Release Notes v 2.0 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Release Notes v 2.0 3"

Transcriptie

1 1/7 Release Notes v Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 2.0 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke toestemming van Prato in eender welke vorm verder gedistribueerd of gereproduceerd worden. Deze teksten kunnen ook informatie bevatten van functionaliteiten die niet van toepassing zijn op uw onderneming en/of die enkel na bestelling geactiveerd worden. Het feit dat het dienstencheque bedrijf een onderhoudscontract en/of huurlicentie heeft lopen, impliceert geenszins het recht op de beschreven functionaliteiten in dit document.

2 2/7 1. cheqpoint Vervanging zoeken in meerdere weken In de vervangingsmodule kan men nu kandidaten zoeken in een periode van meerdere weken in plaats van slechts één specifieke week. Bij de filters op beide tabs Werknemers en Particulieren zijn hiervoor extra vinkjes bijgekomen om optioneel ook in de week ervoor en de week erna te zoeken (ten opzichte van de geselecteerde week) Issue probleem met stopzetten particulier (Dit probleem was aanwezig in versie maar is opgelost in ) Door een bug was het niet meer mogelijk om een particulier stop te zetten. Wanneer een stopdatum werd ingevuld dan verdween deze bij het opslaan van de fiche Issue vervangingsmodule toont verkeerde werknemers in lijst van kandidaten op tab Particulieren (Dit probleem was aanwezig in versie maar is opgelost in ) De vervangingsmodule toonde onderaan de tab Particulieren soms werknemers die geen vervanging nodig hadden, en toonde soms ook werknemers niet die wél vervanging nodig hadden. De oorzaak hiervan was dat er werd gekeken naar de geselecteerde week op de tab Werknemers in plaats van de week op de tab Particulieren. Er werden dus feitelijk de kandidaten van een andere week getoond dan de week die de gebruiker had gekozen. Op de tab Werknemers was er een gelijkaardig maar minder ernstig probleem. Er werd gekeken naar de week die bepaalt welke dagen van de planning getoond worden in plaats van de week in de filter. Dit leverde echter zelden een probleem op aangezien de twee weken meestal gelijk zijn; dit omdat als de week van de filter verandert, de week van de kalender automatisch mee wordt aangepast naar dezelfde week Uitzicht van planningitems op de effectieve planning is licht gewijzigd Heen- en terugreis van de planningitems worden nu iets anders weergegeven. Het bolletje en het driehoekje staan nu altijd in het midden (gezien over de breedte van het blokje) en terugreis staat nu onderaan het planningblokje in plaats van net onder de tekst in het blokje. Het bolletje en driehoekje worden nu ook op Windows XP correct weergegeven.

3 3/ Issue automatisch koppelen van heen- en terugreis was nog niet geïmplementeerd op de effectieve planning bij verslepen van items Bij het verslepen van planningitems op de kalender van de effectieve planning worden nu heen- en terugreis automatisch mee aangepast. Dit gebeurde voorheen enkel in de theoretische planning en was dus nog niet ondersteund in de effectieve planning Theoplanning heeft nieuwe kalender De kalender die wordt weergegeven in de theoretische planning ziet er nu praktisch hetzelfde uit als de kalender van de effectieve planning Issue fouten in theoplanning (Dit probleem was aanwezig in versie maar is opgelost in ) Er zaten een aantal fouten in de theoplanning waardoor het onder andere niet meer mogelijk was om bij een werknemer die reeds een theoplanning had een nieuwe theoplanning bij te maken Issue foutmelding bij valideren cheques in maandweergave planning (Dit probleem was aanwezig in versie maar is opgelost in ) Bij het valideren van cheques in de maandplanning kwam er een foutmelding. De cheques werden echter wel gevalideerd. Dit probleem deed zich niet voor in de weekweergave van de planning Gewenste vrije uren van werknemer is voorlopig niet beschikbaar in de theoplanning De gewenste vrije uren van de werknemer zijn voorlopig enkel te bekijken en te bewerken vanuit het tabblad Overzicht planning in de werknemerfiche. Later is het de bedoeling dat dit volledig wordt geïntegreerd in de theoplanning en dat het gedeelte op tabblad Overzicht planning verdwijnt Theoplanning werknemer: dialoogvenster tussenvoegen theoplanning is herwerkt Oude look: Nieuwe look:

4 4/ Issue Fout bij laden van particulier in particulierfiche (veroorzaakt door theoplanningen van verwijderde werknemers) Door een probleem met de structuur van de cheqpoint database kon het gebeuren dat er nog theoplanningen van verwijderde werknemers in de database zaten. Daardoor werd er een fout gegeven in de particulierfiche wanneer de particulier in kwestie nog voorkwam in zo n achtergebleven theoplanning. In de nieuwe cheqpoint worden de achtergebleven theoplanningen verwijderd en wordt de structuur van de database aangepast zodat dit probleem niet meer kan voorkomen Issue Fout bij controle van adres Er deed zich soms een fout voor bij het controleren van de geldigheid van een adres. Vanaf heden wordt er rekening mee gehouden dat Google Maps soms met een onverwachte statuscode kan antwoorden. In dat geval proberen we niet langer om nog een kaart met de locatie van het adres te tonen Theoplanning item: het bolletje Particulier kan nu ook gebruikt worden zonder dat er een particulier geselecteerd is In de theoplanning kan men vanaf nu ook kiezen voor het bolletje Particulier en toch geen particulier aanduiden. Voorheen was men verplicht om een particulier uit de lijst te kiezen als men dit bolletje wilde gebruiken. Er is ook een knopje bijgekomen waarmee men de particulierselectie leeg kan maken. De effectieve planning (de kalender) bood al langer deze functionaliteit(en).

5 5/ Issue crash in rapport particulier-opmerkingen (Dit probleem was aanwezig in versie maar is opgelost in ) Het rapport om de opmerkingen van een particulier af te drukken werkte niet en crashte altijd. Dit probleem is nu opgelost Issue fout bij hertekenen van stappenwizard (van toepassing op meerdere dialoogvensters) (Dit probleem was aanwezig in versie maar is opgelost in ) Het kon soms gebeuren dat er een foutmelding kwam in een dialoogvenster dat een stappenwizard gebruikt (een lijst van stappen bovenaan het venster), wanneer dit venster openstond terwijl het programma draait over een remote desktop verbinding. Wanneer de remote desktop sessie lange tijd geminimaliseerd stond dan kon zich dit probleem voordoen Migratie van gewenste uren particulier naar theoretische planning particulier + permanente vervanging Dit wordt beschreven in een apart analysedocument. Dit staat op het intranet onder Procedures voor cheqpoint 2.0 (onder Installatie).

6 6/ Activatie module permanente vervangingen Nadat de migratie van de database is uitgevoerd dient de module van de permanente vervangingen geactiveerd te worden. Dit gebeurt door een record bij te maken of aan te passen in tabel tblglobalsettings. Er moet een record komen met waarde 1 als value voor de setting MODULE_PermVervActief. Dit heeft tot gevolg dat het gedeelte gewenste dagen op tabblad Overzicht planning van de particulierfiches verdwijnt en dat het tabblad Theoretische planning zichtbaar wordt Mogelijkheid om na doorvoeren van vervanging naar de planning van de werknemer te springen Wanneer een vervanging is doorgevoerd op tabblad Werknemers van de vervangingsmodule (eenmalige vervangingen) krijgt men nu de naam van de gekoppelde werknemer en particulier te zien, te samen met het tijdstip waarop de vervanging doorgaat. Daarbij staat dan de vraag of men naar de planning van de werknemer wilt gaan kijken. Als men daarop Ja antwoordt, dan springt cheqpoint naar de planning van die werknemer naar de datum waarop de vervanging doorgaat In 1 keer volledige werkweek inkleuren bij gewenste uren in particulier theoplanning In de theoplanning van de particulier heeft men nu in het contextmenu van de kalender de mogelijkheid om in 1 keer de werkweek in te kleuren met gewenst vrij, voorkeur of blokkering. Welke dagen deel uitmaken van de werkweek wordt bepaald door een instelling in tabel tblglobalsettings in de database. De record in kwestie heet DagenWerkweek en krijgt een getal als waarde. Maandag tot en met vrijdag wordt voorgesteld met de waarde 124. Het getal is de som van de dagen die bij de werkweek moeten horen. Maandag is 64, dinsdag is 32, woensdag 16, donderdag 8, vrijdag 4, zaterdag 2 en zondag is 1. Men kan er eventueel voor kiezen om voordat de week wordt ingekleurd alle reeds bestaande inkleuringen eerst te wissen, dus ook dagen die niet tot de werkweek behoren. Dit is configureerbaar via de record THEO_EerstWissenVoorMarkerenWeek ; als deze de waarde 1 heeft dan wordt eerst gewist alvorens de week te markeren, en als deze 0 is of als de record niet bestaat wordt er niet gewist en blijven de dagen die geen deel uitmaken van de werkweek dus ongewijzigd Gewenste vrije uren werknemer niet meer toegankelijk vanuit de theoplanning De gewenste vrije uren zijn niet meer beschikbaar vanuit de theoplanning van de werknemer. Voorlopig kunnen deze enkel bekeken of bewerkt worden via tabblad Overzicht planning Ticket wettelijke aanpassing chequewaarde: De waarde voor cheques aangepast: Dienstencheques met een waarde van 7,50 euro zijn nog geldig tot eind april Vanaf 01/05/2013 kunnen enkel dienstencheques aanvaard worden met een aankoopwaarde van 8,50 euro. De inruilwaarde bedraagt 22,04. In cheqpoint is de standaard aankoopwaarde voor cheques ingesteld op 8,50 (indien chequewaarde niet is ingevuld). Een extra keuzemogelijkheid voor deze chequewaarde is voorzien in de klantfiches en de globale instellingen:

7 7/7

Notes CheQpoint 2.0. Global Release Notes. Efficiency through innovation

Notes CheQpoint 2.0. Global Release Notes. Efficiency through innovation Notes CheQpoint 2.0 Global Release Notes Efficiency through innovation Voorwoord Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in CheQpoint 2.0 aan de betreffende versie. Al deze informatie

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.19

Release Notes v 1.1 0.19 1/7 Release Notes v 1.1 0.19 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.18

Release Notes v 1.1 0.18 1/53 Release Notes v 1.1 0.18 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/17

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/17 Release Notes Afdrukdatum: 2012/09/17 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/07/25

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/07/25 Release Notes Afdrukdatum: 2013/07/25 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/03/21

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/03/21 Release Notes Afdrukdatum: 2013/03/21 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/07/11

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/07/11 Release Notes Afdrukdatum: 2012/07/11 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/07/15

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/07/15 Release Notes Afdrukdatum: 2009/07/15 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25 Release Notes Afdrukdatum: 2010/05/25 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Quick Reference MS Word Merge Addon SE

Quick Reference MS Word Merge Addon SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference MS Word Merge Addon SE Block: MS Word

Nadere informatie

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding DAVE A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY Migratie Cockpit Inleiding De module Migratie zorgt ervoor dat u op een vlotte manier kan overstappen van Cockpit Boekhouding naar Dave Accounting. Dit betekent dat

Nadere informatie

Handleiding SoftN - MyCareNet

Handleiding SoftN - MyCareNet Handleiding SoftN - MyCareNet 1 e P a g i n a Inhoudsopgave Korte Beschrijving 4 Voorafgaande vereisten 5 Werken met eid 6 Installatie 7 Updates 8 Algemene werking 9 Navigatie 9 Pincode 9 Login scherm

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Deel I. Werking CVOSoft en CVOSoft.NET. Handleiding CVOSoft en CVOSoft.NET. Handleiding CVOSoft Deel I Inleiding: algemeen principe 1/15

Deel I. Werking CVOSoft en CVOSoft.NET. Handleiding CVOSoft en CVOSoft.NET. Handleiding CVOSoft Deel I Inleiding: algemeen principe 1/15 Handleiding CVOSoft Deel I Inleiding: algemeen principe 1/15 Handleiding CVOSoft en CVOSoft.NET Deel I Werking CVOSoft en CVOSoft.NET Handleiding CVOSoft Deel I Inleiding: algemeen principe 2/15 1 Inleiding:

Nadere informatie

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Handleiding voor gebruikers van Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Beperkte Outlook-invoegtoepassing Symantec Enterprise Vault: Handleiding voor gebruikers van Microsoft Outlook

Nadere informatie

Table of Contents. 2 Handleiding RVT afvul programma

Table of Contents. 2 Handleiding RVT afvul programma Officinall N.V. Handleiding RVT afvul programma V1.5 23-06-2010 2 Handleiding RVT afvul programma Table of Contents 1. Inleiding... 3 2. Concept... 3 3. Homelink configuraties... 4 4. Gebruikersinterface...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen.

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen. 2 Supportdesk Pro Handleiding Inhoudsopgave 0 5 I Introductie Supportdesk Pro 1 Welkom... 5 5 II Werken met Supportdesk Pro 1 Algemeen... 5 Gebruik 2 Zaken 5... 5 Inleiding 5 De soort van een zaak 5 Supportdesk

Nadere informatie

Release Notes. Datum: 10-4-2014 Naam: Mavim Rules Release Notes_nl versie 46 revisie 39 Status: Goedgekeurd

Release Notes. Datum: 10-4-2014 Naam: Mavim Rules Release Notes_nl versie 46 revisie 39 Status: Goedgekeurd Datum: 10-4-2014 Naam: Mavim Rules Release Notes_nl versie 46 revisie 39 Status: Goedgekeurd Inhoudsopgave Release Notes... 5 1. Versie 8.2.111... 5 1.1. Algemeen... 5 1.2. Batch Configuratie... 5 1.3.

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

Backup en Synchronisatie

Backup en Synchronisatie Backup en Synchronisatie Om de informatie en software in uw computer veilig te stellen kunnen we een aantal deelgebieden onderscheiden: 1. Windows zelf met alle geïnstalleerde programma s, instellingen,

Nadere informatie

Een uitgave van PHILIPS COMMUNICATION SYSTEMS HILVERSUM, THE NETHERLANDS. Order No: 9600 068 01201. Datum: Januari 1999

Een uitgave van PHILIPS COMMUNICATION SYSTEMS HILVERSUM, THE NETHERLANDS. Order No: 9600 068 01201. Datum: Januari 1999 Een uitgave van PHILIPS COMMUNICATION SYSTEMS HILVERSUM, THE NETHERLANDS Order No: 9600 068 01201 Datum: Januari 1999 Er is zorgvuldig naar gestreefd om de informatie in deze handleiding zo nauwkeurig

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

WeightManager. Weegschaal Beheer Software

WeightManager. Weegschaal Beheer Software WeightManager Weegschaal Beheer Software GEBRUIKERSHANDLEIDING Het is niet toegestaan dit document zonder schriftelijke toestemming van Lenstra Informatica BV te kopiëren of anderszins te gebruiken voor

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011 Handleiding INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Introductie 4 1.1 Hoe werkt EGGO Digitaal?............................ 5 1.2 Varianten EGGO-kaart.............................. 5 2 Instructie voor docenten 7

Nadere informatie