Release Notes v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Release Notes v 1.1 0.21"

Transcriptie

1 1/12 Release Notes v Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke toestemming van Prato in eender welke vorm verder gedistribueerd of gereproduceerd worden. Deze teksten kunnen ook informatie bevatten van functionaliteiten die niet van toepassing zijn op uw onderneming en/of die enkel na bestelling geactiveerd worden. Het feit dat het dienstencheque bedrijf een onderhoudscontract en/of huurlicentie heeft lopen, impliceert geenszins het recht op de beschreven functionaliteiten in dit document.

2 2/12 1. cheqpoint V Bug: Dagen van andere maanden staan niet meer grijs In de planning staan de dagen van de vorige en volgende maand gekleurd volgens de uurcode in plaats van grijs. Deze fout is er ingeslopen bij het samenvoegen van de code voor de kleuren te bepalen met deze van het bezettingsoverzicht Bug: Na het wijzigen van geplande uren in de namiddag worden cheques niet mee aangepast Bij het wijzigen van de geplande uren in de namiddag van een reeds ingeplande klant werden de cheques niet mee aangepast naar de nieuwe waarde voor de geplande uren. Dit gebeurde wel voor de voormiddag. Nu zullen de cheques ook in de namiddag correct mee aangepast worden indien ze nog niet gevallideerd zijn Bug: Fouten in bradford Er zaten 2 fouten in de bradford berekening. Er is eveneens een extra instelling bijgekomen. Ten eerste werd het weekend in de ziekteperiode ook meegerekend. Dit is niet de bedoeling gezien de werknemer op deze dagen niet werkt. Er was ook een probleem met de keuze om halve dagen te laten meetellen als afwezigheidsdag. Dit is een vinkje Tel halve ziektedagen als volwaardige ziektedagen mee dat je al dan niet kan aanvinken. Hier was het probleem dat of het vinkje nu aan stond of niet, dat telkens de dag mee telde als afwezigheidsdag. Nu is er een aanpassing gebeurd zodat: Indien aangevinkt: o En er is 1 klant die dag met code ziekte, en een andere klant met een aanwezigheids- of andere code, zal de dag als ziektedag worden beschouwd o En er is slechts 1 klant die dag (al dan niet gedurende een gedeelte van die dag of de hele dag) wordt die dag als ziektedag beschouwd o En er zijn 2 klanten met telkens de ziektecode, zal die dag ook als ziektedag worden beschouwd Indien niet aangevinkt:

3 3/12 o o o En er is 1 klant die dag met code ziekte, en een andere klant met een aanwezigheids- of andere code, zal de dag niet als ziektedag worden beschouwd En er is slechts 1 klant die dag (al dan niet gedurende een gedeelte van die dag of de hele dag) wordt die dag wel als ziektedag beschouwd En er zijn 2 klanten met telkens de ziektecode, zal die dag ook als ziektedag worden beschouwd Er is ook nog een extra optie bijgekomen om de dagen waar niets op ingevuld staat in de planning mee te reken in de periode of niet. Deze optie heet Dagen zonder inplanning in de periode meetellen. Hieronder staan enkele voorbeelden ter verduidelijking welke dagen als periode gezien worden en welke niet. 1 periode, 3 dagen 2 periodes, 2 dagen Indien Tel halve ziektedagen als volwaardige ziektedagen mee aangevinkt: 1 periode, 3 dagen Indien Tel halve ziektedagen als volwaardige ziektedagen mee uitgevinkt: 2 periodes, 2 dagen 1 periode, 2 dagen Indien Dagen zonder inplanning in de periode meetellen aangevinkt: 1 periode, 3 dagen Indien Dagen zonder inplanning in de periode meetellen uitgevinkt 2: periodes, 2 dagen Met een weekend er tussen: 1 periode, 2 dagen

4 4/ Nieuw: IBAN en BIC toegevoegd aan rapport werknemersbestand Aan het werknemersbestand is er de mogelijkheid bijgekomen om naast het gewone rekeningnummer ook de IBAN en BIC te exporteren. Deze velden kunnen teruggevonden worden onder het veld Rijksregisternummer. Het werknemersbestand is een rapport dat zelf gekozen gegevens van de werknemer exporteert naar een Excel bestand Bug: Fouten bij de opmerkingen in de planning en op de fiches Er zaten enkele fouten in opmerkingen. Bij het gebruiken van de functie drag en drop werden de opmerkingen niet altijd meegenomen. Indien een opmerking die in de planning stond via de werknemersfiche bewerkt werd, werd deze van de planning verwijderd en wijzigde de datum. Indien een opmerking die zowel in de klantenfiche als in de werknemersfiche stond gewijzigd werd, werd dit niet altijd bij beiden gewijzigd. Soms kwamen er ook opmerkingen dubbel te zitten. Om dit probleem op te lossen werden de opmerkingen voor klanten en werknemers samengevoegd in 1 tabel. Hierdoor worden de opmerkingen op 1 centrale plaats bewaard en niet meer op verschillende plaatsen. Hierdoor zullen er geen verschillen meer opzitten indien een opmerking voor een werknemer en een klant samen is gewijzigd. Omdat het samenvoegen van de opmerkingen een zwaar proces is, wordt dit uitgevoerd wanneer een werknemer of klant gekozen wordt op een plaats waar de opmerkingen nodig zijn. Zo kunnen de opmerkingen geleidelijk in het nieuwe systeem komen te zitten. De manier waarop een opmerking wordt toegevoegd of gewijzigd in de database is ook herzien. Ook kan er wanneer een opmerking geopend wordt, gezien worden of dit een opmerking is van in de planning of niet en bij welke planning deze hoort. De datum van opmerkingen kan ook gewijzigd worden voor opmerkingen die niet in de planning zitten. Dit is niet de datum van wanneer een opmerking is aangemaakt of gewijzigd.

5 5/ Opmerkingen in de werknemersfiche De opmerkingen in de werknemersfiche kunnen gevonden worden op het tabblad Berichten. Hier kunnen opmerkingen toegevoegd worden. Deze opmerkingen worden niet weergegeven in de planning. Verder kunnen opmerkingen gewijzigd worden. Voor opmerkingen die niet aan een planning gekoppeld zijn kan de datum en het dagdeel gewijzigd worden. Het is echter niet mogelijk om het vinkje om weer te geven in de planning te wijzigen. Dit is omdat er op die manier meerdere opmerkingen kunnen ontstaan voor een planning, maar er kan echter 1 weergegeven worden. Indien een opmerking gewijzigd wordt die ook in de klantenfiche zichtbaar is, wordt deze ook bij de klant gewijzigd gezien dit nu om dezelfde opmerking gaat. Opmerkingen kunnen ook via deze weg verwijderd worden. Indien een opmerking die gekoppeld is aan een klant verwijderd wordt zal deze ook niet meer zichtbaar zijn in de klantenfiche Opmerking in de klantenfiche Dit is hetzelfde als bij Opmerkingen in de werknemersfiche maar dan in het oogpunt van de klant. Opmerkingen in de klantenfiche kunnen gevonden worden op het tabblad Opmerkingen Opmerkingen in de planning Een opmerking kan aan een planning toegevoegd worden door rechts te klikken op deze planning en te kiezen voor Opmerking. Een opmerking die op deze manier toegevoegd wordt, zal zowel bij de werknemer als bij de klant zichtbaar zijn. De opmerking wijzigen kan ook door rechts te klikken en te kiezen voor Opmerking. Er kan ook op het opmerking icoontje geklikt worden. Op deze manier kan de opmerking ook gewijzigd worden. Indien er een opmerking toegekend is in de theoretische planning zal deze ook mee gekopieerd worden. Indien de planning gekopieerd wordt, zal de reeds bestaande opmerking verwijderd worden en de eventueel nieuwe toegevoegd worden.

6 6/12 Indien de klant in de planning gewijzigd wordt zal er gevraagd worden wat er met de opmerking moet gebeuren. Hier zal je 3 mogelijkheden hebben: Bij Behouden bij de nieuwe klant zal de opmerking niet meer zichtbaar zijn bij de oude klant en deze komen te staan bij de nieuwe klant. Bij Loskoppelen van de planning zal de opmerking niet meer zichtbaar zijn in de planning maar wel nog in de werknemers- en de klantenfiche. Indien bij een van deze fiches de opmerking gewijzigd wordt, zal deze ook meewijzigen in de andere fiche Bij Verwijder zal de opmerking verwijderd worden uit de database en zal deze niet meer zichtbaar zijn in de fiches en ook niet meer in de planning. Als de theoretische planning wordt gekopieerd zullen de reeds bestaande opmerkingen verwijderd worden. Dit betekent dat deze opmerkingen ook niet meer beschikbaar zullen zijn in de fiches Opmerkingen bij drag en drop Indien er een drag en drop gebeurt in de planning zullen bij het verplaatsen van de planningsitems de eventuele opmerkingen mee verplaatst worden naar de nieuwe locatie. Indien er reeds een opmerking aanwezig was zal deze verwijderd worden en eveneens niet meer beschikbaar zijn in de fiches. Bij het kopiëren naar een andere locatie zal de opmerking mee gekopieerd worden. Dit betekent dat de opmerking zichtbaar zal zijn op beide dagdelen. Eveneens zal deze dubbel zitten in de fiches. Als een van de opmerkingen gewijzigd wordt zal de andere niet gewijzigd worden Opmerkingen bij afdruk planning De opmerkingen die aanwezig zijn in de planning zullen ook op bepaalde afdrukken zichtbaar zijn. Om de opmerkingen toch niet te zien op de afdruk kan het vinkje vertrouwelijk aangezet worden. Dit zorgt er voor dat de opmerking niet mee meegenomen wordt op de afdruk. De afdrukken zijn de volgende: Uurregistratie (Staand) Uurregistratie (Liggend) Compleet (staand) Compleet (staand, kleur) Compleet (liggend) Compleet (liggend, kleur)

7 7/ Opmerkingen in rapporten In het rapport Overzicht berichten kunnen alle berichten en opmerkingen voor de geselecteerde werknemers in een bepaalde periode opgehaald worden Bug: Als een feestdag gewist wordt, wordt deze wijziging niet bewaard Als je bij de instellingen van de feestdagen een reeds ingevulde dag wiste, werd dit niet bewaard in de database. Hier werd de reeds voordien ingevulde datum ingevuld. Nu is het wel mogelijk om de feestdag te wissen. Het datumveld leegmaken kan aan de hand van de backspace toets Bug: Controle rijksregisternummer gebeurt ook indien Niet Belgisch Indien er bij de werknemer op het tabblad Overige aangeduid is dat het gaat om een niet Belgisch rijksregisternummer zou er geen controle mogen gebeuren. Dit is omdat deze controle enkel voor Belgische rijksregisternummers van toepassing is. Dit is nu aangepast en indien er gekozen is voor ja kan er eender wat ingegeven worden Bug: Fout bij het opslaan van de loonadministratie als datums Sine of Activa niet ingevuld zijn Als Sine op ja staat maar geen datum opgegeven is trad er een fout op. Dit probleem is verholpen. Dit is hetzelfde bij Activa Bug: Het verspringen van de keuze betaling voor de kilometers Het was zo dat wanneer een maand in de loonadministratie of in de planning bekeken werd, er gekeken werd wat de keuze van betaling was. Indien er nog geen bepaald was werd er gekeken naar de maand voordien. Indien er geen was werd er voor deze nieuwe maand Geen gekozen werd. Indien er in de vorige maand een andere waarde werd gevonden, werd deze overgenomen en zo bewaard. Als er dan voor een maand deze keuze gewijzigd werd, werd deze van de volgende maand niet gewijzigd Voorbeeld Stel volgende is bewaard Januari Berekend Februari Berekend Maart Onbepaald April Onbepaald Mei Onbepaald Juni Onbepaald 1. Je gaat naar maart en maart wordt bewaard als Berekend 2. Je gaat naar mei, er is geen waarde voor april waardoor mei als Geen bewaard word. 3. Je gaat naar juni en juni zal nu als Geen bewaard worden. 4. Als je nu in mei de waarde in Berekend wijzigd zal dit niet wijzigen als je terug naar juni gaat. 5. Als je in maart de waarde wijzigt naar Forfait en dan naar april gaat zal april Forfait worden doordat er nog geen waarde bepaald is. Mei zal bij gevolg Berekend blijven en juni als Geen Nieuwe situatie De bepaling van de vergoeding wordt nu bewaard als de kilometers berekend worden of in de loonadministratie gewijzigd worden. Er enkel naar toe gaan zal de momentele situatie weergeven maar kon nog wijzigen. Deze die nog kunnen wijzigen worden aangegeven met een rode cirkel met een streep erdoor. Hier wordt de laatst bepaalde waarde weergegeven.

8 8/ Bug: Fout bij aanmaken contract (werknemer) Indien de startdatum van de werknemer niet ingevuld is kan er geen contract aangemaakt worden. Hierdoor werd er een foutmelding weergegeven. Dit probleem is opgelost door als de datum in dienst niet ingevuld is de datum van vandaag te gebruiken. Ook was er een probleem als er nog geen theoretische planning bestond. Dit probleem is ook verholpen. Dit was enkel bij bepaalde contracten zo Onderhoud: Aanmaken document C32 Werknemer Het aanmaken van het document C32 Werknemer gebeurt nu volgens de laatste template ( ) Ingevulde velden onder Uw identiteit Deze waarden worden overgenomen uit de werknemersfiche. Naam (is de voor- en familienaam) Straat Gemeente (is de postcode en de gemeente) INSZ (Hiervoor wordt het rijksregisternummer gebruikt) Telefoon Ingevulde velden onder Uw aanvraag Deze velden komen uit de waarden opgegeven uit de wizzard Vanaf Staking Andere Ingevulde velden onder Handtekening Datum (is de datum van vandaag, de dag van het aanmaken van het document) Nieuw: Melding verjaardagen werknemers in dienst Er is een nieuwe functionaliteit bijgekomen die de verjaardagen controleert bij het opstarten van cheqpoint. Deze functie staat automatisch aan maar kan uigeschakeld worden in de instellingen Werking Tijdens het opstarten kijkt CheQpoint of er bij de werknemers in dienst personen zijn die verjaren. Hiervoor kijkt het systeem een x aantal dagen in het verleden en x aantal dagen in de toekomst. Indien er in die periode verjaardagen gevonden zijn worden deze weergegeven in een lijst. In deze lijst wordt de naam van de werknemer weergegeven. Hiernaast staat ook de geboortedatum en de leeftijd dat de werkneemster heeft op de dag van haar verjaardag. Deze werkneemster staan gesorteerd op dag van het verjaren (dag en maand)

9 9/ Instellingen De instellingen voor de verjaardagen kunnen gevonden worden onder Bestand Instellingen Verjaardagsmelding inschakelen Is standaard aangevinkt. Als deze instelling aangevinkt is wordt er bij het opstarten van CheQpoint gecontroleerd of er iemand verjaart. Bij het uitschakelen gebeurt dit niet meer. Verjaardagen voorbije dagen Hier staat het aantal dagen in het verleden waar gecontroleerd moet worden of er een verjaardag is geweest. Standaard is dit 7 dagen. Verjaardagen komende dagen Hier staat het aantal dagen in de toekomst waarop gecontroleerd moet worden. Standaard is dit 7 dagen Uitbreiding in rapport werknemers bestand Er zijn naar aanleiding van deze nieuwe functionaliteit extra velden toegevoegd aan het werknemersbestand. Deze zijn de geboortemaand en geboortejaar. Er is ook nog een extra veld met de leeftijd bijgekomen. Dit is de leeftijd dat de werknemer heeft op het moment van het aanmaken van het rapport Onderhoud: Lijsten scrolbaar in leesmodus Het is nu mogelijk om in de leesmodus ook door de lijsten te scrollen. Hieronder een opsomming van welke lijsten waarbij dit nog niet mogelijk was en nu dus wel. Werknemers o Tabblad Overige: Medisch onderzoek o Tabblad Gezin: Kinderen o Tabblad Contract: Contracen Klanten o Werknemershistoriek

10 10/12 Loonadministratie o Hier was nog geen enkele lijst scrolbaar Bug: Combinatie maandvergrendeling en weekvergrendeling loopt niet juist Bij het gebruik van de maandvergrendeling in combinatie met de weekvergrendeling was de planning niet altijd correct vergrendeld. Hier zat niet altijd een regelmaat in. Soms was dit enkel zo na het vergrendelen. Soms was het probleem pas na het herladen van de planning. Dit is nu aangepast. Een dag is vergrendeld als de maand waarin de planning valt vergrendeld is of als de week waarin de dag valt vergrendeld is. Deze vergrendeling heeft vooral invloed op het menu dat je krijgt bij het rechts klikken De dag is niet vergrendeld Als er geen planning is in de voormiddag en geen in de namiddag dan is enkel het item Planning beschikbaar. Als er wel een planning is in de voormiddag of in de namiddag dan kunnen alle items gebruikt worden De dag is vergrendeld Als er geen planning is in de voormiddag en geen in de namiddag dan kan er niets gekozen worden. Als er wel een planning bestaat op die dag dan kan er enkel gekozen worden voor Gepresteerde uren, Cheques en Route Vervanging, Opmerking en Toegewezen cheques Deze items staan los van de vergrendeling. Deze zijn beschikbaar als er op het dagdeel waarop rechts geklikt werd een klant ingepland staat Werknemersfiche Dit items staat ook los van de vergrendeling. Hier hangt het er van af de gebruiken waarmee in CheQpoint aangemeld is toegang heeft tot de werknemersfiche. Dit kan gewijzigd worden via het rechten-systeem Bug: Melding of er meer recup opgenomen is dan aanwezig Wanneer bij het ingeven van de prestaties meer recup opgenomen wordt dan dat er beschikbaar is, wordt er een melding gegeven bij het opslaan. Het is zo dat deze controle gebeurde bij Re, uren die gepresteerd worden om op te nemen in plaats van bij Ro. Dit werd aangepast zodat bij het inplannen van Ro gekeken wordt naar het overschrijden van het aantal beschikbaren uren recup.

11 11/ Aanpassing: Vervoermiddel bij wijzigen klant Voorheen werd wanneer een klant in de planning gewijzigd werd, alle gegevens in verband met prestaties en vervoer verloren gegaan. Hierdoor werd regelmatig vergeten om het vervoersmiddel aan te passen zodat er een vergoeding kon gegeven worden. Daarom is nu in het tussenscherm waar je de klant kan wijzigen ook een veld bijgeplaatst om het vervoersmiddel in te stellen. Dit veld bevat dezelfde waarde als onder route Onderhoud: Nieuwe keuze chequewaarde 8,5 euro In de instellingen is het mogelijk om de chequewaarde van 8,5 euro te kiezen voor de standaardwaarde van de cheques. Deze waarde wordt gebruikt bij het aanmaken van een nieuwe klant. Eveneen wordt het veld Uitbetaald ook terug ingevuld. Dit werkte niet meer. De uitbetaalwaarde voor deze cheques staat nu op 22,04 euro. De waarde van de cheques kan ook gewijzigd worden voor de klant. Dit kan terug gevonden worden op het tabblad Overige in de klantenfishe Nieuw: Logging Naar aanleiding van een probleem met het wijzigen van het vervoersmiddel bij sommige werknemers werd er een logging toegevoegd. Er zijn 3 dingen die gelogd kunnen worden. DataAccess: dit is een logging van de wijzigingen die uitgevoerd worden naar de planning tabel toe (insert, update, delete in tblplanning).

12 12/12 Vervoer: telkens het vervoersmiddel wordt gewijzigd, wordt dit gelogd (wanneer dit gebeurt, door wie en wat het nieuwe vervoersmiddel is). Actie: Logging van welke actie ondernomen worden in de vensters Planning en Route. De logging kan in- en uitgeschakeld worden in de instellingen op het tabblad Log (Bestand -> Instellingen -> Log). Door de vinkjes naast Loggen naar database aan te vinken worden de bijhorende gegevens gelogd Bug: Fout bij het opslaan nieuwe werknemer Duplicate entry '28' for key 'PRIMARY'. Deze werd veroorzaakt doordat er al bepaalde gegevens reeds in de database zaten. Hierop wordt nu gecontroleerd zodat deze database fout zich niet meer voordoet Onderhoud: Bradford standaard jaar Het standaardjaar staat nu op het huidige jaar. Voorheen was dit 2010.

Release Notes v 1.1 0.22

Release Notes v 1.1 0.22 1/17 Release Notes v 1.1 0.22 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.23

Release Notes v 1.1 0.23 1/10 Release Notes v 1.1 0.23 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.19

Release Notes v 1.1 0.19 1/7 Release Notes v 1.1 0.19 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes v 2.0 25

Release Notes v 2.0 25 1/5 Release Notes v 2.0 25 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in CheQpoint 2.0 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes v 2.0 14

Release Notes v 2.0 14 1/7 Release Notes v 2.0 14 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 2.0 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/10/19

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/10/19 Release Notes Afdrukdatum: 2012/10/19 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes v 2.0 3

Release Notes v 2.0 3 1/7 Release Notes v 2.0 3 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 2.0 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 61. Efficiency through innovation

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 61. Efficiency through innovation Release Notes CheQpoint 2.0 Versie 61 Efficiency through innovation 1 (KEAN) Verbeterde kantoorselectie indien kantoren gekoppeld aan niet-bestaande groep Wanneer een kantoor gekoppeld was aan een niet-bestaande

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/03/21

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/03/21 Release Notes Afdrukdatum: 2013/03/21 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25 Release Notes Afdrukdatum: 2010/05/25 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 44. Efficiency through innovation

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 44. Efficiency through innovation Release Notes CheQpoint 2.0 Versie 44 Efficiency through innovation 1 (KEAN) #ALG: menu Actie niet langer zichtbaar indien er geen acties in staan Het menu Actie in het hoofdvenster was tot nu toe altijd

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/05/01

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/05/01 Release Notes Afdrukdatum: 2011/05/01 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/07/15

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/07/15 Release Notes Afdrukdatum: 2011/07/15 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/03/19

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/03/19 Release Notes Afdrukdatum: 2009/03/19 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes CheQpoint 1.1. Global Release Notes. Efficiency through innovation

Release Notes CheQpoint 1.1. Global Release Notes. Efficiency through innovation Release Notes CheQpoint 1.1 Global Release Notes Efficiency through innovation Voorwoord Prato behoudt zich het recht om ten allen tijde veranderingen in deze publicatie uit te voeren. Eventuele wijzigingen

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25 Release Notes Afdrukdatum: 2010/05/25 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/17

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/17 Release Notes Afdrukdatum: 2012/09/17 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 31. Efficiency through innovation

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 31. Efficiency through innovation Release Notes CheQpoint 2.0 Versie 31 Efficiency through innovation 1 (IGSE - 115988) #MAW +PIT: Aanpassingen prestatiestaat Volgende aanpassingen zijn gedaan aan het f-pit document: adres voor werknemer

Nadere informatie

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 30. Efficiency through innovation

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 30. Efficiency through innovation Release Notes CheQpoint 2.0 Versie 30 Efficiency through innovation 1 (PIBU) #CON: Importeren van contracten 1.1 Doelstelling Het doel van deze tool is om de vorige contracten, uit een ander softwarepakket,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/05/14

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/05/14 Release Notes Afdrukdatum: 2012/05/14 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/10/06

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/10/06 Release Notes Afdrukdatum: 2008/10/06 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/11/13

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/11/13 Release Notes Afdrukdatum: 2008/11/13 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 54. Efficiency through innovation

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 54. Efficiency through innovation Release Notes CheQpoint 2.0 Versie 54 Efficiency through innovation 1 (KEAN) #MAW: administratiechecklist: knop Zend onkosten meldt nu dat dit niet ondersteund is voor Level 5 (Enkel van toepassing voor

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/05/27

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/05/27 Release Notes Afdrukdatum: 2009/05/27 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25 Release Notes Afdrukdatum: 2010/05/25 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/29

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/29 Release Notes Afdrukdatum: 2009/01/29 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/12/20

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/12/20 Release Notes Afdrukdatum: 2011/12/20 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 38. Efficiency through innovation

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 38. Efficiency through innovation Release Notes CheQpoint 2.0 Versie 38 Efficiency through innovation 1 (KEAN) #DOC: bugfix: fout bij genereren bordereldocument Er deed zich een fout voor wanneer men probeerde een bordereldocument te genereren

Nadere informatie

Handleiding Wlijn Databeheer Internet

Handleiding Wlijn Databeheer Internet Handleiding Wlijn Databeheer Internet W9000 databeheer internet Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn DATABEHEER INTERNET ( W9000) Voorraad Databeheer Internet Bestaat uit 3

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/01/22

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/01/22 Release Notes Afdrukdatum: 2013/01/22 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.18

Release Notes v 1.1 0.18 1/53 Release Notes v 1.1 0.18 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/04

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/04 Release Notes Afdrukdatum: 2012/09/04 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/02/15

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/02/15 Release Notes Afdrukdatum: 2012/02/15 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Handleiding RoosterPlaats

Handleiding RoosterPlaats Handleiding RoosterPlaats In dit document wordt uiteengezet hoe u aan de hand van onderstaande 5 stappen weergegeven in de Wizard van RoosterPlaats een rooster kunt maken. Deze vijf stappen helpen u bij

Nadere informatie

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 78. Efficiency through innovation

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 78. Efficiency through innovation Release Notes CheQpoint 2.0 Versie 78 Efficiency through innovation 1 Gevalideerd door nu ook voor papieren cheques Vanaf nu wordt er ook voor papieren cheques bijgehouden welke gebruiker deze gevalideerd

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland DinZ Web ZVW Gebruikershandleiding Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/03/19

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/03/19 Release Notes Afdrukdatum: 2010/03/19 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged.

Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged. Twee of meer planningssysteem Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged. Inloggen Het systeem is gebaseerd op user verificatie. Hiervoor kan elke gebruiker

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/09/18

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/09/18 Release Notes Afdrukdatum: 2008/09/18 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Quick start handleiding versie 1.0

Quick start handleiding versie 1.0 Quick start handleiding versie.0 Inleiding Beste gebruiker, Via dit document lopen we door de basis onderdelen van je eigen Mijn Kroost control panel. Dit control panel vormt de basis voor het gebruik

Nadere informatie

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 37. Efficiency through innovation

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 37. Efficiency through innovation Release Notes CheQpoint 2.0 Versie 37 Efficiency through innovation 1 (KEAN) #VVM: achtergrondproces permanente vervanging efficiënter Het achtergrondproces dat berekent welke particulieren permanente

Nadere informatie

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1 Handleiding planner Handleiding RoosterPlaats pagina 1 In dit document wordt uiteengezet hoe u aan de hand van onderstaande 5 stappen een rooster kan maken. Voordat u kunt beginnen met het creëren van

Nadere informatie

Technische nota AbiFire v6.6 Anciënniteitsberekening vrijwilligers

Technische nota AbiFire v6.6 Anciënniteitsberekening vrijwilligers Technische nota AbiFire v6.6 Anciënniteitsberekening vrijwilligers Laatste revisie: 2 februari 2017 Inhoudopgave 1 Inleiding... 2 2 Berekening van de anciënniteit voor vrijwilligers in Abifire... 2 2.1

Nadere informatie

1. De Loonkoppeling. Alvorens dat we de afwezigheid gaan aanmaken gaan we eerst de looncode en een gedeelte van de koppeling klaar zetten.

1. De Loonkoppeling. Alvorens dat we de afwezigheid gaan aanmaken gaan we eerst de looncode en een gedeelte van de koppeling klaar zetten. Een nieuwe afwezigheid aanmaken. 1. De Loonkoppeling Alvorens dat we de afwezigheid gaan aanmaken gaan we eerst de looncode en een gedeelte van de koppeling klaar zetten. Ga in de linker hoofdmenu naar

Nadere informatie

HANDLEIDING RAPPORTEN

HANDLEIDING RAPPORTEN HANDLEIDING RAPPORTEN Versie 2.0 dd 13/10/2014 Versie 2.1 dd 03/04/2015 Inhoudstabel VAN START MET DE RAPPORTEN... 2 1 EEN TOETS TOEVOEGEN... 3 MOGELIJKHEID 1: PROEVEN PER KLAS... 3 MOGELIJKHEID 2: INVOEREN

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel Tool Versie 1.1 (13 februari 2007)

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel Tool Versie 1.1 (13 februari 2007) Gebruikershandleiding Green Leaf Excel Tool Versie 1.1 (13 februari 2007) Inhoudsopgave 1 HANDLEIDING EXCEL TOOL... 3 2 TOEGEVOEGDE MENU OPTIES... 4 2.1 KEUZEOPTIE NIEUW... 5 2.2 HET INLEZEN VAN EEN GLF

Nadere informatie

Handleiding PratoFlex. Change Controls. Making HR Processes Flow

Handleiding PratoFlex. Change Controls. Making HR Processes Flow Handleiding PratoFlex Change Controls Making HR Processes Flow Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3 Locatie menu 4 Werking 4.1 Type component 4.2 Specificatie component 4.3 Eigenschap

Nadere informatie

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk... 1 1. Inloggen... 2 2. Zoeken naar documenten.... 3 3. Downloaden van alle documenten op factuurnummer.... 5 4. Order regels

Nadere informatie

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Contents Inleiding...1 Wanneer is het gebruik van de webservice nodig?...2 Welke stappen dienen uitgevoerd te worden om de webservice

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/06/17

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/06/17 Release Notes Afdrukdatum: 2011/06/17 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

RACS PR master. Gebruikershandleiding (30/10/2011 V1.0 voor RACS V4.4.8.696) GH_RACS PR Master_NL.doc Onder voorbehoud van technische wijzigingen 1

RACS PR master. Gebruikershandleiding (30/10/2011 V1.0 voor RACS V4.4.8.696) GH_RACS PR Master_NL.doc Onder voorbehoud van technische wijzigingen 1 RACS PR master Gebruikershandleiding (30/10/2011 V1.0 voor RACS V4.4.8.696) GH_RACS PR Master_NL.doc Onder voorbehoud van technische wijzigingen 1 1. Inhoudstabel. 1. Inhoudstabel... 2 2. Inleiding....

Nadere informatie

Taxis Pitane Transparantie. Censys BV Eindhoven

Taxis Pitane Transparantie. Censys BV Eindhoven Taxis Pitane Transparantie Censys BV Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Transparantie... 3 Taxis Pitane Transparantie in gebruik... 4 Tabblad Instellingen... 4 Tabblad Logboek... 5 Tabblad Licentie...

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

MULTIsignaal. MULTIsignaal R1.25.1. Release Notes

MULTIsignaal. MULTIsignaal R1.25.1. Release Notes MULTIsignaal MULTIsignaal R1.25.1 Release Notes Inhoud Inleiding... 3 1. Meldingen overzicht... 4 2. Wijzigingen in het Publicatiebord... 6 3. Nieuwe functionaliteiten... 6 3.1 Inzien van nog niet beoordeelde

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk E-mailen via WISA 29 juli 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 E-mailen via WISA 2 1.1 Instellingen.................................... 3 1.1.1 Mails sturen via............................. 3 1.1.1.1 Standaard

Nadere informatie

Handleiding. Autotaal Easy-work

Handleiding. Autotaal Easy-work Handleiding Autotaal Easy-work Module: Planning (werkorder en/of activiteiten planning Easy-work) Planning versie V1.0.13 Easy-work versie 610 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Technische

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

Update augustus 2015

Update augustus 2015 Update augustus 2015 Voorwoord Wij danken graag alle scholen, voorzieningen en individuen die suggesties hebben ingestuurd om integrado te verbeteren. Het is dankzij deze inzendingen dat het programma

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Central Station Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Versie: november 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 H1. Cliëntdossier... 4 H1.1 Zoeken naar een cliëntdossier... 4 H1.2. Aanmaken van een nieuw

Nadere informatie

Algemene basis instructies

Algemene basis instructies Inhoud: Algemene basis instructies... 2 Pictogrammen en knoppen... 2 Overzicht... 3 Navigeren (bladeren)... 3 Gegevens filteren... 4 Getoonde gegevens... 5 Archief... 5 Album... 5 Tabbladen en velden...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel (2007) Tool Versie 1.2 (21 december 2010)

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel (2007) Tool Versie 1.2 (21 december 2010) Gebruikershandleiding Green Leaf Excel (2007) Tool Versie 1.2 (21 december 2010) Inhoudsopgave 1 HANDLEIDING EXCEL TOOL... 3 2 TOEGEVOEGDE MENU OPTIES... 4 2.1 KEUZEOPTIE NIEUW... 6 2.2 HET INLEZEN VAN

Nadere informatie

Handleiding. Serviceportal. Versie 1.3 Datum 07-10-14

Handleiding. Serviceportal. Versie 1.3 Datum 07-10-14 Handleiding Serviceportal Versie 1.3 Datum 07-10-14 Inhoud 1 Inloggen... 3 2 Transportdocumenten... 4 2.1 Zoeken naar documenten... 4 2.2 Downloaden van alle documenten op factuurnummer... 6 2.3 Order

Nadere informatie

1. Instellingen. Voor we starten, nemen we best eens een kijkje bij de instellingen. Klik hiertoe op de knop Instellingen aanpassen.

1. Instellingen. Voor we starten, nemen we best eens een kijkje bij de instellingen. Klik hiertoe op de knop Instellingen aanpassen. 1. Instellingen Voor we starten, nemen we best eens een kijkje bij de instellingen. Klik hiertoe op de knop Instellingen aanpassen. Klik de items aan en aan de rechterkant verschijnen de verschillende

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G E L V 1 5

H A N D L E I D I N G E L V 1 5 H A N D L E I D I N G E L L @ V 1 5 INHOUD Revision Data... 2 Introductie... 3 Ell@ Layout... 4 Aanzetten Ell@... 5 Unlocken van Ell@... 5 Hoofdmenu... 5 Raadplegen planning... 6 Invoeren prestatie...

Nadere informatie

Technische nota Derdebetalersregeling AbiFire v5.5/v6.2

Technische nota Derdebetalersregeling AbiFire v5.5/v6.2 Technische nota Derdebetalersregeling AbiFire v5.5/v6.2 Laatste revisie: 29/10/2013 Inhoudsopgave 1 Wat is een derdebetalersregeling... 2 2 Initialisaties... 2 2.1 Voorkeuren... 2 2.2 Instellingen Ambulance...

Nadere informatie

Verlofregistratie. Handleiding

Verlofregistratie. Handleiding Verlofregistratie Handleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Template B.V.

Nadere informatie

E-services: handleiding

E-services: handleiding : handleiding 1. Aanmelden 2. Menu 3. Aangifte dimona 4. Ingave prestaties 5. Aanvraag documenten 6. Werknemer 7. Aangifte eerste werkloosheidsdag 8. Documenten online (elektronische verzending) Sodalis

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

Als u online declareert in Intramed, kunt u de retourinformatie via Intramed opvragen.

Als u online declareert in Intramed, kunt u de retourinformatie via Intramed opvragen. Hoofdstuk 1 Retourinformatie ophalen en afhandelen Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed ophalen en inlezen. Als iets verkeerd is

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/05/01

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/05/01 Release Notes Afdrukdatum: 2011/05/01 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Pagina 1 van 56 Inhoud van deze help 1. Algemeen 1.1 Inhoud van deze box. 1.2 Minimum systeemvereisten 2.

Nadere informatie

Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014

Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014 Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014 Louizapoortgalerij 203 bus 3, 1050 Brussel Tel.: 02/548.03.00 Fax: 02/548.03.03 E-mail: info@tennisvlaanderen.be E-mail clubs: elit@tennisvlaanderen.be

Nadere informatie

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier De agenda in PlanCare 2 De agenda kent verschillende invalshoeken of benaderingswijzen. Centraal staat de Cliëntagenda waar alle afspraken en

Nadere informatie

Salaris in People Inc.

Salaris in People Inc. Salaris in People Inc. I Salaris in People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Salaris 2... 2 1.1 Salarisscherm... 3 1.2 Schalen en treden... 5 1.3 Salaris toekennen... 7 1.4 Berekeningen... 7 Betalingsperiode

Nadere informatie

Update documentatie. versie 6.5. versie 6.5

Update documentatie. versie 6.5. versie 6.5 Een nieuwe versie van Intramed: nieuwe mogelijkheden, verbeteringen en oplossingen. Met deze versie voldoet Intramed ruim op tijd aan de landelijke afspraak om per 1 mei 2012 met de vernieuwde GZ-standaard

Nadere informatie

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 55. Efficiency through innovation

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 55. Efficiency through innovation Release Notes CheQpoint 2.0 Versie 55 Efficiency through innovation 1 (KEAN) #RAP #PLA: bugfix: Engelstalige tekst op standaard planningafdruk De standaard planningafdruk bevatte de periode van de afdruk

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/08

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/08 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/08 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

PRODUCT UPDATE. Updates, wijzigingen en aanpassingen #15-06 1 juni 2015

PRODUCT UPDATE. Updates, wijzigingen en aanpassingen #15-06 1 juni 2015 Onze product updates bevatten een overzicht van de klantwensen die in onze maandelijkse update gerealiseerd zijn. Ook vind u hier de overige technische wijzigingen die doorgevoerd gaan worden in die maand.

Nadere informatie

CRM - Salesplanner - NL

CRM - Salesplanner - NL Handleiding PratoFlex CRM - Salesplanner - NL Efficiency through innovation Inhoudsopgave Voorwoord Salesplanner In de klantenfiche Bezoekplanning Filters Legende Automatisch gegeneerde bezoekplanningen

Nadere informatie

Technische nota Derdebetalersregeling AbiFire v5.6/v6.3

Technische nota Derdebetalersregeling AbiFire v5.6/v6.3 Technische nota Derdebetalersregeling AbiFire v5.6/v6.3 Laatste revisie: 16/09/2014 Inhoudstabel 1 Wat is een derdebetalersregeling... 2 2 Initialisaties... 2 2.1 Voorkeuren... 2 2.2 Instellingen Ambulance...

Nadere informatie

Hiervoor volstaat het dat u zich op uw Klantenzone MySodexo begeeft en de volgende 5 stappen volgt:

Hiervoor volstaat het dat u zich op uw Klantenzone MySodexo begeeft en de volgende 5 stappen volgt: GEBRUIKERGIDS Verstuur uw bestelling via Excel ALGEMEEN Om elektronische maaltijdcheques (e-lunch Pass ), elektronische ecocheques (e-eco Pass ) of elektronische geschenkcheques (e-cadeau Pass ) van Sodexo

Nadere informatie

Excel lijsten: direct naar PDF / E-mail

Excel lijsten: direct naar PDF / E-mail Aanpassingen in Regelneef 7.0.0 Pagina 1 van 5 Excel lijsten: direct naar PDF / E-mail Ondersteuning van PDF formaat, E-mail koppeling, werken met geselecteerde records Tot nu toe werd een Excel lijst

Nadere informatie

Trainingsmateriaal Osiris 6. Tentamenbureau

Trainingsmateriaal Osiris 6. Tentamenbureau Trainingsmateriaal Osiris 6. Tentamenbureau Utwente, [Publish Date] Versie: 0.1, Statusdocument: Concept, Auteur: Laurens Smit ii Revisie Datum Versie Status Omschrijving Auteur Reviews Datum Versie Problemen

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding DAVE A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY Migratie Cockpit Inleiding De module Migratie zorgt ervoor dat u op een vlotte manier kan overstappen van Cockpit Boekhouding naar Dave Accounting. Dit betekent dat

Nadere informatie

sportadministratie Hoe werken met lidgelden

sportadministratie Hoe werken met lidgelden sportadministratie Hoe werken met lidgelden sportadministratie 2 Inhoud 1 Hoe worden de lidgelden berekend... 3 1.1 Clublid gekoppeld aan actieve groep, geen lidgeld laten betalen... 4 1.2 Ander tarief

Nadere informatie

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 35. Efficiency through innovation

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 35. Efficiency through innovation Release Notes CheQpoint 2.0 Versie 35 Efficiency through innovation 1 (KEAN) #PLA: nu ook markering voor niet-vaste particulieren in maandplanning Sinds versie 2.0.33 werd in de weekplanning reeds een

Nadere informatie

Handleiding. Visual Planning BHV

Handleiding. Visual Planning BHV Handleiding Visual Planning BHV Visual Planning BHV Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Bestanden. 3 1.1. Bestandsconfiguratie. 3 2. Koppelen oude & nieuwe cursisten. 6 2.1 Koppelen nieuwe cursist.

Nadere informatie

In het venster Blad Beveiligen wordt aangegeven wat gebruikers nog wel mogen. Daarnaast kan een wachtwoord worden ingevoerd.

In het venster Blad Beveiligen wordt aangegeven wat gebruikers nog wel mogen. Daarnaast kan een wachtwoord worden ingevoerd. Werkblad beveiligen Een werkblad kan beveiligd worden zodat gebruikers geen ongewenste wijzigingen kunnen aanbrengen. Standaard zijn alle cellen in een werkblad vergrendeld. Deze vergrendeling wordt toegepast

Nadere informatie