Release Notes. Afdrukdatum: 2008/09/18

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Release Notes. Afdrukdatum: 2008/09/18"

Transcriptie

1 Release Notes Afdrukdatum: 2008/09/18 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker, maar wel voor de IT verantwoordelijken van de uitzendbedrijven die met Hi-Ant werken. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke toestemming van Prato in eender welke vorm verder gedistribueerd of reproduceerd worden. Deze teksten kunnen ook informatie bevatten van funktionaliteiten die niet van toepassing zijn op uw uitzendbedrijf en/of die enkel na bestelling geactiveerd worden. Het feit dat het uitzendbedrijf een onderhoudscontract en/of huurlicentie heeft lopen, impliceert geenszins het recht op de beschreven funktionaliteiten in dit document. Release Notes Hi-Ant 1/24

2 1. V BugFixes Ticket 36000: : prestatiebevestiging De premies kunnen niet bevestigd worden, het is niet mogelijk om het checked veld aan te vinken. Het probleem is dat bij het laden van het scherm geen enkel kolom aanpasbaar is waardoor de grid de gegevens read only gaat laden. Als daarna de een van de kolomen writable wordt gezet heeft dit geen effect Probleem oplossen door standaard de eerste onzichtbare kolom writable te maken zodat de gegevens writable worden geladen. BugFix : Afdrukken Transactie facturen Het was niet mogelijk om via het menu FACTURATIE de TransactieFacturen af te drukken. Er werd geen rekening gehouden in de form frmdrukfakt tussen het type van de Facturen. Er werd een controle in gebouwd dat rekening houdt met de het Type in de frmdrukfakt. F = Facturen, anders = Transactie Indien het gaat om een transactie factuur wordt het factuurnummer vervangen door de melding PROEFFACTUUR indien via Shift F5 Lijsten / prestatiestaat aanmaken, komt er niets uit indien er geen prestaties bestaan De programmatie voor de prestatiestaat was enige tijd geleden aangepast. In de query stond een "inner join" met de prestaties. De programmatie is aangepast zodanig dat er nu een "left join" gebeurt, waardoor er wel een prestatiestaat uitkomt als er geen prestaties zijn. Release Notes Hi-Ant 2/24

3 Oplossing probleem Indien er vanuit de zoek eenvoudig (via Gegevens/zoek vanuit lijst uzk + kandidaten) op snelle info werd geclickt zonder dat er gegevens in de grid zaten, kreeg men een runtime error Indien er vanuit de zoek eenvoudig (via Gegevens/zoek vanuit lijst uzk + kandidaten) op snelle info werd geclickt zonder dat er gegevens in de grid zaten, kreeg men een runtime error. De programmatie is aangepast, zodanig dat dit probleem niet meer optreedt Oplossing probleem Indien er vanuit de zoek eenvoudig (via Gegevens/zoek vanuit lijst uzk + kandidaten) de snelle info wordt opgeroepen en men erna een resize van het scherm doet, dan werden de scherm-controls niet mee geresized Volgende was het probleem: Indien er vanuit de zoek eenvoudig (via Gegevens/zoek vanuit lijst uzk + kandidaten) de snelle info werd opgeroepen en men erna een resize van het scherm deed, dan werden de scherm-controls niet mee geresized. De programmatie is aangepast, zodanig dat dit probleem verholpen is BUG FIX Weekoverzichten Fout in de SQL query opgelost om de gegevens op te halen. Release Notes Hi-Ant 3/24

4 Release Notes Hi-Ant 4/24

5 1.2. Aanpassingen mcheckdatabase Controle aanwezigheid veld vervaldatum in de tabel faktuurtransactie Mogelijkheden PrintFacturatie Via het nieuwe print facturatie module worden enkele extra opties aangeboden. Deze bestaan in 2 soorten. 1) Opties die gelden voor alle facturen van één bepaalde klant (deze staan vermeld in de tabel KL in het veld opties) 2) Opties die gelden voor ALLE facturen OPTIES PER KLANT AEF: Standaard wordt voor alle facturen 1 kopie geprint. Maar er zijn klanten die graag hun facturen in dubbel of meerdere kopieen willen ontvangen. Dit kan met deze optie. AEF=2 geeft de module aan dat alle facturen voor deze klant 2 maal geprint moeten worden. Een factuur van deze klant wordt 2 maal achter mekaar afgedrukt (zo moet men niet zoeken tussen 100-den facturen en ze zelf sorteren. EFT: Deze optie geeft aan dat de klant graag een voorblad op al zijn facturen wilt hebben met daarop de volgende bedragen: netto, btw & totaal van een factuur. FTOT: Hiermee wordt een statistiek afgedrukt op het einde van een factuur. Door middel van het onderstaande optie FTTYPE geeft men aan welke waardes getoond worden. Bij elke FTTYPE worden standaard de volgende velden toegevoegd : wn.naam, aantal & netto. Wordt FTOT niet begeleidt met een optie FTTYPE worden standaard de velden Afdeling, sektie, week & code genomen. FTTYPE: Beslist hoe de statistiek van de factuur moet uitzien. Met FTTYPE=2 betekend dat de velden datum, afdeling, kostenplaats & wnnr komen te staan in de statistiek samen met de standaard velden wn.naam, aantal & netto. De velden komen in die volgorde te staan en worden ook in volgorde gegroepeerd. Release Notes Hi-Ant 5/24

6 Je kan zoveel FTTYPE aanmaken zoals je wilt. Maar wel met de voorwaarde dat het binnen volgende waardes blijft (gescheiden door een komma). Nota (Nederlands code, Franse code : veldnaam) - AFD, DEP : Afdeling - KP, CP : Kostenplaats - Ploeg, Equipe: Ploeg - Week, Sem : Week - Code : Omschrijving - Stat : Sektie - Wnnr,empnr : Naam - Datum, Date : Datum - Bestelbon : Bestelbon OPTIES VOOR ALLE FACTUREN Parameter : "INITIALISATIE", "FactuurnrType", "*" Indien de waarde = 1 wordt op de factuur het interne factuurnummer getoond. In andere gevallen wordt standaard het factuur nummer getoond. Parameter : "AfdrukFactuur", "Optie", "ToonDuplicaat" Indien de waarde = 1 : In het geval de printdatum NIET leeg is, wordt de melding DUPLICAAT getoond op de factuur. Parameter : "AfdrukFactuur", "Optie", "ToonFactuurCode" Indien de waarde = 1 wordt naast het factuur nummer (of interne factnr) een code getoond. Deze code FACfactuurcode of FACcreditnota staat in de vertaal tabel. Extra velden: Melding betreft, een vrije tekst, andere factuur velden zijn allemaal mogelijk. Deze moeten enkel in het Crystal report worden toegevoegd Voor programmeur : Procedure factuur aanmaken in Crystal Reports voor nieuwe afdruk facturen module De nieuwe module om facturen af te drukken maakt gebruik van Crystal Reports om zijn gegevens te tonen/af te drukken. In het module zelf worden de gegeven opgehaald, bewerkt & doorgestuurd naar het Crystal Report. Om de gewenste gegevens te tonen in een Crystal Reports dien je een SQL command in te geven die deze data ophaalt. Daar we een dataset doorgeven naar crystal reports en het rapport niet alle veld zal kennen die we hebben opgehaald in de module. Release Notes Hi-Ant 6/24

7 In Crystal Reports gaan we naar de Database Export Selecteer OLE DB (ADO) en neem als provider Microsoft OLE DB Provider for SQL Server Selecteer de server, en database en vul de login user en paswoord in. Release Notes Hi-Ant 7/24

8 Selecteer add Command, Rechtermuisknop op command en klik Edit Command Release Notes Hi-Ant 8/24

9 In dit venster wordt de SQL command samengesteld om de data op te halen. Niet alleen data maar ook de vertalingen van de labels worden hiermee opgehaald. Het hoofdtabel is natuurlijk Faktuur. De module geeft een datatabel met de naam FactuurHoofding door aan Crystal Reports. Hierin zitten niet alleen velden van de tabel Faktuur in, maar ook vertalingen, verzendadres,en andere data in. Daar deze niet gekend zijn moeten we ze op volgende manier oproepen. Een bestaand veld ophalen als een synoniem. Let op: het moet wel een veld zijn van hetzelfde datatype! Integer : Select factnr as ToonFactNr haalt het veld ToonFactNr op dat in de datatabel FactuurHoofding staat. String : convert(varchar(800), factnr) as klantnaam haalt de klantnaam op. Om de factuurdetail & statistiek in het crystal report te plaatsen dienen we een subrapport aan te maken. Er wordt gevraagd waar de data opgehaald wordt. Volg hiervoor de zelfde stappen als hierboven. SQL command: Subrapport FaktuurDetail : SELECT [velden] from faktuurd Subrapport FaktuurStatistiekl : Is een vaste SQL opdracht voor elke factuur Release Notes Hi-Ant 9/24

10 SELECT factnr as StatistiekFactuurId, convert(varchar(800), factnr) as kolom1, convert(varchar(800), factnr) as kolom2, convert(varchar(800), factnr) as kolom3, convert(varchar(800), factnr) as kolom4, convert(varchar(800), factnr) as kolom1naam, convert(varchar(800), factnr) as kolom2naam, convert(varchar(800), factnr) as kolom3naam, convert(varchar(800), factnr) as kolom4naam, factnr as Aantal, netto as Netto, convert(varchar(800), factnr) as AantalNaam, convert(varchar(800), factnr) as NettoNaam FROM FAKTUUR Kolom Naam = vertaling kolomnaam. Kolom1 is de waarde die via het veld FTTYPE werd gekozen. Indien we vb 2 kolommen hebben gekozen voor het FTTYPE dan zijn de velden van kolom3 & kolom4 gewoon leeg. Subrapport koppelen Om het subrapport FactuurDetail te koppelen aan de facturen klikken we met de rechtermuisknop op het subrapport en selecteren: Change Subreport Links Release Notes Hi-Ant 10/24

11 Hier geef je aan dat het veld factuur.factnr overeen moet komen met factuurd.factuurnr Ticket 34629: Ophalen Geefparameter en plaatsen in tabel RefParameter De bedoeling is om al de frm files en bas files te scannen op de aanwezigheid van het commando geefparamwaarde en dan de tabel refparameter opvullen met de verschillende parameters Tabel RefParameter RP_id : Waarde van ParamId RP_param1 : Waarde van Param1 RP_param2 : Waarde van Param2 RP_param3 : Waarde van Param3 RP_Waarde : Waarde van Waarde RP_regel (varchar(200)) : De regel code in Hiant waar GeefParamWaarde in voorkomt RP_Formname : Het.frm of.bas bestand van Hiant waar GeefParamWaarde in voorkomt. De veldtypes zijn dezelfde als in de parameter tabel Bij het opstarten wordt een locatie gevraagd waar de bestanden door gescanned zullen worden op GeefParamWaarde. Standaard is dit de locatie waar de applicatie zich bevindt. Namelijk de Hiant map zelf. Release Notes Hi-Ant 11/24

12 Er verschijnt een lijst met de reeds aanwezige items in de tabel RefParameter. Beneden recht in de statusbalk staat het aantal items in de tabel RefParameter. Je kan bij LOCATIE aangeven om nog van map te veranderen voor een zoek opdracht. Met de Knop ZOEKEN worden alle.frm &.bas bestanden gescand op de aanwezigheid van het commando geefparamwaarde en toegevoegd in de tabel RefParameter. Release Notes Hi-Ant 12/24

13 Alvorens een parameter wordt toegevoegd wordt er gecontroleerd of deze nog niet bestaat op basis van RP_param1,RP_param2,RP_param3. Er wordt ook gecontroleerd of de commando in commentaar staat wat wil zeggen dat deze niet hoeft toegevoegd te worden. Met de Knop ALLES LEEGMAKEN wordt de tabel RefParameter (na bevestiging) leeggemaakt mcheckdatabase : extra veld in WG tabel VDABcontactpersoon Bij het versturen van de bestellingen is een contactpersoon vereist mee te geven. Standaard wordt de toegewezen persoon genomen. Indien deze niet is aanwezig wordt de VDAB contactpersoon van het kantoor doorgestuurd. If Not VeldAanwezig("WG", "VDABcontactpersoon", ConCheck) Then ConCheck.Execute "alter table dbo.wg add VDABcontactpersoon bigint NULL" End If Release Notes Hi-Ant 13/24

14 Release Notes Hi-Ant 14/24

15 1.7. Grote aanpassingen VDAB module Na overleg is besloten dat er wijzigingen dienen te gebeuren om de gebruiksvriendelijkheid tussen HiAnt en de VDAB module te verbeteren. 1 Betere XML mapping (structuur HR-xml van de VDAB) koppelen van velden met Hiant. De standaard tabel VDAB_XML_Structuur werdt aangepast. Er worden andere velden doorgestuurd dan orgineel gepland. Vooral contact gegevens worden vervangen van personeelsgevens naar algemene kantoor gegevens. personeel wordt kantoor De standaard contactpersoon van een bestelling is de toegewezen persoon. Indien deze niet aanwezig is wordt deze opgehaald uit het veld VDABcontactpersoon in de WG tabel. adres van het kantoor werd toegevoegd als een contact methode voor kandidaten bij de VDAB website. Aanpassing bij het doorsturen van gegevens van de klanten. De gegevens van de klanten (van de bestellingen) worden uiteraard niet getoond. Er is wel een uitzondering namelijk het adres (zijnde land, gemeente & postcode). Deze zijn namelijk verplicht mee te geven naar de VDAB daar ze dienen als filters om binnen een bepaalde regio vacatures op te vragen. Bij plaats tewerkstelling, indien in de bestelling een adres is ingeven wordt dit gebruikt, anders het postnr,gemeente, landcode van de klant De VDAB baseinterval vast op weekly (= periode uitbetaling loon) De tabel VDAB_XML_Structuur heeft een extra veld genaamd StoredProcedure. Zo zien de techinische personen welke velden in welk stored procedure worden opgeroepen. Dit heeft ook het nut om data beter te parameteriseren. 2 Controle Bes_goedgekeurd Bij het opstarten van de VDAB module worden de bestellingen opgehaald (via hiant of autotask). Deze selectie wordt nogmaals gecontroleerd en dat op de waarde van het veld Bes_goedgekeurd. Bestellingen worden enkel doorgestuur as ze goedgekeurd zijn. Release Notes Hi-Ant 15/24

16 3 Competentie tags Gegevens zoals rijbewijs, opleiding, pc kennis & talen kennis moeten via een gestructureerd opbouw worden doorgestuurd naar de VDAB. Vandaar dat deze worden ingegeven in het tabblad Extra info bij de bestelling. Voor deze 4 categorien dienen parameters bijgehouden te worden zodat we naar de juiste veld een koppeling kunnen leggen zodat de gegevens juist worden doorgestuurd. Elke klant zal andere code hebben voor de competentie tags daar ze op basis van een autoid worden bijgevoegd. Daarom worden er parameters voor gebruikt om de juiste competentie ID s te gebruiken. Om na te gaan welke codes kan men volgende query runnen. SELECT hcdetail.id, code.omschr, cd_taal FROM hcdetail LEFT JOIN code ON code.cd_srt = '161' and code.cd_taal = 1 and code.cd = hcdetail.cd WHERE code.omschr LIKE 'VDAB%' AND cd_taal = 1 We krijgen bijvoorbeeld volgende records terug. Deze code geef je nu in de parameter tabel (zie globalvar database) 'VDAB_XML_bestellingen', 'Settings', 'HCDetailLevel1IdForStudyCode', '1327' 'VDAB_XML_bestellingen', 'Settings', 'HCDetailLevel1IdForOfficeSkills', '1169' Release Notes Hi-Ant 16/24

17 'VDAB_XML_bestellingen', 'Settings', 'HCDetailLevel1IdForDriverLicense', '1176' 'VDAB_XML_bestellingen', 'Settings', 'HCDetailLevel1IdForLanguageSkills', '1189' Nu heeft men de mogelijkheid om binnen Hiant competentie tags te koppelen bij de bestellingen die worden doorgestuurd naar de VDAB: - Studierichting - TalenKennis - PC kennis - Rijbewijs Deze tags hebben het nut om binnen de VDAB aan te duiden welke de vereiste studierichting, talenkennis, PC kennis en/of rijbewijs is/zijn voor een vacature. 4 Extra legale voorwaarden De VDAB heeft voor volgende Extra Legale Voorwaarden een HR-xml standaard voorzien. Per klant dient dan aangeduidt te worden wat de code is van de ELV om deze te bewerken tot de VDAB standaard. Voor FirmaWagen, pensioensparen en de aangeboden soorten verzekeringen zal de naar de code verwezen moeten worden. Gebruikt de klant een ELV niet dan staat de moet de waarde op 0 staan in de parameter tabel. SELECT * FROM code WHERE cd_srt = 119 Release Notes Hi-Ant 17/24

18 Alle andere ELV die geen standaard hebben bij de VDAB zoals Maaltijdcheques, GSM, worden door de module zelf bewerkt. Zoals de omschrijving staat in de database worden ze doorgestuurd naar de VDAB met de waarde TRUE. Release Notes Hi-Ant 18/24

19 5 Andere parameters Interface type 1 = Geen interface tonen -> applicatie werkt op de achtergrond 2 = Beperkte interface tonen -> voor klanten 3 = Volledige interface -> enkel voor programmeur!! Settings Adrestype ophalen van de klant in de bestelling. Het adres bestaande uit de Postcode, gemeente & landcode wordt gebruikt bij de VDAB als parameter zodat kandidaten in een bepaalde regio werk kunnen opzoeken via de zoek opdracht van JobKanaalCd geeft weer via welke website de vacatures komen te staan (VDAB, Monster.be, vacatures.com, stepstone, TelFaxScheidingTeken duidt aan wat het scheidingsteken is bij de Telefoon- & faxnummers. Dit daar bij de VDAB het zone- & telnummer gescheiden moeten worden en geplaatst worden in apparte velden. Het parameter BestellingStatusAanmerking bevat de status codes die in aanmerking komen om doorverzonden te worden naar de VDAB site indien de module draait via AUTOTASK. Dit aan de hand van het parameter ExportType = 1. De bestellingen worden op het veld bestelling.status gecontroleerd. Komt hier een code overeen met het dit parameter wordt deze via AUTOTASK doorverzonden. Release Notes Hi-Ant 19/24

20 1.8. Extra voorwaarde tijdens overhevelen Via de parameter "Scherm", "frmcontoverh", "ExtraFiltervoorwaarde", "" kan men een extra filtervoorwaarde definieren tijdens het overhevelen. Indien een co medewerker overheveld krijgt hij/zij de kans om deze voorwaarde aan te passen ; een gewone uitzendconsulent krijgt zelfs geen boodschap en Hiant zal automatisch de filtervoorwaarde toepassen Nieuwe looncode eenheid 22 : kopieer functionaliteit van code Er is een nieuwe eenheid voor loonformules aangemaakt. Deze eenheid kan gebruikt worden om de functionaliteit van één looncode te kopieren naar een andere looncode. Release Notes Hi-Ant 20/24

21 Onderstel dat bij een bepaalde klant de morgenploeg gelijk is aan de middagploeg. Men geeft dan de correct waarden in bij bijvoorbeeld de morgenploeg. Bij de middagploeg geeft men dan enkel aan dat men de functionaliteit mag kopieren van de morgenploeg. Voorbeeld : Looncode Eenheid Waarde 346 morgenploeg dagtype (30) Weekdagen (10) 346 morgenploeg per uur (01) morgenploeg dagtype (30) Weekend 346 morgenploeg per uur (01) middagploeg kopieer functionaliteit van code (22) 346 Het is dus voldoende om één loonformule aan te maken voor de middagploeg die aangeeft dat de volledige functionaliteit van de morgenploeg mag gekopieerd worden naar de middagploeg. Ter info : de eenheid 22 is standaard niet aanwezig, maar kan via de koppeltabellen aangemaakt worden Kleine aanpassingen Issue 35121: Lijst loonbeslag Bij het openen van de lijst Personen met loonbeslag kan men nu een beginweek en een eindweek ingeven. Als de gebruiker een co-medewerker is, krijgt hij ook de mogelijkheid om kantoornummers te selecteren in een lijst. Als hij 0 kiest, krijgt hij een lijst voor al de kantoren. Voor de keuze van de kantoren wordt er gebruik gemaakt van de HiantInputbox. Hier is een extra optionele parameter Separator met default waarde ; toegevoegd om het mogelijk te maken om een lijst terug te krijgen waarbij de kantoren gescheiden worden door een komma. Nieuwe vertaling: Code Nederlands Frans ErrBeginWeek>Eindweek De beginweek moet kleiner of La semaine de début doit être gelijk zijn aan de eindweek. plus petit ou égal à la semaine de fin. KantoorKeuze Kies de kantoren uit onderstaande lijst: Issue 35441: Veld attestdatum bijmaken in lijst attesten Issue 35238: voorkomen dubbele bedrijfsfiches Choisi les offices de la liste en dessous: Nieuwe klantfiche : vraag naar ondernemingnummer Om het aanmaken van dubbele bedrijfsfiches tegen te gaan (moet wel mogelijk blijven), zou er een systeem moeten voorzien worden zodat wanneer men een bedrijf wil toevoegen, men eerst het ondernemingsnummer moet ingeven (indien in bezit) zodat er kan nagegaan worden of het al bestaat. Record in parameter-tabel Param1 Param2 Param3 Waarde Scherm FrmKlLst1 AskForOndernemingsNr 1 Release Notes Hi-Ant 21/24

22 Mogelijke waarden: o 0: Parameter staat af, geen controle o o 1: Als er al een bedrijf bestaat met opgegeven ondernemingsnummer, wordt dit gemeld en wordt er gevraagd of er een nieuwe fiche moet worden aangemaakt. Als de gebruiker voor Ja kiest, wordt er een nieuwe fiche geopend waar het ondernemingsnummer reeds ingevuld is. Indien de gebruiker geen nieuwe fiche wil aanmaken, wordt de bestaande fiche geopend als de gebruiker voldoende rechten heeft. Is dit niet het geval, krijgt hij een melding hierover. 2: Het is niet mogelijk om een bedrijf een 2de keer aan te maken. Er moet steeds een correct ondernemingsnummer ingevuld worden in de inputbox waar het ondernemingsnummer wordt gevraagd. Als er al een bedrijf bestaat met dit ondernemingsnummer, wordt dit gemeld; Enkel indien dit bedrijf hoort bij een van de steunkantoren of als de gebruiker een co-medewerker is, is het mogelijk om de bestaande fiche te bekijken. Indien dit niet het geval is, wordt dit gemeld Bewaren nieuwe klantfiche : controleer of bestaan van identieke fiche Wanneer er een nieuwe fiche wordt aangemaakt, zou er op moment van bewaren nog eens een controle moeten gebeuren, op herkenbare info (vb naam, straat, huisnummer, gemeente). Indien er al een bedrijf bestaat met de gecontroleerde gegevens moet er opnieuw een melding gemaakt worden dat het bedrijf reeds bestaat. Records in parameter-tabel Param Param2 Param3 Waarde 1 Scherm FrmKlGeg1 ControleBestaanFirma 1 Scherm FrmKlgeg1 ControleBestaanFirmaSQL select id,klnr,wgnr from kl where naam = '#frmklgeg1.dtbgeg(9).databasevalue#' and straat = '#frmklgeg1.dtbgeg(11).databasevalue#' and huisnr = '#frmklgeg1.dtbgeg(31).databasevalue#' and gemeente = '#frmklgeg1.dtbgeg(14).databasevalue#' Mogelijke waarden ControleBestaanFirma: o 0: Parameter staat af, geen controle o 1: Als er al een bedrijf is dat voldoet aan de Waarde van CotroleBestaanFirmaSQL, wordt dit gemeld. Men mag het bedrijf nog een keer aanaken. Indien dit bedrijf hoort bij een van de steunkantoren of de gebruiker is een comedewerker, is het mogelijk om de fiche te bewaren of om de bestaande fiche te bekijken. Indien dit niet het geval is, is het enkel mogelijk om de Fiche te bewaren. o 2: Als er al een bedrijf is dat voldoet aan de Waarde van CotroleBestaanFirmaSQL, wordt dit gemeld. Men mag het bedrijf niet nog een keer aanmaken. Release Notes Hi-Ant 22/24

23 Indien dit bedrijf hoort bij een van de steunkantoren of de gebruiker is een comedewerker, is het mogelijk om de bestaande fiche te bekijken. Als het bedrijf niet bij een van de steunkantoren hoort, kan de gebruiker niets doen. De waarde van ControleBestaanFirmaSQL is de query die wordt uitgevoerd om te controleren of er al een bedrijf bestaat. De waarden tussen # worden vervangen door de waarden van deze velden op het formulier. Als er een fout optreedt in deze controle (vb de query in de parameter is niet juist), wordt de fiche toch bewaard Records in vertaal-tabel Code Nederlands Frans KLGeefOndernemingsNr Geef het ondernemingsnr in (0 = Niet Bekend): Encodez le n d'entreprise (0 = Inconnu): KLVerplichtOndernemingsNr Verplicht om het ondernemingsnr N d'entreprise est obligatoir. La in te geven. De procedure wordt procédure sera arrêtée. gestopt. KLFoutOndernemingsNr Fout onderneminsnr. De procedure wordt gestopt. N d'entrepise est faux. La procédure sera arrêtée. KLFicheAanwezigStop KLFicheAanwezigOpen KLFicheAanwezigBewaar KLFicheAanwezigBewaarOfToon KLFicheAanwezig KLOnvoldoendeRechten KLFicheAanwezigBewaarGegVerlo ren Fiche reeds aanwezig in kantoor {wgnr}. U heeft onvoldoende rechten om de fiche te openen. Fiche reeds aanwezig in kantoor {wgnr}. Druk Ok om naar fiche te gaan, uw gegevens zullen verloren gaan. Fiche reeds aanwezig in kantoor {wgnr}. Wenst u een nieuwe fiche aan te maken? Fiche reeds aanwezig in kantoor {wgnr}. Nieuwe fiche bewaren? Indien nee zal de bestaande fiche geopend worden en zullen uw gegevens verloren gaan. Fiche reeds aanwezig in kantoor {wgnr}. U heeft onvoldoende rechten om de fiche te openen Fiche reeds aanwezig in kantoor {wgnr}. Wenst u een nieuwe fiche aan te maken? Uw gegevens zullen verloren gaan. La fiche déjà existe dans l'office {wgnr}. Vous n'avez pas assez de droits pour ouvrir la fiche. La fiche déjà existe dans l'office {wgnr}. Cliquez sur OK pour consulter la fiche, votre donnée ne seront pas sauvegardé. La fiche déjà existe dans l'office {wgnr}. Voulez-vous créer une nouvelle fiche? La fiche déjà existe dans l'office {wgnr}. Sauvegarder la nouvelle fiche? Si non, la fiche existante sera ouverte et votre donnée seront perdues. La fiche déjà existe dan l'office {wgnr}. Vous n'avez pas assez de droits pour ouvrir la fiche. La fiche déjà existe dans l'office {wgnr}. Voulez-vous créer une nouvelle fiche? Votre donnée ne seront pas sauvgardé Bij overhevelen contracten wordt de proefperiode nu op 0 gezet Het probleem was dat tevoren bij het overhevelen van contracten het veld proefperiode gewoon mee overgenomen werd. Maar volgende geldt: In een eerste contract wordt er normaal gezien altijd een proefperiode voorzien. Deze mag alleen maar in het eerste contract staan en zeker niet meer in het verlengde contract. De programmatie is aangepast, zodat bij overhevel van contracten de proefperiode op 0 wordt gezet. Release Notes Hi-Ant 23/24

24 1.13. Controle bij aangemaakt in SystemCheck: er wordt gecontroleerd of er mastercontracten zijn met dimona-status ENDCONT, die nog te verzenden zijn en met een einddatum gelegen vóór de huidige datum Er is een bijkomende, niet blokkerende controle aangemaakt binnen SystemCheck: er wordt gecontroleerd of er mastercontracten zijn met dimona-status ENDCONT, die nog te verzenden zijn en met een einddatum gelegen vóór de huidige datum Indien de snelle info was ingeroepen vanuit de frmwnlst (lijst uzk + kandidaten) dan verscheen de positie van de snelle info niet meer juist na aanpassing van de grootte van het scherm (resize; maximaliseren scherm bvb.) De programmatie is aangepast zodat de snelle info opgeroepen in de frmwnlst wel nog goed verschijnt na resize van het scherm. Release Notes Hi-Ant 24/24

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/10/06

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/10/06 Release Notes Afdrukdatum: 2008/10/06 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/17

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/17 Release Notes Afdrukdatum: 2012/09/17 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/11/13

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/11/13 Release Notes Afdrukdatum: 2008/11/13 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25 Release Notes Afdrukdatum: 2010/05/25 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/05/01

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/05/01 Release Notes Afdrukdatum: 2011/05/01 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/03/21

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/03/21 Release Notes Afdrukdatum: 2013/03/21 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25 Release Notes Afdrukdatum: 2010/05/25 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/05/14

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/05/14 Release Notes Afdrukdatum: 2012/05/14 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/02/15

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/02/15 Release Notes Afdrukdatum: 2012/02/15 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/09/18

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/09/18 Release Notes Afdrukdatum: 2008/09/18 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/01/22

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/01/22 Release Notes Afdrukdatum: 2013/01/22 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/06/17

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/06/17 Release Notes Afdrukdatum: 2011/06/17 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/09/18

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/09/18 Release Notes Afdrukdatum: 2008/09/18 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/07/15

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/07/15 Release Notes Afdrukdatum: 2011/07/15 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/10/19

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/10/19 Release Notes Afdrukdatum: 2012/10/19 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/08

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/08 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/08 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/29

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/29 Release Notes Afdrukdatum: 2009/01/29 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/12/20

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/12/20 Release Notes Afdrukdatum: 2011/12/20 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25 Release Notes Afdrukdatum: 2010/05/25 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/03/19

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/03/19 Release Notes Afdrukdatum: 2009/03/19 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/05/01

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/05/01 Release Notes Afdrukdatum: 2011/05/01 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/03/19

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/03/19 Release Notes Afdrukdatum: 2010/03/19 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.23

Release Notes v 1.1 0.23 1/10 Release Notes v 1.1 0.23 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/15

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/15 Release Notes Afdrukdatum: 2009/01/15 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/05

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/05 Release Notes Afdrukdatum: 2009/01/05 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/03/21

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/03/21 Release Notes Afdrukdatum: 2013/03/21 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/06/01

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/06/01 Release Notes Afdrukdatum: 2011/06/01 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/05/27

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/05/27 Release Notes Afdrukdatum: 2009/05/27 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/07/16

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/07/16 Release Notes Afdrukdatum: 2010/07/16 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.22

Release Notes v 1.1 0.22 1/17 Release Notes v 1.1 0.22 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/07/15

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/07/15 Release Notes Afdrukdatum: 2009/07/15 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/12/16

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/12/16 Release Notes Afdrukdatum: 2010/12/16 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/04

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/04 Release Notes Afdrukdatum: 2012/09/04 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/12/02

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/12/02 Release Notes Afdrukdatum: 2008/12/02 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/04/05

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/04/05 Release Notes Afdrukdatum: 2013/04/05 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes v 2.0 14

Release Notes v 2.0 14 1/7 Release Notes v 2.0 14 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 2.0 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

Release Notes 1/100 2009/01/23

Release Notes 1/100 2009/01/23 Release Notes 2009/01/23 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker, maar wel

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Informatie Voor algemene vragen/opmerkingen omtrent de inhoud van deze site kunt u bellen of e-mailen met: Cargo Data Systems BV

Informatie Voor algemene vragen/opmerkingen omtrent de inhoud van deze site kunt u bellen of e-mailen met: Cargo Data Systems BV Rapportgenerator Gebruikershandleiding Versie 1.0 Disclaimer Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk E-mailen via WISA 29 juli 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 E-mailen via WISA 2 1.1 Instellingen.................................... 3 1.1.1 Mails sturen via............................. 3 1.1.1.1 Standaard

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

CRM - Salesplanner - NL

CRM - Salesplanner - NL Handleiding PratoFlex CRM - Salesplanner - NL Efficiency through innovation Inhoudsopgave Voorwoord Salesplanner In de klantenfiche Bezoekplanning Filters Legende Automatisch gegeneerde bezoekplanningen

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/04

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/04 Release Notes Afdrukdatum: 2012/09/04 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes v 2.0 25

Release Notes v 2.0 25 1/5 Release Notes v 2.0 25 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in CheQpoint 2.0 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk DKO Beheerders 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 DKO Beheerders 2 1.1 Taken na update WISA-programma...................... 2 1.1.1 Aanmelden als administrator...................... 2 1.1.2 Nieuwe

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding

Gebruikers Handleiding Gebruikers Handleiding (De SQL module) Versie 2.14 Pagina 2 van 14 Versie 2.14 Inhoudsopgave NGP SQL...5 Het Menu... 6 De instellingen... 7 De database informatie... 9 Het Script... 10 Pagina 3 van 14

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.19

Release Notes v 1.1 0.19 1/7 Release Notes v 1.1 0.19 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes v 2.0 3

Release Notes v 2.0 3 1/7 Release Notes v 2.0 3 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 2.0 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Aanpassingen flexigar Versie V 7 2 4

Aanpassingen flexigar Versie V 7 2 4 Aanpassingen flexigar Versie V 7 2 4 Algemeen Afdrukken dagboek voor een gans jaar Regelmatig kwam de vraag of het mogelijk is om alle dagboeken van een gans jaar in één keer te printen in plaats van maand

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.21

Release Notes v 1.1 0.21 1/12 Release Notes v 1.1 0.21 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Handleiding HiAnt. Jobstudenten. Making HR Processes Flow

Handleiding HiAnt. Jobstudenten. Making HR Processes Flow Handleiding HiAnt Jobstudenten Making HR Processes Flow Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3 Jobstudenten in HiAnt 3.1 GEKOZEN SEKTIES 3.2 NIEUW ATTEST JOBSTUDENT 3.3 OVERLAPPING VAN ATTEST JOBSTUDENT

Nadere informatie

Release notes Swing 5.0.6 & 5.0.7

Release notes Swing 5.0.6 & 5.0.7 Release notes Swing 5.0.6 & 5.0.7 Copyright 2016 Swing Jive Swing is een product van ABF Research Jive Full screen weergave Swing 5 beschikt nu ook over een full screen weergave. Deze is te activeren via

Nadere informatie

Allegro INVOICE subito. Snel aan de slag

Allegro INVOICE subito. Snel aan de slag Allegro INVOICE subito Snel aan de slag 1 Inhoudstabel 1 Uw facturatie starten... 1 1.1 U verbinden... 1 1.2 Gebruikersinformatie... 2 1.3 Eigen bedrijfsgegevens... 3 1.4 Parameters Algemene standaardwaarden...

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Zoekfunctionaliteiten - NL

Zoekfunctionaliteiten - NL Handleiding PratoFlex Zoekfunctionaliteiten - NL Efficiency through innovation Inhoud 1 Voorwoord 2 Standaard zoekfunctionaliteiten 2.1 Snelle zoek 2.2 Reversed matching 2.3 Uitgebreide zoek 2.3.1 Personen

Nadere informatie

Handleiding Formulieren in TYPO3 Versie 1.2, 18 juli 2008

Handleiding Formulieren in TYPO3 Versie 1.2, 18 juli 2008 Handleiding Formulieren in TYPO3 Versie 1.2, 18 juli 2008 1. Formulieren aanmaken en plaatsen... 2 1.1 Formulieren aanmaken... 2 1.2 Formulier plaatsen op een pagina... 8 1.3 Aanmaken formulieren map...

Nadere informatie

Beheer van databanken

Beheer van databanken Beheer van databanken Wim De Proost Jan Jochems Pieter Van den Akkerveken Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor Informatica 3 de jaar Academiejaar 2011-2012 2 Inhoud INLEIDING... 3

Nadere informatie

Handleiding HiAnt. Ecocheques. Efficiency through innovation

Handleiding HiAnt. Ecocheques. Efficiency through innovation Handleiding HiAnt Ecocheques Efficiency through innovation [naam module] 21.02.2014 2 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Wat zijn ecocheques? 3 Ecocheques bestellen 3.1 Aanmaak van een nieuwe bestelling 3.2 Ecocheques

Nadere informatie

Factuurvoorstellen. Opmerkingen: Raadpleeg de facturatietoepassing voor meer details. De volgende hoofdschermen zijn beschikbaar:

Factuurvoorstellen. Opmerkingen: Raadpleeg de facturatietoepassing voor meer details. De volgende hoofdschermen zijn beschikbaar: Module Functie kaart Kantoorbeheer Factuurvoorstel UR09110500 Factuurvoorstellen Dit voorstel toont een lijst van diensten en uitgaven die aan de klant zouden aangerekend moeten worden. Dit bedrag is exclusief

Nadere informatie

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0 Tips en Tricks basis Microsoft CRM 2016 Revisie: versie 1.0 Datum: 23/03/2016 Inhoud 1. Basisinstellingen... 3 1.1 INSTELLEN STARTPAGINA... 3 1.2 INSTELLEN AANTAL REGELS PER PAGINA... 3 2. Algemene bediening...

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3 Handleiding massa facturatie Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Factureren van de activiteiten... 4 2.1 Het aanmaken van de facturen... 4 2.2 Het verwijderen van een factuurbestand...

Nadere informatie

Bronboek ISBN conversie naar EAN

Bronboek ISBN conversie naar EAN Bronboek ISBN conversie naar EAN Onderstaande procedure beschrijft hoe u in een aantal stappen uw artikelgegevens in Bronboek kunt converteren van ISBN naar EAN (ISBN13). Het is belangrijk dat u deze stappen

Nadere informatie

Outlookkoppeling installeren

Outlookkoppeling installeren Outlookkoppeling installeren Voordat u de koppeling kunt installeren, moet outlook afgesloten zijn. Stappenplan Controleer of het bestand VbaProject.OTM aanwezig is. (zie 3.2) Controleer of de map X:\RADAR\PARAMETERS\

Nadere informatie

Car-Pass versie 7_1_0

Car-Pass versie 7_1_0 Car-Pass versie 7_1_0 1 ALGEMEEN Iedereen in de garagesector is wettelijk verplicht om de kilometerstanden van elke auto of lichte bestelwagen waarop hij/zij een interventie doet door te geven aan Car-Pass.

Nadere informatie

Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50.

Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50. Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50. Rel. 90-05 Inaras N.V. WWW.OCTOPUS.BE ERELOONFICHES 281.50 1/13 WWW.OCTOPUS.BE ERELOONFICHES 281.50 2/13 Inhoudstafel

Nadere informatie

Instructie RFM modules

Instructie RFM modules Instructie RFM module Introductie RFM staat voor Registratie Flow Module. De RFM module vormt de basis voor een aantal nieuwe modules binnen equse Indicate: - Calamiteiten - Klachten - Kindermishandeling

Nadere informatie

Handleiding. Visual Planning BHV

Handleiding. Visual Planning BHV Handleiding Visual Planning BHV Visual Planning BHV Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Bestanden. 3 1.1. Bestandsconfiguratie. 3 2. Koppelen oude & nieuwe cursisten. 6 2.1 Koppelen nieuwe cursist.

Nadere informatie

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402 Handleiding Visual Planning Visual Planning Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Introductie. 5 1.1. Hartelijk Welkom. 5 1.2. Configuratie van Planning. 6 2. Planning. 7 2.1. Planbord inrichten.

Nadere informatie

8.8 Records selecteren

8.8 Records selecteren 8.8 Records selecteren Voor het maken van een uittreksel van één of meerdere records die aan een bepaald criterium voldoen, maakt u gebruik van het 'Filter'. 8.8.1 Automatisch filter Klik in het gebied

Nadere informatie

10: Statistieken en rapportages met Excel

10: Statistieken en rapportages met Excel 10: Statistieken en rapportages met Excel 1. Omschrijving van deze functie Met PlanningPME heeft u de mogelijkheid om verschillende typen rapporten te maken: Statistieken die geproduceerd worden door de

Nadere informatie

SwingOffice in een notendop

SwingOffice in een notendop SwingOffice in een notendop doelstelling: opvolging en bijsturing van berichten (per e-mail). 1. Inloggen in de Swing-omgeving Surf (gebruik Microsoft Internet Explorer) naar : http://swinglinecomputer/servico/default.aspx

Nadere informatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie HANDLEIDING Periodieke Facturatie WINGS Software Snelheid & zekerheid Module WingsPer: Periodieke facturatie 1) Installatie & Activatie Wings Periodieke Facturatie dient te worden beschouwd als een volwaardige

Nadere informatie

HiAnt. Module. sms. Prato Services nv info@prato.be www.prato.be

HiAnt. Module. sms. Prato Services nv info@prato.be www.prato.be HiAnt Module sms Prato Services nv info@prato.be www.prato.be Aanmaakdatum: 20-12-2013 1 INHOUD 1 Inhoud... 2 2 Algemeen... 3 3 Detail... 4 3.1.1. Standaard berichten Handmatige berichten... 4 3.1.2.

Nadere informatie

Inbrengen Vaste frequentie

Inbrengen Vaste frequentie Inbrengen Vaste frequentie Selecteer de patiënt en open de fiche Klik op het vak [Voorschriften] Klik op de knop " Inbreng vaste freq." 1 Omschrijving van de velden : Nomenclatuur Kies persoonlijke nomenclatuur

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.3 Single User release notes

Factuur2King 2.0.3 Single User release notes Factuur2King 2.0.3 Single User release notes Deze nieuwe versie van Factuur2King, versie 2.0.2, bevat nieuwe functionaliteit en oplossingen voor problemen die naar voren zijn gekomen sinds de release van

Nadere informatie

SQL is opgebouwd rond een basisinstructie waaraan één of meerdere componenten worden toegevoegd.

SQL is opgebouwd rond een basisinstructie waaraan één of meerdere componenten worden toegevoegd. BASISINSTRUCTIES SQL SQL : Structured Query Language is een taal gericht op het ondervragen van een relationele database en die aan veel klassieke databasemanagementsystemen kan worden gekoppeld. SQL is

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.10

Handleiding Opmaken fiche 281.10 Opmaken fiche 281.10 1. Inleiding... 3 2. Voorbereidingen... 4 3. Personeelsleden als leverancier in de boekhouding voorzien... 7 3.1. Manueel leveranciersfiches voor de personeelsleden aanmaken... 7 3.2.

Nadere informatie

Handleiding PratoFlex. Change Controls. Making HR Processes Flow

Handleiding PratoFlex. Change Controls. Making HR Processes Flow Handleiding PratoFlex Change Controls Making HR Processes Flow Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3 Locatie menu 4 Werking 4.1 Type component 4.2 Specificatie component 4.3 Eigenschap

Nadere informatie

HANDLEIDING : BESTELLINGEN INBRENGEN IN RAPTOOLS. Log in op url : https://raptools.vub.ac.be

HANDLEIDING : BESTELLINGEN INBRENGEN IN RAPTOOLS. Log in op url : https://raptools.vub.ac.be Financiële administratie en aankoopdienst HANDLEIDING : BESTELLINGEN INBRENGEN IN RAPTOOLS Log in op url : https://raptools.vub.ac.be Inloggen gebeurt met de inlog (vb.nverheye) en paswoord van het Rekencentrum

Nadere informatie

Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2).

Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2). Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2). In de volgende reeks lessen zal alle vorige leerstof uitgebreid aan het bod komen. Zie ook de vorige lessen en documenten om informatie op te zoeken

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN?

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? INLEIDING De Intrastat aangifte is de verplichte aangifte van bewegingen van goederen (verkopen en aankopen) die afkomstig zijn uit of bestemd zijn voor andere lidstaten

Nadere informatie

BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be

BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be Handleiding SwingCount Crediteur Verrichten betalingen Voorbereiden betalingen DOEL Voor alle openstaande

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Aanvraagformulier

Handleiding Digitaal Aanvraagformulier Handleiding Digitaal Aanvraagformulier Deze handleiding wil een summier overzicht geven van de installatieprocedure van het digitaal aanvraagformulier. De handleiding is bedoeld voor de al wat ervaren

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/07/11

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/07/11 Release Notes Afdrukdatum: 2012/07/11 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de Zie ook lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies. Hoofdstuk 1 Boekhouding exporteren U kunt uw boekhouding vanuit Intramed exporteren door middel van een wizard. U kunt de boekhouding exporteren in FMuta-formaat, Auditfile-formaat (ADF), of een eigen

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Preventiedocumenten met MS Word

Technische nota AbiFire5 Preventiedocumenten met MS Word Technische nota AbiFire5 Preventiedocumenten met MS Word Laatste revisie: 9 februari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 Basisdocumenten... 2 1.2 en... 2 1.3 Preventiedocumenten... 2 2 Instellingen...

Nadere informatie

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule Opstarten van de GRATIS facturatiemodule 1 Welkom in het gratis facturatieprogramma van WinBooks on Web Het gratis facturatieprogramma is ontworpen om u kennis te laten maken met de interessante functionaliteiten

Nadere informatie

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development Email2Act! Handleiding Versie 1.1 25-3-2015 Inleiding Met de standaardfunctionaliteit van Act! kunt u alleen een e-mail koppelen aan een contact. Met Email2Act! kunt u ook uitgaande en binnenkomende e-mails

Nadere informatie