Release Notes. Afdrukdatum: 15/02/ :01:00 AM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Release Notes. Afdrukdatum: 15/02/2010 10:01:00 AM"

Transcriptie

1 Release Notes Afdrukdatum: Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker, maar wel voor de IT verantwoordelijken van de uitzendbedrijven die met Hi-Ant werken. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke toestemming van Prato in eender welke vorm verder gedistribueerd of gereproduceerd worden. Deze teksten kunnen ook informatie bevatten van functionaliteiten die niet van toepassing zijn op uw uitzendbedrijf en/of die enkel na bestelling geactiveerd worden. Het feit dat het uitzendbedrijf een onderhoudscontract en/of huurlicentie heeft lopen, impliceert geenszins het recht op de beschreven functionaliteiten in dit document. Release Notes Hi-Ant 1/103

2 1. Module intro 1.1. Module Intro Herschikking menumogelijkheden (EO) Volgende menumogelijkheden zijn allen te bereiken vanuit het hoofdscherm van HiAnt via [Gegevens -> Instellingen -> Beheer]: [Beheermodule Hiant SelfService], [Beheermodule Planning], [Instellingen HTML mails], [Beheer Printerbestemmingen], [Beheer Poolmanagement]. Technisch werd een andere codenaam toegekend, wat in een beperkt aantal gevallen aanleiding zou kunnen geven tot meldingen bij activeren/desactiveren van menumogelijkheden omwille van het niet meer bestaan: Beheer Hiant SelfService sub11(16) mnubeheer_hss(0) Beheermodule planning sub11(17) mnubeheer_planning(0) Instellingen HTML mails sub11(18) mnuinstellhtmlmail(0) Beheer Printerbestemmingen mnucaprintbeheer mnucaprintbeheer(0) Beheer Poolmanagement (onbestaand) mnubeheer_poolmgt(0) 1.2. Module Intro Kunnen aanpassen van de kolombreedte binnen een grid (=lijst) (EO) Het is nu mogelijk om via een parameter de breedte van een kolom binnen een grid aan te passen. Zo n parameter dient er als volgt uit te zien - param1 = Form-naam - param2 = Grid-naam - param3 = ColumnWidths(<kolomnaam>) - waarde = in te stellen kolombreedte Bijvoorbeeld: ( frmbestellst, Grid_Bestellingen, ColumnWidths(gemeente), 0 ) zorgt ervoor dat de kolom gemeente op de grid binnen de overzichtslijst met bestellingen niet meer zichtbaar is. Voorlopig enkel toepasbaar binnen de module BESTELLINGEN. Release Notes Hi-Ant 2/103

3 1.3. Module Intro Breedte zoekvelden bij een grid (EO) Het is mogelijk om vanuit Hiant -code + via parameters de breedte van zoekvelden bij een grid te kunnen instellen. Er is een aanpassing gebeurd aan de grid-controls, zodat de breedte van de zoekvelden kan ingesteld worden (bij breedte-instelling 0: zoekveld onzichtbaar). (aanroep breedte-instelling vanuit Hiant voorlopig enkel toegepast bij grid op overzicht opvolgingen). De grid-controls hebben een eigenschap SearchFieldWidths gekregen. Vermits eigenschap momenteel nog bij bijna geen enkele grid ingesteld wordt, wordt standaard de SearchFieldWidths op -99 ingesteld voor elk zoekveld. Dit zorgt ervoor dat de zoekvelden gelijkmatig worden verdeeld over de breedte van het scherm (zoals ervoor ook gebeurde). Men kan nu ook vanuit Hiant via eigenschap SearchFieldWidths van een grid de standaardbreedten van de zoekvelden instellen via parameters [param1=<naam scherm>, param2 = <naam grid>, param3 = "SearchFieldWidths(<label zoekveld>)"] en voor een bepaald zoekveld een afwijkende breedte opgeven. Het volgende wordt steeds uitgevoerd: zoekvelden waarvoor de breedte is ingesteld <> -99: de betreffende breedte wordt ingesteld voor zoekvelden waarbij de breedte is ingesteld op -99: de resterende schermbreedte wordt verdeeld tussen de zoekvelden waarbij de breedte is ingesteld op Module Intro Tabblad Kantoorafdelingen in firmafiche (EO) Binnen de firmafiche werd een tabblad Kantoor/Afdelingen aangemaakt, waarbinnen je kantoorafdelingen voor het betreffende kantoor kan toevoegen en beheren. Release Notes Hi-Ant 3/103

4 1.5. Module Intro Wijzigingen in klantafdeling en kantoorafdeling, nu ook zichtbaar bij bewaarknop (EO) Zichtbaar maken binnen frmafdgeg (beheer klant-afdelingen en kantoor-afdelingen) indien gegevens gewijzigd zijn (groene control rond bewaarknop) Indien een gebruiker wijzigingen aanbracht aan een klant-afdeling of een kantoor-afdeling (frmafdgeg), kon hij niet zien dat er iets gewijzigd was. toevoegen lblchanged rond bewaarknop 1.6. Module Intro Aanpassing veld werkgever.wgarb2t a.h.v. veld wg.arb2t (EO) Bij het sluiten van het werkgevers detail scherm wordt er gecontroleerd of het veld werkgever.wgarb2t gelijk is aan de waarde wg.arb2t. Indien niet dan wordt de waarde in de werkgever tabel aangepast. Deze waarde is van belang tijdens de berekening van de DMFA. De percentages veranderen namelijk afhankelijk van het feit of deze waarde lager of hoger is dan Module Intern Standaard afdeling in personeelsfiche (EO) Het veld personeel.stdafdelingid aangemaakt. Control voor ingave standaard afdeling op personeelscherm aangemaakt Het systeem toont de volgende afdelingen in de lijst : indien geen kantoor aan persoon gekoppeld (alle afdelingen) indien kantoor aan persoon gekoppeld (enkel de afdelingen van het actieve kantoor) indien meerdere kantoren aan persoon gekoppeld (de afdelingen van de opgesomde kantoren) indien men het veld met de kantoornrs aanpast, wordt de lookupbox met de afdelingen opnieuw geladen Release Notes Hi-Ant 4/103

5 2. Module UZK & Kandidaten 2.1. Module Automatisch aanmaken van een folder (mapje) per uitzendkracht/folder per klant (EO) Het is nu mogelijk dat er automatisch een folder wordt aangemaakt per uitzendkracht bij het bewaren van een uitzendkracht/kandidaatfiche en een folder per klant bij het bewaren van een klanten/prospectenfiche. Opdat dit gebeurt voor de uitzendkrachten/kandidaten: moet de parameter ( AutoCreateDir, Path, WN ) bestaan en een bestaand volledig folder- pad bevatten. met de parameter ( AutoCreateDir, Prefix, WN ) kan men de naam van een subfolder van het hierboven genoemde folderpad opgeven waaronder al de mappen van de uitzendkrachten / kandidaten geplaatst zullen worden. Standaard wordt hier WN genomen. Opdat dit gebeurt voor de klanten/prospecten: moet de parameter ( AutoCreateDir, Path, KL ) bestaan en een bestaand volledig folder- pad bevatten. met de parameter ( AutoCreateDir, Prefix, KL ) kan men de naam van een subfolder van het hierboven genoemde folderpad opgeven waaronder al de mappen van de klanten prospecten geplaatst zullen worden. Standaard wordt hier KL genomen. Voor een bepaalde uitzendkracht/kandidaat wordt er dan, bij het bewaren van zijn fiche, een folder aangemaakt als volgt: <Path><prefix><wn.koppelid> Voor een bepaalde klant/prospect wordt er dan, bij het bewaren van zijn fiche, een folder aangemaakt als volgt: <Path><prefix><kl.id> 2.2. Module Uitzendkrachten & Kandidaten Poolmanagement (EO) In het tabblad Type/Functie van de uitzendkrachten/kandidaten fiche kunnen pools ingegeven worden. Met behulp van poolmanagement kan je makkelijk zoeken welke uitzendkracht/kandidaat in aanmerking komt bij een bepaalde klant en/of voor een bepaalde functie. Release Notes Hi-Ant 5/103

6 Poolmanagement is een uitbreiding van het reeds bestaande komt niet meer in aanmerking voor. Het detailscherm Koppeling met klant/functie bestaat uit volgende gegevens: Komt in aanmerking: o ja / nee [dus nu niet meer enkel niet meer in aanmerking ] o voor alle reeds bestaande nietmeerinaanmerking-records wordt het veld In aanmerking J/N op neen geplaatst. Statusveld (code soort 151): o Voorlopig kunnen al de statussen uit code soort 151 gekozen worden bij alle klanten o Wordt later uitgebreid zodat men (via niveaus ALG en FI ) per klant kan specifiëren welke statussen er kunnen gekozen worden Evaluatieuzb (code soort 152) EvaluatieKlant (code soort 153) Er is een nieuw scherm poolmanagement, bereikbaar vanuit F2, Shift F2, F3 of ShiftF3, telkens via de menumogelijkheid [Gegevens -> Poolmanagement]. Hierin kan men zoeken welke uitzendkrachten/kandidaten in aanmerking komen bij een bepaalde klant en/of voor een bepaalde funktie. De filtervelden klantid en wnid (in plaats van klantnummer en wnnummer) worden in dit scherm gevraagd, omdat je ook een pool moet kunnen samenstellen voor een prospect. Je kan natuurlijk ook met de namen van beide werken. Indien je toch wenst te werken met klanten werknemernummers kan je op voorhand bijvoorbeeld in het F3-scherm reeds filteren en vervolgens naar het poolmanagement-scherm gaan. Release Notes Hi-Ant 6/103

7 2.3. Module Uitzendkrachten & Kandidaten Probleem om kandidaten van andere kantoren uitzendkracht te maken. (EO) Indien je een kandidaat van een ander kantoor uitzendkracht wenst te maken, meldt het systeem Kan geen uzk maken. Deze persoon is waarschijnlijk al uitzendkracht, terwijl dit soms niet het geval was. Het probleem deed zich voor indien een CO-medewerker een kandidaat van een ander kantoor, niet behorend tot de steunkantorenuzk van het huidige kantoor, als uitzendkracht wou maken. Dit werd opgelost door volgende voorwaarde in te stellen: Voor een CO-medewerker moet het mogelijk zijn kandidaten van alle andere kantoren als uitzendkracht te maken Module UZK en kandidaten Veld voor referentie-persoon bijgemaakt in tabel werkervaring (EO) In een werkervaring-detailscherm kan je naast het selectieblokje REF GECHECKT in een ingaveveld REF.PERSOON een persoon ingeven die opgegeven is als referentie door de kandidaat. De tabel WnWerkErvaring bevat nu een bijkomend veld WeRefPersoon Module UZK en Kandidaten Mogelijke klanten (EO) Volgende wijzigingen werden aangebracht in het resultaatscherm dat HiAnt toont na een druk op de knop MOGELIJKE KLANTEN in de wn-fiche. - omschrijving van eerste kolom aangepast naar "type" (i.p.v. "type_desc") - in de overzichtslijst komt achter type een kolom met de status van de bestelling (status leeg ingeval van uitzending) - zoekvelden uitgebreid (vroeger enkel wgnr): type, status, funktiewn, funktieresult, Wgnr Release Notes Hi-Ant 7/103

8 2.6. Module Poolmanagement Beheer beschikbare statussen Poolmanagement (EO) Zoals eerder gemeld bij het poolmanagement (versie 4.53) kwam er een scherm voor het beheer van de instellingen van het poolmanagement. Momenteel kan men enkel in dit scherm, te bereiken via [Gegevens -> Instellingen -> Beheer -> Beheer poolmanagement] het volgende beheren: men kan voor de status (code-soort 151), die geselecteerd kan worden binnen het poolmanagement, per klant specifiëren welke statussen beschikbaar zijn. dit verloopt via instellingen beschikbaar/niet beschikbaar per status via niveaus ALG en FI Afdruk inlichtingsblad (via knop inlichtingsblad bij inschrijvingsgegevens van een kandidaat/uzk) vermeldt geen bedragen in BEF meer Aanpassing inlichtingsblad (via knop inlichtingsblad bij inschrijvingsgegevens van een kandidaat/uzk): Bij gewenst salaris en gewenst uurloon worden enkel nog bedragen in EURO vermeldt (en niet meer de dubbele vermelding van bedrag in BEF en bedrag in EURO). Moet in het moederdocu aangepast worden, zit niet automatisch in de nieuwe software Module UZK en Kandidaten Aanpassingen grid Opleiding/Testen (EO) Bij het ophalen van de gegevens voor opvulling van de grid wordt ook opleiding opgehaald. Kolom opleiding is pas zichtbaar (kolombreedte <> 0) indien men werkt via gestructureerde ingave van opleiding [parameter ("Frmwngeg1", "Opleiding", "gestructureerd") = 1] Men kan in de grid met opleiding/testen nu via parameters de kolombreedtes instellen (en dus ook, indien kolombreedte 0 maken, kolommen onzichtbaar maken). Zoals ook voorzien voor andere grids, gaat dit op volgende wijze: param1 = Form-naam frmwngeg1 param2 = Grid-naam grdopleiding param3 = ColumnWidths(<kolomnaam>) waarde = in te stellen kolombreedte 2.9. Module UZK en Kandidaten Verlenging van veld posten bij de inschrijvingsgegevens van de uzk (EO) Men kan nu bij Wil in volgende posten werken 100 characters ingeven i.p.v. 50. Release Notes Hi-Ant 8/103

9 2.10. Module UZK en Kandidaten Kopiëren werknemerfiche (EO) Bij een nieuwe fiche en het bewerken van een fiche wordt steeds de wn.wyzdat (wijzigingsdatum) ingevuld met de huidige datum. Dit was niet het geval indien men een fiche kopieerde (bvb. kopie arbeider-fiche bediende fiche). Nu gebeurt dit ook bij het kopiëren van een fiche Module UZK en Kandidaten Aanpassing tabblad Adressen naar Divers met toevoeging van Gewenste Posten, Werkregime, Localiteit (EO) Binnen de inschrijvingsgegevens van een uzk is het tabblad ADRESSEN hernoemd naar DIVERS. Op het tabblad DIVERS is de grid met adressen verkleind en onder deze grid zijn er drie grids naast elkaar geplaatst: Posten: grid waaraan men gewenste posten (bvb. dag, nacht...) van een uzk kan aan toevoegen en verwijderen. Deze gewenste posten worden ook gehaald uit de koppeltabellen bij code-soort '169' (Bestelling_Posten). Tabel wnposten. Werkregime: grid waaraan men gewenste werkregimes (bvb. voltijds, deeltijds) van een uzk kan aan toevoegen en verwijderen. Deze gewenste werkregimes worden ook gehaald uit de koppeltabellen bij code-soort '170' (Bestelling_Regime). Tabel wnregime. (inter)nationaal/regionaal (localiteit): grid waaraan men gewenste localiteit (bvb. Limburg, nationaal, regionaal) van een uzk kan aan toevoegen en verwijderen. Deze gewenste localiteiten worden ook gehaald uit de koppeltabellen bij code-soort '166' (Localiteit). Tabel wnlocaliteit. Binnen de uzk-zoek kan men nu bij categorie inschrijvingsgegevens zoeken op "posten gestructureerd", regime gestructureerd en localiteit gestructureerd. Opdat deze zoekvoorwaarden beschikbaar zijn, dient men volgende items te activeren in de dbtbl Zoekgegevens via de Qry Analyser: Release Notes Hi-Ant 9/103

10 Veldnaam Veldwaarde id Telkens uitvoeren voor alle 3 de gegevenslijnen: 1 hoger dan de select max(id) from zoekgegevens where id < 900 Type CatId CatNaam Inschrijvingsgegevens Inschrijvingsgegevens Inschrijvingsgegevens Veldnaam lposten.omschr lwerkregime.omschr llocaliteit.omschr Veldomschrijving Posten gestructureerd Regime gestructureerd Localiteit gestructureerd VeldType T T T ToonBreedte OpzoekSQLString select cd, ltrim(rtrim(omschr)) as omschr from code where cd_srt = '169' and cd_taal=#taal# order by omschr select cd, ltrim(rtrim(omschr)) as omschr from code where cd_srt = '170' and cd_taal=#taal# order by omschr select cd, ltrim(rtrim(omschr)) as omschr from code where cd_srt = '166' and cd_taal=#taal# order by omschr CatNaamFr Inscription Inscription Inscription VeldomschrijvingFr Equipe structuré Régime structuré Localité structuré De code-soorten 169, 170 en 166 kunnen aangevuld worden in de module Koppeltabellen Module UZK en Kandidaten (EO) Sortering bij toevoegen localiteit uzk-inschrijvingsgegevens (EO) De sortering van het toevoegen van de locatie in de uzk-inschrijvingsfiche via parametrisatie aanpasbaar. Via parameter ("frmwngeg1", "cmdaddlocaliteit", "orderbystring") kan de sortering binnen het selectiescherm, bij het toevoegen van een localiteit binnen de uzk-inschrijvings, bepaald worden: standaard blijft: geordend op omschrijving mogelijke waardes parameter: o VALUE geordend op code (numerisch geordend) o o TEXT geordend op omschrijving zelf ingegeven orderbystring. Men zou evt. ook zelf een eigen orderbystring kunnen opgeven. Release Notes Hi-Ant 10/103

11 2.13. Module UZK & Kandidaten Kolombreedte bij Opvolging-grid binnen uzkinschrijvingsgegevens aanpasbaar (EO) Het is nu mogelijk om via parameters de breedte van een kolom bij de Opvolging-grid binnen de uzk-inschrijvingsgegevens aan te passen. Ingave parameters analoog aan ingave zoals eerder gemeld bij andere grids. Een parameter dient er dus als volgt uit te zien param1 = frmwngeg1 param2 = BrwOpvolging param3 = ColumnWidths(<kolomnaam>) waarde = in te stellen kolombreedte Bvb. parameter ( frmwngeg1, BrwOpvolging, ColumnWidths(TypeDet.), 10 ) zorgt ervoor dat de kolom met opvolgingdetailtype zichtbaar wordt Module UZK & Kandidaten Toevoeging veld opvolging detailtype in de opvolging-grid binnen een uzk/kandidaten fiche (EO) Bij Opvolging-grid binnen uzk-inschrijvingsgegevens kan veld opvolging detailtype nu ook verschijnen: dit veld wordt mee opgehaald standaard is dit niet zichtbaar Module Uitzendkrachten & Kandidaten Bij aanmaak nieuwe uzk-fiche blijven sommige zaken van de vorige geopende fiche hangen o.a. de getoonde foto (EO) Probleem was o.a. dat, indien men net ervoor een uzk-fiche had bezocht, bij de aanmaak van een nieuwe uzk-fiche de foto van de vorige uzk getoond werd. De reden was dat de koppelid niet op 0 werd gezet (wnnr en wnid werden wel op 0 gezet). koppelid eerst op 0 gezet bij aanmaak nieuwe fiche Module UZK en Kandidaten Invullen van uitzendkracht-status bij click op vast werk binnen opvolging (EO) Indien men binnen een opvolging op "vast werk" clickt (en men ook kiest voor vast werk ja ), kan een gebruiker kiezen uit statussen welke men instellen als uzk-status. Via de parameter ("Opvolging", "VastWerk", "Status") kan men opgeven uit welke statussen de consulent kan kiezen. Parameter ("Opvolging", "VastWerk", "Status") is standaard 0 en in dit geval zal er dus ook geen keuzelijst verschijnen en zal er ook geen aanpassing van de uzk-status zijn Module UZK & Kandidaten Lookupbox behaald diploma bij inschrijvingsgegevens uzk via parametrisatie sorteerbaar (EO) De programmatie van Hiant is aangepast zodat de lookupbox voor behaald diploma via Release Notes Hi-Ant 11/103

12 parametrisatie sorteerbaar is. Via parameter ("frmwngeg1", "lubgeg2(6)", "orderbystring") kan de sortering van de lookupbox behaald diploma binnen de inschrijvingsgegevens van een uzk bepaald worden: standaard blijft: geordend op omschrijving mogelijke waardes parameter: o VALUE geordend op code o TEXT geordend op omschrijving o zelf ingegeven orderbystring Module UZK & Kandidaten Lookupbox opleidingsniveau binnen opleidingsdetailscherm via parametrisatie sorteerbaar (EO) De programmatie van Hiant is aangepast (in nieuwe versie) zodat de lookupbox voor opleidingsniveau binnen opleidingsdetailscherm via parametrisatie sorteerbaar is. Via parameter ("frmwnopl", "lubgeg(0)", "orderbystring") kan de sortering van de lookupbox opleidingsniveau binnen het opleidingsdetailscherm bepaald worden: standaard blijft: geordend op omschrijving mogelijke waardes parameter: o VALUE geordend op code o TEXT geordend op omschrijving o zelf ingegeven orderbystring Module Uitzendkrachten & Kandidaten Jaaroverzicht uzk aanpassing: contracten geannuleerd (of met tussenstatus annulatie) aan dimona worden niet meer getoond (EO) Het probleem was dat contracten steeds in het groen getoond werden in het jaaroverzicht als ze een dimonastatus hebben, onafhankelijk van de waarde voor deze dimonastatus. Dus ook geannuleerde contracten werden getoond. Ook evt. prestaties die hingen aan geannuleerde contracten werden getoond. Hiant is aangepast op volgende wijze: contracten met dimonastatussen MARKED, CSEND, CANCELED, DELETED worden niet meer getoond in het jaaroverzicht prestaties die evt. zouden voorkomen bij contracten met dimonastatussen MARKED, CSEND, CANCELED, DELETED worden niet meer getoond in overzicht Release Notes Hi-Ant 12/103

13 2.20. Module UZK & Kandidaten Bij bepaalde kode betaling bij een uzk toelaten dat het bankrekeningnummer leeg gelaten wordt (EO) De bedoeling is hier, bvb. ingeval van buitenlanders waarvan men het bankrekeningnummer nog niet heeft, dat men dit bankrekeningnummer kan leeglaten, maar dat men toch lonen kan berekenen en dit reeds faktureren. In parameter ("banknr", "leegmag", "betalingskodes") kan men kode betalingen (bvb. een kode betaling met omschrijving "nog geen bankrekeningnr") ingeven waarbij het toegelaten is het bankrekeningnummer leeg te laten. Dus bij een uzk met zo n kode betaling kan men het bankrekeningnummer leeg laten (geen problemen bij bewaren fiche). Men kan een loonrun die zo'n uzk bevat aanmaken, berekenen, en boeken. Ook kan dit gefactureerd worden. Maar het is niet mogelijk zo'n loonrun al uit te betalen (aanmaak bankbestand zal niet lukken, omdat er uzk zijn met een ongeldig bankrekeningnummer). Dus liefst deze uzk in een aparte loonrun steken (zodat betaling andere uzk geen vertraging kan oplopen). NVT als je met een extern loonsecretariaat werkt! Module kandidatenbeheer Gestructureerde ingave van talenkennis & scores (TS): De ingave van de talenkennis van de uitzendkracht of kandidaat kan vanaf nu gestructureerd worden ingegeven. Hiervoor moet onderstaande parameter op 1 geplaatst worden: frmwngeg1, wntalen, gestructureerd De soorten talen worden onderhouden in het codeboek met codesoort 78. Standaard wordt deze opgevuld met de volgende talen: Nederlands Frans Engels Duits De scores voor de talen worden onderhouden in het codeboek met codesoort 79. Standaard wordt deze opgevuld met de volgende mogelijkheden: 0 Geen kennis 1 Zwak 2 Matig 3 Redelijk Goed Zeer goed Via het veld omschr_kort van de codesoort 79 kan men de volgorde instellen die men wenst te zien wanneer men in de grid van de talen de scores moet toekennen. Via het programmeur menu is het mogelijk om de bestaande talen om te vormen naar het gestructureerde niveau. Dit zal pas lukken als de bovengenoemde parameter op 1 staat. De wijzigingen die zullen aangebracht worden, worden getoond in een tekstbestand. Als men hiermee akkoord gaat, kan men op ja klikken, en worden de wijzigingen doorgevoerd. Zo nee, gebeurt er niets. In tabel zoekgegevens bij talenkennis taal de volgende opzoekstring toevoegen : Release Notes Hi-Ant 13/103

14 select cd,ltrim(rtrim(omschr)) as omschr from code where cd_srt = '78' and cd_taal=#taal# and isnull(dt_end, ' ') >= getdate() order by omschr Module uitzendkrachten en kandidaten Afhaalkantoor maaltijdcheques (TS): Het kan voorvallen dat een uitzendkracht zijn maaltijdcheques makkelijker in een ander kantoor kan afhalen dan waar hij onder contract staat, bijvoorbeeld omdat hij dichter bij het ene kantoor woont. Op het tabblad algemeen in de uitzendkrachtfiche, vindt men na het wervingskanaal een lookupbox waarbij men het kantoor kan se lecteren waar de uitzendkracht zijn maaltijdcheques wenst af te halen. Deze lookupbox toont alle actieve kantoren. Bij het boeken van de lonen wordt dan bij de maaltijdcheques dit kantoor ingevuld ipv het kantoor van het contract. Deze lookupbox en het bijbehorende label "afhaalkantoor MC" zijn standaard niet zichtbaar. Ze dienen met de changecontrols opgezet te worden. Opzetten van label en lookupbox (met enkel actieve kantoren) gebeurt met volgende parameters: changecontrols,frmwngeg1,lubgeg2(8).visible,1,uzc changecontrols,frmwngeg1,lablawn12(16).visible,1,uzc Module uitzendkrachten Opzoeklijst op regime uitzendkracht (TS): In HiAnt werd een nieuwe codesoort 164 toegevoegd die toelaat het regime van de uitzendkracht aan te geven (parttime of fulltime). De lijst kan geactiveerd worden door de parameter op 1 te plaatsen. "frmwngeg", "PT/FT", "Opzoeklijst", "0" Als parameter "frmwngeg", "PT/FT", "Opzoeklijst", "0" op 1 staat zal tijdens de opstart bij comedewerkers en programmeurs de volgende query lopen (0 = fulltime,1000=parttime) con.execute "update wn set uurdag=0 where isnull(uurdag, -458)= -458" con.execute "update wn set uurdag=1000 where isnull(uurdag,0)<>0" Module uitzendkrachten en kandidaten Controle rijksregisternummer met datum en geslacht Bij het bewaren van een uitzendkracht - of kandidatenfiche zal HiAnt controleren of het ingegeven sisnr overeenkomt met het ingegeven geslacht en geboortedatum van de persoon. Indien dit niet het geval is, veroorzaakt dit een blokkerende fout. De gebruiker krijgt een melding uit de vertaaltabel. Controle met geboortedatum wordt opgezet met volgende parameter (staat standaard op) : frmwngeg, controle, ryksregistergeboorte, 1 De controle zal vanzelfsprekend enkel lopen indien rijksregisternummer is ingevuld (11 tekens) De controle op geslacht wordt enkel uitgevoerd bij uitzendkrachten en kandidaten met Belgische nationaliteit of voor wie de nationaliteit niet werd ingevuld. Het bepalen van de Belgische nationaliteit gebeurt a.d.h.v. een reeds bestaande parameter : Scherm, Frmwngeg, BelgNationaliteit, B,BE Release Notes Hi-Ant 14/103

15 Controle op geslacht: deel 2 van het rijksregisternummer (pos 7-9) is onpaar/oneven voor mannen, paar/even voor vrouwen. Controles op geboortedatum en geslacht zijn afhankelijk van de waarde van pos 3-4 van het rijksregisternummer (= maand): indien maand = 1 tot en met 12 controle op geboortedatum controle op geslacht indien nationaliteit Belgie is indien maand = 00, 20, 40, 60: geen controle op geboortedatum geen controle op geslacht indien maand = 21 tot en met 32: controle op geboortedatum (maand - 20) geen controle op geslacht indien maand = 41 tot en met 52: controle op geboortedatum (maand - 40) controle op geslacht indien nationaliteit (PER_NAT_CD) Belgie (150) is indien maand = 61 tot en met 72: geen controle op geboortedatum geen controle op geslacht overige waarden : foutieve maand Module kandidaten Mogelijkheid op controle ingave evaluaties Met behulp van volgende parameters kan men instellen of de ingave van de codes bij de evaluaties gecontroleerd moet worden: "scherm", "frmwngeg1", "MinValueEvaluatie", "-1" "scherm", "frmwngeg1", "MaxValueEvaluatie", "-1" Indien deze parameters beide ingevuld zijn (verschillend van -1), zal er gecontroleerd worden of de ingave tussen deze minimum en maximum waarde ligt. Release Notes Hi-Ant 15/103

16 2.26. Module uitzendkrachten en kandidaten Mogelijkheid tot mailen van nieuwe CV In het tussenscherm nieuwe cv werd de volgende uitbreiding voorzien: Het is mogelijk om het vinkje CV mailen aan te duiden. De aangemaakte CV wordt dan rechtstreeks als bijlage in een mail verstuurd naar de ontvanger die wordt ingevuld: Van : afzender van de mail (wordt standaard opgevuld met -adres van het actieve kantoor of van de actieve uitzendconsulent(e) (afh. van parameter zie verder) Aan : standaard is dit het adres van de klant of, indien er een contactpersoon is geselecteerd, het adres van deze contactpersoon. Onderwerp : dit is het onderwerp van de mail Tekst : dit is de tekst die in de mail verschijnt. Er is een mogelijkheid om de mail via een html-sjabloon te versturen. Dit wordt ook ingesteld met een parameter (zie verder). Indien het sjabloon is gevonden, zal dit gebruikt worden, zoniet zal de mail als gewone tekst wordt verstuurd en niet als html. Indien de mail verstuurd wordt, wordt er automatisch een opvolging aangemaakt. Opvolgingtypeid moet ingesteld worden met een parameter (zie verder). Het document zelf kan ook bewaard worden in een aparte directory. Het path dient ingegeven te worden als parameter. Indien de parameter niet aanwezig is, of de ingestelde directory is niet gevonden, krijgt men een melding, en zal de CV bewaard worden onder het lokale path. Release Notes Hi-Ant 16/103

17 Parameters "Afdruk", "CV", "OpvolgingId", "-1" -> bepaalt welke opvolgingid moet gebruikt worden. Er wordt bij contacttypeid de gopvolgcontacttypeauto gebruikt. "codeboekcode", "OpvolgingsContactType", "Auto", "-1" -> instelling van gopvolgcontacttypeauto "Afdruk", "CV", "SavePath", "" -> bepaalt waar de CV's moeten bewaard worden, indien niet ingevuld, of directory niet gevonden zal lokaalpad gebruikt worden "Afdruk", "C4", "MailMessageID", "0" -> bepaalt welke id moet gebruikt worden van de htm-mailing. Indien niet gevonden of niet ingevuld zal de mail niet als html maar als platte tekst verstuurd worden "Afdruk", "CV", "MailFrom", "2" -> bepaalt welk adres moet gebruikt worden 1 = van actieve UZC 2 = van het actieve kantoor (=standaard) "PRATOMAIL", "SMTPSERVER", "*", "" -> bepaalt welke smtpserver moet gebruikt worden voor mail te versturen "PRATOMAIL", "SMTPPORT", "*", "" -> bepaalt welke smtpport moet gebruikt worden voor mail te versturen Module uitzendkrachten en kandidaten Mogelijkheid sortering gemeente lookupbox wn fiche Met volgende parameter kan een sortering van postcodes op wn-fiche veranderd worden. Standaard sortering op gemeentenaam "Lookupbox", "PostCodes", "sortering", "2" 1 = sortering op 1ste kolom is postnr 2 = sortering op 2de kolom is gemeente (standaard) Release Notes Hi-Ant 17/103

18 3. Module Zoek 3.1. Zoekmodule: Zoeken op Opleiding en OpleidingGroep bij Opleiding/attesten (EO) Indien binnen de Opleiding/Testen van een kandidaat/uzk de opleiding op gestructureerde wijze wordt ingegeven (zie versie 4.57 bij bespreking hiërarchische codes ), kan men bij het zoeken naar kandidaten/uzk s ook zoeken op opleiding of opleidinggroep. Als opleidinggroep van een bepaalde opleiding wordt verstaan: het item van het niveau 1 hoger waaronder de opleiding valt. Bvb. als de boom van de opleidingen eruit ziet als volgt: Algemeen -> Electronica -> Motoren als bij een bepaald dossier Motoren bij opleiding ingegeven wordt, vindt men het dossier terug bij het zoeken op opleidingggroep Electronica en niet indien men zou zoeken op opleidinggroep Algemeen. als bij een bepaald dossier Electronica bij opleiding ingegeven wordt vindt men het dossier terug bij het zoeken op opleidinggroep Algemeen. Opdat het zoeken op opleiding en opleidinggroep actief zal zijn, dient men volgende lijnen toe te voegen aan tabel ZoekGegevens: Veldnaam id Veldwaarde Telkens uitvoeren voor beide gegevenslijnen: 1 hoger dan de select max(id) from zoekgegevens where id < 900 Type 1 1 CatId 2 2 CatNaam Opleidingen/Attesten Opleidingen/Attesten Veldnaam opleiding.omschr OpleidingGroep.omschr Veldomschrijving Opleiding OpleidingGroep VeldType T T ToonBreedte OpzoekSQLString select cd,ltrim(rtrim(omschr)) as omschr from code where cd_srt = '160' and cd_taal=#taal# order by omschr select code.cd,ltrim(rtrim(omschr)) as omschr from HCMaster inner join HCDetail on HCDetail.HCMasterId = HCMaster.id inner join code on code.cd_srt = HCMaster.cd_srt and code.cd = HCDetail.cd where hcmaster.cd_srt = '160' and cd_taal = #TAAL# and hcdetail.id in (select parentid from hcdetail) order by omschr 3.2. Zoekmodule Automatisch juist zetten/toevoegen van zoekgegevens (uzk-zoek) <opvolgingstype>, <opvolgingsdetailtype> en <contacttype opvolging> (EO) Bij installatie van Hiant -versie 4.60, worden de zoekgegevens (uzk-zoek) <opvolgingstype>, <opvolgingsdetailtype> en <contacttype opvolging> automatisch juistgezet/toegevoegd. Release Notes Hi-Ant 18/103

19 3.3. Zoekmodule Oplossing bij zoeken op evaluatie omschrijving (EO) Er zat een fout in de zoekmodule, waardoor er een foutmelding kwam bij het zoeken op evaluatie omschrijving. Deze fout is rechtgezet Module Zoek Zoekvoorwaarden over meerdere kantoren heen (EO) De zoekmodule is aangepast i.v.m. "zoekvoorwaarde kunnen gebruiken over meerdere kantoren" op volgende wijze: Via parameters ("zoekmodule", "kantoren",<kantoornr>) kan men per kantoor opgeven van welke kantoren dit kantoor de zoekvoorwaarden mag zien (zoekvoorwaarden onafhankelijk van kantoor - dus met wgnr 0 - kan men steeds zien). Indien parameter niet aanwezig voor een bepaald kantoor, dan heeft dit kantoor toegang tot de zoekvoorwaarden van alle kantoren. Bij het bewaren van een zoekwoorvaarde heeft men nu de keuze uit: bewaren enkel voor actief kantoor. wgnr bij zoekvoorwaarde wordt opgevuld met nummer actief kantoor bewaren voor alle kantoren. wgnr bij zoekvoorwaarde wordt opgevuld met 0. Deze zoekvoorwaarde kan dus door alle kantoren gebruikt worden Module zoeken Uitbreiding, zoeken op gestructureerde taalinvoer Indien de parameter voor gestructureerde invoer van talenkennis geactiveerd is, kan men nu ook hierop zoeken door in tabel zoekgegevens het volgende toe te voegen: In zoekgegevens moet bij talenkennis veld taal het volgende gezet worden Talenkennis - lwntalen.omschr taal T - 15 select cd,ltrim(rtrim(omschr)) as omschr from code where cd_srt = '78' and cd_taal=#taal# and isnull(dt_end, ' ') >= getdate() order by omschr Connaissance de langues langue 3.6. Module zoeken Zoeken op hoogst behaald diploma (tabblad attesten/diploma s in inschrijvingsgedeelte wn-fiche) In tabel zoekgegevens moet de volgende record worden toegevoegd 1 2 Opleidingen/Attesten lopl.omschr Hoogst behaald diploma T 25 select cd,ltrim(rtrim(omschr)) as omschr from code where cd_srt='58' and cd_taal=#taal# order by omschr Formations/Attestations diplome Release Notes Hi-Ant 19/103

20 4. Module Klanten & Prospecten 4.1. Module Klanten & Prospecten Klantoptie VAF (EO) Indien een klant de optie VAF (Verberg afdeling op faktuur) heeft, wordt er bij de afdruk van fakturen via Word, geen afdeling en ook geen sektie getoond op de faktuur. Er wordt in dit geval puur gesorteerd op uitzendkrachtnaam. Voorwaarden opdat deze optie beschikbaar: - group verschillend van ERS en VIEW - Parameter ("Factuur", "Crystal", "FORCE", "N") mag niet op "Y" staan - Parameter ("Factuur", "Crystal", "*", "N") mag niet op "Y" staan - Parameter ("VIEW", "TEST", "FACTUREN", "") mag niet op "Y" staan Factuurafdruk per klant te bekijken! 4.2. Module Klanten: Mogelijkheid tot controle ingevulde waarde solvabiliteit bij klant (EO) Bedoeld voor interim-bedrijven die dit veld gebruiken voor export naar andere pakketten. Voorwaarde opdat checks op solvabiliteit gebeuren: parameter ("frmklgeg1", "maakklant", "minsolvabiliteit", " ") moet verschillend zijn van <> Parameter ("frmklgeg1", "maakklant", "maxsolvabiliteit", " ") moet verschillend zijn van De checks op de solvabiliteit gebeuren: bij actie maak klant bij het bewaren van een KLANT (klnr <> 0) Uitgevoerde checks op de solvabiliteit: ingevulde solvabiliteit moet numerisch zijn solvabiliteit moet groter of gelijk zijn aan parameter ("frmklgeg1", "maakklant", "minsolvabiliteit", " ") Solvabiliteit moet kleiner of gelijk zijn aan parameter ("frmklgeg1", "maakklant", "maxsolvabiliteit", " ") zoniet kan de fiche niet bewaard worden Module Klanten en Prospecten Controle solvabiliteit (EO) Als er niet voldaan werd aan de controle op minimumsolvabiliteit en maximumsolvabiliteit, gaf HiAnt een melding. Het bleef slechts bij een melding en je kon verder gaan met het bewaren van een klant of het aanmaken van een klant. Als er nu niet voldaan wordt aan deze controle, dan zal de melding evenzeer verschijnen en lukt het bovendien niet meer om een klant te bewaren of te maken. Release Notes Hi-Ant 20/103

21 4.4. Module Klanten en Prospecten Automatisch invullen van ondernemingsnummer (EO) Bij een Belgische klant waarbij het btw nummer is ingevuld, wordt, indien men in het veld van met ondernemingsnr gaat staan, automatisch dit ondernemingsnummer ingevuld als volgt: 0 gevolgd door de numerische waarde in het btw nummer. Dus met beweging via tab-toets wordt veld ondernemingsnr automatisch ingevuld als het btw nr ingevuld is Module Klanten en Prospecten Ingave bij poolmanagement kan nu ook voor prospecten (EO) Tot nu toe werden in de firma-lijst bij ingave voor poolmanagement enkel klanten getoond. Nu verschijnen er zowel klanten als prospecten Module Klanten en Prospecten Sortering lookupbox nace code (EO) De sortering van de lookupbox nace code is nu binnen het klantdetailscherm via parametrisatie aanpasbaar. Via parameter ("frmklgeg1", "lubgeg(7)", "orderbystring") kan de sortering van de lookupbox nace code binnen het klantdetailscherm bepaald worden: standaard blijft: geordend op id mogelijke waardes parameter: o VALUE geordend op id o TEXT geordend op omschrijving (ingeval taal NL) of omschrijvingfr (ingeval taal FR) o zelf ingegeven orderbystring, bvb. order by sektie, subsektie, subklasse er wordt geordend op de kodes sektie, subsektie en subklasse 4.7. Module Klanten & Prospecten Kolombreedte bij Opvolging-grid binnen klantdetailscherm aanpasbaar (E0) Het is nu mogelijk om via parameters de breedte van een kolom bij de Opvolging-grid binnen het klantdetailscherm aan te passen. Ingave parameters analoog aan ingave zoals eerder gemeld bij andere grids. Een parameter dient er dus als volgt uit te zien param1 = frmklgeg1 param2 = GrdOpvolging param3 = ColumnWidths(<kolomnaam>) waarde = in te stellen kolombreedte Bvb. parameter ( frmklgeg1, GrdOpvolging, ColumnWidths(Omschrijving), 25 ) zorgt ervoor dat de kolom Omschrijving breder dan standaard wordt (25 i.p.v. 15). Release Notes Hi-Ant 21/103

22 4.8. Module Klanten & Prospecten Bij Opvolging-grid binnen klantdetailscherm kan veld opvolging detailtype nu ook verschijnen (EO) Bij Opvolging-grid binnen klantdetailscherm kan veld opvolging detailtype nu ook verschijnen: dit veld wordt mee opgehaald standaard is dit niet zichtbaar 4.9. Module Klanten & Prospecten Bugfix: mogelijks File/Path Access Error melding wanneer exporteren naar excel vanuit poolmanagement-scherm (EO) Men kreeg een File/Patch Access Error melding wanneer men exporteerde naar excel vanuit het poolmanagement-scherm. Dit had te maken met het feit dat bij een grid standaard de directory waar het bestand bewaard wordt, staat op het applicatie-pad (dit is de directory van de Hiant.exe). Vermits men op deze directory, bij een aantal uitzendbedrijven, geen schrijfrechten heeft, krijgt men deze foutmelding. Software aangepast: gezorgd dat de export -directory van de grid binnen het poolmanagement -scherm expliciet ingevuld is met de wisolok -directory Module Klanten & Prospecten Bij ingave poolmanagement kunnen geen firma s meer geselecteerd worden die geblokkeerd zijn of waarbij financiële rating = geen samenwerking (EO) Aangepast dat bij ingave poolmanagement geen firma s meer kunnen geselecteerd worden die geblokkeerd zijn of waarbij financiële rating = geen samenwerking Module Klanten & Prospecten Bij opvolgingslijst binnen klantdetailscherm worden nu ook velden status en contacttype getoond (EO) Bij de opvolgingslijst binnen het klantdetailscherm worden nu ook velden status en conttacttype mee opgehaald. Status = standaard niet zichtbaar. Bvb. via parameter ( frmklgeg1, GrdOpvolging, ColumnWidths(Status), 6 ) kan men ervoor zorgen dat de kolom Status wordt getoond met breedte 6. Contacttype = wel zichtbaar. Release Notes Hi-Ant 22/103

23 4.12. Module Klanten & Prospecten Beveiliging ingebouwd: een klant- of prospectfiche kan niet verwijderd worden als er een bestelling aan hangt (EO) De volgende beveiliging is ingebouwd: een klant- of prospectfiche kan niet verwijderd worden als er een bestelling aan hangt Module Klanten & Prospecten Men zag bepaalde kl (klanten of prospecten) niet verschijnen in de firma-lookupbox binnen ingave pool-management (EO) Er zat een probleempje in de query voor het laden van de kl (na aanpassing: niet tonen kl met financiële rating geen samenwerking of die geblokkeerd zijn): not (finanratingid = 4 or isnull(blokkeringid,0)<>0) dienen te vervangen door not (isnull(finanratingid,0) = 4 or isnull(blokkeringid,0)<>0) Module Klanten & Prospecten Via parameter kunnen instellen of aanspr1eking + achternaam + naam of aanspreking + voornaam + naam wordt ingevuld binnen de klant-persoon, bij druk op knop standaard bij de contactpersonen (EO) Het veld persoon binnen een klantfiche wordt o.a. gebruikt bij afdruk fakturen... Sommige uitzendbedrijven willen dat op een faktuur aanspreking + voornaam + naam verschijnt i.p.v. aanspreking + naam + voornaam. In dit geval dient dus de opvulling van veld persoon binnen een klantfiche te wijzigen door parameter ("frmklgeg1", "klpersoon_ahv_contper", "eerstvoornaam") op 1 te plaatsen kan men ervoor zorgen dat binnen veld persoon in de klantfiche, indien men op knop standaard drukt na selectie van een contactpersoon, aanspreking + voornaam + naam wordt ingevuld, in plaats van aanspreking + naam + voornaam Module Klanten & Prospecten Via parameter kunnen instellen dat men bij medewerker binnen het klantdetailscherm alle actieve consulenten kan zien (onafhankelijk van kantoor) (EO) Door parameter ("frmklgeg1", "lubgeg(4)", "allekantoren") met waarde 1 te voorzien, kan men er voor zorgen dat men bij medewerker binnen het bestellingdetailscherm alle actieve consulenten ziet staan (dus onafhankelijk van het kantoornr ingevuld bij de consulenten). Release Notes Hi-Ant 23/103

24 4.16. Module Commercieel Aanpassing detailscherm Bezoekrapport (EO) In het detailscherm van het bezoekrapport werden de gegevens bij het opzoeken gesorteerd. Firma: gesorteerd op naam, klnr, gemeente Medewerker: gesorteerd op naam, voornaam Contactpersoon: gesorteerd op naam, voornaam Aard contact: gesorteerd op omschrijving 4.5 Module klanten Mogelijkheid om klantgegevens op te zoeken via site RSZ (TS): In detailfiche van een klant/prospect is er achter het veld rsz -nr een nieuw icoontje bijgekomen, waarbij er naar de site van rsz wordt gesurft. Hier kan met een opzoeking doen aan de hand van het ondernemingsnummer of rsz -nr. Parameter die bepaalt welke url achter de knop zit: "Scherm", "frmklgeg1", "URLOpzoekRSZnr", #GTAAL# wordt vervangen door NL als gtaal=1; door FR als gtaal=2 Release Notes Hi-Ant 24/103

25 5. Module opvolging 5.1. Opvolgingsmodule Intern contact en contactpersoon in opvolgingtabblad in klanten- /prospectenfiche (EO) Bij intern contact en contactpersoon werd enkel de achternaam getoond. Dit werd aangepast zodat nu zowel de achter- als voornaam getoond wordt. Het geheel wordt eveneens getoond, indien de achternaam of voornaam leeg zijn Zoekwaardes bij openen opvolgingslijst-scherm aangepast Het zoekveld koppelid is standaard niet meer zichtbaar. Bij het openen van het opvolgingslijstscherm stond echter de zoekwaarde koppelid opgevuld met 0. Vermits het zoekveld koppelid niet meer zichtbaar is, kan men de zoekwaarde 0 bij koppelid niet verwijderen, waardoor men slechts een beperkt aantal gegevens ziet. Tijdelijke oplossing: parameter [ frmopvlst, PGB_Opvolging, SearchFieldWidths(Koppelid) ] aanmaken met waarde 8, waardoor zoekveld koppelid terug zichtbaar is Aanpassing in HiAnt: de zoekwaarde bij koppelid wordt niet ingevuld in plaats hiervan wordt de zoekwaarde op uzk-naam opgevuld met AA 5.3. Module Opvolgingen Veld Status (EO-CVK) In opvolgingdetailscherm lookupbox "status" toegevoegd onder lookupbox "onderwerp"; standaard niet zichtbaar. o label zichtbaar te zetten via ( ChangeControls, frmwnopvolging, Label1(24).visible, 1 ) o lookupbox zichtbaar te zetten via ( ChangeControls, frmwnopvolging, lubgeg(13).visible, 1 ) veld opvolging.status aangemaakt nieuwe code-soort (168, status opvolging) aangemaakt In opvolgingslijst-scherm: Release Notes Hi-Ant 25/103

26 o o veld status toegevoegd aan de grid; standaard niet zichtbaar. Zichtbaar te zetten via frmopvlst, PGB_Opvolging, ColumnWidths(Status), 6 ) indien breedte 6 nemen. veld status toegevoegd bij de zoekvoorwaarden; standaard niet zichtbaar. Zichtbaar te zetten via ( frmopvlst, PGB_Opvolging, SearchFieldWidths(Status), 6 indien breedte 6 nemen Opvolgingsmodule Sortering lookupbox status (EO) De sortering van de lookupbox status is nu binnen het opvolgingdetailscherm via parametrisatie aanpasbaar. Via parameter ("frmwnopvolging", "lubgeg(13)", "orderbystring") kan de sortering van de lookupbox status binnen het opvolging-detailscherm bepaald worden: standaard blijft: geordend op omschrijving mogelijke waardes parameter: o VALUE geordend op code (numerisch geordend) o o TEXT geordend op omschrijving zelf ingegeven orderbystring. Men zou evt. ook zelf een eigen orderbystring kunnen opgeven Opvolgingsmodule Sortering lookupbox opvolgingstype (EO) De sortering van de lookupbox opvolgingstype is nu binnen het opvolgingdetailscherm via parametrisatie aanpasbaar. Via parameter ("frmwnopvolging", "lubgeg(1)", "orderbystring") kan de sortering van de lookupbox Opvolging type binnen het opvolging-detailscherm bepaald worden: standaard blijft: geordend op omschrijving mogelijke waardes parameter: o VALUE geordend op code (numerisch geordend) o o TEXT geordend op omschrijving zelf ingegeven orderbystring. Men zou evt. ook zelf een eigen orderbystring kunnen opgeven Opvolgingsmodule Sortering lookupbox detail type (EO) De sortering van de lookupbox opvolgingstype is nu binnen het opvolgingdetailscherm via parametrisatie aanpasbaar. Release Notes Hi-Ant 26/103

27 Via parameter ("frmwnopvolging", "lubgeg(10)", "orderbystring") kan de sortering van de lookupbox Detail type binnen het opvolging-detailscherm bepaald worden: standaard blijft: geordend op omschrijving mogelijke waardes parameter: o VALUE geordend op code (numerisch geordend) o o TEXT geordend op omschrijving zelf ingegeven orderbystring. Men zou evt. ook zelf een eigen orderbystring kunnen opgeven Opvolgingsmodule Bugfix: fout bij afdruk opvolginslijst (opvolgingslijst-scherm) (EO) Er was een fout geslopen in het opvolgingslijst-scherm: het veld contacttype werd hernoemd naar contracttype. De afdruk van de opvolgingslijst verwacht een veld contacttype --> runtime error. Dit probleem is rechtgezet in Hiant Opvolgingsmodule Bugfix: fout bij tonen opvolgingslijst-scherm bij gebruiker waarbij personeel.ws = 1 (werving en selectie) (EO) Er waren andere zoekvelden actief ingeval een gebruiker waarbij personeel.ws = 1 (werving en selectie) het opvolgingslijst-scherm opent. Echter niet alle zoekveld-eigenschappen liepen synchroon met het aantal zoekvelden. aanpassing programmatie: er dient geen aparte behandeling meer te zijn voor gebruikers met personeel.ws = Opvolgingsmodule Bugfix binnen opvolgingslijstscherm: de checkbox verschijnt bij kolom kantoornr i.p.v. bij kolom afgeh. (EO) Aangepast: checkbox verschijnt nu bij kolom afgeh. i.p.v. bij kolom kantoornr Opvolgingsmodule Opvragen bijkomende info over contactpersoon geselecteerd binnen opvolgingdetailscherm (EO) Er is, n.a.v. vragen van klanten, de mogelijkheid om bij de lookupbox met de contactpersoon binnen het opvolgingdetailscherm meer info over deze contactpersoon (funktie, telefoon...) te tonen zodanig dat men deze kan contacteren zonder dat men het contactpersoon-detailscherm hoeft te openen. Er bevindt zich naast de contactpersoon-lookupbox een help-knop waarmee men de info kan oproepen (verschijnt zoals een tooltip). Release Notes Hi-Ant 27/103

28 De gewenste info die men wil zien wordt gespecifieerd via een parameter: Via parameter ("ToolTipQuery", "frmwnopvolging", "Lubgeg(4)") wordt de query ingegeven waarmee de gewenste info wordt opgehaald. Bvb. SELECT ISNULL(ContactPersonen.Naam, '') + ' ' + ISNULL(ContactPersonen.Voornaam, '') AS naam, ContactPersonen.Funktie, LTRIM(RTRIM(Code.OMSCHR)) AS status, ContactPersonen.TelContactPersonen.GSM FROM ContactPersonen LEFT OUTER JOIN Code ON ContactPersonen.StatusID = Code.CD AND Code.CD_SRT = '37' AND Code.CD_TAAL = #TAAL# Opvolgingsmodule Oplossing probleem niet zien intern contact binnen opvolgingslijst in klantdetailscherm, alhoewel dit intern contact is ingevuld (EO) Probleem was als volgt: het interne contact was ook invulbaar in deze grid. Men liet in de lookupbox dus enkel personeelsleden zien die actief zijn en rechten hadden in het actieve kantoor. dit zorgde ervoor dat als een personeelslid reeds was ingevuld, maar deze niet meer actief was of geen rechten had op het actieve kantoor, deze niet zichtbaar was Aangepast: er is geen lookupbox meer (met enkel actieve personeelsleden die rechten hebben in het actieve kantoor). Het interne contact is dus niet meer rechtstreeks invulbaar in deze grid. Daarentegen wordt nu steeds de reeds ingevulde interne-contact-info getoond Module Opvolging Zoekvelden status en opvolging-detailtype binnen opvolgingslijst-scherm werken niet (EO) Vanaf een bepaalde versie van Hiant was een probleem geslopen bij het zoeken in het opvolgings-lijstscherm a.h.v. zoekvelden status en opvolgingsdetailtype. Deze problemen zijn nu opgelost. Release Notes Hi-Ant 28/103

29 5.13. Opvolgingsmodule Aanpassingen overzichtslijst en detailscherm (EO) Aanpassing aan opvolgingdetailscherm: Indien je ingave opvolging kiest vanuit een geselecteerde klant, wordt het contacttype ingevuld, dat je nog kan wijzigen Aanpassingen aan opvolgingslijstschem: kolombreedtes kunnen ingesteld worden via parameters ["frmopvlst", " PGB_Opvolging", ColumnWidths(<kolomnaam>) ] zoekveld-breedtes kunnen ingesteld worden via parameters ["frmopvlst", " PGB_Opvolging", "SearchFieldWidths(<label zoekveld>)"] Bijkomende kolommen voorzien in de lijst met opvolgingen contacttype opvolgingsdetailtype: standaard niet zichtbaar; kan via parameters (of door vergroten kolom) zichtbaar gemaakt worden Bijkomend volgende kolommen standaard onzichtbaar gezet in lijst Ingavedatum: standaard niet zichtbaar; kan via parameters (of door vergroten kolom) zichtbaar gemaakt worden. Opvolgingsdatum: standaard niet zichtbaar; kan via parameters (of door vergroten kolom) zichtbaar gemaakt worden Kolom JaarWeek (jaar en week op basis van opvolgingsdatum) is daarentegen wel standaard zichtbaar. Bijkomende zoekvelden voorzien: contacttype opvolgingsdetailtype: standaard niet zichtbaar; kan via parameters zichtbaar gemaakt worden Volgende zoekvelden zijn standaard onzichtbaar gezet (maar kunnen via parameters zichtbaar gemaakt worden) koppelid opvolgingsdetailtype bestelling Release Notes Hi-Ant 29/103

30 5.14. Module opvolgingen Automatisch ingevulde opvolgingen op afgehandeld plaatsen Op de plaatsen waar HiAnt een automatische opvolging inboekt, dient deze dadelijk op afgehandeld geplaatst te worden Aangepast bij afdruk C131A afdruk C131B bewaren bestelling blokkeren van een klant via acties - blokkeer verzenden van mail vanuit nieuwe CV module Module opvolgingen Opvolgingslijst tonen van automatisch aangemaakte opvolgingen Extra vinkje onderaan het opvolgingsoverzicht (langs annuleren toets) met opschrift Toon automatische opvolgingen. parameter "Scherm", "frmopvlst", "ToonAuto", "0" 0 = standaard niet aangevinkt = geen auto-opvolgingen in de lijst (alle opvolgingen met contacttype gelijk aan het ingestelde autotype worden dan niet getoond) 1 = standaard aangevinkt = wel auto-opvolgingen in de lijst Module opvolging Mogelijkheid om een opvolging toe te wijzen (TS): Wanneer men een opvolging ingeeft, wordt het nu mogelijk gemaakt om nog een vervolg aan deze opvolging te breien. Het item kan toegewezen worden aan een bepaald persoon. Standaard wordt hier ook de ingever ingevuld. Er kan ook ingegeven worden op welke datum en op welk tijdstip de nieuwe opvolging moet worden afgehandeld. De zoeklijst werd ook aangepast zodat er kan worden gefilterd op opvolgingen toegewezen aan een bepaald persoon (op basis van de initialen) Module opvolging Automatisch aangemaakte opvolging op afgehandeld plaatsen Aan HiAnt werd de mogelijkheid toegevoegd om om opvolgingen die automatisch zijn aangemaakt, elke nacht op afgehandeld te plaatsen zodat deze uit de lijst van openstaande opvolgingen gehaald worden. Hiervoor moet er een job aangemaakt worden op de sql-server met volgende query: update opvolging set afgehandeld=1 where contacttypeid= (select convert(int,waarde) from globalvarruntime..parameter where param1='codeboekcode' and param2='opvolgingscontacttype') and afgehandeld=0 Release Notes Hi-Ant 30/103

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/10/06

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/10/06 Release Notes Afdrukdatum: 2008/10/06 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/17

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/17 Release Notes Afdrukdatum: 2012/09/17 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/11/13

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/11/13 Release Notes Afdrukdatum: 2008/11/13 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25 Release Notes Afdrukdatum: 2010/05/25 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/03/21

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/03/21 Release Notes Afdrukdatum: 2013/03/21 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/05/14

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/05/14 Release Notes Afdrukdatum: 2012/05/14 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/03/19

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/03/19 Release Notes Afdrukdatum: 2009/03/19 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25 Release Notes Afdrukdatum: 2010/05/25 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/29

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/29 Release Notes Afdrukdatum: 2009/01/29 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/09/18

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/09/18 Release Notes Afdrukdatum: 2008/09/18 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/10/19

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/10/19 Release Notes Afdrukdatum: 2012/10/19 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/06/17

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/06/17 Release Notes Afdrukdatum: 2011/06/17 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/12/20

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/12/20 Release Notes Afdrukdatum: 2011/12/20 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/01/22

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/01/22 Release Notes Afdrukdatum: 2013/01/22 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/05/27

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/05/27 Release Notes Afdrukdatum: 2009/05/27 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/05/01

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/05/01 Release Notes Afdrukdatum: 2011/05/01 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/08

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/08 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/08 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/02/15

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/02/15 Release Notes Afdrukdatum: 2012/02/15 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25 Release Notes Afdrukdatum: 2010/05/25 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/05/01

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/05/01 Release Notes Afdrukdatum: 2011/05/01 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/07/15

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/07/15 Release Notes Afdrukdatum: 2011/07/15 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

HiAnt. Module. sms. Prato Services nv info@prato.be www.prato.be

HiAnt. Module. sms. Prato Services nv info@prato.be www.prato.be HiAnt Module sms Prato Services nv info@prato.be www.prato.be Aanmaakdatum: 20-12-2013 1 INHOUD 1 Inhoud... 2 2 Algemeen... 3 3 Detail... 4 3.1.1. Standaard berichten Handmatige berichten... 4 3.1.2.

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/07/15

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/07/15 Release Notes Afdrukdatum: 2009/07/15 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/03/19

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/03/19 Release Notes Afdrukdatum: 2010/03/19 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/03/21

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/03/21 Release Notes Afdrukdatum: 2013/03/21 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.23

Release Notes v 1.1 0.23 1/10 Release Notes v 1.1 0.23 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes v 2.0 14

Release Notes v 2.0 14 1/7 Release Notes v 2.0 14 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 2.0 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

HiAnt. Hoofdkantoorfunctionaliteit. Batch Mail. Prato Services nv info@prato.be www.prato.be

HiAnt. Hoofdkantoorfunctionaliteit. Batch Mail. Prato Services nv info@prato.be www.prato.be HiAnt Hoofdkantoorfunctionaliteit Batch Mail Prato Services nv info@prato.be www.prato.be 1 INHOUD 1 Inhoud...2 2 Voorwoord...3 3 Algemeen...4 4 Batchmail overzichtsscherm...4 5 Aanmaak nieuwe mailing...8

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/12/16

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/12/16 Release Notes Afdrukdatum: 2010/12/16 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

HiAnt. Kantoorfunctionaliteit. Prestaties (maandingave) Prato Services nv info@prato.be www.prato.be

HiAnt. Kantoorfunctionaliteit. Prestaties (maandingave) Prato Services nv info@prato.be www.prato.be HiAnt Kantoorfunctionaliteit Prestaties (maandingave) Prato Services nv info@prato.be www.prato.be 1 INHOUD 1 Inhoud...2 2 Prestatie-Ingave...3 1.1. Menu...3 1.1.1. Gegevens...3 1.1.1.1. Werknemer, Klant,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/07/16

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/07/16 Release Notes Afdrukdatum: 2010/07/16 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/15

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/15 Release Notes Afdrukdatum: 2009/01/15 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.22

Release Notes v 1.1 0.22 1/17 Release Notes v 1.1 0.22 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

CRM - Salesplanner - NL

CRM - Salesplanner - NL Handleiding PratoFlex CRM - Salesplanner - NL Efficiency through innovation Inhoudsopgave Voorwoord Salesplanner In de klantenfiche Bezoekplanning Filters Legende Automatisch gegeneerde bezoekplanningen

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/05

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/05 Release Notes Afdrukdatum: 2009/01/05 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/04

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/04 Release Notes Afdrukdatum: 2012/09/04 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes 2007/09/25

Release Notes 2007/09/25 Release Notes 2007/09/25 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker, maar wel

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/06/01

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/06/01 Release Notes Afdrukdatum: 2011/06/01 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/09/18

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/09/18 Release Notes Afdrukdatum: 2008/09/18 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/04/05

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/04/05 Release Notes Afdrukdatum: 2013/04/05 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/04

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/04 Release Notes Afdrukdatum: 2012/09/04 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Handleiding PratoFlex. Change Controls. Making HR Processes Flow

Handleiding PratoFlex. Change Controls. Making HR Processes Flow Handleiding PratoFlex Change Controls Making HR Processes Flow Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3 Locatie menu 4 Werking 4.1 Type component 4.2 Specificatie component 4.3 Eigenschap

Nadere informatie

Monitor WINGS Software nv Snelheid & zekerheid

Monitor WINGS Software nv Snelheid & zekerheid Monitor WINGS Software nv Snelheid & zekerheid Monitor INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Algemeen 3 SPECIFIEK 1.2. Overzicht instellingen 4 WERKING MONITOR VERRICHTINGEN 2.1. De monitor en de selecties 5 2.2.

Nadere informatie

Prestaties (weekingave)

Prestaties (weekingave) Handleiding HiAnt Prestaties (weekingave) Efficiency through innovation Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 Overzicht 4 3 Overzicht prestaties 6 3.1 Menu 6 3.1.1 Gegevens 6 3.1.2 Acties 6 4 Prestatie-Ingave

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 78. Efficiency through innovation

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 78. Efficiency through innovation Release Notes CheQpoint 2.0 Versie 78 Efficiency through innovation 1 Gevalideerd door nu ook voor papieren cheques Vanaf nu wordt er ook voor papieren cheques bijgehouden welke gebruiker deze gevalideerd

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN CORFLAT II. Handleiding

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN CORFLAT II. Handleiding FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN CORFLAT II Handleiding Inhoud 1 INLEIDING 2 2 TOEGANG TOT DE TOEPASSING 2 3 MENU 3 4 LIJST VAN UITGAANDE STROMEN 4 4.1 BETEKENIS VAN DE KOLOMMEN 4 4.2 MOGELIJKE ACTIES OP DE

Nadere informatie

Release Notes v 2.0 25

Release Notes v 2.0 25 1/5 Release Notes v 2.0 25 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in CheQpoint 2.0 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/12/02

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/12/02 Release Notes Afdrukdatum: 2008/12/02 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie HANDLEIDING Periodieke Facturatie WINGS Software Snelheid & zekerheid Module WingsPer: Periodieke facturatie 1) Installatie & Activatie Wings Periodieke Facturatie dient te worden beschouwd als een volwaardige

Nadere informatie

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk E-mailen via WISA 29 juli 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 E-mailen via WISA 2 1.1 Instellingen.................................... 3 1.1.1 Mails sturen via............................. 3 1.1.1.1 Standaard

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Release Notes. 19 mei 2011

Release Notes. 19 mei 2011 Release Notes 19 mei 2011 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker, maar

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS. Handleiding DMS. Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s:

HANDLEIDING DMS. Handleiding DMS. Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s: HANDLEIDING DMS Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s: Gebruiker Coördinator Administrator end2end solutions pagina 1 Op het DMS van Ieper

Nadere informatie

Handleiding HiAnt. Jobstudenten. Making HR Processes Flow

Handleiding HiAnt. Jobstudenten. Making HR Processes Flow Handleiding HiAnt Jobstudenten Making HR Processes Flow Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3 Jobstudenten in HiAnt 3.1 GEKOZEN SEKTIES 3.2 NIEUW ATTEST JOBSTUDENT 3.3 OVERLAPPING VAN ATTEST JOBSTUDENT

Nadere informatie

Briljant Prospectenbeheer

Briljant Prospectenbeheer Briljant Prospectenbeheer Inhoud 1. Prospecten 1 Prospecten aanmaken 1 De stamgegevens 2 Het tabblad Algemeen 3 Het tabblad Contactpersonen 4 Het tabblad Interesses 5 Het tabblad Memo 6 Het tabblad Offertes

Nadere informatie

E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten).

E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten). E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten). Dit is een stapje verder... Hiermee gaat u niet zomaar naar bv. Alle particulieren een mailing doen. ð Je gaat hier enkel personen of bedrijven

Nadere informatie

BEST/Rentm in de Cloud

BEST/Rentm in de Cloud BEST/Rentm in de Cloud Productvoorstelling www.cloudsyndic.com A. Dorp 37, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver T. +32 15 75 30 58 F. +32 15 75 21 42 E. info@cloudsyndic.com 1 BEST/Rentm in de Cloud - Flow 2 Algemeen

Nadere informatie

Support website WATCH

Support website WATCH Support website WATCH Op support.watch-projectbeheer.nl is de support website van WATCH te vinden. Elke klant kan hier inloggen met zijn klantcode en wachtwoord. Figuur 1 WATCH support inlogscherm Na inloggen

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

SwingOffice in een notendop

SwingOffice in een notendop SwingOffice in een notendop doelstelling: opvolging en bijsturing van berichten (per e-mail). 1. Inloggen in de Swing-omgeving Surf (gebruik Microsoft Internet Explorer) naar : http://swinglinecomputer/servico/default.aspx

Nadere informatie

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN?

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? INLEIDING De Intrastat aangifte is de verplichte aangifte van bewegingen van goederen (verkopen en aankopen) die afkomstig zijn uit of bestemd zijn voor andere lidstaten

Nadere informatie

Handleiding: Gebruikersomgeving

Handleiding: Gebruikersomgeving Handleiding: Gebruikersomgeving Editie April 2012 Copyright Renson 2011 N.V. RENSON Ventilation S.A N.V. RENSON Sunprotection-Screens S.A N.V. RENSON Sunprotection-Projects S.A N.V. ARGENT ALU S.A www.renson-ereps.com

Nadere informatie

Release Notes v 2.0 3

Release Notes v 2.0 3 1/7 Release Notes v 2.0 3 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 2.0 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

CRM Accountancy. Flexibel, efficiënt & accuraat

CRM Accountancy. Flexibel, efficiënt & accuraat CRM Accountancy WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat ACCOUNTANCY CRM INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Wings CRM Accountancy algemeen 3 PRESTATIES 2.1. Wings CRM Accountancy login 4 2.1.1. Het inloggen

Nadere informatie

Handleiding. ischoolcommunicatie. Versie Nijverheidstraat Diksmuide Tel:

Handleiding. ischoolcommunicatie. Versie Nijverheidstraat Diksmuide Tel: Handleiding ischoolcommunicatie Versie 2016 Nijverheidstraat 9-8600 Diksmuide Tel: 051 50 21 76 - info@informat.be www.informat.be Inhoudsopgave 1. Algemene voorbereiding in ibasis/ileerlingen 3 1.1. Aanduiden

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

Deze handleiding is geschikt voor gebruikers van Rekeningbeheren.nl en S4Dunning. Rekeningbeheren.nl is de basis applicatie voor het uitvoeren van acties in batches en kan worden gezien als de lite versie

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen 2005 NCS Commissie Wedstrijdzwemmen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Instructie RFM modules

Instructie RFM modules Instructie RFM module Introductie RFM staat voor Registratie Flow Module. De RFM module vormt de basis voor een aantal nieuwe modules binnen equse Indicate: - Calamiteiten - Klachten - Kindermishandeling

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.19

Release Notes v 1.1 0.19 1/7 Release Notes v 1.1 0.19 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?...

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid Inhoud 1 Hoe zoek ik een gebruiker?...2 2 Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... 5 3 Hoe maak ik een werkrelatie aan?... 8 4 Hoe geef ik

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Uitslagen

Handboek ZooEasy Online Uitslagen Handboek ZooEasy Online Uitslagen Datum: Juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD UITSLAGEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Release Notes 2007/09/25

Release Notes 2007/09/25 Release Notes 2007/09/25 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker, maar wel

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

Zoekfunctionaliteiten - NL

Zoekfunctionaliteiten - NL Handleiding PratoFlex Zoekfunctionaliteiten - NL Efficiency through innovation Inhoud 1 Voorwoord 2 Standaard zoekfunctionaliteiten 2.1 Snelle zoek 2.2 Reversed matching 2.3 Uitgebreide zoek 2.3.1 Personen

Nadere informatie

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development Email2Act! Handleiding Versie 1.1 25-3-2015 Inleiding Met de standaardfunctionaliteit van Act! kunt u alleen een e-mail koppelen aan een contact. Met Email2Act! kunt u ook uitgaande en binnenkomende e-mails

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Exporteren naar Word. 9 maart WISA helpdesk

Exporteren naar Word. 9 maart WISA helpdesk Exporteren naar Word 9 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Exporteren naar Word 2 1.1 Seriebrief..................................... 3 1.1.1 Aanmaak startdocument......................... 3 1.1.2

Nadere informatie

Car-Pass versie 7_1_0

Car-Pass versie 7_1_0 Car-Pass versie 7_1_0 1 ALGEMEEN Iedereen in de garagesector is wettelijk verplicht om de kilometerstanden van elke auto of lichte bestelwagen waarop hij/zij een interventie doet door te geven aan Car-Pass.

Nadere informatie

RAI Exhibitor Invitation Platform (EIP) Gebruikershandleiding

RAI Exhibitor Invitation Platform (EIP) Gebruikershandleiding RAI Exhibitor Invitation Platform (EIP) Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Introductie... 2 2 Inloggen RAI EIP... 3 2.1 Url RAI EIP... 3 2.2 Inlogpagina... 3 2.3 Tussenpagina Selecteer beurs... Fout!

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

Release Notes CIRRO v4.0. voor Logo s en partnerorganisaties met een ondersteuningsaanbod voor Logo s

Release Notes CIRRO v4.0. voor Logo s en partnerorganisaties met een ondersteuningsaanbod voor Logo s Release Notes CIRRO v4.0 voor Logo s en partnerorganisaties met een ondersteuningsaanbod voor Logo s November 2013 INHOUD Introductie... 3 1 Algemeen... 3 2 Actiestrategieën... 4 3 Projecten... 5 4 Netwerk...

Nadere informatie

Nieuw in versie Autoflex 9.1

Nieuw in versie Autoflex 9.1 Nieuw in versie Autoflex 9.1 Onderstaande items zijn veranderd dan wel toegevoegd in versie 9.1. De geel gearceerde items worden erna wat verder uitgediept met schermvoorbeelden. Verkoop Mogelijkheid voor

Nadere informatie

Algemene basis instructies

Algemene basis instructies Inhoud: Algemene basis instructies... 2 Pictogrammen en knoppen... 2 Overzicht... 3 Navigeren (bladeren)... 3 Gegevens filteren... 4 Getoonde gegevens... 5 Archief... 5 Album... 5 Tabbladen en velden...

Nadere informatie

Dagplanning. Aanpassingen in Regelneef 6.8.0 Pagina 1 van 6

Dagplanning. Aanpassingen in Regelneef 6.8.0 Pagina 1 van 6 Aanpassingen in Regelneef 6.8.0 Pagina 1 van 6 6.8.0 5 september 2013 Dagplanning Het is nu, binnen een plaatsing, mogelijk om per dag vast te leggen wanneer men werkt. We noemen dit de dagplanning. Per

Nadere informatie

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk DKO Beheerders 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 DKO Beheerders 2 1.1 Taken na update WISA-programma...................... 2 1.1.1 Aanmelden als administrator...................... 2 1.1.2 Nieuwe

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014 Act! SnelStartConnect Pro Handleiding Versie 1.0 3-4-2014 Inleiding Met SnelStart Connect Pro kunt uw Act!-database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect Pro biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie