Kosten koper Onderzoek naar de verdeling van de kosten van diverse partijen bij de koop en levering van een bestaande woning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kosten koper Onderzoek naar de verdeling van de kosten van diverse partijen bij de koop en levering van een bestaande woning"

Transcriptie

1 Kosten koper Onderzoek naar de verdeling van de kosten van diverse partijen bij de koop en levering van een bestaande woning Den Haag, 20 augustus 2012

2 - 2 -

3 Aanleiding In het kader van de evaluatie Wet koop onroerende zaken heeft de minister van Veiligheid en Justitie de Tweede Kamer in maart van dit jaar toegezegd vóór de zomer een onderzoek te doen naar de kosten van de koop van een woning. De KNB heeft vervolgens in april gesproken met ambtenaren van de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en aangegeven dat zij vóór de zomer een enquête zal houden onder een representatief aantal notariskantoren waarbij de kosten van de notaris en andere adviseurs anoniem worden vergeleken aan de hand van de nota van afrekening. Doel Het doel van het onderzoek was het verkrijgen van duidelijkheid over het aandeel van de notaris in de kosten bij de koop en de levering van een bestaande woning ten opzichte van het aandeel van andere adviseurs. Onderzoeksvraag De uiteindelijke onderzoeksvraag was als volgt: wat zijn de kosten van de diverse adviseurs die betrokken zijn bij de koop en de levering van een bestaande woning? Afbakening De te onderzoeken populatie bestond uit de woningoverdrachten (koop en levering van individuele panden met een particuliere woonbestemming) over de periode juni Voor het onderzoek is een steekproef genomen uit het bestand van notariskantoren. De steekproef is representatief gemaakt naar geografie (31 kantoren verspreid over het land). Methode Er is een schriftelijke enquête gehouden onder een representatief aantal notariskantoren met betrekking tot woningoverdrachten in de maand juni 2012 aan de hand van de nota's van afrekening. De deelnemers kregen via een link toegang tot een vragenlijst (zie bijlage 1). Per overdracht is een vragenlijst ingevuld. Uiteindelijk zijn 488 vragenlijsten ingevuld door 19 kantoren. Tevens is op 7 mei 2012 een vooronderzoek verricht via de website Daarbij is onderzocht wat het honorarium van de notaris, de recherchekosten, de Kadasterkosten, eventuele andere kosten en de BTW bedragen bij het 'kopen van een huis met hypotheek'. Dit is bekeken voor verschillende prijsklassen van woningen (minder dan ,-, van ,- tot en met ,- en meer dan ,-). Daarnaast is op deze website op 19 juni 2012 gekeken naar de prijs van een koopakte (honorarium notaris, bijkomende kosten, BTW). Tijdpad De vragenlijst heeft opengestaan van 1 juni tot en met 3 juli

4 Resultaten Uit de 488 ingevulde vragenlijsten zijn onder meer de volgende conclusies te trekken: 1. Bij 428 van de 488 vragenlijsten ging het zowel om een levering als om een hypotheek. Bij 420 van deze 428 vragenlijsten is aangegeven wat het honorarium van de notaris was dat de koper moest betalen voor beide transacties gezamenlijk. Dat komt uit op een gemiddeld bedrag van 783,67 (excl. BTW). Bij 293 van deze 428 vragenlijsten is aangegeven wat het honorarium van de notaris was dat de verkoper moest betalen bij de levering. Dat komt uit op een gemiddeld bedrag van 224,23 (excl. BTW) van de 488 vragenlijsten betroffen uitsluitend levering. Bij 55 daarvan is aangegeven wat het honorarium van de notaris was dat de koper moest betalen. Dat komt uit op een gemiddeld bedrag van 543,02 (excl. BTW). Bij 45 van deze 60 vragenlijsten is aangegeven wat het honorarium van de notaris was dat de verkoper moest betalen. Dat komt uit op een gemiddeld bedrag van 189,80 (excl. BTW). 3. Met betrekking tot de makelaarscourtage kan het volgende worden opgemerkt. Bij 101 van de 488 vragenlijsten is aangegeven dat er geen makelaarscourtage is betaald via de nota van afrekening. Bij 13 vragenlijsten is alleen de courtage opgegeven van de aankopende makelaar. De gemiddelde courtage bedraagt in dit geval 2013,57 (excl. BTW). Bij 314 vragenlijsten is alleen de courtage opgegeven van de verkopende makelaar. De gemiddelde courtage bedraagt in dat geval 3206,03 (excl. BTW). Bij 60 vragenlijsten is zowel courtage opgegeven van de aankopende als de verkopende makelaar. De gemiddelde courtage van de aankopende makelaar bedraagt dan 2024,85 (excl. BTW) en de gemiddelde courtage van de verkopende makelaar bedraagt 3683,86 (excl. BTW). Daarmee bedraagt het gemiddelde percentage courtage van de verkopende makelaar 1,50% en het gemiddelde percentage courtage van de aankopende makelaar 0,82%. 4. Op 234 van de 488 vragenlijsten is aangegeven dat een vergoeding is betaald aan de hypotheekadviseur. Deze bedraagt gemiddeld 2508,-. In deze gevallen is geen afsluitprovisie betaald via de nota van afrekening. In 93 van de 488 gevallen is sprake van uitsluitend betaling van afsluitprovisie via de nota van afrekening. Gemiddeld bedraagt deze 1548,59. In 129 van de 488 gevallen is geen vergoeding aan de hypotheekadviseur betaald en is ook geen afsluitprovisie betaald via de nota van afrekening. Op 32 van de 488 vragenlijsten is aangegeven dat een vergoeding is betaald aan de hypotheekadviseur én dat er afsluitprovisie is betaald. De vergoeding voor de hypotheekadviseur bedraagt dan gemiddeld 2605,06. Het gemiddelde bedrag aan afsluitprovisie komt daarmee op 673, Op 13 van de 488 vragenlijsten is aangegeven dat een koopakte is opgesteld door de notaris. Het gemiddelde bedrag dat daarvoor is berekend, bedraagt 218,70 (excl. BTW). Dit betreft 12 gevallen, in één geval is geen bedrag opgegeven. Op 4 van de 488 vragenlijsten is deze vraag niet ingevuld. De gemiddelde prijs van de koopakte op de website komt uit op 194,42 (excl. BTW), uit een range van 75,- tot 500,

5 6. Op 12 van de 488 vragenlijsten is aangegeven dat 'reparatiewerk' is verricht door de notaris. Op 4 van deze 12 vragenlijsten staat vermeld dat daarvoor een honorarium in rekening is gebracht. Gemiddeld bedraagt dit 191,60 (excl. BTW). Op 42 van de 488 vragenlijsten is deze vraag niet ingevuld. 7. Op 213 van de 488 vragenlijsten is aangegeven dat er een vergoeding is betaald aan de taxateur. Deze bedraagt gemiddeld 351,55 (excl. BTW)

6 Voorbeelden Onderstaand worden door middel van twee voorbeelden met elk drie variaties de resultaten van het onderzoek visueel toegelicht. Bij deze voorbeelden gelden de volgende uitgangspunten: - In het eerste voorbeeld bedraagt de koopsom van de woning ,-. Dat is volgens het Kadaster de gemiddelde koopsom geweest in de maand juni 2012 (exact: ,- 1 ). In het tweede voorbeeld bedraagt de koopsom van de woning ,-. - De kosten van de eventuele koopakte zijn buiten beschouwing gelaten. - Er is sprake van een levering én een hypotheek. Uit het voorgaande is gebleken dat het gemiddelde honorarium van de notaris in dat geval 783,67 (excl. BTW) voor de koper en 224,23 (excl. BTW) voor de verkoper bedraagt. - De gemiddelde vergoeding voor de taxateur bedraagt 351,55 (excl. BTW) (zie resultaat 7, pag. 5)). - Er is een vergoeding betaald aan de hypotheekadviseur én er is afsluitprovisie betaald. Uit het bovenstaande blijkt dat dan moet worden uitgegaan van de volgende gemiddelde bedragen: 2.605,06 respectievelijk 673,81. - De courtage voor de makelaar is gerelateerd aan de koopsom van de woning. Het door ons gehanteerde gemiddelde percentage courtage van de verkopende makelaar is berekend door het gemiddelde te nemen van de opgegeven bedragen aan courtage makelaar verkoper ( 3.282,69, excl. BTW) en dit te delen door het gemiddelde bedrag van de 'daarbij behorende' koopsommen van de woning ( ,39), vermenigvuldigd met 100. Het gemiddelde percentage courtage van de verkopende makelaar komt dan uit op 1,50%. Het door ons gehanteerde gemiddelde percentage courtage van de aankopende makelaar is berekend door het gemiddelde te nemen van de opgegeven bedragen aan courtage makelaar koper ( 2.022,84, excl. BTW) en dit te delen door het gemiddelde bedrag van de 'daarbij behorende' koopsommen van de woning ( ,68), vermenigvuldigd met 100. Het gemiddelde percentage courtage van de aankopende makelaar komt dan uit op 0,82%. - Uit het overzicht van de tarieven van het Kadaster voor het jaar blijkt dat voor de inschrijving van de leveringsakte (per nieuwe rechthebbende) een bedrag van 145,- wordt gerekend. Dit geldt in geval van een geheel perceel en in geval van aanbieding in elektronische vorm. Als het een gedeeltelijk, niet uitgemeten perceel betreft komt er vergeleken met het normale inschrijvingstarief - een bedrag van 995,- bij. De inschrijving vestiging van het recht van hypotheek kost 120,- bij aanbieding in elektronische vorm. Voor ons onderzoek is ervan uitgegaan dat sprake is van één rechthebbende, gehele percelen en aanbieding in elektronische vorm. In dat geval is in de situatie van uitsluitend levering uitgegaan van een bedrag van 145,- aan kadasterkosten en in de situatie van levering én hypotheek van een bedrag van 265,- aan kadasterkosten. 1 Volgens het Kadaster wordt de gemiddelde koopsom niet gecorrigeerd naar prijsveranderingen die alleen het gevolg zijn van kwaliteitsverschillen tussen verkochte woningen, zoals bij de PBK (Prijsindex Bestaande Woningen). De verkopen van nieuwbouwwoningen maken geen deel uit van de index. De index toont de maand op maand ontwikkeling. 2 Tarieven per 1 januari 2012 conform de Regeling tarieven Kadaster

7 - Er is BTW berekend over de diensten van de notaris, de makelaar en de taxateur (19%). - De overdrachtsbelasting is gesteld op 2% van de koopsom. - De cirkeldiagrammen laten de verhouding zien tussen de overheid, notaris, taxateur, makelaar, hypotheekadviseur/afsluitprovisie en Kadaster. - De staafdiagrammen laten links de verhouding zien tussen notaris, taxateur, makelaar, hypotheekadviseur/afsluitprovisie en Kadaster en rechts de verhouding tussen notaris, taxateur, makelaar, hypotheekadviseur/afsluitprovisie, Kadaster en staat. - In deze voorbeelden zijn kosten zoals NHG-kosten en bankgarantiekosten niet meegenomen

8 Voorbeeld 1 variatie 1 Totaal overzicht van de kosten van de partijen betrokken bij de koop en levering van een woning aankoopbedrag huis levering of ook hypotheek 1 inschrijving kadaster 1 265,00 notaris verkoper 1 224,23 notaris koper 1 783,67 notaris koopakte 0 - courtage makelaar verkoper ,00 courtage makelaar koper ,00 taxateur 1 351,55 hypotheek adviseur ,06 afsluitprovisie 1 673,81 BTW 1.316,22 overdrachtsbelasting , ,54 notariaat 1.007,90 6,1% 0,42% makelaardij 5.568,00 33,6% 2,32% taxateur 351,55 2,1% 0,15% kadaster 265,00 1,6% 0,11% financieel 3.278,88 19,8% 1,37% staat 6.116,22 36,9% 2,55% 100,0% 6,91% - 8 -

9 notariaat; 1.007,90 staat; 6.116,22 makelaardij; 5.568,00 notariaat makelaardij taxateur kadaster financieel staat financieel; 3.278,88 kadaster; 265,00 taxateur; 351, , , , , , , ,00 staat financieel kadaster taxateur makelaardij notariaat 4.000, ,

10 Voorbeeld 1 variatie 2 'Kosten koper' aankoopbedrag huis levering of ook hypotheek 1 inschrijving kadaster 1 265,00 notaris verkoper 0 - notaris koper 1 783,67 notaris koopakte 0 - courtage makelaar verkoper 0 - courtage makelaar koper ,00 taxateur 1 351,55 hypotheek adviseur ,06 afsluitprovisie 1 673,81 BTW 589,61 overdrachtsbelasting , ,71 notariaat 783,67 6,5% 0,33% makelaardij 1.968,00 16,3% 0,82% taxateur 351,55 2,9% 0,15% kadaster 265,00 2,2% 0,11% financieel 3.278,88 27,2% 1,37% staat 5.389,61 44,8% 2,25% 100,0% 5,02%

11 staat; 5.389,61 notariaat; 783,67 financieel; 3.278,88 makelaardij; 1.968,00 taxateur; 351,55 kadaster; 265,00 notariaat makelaardij taxateur kadaster financieel staat , , , , , ,00 staat financieel kadaster taxateur makelaardij notariaat 2.000,

12 Voorbeeld 1 variatie 3 'Kosten verkoper' aankoopbedrag huis levering of ook hypotheek 1 inschrijving kadaster 0 - notaris verkoper 1 224,23 notaris koper 0 - notaris koopakte 0 - courtage makelaar verkoper ,00 courtage makelaar koper 0 - taxateur 0 - hypotheek adviseur 0 - afsluitprovisie 0 - BTW 726,60 overdrachtsbelasting ,83 notariaat 224,23 4,9% 0,09% makelaardij 3.600,00 79,1% 1,50% taxateur - 0,0% 0,00% kadaster - 0,0% 0,00% financieel - 0,0% 0,00% staat 726,60 16,0% 0,30% 100,0% 1,90%

13 5.000, , , , , , , ,00 staat financieel kadaster taxateur makelaardij notariaat 1.000,00 500,

14 Voorbeeld 2 variatie 1 Totaal overzicht van de kosten van de partijen betrokken bij de koop en levering van een woning aankoopbedrag huis levering of ook hypotheek 1 inschrijving kadaster 1 265,00 notaris verkoper 1 224,23 notaris koper 1 783,67 notaris koopakte 0 - courtage makelaar verkoper ,00 courtage makelaar koper ,00 taxateur 1 351,55 hypotheek adviseur ,06 afsluitprovisie 1 673,81 BTW 2.374,14 overdrachtsbelasting , ,46 notariaat 1.007,90 3,6% 0,21% makelaardij ,00 39,8% 2,32% taxateur 351,55 1,3% 0,07% kadaster 265,00 0,9% 0,06% financieel 3.278,88 11,7% 0,68% staat ,14 42,7% 2,49% 100,0% 5,84%

15 notariaat; 1.007,90 staat; ,14 makelaardij; ,00 notariaat makelaardij taxateur kadaster financieel staat financieel; 3.278,88 kadaster; 265,00 taxateur; 351, , , , , ,00 staat financieel kadaster taxateur makelaardij notariaat 5.000,

16 Voorbeeld 2 variatie 2 'Kosten koper' aankoopbedrag huis levering of ook hypotheek 1 inschrijving kadaster 1 265,00 notaris verkoper 0 - notaris koper 1 783,67 notaris koopakte 0 - courtage makelaar verkoper 0 - courtage makelaar koper ,00 taxateur 1 351,55 hypotheek adviseur ,06 afsluitprovisie 1 673,81 BTW 963,53 overdrachtsbelasting , ,63 notariaat 783,67 4,1% 0,16% makelaardij 3.936,00 20,5% 0,82% taxateur 351,55 1,8% 0,07% kadaster 265,00 1,4% 0,06% financieel 3.278,88 17,1% 0,68% staat ,53 55,1% 2,20% 100,0% 4,00%

17 staat; ,53 notariaat; 783,67 makelaardij; 3.936,00 taxateur; 351,55 kadaster; 265,00 notariaat makelaardij taxateur kadaster financieel staat financieel; 3.278,88 staat 55% notariaat 4% makelaardij 21% taxateur 2% kadaster 1% notariaat makelaardij taxateur kadaster financieel staat financieel 17% , , , ,00 staat financieel kadaster taxateur makelaardij notariaat 5.000,

18 Voorbeeld 2 variatie 3 'Kosten verkoper' aankoopbedrag huis levering of ook hypotheek 1 inschrijving kadaster 0 - notaris verkoper 1 224,23 notaris koper 0 - notaris koopakte 0 - courtage makelaar verkoper ,00 courtage makelaar koper 0 - taxateur 0 - hypotheek adviseur 0 - afsluitprovisie 0 - BTW 1.410,60 overdrachtsbelasting ,83 notariaat 224,23 2,5% 0,05% makelaardij 7.200,00 81,5% 1,50% taxateur - 0,0% 0,00% kadaster - 0,0% 0,00% financieel - 0,0% 0,00% staat 1.410,60 16,0% 0,29% 100,0% 1,84%

19 10.000, , , , , , , ,00 staat financieel kadaster taxateur makelaardij notariaat 2.000, ,

20 Uurtarief notaris Uit voorgaand onderzoek is gebleken dat een notariskantoor 15,69 uur besteedt aan de werkzaamheden die samenhangen met de overdracht van een woning 3. Uitgaande van deze 15,69 uur bedraagt het gemiddelde uurtarief van het notariaat in voorbeeld 1, eerste variatie (koopsom woning ,-), 64,24 (excl. BTW). 3 Dit betreft levering én hypotheek. Het onderzoek is in 2010 verricht onder 113 notariskantoren in opdracht van de KNB Stuurgroep Leges

21 Spreiding onderzoeksresultaten Alle resultaten zijn weergegeven in gemiddelden en dat geeft een beperkt beeld. Om wat meer inzicht te krijgen in de variatie in de data hebben we van verschillende posten de kleinste 5% en grootste 5% buiten beschouwing gelaten en de 90% bandbreedte berekend. Dat geeft een beeld van de spreiding in de markt. Uit de posten die niet samenhangen met de prijs van het huis volgt dan het volgende beeld: 90% van de data ligt tussen notaris aankopende partij ex BTw 384, ,18 notaris verkopende partij ex BTW 67,35 511,47 opstellen koopakte ex BTW 127,50 330,21 vergoeding reparatie ex BTW 93,11 280,67 courtage van de makelaar courtage makelaar koper ex BTW 529, ,22 courtage makelaar verkoper ex BTW 1.387, ,48 percentages van de makelaar courtage makelaar koper ex BTW 0,2% 1,6% courtage makelaar verkoper ex BTW 1,0% 2,5% kosten anderen vergoeding taxateur ex BTW 253,61 459,66 hypotheek adviseur BTW 1.250, ,75 vergoeding anderen ex BTW 82, ,46 Onder vergoedingen anderen vallen vergoedingen aan bijvoorbeeld tolken, voor bankgaranties of de Nationale Hypotheekgarantie. Uit een grafische weergave van bijvoorbeeld de notariskosten voor de aankopende partij is de variatie en dus ook het interval goed te zien. Dotplot of notaris aankopende ex notaris aankopende ex Each symbol represents up to 2 observations

22 Omdat de courtage van de makelaar afhankelijk is van de prijs van het huis, is het interval van deze courtage hierboven heel ruim. We kunnen een betere schatting maken als we de prijs van het huis erin verdisconteren, omdat we de relatie tussen courtage en prijs kennen. Scatterplot of courtage makelaar verkoper ex against prijs huis Spreadsheet2 35v*488c courtage makelaar verkoper ex = 655,6245+0,012*x; 0,9 Pred.Int , , ,00 courtage makelaar verkoper ex , , , , , , , ,00-2E5 0 2E5 4E5 6E5 8E5 1E6 1,2E6 1,4E6 prijs huis Zo kunnen we de courtage van de makelaar berekenen voor de verkoper: - bij een huis van ,- ligt die tussen de 1.753,- en 5.329,-; en - bij een huis van ,- ligt die tussen de 4.631,- en 8.222,-. De relatie tussen huizenprijs en courtage voor de aankopende partij is niet zo sterk als bij de verkopende partij

23 14.000,00 Scatterplot of courtage makelaar koper ex against prijs huis Spreadsheet2 35v*488c courtage makelaar koper ex = -9,8338+0,0082*x; 0,9 Pred.Int ,00 courtage makelaar koper ex , , , , , ,00 0 2E5 4E5 6E5 8E5 1E6 1,2E6 1,4E6 prijs huis Maar ook daar kunnen we de kosten bekijken afhankelijk van de waarde van het huis: - bij een huis van ,- liggen deze tussen de 78,- en 3.855,-; en - bij een huis van ,- ligt deze tussen de 2.030,- en 5.855,

24 BIJLAGE 1 24

Full-service tarief. Ons full-service tarief is gebaseerd op maximaal 7 werkuren.

Full-service tarief. Ons full-service tarief is gebaseerd op maximaal 7 werkuren. Full-service tarief Ons full-service tarief voor het opmaken van de akte van levering en de hypotheekakte is 700,00 excl. 21% BTW (is 847,00 incl. 21% BTW.). Let op: Bij elk notariskantoor bedragen de

Nadere informatie

Trendrapportage notariaat

Trendrapportage notariaat Trendrapportage notariaat Tarieven veel voorkomende akten Eindrapportage Een onderzoek in opdracht van het WODC Jaap Wils André Oostdijk B2919 Leiden, 22 oktober 2004 Voorwoord Dit is het eindrapport

Nadere informatie

RECREATIE-EILAND AALSMEER

RECREATIE-EILAND AALSMEER RECREATIE-EILAND AALSMEER Vraagprijs 37.500,- k.k. Eveleens Makelaars o.z. Punterstraat 2 1431 CT AALSMEER Tel: 0297-344 444 E-mail: info@eveleens.nl Website:www.eveleens.nl KENMERKEN Object gegevens Permanente

Nadere informatie

Ons low-budget tarief is gebaseerd op maximaal 4 werkuren.

Ons low-budget tarief is gebaseerd op maximaal 4 werkuren. Low-budget tarief Ons low-budget tarief voor het opmaken van de akte van levering en de hypotheekakte is 500,00 excl. 21% BTW (is 605,00 incl. 21% BTW.). Let op: Bij elk notariskantoor bedragen de bijkomende

Nadere informatie

Mr. Marcel Rompes notaris en estate planner

Mr. Marcel Rompes notaris en estate planner OFFERTE OVERDRACHT BEDRIJFSPAND De offerte betreft het verzorgen door ons kantoor van een gewone akte van levering met een koopprijs tot 1.000.000,00 inzake de aankoop van een bedrijfspand. Bij een koopprijs

Nadere informatie

Mr. Marcel Rompes notaris en estate planner

Mr. Marcel Rompes notaris en estate planner kandidaat- OFFERTE LEVERING EN HYPOTHEEK De offerte betreft het verzorgen door ons kantoor van een gewone akte van levering in combinatie met een hypotheekakte met een koopprijs tot 1.000.000,00 inzake

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Voorwaarden en condities Wooncomfort Notarisservice All-in

Voorwaarden en condities Wooncomfort Notarisservice All-in Voorwaarden en condities Wooncomfort Notarisservice All-in De Wooncomfort Notarisservice wordt naar keuze aangeboden als een All-in dienstverlening of als budget dienstverlening. Kiest u voor het all-in

Nadere informatie

WETERINGSTRAAT 2-R - AALSMEER

WETERINGSTRAAT 2-R - AALSMEER WETERINGSTRAAT 2-R - AALSMEER Vraagprijs 745.000,- k.k. Eveleens Makelaars o.z. Punterstraat 2 1431 CT AALSMEER Tel: 0297-344 444 E-mail: info@eveleens.nl Website:www.eveleens.nl KENMERKEN Object gegevens

Nadere informatie

Heerenweg 57 te IJhorst

Heerenweg 57 te IJhorst Heerenweg 57 te IJhorst Fraaie karakteristieke boerderij gelegen in het Reestdal. Deze boerderij is in 1921 gebouwd en gedurende de tijd zeer goed onderhouden. Tot op heden is hier een melkveehouderij

Nadere informatie

BENNEBROEKERWEG 62 - RIJSENHOUT

BENNEBROEKERWEG 62 - RIJSENHOUT BENNEBROEKERWEG 62 - RIJSENHOUT Vraagprijs 525.000,- k.k. Eveleens Makelaars o.z. Punterstraat 2 1431 CT AALSMEER Tel: 0297-344 444 E-mail: info@eveleens.nl Website:www.eveleens.nl KENMERKEN Object gegevens

Nadere informatie

SCHATTING KOSTEN EXECUTORIALE VERKOOP VIA INTERNET Van: Westeinde 10 te Waalwijk Opgave per: 11 januari 2016

SCHATTING KOSTEN EXECUTORIALE VERKOOP VIA INTERNET Van: Westeinde 10 te Waalwijk Opgave per: 11 januari 2016 SCHATTING KOSTEN EXECUTORIALE VERKOOP VIA INTERNET Van: Westeinde 10 te Waalwijk Verantwoording kostenopave De notaris geeft hieronder een opgave per voormelde datum van de door koper verschuldigde kosten

Nadere informatie

Molenstraat 32 te Farmsum

Molenstraat 32 te Farmsum Molenstraat 32 te Farmsum WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende vakgebieden.

Nadere informatie

Van erfpacht naar eigen grond

Van erfpacht naar eigen grond Van erfpacht naar eigen grond Hoe wordt u eigenaar van de grond? Van erfpacht naar eigen grond U bezit een woning, maar de grond onder uw huis is eigendom van de gemeente. Misschien zou u liever de grond

Nadere informatie

Parkstraat 32 - Grou

Parkstraat 32 - Grou Parkstraat 32 - Grou Sfeervolle karakteristieke woning met dakterras tegenover het park in het centrum van Grou. De goed onderhouden woning is voorzien van isolerende beglazing en wordt cv verwarmd(nieuwe

Nadere informatie

De Weidenweg 17A - Ruinerwold

De Weidenweg 17A - Ruinerwold De Weidenweg 17A - Ruinerwold Vraagprijs: op aanvraag Gelegen in het buitengebied van Ruinerwold, op een steenworp afstand van het dorp Berghuizen, ligt dit voormalige melkveehouderijbedrijf. Betreft een

Nadere informatie

Deze vrijblijvende objectinformatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid daarvan kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Opgegeven maten en plattegronden zijn altijd circa en dienen alleen

Nadere informatie

Het onderzoek van het onroerend goed: Goed om weten

Het onderzoek van het onroerend goed: Goed om weten Goed om weten Het is raadzaam een advocaat in Spanje in de hand te nemen die u vanaf het begin van het aankoopproces kan adviseren en begeleiden tijdens de aankopen. Hij/zij zal de nodige wettelijke garanties

Nadere informatie

Oelerweg 187 Hengelo

Oelerweg 187 Hengelo Oelerweg 187 Hengelo WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende vakgebieden.

Nadere informatie

Brederostraat 222 Hengelo

Brederostraat 222 Hengelo Brederostraat 222 Hengelo WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende vakgebieden.

Nadere informatie

Heerenweg 8 IJhorst. Vraagprijs: 524.500,00 k.k.

Heerenweg 8 IJhorst. Vraagprijs: 524.500,00 k.k. Heerenweg 8 IJhorst Vraagprijs: 524.500,00 k.k. Op een historische plek in IJhorst is deze monumentale boerderij gelegen op een kavel van circa 13000 m2. Oorspronkelijk is de boerderij gebouwd in 1888.

Nadere informatie

Tollensstraat 16 Zutphen

Tollensstraat 16 Zutphen Tollensstraat 16 Zutphen WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende vakgebieden.

Nadere informatie

P R O S P E C T U S WERKENDAM KRUISSTRAAT 3. VRAAGPRIJS ,-- k.k. excl. btw OPLEVERING IN OVERLEG

P R O S P E C T U S WERKENDAM KRUISSTRAAT 3. VRAAGPRIJS ,-- k.k. excl. btw OPLEVERING IN OVERLEG P R O S P E C T U S WERKENDAM KRUISSTRAAT 3 VRAAGPRIJS 197.500,-- k.k. excl. btw OPLEVERING IN OVERLEG Pagina 1 T E K O O P Kruisstraat 3 4251 CT Werkendam Vraagprijs 197.500,-- k.k. excl. btw oplevering

Nadere informatie

Berkenlaan 119 Zutphen

Berkenlaan 119 Zutphen Berkenlaan 119 Zutphen WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende vakgebieden.

Nadere informatie

WitteWoning Makelaars

WitteWoning Makelaars Veranda 63 Hoorn WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende vakgebieden.

Nadere informatie

Wierdensestraat 190 Almelo

Wierdensestraat 190 Almelo Wierdensestraat 190 Almelo WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende

Nadere informatie

Te koop. Monster Vlotlaan 530

Te koop. Monster Vlotlaan 530 Te koop Monster Vlotlaan 530 Op bedrijventerrein Vlotlaan gelegen, goed afgewerkte bedrijfsruimte van ca. 100 m² op de parterre met een kantoorruimte van ca. 105 m² op de verdieping. De bedrijfsruimte

Nadere informatie

LEGMEERDIJK 268 - AMSTELVEEN

LEGMEERDIJK 268 - AMSTELVEEN LEGMEERDIJK 268 - AMSTELVEEN Vraagprijs 495.000,- k.k. Eveleens Makelaars o.z. Punterstraat 2 1431 CT AALSMEER Tel: 0297-344 444 E-mail: info@eveleens.nl Website:www.eveleens.nl KENMERKEN Object gegevens

Nadere informatie

Master Wielsmaplein 6 - Grou

Master Wielsmaplein 6 - Grou Master Wielsmaplein 6 - Grou Starters opgelet. Geheel renoveerde tussenwoning gelegen op een rustige en kindvriendelijke locatie op loopafstand van het centrum van Grou. De woning is in 2009 geheel gerenoveerd

Nadere informatie

Vondellaan 35 Groningen

Vondellaan 35 Groningen Vondellaan 35 Groningen WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende vakgebieden.

Nadere informatie

Noardwal 17 - Grou. Vraagprijs 159.000,- k.k.

Noardwal 17 - Grou. Vraagprijs 159.000,- k.k. Noardwal 17 - Grou Ruimer dan de voorkant doet vermoeden! Uitstekend onderhouden tussenwoning op een rustige en kindvriendelijke locatie in Grou. Deze goed geïsoleerde woning heeft onder andere een mooie

Nadere informatie

Schumannstraat 27 Almelo

Schumannstraat 27 Almelo Schumannstraat 27 Almelo WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende vakgebieden.

Nadere informatie

Karel Doormanstraat 6 te Appingedam

Karel Doormanstraat 6 te Appingedam Karel Doormanstraat 6 te Appingedam WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende

Nadere informatie

LEGMEERDIJK 272 - AMSTELVEEN

LEGMEERDIJK 272 - AMSTELVEEN LEGMEERDIJK 272 - AMSTELVEEN Vraagprijs 395.000,- k.k. Eveleens Makelaars o.z. Punterstraat 2 1431 CT AALSMEER Tel: 0297-344 444 E-mail: info@eveleens.nl Website:www.eveleens.nl KENMERKEN Object gegevens

Nadere informatie

Akker Makelaardij Makelaardij en alle taxaties

Akker Makelaardij Makelaardij en alle taxaties Makelaardij en alle taxaties Wijststraat ong. Heesch Alle informatie kan worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod of om in onderhandeling te treden. Bouwkavel van ca. 1.350m² voor

Nadere informatie

Prinses Wilhelminastraat 22 - Grou

Prinses Wilhelminastraat 22 - Grou Prinses Wilhelminastraat 22 - Grou Op een prachtige locatie gelegen twee-onder-éénkapwoning met garage. Vanuit de woning is er zowel uitzicht over het Pikmeer als over het Prinses Margrietkanaal! De woning

Nadere informatie

Begane grond: Eigen berging, ruime parkeergarage. Opgang naar de verdieping door middel van trap of lift.

Begane grond: Eigen berging, ruime parkeergarage. Opgang naar de verdieping door middel van trap of lift. LELYSTAD VESTE 16-55 Bent u op zoek naar een royale maisonnette gelegen nabij centrum, station en uitvalswegen? Dan is dit wellicht een goede optie. Dit 4-kamer appartement is netjes onderhouden en aan

Nadere informatie

Edzemaheerd 13 Groningen

Edzemaheerd 13 Groningen Edzemaheerd 13 Groningen WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende vakgebieden.

Nadere informatie

Burgemeester Cortenstraat 145 Maastricht

Burgemeester Cortenstraat 145 Maastricht Burgemeester Cortenstraat 145 Maastricht WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op

Nadere informatie

Wagenborgerweg 22 Nieuwolda

Wagenborgerweg 22 Nieuwolda Wagenborgerweg 22 Nieuwolda WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende

Nadere informatie

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant Kopen zonder zorgen Een woning kopen met Koopgarant Droomt u wel eens van een eigen huis, maar vindt u de stap naar een koopwoning wel groot? Vraagt u zich af of uw inkomen wel toereikend is, of u uw huis

Nadere informatie

TE KOOP: Burgemeester van Campenhoutstraat 30 4921 KS MADE. Vraagprijs 235.000,-- kosten koper

TE KOOP: Burgemeester van Campenhoutstraat 30 4921 KS MADE. Vraagprijs 235.000,-- kosten koper TE KOOP: Burgemeester van Campenhoutstraat 30 4921 KS MADE Vraagprijs 235.000,-- kosten koper Omschrijving: Algemeen: Inhoud 380 m3 (circa); Woonoppervlakte 100 m2 (circa); Perceeloppervlakte 583 m2; Tuin:

Nadere informatie

WitteWoning Makelaars

WitteWoning Makelaars Hulk 6-A Hoorn WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende vakgebieden.

Nadere informatie

Overzicht notariële werkzaamheden bij aankoop van een woning

Overzicht notariële werkzaamheden bij aankoop van een woning 1 Overzicht notariële werkzaamheden bij aankoop van een woning Veel mensen vragen zich af wat de notaris allemaal doet in verband met de overdracht van een woning. Hieronder vindt u een overzicht van alle

Nadere informatie

Martinetsingel 62 te Zutphen

Martinetsingel 62 te Zutphen Martinetsingel 62 te Zutphen WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende

Nadere informatie

Hendrick Sorchstraat 92 - Rotterdam

Hendrick Sorchstraat 92 - Rotterdam Hendrick Sorchstraat 92 - Rotterdam Koopsom 82.500,-- k.k. Omschrijving Hendrick Sorchstraat 92 - Rotterdam TE KOOP MET TERUGKOOPGARANTIE! Starters opgelet! Deze aantrekkelijk geprijsde 3 kamerwoning is

Nadere informatie

Oude Deldenerweg 205-251 Enschede

Oude Deldenerweg 205-251 Enschede Oude Deldenerweg 205-251 Enschede WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende

Nadere informatie

Joost van Geelstraat 40 b - Rotterdam

Joost van Geelstraat 40 b - Rotterdam Joost van Geelstraat 40 b - Rotterdam Koopsom 105.000,-- k.k. Omschrijving Joost van Geelstraat 40 b - Rotterdam Een ruim dubbel bovenhuis met drie slaapkamers! Dit goed onderhouden appartement is in een

Nadere informatie

Burg. Dijckmeesterweg 14 Zutphen

Burg. Dijckmeesterweg 14 Zutphen Burg. Dijckmeesterweg 14 Zutphen WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende

Nadere informatie

Harm Kuperstraat 12 Appingedam

Harm Kuperstraat 12 Appingedam Harm Kuperstraat 12 Appingedam WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende

Nadere informatie

WitteWoning Makelaars

WitteWoning Makelaars Walker 8 Delfzijl WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende vakgebieden.

Nadere informatie

Van Humboldtstraat 34 UTRECHT

Van Humboldtstraat 34 UTRECHT Van Humboldtstraat 34 UTRECHT De Meern Meerndijk 17 3454 HM De Meern T: 030-241 61 71 E: demeern@nenh.nl Utrecht Kievitstraat 4 3514 VB Utrecht T: 030-272 39 59 E: utrecht@nenh.nl Van Humboldtstraat 34

Nadere informatie

Stationsplein 135 Zutphen

Stationsplein 135 Zutphen Stationsplein 135 Zutphen WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende vakgebieden.

Nadere informatie

Burgemeester Buiskoolplein 15 Delfzijl

Burgemeester Buiskoolplein 15 Delfzijl Burgemeester Buiskoolplein 15 Delfzijl WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende

Nadere informatie

Weteringpad 44 3762 EN Soest

Weteringpad 44 3762 EN Soest Weteringpad 44 3762 EN Soest Beschrijving van de bedrijfsruimte: Bent u op zoek naar een ruimte voor uw startende onderneming..? Of heeft u dringend behoefte aan uitbreiding van uw huidige werkplek..?

Nadere informatie

Zilverschoonplein 16 Zaandam

Zilverschoonplein 16 Zaandam Zilverschoonplein 16 Zaandam WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende

Nadere informatie

Eduard Schilderinkstraat 5 Doetinchem

Eduard Schilderinkstraat 5 Doetinchem Eduard Schilderinkstraat 5 Doetinchem WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende

Nadere informatie

Vijf Meilaan 56 Leiden

Vijf Meilaan 56 Leiden Vijf Meilaan 56 Leiden WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende vakgebieden.

Nadere informatie

Weteringpad 56 3762 EN Soest

Weteringpad 56 3762 EN Soest Weteringpad 56 3762 EN Soest Beschrijving van de bedrijfsruimte: Bent u op zoek naar een ruimte voor uw startende onderneming..? Of heeft u dringend behoefte aan uitbreiding van uw huidige werkplek..?

Nadere informatie

Fruitstraat 1 Zuidoostbeemster

Fruitstraat 1 Zuidoostbeemster Fruitstraat 1 Zuidoostbeemster WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende

Nadere informatie

Hof van Brussel 38 Doetinchem

Hof van Brussel 38 Doetinchem Hof van Brussel 38 Doetinchem WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende

Nadere informatie

WitteWoning Makelaars

WitteWoning Makelaars Symfonie 7 Zaandam WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende vakgebieden.

Nadere informatie

Lissebonsepad 2 'T Zandt

Lissebonsepad 2 'T Zandt Lissebonsepad 2 'T Zandt WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende vakgebieden.

Nadere informatie

August Flamentstraat 16 Maastricht

August Flamentstraat 16 Maastricht August Flamentstraat 16 Maastricht WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende

Nadere informatie

Brugstraat 29 Zutphen

Brugstraat 29 Zutphen Brugstraat 29 Zutphen WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende vakgebieden.

Nadere informatie

Tarievenprotocol. Meer informatie vindt u op:

Tarievenprotocol. Meer informatie vindt u op: Tarievenprotocol Inleiding Wij merken dat een groeiend aantal cliënten behoefte heeft aan een beter inzicht in de werkzaamheden van een notariskantoor en de daarmee samenhangende kosten. Dit geldt met

Nadere informatie

De Waarden 10 Zutphen

De Waarden 10 Zutphen De Waarden 10 Zutphen WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende vakgebieden.

Nadere informatie

KUDELSTAARTSEWEG 248 - KUDELSTAART

KUDELSTAARTSEWEG 248 - KUDELSTAART KUDELSTAARTSEWEG 248 - KUDELSTAART Vraagprijs 1.900.000,- k.k. Eveleens Makelaars o.z. Punterstraat 2 1431 CT AALSMEER Tel: 0297-344 444 E-mail: info@eveleens.nl Website:www.eveleens.nl KENMERKEN Object

Nadere informatie

Meeuwstraat 50 Ten Boer

Meeuwstraat 50 Ten Boer Meeuwstraat 50 Ten Boer WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende vakgebieden.

Nadere informatie

Vinkenstraat 78 Zaandam

Vinkenstraat 78 Zaandam Vinkenstraat 78 Zaandam WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende vakgebieden.

Nadere informatie

Hogenakker 65 Zevenaar

Hogenakker 65 Zevenaar Hogenakker 65 Zevenaar WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende vakgebieden.

Nadere informatie

Lammerhof 9 Warnsveld

Lammerhof 9 Warnsveld Lammerhof 9 Warnsveld WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende vakgebieden.

Nadere informatie

Madoerastraat 133 Vlaardingen

Madoerastraat 133 Vlaardingen Madoerastraat 133 Vlaardingen WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende

Nadere informatie

Te Koop. Zwaardweg, Midden Schouwen. 3.24.05 ha bouwland

Te Koop. Zwaardweg, Midden Schouwen. 3.24.05 ha bouwland Te Koop Zwaardweg, Midden Schouwen 3.24.05 ha bouwland 3.24.05 hectare bouwland Betreft een perceel bouwland gelegen aan de Zwaardweg te Kerkwerve. Middelzware gemakkelijk bewerkbare kleigrond. Afslibbaarheid

Nadere informatie

Morgensterstraat 8 6841 EW Arnhem

Morgensterstraat 8 6841 EW Arnhem 6841 EW WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende vakgebieden. U kunt

Nadere informatie

Alexander Dubcekplaats 47 Leiden

Alexander Dubcekplaats 47 Leiden Alexander Dubcekplaats 47 Leiden WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende

Nadere informatie

TE KOOP. Lingedijk 0 ong K.K EB Rhenoy

TE KOOP. Lingedijk 0 ong K.K EB Rhenoy TE KOOP 25.000 K.K. Lingedijk 0 ong 4152 EB Rhenoy Lingedijk 0 ong 4152 EB Rhenoy Inleiding Mooi recreatie-oeverperceel aan de Linge met houten toegangstrap en aanlegsteiger gelegen aan de Lingedijk te

Nadere informatie

Vliet 4 Heerhugowaard

Vliet 4 Heerhugowaard Vliet 4 Heerhugowaard WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende vakgebieden.

Nadere informatie

Vastgoedbericht december 2009

Vastgoedbericht december 2009 Vastgoedbericht december 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

Coba Pulskenslaan 9 Tilburg

Coba Pulskenslaan 9 Tilburg Coba Pulskenslaan 9 Tilburg WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende

Nadere informatie

Van Akenweg 113 Maastricht

Van Akenweg 113 Maastricht Van Akenweg 113 Maastricht WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende

Nadere informatie

Frans Halsstraat 21 Almelo

Frans Halsstraat 21 Almelo Frans Halsstraat 21 Almelo WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende

Nadere informatie

Gemeenteweg 37 Staphorst. Vraagprijs: ,00 k.k.

Gemeenteweg 37 Staphorst. Vraagprijs: ,00 k.k. Gemeenteweg 37 Staphorst Vraagprijs: 399.000,00 k.k. In het centrum van Staphorst is dit woon/bedrijfspand gelegen. Het bedrijfspand is gedurende de jaren uitgebreid, waardoor een courante winkelruimte

Nadere informatie

Nieuwe Veendijk 4 Veelerveen

Nieuwe Veendijk 4 Veelerveen Nieuwe Veendijk 4 Veelerveen WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende

Nadere informatie

Boukezoom 26 Koog aan de Zaan

Boukezoom 26 Koog aan de Zaan Boukezoom 26 Koog aan de Zaan WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende

Nadere informatie

morellenweg 15 Leiden

morellenweg 15 Leiden morellenweg 15 Leiden WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende vakgebieden.

Nadere informatie

Blad 1 OFFERTEVOORWAARDEN

Blad 1 OFFERTEVOORWAARDEN Blad 1 OFFERTEVOORWAARDEN 1. De offerte omvat de gebruikelijke werkzaamheden voor het volledig verzorgen van de eigendomsoverdracht en/of de vestiging van het hypotheekrecht. Het opmaken van de onderhandse

Nadere informatie

Boomstraat 155 Tilburg

Boomstraat 155 Tilburg Boomstraat 155 Tilburg WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende vakgebieden.

Nadere informatie

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar uw eerste koopwoning een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar 2 uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Thuis; een eigen huis geeft een goed gevoel. Toch is een huis kopen nog een hele

Nadere informatie

GROEN VAN PRINSTERERSTRAAT EP AMSTERDAM VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE HUURPRIJS EXCL. BTW 175 PER MAAND

GROEN VAN PRINSTERERSTRAAT EP AMSTERDAM VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE HUURPRIJS EXCL. BTW 175 PER MAAND GROEN VAN PRINSTERERSTRAAT 92 1051EP AMSTERDAM VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE HUURPRIJS EXCL. BTW 175 PER MAAND Te huur aangeboden in Westerpark nabij centrum en Jordaan. Eigen vaste parkeerplek in een

Nadere informatie

U wilt een woning kopen

U wilt een woning kopen U wilt een woning kopen Beter Wonen verkoopt regelmatig verschillende type woningen in meerdere wijken van Almelo. De ruime koopwoningen zijn goed onderhouden, betaalbaar en naar eigen wensen in te richten.

Nadere informatie

TARIEF VOORWAARDEN HOGE VAN GERVEN NOTARISSEN. Alle genoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW. De kadasterkosten zijn vrij van BTW.

TARIEF VOORWAARDEN HOGE VAN GERVEN NOTARISSEN. Alle genoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW. De kadasterkosten zijn vrij van BTW. per 1 januari 2015 TARIEF VOORWAARDEN HOGE VAN GERVEN NOTARISSEN Alle genoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW. De kadasterkosten zijn vrij van BTW. LEVERING EN HYPOTHEEK - Er is uitgegaan van de overdracht

Nadere informatie

Wagenborgerweg 34 Nieuwolda

Wagenborgerweg 34 Nieuwolda Wagenborgerweg 34 Nieuwolda WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende

Nadere informatie

Leeuwarden Uiterdijksterweg 32 A

Leeuwarden Uiterdijksterweg 32 A TE KOOP Leeuwarden Uiterdijksterweg 32 A Vraagprijs 99.500,- k.k. L.D. Faber Makelaardij Leeuwarden Stationsweg 16 8911 AH Leeuwarden 058-2151555 info@ldfaber.nl www.ldfaber.nl Omschrijving In de gewilde

Nadere informatie

Wulplaan Garagebox 6713 BT EDE. Vraagprijs 15.000,- kosten koper. Verkoopbrochure. Verhage van Grootheest Makelaardij. Postbus 8185, 6710 AD EDE GLD

Wulplaan Garagebox 6713 BT EDE. Vraagprijs 15.000,- kosten koper. Verkoopbrochure. Verhage van Grootheest Makelaardij. Postbus 8185, 6710 AD EDE GLD Wulplaan Garagebox 6713 BT EDE Vraagprijs 15.000,- kosten koper Verkoopbrochure Verhage van Grootheest Makelaardij Postbus 8185, 6710 AD EDE GLD T: 0318 619 145 E: info@verhage.nl I: www.verhage.nl INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Aan de rand van Oost Souburg, in het buitengebied richting Ritthem, een groot perceel bouwgrond van maar liefst ruim 6.350 m2 grond.

Aan de rand van Oost Souburg, in het buitengebied richting Ritthem, een groot perceel bouwgrond van maar liefst ruim 6.350 m2 grond. TE KOOP. Ritthemsestraat 127 4389 TE Ritthem Aan de rand van Oost Souburg, in het buitengebied richting Ritthem, een groot perceel bouwgrond van maar liefst ruim 6.350 m2 grond. Het kavel is compleet geschoond

Nadere informatie

Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij

Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij Dit zijn de algemene voorwaarden van VastgoedPRO. Hierin leest u welke rechten en plichten uw makelaar en uzelf hebben.

Nadere informatie

Huis kopen. www.westvest.netwerknotarissen.nl

Huis kopen. www.westvest.netwerknotarissen.nl Huis kopen Een huis kopen of verkopen gebeurt niet zomaar. Het is één van de mijlpalen in uw leven, een beslissing waar u vooraf goed over nadenkt. Wat voor huis wilt u kopen, in welke buurt. Hoe kunt

Nadere informatie

Van erfpachter tot eigenaar. Mogelijkheid tot koop van erfpachtgrond in Alkmaar

Van erfpachter tot eigenaar. Mogelijkheid tot koop van erfpachtgrond in Alkmaar Van erfpachter tot eigenaar Mogelijkheid tot koop van erfpachtgrond in Alkmaar Koop van erfpachtgrond in Alkmaar Vanaf 22 april 2009 is het mogelijk voor specifieke groepen erfpachters het erfpachtrecht

Nadere informatie

Duinzoom 36 C - Rockanje Koopsom 660.000,= v.o.n. Omschrijving Uniek aan duinrand gesitueerde bouwkavel 2.170 m2 met ontwerp voor vrijstaande, riet gedekte villa. Collegiaal in verkoop met Van Ravens Makelaardij.

Nadere informatie