Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/17

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/17"

Transcriptie

1 Release Notes Afdrukdatum: 2012/09/17 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker, maar wel voor de IT verantwoordelijken van de uitzendbedrijven die met Hi-Ant werken. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke toestemming van Prato in eender welke vorm verder gedistribueerd of reproduceerd worden. Deze teksten kunnen ook informatie bevatten van funktionaliteiten die niet van toepassing zijn op uw uitzendbedrijf en/of die enkel na bestelling geactiveerd worden. Het feit dat het uitzendbedrijf een onderhoudscontract en/of huurlicentie heeft lopen, impliceert geenszins het recht op de beschreven funktionaliteiten in dit document. Release Notes Hi-Ant 1/7

2 1. V Bugfix: Ticket 90350: Als na zoeken vanuit bestellingen-lijst een wn-fiche geopend wordt en terug gesloten, verdwijnt deze persoon uit de zoekresultaten Dit probleem doet zich voor indien de koppelid van de werknemerfiche die geopend werd ook een wnnr is van een andere werknemer. Hiant gaat dan de gelelecteerde lijn in de zoekresultaten overschrijven met de gegevens van de werknemer met dit wnnr. Dit probleem is nu opgelost. Technisch: Het probleem is dat de globale variabele gzoek pas op true wordt gezet nadat frmwnlst al geopend is en de lijst dan ook verkeerd geladen wordt. Code aangepast in frmwnzoekselectie.cmdzoek_click : 1.2. Wijzigen van betalingstermijn van de klant -> wijzigen van vervaldatum fakturen/creditnota s met openstaand saldo (SYN) Met behulp van een parameter kan ingesteld worden dat, indien de betalingstermijn van een klant wordt gewijzigd, ook de vervaldatum van fakturen en creditnota s met openstaand saldo worden aangepast. Hiervoor dient de onderstaande parameter met 1 ingesteld te worden. Dit werkt enkel bij een co-medewerker. "scherm", "frmklgeg1", "UpdateVervalDatumBijWijzigingBetalingsvoorwaarde", "0" Indien de betalingstermijn veranderd is, krijgt de co-medewerker de volgende vraag : Indien men Ja klikt zullen de vervaldatums van de fakturen/creditnota s met openstaand saldo (veld faktuur.faktuursaldo<>0) aangepast worden. Op einde krijgt de gebruiker een excel met een overzicht welke vervaldatums zijn aangepast. Release Notes Hi-Ant 2/7

3 1.3. Aanmaak contracten vanuit planning weekcontracten tijdens eerste 3 maanden indienst Normaal wordt bij aanmaak van contracten tijdens de eerste 3 maanden gebruik gemaakt van dagcontracten. Uitbreiding is gebeurd zodat men hiervan kan afwijken dmv het invullen van een attest bij deze personen die uitkeringsgerechtigd zijn. Onderstaande parameters dienen gedefinieerd te worden : "initialisatie", "planning", "ControleAttestMaakWeekContractenEerste3Maanden", "0" Dient op 1 ingesteld te worden "codeboekcode", "attest", "WeekContractEerste3Maanden", "-1" Dient ingesteld te worden op het hoofdtype attest dat aanwezig dient te zijn om tijdens eerste 3 maanden een weekcontract te kunnen maken. Bij het hoofdtype attest dient er één detail type attest aanwezig te zijn, (categorie A (uitkeringsgerechitigd)-> wel weekcontract aan te maken) deze is ook te definiëren ("codeboekcode", "attest", "DetailAWeekContractEerste3Maanden", "-1" Dient ingesteld te worden op detailtype A van hoofdattesttype Indien bovenstaande parameters zijn ingesteld, en er wordt een contract aangemaakt vanuit de planning tijdens de eerste 3 maanden van tewerkstelling (niet hangend aan een mastercontract), waarbij deze persoon een geldig attest heeft (attest moet geldig zijn op de maandag van de aan te maken jaar/week van de contracten) van het ingestelde hoofd- en detailtype, zal er voor deze persoon toch een weekcontract worden aangemaakt Automatische lijsten (autolist) controles In het scherm waar men de automatische lijsten instelt, is er een knop bijgekomen waarbij men enkele controles kan opstarten. Na klikken op de knop controlelijsten onderaan het scherm krijgt men volgende mogelijkheden : 1. Toon verschillende gebruikte paden : controle welke paden zijn gebruikt waar de aangemaakte excels worden opgeslagen. 2. Controleer gebruikte adressen : controle van alle actieve controlelijsten of de gebruikte adressen in het vak adres juist zijn (meerdere s gescheiden door een komma) + controle of er een adres is gevonden dat overeenstemt met adres uit de personeelstabel waarvan het vinkje actief niet meer op staat (uit dienst) 3. Toon lijsten zonder sql-uitdrukking : controle van alle actieve controlelijsten waarbij geen sql uitdrukking is ingevuld Toevoegen record aan distance tabel bij premie ingave (klantspecifiek) Release Notes Hi-Ant 3/7

4 In het prestatieingavescherm (maand+weekingave shift+f5), kan er via parameter ingesteld worden of bij bepaalde premiecodes automatisch gecontroleerd wordt of er in de distance tabel een record gevonden wordt, en indien niet gevonden deze wordt toegevoegd. Dit is te sturen volgens onderstaande parameter "initialisatie", "frmprestgeg2", "CheckDistanceCodes", "" De waarde van de parameter dient de premiecodes te bevatten waarvoor een controle dient te gebeuren (bv. 602,604,609). Bij premie-ingave van de looncodes 602,604 of 609 zal er gecontroleerd worden of er in de distance tabel een record bestaat voor deze persoon (koppelid dt_personid), de klant (dt_clientid) en de kostenplaats (dt_costcenterid) met als waarde in veld dt_distance gelijk aan de helft van het ingegeven aantal in de premie-ingave scherm. Indien niet gevonden zal er automatisch een record worden toegevoegd aan de distancetabel met volgende waardes dt_personid = koppelid dt_clientid = klantid dt_startaddress= prestaties dt_startcity= Dilsen-Stokkem dt_startcountrycd=150 dt_stopaddress= prestaties dt_stopcity= Dislen-Stokkem dt_stopcountrycd=150 dt_distance= ingegeven aantal / 2 dt_isfullstartaddress=1 dt_isfullstopaddress=1 dt_typetransportid=1 dt_typemovementid=1 dt_typestartaddress=1 dt_typestopaddress=1 dt_costcenterid = Kostenplaatsid 1.6. Ticket facturen per contract De Parameter 'AfdrukFactuur', 'Optie', 'GeefMinEnMaxDatumWeek' standaard waarde 0 = UIT laat toe om op de factuur per week de begin en einddatum van de gefactureerde periode binnen de betreffende week te tonen op de factuur per uitzendkracht. Indien de parameter op waarde 1 = AAN staat zal op ALLE facturen de datums vermeld worden. Tenzij de klant de optie DNT heeft (= Datums Niet Tonen) Indien de parameter op waarde 0 = UIT staat zal op ALLE facturen de datums vermeld worden. Tenzij de klant de optie DWT heeft (= Datums Wel Tonen) Let wel op de voor deze functionaliteit het Crystal Reports Sjabloon aangepast dient te worden door Prato Ticket (logging bij gereed voor batchberekening ) Op prestatie scherm heeft het kantoor de mogelijkheid om te zeggen dat ze klaar zijn voor de batchberekening. Logging toegevoegd : de keuze van de persoon wordt gelogd met logtype = 110 param1=keuze,param2=omschrijving,param3=jaar,param4=syteem,param5=week/maand Keuze kan zijn : 0 : Annuleren 1 : Niet afgehandeld Release Notes Hi-Ant 4/7

5 2 : Afgehandeld 1.8. Ticket : Betaalcontracten beter zichtbaar in jaaroverzicht van de prestaties Aanpassen scherm Jaaroverzicht Prestaties. Zodat duidelijk zichtbaar wordt welke de betaalcontracten zijn. Tot nu toe werden de betaalcontracten ook als rood weergegeven (zelfde kleur als niet aangegeven aan dimona) dit kan leiden tot verwarring Nu zijn de betaalcontracten duidelijk in andere kleur zichtbaar 1.9. Ticket : klantspecifieke aanpassing van export DAVE Klantspecifieke aanpassing export boekhoudpakket DAVE. Buitenlandse klanten zonder btw zullen in de toekomst geëxporteerd worden onder code 61 ipv code 6. Release Notes Hi-Ant 5/7

6 1.10. Aanpassing export naar HDP: indien er bij dezelfde tewerkstelling eenzelfde premiecode meermaals voorkomt op dezelfde datum, wordt deze premie doorgestuurd onder een afwijkende kostenplaats. Dan moeten ook de uurlonen bijkomend doorgestuurd worden onder deze afwijkende kostenplaats Het is naar HDP toe niet zomaar toegelaten dat men voor dezelfde tewerkstelling eenzelfde premiecode op dezelfde datum meermaals doorstuurt. De programmatie van de export naar HDP is al enige tijd aangepast, zodat in dit geval, om elke premielijn uniek te maken, de dubbele premielijn doorgestuurd wordt onder een afwijkende kostenplaats gelijk aan de betreffende kostenplaats gevolgd door een volgnr (.1 voor het eerste dubbel voorkomen,.2 voor het tweede dubbel voorkomen ). Een dubbele premielijn onder een premiecode, die gebruik maakt van de verwijziging naar een uurloon, werd bij HDP echter niet berekend. De reden was dat de uurlonen, waarvan deze dubbele premie gebruik maakt, enkel waren doorgestuurd onder de normale kostenplaats. Echter is het zo dat voor een dubbele premie, die dus doorgestuurd wordt onder een afwijkende kostenplaats, en die gebruikt maakt van een uurloon, de uurlonen ook bijkomend doorgestuurd moeten worden onder deze afwijkende kostenplaats. De export naar HDP is nu dus aangepast zodat bij een dubbel voorkomende premie de uurlonen ook nog eens bijkomend worden doorgestuurd onder de afwijkende kostenplaats Aanpassing programmatie bewaren contract: soms gaf Hiant de melding dat men een subcontract niet kon bewaren omdat de Q kleiner was dan deze van het mastercontract, terwijl dit in feite niet zo was (afrondingsprobleem) Soms gaf Hiant de melding dat men een subcontract niet kon bewaren omdat de Q kleiner was dan deze van het mastercontract, terwijl dit in feite niet zo was. De programmatie is nu aangepast zodat er een afronding (2 cijfers na komma) wordt toegepast op zowel de Q van de sub als de Q van de master, zodat dit probleem niet meer optreedt Aanpassing programmatie voor aanmaak looncodes volledige set van 12 looncodes inclusief ploegenpremie Sinds enige tijd moet men bij de aanmaak van de volledige set van 12 looncodes inclusief ploegenpremie aanduiden hoe de loonformule voor deze looncodes moet aangemaakt worden (cdeenheid 170, 171 of 269 en bij deze laatste dient men een percentage op te geven). Tevoren was het zo dat enkel de loonformule op de opgegeven wijze werd aangemaakt voor de 11 afgeleide looncodes en niet voor de ene nieuwe basiscode. Voor de nieuwe basiscode werd voor de loonformule gewoon een kopie genomen van de broncode. In het geval men loonformules met cdeenheid 269 wil aanmaken, is het niet goed dat er voor de nieuwe basiscode gewoon een kopie wordt genomen van de broncode. Voor de nieuwe basiscode moet er in dit geval ook een loonformule met een bepaalde percentage en cdeenheid 269 aangemaakt worden. Release Notes Hi-Ant 6/7

7 Dwz berekening is als volgt: steeds vast percentage toepassen op het verhoogde uurloon. Voor de eenheden 170 en 171 mag de werkwijze van tevoren wel behouden blijven. Men dient immers voor beide gevallen zelf nog voor de basiscode in te stellen hoe deze moet berekend worden, bv. o 100% van uurloon voor gewone uren (waarbij afgeleide codes cdeenheid 170 hebben) o 150% van uurloon voor overuren (waarbij afgeleide codes cdeenheid 171 hebben) De programmatie is nu dus aangepast: - voor nieuw aan te maken looncodes waarbij men een loonformule met cdeenheid 269 wil Aanmaken, moet de loonformule met cdeenheid 269 ook aangemaakt worden voor de nieuwe basiscode (niet gewoon kopie van loonformule broncode) Release Notes Hi-Ant 7/7

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/07/15

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/07/15 Release Notes Afdrukdatum: 2009/07/15 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/07/25

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/07/25 Release Notes Afdrukdatum: 2013/07/25 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.18

Release Notes v 1.1 0.18 1/53 Release Notes v 1.1 0.18 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Notes CheQpoint 2.0. Global Release Notes. Efficiency through innovation

Notes CheQpoint 2.0. Global Release Notes. Efficiency through innovation Notes CheQpoint 2.0 Global Release Notes Efficiency through innovation Voorwoord Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in CheQpoint 2.0 aan de betreffende versie. Al deze informatie

Nadere informatie

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM)

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) Versie 8.9.x 11 MAART 2015 ADVODATA COMPUTER SERVICES 1. Berekeningen A. Invorderingen Via het bovenstaande menu item kan de nieuwe versie van de invorderingberekening module

Nadere informatie

Factuur2King 2.0 Multi-User release notes

Factuur2King 2.0 Multi-User release notes Factuur2King 2.0 Multi-User release notes Factuur2King 2.0 is geheel vanaf de grond opgebouwd. Naast dat het geheel er moderner uit ziet hebben we met de nieuwe weergave en de mogelijkheid de King database

Nadere informatie

BTW-verhoging 21% CASH en de btw-verhoging per 1 oktober 2012 Wat verandert er voor u en uw boekhouding?

BTW-verhoging 21% CASH en de btw-verhoging per 1 oktober 2012 Wat verandert er voor u en uw boekhouding? Inleiding BTW-verhoging 21% De tekst van dit document is van toepassing op versie B03 van Cash. De verwachte datum voor deze versie is 14 september 2012. Op 1 oktober 2012 wordt de btw 'hoog' verhoogd

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Inhoud Inhoud... 1 Wist u dat...... 3 IMPACTXRM GENERAL... 4 Aanpassing benaming Beveiligingsrollen...

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

Update documentatie. Intramed versie 8.2. Intramed versie 8.2

Update documentatie. Intramed versie 8.2. Intramed versie 8.2 Update documentatie Intramed versie 8.2 Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Update documentatie Hoofdstuk 1 Afwijkende declaratiecodes...1 1.1 Gebruik Afwijkende declaratiecode...1 Hoofdstuk 2 Agenda...4

Nadere informatie

Quick Reference MS Word Merge Addon SE

Quick Reference MS Word Merge Addon SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference MS Word Merge Addon SE Block: MS Word

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.3. Bizon Software B.V., februari 2013, versie 20130215 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.3. Bizon Software B.V., februari 2013, versie 20130215 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.3 Bizon Software B.V., februari 2013, versie 20130215 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. ALGEMEEN 4 1.1. TOELICHTING OP DE NIEUWE RELEASE 4 1.2.

Nadere informatie

Deze instructie is bedoeld om na een volledige installatie aan de slag te gaan. U vindt in deze handeling dus niets over installatie vraagstukken.

Deze instructie is bedoeld om na een volledige installatie aan de slag te gaan. U vindt in deze handeling dus niets over installatie vraagstukken. Instructiehandleiding FM module versie 1.1 Deze instructie is bedoeld om na een volledige installatie aan de slag te gaan. U vindt in deze handeling dus niets over installatie vraagstukken. Wat doen we

Nadere informatie

Handleiding Merge items

Handleiding Merge items Handleiding Merge items Copyright, Connexys Versie 3.2.0.1-30 september 2013 Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007 Inleiding...3 Bediening...4 Overstappen van Eagle zonder boekhouding naar met boekhouding...5 Wat heeft u nodig als u aan de gang wilt met de boekhouding...6 Toegang en licentie...7 Administratie...8 Een

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

PATS-W Versie 3. Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding : 30-07 - 2007 : 561 144 142 : 001

PATS-W Versie 3. Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding : 30-07 - 2007 : 561 144 142 : 001 PATS-W Versie 3 Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding Nieaf-Smitt B.V. Vrieslantlaan 6-3526 AA Utrecht Postbus 7023-3502 KA Utrecht Tel. : 030-288 13 11 (algemeen)

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Sdu Uitgevers / Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Voor de eerste keer in gebruik nemen van de boekhouding

Nadere informatie

Deze instructie is bedoeld om na een volledige installatie aan de slag te gaan. U vindt in deze handeling dus niets over installatie vraagstukken.

Deze instructie is bedoeld om na een volledige installatie aan de slag te gaan. U vindt in deze handeling dus niets over installatie vraagstukken. Instructiehandleiding FM module versie 1.6 Deze instructie is bedoeld om na een volledige installatie aan de slag te gaan. U vindt in deze handeling dus niets over installatie vraagstukken. Wat doen we

Nadere informatie

Wat is ClockIt: Easy Schedule Creator?

Wat is ClockIt: Easy Schedule Creator? Wat is ClockIt: Easy Schedule Creator? ClockIt is een eenvoudig te gebruiken shift planning pakket. De gebruiksvriendelijke interface en krachtige rapporten maken ClockIt de ideale software om de uurroosters

Nadere informatie

Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 4 Functionaliteit:... 4 Systeemeisen:... 5 1. Installatie Factuur2King

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2015 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 30 juni

Nadere informatie

Handleiding. versie 20 24 april 2013

Handleiding. versie 20 24 april 2013 Handleiding versie 20 24 april 2013 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW WEBSHOP EN PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN... 5 1.2.1 Afbeeldingen toevoegen... 6 1.2.2 Gerelateerde producten...

Nadere informatie

Artikel bestand Inrichting en configuratie

Artikel bestand Inrichting en configuratie Artikel bestand Inrichting en configuratie 2012 Copyright Asperion Hosting bv INHOUD 1 Inleiding... 4 2 Instelling van de vereiste parameters... 5 2.1 Verkoopsoorten... 5 2.2 Artikel categorieën... 5 2.2.1

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie