Release Notes. Afdrukdatum: 2009/07/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Release Notes. Afdrukdatum: 2009/07/15"

Transcriptie

1 Release Notes Afdrukdatum: 2009/07/15 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker, maar wel voor de IT verantwoordelijken van de uitzendbedrijven die met Hi-Ant werken. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke toestemming van Prato in eender welke vorm verder gedistribueerd of reproduceerd worden. Deze teksten kunnen ook informatie bevatten van funktionaliteiten die niet van toepassing zijn op uw uitzendbedrijf en/of die enkel na bestelling geactiveerd worden. Het feit dat het uitzendbedrijf een onderhoudscontract en/of huurlicentie heeft lopen, impliceert geenszins het recht op de beschreven funktionaliteiten in dit document. Release Notes Hi-Ant 1/11

2 1. V BugFix : Ticket : Door een eerdere update aan het printgebeuren in de frmplankalender was het niet meer mogelijk om een deftige selectie mee te geven voor prestatiestaat WN, KL en controlelijst. Dit is nu rechtgezet zodat men aan de hand van het geselecteerde document de juiste velden te zien krijgt om een zoekopdracht te starten Bugfix: het bewaren van de status binnen de ingave van het poolmanagement lukte niet De programmatie is aangepast om het probleem te verhelpen Bugfix HiantSelfService ivm invullen van afdeling bij automatische aanmaak prestaties op basis van het contract, indien men werkt met prestatie-aanmaak op basis van detailafdelingen: indien de detailafdeling niet was ingevuld, werd niet de hoofdafdeling in de plaats ingevuld De aanpassingen zijn gebeurd voor de situatie dat men de afdelingen bij de prestaties opvult a.h.v. de DETAIL-afdelingen (afdelingen ingevuld per dagdeel) in het contract (parameter ["PrestatieIngave", "afdeling", "*"] = 1). In dit geval zou, als de detail-afdeling niet is ingevuld in het contract, de hoofdafdeling in de plaats genomen moeten worden bij de aanmaak van de prestaties. Dit gebeurde niet. De HiantSelfService programmatie is aangepast om dit te verhelpen. Release Notes Hi-Ant 2/11

3 1.4. Ticket - Prestatiesstaat : onterechte boodschap indien wnnr veld niet is ingevuld Bij het leeglaten van het veld wgnr en/of wnnr krijgt men de melding dat HiAnt een numerieke waarde verwacht. Indien deze velden nu leeg zijn zal hiant deze aanschouwen alsof ze met waarde 0 zijn ingevuld Planningsmodule lijst beschikbare personen/gezinnen Er zal een extra vinkje zichtbaar zijn bij de filter van lijst beschikbare personen/gezinnen met omschrijving 'vervanging' Indien aangevinkt zal: - bij beschikbare gezinnen enkel de beschikbare gezinnen getoond worden die vervanging wensen (code VKL vervanging klant). Dit zijn dus in feite alle gezinnen met sterretjes achter de naam in de lijst met beschikbare gezinnen. - bij beschikbare personen enkel de beschikbare personen getoond worden die vervanging wensen (code BZP - betalen zonder prestaties). Dit zijn in feite alle personen met sterretjes achter de naam in de lijst met beschikbare personen Planningsmodule lijst beschikbare gezinnen Er zal een extra vinkje getoond worden in de filter voor beschikbare gezinnen met de naam 'niet in LTP' Indien aangevinkt toont het systeem enkel de gezinnen die geen lange termijn planning hebben na de datum waarvoor men zoekt. Indien niet aangevinkt wordt geen rekening gehouden met lange termijn planning, en worden dus alle gezinnen getoond die beschikbaar zijn. Deze filter is enkel actief bij het zoeken naar beschikbare gezinnen. Indien men zoekt naar beschikbare personen zal dit vinkje niet raadpleegbaar zijn Planningsmodule lijst beschikbare personen/gezinnen Release Notes Hi-Ant 3/11

4 Er is een nieuw vinkje voorzien bij de grid van beschikbare personen/gezinnen, genaamd "matched". Dit vinkje werkt in beide overzichtsschermen. Werking bij zoeken naar beschikbare personen vanuit bestellingsoverzicht Indien aangevinkt zal het systeem rekening houden of er voor de bepaalde dag dat men zoekt, de vraag reeds in orde is (bv. gezin wenst 4u en is gekoppeld via persoon met 4u). De vraag is dus gematched, en er zullen dus geen personen voorgesteld worden. Indien men deze optie uitvinkt, zullen er toch beschikbare personen worden opgelijst. Werking bij zoeken naar beschikbare gezinnen vanuit werknemersoverzicht Indien aangevinkt zal het systeem rekening houden of er voor de bepaalde dag dat men zoekt, de vraag reeds in orde is (bv. persoon wenst 4u en is gekoppeld via gezin met 4u). De vraag is dus gematched, en er zullen dus geen gezinnen voorgesteld worden. Indien men deze optie uitvinkt, zullen er toch beschikbare gezinnen worden opgelijst Planningsmodule Uitbreiding filtermogelijkheid vervanging Menu filter is uitgebreid. Naast de bestaande filter op basis van ingestelde code "betalen zonder prestaties" en "vervanging klant", is er nu ook een nieuwe filter die rekening houdt met de ingestelde effectieve uren, die vergeleken worden met de contracturen uit het rooster. De nieuwe filtermogelijkheid werkt enkel vanuit het zicht van de werknemers. Parameters "Scherm", "frmplankalender", "CodesEffectief", "" Deze parameter bepaalt welke codes in rekening moeten gebracht worden in de geplande uren om te vergelijken met de contractuele uren uit het rooster van het contract "Scherm", "frmplankalender", "VerschilUrenVervanging", "3" Deze parameter bepaalt met hoeveel uren verschil er rekening moet gehouden worden. Standaard is 3. Dit betekent dat er in de lijst enkel personen tevoorschijn zullen komen als het verschil tussen de effectieve uren en de contracturen meer dan 3 bedraagt. Release Notes Hi-Ant 4/11

5 1.9. Planningsmodule aanpassing procedure vervanging Wanneer men een persoon op afwezigheid plaatst, wordt er gevraagd of het gekoppelde gezin vervanging wenst. Doet men dit vanuit het werknemersoverzicht vanaf een grijze lijn (beschikbaarheidsrooster van de werknemer), dan zal HiAnt voor elk gekoppeld gezin op de dag van afwezigheid vragen of het gezin vervanging wenst Ja/nee. Verder zal er per gezin gevraagd worden naar de periode waarvoor de code moet gebruikt worden (bij vervanging de ingestelde vervangingscode voor de klant bv. VKL, bij geen vervanging de code GP geen prestaties). Hierbij kan men kiezen of de code enkel voor de dag van afwezigheid moet gebruikt worden, voor de volledige cyclus, of voor een op te geven begin- en einddatum Betaald bankbestand opnieuw kunnen aanmaken Standaard kan een programmeur steeds een reeds betaald (aangemaakt) bankbestand opnieuw aanmaken. Via parameter kan men instellen dat een loonverwerking dit ook kan: "scherm", "frmloonber", "loonverwerkermaakbankbestandreedsbetaald","0" Release Notes Hi-Ant 5/11

6 Standaard = "0" -> enkel een programmeur kan een reeds betaald bankbestand opnieuw aanmaken. "1" -> zowel een programmeur als een loonverwerker kan een reeds betaald bankbestand opnieuw aanmaken. Indien men een reeds betaald bankbestand opnieuw aanmaakt, krijgt de gebruiker eerst een vraag of men dit opnieuw wenst aan te maken, bij bevestiging zal het opnieuw aangemaakt worden Controle één maand per loonrun Er kan met parameter ingesteld worden, of er een controle moet gebeuren bij het berekenen van een loonrun, dat er slechts één maand per loonrun mag voorkomen. "scherm", "frmloonber", "slechts1maandperloonrun", "0" Op 1 plaatsen -> controle dat er maar één maand per loonrun aanwezig mag zijn. De maand wordt bepaald adhv de maand van de begindatum van de betaalpeirode. Indien meerdere maanden gevonden worden, krijgt de gebruiker een melding en kan men de loonrun niet berekenen Voorschotten : overzicht voorstel Wordt voortaan gesorteerd op naam van de werknemer ipv de werknemernummer Controlelijst lonen : nieuw overzichtslijst 30 In de controlelijst van de lonen is er een nieuwe lijst toegevoegd. Deze lijst bevat ook de afdeling in het overzicht Uitbreiden zoekscherm frmsearch (ticket 43080) Nieuwe parameter : Param1 : Scherm Param2 : frmzoekwn Param3 : KantoorkoppelingZoek Waarde = 1 Nieuwe codeboek : (toegevoegd op wisoreference ) Cd_srt 216 : Zoek kantoor Cd_srt 216 : Cherche Office Toevoegen op mcheckdatabase-controleercodeboek4 Release Notes Hi-Ant 6/11

7 rs.open "select * from codeboek where cd_srt = '216'", con, adopenkeyset, adlockreadonly If rs.bof And rs.eof Then con.execute "insert into codeboek (cd_srt, omschr, omschr_kort, cd_taal, user_crea, ts_crea, user_wijzig, ts_wijzig) values ('216', 'Zoek Kantoor', '', '1', 'AUTO', getdate(), 'AUTO', getdate())" con.execute "insert into codeboek (cd_srt, omschr, omschr_kort, cd_taal, user_crea, ts_crea, user_wijzig, ts_wijzig) values ('216', Cherche Office', '', '2', 'AUTO', getdate(), 'AUTO', getdate())" End If rs.close rs.open "select * from code where cd_srt='216'", con, adopenkeyset, adlockreadonly If rs.bof And rs.eof Then USER_CREA, TS_CREA, USER_WIJZIG, TS_WIJZIG) values(216, '1', 'Kantoorgroep', '', 1, 'AUTO', getdate(), 'AUTO', getdate() )" USER_CREA, TS_CREA, USER_WIJZIG, TS_WIJZIG) values(216, '1', 'Groep Office', '', 2, 'AUTO', getdate(), 'AUTO', getdate() )" USER_CREA, TS_CREA, USER_WIJZIG, TS_WIJZIG) values(216, '2', 'Regio', '', 1, 'AUTO', getdate(), 'AUTO', getdate() )" USER_CREA, TS_CREA, USER_WIJZIG, TS_WIJZIG) values(216, '2', 'Regio', '', 2, 'AUTO', getdate(), 'AUTO', getdate() )" USER_CREA, TS_CREA, USER_WIJZIG, TS_WIJZIG) values(216, '3', 'Alle Kantoren', '', 1, 'AUTO', getdate(), 'AUTO', getdate() )" USER_CREA, TS_CREA, USER_WIJZIG, TS_WIJZIG) values(216, '3', 'Toutes Offices', '', 2, 'AUTO', getdate(), 'AUTO', getdate() )" End If Aan te passen in frmzoekwn Nieuwe pratolookupbox voor kantorengroep, regio, alle kantoren Indien hier een selectie gemaakt wordt, dan kan het onderliggende listbox opgevuld worden door op de + knop te drukken. Ook aangepast op mzoek CreaSqlZoek optionele parameter meegeven Indien parameter dan scherm groter maken om extra velden zichtbaar te maken. Ook aangepast bij het bewaren van de zoekvoorwaardes, 2 types toegevoegd op tabel zoekwnd ( type 4 en type 5) Mogelijkheid dat bij een correctie, alhoewel ondertussen binnen de uzk-fiche het BV% is gewijzigd, hetzelfde BV% wordt toegepast als bij het originele loon Het is nu mogelijk dat bij een correctie hetzelfde BV% wordt toegepast als bij de oorspronkelijke berekening, ook als is ondertussen het BV% binnen de uzk-fiche aangepast. Release Notes Hi-Ant 7/11

8 Als er een correctie wordt uitgevoerd, controleert het systeem aan de hand van de verhouding tussen de 592 (het BV bedrag) en 502 (het belastbaar) uit de vorige berekening wat het oorspronkelijk percentage is, en zal dit opnieuw gebruiken voor de correcties. Dit alles is parametriseerbaar gemaakt. Standaard wordt deze werkwijze toegepast. Als men echter een parameter ("loonberekening", "Herziening_BV%", "UitLoonHistoriek") met waarde 0 wordt aangemaakt, dan wordt steeds het BV% uit de uzk-fiche toegepast Aanpassing programmatie aanmaak managementlijst omzet: via een parameter wordt nu bepaald of het document wordt bewaard als.xlsx of als.xls Aanpassing tbv nieuwe Office 2007: Er zijn uitzendbedrijven waarbij op de server waarop autotask runt, office 2007 is geïnstalleerd. Andere terminal servers bij dit uitzendbedrijf hebben echter nog office 2003 (waarbij wel bijkomend een office 2007 office 2003 converter is geïnstalleerd) geïnstalleerd. Het vroeger aangemaakte.xls bestand kon echter niet geopend worden op het office 2003 machine omdat deze ervan uitgaat dat een.xls bestand een office 2003 bestand is (terwijl dit was aangemaakt op een office 2007 machine). Nu wordt er via een parameter bepaald of het managementlijst omzet bestand wordt bewaard als.xlsx of als.xls. Indien er een parameter ("Excel", "SaveAs", "xlsx") wordt aangemaakt met waarde 1, dan wordt er een.xlsx document aangemaakt. Indien men dit dan opent op een office 2003 machine, kan dit wel worden geopend (gaat er dan vanuit dat het een office 2007 document is, dat dan via de converter wordt geconverteerd en kan worden geopend in office 2003) Aanpassing meldingen aan gebruiker bij aanmaak dimonabestand en bij binnenhalen ontvangstbewijzen nu vele meldingen via statusbalk ipv via messagebox; verhinderen dat dimona-proces anders vergrendeld blijft De programmatie is aangepast op verschillende plaatsen ivm verzenden van dimona-bestanden en binnenhalen van ontvangstbewijzen. Voor een "normale dimona-verzending" wordt er op diverse plaatsen geen messagebox meer aan de gebruiker getoond. In de plaats hiervan komen er nu bovenaan het contractenlijst-scherm 2 labels voor voor statusmelding. Het ene, rode label was reeds aanwezig. Er is een label bijgekomen, waarin de meldingen, die in het verleden via messagebox aan de gebruiker getoond werden, nu verschijnen. De meldingen die dus nu via dit bijkomende label gemeld worden zijn: FTP zal gebruikt worden om de aangiftes te versturen Contracten zijn doorgestuurd naar communicatieserver. Volgnr... (-bij programmeur: Bestand wordt getest via shell commando en niet via de d.bat) FTP zal gebruikt worden om de aangiftes te versturen. De meldingen : Release Notes Hi-Ant 8/11

9 FTP zal gebruikt worden om de aangiftes op te halen.... (aantal) bestanden overgehaald." Geen bestanden over te halen. Bij binnenhalen van ontvangstbewijzen verschijnen nu in het reeds bestaande rode label (verschenen ervoor via messagebox). Dus bij normale verzendingen en ontvangsten zullen nu de messageboxen niet meer verschijnen. Dit zorgt ervoor dat het probleem van een nog steeds in lock zijnde dimona-lockfile niet meer zou mogen optreden (bleef vroeger in lock zolang gebruiker niet op OK binnen messagebox had geklikt). Het is wel zo dat andere meldingen nog via messagebox worden getoond. Omdat deze meldingen tevoorschijn komen indien er iets scheelt bij dimona-aangifte - is belangrijk dat deze explicieter naar de gebruiker worden getoond Aanpassing Html-batchmail verzending: binnen aangemaakte opvolgingen wordt nu ook een wgnr en firmaid ingevuld Het was namelijk zo dat tot op heden het werkgevernummer van deze opvolgingen niet werd ingevuld, hetgeen bij sommige uitzendbedrijven problemen opleverde. De tabel MailDetail is aangepast: hierin zijn nu bijkomend 2 velden aangemaakt: wgnr en firmaid. De programmatie van HiAnt is aangepast ivm aanmaak van MailDetail-records: firmaid invullen: wordt alleen maar <> 0 ingevuld ingeval van mail aan contactpersonen (is dan de kl.id van de kl waartoe de contactpersoon behoort) wgnr invullen: o ingeval van mail aan contactpersonen: het kl.wgnr van de kl waartoe de contactpersoon behoort o o ingeval van wn-mail: het wgnr van de wn-fiche met de hoogste id (laatst aangemaakte wn-fiche) bij de betreffende koppelid ingeval van mail aan vast personeel: het wgnr wordt gewoon ingevuld met het actieve kantoor bij aanmaak van de mail. De programmatie van het mailverzendprogramma is aangepast: bij aanmaken van opvolgingen wordt het wgnr en firmaid van de opvolging ingevuld met het wgnr en firmaid van de maildetail-lijn Via parameters kunnen instellen wat de maximale betalingstermijn is dat een bepaalde gebruiker mag instellen Er kan nu binnen HiAnt via parameters ingesteld worden wat de maximale betalingstermijn is, die een bepaalde gebruiker mag instellen. Er wordt nu, bij het laden van de opzoeklijst met betalingsvoorwaarden, rekening gehouden met de parameter ("scherm", "frmklgeg1", "VerkoopTermijn_MaxDagen"). Release Notes Hi-Ant 9/11

10 Men kan dus bvb. volgende instellen Param 1 Param2 Param 3 Waarde cdkey keywaarde Scherm Frmklgeg1 Verkooptermijn_maxdagen 999 Program 2 Scherm Frmklgeg1 Verkooptermijn_maxdagen 999 CO 1 scherm Frmklgeg1 Verkooptermijn_maxdagen 30 UZC 0 Bovenstaande voorbeeld zorgt er voor dat gewone consulenten maximum een betalingstermijn tot 30 dagen kunnen instellen. Co's en programmeurs hebben geen beperking op de betalingstermijn Bugfix: soms trad het open dat, indien men binnen het contractscherm op menu werknemer klikte, men een melding kreeg Operation is not allowed when the object is open Waarschijnlijk was de oorzaak de volgende: Indien men op dit menu werknemer klikte en men klikte nadien nogmaals op dit menu (omdat men dacht dat er niets gebeurde/dacht dat men er nog niet op had gedrukt) - dan kwam er deze fout, omdat de wn-recordset reeds open was. Er is nu een beveiliging ingebouwd: Indien de wn-recordset reeds open is, krijgt men de melding "Wn-gegevens zijn of worden reeds geopend." en wordt niet nogmaals getracht dit scherm te open (waardoor dus de fout ook niet meer zal optreden) Bugfix: er trad een probleem op indien men in het contractenoverzichtsscherm het overzicht van de mastercontracten opriep en erna terug het overzicht van de gewone contracten opriep: in de kolom week verscheen dan de begindatum van het contract Dit probleem is nu opgelost in de programmatie. Binnen frmcontlst voor grid pgb_prest de rebind property op true gezet ISSUE In de werkgeversfiche mogelijkheid om preventieadviseur toe te voegen In de werkgeversfiche nieuwe lookup box naar personeelstabel voor het selecteren van de preventieadviseur (zie ook lookupbox dossierbeheerder op tabblad maatsch.zetel) nieuw veld wg.prevadvid Achter contactpersonen. Opvullen lookupbox Release Notes Hi-Ant 10/11

11 lextrawherestring = "where actief=1 and (isnull(kantoornr,'0')='0' or CHARINDEX('" & Trim(str(gKantoorNr)) & "', kantoornr) >0 ) LoadLookUpBox lubgeg..., _ "select naam + ' ' + voornaam as nm,id from personeel " & lextrawherestring, _ "select naam + ' ' + voornaam as nm,id from personeel " & lextrawherestring & " and id = #TEXTBOX# ", _ "select naam + ' ' + voornaam as nm,id from personeel " & lextrawherestring & " and initialen >= '#TEXTBOX#' AND initialen <= '#TEXTBOX1#'", _ "select naam + ' ' + voornaam as nm,id from personeel " & " where id = #TEXTBOX# ", _ 1, _ "0,1", _ "prevadvid", _ rs("prevadvid"), Gebruikrecordset De personeel.id moet hierin worden gestockeerd parameter voorzien of de preventieadviseur gelijk moet blijven voor alle wg-fiches. "scherm","frmwggeg","uniekepreventieadviseur","1" standaard = 1 -> bij wijziging van preventieadviseur van één wg-fiche -> ook al de andere wgfiches aanpassen naar deze preventieadviseur 0 : enkel actieve fiche wordt preventieadviseur gewijzigd. (zie ook bewaren van bankrekeningnummers waar dit ook met een parameter wordt gestuurd) Programmatie aangemaakt. Release Notes Hi-Ant 11/11

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/05/01

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/05/01 Release Notes Afdrukdatum: 2011/05/01 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/03/19

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/03/19 Release Notes Afdrukdatum: 2009/03/19 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/10/19

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/10/19 Release Notes Afdrukdatum: 2012/10/19 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/10/06

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/10/06 Release Notes Afdrukdatum: 2008/10/06 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/12/20

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/12/20 Release Notes Afdrukdatum: 2011/12/20 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/03/21

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/03/21 Release Notes Afdrukdatum: 2013/03/21 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/11/13

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/11/13 Release Notes Afdrukdatum: 2008/11/13 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/29

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/29 Release Notes Afdrukdatum: 2009/01/29 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25 Release Notes Afdrukdatum: 2010/05/25 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/03/19

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/03/19 Release Notes Afdrukdatum: 2010/03/19 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/17

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/17 Release Notes Afdrukdatum: 2012/09/17 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/07/15

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/07/15 Release Notes Afdrukdatum: 2011/07/15 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25 Release Notes Afdrukdatum: 2010/05/25 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25 Release Notes Afdrukdatum: 2010/05/25 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/06/17

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/06/17 Release Notes Afdrukdatum: 2011/06/17 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/01/22

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/01/22 Release Notes Afdrukdatum: 2013/01/22 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/05/27

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/05/27 Release Notes Afdrukdatum: 2009/05/27 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/05/01

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/05/01 Release Notes Afdrukdatum: 2011/05/01 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/09/18

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/09/18 Release Notes Afdrukdatum: 2008/09/18 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/05/14

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/05/14 Release Notes Afdrukdatum: 2012/05/14 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/02/15

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/02/15 Release Notes Afdrukdatum: 2012/02/15 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/15

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/15 Release Notes Afdrukdatum: 2009/01/15 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/03/21

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/03/21 Release Notes Afdrukdatum: 2013/03/21 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/08

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/08 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/08 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes v 2.0 14

Release Notes v 2.0 14 1/7 Release Notes v 2.0 14 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 2.0 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.23

Release Notes v 1.1 0.23 1/10 Release Notes v 1.1 0.23 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/12/02

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/12/02 Release Notes Afdrukdatum: 2008/12/02 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/12/16

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/12/16 Release Notes Afdrukdatum: 2010/12/16 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/07/16

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/07/16 Release Notes Afdrukdatum: 2010/07/16 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.22

Release Notes v 1.1 0.22 1/17 Release Notes v 1.1 0.22 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/04

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/04 Release Notes Afdrukdatum: 2012/09/04 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/04/05

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/04/05 Release Notes Afdrukdatum: 2013/04/05 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/09/18

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/09/18 Release Notes Afdrukdatum: 2008/09/18 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.19

Release Notes v 1.1 0.19 1/7 Release Notes v 1.1 0.19 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

HiAnt. Kantoorfunctionaliteit. Prestaties (maandingave) Prato Services nv info@prato.be www.prato.be

HiAnt. Kantoorfunctionaliteit. Prestaties (maandingave) Prato Services nv info@prato.be www.prato.be HiAnt Kantoorfunctionaliteit Prestaties (maandingave) Prato Services nv info@prato.be www.prato.be 1 INHOUD 1 Inhoud...2 2 Prestatie-Ingave...3 1.1. Menu...3 1.1.1. Gegevens...3 1.1.1.1. Werknemer, Klant,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/05/01

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/05/01 Release Notes Afdrukdatum: 2011/05/01 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/05

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/05 Release Notes Afdrukdatum: 2009/01/05 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/04

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/04 Release Notes Afdrukdatum: 2012/09/04 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/07/11

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/07/11 Release Notes Afdrukdatum: 2012/07/11 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/06/01

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/06/01 Release Notes Afdrukdatum: 2011/06/01 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes v 2.0 25

Release Notes v 2.0 25 1/5 Release Notes v 2.0 25 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in CheQpoint 2.0 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes v 2.0 3

Release Notes v 2.0 3 1/7 Release Notes v 2.0 3 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 2.0 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

HiAnt. Module. sms. Prato Services nv info@prato.be www.prato.be

HiAnt. Module. sms. Prato Services nv info@prato.be www.prato.be HiAnt Module sms Prato Services nv info@prato.be www.prato.be Aanmaakdatum: 20-12-2013 1 INHOUD 1 Inhoud... 2 2 Algemeen... 3 3 Detail... 4 3.1.1. Standaard berichten Handmatige berichten... 4 3.1.2.

Nadere informatie

CRM - Salesplanner - NL

CRM - Salesplanner - NL Handleiding PratoFlex CRM - Salesplanner - NL Efficiency through innovation Inhoudsopgave Voorwoord Salesplanner In de klantenfiche Bezoekplanning Filters Legende Automatisch gegeneerde bezoekplanningen

Nadere informatie

Zending problematische afwezigheid en tuchtmaatregel

Zending problematische afwezigheid en tuchtmaatregel Zending problematische afwezigheid en tuchtmaatregel 21 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Problematische afwezigheid en tuchtmaatregel 2 1.1 Ingave afwezigheden B of T codes (optioneel).................

Nadere informatie

Car-Pass versie 7_1_0

Car-Pass versie 7_1_0 Car-Pass versie 7_1_0 1 ALGEMEEN Iedereen in de garagesector is wettelijk verplicht om de kilometerstanden van elke auto of lichte bestelwagen waarop hij/zij een interventie doet door te geven aan Car-Pass.

Nadere informatie

HANDLEIDING Q3600 Webshop

HANDLEIDING Q3600 Webshop HANDLEIDING Q3600 Webshop Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Webshop artikelgroepen beheren...4 Hoofd artikelgroep toevoegen...6 Sub artikelgroep toevoegen...7 Artikelgroep verwijderen...8

Nadere informatie

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 78. Efficiency through innovation

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 78. Efficiency through innovation Release Notes CheQpoint 2.0 Versie 78 Efficiency through innovation 1 Gevalideerd door nu ook voor papieren cheques Vanaf nu wordt er ook voor papieren cheques bijgehouden welke gebruiker deze gevalideerd

Nadere informatie

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 30. Efficiency through innovation

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 30. Efficiency through innovation Release Notes CheQpoint 2.0 Versie 30 Efficiency through innovation 1 (PIBU) #CON: Importeren van contracten 1.1 Doelstelling Het doel van deze tool is om de vorige contracten, uit een ander softwarepakket,

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.21

Release Notes v 1.1 0.21 1/12 Release Notes v 1.1 0.21 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Peridos. Aanleveren van gegevens. Datum: Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1

Peridos. Aanleveren van gegevens. Datum: Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1 Peridos Aanleveren van gegevens Plaats: Utrecht Datum: 5-12-2014 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 Status: Definitief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Wijzigingsbeheer 4 Distributie 4 Referenties

Nadere informatie

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 61. Efficiency through innovation

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 61. Efficiency through innovation Release Notes CheQpoint 2.0 Versie 61 Efficiency through innovation 1 (KEAN) Verbeterde kantoorselectie indien kantoren gekoppeld aan niet-bestaande groep Wanneer een kantoor gekoppeld was aan een niet-bestaande

Nadere informatie

sportadministratie Hoe werken met de aanwezigheden

sportadministratie Hoe werken met de aanwezigheden sportadministratie Hoe werken met de aanwezigheden sportadministratie 2 Inhoud 1 Via de menu SPORTIEF... 3 2 Het overzicht... 3 3 Nieuwe aanwezigheden invullen... 4 3.1 Niet van toepassing... 4 3.2 De

Nadere informatie

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 31. Efficiency through innovation

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 31. Efficiency through innovation Release Notes CheQpoint 2.0 Versie 31 Efficiency through innovation 1 (IGSE - 115988) #MAW +PIT: Aanpassingen prestatiestaat Volgende aanpassingen zijn gedaan aan het f-pit document: adres voor werknemer

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 3.3 KraamzorgCompleet versie 3.3 Inhoudsopgave Update documentatie versie 3.3 Hoofdstuk 1 Tarieven per verzekeringsconcern...1 1.1 Verzekeringsconcerns...1

Nadere informatie

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 44. Efficiency through innovation

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 44. Efficiency through innovation Release Notes CheQpoint 2.0 Versie 44 Efficiency through innovation 1 (KEAN) #ALG: menu Actie niet langer zichtbaar indien er geen acties in staan Het menu Actie in het hoofdvenster was tot nu toe altijd

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 15/02/2010 10:01:00 AM

Release Notes. Afdrukdatum: 15/02/2010 10:01:00 AM Release Notes Afdrukdatum: Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker, maar

Nadere informatie

Handleiding : Opdrachten vanuit Excel

Handleiding : Opdrachten vanuit Excel Handleiding : Opdrachten vanuit Excel Opdrachten vanuit Excel v2.1 Created on 1/21/2009 3:55:00 PM 1 1. Introductie Deze handleiding beschrijft de werkwijze voor het gebruik van de toepassing Domiciliëringen

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/09/08

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/09/08 Release Notes Afdrukdatum: 2011/09/08 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

ALL-CRM Gebruikers handleiding AC-Docufilter release 2

ALL-CRM Gebruikers handleiding AC-Docufilter release 2 ALL-CRM Gebruikers handleiding AC-Docufilter release 2 Auteur: GvB Datum: 21-11-2014 Versie: v2.1 Reference: 2014, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Document geschiedenis 3 3 Disclaimer & Legal

Nadere informatie

Handleiding HiAnt. Jobstudenten. Making HR Processes Flow

Handleiding HiAnt. Jobstudenten. Making HR Processes Flow Handleiding HiAnt Jobstudenten Making HR Processes Flow Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3 Jobstudenten in HiAnt 3.1 GEKOZEN SEKTIES 3.2 NIEUW ATTEST JOBSTUDENT 3.3 OVERLAPPING VAN ATTEST JOBSTUDENT

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Hand-out 3.14 WZM. WZM: Handout 3.14 Caresolutions Brandekensweg Schelle-Tel.: 03/

Hand-out 3.14 WZM. WZM: Handout 3.14 Caresolutions Brandekensweg Schelle-Tel.: 03/ Hand-out 3.14 WZM 1 Inhoud 1. Bewonersdossier... 3 1.1 Toelatingen... 3 1.1.1 Bewoner heeft nog geen Katzscore... 3 1.1.2 Bewoner heeft een Katzscore... 3 1.1.3 Bewoner heeft een medisch bilan... 4 1.1.4

Nadere informatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie HANDLEIDING Periodieke Facturatie WINGS Software Snelheid & zekerheid Module WingsPer: Periodieke facturatie 1) Installatie & Activatie Wings Periodieke Facturatie dient te worden beschouwd als een volwaardige

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

INDEX. Opmerkingen ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12

INDEX. Opmerkingen ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 INDEX Wat heeft deze versie te bieden? --------------------------------------------------------------------------- 2 Activeren van backorders klanten --------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Release notes CRM Service Pack Editie

Release notes CRM Service Pack Editie Release notes CRM Service Pack Editie Versie 1.0 INHOUD 1. Bezoekfrequentie... 3 1.1 Permissies nieuwe functies activeren... 3 1.2 Aanpassingen... 3 1.2.1 Bezoekfrequentie genereren... 3 1.2.2 Signaleren

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 32. Efficiency through innovation

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 32. Efficiency through innovation Release Notes CheQpoint 2.0 Versie 32 Efficiency through innovation 1 (IGSE) #PTC #WER: geavanceerd zoeken op tel/fax/gsm-nummers Probleemstelling: Zoekfunctie op tel/fax/gsm-nummers: 1. Niet-numerieke

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer

HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Inkoopopdrachten...4 Inkoopopdracht aanmaken...4 Levering maken van inkoopopdracht...9 Inkoopopdracht wijzigen...11 Inkoopopdracht annuleren...12

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS

BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS Copyright BMW GROUP Belux / Revisie 0 BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Handleiding. ischoolcommunicatie. Versie Nijverheidstraat Diksmuide Tel:

Handleiding. ischoolcommunicatie. Versie Nijverheidstraat Diksmuide Tel: Handleiding ischoolcommunicatie Versie 2016 Nijverheidstraat 9-8600 Diksmuide Tel: 051 50 21 76 - info@informat.be www.informat.be Inhoudsopgave 1. Algemene voorbereiding in ibasis/ileerlingen 3 1.1. Aanduiden

Nadere informatie

Handleiding HiAnt. Ecocheques. Efficiency through innovation

Handleiding HiAnt. Ecocheques. Efficiency through innovation Handleiding HiAnt Ecocheques Efficiency through innovation [naam module] 21.02.2014 2 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Wat zijn ecocheques? 3 Ecocheques bestellen 3.1 Aanmaak van een nieuwe bestelling 3.2 Ecocheques

Nadere informatie

Tip EPC RESIDENTIEEL WEBAPPLICATIE 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL 2 AANMAKEN NIEUWE WOONEENHEID 3 BEWERKEN WOONEENHEID. Snelle startkaarten

Tip EPC RESIDENTIEEL WEBAPPLICATIE 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL 2 AANMAKEN NIEUWE WOONEENHEID 3 BEWERKEN WOONEENHEID. Snelle startkaarten 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL Na het aanmelden op de Energieprestatiedatabank met uw eid of token, komt u op het menu EPC Residentieel. Het menu EPC Residentieel bevat drie mogelijkheden. Met de optie

Nadere informatie

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development Email2Act! Handleiding Versie 1.1 25-3-2015 Inleiding Met de standaardfunctionaliteit van Act! kunt u alleen een e-mail koppelen aan een contact. Met Email2Act! kunt u ook uitgaande en binnenkomende e-mails

Nadere informatie

Boekingen gemaakt in de Agenda zijn 1:1 zichtbaar in het Planbord, andersom zijn boekingen gemaakt in het Planbord direct beschikbaar in de Agenda.

Boekingen gemaakt in de Agenda zijn 1:1 zichtbaar in het Planbord, andersom zijn boekingen gemaakt in het Planbord direct beschikbaar in de Agenda. Agenda In Timewax is de plannings informatie zowel per resource als per project beschikbaar. In de agenda zijn alle gemaakte boekingen zichtbaar. De weergave van de agenda kan worden aangepast aan de behoefte

Nadere informatie

Expert/M Plus VATREFUND.

Expert/M Plus VATREFUND. Expert/M Plus VATREFUND www.kluwer.be/software Inhoudsopgave INLEIDING... 1 VERWERKING IN EXPERT/M PLUS... 2 1. CONFIGURATIE... 2 Leveranciers... 2 Grootboekrekeningen... 2 2. INGAVE AANKOPEN... 3 3. VATREFUND

Nadere informatie

Periodieke facturen Deze functie is beschikbaar in de volledige versie van RADAR. RADAR Lite heeft deze functie niet.

Periodieke facturen Deze functie is beschikbaar in de volledige versie van RADAR. RADAR Lite heeft deze functie niet. Periodieke facturen Deze functie is beschikbaar in de volledige versie van RADAR. RADAR Lite heeft deze functie niet. Periodieke facturen klaarzetten(het sjabloon voor de termijnfactuur maken) Een periodieke

Nadere informatie

Releasenotes. Intramed versie 7.0.1. Intramed versie 7.0.1

Releasenotes. Intramed versie 7.0.1. Intramed versie 7.0.1 Releasenotes Intramed versie 7.0.1 Intramed versie 7.0.1 Hoofdstuk 1 Releasenotes Een Intramed patch: verbeteringen en oplossingen. Intramed versie 7.0 was een versie met belangrijke nieuwe mogelijkheden

Nadere informatie

Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het Belgisch staatsblad.

Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het Belgisch staatsblad. Vakbondspremie Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het Belgisch staatsblad. Vakbondspremie parameters De module vakbondspremie

Nadere informatie

BVBA KMO-zone, Klein Boom Putte (Mechelen) Tel: (015) Fax: (015)

BVBA KMO-zone, Klein Boom Putte (Mechelen) Tel: (015) Fax: (015) BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be Handleiding SwingPayroll Taks Jaaraangifte Via dit programma kan de jaarlijkse aangifte van de

Nadere informatie

Handleiding Licentieregie. Handleiding voor de Basisschoolleveranciers

Handleiding Licentieregie. Handleiding voor de Basisschoolleveranciers Handleiding Licentieregie Handleiding voor de Basisschoolleveranciers Inhoud Inleiding 3 1 Bestellingen plaatsen 4 1.1 Wat u moet weten voordat u een bestelling gaat plaatsen 4 1.2 Een bestelling plaatsen

Nadere informatie

CARPASS WINGS Software Snelheid & zekerheid

CARPASS WINGS Software Snelheid & zekerheid CARPASS WINGS Software Snelheid & zekerheid 1. Vereisten Dossier: CAR-PASS MODULE incl. Wings Logistiek Uitgave Wings: Professional, Enterprise of Expert Gebruiker: (Car-pass maakt gebruik van vrije (gebruikers)velden)

Nadere informatie

Easy Template. Urenregistratie personeel. Gulperberg 63 3453 RW De Meern

Easy Template. Urenregistratie personeel. Gulperberg 63 3453 RW De Meern Easy Template Gulperberg 63 3453 RW De Meern Tel: 030-232 1092 Fax: 030-2321013 E-mail: info@easytemplate.nl Website: www.easytemplate.nl ABN-AMRO 55 70 72 441 IBAN: NL75ABNA0557072441 BIC: ABNANL2A KVK

Nadere informatie

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl Handleiding Service Apotheken Serviceapotheek.tevreden.nl Inhoud 1. Inloggen op Serviceapotheek.tevreden.nl 3 2. Dashboard 4 Rapportcijfers 4 Toon resultaten 4 Download in PDF 4 Startdatum / Einddatum

Nadere informatie

MyBroker. Gebruikershandleiding

MyBroker. Gebruikershandleiding MyBroker Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 1.1. PER E-MAIL... 3 1.2. VIA ONZE WEBSITE... 4 2. DE TOEGANG TOT MYBROKER... 5 3. CONSULTATIE

Nadere informatie

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order!

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! De functie Confronteren Inkoop Orders is grondig vernieuwd en verbeterd. Handleiding Confronteren van Inkooporders 2009 - Copyright Asperion

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie