Release Notes. Afdrukdatum: 2013/03/21

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Release Notes. Afdrukdatum: 2013/03/21"

Transcriptie

1 Release Notes Afdrukdatum: 2013/03/21 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker, maar wel voor de IT verantwoordelijken van de uitzendbedrijven die met Hi-Ant werken. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke toestemming van Prato in eender welke vorm verder gedistribueerd of reproduceerd worden. Deze teksten kunnen ook informatie bevatten van funktionaliteiten die niet van toepassing zijn op uw uitzendbedrijf en/of die enkel na bestelling geactiveerd worden. Het feit dat het uitzendbedrijf een onderhoudscontract en/of huurlicentie heeft lopen, impliceert geenszins het recht op de beschreven funktionaliteiten in dit document. Release Notes Hi-Ant 1/8

2 1. V Bugfixes Parameter contractnummer maaltijdcheques werd elke opstart van HiAnt opnieuw aangemaakt Indien de parameter "maaltijdcheques", "contractnr", "*" niet bestaat ging HiAnt deze automatisch aanmaken met de waarde van het contractnummer uit het wisonet.ini bestand. Dit is zo gemaakt om de overgang van wisonet.ini naar de parameter-tabel te vergemakkelijken. Nieuwe klanten hebben echter ook in de ini file geen waarde staan, waardoor HiAnt deze parameter ging aanmaken zonder waarde. En bij opstart werd de parameter dan niet gevonden, waardoor hij deze ging aanmaken, Dit is nu opgelost Nieuwe tarificatie vanuit contract Door een fout in de software was het mogelijk om een nieuwe tarificatie aan te maken vanuit een contract. Dit is nooit de bedoeling geweest en brengt veel mogelijke fouten met zich mee. Het menu Tarificatie is gemaakt om de details van de gekozen tarificatie weer te geven. Indien er geen tarificatie ingevuld is in het contract wordt nu correct een boodschap weergegeven Bugfix : Ticket : Foutmelding in hoofdscherm bij Acties > Maak mailing bestand Deze bug is nu opgelost. Technisch: Code aangepast in frmmain.sub2_click: Case Bugfix : Ticket : Foutmelding bij op knop 'Vast werk' klikken in opvolging Als je vanuit het werknemer overzicht naar via de F9 naar het opvolgingen overzicht gaat en daar een opvolging opent en vervolgens op de knop Vast werk klikt, krijg je volgende foutmelding. De koppelid wordt niet doorgegeven naar het detailscherm. Dit is nu aangepast. Release Notes Hi-Ant 2/8

3 Technisch: Code aangepast in frmwnopvolging.initform. Als het geen nieuwe opvolging is, wordt m_lkoppelid gelijkgesteld aan gkoppelid Bugfix : Ticket : Afwijkende kleur 'blocked-contracten' kleurt gedimoniseerde contracten grijs ipv blocked contracten Via de parameter Dimona, Blocked, afwijkendekleur kan men aangeven dat men voor blocked contracten in het visuele contracten overzicht een andere kleur wenst. De standaardwaarde van deze parameter is 0, blocked contracten worden dan ook in het groen getoond. Om de blocked contracten in het grijs te tonen moet je de parameter op waarde 1 instellen. De contracten zonder dimonastatus en de contracten met dimonastatus "MARKED", "MODIFIED" of "ENDCONT worden in het rood getoond. Dit was blijkbaar niet helemaal in orde. Enkel de contracten zonder dimonastatus werden in het rood getoond. De contracten met status MARKED, MODIFIED en ENDCONT werden gewoon in het groen getoond. Als de parameter, waarde 1 had, werden ook de contracten met status OK in het grijs getoond. Er is ook voor gezorgd dat als er op 1 dag een contract met status BLOCKED en een contract met status OK is, dit in het groen getoond wordt. Dit is nu allemaal aangepast. Technisch: Code aangepast in frmcontlst1. cmdok_click() : Trim() toegevoegd rond de dimona-status, aangezien er spaties achter staan en voorwaarde toegevoegd om enkel status blocked in het grijs te tonen: Sortering aangepast om er voor te zorgen dat blocked steeds voor OK komt. Als er op 1 dag een contract met status BLOCKED en een contract met status OK is, dan wordt dit in het groen getoond:, Dimona.DimonaStatus toegevoegd achteraan OrderByString op 3 plaatsen in de code Ticket Geen waarschuwing bij vervallen attest dat automatisch aangemaakt werd bij afdruk C3.2 Vanaf nu kan je via een parameter instellen dat attesten die automatisch aangemaakt worden bij de afdruk van een C3.2.A controlekaart, of C3.2. werkgevers, ingevuld worden met Geen waarschuwing op controlelijst bij vervallen attest aangevinkt. Hiervoor maak je volgende parameter aan met waarde 1: "attest", "C32Aafdruk", "nowarning" Ticket Logging bij ingave manuele premie. Kan er gelogd worden wie in de verloning een manuele premie toevoegt en met welk bedrag: - gebruiker, wnnr, naam, klantnr, klantnaam, jaar, week, code, bedrag Bovenstaande logging gebeurt enkel indien je parameter ("prestatieingave", "manuelepremies", "logging") aanmaakt met waarde 1. De logging werd opgenomen in het logscherm: Release Notes Hi-Ant 3/8

4 1.4. Herafdruk fiche vanuit F2-scherm - Extra controle of de geselecteerde persoon wel een fiche heeft gehad in het ingestelde jaar -1 - Fiche wordt rechtstreeks op scherm getoond (hoeven niet meer te klikken op herafdruk) - Persoonslookupbox is disabled 1.5. Klantspecifieke aanpassing : Grid opleidingen Het tabblad met overzicht van de gevolgde opleidingen van de werknemer is aangepast op vraag van klant. Hiervoor dient volgende (reeds bestaande) parameter ingesteld te worden op 3 "Scherm", "frmwngeg1", "GridTypeOpleiding", "0" Door deze op 3 in te stellen zal - het instituut uit codesoort 206 komen = gestructureerd - Opleiding uit codesoort 17 komen = gestructureerd (ipv uit omschrijvingen tabel) - Niveau uit codesoort 141 komen = gestructureerd In overzichtslijst zullen volgende velden getoond worden ; - Periode - Instituut (gestructureerd) - Diploma (gestructureerd) - J/N (gedubbeld) - Niveau (gestructureerd) 1.6. Klantspecifieke aanpassing : Import excel callcenter Er wordt nog maar één opvolging aangemaakt ipv twee. Via onderstaande parameter kan men instellen of deze opvolging automatisch op afgehandeld moet worden gezet. "CallCenter", "Opvolging", "AutoAfgehandeld", "0". Standaard = 0 = niet automatisch afgehandeld. 1 = automatisch afgehandeld Release Notes Hi-Ant 4/8

5 1.7. Aanpassing programmatie ivm werking bij klanten met optie PIM het probleem was dat tgv de laatste aanpassing enkel bij premies die voorkwamen in een parameter de aantallen in 60 n werden getoond; zou ook moeten bij uur-looncodes Sinds een recente aanpassing was de werking bij klanten met opties PIM veranderd, dit omdat de werking ook niet gewenst was. Sinds deze aanpassing was het zo dat enkel bij looncodes die men in een parameter had ingegeven het aantal in 100en uit de database binnen het prestatiescherm terug werd getoond in 60en. Dit had als gevolg bv. dat als uur-looncodes (bv. 201 gewerkte uren) niet waren opgegeven in de parameter, men bij de prestaties bv AD zag staan (in 60en) en bij de berekende 201 men als aantal 7.25 zag staan. Even een uiteenzetting Ivm de werking bij klanten met optie PIM: Bij codes die bij PIM geconverteerd worden, gebeuren er 2 zaken: - Bij MANUELE ingave premie: het ingegeven aantal converteren naar honderdsten (en dit wordt zo bij de premies ook in honderdsten opgeslagen binnen de database) - Bij tonen van al de premies die via PIM behandeld moeten worden binnen het prestatiescherm terug omzetten van het aantal, dat in honderdsten is opgeslagen binnen de database, naar 60en Prestaties worden altijd bij ingave omgezet van 60en naar 100en. Dus indien men 7.15 AD ingeeft wordt dit binnen de database 7.25 AD. Bij tonen op het scherm ziet men echter Bij loonberekening na de prestatie-ingave worden de premies aangemaakt op basis van de prestatie. Dus als men een automatisch berekende premie heeft die bv. per uur wordt toegekend, zal in het bovenstaande voorbeeld de 7.25 AD ook aanleiding geven tot Men kan echter via eigenschappen van de looncodes instellen of de looncode via PIM behandeld moet worden en dus of er bij tonen op het scherm terug conversie naar 60en gebeurt. Werking bij klanten met optie PIM Ingegeven waarde Opgeslagen binnen database Getoond op scherm Prestatie 7.15 AD 7.25 AD 7.15 AD - Automatisch berekende premie, die via 7.25, dus aantal bij premie PIM behandeld moet worden is ook 7.25 als bv. berekend per uur - Automatisch berekende premie, die via 7.25, dus aantal bij premie PIM NIET behandeld moet worden is ook 7.25 als bv. berekend per uur - Manueel ingegeven premie, die via PIM behandeld moet worden - Manueel ingegeven premie, die via PIM NIET behandeld moet worden De werkwijze instellen of een looncode behandeld moet worden via PIM is aangepast: - looncodes waarbij veld RSZuurcode > 0 (looncodes die uren bevatten): moeten standaard altijd via PIM behandeld worden - via eigenschaps specs op positie 16 kan ingesteld worden of de looncode via PIM behandeld moet worden: * 1 = via PIM behandelen. Men kan hier dus bv. bijkomend instellen dat bij een nietuur-looncode, bv. 346 ploegenpremie morgen, dat deze via PIM behandeld moet worden * 2 = NOOIT via PIM behandelen. Is voor de volledigheid voorzien. Men zou via deze Release Notes Hi-Ant 5/8

6 waarde 2 er bv. voor kunnen zorgen dat een bepaalde uur-looncode toch niet via PIM behandeld moet worden * 3 = afblijven. Een waarde 0 mag in principe niet voor de specs op positie 16. Wil zeggen dat er niets speciaals gebeurt ivm PIM-verwerking. Dus wil zeggen dat bij uur-looncodes de PIM-verwerking gebeurt en voor de andere looncodes niet. Voorbeeld Prestatie 7.15 AD ingegeven en loonberekening uitgevoerd geen manuele premie ingegeven - bij looncode 346, ploegenpremie morgen, is ingesteld dat deze via PIM verwerkt moet worden, specs positie 16 staat op 1 De prestatie binnen de database staat op 7.25 AD De premies staan binnen de database ook op aantal 7.25 omdat bij premiesturing het aantal van de prestatie wordt overgenomen. Looncode 201 is een uur-looncode, dus er wordt wel een aantal 7.15 getoond op het scherm Bij looncode 346 staat ingesteld dat deze via PIM verwerkt moet worden, dus er wordt ook een aantal 7.15 getoond. Al de andere premies worden getoond met het werkelijke aantal 7.25 Release Notes Hi-Ant 6/8

7 Voorbeeld manuele premies ingegeven (ploegenpremie middag) en (gewone bruto premie). Bij looncode 347 is ingesteld via specs positie 16 met waarde 1 dat deze via PIM verwerkt moet worden. Dus bij ingave van de 347 is een conversie naar 100en gebeurd binnen de database komt aantal 8.75 voor. Bij ingave van de 314 is GEEN conversie naar 100en gebeurd binnen de database komt aantal 8.45 voor. Bij tonen op scherm: Bij de 313 gebeurt er geen conversie terug naar 60en, dus aantal 8.45 die opgeslagen is wordt getoond. Bij de 347 gebeurt er een conversie terug naar 60en, dus aantal 8.75 die opgeslagen is, wordt getoond als aantal Release Notes Hi-Ant 7/8

8 Zoals hierboven vermeld heeft waarde 0 binnen specs positie 16 geen betekens men zou steeds waarde 1, 2 of 3 moeten invullen. Er is de mogelijkheid dat hierop gecontroleerd wordt. Indien men parameter ("Scherm", "PrestatieIngave", "PremieSpecsPIMEigVerplicht") aanmaakt met waarde 1, dan wordt hierop gecontroleerd (is standaard niet het geval) en kan men geen prestatie-ingavescherm openen Aanpassing export naar Securex: men kan via parameter instellen dat bij de export naar Securex de indienst-datum van de DCer niet meer wordt ingevuld met de begindatum van zijn eerste contract De export naar Securex zorgt ervoor dat bij wn-fiches, waarbij de indienst-datum groter is dan de begindatum van het eerste contract, de indienst-datum wordt ingevuld met de begindatum van het eerste contract. Nu zijn er uitzendbedrijven die dit niet willen. Als bv. een DCer een tijdje uit dienst is geweest en erna terug begint te werken, wil men niet dat de indienst-datum van zijn wn-fiche wordt ingevuld met de begindatum van zijn EERSTE contract. Het uitzendbedrijf in kwestie zorgt er zelf voor dat de indienst-datum van de wn-fiche juist is ingevuld. De programmatie van de export naar Securex is aangepast: Indien men parameter ("ExportSecurex", "WnIndienst", "DatumEersteContract") aanmaakt met waarde 0, dan wordt bij export de wn.indienst niet meer ingevuld met de begindatum van het eerste contract. Release Notes Hi-Ant 8/8

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/17

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/17 Release Notes Afdrukdatum: 2012/09/17 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/07/25

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/07/25 Release Notes Afdrukdatum: 2013/07/25 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/07/15

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/07/15 Release Notes Afdrukdatum: 2009/07/15 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.18

Release Notes v 1.1 0.18 1/53 Release Notes v 1.1 0.18 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Notes CheQpoint 2.0. Global Release Notes. Efficiency through innovation

Notes CheQpoint 2.0. Global Release Notes. Efficiency through innovation Notes CheQpoint 2.0 Global Release Notes Efficiency through innovation Voorwoord Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in CheQpoint 2.0 aan de betreffende versie. Al deze informatie

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding DAVE A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY Migratie Cockpit Inleiding De module Migratie zorgt ervoor dat u op een vlotte manier kan overstappen van Cockpit Boekhouding naar Dave Accounting. Dit betekent dat

Nadere informatie

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp A-1 Inhoudsopgave Deel 1 handleiding B-1 Deel 2 Het doel van MASTERPLAN C-1 Deel 3 software versies D-1 1 Versie 7.0.0.1 D-1 2 Versie 6.6.0.90 D-1 3 Versie 6.6.0.87 D-1 4 Versie 6.6.0.85 D-1 5 Versie 6.6.0.84

Nadere informatie

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Inhoud Inhoud... 1 Wist u dat...... 3 IMPACTXRM GENERAL... 4 Aanpassing benaming Beveiligingsrollen...

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H 1 Algemene werking Wings ondersteunt twee verschillende soorten analytische opvolging. De eerste analytische uitsplitsing is de traditionele op kostenplaats of

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Computerprogramma voor de boekhouding diensten en omhalingen op de parochies voor het jaar 2014

Computerprogramma voor de boekhouding diensten en omhalingen op de parochies voor het jaar 2014 Computerprogramma voor de boekhouding diensten en omhalingen op de parochies voor het jaar 2014 Bisdom Brugge, Heilige Geeststraat 4, 8000 Brugge, 050/33 59 05 kerkfabrieken.bisdom.brugge@kerknet.be Vereiste

Nadere informatie

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken Eindejaarsdocument 1 Inhoudsopgave 1 INVENTARIS... 1 1.1 Inventaris afdrukken... 1 1.2 Inventaris exporteren (= Inventaris opslaan om later af te drukken)... 3 1.3 Inventaris importeren... 3 1.4 Inventaris

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

Release notes Release BE.11.15

Release notes Release BE.11.15 Release notes Release BE.11.15 CARYA GROUP HQ Fountain Business Center / Building 5 C. Van Kerckhovenstraat 110 2880 Bornem T. +32 3 369 18 50 F. +32 3 369 18 51 E-mail: contact@caryagroup.eu CARYA GROUP

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de online toepassing Historische Gegevens 01/07/2013

Gebruikershandleiding voor de online toepassing Historische Gegevens 01/07/2013 CAPELO - DHG Gebruikershandleiding voor de online toepassing Historische Gegevens 01/07/2013 Tour du Midi / Zuidertoren Bruxelles1060 Brussel T +32 (0)2 791 50 00 F +32 (0)2 791 50 99 www.capelo.be Un

Nadere informatie

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Inhoud 1. Het programma 3 1.1. Vereisten 3 1.2. Downloaden en installeren 3 2. Instellingen S-Connect 3 2.1. Meerdere profielen 4 2.2. Koppeling SnelStart

Nadere informatie

Update documentatie. Intramed versie 8.2. Intramed versie 8.2

Update documentatie. Intramed versie 8.2. Intramed versie 8.2 Update documentatie Intramed versie 8.2 Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Update documentatie Hoofdstuk 1 Afwijkende declaratiecodes...1 1.1 Gebruik Afwijkende declaratiecode...1 Hoofdstuk 2 Agenda...4

Nadere informatie

Hoofdstukindeling Incasso PC Leden

Hoofdstukindeling Incasso PC Leden Hoofdstukindeling Incasso PC Leden 1 Voorwoord SEPA... 2 2 Voorwaarden vooraf... 2 3 Inrichten PC Leden voor de incasso... 3 3.1 Inrichting contract PC Leden... 3 3.2 De machtigingen administratie... 5

Nadere informatie

INSTALLATIE CRM Wings CRM Contact Relations Management

INSTALLATIE CRM Wings CRM Contact Relations Management INSTALLATIE CRM Wings CRM Contact Relations Management WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat INSTALLATIE Wings CRM Contact Relations Management Ga in Windows als volgt tewerk: Plaats de eerste

Nadere informatie

Quick Reference MS Word Merge Addon SE

Quick Reference MS Word Merge Addon SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference MS Word Merge Addon SE Block: MS Word

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

TimeManager Handleiding

TimeManager Handleiding TimeManager Handleiding 1997-2012 I Inhoudstafel Deel I Gebruikershandleiding TimeManager 1 1 Bestand... 2 Backup/restore... 2 Archief... 6 Totalisatie... 7 Herindexeren... Data Files... 7 Start WdTrans...

Nadere informatie

Hoofstukindeling Incasso PC Leden

Hoofstukindeling Incasso PC Leden Hoofstukindeling Incasso PC Leden 1 Voorwoord SEPA... 2 2 Voorwaarden vooraf... 2 3 Inrichten PC Leden voor de incasso... 3 3.1 Inrichting contract PC Leden... 3 3.2 De machtigingen administratie... 5

Nadere informatie

De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding

De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding Inhoudstafel 1. Inleiding... 3 2. Configuratie van de nieuwigheden... 4 3. Basisbestanden... 5 Fiches van derden... 5 Beperkte

Nadere informatie