Release Notes. Afdrukdatum: 2011/09/08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Release Notes. Afdrukdatum: 2011/09/08"

Transcriptie

1 Release Notes Afdrukdatum: 2011/09/08 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker, maar wel voor de IT verantwoordelijken van de uitzendbedrijven die met Hi-Ant werken. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke toestemming van Prato in eender welke vorm verder gedistribueerd of reproduceerd worden. Deze teksten kunnen ook informatie bevatten van funktionaliteiten die niet van toepassing zijn op uw uitzendbedrijf en/of die enkel na bestelling geactiveerd worden. Het feit dat het uitzendbedrijf een onderhoudscontract en/of huurlicentie heeft lopen, impliceert geenszins het recht op de beschreven funktionaliteiten in dit document. Release Notes Hi-Ant 1/19

2 1. V BugFix afdruk niet uigeprinte contracten (zie ticket en 71516) BUGFIX; selectie van prest id's wordt afgesloten met een, waardoor zicht een ongeldige SQL query voordoet. Dit probleem opgevangen zodat het niet meer voorkomt Bugfix ticket 67944: Probleem bij aanmaak van automatische opvolgingen bij starter Bij het bewaren van het eerste contract van een werknemer bij een klant (combinatie wnnr en klnr), kan men automatisch een aantal openstaande opvolgingen toevoegen aan deze werknemer. Te activeren met onderstaande parameter "INITIALISATIE", "NIEUWCONTRACT", "AutoOpvolging", "" Wij hebben nl gemerkt dat indien men met dagcontracten werkt, dat die opvolgingen voor dezelfde persoon bij die klant opnieuw worden aangemaakt. Klein foutje gevonden in het SQL statement, dit is nu opgelost Bugfix: Ticket 71559: Bij de export naar excel in de grid van het scherm ingave dienstencheques verschuiven de kolommen Bij het exporteren naar excel stemt de inhoud van de kolommen niet overeen met de hoofding. Er verschijnen meer omschrijvingen in de hoofding dan er kolommen zijn en daardoor verschuift alles naar links. Dit is nu opgelost. Technisch: Er waren 2 velden met breedte 0 maar er was wel een omschrijving voor de columnheadings ingevuld. Bijgevolg werden deze headings ook getoond in de excel-file en schoof alles op. Code aangepast in schema.maakchequeoverzicht : Vroeger: pgb_chequeoverzicht.columnheadings = Array("id", "Afdelingid", "Naam", "Datum", "Aantal", "Elek. Geb.", "Papier Geb.", "Elect.", "Papier", "Attest", "Vervallen", "Verloren", "Advocaat", "Betaald", "Controle") Nu: pgb_chequeoverzicht.columnheadings = Array("", "", "Naam", "Datum", "Aantal", "Elek. Geb.", "Papier Geb.", "Elect.", "Papier", "Attest", "Vervallen", "Verloren", "Advocaat", "Betaald", "Controle") 1.4. Bugfixes Ticket Nationale klanten & prospecten Een fout in de code zorgt ervoor de klanten/prospecten niet correct worden verwijderd als nationale klant/prospect. Gedeeltelijke klantnummers werden verwijderd (bvb klnr 123 werd ook gevonden als klnr 12. Deze fout is nu opgevangen. Release Notes Hi-Ant 2/19

3 Ticket Bug in mailing gegevens Klanten met SQL Server 2008 konden problemen krijgen door een slecht opgebouwde query. Oorspronkelijk staat in die query order by kl.naam,... maar kl.naam zit niet expliciet in de distinct. De order by moet worden order by naam,.... Dit is nu aangepast Gridbrowse2.vbp / Pratogridbrowse (gridbrowse1.ctrl) In deze control werd bij het aanmaken van de zoekvoorwaarde gekeken of er een teken (= van tot ) in het zoekveld stond. Er werd echter geen rekening gehouden met het feit dat dit teken op de 1 e positie mag voorkomen, bvb wanneer je wil zoeken op -1. Dit is nu aangepast zodat het zoeken wel steeds correct verloopt Bug in contractenlijst In bepaalde gevallen was het mogelijk dat de zoekvelden Afdeling en Week verwisseld waren van volgorde. Hierdoor onstond er een probleem wanneer de week automatisch werd ingevuld in de gridbrowse. Dit is nu opgelost Bug in documentenlijst bij klantenfiche In sommige gevallen werd de taalcode van een document dat gekoppeld is aan een klant niet steeds vertaald. Er stond dan gewoon 1 of 2 wanneer je het tabblad documenten voor de eerste keer aanklikte. Je moest dan wisselen van tabblad om de gegevens wel correct weer te geven. Dit is nu verholpen Zoekopdrachten met -tekens in naam of voorwaarden In het zoekvenster zat een bug waardoor accenten in tekstvelden niet correct werden weggeschreven naar de database. Hierdoor kon je zoekopdrachten waarin zulke tekens voorkwamen niet bewaren en heropenen. Dit gaf vooral problemen in de Franse versie van Hiant. Dit probleem is nu opgelost Bug in prestatie-ingave; originele weergave Gebruikers die de originele weergave gebruiken (aparte lijsten voor klanten en werknemers) merken dat het geselecteerde item in zo een lijst kan verspringen bij het verlaten van een van de lookupboxen bovenaan in het scherm. Dit kwam door een conflict in de code van de keyboardsnelkoppeling. Tot nu was het mogelijk om met de HOME en END knop omhoog en omlaag te gaan in de werknemerslijst, en via PageUp en PageDown in de klantenlijst. Dit is nu veranderd als volgt: SHIFT+F5 = vorige klant SHIFT+F6 = volgende klant SHIFT+F7 = vorige werknemer SHIFT+F8 = volgende werknemer Ticket Bug in verzuimindex indien de laatste dag van het contract een ziektedag is Deze werd dan niet als nieuwe periode geteld. Dit is nu opgelost Ticket Zoekvelden PCA en PCB in contractenoverzicht Deze 2 filtervelden zijn samengevoegd naar 1 veld. De zoekwaarde gaat nu kijken naar het PC van het contract ipv de waarde PC in de klantenfiche zoals voorheen. Vroeger kreeg je indien je bij PCA vb. 111 invult, de contracten van de klant met PCA 111 en PCB 218, dus ook bediende contracten. Dit is nu aangepast. Release Notes Hi-Ant 3/19

4 Opvullen krosstabellen lukt niet bij gebruikers met een -teken in hun naam In verschillende gevallen wordt de gebruikersnaam mee weggeschreven naar de database. Er werd echter geen rekening gehouden met namen waarin een -teken zat, waardoor de gebruiker steeds een foutmelding te zien kreeg. Vanaf nu wordt het - teken weggefilterd. Vb Op t Eynde wordt nu Op t Eynde Ticket uitbreiding op controle contractcoëfficiënt Zie Hiant Global Release notes De parameter ("frmcontgeg", "CoefVerschilt", "ToonLijst") kan je nu ook waarde 2 geven. Indien dit het geval is zal Hiant je de mogelijkheid geven om de nieuwe coëfficiënt direkt toe te voegen. Er wordt de vraag gesteld of je dit wil doen, vervolgens wordt nog een omschrijving gevraagd en wordt de coëfficiënt gekoppeld aan de klant met de gegevens uit het contract Ticket Exporteer klanten volgens vennootschap Indien je firma meerdere vennootschappen heeft zal je vanaf nu kunnen kiezen om slechts bepaalde vennootschappen te exporteren. De aanwezige vennootschappen worden opgelijst, je kan hier een of meerdere items selecteren (ctrl-klik). Release Notes Hi-Ant 4/19

5 1.7. Ticket Extra filtervelden in Te Verlonen Er zijn 2 extra filtervelden toegevoegd in het tabblad Te Verlonen in de Loonberekening, met name Systeem en Status. Om deze correct te kunnen gebruiken dient de klant de nieuwe versie van PratoControls.ocx te hebben. Release Notes Hi-Ant 5/19

6 1.8. Ticket Bewaren contract Contract niet bewaren als som rooster afwijkt van FT of PT. Momenteel geeft Hiant een waarschuwing, dit moet een blokkering kunnen zijn. Nieuwe parameter toegevoegd. Indien deze waarde 1 heeft, wordt er niet bewaard indien de uren van het rooster afwijken van FT of PT. Als de parameter niet bestaat wordt er toch bewaard. Dit was in te stellen door parameter ("frmcontgeg", "bewaar", "HoursSchedule<>HoursRealBlocked ) de waarde 1 te geven. Via 2 nieuwe parameters kan je deze blokkering appart instellen voor FT en PT. ("frmcontgeg", "bewaar", "HoursSchedule<>HoursRealBlocked_FT", "0") voor FT. ("frmcontgeg", "bewaar", "HoursSchedule<>HoursRealBlocked_PT", "0") voor PT. Let erop dat de oorspronkelijke parameter moet uitgeschakeld worden hiervoor! 1.9. Ticket Getoonde sekties in de WN-fiche Zolang iemand geen contract heeft, kan men de sektie in de wn-fiche wijzigen. In deze lijst sekties stonden alle sekties. Deze lijst sekties moet beperkt worden zoals bij "maak uzk" en "kopieer uzk" (lijst beperken ahv toegel.sekties op basis leeftijd...). Doordat de beperking afhangt van de leeftijd gebeurt de extra filtering niet wanneer je een nieuwe fiche aanmaakt aangezien er dan nog geen geboortedatum ingevuld is. Enkel bij het openen van een bestaande fiche wordt de filtering toegepast Ticket Timeout in gridbrowse Te Factureren Periodes De query om deze gridbrowse in te laden is herschreven om snelheidswinst te maken. Originele Query: SELECT DISTINCT prest.jaar, KL.fpnummer, Fakturatiep.fpvolgnr, Fakturatiep.fpbegind, Fakturatiep.fpeindd, prest.wgnr, KL.KLNR, KL.NAAM FROM prest INNER JOIN premies ON prest.id = premies.prestid INNER JOIN KL ON prest.klnr = KL.KLNR INNER JOIN Fakturatiep ON KL.fpnummer = Fakturatiep.fpnummer AND prest.begind <= Fakturatiep.fpeindd AND prest.einde >= Fakturatiep.fpbegind WHERE (prest.jaar = 2011) AND (premies.loonid > 0) AND (ISNULL(premies.fakturatieID, 0) = 0) AND (prest.regnr <> 4) AND (premies.premieid NOT IN (SELECT PremieId FROM FaktuurDTransaktie WHERE (PremieId <> 0))) ORDER BY prest.jaar, KL.fpnummer, Fakturatiep.fpvolgnr, prest.wgnr, KL.NAAM, KL.KLNR Nieuwe: SELECT DISTINCT prest.jaar, KL.fpnummer, Fakturatiep.fpvolgnr, Fakturatiep.fpbegind, Fakturatiep.fpeindd, prest.wgnr, KL.KLNR, KL.NAAM FROM prest INNER JOIN premies ON prest.id = premies.prestid INNER JOIN KL ON prest.klnr = KL.KLNR INNER JOIN Fakturatiep ON KL.fpnummer = Fakturatiep.fpnummer AND prest.begind <= Fakturatiep.fpeindd AND prest.einde >= Fakturatiep.fpbegind LEFT OUTER JOIN FaktuurDTransaktie ON premies.premieid = FaktuurDTransaktie.PremieId WHERE (prest.jaar = 2011) AND (premies.loonid > 0) AND (ISNULL(premies.fakturatieID, 0) = 0) AND (ISNULL(prest.regnr, 0) <> 4) AND (FaktuurDTransaktie.PremieId IS NULL) ORDER BY prest.jaar, KL.fpnummer, Fakturatiep.fpvolgnr, prest.wgnr, KL.NAAM, KL.KLNR Ticket Eenmanszaak in de bouw Bij het bewaren van een contract in de bouw wordt controle gedaan op RSZ voorcode klant en tabrsz werknemer. (parameter scherm, frmcontgeg, CheckConstruct staat standaard actief) Een klant (voor de bouw) kan echter een éénmanszaak zijn. Daar een éénmanszaak geen personeel in dienst heeft, heeft deze ook geen rsz-nummer. Release Notes Hi-Ant 6/19

7 Gevolg : voor deze kan geen arbeidscontract aangemaakt worden omwille van bovenstaande controle. Daarom werd er een nieuwe klantenoptie bijgemaakt, EMZB (Eenmanszaak ifv Bouw). Om deze optie te kunnen gebruiken dien je volgende parameter aan te maken in de parameter tabel: Param1 = checkbox Param2 = kloptie Param3 = novalue Waarde = EMZB Wanneer deze parameter aangemaakt is kan je via het optiescherm in de klantenfiche de optie Eenmanszaak ifv bouw aanvinken. Bij het bewaren van de klantenfiche wordt dan gecontroleerd of het PCB 124 is en of het rsznummer leeg is. Indien dit niet het geval is kan de fiche niet bewaard worden en krijgt de gebruiker een melding. Wanneer de optie actief is wordt de bovenstaande controle Checkconstruct dus NIET meer uitgevoerd. Toevoeging in de vertaal tabel: optieemzb emzb_pca emzb_rsz Eenmanszaak ifv bouw Paritair Comité niet combineerbaar met optie EMZB. Geen RSZ-nummer toegelaten bij optie EMZB. Entreprise individuelle pour la construction Commision paritaire pas combinable avec l'option EMZB. N ONSS pas accepté avec l'option EMZB Ticket Sociaal Secretariaat nummer in werknemerslijst Er is een nieuw veld met het sociaal secretariaat nummer van de werknemer toegevoegd aan de werknemerslijst. Standaard is deze kolom en het filterveld verborgen. Je kan het zichtbaar maken door in onderstaande parameters de kolom- en veldbreedte in te geven: Param1 param2 param3 waarde Frmwnlst brwgeg searchfieldwidths(socsecnr) 10 Frmwnlst brwgeg columnwidths(socsecnr) Ticket Controle attesten: vrijstelling arbeidskaart Werknemers kunnen beschikken over een attest vrijstelling arbeidskaart. Tot nog toe kon Hiant hier geen rekening mee houden bij de controle van de attesten. Dit is nu aangepast. Via de koppeltabellen kan je een attest vrijstelling arbeidskaart aanmaken (codesoort 43 = type attesten). Vervolgens specifieer je in een nieuwe parameter de code van dit nieuwe attest. Parameter: "Codeboekcode", "Attest", "VrijstellingArbeidskaart". Als waarde geef je de code van het attest Vrijstelling Arbeidskaart. Wanneer je zulk attest toekent aan een werknemer (vergeet niet het documentnummer + geldigheidsdata in te vullen!) zal er bij de controle rekening gehouden worden met dit attest: Indien de werknemer een geldig paspoort en geldig attest Vrijstelling Arbeidskaart heeft is de controle OK. Indien de vrijstelling arbeidskaart ontbreekt of niet meer geldig is verschijnt een melding en wordt er gecontroleerd op Arbeidskaart Ticket Contactpersonen uit dienst niet meer tonen bij ingave opvolging Bij het ingeven van een opvolging werden steeds alle contactpersonen ingeladen. Door een nieuwe parameter ("scherm", "frmwnopvolging", "enkelactievecontactpersoon ) de waarde 1 te geven zullen deze contactpersonen weggefilter worden. Release Notes Hi-Ant 7/19

8 Opgelet, de standaardwaarde voor code Uit Dienst is 4, mocht deze bij jullie verschillen dan dien je deze te specifiëren in parameter ("codeboekcode", "contactpersoon", "uitdienst"). Voor de meesten zal dit niet nodig zijn Ticket nieuwe module werkpostfiche ENKEL VAN TOEPASSING INDIEN DE KLANT WERKT MET INGESCANDE WPF IN PDF FORMAAT! Probleem : Indien er bij een selectie van WPF één of meerdere records aanwezig zijn met een ingescande WPF in pdf formaat zal een blanco WPF afgedrukt worden. Het PDF bestand wordt ook niet afdrukt. Aangepast : Records in de fiche tabel waarbij het veld PDFbestand NIET leeg is worden er uitgefilterd en bijgehouden. Na het opstarten van de AfdrukModule zal een knop Toon PDF bestanden (x) verschijnen op het scherm waarbij x het aantal PDF bestanden is. De knop verschijn NIET als er geen PDF bestanden zijn. Door het klikken van deze knop komt een scherm tevoorschijn met aan de linkerzijde een lijst van alle PDF bestanden en aan de rechterzijde een Preview van het geselecteerde PDF bestand. Release Notes Hi-Ant 8/19

9 Hiermee is ook rekening gehouden met het afdrukken. Als je vanuit het hoofdscherm van de afdrukmodule afdrukt zullen eerst de gegenereerde WPF afgedrukt worden en daarna alle ingescande WPF bestanden Ticket bestellingenmodule: overzichtsscherm: extra kolom datumgepubliceerd? Via de parameter "frmbestellst", "Overzicht", "VDABdatum" (standaard uit) zal in het standaard overzicht van de bestellingen een extra kolom verschijnen met de naam VdabDat. Deze datum houdt bij wanneer het de laatste keer was dat de betreffende bestelling gepubliceerd/vernieuwd was op de VDAB website. Dit is ook enkel van toepassing als men gebruik maakt van de VDAB module Ticket beveiliging documenten Bij het afdrukken van de facturen had men de mogelijkheid om de facturen naar Word, PDF, RPT, te exporteren. Nadeel om het naar Word te exporteren is dat kantoren hier soms handmatige wijzigingen doen. Om dit tegen te gaan bestaat er de parameter "AfdrukFactuur", "optie", "EnkelExportPdf" (standaard uit). Met het activeren van deze parameter worden facturen enkel nog naar PDF geexporteerd Ticket Nieuwe WPF - registratie afdrukmodule - koppeling met werknemer Binnen de Afdrukmodule voor het afdrukken van een WPF zal ook een controle gebeuren of er reeds een log record bestaat van het afgedrukte fiche. Indien dat zo is zal er geen log record meer weg geschreven worden Ticket Tobasco - Export PDF facturen Via de parameter 'AfdrukFactuur', 'Optie', 'LocatiePDF_BackUp' kan een locatie worden opgegeven (stantaard leeg). Bij het afdrukken van facturen wordt nagekeken of er een geldige locatie is meegegeven; indien dat zo is zal van alle facturen die geselecteerd worden binnen de afdruk opdracht samen geexporteerd worden naar 1 PDF bestand naar de opgegeven locatie. Release Notes Hi-Ant 9/19

10 1.20. Maaltijdcheques dienstencheques per blok uren / maand met herrekening per kwartaal bug Wanneer de maaltijdcheques in laatste maand van kwartaal werden berekend, ging HiAnt kijken naar de reeds uitbetaalde maaltijdcheques via de lonen rekkode 653 met status 0. HiAnt keek hier naar alle maanden van dat kwartaal, maar dit moet enkel van de eerste 2 maanden van dat kwartaal. Hierdoor ging bij herziening van de laatste maand van een kwartaal iets fout met de aan te maken maaltijdcheques. Bug is opgelost Autotask automatische lijsten 2 taligheid bug Wanneer men gebruik maakt van de 2-talige automatische lijsten, werden de kolomhoofdingen niet altijd vertaald bug is opgelost in autotask V Planningsmodule grid detail onderaan Vanaf nu is het niet meer mogelijk om in de detailgrid op één regel zowel een prestatie- als een premiecode in te geven. Probeert men dit toch te doen, dan krijgt de gebruiker een melding en kan men het gegeven niet bewaren. Ter info : HiAnt redeneert als volgt bij inlezen van de prestaties via de kalender : Indien premiecode is ingevuld wordt dit bewaard bij de premies, zo nee wordt dit bewaard bij de prestaties Planningsmodule beperken van mogelijke codes Via onderstaande parameter kan men instellen of de planningsmodule moet kijken naar de annulatiedatum in codeboek voor cd_srt 1000 en Standaard staat deze parameter op. "Planning", "ToegelatenCodes", "Ahv_dtannulatie", "1" In de planningsmodule kan men dan geen codes (zowel prestatie- als premiecodes) meer gebruiken waarvan de annulatiedatum (dt_annulatie in code-tabel) kleiner is dan de systeemdatum. Belangrijk is dat men de annulatie datum die men niet meer wenst te gebruiken invult in beide talen (cd_taal 1 en 2 ) Aanmaak contracten controle barema min. loon Indien controle barema min.loon opstaat werd gekeken of de persoon in de periode van het contract verjaarde, en werd dit gemeld op controlelijst. Aanpassing is gebeurd dat dit niet wordt gedaan op basis van geboortedatum, maar op basis van de juiste datum afh. van ingesteld barematype. (anciënniteitsdatum). Indien persoon bv. op dinsdag 2 jaar anciënniteit zou bereiken, zal het uurloon nog niet aangepast worden, indien het contract op maandag begint. (Systeem kijkt altijd naar begindatum van contract als basis). Indien zich dit voordoet komt dit in een excel naar de gebruiker met melding Anciënniteit van persoon verandert in periode van het contract. Barema zal hier geen rekening mee houden vermits dit niet op de begindatum van het contract is. Ook kolom leeftijd in excel werd vervangen door Anciënniteit Ziekte interpretatie minder dan 14 dagen ziek + carentiedag + onderbroken werkdag. Indien ziekte minder dan 14 dagen en eerste dag ziekte is onderbroken werkdag (ook nog gewerkt op eerste ziektedag), dan wordt de 2 de dag ziekte als Carentiedag beschouwd. De eerste dag GWZ (gewaarborgd loon ziekte) telt dan al mee als eerste dag betaalde GWZ, voor bepalen van 7 kalenderdagen. De Carentiedag telt niet mee in deze 7 dagen Planningsmodule aanpassen datum in detailgrid onderaan Wanneer men handmatig de datum ging aanpassen in detailgrid onderaan in planningsmodule (na dubbelklik op bepaalde dag), en de datum werd zo aangepast dat deze in een andere Release Notes Hi-Ant 10/19

11 week zou komen te liggen, werd achterliggend de week en jaar niet juistgezet. Aangepast zodat dit nu wel gebeurt Planningsmodule statusbar informatie geselecteerde werknemer/gezin Als men in planningsmodule een vakje selecteert, wordt onderaan in de toolbar informatie over werknemer en gezin getoond. Hierbij wordt nu ook bij werknemer de wnnr en bij het gezin de klid voor de naam getoond Debiteurenbeheer automatische opvolging bij sturen rekeningoverzicht per mail naar klant Als men vanuit debiteurenbeheerscherm via acties - stuur geselecteerde klant rekeningoverzicht per mail doet, kan men ook een automatische opvolging registreren van deze actie. Hiervoor dienen de volgende parameters ingevuld te zijn "codeboekcode", "debiteuren", "opvolgingtypeid", "" (bestaande parameter die bepaalt welke opvolgingtypeid moet gebruikt worden voor opvolgingen van type debiteuren te registreren) "codeboekcode", "debiteuren", "opvolgingdetailtypeidrekmail", "" nieuwe parameter die bepaalt welke detailtype van opvolging gebruikt dient te worden voor de actie rekeninguittreksel per mail te registreren) Gemarkeerde opvolgingen op afgehandeld plaatsen Vanuit het opvolgingslijstscherm is het nu ook mogelijk om meerdere gemarkeerde opvolgingen op afgehandeld te plaatsen. Men markeert hiervoor meerdere opvolgingen m.b.v. de shift en/of Ctrl toets in de lijst waarna men Acties Zet gemarkeerde opvolgingen op afgehandeld. Selecteert. De gemarkeerde opvolgingen worden dan op afgehandeld geplaatst waarna het scherm wordt gerefreshed Ticket 71386: problemen met internet browser in HiAnt icm Twitter Het script dat gebruikt wordt voor te twitteren geeft blijkbaar fouten terug, waardoor de gebruikers denken dat er problemen zijn met HiAnt. Er zijn twee mogelijke oplossingen ofwel een andere control gaan gebruiken in HiAnt ofwel proberen om de fouten te onderdrukken. Een andere control gaan vinden is niet evident, maar de fouten onderdrukken is veel gemakkelijker; daarom dat we er voor gekozen hebben om de fouten te onderdrukken. Het onderdrukken van de fouten kan op- en afgezet worden met de parameter "frmmain", "browser", "silent" => waarde 0 afzetten of 1 opzetten. Release Notes Hi-Ant 11/19

12 1.31. TICKET aanvulling bijlage facturatie ecocheques inlezen via xls volgende aanvulling in de excel bijlage facturatie : - Graag vermelding van de coëfficiënt voor facturatie => deze staat onder facturatieformule in klantendossier. Er zijn bij ons klanten met afwijkend coëfficiënt. Naar de facturatie toe, is het praktischer als deze op de excel ook vermeld wordt Koppelen functies bestellingen aan COBRA ( ) Uitbreiding VDAB Nieuwe parameter om deze betalende functie te activeren : Nieuw record op codeboek : 246 : COBRA Nieuwe records op code-tabel where CD_SRT = '246' Tabel Funktie uitgebereid met extra veld : JobKanaalCobraCode (via checkdatabase!) Mogelijkheid voorzien om een Hiant-functie te kunnen koppelen aan de jobkanaalfuncties van de VDAB (COBRA-lijst) Op funtie-scherm een nieuwe knop voorzien KOPPEL Als men op deze knop drukt, dan komt het nieuwe Koppel-scherm te voroschijn Release Notes Hi-Ant 12/19

13 Hier kan links 1 of meerdere functies selecteren en koppelen aan de rechts geselecteerde COBRA-functie door op de kop Koppel te drukken Als men een bestelling aanmaakt : na selectie van de functie verschijnt onderaan een melding indien de gekozen functie nog niet gekoppeld is aan de cobralijst! Release Notes Hi-Ant 13/19

14 Dus als men een cobra-functie koppelt aan een hiant-functie, dan zal het veld JobkanaalCobraCode van de funktie-tabel opgevuld worden met de cd van de codetabel waar de cd_srt = 246! Ticket DIMONA-toevoegen KantoorBeperken Tbv gefaseerde opstart klant volgend implementeren in de DIMONA-module: Via een parameter moet het mogelijk zijn om kommagescheiden de kantoornrs op te lijsten. Enkel voor de kantoren in deze parameter mogen contracten gedimoniseerd worden! Met vriendelijke groet, Jan nieuwe parameter : param1 = "dimona", param2 = "toegelatenkantoren", param3 = "*", waarde = "0" (oplijsten van kantoren die wel dimona mogen versturen! komma gescheiden! nieuwe vertaling op vertaalk tabel code = DimonaKantoorNiet nederlands = Dit kantoor kan geen dimona-aangiftes doen! frans = L'agence peut pas faire une declaration DIMONA! Beperking ingebouwd vlak na Aanmaak dimonabestand Controle of gdimonakantoornr in de parameter opsomming voorkomt : If InStr("," & strtoegelatenkantoren & ",", "," & gdimonakantoornr & ",") = 0 Then Aanpassing aan export naar GroepS ivm opvullen signaletiekgegeven CDT (Code voltijds / deeltijds) nu kan bij een deeltijdser vrijwillig deeltijds of onvrijwillig deeltijds doorgestuurd worden Tevoren werd signaletiek-gegeven CDT steeds als volgt opgevuld: - 1 Voltijds werk indien de PT uren 0 zijn - 3 Vrijwillig deeltijds onvolledige dagen indien de PT uren > 0 zijn Nu kan men binnen het contract bij type tewerkstelling, ingeval van een deeltijdser, opvullen met vrijwillig deeltijds of onvrijwillig deeltijds. De export naar GroepS is als volgt aangepast ivm doorsturen gegeven CDT: - indien uren PT 0 zijn --> "1 Voltijds werk" wordt doorgestuurd naar GroepS - indien uren PT > 0 zijn: * indien type tewerkstelling ingevuld met "onvrijwillig deeltijds" --> "7 Onvrijwillig deeltijds onvolledige dagen" wordt doorgestuurd naar GroepS. * anders "3 Vrijwillig deeltijds onvolledige dagen" wordt doorgestuurd naar GroepS Release Notes Hi-Ant 14/19

15 1.35. Aanpassing aan export naar HDP: binnen de prestaties en premies werd de extensie 0 doorgestuurd indien berekend aan het gewone uurloon; dit moet extensie 1 zijn Er zat nog iets mis binnen de export naar HDP. Indien prestaties/premies berekend zijn ahv het gewone uurloon, werd de extensie opgevuld met 0, terwijl dit 1 moet zijn. De test binnen de software was niet correct. De programmatie is aangepast om dit probleem te verhelpen Aanpassing beide prestatie-ingaveschermen: prestatiecodes en premiecodes waarvoor in de code-tabel de annulatie-datum is ingevuld kan men niet meer gebruiken bij manuele ingave van prestaties/premies Binnen beide prestatie-ingaveschermen is het zo dat men een menu Gegevens/looncodes kan aanclicken, waarbij er een lijst van prestatiecodes en looncodes wordt getoond die men mag gebruiken. Echter was het zo dat men toch nog andere prestatiecodes en looncodes, die niet in deze lijst stonden, kon gebruiken. Nu is de programmatie binnen beide prestatie-ingaveschermen aangepast, zodat ook de lijst van de prestatiecodes en premiecodes die men kan gebruiken beperkt wordt. De te gebruiken premiecodes worden op volgende wijze beperkt: - Indien er een parameter ("Prestatieingave", "ToegelatenPremies", "OpBasisSpecsPos7") bestaat met waarde 1, dan kan men premiecodes waarbij binnen het specs-veld positie 7 op 0 staat niet gebruiken voor manuele ingave. - Anders, indien er geen parameter ("Prestatieingave", "ToegelatenPremies", "Ahv_dtannulatie") aanwezig is met waarde 0, dan kan men premiecodes waarbij in de code-tabel, bij cd_srt 1000, bij de overeenkomstige looncode in het veld dt_annulatie een datum is ingevuld, gelegen voor begindatum loonperiode, niet gebruiken. De te gebruiken premiecodes worden op volgende wijze beperkt: - Anders, indien er geen parameter ("Prestatieingave", "ToegelatenPremies", "Ahv_dtannulatie") bestaat met waarde 0, dan kan men prestatiecodes waarbij in de codetabel, bij cd_srt 2000, bij de overeenkomstige prestatiecode in het veld dt_annulatie een datum is ingevuld, gelegen voor begindatum loonperiode, niet gebruiken Aanpassing export naar HDP; nu kan men een locatie opgeven waar men een backup van de exportbestanden wil bewaren De programmatie van de export naar HDP is aangepast. Nu kan men een locatie opgeven waar men een backup van de exportbestanden wil bewaren. Via parameter ("exportloon", "HDP", "Zipfile_BackupDirectory") kan men een directory ingeven waar men backups van de zipfiles wil stockeren. Release Notes Hi-Ant 15/19

16 1.38. Mogelijkheid dat, bij beëindigen van mastercontract (uit dienst zetten) de uitdienst-datum van de wn-fiche wordt ingevuld Nu bestaat de mogelijkheid dat, bij beeindigen van een mastercontract (uitdienst zetten), de uitdienst-datum van de wn-fiche wordt ingevuld. Standaard gebeurt dit niet. De werking activeert men door een parameter ("Scherm", "frmcontgeg", "EindeTewerkstelling_VulUitdienst") aan te maken met waarde Weekendoverbrugging ook ingebouwd binnen lange-termijn roosters Binnen het contract bestaat de mogelijkheid om type tewerkstelling weekendoverbrugging aan te duiden. Dit voor de uzk die 24 uur in het weekend werken en daarmee hun voltijdse tewerkstelling hebben bereikt. Bij aanduiden type tewerkstelling weekendoverbrugging wordt automatisch de Q, S en uren FT op 24 geplaatst. Nu is ook de mogelijkheid voorzien dat men binnen de lange-termijn roosters weekendoverbrugging kan aanduiden. Volgende wijzigingen zijn aangebracht aan de programmatie: 1) Programmatie binnen "eenvoudige roosteringave" aangepast --> men kan hier per rooster via een checkbox "weekendoverbrugging" aanduiden. Indien "weekendoverbrugging" is aangevinkt, wordt automatisch de Q, S en uren FT op 24 geplaatst. 2) Programmatie binnen "gedetailleerde roosteringave" aangepast --> men kan hier bij de ingave voor het rooster via een checkbox "weekendoverbrugging" aanduiden. Indien "weekendoverbrugging" is aangevinkt, wordt automatisch de Q, S en uren FT op 24 geplaatst. Release Notes Hi-Ant 16/19

17 3) Programmatie aangepast bij selectie ander rooster binnen contractscherm --> als rooster met "weekendoverbrugging" dan wordt binnen het contract type tewerkstelling ingevuld met "weekendoverbrugging" 4) Programmatie aangepast bij overhevelen contracten --> als volgend rooster een rooster is met "weekendoverbrugging" dan wordt binnen het nieuwe contract type tewerkstelling ingevuld met "weekendoverbrugging" 5) Programmatie aangepast bij overkopiëren contracten --> als rooster voor het nieuwe contract een rooster is met "weekendoverbrugging" dan wordt binnen het nieuwe contract type tewerkstelling ingevuld met "weekendoverbrugging" Aanpassing export naar HDP voor de vaste dienstenchequers: als uurloon het uurloon van het laatste subcontract in de maand nemen ipv het uurloon van het eerste subcontract in de maand De programmatie van de export naar HDP voor de vaste dienstenchequers is aangepast. Als uurloon wordt nu het uurloon van het laatste subcontract in de maand doorgestuurd ipv het uurloon van het eerste subcontract in de maand Aanpassing export naar HDP voor de vaste dienstenchequers: De Q die wordt doorgestuurd voor het mastercontract wordt nu samengesteld ahv de Q s van de subcontracten ip vop basis van de prestaties Release Notes Hi-Ant 17/19

18 Tevoren werd de Q die werd doorgestuurd naar HDP voor de mastercontracten bepaald op basis van de prestaties: - Voor mastercontract dat de volledige maand dekt: alle prestaties in de maand optellen en delen door Voor mastercontract dat maar over gedeelte maand loopt: alle prestaties in de maand optellen en delen door ( * (aantal dagen mastercontract / aantal dagen maand) ) Dit leverde niet het gewenste resultaat op. De export naar HDP is nu aangepast zodat de Q van het mastercontract wordt bepaald op basis van de Q s van de subcontracten, namelijk op volgende wijze: - de Q/S gegevens moeten komen uit de subcontracten ipv de prestaties - staat de HH de volledige maand onder contract dan is de Q het gemiddelde van de verschillende Q's van de subcontracten waarin de desbetreffende maand valt (gedeeltelijk of volledig). vb. juli 1/07 is de vrijdag van wk 26 31/07 is de zondag van week 30 => Q optellen van de subcontracten van weken 26 tem 30 en vervolgens delen door 5 (weken). - staat de HH niet de volledige maand onder contract dan is de Q het gemiddelde van de verschillende Q's van de SUBcontracten die er de desbetreffende maand nog zijn. vb HH heeft gewerkt van 1/07 (wk 26) tem 13/07 (woe van wk 28) Q optellen van wk 26, 27 en 28 en vervolgens delen door 3 - de Q kan nooit hoger zijn dan 38 - de Q moet steeds afgerond worden naar ronde getallen of halvekes, vb moet worden 20.5 vb moet worden 20 vb moet worden 20.5 vb moet worden Aanpassing programmatie ivm toekenning tewerkstellingsnrs voor HDP: de opvulling van de tewerkstellingsnrs gebeurt nu bij de export naar HDP, niet meer bij de aanmaak van de contracten. Ook is het minimum tewerkstellingsnr nu parametriseerbaar De programmatie ivm toekenning tewerkstellingsnrs HDP is aangepast. De toekenning van de tewerkstellingsnrs gebeurt niet meer bij de aanmaak van de contracten, maar bij de export naar HDP. Hiermee wordt ook vermeden dat, als er ergens binnen Hiant een manier van aanmaak contracten bijkomt, dat er vergeten wordt om de tewerkstellingsnrs in te vullen. Bij kopiëren contract, overhevelen contract en verlengen dagcontract wordt het tewerkstellingsnr op 0 gezet (zorgen dat het tewerkstellingsnr niet wordt overgenomen van het broncontract). Release Notes Hi-Ant 18/19

19 Ook is het zo dat nu het minimum tewerkstellingsnr het tewerkstellingsnr waarmee begonnen wordt voor een nieuwe uzk-fiche - voor een wnnr parametriseerbaar is gemaakt parameter ( Export", "Loon", "Hdp_MinimumTewerkstellingsNr ) Aanpassing programmatie export Acerta: via parameter prestatiecodes kunnen opgeven die niet geëxporteerd worden via de kalender naar Acerta Tevoren was het zo dat elke prestatiecode doorgestuurd moest worden naar Acerta - er werd dan geblokkeerd als er voor een prestatiecode geen externalcode was ingevuld. Het is nu zo dat voor bepaalde prestaties niet de kalender moet doorgestuurd worden naar Acerta, maar in de plaats hiervan moet het opgelegde bedrag via de premies (LOM) doorgestuurd worden. Het is nu mogelijk dat men via een parameter prestatiecodes kan opgeven die niet doorgestuurd moeten worden naar Acerta dit is via parameter ("ExportLoon", "Acerta", "Prestatiecodes_NietDoorsturen"). De prestatiecodes, opgegeven via deze parameter, zullen dus niet meer doorgestuurd worden via de kalender. De controle op afwezig zijn van de externalcode voor een prestatiecode blijft in voege, alleen neemt deze controle niet meer de prestatiecodes in rekening die niet doorgestuurd worden (parameter) naar Acerta Aanpassing programmatie ivm controle op dimonastatus bij zetten op te berekenen deze controle was verkeerd bij subcontracten: nu wordt de dimonastatus van het mastercontract gecontroleerd bij subcontracten en niet de dimonastatus van de subcontracten zelf Er bestaat reeds lange tijd binnen Hiant een controle bij klaarzetten prestaties op dimonastatussen waarbij men niet kan klaarzetten. De niet toegelaten dimonastatussen kan men parametriseren via parameter ("klaarzetten", "prestaties", "blokkerendedimonastatus"). Deze controle bij klaarzetten was totaal verkeerd bij het klaarzetten van subcontracten van een mastercontract: er werd in dit geval gecontroleerd op de dimonastatus van de subcontracten. Dit leverde vooral problemen op bij de uitzendbedrijven die ook blokkeren op contracten ZONDER dimonastatus. Vermits subcontracten geen dimonastatus hebben, kon men in dit geval nooit dossiers klaarzetten die een mastercontract en subcontracten hebben. De programmatie is als volgt aangepast: - alleen bij losstaande weekcontracten, niet gebonden aan een mastercontract, wordt er gecontroleerd op de dimonastatus van het weekcontract - bij subcontracten van een mastercontract wordt er niet gecontroleerd op de dimonastatus van het weekcontract, maar op de dimonastatus van het mastercontract. Release Notes Hi-Ant 19/19

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25 Release Notes Afdrukdatum: 2010/05/25 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/05/14

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/05/14 Release Notes Afdrukdatum: 2012/05/14 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/03/21

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/03/21 Release Notes Afdrukdatum: 2013/03/21 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25 Release Notes Afdrukdatum: 2010/05/25 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/10/06

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/10/06 Release Notes Afdrukdatum: 2008/10/06 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/17

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/17 Release Notes Afdrukdatum: 2012/09/17 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/12/20

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/12/20 Release Notes Afdrukdatum: 2011/12/20 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/01/22

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/01/22 Release Notes Afdrukdatum: 2013/01/22 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/11/13

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/11/13 Release Notes Afdrukdatum: 2008/11/13 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/05/01

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/05/01 Release Notes Afdrukdatum: 2011/05/01 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/29

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/29 Release Notes Afdrukdatum: 2009/01/29 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/10/19

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/10/19 Release Notes Afdrukdatum: 2012/10/19 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/07/15

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/07/15 Release Notes Afdrukdatum: 2011/07/15 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/03/19

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/03/19 Release Notes Afdrukdatum: 2010/03/19 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/03/19

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/03/19 Release Notes Afdrukdatum: 2009/03/19 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/06/17

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/06/17 Release Notes Afdrukdatum: 2011/06/17 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/02/15

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/02/15 Release Notes Afdrukdatum: 2012/02/15 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/03/21

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/03/21 Release Notes Afdrukdatum: 2013/03/21 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/09/18

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/09/18 Release Notes Afdrukdatum: 2008/09/18 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25 Release Notes Afdrukdatum: 2010/05/25 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/05/01

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/05/01 Release Notes Afdrukdatum: 2011/05/01 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes v 2.0 14

Release Notes v 2.0 14 1/7 Release Notes v 2.0 14 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 2.0 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/05/27

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/05/27 Release Notes Afdrukdatum: 2009/05/27 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.23

Release Notes v 1.1 0.23 1/10 Release Notes v 1.1 0.23 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/08

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/08 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/08 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/04

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/04 Release Notes Afdrukdatum: 2012/09/04 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/15

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/15 Release Notes Afdrukdatum: 2009/01/15 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/07/15

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/07/15 Release Notes Afdrukdatum: 2009/07/15 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

HiAnt. Kantoorfunctionaliteit. Prestaties (maandingave) Prato Services nv info@prato.be www.prato.be

HiAnt. Kantoorfunctionaliteit. Prestaties (maandingave) Prato Services nv info@prato.be www.prato.be HiAnt Kantoorfunctionaliteit Prestaties (maandingave) Prato Services nv info@prato.be www.prato.be 1 INHOUD 1 Inhoud...2 2 Prestatie-Ingave...3 1.1. Menu...3 1.1.1. Gegevens...3 1.1.1.1. Werknemer, Klant,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/07/16

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/07/16 Release Notes Afdrukdatum: 2010/07/16 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/12/16

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/12/16 Release Notes Afdrukdatum: 2010/12/16 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/04/05

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/04/05 Release Notes Afdrukdatum: 2013/04/05 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.22

Release Notes v 1.1 0.22 1/17 Release Notes v 1.1 0.22 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.19

Release Notes v 1.1 0.19 1/7 Release Notes v 1.1 0.19 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/04

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/04 Release Notes Afdrukdatum: 2012/09/04 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/06/01

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/06/01 Release Notes Afdrukdatum: 2011/06/01 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes v 2.0 25

Release Notes v 2.0 25 1/5 Release Notes v 2.0 25 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in CheQpoint 2.0 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/12/02

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/12/02 Release Notes Afdrukdatum: 2008/12/02 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

HiAnt. Module. sms. Prato Services nv info@prato.be www.prato.be

HiAnt. Module. sms. Prato Services nv info@prato.be www.prato.be HiAnt Module sms Prato Services nv info@prato.be www.prato.be Aanmaakdatum: 20-12-2013 1 INHOUD 1 Inhoud... 2 2 Algemeen... 3 3 Detail... 4 3.1.1. Standaard berichten Handmatige berichten... 4 3.1.2.

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/07/11

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/07/11 Release Notes Afdrukdatum: 2012/07/11 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Handleiding HiAnt. Jobstudenten. Making HR Processes Flow

Handleiding HiAnt. Jobstudenten. Making HR Processes Flow Handleiding HiAnt Jobstudenten Making HR Processes Flow Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3 Jobstudenten in HiAnt 3.1 GEKOZEN SEKTIES 3.2 NIEUW ATTEST JOBSTUDENT 3.3 OVERLAPPING VAN ATTEST JOBSTUDENT

Nadere informatie

Release Notes v 2.0 3

Release Notes v 2.0 3 1/7 Release Notes v 2.0 3 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 2.0 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/05

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/05 Release Notes Afdrukdatum: 2009/01/05 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/09/18

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/09/18 Release Notes Afdrukdatum: 2008/09/18 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Aanpassingen flexigar Versie V 7 2 4

Aanpassingen flexigar Versie V 7 2 4 Aanpassingen flexigar Versie V 7 2 4 Algemeen Afdrukken dagboek voor een gans jaar Regelmatig kwam de vraag of het mogelijk is om alle dagboeken van een gans jaar in één keer te printen in plaats van maand

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.21

Release Notes v 1.1 0.21 1/12 Release Notes v 1.1 0.21 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Handleiding HiAnt. Ecocheques. Efficiency through innovation

Handleiding HiAnt. Ecocheques. Efficiency through innovation Handleiding HiAnt Ecocheques Efficiency through innovation [naam module] 21.02.2014 2 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Wat zijn ecocheques? 3 Ecocheques bestellen 3.1 Aanmaak van een nieuwe bestelling 3.2 Ecocheques

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

INDEX. Opmerkingen ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12

INDEX. Opmerkingen ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 INDEX Wat heeft deze versie te bieden? --------------------------------------------------------------------------- 2 Activeren van backorders klanten --------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

HiAnt. Hoofdkantoorfunctionaliteit. Batch Mail. Prato Services nv info@prato.be www.prato.be

HiAnt. Hoofdkantoorfunctionaliteit. Batch Mail. Prato Services nv info@prato.be www.prato.be HiAnt Hoofdkantoorfunctionaliteit Batch Mail Prato Services nv info@prato.be www.prato.be 1 INHOUD 1 Inhoud...2 2 Voorwoord...3 3 Algemeen...4 4 Batchmail overzichtsscherm...4 5 Aanmaak nieuwe mailing...8

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Prestaties (weekingave)

Prestaties (weekingave) Handleiding HiAnt Prestaties (weekingave) Efficiency through innovation Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 Overzicht 4 3 Overzicht prestaties 6 3.1 Menu 6 3.1.1 Gegevens 6 3.1.2 Acties 6 4 Prestatie-Ingave

Nadere informatie

BEST/Rentm in de Cloud

BEST/Rentm in de Cloud BEST/Rentm in de Cloud Productvoorstelling www.cloudsyndic.com A. Dorp 37, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver T. +32 15 75 30 58 F. +32 15 75 21 42 E. info@cloudsyndic.com 1 BEST/Rentm in de Cloud - Flow 2 Algemeen

Nadere informatie

DMFA aangifte 4 de kwartaal 2003

DMFA aangifte 4 de kwartaal 2003 DMFA aangifte 4 de kwartaal 2003 Dit document is een handleiding voor het aanmaken en doorsturen van de dmfa aangifte voor het 4 de kwartaal 2003. De aangifte voor het 4 de kwartaal 2003 moet verstuurd

Nadere informatie

Dit document helpt u bij de controles die dienen uitgevoerd te worden, om tot een geslaagde export naar het sociaal secretariaat te komen.

Dit document helpt u bij de controles die dienen uitgevoerd te worden, om tot een geslaagde export naar het sociaal secretariaat te komen. Wanneer het om Tijd gaat Varkensmarkt 1/3 B-2850 Boom Tel.: +32 3 844.35.23 Fax: +32 3 844.35.24 E-mail: support@dotsys.eu Website: www.dotsys.eu TIMEMANAGER Link Sociaal Secretariaat Dit document helpt

Nadere informatie

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken Eindejaarsdocument 1 Inhoudsopgave 1 INVENTARIS...1 1.1 Inventaris afdrukken...1 1.2 Inventaris exporteren (= Inventaris opslaan om later af te drukken)...3 1.3 Inventaris importeren...3 2 EINDEJAARSKORTING...5

Nadere informatie

E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten).

E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten). E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten). Dit is een stapje verder... Hiermee gaat u niet zomaar naar bv. Alle particulieren een mailing doen. ð Je gaat hier enkel personen of bedrijven

Nadere informatie

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 32. Efficiency through innovation

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 32. Efficiency through innovation Release Notes CheQpoint 2.0 Versie 32 Efficiency through innovation 1 (IGSE) #PTC #WER: geavanceerd zoeken op tel/fax/gsm-nummers Probleemstelling: Zoekfunctie op tel/fax/gsm-nummers: 1. Niet-numerieke

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/05/01

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/05/01 Release Notes Afdrukdatum: 2011/05/01 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

RAPPORT BASISONDERWIJS

RAPPORT BASISONDERWIJS HANDLEIDING RBO V4.0 RAPPORT BASISONDERWIJS Auteur : Dirk Heyvaert SBO Anjelierenlaan 24 1730 ASSE 02 452 29 52 info@sbosoftware.be www.sbosoftware.be INHOUD 1. Installatie. 2. Gebruikershandleiding. 2.1

Nadere informatie

Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Inhoud UNIFACT2e... 1 Inleiding... 1 Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (UniFact2)... 1 0.1. Inleiding... 1 0.2. Gebruik

Nadere informatie

Dubieuze debiteuren & Opvolging klanten

Dubieuze debiteuren & Opvolging klanten Dubieuze debiteuren & Opvolging klanten Inhoudsopgave 1. Dubieuze debiteuren... 2 1.1. Afboeken Openstaande facturen... 2 1.1.1. Individuele afboeking... 2 1.1.2. Globale afboeking... 2 1.1.3. De klant

Nadere informatie

KIWA - CertIS Gebruikershandleiding NCP Bedrijven

KIWA - CertIS Gebruikershandleiding NCP Bedrijven KIWA - CertIS Gebruikershandleiding NCP Bedrijven Kiwa-NCP Gebruikershandleiding CertIS Pagina 1 van 21 Document geschiedenis versie Datum Omschrijving Auteur 1.0 2011-06-20 Vertaling Nearshoring Solutions

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

Logistiek. Voorschotten. Flexibel, efficiënt & accuraat

Logistiek. Voorschotten. Flexibel, efficiënt & accuraat Logistiek Voorschotten WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat VOORSCHOTTEN INLEIDING 1.1. Wings Voorschotten 3 Algemeen Specifiek INSTELLINGEN 2.1. Wings Voorschotten Instellingen Voorschot (1)

Nadere informatie

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 78. Efficiency through innovation

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 78. Efficiency through innovation Release Notes CheQpoint 2.0 Versie 78 Efficiency through innovation 1 Gevalideerd door nu ook voor papieren cheques Vanaf nu wordt er ook voor papieren cheques bijgehouden welke gebruiker deze gevalideerd

Nadere informatie

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 30. Efficiency through innovation

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 30. Efficiency through innovation Release Notes CheQpoint 2.0 Versie 30 Efficiency through innovation 1 (PIBU) #CON: Importeren van contracten 1.1 Doelstelling Het doel van deze tool is om de vorige contracten, uit een ander softwarepakket,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Update augustus 2015

Update augustus 2015 Update augustus 2015 Voorwoord Wij danken graag alle scholen, voorzieningen en individuen die suggesties hebben ingestuurd om integrado te verbeteren. Het is dankzij deze inzendingen dat het programma

Nadere informatie

Expert/M Plus. Importeren saldibalans uit Excel.

Expert/M Plus. Importeren saldibalans uit Excel. Expert/M Plus Importeren saldibalans uit Excel www.kluwer.be/software Inhoudsopgave INLEIDING... 2 WERKING IN EXPERT/M PLUS... 2 DE STRUCTUUR VAN DE SALDIBALANS IN MS EXCEL... 3 DE HOOFDING... 3 DE SALDIBALANS...

Nadere informatie

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 44. Efficiency through innovation

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 44. Efficiency through innovation Release Notes CheQpoint 2.0 Versie 44 Efficiency through innovation 1 (KEAN) #ALG: menu Actie niet langer zichtbaar indien er geen acties in staan Het menu Actie in het hoofdvenster was tot nu toe altijd

Nadere informatie

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Pagina 1 van 56 Inhoud van deze help 1. Algemeen 1.1 Inhoud van deze box. 1.2 Minimum systeemvereisten 2.

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

CRM - Salesplanner - NL

CRM - Salesplanner - NL Handleiding PratoFlex CRM - Salesplanner - NL Efficiency through innovation Inhoudsopgave Voorwoord Salesplanner In de klantenfiche Bezoekplanning Filters Legende Automatisch gegeneerde bezoekplanningen

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk E-mailen via WISA 29 juli 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 E-mailen via WISA 2 1.1 Instellingen.................................... 3 1.1.1 Mails sturen via............................. 3 1.1.1.1 Standaard

Nadere informatie

Release Notes. 19 mei 2011

Release Notes. 19 mei 2011 Release Notes 19 mei 2011 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker, maar

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/12/16

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/12/16 Release Notes Afdrukdatum: 2010/12/16 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1 Handleiding planner Handleiding RoosterPlaats pagina 1 In dit document wordt uiteengezet hoe u aan de hand van onderstaande 5 stappen een rooster kan maken. Voordat u kunt beginnen met het creëren van

Nadere informatie

Deze handleiding is geschikt voor gebruikers van Rekeningbeheren.nl en S4Dunning. Rekeningbeheren.nl is de basis applicatie voor het uitvoeren van acties in batches en kan worden gezien als de lite versie

Nadere informatie

Handleiding flextime LIGHT

Handleiding flextime LIGHT Handleiding flextime LIGHT Inhoud 1. Hoe bestellen?... 1 2. Werking... 2 2.1. Aanmaak personeelsleden... 2 2.2. Ingeven personeelsleden... 2 2.3. Activering en gebruik van de handscanner... 4 2.4. Voorbereiding

Nadere informatie

Verloningstemplates en uitvoeren vanuit GPS-Time

Verloningstemplates en uitvoeren vanuit GPS-Time Verloningstemplates en uitvoeren vanuit GPS-Time 1 Verloning Console In dit scherm vind je alle sociaal secretariaten en interimkantoren terug waarvoor er een link aangekocht werd. Knoppen : Ins Bewerken

Nadere informatie

VOORBEELDEN VRIJE VELDEN (op verrichtingen)

VOORBEELDEN VRIJE VELDEN (op verrichtingen) VOORBEELDEN VRIJE VELDEN (op verrichtingen) WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat 1 Algemeen De bedoeling van deze aanvulling is enkele voorbeelden te geven van vrije velden op verrichtingen. Hiermee

Nadere informatie

TimeManager Handleiding

TimeManager Handleiding TimeManager Handleiding DOT SYS 1997-2012 I TimeManual Inhoudstafel Deel I Gebruikershandleiding TimePlan 1 1 Configuratie... TimePlan 1 2 Verlofaanvraag... invoeren 4 Verlofaanvraag... ASP-Klant 5 Verlofaanvraag...

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

Handleiding ChainWise Digitaal factureren

Handleiding ChainWise Digitaal factureren Handleiding ChainWise Digitaal factureren Versie: 1.1 Datum: februari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voorbereiding... 4 2.1 E-mail sjabloon aanpassen... 4 2.2 Instellen from en bcc adres, subject...

Nadere informatie

Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters

Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters 2 1.1 Inleiding...................................... 2 1.2

Nadere informatie

Car-Pass versie 7_1_0

Car-Pass versie 7_1_0 Car-Pass versie 7_1_0 1 ALGEMEEN Iedereen in de garagesector is wettelijk verplicht om de kilometerstanden van elke auto of lichte bestelwagen waarop hij/zij een interventie doet door te geven aan Car-Pass.

Nadere informatie

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?...

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid Inhoud 1 Hoe zoek ik een gebruiker?...2 2 Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... 5 3 Hoe maak ik een werkrelatie aan?... 8 4 Hoe geef ik

Nadere informatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie HANDLEIDING Periodieke Facturatie WINGS Software Snelheid & zekerheid Module WingsPer: Periodieke facturatie 1) Installatie & Activatie Wings Periodieke Facturatie dient te worden beschouwd als een volwaardige

Nadere informatie

Factuurvoorstellen. Opmerkingen: Raadpleeg de facturatietoepassing voor meer details. De volgende hoofdschermen zijn beschikbaar:

Factuurvoorstellen. Opmerkingen: Raadpleeg de facturatietoepassing voor meer details. De volgende hoofdschermen zijn beschikbaar: Module Functie kaart Kantoorbeheer Factuurvoorstel UR09110500 Factuurvoorstellen Dit voorstel toont een lijst van diensten en uitgaven die aan de klant zouden aangerekend moeten worden. Dit bedrag is exclusief

Nadere informatie