Toelichting Validatieregels DBC GGZ RG12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting Validatieregels DBC GGZ RG12"

Transcriptie

1 Toelichting Validatieregels DBC GGZ RG12 Versie Ingangsdatum: 1 januari 2012

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Algemene gegevens van de tabel Specificatie van de validatieregels De validatieregels Tabelspecificaties...64 DBC-Onderhoud Pagina 2 van 73

3 1 INLEIDING 1.1 Voor wie is dit document bedoeld Dit document is bedoeld voor alle gebruikers van de Validatieregels GGZ. In dit document vindt u een toelichting op de validatieregels en de specificatie van de validatieregels. Daarnaast geeft dit document informatie over de functie van de validatieregels, het als-dan - principe en algemene zaken als het aantal validatieregels en de implementatieperiode en ingangsdatum. 1.2 Wat is de functie van de tabel De ggz-validatieregels zijn een set van regels die u in het validatiesysteem kunt inbouwen om uw DBC-registratie te toetsen op juistheid en volledigheid. Het toetsen op juistheid en volledigheid is een verplicht onderdeel van de validatie. Meer informatie over validatie vindt u in het Gebruikersdocument Deel 3 ICT-eisen, te downloaden via Leeswijzer Hoofdstuk 2 bevat algemene informatie van de validatieregels. Hoofdstuk 3 omschrijft de specificatie van de validatieregels. In hoofdstuk 4 vindt u alle validatieregels en de tabelspecificaties vindt u in hoofdstuk 5. DBC-Onderhoud Pagina 3 van 73

4 2 ALGEMENE GEGEVENS VAN DE TABEL 2.1 Validatiecodes In de validatieregels zijn validatiecodes opgenomen kolomnaam: code. Deze validatiecodes zijn bedoeld om het document technisch goed te kunnen verwerken. Er zijn twee soorten validatietypen en vier verschillende validatiecategorieën, te weten: 1. Technische validatie: Code = val11xx : primaire sleutel entiteit_identificatienummer moet ingevuld zijn en uniek zijn. Code = val22xx : verwijzing op CL_xxxxx_xxxxx moet correct zijn. Code = val33xx : verplicht veld Entiteit_xxxxx moet zijn ingevuld. 2. Inhoudelijke validatie: Code = val66xx : Overige regels op inhoudelijke gronden. 2.2 Het als-dan -principe De technische en inhoudelijke validatieregels zijn volgens het als-dan -principe opgebouwd. Het als-dan -principe geeft de oorzaken van een uitval-dbc aan. Een voorbeeld van een inhoudelijke validatieregel volgens het als-dan -principe: Als bij een DBC dagbestedingsactiviteiten worden geregistreerd en het aantal geregistreerde uren 0 is, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. Bij iedere validatieregel waar een fout geconstateerd wordt, verschijnt een melding waarin staat wat u kunt doen om de opgetreden fout te herstellen. Uitgaande van bovenstaand voorbeeld zou de volgende melding kunnen verschijnen: Bij dagbesteding is het aantal geregistreerde uren meer dan 0. Verwijder de activiteiten waarbij het aantal uren dagbesteding 0 is of corrigeer het aantal geregistreerde uren. 2.3 Geldigheid validatieregels De ingangsdatum van de validatieregels bepaalt of de regel mag worden toegepast. Bij de validatie mag u alleen validatieregels toepassen die op het moment van openen van de DBC geldig zijn. Dit houdt dus in dat u alleen validatieregels mag toepassen met een begindatum op of vóór de ingangsdatum van de DBC en waarvan de einddatum ligt ná de ingangsdatum van de DBC. DBC-Onderhoud Pagina 4 van 73

5 2.4 Totaal aantal validatieregels Er zijn in totaal 159 unieke validatieregels waarvan er 121 de einddatum hebben. Deze regels gelden voor DBC s met een ingangsdatum in Overzicht van de aantallen gewijzigde en ongewijzigde records in de validatietabel voor Type validatieregel Ongewijzigde Nieuwe Afgesloten Gewijzigde Totaal records records records records 11xx xx xx xx Kopregel Ingangsdatum validatieregels Met de uitlevering van de release RG12a stelt DBC-Onderhoud de nieuwe validatieregels beschikbaar om te implementeren in uw systeem. De tabel is geldig met ingang van 1 januari Tot die datum gelden de voorgaande formeel uitgeleverde validatieregels. DBC-Onderhoud Pagina 5 van 73

6 3 SPECIFICATIE VAN DE VALIDATIEREGELS 3.1 Inleiding De validatieregels en de daarbij behorende SQL-code die in de bijlage zijn opgenomen, zijn getest op het datamodel dat in het Gebruikersdocument Deel 3: ICT-eisen staat beschreven. Als u het registratiesysteem inricht volgens dat datamodel, dan kunt u de validatieregels gebruiken voor het inrichten van het validatiesysteem. De technische en inhoudelijke validatie sluiten aan bij dit datamodel. De documentatie en specificatie van de validatieregels en het achterliggende datamodel dienen om de eigen code te controleren. Het is dus niet bedoeld om deze geheel over te nemen. Bij elke validatieregel wordt de als-dan -regel getoond. Daarnaast is in het blauw de bijbehorende code aangegeven om deze als-dan -regel af te dwingen en te controleren. In de specificaties van de validatieregels vindt u een overzicht van de kolommen en de daarbij behorende kenmerken. Voor een eenduidige interpretatie van de validatieregels worden verderop in dit document SQL-codes behandeld. 3.2 Tabelspecificatie van de validatieregels In onderstaand overzicht worden de tabelspecificaties van de validatieregels weergegeven. Kolomnr. Code Type Omschrijving Begindatum Numeriek Datum begin geldigheid in notatievorm EEJJMMDD Einddatum Numeriek Datum eind geldigheid in notatievorm EEJJMMDD Code Alfanumeriek Code van de validatieregel. Samen met bijbehorende begindatum is dit een unieke combinatie Onderwerp Alfanumeriek Entiteit waar de validatieregel op van toepassing is Type Validatie Alfanumeriek Type is altijd afkeurend Naam Alfanumeriek Stelt de validatieregel vast Conditie Alfanumeriek Conditie beschrijft het als -principe zie Aktie Alfanumeriek Actie beschrijft het dan -principe zie Hint Alfanumeriek Geeft een oplossingsrichting bij uitval DBC-Onderhoud Pagina 6 van 73

7 Kolomnr. Code Type Omschrijving 10. Branche Indicatie Numeriek 0=Beide 1=GGZ 2=FZ DBC-Onderhoud Pagina 7 van 73

8 4 DE VALIDATIEREGELS 4.1 Val1101 t/m val1121 Val1101 Als de primaire sleutel Dagbesteding-identificatienummer niet ingevuld is of niet uniek is, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'val1101' AS VALCODE, D.DAGBESTEDING_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBO.DAGBESTEDING D WHERE ISNULLLENLTRIMRTRIMDAGBESTEDING_IDENTIFICATIENUMMER,0 = 0 UNION ALL 'val1101' AS VALCODE, D.DAGBESTEDING_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBO.DAGBESTEDING D INNER JOIN COUNT* as aantal, D.DAGBESTEDING_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.dagbesteding D WHERE LENISNULLLTRIMRTRIMDAGBESTEDING_IDENTIFICATIENUMMER,''!= 0 GROUP BY D.DAGBESTEDING_IDENTIFICATIENUMMER HAVING COUNT*>1 K on d.dagbesteding_identificatienummer = K.DAGBESTEDING_IDENTIFICATIENUMMER Val1102 Als de primaire sleutel DBC-identificatienummer niet ingevuld is of niet uniek is, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'val1102' AS VALCODE FROM DBO.DBC D WHERE ISNULLLENLTRIMRTRIMDBC_IDENTIFICATIENUMMER,0 = 0 UNION ALL 'val1102' AS VALCODE FROM DBO.DBC D INNER JOIN count* as aantal FROM dbo.dbc D WHERE LENISNULLLTRIMRTRIMDBC_IDENTIFICATIENUMMER,''!= 0 GROUP BY D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER HAVING COUNT*>1 K on D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = K.DBC_IDENTIFICATIENUMMER DBC-Onderhoud Pagina 8 van 73

9 Val1103 Als de primaire sleutel DBC-identificatienummer, Diagnosecode uit Overige Diagnose_As1tmAs5 niet is ingevuld of niet uniek is, dan wordt het record afgekeurd en vallen alle bijbehorende zorgtrajecten en daarmee de DBC s uit. 'val1103' AS VALCODE, D.CL_DIAGNOSE_CODE FROM DBO.OVERIGEDIAGNOSE_AS1_TM_AS5 D WHERE ISNULLLENLTRIMRTRIMDBC_IDENTIFICATIENUMMER,0 = 0 OR ISNULLLENLTRIMRTRIM CL_DIAGNOSE_CODE,0 = 0 UNION ALL 'val1103' AS VALCODE, D.CL_DIAGNOSE_CODE FROM DBO.OVERIGEDIAGNOSE_AS1_TM_AS5 D INNER JOIN count* as aantal, D.CL_DIAGNOSE_CODE FROM dbo.overigediagnose_as1_tm_as5 D WHERE LENISNULLLTRIMRTRIMDBC_IDENTIFICATIENUMMER,''!= 0 AND LENISNULLLTRIMRTRIM CL_DIAGNOSE_CODE,''!= 0 GROUP BY D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER, D.CL_DIAGNOSE_CODE HAVING COUNT*>1 K on D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = K.DBC_IDENTIFICATIENUMMER AND D.CL_DIAGNOSE_CODE = K.CL_DIAGNOSE_CODE Val1109 Als de primaire sleutel Patiënt-identificatienummer uit Patiënt niet is ingevuld of niet uniek is, dan wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBC's uit. 'val1109' AS VALCODE, D.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBO.PATIENT D WHERE ISNULLLENLTRIMRTRIMPATIENT_IDENTIFICATIENUMMER,0 = 0 UNION ALL 'val1109' AS VALCODE, D.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBO.PATIENT D INNER JOIN count* as aantal, D.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.patient D WHERE LENISNULLLTRIMRTRIMPATIENT_IDENTIFICATIENUMMER,''!= 0 GROUP BY D.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER HAVING COUNT*>1 K on D.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER = K.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER DBC-Onderhoud Pagina 9 van 73

10 Val1110 Als de primaire sleutel Behandelaar-identificatienummer niet is ingevuld of niet uniek is, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'val1110' AS VALCODE, D.BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBO.BEHANDELAAR D WHERE ISNULLLENLTRIMRTRIMBEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER,0 = 0 UNION ALL 'val1110' AS VALCODE, D.BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBO.BEHANDELAAR D INNER JOIN count* as aantal, D.BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBO.BEHANDELAAR D WHERE LENISNULLLTRIMRTRIMBEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER,''!= 0 GROUP BY D.BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER HAVING COUNT*>1 K on D.BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER = K.BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER Val1112 Als de primaire sleutel Tijdschrijven-identificatienummer niet is ingevuld of niet uniek is, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'val1112' AS VALCODE, D.TIJDSCHRIJVEN_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBO.TIJDSCHRIJVEN D WHERE ISNULLLENLTRIMRTRIMTIJDSCHRIJVEN_IDENTIFICATIENUMMER,0 = 0 UNION ALL 'val1112' AS VALCODE, D.TIJDSCHRIJVEN_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBO.TIJDSCHRIJVEN D INNER JOIN count* as aantal, D.TIJDSCHRIJVEN_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.tijdschrijven D WHERE LENISNULLLTRIMRTRIMTIJDSCHRIJVEN_IDENTIFICATIENUMMER,''!= 0 GROUP BY D.TIJDSCHRIJVEN_IDENTIFICATIENUMMER HAVING COUNT*>1 K on D.TIJDSCHRIJVEN_IDENTIFICATIENUMMER = K.TIJDSCHRIJVEN_IDENTIFICATIENUMMER DBC-Onderhoud Pagina 10 van 73

11 Val1115 Als de primaire sleutel Verblijf-identificatienummer niet ingevuld is of niet uniek is, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'val1115' AS VALCODE, D.VERBLIJFSDAG_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBO.VERBLIJFSDAG D WHERE ISNULLLENLTRIMRTRIMVERBLIJFSDAG_IDENTIFICATIENUMMER,0 = 0 UNION ALL 'val1115' AS VALCODE, D.VERBLIJFSDAG_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBO.VERBLIJFSDAG D INNER JOIN count* as aantal, D.VERBLIJFSDAG_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.verblijfsdag D WHERE LENISNULLLTRIMRTRIMVERBLIJFSDAG_IDENTIFICATIENUMMER,''!= 0 GROUP BY D.VERBLIJFSDAG_IDENTIFICATIENUMMER HAVING COUNT*>1 K on D.VERBLIJFSDAG_IDENTIFICATIENUMMER = K.VERBLIJFSDAG_IDENTIFICATIENUMMER Val1116 Als de primaire sleutel Zorgtraject-identificatienummer niet is ingevuld of niet uniek is, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'val1116' AS VALCODE, D.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBO.ZORGTRAJECT D WHERE ISNULLLENLTRIMRTRIMZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER,0 = 0 UNION ALL 'val1116' AS VALCODE, D.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBO.ZORGTRAJECT D INNER JOIN count* as aantal, D.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.zorgtraject D WHERE LENISNULLLTRIMRTRIMZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER,''!= 0 GROUP BY D.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER HAVING COUNT*>1 K on D.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER = K.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER DBC-Onderhoud Pagina 11 van 73

12 Val1118 Als de primaire sleutel Verrichting-identificatienummer niet ingevuld is of niet uniek is, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'val1118' AS VALCODE, D.VERRICHTING_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBO.VERRICHTING D WHERE ISNULLLENLTRIMRTRIMVERRICHTING_IDENTIFICATIENUMMER,0 = 0 UNION ALL 'val1118' AS VALCODE, D.VERRICHTING_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBO.VERRICHTING D INNER JOIN count* as aantal, D.VERRICHTING_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.verrichting D WHERE LENISNULLLTRIMRTRIMVERRICHTING_IDENTIFICATIENUMMER,''!= 0 GROUP BY D.VERRICHTING_IDENTIFICATIENUMMER HAVING COUNT*>1 K on D.VERRICHTING_IDENTIFICATIENUMMER = K.VERRICHTING_IDENTIFICATIENUMMER DBC-Onderhoud Pagina 12 van 73

13 4.2 Val2201 t/m val2241 Val2201 Als de verwijzende code Dagbesteding.CL_ACTIVITEIT_CODE een niet bestaande CL_ACTIVITEIT_CODE is, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'VAL2201' AS VALCODE FROM DBO.DAGBESTEDING D LEFT OUTER JOIN DBO.CL_ACTIVITEIT LU ON LU.CL_ACTIVITEIT_CODE = D.CL_ACTIVITEIT_CODE AND LU.CL_ACTIVITEIT_SOORT='dagbesteding' AND DAGBESTEDING_ACTIVITEITENDATUM BETWEEN CL_ACTIVITEIT_BEGINDATUM AND CL_ACTIVITEIT_EINDDATUM AND CL_ACTIVITEIT_SELECTEERBAAR > 0 WHERE LU.CL_ACTIVITEIT_CODE IS NULL AND D.CL_ACTIVITEIT_CODE IS NOT NULL Val2202 Als u bij de verwijzende sleutel Dagbesteding.DBC-identificatienummer een niet bestaand DBC-identificatienummer selecteert, dan wordt het record afgekeurd en vallen alle bijbehorende DBC's uit. 'VAL2202' AS VALCODE FROM DBO.DAGBESTEDING D LEFT OUTER JOIN dbo.dbc FK ON FK.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER WHERE FK.DBC_IDENTIFICATIENUMMER IS NULL AND D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER IS NOT NULL Val2203 Als u bij de verwijzende sleutel DBC.CL_CIRCUIT_CODE een verkeerde waarde selecteert, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'VAL2203' AS VALCODE FROM DBO.DBC D LEFT OUTER JOIN DBO.CL_CIRCUIT LU ON LU.CL_CIRCUIT_CODE = D.CL_CIRCUIT_CODE AND DBC_BEGINDATUM BETWEEN CL_CIRCUIT_BEGINDATUM AND CL_CIRCUIT_EINDDATUM WHERE LU.CL_CIRCUIT_CODE IS NULL AND D.CL_CIRCUIT_CODE IS NOT NULL DBC-Onderhoud Pagina 13 van 73

14 Val2204 Als u bij de verwijzende sleutel.cl_cl_diagnose_code een verkeerde waarde selecteert, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'VAL2204' AS VALCODE FROM DBC D LEFT OUTER JOIN dbo.cl_diagnose LU ON LU.CL_DIAGNOSE_CODE = D.CL_DIAGNOSE_CODE AND CL_DIAGNOSE_SELECTEERBAAR > 0 AND D.DBC_BEGINDATUM BETWEEN CL_DIAGNOSE_BEGINDATUM AND CL_DIAGNOSE_EINDDATUM WHERE LU.CL_DIAGNOSE_CODE IS NULL AND D.CL_DIAGNOSE_CODE IS NOT NULL Val2205 Als u bij de verwijzende sleutel DBC.CL_REDENSLUITEN_CODE een verkeerde waarde selecteert, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'VAL2205' AS VALCODE FROM DBO.DBC D LEFT OUTER JOIN DBO.CL_REDENSLUITEN LU ON LU.CL_REDENSLUITEN_CODE = D.CL_REDENSLUITEN_CODE AND DBC_BEGINDATUM BETWEEN CL_REDENSLUITEN_BEGINDATUM AND CL_REDENSLUITEN_EINDDATUM WHERE LU.CL_REDENSLUITEN_CODE IS NULL AND D.CL_REDENSLUITEN_CODE IS NOT NULL Val2206 Als u bij de verwijzende sleutel DBC.CL_ZORGTYPE_CODE een verkeerde waarde selecteert, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'VAL2206' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.dbc D LEFT OUTER JOIN dbo.cl_zorgtype LU ON LU.CL_ZORGTYPE_CODE = D.CL_ZORGTYPE_CODE /* optionele_restrictie */ /* tijdsafhankelijkheid */ AND DBC_BEGINDATUM BETWEEN CL_ZORGTYPE_BEGINDATUM AND CL_ZORGTYPE_EINDDATUM AND CL_ZORGTYPE_SELECTEERBAAR > 0 WHERE LU.CL_ZORGTYPE_CODE IS NULL AND D.CL_ZORGTYPE_CODE IS NOT NULL DBC-Onderhoud Pagina 14 van 73

15 Val2207 Als u bij de verwijzende sleutel DBC.Behandelaar-identificatienummer een verkeerde waarde kiest, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'VAL2207' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.dbc D LEFT OUTER JOIN dbo.behandelaar FK ON FK.BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER = D.BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER WHERE FK.BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER IS NULL AND D.BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER IS NOT NULL Val2208 Als u bij de verwijzende sleutel DBC.Zorgtraject-identificatienummer een verkeerde waarde kiest, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'VAL2208' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.dbc D LEFT OUTER JOIN dbo.zorgtraject FK ON FK.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER = D.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER WHERE FK.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER IS NULL AND D.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER IS NOT NULL Val2209 Als de verwijzende code OverigeDiagnose_As1tmAs5.CL_DIAGNOSE_CODE een niet bestaande CL_DIAGNOSE_CODE is, dan wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBC uit. 'VAL2209' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.overigediagnose_as1_tm_as5 D JOIN DBC ON D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER LEFT OUTER JOIN dbo.cl_diagnose LU ON LU.CL_DIAGNOSE_CODE = D.CL_DIAGNOSE_CODE /* optionele_restrictie */ /* tijdsafhankelijkheid */ AND DBC.DBC_BEGINDATUM BETWEEN CL_DIAGNOSE_BEGINDATUM AND CL_DIAGNOSE_EINDDATUM AND CL_DIAGNOSE_SELECTEERBAAR > 0 WHERE LU.CL_DIAGNOSE_CODE IS NULL AND D.CL_DIAGNOSE_CODE IS NOT NULL DBC-Onderhoud Pagina 15 van 73

16 Val2215 Als de verwijzende code Behandelaar.CL_BEROEP_CODE een niet bestaande CL_BEROEP_CODE is, dan wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende tijdschrijfrecords en de DBC uit. 'VAL2215' AS VALCODE,DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.behandelaar D JOIN DBC ON DBC.BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER = D.BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER LEFT OUTER JOIN dbo.cl_beroep LU ON LU.CL_BEROEP_CODE = D.CL_BEROEP_CODE /* optionele_restrictie */ /* tijdsafhankelijkheid */ AND CL_BEROEP_SELECTEERBAAR > 0 AND DBC.DBC_BEGINDATUM BETWEEN LU.CL_BEROEP_BEGINDATUM AND LU.CL_BEROEP_EINDDATUM WHERE LU.CL_BEROEP_CODE IS NULL AND D.CL_BEROEP_CODE IS NOT NULL Val2218 Als de verwijzende code Tijdschrijven.CL_ACTIVITEIT_CODE een niet bestaande CL_ACTIVITEIT_CODE is, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'VAL2218' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.tijdschrijven D LEFT OUTER JOIN dbo.cl_activiteit LU ON LU.CL_ACTIVITEIT_CODE = D.CL_ACTIVITEIT_CODE /* optionele_restrictie */ AND LU.CL_ACTIVITEIT_SOORT='tijdschrijven' /* tijdsafhankelijkheid */ AND TIJDSCHRIJVEN_ACTIVITEITENDATUM BETWEEN CL_ACTIVITEIT_BEGINDATUM AND CL_ACTIVITEIT_EINDDATUM AND CL_ACTIVITEIT_SELECTEERBAAR > 0 WHERE LU.CL_ACTIVITEIT_CODE IS NULL AND D.CL_ACTIVITEIT_CODE IS NOT NULL Val2219 Als u bij de verwijzende sleutel Tijdschrijven.DBC-identificatienummer voor een niet bestaand DBC-identificatienummer kiest, dan wordt het record afgekeurd en vallen alle bijbehorende DBC's uit. 'VAL2219' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.tijdschrijven D LEFT OUTER JOIN dbo.dbc FK ON FK.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER WHERE FK.DBC_IDENTIFICATIENUMMER IS NULL AND D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER IS NOT NULL DBC-Onderhoud Pagina 16 van 73

17 Val2220 Als u bij de verwijzende sleutel Tijdschrijven.Behandelaar-identificatienummer een verkeerde waarde kiest, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'VAL2220' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.tijdschrijven D LEFT OUTER JOIN dbo.behandelaar FK ON FK.BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER = D.BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER WHERE FK.BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER IS NULL AND D.BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER IS NOT NULL Val2223 Als de verwijzende code Verblijfsdag.CL_ACTIVITEIT_CODE op de ingangsdatum van de DBC een niet bestaande CL_ACTIVITEIT_CODE is, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'val2223' AS valcode, 'E' AS valstatus, tra.dbc_identificatienummer FROM dbo.dbc AS tra JOIN dbo.verblijfsdag AS vbl ON tra.dbc_identificatienummer = vbl.dbc_identificatienummer LEFT JOIN dbo.cl_activiteit AS cl_act ON vbl.cl_activiteit_code = cl_act.cl_activiteit_code AND tra.dbc_begindatum BETWEEN cl_act.cl_activiteit_begindatum AND cl_act.cl_activiteit_einddatum WHERE cl_act.cl_activiteit_code IS NULL Val2224 Als de verwijzende code Verrichting.CL_ACTIVITEIT_CODE een niet bestaande CL_ACTIVITEIT_CODE is, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'VAL2224' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.verrichting D LEFT OUTER JOIN dbo.cl_activiteit LU ON LU.CL_ACTIVITEIT_CODE = D.CL_ACTIVITEIT_CODE /* optionele_restrictie */ AND LU.CL_ACTIVITEIT_SOORT='verrichting' /* tijdsafhankelijkheid */ AND VERRICHTING_ACTIVITEITENDATUM BETWEEN CL_ACTIVITEIT_BEGINDATUM AND CL_ACTIVITEIT_EINDDATUM AND CL_ACTIVITEIT_SELECTEERBAAR > 0 WHERE LU.CL_ACTIVITEIT_CODE IS NULL AND D.CL_ACTIVITEIT_CODE IS NOT NULL DBC-Onderhoud Pagina 17 van 73

18 Val2225 Als u bij de verwijzende sleutel Zorgtraject.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER een verkeerde waarde kiest, dan wordt het record afgekeurd en vallen de bijbehorende DBC's uit. 'VAL2225' AS VALCODE,DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.zorgtraject D JOIN DBC ON D.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER = DBC.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER LEFT OUTER JOIN dbo.patient FK ON FK.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER = D.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER WHERE FK.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER IS NULL AND D.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER IS NOT NULL Val2226 Als bij de verwijzende sleutel Zorgvraag.CL_ZORGVRAAG_CODE een verkeerde waarde kiest, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'VAL2226' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM ZORGVRAAG D JOIN DBC ON D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER LEFT OUTER JOIN CL_ZORGVRAAG LU ON LU.CL_ZORGVRAAG_CODE = D.CL_ZORGVRAAG_CODE /* optionele_restrictie */ /* tijdsafhankelijkheid */ AND CL_ZORGVRAAG_SELECTEERBAAR > 0 AND DBC.DBC_BEGINDATUM BETWEEN LU.CL_ZORGVRAAG_BEGINDATUM AND LU.CL_ZORGVRAAG_EINDDATUM WHERE LU.CL_ZORGVRAAG_CODE IS NULL AND D.CL_ZORGVRAAG_CODE IS NOT NULL Val2228 Als u bij de verwijzende sleutel Verrichting.DBC-identificatienummer voor een niet bestaand DBC-identificatienummer kiest, dan wordt het record afgekeurd en vallen alle bijbehorende DBC's uit. 'VAL2228' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.verrichting D LEFT OUTER JOIN dbo.dbc FK ON FK.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER WHERE FK.DBC_IDENTIFICATIENUMMER IS NULL AND D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER IS NOT NULL DBC-Onderhoud Pagina 18 van 73

19 Val2231 Als u bij de verwijzende sleutel Zorgtraject.CL_CL_DIAGNOSE_CODE een verkeerde waarde kiest, dan wordt het record afgekeurd en vallen de bijbehorende DBC's uit. 'VAL2231' AS VALCODE,DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.zorgtraject D JOIN DBC ON D.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER = D.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER LEFT OUTER JOIN dbo.cl_diagnose LU ON LU.CL_DIAGNOSE_CODE = D.CL_DIAGNOSE_CODE /* optionele_restrictie */ AND CL_DIAGNOSE_AS='1' OR CL_DIAGNOSE_AS='2' /* tijdsafhankelijkheid */ AND DBC.DBC_BEGINDATUM BETWEEN CL_DIAGNOSE_BEGINDATUM AND CL_DIAGNOSE_EINDDATUM AND CL_DIAGNOSE_SELECTEERBAAR > 0 WHERE LU.CL_DIAGNOSE_CODE IS NULL AND D.CL_DIAGNOSE_CODE IS NOT NULL Val2236 Als u bij de verwijzende sleutel OverigeDiagnose_As1_tm_As5.DBC-identificatienummer een verkeerde waarde kiest, dan wordt het record afgekeurd en vallen alle bijbehorende DBC's uit. 'VAL2236' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.overigediagnose_as1_tm_as5 D LEFT OUTER JOIN dbo.dbc FK ON FK.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER WHERE FK.DBC_IDENTIFICATIENUMMER IS NULL AND D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER IS NOT NULL Val2237 Als u bij de verwijzende sleutel Verblijfsdag.DBC-identificatienummer voor een niet bestaand DBC-identificatienummer kiest, dan wordt het record afgekeurd en vallen alle bijbehorende DBC's uit. 'VAL2237' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.verblijfsdag D LEFT OUTER JOIN dbo.dbc FK ON FK.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER WHERE FK.DBC_IDENTIFICATIENUMMER IS NULL AND D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER IS NOT NULL Val2238 Als bij de verwijzende sleutel Patiënt.PATIENT_LANDCODE een verkeerde waarde kiest, dan wordt het record afgekeurd en vallen de bijbehorende zorgtrajecten en DBC's uit. Het datamodel bevat de entiteit patiënt niet, dus deze regel wordt niet opgenomen als code in de beschrijving. DBC-Onderhoud Pagina 19 van 73

20 Val2239 Als u bij de verwijzende sleutel Patiënt.PATIENT_GESLACHT een verkeerde waarde kiest, dan wordt het record afgekeurd en vallen de bijbehorende zorgtrajecten en DBC's uit. Het datamodel bevat de entiteit patiënt niet, dus deze regel wordt niet opgenomen als code in de beschrijving. Val2240 Als u bij de verwijzende sleutel Patient.CL_INSTELLING_CODE een verkeerde waarde kiest, dan wordt het record afgekeurd en vallen de bijbehorende zorgtrajecten en DBC's uit. Het datamodel bevat de entiteit patiënt niet, dus deze regel wordt niet opgenomen als code in de beschrijving. Val2241 Als u bij de verwijzende sleutel Patient.LOCATIE_CODE een verkeerde waarde kiest, dan wordt het record afgekeurd en vallen de bijbehorende zorgtrajecten en DBC's uit. Het datamodel bevat de entiteit patiënt niet, dus deze regel wordt niet opgenomen als code in de beschrijving. DBC-Onderhoud Pagina 20 van 73

21 4.3 Val3301 t/m val3391 Val3301 Als het standaard verplicht veld Dagbesteding.Aantal_uren niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'VAL3301' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.dagbesteding D WHERE DAGBESTEDING_AANTAL_UUR IS NULL Val3302 Als het standaard verplicht veld Dagbesteding.Activiteitendatum niet is ingevuld, wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBC uit. 'VAL3302' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.dagbesteding D WHERE DAGBESTEDING_ACTIVITEITENDATUM IS NULL Val3304 Als het standaard verplicht veld Dagbesteding.CL_ACTIVITEIT_CODE niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'VAL3304' AS VALCODE,D. DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.dagbesteding D WHERE CL_ACTIVITEIT_CODE IS NULL Val3305 Als het standaard verplicht veld DBC.CL_CIRCUIT_CODE niet is ingevuld bij een gesloten DBC, dan valt de DBC uit. 'VAL3305' AS VALCODE,D. DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBC D WHERE CL_CIRCUIT_CODE IS NULL AND DBC_EINDDATUM IS NOT NULL AND DBC_EINDDATUM <> ' ' DBC-Onderhoud Pagina 21 van 73

22 Val3306 Als het standaard verplicht veld DBC.Nieuwe_Patiënt_JN niet is ingevuld, dan valt de DBC uit. Het datamodel bevat de entiteit patiënt niet, dus deze regel wordt niet opgenomen als code in de beschrijving. Val3307 Als het standaard verplicht veld DBC.DBC_BEGINDATUM niet is ingevuld, dan valt de DBC uit. 'VAL3307' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.dbc D WHERE DBC_BEGINDATUM IS NULL Val3308 Als het standaard verplicht veld DBC.DBC_einddatum niet is ingevuld bij een gesloten DBC, dan valt de DBC uit. 'VAL3308' AS VALCODE,D. DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBC D WHERE DBC_EINDDATUM IS NULL OR DBC_EINDDATUM = ' ' Val3309 Als het standaard verplicht veld DBC.Zorgtraject-identificatienummer niet is ingevuld, dan valt de DBC uit. 'VAL3309' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.dbc D WHERE ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER IS NULL Val3310 Als het standaard verplicht veld OverigeDiagnose_As1_tm_As5.CL_DIAGNOSE_CODE niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'VAL3310' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.overigediagnose_as1_tm_as5 D WHERE CL_DIAGNOSE_CODE IS NULL DBC-Onderhoud Pagina 22 van 73

23 Val3311 Als het standaard verplicht veld OverigeDiagnose_As1tmAs5.DBC-identificatienummer niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en vallen alle bijbehorende DBC's uit. 'VAL3311' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.overigediagnose_as1_tm_as5 D WHERE DBC_IDENTIFICATIENUMMER IS NULL Val3329 Als het standaard verplicht veld Behandelaar.CL_BEROEP_CODE niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd. 'VAL3329' AS VALCODE,D.BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.behandelaar D WHERE CL_BEROEP_CODE IS NULL Val3337 Als het standaard verplicht veld Tijdschrijven.Activiteitcode niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'VAL3337' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.tijdschrijven D WHERE CL_ACTIVITEIT_CODE IS NULL Val3339 Als het standaard verplicht veld Tijdschrijven.Behandelaar-identificatienummer niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'VAL3339' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.tijdschrijven D WHERE BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER IS NULL DBC-Onderhoud Pagina 23 van 73

24 Val3340 Als het standaard verplicht veld Tijdschrijven.Activiteitendatum niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'VAL3340' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.tijdschrijven D WHERE TIJDSCHRIJVEN_ACTIVITEITENDATUM IS NULL Val3341 Als het standaard verplicht veld Tijdschrijven.TIJDSCHRIJVEN_DIRECTE_MINUTEN niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'VAL3341' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.tijdschrijven D WHERE TIJDSCHRIJVEN_DIRECTE_MINUTEN IS NULL Val342 Als het standaard verplicht veld Tijdschrijven.TIJDSCHRIJVEN_INDIRECTE_MINUTEN_ALG niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'VAL3342' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.tijdschrijven D WHERE TIJDSCHRIJVEN_INDIRECTE_MINUTEN_ALG IS NULL Val3343 Als het standaard verplicht veld Tijdschrijven.TIJDSCHRIJVEN_INDIRECTE_MINUTEN_REIS niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'VAL3343' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.tijdschrijven D WHERE TIJDSCHRIJVEN_INDIRECTE_MINUTEN_REIS IS NULL DBC-Onderhoud Pagina 24 van 73

25 Val3351 Als het standaard verplicht veld Verblijfsdagen.Activiteitcode niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'VAL3351' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.verblijfsdag D WHERE CL_ACTIVITEIT_CODE IS NULL Val3353 Als het standaard verplicht veld Verblijfsdagen.Aantal_dagen niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'VAL3353' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.verblijfsdag D WHERE VERBLIJFSDAG_AANTAL_DAGEN IS NULL Val3354 Als het standaard verplicht veld Verblijfsdagen.Activiteitendatum niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'VAL3354' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.verblijfsdag D WHERE VERBLIJFSDAG_ACTIVITEITENDATUM IS NULL Val3356 Als het standaard verplicht veld Zorgtraject.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en vallen de bijbehorende DBC's uit. 'VAL3356' AS VALCODE,DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.zorgtraject ZTJ JOIN DBC ON ZTJ.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER = DBC.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER WHERE PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER IS NULL DBC-Onderhoud Pagina 25 van 73

26 Val3357 Als het standaard verplicht veld Zorgtraject.ZORGTRAJECT_BEGINDATUM niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en vallen de bijbehorende DBC s uit. 'VAL3357' AS VALCODE,DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.zorgtraject ZTJ JOIN DBC ON ZTJ.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER = DBC.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER WHERE ZTJ.ZORGTRAJECT_BEGINDATUM IS NULL Val3362 Als het standaard verplicht veld DBC.CL_REDENSLUITEN_CODE niet is ingevuld bij een gesloten DBC, dan valt de DBC uit. 'VAL3362' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBC D WHERE CL_REDENSLUITEN_CODE IS NULL AND DBC_EINDDATUM IS NOT NULL AND DBC_EINDDATUM <> Val3363 Als het standaard verplicht veld DBC.CL_ZORGTYPE_CODE niet is ingevuld, dan valt de DBC uit. 'VAL3363' AS VALCODE,D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.dbc D WHERE CL_ZORGTYPE_CODE IS NULL Val3365 Als het standaard verplicht veld Patient_PATIENT_NAAM_1 niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en vallen de bijbehorende zorgtrajecten en DBC's uit. 'VAL3365' AS VALCODE,DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.patient PAT JOIN dbo.zorgtraject ZTJ ON PAT.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER = ZTJ.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER JOIN dbo.dbc ON ZTJ.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER = DBC.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER WHERE PATIENT_NAAM_1 IS NULL DBC-Onderhoud Pagina 26 van 73

27 Val3366 Als het standaard verplicht veld Patient_PATIENT_NAAMCODE_1 niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en vallen de bijbehorende zorgtrajecten en DBC's uit. 'VAL3366' AS VALCODE,DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.patient PAT JOIN dbo.zorgtraject ZTJ ON PAT.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER = ZTJ.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER JOIN dbo.dbc ON ZTJ.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER = DBC.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER WHERE PATIENT_NAAMCODE_1 IS NULL Val3367 Als het standaard verplicht veld Patiënt.PATIENT_VOORLETTERS niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en vallen de bijbehorende zorgtrajecten en DBC's uit. 'VAL3367' AS VALCODE,DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.patient PAT JOIN dbo.zorgtraject ZTJ ON PAT.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER = ZTJ.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER JOIN dbo.dbc ON ZTJ.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER = DBC.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER WHERE PATIENT_VOORLETTERS IS NULL Val3368 Als het standaard verplicht veld Patiënt.PATIENT_HUISNUMMER niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en vallen de bijbehorende zorgtrajecten en DBC's uit. 'VAL3368' AS VALCODE,DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.patient PAT JOIN dbo.zorgtraject ZTJ ON PAT.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER = ZTJ.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER JOIN dbo.dbc ON ZTJ.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER = DBC.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER WHERE PATIENT_HUISNUMMER IS NULL DBC-Onderhoud Pagina 27 van 73

28 Val3369 Als het standaard verplicht veld Patiënt.PATIENT_LANDCODE niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en vallen de bijbehorende zorgtrajecten en DBC's uit. 'VAL3369' AS VALCODE,DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.patient PAT JOIN dbo.zorgtraject ZTJ ON PAT.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER = ZTJ.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER JOIN dbo.dbc ON ZTJ.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER = DBC.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER WHERE PATIENT_LANDCODE IS NULL Val3371 Als het standaard verplicht veld Patiënt.PATIENT_GESLACHT niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en vallen de bijbehorende zorgtrajecten en DBC's uit. 'VAL3371' AS VALCODE,DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.patient PAT JOIN dbo.zorgtraject ZTJ ON PAT.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER = ZTJ.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER JOIN dbo.dbc ON ZTJ.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER = DBC.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER WHERE PATIENT_GESLACHT IS NULL Val3372 Als het standaard verplicht veld Patiënt. Geboortedatum niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en vallen de bijbehorende zorgtrajecten en DBC's uit. 'VAL3372' AS VALCODE,DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.patient PAT JOIN dbo.zorgtraject ZTJ ON PAT.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER = ZTJ.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER JOIN dbo.dbc ON ZTJ.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER = DBC.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER WHERE PATIENT_GEBOORTEDATUM IS NULL DBC-Onderhoud Pagina 28 van 73

29 Val3373 Als het standaard verplicht veld Patiënt. declarerende instelling niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en vallen de bijbehorende zorgtrajecten en DBC's uit. 'VAL3373' AS VALCODE,DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.patient PAT JOIN dbo.zorgtraject ZTJ ON PAT.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER = ZTJ.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER JOIN dbo.dbc ON ZTJ.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER = DBC.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER WHERE CL_INSTELLING_CODE IS NULL Val3374 Als het standaard verplicht veld Patiënt. locatie declarerende zorginstelling niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en vallen de bijbehorende zorgtrajecten en DBC's uit. 'VAL3374' AS VALCODE,DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM dbo.patient PAT JOIN dbo.zorgtraject ZTJ ON PAT.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER = ZTJ.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER JOIN dbo.dbc ON ZTJ.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER = DBC.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER WHERE LOCATIE_CODE IS NULL Val3385 Als het standaard verplicht veld Verrichting.aantal verrichtingen niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'VAL3385' AS VALCODE FROM DBO.VERRICHTING D WHERE D.VERRICHTING_AANTAL IS NULL Val3386 Als het standaard verplicht veld Verrichting.Activiteitendatum niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBC uit. 'VAL3386' AS VALCODE FROM DBO.VERRICHTING D WHERE D.VERRICHTING_ACTIVITEITENDATUM IS NULL DBC-Onderhoud Pagina 29 van 73

30 Val3387 Als het standaard verplicht veld Verrichting.CL_ACTIVITEIT_CODE niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'VAL3387' AS VALCODE FROM DBO.VERRICHTING D WHERE D.CL_ACTIVITEIT_CODE IS NULL Val3388 Als het standaard verplicht veld Verrichting.DBC-identificatienummer niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en vallen alle bijbehorende DBC's uit. 'VAL3388' AS VALCODE, D.VERRICHTING_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBO.VERRICHTING D WHERE D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER IS NULL Val3389 Als het standaard verplicht veld Verblijfsdag.DBC-identificatienummer niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en vallen alle DBC's uit. 'VAL3389' AS VALCODE, D.VERBLIJFSDAG_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBO.VERBLIJFSDAG D WHERE D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER IS NULL Val3390 Als het standaard verplicht veld Tijdschrijven.DBC-identificatienummer niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en vallen alle DBC's uit. 'VAL3390' AS VALCODE, D.TIJDSCHRIJVEN_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBO.TIJDSCHRIJVEN D WHERE D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER IS NULL DBC-Onderhoud Pagina 30 van 73

31 Val3391 Als het standaard verplicht veld Dagbesteding.DBC-identificatienummer niet is ingevuld, dan wordt het record afgekeurd en vallen alle DBC's uit. 'VAL3391' AS VALCODE, D.DAGBESTEDING_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBO.DAGBESTEDING D WHERE D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER IS NULL DBC-Onderhoud Pagina 31 van 73

32 4.4 Val6600 t/m val6697 Val6600 Als een DBC het initiële zorgtype Inbewaringstelling heeft en er is geen activiteit geregistreerd door een beroep uit het beroepencluster Medische Beroepen, dan valt de DBC uit. /* INITIEEL ZORGTYPE IBS HEEFT ACTIVITEITEN UIT BEROEPENCLUSTER MEDISCHE BEROEPEN */ WITH DBC_AGGR_CTE DBC_IDENTIFICATIENUMMER,TSAANTALACT AS SELECT T.DBC_IDENTIFICATIENUMMER, COUNTTIJDSCHRIJVEN_IDENTIFICATIENUMMER AS TSAANTALACT FROM TIJDSCHRIJVEN T INNER JOIN DBC D ON D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER=T.DBC_IDENTIFICATIENUMMER INNER JOIN BEHANDELAAR P ON P.BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER = T.BEHANDELAAR_IDENTIFICATIENUMMER INNER JOIN CL_BEROEP CL ON CL.CL_BEROEP_CODE = P.CL_BEROEP_CODE AND CL.CL_BEROEP_CODE LIKE 'MB.%' AND D.DBC_BEGINDATUM BETWEEN CL.CL_BEROEP_BEGINDATUM AND CL.CL_BEROEP_EINDDATUM GROUP BY T.DBC_IDENTIFICATIENUMMER 'VAL6600' AS VALCODE FROM DBC D LEFT OUTER JOIN DBC_AGGR_CTE ON DBC_AGGR_CTE.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER INNER JOIN CL_ZORGTYPE CLZ ON CLZ.CL_ZORGTYPE_CODE = D.CL_ZORGTYPE_CODE AND CLZ.CL_ZORGTYPE_CODE = '111' AND D.DBC_BEGINDATUM BETWEEN CLZ.CL_ZORGTYPE_BEGINDATUM AND CLZ.CL_ZORGTYPE_EINDDATUM WHERE ISNULLDBC_AGGR_CTE.TSAANTALACT,0 = 0 DBC-Onderhoud Pagina 32 van 73

33 Val6601 Als bij een DBC alleen activiteit verblijf zonder overnachting alle codes binnen act_8.x.6 zijn geregistreerd of als deze in combinatie voorkomt met pré-intake act_1 en/of Algemeen indirecte tijd act_7* en/of Ondersteunende begeleidingscontacten act_4.2* en/of Dagbesteding act_9*, dan valt de DBC uit. DBC-Onderhoud Pagina 33 van 73

34 Val6606 Als een DBC het initiële zorgtype Inbewaringstelling heeft en er zijn geen verblijfsdagen uit categorie 1 t/m 5 geregistreerd, dan valt de DBC uit. 'VAL6601' AS VALCODE, DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBC DBC LEFT OUTER JOIN SELECT D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER,ISNULLCOUNTD.DBC_IDENTIFICATIENUMMER,0 AS TOTAL FROM DBC D INNER JOIN dbo.verblijfsdag T ON T.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER INNER JOIN DBO.CL_ACTIVITEIT CLT ON CLT.CL_ACTIVITEIT_CODE = T.CL_ACTIVITEIT_CODE AND T.VERBLIJFSDAG_ACTIVITEITENDATUM BETWEEN CL_ACTIVITEIT_BEGINDATUM AND CL_ACTIVITEIT_EINDDATUM WHERE CLT.CL_ACTIVITEIT_CODE LIKE 'ACT[_]8.%.6' GROUP BY D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER MUSTHAVE ON MUSTHAVE.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER LEFT OUTER JOIN SELECT DBC_IDENTIFICATIENUMMER, MAX TOTAL AS TOTAL FROM SELECT D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER, Count* AS TOTAL FROM DBC AS D INNER JOIN DBO.VERBLIJFSDAG AS VBD ON VBD.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER INNER JOIN DBO.CL_ACTIVITEIT AS CLT ON CLT.CL_ACTIVITEIT_CODE = VBD.CL_ACTIVITEIT_CODE AND VBD.VERBLIJFSDAG_ACTIVITEITENDATUM BETWEEN CL_ACTIVITEIT_BEGINDATUM AND CL_ACTIVITEIT_EINDDATUM WHERE CLT.CL_ACTIVITEIT_CODE NOT LIKE 'ACT_9%' AND CLT.CL_ACTIVITEIT_CODE NOT LIKE 'ACT_1' -- geen 1% ivm act_10 AND CLT.CL_ACTIVITEIT_CODE NOT LIKE 'ACT_7%' AND CLT.CL_ACTIVITEIT_CODE NOT LIKE 'ACT_4.2%' AND CLT.CL_ACTIVITEIT_CODE NOT LIKE 'ACT[_]8.%.6' GROUP BY D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER UNION ALL SELECT D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER, Count* AS TOTAL FROM DBC AS D INNER JOIN DBO.DAGBESTEDING AS DBS ON DBS.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER INNER JOIN DBO.CL_ACTIVITEIT AS CLT ON CLT.CL_ACTIVITEIT_CODE = DBS.CL_ACTIVITEIT_CODE AND DBS.DAGBESTEDING_ACTIVITEITENDATUM BETWEEN CL_ACTIVITEIT_BEGINDATUM AND CL_ACTIVITEIT_EINDDATUM WHERE CLT.CL_ACTIVITEIT_CODE NOT LIKE 'ACT_9%' AND CLT.CL_ACTIVITEIT_CODE NOT LIKE 'ACT_1' -- geen 1% ivm act_10 AND CLT.CL_ACTIVITEIT_CODE NOT LIKE 'ACT_7%' AND CLT.CL_ACTIVITEIT_CODE NOT LIKE 'ACT_4.2%' AND CLT.CL_ACTIVITEIT_CODE NOT LIKE 'ACT[_]8.%.6' GROUP BY D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER UNION ALL SELECT D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER, Count* AS TOTAL FROM DBC AS D INNER JOIN DBO.TIJDSCHRIJVEN AS T ON T.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER INNER JOIN DBO.CL_ACTIVITEIT AS CLT ON CLT.CL_ACTIVITEIT_CODE = T.CL_ACTIVITEIT_CODE AND T.TIJDSCHRIJVEN_ACTIVITEITENDATUM BETWEEN CL_ACTIVITEIT_BEGINDATUM AND CL_ACTIVITEIT_EINDDATUM WHERE CLT.CL_ACTIVITEIT_CODE NOT LIKE 'ACT_9%' AND CLT.CL_ACTIVITEIT_CODE NOT LIKE 'ACT_1' -- geen 1% ivm act_10 AND CLT.CL_ACTIVITEIT_CODE NOT LIKE 'ACT_7%' AND CLT.CL_ACTIVITEIT_CODE NOT LIKE 'ACT_4.2%' AND CLT.CL_ACTIVITEIT_CODE NOT LIKE 'ACT[_]8.%.6' GROUP BY D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER AS DQ GROUP BY DBC_IDENTIFICATIENUMMER OTHER ON OTHER.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = DBC.DBC_IDENTIFICATIENUMMER WHERE MUSTHAVE.TOTAL >= 1 AND MUSTHAVE.DBC_IDENTIFICATIENUMMER IS NOT NULL AND OTHER.TOTAL = 0 OR OTHER.TOTAL IS NULL DBC-Onderhoud Pagina 34 van 73

35 'VAL6606' AS VALCODE FROM DBC D LEFT OUTER JOIN SELECT VBD.DBC_IDENTIFICATIENUMMER, COUNTVERBLIJFSDAG_IDENTIFICATIENUMMER AS VBDAANTALACT FROM VERBLIJFSDAG VBD INNER JOIN CL_ACTIVITEIT CLA ON CLA.CL_ACTIVITEIT_CODE= VBD.CL_ACTIVITEIT_CODE AND VBD.VERBLIJFSDAG_ACTIVITEITENDATUM BETWEEN CLA.CL_ACTIVITEIT_BEGINDATUM AND CLA.CL_ACTIVITEIT_EINDDATUM AND CLA.CL_ACTIVITEIT_CODE LIKE 'ACT[_]8.%' AND CLA.CL_ACTIVITEIT_CODE NOT LIKE 'ACT[_]8.%.6' GROUP BY VBD.DBC_IDENTIFICATIENUMMER AGGR ON AGGR.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER INNER JOIN CL_ZORGTYPE CLZ ON CLZ.CL_ZORGTYPE_CODE = D.CL_ZORGTYPE_CODE AND CLZ.CL_ZORGTYPE_CODE = '111' AND D.DBC_BEGINDATUM BETWEEN CLZ.CL_ZORGTYPE_BEGINDATUM AND CLZ.CL_ZORGTYPE_EINDDATUM WHERE ISNULLAGGR.VBDAANTALACT,0 = 0 Val6607 Als een DBC het initiële of vervolg zorgtype Ondertoezichtstelling heeft en de patiënt op het moment dat de DBC wordt geopend 18 jaar of ouder is, dan valt de DBC uit. 'VAL6607' AS VALCODE FROM DBC D JOIN ZORGTRAJECT Z ON Z.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER = D.ZORGTRAJECT_IDENTIFICATIENUMMER JOIN PATIENT P ON P.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER = Z.PATIENT_IDENTIFICATIENUMMER INNER JOIN CL_ZORGTYPE CLZ ON CLZ.CL_ZORGTYPE_CODE = D.CL_ZORGTYPE_CODE AND CLZ.CL_ZORGTYPE_CODE IN '115','210' AND D.DBC_BEGINDATUM BETWEEN CLZ.CL_ZORGTYPE_BEGINDATUM AND CLZ.CL_ZORGTYPE_EINDDATUM WHERE /* OOK FOUT LATEN GAAN WANNEER LEEFTIJD NIET WORDT GEGEVEN */ DATEADDYEAR, 18, ISNULLPATIENT_GEBOORTEDATUM, GETDATE + CASE WHEN MONTHISNULLPATIENT_GEBOORTEDATUM, GETDATE = 2 AND DAYISNULLPATIENT_GEBOORTEDATUM, GETDATE = 29 THEN 1 ELSE 0 END > DBC_BEGINDATUM DBC-Onderhoud Pagina 35 van 73

36 Val6608 Als een DBC het initiële zorgtype Eenmalig spoedeisend consult/crisisinterventie heeft en er zijn verblijfsdagen uit categorie 1 t/m 6 geregistreerd, dan valt de DBC uit. 'VAL6608' AS VALCODE FROM DBC D INNER JOIN SELECT VBD.DBC_IDENTIFICATIENUMMER, COUNTVERBLIJFSDAG_IDENTIFICATIENUMMER AS VBDAANTAL FROM VERBLIJFSDAG VBD INNER JOIN CL_ACTIVITEIT CLA ON CLA.CL_ACTIVITEIT_CODE= VBD.CL_ACTIVITEIT_CODE AND VBD.VERBLIJFSDAG_ACTIVITEITENDATUM BETWEEN CLA.CL_ACTIVITEIT_BEGINDATUM AND CLA.CL_ACTIVITEIT_EINDDATUM AND CLA.CL_ACTIVITEIT_CODE LIKE 'ACT[_]8.%' GROUP BY VBD.DBC_IDENTIFICATIENUMMER A ON A.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER INNER JOIN CL_ZORGTYPE CLZ ON CLZ.CL_ZORGTYPE_CODE = D.CL_ZORGTYPE_CODE AND D.CL_ZORGTYPE_CODE ='102' AND D.DBC_BEGINDATUM BETWEEN CLZ.CL_ZORGTYPE_BEGINDATUM AND CLZ.CL_ZORGTYPE_EINDDATUM WHERE ISNULLA.VBDAANTAL,0 > 0 Val6610 Als bij een DBC dagbestedingsactiviteiten worden geregistreerd en het aantal geregistreerde uren 0 is, dan wordt het record afgekeurd en valt de bijbehorende DBC uit. 'VAL6610' AS VALCODE FROM DAGBESTEDING D WHERE ISNULLD.DAGBESTEDING_AANTAL_UUR,0 <= 0 DBC-Onderhoud Pagina 36 van 73

37 Val6611 Als een DBC gesloten is en er is een tijdschrijfactiviteit, dagbesteding, verblijfsdag of verrichting geregistreerd met een registratiedatum na de sluitdatum van de DBC of voor de opendatum van de DBC, dan valt de DBC uit. with cte_tsdbc_identificatienummer as D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBC D INNER JOIN TIJDSCHRIJVEN TS ON D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = TS.DBC_IDENTIFICATIENUMMER WHERE TIJDSCHRIJVEN_ACTIVITEITENDATUM > DBC_EINDDATUM OR TIJDSCHRIJVEN_ACTIVITEITENDATUM < DBC_BEGINDATUM,cte_vbdDBC_IDENTIFICATIENUMMER as D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBC D INNER JOIN VERBLIJFSDAG VBD ON D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = VBD.DBC_IDENTIFICATIENUMMER WHERE VBD.VERBLIJFSDAG_ACTIVITEITENDATUM > DBC_EINDDATUM OR VBD.VERBLIJFSDAG_ACTIVITEITENDATUM < DBC_BEGINDATUM,cte_DBSDBC_IDENTIFICATIENUMMER as D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBC D INNER JOIN DAGBESTEDING DBS ON D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = DBS.DBC_IDENTIFICATIENUMMER WHERE DAGBESTEDING_ACTIVITEITENDATUM > DBC_EINDDATUM OR DAGBESTEDING_ACTIVITEITENDATUM < DBC_BEGINDATUM,cte_verDBC_IDENTIFICATIENUMMER as D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM DBC D INNER JOIN VERRICHTING VER ON D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = VER.DBC_IDENTIFICATIENUMMER WHERE VERRICHTING_ACTIVITEITENDATUM > DBC_EINDDATUM OR VERRICHTING_ACTIVITEITENDATUM < DBC_BEGINDATUM 'VAL6611' AS VALCODE FROM select DBC_IDENTIFICATIENUMMER from cte_ts union select DBC_IDENTIFICATIENUMMER from cte_vbd union select DBC_IDENTIFICATIENUMMER from cte_dbs union select DBC_IDENTIFICATIENUMMER from cte_ver D DBC-Onderhoud Pagina 37 van 73

38 Val6612 Als een DBC gesloten is en de looptijd van de DBC was langer dan 365 dagen of de sluitdatum ligt voor de opendatum, dan valt de DBC uit. 'val6612' AS VALCODE FROM DBO.DBC D WHERE DATEADDday, 365, D.DBC_BEGINDATUM < ISNULLD.DBC_EINDDATUM, GETDATE OR D.DBC_EINDDATUM < D.DBC_BEGINDATUM Val6614 Als een DBC gesloten is en de DBC heeft een start- of sluitdatum die in de toekomst ligt, dan valt de DBC uit. 'VAL6614' AS VALCODE FROM DBC D WHERE DBC_BEGINDATUM > GETDATE OR D.DBC_EINDDATUM > GETDATE Val6617 Als een DBC gesloten is en er is niet minimaal een activiteit tijdschrijfactiviteit, dagbesteding, verblijfsdag of verrichting op de DBC geregistreerd, dan valt de DBC uit. 'VAL6617' AS VALCODE FROM DBC D WHERE DBC_EINDDATUM IS NOT NULL AND DBC_IDENTIFICATIENUMMER NOT IN DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM TIJDSCHRIJVEN ACT WHERE D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = ACT.DBC_IDENTIFICATIENUMMER AND DBC_IDENTIFICATIENUMMER NOT IN DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM VERBLIJFSDAG ACT WHERE D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = ACT.DBC_IDENTIFICATIENUMMER AND DBC_IDENTIFICATIENUMMER NOT IN DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM DAGBESTEDING ACT WHERE D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = ACT.DBC_IDENTIFICATIENUMMER AND DBC_IDENTIFICATIENUMMER NOT IN DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM VERRICHTING ACT WHERE D.DBC_IDENTIFICATIENUMMER = ACT.DBC_IDENTIFICATIENUMMER DBC-Onderhoud Pagina 38 van 73

39 Val6618 Als u bij een gesloten DBC de typeringselementen zorgtype en afsluitreden niet registreert, dan valt de DBC uit. 'VAL6618' AS VALCODE FROM DBC D LEFT OUTER JOIN CL_ZORGTYPE CLZT ON D.CL_ZORGTYPE_CODE = CLZT.CL_ZORGTYPE_CODE LEFT OUTER JOIN CL_REDENSLUITEN CLRS ON D.CL_REDENSLUITEN_CODE = CLRS.CL_REDENSLUITEN_CODE WHERE DBC_EINDDATUM IS NOT NULL AND D.CL_REDENSLUITEN_CODE IS NULL OR CLZT.CL_ZORGTYPE_CODE IS NULL OR D.CL_REDENSLUITEN_CODE IS NULL OR CLRS.CL_REDENSLUITEN_CODE IS NULL Val 6619 Als een DBC gesloten is en er is naast de primaire diagnose niet op de overige assen van de DSM IV een geldige diagnose geregistreerd, dan valt de DBC uit. Uitzondering: bij sluitreden pre-intake/intake/diagnostiek hoeft de diagnose op As 1-5 van de DSMIV niet ingevuld te worden. Tweede uitzondering: bij kinderen jonger dan 4 jaar hoeft de As 5 van de DSMIV niet ingevuld te worden. DBC-Onderhoud Pagina 39 van 73

40 'VAL6619' AS VALCODE, dbc.dbc_identificatienummer FROM DBC dbc WHERE dbc.dbc_einddatum IS NOT NULL AND dbc.cl_redensluiten_code <> '5' AND dbc.dbc_identificatienummer NOT IN dia.dbc_identificatienummer FROM dbo.overigediagnose_as1_tm_as5 dia JOIN CL_DIAGNOSE ref_dia ON dia.cl_diagnose_code = ref_dia.cl_diagnose_code WHERE ref_dia.cl_diagnose_as = '1' UNION dbc.dbc_identificatienummer FROM dbo.zorgtraject ztj JOIN DBC dbc ON ztj.zorgtraject_identificatienummer = dbc.zorgtraject_identificatienummer JOIN CL_DIAGNOSE ref_dia ON ztj.cl_diagnose_code = ref_dia.cl_diagnose_code WHERE ref_dia.cl_diagnose_as = '1' OR dbc.dbc_identificatienummer NOT IN dia.dbc_identificatienummer FROM dbo.overigediagnose_as1_tm_as5 dia JOIN CL_DIAGNOSE ref_dia ON dia.cl_diagnose_code = ref_dia.cl_diagnose_code WHERE ref_dia.cl_diagnose_as = '2' UNION dbc.dbc_identificatienummer FROM dbo.zorgtraject ztj JOIN DBC dbc ON ztj.zorgtraject_identificatienummer = dbc.zorgtraject_identificatienummer JOIN CL_DIAGNOSE ref_dia ON ztj.cl_diagnose_code = ref_dia.cl_diagnose_code WHERE ref_dia.cl_diagnose_as = '2' OR dbc.dbc_identificatienummer NOT IN dia.dbc_identificatienummer FROM dbo.overigediagnose_as1_tm_as5 dia JOIN CL_DIAGNOSE ref_dia ON dia.cl_diagnose_code = ref_dia.cl_diagnose_code WHERE ref_dia.cl_diagnose_as = '3' OR dbc.dbc_identificatienummer NOT IN dia.dbc_identificatienummer FROM dbo.overigediagnose_as1_tm_as5 dia JOIN CL_DIAGNOSE ref_dia ON dia.cl_diagnose_code = ref_dia.cl_diagnose_code WHERE ref_dia.cl_diagnose_as = '4' OR dbc.dbc_identificatienummer NOT IN SELECT DBC_IDENTIFICATIENUMMER FROM SELECT dia.dbc_identificatienummer, LEFTdia.CL_DIAGNOSE_CODE, 7 AS diagnosecode FROM dbo.overigediagnose_as1_tm_as5 dia JOIN CL_DIAGNOSE ref_dia ON dia.cl_diagnose_code = ref_dia.cl_diagnose_code WHERE ref_dia.cl_diagnose_as = '5' GROUP BY dia.dbc_identificatienummer, LEFTdia.CL_DIAGNOSE_CODE, 7 diagnoses GROUP BY DBC_IDENTIFICATIENUMMER HAVING COUNT* = 3 UNION dbc.dbc_identificatienummer FROM DBC dbc JOIN ZORGTRAJECT ztj ON dbc.zorgtraject_identificatienummer = ztj.zorgtraject_identificatienummer JOIN PATIENT pat ON ztj.patient_identificatienummer = pat.patient_identificatienummer WHERE DATEDIFF dd, pat.patient_geboortedatum, dbc.dbc_begindatum < dagen is 4 jaar + 1 schrikkeldag DBC-Onderhoud Pagina 40 van 73

Toelichting op de Limitatieve lijst Machtigingen. Versie

Toelichting op de Limitatieve lijst Machtigingen. Versie Toelichting op de Limitatieve lijst Machtigingen Versie 20140501 Ingangsdatum 1 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel...

Nadere informatie

Hashcode Samenstelling Grouper

Hashcode Samenstelling Grouper Hashcode Samenstelling Grouper Vanaf softwareversie 7.0 Versie 20141223 va 07 00 23 december 2014 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Bepaling van de hashcode voor dure geneesmiddelen, OZP en IC... 3 1.2

Nadere informatie

JEUGD-GGZ NAAR GEMEENTEN: AFSLUITING DBC S GGZ

JEUGD-GGZ NAAR GEMEENTEN: AFSLUITING DBC S GGZ Factsheet JEUGD-GGZ NAAR GEMEENTEN: AFSLUITING DBC S GGZ Hoe om te gaan met de overloopsituaties die ontstaan in lopende DBC s door de overheveling van de jeugd-ggz naar gemeenten? Om u op deze en andere

Nadere informatie

Zelftest SQL Workshop

Zelftest SQL Workshop Zelftest SQL Workshop Document: n0087test.fm 25/06/2014 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST SQL WORKSHOP Handleiding Deze test

Nadere informatie

SQL is opgebouwd rond een basisinstructie waaraan één of meerdere componenten worden toegevoegd.

SQL is opgebouwd rond een basisinstructie waaraan één of meerdere componenten worden toegevoegd. BASISINSTRUCTIES SQL SQL : Structured Query Language is een taal gericht op het ondervragen van een relationele database en die aan veel klassieke databasemanagementsystemen kan worden gekoppeld. SQL is

Nadere informatie

Wijzigingen Universe OSIRIS Manager versie 6.14.1/02 augustus 2014

Wijzigingen Universe OSIRIS Manager versie 6.14.1/02 augustus 2014 Inhoud Inleiding...2 Toelichting extra functionaliteit in release 6.14.1/02...2 Bepalen toetsdatum...2 Wens uitbereiding OSMAN universe met historie geldend resultaat...2 Wens 1: Een class met de historische

Nadere informatie

1. Inleiding... 2 1.1. Inleiding SQL... 3 1.1.1. Inleiding... 3 1.1.2. Database, databaseserver en databasetaal... 4 1.1.3. Het relationele model...

1. Inleiding... 2 1.1. Inleiding SQL... 3 1.1.1. Inleiding... 3 1.1.2. Database, databaseserver en databasetaal... 4 1.1.3. Het relationele model... 1. Inleiding... 2 1.1. Inleiding SQL... 3 1.1.1. Inleiding... 3 1.1.2. Database, databaseserver en databasetaal... 4 1.1.3. Het relationele model... 4 1.1.4. Wat is SQL?... 6 1.1.5. Verschillende categorieên

Nadere informatie

Klik op één van de vragen hieronder om het antwoord te zien. U kunt in dit document ook met Ctrl-F naar trefwoorden zoeken.

Klik op één van de vragen hieronder om het antwoord te zien. U kunt in dit document ook met Ctrl-F naar trefwoorden zoeken. FAQs LBZ Dit document bevat een aantal veel gestelde vragen (FAQs, frequently asked questions) betreffende de LBZ. Deze vragenlijst wordt regelmatig bijgewerkt. Als u dit document bewaard heeft raden we

Nadere informatie

Toelichting productstructuur DBC GGZ RG12

Toelichting productstructuur DBC GGZ RG12 Toelichting productstructuur DBC GGZ RG12 Versie 20111201 Ingangsdatum: 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld...3 1.2 Welke informatie is er in dit document

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over DOT

Veelgestelde vragen over DOT Veelgestelde vragen over DOT Openen Mag bij een faxverwijzing alvast een zorgtraject door het secretariaat geopend worden? Kan in DOT in een vervolgtraject (met zorgtype=21) ook een klinische episode worden

Nadere informatie

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie RG13a

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie RG13a Spelregels DBC-registratie ggz Versie RG13a 1 januari 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 DBC-systematiek... 5 1.1 Bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg... 5 1.2 DBC-systematiek... 6 1.3 Stappen

Nadere informatie

Computerclub Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw www.vji.be

Computerclub Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw www.vji.be Voorbeelden en oefeningen SQL 1 Computerclub Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw www.vji.be Voorbeelden en oefeningen bij demo SQL Voorbeelden en oefeningen Stefan Cruysberghs www.scip.be Februari 2003

Nadere informatie

Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C

Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C Betreft: Wijzigingen Spelregels DB(B)C per 1 nuari 2011 Datum: 17 augustus 2010 1. Inleiding De Spelregels DB(B)C-registratie voor de forensische

Nadere informatie

Beschrijving downloads Open DIS-data

Beschrijving downloads Open DIS-data Beschrijving downloads Open DIS-data augustus 2015 Inhoud 1. Introductie 4 1.1 Overzicht tabellen 4 1.2 Disclaimer 4 1.3 Documenthistorie 4 2. Beschrijving tabellen 5 2.1 DBC-zorgproducten per jaar, specialisme,

Nadere informatie

Inkoopgids Forensische Zorg

Inkoopgids Forensische Zorg Inkoopgids Forensische Zorg 2015 Versie 1.0 1 december 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Waarom deze inkoopgids... 4 1.2 Gebruikte data en de bewerking daarvan... 4 1.3 Indeling zorgprofielen in

Nadere informatie

SQL & Relationele datamodellen in interactieve media

SQL & Relationele datamodellen in interactieve media SQL & Relationele datamodellen in interactieve media HVA-CMD-V1-datamodelleren oefeningen deel 1: SQL 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 Selecties uit een enkelvoudige datatabel... 3 Selecties uit een meerdere

Nadere informatie

Handleiding RZ15b. Versie 20141113

Handleiding RZ15b. Versie 20141113 Handleiding RZ15b Versie 20141113 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitlevering RZ15b... 4 3 Inhoud release... 5 3.1 Soorten wijzigingen... 5 3.2 Informatieproducten RZ15a gelden

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/12/20

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/12/20 Release Notes Afdrukdatum: 2011/12/20 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Het DBC-proces kent belangrijke processtappen:

Het DBC-proces kent belangrijke processtappen: Inhoudsopgave Het DBC-proces... 2 DBC en PlanCare Dossier... 3 Inrichten Activiteiten- en verrichtingenlijst... 4 Invoeren DBC Kostprijzen en verrekenpercentage... 5 Uurtarief/Kostprijs verblijfsdag en

Nadere informatie

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie 20120907

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie 20120907 Spelregels DBC-registratie ggz Versie 20120907 1 januari 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 DBC-systematiek... 5 1.1 Bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg... 5 1.2 DBC-systematiek... 6 1.3 Stappen

Nadere informatie

DATAMODEL SQL. Middelbare School. Versie 1.0 Datum 30 oktober 2010 Auteur Mark Nuyens, studentnummer: 500625333 Groep TDI 1

DATAMODEL SQL. Middelbare School. Versie 1.0 Datum 30 oktober 2010 Auteur Mark Nuyens, studentnummer: 500625333 Groep TDI 1 DATAMODEL SQL Middelbare School Versie 1.0 Datum 30 oktober 2010 Auteur Mark Nuyens, studentnummer: 500625333 Groep TDI 1 INHOUDSOPGAVE 1. Informatiedomein 3 1.1 Informatiedomein 3 1.2 Toepassingen 3 2.

Nadere informatie

Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden

Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden GGZ verslagjaar 2014 Significant Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld +31 342 40 52 40 KvK 3908 1506 info@significant.nl www.significant.nl GGZ Barneveld,

Nadere informatie

Spelregels RG12a DBC-registratie ggz

Spelregels RG12a DBC-registratie ggz Spelregels RG12a DBC-registratie ggz Versie 20110901 Ingangsdatum : 1 januari 2012 20120101 20120101 SPELREGELS GGZ V20110901 Inhoudsopgave 1 Het typeren van de DBC... 4 1.1 Wie typeert de DBC?... 4 1.2

Nadere informatie

6. Uitzonderingen in geval van privacybezwaren p. 22. 14. Bijlage III Feitelijke classificatie DSM-IV-TR p. 38

6. Uitzonderingen in geval van privacybezwaren p. 22. 14. Bijlage III Feitelijke classificatie DSM-IV-TR p. 38 NADERE REGEL Gespecialiseerde GGZ Ingevolge artikel 27, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied

Nadere informatie

Structured Query Language (SQL)

Structured Query Language (SQL) Structured Query Language (SQL) Huub de Beer Eindhoven, 4 juni 2011 Database: in essentie 0 of meer tabellen elke tabel nul of meer kolommen (of velden) elke tabel nul of meer unieke rijen elke query werkt

Nadere informatie

Bijlage 1: Activiteiten- en verrichtingenlijst 11

Bijlage 1: Activiteiten- en verrichtingenlijst 11 Mag? Bijlage 1: en- en verrichtingenlijst 11 DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING 1 Pre-intake 2 Diagnostiek Tijdschrijven Nee 2.1 Intake & screening 2.2 Verwerven informatie van eerdere behandelaars 2.3 Anamnese

Nadere informatie

14-07-03. Bijeenkomst leveranciers

14-07-03. Bijeenkomst leveranciers 14-07-03 Bijeenkomst leveranciers Agenda Waar staan we? We vragen het aan BRaM Aanlevering via DIS MDS wijzigingen Vragen 2 3 Respons bekijken in BRaM 1 2 3 4 4 BRaM data waar we staan 5 Effect en beheer

Nadere informatie

Inkoopgids fz 2014. DBBC's ambulant, klinisch en TBS dwang. Versie 1.0 definitief

Inkoopgids fz 2014. DBBC's ambulant, klinisch en TBS dwang. Versie 1.0 definitief Inkoopgids fz 2014 DBBC's ambulant, klinisch en TBS dwang Versie 1.0 definitief 13 september 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wijzigingen Productstructuur 2014... 5 1.1.1 Indirecte tijd... 5 1.1.2

Nadere informatie

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie 20130913

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie 20130913 Spelregels DBC-registratie ggz Versie 20130913 1 januari 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 DBC-systematiek... 5 1.1 Bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg... 5 1.2 DBC-systematiek... 6 1.3 Stappen

Nadere informatie

Medical Intelligence in de praktijk

Medical Intelligence in de praktijk Medical Intelligence in de praktijk Een kijkje in de MI straat in het UMCU Aafke Jongsma & Michiel Vuurboom Visie Het uitwisselen van oplossingen en ervaringen ten behoeve van het verzamelen en ontsluiten

Nadere informatie

Verantwoording data-analyses

Verantwoording data-analyses Verantwoording data-analyses In het kader van werkgroep Zorgvraagzwaarte 2012/2013 Versie: definitief 1.0 Inhoudsopgave 1 Verantwoording data-analyses... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Onderzoeksobject... 4

Nadere informatie

Wijzigingen Universe OSIRIS Manager versie 5.12.1/01 mei 2012

Wijzigingen Universe OSIRIS Manager versie 5.12.1/01 mei 2012 Inleiding Dit document beschrijft de wijzigingen in de Universe osman release 5.12.1/01 in vergelijking met release 5.11.2/01. Een aantal wijzigingen heeft betrekking op melding 21550 van TUD en melding

Nadere informatie

Zelftest SQL. Document: n0453test.fm 19/04/2012. ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium

Zelftest SQL. Document: n0453test.fm 19/04/2012. ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium Zelftest SQL Document: n0453test.fm 19/04/2012 ABIS Training & Consulting P.. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CNSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST SQL Korte handleiding Deze test heeft als bedoeling

Nadere informatie

Les 2 Eenvoudige queries

Les 2 Eenvoudige queries Les 2 Eenvoudige queries XAMP Apache server ( http ) mysql server PHP myadmin IAM SQL oefeningen Database phpmyadmin Import : sql_producten.sql, sql_winkel.sql, sql_festival.sql SAMS SQL in 10 minuten

Nadere informatie

DBMS. DataBase Management System. Op dit moment gebruiken bijna alle DBMS'en het relationele model. Deze worden RDBMS'en genoemd.

DBMS. DataBase Management System. Op dit moment gebruiken bijna alle DBMS'en het relationele model. Deze worden RDBMS'en genoemd. SQL Inleiding relationele databases DBMS DataBase Management System!hiërarchische databases.!netwerk databases.!relationele databases.!semantische databases.!object oriënted databases. Relationele databases

Nadere informatie

Toelichting Grouper-update. Versie 5.0.0

Toelichting Grouper-update. Versie 5.0.0 Toelichting Grouper-update Versie 5.0.0 27 september 2012 Voorwoord Voor u ligt het document Toelichting Grouper Update. Bij iedere software-update en/of tabeluitlevering van de grouper wordt u geïnformeerd

Nadere informatie

Uitwerking substitutiebomen ten behoeve van substitutiemodel generalistische basis GGZ

Uitwerking substitutiebomen ten behoeve van substitutiemodel generalistische basis GGZ Uitwerking substitutiebomen ten behoeve van substitutiemodel generalistische basis GGZ In opdracht van Ministerie van VWS juli 2013 Stap 1 Stap 1: Substitutie per behandeling Op de volgende pagina s volgen

Nadere informatie

6. Uitzonderingen in geval van privacybezwaren p. 20. 14. Bijlage III Feitelijke classificatie DSM-IV-TR p. 35

6. Uitzonderingen in geval van privacybezwaren p. 20. 14. Bijlage III Feitelijke classificatie DSM-IV-TR p. 35 NADERE REGEL Gespecialiseerde GGZ Ingevolge artikel 27, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied

Nadere informatie

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling BELEIDSREGEL CI-949 Bijlage 8 bij A/06/177 Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel

Nadere informatie

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg Welkom bij de Mauritsklinieken. Om u vooraf zo volledig mogelijk te informeren over de kosten en procedures van het zorgtraject dat u bij de Mauritsklinieken doorloopt, hebben wij voor u een overzicht

Nadere informatie

1. Inleiding 1.1 Reikwijdte p. 2 1.2 Doel van de regeling p. 2 1.3 Begripsbepalingen p. 2 1.4 Opbouw regeling p. 5

1. Inleiding 1.1 Reikwijdte p. 2 1.2 Doel van de regeling p. 2 1.3 Begripsbepalingen p. 2 1.4 Opbouw regeling p. 5 NADERE REGEL Gespecialiseerde GGZ Ingevolge artikel 27, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/03/19

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/03/19 Release Notes Afdrukdatum: 2010/03/19 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas

Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas Versie 05-03-15 1. Inleiding Deze instructie is bedoeld voor zorgverleners om declaraties in te dienen bij de gemeente Horst aan de Maas. Het

Nadere informatie

Sparse columns in SQL server 2008

Sparse columns in SQL server 2008 Sparse columns in SQL server 2008 Object persistentie eenvoudig gemaakt Bert Dingemans, e-mail : info@dla-os.nl www : http:// 1 Content SPARSE COLUMNS IN SQL SERVER 2008... 1 OBJECT PERSISTENTIE EENVOUDIG

Nadere informatie

Spelregels DBC-registratie GGZ. Versie 20101221 Ingangsdatum : 1 januari 2011

Spelregels DBC-registratie GGZ. Versie 20101221 Ingangsdatum : 1 januari 2011 Spelregels DBC-registratie GGZ Versie 20101221 Ingangsdatum : 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1 Het typeren van de DBC... 4 1.1 Wie typeert de DBC?... 4 1.2 Wanneer een DBC typeren?... 4 1.3 Wat registeren

Nadere informatie

Databank - Basis 1. Inhoud. Computervaardigheden en Programmatie. Hoofdstuk 4 Databank - Basis. Terminologie. Navigeren door een Venster

Databank - Basis 1. Inhoud. Computervaardigheden en Programmatie. Hoofdstuk 4 Databank - Basis. Terminologie. Navigeren door een Venster 4. 4. Inhoud rste BAC Toegepaste Biologische Wetenschappen Hoofdstuk 4 Databank Terminologie, Navigeren, Importeren Tabellen Records/Velden manipuleren Queries (Vragen) [Ook in SQL] sorteren filter volgens

Nadere informatie

SQL manipulatietaal. We kunnen er data mee toevoegen, wijzigen en verwijderen uit een database.

SQL manipulatietaal. We kunnen er data mee toevoegen, wijzigen en verwijderen uit een database. SQL manipulatietaal We kunnen er data mee toevoegen, wijzigen en verwijderen uit een database. Basiscommando's: INSERT : toevoegen van gegevens DELETE : verwijderen van gegevens UPDATE : wijzigen van gegevens

Nadere informatie

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast. NADERE REGEL NR/CU-201 Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt

Nadere informatie

Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake registratie en facturering van DBC s GGZ

Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake registratie en facturering van DBC s GGZ Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake registratie en facturering van DBC s GGZ Preambule Aanleiding De NZa heeft besloten om de kaderregeling AO/IC voor de zorgaanbieders van

Nadere informatie

SQL & Datamodelleren

SQL & Datamodelleren SQL & Datamodelleren HVA-CMD-V1-datamodelleren Algemene handleiding bij het lesprogramma 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Leerdoelen:... 3 Plaats in het leerplan:... 3 Werkwijze:... 3 Lesstof:...

Nadere informatie

SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN

SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN T.B.V. VALIDATIE MODULE 2.1 CHS Solutions for Control Information B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd, opgeslagen

Nadere informatie

Verantwoording tariefswijzigingen RZ15b

Verantwoording tariefswijzigingen RZ15b Verantwoording tariefswijzigingen RZ15b Gebruikersdocument Uitlevering deel 2 Versie 20141113 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Leeswijzer... 3 2 De wijzigingen...

Nadere informatie

De productstructuur DBC GGZ

De productstructuur DBC GGZ De productstructuur DBC GGZ 1 Achtergrond Ruim drie jaar geleden is besloten de bekostiging van de geneeskundige tweedelijns GGZ (verder te noemen GGZ) fundamenteel te wijzigen. Waar nu nog uitgevoerde

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Aanleverspecificaties DBC Speurder

Aanleverspecificaties DBC Speurder Aanleverspecificaties DBC Speurder 1. DBC-speurder In dit document treft u aan de aanleverspecificaties voor ziekenhuizen die een DBCspeurder willen ontvangen over het gehele jaar 2005. Onderdeel van deze

Nadere informatie

Addendum op Programma van Eisen en XSD s elektronische gegevensuitwisseling tussen PO-instellingen en DUO

Addendum op Programma van Eisen en XSD s elektronische gegevensuitwisseling tussen PO-instellingen en DUO (1) DUO BRON pagina : 1 van 7 Addendum op Programma van Eisen en XSD s elektronische gegevensuitwisseling tussen PO-instellingen en DUO Sector: PO Addendum: WV_0213 Versie: 1.0 Datum: 27-10-2015 Status:

Nadere informatie

Les S-01: De basisbeginselen van SQL

Les S-01: De basisbeginselen van SQL Les S-01: De basisbeginselen van SQL 1.0 Relationele databases en SQL Een database is een bestand waarin gegevens worden opgeslagen in de vorm van tabellen. Zo kan een huisarts met behulp van een database

Nadere informatie

Bepaling multi/single source op PRK-niveau IR V-0-1-1 (1e concept)

Bepaling multi/single source op PRK-niveau IR V-0-1-1 (1e concept) 1/8 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Drs. B. van der Meer Bepaling

Nadere informatie

Regeling Declaratiebepalingen DBC s in de curatieve GGZ

Regeling Declaratiebepalingen DBC s in de curatieve GGZ REGELING NR/CU-524 Regeling Declaratiebepalingen DBC s in de curatieve GGZ Ingevolge artikel 27, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd

Nadere informatie

Gebruikersdocument uitlevering deel 3

Gebruikersdocument uitlevering deel 3 Gebruikersdocument uitlevering deel 3 ICT-eisen v20111115 Ingangsdatum 1 januari 2012 V O O R W O O R D Voor u ligt deel 3 van het document Gebruikersdocument uitlevering, Wijzigingen DBC-pakket. Bij iedere

Nadere informatie

1. * Database worden vaak gebruikt in Client-Server architectuur.

1. * Database worden vaak gebruikt in Client-Server architectuur. Naam Studentnummer Klas Herkansing [ ] ja, nee [ ], zoja uit welk jaar? kernbegrippen relationele database Minimaal drie van de vijf vragen goed beantwoorden. 1. * Database worden vaak gebruikt in Client-Server

Nadere informatie

Aanvullende informatie op toelichting maatregelen ggz van VWS inzake de eigen bijdrage

Aanvullende informatie op toelichting maatregelen ggz van VWS inzake de eigen bijdrage Aanvullende informatie op toelichting maatregelen ggz van VWS inzake de eigen bijdrage (versie 10 februari 2012) Vragen en antwoorden voorgelegd aan VWS, inclusief reactie VWS 1. Eigen bijdrage tweedelijns

Nadere informatie

Regeling DBBC s, ZZP s en extramurale parameters FZ

Regeling DBBC s, ZZP s en extramurale parameters FZ REGELING Regeling DBBC s, ZZP s en extramurale parameters FZ Ingevolge artikel 36, 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de NZa de

Nadere informatie

Les 11 : Basis SQL (deel2).

Les 11 : Basis SQL (deel2). Les 11 : Basis SQL (deel2). Wat is SQL? SQL gaan we gebruiken voor het raadplegen van de database. We gaan gegevens invoegen in de database, selecteren, aanpassen en verwijderen van de database. Om dit

Nadere informatie

Gebruikersdocument uitlevering deel 3

Gebruikersdocument uitlevering deel 3 Gebruikersdocument uitlevering deel 3 ICT-eisen Versie 20131114 1 januari 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Inleiding... 4 1.1 Status van dit document... 4 2 Nieuwe tabellen... 6 3 Gewijzigde tabellen...

Nadere informatie

Activiteiten- en verrichtingenlijst 1

Activiteiten- en verrichtingenlijst 1 en- en verrichtingenlijst 1 DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING 1 Pré-intake Ja Nee Ja Nee Ja 2 Diagnostiek Nee 2.1 Intake & screening Ja Ja Ja Ja Ja 2.2 Verwerven informatie van eerdere behandelaars Ja Ja Ja Ja

Nadere informatie

Voorlichting Handleiding registratiemodules MSRZ 2015

Voorlichting Handleiding registratiemodules MSRZ 2015 Voorlichting Handleiding registratiemodules MSRZ 2015 Ingangsdatum 1 juni 2015 Versie 20150601, 1 juni 2015 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Toelichting opzet moduleregistratie 5 2.1 Doel van de moduleregistratie

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Als u online declareert in Intramed, kunt u de retourinformatie via Intramed opvragen.

Als u online declareert in Intramed, kunt u de retourinformatie via Intramed opvragen. Hoofdstuk 1 Retourinformatie ophalen en afhandelen Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed ophalen en inlezen. Als iets verkeerd is

Nadere informatie

2 Specificatie In deze tabel staat voor welk crebotraject de leereenheid is gemaakt Crebotraject code: 95311

2 Specificatie In deze tabel staat voor welk crebotraject de leereenheid is gemaakt Crebotraject code: 95311 LEEREENHEID Oracle Dit document bestaat uit twee onderdelen - Onderdeel Leereenheid - Onderdeel Onderwijsproduct 1 Naam leereenheid In deze tabel staat de naam en het type van de leereenheid Leereenheid

Nadere informatie

Handleiding. Zorgregelbestanden

Handleiding. Zorgregelbestanden Handleiding Zorgregelbestanden Inleiding Wij stellen periodiek een zorgregelbestand beschikbaar aan de gemeenten. Met het zorgregelbestand is het voor u mogelijk om de facturen, die ingediend zijn door

Nadere informatie

Excel declaratie format

Excel declaratie format Inkoopbureau H-10 Excel declaratie format Invulinstructie voor het gebruik van het Excel Declaratie format voor de jeugdzorg Het Inkoopbureau H-10 14-9-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Excel declaratie

Nadere informatie

1.1 Retourinformatie Ga via tabblad <Declareren> naar de toolbar, icoon <Declaratie overzicht>.

1.1 Retourinformatie Ga via tabblad <Declareren> naar de toolbar, icoon <Declaratie overzicht>. 1.1 Retourinformatie Ga via tabblad naar de toolbar, icoon . 1.1.1 Declaratieoverzicht In het declaratieoverzicht staan alle declaraties die verstuurd zijn naar de zorgverzekeraar

Nadere informatie

Basisgegevens opleidingen

Basisgegevens opleidingen Toelichting bestand / Gegevens voor gemeenten / Basisgegevens opleidingen Basisgegevens opleidingen Inleiding De basisgegevens opleidingen bevatten de diverse opleidingscodes en andere coderingen zoals

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/10/06

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/10/06 Release Notes Afdrukdatum: 2008/10/06 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Releasenotes en update documentatie. Verslagleggingsrichtlijn Psychologie versie 7

Releasenotes en update documentatie. Verslagleggingsrichtlijn Psychologie versie 7 Releasenotes en update documentatie Verslagleggingsrichtlijn Psychologie versie 7 Inhoudsopgave Releasenotes en update documentatie Hoofdstuk 1 Releasenotes Psychologie verslaglegging versie 7...1 Hoofdstuk

Nadere informatie

Domein 1 Structuur van het ziekenhuis

Domein 1 Structuur van het ziekenhuis Structuur van het. Domein 1 Structuur van het Structuur van het. Het bestand Basisinformatie over het 1. Het bestand Basisinformatie over het 1.1. NAAM XXX-Z-VERS-S-HOSPITAL-YYYY-P.TXT. Voorbeeld: 001-Z-1.0-S-HOSPITAL-2008-1.TXT

Nadere informatie

Data Warehouse Script Generator Doel

Data Warehouse Script Generator Doel Data Warehouse Script Generator Doel Op basis van een aantal standaard sql scripts ( create table, create view ) een nieuwe sql script genereren welke alle objecten ( tables & views ) kan aanmaken in een

Nadere informatie

SQL STATEMENTS. Deze kolom kan grote stukken tekst aan en is bedoeld om tekst erin de plaatsen. Geheel getal, bijvoorbeeld 8, 63, 835 NUMERIC

SQL STATEMENTS. Deze kolom kan grote stukken tekst aan en is bedoeld om tekst erin de plaatsen. Geheel getal, bijvoorbeeld 8, 63, 835 NUMERIC Aantekeningen IRDB Vak: IRDB > Infrma1ca Rela1nele DataBase Onderstaande database scripts zijn gebaseerd p PstgreSQL. Standaarden Schrijf SQL wrden al1jd in hfdlefers, k al werkt het met kleine lefers;

Nadere informatie

DB(B)C-Productstructuur voor Forensische Zorg in Strafrechtelijk Kader 2011

DB(B)C-Productstructuur voor Forensische Zorg in Strafrechtelijk Kader 2011 DB(B)C-Productstructuur voor Forensische Zorg in Strafrechtelijk Kader 2011 Gebaseerd op de landelijke dataset van 2 april 2010 Productgroepen voor behandeling en verblijfssoorten Versie voor website Productstructuur

Nadere informatie

ONLINE DEKMELDINGEN. geboorte en nestregistratie. Dit document beschrijft hoe online melding van een dekking, geboorte en nest kan worden gedaan.

ONLINE DEKMELDINGEN. geboorte en nestregistratie. Dit document beschrijft hoe online melding van een dekking, geboorte en nest kan worden gedaan. ONLINE DEKMELDINGEN geboorte en nestregistratie Dit document beschrijft hoe online melding van een dekking, geboorte en nest kan worden gedaan. E.R. Moll 1-10-2012 ONLINE DEKMELDINGEN geboorte en nestregistratie

Nadere informatie

Qualizorg. Inhoud. FysioRoadmap 4.4

Qualizorg. Inhoud. FysioRoadmap 4.4 Qualizorg Inhoud Inleiding.... 2 Wie kan gegevens naar Qualizorg versturen?... 2 Wat zijn de voorwaarden waar een dossier aan moet voldoen voordat er gegevens naar Qualizorg verstuurd kunnen worden?...

Nadere informatie

Databases en SQL Foundation (DBSQLF.NL)

Databases en SQL Foundation (DBSQLF.NL) Databases en SQL Foundation (DBSQLF.NL) EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch - Hoog Catharijne Godebaldkwartier 365 3511 DT Utrecht Postbus 19147 3501 DC Utrecht Nederland T +31 30 234 48

Nadere informatie

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel.

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel. WAARDERINGSKAMER MEMO Datum: 25 september 2015 Betreft: Overzicht release LV WOZ Versie 7.2.10 Datum inproductiename: 30-9-2015 Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra

Nadere informatie

Dynamische gebruikersbeslissingen in SAP Workflow

Dynamische gebruikersbeslissingen in SAP Workflow Dynamische gebruikersbeslissingen in SAP Workflow Inleiding Een gebruikersbeslissing in een SAP Workflow definitie biedt de mogelijkheid om een optiescherm aan de gebruiker aan te bieden. Hiermee kan de

Nadere informatie

Handleiding iria. Start RIA Er zijn twee manieren om RIA te openen: ipower. iprofit MKB. iprofit (Financieel + Facturering + Relaties + Projecten)

Handleiding iria. Start RIA Er zijn twee manieren om RIA te openen: ipower. iprofit MKB. iprofit (Financieel + Facturering + Relaties + Projecten) Handleiding iria ipower iprofit MKB iprofit (Financieel + Facturering + Relaties + Projecten) iprofit (Financieel + Facturering + Relaties) iprofit (Financieel) iprofit ASP Inleiding Inventive wil haar

Nadere informatie

A Davilex Online Import Sjabloon downloaden

A Davilex Online Import Sjabloon downloaden Support Note Rekeningschema importeren in Davilex Online In deze Support Note leest u hoe u een rekeningschema importeert in Davilex Online en wordt toegelicht welke voorwaarden bij de import gelden. Davilex

Nadere informatie

e route naar een optimale bronregistratie in de ggz consultant, Q-conSult arnhem MyriaM Martens,

e route naar een optimale bronregistratie in de ggz consultant, Q-conSult arnhem MyriaM Martens, e route naar een optimale bronregistratie in de ggz MyriaM Martens, consultant, Q-conSult arnhem 8 onderzoek naar de BronregistrAtie in de ggz Eind 2010 heeft de NVMA in samenwerking met Q-Consult een

Nadere informatie

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens Belastingdienst Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens bij de aangifte loonheffingen 2014 (tweede kwartaal) Inleiding Voor de aangiften loonheffingen over het tweede kwartaal van 2014 hebben de Belastingdienst

Nadere informatie

Aanleverspecificaties Omzetmonitor ziekenhuizen

Aanleverspecificaties Omzetmonitor ziekenhuizen Aanleverspecificaties Omzetmonitor ziekenhuizen Versie 3.1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.1. Achtergrond... 2 1.2. Algemene richtlijnen data-aanlevering...

Nadere informatie

Online declareren in Intramed v5. Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed. Instellingen voor online declareren

Online declareren in Intramed v5. Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed. Instellingen voor online declareren Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed Instellingen voor online declareren In Intramed kunt u uw declaraties rechtstreeks verzenden naar het VECOZO portaal. U hoeft dus géén declaratiebestanden aan

Nadere informatie

Documentatie DHD thesauri Bijlage 1 : Uitleverformaat 2.2 Diagnosethesaurus

Documentatie DHD thesauri Bijlage 1 : Uitleverformaat 2.2 Diagnosethesaurus Documentatie DHD thesauri Bijlage 1 : Uitleverformaat 2.2 Diagnosethesaurus Versie 1.4.3 Datum Mei 2015 Status Definitief Inhoud 1 UITLEVERFORMAAT DHD 2.2... 4 1.1 INLEIDING... 4 1.2 LEESWIJZER... 4 1.3

Nadere informatie

Kaderregeling AO/IC DB(B)C Forensische Zorg

Kaderregeling AO/IC DB(B)C Forensische Zorg Kaderregeling AO/IC DB(B)C Forensische Zorg Regeling administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) registratie en facturering DB(B)C Forensische Zorg (FZ) in strafrechtelijk kader. Inleiding

Nadere informatie

Handleiding SEPA. Handleiding SEPA vanaf Assistent versie 3.1.38.1

Handleiding SEPA. Handleiding SEPA vanaf Assistent versie 3.1.38.1 Handleiding SEPA 1 Inhoud Inleiding... 3 Algemene instellingen... 4 IBAN omnummering... 5 IBAN & BIC... 6 Automatische Incasso s & Betalingen... 8 Acceptgiro s... 11 Systeemtest IBAN-acceptgiro s... 13

Nadere informatie

Zaalhuur. page 1 / 5. Prijsoverzicht

Zaalhuur. page 1 / 5. Prijsoverzicht Zaalhuur Centre Céramique is de aangewezen locatie voor een effectieve vergadering of bijeenkomst. Centre Céramique beschikt namelijk over een aantal zalen die u kunt huren. Een vergadering in klein gezelschap

Nadere informatie

WMO303 Excel formaat

WMO303 Excel formaat WMO303 Excel formaat Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Excel- formaat... 3 2/5 1 Inleiding In Wmo- Ned is een factuurcontrole opgenomen op basis van het landelijke WMO303- bericht. Hiermee is het mogelijk

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

HANDLEIDING Agenda sidebar update 5.2. Handleiding Agenda sidebar Versie 5.2 Juli 2015

HANDLEIDING Agenda sidebar update 5.2. Handleiding Agenda sidebar Versie 5.2 Juli 2015 HANDLEIDING Agenda sidebar update 5.2 Handleiding Agenda sidebar Versie 5.2 Juli 2015 1 SIDEBAR BIJ INDIVIDUELE AFSPRAAK 1.1 Indicatie 1.2 Behandeling 1.3 Vergoeding uit AV (2015) 1.4 Afspraak 2 OPTIES

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

2 Specificatie In deze tabel staat voor welk crebotraject de leereenheid is gemaakt Crebotraject code: 95311

2 Specificatie In deze tabel staat voor welk crebotraject de leereenheid is gemaakt Crebotraject code: 95311 LEEREENHEID PhP 2 Dit document bestaat uit twee onderdelen - Onderdeel Leereenheid - Onderdeel Onderwijsproduct 1 Naam leereenheid In deze tabel staat de naam en het type van de leereenheid Leereenheid

Nadere informatie