HiAnt. Hoofdkantoorfunctionaliteit. Batch Mail. Prato Services nv

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HiAnt. Hoofdkantoorfunctionaliteit. Batch Mail. Prato Services nv info@prato.be www.prato.be"

Transcriptie

1 HiAnt Hoofdkantoorfunctionaliteit Batch Mail Prato Services nv

2 1 INHOUD 1 Inhoud Voorwoord Algemeen Batchmail overzichtsscherm Aanmaak nieuwe mailing Tabblad Algemeen Tabblad Detail Nederlands Tabblad Detail Frans Tabblad Lijst geadresseerden Controles bij Bewaren mailing Sjablonen Uploaden nieuwe sjablonen Wijzigen van een sjabloon Verwijderen van een sjabloon Technische appendix HTML Batch Mail In te stellen parameters SQL-uitdrukkingen Veld Geadresseerden Veld Beschikbare geg Gegevens die worden weggeschreven bij bewaren van een mailing Knop Vernieuw ontvangerlijst Controles Gegevens die worden weggeschreven bij druk op knop Vernieuw ontvangerlijst /29

3 2 VOORWOORD Prato behoudt zich het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet als verplichtingen van de zijde van Prato te worden beschouwd. Prato neemt geen verantwoording voor eventuele fouten of gebreken in deze publicatie. De in deze publicatie beschreven software wordt onder licentie geleverd en mag uitsluitend volgens de bijgevoegde licentievoorwaarden worden gebruikt en gekopieerd. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Prato. 3/29

4 3 ALGEMEEN Batch mail is een manier in HiAnt om op een snelle en eenvoudige manier mailings te kunnen versturen naar een hele groep van geadresseerden. Je kan deze formule dus gebruiken om mailings maar een (grote) groep geadresseerden te versturen. Deze geadresseerden kunnen zowel klanten, uitzendkrachten als eigen personeelsleden zijn. De mail bevat een zelf gekozen sjabloon en je kan instellen in welk tijdsbestek HiAnt de mailings mag versturen, dit om het systeem niet te zwaar te belasten. 4 BATCHMAIL VANUIT OVERZICHTSSCHERM Een manier om batchmails te versturen is vanuit het hoofdscherm. Je kan hier het submenu Batch Mailing kiezen in het menu Acties. Je krijgt nu het overzichtsscherm van alle mailings te zien. 4/29

5 Op dit scherm heb je de mogelijkheid om een nieuwe mailing aan te maken door op de + knop te klikken. Je kan een bestaande mailing openen door te dubbelklikken op de gewenste mailinglijn in de overzichtslijst. 5/29

6 5 BATCHMAIL VANUIT KLANTENSCHERM Indien je voor bepaalde klanten een batchmail wenst te versturen, kan je dat ook via het klanten overzichtscherm (F2) of via het klant- en prospecten overzichtscherm (Shift F2). Op die manier kan je een batchmail versturen naar geselecteerde, gemarkeerde of alle klanten uit de overzichtlijst. Indien de juiste parameters zijn ingesteld (zie verder), zal het menu-item Batch mailing in beide klant overzichtschermen verschijnen: Indien je dan op dit menu-item klikt, krijg je volgende keuzemogelijkheid: Je kan dus kiezen om een mail te versturen naar de geselecteerde klant, of naar alle gemarkeerde klanten. Keuzemogelijkheid 3 laat toe om alle klanten die in de overzichtlijst verschijnen, een batchmail te versturen. Zo kan je dus eerst via de filtervelden een bepaalde selectie doen en dan naar alle resultaten in het overzicht een batchmail versturen. Indien je een keuze hebt gemaakt en vervolgens op OK klikt, verschijnt volgend schermpje: 6/29

7 Hier dien je dan een omschrijving aan je mailing mee te geven. Via een vaste keuzelijst kan je kiezen wie de afzender is.: Indien je hier voor Vast adres kiest, dien je bij het vrije tekstveld Afzender Vast een adres van de afzender in te vullen. Op het tabblad Contactpersonen dien je dan een type contactpersoon te kiezen. Deze status kan, afhankelijk hoe dit is ingesteld in HiAnt, volgende waarden bevatten: Vervolgens kom je in het batchmail detailscherm terecht zoals staat beschreven in hoofdstuk /29

8 6 AANMAAK NIEUWE MAILING Bij toevoegen van een nieuwe mailing komen we in volgend scherm terecht: Indien je de mail aanmaakt via het klanten overzichtscherm (F2) of het klanten- en prospecten overzichtscherm (Shift F2), zullen de velden Ontvanger type en Geadresseerden al ingevuld zijn en geblokkeerd zijn. Bovendien verschijnt er nu extra het veld Status ontvanger : 8/29

9 6.1. TABBLAD ALGEMEEN Bij de aanmaak van een nieuwe mailing zal enkel het eerste tabblad Algemeen geactiveerd zijn. De tabbladen Detail Nederlands, Detail Frans en Lijst geadresseerden zullen na het bewaren van de mailing geactiveerd worden. Omschrijving Je dient in dit veld een omschrijving of benaming toe te voegen die je aan de mailing wenst te geven Goedgekeurd Status Enkel indien je de optie Goedgekeurd aanvinkt, zal de mail de status Planned kunnen verkrijgen. Zolang je Goedgekeurd niet aanvinkt, zal de mail niet kunnen verstuurd worden. De status zal automatisch door het systeem worden toegevoegd. Volgende mogelijkheden kunnen zich voordoen: o Incomplete: de mailing is aangemaakt maar er is nog niet aan alle voorwaarden voldaan om de mail te kunnen versturen. 9/29

10 o o o Planned: de mailing is klaar om verstuurd te worden Sending: deze status wordt toegekend indien er begonnen werd met verzenden. De mailing zal deze status krijgen vanaf het moment dat de eerste mail vertrokken is. Completed: deze status wordt toegekend als alle mails verwerkt zijn, ook als er een fout is opgetreden bij het verzenden van een individuele mail Ontvanger type Er zijn 3 mogelijkheden: Afhankelijk van het geselecteerde Ontvanger type, zal de keuzelijst bij het veld Geadresseerden anders worden ingevuld Geadresseerden Afzender type Afhankelijk van je keuze bij Ontvanger Type zal je in de keuzelijst van Geadresseerden een aantal voorgedefinieerde mogelijkheden terugvinden en een mogelijkheid om SQL-uitdrukking te selecteren. Meer info over de SQL-uitdrukkingen vind je verder in deze handleiding (hoofdstuk Technische appendix) Volgende zijn de keuzemogelijkheden: Met Kantoor contact wordt het kantoor bedoeld waartoe de klant, uitzendkracht of het vast personeelslid (al naargelang de keuze bij Ontvanger type ) behoort. Indien je Vast adres selecteert, dan wordt het veld Afzender vast een verplicht in te vullen veld waarin je het gewenste adres dient in te vullen. Beschikbare gegevens Je kan een keuze maken uit het voorgedefinieerde Naam en voornaam te kiezen of door een SQL-uitdrukking in te vullen. ( meer info over SQL-uitdrukking zie verder in handleiding, hoofdstuk Technische appendix ) Sjabloon Zenden vanaf Window start Window eind De gekozen sjabloon zal de lay-out van de mail bepalen. De sjabloon is steeds een HTML bestand. Standaard staat achter dit veld de huidige datum ingevuld. Indien je wenst dat de batch mail op een andere datum verzonden wordt, kan je deze aanpassen. In dit veld wordt aangegeven vanaf welk tijdstip de mailing zal plaatsvinden. Dit tijdstip kan enkel door een co-medewerker aangepast worden. Indien hij het Window start -uur dan aanpast zal dit enkel betrekking hebben op deze te versturen mail. De nieuwe waarden zullen dus NIET in de parametertabel worden overschreven! In dit veld wordt aangegeven tot welk tijdstip de mailing zal plaatsvinden. Dit tijdstip kan enkel door een co-medewerker aangepast worden. Indien hij het Window eind -uur dan aanpast zal dit enkel 10/29

11 betrekking hebben op deze te versturen mail. De nieuwe waarden zullen dus NIET in de parametertabel worden overschreven! In het frame Bijlage kan je d.m.v. de plus knop, gewenste bijlagen gaan toevoegen aan de mail. Indien het eerste tabblad (volledig) is ingevuld, dien je op de knop Bewaren te klikken. De mailgegevens worden nu klaargezet en de lijst van de geadresseerden zal gegenereerd worden. De tabbladen Opvolging, Detail Nederlands, Detail Frans en Lijst geadresseerden zijn nu ook zichtbaar. 11/29

12 6.2. TABBLAD OPVOLGING Indien gewenst, kan je een automatische opvolging toevoegen bij het versturen van een batch mail. Kies je een bepaald type van opvolging, dan zal de inhoud van Detail type hiervan afhangen. Bij Consulent wordt standaard de naam van de medewerker ingevuld die in het systeem is ingelogd. De opvolging kan niet enkel gelinkt worden aan een werknemer, maar ook aan een bepaalde klant en een bepaalde bestelling. Je kan tevens aanduiden of de opvolging al dan niet afgehandeld is door de optie aan of af te vinken. 12/29

13 6.3. TABBLAD DETAIL NEDERLANDS In het item Te selecteren velden zullen naast het veld Id de waarden getoond worden die je in het tabblad Algemeen bij Beschikbare gegevens geselecteerd hebt. Je kan de velden door de linkermuisknop in te houden, slepen naar de tekstboxen Onderwerp, Hoofding en Mail inhoud. De velden zullen dan per geadresseerde automatisch worden ingevuld. De velden Onderwerp, Hoofding en Mail inhoud zijn dezelfde velden die je terugvindt in de sjabloon. 13/29

14 6.4. TABBLAD DETAIL FRANS Dit tabblad dient idem te worden ingevuld zoals het tabblad Detail Nederlands. De taal/talen van de geadresseerden zal bepalen of het tabblad Detail Nederlands, Detail Frans of beiden moeten worden ingevuld. In het geval er tussen de geadresseerden zowel Nederlands- als Franstalige personen bevinden, moet je dus beide tabbladen vervolledigen. Bij enkel Nederlandstalige geadresseerden moet je het tabblad Detail Frans dus niet invullen. 14/29

15 6.5. TABBLAD LIJST GEADRESSEERDEN Bovenaan het tabblad vind je een filterlijn waardoor je op de velden Geadresseerde, adres en Taal kan zoeken. Mailinhoud Je krijgt in dit veld de verzonden mailinhoud te zien, met de ingegeven parameters. Indien je de tekst wenst te zien waarbij de parameters door de reële waarden zijn vervangen, kan je de optie Vervang parameters in bericht aanvinken. 15/29

16 Indien je de cursor stilhoudt op een bepaalde lijn, kan je de volledige mail inhoud lezen. Afzender Geadresseerde adres Taal Status Tijdstip verzonden adres zoals bepaald in tabblad Algemeen Naam en voornaam van de persoon voor wie de mail bestemd is adres van geadresseerde Taal van de geadresseerde Bij status kunnen volgende waarden voorkomen: o Sent: de mail is verzonden, is verstuurd (we weten hiermee niet zeker of de mail ook is toegekomen bij de geadresseerde) o Err: het verzenden van de mail is mislukt. Je krijgt tevens de melding Err indien er geen adres ingevuld is o Het tijdstip wordt getoond wanneer de mail verzonden is Het is mogelijk om geadresseerden te deleten uit deze overzichtlijst. Je dient dan de lijn te selecteren en op de delete toets te drukken. Indien er bepaalde regels verwijderd werden, kunnen deze opnieuw verschijnen indien je op de knop Vernieuw ontvangerlijst drukt. Indien er op het tabblad Algemeen iets gewijzigd wordt in het veld Geadresseerden of in het tekstveld die de SQL-omschrijving bevat, zal de geadresseerdenlijst ook volledig opnieuw geladen worden en zullen de contactpersonen die je gedelete had, opnieuw in de lijst verschijnen. 16/29

17 7 CONTROLES BIJ BEWAREN MAILING Om de mailing te bewaren kan je eenvoudigweg op de knop Bewaar klikken. Vooraleer de mail kan bewaard worden zijn er echter een aantal velden die verplicht ingevuld moeten worden: Omschrijving, ontvanger type, geadresseerden, geadresseerden Query (indien er bij geadresseerden voor SQL uitdrukking gekozen is), afzender type, afzender vast (indien er bij afzender type voor vast adres gekozen is). Bij het bewaren van de gegevens zal een kladblok worden getoond met eventuele waarschuwingen en foutmeldingen: Bij waarschuwingen zal de mailing niet geblokkeerd worden en zal de status op het tabblad Algemeen op planned worden gezet. Zolang er echter foutmeldingen verschijnen, zal de status van de mailing op het tabblad Algemeen op incomplete blijven staan. Volgende meldingen worden door HiAnt beschouwd als meldingen en fouten: Omschrijving is niet ingevuld Verzenden vanaf is niet ingevuld Er is geen sjabloon geselecteerd Er zijn geen geadresseerden Er zijn adressen van geadresseerden die niet zijn ingevuld Indien er geen afzender vast is ingevuld in geval je bij afzender type vast adres aangeeft Er is geen taal ingesteld voor (een) bepaalde geadresseerde(n) Indien er voor bepaalde geadresseerden niet alle gegevens die gekozen zijn bij Beschikbare gegevens zijn ingevuld Indien er Nederlandstalige geadresseerden zijn, en het onderwerp + de inhoud op het tabblad Nederlands zijn niet ingevuld Indien er Franstalige geadresseerden zijn, en het onderwerp + de inhoud op het tabblad Frans zijn niet ingevuld MELDING X X FOUT X X X X X X X X 17/29

18 Indien de mail bewaard is en de status op Sending of Completed staat, kan je hem vanuit het overzichtsscherm enkel nog openen en raadplegen. Je kan niets meer aanpassen in de velden van de mail. Indien de mailing bewaard is, zal ook de status ervan worden bepaald (terug te vinden op tabblad algemeen). Status Incomplete Planned Sending Completed Overschrijving Mailing is aangemaakt maar er is nog niet aan alle voorwaarden voldaan om de mail te kunnen versturen Mailing is klaar om verstuurd te worden Deze status wordt toegekend van zodra er wordt begonnen met verzenden Deze status wordt toegekend als alle mails verwerkt zijn. Ook als er een fout is opgetreden bij het verzenden van een individuele mail 18/29

19 8 SJABLONEN TOEVOEGEN NIEUWE SJABLONEN Via het batch mail overzichtsscherm kan je in het menu Gegevens het item Sjabloon aanklikken: Om een sjabloon toe te voegen, druk je op de + toets. Alle velden zijn hier verplicht in te vullen. Enkel de inhoud van de bestanden wordt weggeschreven. De link naar het bestand wordt niet bewaard. Het kan dus geen kwaad dat het bestand verwijderd wordt. 19/29

20 WIJZIGEN VAN EEN SJABLOON Als je dubbelklikt op een sjabloon wordt rechts de omschrijving getoond. De paden van de bestanden kunnen niet getoond worden aangezien deze niet bewaard werden. Indien je nu een nieuw bestand selecteert, zal de inhoud van het vorige bestand in de database worden overschreven. Indien je niets invult voor de bestanden en het veld leeg blijft, zal er niets veranderd worden aan de sjabloon in de database VERWIJDEREN VAN EEN SJABLOON Enkel indien de sjabloon nog niet gebruikt werd in een mailing, kan deze verwijderd worden door de lijn te selecteren en op het - teken te klikken. 20/29

21 9 VERWIJDEREN MAILINGS Via het menu Acties -> Verwijder mailings kan je het mailbestand gaan opkuisen. Je kan via een parameter (zie verder) een aantal dagen instellen hoelang de mailings moeten worden bewaard. Indien je dan echter op Verwijder mailings klikt, zullen alle mailings die ouder zijn dan het ingesteld aantal dagen, verwijderd worden. 21/29

22 10 TECHNISCHE APPENDIX HTML BATCH MAIL HTML Batch Mail is een service dat achter de schermen draait om de mailings te versturen. Dit programma zal automatisch geactiveerd worden als de PC wordt opgestart. Elke x-aantal minuten zal dit programma controleren of er mailings klaarstaan om te verzenden. Enkel de mailings met status planned en sending zullen worden verzonden. Indien status planned, gaat het om mailings die klaarstaan om verzonden te worden. De mailing kan status sending hebben als er bijvoorbeeld al een gedeelte van de mails verzonden is, maar niet alle mails ineens konden verstuurd worden. In de volgende window (tijdsbestek waar aangegeven wordt waartussen de mails mogen verstuurd worden) zullen de rest van de mails, de nog te verzenden mails, de status sending krijgen. HTML Batch Mail zal dus alle mails met bovenstaande statussen verzenden die op dat moment een verzendtijd (datum en uur) hebben die in de periode ligt dat het systeem de mailing uitvoert. Een heel aantal gegevens zullen worden gelogd in de LogTable bij type 88: o Id van de mail o Datum en tijdstip waarop het verzenden van mailing is begonnen o Window start o Window end o adres waarnaar de laatste mail verzonden is binnen het window o Aantal verzonden mails o Datum en tijdstip waarop de laatste mail verzonden is Het adres waarnaar de laatste mail verzonden is, het aantal verzonden mails en datum en tijdstip van de laatst verzonden mail, wordt steeds geüpdate. Dit betekent dat bij het verzenden van de volgende mails steeds het laatste adres, het aantal verzonden mails en datum en tijdstip zullen worden aangepast. De service HTML Batch Mail zal ook zorgen voor het ophalen van de sjablonen, de bijlagen, het onderwerp en de inhoud van de mail. De teksten die bepaald werden via parameters (vb. [naam] en [voornaam]) zullen ook door dit programma worden ingevuld door de overeenstemmende teksten. Indien er in het frame Opvolging het type van de opvolging en eventueel een detailtype en of de opvolging afgehandeld is, wordt aangegeven, zal HTML Batch Mail de opvolgingen ook aanmaken in HiAnt. Al naar gelang de geadresseerden klanten of uitzendkrachten zijn, zal het in de respectievelijke fiches in de opvolging worden geplaatst. Indien de mailing volledig verstuurd is, zal de status veranderen van planned of sending in completed. 22/29

23 10.2. VEREISTEN OM VIA SERVICE AUTOMATISCH TE VERSTUREN Hiervoor dient programma srvhtmlbatchmail.exe voor te komen op de HiAnt-directory en ntsvc.ocx. Deze beiden worden automatisch samen met HiAnt geïnstalleerd. Voor dit programma srvhtmlbatchmail.exe is er een ini-file srvhtmlbatchmail.ini nodig, eveneens op de HiAnt -directory. Uit deze ini-file kunnen volgende settings uitgelezen worden: - LOCALPATH - LOGONINI: er wordt aangeraden om binnen srvhtmlbatchmail.ini te verwijzen naar de logonini-file die ook door HiAnt wordt gebruikt. Je kan echter ook niet naar een logonini verwijzen en de connectie-instellingen rechtstreeks binnen srvhtmlbatchmail.ini te maken, via volgende settings: - DATABASEONSERVER - SERVERNAME - USERNAME - PASSWORD - SAUSER - SAPWD De installatie van de service dient te gebeuren door in een command prompt <pad>\ srvhtmlbatchmail.exe install aan te roepen.! Je dient erop te letten dat je deze service slechts op 1 server installeert. Zoniet kunnen er problemen optreden ivm gelijktijdig behandelen van mailings. De service wordt geïnstalleerd met de eigenschap autostart (wordt dus automatisch mee opgestart als je de server herstart). Echter de eerste maal na installatie, dien je wel de service zelf op te starten (noemt HtmlBatchMail binnen de services). Via parameter "HtmlMail", "SendService", "TimerInterval_Minuten" kan je ingeven om de hoeveel minuten de service loopt MANUEEL VERSTUREN VAN BATCH MAILS Behalve het versturen van Batch Mails via de HTML Batch Mail service, kan je de mails ook manueel versturen. In de mailing zal je er eerst voor moeten zorgen dat Goedgekeurd staat aangevinkt: 23/29

24 Je dient de mailing dan te selecteren in de mailinglijst en in het menu Acties voor Verzend mailing nu te kiezen: De verzending zal hierbij onmiddellijk gebeuren. 24/29

25 10.4. IN TE STELLEN PARAMETERS * Controle of volgende parameters zijn ingevuld bij het maken van een nieuwe mailing of openen van een bestaande mailing. Deze parameter dienen namelijk aanwezig te zijn wanneer een mail wordt verzonden. Param1 Param2 Param3 Waarde HtmlMail SMTPServer * IP-adres van de smtpserver die gebruikt wordt om de smtp-mails te versturen. HtmlMail SMTPPort * Smtp-poort gebruikt voor mail-verzending. Als de parameter niet aanwezig is, wordt er standaard 25 genomen. Nummer van het opvolgings -contacttype dat gebruikt wordt om automatisch aangemaakte codeboekcode OpvolgingsContactType Auto opvolgingen aan te duiden. * Het tijdstip dat standaard reeds staat ingevuld bij Window Start wordt bepaald in volgende parameter: Param1 Param2 Param3 frmhtmlbatchmail SendWindow WindowStart * Het tijdstip dat standaard reeds staat ingevuld bij Window Start wordt bepaald in volgende parameter: Param1 Param2 Param3 frmhtmlbatchmail SendWindow WindowEnd De waarden van de parameters voor Window start en Window eind te bepalen, moeten verschillend zijn. Om in te stellen om de hoeveel minuten de service dient te lopen om de batch mail automatisch te versturen, dien je onderstaande parameter in te stellen met het gewenst aantal minuten als waarde: Param1 Param2 Param3 Waarde MtmlMail SendService TimerInterval_Minuten <aantal minuten> Om het menu-item Batch Mailing zichtbaar te maken binnen het menu Acties in het klanten overzichtscherm (F2) en het klanten- en prospecten overzichtscherm (Shift F2), dien je onderstaande parameters in te stellen met waarde 1 (standaard is de waarde 0 en zullen de menu-items dus niet zichtbaar zijn): Param1 Param2 Param3 Waarde Changecontrols Frmkllst mnubatchmailing.visible 0 Param1 Param2 Param3 Waarde Changecontrols Frmkllst1 mnubatchmailing.visible 0 Deze parameters dienen om de menu-items zichtbaar te maken. Om deze functionaliteit te activeren, dien je Prato te contacteren. 25/29

26 Om het aantal dagen te definiëren hoelang de mails moeten bewaard worden, stel je in als waarde bij onderstaande parameter. Indien je dan op het menu Acties -> Verwijder mailings klikt, zullen alle mails die ouder zijn dan dat aantal dagen verwijderd worden: Param1 Param2 Param3 Waarde Batchmail VerwijderInfo AantalDagen <aantal dagen dat mailings moeten bewaarde worden> Batchmail, VerwijderInfo, AantalDagen, < Aantal dagen dat mailings bewaard moeten worden> SQL-UITDRUKKINGEN In het tabblad Algemeen kan je bij het maken van een nieuwe mailing bij de velden Geadresseerden en Beschikbare geg zowel opteren voor een aantal vaste keuzemogelijkheden, maar kan je ook zelf een SQL-uitdrukking gaan ingeven VELD GEADRESSEERDEN Indien je bij Geadresseerden SQL-uitdrukking geselecteerd hebt, kan je in een vrij tekstveld onder het veld Ontvanger type de SQL uitdrukking bepalen: Deze query(s) moet(en) aan een aantal voorwaarden voldoen: Ontvanger Type Werknemers Vast personeel Contactpersonen Query bevat: wn.koppelid personeel.id Contactpersonen.id HiAnt zal hierop een controle uitvoeren en zal ook nagaan of de ingegeven query( s) bestaa(t)(n). 26/29

27 In de SQL uitdrukking kan je volgende parameters toepassen: Voorgedefinieerde parameters #CURYEAR# : deze parameter wordt vervangen door het huidige jaar #CURMONTH# : wordt vervangen door de huidige maandag #CURWEEK# : wordt vervangen door de huidige week #CURDAY# : wordt vervangen door de huidige dag #CURDATE# : wordt vervangen door de huidige datum Variabele parameters Voorbeeld: #GeefStatus; 2 # Het stuk voor de ; wordt gebruikt om de vertaling te gaan lezen in de vertaaltabel bij de query analyser. Dus indien het stuk voor de ; in de vertaaltabel gedefinieerd staat onder een andere benaming, wordt deze benaming hier ingevuld. De waarde achter de ; is de standaardwaarde. Na het drukken op de knop Bewaar : Je mag eventueel het stuk vanaf ; weglaten, er zal dan geen standaardwaarde worden ingevuld VELD BESCHIKBARE GEG Indien je SQL Uitdrukking selecteert zal je onder dit veld opnieuw een veld te zien krijgen waar de SQL uitdrukking in gedefinieerd moet worden: 27/29

28 10.6. GEGEVENS DIE WORDEN WEGGESCHREVEN BIJ BEWAREN VAN EEN MAILING Eerst en vooral worden de ingegeven velden bewaard of aangepast. Indien er iets veranderd is aan de query voor het ophalen van de geadresseerden, moeten er een aantal gegevens opnieuw aangemaakt worden. Dit wil zeggen dat de bestaande gegevens eerst verwijderd worden en daarna worden de nieuwe geadresseerden opgehaald en weggeschreven (dubbele worden er uit gehaald). Als dit gelukt is, worden het verzender- adres, het adres en de taal van elke geadresseerde opgehaald. Indien een geadresseerde meerdere -adressen heeft, wordt er voor elk adres een record gegenereerd. In de laatste stap worden de gegevens opgehaald en weggeschreven die geselecteerd zijn bij de Beschikbare gegevens. Indien er een van de gegevens niet gevonden wordt, wordt er een lege waarde bijgehouden. En wordt de variabele in de mail dan ook vervangen door deze lege waarde. Bij het controleren van de status wordt er in de logfile wel vermeld voor welke personen en gegevens er niets gevonden is. Indien er niets veranderd is aan de query voor het ophalen van de geadresseerden maar er is iets veranderd aan de afzender, moeten de verzend adressen terug worden opgehaald en weggeschreven. We gebruiken hiervoor dezelfde procedure als hierboven dus ook het adres en de taal van de geadresseerde wordt eerst verwijderd en opnieuw opgehaald. Indien er iets veranderd is in de Beschikbare gegevens (maar geen verandering van de query voor het ophalen van de geadresseerden), moeten de gegevens die als zijn weggeschreven terug verwijderd worden en opnieuw worden weggeschreven op dezelfde manier als hierboven beschreven in de laatste stap. Heel op het einde worden de gegevens op de tabbladen Detail Nederlands en Detail Frans bewaard KNOP VERNIEUW ONTVANGERLIJST Bij een druk op deze knop zullen de gegevens van de geadresseerden opnieuw worden opgehaald nadat je wijzigingen hebt aangebracht bij de geadresseerden. Om de nieuwe lijst te kunnen bewaren zijn er opnieuw een aantal velden verplicht in te vullen: ontvanger type, geadresseerden, geadresseerden query (indien er bij geadresseerden voor SQL uitdrukking gekozen is), afzender type, afzender vast (indien er bij afzender type voor vast adres gekozen is) CONTROLES Ook nu zullen er een aantal controles plaatsvinden. Zo zal er indien bij Geadresseerden voor een SQL uitdrukking gekozen is en/of indien er bij Beschikbare geg voor een SQL uitdrukking gekozen is, een query moeten ingegeven worden. Deze query(s) moet(en) dan aan een aantal voorwaarden voldoen: Ontvanger Type Werknemers Vast personeel Contactpersonen Query bevat: wn.koppelid personeel.id Contactpersonen.id 28/29

29 GEGEVENS DIE WORDEN WEGGESCHREVEN BIJ DRUK OP KNOP VERNIEUW ONTVANGERLIJST Eerste worden al de bestaande gegevens van de geadresseerden verwijderd. Daarna worden de geadresseerden opnieuw opgehaald en weggeschreven (dubbele worden er uit gehaald). Als dit gelukt is, worden het verzender- adres, het adres en de taal van elke geadresseerde opgehaald. Indien een geadresseerde meerdere -adressen heeft, wordt er voor elk adres een record gegenereerd. In de laatste stap worden de gegevens opgehaald en weggeschreven die geselecteerd zijn bij de Beschikbare gegevens. Indien er een van de gegevens niet gevonden wordt, wordt er een lege waarde bijgehouden. En wordt de variabele in de mail dan ook vervangen door deze lege waarde. Bij het controleren van de status wordt er in de logfile wel vermeld voor welke personen en gegevens er niets gevonden is. 29/29

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/05/27

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/05/27 Release Notes Afdrukdatum: 2009/05/27 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Communicatie SMS + mail

Communicatie SMS + mail Handleiding PratoFlex Communicatie SMS + mail Making HR Processes Flow Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Algemeen SMS en of mails versturen Vanuit de werknemerslijst Vanuit de klantenlijst Vanuit het contractenoverzicht

Nadere informatie

HiAnt. Module. sms. Prato Services nv info@prato.be www.prato.be

HiAnt. Module. sms. Prato Services nv info@prato.be www.prato.be HiAnt Module sms Prato Services nv info@prato.be www.prato.be Aanmaakdatum: 20-12-2013 1 INHOUD 1 Inhoud... 2 2 Algemeen... 3 3 Detail... 4 3.1.1. Standaard berichten Handmatige berichten... 4 3.1.2.

Nadere informatie

Zoekfunctionaliteiten - NL

Zoekfunctionaliteiten - NL Handleiding PratoFlex Zoekfunctionaliteiten - NL Efficiency through innovation Inhoud 1 Voorwoord 2 Standaard zoekfunctionaliteiten 2.1 Snelle zoek 2.2 Reversed matching 2.3 Uitgebreide zoek 2.3.1 Personen

Nadere informatie

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk E-mailen via WISA 29 juli 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 E-mailen via WISA 2 1.1 Instellingen.................................... 3 1.1.1 Mails sturen via............................. 3 1.1.1.1 Standaard

Nadere informatie

HiAnt. Hoofdkantoorfunctionaliteit. Webservices. Prato Services nv info@prato.be www.prato.be

HiAnt. Hoofdkantoorfunctionaliteit. Webservices. Prato Services nv info@prato.be www.prato.be HiAnt Hoofdkantoorfunctionaliteit Webservices Prato Services nv info@prato.be www.prato.be 1 INHOUD 1 Inhoud...2 2 Voorwoord...3 3 Algemeen...4 4 Toepassingen...4 4.1. Publiceren van bestellingen (vacatures)...4

Nadere informatie

CRM - Salesplanner - NL

CRM - Salesplanner - NL Handleiding PratoFlex CRM - Salesplanner - NL Efficiency through innovation Inhoudsopgave Voorwoord Salesplanner In de klantenfiche Bezoekplanning Filters Legende Automatisch gegeneerde bezoekplanningen

Nadere informatie

Handleiding PratoFlex. e-id - NL. Efficiency through innovation

Handleiding PratoFlex. e-id - NL. Efficiency through innovation Handleiding PratoFlex e-id - NL Efficiency through innovation Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3 Welke gegevens worden via e-id ingevuld? 4 Een eerste inschrijving 5 Persoonsfiche bestaat reeds 6

Nadere informatie

Handleiding PratoFlex. Change Controls. Making HR Processes Flow

Handleiding PratoFlex. Change Controls. Making HR Processes Flow Handleiding PratoFlex Change Controls Making HR Processes Flow Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3 Locatie menu 4 Werking 4.1 Type component 4.2 Specificatie component 4.3 Eigenschap

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

INFORMAT WEBAPPLICATIE. ischoolcommunicatie

INFORMAT WEBAPPLICATIE. ischoolcommunicatie INFORMAT WEBAPPLICATIE ischoolcommunicatie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoe verstuur ik een bericht?... 3 Stap1 ischoolcommunicatie aanvinken bij e-mail, adres en/of gsm.... 3 Via leerlingen consulteren

Nadere informatie

Handleiding HiAnt. Ecocheques. Efficiency through innovation

Handleiding HiAnt. Ecocheques. Efficiency through innovation Handleiding HiAnt Ecocheques Efficiency through innovation [naam module] 21.02.2014 2 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Wat zijn ecocheques? 3 Ecocheques bestellen 3.1 Aanmaak van een nieuwe bestelling 3.2 Ecocheques

Nadere informatie

E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten).

E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten). E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten). Dit is een stapje verder... Hiermee gaat u niet zomaar naar bv. Alle particulieren een mailing doen. ð Je gaat hier enkel personen of bedrijven

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/03/21

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/03/21 Release Notes Afdrukdatum: 2013/03/21 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Handleiding Faxdiensten

Handleiding Faxdiensten Handleiding Faxdiensten Auteur: Marketing Datum: 01-10-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 12 Nummer: 1018 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beheer E-Fax IN- en E-Fax OUT-diensten... 4 3. E-Fax-overzicht...

Nadere informatie

HANDLEIDING FLEXI-SMS

HANDLEIDING FLEXI-SMS 1 HANDLEIDING FLEXI-SMS Index: 1. Algemeen... p 2 2. Activatie FLEXI-SMS... p 3 3. Hoe verstuur ik SMS en?... p 4 4. SMS en versturen aan een groep klanten (batch SMS)... p 6 5. Versturen van een SMS vanuit

Nadere informatie

SERVER MONITOR SMS SERVER

SERVER MONITOR SMS SERVER TEC Server Monitor: Een flexibele oplossing om uw server zorgvuldig te monitoren en te bewaken. De TEC Server Monitor is een flexibele applicatie voor het bewaken van uw server. Indien de server offline

Nadere informatie

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho.

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho. Automatisering voor Financiële Dienstverleners Werken met Queries en Merge Documenten For more information visit our website at www.pyrrho.com Date: Document Nr: 30 maart, 2007 UBizzMerge, Versie 4.0 Status:

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25 Release Notes Afdrukdatum: 2010/05/25 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Online mailingapplicatie

Online mailingapplicatie Online mailingapplicatie Woodrow Wilsonplein 7 9000 Gent Inhoud Inhoud... 1 De mailingmodule... 2 Beschrijving... 2 Mailing applicatie... 3 Mailings... 3 Een nieuwe mailing aanmaken... 4 Inhoud toevoegen

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 05) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

Handleiding verzuimloket

Handleiding verzuimloket Handleiding verzuimloket Uitvoerende instanties Dienst Uitvoering Onderwijs Versie 6.2 24 november 2014 Inhoudsopgave 0. Versiebeheer...3 1. Inleiding...4 2. Meldingen...6 2.1 Raadplegen meldingen...7

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect. handleiding. Act! SnelStart Connect. Versie 1.0 12-12-2013

Handleiding. Act! SnelStart Connect. handleiding. Act! SnelStart Connect. Versie 1.0 12-12-2013 Act! SnelStart Connect Handleiding Versie 1.0 12-12-2013 Inleiding Met SnelStart Connect kunt uw Act! database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect biedt u de mogelijkheid om de gegevens

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25 Release Notes Afdrukdatum: 2010/05/25 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Automatisch dagelijks een backup laten maken volgens ingestelde tijdstip of bij het opstarten van de computer.

Automatisch dagelijks een backup laten maken volgens ingestelde tijdstip of bij het opstarten van de computer. Handmatig een backup maken. Automatisch dagelijks een backup laten maken volgens ingestelde tijdstip of bij het opstarten van de computer. Backup laten maken op interne of externe locatie naar keuze. Backup(s)

Nadere informatie

Handleiding HiAnt. Jobstudenten. Making HR Processes Flow

Handleiding HiAnt. Jobstudenten. Making HR Processes Flow Handleiding HiAnt Jobstudenten Making HR Processes Flow Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3 Jobstudenten in HiAnt 3.1 GEKOZEN SEKTIES 3.2 NIEUW ATTEST JOBSTUDENT 3.3 OVERLAPPING VAN ATTEST JOBSTUDENT

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren

ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren In plaats van het afdrukken van verkoopfacturen op papier, is er nu ook de mogelijkheid om uw facturen elektronisch naar uw debiteuren te versturen.

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

HANDLEIDING STATUSSEN

HANDLEIDING STATUSSEN HANDLEIDING STATUSSEN WINGS Software Snelheid & zekerheid WINGS STATUSSEN INLEIDING 1.1. Algemeen 3 INSTELLINGEN 2.1. Beheer Instellingen - Logistiek 4 PRAKTISCH 3.1. Het gebruik van statussen 6 3.1.1.

Nadere informatie

Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook

Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook Versie 2.0 Datum 25 november 2014 Status definitief (UZ68.01) UZI-register Ondertekenen e-mail met Microsoft Outlook versie 2.0 definitief (UZ69.03) 24 november

Nadere informatie

Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het Belgisch staatsblad.

Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het Belgisch staatsblad. Vakbondspremie Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het Belgisch staatsblad. Vakbondspremie parameters De module vakbondspremie

Nadere informatie

Handleiding. ischoolcommunicatie. Versie Nijverheidstraat Diksmuide Tel:

Handleiding. ischoolcommunicatie. Versie Nijverheidstraat Diksmuide Tel: Handleiding ischoolcommunicatie Versie 2016 Nijverheidstraat 9-8600 Diksmuide Tel: 051 50 21 76 - info@informat.be www.informat.be Inhoudsopgave 1. Algemene voorbereiding in ibasis/ileerlingen 3 1.1. Aanduiden

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/10/19

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/10/19 Release Notes Afdrukdatum: 2012/10/19 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.10

Handleiding Opmaken fiche 281.10 Opmaken fiche 281.10 1. Inleiding... 3 2. Voorbereidingen... 4 3. Personeelsleden als leverancier in de boekhouding voorzien... 7 3.1. Manueel leveranciersfiches voor de personeelsleden aanmaken... 7 3.2.

Nadere informatie

Digitaal factureren instellen

Digitaal factureren instellen 1 / 5 Digitaal factureren instellen Met e-captain is het mogelijk om facturen te e-mailen in plaats van te versturen per post. Voordat u digitaal (per email) facturen kunt sturen dient u wat instellingen

Nadere informatie

IDEP / GN8 voor WINDOWS. Quickstart

IDEP / GN8 voor WINDOWS. Quickstart IDEP / GN8 voor WINDOWS Quickstart 1. INSTALLATIE Idep installeert u het makkelijkst via het menu van de cd rom Intrastat. Indien u voor de eerste maal een Intrastat cd gebruikt op uw PC, wordt een korte

Nadere informatie

IDEP / GN8 voor WINDOWS. Quickstart

IDEP / GN8 voor WINDOWS. Quickstart IDEP / GN8 voor WINDOWS Quickstart 1. INSTALLATIE EN UPGRADE Op de homepagina van Intrastat (www.intrastat.be) gaat u, na de taalkeuze, naar het tabblad "Aangiften" en het item "Idep/Gn8 voor Windows".

Nadere informatie

Elektronisch Bestellen in ENK Software

Elektronisch Bestellen in ENK Software Elektronisch Bestellen in ENK Software Auteurs: RK/MRz Versie: 1.2 Datum: 22-07-2010 Voorwoord Deze handleiding zet voor u uiteen op welke manier u elektronisch bij Galvano kunt bestellen vanuit ENK Software,

Nadere informatie

HANDLEIDING Transportmodule

HANDLEIDING Transportmodule HANDLEIDING Transportmodule WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat Transportmodule INLEIDING 1.1. Algemeen 3 1.2. Specifiek 4 1.3. Instellingen 5 1.3.1. Transporteur 5 1.3.2. Status 6 Weergave Hoofding(1)

Nadere informatie

Taxis Pitane Transparantie. Censys BV Eindhoven

Taxis Pitane Transparantie. Censys BV Eindhoven Taxis Pitane Transparantie Censys BV Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Transparantie... 3 Taxis Pitane Transparantie in gebruik... 4 Tabblad Instellingen... 4 Tabblad Logboek... 5 Tabblad Licentie...

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

E-mail instellen in Outlook 2010

E-mail instellen in Outlook 2010 E-mail instellen in Outlook 2010 Benodigde gegevens Je kunt aan de slag met het instellen van je e-mailprogramma zodra je een e-mailadres hebt aangemaakt. Voor het instellen van je e-mailprogramma heb

Nadere informatie

HANDLEIDING POSTSTUKREGISTRATIE

HANDLEIDING POSTSTUKREGISTRATIE HANDLEIDING POSTSTUKREGISTRATIE Versie 3-04/10/2005 Dit document is de handleiding voor de poststukregistratie e2e nv pagina 1/20 1 Index 1 INDEX... 2 2 ROLLEN... 3 3 VERWERKER... 4 3.1 OVERZICHT... 4

Nadere informatie

Gemeente Haarlemmermeer. Leer zelf je nieuwsbrief maken in YMLP. Opgesteld door: drs. Mariska I.R. Franse Datum: 6 en 11 juni 2013

Gemeente Haarlemmermeer. Leer zelf je nieuwsbrief maken in YMLP. Opgesteld door: drs. Mariska I.R. Franse Datum: 6 en 11 juni 2013 Gemeente Haarlemmermeer Leer zelf je nieuwsbrief maken in YMLP Opgesteld door: drs. Mariska I.R. Franse Datum: 6 en 11 juni 2013 Nwsbrf.nl Office @ Igluu Jansdam 2a 3512HB Utrecht 06 447 08 349 info@nwsbrf.nl

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014 Act! SnelStartConnect Pro Handleiding Versie 1.0 3-4-2014 Inleiding Met SnelStart Connect Pro kunt uw Act!-database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect Pro biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Versie 2.0.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. AccowinUpgrade uitvoeren... 2 2.1 Taalkeuze... 2 2.2 Belangrijke opmerking... 2 2.3 Selecteren map waarin de huidige

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

TimeManager Handleiding

TimeManager Handleiding TimeManager Handleiding DOT SYS 1997-2012 I TimeManual Inhoudstafel Deel I Gebruikershandleiding TimePlan 1 1 Configuratie... TimePlan 1 2 Verlofaanvraag... invoeren 4 Verlofaanvraag... ASP-Klant 5 Verlofaanvraag...

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Handleiding Online subsidies aanvragen

Handleiding Online subsidies aanvragen Handleiding Online subsidies aanvragen Een nieuwe aanvraag 1. Een subsidie aanvragen doe je via de subsidiewebsite. Dit kan op 2 manieren. Ga naar http://www.vlaamsbrabant.be/info/subsidies-overzicht.jsp

Nadere informatie

Handleiding Merge items

Handleiding Merge items Handleiding Merge items Copyright, Connexys Versie 3.2.0.1-30 september 2013 Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of

Nadere informatie

Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het Belgisch staatsblad.

Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het Belgisch staatsblad. Vakbondspremie Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het Belgisch staatsblad. Vakbondspremie parameters De module vakbondspremie

Nadere informatie

SwingOffice in een notendop

SwingOffice in een notendop SwingOffice in een notendop doelstelling: opvolging en bijsturing van berichten (per e-mail). 1. Inloggen in de Swing-omgeving Surf (gebruik Microsoft Internet Explorer) naar : http://swinglinecomputer/servico/default.aspx

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk DKO Beheerders 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 DKO Beheerders 2 1.1 Taken na update WISA-programma...................... 2 1.1.1 Aanmelden als administrator...................... 2 1.1.2 Nieuwe

Nadere informatie

Producten toevoegen. Inleiding

Producten toevoegen. Inleiding Producten toevoegen Inleiding...1 Stap 1: Instellingen controleren...2 Stap 2: Menu's aanmaken...3 Stap 3: Producten toevoegen...4 Producten overzicht...5 Product verwijderen...5 Menu/submenu verwijderen...5

Nadere informatie

Milieuvergunningen in FMIS

Milieuvergunningen in FMIS Milieuvergunningen in FMIS 1. Algemeen Elk schooldomein dient verplicht over één of meerdere milieuvergunningen te beschikken. Deze vergunningen zijn gekoppeld aan een domein zelf of aan bepaalde installaties;

Nadere informatie

Hoe uw nieuwsbrieven aanmaken & versturen?

Hoe uw nieuwsbrieven aanmaken & versturen? Hoe uw nieuwsbrieven aanmaken & versturen? Stap 1: Klik in de footer van je website op Inloggen onder de titel Admin Area Stap 2: Typ volgende gegevens in om in te loggen: Gebruikersnaam: agentennummer

Nadere informatie

Handleiding nieuwsbrief

Handleiding nieuwsbrief Polakkenweg 3 Postbus 12 9422 ZG Smilde Telefoon (0592) 42 02 00 Fax (0592) 41 58 43 Email post@fontijn.nl www.fontijn.nl Handleiding nieuwsbrief Om in het nieuwsbrief systeem te komen vult u het volgende

Nadere informatie

Vakbondspremie. Vakbondspremie parameters

Vakbondspremie. Vakbondspremie parameters Vakbondspremie Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het belgisch staatsblad van 20.12.2007 pag 63112 en volgende. Vakbondspremie

Nadere informatie

De Intrastat-aangifte

De Intrastat-aangifte De Intrastat-aangifte Aanmaken van de INTRASTAT-aangifte 1. 2. Klik op de menu OPERATIES Kies de optie INTRASTAT-AANGIFTE Selectiecriteria Kies het aangifte-type: Aankomsten : voor de intracommunautaire

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen 2005 NCS Commissie Wedstrijdzwemmen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Configuratie van de Website

Configuratie van de Website Configuratie van de Website 13 augustus 2013 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Configuratie website 2 1.1 Instellingen in Wisa............................... 2 1.1.1 Profielen aanmaken...........................

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

HANDLEIDING RAPPORTEN

HANDLEIDING RAPPORTEN HANDLEIDING RAPPORTEN Versie 2.0 dd 13/10/2014 Versie 2.1 dd 03/04/2015 Inhoudstabel VAN START MET DE RAPPORTEN... 2 1 EEN TOETS TOEVOEGEN... 3 MOGELIJKHEID 1: PROEVEN PER KLAS... 3 MOGELIJKHEID 2: INVOEREN

Nadere informatie

Nu de afbeeldingen, de bestanden zijn geplaatst, de styling is geregeld en de templates aanwezig zijn, kunt u een mailing maken.

Nu de afbeeldingen, de bestanden zijn geplaatst, de styling is geregeld en de templates aanwezig zijn, kunt u een mailing maken. 1 / 10 Mailing aanmaken De module Mailing, maakt gebruik van enkele onderdelen van de module websitebeheer. Het gaat hier om de hoofdstukken Afbeeldingen, Bestanden en Styling. Via deze hoofdstukken leert

Nadere informatie

Handleiding Abakus compleet

Handleiding Abakus compleet Handleiding Abakus compleet SMS- en E-mail-Service Abakus Compleet Pagina 1 / 13 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Instellingen... 4 Globale instellingen... 4 Praktijk instellingen... 7 E-mail- en SMS-Service

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/17

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/17 Release Notes Afdrukdatum: 2012/09/17 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Handleiding. Z factuur Archief

Handleiding. Z factuur Archief Handleiding Z factuur Archief INHOUDSOPGAVE 1. DASHBOARD... 3 1.1. Inloggen... 3 Inloggegevens vergeten... 3 1.2. Mogelijkheden Dashboard... 3 Instellingen, Abonnement Info en Adressenboek... 3 Facturen

Nadere informatie

Discimus Gebruiker. 12 november WISA helpdesk

Discimus Gebruiker. 12 november WISA helpdesk Discimus Gebruiker 12 november 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Discimus Gebruiker 2 1.1 Algemeen..................................... 2 1.1.1 Wie neemt er deel aan het project DISCIMUS?............

Nadere informatie

Elektronisch Bestellen in Handsoft

Elektronisch Bestellen in Handsoft Elektronisch Bestellen in Handsoft Auteurs: RK/MRz Versie: 1.2 Datum: 20-07-2010 Voorwoord Deze handleiding zet voor u uiteen op welke manier u elektronisch bij Galvano kunt bestellen vanuit Handsoft en

Nadere informatie

HANDLEIDING. Telefonica e-mail instellen in Outlook Express. Gemaakt door: Spanjehelpdesk.nl http://www.spanjehelpdesk.nl

HANDLEIDING. Telefonica e-mail instellen in Outlook Express. Gemaakt door: Spanjehelpdesk.nl http://www.spanjehelpdesk.nl HANDLEIDING Telefonica e-mail instellen in Outlook Express Gemaakt door: Spanjehelpdesk.nl http://www.spanjehelpdesk.nl Stap 1: Start het programma Outlook Express. Stap 2: Kies in het menu helemaal bovenaan

Nadere informatie

Incura Handleiding. SMS- en E-mail-Service

Incura Handleiding. SMS- en E-mail-Service Incura Handleiding SMS- en E-mail-Service Incura 1 / 12 Inleiding De SMS- en E-mail-Service is een betaalde service die u als module kunt toevoegen aan Incura. Bij afname van deze module heeft u de mogelijkheid

Nadere informatie

Handleiding ChainWise Digitaal factureren

Handleiding ChainWise Digitaal factureren Handleiding ChainWise Digitaal factureren Versie: 1.1 Datum: februari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voorbereiding... 4 2.1 E-mail sjabloon aanpassen... 4 2.2 Instellen from en bcc adres, subject...

Nadere informatie

REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER

REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER HANDLEIDING REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER BRASS BAND HEIST Versie 1.1 27/08/2015 Inhoud Registreren op de website... 3 Inloggen op de website... 5 Nieuw concert toevoegen... 6 Tonen concertkalender...

Nadere informatie

Als we Outlook opstarten zien we het hiernaast afgebeelde scherm, wat voor de meeste mensen toch wel enige uitleg behoeft, van boven naar onder:

Als we Outlook opstarten zien we het hiernaast afgebeelde scherm, wat voor de meeste mensen toch wel enige uitleg behoeft, van boven naar onder: E-mail in Outlook Als we Outlook opstarten zien we het hiernaast afgebeelde scherm, wat voor de meeste mensen toch wel enige uitleg behoeft, van boven naar onder: 1. Menubalk; met van links naar recht

Nadere informatie

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac)

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac) Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac) Stichting Bibliotheek.nl, versie 3.1 september 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Het aanmaken van een webaccount 4

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/11/13

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/11/13 Release Notes Afdrukdatum: 2008/11/13 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Activiteitenrapport in BRIO4YOU

Activiteitenrapport in BRIO4YOU Quick User Guide Activiteitenrapport in BRIO4YOU Inleiding Met het activiteitenrapport in BRIO4YOU kunt u meldingen die aan minstens één gebruiker gekoppeld zijn bewaren en beheren. Bijvoorbeeld: taken,

Nadere informatie

ChainWise digitaal factureren

ChainWise digitaal factureren ChainWise digitaal factureren Product ChainWise Bedrijfssoftware Jaar 2016 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Doe het zelf installatiehandleiding

Doe het zelf installatiehandleiding Doe het zelf installatiehandleiding Inleiding Deze handleiding helpt u bij het installeren van KSYOS TeleDermatologie. De installatie duurt maximaal 30 minuten, als u alle onderdelen van het systeem gereed

Nadere informatie

CRM Accountancy. Flexibel, efficiënt & accuraat

CRM Accountancy. Flexibel, efficiënt & accuraat CRM Accountancy WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat ACCOUNTANCY CRM INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Wings CRM Accountancy algemeen 3 PRESTATIES 2.1. Wings CRM Accountancy login 4 2.1.1. Het inloggen

Nadere informatie

Fleet Pack Scan2FleetPack

Fleet Pack Scan2FleetPack Fleet Pack Scan2FleetPack Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 WAAROM SCAN2FLEETPACK?... 1 INSTALLATIE... 2 DOWNLOADEN... 2 CONFIGURATIE... 4 GEBRUIK... 5 Het programma openen... 5 Inscannen en uploaden...

Nadere informatie

Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers

Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers Handleiding gebruik Mijnschoolinfo Schoolmedewerkers v 29.7.2014 1 Inhoud 1. Activeren van Mijnschoolinfo als ouder... 3 2. Wachtwoord kwijt of wijzigen... 3 2.1 Wachtwoord

Nadere informatie

ACT! link XL voor SnelStart handleiding

ACT! link XL voor SnelStart handleiding ACT! link XL voor SnelStart handleiding Installatie ACT! link XL voor SnelStart... 2 Instellen:... 3 Relatiecode:... 6 Ordernummer... 6 Notitie... 6 Ordersjabloon... 7 Bedrijven... 8 Een volgende administratie

Nadere informatie

1. Inloggen 2. 2. Uw account 3 2.1 Wachtwoord veranderen 3 2.2 Alle gegevens bekijken 3 2.3 Credits (mail-bundels) kopen 3

1. Inloggen 2. 2. Uw account 3 2.1 Wachtwoord veranderen 3 2.2 Alle gegevens bekijken 3 2.3 Credits (mail-bundels) kopen 3 Inhoudsopgave Hoofdstuk Bladzijde 1. Inloggen 2 2. Uw account 3 2.1 Wachtwoord veranderen 3 2.2 Alle gegevens bekijken 3 2.3 Credits (mail-bundels) kopen 3 3. Nieuwsbrieven 4 stap 1: voeg een nieuwsbrief

Nadere informatie

Documentatie voor update SNDwin 12.42

Documentatie voor update SNDwin 12.42 Documentatie voor update SNDwin 12.42 I. AANGETEKENDE BRIEFWISSELING... 3 1. INSTELLINGEN SNDWIN... 3 2. SAMENSTELLEN BRIEFWISSELING... 4 3. AUTOMATISCH AANPASSEN COMMUNICATIE-INSTELLINGEN... 5 4. LIJST

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking Dit document is de handleiding voor de installatie, configuratie en werking van de DMS Plugin. Versie 1-12/09/2005 Inhoudstafel 1 Installatie...

Nadere informatie

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development Email2Act! Handleiding Versie 1.1 25-3-2015 Inleiding Met de standaardfunctionaliteit van Act! kunt u alleen een e-mail koppelen aan een contact. Met Email2Act! kunt u ook uitgaande en binnenkomende e-mails

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/05/01

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/05/01 Release Notes Afdrukdatum: 2011/05/01 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2).

Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2). Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2). In de volgende reeks lessen zal alle vorige leerstof uitgebreid aan het bod komen. Zie ook de vorige lessen en documenten om informatie op te zoeken

Nadere informatie

EUROFACE Financial Services B.V. - PEOPLE IN SOFTWARE - HDN in Finix

EUROFACE Financial Services B.V. - PEOPLE IN SOFTWARE - HDN in Finix HDN in Finix Datum : 1 Juli 2011 Versie : 2.0 Printdatum: 1-7-2011 10:45 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 : Inleiding... 3 Hoofdstuk 2 : Starten met HDN binnen Finix... 3 2. 1. Invullen HDN gegevens binnen Finix...

Nadere informatie

FitMan veranderingen vanaf versie 9.6

FitMan veranderingen vanaf versie 9.6 FitMan veranderingen vanaf versie 9.6 Incasso / domiciliëring / SEPA FitMan heeft extra mogelijkheden gekregen voor het automatisch incasseren. Waaronder de mogelijkheid voor het aanmaken van de europese

Nadere informatie