Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht"

Transcriptie

1 Factsheets Profielen gemeentes van Utrecht

2 Leeswijzer Profielen gemeentes van Utrecht

3 Per gemeente van de provincie Utrecht is een profiel gemaakt. Dit profiel is weergegeven op basis van vier pagina s. In deze leeswijzer is per pagina weergegeven hoe de gegevens geïnterpreteerd dienen te worden. Pagina 1 dashboardpagina: een samenvatting van de belangrijkste conclusies voor de desbetreffende gemeente. Op de opvolgende drie pagina s wordt het profiel breder uitgewerkt: Pagina 2 - demografische gegevens Pagina 3 - gegevens over het winkelaanbod Pagina 4 - resultaten uit het koopstromenonderzoek Sommige gegevens zijn voor de gemeente afgezet tegen het gemiddelde van de provincie Utrecht. Wanneer dit van toepassing is, staan er twee verschillende icoontjes afgebeeld. Deze staan hieronder weergegeven. Gegevens voor de desbetreffende gemeente Gegevens voor het gemiddelde van de provincie Utrecht (niet het gemiddelde van alle gemeenten, maar het totaal. Een uitzondering hierop zijn de resultaten uit het koopstromenonderzoek. Hiervoor is het gemiddelde gebruikt van alle gemeenten) 1. Dasboardpagina Algemeen Elk aspect onder de kopjes vraag en aanbod kunnen een score krijgen op drie niveaus, namelijk op rood, oranje of groen. Deze scores zijn vastgesteld door de situatie in een bepaalde gemeente af te zetten tegen het gemiddelde van de provincie Utrecht. Een uitzondering hierop is de bevolkingsgroei. Vraag Bevolkingsgroei Groei van 3% of lager Groei tussen de 3% en 10% Groei van 10% of hoger Vergrijzing Aandeel 60+ in 2030 hoger dan 30% Aandeel 60+ in 2030 tussen de 24% en 30% Aandeel 60+ in 2030 lager dan 24% Inkomen Inkomen per huishouden lager dan Inkomen per huishouden tussen de en Inkomen per huishouden hoger dan Binding gemeente - Gemiddelde dagelijks en niet-dagelijks lager dan 57% Gemiddelde dagelijks en niet-dagelijks tussen de 57% tot 63% Gemiddelde dagelijks en niet-dagelijks hoger dan 63% Toevloeiing andere gemeenten (non-food) Niet-dagelijks lager dan 27% Niet-dagelijks tussen de 27% en 33% Niet-dagelijks hoger dan 33% Afvloeiing online (non-food) - Niet-dagelijks hoger dan 18% Niet-dagelijks tussen de 12% en 18% Niet-dagelijks lager dan 12% Aanbod Leegstand Leegstand verkooppunten lager dan 7,1% Leegstand verkooppunten tussen de 7,1% en 8,1% Leegstand verkooppunten hoger dan 8,1% Winkeldichtheid Aantal winkels per inwoners lager dan 46 Aantal winkels per inwoners tussen de 46 en 52 Aantal winkels per inwoners hoger dan 52 Aandeel online gevoelige clusters - Aandeel cluster 1 en 2 hoger dan 36,6% Aandeel cluster 1 en 2 tussen 30,6% en 36,6% Aandeel cluster 1 en 2 lager dan 30,6% Gemiddelde score Deze score is gebaseerd op het gemiddelde van de negen aspecten (indien een aspect rood is krijgt deze score 1, oranje score 2 en groen score 3). De totale gemiddelde score kan uiteindelijk tussen de 1 en 3 liggen. De verdeling is als volgt: Gemiddelde score lager dan 1,8 Gemiddelde score van 1,8 Gemiddelde score van 1,9 tot 2,1 Gemiddelde score van 2,2 Gemiddelde score hoger dan 2,2

4 2. Demografische gegevens Aantal inwoners Gemiddeld besteedbaar inkomen per persoon (2012) Gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden (2012) Bevolkingsdichtheid, oftewel het aantal inwoners per vierkante kilometer Bevolkingsontwikkeling Dit is weergegeven van 2014 tot 2030 op basis van een prognose. De bevolkingsontwikkeling is weergegeven aan de hand van indexen is het basisjaar, oftewel 100. Multiculturele bevolking De procentuele verdeling van herkomstgroeperingen, gesplitst in autochtonen, westerse allochtonen en niet-westerse allochtonen. Leeftijd De procentuele verdeling naar leeftijdsgroepen, gegroepeerd per vijftien jaar. De verdelingen zijn weergegeven voor 2014 en op basis van prognoses voor 2019, 2025 en Achter de leeftijdsverdelingen voor 2019, 2025 en 2030 staat een rondje weergegeven. Het getal in dit rondje geeft weer in hoeverre het aandeel 60+ers volgens de prognoses gaat groeien. Het groeipercentage is berekend aan de hand van indexen, 2014 is het basisjaar. Huishoudens De procentuele verdeling van soorten huishoudens, gesplitst naar eenpersoonshuishoudens, meerpersoonshuishoudens met kinderen en meerpersoonshuishoudens zonder kinderen. De verdelingen zijn weergegeven voor 2014 en op basis van prognoses voor 2019, 2025 en Achter de huishoudensverdelingen voor 2019, 2025 en 2030 staat een rondje weergegeven. Het getal in dit rondje geeft weer in hoeverre het aandeel eenpersoonshuishoudens volgens de prognoses gaat groeien. Het groeipercentage is berekend aan de hand van indexen is het basisjaar. 3. Winkelaanbod Winkelgebieden Het aantal winkelcentra in de gemeente. Met dit getal wordt weergegeven hoe het aantal winkels verdeeld is over deze winkelcentra. Deze gegevens zijn gesplitst naar centrum, wijk, buurt en overig. Dit zijn clusters gemaakt op basis van de winkelcentra die Locatus onderscheid. Zie voor de clusterbepaling de tabel hieronder. Centrum Wijk Buurt Overig Binnenstad Wijkcentrum groot Buurtcentrum Verspreide bewinkeling Hoofdwinkelgebied groot en klein Wijkcentrum klein Supermarktcentrum Grootschalige concentratie Kernverzorgend centrum groot Kernverzorgend centrum klein Kernverzorgend supermarktcentrum Binnenstedelijke winkelstraat Stadsdeelcentrum

5 Leegstand Het percentage leegstand op basis van verkooppunten (VKP) en op basis van verkoopvloeroppervlakte (VVO). Winkeldichtheid Het aantal winkels per inwoners. Gevolgd door het winkelaandeel in de gemeente van het totaal (provincie Utrecht). Het winkelaandeel is weergegeven op basis van verkooppunten (VKP) en op basis van verkoopvloeroppervlakte (VVO). Overige detailhandel Het aandeel winkels van het totaal dat onder overige detailhandel valt volgens de indeling van Locatus. Dit zijn onder andere tweedehandswinkels. Verkooppunten Een procentuele verdeling van het aantal winkels voor 23 branches in de detailhandel. Opgeteld is dit 100%. Verkoopvloeroppervlakte - Een procentuele verdeling van de verkoopvloeroppervlakte voor 23 branches in de detailhandel. Opgeteld is dit 100%. Winkeldichtheid De winkeldichtheid per inwoners voor 23 branches in detailhandel. Opgeteld is dit de totale winkeldichtheid die links op de pagina is weergegeven. 4. Koopstromenonderzoek Dagelijks en niet-dagelijks De resultaten die in de grafiek zijn weergegeven zijn afkomstig uit het koopstromenonderzoek. In tegenstelling tot de eerdere resultaten is het gemiddelde van de provincie in dit geval het gemiddelde van alle gemeenten in de provincie en niet het totaal. In de grafiek zijn Binding, Afvloeiing andere gemeenten en Afvloeiing online samen 100%. Toevloeiing is een afzonderlijk percentage. In de grafiek zijn de resultaten van het koopstromenonderzoek van 2011 en 2014 met elkaar vergeleken. Met een groene, gele of rode pijl is weergegeven hoeveel een aspect in de afgelopen drie jaar toegenomen, afgenomen of gelijk gebleven is. Binding Het percentage inwoners dat de laatste keer food of non-food aankopen in de gemeente heeft gedaan waar zij woonachtig zijn. Afvloeiing andere gemeenten Het percentage inwoners dat de laatste keer food of non-food aankopen heeft gedaan buiten de gemeente waar zij woonachtig zijn. Afvloeiing online - Het percentage inwoners dat food of non-food aankopen de laatste keer online heeft gedaan. Toevloeiing Het percentage inwoners dat de laatste keer food of non-food aankopen heeft gedaan in de huidige gemeente zonder hier woonachtig te zijn.

6 Verdeling winkels op basis van clusterindeling online koopgedrag In de huidige grafiek zijn de aanwezige branches in de gemeente ingedeeld in online clusters. De indeling van een cluster is gemaakt op basis van het online aankoopaandeel in een bepaalde branche. Er is een splitsing gemaakt naar de verdeling op basis van verkooppunten en op basis van verkoopvloeroppervlakte. Het zwarte lijntje is het gemiddelde van de provincie Utrecht. Cluster 1: aandeel van branches in de gemeente waar gemiddeld meer dan 25% van de consumenten in NL online koopt (Boek & Kantoor, Computer, Elektronica, Films, Muziek & Games en Telecom). Cluster 2: aandeel van branches in de gemeente waar gemiddeld 15% tot 25% van de consumenten in NL online koopt (Cadeau, Mode, Schoenen, Speelgoed, Sport en Warenhuis & Huishouden). Cluster 3: aandeel van branches in de gemeente waar gemiddeld 10% tot 15% van de consumenten in NL online koopt (Fiets & Auto, Hobby, Juwelier & Bijouterie, Lingerie & Ondermode, Parfumerie & Drogisterij en Tuin & Dier). Cluster 4: aandeel van branches in de gemeente waar gemiddeld 5% tot 10% van de consumenten in NL online koopt (Bouwmarkten, Food overig (speciaalzaken, Food to go) en Wonen). Cluster 5: aandeel van branches in de gemeente waar gemiddeld 0% tot 5% van de consumenten in NL online koopt (Optiek, Supermarkten en Tijdschriften & Tabak). Potentieel overschot winkelmeters De percentages die zijn weergegeven in de rondjes zijn berekeningen gebaseerd op de verdeling van winkels op basis van de clusterindeling online koopgedrag. Nu Voor het bepalen van het huidige winkeloverschot is een schatting gemaakt op basis van de clusterindeling zoals hierboven toegelicht en het gemiddelde aandeel dat in deze clusters online gekocht wordt. De berekening voor het winkeloverschot is hieronder weergegeven. Hoe meer winkels er in de eerste clusters vallen, hoe hoger het winkeloverschot zal zijn. Cluster 1 * 0,25 + Cluster 2 * 0,15 + Cluster 3 * 0,1 + Cluster 4 * 0,05 + Cluster 5 * 0,01 Toekomst - De berekening voor het potentiële winkeloverschot is gedaan op basis van het naar inschatting toekomstige aandeel dat in een branche online gekocht zal worden. Hierbij wordt geschat dat het online aankoopaandeel zal toenemen in de komende jaren. Voor de berekening is uitgegaan van de huidige branchering. Hiervoor zijn dus dezelfde clusters gebruikt als bij de berekening om het huidige winkeloverschot te schatten. Hoe meer winkels er in de eerste clusters vallen, hoe hoger het potentiele winkeloverschot zal zijn. Cluster 1 * 0,35 + Cluster 2 * 0,25 + Cluster 3 * 0,15 + Cluster 4 * 0,1 + Cluster 5 * 0,05

7 Leusden Gemeente van Utrecht

8 Gemiddelde score VRAAG AANBOD Bevolkingsgroei Vergrijzing Inkomen Leegstand Winkeldichtheid Aandeel online gevoelige clusters Binding gemeente Toevloeiing andere gemeenten (non- food) Afvloeiing online (non-food) Gunstig voor omzetpotentie: Aandachtspunten : + Hoog besteedbaar inkomen per huishouden + Bovengemiddelde binding + Winkeldichtheid is onder gemiddeld - De naar schatting stabiele bevolkingsgroei zorgt ervoor dat er de komende vijftien jaar geen extra inkomens bij zullen komen. Dit maakt de situatie op de aanbodzijde kwetsbaarder. - Er is sprake van vergrijzing. De schatting is dat het aandeel 60+ers de komende vijftien jaar bovengemiddeld zal stijgen en het aandeel 60+ers uiteindelijk bovengemiddeld zal zijn. Dit zorgt voor een potentiële druk op non-food. - De aanbodzijde staat onder druk door een bovengemiddelde leegstand. De onder gemiddelde winkeldichtheid maakt het risico op een verdere toename hiervan kleiner.

9 Leusden Bevolkingsontwikkeling Multiculturele bevolking ,200 40,300 16,100 35, ,9% 87,6% 8,6% 12,5% 4,5% 7,9% Autochtonen Westerse allochtonen Niet-westerse allochtonen Leeftijd Huishoudens 14% 21% 21% 19% 18% % 15% 17% 24% 18% 39% 34% 27% % 38% 29% +9% 16% 21% 19% 20% 17% % 15% 16% 23% 21% +16% +4% 41% 33% 26% % 34% 33% +15% +19% 16% 20% 19% 20% 17% % 15% 15% 21% 22% +30% +8% 42% 32% 26% % 33% 35% +20% +30% 17% 18% 19% 19% 17% % 14% 16% 18% 23% +43% +11% 43% 31% 26% % 31% 37% +28% Eenpersoonshuishouden Meerpersoonshuishouden met kinderen Meerpersoonshuishouden zonder kinderen

10 Winkelgebieden Centrum 1 58% Wijk 3 26% Leegstand VKP 10,5% 7,6% VVO 3,3% 5,1% Winkeldichtheid Aantal winkels per inwoners Aandeel VKP & VVO in gemeente van totaal VKP VVO 1,7% 2,3% Overige Detailhandel VKP 8,5% 9,1% Buurt 1 5% VVO 3,7% Overig - 10% Supermarkten Food overig (Speciaalzaken, Food to go) Boeken & Kantoor Tijdschriften & Tabak Films, Muziek & Games Computer Telecom Elektronica Mode (Kind, Dames, Heren) Lingerie & Ondermode Schoenen Juwelier & Bijouterie Optiek Parfumerie & Drogisterij Speelgoed Sport Fiets & Auto Tuin & Dier Bouwmarkten Wonen Warenhuis & Huishouden Cadeau 0,9% 0,3% 0,0% 1,2% 0,0% 1,7% 0,0% 1,0% 0,9% 1,8% 1,2% 0,9% 2,9% 3,5% 1,4% 2,0% 3,9% Hobby Verkooppunten Verkoopvloer oppervlakte Winkeldichtheid 2,4% 3,8% 3,7% 2,8% 2,7% 4,7% 6,6% 5,7% 4,7% 4,7% 4,2% 4,7% 3,8% 7,5% 6,2% 8,5% 9,2% 6,6% 18,3% 18,9% 18,5% 17,0% 3,5% 2,4% 1,2% 1,7% 0,4% 0,1% 0,1% 0,0% 0,3% 0,0% 0,3% 0,0% 2,2% 0,9% 0,4% 0,2% 2,1% 1,6% 0,3% 0,2% 0,6% % 3,0% 2,9% 0,9% 0,6% 3,8% 1,3% 2,4% 3,0% 7,1% 3,2% 0,3% 0,1% 0,6% 0,5% 10,6% 5,2% 5,4% 14,9% 17,1% 10,3% 11,6% 10,5% 23,2% 42,3% 0,9 0,3 0,1 0,0 0,6 0,0 0,8 0,0 0,9 0,5 0,3 0,9 0,6 0,3 1,8 1,0 1,4 1,2 1,4 1,3 2,1 1,0 2,3 2,4 2,3 1,7 2,1 2,8 2,3 1,4 1,7 2,4 3,0 3,1 4,5 6,2 6,9 8,9 9,0

11 2011 Dagelijks Niet-dagelijks Niet-dagelijks Binding 86,0% + 1% 87,0% 44,0% - 9% 40,0% Afvloeiing andere gemeenten 14,2% - 12% 12,6% 44,2% + 5% 46,5% Afvloeiing online 0,1% + 142% 0,3% 11,5% + 19% 13,7% Toevloeiing + 10% 9,8% 10,8% 30,0% 27,6% - 8% Verdeling winkels op basis van clusterindeling online koopgedrag Potentieel overschot winkelmeters Nu Toekomst Verkoopvloeroppervlakte 17,9% 19,5% 18,3% 35,0% 49,2% 22,4% 12,0% 2,6% 19,7% 3,4% 8,5% 14,0% 8,0% 13,9% Verkooppunten 13,2% 29,2% 25,5% 26,4% 5,7% 9,6% 35,4% 21,4% 27,2% 6,5% C5 (<5%) C4 (5%-10%) C3 (10%-15%) C2 (15%-25%) C1 (>25%) 9,5% 16,0% 9,7% 16,3%

12 Q&A Research & Consultancy Printerweg AD Amersfoort Colofon Auteurs John Terra Kim Ellerman Opmaak Kim Ellerman

Retail Gemeente Atlas 2015

Retail Gemeente Atlas 2015 Retail Gemeente Atlas 2015 Introductie Introductie Wat zijn de toekomstbestendige winkelgemeenten van Nederland? Waar wil je als retailer of vastgoedpartij juist wel of niet zitten? Op welke aspecten kun

Nadere informatie

Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio

Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio Bevolking Besteding Bereik Bewinkeling Bevolking Index huishoudens (2014-2030) 140 135 130 Ontwikkeling bevolking 2014-2030 Bunnik Vianen Woudenberg

Nadere informatie

Alles blijft Anders. Het winkellandschap 2003-2011-2020. Gerard Zandbergen CEO Locatus

Alles blijft Anders. Het winkellandschap 2003-2011-2020. Gerard Zandbergen CEO Locatus Alles blijft Anders Het winkellandschap 2003-2011-2020 Gerard Zandbergen CEO Locatus Enkele begrippen Dagelijks aankopen Winkels / Detailhandel Mode & Luxe Wel oppervlak: Vrije Tijd WVO = In en om het

Nadere informatie

Voorbeeld Retail Gemeente Atlas 2014

Voorbeeld Retail Gemeente Atlas 2014 Voorbeeld Retail Gemeente Atlas 2014 Dé atlas voor retail en vastgoed 60 retailomgevingen in kaart gebracht. Bepaal uw plaats! Inhoud Retail Gemeente Atlas Introductie Leeswijzer Retail Gemeente Atlas

Nadere informatie

Kerstonderzoek 2011 Net Promoter Score. www.q-and-a.nl

Kerstonderzoek 2011 Net Promoter Score. www.q-and-a.nl Kerstonderzoek 2011 Net Promoter Score www.q-and-a.nl OVER HET ONDERZOEK Algemeen In week 50 van 2011 heeft Q&A Research & Consultancy een kerstonderzoek uitgevoerd onder ruim 1.600 consumenten. De resultaten

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Op weg naar een toekomstbestendige retailstructuur

Provincie Utrecht. Op weg naar een toekomstbestendige retailstructuur Provincie Utrecht Op weg naar een toekomstbestendige retailstructuur Inhoudsopgave Managementsamenvatting 4 1. Inleiding 8 1.1 Aanleiding 9 1.2 Onze aanpak - een gezamenlijk traject 11 1.2.1 Vraagzijde

Nadere informatie

LEESWIJZER FACTSHEETS

LEESWIJZER FACTSHEETS LEESWIJZER FACTSHEETS 1 LEESWIJZER FACTSHEETS KSO2016 Algemeen Voor het Randstad Koopstromenonderzoek 2016 zijn naast een hoofdrapport en een internetapplicatie factsheets ontwikkeld om de onderzoeksresultaten

Nadere informatie

gcmcemchouten ttt - k ' ů Ül4

gcmcemchouten ttt - k ' ů Ül4 gcmcemchouten àk - k ' ů Ül4 ^ Inhoudsopgave I.Inleiding 2. Waarom een actuele retailvisie? 3. Wat zijn de belangrijkste consumentenontwikkelingen? 4. Wat zijn de belangrijkste retailontwikkelingen? Pagina

Nadere informatie

Locatus Retail Facts 2010. Kengetallen over de Belgische detailhandel

Locatus Retail Facts 2010. Kengetallen over de Belgische detailhandel Locatus Retail Facts 2010 Kengetallen over de Belgische detailhandel Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 Kengetallen verkooppunten per provincie naar groep in % 4 Kengetallen oppervlakten in m² per provincie

Nadere informatie

Geldermalsen. Visievorming op het winkellandschap. Gerard Zandbergen Locatus

Geldermalsen. Visievorming op het winkellandschap. Gerard Zandbergen Locatus Geldermalsen Visievorming op het winkellandschap Gerard Zandbergen Locatus Locatus Congres 2011 6 BIG RETAIL TRENDS Schaalvergroting en Ketenvorming Clustering Internet Vergrijzing Crisis Leegstand? Winkels

Nadere informatie

Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 Toelichting, 23 mei super

Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 Toelichting, 23 mei super Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 Toelichting, 23 mei 2017 super 2/24 Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 23 mei 2017 Inhoud Samenvatting 5 Positieve ontwikkelingen in de Brabantse

Nadere informatie

Peter Nieland (PN) Blogger. Kadastermens. Echtgenoot. Directeur. Westfries. Mountainbiker. Vader van Nick. PN = Positief Nieuws.

Peter Nieland (PN) Blogger. Kadastermens. Echtgenoot. Directeur. Westfries. Mountainbiker. Vader van Nick. PN = Positief Nieuws. Peter Nieland (PN) Echtgenoot Blogger Directeur Kadastermens Mountainbiker Westfries Vader van Nick PN = Positief Nieuws Kaartenman Voorzitter Bar-End Shopper (kijker) Winkelman En wie bent u? Naam. Gemeente.

Nadere informatie

Factsheets Leeswijzer

Factsheets Leeswijzer Factsheets Leeswijzer Voor het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 zijn naast een hoofdrapport en een internetapplicatie factsheets ontwikkeld om de onderzoeksresultaten overzichtelijk en helder te presenteren.

Nadere informatie

Welkom! Gemeente Purmerend Visie op de boodschappenstructuur. Werkatelier 1

Welkom! Gemeente Purmerend Visie op de boodschappenstructuur. Werkatelier 1 Welkom! Gemeente Purmerend Visie op de boodschappenstructuur Werkatelier 1 Stelling 1 Een supermarkt in het centrum van Purmerend voorziet in een consumentenbehoefte en is ook goed voor de positie van

Nadere informatie

DATABANKEN OVER HET VERANDERENDE WINKELLANDSCHAP. Beschrijving. Verzorgingsgebieden Verkenner Nederland /

DATABANKEN OVER HET VERANDERENDE WINKELLANDSCHAP. Beschrijving. Verzorgingsgebieden Verkenner Nederland  / DATABANKEN OVER HET VERANDERENDE WINKELLANDSCHAP Beschrijving Verzorgingsgebieden Verkenner Nederland WWW.LOCATUS.COM / INFO@LOCATUS.COM Beschrijving Verzorgingsgebieden Verkenner Nederland Pelmolenlaan

Nadere informatie

Winkelen in het Internettijdperk

Winkelen in het Internettijdperk Winkelen in het Internettijdperk De (ruimtelijke) gevolgen van internet winkelen dr. Jesse Weltevreden, Hoofd Onderzoek BOVAG 1 Inhoud Winkelgebieden in Nederland Internet winkelen in Nederland E-shoppers:

Nadere informatie

Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert

Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert 13.321 // DPO Beekstraatkwartier Weert Hub Ploem 22 januari 2014 Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier

Nadere informatie

Retail Gemeente Atlas Dé atlas voor retail, gemeenten en vastgoed

Retail Gemeente Atlas Dé atlas voor retail, gemeenten en vastgoed Retail Gemeente Atlas 2016 Dé atlas voor retail, gemeenten en vastgoed Introductie 2 Retail Gemeente Atlas 2016 Introductie Hoe aantrekkelijk vinden Nederlanders de grootste binnensteden van ons land?

Nadere informatie

Begeleidingscommissie

Begeleidingscommissie Bijlage 1 Begeleidingscommissie Bijlage 2 Begrippenlijst mevrouw D. Bogers mevrouw E. Lambooy mevrouw S.N. MinkemaWedzinga de heer J.S. Nota de heer A. van Wanroij Gemeente Soest KvK Gooi en Eemland Gemeente

Nadere informatie

Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen

Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen Versie 15-11-2016 Opgesteld door Futureconsult in opdracht van de gemeente Haaksbergen in het kader van de Strategische Visie Haaksbergen 2030 1 Inhoudsopgave 1. Bevolkingssamenstelling...

Nadere informatie

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente 1 Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente Fact sheet augustus 15 Net als Amsterdammers kopen bewoners in de Amsterdamse regio steeds meer niet-dagelijkse producten (kleding, muziek, interieurartikelen)

Nadere informatie

Randstad Koopstromenonderzoek. BELEIDSONDERZOEK I I

Randstad Koopstromenonderzoek. BELEIDSONDERZOEK I I Randstad 2016 Koopstromenonderzoek BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl 1. Inleiding Om de feitelijke ontwikkelingen in de detailhandel te kunnen volgen, hebben

Nadere informatie

Staat van de detailhandel, Stadsdeel Noord

Staat van de detailhandel, Stadsdeel Noord 1 Staat van de detailhandel, Stadsdeel Fact sheet juni 215 In zijn 316 winkels met een totale vloeroppervlakte van ruim 1. m 2. Het grootste deel betreft winkels voor niet-dagelijkse boodschappen. De winkels

Nadere informatie

Fun of functie: koopstromen. Kennis en Economisch Onderzoek

Fun of functie: koopstromen. Kennis en Economisch Onderzoek Fun of functie: koopstromen Kennis en Economisch Onderzoek Rogier Aalders 3 juni 2014 Fun of functie Dalende detailhandelsomzet 115 index index 115 110 110 105 105 100 100 95 95 90 90 85 2005 2006 2007

Nadere informatie

Koopstromen Katwijk. Herkomst bestedingen vrijetijdssector en detailhandel. Samengesteld in opdracht van

Koopstromen Katwijk. Herkomst bestedingen vrijetijdssector en detailhandel. Samengesteld in opdracht van Koopstromen Katwijk Herkomst bestedingen vrijetijdssector en detailhandel Samengesteld in opdracht van Gemeente Katwijk Februari 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Vraagstelling... 3

Nadere informatie

Herkomsttabellen Almere & Nijkerk Randstad Koopstromenonderzoek 2011

Herkomsttabellen Almere & Nijkerk Randstad Koopstromenonderzoek 2011 Herkomsttabellen Almere & Nijkerk Randstad Koopstromenonderzoek 2011 Gemeenten en aankooplocaties, dagelijkse & niet-dagelijkse sector Colofon Opdrachtgever Provincie Zuid-Holland Provincie Noord-Holland

Nadere informatie

Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015

Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015 Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015 Onderwerpen: Wat is er gebeurd de afgelopen jaren? Wat gaat er gebeuren

Nadere informatie

Rapport KOPEN@UTRECHT. KOOPSTROMENONDERZOEK PROVINCIE UTRECHT 2014-2015 Februari 2015. www.ioresearch.nl

Rapport KOPEN@UTRECHT. KOOPSTROMENONDERZOEK PROVINCIE UTRECHT 2014-2015 Februari 2015. www.ioresearch.nl Rapport KOPEN@UTRECHT KOOPSTROMENONDERZOEK PROVINCIE UTRECHT 2014-2015 Februari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/005 Datum

Nadere informatie

De invloed van vergrijzing op het winkellandschap. Visie

De invloed van vergrijzing op het winkellandschap. Visie De invloed van vergrijzing op het winkellandschap Visie 2016-2025 Inleiding Retail is complexer dan ooit. Onder invloed van demografische, economische en technologische ontwikkelingen wordt het retaillandschap

Nadere informatie

ING Retail Jaarprijs: genomineerden categorieën :00

ING Retail Jaarprijs: genomineerden categorieën :00 ING Retail Jaarprijs: genomineerden categorieën 06-09-2011 00:00 De genomineerden voor de Publieksprijs Beste Winkelketen zijn vanmiddag bekendgemaakt. In totaal mengen zich 119 winkelketens, verdeeld

Nadere informatie

TOEKOMSTPERSPECTIEF EN OPGAVEN BRABANTSE WINKELGEBIEDEN

TOEKOMSTPERSPECTIEF EN OPGAVEN BRABANTSE WINKELGEBIEDEN TOEKOMSTPERSPECTIEF EN OPGAVEN BRABANTSE WINKELGEBIEDEN Programma Werklocaties Inhoud Samenvatting 5 Aanleiding 8 Structuur en werkwijze 10 1 Winkelaanbod 11 1.1 Ontwikkeling aantal winkels 11 1.2 Ontwikkeling

Nadere informatie

Winkelen in het Internettijdperk

Winkelen in het Internettijdperk Winkelen in het Internettijdperk De ruimtelijke gevolgen van internet winkelen dr. Jesse Weltevreden, Hoofd Onderzoek BOVAG 1 Inhoud Internet winkelen in Nederland Leidt internet winkelen tot meer of minder

Nadere informatie

Retailvisie Leidse regio

Retailvisie Leidse regio Retailvisie Leidse regio Welkom bij het RMC Werkatelier Leidse regio Twitter: @economie071 2-4-2015 Copyright RMC 2012 1 Programma 18:00 Inloop 18:30 Opening door Robert Strijk Voorzitter stuurgroep Economie071

Nadere informatie

Gemeente Haren Actualisatie Distributie planologisch onderzoek

Gemeente Haren Actualisatie Distributie planologisch onderzoek Gemeente Haren Actualisatie Distributie planologisch onderzoek Broekhuis Rijs Advisering 1 Gemeente Haren Actualisatie Distributie planologisch onderzoek Opdrachtgever: Gemeente Haren Projectnummer: 1116.335

Nadere informatie

indeling winkellocaties

indeling winkellocaties Detail en marketing waar ligt de winkel indeling winkellocaties A1 A2 B1 B2 C hoofdwinkelgebied aanloopstraten naar A1 drukte-index bezoekersdrukte winkelstraat kenmerken: A1-locatie drukte-index 100-76

Nadere informatie

Overzichtsrapport SER Gelderland

Overzichtsrapport SER Gelderland Overzichtsrapport SER Gelderland Bevolking en participatie In opdracht van SER Gelderland September 2008 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl

Nadere informatie

Bijlage 2: Koopstromenonderzoek. Binnenstad Breda Voorjaar 2013. Opdrachtnummer: 30-2243 Dataverzameling: maart 2013 Oplevering: maart 2013

Bijlage 2: Koopstromenonderzoek. Binnenstad Breda Voorjaar 2013. Opdrachtnummer: 30-2243 Dataverzameling: maart 2013 Oplevering: maart 2013 Binnenstad Breda Voorjaar 2013 Opdrachtnummer: 30-2243 Dataverzameling: maart 2013 Oplevering: maart 2013 Projectbegeleiding: drs. M. Caspers Strabo bv Marktonderzoek en Vastgoedinformatie Postbus 15710

Nadere informatie

5 Cluster 4: winkels in non-food, hoog transactiebedrag

5 Cluster 4: winkels in non-food, hoog transactiebedrag 5 Cluster 4: winkels in non-food, hoog transactiebedrag 5.1 Typering van het cluster Winkels in non-food met een hoog transactiebedrag zijn vooral te vinden in de modesector, in de bruin- en witgoedsector,

Nadere informatie

DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok

DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok Definitief rapport Opdrachtgever: Multi Development ECORYS Nederland BV Peter Beerlage Bart Stek Wojtek Mikolajczyk Rotterdam, 17 november 2009 ECORYS Nederland BV

Nadere informatie

Factsheets provincies. Feiten en cijfers bij het rapport Van winkel tot afhaalpunt

Factsheets provincies. Feiten en cijfers bij het rapport Van winkel tot afhaalpunt Factsheets provincies Feiten en cijfers bij het rapport Van winkel tot afhaalpunt Opdrachtgevers: Provincie Zuid-Holland Provincie Noord-Holland Provincie Drenthe Contactpersonen: De heer F. Hendriksen

Nadere informatie

Basisstatistiek Westfriesland

Basisstatistiek Westfriesland Basisstatistiek Westfriesland Deelrapport: Inkomensverdeling 2005 September 2008 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6A 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2008-1577 Datum September

Nadere informatie

Agenda. 1 Wie is Peter Nieland 2 Wie is Locatus 3 De feiten en de fabels in de Retail 4 De bloemisten!!!!

Agenda. 1 Wie is Peter Nieland 2 Wie is Locatus 3 De feiten en de fabels in de Retail 4 De bloemisten!!!! Agenda 1 Wie is Peter Nieland 2 Wie is Locatus 3 De feiten en de fabels in de Retail 4 De bloemisten!!!! Peter Nieland 1 Blogger 2 Winkelman 3 Vader 4 Echtgenoot 5 Mountainbiker 6 Voorzitter 7 Penningmeester

Nadere informatie

Perspectief Kerkelanden. 1 Inleiding. 2 Actuele situatie. 2.1 Actueel winkelaanbod Hilversum. Blauwhoed Vastgoed. Actueel DPO.

Perspectief Kerkelanden. 1 Inleiding. 2 Actuele situatie. 2.1 Actueel winkelaanbod Hilversum. Blauwhoed Vastgoed. Actueel DPO. Blauwhoed Vastgoed Perspectief Kerkelanden Actueel DPO Datum 28 juni 2006 BLH006/Sdg/0004 Kenmerk 1 Inleiding Voor Kerkelanden worden plannen ontwikkeld die voorzien in een renovatie en upgrading van dit

Nadere informatie

LEESWIJZER BIJ DE FEITENFICHE

LEESWIJZER BIJ DE FEITENFICHE LEESWIJZER BIJ DE FEITENFICHE Januari 2015 SITUERING: STUDIE EN KENNISNETWERK DETAILHANDEL In 2013 en 2014 voerden de 5 Vlaamse provincies en Agentschap Ondernemen een ambitieuze interprovinciale studie

Nadere informatie

KoopstromenMonitor Gemeente Hilversum

KoopstromenMonitor Gemeente Hilversum KoopstromenMonitor Gemeente Hilversum Detailhandel in zwaar weer De marktomstandigheden voor de gevestigde detailhandel zijn er de afgelopen jaren niet beter op geworden. Tussen 2008 en 2012 is de totale

Nadere informatie

De KoopstromenMonitor

De KoopstromenMonitor De KoopstromenMonitor Consumentenbestedingen gemeente Weert en omgeving Samengesteld in opdracht van Rabobank Weerterland en Cranendonck De Rabobank KoopstromenMonitor Met een belang van 11 procent in

Nadere informatie

December 2014 Betalen aan de kassa 2013

December 2014 Betalen aan de kassa 2013 December 2014 Betalen aan de kassa 2013 Betalen aan de kassa 2013 Betalen aan de kassa 2013 Uitkomsten DNB/Betaalvereniging Nederland onderzoek naar het gebruik van contant geld en de pinpas in Nederland

Nadere informatie

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Rapportnummer:

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Omzetkengetallen 2011/2012

Omzetkengetallen 2011/2012 Omzetkengetallen 2011/2012 ten behoeve van ruimtelijk-economisch onderzoek Deze notitie bevat omzetkengetallen ten behoeve van ruimtelijk-economisch onderzoek. De notitie beoogt het voorkomen van het rekenen

Nadere informatie

Betalen aan de kassa 2016

Betalen aan de kassa 2016 Betalen aan de kassa 2016 Uitkomsten DNB/Betaalvereniging Nederland onderzoek naar het gebruik van contant geld en de pinpas in Nederland in 2016 1 Gebruik van betaalmiddelen 2010-2016 Grafiek 1a Totale

Nadere informatie

Rapportages MultichannelMonitor

Rapportages MultichannelMonitor Rapportages MultichannelMonitor Met de inzet van verschillende informatiebronnen kan de puzzel opgelost worden In het oriëntatie- en koopproces kunnen consumenten gebruik maken van een grote verscheidenheid

Nadere informatie

Detailhandel in cijfers Leiden 2013

Detailhandel in cijfers Leiden 2013 Maart 214 Detailhandel in cijfers Leiden 213 Dit feitenblad laat zien hoe het gaat met de winkels in Leiden. We kijken naar verschillende aspecten zoals aantal winkels, branches, bezoekersgegevens en leegstand.

Nadere informatie

Meer over jeugdigen in Leiden staat in hoofdstuk 13 over Jeugd. Meer over ouderen in Leiden staat in hoofdstuk 14 over Welzijn en zorg.

Meer over jeugdigen in Leiden staat in hoofdstuk 13 over Jeugd. Meer over ouderen in Leiden staat in hoofdstuk 14 over Welzijn en zorg. Hoofdstuk 1 Bevolking 1.1 Inleiding In dit hoofdstuk gaat het om de Leidse bevolking: hoeveel inwoners zijn er, wat zijn hun kenmerken, waar in de stad wonen zij, zijn vragen waarop dit hoofdstuk ingaat.

Nadere informatie

Demografische (wijk-) analyse van de woningbouwplannen Deventer 2015

Demografische (wijk-) analyse van de woningbouwplannen Deventer 2015 Demografische (wijk-) analyse van de woningbouwplannen Deventer 2015 Uitgave : team Kennis en Verkenning Naam : John Stam Telefoonnummer : 3298 Mail : gj.stam@deventer.nl 1 Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding:

Nadere informatie

Zuidlaren. Toelichting op distributieve berekeningen. Broekhuis Rijs Advisering. Juli Broekhuis Rijs Advisering

Zuidlaren. Toelichting op distributieve berekeningen. Broekhuis Rijs Advisering. Juli Broekhuis Rijs Advisering Zuidlaren Toelichting op distributieve berekeningen Juli 2013 Hieronder geven we in chronologische volgorde een overzicht van hoe de verschillende uitkomsten tot stand komen en zijn gekomen, en welke aannames

Nadere informatie

Koopstromenmonitor Oisterwijk. t.b.v. Concept-detailhandelsvisie

Koopstromenmonitor Oisterwijk. t.b.v. Concept-detailhandelsvisie Koopstromenmonitor Oisterwijk t.b.v. Concept-detailhandelsvisie Frits Oevering 11 april 2016 Concept-detailhandelsvisie Oisterwijk Agenda Detailhandel in Midden- en Oost-Brabant De Oisterwijkse detailhandel

Nadere informatie

Wat is nu echt de impact van internet op de retail?

Wat is nu echt de impact van internet op de retail? Wat is nu echt de impact van internet op de retail? De dynamica in de retail is dagelijks te merken. De winkelstraat ondervindt een metamorfose, doordat winkels verdwijnen en nieuwe winkels komen, door

Nadere informatie

Binnenstad in beweging. Rob van de Peppel I&O Research

Binnenstad in beweging. Rob van de Peppel I&O Research Binnenstad in beweging Rob van de Peppel I&O Research Ontwikkelingen landelijk Bepalende factoren Case: Binnenstad Enschede Lokale en landelijke drivers Winkelaanbod en leegstand 5.000 minder winkels (-5%

Nadere informatie

Binnenstadsmonitor Enschede Uitkomstenboek passanten en winkels

Binnenstadsmonitor Enschede Uitkomstenboek passanten en winkels Binnenstadsmonitor Enschede Uitkomstenboek passanten en winkels Binnenstadsmonitor Enschede Uitkomstenboek passanten en winkels Kennispunt Twente J. Elhorst H. Seker 26 januari 2015 Colofon: Binnenstadsmonitor

Nadere informatie

Interprovinciale studie Detailhandel. Rapport Provincie Antwerpen 2012-2014. - Kaartenboek -

Interprovinciale studie Detailhandel. Rapport Provincie Antwerpen 2012-2014. - Kaartenboek - Interprovinciale studie Detailhandel Rapport Provincie Antwerpen 2012-2014 - Kaartenboek - INHOUDSOPGAVE Figuur 1: Provincie Antwerpen 4 Figuur 2: Vlaams Gewest 5 Figuur 3: Aantal inwoners per gemeente

Nadere informatie

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100%

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100% 11 WINKELEN EN WINKELCENTRA In dit hoofdstuk wordt gekeken naar het koopgedrag van de Leidenaar, zowel voor dagelijkse als voor niet-dagelijkse boodschappen. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan het

Nadere informatie

Onderwerp: Regionaal en lokaal Koopstromenonderzoek 2016 in het kader van het proces Regionaal Programma Werklocaties (RPW)

Onderwerp: Regionaal en lokaal Koopstromenonderzoek 2016 in het kader van het proces Regionaal Programma Werklocaties (RPW) gemeente Overbetuwe 0 INFORMATIEMEMO RAAD Kenmerk: 16INF00162 Datum advies: 21 november 2016 Onderwerp: Regionaal en lokaal Koopstromenonderzoek 2016 in het kader van het proces Regionaal Programma Werklocaties

Nadere informatie

Demografische ontwikkelingen gemeente Utrechtse Heuvelrug Uitwerking onderzoeksvraag door Radha Parahoe (april 2010)

Demografische ontwikkelingen gemeente Utrechtse Heuvelrug Uitwerking onderzoeksvraag door Radha Parahoe (april 2010) Demografische ontwikkelingen gemeente Utrechtse Heuvelrug Uitwerking onderzoeksvraag door Radha Parahoe (april 2010) Vanuit de VNG komen diverse krimp en vergrijzingcijfers. In de woonvisie Wonen in een

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2010 117.145 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden en is gebaseerd op kerncijfers uit de Gemeentelijke

Nadere informatie

Interprovinciale studie Detailhandel. Rapport Provincie Vlaams-Brabant 2012-2014. - Kaartenboek -

Interprovinciale studie Detailhandel. Rapport Provincie Vlaams-Brabant 2012-2014. - Kaartenboek - Interprovinciale studie Detailhandel Rapport Provincie Vlaams-Brabant 2012-2014 - Kaartenboek - Versie: 21 november 2014 INHOUDSOPGAVE Figuur 1: Provincie Vlaams-Brabant 4 Figuur 2: Vlaams Gewest 5 Figuur

Nadere informatie

Veilig opgroeien in Leeuwarden Factsheet Haulerwijk. bijlage

Veilig opgroeien in Leeuwarden Factsheet Haulerwijk. bijlage Veilig opgroeien in Leeuwarden 2015 bijlage Factsheet Haulerwijk Deze bijlage bevat cijfers op zowel buurtniveau als gemeentelijk- en provinciaal niveau. De cijfers geven inzicht in trends op het gebied

Nadere informatie

De KoopstromenMonitor. Consumentenbestedingen gemeente Beek. Samengesteld in opdracht van Rabobank Westelijke Mijnstreek

De KoopstromenMonitor. Consumentenbestedingen gemeente Beek. Samengesteld in opdracht van Rabobank Westelijke Mijnstreek De KoopstromenMonitor Consumentenbestedingen gemeente Beek Samengesteld in opdracht van Rabobank Westelijke Mijnstreek De Rabobank KoopstromenMonitor De Nederlandse detailhandel heeft het op dit moment

Nadere informatie

Interprovinciale studie Detailhandel. Rapport Provincie West-Vlaanderen 2012-2014. - Kaartenboek -

Interprovinciale studie Detailhandel. Rapport Provincie West-Vlaanderen 2012-2014. - Kaartenboek - Interprovinciale studie Detailhandel Kennisnetwerk Detailhandel Rapport Provincie West-Vlaanderen 2012-2014 - Kaartenboek - INHOUDSOPGAVE Figuur 1: Provincie West-Vlaanderen 4 Figuur 2: Vlaams Gewest 5

Nadere informatie

winkelcentra kennen de wijk

winkelcentra kennen de wijk P. 210 Slimme Bas Buvelot winkelcentra kennen de wijk P. 211 Veel naoorlogse wijken in Nederland worden momenteel vernieuwd omdat de woningvoorraad niet meer aansluit bij de woonwensen van de hedendaagse

Nadere informatie

Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen

Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen Op 24 september werden de koopstromen 2015 van Oost- Nederland gepresenteerd door het onderzoeksbureau

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Van centrummanagement naar winkelmanagement

Van centrummanagement naar winkelmanagement Gemeente LIEDEKERKE Toelichting op 9 juni 2011 Waarom is dit onderzoek nodig? Gemeentelijk handelsapparaat zit in een negatieve tendens. Het gemeentebestuur wenst op basis van het RUP Kerngebied delen

Nadere informatie

Nota Detailhandel. Leusden 2015

Nota Detailhandel. Leusden 2015 Nota Detailhandel Leusden 2015 1 Inhoud Managementsamenvatting... 4 1. Inleiding... 7 1.1 Aanleiding... 7 1.2 Bestuurlijke ambitie... 7 2. Trends en ontwikkelingen... 8 2.1 Vraagzijde... 8 2.2 Aanbodzijde...

Nadere informatie

Binnensteden en hun bewoners

Binnensteden en hun bewoners Binnensteden en hun bewoners 11 Bert Raets Publicatiedatum CBS-website: 23 september 211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig cijfer x

Nadere informatie

Dordrecht in de Atlas 2013

Dordrecht in de Atlas 2013 in de Atlas Een aantrekkelijke stad om in te wonen, maar sociaaleconomisch kwetsbaar Inhoud:. Conclusies. Positie van. Bevolking. Wonen. De Atlas voor gemeenten wordt jaarlijks gepubliceerd. In mei is

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Winkelcentra

Onderzoek Inwonerspanel: Winkelcentra 1 (21) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Inleiding De afgelopen jaren is er veel veranderd in het Nederlands winkellandschap. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Er zijn veranderingen

Nadere informatie

Marketingbeleid AFDELING

Marketingbeleid AFDELING 2 Marketingbeleid AFDELING meerkeuzevragen juist-onjuistvragen opdrachten MARKETINGBELEID - Afdeling 2 27 21 marktgericht ondernemen meerkeuzevragen 2.1 1 Welke bewering over industriële marketing is juist?

Nadere informatie

Retail en Mobiliteit in de binnenstad

Retail en Mobiliteit in de binnenstad Retail en Mobiliteit in de binnenstad Fietsstad 2016 Symposium Bikenomics - 13 Oktober 2015 Giuliano Mingardo Erasmus Universiteit Rotterdam mingardo@ese.eur.nl 1 Inhoudsopgave De ontwikkeling van mobiliteit;

Nadere informatie

De strijd om de harde A1

De strijd om de harde A1 De strijd om de harde A1 Ontwikkelingen in het A1-winkelgebied november 2014 www.dtz.nl Duidelijk. DTZ Zadelhoff De strijd om de harde A1 In de populairste winkelstraten in Nederland is een strijd gaande

Nadere informatie

Scheveningen DPO niet-dagelijkse sector

Scheveningen DPO niet-dagelijkse sector Scheveningen DPO niet-dagelijkse sector 7 augustus 2013 definitief Status: definitief Datum: 7 augustus 2013 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam 1E 1013 AL Amsterdam 020-625 42 67 www.stedplan.nl

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Kopen in Utrecht. Winkelatlas gemeente Utrecht Maart 2012

Kopen in Utrecht. Winkelatlas gemeente Utrecht Maart 2012 Kopen in Utrecht Winkelatlas gemeente Utrecht 2011 Maart 2012 Kopen in Utrecht Winkelatlas gemeente Utrecht 2011 Maart 2012 Colofon Uitgave I&O Research Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

De KoopstromenMonitor. Consumentenbestedingen gemeente Assen. Samengesteld in opdracht van Rabobank Assen-Beilen

De KoopstromenMonitor. Consumentenbestedingen gemeente Assen. Samengesteld in opdracht van Rabobank Assen-Beilen De KoopstromenMonitor Consumentenbestedingen gemeente Assen Samengesteld in opdracht van Rabobank Assen-Beilen De Rabobank KoopstromenMonitor De Nederlandse detailhandel heeft het op dit moment niet gemakkelijk.

Nadere informatie

Capelle in cijfers: Actieplan Economische Zaken 2013

Capelle in cijfers: Actieplan Economische Zaken 2013 Capelle in cijfers: Actieplan Economische Zaken 2013 Rotterdam Area: de economische motor Inhoudsopgave! " # $ %&'! "#$ ""%&''' ()* +""''',%,-'. (/,-' 0 "1 1 1 Alle inwoners tussen de 16 en 64 jaar. De

Nadere informatie

PERSBERICHT. ING Retail Jaarprijs: genomineerden categorieprijzen bekend. Waardering voor Nederlandse detailhandel stijgt weer

PERSBERICHT. ING Retail Jaarprijs: genomineerden categorieprijzen bekend. Waardering voor Nederlandse detailhandel stijgt weer PERSBERICHT ING Retail Jaarprijs: genomineerden categorieprijzen bekend Waardering voor Nederlandse detailhandel stijgt weer UTRECHT, 6 september 2011 De genomineerden van de verkiezing ING Retail Jaarprijs

Nadere informatie

Uitbreidingsmogelijkheden voor winkelcentrum Kerkelanden

Uitbreidingsmogelijkheden voor winkelcentrum Kerkelanden Uitbreidingsmogelijkheden voor winkelcentrum Kerkelanden AM juni 2010 definitief Uitbreidingsmogelijkheden voor winkelcentrum Kerkelanden dossier : D2428.01.001 registratienummer : versie : 3 AM juni 2010

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O

Nadere informatie

Stefan Teeling Leeuwarden, november 2015 FACTSHEET METSLAWIER

Stefan Teeling Leeuwarden, november 2015 FACTSHEET METSLAWIER Stefan Teeling Leeuwarden, november 2015 FACTSHEET METSLAWIER Inhoud Inleiding... 3 Demografie... 4 Wonen... 7 Bronvermelding... 8 Inleiding In 2011 ging het experiment Duurzame beschermde dorpsgezichten

Nadere informatie

Feitenfiche stad Leuven

Feitenfiche stad Leuven Feitenfiche stad Leuven Voorbeeldtemplate (met fictieve gegevens) Versie 6 juni Feitenfiche stad Leuven (fictief!) 1 1 OVERZICHTFICHES DEMOGRAFIE, TOERISME EN WERKGELEGENHEID 1.1 ALGEMENE DEMOGRAFISCHE

Nadere informatie

Gemeente Barneveld kern Barneveld

Gemeente Barneveld kern Barneveld Gemeente Barneveld kern Barneveld I&O Research, 2010 Datum: September 2010 Kenmerk: Ekoop10/348 Status: Definitief Colofon Opdrachtgever Gemeente Barneveld Titel rapport Koopstromenonderzoek 2010 Deelrapportage

Nadere informatie

Ouderen in Venray Ontwikkeling en woonvoorkeuren

Ouderen in Venray Ontwikkeling en woonvoorkeuren Ouderen in Venray Ontwikkeling en woonvoorkeuren Juni 2017 1. Inleiding Vraagstelling De Renschdael Groep is voornemens het St Annaterrein in Venray te herontwikkelen. Gedacht wordt aan een programma bestaande

Nadere informatie

Factsheet Indicatie zorgvraag Amsterdam 2030 Prognoses van functioneren en chronische aandoeningen 1

Factsheet Indicatie zorgvraag Amsterdam 2030 Prognoses van functioneren en chronische aandoeningen 1 Factsheet Indicatie zorgvraag Amsterdam 2030 Prognoses van functioneren en chronische aandoeningen 1 Inleiding Hoe functioneren mensen en welke chronische aandoeningen hebben ze? Wat willen ze? Wat kunnen

Nadere informatie

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet nummer 7 november 2005 Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking Het inwonertal van Amsterdam is in 2004 met ruim 4.000 personen tot 742.951

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2009 116.818 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

Eindhoven, regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven SRE Eindrapport

Eindhoven, regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven SRE Eindrapport Eindhoven, regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven SRE Eindrapport Inhoudsopgave pagina 1. INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doelstelling onderzoek 4 1.3 Afbakening onderzoeksgebied

Nadere informatie

Demografische gegevens ouderen

Demografische gegevens ouderen In dit hoofdstuk worden de demografische gegevens van de doelgroep ouderen beschreven. We spreken hier van ouderen indien personen 55 jaar of ouder zijn. Dit omdat gezondheidsproblemen met name vanaf die

Nadere informatie

Wat is de toekomst van boodschappen- en wijkwinkelcentra?

Wat is de toekomst van boodschappen- en wijkwinkelcentra? Wat is de toekomst van boodschappen- en wijkwinkelcentra? Amersfoort, 8 december 2016 Vastgoedforum Midden-Nederland Wie zijn wij? Wie zijn we? Marc Hiemstra Makelaarsachtergrond - Cushman & Wakefield

Nadere informatie

DE ECONOMIE VAN HOORN IN CIJFERS

DE ECONOMIE VAN HOORN IN CIJFERS DE ECONOME VAN HOORN N CJFERS Weten hoe de economie van in elkaar zit, weten hoe de ontwikkelingen zijn en weten welke sectoren belangrijk zijn. Dat is belangrijk om goede uitspraken te doen over onze

Nadere informatie

Retailmonitor gemeente voorbeeld oktober 2017

Retailmonitor gemeente voorbeeld oktober 2017 DATABANKEN OVER HET VERANDERENDE WINKELLANDSCHAP Retailmonitor gemeente voorbeeld oktober 2017 Benchmark met vergelijkbare gemeenten WWW.LOCATUS.COM / INFO@LOCATUS.COM 2017 Locatus Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie