Het commerciële effect

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het commerciële effect"

Transcriptie

1 Etalageverlichting Het commerciële effect Colofon Opdrachtgever Opdrachtnemer Auteurs C.J.M. van Merksteijn Window of Opportunity Alternative Solutions B.S.G. van Vegchel K.L.J. van den Eeden L.H.F.M. Elbers Drs. C. Hoogeveen Eindhoven, dinsdag 10 juni 2008

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Onderzoeksopzet Doelstelling Vraagstelling Onderzoekspopulatie Onderzoeksvragen Onderzoeksmethode Representativiteit 5 3 De resultaten Algemene bevindingen Onderzoeksvraag Onderzoeksvraag Onderzoeksvraag Onderzoeksvraag Onderzoeksvraag Conclusies Bijlagen Grafieken Tabellen Vragenlijst Schatting aantal aankopen per dag

3 1 Inleiding Het is belangrijk voor vitaliteit van mens, dier en natuur dat het s avonds echt donker is. Bovendien kost verlichting energie en genereert dus CO²-uitstoot. In de onlangs uitgebrachte film The 11th Hour noemde een van de experts de wereld s nachts vanuit de ruimte gezien infected. Waarom? Omdat er een patroon van licht zichtbaar is dat de planeet lijkt te verstikken. Om deze problemen aan te pakken bedacht Carolien van Merksteijn een idee voor de Young Sustainability Award. Mijn idee is om key partners bij elkaar te brengen om op de korte termijn alle Nederlandse etalages uit te rusten met energiebesparende ledspotjes en een tijdschakelaar. Hiermee kan een energiebesparing van tenminste 30 tot 50% per etalage worden bewerkstelligd (TWA Netwerk). Dit samenwerkingsverband moet uitgaan van positieve concurrenten en consumenten druk. De key partners die ik momenteel voor ogen heb zijn Natuur en Milieu, Philips Lighting, livingprojects, en alle bedrijven in Nederland met een etalage. De overheid is niet genoemd omdat dit project daadkrachtig en snel doorgang moet vinden. Regelgeving is niet de korte termijn oplossing. Omdat het commercieel lonend is verwacht ik dat bedrijven vrijwillig meewerken aldus Carolien van Merksteijn. 1 Carolien van Merksteijn is met dit idee winnaar geworden van Young Sustainability Award Het project wordt uitgevoerd als pilot in Eindhoven onder de naam Window of Opportunity en zal daarna landelijk aangepakt worden. Om de business case voor winkeliers te ondersteunen moeten de statistieken over de commerciële effecten van etalageverlichting achterhaald te worden. Marktonderzoekbureau Alternative Solutions heeft daarom kwantitatief marktonderzoek uitgevoerd naar het commerciële effect van etalageverlichting

4 2 Onderzoeksopzet 2.1 Doelstelling Inzicht verkrijgen in alle financiële voor- of nadelen van etalageverlichting na sluitingstijd in het donker voor winkeliers. 2.2 Vraagstelling Wat is het commerciële effect (effect op de klant) van etalageverlichting in het centrum van Eindhoven? 2.3 Onderzoekspopulatie De onderzoekspopulatie bestaat uit alle mensen die s avonds door de binnenstad van Eindhoven lopen en een leeftijd hebben van 18 t/m 65 jaar. De spreiding tussen man/vrouw en leeftijd wordt getracht gelijkmatig te verdelen. De steekproefomvang (n) van de onderzoekspopulatie binnen het kwantitatieve onderzoek bedraagt 200 meerderjarige respondenten. Dit aantal is voldoende om indicatieve uitspraken te doen over de resultaten. 2.4 Onderzoeksvragen Om het vraagstuk onderbouwd te beantwoorden, zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld: Hoe vaak loopt men maandelijks s avonds door het centrum van Eindhoven? Hoe veel etalages worden er s avonds per maand bekeken? Wat is de reden dat er wordt gestopt voor bezichtiging van een etalage? Hoe vaak gaat men terug na een bezichtiging van een etalage? Hoe vaak gaat men terug na een bezichtiging van een etalage en koopt men daadwerkelijk een product? - 4 -

5 2.5 Onderzoeksmethode Ter beantwoording van de onderzoeksvragen, wordt er gebruik gemaakt van kwantitatief onderzoek middels field research. Dit houdt in dat er persoonlijk (face-to-face) enquêtes worden afgenomen. Om op basis van het onderzoek valide uitspraken te kunnen doen, is er geënquêteerd op verschillende tijdstippen en op verschillende plekken in het centrum van Eindhoven. 2.6 Representativiteit Door de hiervoor genoemde spreiding over geslacht, leeftijd, tijdstip en locatie, is het mogelijk op basis van dit onderzoek uitspraken te doen over het commerciële effect van etalageverlichting in Eindhoven. Het onderzoek richt zich nadrukkelijk op etalageverlichting van kleinere, middelgrote en grote detailhandel in de binnenstad. Verlichting van etalages op zichtlocaties langs snelwegen valt buiten het bestek van dit onderzoek. Eindhoven kan worden gezien als een gemiddelde grote stad in Nederland. Hierdoor is het mogelijk op basis van dit onderzoek uitspraken te doen die indicatief zijn voor het landelijk beeld. De representativiteit wordt vergroot door het feit dat grote steden zoals Eindhoven economisch gezien gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het leeuwendeel van de totale etalageverlichting in Nederland

6 3 De resultaten De bevindingen per onderzoeksvraag zijn onderstaand beschreven, eventueel met een grafische verduidelijking. De percentages zijn doorberekend naar het aantal inwoners van Eindhoven tussen de 18 en 64 jaar (op 1 januari 2008: ). 3.1 Algemene bevindingen Er is geënquêteerd op verschillende avonden (week- en weekenddagen) en op verschillende tijdstippen. Naarmate de verstreken tijd op een avond, nam het aantal (potentiële) respondenten spoedig af. Gemiddeld tussen werden er 15 enquêtes per uur ingevuld. Na daalde dit aantal ver, tot een gemiddelde van 4 ingevulde enquêtes per uur. De oorzaak hiervan ligt bij het lage aantal bezoekers van het stadcentrum en de beperkte representativiteit van de aanwezige bezoekers. De eigenschappen van de respondenten met betrekking tot leeftijd en geslacht zijn onderstaand weergegeven. Zoals in het cirkeldiagram te zien is, lopen er s avonds in het centrum van Eindhoven net iets meer mannen (56%) door de stad dan vrouwen (44%). De leeftijd ligt grotendeels tussen de 18 en 35 jaar

7 1 8,0% Percentage 6,0% 4,0% 2,0% Leeftijd 3.2 Onderzoeksvraag 1 Hoe vaak loopt men maandelijks s avonds door het centrum van Eindhoven? Uit het onderzoek blijkt dat er grote verschillen bestaan in hoe vaak mensen in het donker door het centrum lopen. Zo geeft 35.7% van de respondenten aan slechts 0-1 keer per maand in het donker door het centrum te lopen. Een andere grote groep van 33.7% van de respondenten geeft aan 7 of meer keer per maand in het donker door het centrum te lopen. De overige respondenten lopen 2 t/m 6 keer per maand in het donker door het centrum. Hieruit blijkt dat twee derde (64.4%) van de respondenten aangeeft geregeld tot vaak in het donker te vinden zijn in de binnenstad van Eindhoven

8 In het donker door het centrum lopen 0-1 per maand 2-4 per maand 5-6 per maand 7of meer per maand 33,7 35,7 10,6 20,1 3.3 Onderzoeksvraag 2 Hoeveel etalages worden er s avonds per maand bekeken? Onderstaand cirkeldiagram illustreert het aantal mensen dat s avonds door het centrum van Eindhoven loopt. Maar ook welke daadwerkelijk naar een etalage kijkt: 37,2% van de respondenten stopt nooit en 35,2% van de respondenten slechts 1of 2 keer. In totaal besteedt dus drie kwart (72,2%) van mensen beperkt tot geen aandacht aan de etalages. De overige 27,4% kijkt vaker dan 2 keer

9 14,1 In het donker stoppen voor een etalage nooit 1-2 per maand 3-4 per maand 5 of meer per maand 13,6 37,2 35,2 3.4 Onderzoeksvraag 3 Wat is de reden dat er wordt gestopt voor bezichtiging van een etalage? Mensen hebben verschillende redenen hebben om in het donker voor een etalage te stoppen. In de enquête waren de twee meest voor de hand liggende redenen al opgenomen. Deze zijn namelijk het stoppen voor de aankleding van een etalage en het stoppen voor het product dat in de etalage te zien is. Verder zijn er bij de vrije invulling in de enquête nog talloze redenen aangegeven om te stoppen voor een etalage (zie bijlage). Er zijn meer mensen die stoppen voor het product zelf dan voor de aankleding. Daarnaast worden als overige reden vaak genoemd dat mensen stoppen voor het licht en het design

10 6 5 4 Percent 3 52,4% 2 33,9% 1 13,7% vaak soms nooit stoppen voor aankleding Percent ,8% 1 11,2% vaak soms nooit stoppen voor product

11 3.5 Onderzoeksvraag 4 Hoe vaak gaat men terug na een bezichtiging van een etalage? Het blijkt dat meer vrouwen dan mannen terug gaan naar een winkel na bezichtiging van de etalage. Zowel mannen als vrouwen gaan meestal slechts 1 of 2 keer per jaar terug. Een groep van 21.4% geeft aan nooit terug te gaan na bezichtiging van een etalage in het donker. De grootste groep van de respondenten geeft aan 1-2 keer per maand terug komen na een bezichtiging. Deze groep beslaat 42.9% van de respondenten. Verder blijkt dat de kleinste groep respondenten aangeeft 3-4 keer terug te komen, dit is een percentage van 14.3%. De groep van 21.4% van de respondenten die overblijft, geeft aan 5 of meer keer per jaar terug te komen. 5 4 Percentage ,9% 1 21,4% 21,4% 14,3% nooit 1-2 per jaar 3-4 per jaar 5 of meer per jaar na bezichtiging terug?

12 3.6 Onderzoeksvraag 5 Hoe vaak gaat men terug na een bezichtiging van een etalage en koopt men daadwerkelijk een product? Uit onderzoek is gebleken dat mensen die terugkomen na een bezichtiging geen garantie vormen tot een aankoop van een product uit de desbetreffende winkel. Er blijkt namelijk dat 34.4% van de mensen die wel terugkomen na bezichtiging, uiteindelijk niets kopen. Hieruit kan worden afgeleid dat 65.6% wel één of meerdere aankopen doet na bezichtiging van een etalage in het donker. Wel blijkt dat er maar een kleine groep is die meer dan 2 aankopen per jaar verricht naar aanleiding van het kijken naar een etalage in het donker. Dit betreft slechts 19.4%. 5 4 Percentage ,2% 34,4% 1 8,6% 10,8% nooit 1-2 per jaar 3-4 per jaar 5 of meer per jaar aankoop na bezichtiging

13 4 Conclusies Beperkte drukte s avonds in de binnenstad van Eindhoven Bijna 40% van de respondenten geeft aan slechts 0-1 keer per maand in het donker door de binnenstad van Eindhoven te lopen. Dit is een klein aantal als er bedacht wordt dat er enkel in het donker geënquêteerd is en dat er derhalve een groep is welke minder tot nooit s avonds in de binnenstad van Eindhoven komt. Beperkte aandacht aan etalages Ruim 70% van de mensen die in het donker door het centrum lopen, besteden geen tot weinig bewuste aandacht aan etalages. Bijna 40% van de respondenten schenkt totaal geen aandacht aan etalages in het donker binnen het centrum van Eindhoven. Ruim 35% van de respondenten geeft aan slechts 1 tot 2 keer per maand te stoppen voor een etalage. Beperkt terug na bezichtiging Er is maar een beperkte groep die terug gaat naar een winkel nadat de respondenten de etalage van de desbetreffende winkel in het donker bekeken hebben. Zo komt ruim 21% niet meer terug naar de winkel na de etalage in het donker bekeken te hebben. Aankopen na bezichtiging Van de respondenten die aangeven terug te gaan naar een winkel na bezichtiging van de etalage, is er een groep van bijna 35% die aangeeft uiteindelijk nooit een aankoop te doen nadat ze terug zijn gekomen naar de winkel. 65% verricht wel aankopen, met een gemiddelde van 2,83 aankopen per jaar

14 SLOTCONCLUSIE De totale onderzoekspopulatie binnen Eindhoven bevat mensen. Per onderzoeksvraag valt een gedeelte van de onderzoekspopulatie af. Ter beantwoording van de hoofdvraag resteert een aantal van mensen welke gemiddeld 2,83 aankopen per jaar doen naar aanleiding van een bezichtiging van een etalage in het donker. Terugrekenend naar het aantal aankopen dat per jaar wordt gedaan op basis van eerder genoemde factoren, blijkt dat het gaat om naar schatting aankopen. Als dit wordt gedeeld door het aantal winkels in de binnenstad (430) blijkt dat er gemiddeld per jaar 197 aankopen worden verricht per winkel. Commercieel effect (effect op de klant) van etalageverlichting is dus aanwezig, echter in beperkte mate. Na wordt het spoedig rustig in het stadscentrum, waardoor de het commerciële effect van etalageverlichting sterk afneemt

15 5 Bijlagen 5.1 Grafieken 5 4 Percentage ,9% 1 21,4% 21,4% 14,3% nooit 1-2 per jaar 3-4 per jaar 5 of meer per jaar Grafiek 1 na bezichtiging terug?

16 5 4 Percentage 3 47,2% 2 26,0% 1 11,4% 15,4% Grafiek 2 nooit 1-2 per jaar 3-4 per jaar 5 of meer per jaar na bezichtiging terug? Grafische weergave hoe vaak respondenten na bezichtiging van een etalage terug gaan naar de winkel. De respondenten die hebben aangegeven 1 à 2 keer per maand in het donker door het centrum te lopen. Grafiek als op vraag 2 antwoord 1-2 keer per maand is gegeven. 6 5 Percentage ,9% 2 35,7% 1 8,6% 2,9% nooit 1-2 per jaar 3-4 per jaar 5 of meer per jaar Grafiek 3 na bezichtiging terug?

17 Grafiek als op vraag 2 antwoord 3-4 keer per maand is gegeven 4 3 Percentage 2 36,0% 32,0% 28,0% 1 4,0% nooit 1-2 per jaar 3-4 per jaar 5 of meer per jaar Grafiek 4 na bezichtiging terug? Grafiek als op vraag 2 antwoord 5 of meer keer per maand is gegeven Aankoop na bezichtiging 5 4 Percentage ,4% 46,2% 1 8,6% 10,8% nooit 1-2 per jaar 3-4 per jaar 5 of meer per jaar Grafiek 5 aankoop na bezichtiging Grafiek als op vraag 2 antwoord 1-2 keer per maand is gegeven

18 5 4 Percentage 3 46,7% 2 37,8% 1 8,9% 6,7% nooit 1-2 per jaar 3-4 per jaar 5 of meer per jaar Grafiek 6 aankoop na bezichtiging Grafiek als op vraag 2 antwoord 3-4 keer per maand is gegeven 4 3 Percentage 2 36,0% 28,0% ,0% nooit 1-2 per jaar 3-4 per jaar 5 of meer per jaar Grafiek 7 aankoop na bezichtiging Grafiek als op vraag 2 antwoord 5 of meer keer per maand is gegeven

19 6 5 Percentage ,5% 2 34,8% 1 8,7% Grafiek 8 nooit 1-2 per jaar 5 of meer per jaar aankoop na bezichtiging

20 Met welk doel loopt men door het centrum? Doel door de stad lopen? naar/van woning naar/van werk dineren uitgaan Anders 15,1 26,6 7 24,1 27,1 5.2 Tabellen Met welke reden stopt men voor een etalage, anders dan aankleding of product? Andere redenen om te stoppen? Algemeen Bekijken Bellen Design Foto's Haren Licht Mooi plassen Prijs roken Spiegel Stijl Totaal Vergelijken aantal keer

21 Vieze ruiten Vrouwen Wachten Totaal Vragenlijst

22 5.4 Schatting aantal aankopen per dag De schatting is gemaakt door procentuele uitkomsten uit de enquête in verhouding te zetten tot het inwonersaantal van Eindhoven. De berekening is een schatting om lezers van het rapport een beter beeld te geven van absolute aantallen die uit het rapport naar voren komen. Hierbij is uitgegaan van een onderzoekspopulatie van mensen die s avonds door het centrum lopen in de leeftijd vanaf 18 tot 65 jaar. Bron: Totale populatie jaar: mensen. Uit voorgaande onderzoeken naar statistieken van vergelijkbare stadscentra (Nijmegen 2 en Zoetermeer 3 ) blijkt dat 2% nooit in het centrum komt. Tevens blijkt dat gemiddeld 40% (respectievelijk 42,5% en 37,5%) in het stadcentrum is voor activiteiten die enkel overdag plaatsvinden (winkelen, markt, sociale dienstverlening, etc.). In dit onderzoek wordt 2 Bron: www2.nijmegen.nl/mmbase/attachments/21716/scm pdf;jsessionid=1e85a1a c5d4cb6bd60a Bron: 75b38f3&attachment=1&c=

23 uitgegaan van 58% van de onderzoekspopulatie, inwoners. Bij onderzoeksvraag 2 geeft 37.2% van de mensen aan nooit te stoppen voor een etalage, dit betekent voor de onderzoekspopulatie dat mensen aangeven nooit te stoppen voor een etalage. Populatieschatting stopt voor een etalage : = Bij onderzoeksvraag 4 geeft 21.4% van de respondenten aan nooit terug te gaan naar een winkel na bezichtiging van de desbetreffende etalage, dit betekent voor de onderzoekspopulatie dat mensen aangeven nooit terug te gaan naar een winkel na bezichtiging van de desbetreffende etalage. Populatieschatting gaat terug na bezichtiging : = mensen Bij onderzoeksvraag 5 geeft 34.4% van de respondenten aan nooit tot een aankoop over te gaan na het bekijken van een etalage in het donker. Dit betekent voor de onderzoekspopulatie dat mensen aangeven nooit tot een aankoop over te gaan na het bekijken van een etalage in het donker. Populatieschatting koopt na bezichtiging: = mensen, dit aantal geeft dus aan 1 of meer aankopen te doen op basis van het bekijken van een etalage in het donker. Gemiddeld aantal aankopen geeft 46,2% aan 1-2 keer terug te gaan en iets te kopen; 8,6% 3-4 keer en 10,8% 5 keer of vaker per jaar. Het gemiddeld aantal aankopen per klant bedraagt dan 2,83 aankopen per jaar (op totaal van 65,6% dat 1 of meer aankopen doet: 23,1/65,6 * ,1/65,6 * 2 + 4,3/65,6 * 3 +4,3/65,6 * ,8 * 8 = 2,83. NB: het aantal aankopen van klanten die zeggen meer dan 5 te kopen is gesteld op 8)

24 Statistieken Gemiddeld aantal aankopen na bezichtiging 2,83 Totaal aantal winkels 430 Totaal aantal nachten verlicht per jaar 365 Totaal aantal aankopen per jaar per winkel door verlichting

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

MANAGEMENT SUMMARY SCD001. Bereiksonderzoek Schoolmagazine 2010. Mick Santifort (mick@devosjansen.nl) Sandra van Laar (sandra@devosjansen.

MANAGEMENT SUMMARY SCD001. Bereiksonderzoek Schoolmagazine 2010. Mick Santifort (mick@devosjansen.nl) Sandra van Laar (sandra@devosjansen. MANAGEMENT SUMMARY SCD001 Bereiksonderzoek Schoolmagazine 2010 Mick Santifort (mick@devosjansen.nl) Sandra van Laar (sandra@devosjansen.nl) INHOUDSOPGAVE Inleiding Onderzoek Doelstelling Methode Responsoverzicht

Nadere informatie

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Oktober 2015 2 Management Summary Inleiding Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn besloten om de winkels in haar gemeente

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport ZOETERMEER FM Zoetermeer, 18 december 2015 Gemeente Zoetermeer Afdeling Juridische

Nadere informatie

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector Marktonderzoek kunt u prima inzetten om informatie te verzamelen over (mogelijke) markten, klanten of producten, maar bijvoorbeeld ook om de effectiviteit van

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Factsheet onderzoek naar de effecten van de wijziging van de leeftijdsgrens in de drank- en horecawet 2014 in gemeentes Almere, Huizen en Zeist

Factsheet onderzoek naar de effecten van de wijziging van de leeftijdsgrens in de drank- en horecawet 2014 in gemeentes Almere, Huizen en Zeist Factsheet onderzoek naar de effecten van de wijziging van de leeftijdsgrens in de drank- en horecawet 2014 in gemeentes Almere, Huizen en Zeist Margreth Egelkamp Marina Horseling Andrea Donker Contactgegevens:

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Werk, zorg en inkomen

Omnibusenquête deelrapport. Werk, zorg en inkomen Omnibusenquête 2015 deelrapport Werk, zorg en inkomen Omnibusenquête 2015 deelrapport Werk, zorg en inkomen OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport WERK, ZORG EN INKOMEN Zoetermeer, 25 januari 2016 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

AFSTEKEN VAN VUURWERK

AFSTEKEN VAN VUURWERK Rapport AFSTEKEN VAN VUURWERK Draagvlakonderzoek vuurwerktraditie Gemeente Utrecht www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 82

Nadere informatie

Openingstijden Stadskantoor. Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch

Openingstijden Stadskantoor. Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch Openingstijden Stadskantoor Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek April 2013 2 Samenvatting De afdeling Burgerzaken wil graag weten of de huidige openingstijden van het

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

LACHEN OP HET WERK. Een kwantitatief onderzoek onder Nederlandse werknemers in opdracht van Aevitae

LACHEN OP HET WERK. Een kwantitatief onderzoek onder Nederlandse werknemers in opdracht van Aevitae LACHEN OP HET WERK Een kwantitatief onderzoek onder Nederlandse werknemers in opdracht van Aevitae CAROLINE VAN TEEFFELEN JORIS DE JONGH AMSTERDAM, NOVEMBER 2016 VOORAF AANLEIDING EN DOEL ONDERZOEK Aanleiding

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Ter Zake Het Ondernemershuis

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Ter Zake Het Ondernemershuis Omnibusenquête 2015 deelrapport Ter Zake Het Ondernemershuis Omnibusenquête 2015 deelrapport Ter Zake Het Ondernemershuis OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport TER ZAKE HET ONDERNEMERSHUIS Zoetermeer, 15 februari

Nadere informatie

Pilot Mag het een tasje minder zijn? Consumentenonderzoek. Rapportage van de peiling onder inwoners van Deventer, Tilburg en Zoetermeer,

Pilot Mag het een tasje minder zijn? Consumentenonderzoek. Rapportage van de peiling onder inwoners van Deventer, Tilburg en Zoetermeer, Pilot Mag het een tasje minder zijn? Consumentenonderzoek Rapportage van de peiling onder inwoners van Deventer, Tilburg en Zoetermeer, in opdracht van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken 4 februari

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport STUDENTENHUISVESTING Zoetermeer, 9 december 2015 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014

Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014 Beleidsonderzoek & Analyse BOA Feitenblad draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014 1. Inleiding Al vele jaren laat Leiden het onderdeel Toeristisch

Nadere informatie

Festival van het Leren. - Evaluatie - workshop. Corien van der Linden. Utrecht - 19 maart 2010

Festival van het Leren. - Evaluatie - workshop. Corien van der Linden. Utrecht - 19 maart 2010 Festival van het Leren - Evaluatie - workshop Corien van der Linden Utrecht - 19 maart 2010 Terra Nova Partners in Onderzoek www.terranovapartners.nl Agenda - introductie - onderzoekmethoden - zelf aan

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Effectmeting het Glazen huis

Onderzoeksrapport. Effectmeting het Glazen huis Onderzoeksrapport Effectmeting het Glazen huis Naam project Onderzoeksrapport Effectmeting Opdrachtgevers CityDynamiek Eindhoven Gemeente Eindhoven Opdrachtnemers Studenten Fontys Hogeschool Marketing

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Naamsbekendheidonderzoek

Hoofdstuk 5 Naamsbekendheidonderzoek Hoofdstuk 5 5.1 Inleiding Achtergrond en doel van het onderzoek Bonnema Weert wenst inzicht te verkrijgen in haar naamsbekendheid. Bonnema Weert wil in het bijzonder antwoord krijgen op de volgende onderzoeksvragen:

Nadere informatie

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Rapportage Datum: 2 mei 2016 Opdrachtgever: Jorrit Visser, Hivos Auteur: Claudia Ros, InfoResult Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 1 Inhoud

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Winkeltijden. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086

Onderzoeksrapport Winkeltijden. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086 Onderzoeksrapport Winkeltijden Inwonerspanel Doetinchem Spreekt Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086 Moventem Juni 2015 Referentie: 14086 Pagina 1-1 van 16 Inwonerspanel Doetinchem Spreekt

Nadere informatie

Persbericht. 31 juli 2013. Werkloosheid en bezuinigingen grootste problemen in Twentse gemeenten

Persbericht. 31 juli 2013. Werkloosheid en bezuinigingen grootste problemen in Twentse gemeenten Persbericht 31 juli 2013 Werkloosheid en bezuinigingen grootste problemen in Twentse gemeenten Werkloosheid en bezuinigingen zijn volgens inwoners van Twente verreweg de grootste problemen in hun gemeenten.

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Overlast park Lepelenburg

Overlast park Lepelenburg Overlast park Lepelenburg 1-meting oktober 2014 www.onderzoek.utrecht.nl Colofon Uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND Ondernemers en internetpanel over de winkelopeningstijden in Purmerend In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Patty Laan

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 2011 1 (11) Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 Auteur Tineke Brouwers en Francien Wisman Respons onderzoek Op 17 mei 2011 kregen 1034 inwoners van Nieuwegein die huishoudelijke hulp ontvangen een vragenlijst

Nadere informatie

Enquête op weg naar herstel

Enquête op weg naar herstel 21179801 Enquête op weg naar herstel - Beschrijving belangrijkste uitkomsten - Uitgevoerd in opdracht van VOORWOORD In opdracht van de gemeente Voorschoten is aan RenM Matrix opdracht gegeven voor het

Nadere informatie

STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN

STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) In opdracht van ds+v Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Project: 07-2610 Prijs: Adres: Goudsesingel 78,

Nadere informatie

Veiligheidsgevoel in fietstunnels

Veiligheidsgevoel in fietstunnels Bestuursondersteuning Afdeling Onderzoek & Statistiek Veiligheidsgevoel in fietstunnels Omnibusonderzoek 2008 1 Onderzoekskader Omnibusonderzoek 2008 Opdrachtgever Gemeenteraad/Sector BO Uitvoering Gemeente

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014 Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 214 Willemstad, Maart 214 Inleiding In juni 214 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de bedrijven benaderd met vragenlijsten op Curaçao. Doel van deze

Nadere informatie

Kosten koper Onderzoek naar de verdeling van de kosten van diverse partijen bij de koop en levering van een bestaande woning

Kosten koper Onderzoek naar de verdeling van de kosten van diverse partijen bij de koop en levering van een bestaande woning Kosten koper Onderzoek naar de verdeling van de kosten van diverse partijen bij de koop en levering van een bestaande woning Den Haag, 20 augustus 2012 - 2 - Aanleiding In het kader van de evaluatie Wet

Nadere informatie

BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming

BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Feitenblad Toeristisch bezoek aan Leiden 2007-2015 1. Inleiding Al vele jaren laat Leiden het onderdeel Toeristisch

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

December 2014 Betalen aan de kassa 2013

December 2014 Betalen aan de kassa 2013 December 2014 Betalen aan de kassa 2013 Betalen aan de kassa 2013 Betalen aan de kassa 2013 Uitkomsten DNB/Betaalvereniging Nederland onderzoek naar het gebruik van contant geld en de pinpas in Nederland

Nadere informatie

Burgerpeiling communicatie 2014

Burgerpeiling communicatie 2014 Burgerpeiling communicatie 2014 Datum: 22 oktober 2014 Versie 2.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & drs. K. Meeusen Gemeente Midden-Delfland

Nadere informatie

Winkelgedrag Fashion Deel 1

Winkelgedrag Fashion Deel 1 Winkelgedrag Fashion Deel 1 Verandering in het winkelgedrag voor fashion t.o.v. 2 jaar eerder Uitgaven, frequentie, aantal winkels, winkelduur, type winkels en locatie. Winkelgedrag Fashion Om een beeld

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Online panel. Weekmarkt Hengelo Gld. Bronckhorst Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal Referentie: 13011

Onderzoeksrapport. Online panel. Weekmarkt Hengelo Gld. Bronckhorst Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal Referentie: 13011 Onderzoeksrapport Weekmarkt Hengelo Gld. Online panel Bronckhorst Spreekt Onderzoeksperiode: Kwartaal 3-2014 Referentie: 13011 Moventem Oktober 2014 Referentie: 13011 Pagina 1-1 van 13 Onderzoeksrapport

Nadere informatie

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, AUGUSTUS 2015 2 INHOUDSOPGAVE VOORAF AANLEIDING EN DOEL

Nadere informatie

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Tim de Broekert MSc, Research Consultant Imre van Rooijen MSc, Research Consultant december

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011 Omnibusonderzoek 2011 Onderzoekskader Omnibusonderzoeken 2011 Opdrachtgever Brandweer en rampenbestrijding (Marry Borst) Uitvoering Gemeente Alkmaar, Concerncontrol, Team Onderzoek en Statistiek (Aad Baltus)

Nadere informatie

Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle

Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle fietsen Advies en Faciliteiten AF Stadskantoor Lübeckplein Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2008 www.zwolle.nl Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle Opdrachtgever Opdrachtnemer

Nadere informatie

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL Meting maart 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek behoefteanalyse. Creatieve sector Groningen

Rapportage Onderzoek behoefteanalyse. Creatieve sector Groningen RapportageOnderzoekbehoefteanalyse CreatievesectorGroningen Opdrachtgever Opdrachtnemer :GemeenteGroningen :Onderneem t Datum :31januari2012 Onderneem t 1 2 Inhoud 1.OnderzoekbehoefteanalysecreatievesectorGroningen

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Binnenstad van Breda en woonboulevard: synergie of concurrentie?

Binnenstad van Breda en woonboulevard: synergie of concurrentie? Binnenstad van Breda en woonboulevard: synergie of concurrentie? Rabobank Breda Academie voor Marketing en Business Management Breda, juli 2005 Drs. Dick A. Francken 1 Voorwoord: De Bredase Economische

Nadere informatie

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom In opdracht van: Contactpersonen: Agentschap Telecom mevrouw Y. Veenstra, de heer A. Ballast Utrecht, april 2013 DUO MARKET RESEARCH

Nadere informatie

Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners. Gemeente Drechterland Augustus 2013

Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners. Gemeente Drechterland Augustus 2013 Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners Gemeente Drechterland Augustus 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

R. Stuivenberg; student Technische Bedrijfskunde, Academie Bedrijfskunde en Ondernemen

R. Stuivenberg; student Technische Bedrijfskunde, Academie Bedrijfskunde en Ondernemen Aankoopgedrag van 50+ consumenten Tot stand gekomen in het kader van RAAK Vitale Oudere Auteur R. Stuivenberg; student Technische Bedrijfskunde, Academie Bedrijfskunde en Ondernemen Redactie Ir. J. Slagter;

Nadere informatie

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht Factsheets Profielen gemeentes van Utrecht Leeswijzer Profielen gemeentes van Utrecht Per gemeente van de provincie Utrecht is een profiel gemaakt. Dit profiel is weergegeven op basis van vier pagina s.

Nadere informatie

Impact Crisis op Pensioen Gedrag

Impact Crisis op Pensioen Gedrag Impact Crisis op Pensioen Gedrag Een onderzoek onder het Klankbord Geld & Toekomst panel (en de NetPanel Adviesraad) In opdracht van: Joris de Jongh Martijn van der Veen INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Resultaten

Nadere informatie

Brandveilig leven Omnibusonderzoek 2011

Brandveilig leven Omnibusonderzoek 2011 Omnibusonderzoek 2011 Onderzoekskader Omnibusonderzoeken 2011 Opdrachtgever Brandweer en rampenbestrijding (Marry Borst) Uitvoering Gemeente Alkmaar, Concerncontrol, Team Onderzoek en Statistiek (Aad Baltus)

Nadere informatie

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten 1 Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten In opdracht van InterBank juli 2006 2 Copyright 2006 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. De resultaten zoals beschreven

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2017

Fietsen in Groningen 2017 veel respon Fietsen in Groningen 2017 Kübra Ozisik April 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud... 1 1. Inleiding... 2 2. Fietsen in Groningen 2017... 3 2.1 Respons en achtergrond...

Nadere informatie

Organisatie in de buurt

Organisatie in de buurt Organisatie in de buurt Over bewonersorganisaties en club-/buurthuizen Enquête leefbaarheid en veiligheid 2008 Bureau Onderzoek Gemeente Groningen Bureau Onderzoek is ondergebracht bij de dienst Sozawe

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

De voordelen van Fairtrade katoen in hotels Resultaten consumentenonderzoek

De voordelen van Fairtrade katoen in hotels Resultaten consumentenonderzoek De voordelen van Fairtrade katoen in hotels Resultaten consumentenonderzoek Inhoudsopgave 1. Achtergrond Doel Stichting Max Havelaar: meer afzet Fairtrade katoen De hotelbranche overtuigen van het goede

Nadere informatie

Onderzoek Uw wijk en het Centrum van Weert

Onderzoek Uw wijk en het Centrum van Weert Onderzoek Uw wijk en het Centrum van Weert In opdracht van Wonen Limburg en Gemeente Weert november 2015 www.flycatcher.eu Er wordt momenteel hard aan gewerkt het centrum leefbaarder te maken waardoor

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Flitspeiling plastic tasjes

Flitspeiling plastic tasjes Flitspeiling plastic tasjes Rapportage flitspeiling plastic tasjes 17 mei 2016 Inhoudsopgave Voorwoord Management summary Resultaten Kennis maatregel Reclamebekendheid Beoordeling reclame Gedrag n.a.v.

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS)

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) 1 (13) Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 31 mei kregen de panelleden van 12 tot en met 16 jaar (89 personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful Postbus 450 5600 AL Eindhoven +31 (0)40-84 89 280 www.dynamic-concepts.nl info@dynamic-concepts.nl Beleving Theaterfestival Boulevard Life is Wonderful Dynamic Concepts consultancy Eindhoven Copyright

Nadere informatie

Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010

Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010 Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010 Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010 Contactgegevens: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Business

Nadere informatie

Twente. Figuur 2 Wat verwacht u van de financiële situatie van uw huishouden in de komende 12 maanden?

Twente. Figuur 2 Wat verwacht u van de financiële situatie van uw huishouden in de komende 12 maanden? Persbericht september 2013 Twentenaren somber over economisch klimaat en eigen portemonnee Het consumentenvertrouwen Nederland is momenteel laag. Twentenaren zijn nog somberder over het economisch klimaat

Nadere informatie

De Bladenbox in 2012 en verder.. Onderzoeksrapport

De Bladenbox in 2012 en verder.. Onderzoeksrapport De Bladenbox in 2012 en verder.. Onderzoeksrapport Samenvatting Onderzoeksvraag en methodebeschrijving Uit de situatieanalyses is naar voren gekomen dat er een verandering plaats vindt in het leefgedrag

Nadere informatie

LEESWIJZER FACTSHEETS

LEESWIJZER FACTSHEETS LEESWIJZER FACTSHEETS 1 LEESWIJZER FACTSHEETS KSO2016 Algemeen Voor het Randstad Koopstromenonderzoek 2016 zijn naast een hoofdrapport en een internetapplicatie factsheets ontwikkeld om de onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Openingstijden

Hoofdstuk 5 Openingstijden Hoofdstuk 5 Openingstijden Samenvatting Om de dienstverlening te verbeteren zijn in 2011 alle balies van de gemeente (behalve die van Burgerzaken) en servicepunten ondergebracht in de het Stadsbouwhuis.

Nadere informatie

Windenergie. Een onderzoek onder inwoners van de gemeente Groningen B A S I S V O O R B E L E I D. Oktober Laura de Jong. Marjolein Kolstein

Windenergie. Een onderzoek onder inwoners van de gemeente Groningen B A S I S V O O R B E L E I D. Oktober Laura de Jong. Marjolein Kolstein Windenergie Een onderzoek onder inwoners van de gemeente Groningen Laura de Jong Oktober 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4

Nadere informatie

Bereiksonderzoek Lokale omroep

Bereiksonderzoek Lokale omroep BRAND REALITY Bereiksonderzoek Lokale omroep DVJ Insights consultant research expert Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website conclusies 2 ACHTERGROND - DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Representativiteit 4 2 Resultaten 5 2.1 Werken tot aan het pensioen 5 2.2 Aandacht

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

Centrummonitor Hengelo 2014. Oktober 2014

Centrummonitor Hengelo 2014. Oktober 2014 Centrummonitor Hengelo 214 Oktober 214 1 Inhoudsopgave Pagina Introductie 3 Samenvatting 4 Bezoekersenquête 5 Passantentellingen 16 Leegstand 18 Werkgelegenheid 2 Bijlagen 21 2 Introductie De Centrummonitor

Nadere informatie

Mannen, vrouwen en geldzaken. Nibud Factsheet Juni 2012

Mannen, vrouwen en geldzaken. Nibud Factsheet Juni 2012 nen, vrouwen en geldzaken Nibud Factsheet Juni 2012 nen, vrouwen en geldzaken nen en vrouwen gaan verschillend met geld om, maar het risico op financiële problemen is bij beide groepen even groot. Meer

Nadere informatie

MANAGEMENT SUMMARY SCD002. Verspreiding Schoolkranten en Schoolmagazine 2010

MANAGEMENT SUMMARY SCD002. Verspreiding Schoolkranten en Schoolmagazine 2010 MANAGEMENT SUMMARY SCD002 Verspreiding Schoolkranten en Schoolmagazine 2010 Mick Santifort (mick@devosjansen.nl) Sandra van Laar (sandra@devosjansen.nl) INHOUDSOPGAVE Inleiding Onderzoek Doelstelling Methode

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 15 Maart 2014. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 15 Maart 2014. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18 Meting 15 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten Effecten van cliëntondersteuning Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten MEE Nederland, 4 februari 2014 1. Inleiding In deze samenvatting beschrijven

Nadere informatie

Onderzoek kanaalkeuze ZETgemeenten

Onderzoek kanaalkeuze ZETgemeenten harmonie Advies en Faciliteiten Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 25 69 Fax (038) 498 28 59 GJ.Willighagen@zwolle.nl www.zwolle.nl Onderzoek kanaalkeuze ZETgemeenten

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Verordening Individuele Voorzieningen. Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem

Verordening Individuele Voorzieningen. Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem Verordening Individuele Voorzieningen Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem Onderzoek en Statistiek Haarlem, november 2009 1 Colofon Opdrachtgever: Samensteller: Gemeente Haarlem Programmabureau

Nadere informatie

Bijlage. Behoeftepeilingen Haven- en Transportdagen Maasbracht en Nijmegen

Bijlage. Behoeftepeilingen Haven- en Transportdagen Maasbracht en Nijmegen Bijlage Behoeftepeilingen Haven- en Transportdagen Maasbracht en Nijmegen Behorend bij het rapport VMBO-opleiding Rijn- en binnenvaart in Nijmegen ; Onderzoek naar de behoefte aan een VMBO-opleiding Rijn-

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Monitor Steun en Draagvlak

Monitor Steun en Draagvlak Bezoekadres: Alexanderkazerne Van Alkemadelaan 357 Postadres: MPC 58 A Postbus 90701 2509 LS Den Haag Nederland Monitor Steun en Draagvlak Steller: Drs. A.J.V.M. Vos Februari 2008 Rapportnummer GW-08-022A

Nadere informatie

ELEKTRICITEITSBRONNEN IN NEDERLAND. Attitude van de Nederlander in kaart gebracht. Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Wind Energie Associatie

ELEKTRICITEITSBRONNEN IN NEDERLAND. Attitude van de Nederlander in kaart gebracht. Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Wind Energie Associatie ELEKTRICITEITSBRONNEN IN NEDERLAND Attitude van de Nederlander in kaart gebracht Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Wind Energie Associatie COLOFON Uitgevoerd in opdracht van: Nederlandse Wind Energie

Nadere informatie

Omnibusenquête 2013 Energiebesparende maatregelen

Omnibusenquête 2013 Energiebesparende maatregelen Omnibusenquête 2013 Energiebesparende maatregelen OMNIBUSENQUETE 2012 Deelrapport: energiebesparende maatregelen Mei 2014 Samenstelling rapport: Enquête-organisatie: In opdracht van: Marielle Bartels,

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Brand Loyalty

Onderzoeksopzet Brand Loyalty Onderzoeksopzet Brand Loyalty School: Avans Hogeschool, s-hertogenbosch Opleiding: Advanced Business Creation Klas: E-fase klas A Vak: Science School Docent: Arthur Rijkers Datum: 20-02- 13 Jorrik Branten

Nadere informatie

De Nederlandse bloembollenconsument; Voorjaarsbloembollen monitor 2008

De Nederlandse bloembollenconsument; Voorjaarsbloembollen monitor 2008 De Nederlandse bloembollenconsument; Voorjaarsbloembollen monitor 2008 PT 2009-12 Productschap Tuinbouw, afdeling Markt en Innovatie Samenvatting (I) Onderzoeksopzet MSI-ACI Europe heeft in de maanden

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie

Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering

Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering voor BNP Paribas B12115, mei 2010 BNP Paribas Wat wil jij dat er echt verandert? 1/ pag. Politiek Nederlanders willen online kunnen stemmen

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie