Release Notes. Afdrukdatum: 2009/07/15

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Release Notes. Afdrukdatum: 2009/07/15"

Transcriptie

1 Release Notes Afdrukdatum: 2009/07/15 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker, maar wel voor de IT verantwoordelijken van de uitzendbedrijven die met Hi-Ant werken. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke toestemming van Prato in eender welke vorm verder gedistribueerd of reproduceerd worden. Deze teksten kunnen ook informatie bevatten van funktionaliteiten die niet van toepassing zijn op uw uitzendbedrijf en/of die enkel na bestelling geactiveerd worden. Het feit dat het uitzendbedrijf een onderhoudscontract en/of huurlicentie heeft lopen, impliceert geenszins het recht op de beschreven funktionaliteiten in dit document. Release Notes Hi-Ant 1/11

2 1. V BugFix : Ticket : Door een eerdere update aan het printgebeuren in de frmplankalender was het niet meer mogelijk om een deftige selectie mee te geven voor prestatiestaat WN, KL en controlelijst. Dit is nu rechtgezet zodat men aan de hand van het geselecteerde document de juiste velden te zien krijgt om een zoekopdracht te starten Bugfix: het bewaren van de status binnen de ingave van het poolmanagement lukte niet De programmatie is aangepast om het probleem te verhelpen Bugfix HiantSelfService ivm invullen van afdeling bij automatische aanmaak prestaties op basis van het contract, indien men werkt met prestatie-aanmaak op basis van detailafdelingen: indien de detailafdeling niet was ingevuld, werd niet de hoofdafdeling in de plaats ingevuld De aanpassingen zijn gebeurd voor de situatie dat men de afdelingen bij de prestaties opvult a.h.v. de DETAIL-afdelingen (afdelingen ingevuld per dagdeel) in het contract (parameter ["PrestatieIngave", "afdeling", "*"] = 1). In dit geval zou, als de detail-afdeling niet is ingevuld in het contract, de hoofdafdeling in de plaats genomen moeten worden bij de aanmaak van de prestaties. Dit gebeurde niet. De HiantSelfService programmatie is aangepast om dit te verhelpen. Release Notes Hi-Ant 2/11

3 1.4. Ticket - Prestatiesstaat : onterechte boodschap indien wnnr veld niet is ingevuld Bij het leeglaten van het veld wgnr en/of wnnr krijgt men de melding dat HiAnt een numerieke waarde verwacht. Indien deze velden nu leeg zijn zal hiant deze aanschouwen alsof ze met waarde 0 zijn ingevuld Planningsmodule lijst beschikbare personen/gezinnen Er zal een extra vinkje zichtbaar zijn bij de filter van lijst beschikbare personen/gezinnen met omschrijving 'vervanging' Indien aangevinkt zal: - bij beschikbare gezinnen enkel de beschikbare gezinnen getoond worden die vervanging wensen (code VKL vervanging klant). Dit zijn dus in feite alle gezinnen met sterretjes achter de naam in de lijst met beschikbare gezinnen. - bij beschikbare personen enkel de beschikbare personen getoond worden die vervanging wensen (code BZP - betalen zonder prestaties). Dit zijn in feite alle personen met sterretjes achter de naam in de lijst met beschikbare personen Planningsmodule lijst beschikbare gezinnen Er zal een extra vinkje getoond worden in de filter voor beschikbare gezinnen met de naam 'niet in LTP' Indien aangevinkt toont het systeem enkel de gezinnen die geen lange termijn planning hebben na de datum waarvoor men zoekt. Indien niet aangevinkt wordt geen rekening gehouden met lange termijn planning, en worden dus alle gezinnen getoond die beschikbaar zijn. Deze filter is enkel actief bij het zoeken naar beschikbare gezinnen. Indien men zoekt naar beschikbare personen zal dit vinkje niet raadpleegbaar zijn Planningsmodule lijst beschikbare personen/gezinnen Release Notes Hi-Ant 3/11

4 Er is een nieuw vinkje voorzien bij de grid van beschikbare personen/gezinnen, genaamd "matched". Dit vinkje werkt in beide overzichtsschermen. Werking bij zoeken naar beschikbare personen vanuit bestellingsoverzicht Indien aangevinkt zal het systeem rekening houden of er voor de bepaalde dag dat men zoekt, de vraag reeds in orde is (bv. gezin wenst 4u en is gekoppeld via persoon met 4u). De vraag is dus gematched, en er zullen dus geen personen voorgesteld worden. Indien men deze optie uitvinkt, zullen er toch beschikbare personen worden opgelijst. Werking bij zoeken naar beschikbare gezinnen vanuit werknemersoverzicht Indien aangevinkt zal het systeem rekening houden of er voor de bepaalde dag dat men zoekt, de vraag reeds in orde is (bv. persoon wenst 4u en is gekoppeld via gezin met 4u). De vraag is dus gematched, en er zullen dus geen gezinnen voorgesteld worden. Indien men deze optie uitvinkt, zullen er toch beschikbare gezinnen worden opgelijst Planningsmodule Uitbreiding filtermogelijkheid vervanging Menu filter is uitgebreid. Naast de bestaande filter op basis van ingestelde code "betalen zonder prestaties" en "vervanging klant", is er nu ook een nieuwe filter die rekening houdt met de ingestelde effectieve uren, die vergeleken worden met de contracturen uit het rooster. De nieuwe filtermogelijkheid werkt enkel vanuit het zicht van de werknemers. Parameters "Scherm", "frmplankalender", "CodesEffectief", "" Deze parameter bepaalt welke codes in rekening moeten gebracht worden in de geplande uren om te vergelijken met de contractuele uren uit het rooster van het contract "Scherm", "frmplankalender", "VerschilUrenVervanging", "3" Deze parameter bepaalt met hoeveel uren verschil er rekening moet gehouden worden. Standaard is 3. Dit betekent dat er in de lijst enkel personen tevoorschijn zullen komen als het verschil tussen de effectieve uren en de contracturen meer dan 3 bedraagt. Release Notes Hi-Ant 4/11

5 1.9. Planningsmodule aanpassing procedure vervanging Wanneer men een persoon op afwezigheid plaatst, wordt er gevraagd of het gekoppelde gezin vervanging wenst. Doet men dit vanuit het werknemersoverzicht vanaf een grijze lijn (beschikbaarheidsrooster van de werknemer), dan zal HiAnt voor elk gekoppeld gezin op de dag van afwezigheid vragen of het gezin vervanging wenst Ja/nee. Verder zal er per gezin gevraagd worden naar de periode waarvoor de code moet gebruikt worden (bij vervanging de ingestelde vervangingscode voor de klant bv. VKL, bij geen vervanging de code GP geen prestaties). Hierbij kan men kiezen of de code enkel voor de dag van afwezigheid moet gebruikt worden, voor de volledige cyclus, of voor een op te geven begin- en einddatum Betaald bankbestand opnieuw kunnen aanmaken Standaard kan een programmeur steeds een reeds betaald (aangemaakt) bankbestand opnieuw aanmaken. Via parameter kan men instellen dat een loonverwerking dit ook kan: "scherm", "frmloonber", "loonverwerkermaakbankbestandreedsbetaald","0" Release Notes Hi-Ant 5/11

6 Standaard = "0" -> enkel een programmeur kan een reeds betaald bankbestand opnieuw aanmaken. "1" -> zowel een programmeur als een loonverwerker kan een reeds betaald bankbestand opnieuw aanmaken. Indien men een reeds betaald bankbestand opnieuw aanmaakt, krijgt de gebruiker eerst een vraag of men dit opnieuw wenst aan te maken, bij bevestiging zal het opnieuw aangemaakt worden Controle één maand per loonrun Er kan met parameter ingesteld worden, of er een controle moet gebeuren bij het berekenen van een loonrun, dat er slechts één maand per loonrun mag voorkomen. "scherm", "frmloonber", "slechts1maandperloonrun", "0" Op 1 plaatsen -> controle dat er maar één maand per loonrun aanwezig mag zijn. De maand wordt bepaald adhv de maand van de begindatum van de betaalpeirode. Indien meerdere maanden gevonden worden, krijgt de gebruiker een melding en kan men de loonrun niet berekenen Voorschotten : overzicht voorstel Wordt voortaan gesorteerd op naam van de werknemer ipv de werknemernummer Controlelijst lonen : nieuw overzichtslijst 30 In de controlelijst van de lonen is er een nieuwe lijst toegevoegd. Deze lijst bevat ook de afdeling in het overzicht Uitbreiden zoekscherm frmsearch (ticket 43080) Nieuwe parameter : Param1 : Scherm Param2 : frmzoekwn Param3 : KantoorkoppelingZoek Waarde = 1 Nieuwe codeboek : (toegevoegd op wisoreference ) Cd_srt 216 : Zoek kantoor Cd_srt 216 : Cherche Office Toevoegen op mcheckdatabase-controleercodeboek4 Release Notes Hi-Ant 6/11

7 rs.open "select * from codeboek where cd_srt = '216'", con, adopenkeyset, adlockreadonly If rs.bof And rs.eof Then con.execute "insert into codeboek (cd_srt, omschr, omschr_kort, cd_taal, user_crea, ts_crea, user_wijzig, ts_wijzig) values ('216', 'Zoek Kantoor', '', '1', 'AUTO', getdate(), 'AUTO', getdate())" con.execute "insert into codeboek (cd_srt, omschr, omschr_kort, cd_taal, user_crea, ts_crea, user_wijzig, ts_wijzig) values ('216', Cherche Office', '', '2', 'AUTO', getdate(), 'AUTO', getdate())" End If rs.close rs.open "select * from code where cd_srt='216'", con, adopenkeyset, adlockreadonly If rs.bof And rs.eof Then USER_CREA, TS_CREA, USER_WIJZIG, TS_WIJZIG) values(216, '1', 'Kantoorgroep', '', 1, 'AUTO', getdate(), 'AUTO', getdate() )" USER_CREA, TS_CREA, USER_WIJZIG, TS_WIJZIG) values(216, '1', 'Groep Office', '', 2, 'AUTO', getdate(), 'AUTO', getdate() )" USER_CREA, TS_CREA, USER_WIJZIG, TS_WIJZIG) values(216, '2', 'Regio', '', 1, 'AUTO', getdate(), 'AUTO', getdate() )" USER_CREA, TS_CREA, USER_WIJZIG, TS_WIJZIG) values(216, '2', 'Regio', '', 2, 'AUTO', getdate(), 'AUTO', getdate() )" USER_CREA, TS_CREA, USER_WIJZIG, TS_WIJZIG) values(216, '3', 'Alle Kantoren', '', 1, 'AUTO', getdate(), 'AUTO', getdate() )" USER_CREA, TS_CREA, USER_WIJZIG, TS_WIJZIG) values(216, '3', 'Toutes Offices', '', 2, 'AUTO', getdate(), 'AUTO', getdate() )" End If Aan te passen in frmzoekwn Nieuwe pratolookupbox voor kantorengroep, regio, alle kantoren Indien hier een selectie gemaakt wordt, dan kan het onderliggende listbox opgevuld worden door op de + knop te drukken. Ook aangepast op mzoek CreaSqlZoek optionele parameter meegeven Indien parameter dan scherm groter maken om extra velden zichtbaar te maken. Ook aangepast bij het bewaren van de zoekvoorwaardes, 2 types toegevoegd op tabel zoekwnd ( type 4 en type 5) Mogelijkheid dat bij een correctie, alhoewel ondertussen binnen de uzk-fiche het BV% is gewijzigd, hetzelfde BV% wordt toegepast als bij het originele loon Het is nu mogelijk dat bij een correctie hetzelfde BV% wordt toegepast als bij de oorspronkelijke berekening, ook als is ondertussen het BV% binnen de uzk-fiche aangepast. Release Notes Hi-Ant 7/11

8 Als er een correctie wordt uitgevoerd, controleert het systeem aan de hand van de verhouding tussen de 592 (het BV bedrag) en 502 (het belastbaar) uit de vorige berekening wat het oorspronkelijk percentage is, en zal dit opnieuw gebruiken voor de correcties. Dit alles is parametriseerbaar gemaakt. Standaard wordt deze werkwijze toegepast. Als men echter een parameter ("loonberekening", "Herziening_BV%", "UitLoonHistoriek") met waarde 0 wordt aangemaakt, dan wordt steeds het BV% uit de uzk-fiche toegepast Aanpassing programmatie aanmaak managementlijst omzet: via een parameter wordt nu bepaald of het document wordt bewaard als.xlsx of als.xls Aanpassing tbv nieuwe Office 2007: Er zijn uitzendbedrijven waarbij op de server waarop autotask runt, office 2007 is geïnstalleerd. Andere terminal servers bij dit uitzendbedrijf hebben echter nog office 2003 (waarbij wel bijkomend een office 2007 office 2003 converter is geïnstalleerd) geïnstalleerd. Het vroeger aangemaakte.xls bestand kon echter niet geopend worden op het office 2003 machine omdat deze ervan uitgaat dat een.xls bestand een office 2003 bestand is (terwijl dit was aangemaakt op een office 2007 machine). Nu wordt er via een parameter bepaald of het managementlijst omzet bestand wordt bewaard als.xlsx of als.xls. Indien er een parameter ("Excel", "SaveAs", "xlsx") wordt aangemaakt met waarde 1, dan wordt er een.xlsx document aangemaakt. Indien men dit dan opent op een office 2003 machine, kan dit wel worden geopend (gaat er dan vanuit dat het een office 2007 document is, dat dan via de converter wordt geconverteerd en kan worden geopend in office 2003) Aanpassing meldingen aan gebruiker bij aanmaak dimonabestand en bij binnenhalen ontvangstbewijzen nu vele meldingen via statusbalk ipv via messagebox; verhinderen dat dimona-proces anders vergrendeld blijft De programmatie is aangepast op verschillende plaatsen ivm verzenden van dimona-bestanden en binnenhalen van ontvangstbewijzen. Voor een "normale dimona-verzending" wordt er op diverse plaatsen geen messagebox meer aan de gebruiker getoond. In de plaats hiervan komen er nu bovenaan het contractenlijst-scherm 2 labels voor voor statusmelding. Het ene, rode label was reeds aanwezig. Er is een label bijgekomen, waarin de meldingen, die in het verleden via messagebox aan de gebruiker getoond werden, nu verschijnen. De meldingen die dus nu via dit bijkomende label gemeld worden zijn: FTP zal gebruikt worden om de aangiftes te versturen Contracten zijn doorgestuurd naar communicatieserver. Volgnr... (-bij programmeur: Bestand wordt getest via shell commando en niet via de d.bat) FTP zal gebruikt worden om de aangiftes te versturen. De meldingen : Release Notes Hi-Ant 8/11

9 FTP zal gebruikt worden om de aangiftes op te halen.... (aantal) bestanden overgehaald." Geen bestanden over te halen. Bij binnenhalen van ontvangstbewijzen verschijnen nu in het reeds bestaande rode label (verschenen ervoor via messagebox). Dus bij normale verzendingen en ontvangsten zullen nu de messageboxen niet meer verschijnen. Dit zorgt ervoor dat het probleem van een nog steeds in lock zijnde dimona-lockfile niet meer zou mogen optreden (bleef vroeger in lock zolang gebruiker niet op OK binnen messagebox had geklikt). Het is wel zo dat andere meldingen nog via messagebox worden getoond. Omdat deze meldingen tevoorschijn komen indien er iets scheelt bij dimona-aangifte - is belangrijk dat deze explicieter naar de gebruiker worden getoond Aanpassing Html-batchmail verzending: binnen aangemaakte opvolgingen wordt nu ook een wgnr en firmaid ingevuld Het was namelijk zo dat tot op heden het werkgevernummer van deze opvolgingen niet werd ingevuld, hetgeen bij sommige uitzendbedrijven problemen opleverde. De tabel MailDetail is aangepast: hierin zijn nu bijkomend 2 velden aangemaakt: wgnr en firmaid. De programmatie van HiAnt is aangepast ivm aanmaak van MailDetail-records: firmaid invullen: wordt alleen maar <> 0 ingevuld ingeval van mail aan contactpersonen (is dan de kl.id van de kl waartoe de contactpersoon behoort) wgnr invullen: o ingeval van mail aan contactpersonen: het kl.wgnr van de kl waartoe de contactpersoon behoort o o ingeval van wn-mail: het wgnr van de wn-fiche met de hoogste id (laatst aangemaakte wn-fiche) bij de betreffende koppelid ingeval van mail aan vast personeel: het wgnr wordt gewoon ingevuld met het actieve kantoor bij aanmaak van de mail. De programmatie van het mailverzendprogramma is aangepast: bij aanmaken van opvolgingen wordt het wgnr en firmaid van de opvolging ingevuld met het wgnr en firmaid van de maildetail-lijn Via parameters kunnen instellen wat de maximale betalingstermijn is dat een bepaalde gebruiker mag instellen Er kan nu binnen HiAnt via parameters ingesteld worden wat de maximale betalingstermijn is, die een bepaalde gebruiker mag instellen. Er wordt nu, bij het laden van de opzoeklijst met betalingsvoorwaarden, rekening gehouden met de parameter ("scherm", "frmklgeg1", "VerkoopTermijn_MaxDagen"). Release Notes Hi-Ant 9/11

10 Men kan dus bvb. volgende instellen Param 1 Param2 Param 3 Waarde cdkey keywaarde Scherm Frmklgeg1 Verkooptermijn_maxdagen 999 Program 2 Scherm Frmklgeg1 Verkooptermijn_maxdagen 999 CO 1 scherm Frmklgeg1 Verkooptermijn_maxdagen 30 UZC 0 Bovenstaande voorbeeld zorgt er voor dat gewone consulenten maximum een betalingstermijn tot 30 dagen kunnen instellen. Co's en programmeurs hebben geen beperking op de betalingstermijn Bugfix: soms trad het open dat, indien men binnen het contractscherm op menu werknemer klikte, men een melding kreeg Operation is not allowed when the object is open Waarschijnlijk was de oorzaak de volgende: Indien men op dit menu werknemer klikte en men klikte nadien nogmaals op dit menu (omdat men dacht dat er niets gebeurde/dacht dat men er nog niet op had gedrukt) - dan kwam er deze fout, omdat de wn-recordset reeds open was. Er is nu een beveiliging ingebouwd: Indien de wn-recordset reeds open is, krijgt men de melding "Wn-gegevens zijn of worden reeds geopend." en wordt niet nogmaals getracht dit scherm te open (waardoor dus de fout ook niet meer zal optreden) Bugfix: er trad een probleem op indien men in het contractenoverzichtsscherm het overzicht van de mastercontracten opriep en erna terug het overzicht van de gewone contracten opriep: in de kolom week verscheen dan de begindatum van het contract Dit probleem is nu opgelost in de programmatie. Binnen frmcontlst voor grid pgb_prest de rebind property op true gezet ISSUE In de werkgeversfiche mogelijkheid om preventieadviseur toe te voegen In de werkgeversfiche nieuwe lookup box naar personeelstabel voor het selecteren van de preventieadviseur (zie ook lookupbox dossierbeheerder op tabblad maatsch.zetel) nieuw veld wg.prevadvid Achter contactpersonen. Opvullen lookupbox Release Notes Hi-Ant 10/11

11 lextrawherestring = "where actief=1 and (isnull(kantoornr,'0')='0' or CHARINDEX('" & Trim(str(gKantoorNr)) & "', kantoornr) >0 ) LoadLookUpBox lubgeg..., _ "select naam + ' ' + voornaam as nm,id from personeel " & lextrawherestring, _ "select naam + ' ' + voornaam as nm,id from personeel " & lextrawherestring & " and id = #TEXTBOX# ", _ "select naam + ' ' + voornaam as nm,id from personeel " & lextrawherestring & " and initialen >= '#TEXTBOX#' AND initialen <= '#TEXTBOX1#'", _ "select naam + ' ' + voornaam as nm,id from personeel " & " where id = #TEXTBOX# ", _ 1, _ "0,1", _ "prevadvid", _ rs("prevadvid"), Gebruikrecordset De personeel.id moet hierin worden gestockeerd parameter voorzien of de preventieadviseur gelijk moet blijven voor alle wg-fiches. "scherm","frmwggeg","uniekepreventieadviseur","1" standaard = 1 -> bij wijziging van preventieadviseur van één wg-fiche -> ook al de andere wgfiches aanpassen naar deze preventieadviseur 0 : enkel actieve fiche wordt preventieadviseur gewijzigd. (zie ook bewaren van bankrekeningnummers waar dit ook met een parameter wordt gestuurd) Programmatie aangemaakt. Release Notes Hi-Ant 11/11

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/07/25

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/07/25 Release Notes Afdrukdatum: 2013/07/25 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Notes CheQpoint 2.0. Global Release Notes. Efficiency through innovation

Notes CheQpoint 2.0. Global Release Notes. Efficiency through innovation Notes CheQpoint 2.0 Global Release Notes Efficiency through innovation Voorwoord Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in CheQpoint 2.0 aan de betreffende versie. Al deze informatie

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

CRM Contact Relations Management

CRM Contact Relations Management CRM Contact Relations Management WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat WINGS CRM INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Wings CRM Algemeen 4 1.2. Wings CRM Concept 5 WINGS GEBRUIKERS 2.1. Wings: opstarten

Nadere informatie

FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING. : Kris Bekkers AUTEUR(S)

FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING. : Kris Bekkers AUTEUR(S) FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING AUTEUR(S) : Kris Bekkers DOCUMENTNUMMER : VERSIE : 1.0.0 BRON : Kris Bekkers STATUS : DOCUMENTDATUM : 12 juni 2006 AANTAL PAGINA'S : 75 Copyright 2006, Kris Bekkers

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM)

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) Versie 8.9.x 11 MAART 2015 ADVODATA COMPUTER SERVICES 1. Berekeningen A. Invorderingen Via het bovenstaande menu item kan de nieuwe versie van de invorderingberekening module

Nadere informatie

Inhoudsopgave Fiscale boekhouding

Inhoudsopgave Fiscale boekhouding Inhoudsopgave Fiscale boekhouding 1. Algemeenheden 2 1.1. Boekjaren... 2 1.2. Dagboeken... 4 1.3. Algemene rekeningen... 5 1.4. Rappelbrieven... 6 1.5. Klanten en leveranciers... 7 1.6. Algemene instellingen...

Nadere informatie

Wat is ClockIt: Easy Schedule Creator?

Wat is ClockIt: Easy Schedule Creator? Wat is ClockIt: Easy Schedule Creator? ClockIt is een eenvoudig te gebruiken shift planning pakket. De gebruiksvriendelijke interface en krachtige rapporten maken ClockIt de ideale software om de uurroosters

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de online toepassing Historische Gegevens 01/07/2013

Gebruikershandleiding voor de online toepassing Historische Gegevens 01/07/2013 CAPELO - DHG Gebruikershandleiding voor de online toepassing Historische Gegevens 01/07/2013 Tour du Midi / Zuidertoren Bruxelles1060 Brussel T +32 (0)2 791 50 00 F +32 (0)2 791 50 99 www.capelo.be Un

Nadere informatie

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp A-1 Inhoudsopgave Deel 1 handleiding B-1 Deel 2 Het doel van MASTERPLAN C-1 Deel 3 software versies D-1 1 Versie 7.0.0.1 D-1 2 Versie 6.6.0.90 D-1 3 Versie 6.6.0.87 D-1 4 Versie 6.6.0.85 D-1 5 Versie 6.6.0.84

Nadere informatie

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers Competentiemonitor Handleiding voor Medewerkers Competentie Monitor versie: 2.3.7 Document versie: 1.7.0 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Document conventies... 4 Introductie... 5 Beschikbare

Nadere informatie

MS Word Merge Add-on SE. Installation & Configuration Guide

MS Word Merge Add-on SE. Installation & Configuration Guide MS Word Merge Add-on SE Installation & Configuration Guide 2014, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Handleiding Merge items

Handleiding Merge items Handleiding Merge items Copyright, Connexys Versie 3.2.0.1-30 september 2013 Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of

Nadere informatie

bpost Shipping Manager

bpost Shipping Manager bpost Shipping Manager bpost packet & express oplossingen Gebruikershandleiding Versie 0.5 Inhoudsopgave. Inleiding.... Hoe de Shipping Manager openen?.... Algemene beschrijving van het programma... 4

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

BTW verhoging naar 21%

BTW verhoging naar 21% 1 BTW verhoging naar 21% Midden Engweg 15b 3882 TS Putten telefoon (0341) 375 180 fax (0341) 375 188 internet: www.autoflex.nl email : info@autoflex.nl Rabobank 35.42.40.501 BTW nr. NL8218.87.920.B.01

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011 OneGate 16 September 2011 Pagina 2 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 3 2. TERMINOLOGIE... 4 3. ICONEN... 5 4. AANLOGGEN... 6 4.1. GEBRUIKERSID & PASWOORD... 6 4.1.1. Aanvragen van een Gebruikersid/Paswoord...

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen.

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen. 2 Supportdesk Pro Handleiding Inhoudsopgave 0 5 I Introductie Supportdesk Pro 1 Welkom... 5 5 II Werken met Supportdesk Pro 1 Algemeen... 5 Gebruik 2 Zaken 5... 5 Inleiding 5 De soort van een zaak 5 Supportdesk

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

Expert/M Plus Nieuwsbrief. www.wolterskluwer.be/business-software

Expert/M Plus Nieuwsbrief. www.wolterskluwer.be/business-software Expert/M Plus Nieuwsbrief www.wolterskluwer.be/business-software Inhoudsopgave AANPASSINGEN VERSIE 15.06.210.04... 12 AANPASSINGEN... 12 Algemeen... 12 Afschrijvingen... 12 Dagboeken... 12 AANPASSINGEN

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 3.81

Release Notes BlueRetail versie 3.81 Release Notes BlueRetail versie 3.81 Product Management Versie 0.4 Venlo, april 2014 Bestand: BR v3.81 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R.Wolters 19/03/13 V0.1 Initiële

Nadere informatie