Toelichting Validatieregels DBC GGZ RG12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting Validatieregels DBC GGZ RG12"

Transcriptie

1 Toelichting Validatieregels DBC GGZ RG12 Versie Ingangsdatum: 1 januari 2012

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Algemene gegevens van de tabel Specificatie van de validatieregels De validatieregels Tabelspecificaties...64 DBC-Onderhoud Pagina 2 van 73

3 1 INLEIDING 1.1 Voor wie is dit document bedoeld Dit document is bedoeld voor alle gebruikers van de Validatieregels GGZ. In dit document vindt u een toelichting op de validatieregels en de specificatie van de validatieregels. Daarnaast geeft dit document informatie over de functie van de validatieregels, het als-dan - principe en algemene zaken als het aantal validatieregels en de implementatieperiode en ingangsdatum. 1.2 Wat is de functie van de tabel De ggz-validatieregels zijn een set van regels die u in het validatiesysteem kunt inbouwen om uw DBC-registratie te toetsen op juistheid en volledigheid. Het toetsen op juistheid en volledigheid is een verplicht onderdeel van de validatie. Meer informatie over validatie vindt u in het Gebruikersdocument Deel 3 ICT-eisen, te downloaden via 1.3 Leeswijzer Hoofdstuk 2 bevat algemene informatie van de validatieregels. Hoofdstuk 3 omschrijft de specificatie van de validatieregels. In hoofdstuk 4 vindt u alle validatieregels en de tabelspecificaties vindt u in hoofdstuk 5. DBC-Onderhoud Pagina 3 van 73

4 2 ALGEMENE GEGEVENS VAN DE TABEL 2.1 Validatiecodes In de validatieregels zijn validatiecodes opgenomen kolomnaam: code. Deze validatiecodes zijn bedoeld om het document technisch goed te kunnen verwerken. Er zijn twee soorten validatietypen en vier verschillende validatiecategorieën, te weten: 1. Technische validatie: Code = val11xx : primaire sleutel entiteit_identificatienummer moet ingevuld zijn en uniek zijn. Code = val22xx : verwijzing op CL_xxxxx_xxxxx moet correct zijn. Code = val33xx : verplicht veld Entiteit_xxxxx moet zijn ingevuld. 2. Inhoudelijke validatie: Code = val66xx : Overige regels op inhoudelijke gronden. 2.2 Het als-dan -principe De technische en inhoudelijke validatieregels zijn volgens het als-dan -principe opgebouwd. Het als-dan -principe geeft de oorzaken van een uitval-dbc aan. Een voorbeeld van een inhoudelijke validatieregel volgens het als-dan -principe: Als bij een DBC dagbestedingsactiviteiten worden geregistreerd en het aantal geregistreerde uren 0 is, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. Bij iedere validatieregel waar een fout geconstateerd wordt, verschijnt een melding waarin staat wat u kunt doen om de opgetreden fout te herstellen. Uitgaande van bovenstaand voorbeeld zou de volgende melding kunnen verschijnen: Bij dagbesteding is het aantal geregistreerde uren meer dan 0. Verwijder de activiteiten waarbij het aantal uren dagbesteding 0 is of corrigeer het aantal geregistreerde uren. 2.3 Geldigheid validatieregels De ingangsdatum van de validatieregels bepaalt of de regel mag worden toegepast. Bij de validatie mag u alleen validatieregels toepassen die op het moment van openen van de DBC geldig zijn. Dit houdt dus in dat u alleen validatieregels mag toepassen met een begindatum op of vóór de ingangsdatum van de DBC en waarvan de einddatum ligt ná de ingangsdatum van de DBC. DBC-Onderhoud Pagina 4 van 73

5 2.4 Totaal aantal validatieregels Er zijn in totaal 159 unieke validatieregels waarvan er 121 de einddatum hebben. Deze regels gelden voor DBC s met een ingangsdatum in Overzicht van de aantallen gewijzigde en ongewijzigde records in de validatietabel voor Type validatieregel Ongewijzigde Nieuwe Afgesloten Gewijzigde Totaal records records records records 11xx xx xx xx Kopregel Ingangsdatum validatieregels Met de uitlevering van de release RG12a stelt DBC-Onderhoud de nieuwe validatieregels beschikbaar om te implementeren in uw systeem. De tabel is geldig met ingang van 1 januari Tot die datum gelden de voorgaande formeel uitgeleverde validatieregels. DBC-Onderhoud Pagina 5 van 73

6 3 SPECIFICATIE VAN DE VALIDATIEREGELS 3.1 Inleiding De validatieregels en de daarbij behorende SQL-code die in de bijlage zijn opgenomen, zijn getest op het datamodel dat in het Gebruikersdocument Deel 3: ICT-eisen staat beschreven. Als u het registratiesysteem inricht volgens dat datamodel, dan kunt u de validatieregels gebruiken voor het inrichten van het validatiesysteem. De technische en inhoudelijke validatie sluiten aan bij dit datamodel. De documentatie en specificatie van de validatieregels en het achterliggende datamodel dienen om de eigen code te controleren. Het is dus niet bedoeld om deze geheel over te nemen. Bij elke validatieregel wordt de als-dan -regel getoond. Daarnaast is in het blauw de bijbehorende code aangegeven om deze als-dan -regel af te dwingen en te controleren. In de specificaties van de validatieregels vindt u een overzicht van de kolommen en de daarbij behorende kenmerken. Voor een eenduidige interpretatie van de validatieregels worden verderop in dit document SQL-codes behandeld. 3.2 Tabelspecificatie van de validatieregels In onderstaand overzicht worden de tabelspecificaties van de validatieregels weergegeven. Kolomnr. Code Type Omschrijving Begindatum Numeriek Datum begin geldigheid in notatievorm EEJJMMDD Einddatum Numeriek Datum eind geldigheid in notatievorm EEJJMMDD Code Alfanumeriek Code van de validatieregel. Samen met bijbehorende begindatum is dit een unieke combinatie Onderwerp Alfanumeriek Entiteit waar de validatieregel op van toepassing is Type Validatie Alfanumeriek Type is altijd afkeurend Naam Alfanumeriek Stelt de validatieregel vast Conditie Alfanumeriek Conditie beschrijft het als -principe zie Aktie Alfanumeriek Actie beschrijft het dan -principe zie Hint Alfanumeriek Geeft een oplossingsrichting bij uitval DBC-Onderhoud Pagina 6 van 73

7 Kolomnr. Code Type Omschrijving 10. Branche Indicatie Numeriek 0=Beide 1=GGZ 2=FZ DBC-Onderhoud Pagina 7 van 73

8 4 DE VALIDATIEREGELS 4.1 Val1101 t/m val1121 Val1101 Als de primaire sleutel Dagbesteding-identificatienummer niet ingevuld is of niet uniek is, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'val1101' AS VALCODE, D.DAGBESTEDING_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBO.DAGBESTEDING D WHERE ISNULLLENLTRIMRTRIMDAGBESTEDING_IDENTIFICATIENUMMER,0 = 0 UNION ALL 'val1101' AS VALCODE, D.DAGBESTEDING_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBO.DAGBESTEDING D INNER JOIN COUNT* as aantal, D.DAGBESTEDING_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.dagbesteding D WHERE LENISNULLLTRIMRTRIMDAGBESTEDING_IDENTIFICATIENUMMER,''!= 0 GROUP BY D.DAGBESTEDING_IDENTIFICATIENUMMER HAVING COUNT*>1 K on d.dagbesteding_identificatienummer = K.DAGBESTEDING_IDENTIFICATIENUMMER Val1102 Als de primaire sleutel DBC-identificatienummer niet ingevuld is of niet uniek is, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'val1102' AS VALCODE FROM DBO.DBC D WHERE ISNULLLENLTRIMRTRIMDBC_IDENTIFICATIENUMMER,0 = 0 UNION ALL 'val1102' AS VALCODE FROM DBO.DBC D INNER JOIN count* as aantal FROM dbo.dbc D WHERE LENISNULLLTRIMRTRIMDBC_IDENTIFICATIENUMMER,''!= 0 GROUP BY D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER HAVING COUNT*>1 K on D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = K.DBC_IDENTIFICATIENUMMER DBC-Onderhoud Pagina 8 van 73

9 Val1103 Als de primaire sleutel DBC-identificatienummer, Diagnosecode uit Overige Diagnose_As1tmAs5 niet is ingevuld of niet uniek is, dan wordt het record afgekeurd en vallen alle bijbehorende zorgtrajecten en daarmee de DBC s uit. 'val1103' AS VALCODE, D.CL_DIAGNOSE_CODE FROM DBO.OVERIGEDIAGNOSE_AS1_TM_AS5 D WHERE ISNULLLENLTRIMRTRIMDBC_IDENTIFICATIENUMMER,0 = 0 OR ISNULLLENLTRIMRTRIM CL_DIAGNOSE_CODE,0 = 0 UNION ALL 'val1103' AS VALCODE, D.CL_DIAGNOSE_CODE FROM DBO.OVERIGEDIAGNOSE_AS1_TM_AS5 D INNER JOIN count* as aantal, D.CL_DIAGNOSE_CODE FROM dbo.overigediagnose_as1_tm_as5 D WHERE LENISNULLLTRIMRTRIMDBC_IDENTIFICATIENUMMER,''!= 0 AND LENISNULLLTRIMRTRIM CL_DIAGNOSE_CODE,''!= 0 GROUP BY D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER, D.CL_DIAGNOSE_CODE HAVING COUNT*>1 K on D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = K.DBC_IDENTIFICATIENUMMER AND D.CL_DIAGNOSE_CODE = K.CL_DIAGNOSE_CODE Val1109 Als de primaire sleutel Patiënt-identificatienummer uit Patiënt niet is ingevuld of niet uniek is, dan wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBC's uit. 'val1109' AS VALCODE, D.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBO.PATIENT D WHERE ISNULLLENLTRIMRTRIMPATIENT_IDENTIFICATIENUMMER,0 = 0 UNION ALL 'val1109' AS VALCODE, D.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBO.PATIENT D INNER JOIN count* as aantal, D.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.patient D WHERE LENISNULLLTRIMRTRIMPATIENT_IDENTIFICATIENUMMER,''!= 0 GROUP BY D.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER HAVING COUNT*>1 K on D.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER = K.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER DBC-Onderhoud Pagina 9 van 73

10 Val1110 Als de primaire sleutel Behandelaar-identificatienummer niet is ingevuld of niet uniek is, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'val1110' AS VALCODE, D.BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBO.BEHANDELAAR D WHERE ISNULLLENLTRIMRTRIMBEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER,0 = 0 UNION ALL 'val1110' AS VALCODE, D.BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBO.BEHANDELAAR D INNER JOIN count* as aantal, D.BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBO.BEHANDELAAR D WHERE LENISNULLLTRIMRTRIMBEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER,''!= 0 GROUP BY D.BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER HAVING COUNT*>1 K on D.BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER = K.BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER Val1112 Als de primaire sleutel Tijdschrijven-identificatienummer niet is ingevuld of niet uniek is, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'val1112' AS VALCODE, D.TIJDSCHRIJVEN_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBO.TIJDSCHRIJVEN D WHERE ISNULLLENLTRIMRTRIMTIJDSCHRIJVEN_IDENTIFICATIENUMMER,0 = 0 UNION ALL 'val1112' AS VALCODE, D.TIJDSCHRIJVEN_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBO.TIJDSCHRIJVEN D INNER JOIN count* as aantal, D.TIJDSCHRIJVEN_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.tijdschrijven D WHERE LENISNULLLTRIMRTRIMTIJDSCHRIJVEN_IDENTIFICATIENUMMER,''!= 0 GROUP BY D.TIJDSCHRIJVEN_IDENTIFICATIENUMMER HAVING COUNT*>1 K on D.TIJDSCHRIJVEN_IDENTIFICATIENUMMER = K.TIJDSCHRIJVEN_IDENTIFICATIENUMMER DBC-Onderhoud Pagina 10 van 73

11 Val1115 Als de primaire sleutel Verblijf-identificatienummer niet ingevuld is of niet uniek is, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'val1115' AS VALCODE, D.VERBLIJFSDAG_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBO.VERBLIJFSDAG D WHERE ISNULLLENLTRIMRTRIMVERBLIJFSDAG_IDENTIFICATIENUMMER,0 = 0 UNION ALL 'val1115' AS VALCODE, D.VERBLIJFSDAG_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBO.VERBLIJFSDAG D INNER JOIN count* as aantal, D.VERBLIJFSDAG_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.verblijfsdag D WHERE LENISNULLLTRIMRTRIMVERBLIJFSDAG_IDENTIFICATIENUMMER,''!= 0 GROUP BY D.VERBLIJFSDAG_IDENTIFICATIENUMMER HAVING COUNT*>1 K on D.VERBLIJFSDAG_IDENTIFICATIENUMMER = K.VERBLIJFSDAG_IDENTIFICATIENUMMER Val1116 Als de primaire sleutel Zorgtraject-identificatienummer niet is ingevuld of niet uniek is, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'val1116' AS VALCODE, D.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBO.ZORGTRAJECT D WHERE ISNULLLENLTRIMRTRIMZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER,0 = 0 UNION ALL 'val1116' AS VALCODE, D.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBO.ZORGTRAJECT D INNER JOIN count* as aantal, D.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.zorgtraject D WHERE LENISNULLLTRIMRTRIMZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER,''!= 0 GROUP BY D.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER HAVING COUNT*>1 K on D.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER = K.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER DBC-Onderhoud Pagina 11 van 73

12 Val1118 Als de primaire sleutel Verrichting-identificatienummer niet ingevuld is of niet uniek is, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'val1118' AS VALCODE, D.VERRICHTING_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBO.VERRICHTING D WHERE ISNULLLENLTRIMRTRIMVERRICHTING_IDENTIFICATIENUMMER,0 = 0 UNION ALL 'val1118' AS VALCODE, D.VERRICHTING_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBO.VERRICHTING D INNER JOIN count* as aantal, D.VERRICHTING_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.verrichting D WHERE LENISNULLLTRIMRTRIMVERRICHTING_IDENTIFICATIENUMMER,''!= 0 GROUP BY D.VERRICHTING_IDENTIFICATIENUMMER HAVING COUNT*>1 K on D.VERRICHTING_IDENTIFICATIENUMMER = K.VERRICHTING_IDENTIFICATIENUMMER DBC-Onderhoud Pagina 12 van 73

13 4.2 Val2201 t/m val2241 Val2201 Als de verwijzende code Dagbesteding.CL_ACTIVITEIT_CODE een niet bestaande CL_ACTIVITEIT_CODE is, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'VAL2201' AS VALCODE FROM DBO.DAGBESTEDING D LEFT OUTER JOIN DBO.CL_ACTIVITEIT LU ON LU.CL_ACTIVITEIT_CODE = D.CL_ACTIVITEIT_CODE AND LU.CL_ACTIVITEIT_SOORT='dagbesteding' AND DAGBESTEDING_ACTIVITEITENDATUM BETWEEN CL_ACTIVITEIT_BEGINDATUM AND CL_ACTIVITEIT_EINDDATUM AND CL_ACTIVITEIT_SELECTEERBAAR > 0 WHERE LU.CL_ACTIVITEIT_CODE IS NULL AND D.CL_ACTIVITEIT_CODE IS NOT NULL Val2202 Als u bij de verwijzende sleutel Dagbesteding.DBC-identificatienummer een niet bestaand DBC-identificatienummer selecteert, dan wordt het record afgekeurd en vallen alle bijbehorende DBC's uit. 'VAL2202' AS VALCODE FROM DBO.DAGBESTEDING D LEFT OUTER JOIN dbo.dbc FK ON FK.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER WHERE FK.DBC_IDENTIFICATIENUMMER IS NULL AND D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER IS NOT NULL Val2203 Als u bij de verwijzende sleutel DBC.CL_CIRCUIT_CODE een verkeerde waarde selecteert, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'VAL2203' AS VALCODE FROM DBO.DBC D LEFT OUTER JOIN DBO.CL_CIRCUIT LU ON LU.CL_CIRCUIT_CODE = D.CL_CIRCUIT_CODE AND DBC_BEGINDATUM BETWEEN CL_CIRCUIT_BEGINDATUM AND CL_CIRCUIT_EINDDATUM WHERE LU.CL_CIRCUIT_CODE IS NULL AND D.CL_CIRCUIT_CODE IS NOT NULL DBC-Onderhoud Pagina 13 van 73

14 Val2204 Als u bij de verwijzende sleutel.cl_cl_diagnose_code een verkeerde waarde selecteert, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'VAL2204' AS VALCODE FROM DBC D LEFT OUTER JOIN dbo.cl_diagnose LU ON LU.CL_DIAGNOSE_CODE = D.CL_DIAGNOSE_CODE AND CL_DIAGNOSE_SELECTEERBAAR > 0 AND D.DBC_BEGINDATUM BETWEEN CL_DIAGNOSE_BEGINDATUM AND CL_DIAGNOSE_EINDDATUM WHERE LU.CL_DIAGNOSE_CODE IS NULL AND D.CL_DIAGNOSE_CODE IS NOT NULL Val2205 Als u bij de verwijzende sleutel DBC.CL_REDENSLUITEN_CODE een verkeerde waarde selecteert, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'VAL2205' AS VALCODE FROM DBO.DBC D LEFT OUTER JOIN DBO.CL_REDENSLUITEN LU ON LU.CL_REDENSLUITEN_CODE = D.CL_REDENSLUITEN_CODE AND DBC_BEGINDATUM BETWEEN CL_REDENSLUITEN_BEGINDATUM AND CL_REDENSLUITEN_EINDDATUM WHERE LU.CL_REDENSLUITEN_CODE IS NULL AND D.CL_REDENSLUITEN_CODE IS NOT NULL Val2206 Als u bij de verwijzende sleutel DBC.CL_ZORGTYPE_CODE een verkeerde waarde selecteert, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'VAL2206' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.dbc D LEFT OUTER JOIN dbo.cl_zorgtype LU ON LU.CL_ZORGTYPE_CODE = D.CL_ZORGTYPE_CODE /* optionele_restrictie */ /* tijdsafhankelijkheid */ AND DBC_BEGINDATUM BETWEEN CL_ZORGTYPE_BEGINDATUM AND CL_ZORGTYPE_EINDDATUM AND CL_ZORGTYPE_SELECTEERBAAR > 0 WHERE LU.CL_ZORGTYPE_CODE IS NULL AND D.CL_ZORGTYPE_CODE IS NOT NULL DBC-Onderhoud Pagina 14 van 73

15 Val2207 Als u bij de verwijzende sleutel DBC.Behandelaar-identificatienummer een verkeerde waarde kiest, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'VAL2207' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.dbc D LEFT OUTER JOIN dbo.behandelaar FK ON FK.BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER = D.BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER WHERE FK.BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER IS NULL AND D.BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER IS NOT NULL Val2208 Als u bij de verwijzende sleutel DBC.Zorgtraject-identificatienummer een verkeerde waarde kiest, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'VAL2208' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.dbc D LEFT OUTER JOIN dbo.zorgtraject FK ON FK.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER = D.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER WHERE FK.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER IS NULL AND D.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER IS NOT NULL Val2209 Als de verwijzende code OverigeDiagnose_As1tmAs5.CL_DIAGNOSE_CODE een niet bestaande CL_DIAGNOSE_CODE is, dan wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBC uit. 'VAL2209' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.overigediagnose_as1_tm_as5 D JOIN DBC ON D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER LEFT OUTER JOIN dbo.cl_diagnose LU ON LU.CL_DIAGNOSE_CODE = D.CL_DIAGNOSE_CODE /* optionele_restrictie */ /* tijdsafhankelijkheid */ AND DBC.DBC_BEGINDATUM BETWEEN CL_DIAGNOSE_BEGINDATUM AND CL_DIAGNOSE_EINDDATUM AND CL_DIAGNOSE_SELECTEERBAAR > 0 WHERE LU.CL_DIAGNOSE_CODE IS NULL AND D.CL_DIAGNOSE_CODE IS NOT NULL DBC-Onderhoud Pagina 15 van 73

16 Val2215 Als de verwijzende code Behandelaar.CL_BEROEP_CODE een niet bestaande CL_BEROEP_CODE is, dan wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende tijdschrijfrecords en de DBC uit. 'VAL2215' AS VALCODE,DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.behandelaar D JOIN DBC ON DBC.BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER = D.BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER LEFT OUTER JOIN dbo.cl_beroep LU ON LU.CL_BEROEP_CODE = D.CL_BEROEP_CODE /* optionele_restrictie */ /* tijdsafhankelijkheid */ AND CL_BEROEP_SELECTEERBAAR > 0 AND DBC.DBC_BEGINDATUM BETWEEN LU.CL_BEROEP_BEGINDATUM AND LU.CL_BEROEP_EINDDATUM WHERE LU.CL_BEROEP_CODE IS NULL AND D.CL_BEROEP_CODE IS NOT NULL Val2218 Als de verwijzende code Tijdschrijven.CL_ACTIVITEIT_CODE een niet bestaande CL_ACTIVITEIT_CODE is, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'VAL2218' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.tijdschrijven D LEFT OUTER JOIN dbo.cl_activiteit LU ON LU.CL_ACTIVITEIT_CODE = D.CL_ACTIVITEIT_CODE /* optionele_restrictie */ AND LU.CL_ACTIVITEIT_SOORT='tijdschrijven' /* tijdsafhankelijkheid */ AND TIJDSCHRIJVEN_ACTIVITEITENDATUM BETWEEN CL_ACTIVITEIT_BEGINDATUM AND CL_ACTIVITEIT_EINDDATUM AND CL_ACTIVITEIT_SELECTEERBAAR > 0 WHERE LU.CL_ACTIVITEIT_CODE IS NULL AND D.CL_ACTIVITEIT_CODE IS NOT NULL Val2219 Als u bij de verwijzende sleutel Tijdschrijven.DBC-identificatienummer voor een niet bestaand DBC-identificatienummer kiest, dan wordt het record afgekeurd en vallen alle bijbehorende DBC's uit. 'VAL2219' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.tijdschrijven D LEFT OUTER JOIN dbo.dbc FK ON FK.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER WHERE FK.DBC_IDENTIFICATIENUMMER IS NULL AND D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER IS NOT NULL DBC-Onderhoud Pagina 16 van 73

17 Val2220 Als u bij de verwijzende sleutel Tijdschrijven.Behandelaar-identificatienummer een verkeerde waarde kiest, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'VAL2220' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.tijdschrijven D LEFT OUTER JOIN dbo.behandelaar FK ON FK.BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER = D.BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER WHERE FK.BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER IS NULL AND D.BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER IS NOT NULL Val2223 Als de verwijzende code Verblijfsdag.CL_ACTIVITEIT_CODE op de ingangsdatum van de DBC een niet bestaande CL_ACTIVITEIT_CODE is, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'val2223' AS valcode, 'E' AS valstatus, tra.dbc_identificatienummer FROM dbo.dbc AS tra JOIN dbo.verblijfsdag AS vbl ON tra.dbc_identificatienummer = vbl.dbc_identificatienummer LEFT JOIN dbo.cl_activiteit AS cl_act ON vbl.cl_activiteit_code = cl_act.cl_activiteit_code AND tra.dbc_begindatum BETWEEN cl_act.cl_activiteit_begindatum AND cl_act.cl_activiteit_einddatum WHERE cl_act.cl_activiteit_code IS NULL Val2224 Als de verwijzende code Verrichting.CL_ACTIVITEIT_CODE een niet bestaande CL_ACTIVITEIT_CODE is, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'VAL2224' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.verrichting D LEFT OUTER JOIN dbo.cl_activiteit LU ON LU.CL_ACTIVITEIT_CODE = D.CL_ACTIVITEIT_CODE /* optionele_restrictie */ AND LU.CL_ACTIVITEIT_SOORT='verrichting' /* tijdsafhankelijkheid */ AND VERRICHTING_ACTIVITEITENDATUM BETWEEN CL_ACTIVITEIT_BEGINDATUM AND CL_ACTIVITEIT_EINDDATUM AND CL_ACTIVITEIT_SELECTEERBAAR > 0 WHERE LU.CL_ACTIVITEIT_CODE IS NULL AND D.CL_ACTIVITEIT_CODE IS NOT NULL DBC-Onderhoud Pagina 17 van 73

18 Val2225 Als u bij de verwijzende sleutel Zorgtraject.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER een verkeerde waarde kiest, dan wordt het record afgekeurd en vallen de bijbehorende DBC's uit. 'VAL2225' AS VALCODE,DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.zorgtraject D JOIN DBC ON D.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER = DBC.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER LEFT OUTER JOIN dbo.patient FK ON FK.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER = D.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER WHERE FK.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER IS NULL AND D.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER IS NOT NULL Val2226 Als bij de verwijzende sleutel Zorgvraag.CL_ZORGVRAAG_CODE een verkeerde waarde kiest, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'VAL2226' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM ZORGVRAAG D JOIN DBC ON D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER LEFT OUTER JOIN CL_ZORGVRAAG LU ON LU.CL_ZORGVRAAG_CODE = D.CL_ZORGVRAAG_CODE /* optionele_restrictie */ /* tijdsafhankelijkheid */ AND CL_ZORGVRAAG_SELECTEERBAAR > 0 AND DBC.DBC_BEGINDATUM BETWEEN LU.CL_ZORGVRAAG_BEGINDATUM AND LU.CL_ZORGVRAAG_EINDDATUM WHERE LU.CL_ZORGVRAAG_CODE IS NULL AND D.CL_ZORGVRAAG_CODE IS NOT NULL Val2228 Als u bij de verwijzende sleutel Verrichting.DBC-identificatienummer voor een niet bestaand DBC-identificatienummer kiest, dan wordt het record afgekeurd en vallen alle bijbehorende DBC's uit. 'VAL2228' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.verrichting D LEFT OUTER JOIN dbo.dbc FK ON FK.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER WHERE FK.DBC_IDENTIFICATIENUMMER IS NULL AND D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER IS NOT NULL DBC-Onderhoud Pagina 18 van 73

19 Val2231 Als u bij de verwijzende sleutel Zorgtraject.CL_CL_DIAGNOSE_CODE een verkeerde waarde kiest, dan wordt het record afgekeurd en vallen de bijbehorende DBC's uit. 'VAL2231' AS VALCODE,DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.zorgtraject D JOIN DBC ON D.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER = D.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER LEFT OUTER JOIN dbo.cl_diagnose LU ON LU.CL_DIAGNOSE_CODE = D.CL_DIAGNOSE_CODE /* optionele_restrictie */ AND CL_DIAGNOSE_AS='1' OR CL_DIAGNOSE_AS='2' /* tijdsafhankelijkheid */ AND DBC.DBC_BEGINDATUM BETWEEN CL_DIAGNOSE_BEGINDATUM AND CL_DIAGNOSE_EINDDATUM AND CL_DIAGNOSE_SELECTEERBAAR > 0 WHERE LU.CL_DIAGNOSE_CODE IS NULL AND D.CL_DIAGNOSE_CODE IS NOT NULL Val2236 Als u bij de verwijzende sleutel OverigeDiagnose_As1_tm_As5.DBC-identificatienummer een verkeerde waarde kiest, dan wordt het record afgekeurd en vallen alle bijbehorende DBC's uit. 'VAL2236' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.overigediagnose_as1_tm_as5 D LEFT OUTER JOIN dbo.dbc FK ON FK.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER WHERE FK.DBC_IDENTIFICATIENUMMER IS NULL AND D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER IS NOT NULL Val2237 Als u bij de verwijzende sleutel Verblijfsdag.DBC-identificatienummer voor een niet bestaand DBC-identificatienummer kiest, dan wordt het record afgekeurd en vallen alle bijbehorende DBC's uit. 'VAL2237' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.verblijfsdag D LEFT OUTER JOIN dbo.dbc FK ON FK.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER WHERE FK.DBC_IDENTIFICATIENUMMER IS NULL AND D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER IS NOT NULL Val2238 Als bij de verwijzende sleutel Patiënt.PATIENT_LANDCODE een verkeerde waarde kiest, dan wordt het record afgekeurd en vallen de bijbehorende zorgtrajecten en DBC's uit. Het datamodel bevat de entiteit patiënt niet, dus deze regel wordt niet opgenomen als code in de beschrijving. DBC-Onderhoud Pagina 19 van 73

20 Val2239 Als u bij de verwijzende sleutel Patiënt.PATIENT_GESLACHT een verkeerde waarde kiest, dan wordt het record afgekeurd en vallen de bijbehorende zorgtrajecten en DBC's uit. Het datamodel bevat de entiteit patiënt niet, dus deze regel wordt niet opgenomen als code in de beschrijving. Val2240 Als u bij de verwijzende sleutel Patient.CL_INSTELLING_CODE een verkeerde waarde kiest, dan wordt het record afgekeurd en vallen de bijbehorende zorgtrajecten en DBC's uit. Het datamodel bevat de entiteit patiënt niet, dus deze regel wordt niet opgenomen als code in de beschrijving. Val2241 Als u bij de verwijzende sleutel Patient.LOCATIE_CODE een verkeerde waarde kiest, dan wordt het record afgekeurd en vallen de bijbehorende zorgtrajecten en DBC's uit. Het datamodel bevat de entiteit patiënt niet, dus deze regel wordt niet opgenomen als code in de beschrijving. DBC-Onderhoud Pagina 20 van 73

21 4.3 Val3301 t/m val3391 Val3301 Als het standaard verplicht veld Dagbesteding.Aantal_uren niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'VAL3301' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.dagbesteding D WHERE DAGBESTEDING_AANTAL_UUR IS NULL Val3302 Als het standaard verplicht veld Dagbesteding.Activiteitendatum niet is ingevuld, wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBC uit. 'VAL3302' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.dagbesteding D WHERE DAGBESTEDING_ACTIVITEITENDATUM IS NULL Val3304 Als het standaard verplicht veld Dagbesteding.CL_ACTIVITEIT_CODE niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'VAL3304' AS VALCODE,D. DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.dagbesteding D WHERE CL_ACTIVITEIT_CODE IS NULL Val3305 Als het standaard verplicht veld DBC.CL_CIRCUIT_CODE niet is ingevuld bij een gesloten DBC, dan valt de DBC uit. 'VAL3305' AS VALCODE,D. DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBC D WHERE CL_CIRCUIT_CODE IS NULL AND DBC_EINDDATUM IS NOT NULL AND DBC_EINDDATUM <> ' ' DBC-Onderhoud Pagina 21 van 73

22 Val3306 Als het standaard verplicht veld DBC.Nieuwe_Patiënt_JN niet is ingevuld, dan valt de DBC uit. Het datamodel bevat de entiteit patiënt niet, dus deze regel wordt niet opgenomen als code in de beschrijving. Val3307 Als het standaard verplicht veld DBC.DBC_BEGINDATUM niet is ingevuld, dan valt de DBC uit. 'VAL3307' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.dbc D WHERE DBC_BEGINDATUM IS NULL Val3308 Als het standaard verplicht veld DBC.DBC_einddatum niet is ingevuld bij een gesloten DBC, dan valt de DBC uit. 'VAL3308' AS VALCODE,D. DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBC D WHERE DBC_EINDDATUM IS NULL OR DBC_EINDDATUM = ' ' Val3309 Als het standaard verplicht veld DBC.Zorgtraject-identificatienummer niet is ingevuld, dan valt de DBC uit. 'VAL3309' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.dbc D WHERE ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER IS NULL Val3310 Als het standaard verplicht veld OverigeDiagnose_As1_tm_As5.CL_DIAGNOSE_CODE niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'VAL3310' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.overigediagnose_as1_tm_as5 D WHERE CL_DIAGNOSE_CODE IS NULL DBC-Onderhoud Pagina 22 van 73

23 Val3311 Als het standaard verplicht veld OverigeDiagnose_As1tmAs5.DBC-identificatienummer niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en vallen alle bijbehorende DBC's uit. 'VAL3311' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.overigediagnose_as1_tm_as5 D WHERE DBC_IDENTIFICATIENUMMER IS NULL Val3329 Als het standaard verplicht veld Behandelaar.CL_BEROEP_CODE niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd. 'VAL3329' AS VALCODE,D.BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.behandelaar D WHERE CL_BEROEP_CODE IS NULL Val3337 Als het standaard verplicht veld Tijdschrijven.Activiteitcode niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'VAL3337' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.tijdschrijven D WHERE CL_ACTIVITEIT_CODE IS NULL Val3339 Als het standaard verplicht veld Tijdschrijven.Behandelaar-identificatienummer niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'VAL3339' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.tijdschrijven D WHERE BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER IS NULL DBC-Onderhoud Pagina 23 van 73

24 Val3340 Als het standaard verplicht veld Tijdschrijven.Activiteitendatum niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'VAL3340' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.tijdschrijven D WHERE TIJDSCHRIJVEN_ACTIVITEITENDATUM IS NULL Val3341 Als het standaard verplicht veld Tijdschrijven.TIJDSCHRIJVEN_DIRECTE_MINUTEN niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'VAL3341' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.tijdschrijven D WHERE TIJDSCHRIJVEN_DIRECTE_MINUTEN IS NULL Val342 Als het standaard verplicht veld Tijdschrijven.TIJDSCHRIJVEN_INDIRECTE_MINUTEN_ALG niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'VAL3342' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.tijdschrijven D WHERE TIJDSCHRIJVEN_INDIRECTE_MINUTEN_ALG IS NULL Val3343 Als het standaard verplicht veld Tijdschrijven.TIJDSCHRIJVEN_INDIRECTE_MINUTEN_REIS niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'VAL3343' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.tijdschrijven D WHERE TIJDSCHRIJVEN_INDIRECTE_MINUTEN_REIS IS NULL DBC-Onderhoud Pagina 24 van 73

25 Val3351 Als het standaard verplicht veld Verblijfsdagen.Activiteitcode niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'VAL3351' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.verblijfsdag D WHERE CL_ACTIVITEIT_CODE IS NULL Val3353 Als het standaard verplicht veld Verblijfsdagen.Aantal_dagen niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'VAL3353' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.verblijfsdag D WHERE VERBLIJFSDAG_AANTAL_DAGEN IS NULL Val3354 Als het standaard verplicht veld Verblijfsdagen.Activiteitendatum niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'VAL3354' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.verblijfsdag D WHERE VERBLIJFSDAG_ACTIVITEITENDATUM IS NULL Val3356 Als het standaard verplicht veld Zorgtraject.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en vallen de bijbehorende DBC's uit. 'VAL3356' AS VALCODE,DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.zorgtraject ZTJ JOIN DBC ON ZTJ.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER = DBC.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER WHERE PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER IS NULL DBC-Onderhoud Pagina 25 van 73

26 Val3357 Als het standaard verplicht veld Zorgtraject.ZORGTRAJECT_BEGINDATUM niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en vallen de bijbehorende DBC s uit. 'VAL3357' AS VALCODE,DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.zorgtraject ZTJ JOIN DBC ON ZTJ.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER = DBC.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER WHERE ZTJ.ZORGTRAJECT_BEGINDATUM IS NULL Val3362 Als het standaard verplicht veld DBC.CL_REDENSLUITEN_CODE niet is ingevuld bij een gesloten DBC, dan valt de DBC uit. 'VAL3362' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBC D WHERE CL_REDENSLUITEN_CODE IS NULL AND DBC_EINDDATUM IS NOT NULL AND DBC_EINDDATUM <> Val3363 Als het standaard verplicht veld DBC.CL_ZORGTYPE_CODE niet is ingevuld, dan valt de DBC uit. 'VAL3363' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.dbc D WHERE CL_ZORGTYPE_CODE IS NULL Val3365 Als het standaard verplicht veld Patient_PATIENT_NAAM_1 niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en vallen de bijbehorende zorgtrajecten en DBC's uit. 'VAL3365' AS VALCODE,DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.patient PAT JOIN dbo.zorgtraject ZTJ ON PAT.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER = ZTJ.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER JOIN dbo.dbc ON ZTJ.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER = DBC.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER WHERE PATIENT_NAAM_1 IS NULL DBC-Onderhoud Pagina 26 van 73

27 Val3366 Als het standaard verplicht veld Patient_PATIENT_NAAMCODE_1 niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en vallen de bijbehorende zorgtrajecten en DBC's uit. 'VAL3366' AS VALCODE,DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.patient PAT JOIN dbo.zorgtraject ZTJ ON PAT.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER = ZTJ.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER JOIN dbo.dbc ON ZTJ.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER = DBC.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER WHERE PATIENT_NAAMCODE_1 IS NULL Val3367 Als het standaard verplicht veld Patiënt.PATIENT_VOORLETTERS niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en vallen de bijbehorende zorgtrajecten en DBC's uit. 'VAL3367' AS VALCODE,DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.patient PAT JOIN dbo.zorgtraject ZTJ ON PAT.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER = ZTJ.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER JOIN dbo.dbc ON ZTJ.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER = DBC.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER WHERE PATIENT_VOORLETTERS IS NULL Val3368 Als het standaard verplicht veld Patiënt.PATIENT_HUISNUMMER niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en vallen de bijbehorende zorgtrajecten en DBC's uit. 'VAL3368' AS VALCODE,DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.patient PAT JOIN dbo.zorgtraject ZTJ ON PAT.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER = ZTJ.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER JOIN dbo.dbc ON ZTJ.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER = DBC.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER WHERE PATIENT_HUISNUMMER IS NULL DBC-Onderhoud Pagina 27 van 73

28 Val3369 Als het standaard verplicht veld Patiënt.PATIENT_LANDCODE niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en vallen de bijbehorende zorgtrajecten en DBC's uit. 'VAL3369' AS VALCODE,DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.patient PAT JOIN dbo.zorgtraject ZTJ ON PAT.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER = ZTJ.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER JOIN dbo.dbc ON ZTJ.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER = DBC.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER WHERE PATIENT_LANDCODE IS NULL Val3371 Als het standaard verplicht veld Patiënt.PATIENT_GESLACHT niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en vallen de bijbehorende zorgtrajecten en DBC's uit. 'VAL3371' AS VALCODE,DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.patient PAT JOIN dbo.zorgtraject ZTJ ON PAT.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER = ZTJ.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER JOIN dbo.dbc ON ZTJ.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER = DBC.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER WHERE PATIENT_GESLACHT IS NULL Val3372 Als het standaard verplicht veld Patiënt. Geboortedatum niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en vallen de bijbehorende zorgtrajecten en DBC's uit. 'VAL3372' AS VALCODE,DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.patient PAT JOIN dbo.zorgtraject ZTJ ON PAT.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER = ZTJ.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER JOIN dbo.dbc ON ZTJ.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER = DBC.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER WHERE PATIENT_GEBOORTEDATUM IS NULL DBC-Onderhoud Pagina 28 van 73

29 Val3373 Als het standaard verplicht veld Patiënt. declarerende instelling niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en vallen de bijbehorende zorgtrajecten en DBC's uit. 'VAL3373' AS VALCODE,DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.patient PAT JOIN dbo.zorgtraject ZTJ ON PAT.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER = ZTJ.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER JOIN dbo.dbc ON ZTJ.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER = DBC.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER WHERE CL_INSTELLING_CODE IS NULL Val3374 Als het standaard verplicht veld Patiënt. locatie declarerende zorginstelling niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en vallen de bijbehorende zorgtrajecten en DBC's uit. 'VAL3374' AS VALCODE,DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.patient PAT JOIN dbo.zorgtraject ZTJ ON PAT.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER = ZTJ.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER JOIN dbo.dbc ON ZTJ.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER = DBC.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER WHERE LOCATIE_CODE IS NULL Val3385 Als het standaard verplicht veld Verrichting.aantal verrichtingen niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'VAL3385' AS VALCODE FROM DBO.VERRICHTING D WHERE D.VERRICHTING_AANTAL IS NULL Val3386 Als het standaard verplicht veld Verrichting.Activiteitendatum niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBC uit. 'VAL3386' AS VALCODE FROM DBO.VERRICHTING D WHERE D.VERRICHTING_ACTIVITEITENDATUM IS NULL DBC-Onderhoud Pagina 29 van 73

30 Val3387 Als het standaard verplicht veld Verrichting.CL_ACTIVITEIT_CODE niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'VAL3387' AS VALCODE FROM DBO.VERRICHTING D WHERE D.CL_ACTIVITEIT_CODE IS NULL Val3388 Als het standaard verplicht veld Verrichting.DBC-identificatienummer niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en vallen alle bijbehorende DBC's uit. 'VAL3388' AS VALCODE, D.VERRICHTING_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBO.VERRICHTING D WHERE D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER IS NULL Val3389 Als het standaard verplicht veld Verblijfsdag.DBC-identificatienummer niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en vallen alle DBC's uit. 'VAL3389' AS VALCODE, D.VERBLIJFSDAG_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBO.VERBLIJFSDAG D WHERE D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER IS NULL Val3390 Als het standaard verplicht veld Tijdschrijven.DBC-identificatienummer niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en vallen alle DBC's uit. 'VAL3390' AS VALCODE, D.TIJDSCHRIJVEN_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBO.TIJDSCHRIJVEN D WHERE D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER IS NULL DBC-Onderhoud Pagina 30 van 73

31 Val3391 Als het standaard verplicht veld Dagbesteding.DBC-identificatienummer niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en vallen alle DBC's uit. 'VAL3391' AS VALCODE, D.DAGBESTEDING_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBO.DAGBESTEDING D WHERE D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER IS NULL DBC-Onderhoud Pagina 31 van 73

32 4.4 Val6600 t/m val6697 Val6600 Als een DBC het initiële zorgtype Inbewaringstelling heeft en er is geen activiteit geregistreerd door een beroep uit het beroepencluster Medische Beroepen, dan valt de DBC uit. /* INITIEEL ZORGTYPE IBS HEEFT ACTIVITEITEN UIT BEROEPENCLUSTER MEDISCHE BEROEPEN */ WITH DBC_AGGR_CTE DBC_IDENTIFICATIENUMMER,TSAANTALACT AS SELECT T.DBC_IDENTIFICATIENUMMER, COUNTTIJDSCHRIJVEN_IDENTIFICATIENUMMER AS TSAANTALACT FROM TIJDSCHRIJVEN T INNER JOIN DBC D ON D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER=T.DBC_IDENTIFICATIENUMMER INNER JOIN BEHANDELAAR P ON P.BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER = T.BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER INNER JOIN CL_BEROEP CL ON CL.CL_BEROEP_CODE = P.CL_BEROEP_CODE AND CL.CL_BEROEP_CODE LIKE 'MB.%' AND D.DBC_BEGINDATUM BETWEEN CL.CL_BEROEP_BEGINDATUM AND CL.CL_BEROEP_EINDDATUM GROUP BY T.DBC_IDENTIFICATIENUMMER 'VAL6600' AS VALCODE FROM DBC D LEFT OUTER JOIN DBC_AGGR_CTE ON DBC_AGGR_CTE.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER INNER JOIN CL_ZORGTYPE CLZ ON CLZ.CL_ZORGTYPE_CODE = D.CL_ZORGTYPE_CODE AND CLZ.CL_ZORGTYPE_CODE = '111' AND D.DBC_BEGINDATUM BETWEEN CLZ.CL_ZORGTYPE_BEGINDATUM AND CLZ.CL_ZORGTYPE_EINDDATUM WHERE ISNULLDBC_AGGR_CTE.TSAANTALACT,0 = 0 DBC-Onderhoud Pagina 32 van 73

33 Val6601 Als bij een DBC alleen activiteit verblijf zonder overnachting alle codes binnen act_8.x.6 zijn geregistreerd of als deze in combinatie voorkomt met pré-intake act_1 en/of Algemeen indirecte tijd act_7* en/of Ondersteunende begeleidingscontacten act_4.2* en/of Dagbesteding act_9*, dan valt de DBC uit. DBC-Onderhoud Pagina 33 van 73

34 Val6606 Als een DBC het initiële zorgtype Inbewaringstelling heeft en er zijn geen verblijfsdagen uit categorie 1 t/m 5 geregistreerd, dan valt de DBC uit. 'VAL6601' AS VALCODE, DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBC DBC LEFT OUTER JOIN SELECT D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER,ISNULLCOUNTD.DBC_IDENTIFICATIENUMMER,0 AS TOTAL FROM DBC D INNER JOIN dbo.verblijfsdag T ON T.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER INNER JOIN DBO.CL_ACTIVITEIT CLT ON CLT.CL_ACTIVITEIT_CODE = T.CL_ACTIVITEIT_CODE AND T.VERBLIJFSDAG_ACTIVITEITENDATUM BETWEEN CL_ACTIVITEIT_BEGINDATUM AND CL_ACTIVITEIT_EINDDATUM WHERE CLT.CL_ACTIVITEIT_CODE LIKE 'ACT[_]8.%.6' GROUP BY D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER MUSTHAVE ON MUSTHAVE.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER LEFT OUTER JOIN SELECT DBC_IDENTIFICATIENUMMER, MAX TOTAL AS TOTAL FROM SELECT D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER, Count* AS TOTAL FROM DBC AS D INNER JOIN DBO.VERBLIJFSDAG AS VBD ON VBD.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER INNER JOIN DBO.CL_ACTIVITEIT AS CLT ON CLT.CL_ACTIVITEIT_CODE = VBD.CL_ACTIVITEIT_CODE AND VBD.VERBLIJFSDAG_ACTIVITEITENDATUM BETWEEN CL_ACTIVITEIT_BEGINDATUM AND CL_ACTIVITEIT_EINDDATUM WHERE CLT.CL_ACTIVITEIT_CODE NOT LIKE 'ACT_9%' AND CLT.CL_ACTIVITEIT_CODE NOT LIKE 'ACT_1' -- geen 1% ivm act_10 AND CLT.CL_ACTIVITEIT_CODE NOT LIKE 'ACT_7%' AND CLT.CL_ACTIVITEIT_CODE NOT LIKE 'ACT_4.2%' AND CLT.CL_ACTIVITEIT_CODE NOT LIKE 'ACT[_]8.%.6' GROUP BY D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER UNION ALL SELECT D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER, Count* AS TOTAL FROM DBC AS D INNER JOIN DBO.DAGBESTEDING AS DBS ON DBS.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER INNER JOIN DBO.CL_ACTIVITEIT AS CLT ON CLT.CL_ACTIVITEIT_CODE = DBS.CL_ACTIVITEIT_CODE AND DBS.DAGBESTEDING_ACTIVITEITENDATUM BETWEEN CL_ACTIVITEIT_BEGINDATUM AND CL_ACTIVITEIT_EINDDATUM WHERE CLT.CL_ACTIVITEIT_CODE NOT LIKE 'ACT_9%' AND CLT.CL_ACTIVITEIT_CODE NOT LIKE 'ACT_1' -- geen 1% ivm act_10 AND CLT.CL_ACTIVITEIT_CODE NOT LIKE 'ACT_7%' AND CLT.CL_ACTIVITEIT_CODE NOT LIKE 'ACT_4.2%' AND CLT.CL_ACTIVITEIT_CODE NOT LIKE 'ACT[_]8.%.6' GROUP BY D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER UNION ALL SELECT D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER, Count* AS TOTAL FROM DBC AS D INNER JOIN DBO.TIJDSCHRIJVEN AS T ON T.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER INNER JOIN DBO.CL_ACTIVITEIT AS CLT ON CLT.CL_ACTIVITEIT_CODE = T.CL_ACTIVITEIT_CODE AND T.TIJDSCHRIJVEN_ACTIVITEITENDATUM BETWEEN CL_ACTIVITEIT_BEGINDATUM AND CL_ACTIVITEIT_EINDDATUM WHERE CLT.CL_ACTIVITEIT_CODE NOT LIKE 'ACT_9%' AND CLT.CL_ACTIVITEIT_CODE NOT LIKE 'ACT_1' -- geen 1% ivm act_10 AND CLT.CL_ACTIVITEIT_CODE NOT LIKE 'ACT_7%' AND CLT.CL_ACTIVITEIT_CODE NOT LIKE 'ACT_4.2%' AND CLT.CL_ACTIVITEIT_CODE NOT LIKE 'ACT[_]8.%.6' GROUP BY D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER AS DQ GROUP BY DBC_IDENTIFICATIENUMMER OTHER ON OTHER.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER WHERE MUSTHAVE.TOTAL >= 1 AND MUSTHAVE.DBC_IDENTIFICATIENUMMER IS NOT NULL AND OTHER.TOTAL = 0 OR OTHER.TOTAL IS NULL DBC-Onderhoud Pagina 34 van 73

35 'VAL6606' AS VALCODE FROM DBC D LEFT OUTER JOIN SELECT VBD.DBC_IDENTIFICATIENUMMER, COUNTVERBLIJFSDAG_IDENTIFICATIENUMMER AS VBDAANTALACT FROM VERBLIJFSDAG VBD INNER JOIN CL_ACTIVITEIT CLA ON CLA.CL_ACTIVITEIT_CODE= VBD.CL_ACTIVITEIT_CODE AND VBD.VERBLIJFSDAG_ACTIVITEITENDATUM BETWEEN CLA.CL_ACTIVITEIT_BEGINDATUM AND CLA.CL_ACTIVITEIT_EINDDATUM AND CLA.CL_ACTIVITEIT_CODE LIKE 'ACT[_]8.%' AND CLA.CL_ACTIVITEIT_CODE NOT LIKE 'ACT[_]8.%.6' GROUP BY VBD.DBC_IDENTIFICATIENUMMER AGGR ON AGGR.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER INNER JOIN CL_ZORGTYPE CLZ ON CLZ.CL_ZORGTYPE_CODE = D.CL_ZORGTYPE_CODE AND CLZ.CL_ZORGTYPE_CODE = '111' AND D.DBC_BEGINDATUM BETWEEN CLZ.CL_ZORGTYPE_BEGINDATUM AND CLZ.CL_ZORGTYPE_EINDDATUM WHERE ISNULLAGGR.VBDAANTALACT,0 = 0 Val6607 Als een DBC het initiële of vervolg zorgtype Ondertoezichtstelling heeft en de patiënt op het moment dat de DBC wordt geopend 18 jaar of ouder is, dan valt de DBC uit. 'VAL6607' AS VALCODE FROM DBC D JOIN ZORGTRAJECT Z ON Z.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER = D.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER JOIN PATIENT P ON P.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER = Z.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER INNER JOIN CL_ZORGTYPE CLZ ON CLZ.CL_ZORGTYPE_CODE = D.CL_ZORGTYPE_CODE AND CLZ.CL_ZORGTYPE_CODE IN '115','210' AND D.DBC_BEGINDATUM BETWEEN CLZ.CL_ZORGTYPE_BEGINDATUM AND CLZ.CL_ZORGTYPE_EINDDATUM WHERE /* OOK FOUT LATEN GAAN WANNEER LEEFTIJD NIET WORDT GEGEVEN */ DATEADDYEAR, 18, ISNULLPATIENT_GEBOORTEDATUM, GETDATE + CASE WHEN MONTHISNULLPATIENT_GEBOORTEDATUM, GETDATE = 2 AND DAYISNULLPATIENT_GEBOORTEDATUM, GETDATE = 29 THEN 1 ELSE 0 END > DBC_BEGINDATUM DBC-Onderhoud Pagina 35 van 73

36 Val6608 Als een DBC het initiële zorgtype Eenmalig spoedeisend consult/crisisinterventie heeft en er zijn verblijfsdagen uit categorie 1 t/m 6 geregistreerd, dan valt de DBC uit. 'VAL6608' AS VALCODE FROM DBC D INNER JOIN SELECT VBD.DBC_IDENTIFICATIENUMMER, COUNTVERBLIJFSDAG_IDENTIFICATIENUMMER AS VBDAANTAL FROM VERBLIJFSDAG VBD INNER JOIN CL_ACTIVITEIT CLA ON CLA.CL_ACTIVITEIT_CODE= VBD.CL_ACTIVITEIT_CODE AND VBD.VERBLIJFSDAG_ACTIVITEITENDATUM BETWEEN CLA.CL_ACTIVITEIT_BEGINDATUM AND CLA.CL_ACTIVITEIT_EINDDATUM AND CLA.CL_ACTIVITEIT_CODE LIKE 'ACT[_]8.%' GROUP BY VBD.DBC_IDENTIFICATIENUMMER A ON A.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER INNER JOIN CL_ZORGTYPE CLZ ON CLZ.CL_ZORGTYPE_CODE = D.CL_ZORGTYPE_CODE AND D.CL_ZORGTYPE_CODE ='102' AND D.DBC_BEGINDATUM BETWEEN CLZ.CL_ZORGTYPE_BEGINDATUM AND CLZ.CL_ZORGTYPE_EINDDATUM WHERE ISNULLA.VBDAANTAL,0 > 0 Val6610 Als bij een DBC dagbestedingsactiviteiten worden geregistreerd en het aantal geregistreerde uren 0 is, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'VAL6610' AS VALCODE FROM DAGBESTEDING D WHERE ISNULLD.DAGBESTEDING_AANTAL_UUR,0 <= 0 DBC-Onderhoud Pagina 36 van 73

37 Val6611 Als een DBC gesloten is en er is een tijdschrijfactiviteit, dagbesteding, verblijfsdag of verrichting geregistreerd met een registratiedatum na de sluitdatum van de DBC of voor de opendatum van de DBC, dan valt de DBC uit. with cte_tsdbc_identificatienummer as D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBC D INNER JOIN TIJDSCHRIJVEN TS ON D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = TS.DBC_IDENTIFICATIENUMMER WHERE TIJDSCHRIJVEN_ACTIVITEITENDATUM > DBC_EINDDATUM OR TIJDSCHRIJVEN_ACTIVITEITENDATUM < DBC_BEGINDATUM,cte_vbdDBC_IDENTIFICATIENUMMER as D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBC D INNER JOIN VERBLIJFSDAG VBD ON D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = VBD.DBC_IDENTIFICATIENUMMER WHERE VBD.VERBLIJFSDAG_ACTIVITEITENDATUM > DBC_EINDDATUM OR VBD.VERBLIJFSDAG_ACTIVITEITENDATUM < DBC_BEGINDATUM,cte_DBSDBC_IDENTIFICATIENUMMER as D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBC D INNER JOIN DAGBESTEDING DBS ON D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = DBS.DBC_IDENTIFICATIENUMMER WHERE DAGBESTEDING_ACTIVITEITENDATUM > DBC_EINDDATUM OR DAGBESTEDING_ACTIVITEITENDATUM < DBC_BEGINDATUM,cte_verDBC_IDENTIFICATIENUMMER as D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBC D INNER JOIN VERRICHTING VER ON D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = VER.DBC_IDENTIFICATIENUMMER WHERE VERRICHTING_ACTIVITEITENDATUM > DBC_EINDDATUM OR VERRICHTING_ACTIVITEITENDATUM < DBC_BEGINDATUM 'VAL6611' AS VALCODE FROM select DBC_IDENTIFICATIENUMMER from cte_ts union select DBC_IDENTIFICATIENUMMER from cte_vbd union select DBC_IDENTIFICATIENUMMER from cte_dbs union select DBC_IDENTIFICATIENUMMER from cte_ver D DBC-Onderhoud Pagina 37 van 73

38 Val6612 Als een DBC gesloten is en de looptijd van de DBC was langer dan 365 dagen of de sluitdatum ligt voor de opendatum, dan valt de DBC uit. 'val6612' AS VALCODE FROM DBO.DBC D WHERE DATEADDday, 365, D.DBC_BEGINDATUM < ISNULLD.DBC_EINDDATUM, GETDATE OR D.DBC_EINDDATUM < D.DBC_BEGINDATUM Val6614 Als een DBC gesloten is en de DBC heeft een start- of sluitdatum die in de toekomst ligt, dan valt de DBC uit. 'VAL6614' AS VALCODE FROM DBC D WHERE DBC_BEGINDATUM > GETDATE OR D.DBC_EINDDATUM > GETDATE Val6617 Als een DBC gesloten is en er is niet minimaal een activiteit tijdschrijfactiviteit, dagbesteding, verblijfsdag of verrichting op de DBC geregistreerd, dan valt de DBC uit. 'VAL6617' AS VALCODE FROM DBC D WHERE DBC_EINDDATUM IS NOT NULL AND DBC_IDENTIFICATIENUMMER NOT IN DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM TIJDSCHRIJVEN ACT WHERE D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = ACT.DBC_IDENTIFICATIENUMMER AND DBC_IDENTIFICATIENUMMER NOT IN DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM VERBLIJFSDAG ACT WHERE D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = ACT.DBC_IDENTIFICATIENUMMER AND DBC_IDENTIFICATIENUMMER NOT IN DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM DAGBESTEDING ACT WHERE D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = ACT.DBC_IDENTIFICATIENUMMER AND DBC_IDENTIFICATIENUMMER NOT IN DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM VERRICHTING ACT WHERE D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = ACT.DBC_IDENTIFICATIENUMMER DBC-Onderhoud Pagina 38 van 73

39 Val6618 Als u bij een gesloten DBC de typeringselementen zorgtype en afsluitreden niet registreert, dan valt de DBC uit. 'VAL6618' AS VALCODE FROM DBC D LEFT OUTER JOIN CL_ZORGTYPE CLZT ON D.CL_ZORGTYPE_CODE = CLZT.CL_ZORGTYPE_CODE LEFT OUTER JOIN CL_REDENSLUITEN CLRS ON D.CL_REDENSLUITEN_CODE = CLRS.CL_REDENSLUITEN_CODE WHERE DBC_EINDDATUM IS NOT NULL AND D.CL_REDENSLUITEN_CODE IS NULL OR CLZT.CL_ZORGTYPE_CODE IS NULL OR D.CL_REDENSLUITEN_CODE IS NULL OR CLRS.CL_REDENSLUITEN_CODE IS NULL Val 6619 Als een DBC gesloten is en er is naast de primaire diagnose niet op de overige assen van de DSM IV een geldige diagnose geregistreerd, dan valt de DBC uit. Uitzondering: bij sluitreden pre-intake/intake/diagnostiek hoeft de diagnose op As 1-5 van de DSMIV niet ingevuld te worden. Tweede uitzondering: bij kinderen jonger dan 4 jaar hoeft de As 5 van de DSMIV niet ingevuld te worden. DBC-Onderhoud Pagina 39 van 73

40 'VAL6619' AS VALCODE, dbc.dbc_identificatienummer FROM DBC dbc WHERE dbc.dbc_einddatum IS NOT NULL AND dbc.cl_redensluiten_code <> '5' AND dbc.dbc_identificatienummer NOT IN dia.dbc_identificatienummer FROM dbo.overigediagnose_as1_tm_as5 dia JOIN CL_DIAGNOSE ref_dia ON dia.cl_diagnose_code = ref_dia.cl_diagnose_code WHERE ref_dia.cl_diagnose_as = '1' UNION dbc.dbc_identificatienummer FROM dbo.zorgtraject ztj JOIN DBC dbc ON ztj.zorgtraject_identificatienummer = dbc.zorgtraject_identificatienummer JOIN CL_DIAGNOSE ref_dia ON ztj.cl_diagnose_code = ref_dia.cl_diagnose_code WHERE ref_dia.cl_diagnose_as = '1' OR dbc.dbc_identificatienummer NOT IN dia.dbc_identificatienummer FROM dbo.overigediagnose_as1_tm_as5 dia JOIN CL_DIAGNOSE ref_dia ON dia.cl_diagnose_code = ref_dia.cl_diagnose_code WHERE ref_dia.cl_diagnose_as = '2' UNION dbc.dbc_identificatienummer FROM dbo.zorgtraject ztj JOIN DBC dbc ON ztj.zorgtraject_identificatienummer = dbc.zorgtraject_identificatienummer JOIN CL_DIAGNOSE ref_dia ON ztj.cl_diagnose_code = ref_dia.cl_diagnose_code WHERE ref_dia.cl_diagnose_as = '2' OR dbc.dbc_identificatienummer NOT IN dia.dbc_identificatienummer FROM dbo.overigediagnose_as1_tm_as5 dia JOIN CL_DIAGNOSE ref_dia ON dia.cl_diagnose_code = ref_dia.cl_diagnose_code WHERE ref_dia.cl_diagnose_as = '3' OR dbc.dbc_identificatienummer NOT IN dia.dbc_identificatienummer FROM dbo.overigediagnose_as1_tm_as5 dia JOIN CL_DIAGNOSE ref_dia ON dia.cl_diagnose_code = ref_dia.cl_diagnose_code WHERE ref_dia.cl_diagnose_as = '4' OR dbc.dbc_identificatienummer NOT IN SELECT DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM SELECT dia.dbc_identificatienummer, LEFTdia.CL_DIAGNOSE_CODE, 7 AS diagnosecode FROM dbo.overigediagnose_as1_tm_as5 dia JOIN CL_DIAGNOSE ref_dia ON dia.cl_diagnose_code = ref_dia.cl_diagnose_code WHERE ref_dia.cl_diagnose_as = '5' GROUP BY dia.dbc_identificatienummer, LEFTdia.CL_DIAGNOSE_CODE, 7 diagnoses GROUP BY DBC_IDENTIFICATIENUMMER HAVING COUNT* = 3 UNION dbc.dbc_identificatienummer FROM DBC dbc JOIN ZORGTRAJECT ztj ON dbc.zorgtraject_identificatienummer = ztj.zorgtraject_identificatienummer JOIN PATIENT pat ON ztj.patient_identificatienummer = pat.patient_identificatienummer WHERE DATEDIFF dd, pat.patient_geboortedatum, dbc.dbc_begindatum < dagen is 4 jaar + 1 schrikkeldag DBC-Onderhoud Pagina 40 van 73

Toelichting op de validatieregels DBC FZ V Ingangsdatum validatieregels:

Toelichting op de validatieregels DBC FZ V Ingangsdatum validatieregels: Toelichting op de validatieregels DBC FZ V 20100922 Ingangsdatum validatieregels: 20110101 1 Contents 1 INLEIDING... 4 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 4 1.2 Welke informatie is er in dit document

Nadere informatie

Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC en basis-ggz jeugd 1 juni 2017

Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC en basis-ggz jeugd 1 juni 2017 Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC en basis-ggz jeugd 1 juni 2017 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Hard afsluiten basis-ggz behandeltrajecten... 4 3. Richtlijnen hard afsluiten

Nadere informatie

Toelichting op de Limitatieve lijst Machtigingen. Versie

Toelichting op de Limitatieve lijst Machtigingen. Versie Toelichting op de Limitatieve lijst Machtigingen Versie 20140501 Ingangsdatum 1 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel...

Nadere informatie

Gebruikersdocument deel 1 Wijzigingendocument 16b

Gebruikersdocument deel 1 Wijzigingendocument 16b Gebruikersdocument deel 1 Wijzigingendocument 16b ggz/fz Versie 20151021 Ingangsdatum 1 januari 2016 Inhoud Vooraf 4 1. Wijzigingen 16b 5 2. Toelichting op de wijzigingen 6 2.1 Zorgvraagzwaarte-indicator

Nadere informatie

Toelichting op de Diagnose Combinatie Tabel v20111115. Ingangsdatum tabel 1 januari 2012

Toelichting op de Diagnose Combinatie Tabel v20111115. Ingangsdatum tabel 1 januari 2012 Toelichting op de Diagnose Combinatie Tabel v20111115 Ingangsdatum tabel 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Samenhang simuleren, schaduwdraaien

Nadere informatie

Toelichting op de Relatie Specialisme Verrichting Diagnose Tabel v Ingangsdatum tabel:

Toelichting op de Relatie Specialisme Verrichting Diagnose Tabel v Ingangsdatum tabel: Toelichting op de Relatie Specialisme Verrichting Diagnose Tabel v20101118 Ingangsdatum tabel: 20110101 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van

Nadere informatie

Toelichting op de codelijsten gbg

Toelichting op de codelijsten gbg Toelichting op de codelijsten gbg 2014 Versie 20131219 1 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Welke informatie is er in dit document te vinden... 3

Nadere informatie

Hashcode Samenstelling Grouper

Hashcode Samenstelling Grouper Hashcode Samenstelling Grouper Vanaf softwareversie 7.0 Versie 20141223 va 07 00 23 december 2014 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Bepaling van de hashcode voor dure geneesmiddelen, OZP en IC... 3 1.2

Nadere informatie

Toelichting op de Referentie Doorlooptijden Tabel

Toelichting op de Referentie Doorlooptijden Tabel Toelichting op de Referentie Doorlooptijden Tabel v20110701 Ingangsdatum tabel: 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is de functie van de tabel... 3 1.2 Algemene gegevens van de tabel...

Nadere informatie

JEUGD-GGZ NAAR GEMEENTEN: AFSLUITING DBC S GGZ

JEUGD-GGZ NAAR GEMEENTEN: AFSLUITING DBC S GGZ Factsheet JEUGD-GGZ NAAR GEMEENTEN: AFSLUITING DBC S GGZ Hoe om te gaan met de overloopsituaties die ontstaan in lopende DBC s door de overheveling van de jeugd-ggz naar gemeenten? Om u op deze en andere

Nadere informatie

Beslisboom voor het verwerken van retourinformatie Waar leest u het retourbericht? Webportaal VECOZO?

Beslisboom voor het verwerken van retourinformatie Waar leest u het retourbericht? Webportaal VECOZO? Tips voor verwerken retourinformatie U kunt uw declaratie indienen in op het Elektronisch Declaratieportaal (EDP) van VECOZO. Op dit portaal kunt u de status van de afhandeling volgen en ontvangt u retourinformatie

Nadere informatie

Zelftest SQL Workshop

Zelftest SQL Workshop Zelftest SQL Workshop Document: n0087test.fm 25/06/2014 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST SQL WORKSHOP Handleiding Deze test

Nadere informatie

Het DBC Forensische Zorg ICT Registratie- en Validatiemodel 2010 De specificaties

Het DBC Forensische Zorg ICT Registratie- en Validatiemodel 2010 De specificaties Het DBC Forensische Zorg ICT Registratie- en Validatiemodel 2010 De specificaties DEFINITIEF Utrecht, juli 2009 1 Vragen en reacties Indien u naar aanleiding van het lezen van dit document vragen heeft,

Nadere informatie

Toelichting op de Limitatieve Lijst Machtigingen. Versie 20140717

Toelichting op de Limitatieve Lijst Machtigingen. Versie 20140717 Toelichting op de Limitatieve Lijst Machtigingen Versie 20140717 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel...

Nadere informatie

Toelichting op de Zorgproductgroepen Tabel

Toelichting op de Zorgproductgroepen Tabel Toelichting op de Zorgproductgroepen Tabel v20111115 Ingangsdatum tabel: 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 Samenhang simuleren, schaduwdraaien en introductie

Nadere informatie

Toelichting update RG03 i.v.m. Prestatievoorschot v Ingangsdatum codelijsten:

Toelichting update RG03 i.v.m. Prestatievoorschot v Ingangsdatum codelijsten: Toelichting update RG03 i.v.m. Prestatievoorschot v20101221 Ingangsdatum codelijsten: 20110101 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Welke informatie is er in dit

Nadere informatie

Gebruikersdocument GGZ Deel 3: ICT-eisen RG12

Gebruikersdocument GGZ Deel 3: ICT-eisen RG12 Gebruikersdocument GGZ Deel 3: ICT-eisen RG12 Versie 20111201 Ingangsdatum: 1 januari 2012 GEBRUIKERSDOCUMENT DEEL 3: ICT-EISEN Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld...3 1.2

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) DSM-5

Incura Handleiding (GGZ) DSM-5 Incura Handleiding (GGZ) DSM-5 Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase Software en Adviezen BV Inhoud 1 Diagnoseregistratie

Nadere informatie

SQL is opgebouwd rond een basisinstructie waaraan één of meerdere componenten worden toegevoegd.

SQL is opgebouwd rond een basisinstructie waaraan één of meerdere componenten worden toegevoegd. BASISINSTRUCTIES SQL SQL : Structured Query Language is een taal gericht op het ondervragen van een relationele database en die aan veel klassieke databasemanagementsystemen kan worden gekoppeld. SQL is

Nadere informatie

Procedure Van DSM-IV naar DSM-5 v1. Hoofdstuk 1 Inleiding

Procedure Van DSM-IV naar DSM-5 v1. Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 1 Inleiding De GGZ moet behandelseries, die op of na 01-01-2017 beginnen, volgens de DSM-5 standaard administreren. Hiervoor heeft de NZa nieuwe tabellen beschikbaar gesteld. Er is een bijgewerkte

Nadere informatie

1. Inleiding... 2 1.1. Inleiding SQL... 3 1.1.1. Inleiding... 3 1.1.2. Database, databaseserver en databasetaal... 4 1.1.3. Het relationele model...

1. Inleiding... 2 1.1. Inleiding SQL... 3 1.1.1. Inleiding... 3 1.1.2. Database, databaseserver en databasetaal... 4 1.1.3. Het relationele model... 1. Inleiding... 2 1.1. Inleiding SQL... 3 1.1.1. Inleiding... 3 1.1.2. Database, databaseserver en databasetaal... 4 1.1.3. Het relationele model... 4 1.1.4. Wat is SQL?... 6 1.1.5. Verschillende categorieên

Nadere informatie

Toelichting productstructuur DBC GGZ RG12

Toelichting productstructuur DBC GGZ RG12 Toelichting productstructuur DBC GGZ RG12 Versie 20111201 Ingangsdatum: 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld...3 1.2 Welke informatie is er in dit document

Nadere informatie

Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie 20151119

Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie 20151119 Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting Versie 20151119 Ingangsdatum 1 januari 2016 Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting v20151119 Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Voor wie is dit document

Nadere informatie

Klik op één van de vragen hieronder om het antwoord te zien. U kunt in dit document ook met Ctrl-F naar trefwoorden zoeken.

Klik op één van de vragen hieronder om het antwoord te zien. U kunt in dit document ook met Ctrl-F naar trefwoorden zoeken. FAQs LBZ Dit document bevat een aantal veel gestelde vragen (FAQs, frequently asked questions) betreffende de LBZ. Deze vragenlijst wordt regelmatig bijgewerkt. Als u dit document bewaard heeft raden we

Nadere informatie

Tarieven Tabel Toelichting. Versie

Tarieven Tabel Toelichting. Versie Tarieven Tabel Toelichting Versie 20130606 Ingangsdatum 1 juli 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel... 3 1.3 Algemene gegevens

Nadere informatie

Agenda. Spelregels en wijzigingen. 29 november Congres Implementatie DBC-pakket Scope congres Implementatie DBC-pakket 2014.

Agenda. Spelregels en wijzigingen. 29 november Congres Implementatie DBC-pakket Scope congres Implementatie DBC-pakket 2014. Spelregels en wijzigingen Robert Prang 2 Scope congres Implementatie DBC-pakket 2014 Basis-ggz Gespecialiseerde ggz Chronische ggz Systematiek van registratie Inkoop en / verkoop bekostiging van ernstige

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over DOT

Veelgestelde vragen over DOT Veelgestelde vragen over DOT Openen Mag bij een faxverwijzing alvast een zorgtraject door het secretariaat geopend worden? Kan in DOT in een vervolgtraject (met zorgtype=21) ook een klinische episode worden

Nadere informatie

Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie

Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting Versie 20140717 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2. Wat is de functie van de tabel...

Nadere informatie

Wijzigingen Universe OSIRIS Manager versie 6.14.1/02 augustus 2014

Wijzigingen Universe OSIRIS Manager versie 6.14.1/02 augustus 2014 Inhoud Inleiding...2 Toelichting extra functionaliteit in release 6.14.1/02...2 Bepalen toetsdatum...2 Wens uitbereiding OSMAN universe met historie geldend resultaat...2 Wens 1: Een class met de historische

Nadere informatie

Toelichting op de DBC-ZP Conversie Tabel. v

Toelichting op de DBC-ZP Conversie Tabel. v Toelichting op de DBC-ZP Conversie Tabel v20110701 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 VOOR WIE IS DIT DOCUMENT BEDOELD... 3 1.2 WAT IS DE FUNCTIE VAN DE TABEL... 3 1.3 ALGEMENE GEGEVENS VAN DE TABEL...

Nadere informatie

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie RG13a

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie RG13a Spelregels DBC-registratie ggz Versie RG13a 1 januari 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 DBC-systematiek... 5 1.1 Bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg... 5 1.2 DBC-systematiek... 6 1.3 Stappen

Nadere informatie

Nedap healthcare Het openen en sluiten van een DBC-(sub)traject

Nedap healthcare Het openen en sluiten van een DBC-(sub)traject Het openen en sluiten van een Het openen van een DBC-traject Ga naar het administratieve overzicht van de betreffende cliënt en klik op Zorgtrajecten. Klik vervolgens op DBC-traject. Het overzicht met

Nadere informatie

Query SQL Boekje. Fredrik Hamer

Query SQL Boekje. Fredrik Hamer Query SQL Boekje Query SQL Boekje Fredrik Hamer Schrijver: Fredrik Hamer Coverontwerp: Fredrik Hamer ISBN: 9789402162103 Fredrik Hamer Inhoudsopgave A. Aanhef bepalen 17 Aantal 18 Aantal dagen tussen

Nadere informatie

Handboek controleregels DubDec GGZ 09_2016

Handboek controleregels DubDec GGZ 09_2016 Handboek controleregels DubDec GGZ 09_2016 Datum : 01-09-2016 Naam : Handboek controleregels AOM GGZ Status : Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding handboek controleregels... 5 2 Algemene toelichting gebruikte

Nadere informatie

Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C

Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C Betreft: Wijzigingen Spelregels DB(B)C per 1 nuari 2011 Datum: 17 augustus 2010 1. Inleiding De Spelregels DB(B)C-registratie voor de forensische

Nadere informatie

Toelichting op de Codelijsten GGZ. Ingangsdatum : 1 januari 2011

Toelichting op de Codelijsten GGZ. Ingangsdatum : 1 januari 2011 Toelichting op de Codelijsten GGZ Ingangsdatum : 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Welke informatie is er in dit document te vinden... 3 2. Toelichting

Nadere informatie

Toelichting op de DBC-ZP Conversie Tabel. Versie

Toelichting op de DBC-ZP Conversie Tabel. Versie Toelichting op de DBC-ZP Conversie Tabel Versie 20121120 Ingangsdatum 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel... 3 1.3

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/12/20

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/12/20 Release Notes Afdrukdatum: 2011/12/20 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Computerclub Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw www.vji.be

Computerclub Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw www.vji.be Voorbeelden en oefeningen SQL 1 Computerclub Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw www.vji.be Voorbeelden en oefeningen bij demo SQL Voorbeelden en oefeningen Stefan Cruysberghs www.scip.be Februari 2003

Nadere informatie

Beschrijving downloads Open DIS-data

Beschrijving downloads Open DIS-data Beschrijving downloads Open DIS-data augustus 2015 Inhoud 1. Introductie 4 1.1 Overzicht tabellen 4 1.2 Disclaimer 4 1.3 Documenthistorie 4 2. Beschrijving tabellen 5 2.1 DBC-zorgproducten per jaar, specialisme,

Nadere informatie

Inkoopgids Forensische Zorg

Inkoopgids Forensische Zorg Inkoopgids Forensische Zorg 2015 Versie 1.0 1 december 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Waarom deze inkoopgids... 4 1.2 Gebruikte data en de bewerking daarvan... 4 1.3 Indeling zorgprofielen in

Nadere informatie

Factsheet. Crisiszorg vanaf 2013

Factsheet. Crisiszorg vanaf 2013 Factsheet Crisiszorg vanaf 2013 Deze brochure is voor iedereen die meer wil weten over het hoe van crisiszorg in de DBC-systematiek vanaf 2013 2 Met ingang van 1 januari 2013 mogen alleen zorginstellingen

Nadere informatie

Gebruikersdocument ggz

Gebruikersdocument ggz Gebruikersdocument ggz Deel 3: Toelichting ICT Versie 20131604 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 4 1.2 Welke informatie is er in dit document te vinden...

Nadere informatie

Toelichting Zorgproducten Tabel. Versie

Toelichting Zorgproducten Tabel. Versie Toelichting Zorgproducten Tabel Versie 20120726 Ingangsdatum 1 september 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel... 3 1.3 Algemene

Nadere informatie

Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie

Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting Versie 20140501 Ingangsdatum 1 juni 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2. Wat is de functie van de tabel...

Nadere informatie

Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden

Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden GGZ verslagjaar 2014 Significant Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld +31 342 40 52 40 KvK 3908 1506 info@significant.nl www.significant.nl GGZ Barneveld,

Nadere informatie

Structured Query Language

Structured Query Language Structured Query Language SQL = internationale standaardtaal. Origineel IBM. SQL92 (SQL2), SQL99 (SQL3), SQL:2003, SQL:2007 en SQL:2008. Vele dialecten. In wat volgt beperken we ons tot wat tot de kern

Nadere informatie

SQL & Relationele datamodellen in interactieve media

SQL & Relationele datamodellen in interactieve media SQL & Relationele datamodellen in interactieve media HVA-CMD-V1-datamodelleren oefeningen deel 1: SQL 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 Selecties uit een enkelvoudige datatabel... 3 Selecties uit een meerdere

Nadere informatie

oefeningen eredivisie antwoorden

oefeningen eredivisie antwoorden oefeningen eredivisie antwoorden vragen niveau 1 Niveau 1 beslaat de volgende onderwerpen: SELECT,, WHERE, DISTINCT, ORDER BY, eenvoudige vergelijkingen, LIKE, wildcards en eenvoudige logische operatoren.

Nadere informatie

Handleiding RZ15b. Versie 20141113

Handleiding RZ15b. Versie 20141113 Handleiding RZ15b Versie 20141113 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitlevering RZ15b... 4 3 Inhoud release... 5 3.1 Soorten wijzigingen... 5 3.2 Informatieproducten RZ15a gelden

Nadere informatie

Het DBC-proces kent belangrijke processtappen:

Het DBC-proces kent belangrijke processtappen: Inhoudsopgave Het DBC-proces... 2 DBC en PlanCare Dossier... 3 Inrichten Activiteiten- en verrichtingenlijst... 4 Invoeren DBC Kostprijzen en verrekenpercentage... 5 Uurtarief/Kostprijs verblijfsdag en

Nadere informatie

DATAMODEL SQL. Middelbare School. Versie 1.0 Datum 30 oktober 2010 Auteur Mark Nuyens, studentnummer: 500625333 Groep TDI 1

DATAMODEL SQL. Middelbare School. Versie 1.0 Datum 30 oktober 2010 Auteur Mark Nuyens, studentnummer: 500625333 Groep TDI 1 DATAMODEL SQL Middelbare School Versie 1.0 Datum 30 oktober 2010 Auteur Mark Nuyens, studentnummer: 500625333 Groep TDI 1 INHOUDSOPGAVE 1. Informatiedomein 3 1.1 Informatiedomein 3 1.2 Toepassingen 3 2.

Nadere informatie

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie 20120907

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie 20120907 Spelregels DBC-registratie ggz Versie 20120907 1 januari 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 DBC-systematiek... 5 1.1 Bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg... 5 1.2 DBC-systematiek... 6 1.3 Stappen

Nadere informatie

Algemene voorschriften 2015. Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen

Algemene voorschriften 2015. Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen Algemene voorschriften 2015 Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen Versie 28 oktober 2015 De heer drs M.P.L. Peters RA Mevrouw A. Büthker Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorschriften...

Nadere informatie

6. Uitzonderingen in geval van privacybezwaren p. 22. 14. Bijlage III Feitelijke classificatie DSM-IV-TR p. 38

6. Uitzonderingen in geval van privacybezwaren p. 22. 14. Bijlage III Feitelijke classificatie DSM-IV-TR p. 38 NADERE REGEL Gespecialiseerde GGZ Ingevolge artikel 27, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied

Nadere informatie

Factsheet. DSM-5 in de dbc-systematiek

Factsheet. DSM-5 in de dbc-systematiek Factsheet DSM-5 in de dbc-systematiek Versie 1.1, 11 oktober 2016 1. Waarom DSM-5? Vanaf 1 januari 2017 classificeren we binnen de dbc-systematiek voor de ggz en forensische zorg met het diagnoseclassificatiesysteem

Nadere informatie

Releasenotes Care4 versie

Releasenotes Care4 versie 4.9.22 Inhoud 1. Nieuwe functionaliteit in versie 4.9.22 2. Gewijzigde functionaliteiten 3. Aanpassingen n.a.v. meldingen 4. Gewijzigde views en overzichtsblokken 1 van 6 1. Nieuwe functionaliteit in versie

Nadere informatie

Met 2011 als referentiejaar, kunnen we iets over de volledigheid van DIS zeggen.

Met 2011 als referentiejaar, kunnen we iets over de volledigheid van DIS zeggen. Aantal actieve Omschrijving Aantal per Aantal per Waarvan Waarvan 1 nov. 1 dec. (DOT) GRZ Aantal actieve 2.758 2.770 Aantal actieve 1.090 1.080 705 176 Aantal actieve 54 54 Totaal 3.902 3.904 705 176 Sommige

Nadere informatie

Gebruikersdocument ggz

Gebruikersdocument ggz Gebruikersdocument ggz Deel 1:Wijzigingen Versie 20131105 1 januari 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 7 1.1. Welke informatie is er in dit document te vinden... 7 1.2 Contact... 7 2.

Nadere informatie

Toelichting op de DBC Zorgactiviteiten Tabel v20091109. Ingangsdatum tabel: 20100101

Toelichting op de DBC Zorgactiviteiten Tabel v20091109. Ingangsdatum tabel: 20100101 Toelichting op de DBC Zorgactiviteiten Tabel v20091109 Ingangsdatum tabel: 20100101 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 VOOR WIE IS DIT DOCUMENT BEDOELD...3 1.2 WAT IS DE FUNCTIE VAN DE TABEL...3 1.3 ALGEMENE

Nadere informatie

oefeningen TOP2000 antwoorden

oefeningen TOP2000 antwoorden oefeningen TOP2000 antwoorden vragen niveau 1 Niveau 1 beslaat de volgende onderwerpen: SELECT, FROM, WHERE, DISTINCT, ORDER BY, LIKE, BETWEEN, IN, wildcards, eenvoudige vergelijkingen, eenvoudige logische

Nadere informatie

Modules medisch specialistische revalidatie

Modules medisch specialistische revalidatie Modules medisch specialistische revalidatie ICT-eisen registratiefase Versie 1.0 17 juli 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Registratie van gegevens... 5 2.1 Uitgangspunten... 5 2.2 Datamodel... 5 2.3

Nadere informatie

GGZ FZ CZ *) SZ (DOT) Wrv. GRZ

GGZ FZ CZ *) SZ (DOT) Wrv. GRZ Aantal actieve Omschrijving Aantal per Aantal per Waarvan 1 mei 1 juni GRZ Aantal actieve GGZ 2.971 2.996 Aantal actieve 751 754 201 Aantal actieve FZ 62 62 Aantal actieve GBG 1.239 1.285 Totaal 5.023

Nadere informatie

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie 20130913

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie 20130913 Spelregels DBC-registratie ggz Versie 20130913 1 januari 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 DBC-systematiek... 5 1.1 Bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg... 5 1.2 DBC-systematiek... 6 1.3 Stappen

Nadere informatie

Addendum bij Handboek DOT Controleregels release 2

Addendum bij Handboek DOT Controleregels release 2 Addendum bij Handboek DOT Controleregels release 2 Vanwege een eerder dan geplande releasedatum komt er een versie van de DCM AOM beschikbaar, waarin een aantal wijzigingen is opgenomen ten opzichte van

Nadere informatie

14-07-03. Bijeenkomst leveranciers

14-07-03. Bijeenkomst leveranciers 14-07-03 Bijeenkomst leveranciers Agenda Waar staan we? We vragen het aan BRaM Aanlevering via DIS MDS wijzigingen Vragen 2 3 Respons bekijken in BRaM 1 2 3 4 4 BRaM data waar we staan 5 Effect en beheer

Nadere informatie

Bijlage 1: Activiteiten- en verrichtingenlijst 11

Bijlage 1: Activiteiten- en verrichtingenlijst 11 Mag? Bijlage 1: en- en verrichtingenlijst 11 DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING 1 Pre-intake 2 Diagnostiek Tijdschrijven Nee 2.1 Intake & screening 2.2 Verwerven informatie van eerdere behandelaars 2.3 Anamnese

Nadere informatie

Gebruikersdocument ggz

Gebruikersdocument ggz Gebruikersdocument ggz Deel 3: Toelichting ICT Versie 20130913 1 januari 2014 Gebruikersdocument ggz deel 3: Toelichting ICT v20130913 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Voor wie is dit document bedoeld...

Nadere informatie

Spelregels RG12a DBC-registratie ggz

Spelregels RG12a DBC-registratie ggz Spelregels RG12a DBC-registratie ggz Versie 20110901 Ingangsdatum : 1 januari 2012 20120101 20120101 SPELREGELS GGZ V20110901 Inhoudsopgave 1 Het typeren van de DBC... 4 1.1 Wie typeert de DBC?... 4 1.2

Nadere informatie

Inkoopgids fz 2014. DBBC's ambulant, klinisch en TBS dwang. Versie 1.0 definitief

Inkoopgids fz 2014. DBBC's ambulant, klinisch en TBS dwang. Versie 1.0 definitief Inkoopgids fz 2014 DBBC's ambulant, klinisch en TBS dwang Versie 1.0 definitief 13 september 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wijzigingen Productstructuur 2014... 5 1.1.1 Indirecte tijd... 5 1.1.2

Nadere informatie

Wijzigingen Universe OSIRIS Manager versie 5.12.1/01 mei 2012

Wijzigingen Universe OSIRIS Manager versie 5.12.1/01 mei 2012 Inleiding Dit document beschrijft de wijzigingen in de Universe osman release 5.12.1/01 in vergelijking met release 5.11.2/01. Een aantal wijzigingen heeft betrekking op melding 21550 van TUD en melding

Nadere informatie

6. Uitzonderingen in geval van privacybezwaren p. 20. 14. Bijlage III Feitelijke classificatie DSM-IV-TR p. 35

6. Uitzonderingen in geval van privacybezwaren p. 20. 14. Bijlage III Feitelijke classificatie DSM-IV-TR p. 35 NADERE REGEL Gespecialiseerde GGZ Ingevolge artikel 27, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied

Nadere informatie

Consultatieverslag 1e go RF/RG15

Consultatieverslag 1e go RF/RG15 Consultatieverslag 1e go RF/RG15 Beoordeling van wijzigingsvoorstellen door de branchepartijen fz en ggz Versie 1.0 25 oktober 2013 Inhoudsopgave Consultatie branchepartijen fz en ggz wijzigingsverzoeken

Nadere informatie

DBMS. DataBase Management System. Op dit moment gebruiken bijna alle DBMS'en het relationele model. Deze worden RDBMS'en genoemd.

DBMS. DataBase Management System. Op dit moment gebruiken bijna alle DBMS'en het relationele model. Deze worden RDBMS'en genoemd. SQL Inleiding relationele databases DBMS DataBase Management System!hiërarchische databases.!netwerk databases.!relationele databases.!semantische databases.!object oriënted databases. Relationele databases

Nadere informatie

REGELING GG/NR

REGELING GG/NR Bijlage 3 bij circulaire Care/AWBZ/07/21c REGELING GG/NR-100.066 Declaratiebepalingen DBC GGZ Gelet op artikelen 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden

Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden GGZ 2013 Significant Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld +31 342 40 52 40 KvK 3908 1506 info@significant.nl www.significant.nl LPGGz Utrecht, 28 januari

Nadere informatie

Gebruikersdocument ggz

Gebruikersdocument ggz Gebruikersdocument ggz Deel 1: Wijzigingen Versie 20121106 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 4 1.2 Welke informatie is er in dit document te vinden...

Nadere informatie

Verantwoording data-analyses

Verantwoording data-analyses Verantwoording data-analyses In het kader van werkgroep Zorgvraagzwaarte 2012/2013 Versie: definitief 1.0 Inhoudsopgave 1 Verantwoording data-analyses... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Onderzoeksobject... 4

Nadere informatie

SQL Aantekeningen 3. Maarten de Rijke mdr@science.uva.nl. 22 mei 2003

SQL Aantekeningen 3. Maarten de Rijke mdr@science.uva.nl. 22 mei 2003 SQL Aantekeningen 3 Maarten de Rijke mdr@science.uva.nl 22 mei 2003 Samenvatting In deze aflevering: het selecteren van tuples, operaties op strings, en aggregatie functies. Verder kijken we naar iets

Nadere informatie

Toelichting Grouper-update. Versie 5.0.0

Toelichting Grouper-update. Versie 5.0.0 Toelichting Grouper-update Versie 5.0.0 27 september 2012 Voorwoord Voor u ligt het document Toelichting Grouper Update. Bij iedere software-update en/of tabeluitlevering van de grouper wordt u geïnformeerd

Nadere informatie

Wijzigingen Jeugd-ggz. Femke van de Pol Implementatiecongres 4 september 2014

Wijzigingen Jeugd-ggz. Femke van de Pol Implementatiecongres 4 september 2014 Wijzigingen Jeugd-ggz Femke van de Pol Implementatiecongres 4 september 2014 2 De Jeugdwet per 2015 3 Opdracht: DBC-systematiek voor de Jeugd-ggz Opdrachtgever Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Nadere informatie

1. Inleiding 1.1 Reikwijdte p. 2 1.2 Doel van de regeling p. 2 1.3 Begripsbepalingen p. 2 1.4 Opbouw regeling p. 5

1. Inleiding 1.1 Reikwijdte p. 2 1.2 Doel van de regeling p. 2 1.3 Begripsbepalingen p. 2 1.4 Opbouw regeling p. 5 NADERE REGEL Gespecialiseerde GGZ Ingevolge artikel 27, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied

Nadere informatie

Structured Query Language (SQL)

Structured Query Language (SQL) Structured Query Language (SQL) Huub de Beer Eindhoven, 4 juni 2011 Database: in essentie 0 of meer tabellen elke tabel nul of meer kolommen (of velden) elke tabel nul of meer unieke rijen elke query werkt

Nadere informatie

Gebruikersdocument fz

Gebruikersdocument fz Gebruikersdocument fz Deel 3: Toelichting ICT Versie 20120824 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 4 1.2 Welke informatie is er in dit document te vinden...

Nadere informatie

Toelichting op de WBMV Code Tabel v Ingangsdatum tabel:

Toelichting op de WBMV Code Tabel v Ingangsdatum tabel: Toelichting op de WBMV Code Tabel v20090401 Ingangsdatum tabel: 20090701 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld...3 1.2 Wat is de functie van de tabel...3 1.3 Algemene gegevens

Nadere informatie

Medical Intelligence in de praktijk

Medical Intelligence in de praktijk Medical Intelligence in de praktijk Een kijkje in de MI straat in het UMCU Aafke Jongsma & Michiel Vuurboom Visie Het uitwisselen van oplossingen en ervaringen ten behoeve van het verzamelen en ontsluiten

Nadere informatie

Handleiding Modules medisch specialistische revalidatie

Handleiding Modules medisch specialistische revalidatie Handleiding Modules medisch specialistische revalidatie ICT-eisen registratiefase Versie 3, 24 november 2016 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Registratie van gegevens 5 2.1 Uitgangspunten 5 2.2 Datamodel 5 2.3

Nadere informatie

Functionele en technische meldingen

Functionele en technische meldingen 0.1 Foutmeldingen BAG Bevragen Functionele en technische meldingen Datum 28 januari 2013 Versie 0.1 ConceptNiet gevonden: wijzig het profiel: "Standaard" Versiehistorie Versie datum locatie omschrijving

Nadere informatie

Handleiding Modules medisch specialistische revalidatie

Handleiding Modules medisch specialistische revalidatie Handleiding Modules medisch specialistische revalidatie ICT-eisen registratiefase Versie 2, 23 mei 2016 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Registratie van gegevens 5 2.1 Uitgangspunten 5 2.2 Datamodel 5 2.3 Flow

Nadere informatie

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg Welkom bij de Mauritsklinieken. Om u vooraf zo volledig mogelijk te informeren over de kosten en procedures van het zorgtraject dat u bij de Mauritsklinieken doorloopt, hebben wij voor u een overzicht

Nadere informatie

Les 2 Eenvoudige queries

Les 2 Eenvoudige queries Les 2 Eenvoudige queries XAMP Apache server ( http ) mysql server PHP myadmin IAM SQL oefeningen Database phpmyadmin Import : sql_producten.sql, sql_winkel.sql, sql_festival.sql SAMS SQL in 10 minuten

Nadere informatie

Release en regelgeving ggz/fz 2017

Release en regelgeving ggz/fz 2017 Release en regelgeving ggz/fz 2017 NZa-congres van beleid naar praktijk, 22 september 2016 Jan Jaap Janse Releaseproces en planning DB(B)C-systematiek Vier bronnen input voor nieuw pakket: 1. zorgaanbieders

Nadere informatie

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling BELEIDSREGEL CI-949 Bijlage 8 bij A/06/177 Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel

Nadere informatie

Zelftest SQL. Document: n0453test.fm 19/04/2012. ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium

Zelftest SQL. Document: n0453test.fm 19/04/2012. ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium Zelftest SQL Document: n0453test.fm 19/04/2012 ABIS Training & Consulting P.. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CNSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST SQL Korte handleiding Deze test heeft als bedoeling

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

RZ15-profielen per grzzorgproduct

RZ15-profielen per grzzorgproduct RZ15-profielen per grzzorgproduct Ingangsdatum 1 januari 2015 Versie 20140723 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel... 3 1.3 Brongegevens...

Nadere informatie

Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas

Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas Versie 05-03-15 1. Inleiding Deze instructie is bedoeld voor zorgverleners om declaraties in te dienen bij de gemeente Horst aan de Maas. Het

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) DIS validatie rapportages verwerken

Incura Handleiding (GGZ) DIS validatie rapportages verwerken Incura Handleiding (GGZ) DIS validatie rapportages verwerken Incura 1 / 13 Inleiding Wanneer u een aanlevering heeft gedaan aan de DIS, dan kan het voorkomen dat deze aanlevering fouten bevat. Op het DIS

Nadere informatie

ZIC: Kengetallen DIS per 1 januari 2017

ZIC: Kengetallen DIS per 1 januari 2017 Samenvatting (18 januari 2017) Scope: de jaren 2011 t/m 2016. In het laatste kwartaal van 2016 is door SiRM (www.sirm.nl), in opdracht van de ACM (Autoriteit Consument & Markt), een vergelijkend onderzoek

Nadere informatie

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg

Nadere informatie