen lege plaats. Meestal zijn de hoeken van het formulier leeg. Taal afhankelijke aanpassingen; de teksten dienen in de juiste versie ingevoerd te worden. Het is niet mogelijk om Franse vertalingen in de Nederlandse versie in te voeren. De aanpassingen die gedaan worden via onderstaande manier zijn direct zichtbaar op het scherm in geval het gaat over wijzigingen van labels, tekstkaders, opzoeklijsten en knoppen. Indien menu s aangepast worden zal de gebruiker eerst uit het actieve scherm moeten gaan om vervolgens het actieve scherm terug te openen, waarna de aanpassing zichtbaar zal worden. Het is mogelijk dat de door de gebruiker aangepaste controls ongewijzigd blijven ingeval de controls bestuurd worden van uit de HiAnt code Welke controls kunnen aangepast worden? 1. Labels (Labels) 2. Tekstkaders (DataBox, TextBox) 3. Opzoeklijsten (PratoLookupBox) 4. Knoppen (CommandButton) 5. Menu s (Menu) Properties voor Labels en Knoppen 1. Tekst (Caption) 2. Linkse positie (Left) 3. Top positie (Top) 4. Breedte (Width) 5. Hoogte (Height) 6. Visible (Visible -> True of False) 7. Restore all default settings Properties voor Tekstkaders en Opzoeklijsten 1. Linkse positie (Left) 2. Top (Top) 3. Breedte (Width) 4. Hoogte (Height) 5. Visible (Visible) 6. Restore all default settings Properties voor Menu s 1. Tekst (Caption) 2. Visible (Visible) 3. Restore all default settings Release Notes Hi-Ant 8/14

9 Parameters De parameters die aangemaakt zullen worden: param1, param2, param3, waarde, user_crea, ts_crea, user_wijzig, ts_wijzig, cdkey, cd_taal de user_crea en de user_wijzig zijn steeds de gebruikersnaam in HiAnt gevolgd door _aanpassen_controls (Hou rekening met de veldlengte van user_crea) bv. where user_crea like pl_aanpassen_% Restore all default settings Via deze optie zullen alle parameters betreffende de gekozen control verwijderd worden uit de parameter tabel. DELETE From parameter where param1 = 'changecontrols' AND param2 = '" & myform.name & "' AND param3 = '" & P3 & "' Werking Oproepen van het verborgen menu via shift-ctrl-alt-left click. Kies voor optie 5 (aanpassen controls) in onderstaand menu Selecteer wat u wenst aan te passen Kies in onderstaand scherm bv. voor keuze 1. Label indien u een tekst wil aanpassen. Release Notes Hi-Ant 9/14

10 Opsomming van de controls U krijgt nu een lijst met alle Labels (afhankel van wat u gekozen hebt in stap2) U ziet steeds een volgnr, naam van de control in Hiant, actuele waarde van de control -> geef nu bv 1 in indien u de tekst Omschr wenst aan te passen. Release Notes Hi-Ant 10/14

11 Selecteer de eigenschap die u wenst aan te passen Opmerking: De control die u in stap 3 gekozen hebt zal van kleur veranderen. U kan de tekst, positie tov de linkermarge, positie tov de bovenmarge, lengte van het veld, hoogte van het veld, zichtbaarheid van het veld aanpassen. Met de waarde 0 kan u de standaard eigenschappen van de control herstellen. -> geef nu bv 1 in indien u de tekst wenst aan te passen. Release Notes Hi-Ant 11/14

12 Aanpassen naar de gewenste waarde In onderstaand scherm kan u de gewenste tekst ingeven voor de control Omschr: Release Notes Hi-Ant 12/14

13 Aanpassen van het gebruikersniveau U moet een keuze maken tussen de verschillende niveaus Het resultaat van de aanpassing is onmiddellijk zichtbaar Release Notes Hi-Ant 13/14

14 Opmerking ivm USER Indien u in de laatste stap kiest voor USER krijgt u de lijst van de HiAnt gebruikers. Selecteer de gebruiker waarvoor de wijziging van toepassing is. INSERT INTO parameter (param1, param2, param3, waarde, user_crea, ts_crea, user_wijzig, ts_wijzig, cdkey, cd_taal) VALUES ('changecontrols','" & myform.name & "','" & P3 & "','" & Waarde & "','" & CreaGebruikersNaam & "', GETDATE(),'" & CreaGebruikersNaam & "', GETDATE(),'UZC','0') INSERT INTO parameter (param1, param2, param3, waarde, user_crea, ts_crea, user_wijzig, ts_wijzig, cdkey, cd_taal) VALUES ('changecontrols','" & myform.name & "','" & P3 & "','" & Waarde & "','" & CreaGebruikersNaam & "', GETDATE(),'" & CreaGebruikersNaam & "', GETDATE(),'" & gebruikersnaam & "','1') Release Notes Hi-Ant 14/14

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/03/19

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/03/19 Release Notes Afdrukdatum: 2010/03/19 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25 Release Notes Afdrukdatum: 2010/05/25 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/10/06

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/10/06 Release Notes Afdrukdatum: 2008/10/06 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/10/19

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/10/19 Release Notes Afdrukdatum: 2012/10/19 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/12/20

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/12/20 Release Notes Afdrukdatum: 2011/12/20 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/11/13

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/11/13 Release Notes Afdrukdatum: 2008/11/13 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/05/14

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/05/14 Release Notes Afdrukdatum: 2012/05/14 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/03/19

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/03/19 Release Notes Afdrukdatum: 2009/03/19 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/17

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/17 Release Notes Afdrukdatum: 2012/09/17 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/05/01

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/05/01 Release Notes Afdrukdatum: 2011/05/01 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/07/15

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/07/15 Release Notes Afdrukdatum: 2009/07/15 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/03/21

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/03/21 Release Notes Afdrukdatum: 2013/03/21 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/29

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/29 Release Notes Afdrukdatum: 2009/01/29 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25 Release Notes Afdrukdatum: 2010/05/25 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/07/15

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/07/15 Release Notes Afdrukdatum: 2011/07/15 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/01/22

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/01/22 Release Notes Afdrukdatum: 2013/01/22 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/09/18

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/09/18 Release Notes Afdrukdatum: 2008/09/18 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/05/01

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/05/01 Release Notes Afdrukdatum: 2011/05/01 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/08

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/08 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/08 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/12/16

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/12/16 Release Notes Afdrukdatum: 2010/12/16 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/02/15

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/02/15 Release Notes Afdrukdatum: 2012/02/15 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25 Release Notes Afdrukdatum: 2010/05/25 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/03/21

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/03/21 Release Notes Afdrukdatum: 2013/03/21 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/05/27

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/05/27 Release Notes Afdrukdatum: 2009/05/27 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/04/05

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/04/05 Release Notes Afdrukdatum: 2013/04/05 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/15

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/15 Release Notes Afdrukdatum: 2009/01/15 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/07/16

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/07/16 Release Notes Afdrukdatum: 2010/07/16 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/06/17

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/06/17 Release Notes Afdrukdatum: 2011/06/17 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes v 2.0 14

Release Notes v 2.0 14 1/7 Release Notes v 2.0 14 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 2.0 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.22

Release Notes v 1.1 0.22 1/17 Release Notes v 1.1 0.22 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/04

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/04 Release Notes Afdrukdatum: 2012/09/04 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.23

Release Notes v 1.1 0.23 1/10 Release Notes v 1.1 0.23 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.19

Release Notes v 1.1 0.19 1/7 Release Notes v 1.1 0.19 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/06/01

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/06/01 Release Notes Afdrukdatum: 2011/06/01 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

HiAnt. Hoofdkantoorfunctionaliteit. Batch Mail. Prato Services nv info@prato.be www.prato.be

HiAnt. Hoofdkantoorfunctionaliteit. Batch Mail. Prato Services nv info@prato.be www.prato.be HiAnt Hoofdkantoorfunctionaliteit Batch Mail Prato Services nv info@prato.be www.prato.be 1 INHOUD 1 Inhoud...2 2 Voorwoord...3 3 Algemeen...4 4 Batchmail overzichtsscherm...4 5 Aanmaak nieuwe mailing...8

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/05

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/05 Release Notes Afdrukdatum: 2009/01/05 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes v 2.0 25

Release Notes v 2.0 25 1/5 Release Notes v 2.0 25 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in CheQpoint 2.0 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/09/18

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/09/18 Release Notes Afdrukdatum: 2008/09/18 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/12/02

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/12/02 Release Notes Afdrukdatum: 2008/12/02 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/09/18

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/09/18 Release Notes Afdrukdatum: 2008/09/18 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.21

Release Notes v 1.1 0.21 1/12 Release Notes v 1.1 0.21 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/04

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/04 Release Notes Afdrukdatum: 2012/09/04 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/05/01

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/05/01 Release Notes Afdrukdatum: 2011/05/01 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes v 2.0 3

Release Notes v 2.0 3 1/7 Release Notes v 2.0 3 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 2.0 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/07/11

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/07/11 Release Notes Afdrukdatum: 2012/07/11 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Handleiding PratoFlex. Change Controls. Making HR Processes Flow

Handleiding PratoFlex. Change Controls. Making HR Processes Flow Handleiding PratoFlex Change Controls Making HR Processes Flow Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3 Locatie menu 4 Werking 4.1 Type component 4.2 Specificatie component 4.3 Eigenschap

Nadere informatie

CRM - Salesplanner - NL

CRM - Salesplanner - NL Handleiding PratoFlex CRM - Salesplanner - NL Efficiency through innovation Inhoudsopgave Voorwoord Salesplanner In de klantenfiche Bezoekplanning Filters Legende Automatisch gegeneerde bezoekplanningen

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/09/08

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/09/08 Release Notes Afdrukdatum: 2011/09/08 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

SQL manipulatietaal. We kunnen er data mee toevoegen, wijzigen en verwijderen uit een database.

SQL manipulatietaal. We kunnen er data mee toevoegen, wijzigen en verwijderen uit een database. SQL manipulatietaal We kunnen er data mee toevoegen, wijzigen en verwijderen uit een database. Basiscommando's: INSERT : toevoegen van gegevens DELETE : verwijderen van gegevens UPDATE : wijzigen van gegevens

Nadere informatie

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk E-mailen via WISA 29 juli 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 E-mailen via WISA 2 1.1 Instellingen.................................... 3 1.1.1 Mails sturen via............................. 3 1.1.1.1 Standaard

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

1 Fotomodule. Handleiding fotomodule Scherpenheuvel Zichem

1 Fotomodule. Handleiding fotomodule Scherpenheuvel Zichem 1 Fotomodule 1 Fotomodule...1 1.1 Wat is een foto reeks...2 1.1.1 Een fotoreeks toevoegen/aanpassen...2 1.1.2 Foto s toevoegen...6 1.1.3 Foto s verplaatsen...6 1.2 Een menu-item aanmaken met een fotoreeks...9

Nadere informatie

Handleiding HiAnt. Jobstudenten. Making HR Processes Flow

Handleiding HiAnt. Jobstudenten. Making HR Processes Flow Handleiding HiAnt Jobstudenten Making HR Processes Flow Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3 Jobstudenten in HiAnt 3.1 GEKOZEN SEKTIES 3.2 NIEUW ATTEST JOBSTUDENT 3.3 OVERLAPPING VAN ATTEST JOBSTUDENT

Nadere informatie

SQL is opgebouwd rond een basisinstructie waaraan één of meerdere componenten worden toegevoegd.

SQL is opgebouwd rond een basisinstructie waaraan één of meerdere componenten worden toegevoegd. BASISINSTRUCTIES SQL SQL : Structured Query Language is een taal gericht op het ondervragen van een relationele database en die aan veel klassieke databasemanagementsystemen kan worden gekoppeld. SQL is

Nadere informatie

Hoofdstuk 9: Menu s toevoegen

Hoofdstuk 9: Menu s toevoegen Programmeren in Microsoft Visual Basic 6.0, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Marnix Gymnasium Rotterdam, maart 2005 Hoofdstuk 9: Menu s toevoegen 9.0 Leerdoel

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 15/02/2010 10:01:00 AM

Release Notes. Afdrukdatum: 15/02/2010 10:01:00 AM Release Notes Afdrukdatum: Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker, maar

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding Excel Controller Wizard

Excel Controller. Handleiding Excel Controller Wizard Excel Controller Handleiding Excel Controller Wizard 1 Inhoud Inleiding... 3 Eigen SQL... 3 Stap 1 Eigen SQL... 3 Stap 2 Testen SQL... 8 Stap 3 Wizard... 11 Stap 4 Parameters... 13 Voorbeeld Eigen Parameter...

Nadere informatie

MA!N Rapportages en Analyses

MA!N Rapportages en Analyses MA!N Rapportages en Analyses Auteur Versie CE-iT 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Microsoft Excel Pivot analyses... 4 2.1 Verbinding met database... 4 2.2 Data analyseren... 5 2.3 Analyses verversen... 6

Nadere informatie

Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2).

Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2). Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2). In de volgende reeks lessen zal alle vorige leerstof uitgebreid aan het bod komen. Zie ook de vorige lessen en documenten om informatie op te zoeken

Nadere informatie

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Pagina 1 van 56 Inhoud van deze help 1. Algemeen 1.1 Inhoud van deze box. 1.2 Minimum systeemvereisten 2.

Nadere informatie

HiAnt. Kantoorfunctionaliteit. Prestaties (maandingave) Prato Services nv info@prato.be www.prato.be

HiAnt. Kantoorfunctionaliteit. Prestaties (maandingave) Prato Services nv info@prato.be www.prato.be HiAnt Kantoorfunctionaliteit Prestaties (maandingave) Prato Services nv info@prato.be www.prato.be 1 INHOUD 1 Inhoud...2 2 Prestatie-Ingave...3 1.1. Menu...3 1.1.1. Gegevens...3 1.1.1.1. Werknemer, Klant,

Nadere informatie

Datum: Gemaakt door: Berend de Groot Voor: ComSi, ROC Friese Poort

Datum: Gemaakt door: Berend de Groot Voor: ComSi, ROC Friese Poort Datum: Gemaakt door: Berend de Groot Voor: ComSi, ROC Friese Poort Contents 1. Introductie... 3 1.1. Hoe werkt het?... 3 2. Eerste Contact als gebruiker... 4 3. Ticket Acties... 5 4. Tickets Pagina...

Nadere informatie

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding Factuur Beheer Gebruikers handleiding COPYRIGHT 2002 Factuur Beheer Pakket 1 Factuur Beheer door ing. K.H. Welling Factuur Beheer is een boekhoudkundig programma. In dit programma kunnen facturen voor

Nadere informatie

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+ Algemeen Met behulp van Abonnement+ kunt u abonnementen vastleggen met meerdere artikelen, zoals dit ook in de factuuropdracht van Multivers ingevoerd kan worden. Men kan hierbij per abonnement meerdere

Nadere informatie

Handleiding HiAnt. Ecocheques. Efficiency through innovation

Handleiding HiAnt. Ecocheques. Efficiency through innovation Handleiding HiAnt Ecocheques Efficiency through innovation [naam module] 21.02.2014 2 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Wat zijn ecocheques? 3 Ecocheques bestellen 3.1 Aanmaak van een nieuwe bestelling 3.2 Ecocheques

Nadere informatie

Wijzigingen Universe OSIRIS Manager versie 6.14.1/02 augustus 2014

Wijzigingen Universe OSIRIS Manager versie 6.14.1/02 augustus 2014 Inhoud Inleiding...2 Toelichting extra functionaliteit in release 6.14.1/02...2 Bepalen toetsdatum...2 Wens uitbereiding OSMAN universe met historie geldend resultaat...2 Wens 1: Een class met de historische

Nadere informatie

Handleiding. Verlinde Net@Price Website

Handleiding. Verlinde Net@Price Website Handleiding Verlinde Net@Price Website Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1. Maak een nieuwe configuratie 4 Hoofdstuk 2. Bekijk een bestaande configuratie 13 Hoofdstuk 3. Levertijden 13 1 Inleiding De

Nadere informatie

Query SQL Boekje. Fredrik Hamer

Query SQL Boekje. Fredrik Hamer Query SQL Boekje Query SQL Boekje Fredrik Hamer Schrijver: Fredrik Hamer Coverontwerp: Fredrik Hamer ISBN: 9789402162103 Fredrik Hamer Inhoudsopgave A. Aanhef bepalen 17 Aantal 18 Aantal dagen tussen

Nadere informatie

Informatie Voor algemene vragen/opmerkingen omtrent de inhoud van deze site kunt u bellen of e-mailen met: Cargo Data Systems BV

Informatie Voor algemene vragen/opmerkingen omtrent de inhoud van deze site kunt u bellen of e-mailen met: Cargo Data Systems BV Rapportgenerator Gebruikershandleiding Versie 1.0 Disclaimer Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip User Guide

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip User Guide DHL EXPRESS 1 DHL IntraShip User Guide INLOGGEN Gebruik uw login & wachtwoord om in te loggen op DHL INTRASHIP via https://www.intraship-dhl.be Via de MyDHL portaal via http://www.mydhl.com kan u ook op

Nadere informatie

SQL & Relationele datamodellen in interactieve media

SQL & Relationele datamodellen in interactieve media SQL & Relationele datamodellen in interactieve media HVA-CMD-V1-datamodelleren oefeningen deel 1: SQL 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 Selecties uit een enkelvoudige datatabel... 3 Selecties uit een meerdere

Nadere informatie

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 44. Efficiency through innovation

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 44. Efficiency through innovation Release Notes CheQpoint 2.0 Versie 44 Efficiency through innovation 1 (KEAN) #ALG: menu Actie niet langer zichtbaar indien er geen acties in staan Het menu Actie in het hoofdvenster was tot nu toe altijd

Nadere informatie

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 61. Efficiency through innovation

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 61. Efficiency through innovation Release Notes CheQpoint 2.0 Versie 61 Efficiency through innovation 1 (KEAN) Verbeterde kantoorselectie indien kantoren gekoppeld aan niet-bestaande groep Wanneer een kantoor gekoppeld was aan een niet-bestaande

Nadere informatie

HANDLEIDING INTEGRATOR RABEN NETHERLANDS

HANDLEIDING INTEGRATOR RABEN NETHERLANDS HANDLEIDING INTEGRATOR RABEN NETHERLANDS Let op: Zendingen dienen altijd voor 14:00 uur aangemeld te zijn. Dit in verband met de controle op de orders die binnen komen en de indeling van de wagen. Voor

Nadere informatie

BVBA KMO-zone, Klein Boom Putte (Mechelen) Tel: (015) Fax: (015)

BVBA KMO-zone, Klein Boom Putte (Mechelen) Tel: (015) Fax: (015) BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be Handleiding SwingPayroll Taks Periode Rapporten Met dit programma kan de maandelijkse aangifte

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect. handleiding. Act! SnelStart Connect. Versie 1.0 12-12-2013

Handleiding. Act! SnelStart Connect. handleiding. Act! SnelStart Connect. Versie 1.0 12-12-2013 Act! SnelStart Connect Handleiding Versie 1.0 12-12-2013 Inleiding Met SnelStart Connect kunt uw Act! database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect biedt u de mogelijkheid om de gegevens

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

HiAnt. Module. sms. Prato Services nv info@prato.be www.prato.be

HiAnt. Module. sms. Prato Services nv info@prato.be www.prato.be HiAnt Module sms Prato Services nv info@prato.be www.prato.be Aanmaakdatum: 20-12-2013 1 INHOUD 1 Inhoud... 2 2 Algemeen... 3 3 Detail... 4 3.1.1. Standaard berichten Handmatige berichten... 4 3.1.2.

Nadere informatie

SCHOOL (OWA) handleiding

SCHOOL (OWA) handleiding SCHOOL (OWA) handleiding Kibro België Kibro Nederland Handleiding voor Online Web Admin (v:1.0.0.1) DOWNLOAD ALS PDF BEKIJK DE VIDEO HANDLEIDING De OWA kort uitgelegd... De KinderBrowser Online Web Admin

Nadere informatie

ACT! link XL voor SnelStart handleiding

ACT! link XL voor SnelStart handleiding ACT! link XL voor SnelStart handleiding Installatie ACT! link XL voor SnelStart... 2 Instellen:... 3 Relatiecode:... 6 Ordernummer... 6 Notitie... 6 Ordersjabloon... 7 Bedrijven... 8 Een volgende administratie

Nadere informatie

2.ouderbeleid.3.plaatsingsprocedure werk admini Pagina 1 van 14

2.ouderbeleid.3.plaatsingsprocedure werk admini Pagina 1 van 14 2.ouderbeleid.3.plaatsingsprocedure werk admini Pagina 1 van 14 In deze werkinstructies kan alles vinden wat te maken heeft met het onderhoud van het kdadmin programma. Je kunt deze onderdelen vinden in

Nadere informatie

Toelichting Validatieregels DBC GGZ RG12

Toelichting Validatieregels DBC GGZ RG12 Toelichting Validatieregels DBC GGZ RG12 Versie 20111201 Ingangsdatum: 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Algemene gegevens van de tabel...4 3 Specificatie van de validatieregels...6 4 De validatieregels...8

Nadere informatie

Handleiding Licentieregie. Handleiding voor de Basisschoolleveranciers

Handleiding Licentieregie. Handleiding voor de Basisschoolleveranciers Handleiding Licentieregie Handleiding voor de Basisschoolleveranciers Inhoud Inleiding 3 1 Bestellingen plaatsen 4 1.1 Wat u moet weten voordat u een bestelling gaat plaatsen 4 1.2 Een bestelling plaatsen

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/09/18

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/09/18 Release Notes Afdrukdatum: 2008/09/18 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

iphone app - Timesheet

iphone app - Timesheet iphone app - Timesheet Timesheet - iphone app Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger

Nadere informatie

Handleiding gebruik photo-gallery

Handleiding gebruik photo-gallery Handleiding gebruik photo-gallery Nadat u uw photo-gallery admin wachtwoord heeft ingesteld kunt u op uw fotoboek inloggen op http://www.uwwebsite.nl/photo-gallery/ Mocht u ooit de instellingen en inhoud

Nadere informatie

INDEX. Opmerkingen ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12

INDEX. Opmerkingen ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 INDEX Wat heeft deze versie te bieden? --------------------------------------------------------------------------- 2 Activeren van backorders klanten --------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding

Gebruikers Handleiding Gebruikers Handleiding (De SQL module) Versie 2.14 Pagina 2 van 14 Versie 2.14 Inhoudsopgave NGP SQL...5 Het Menu... 6 De instellingen... 7 De database informatie... 9 Het Script... 10 Pagina 3 van 14

Nadere informatie

Formulieren maken met Dreamweaver CS 4

Formulieren maken met Dreamweaver CS 4 Formulieren maken met Dreamweaver CS 4 In deze handleiding leer je om een formulier en elementen die je binnen een formulier kunt gebruiken, te ontwerpen met Dreamweaver. Het uitgangspunt is dat dit zoveel

Nadere informatie