Planning Implementatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Planning Implementatie"

Transcriptie

1 Planning Implementatie Deliverable 4.1 Evert van de Vrie

2 Inleiding Sinds de start van het project Onbetwist, is er binnen Werkpakket 4 een planning gemaakt met betrekking tot de Implementatieprojecten die bij de verschillende instellingen gedurende het project uitgevoerd zullen worden. Daartoe is een format Implementatieprojecten opgesteld (zie bijlage 1) en verspreid. Vanuit de verschillende instellingen zijn daarop voorstellen ingediend (zie bijlage 2). Het kernteam heeft de voorstellen besproken en uren toegekend aan de Implementatieprojecten, zie onderstaande overzicht. Vanuit sommige instellingen zijn meer plannen gemaakt, dan waarvoor uren binnen het project beschikbaar waren. Er is voorgesteld om met de beschikbare ruimte een en ander zo goed mogelijk uit te voeren. Instelling Contactpersoon Cursus Aandachtsgebied # studenten per jaar # te gebruiken items / toetsen Begrote tijdsinzet in uren Toegekende tijdsinzet VWO Wiskunde Calculus Lineaire alggebra Sattistiek TU/e Aart Blokhuis Lineaire algebra X items TU/e Hans Cuypers Experience Mathness X TU/e Ruud Pellikaan Calculus voor X items bouwkunde UU / Johan Jeuring Deficientiecursus X items Informatica Wiskunde B voor studenten Informatica UU / Yolanda Grift Wiskunde (ECB1Wis) X items 80 Economie UU / Yolanda Grift Wiskunde (ECB1Wis) X items 80 Economie UU / Yolanda Grift Statistiek (ECB1Stat) X items Economie UU / Frits Beukers Lineaire Algebra A X toetsen Wiskunde UU Aniek van Keer Zomercursus wiskunde / X X 25 / 80 3 toetsen Wiskunde 1 UM / SBE Dirk Quantitative Methods I X X X X toetsen Tempelaar UM / SBE Dirk Linear Algebra X 50 enkele Econometrie Tempelaar toetsen UM / SoG Dirk Quantitative Methods X X X X toetsen Tempelaar UCM Dirk Quantitative Methods X X X X toetsen Tempelaar UvA André Heck Methoden van onderzoek X X 700 Diverse en statistiek UvA André Heck Biologie en celbiologie en wiskunde items X X toets + diverse items OU Leon Driessen Basiscursus wiskunde X items OU Leon Driessen Voorbereidingscursus wiskunde T X items 80 80

3 Komende maanden zullen de implementatieprojecten concrete planningen opstellen voor de activiteiten die in het najaar 2011 zullen worden uitgevoerd. Daarbij zal duidelijk aangegeven moeten worden wat er uit de Onbetwist-database aan items en toetsen gebruikt zal gaan worden.

4 Bijlage 1 Implementatieprojecten In het Surf-project Onbetwist ( wordt een grote database met toetsen en items ontwikkeld. De toetsen en items worden geïmplementeerd (gebruikt) bij vele instellingen in concrete onderwijsactiviteiten, bij colleges, vakken of cursussen, of zelfstudie. De implementatie is onderdeel van Werkpakket 4 van Onbetwist. Voor het inzetten worden Implementatieprojecten uitgevoerd. Per Implementatieproject moet een implementatieplan worden opgesteld. In de implementatieplannen wordt vastgelegd voor welke vakken en op welke wijze gebruik wordt gemaakt van de toetsen en items uit Onbetwist. Ook wordt met de implementatieplannen vastgelegd wanneer er welke resultaten moeten worden opgeleverd. Het concrete doel van de implementatieprojecten is: - gebruik en inzet van de via Onbetwist beschikbare items en toetsen bij reguliere onderwijsactiviteiten - rapportage over de resultaten Dit doel wordt nagestreefd door het uitvoeren van minimaal 15 implementatieprojecten. Bij aanvang van het Onbetwistproject hoeven nog niet alle 15 projecten te starten. Het is ook mogelijk dat in de loop van het project er later nog implementatieprojecten worden opgestart. Er kan dus gestart worden met een kleiner aantal, waarna er meer worden toegevoegd. De implementatieprojecten zijn aanvullend op onderwijs dat toch al bij de instellingen wordt uitgevoerd. Het is dus uitdrukkelijk niet de bedoeling dat er binnen de implementatieprojecten helemaal nieuwe cursussen oid worden ontwikkeld. Dat kan ook niet, want per implementatieproject is gemiddeld slechts euro beschikbaar (80 uur); en dat dan ook alleen voor projecten die bij de deelnemende instellingen (TUE, UvA, UU, UM en OU) worden uitgevoerd. Met die vergoeding kunnen de extra werkzaamheden gedaan worden die relevant zijn voor Onbetwist: selectie van items/toetsen uit de Onbetwist-bestanden, eventueel aanpassen of gereed maken voor inzet in het onderwijs, na gebruik verzamelen en aanleveren van gegevens aan Onbetwist om analyses uit te kunnen voeren, en meer algemeen activiteiten die mbt Onbetwist gedaan moeten worden (opstellen en indienen van plannen en rapportages; bijwonen van projectbijeenkomsten, ). Door andere instellingen dan de Onbetwist-partners, kunnen ook implementatieprojecten worden uitgevoerd, en dat zal ook worden aangemoedigd, maar daarvoor is geen budget beschikbaar. De criteria waaraan de implementatieprojecten moeten voldoen zijn: - Wiskundige inhoud: past het binnen de aandachtsgebieden van Onbetwist: o VWO-wiskunde

5 o Calculus o Lineaire Algebra o Statistiek; (er zal gestreefd worden naar een evenwichtige verdeling) - Relevantie van het vak voor de opleiding - Enthousiasme van docent(en) - Aantal betrokken studenten De procedure voor het opzetten en uitvoeren van de implementatieprojecten is: - docenten van de partnerinstellingen krijgen voor de eerste ronde projecten tot en met 8 mei 2011 de gelegenheid om voorstellen in te dienen, met gebruikmaking van het format in de bijlage - uiterlijk 25 mei besluit het kernteam van Onbetwist welke projecten worden geaccepteerd - daarna kunnen de projecten conform de implementatieplannen worden uitgevoerd. NB: na de eerste ronde zullen in latere fase nog meer implementatieprojecten kunnen starten. Daar zal later informatie over verstrekt worden. Bij het uitvoeren van een implementatieproject horen de volgende verplichtingen: - items en/of toetsen uit de Onbetwist-database gebruiken bij reguliere onderwijsactiviteiten - aanleveren van concrete plannen en planningen over de inzet van items/toetsen per: o 1 augustus 2011 (voor testfase 1) o 1 januari 2012 (voor testfase 2) o 1 augustus 2012 (voor testfase 3) - aanleveren van korte verslagen en gegevens (conform nog aan te leveren format) over de inzet van de items/toetsen per: o 1 februari 2012 (over testfase 1) o 1 september 2012 (over testfase 2) o 1 januari 2013 (over testfase 3) - Aanleveren eindverslag per 1 februari 2013 Voor vragen en informatie: Evert van de Vrie / /

6 Bijlage: Format Onbetwist implementatieplan Vul onderstaand format in door de cursieve tekst te vervangen. Dien het format uiterlijk 8 mei 2011 in door het per mail te versturen naar: Dit implementatieplan zal nog redelijk globaal zijn. In de later per fase aan te leveren plannen, zal de informatie concreter en preciezer kunnen zijn, mbt de geselecteerde toetsen/items, de aantallen gebruikers, de gekozen inzet, etc. Daarmee is het ook mogelijk om de plannen aan te passen gedurende het project. Contactpersoon implementatieproject Overige betrokkenen Onderwijsinstelling Adresgegevens / / telefoonnummer contactpersoon Naam van contactpersoon Namen van overige personen Naam instelling Postcode + adres Plaats adres Telefoonnummer Cursus, vak of college waarbij items en/of toetsen uit Onbetwist zullen worden ingezet Relevantie van het vak binnen de opleiding. Hoeveel studenten volgen de cursus per jaar? Uit welk inhoudelijk domein worden items gebruikt? Wat is het motief om items uit Onbetwist te gaan gebruiken? Hoe wordt gebruik gemaakt van de items Geef hier titel van het vak, omvang in uren of studiepunten, opzet van het vak en inhoudelijk indicatie van de onderwerpen, en de gebruikte studiematerialen (boeken, etc.) Geef aan om welke opleiding het gaat. Geef de plaats aan binnen de opleiding, is het verplicht, voorkennis voor andere vakken, etc. Vermeld hier het aantal studenten gedurende een heel studiejaar. Maak een keuze uit de vier aandachtsgebieden van Onbetwist. Beschrijf op welke manier het vak beter moet worden door gebruik te maken van items/toetsen uit Onbetwist. Geef een beschrijving (bijvoorbeeld: als

7 en/of toetsen uit Onbetwist? Welke aantallen items / toetsen zullen worden gebruikt? Welke tijdsinzet wordt voorzien in de verschillende fasen van het project? eindtoets, of als wekelijkse oefenopgaven, of als vrijblijvende zelfstudie optie) en geef ook aan hoe ze beschikbaar worden gesteld (uitgedeeld op papier, via een Elo-verspreid als document, geïntegreerd in een toetsomgeving, ) Geef een voorlopige schatting Geef het totaal aantal uren aan (een verdeling per persoon is niet nodig). Definitiefase (1-3-11/1-6-11) Ontwikkelfase 1 (1-6-11/1-9-11) Testfase 1 + Ontw.fase 2 (1-9-11/1-2-12) Testfase 2 + Ontw.fase 3 (1-2-12/1-9-12) Testfase 3 (1-9-12/1-1-13) Eindfase Def: Ontw1: Test1+Ontw2: Test2+Ontw3: Test3: Eind: Totaal: xxxx uur xxxx uur xxxx uur xxxx uur xxxx uur xxxx uur xxxx uur

8 Bijlage 2 Onbetwist implementatieplan TU/e lineaire algebra Contactpersoon implementatieproject Overige betrokkenen Onderwijsinstelling Adresgegevens / / telefoonnummer contactpersoon Aart Blokhuis Hans Cuypers, Jan Willem Knopper, Jan Draisma Technische Universiteit Eindhoven Aart Blokhuis Cursus, vak of college waarbij items en/of toetsen uit Onbetwist zullen worden ingezet Titel: Lineaire algebra Omvang: 56 studieuren of 6 ECTS Opzet: College en Instructie Onderwerpen: Stelsels vergelijkingen, matrices, inverse van een matrix, determinanten, vectoren in vlak en ruimte, vectorruimten, deelruimten, basis en coordinaten, dimensie, basistransformatie, rij en kolomruimte, nulruimte, rang, eigenwaarde eigenvectoren, complexe vectorruimte, (stelsels) differentiaalvergelijkingen, inproduct, Gram-Schmidt, kleinste kwadraten, orthogonale matrices, symmetrische matrices, kwadratische vormen, optimalisatie, hermitische en unitaire matrices, lineaire afbeeldingen, isomorfisme van vectorruimten, compositie en inverses van lineaire afbeeldingen, relatie met matrices, gelijkvormigheid van matrices. Relevantie van het vak binnen de opleiding Dit is de lineaire algebra component van de wiskunde binnen de natuurkunde opleiding

9 Hoeveel studenten volgen de cursus per jaar? Ongeveer 70 Uit welk inhoudelijk domein worden items gebruikt? Wat is het motief om items uit Onbetwist te gaan gebruiken? Hoe wordt gebruik gemaakt van de items en/of toetsen uit Onbetwist? Welke aantallen items / toetsen zullen worden gebruikt? Welke tijdsinzet wordt voorzien in de verschillende fasen van het project? Lineaire Algebra Studenten moeten veel oefenen met de stof; na elke les krijgen ze dan ook huiswerk mee. Graag zetten we iedere week een kleine verzameling items uit Telmme en Onbetwist in, zodat studenten beter zelf kunnen oefenen en zo mogelijk direct terugkoppeling krijgen op hun uitwerkingen, als ze die online kunnen maken. Iedere week krijgen studenten een aantal opgaven die ze moeten maken. Die moeten online beschikbaar zijn via een elektonische leeromgeving ( Wekelijks willen we verwijzen naar 10 items; de cursus duurt 14 weken, dus in totaal 140 items. Geef het totaal aantal uren aan (een verdeling per persoon is niet nodig). Definitiefase (1-3-11/1-6-11) Ontwikkelfase 1 (1-6-11/1-9-11) Testfase 1 + Ontw.fase 2 (1-9-11/1-2-12) Testfase 2 + Ontw.fase 3 (1-2-12/1-9-12) Testfase 3 (1-9-12/1-1-13) Eindfase Def: Ontw1: Test1+Ontw2: Test2+Ontw3: Test3: Eind: Totaal: 5 uur 5 uur 25 uur 0 uur 25 uur 10 uur 70 uur

10 Onbetwist implementatieplan TU/e Experience Mathness Contactpersoon implementatieproject Overige betrokkenen Onderwijsinstelling Adresgegevens / / telefoonnummer contactpersoon Hans Cuypers Emiel van Berkum, Jan Willem Knopper Technische Universiteit Eindhoven Hans Cuypers Cursus, vak of college waarbij items en/of toetsen uit Onbetwist zullen worden ingezet Titel: Experience Mathness Omvang: studie op vrijwillige basis, maar komt overeen met gemiddeld 1 studiepunt Opzet: Zelfstudie en Instructie Onderwerpen: VWO wiskunde Relevantie van het vak binnen de opleiding Hoeveel studenten volgen de cursus per jaar? Uit welk inhoudelijk domein worden items gebruikt? Deze activiteit dient ter voorbereiding van instroom in de bachelor op de wiskunde die men in het eerste jaar te verwerken krijgt. De gebrekkige wiskunde-kennis en vooral het gebrek aan (algebraische) vaardigheden speelt een groot aantal studenten parten in het begin van hun studie. Met behulp van Experience Mathness wordt getracht de studenten bewust te maken van de belangrijke rol die wiskunde speelt bij een technische studie, hun de mogelijk gegeven hun eigen vaardigheden te testen en zo mogelijk te verbeteren. Alle studenten die instromen in de bachelor. Het betreft hier ongeveer 1200 studenten. VWO-wiskunde

11 Wat is het motief om items uit Onbetwist te gaan gebruiken? Hoe wordt gebruik gemaakt van de items en/of toetsen uit Onbetwist? Het project start reeds in juni en loopt door tot midden oktober, In die tijd wordt de studenten online oefenmateriaal aangeboden. Dit materiaal kan (voor een groot deel) uit de binnen Onbetwist beschikbaren materialen worden samengesteld. Het feit dat de materialen gereviewed worden en gestandardiseerd zijn, biedt zowel de samenstellers als ook de studenten duidelijk heid en gemak. Bij aanmelding voor een technische bachelorstudie aan de TU/e krijgen studenten toegang tot de elektronische leeromgeving Op deze omgeving vindt men een aantal toetsen en oefenmateriaal wiskunde waarmee men zich kan voorbereiden op de studie. In de eerste week van het nieuwe studiejaar krijgen alle studenten een ingangstoets. Ze worden geacht deze toets te halen (consequenties bij niet halen verschillen per faculteit). Als de toest niet gehaald wordt, wordt de student een oefentraject aangeboden. Ze kunnen onder begeleiding van ouderejaars en docenten werken aan de oefentoetsen in Voor zowel de ingangstoetsen als ook het oefenmateriaal kan geput worden uit de Onbetwist database. Welke aantallen items / toetsen zullen worden gebruikt? Welke tijdsinzet wordt voorzien in de verschillende fasen van het project? Definitiefase (1-3-11/1-6-11) Ontwikkelfase 1 (1-6-11/1-9-11) Testfase 1 + Ontw.fase 2 (1-9-11/1-2-12) Testfase 2 + Ontw.fase 3 (1-2-12/1-9-12) Testfase 3 (1-9-12/1-1-13) Eindfase Twee ingangstoetsen met 22 vragen en een aantal oefentoetsen worden samengesteld. Het project zla aanzienlijk meer uren kosten dan beschikbaar zijn binnen Onbetwist. Deze extra uren worden door TU/e zelf bekostigd. Het project loopt van mei t/m oktober. Bij succes wordt het herhaald in Uren ten laste van Onbetwist: Def: Ontw1: Test1+Ontw2: 20 uur 40 uur 60 uur

12 Test2+Ontw3: Test3: Eind: Totaal: 0 uur 0 uur 10 uur 130 uur

13 Onbetwist implementatieplan TU/e calculus voor bouwkunde Contactpersoon implementatieproject Overige betrokkenen Onderwijsinstelling Adresgegevens / / telefoonnummer contactpersoon Ruud Pellikaan Hans Cuypers, Jan Willem Knopper Technische Universiteit Eindhoven Ruud Pellikaan Cursus, vak of college waarbij items en/of toetsen uit Onbetwist zullen worden ingezet Titel: Calculus voor Bouwkunde Omvang: 6 ECTS studieuren Opzet: College en Instructie Onderwerpen:Exponentiële en logaritmische functies, goniometrische functies, cyclometrische functies, hyperbolische functies, limieten van functies, differentiëren, extremen van functies, kromming. Integreren, oneigenlijke integralen, toepassingen, eerste orde differentiaalvergelijkingen, numeriek integreren en numeriek oplossen van differentiaalvergelijkingen, numerieke nulpuntsbepaling, in het bijzonder de methode van Newton. Functies van twee variabelen, extremen van functies van twee variabelen, integralen van functies van twee variabelen. Calculus, Early Transcendental Functions Robert T. Smith, Roland B. Minton, fourth edition, Mc Graw Hill, 2012 Relevantie van het vak binnen de opleiding Deze cursus dient ter voorbereiding van de studie bouwkunde voor HBO-instroom Hoeveel studenten volgen de cursus per jaar? 100 Uit welk inhoudelijk domein worden items gebruikt? VWO wiskunde, Calculus

14 Wat is het motief om items uit Onbetwist te gaan gebruiken? Hoe wordt gebruik gemaakt van de items en/of toetsen uit Onbetwist? Welke aantallen items / toetsen zullen worden gebruikt? Welke tijdsinzet wordt voorzien in de verschillende fasen van het project? Studenten moeten veel oefenen met de stof; na elke les krijgen ze dan ook huiswerk mee. Graag zetten we iedere week een kleine verzameling items uit Telmme en Onbetwist in, zodat studenten beter zelf kunnen oefenen en zo mogelijk direct terugkoppeling krijgen op hun uitwerkingen, als ze die online kunnen maken. Iedere week krijgen studenten een aantal opgaven die ze moeten maken. Die moeten online beschikbaar zijn via een elektronische leeromgeving ( Wekelijks willen we verwijzen naar 10 items; de cursus duurt 14 weken, dus in totaal 140 items. Geef het totaal aantal uren aan (een verdeling per persoon is niet nodig). Definitiefase (1-3-11/1-6-11) Ontwikkelfase 1 (1-6-11/1-9-11) Testfase 1 + Ontw.fase 2 (1-9-11/1-2-12) Testfase 2 + Ontw.fase 3 (1-2-12/1-9-12) Testfase 3 (1-9-12/1-1-13) Eindfase Def: Ontw1: Test1+Ontw2: Test2+Ontw3: Test3: Eind: Totaal: 5 uur 5 uur 25 uur 0 uur 25 uur 10 uur 70 uur

15 Bijlage: Format Onbetwist implementatieplan Contactpersoon implementatieproject Johan Jeuring Overige betrokkenen Onderwijsinstelling Adresgegevens / / telefoonnummer contactpersoon Universiteit Utrecht, Bacheloropleiding informatica Buys Ballot Laboratorium Princetonplein 5, room CC Utrecht Cursus, vak of college waarbij items en/of toetsen uit Onbetwist zullen worden ingezet Relevantie van het vak binnen de opleiding. Deficientiecursus wiskunde B voor studenten Informatica met vooropleiding N&G met Wiskunde A. Binnen de cursus zal gebruikt gemaakt worden van oefenmateriaal en toetsen vanuit Onbetwist. Studenten mogen zich inschrijven voor de bacheloropleiding Informatica met N&G en Wiskunde A, maar dienen na 1 jaar aan te tonen dat ze voldoende kennis van Wiskunde B hebben. Deze cursus ondersteunt hen bij de voorbereiding op een toets. Hoeveel studenten volgen de cursus per jaar? Ongeveer 10. Uit welk inhoudelijk domein worden items gebruikt? Wat is het motief om items uit Onbetwist te gaan gebruiken? Hoe wordt gebruik gemaakt van de items en/of toetsen uit Onbetwist? VWO-wiskunde Ik gebruik liever kwalitatief goede toetsen van experts, dan dat ik zelf toetsen ontwikkel. In eerste instantie maak ik gebruik van de Onbetwist items voor de wekelijkse opgaven (voor zover beschikbaar). Ik hoop ook gebruik te kunnen maken van Onbetwist voor de eindtoets van de cursus. De wekelijkse toetsen moeten via een leeromgeving ter beschikking worden gesteld. De eindtoets

16 Welke aantallen items / toetsen zullen worden gebruikt? Welke tijdsinzet wordt voorzien in de verschillende fasen van het project? mag ook op papier. Moeilijk 40 items voor de instap- en eindtoets. Mogelijk 10*10 = 100 items voor de wekelijkse toetsen. Dit hangt uiteraard van de beschikbaarheid en geschiktheid af. Geef het totaal aantal uren aan (een verdeling per persoon is niet nodig). Definitiefase (1-3-11/1-6-11) Ontwikkelfase 1 (1-6-11/1-9-11) Testfase 1 + Ontw.fase 2 (1-9-11/1-2-12) Testfase 2 + Ontw.fase 3 (1-2-12/1-9-12) Testfase 3 (1-9-12/1-1-13) Eindfase Def: Ontw1: Test1+Ontw2: Test2+Ontw3: Test3: Eind: Totaal: 2 uur 0 uur 52 uur 0 uur 10 uur 0 uur 64 uur

17 Contactpersoon implementatieproject Overige betrokkenen Onderwijsinstelling Adresgegevens / / telefoonnummer contactpersoon Yolanda Grift Docenten Wiskunde (ECB1Wis) Universiteit Utrecht Utrecht University School of Economics (USE) Janskerkhof BL Utrecht / 9800 Cursus, vak of college waarbij items en/of toetsen uit Onbetwist zullen worden ingezet Geef hier titel van het vak, omvang in uren of studiepunten, opzet van het vak en inhoudelijk indicatie van de onderwerpen, en de gebruikte studiematerialen (boeken, etc.) Wiskunde (ECB1Wis) 7.5 ECTS Eerstejaarsvak Wiskunde Doel: constraint optimisation (Lagrange) Onderwerpen: algebra, stelsels van vergelijkingen oplossen (3x3), eigenschappen van functies van meerdere variabelen, differentiëren (partieel, totaal, hogere orde, impliciet; totale differentiaal), optimaliseren zonder en met nevenvoorwaarde; introductie in matrixrekenen, introductie in integreren, introductie in dynamische modellen Customboek vnl. gebaseerd op Knut Sydsaeter, Peter Hammond, Essential Mathematics for Economic Analysis, en Ian Jacques, Mathematics for Economics and Business Relevantie van het vak binnen de opleiding. Opleiding economie Eerste semester, eerste periode Verplicht Vereiste voorkennis: Wiskunde A of vergelijkbare opleiding

18 Vereist voor: alle vervolgvakken opleiding economie Taal: Nederlands en Engels Hoeveel studenten volgen de cursus per jaar? Uit welk inhoudelijk domein worden items gebruikt? Wat is het motief om items uit Onbetwist te gaan gebruiken? Hoe wordt gebruik gemaakt van de items en/of toetsen uit Onbetwist? Welke aantallen items / toetsen zullen worden gebruikt? Welke tijdsinzet wordt voorzien in de verschillende fasen van het project? ca. 560 studenten: ca. 380 eerstejaars primaire doelgroep ca. 20 bijvakkers ca. 40 premasters ca. 120 herhalers VWO-wiskunde Door het aanbieden van een digitale oefen- en toetsomgeving studenten inzicht geven in hun beginniveau en voortgang (continu oefenen en toetsen) Ondersteuning van het remediërend onderwijs (de practica) Minder uitval bij wiskunde Diagnostische toets om beginniveau vast te stellen (Entreetoets); op papier Oefenopgaven ter ondersteuning van de practica Entreetoets: 1 met ca. 20 items Practica oefenopgaven: 4 met elk ca. 10 opgaven Geef het totaal aantal uren aan (een verdeling per persoon is niet nodig). Definitiefase (1-3-11/1-6-11) Ontwikkelfase 1 (1-6-11/1-9-11) Testfase 1 + Ontw.fase 2 (1-9-11/1-2-12) Testfase 2 + Ontw.fase 3 (1-2-12/1-9-12) Testfase 3 (1-9-12/1-1-13) Eindfase Def: Ontw1: Test1: Ontw3: Test3: Eind: Totaal: 0 uur 24 uur 16 uur 8 uur 16 uur 16 uur 80 uur

19 Contactpersoon implementatieproject Overige betrokkenen Onderwijsinstelling Adresgegevens / / telefoonnummer contactpersoon Yolanda Grift Docenten Wiskunde (ECB1Wis) Universiteit Utrecht Utrecht University School of Economics (USE) Janskerkhof BL Utrecht / 9800 Cursus, vak of college waarbij items en/of toetsen uit Onbetwist zullen worden ingezet Geef hier titel van het vak, omvang in uren of studiepunten, opzet van het vak en inhoudelijk indicatie van de onderwerpen, en de gebruikte studiematerialen (boeken, etc.) Wiskunde (ECB1Wis) 7.5 ECTS Eerstejaarsvak Wiskunde Doel: constraint optimisation (Lagrange) Onderwerpen: algebra, stelsels van vergelijkingen oplossen (3x3), eigenschappen van functies van meerdere variabelen, differentiëren (partieel, totaal, hogere orde, impliciet; totale differentiaal), optimaliseren zonder en met nevenvoorwaarde; introductie in matrixrekenen, introductie in integreren, introductie in dynamische modellen Customboek vnl. gebaseerd op Knut Sydsaeter, Peter Hammond, Essential Mathematics for Economic Analysis, en Ian Jacques, Mathematics for Economics and Business Relevantie van het vak binnen de opleiding. Opleiding economie Eerste semester, eerste periode Verplicht Vereiste voorkennis: Wiskunde A of

20 Hoeveel studenten volgen de cursus per jaar? ca. 560: ca. 380 eerstejaars ca. 20 bijvakkers ca. 40 premasters ca. 120 herhalers vergelijkbare opleiding Vereist voor: alle vervolgvakken opleiding economie Taal: Nederlands en Engels Uit welk inhoudelijk domein worden items gebruikt? Wat is het motief om items uit Onbetwist te gaan gebruiken? Hoe wordt gebruik gemaakt van de items en/of toetsen uit Onbetwist? Welke aantallen items / toetsen zullen worden gebruikt? Welke tijdsinzet wordt voorzien in de verschillende fasen van het project? Calculus, bij voorkeur integreren, differentiëren en optimaliseren zonder en met lineaire nevenvoorwaarden Door het aanbieden van een digitale oefen- en toetsomgeving studenten inzicht geven in hun voortgang door continu te oefenen Minder uitval bij het vak Wiskunde Wekelijkse oefenopgaven; digitaal; Wekelijkse oefenopgaven: 7 keer met ca opgaven (afhankelijk van moeilijkheidsgraad) per keer Deze opgaven maken deel uit van de inspanningsverplichting op basis waarvan recht op herkansing kan worden verkregen Geef het totaal aantal uren aan (een verdeling per persoon is niet nodig). Definitiefase (1-3-11/1-6-11) Ontwikkelfase 1 (1-6-11/1-9-11) Testfase 1 + Ontw.fase 2 (1-9-11/1-2-12) Testfase 2 + Ontw.fase 3 (1-2-12/1-9-12) Testfase 3 (1-9-12/1-1-13) Eindfase Def: Ontw1: Test1: Ontw3: Test3: Eind: Totaal: 8 uur 24 uur 16 uur 8 uur 16 uur 8 uur 80 uur

21 Contactpersoon implementatieproject Overige betrokkenen Onderwijsinstelling Adresgegevens / / telefoonnummer contactpersoon Yolanda Grift Adriaan Kalwij (coördinator ECB1Stat) Jan Renaud Docenten statistiek Universiteit Utrecht Utrecht University School of Economics (USE) Janskerkhof BL Utrecht / 9800 Cursus, vak of college waarbij items en/of toetsen uit Onbetwist zullen worden ingezet Geef hier titel van het vak, omvang in uren of studiepunten, opzet van het vak en inhoudelijk indicatie van de onderwerpen, en de gebruikte studiematerialen (boeken, etc.) Statistiek (ECB1Stat) 7.5 ECTS Eerstejaarsvak Statistiek Onderwerpen: Beschrijvende statistiek, kansrekenen, inductieve statistiek, introductie regressie analyse (tot en met t-toets en F-toets) Boek: Paul Newbold, William L. Carlson, Betty Thorne, Statistics for Business and Economics Relevantie van het vak binnen de opleiding. Opleiding economie Tweede semester, eerste periode Verplicht Vereiste voorkennis: Wiskunde Vereist voor: alle vervolgvakken opleiding economie, in het bijzonder Econometrie Taal: Nederlands en Engels Hoeveel studenten volgen de cursus per jaar? ca. 450 (eerstejaars, bijvakkers, herhalers) Uit welk inhoudelijk domein worden items gebruikt? Statistiek

22 Wat is het motief om items uit Onbetwist te gaan gebruiken? Hoe wordt gebruik gemaakt van de items en/of toetsen uit Onbetwist? Welke aantallen items / toetsen zullen worden gebruikt? Welke tijdsinzet wordt voorzien in de verschillende fasen van het project? Definitiefase (1-3-11/1-6-11) Ontwikkelfase 1 (1-6-11/1-9-11) Testfase 1 + Ontw.fase 2 (1-9-11/1-2-12) Testfase 2 + Ontw.fase 3 (1-2-12/1-9-12) Testfase 3 (1-9-12/1-1-13) Eindfase Door het aanbieden van een digitale oefen- en toetsomgeving studenten inzicht geven in hun beginniveau en voortgang (continu oefenen en toetsen) Wekelijkse oefenopgaven; digitaal; Wekelijkse oefenopgaven: 7 weken met per week twee keer ca opgaven (afhankelijk van moeilijkheidsgraad) Geef het totaal aantal uren aan (een verdeling per persoon is niet nodig). NB Zie ook WP3 Def: Ontw1: Test1+Ontw2: Test2+Ontw3: Test3: Eind: 8 uur 24 uur 16 uur 8 uur 16 uur 8 uur Totaal: 80 uur

23 Contactpersoon implementatieproject Overige betrokkenen Onderwijsinstelling Adresgegevens / / telefoonnummer contactpersoon Prof.dr.F.Beukers Nog nader te bepalen assistentie Mathematisch Instituut Universiteit Utrecht Postbus TA Utrecht Cursus, vak of college waarbij items en/of toetsen uit Onbetwist zullen worden ingezet Relevantie van het vak binnen de opleiding. Lineaire Algebra A, eerste jaars bachelorvak, opleiding Wiskunde. Aantal studenten: ongeveer 120. Lineaire algebra is basisvak voor de opleiding Wiskunde die verplicht door alle studenten gevolgd wordt. Hoeveel studenten volgen de cursus per jaar? 120 Uit welk inhoudelijk domein worden items gebruikt? Wat is het motief om items uit Onbetwist te gaan gebruiken? Hoe wordt gebruik gemaakt van de items en/of toetsen uit Onbetwist? Lineaire algebra Onder veel studenten is behoefte aan oefenmateriaal met feedback over standaardmanipulaties uit de lineaire algebra. Te denken valt aan operaties met lijnen/vlakken, Gauss-eliminatie (al of niet met parameters), bepaling rang en dimensie, etc. Voorlopig zal het materiaal als oefenmateriaal gebruikt worden bij de bestudering van het vak. Afhankelijk van het format waarin het materiaal beschikbaar is, kan het ook als onderdeel worden opgenomen in de verplichte wekelijkse huiswerkopgaven. Idealerwijs zouden deze opgaven binnen een

24 Welke aantallen items / toetsen zullen worden gebruikt? Welke tijdsinzet wordt voorzien in de verschillende fasen van het project? digitale omgeving beschikbaar moeten zijn, bijv DWO. Onder anderen ook om de activiteiten van de studenten te kunnen volgen. Doel is een zestal, verdeeld over afzonderlijke thema s. (1)lijnen/vlakken (2)inproducten (3) Gauss-eliminatie (4) bepaling rangen dimensie, (5) determinanten, (6) Eigenvectoren en eigenwaarden. Geef het totaal aantal uren aan (een verdeling per persoon is niet nodig). Definitiefase (1-3-11/1-6-11) Ontwikkelfase 1 (1-6-11/1-9-11) Testfase 1 + Ontw.fase 2 (1-9-11/1-2-12) Testfase 2 + Ontw.fase 3 (1-2-12/1-9-12) Testfase 3 (1-9-12/1-1-13) Eindfase Def: Ontw1: Test1+Ontw2: Test2+Ontw3: Test3: Eind: Totaal: 5 uur 10 uur 20 uur 20 uur 20 uur 5 uur 80 uur

25 Format Onbetwist implementatieplan Contactpersoon implementatieproject Overige betrokkenen Onderwijsinstelling Adresgegevens / / telefoonnummer contactpersoon Cursus, vak of college waarbij items en/of toetsen uit Onbetwist zullen worden ingezet Relevantie van het vak binnen de opleiding. Annik Van Keer Dr. Steven Wepster (docent wiskunde), MSc Sietske Tacoma (assistent zomercursus wiskunde, ontwikkeling DWO modules) Universiteit Utrecht 3584CC Utrecht, Princentonplein 5, Universiteit Utrecht, Onderwijs- en Studentenzaken ) Zomercursus wiskunde: aansluitcursus wiskunde (opfriscursus basisvaardigheden wiskunde) voor VWO studenten die met de scheikunde opleiding starten. -Periode: 1 week in augustus, 20 uur werkcollege. -Inhoud vakken: algebra, functies, grafieken, inversen, goniometrie, log, exp, differentiëren -Vorm onderwijs: intensief interactief onderwijs in werkcollege-setting. Er wordt volop gebruik gemaakt van de DWO, met eigen ontwikkelde modules van bovenstaande onderwerpen. 2) Wiskunde 1: 7,5 ECTS. -Verplicht vak in het reguliere onderwijs scheikunde. -Opzet vak: college + werkcollege (4u/w). -Inhoud: aansluiting VWO, algebraïsche functies, transcedentale functies, differentiëren/integreren (dimensie 1,2 en 3 met coördinatensubstitutie, complexe getallen, in/uitproduct, matrices, eigenfuncties/eigenwaardep[roblemen) -Gebruikte studiematerialen: Steiner: The Chemistry Maths Book DWO met de zomercursusmodules en nieuwe module integreren. 1)Zomercursus is niet verplicht. Hij is in 2010 voor het eerst gestart. Ongeveer 50% van de instroom nam deel op vrijwillige basis. Resultaten waren significant beter t.o.v. de controle groep (groep die de zomercursus niet volgde) voor zowel de voorkennis-, posttoets en tentamens. 2)Wiskunde 1 is een verplicht vak, waarvan de

26 Hoeveel studenten volgen de cursus per jaar? Uit welk inhoudelijk domein worden items gebruikt? Wat is het motief om items uit Onbetwist te gaan gebruiken? Hoe wordt gebruik gemaakt van de items en/of toetsen uit Onbetwist? Welke aantallen items / toetsen zullen worden gebruikt? Welke tijdsinzet wordt voorzien in de verschillende fasen van het project? Definitiefase (1-3-11/1-6-11) Ontwikkelfase 1 (1-6-11/1-9-11) Testfase 1 + Ontw.fase 2 ( /1-2-12) wiskunde technieken en het leren omgaan met abstracte formuleringen relevant zijn om de (verplichte) fysischchemische en kwantumchemische vakken te kunnen begrijpen. Daarnaast is gebleken dat er een sterke correlatie is tussen de tentamencijfers van wiskunde en het slagingspercentage in het eerste bachelorjaar. Voor de studie-opvolging en studiebegeleiding zijn daarom de tentamens van o.a. het vak wiskunde een relevante indicator om gericht te kunnen inspelen op studievertraging. Zomercursus: geschatte instroom 25 Regulier onderwijs: geschat aantal tss *algebra *calculus Gebruik van de items via de DWO leidt tot meer oefenen, meer inzicht en betere resultaten. Daarnaast is er een redactieteam dat bestaande en nieuwe items samen bespreekt wat een extra kwaliteitsimpuls betekent voor de items. 1)Zomercursus: *diagnostische voorkennistoets: digitaal uit DWO mits voldaan aan feed-back (juist/verkeerd), anders schriftelijk *DWO items om te oefenen 2)Wiskunde 1: *voorkennis en posttoets (digitaal uit DWO mits voldaan aan feed-back (juist/verkeerd), anders schriftelijk *DWO: Integreren als oefenmodule tijdens de werkcolleges *huiswerkopdrachten: zowel schriftelijk als in DWO. Het betreft calculus opgaven. Verplicht indien men bonuspunten wilt scoren voor het eindcijfer. Geef een voorlopige schatting Voorkennis- en posttoetsen (3 in totaal: 1 tijdens zomercursus en 2 tijdens regulier onderwijs) Items met betrekking tot VWO kennis en calculus Geef het totaal aantal uren aan (een verdeling per persoon is niet nodig). Def: Ontw1: Test1+Ontw2: Test2+Ontw3: Test3: 10 uur 14uur 10uur 10uur 10 uur

27 Testfase 2 + Ontw.fase 3 ( /1-9-12) Testfase 3 (1-9-12/1-1-13) Eindfase Eind: Totaal: 10uur 64 uur

28 UM, opleidingen SBE IB, EC & FE: Voorstel Onbetwist implementatieplan Contactpersoon implementatieproject Dirk Tempelaar Overige betrokkenen Onderwijsinstelling Adresgegevens / / telefoonnummer contactpersoon MUSBE MUSBE, postbus 616, 6200 MD Maastricht Cursus, vak of college waarbij items en/of toetsen uit Onbetwist zullen worden ingezet Relevantie van het vak binnen de opleiding. Quantitative Methods I ECTS: 6.5 Sydsaeter, Knut, and Peter Hammond (2008), Essential Mathematics for Economic Analysis, 3rd ed., Harlow: Financial Times / Prentice Hall. Hoofdstukken 4-8, 11, 13. Sharpe, Norean R., De Veaux, Richard D., & Velleman, Paul F. (2012): Business Statistics, 2nd ed. New York: Pearson Education International. Hoofdstukken Verplichte introductievak Wiskunde & Statistiek. Hoeveel studenten volgen de cursus per jaar? 900. Uit welk inhoudelijk domein worden items gebruikt? Wat is het motief om items uit Onbetwist te gaan gebruiken? Hoe wordt gebruik gemaakt van de items Voor ingangstoetsing: Schoolwiskunde & Statistiek, VWO leerstof. Voor voortgangstoetsing: Calculus, Lineaire Algebra, Statistiek (voor Gamma opleidingen). Voordeel van gebruik van gestandaardiseerde toetsvragen bij instaptoetsing (diagnostisch) en voortgangstoetsing. Als ingangstoets, die puur formatief is, en als

29 en/of toetsen uit Onbetwist? Welke aantallen items / toetsen zullen worden gebruikt? Welke tijdsinzet wordt voorzien in de verschillende fasen van het project? quizzes, die beperkt summatief zijn (verstrekt bonuspunten). Toets wordt digitaal afgenomen, in BlackBoard. Twee volledige ingangstoetsen: voor schoolwiskunde, en voor statistiek. Drie volledige quizzes: combinatie van statistiek, calculus, lineaire algebra. Geef het totaal aantal uren aan (een verdeling per persoon is niet nodig). Definitiefase (1-3-11/1-6-11) Ontwikkelfase 1 (1-6-11/1-9-11) Testfase 1 + Ontw.fase 2 (1-9-11/1-2-12) Testfase 2 + Ontw.fase 3 (1-2-12/1-9-12) Testfase 3 (1-9-12/1-1-13) Eindfase Def: Ontw1: Test1+Ontw2: Test2+Ontw3: Test3: Eind: Totaal: 20 uur 40 uur 40 uur 40 uur 40 uur 20 uur 200 uur

30 UM, opleiding master School of Governance: Voorstel Onbetwist implementatieplan Contactpersoon implementatieproject Overige betrokkenen Onderwijsinstelling Adresgegevens / / telefoonnummer contactpersoon Dirk Tempelaar Lutz Krebs UM, MSoG MUSBE, postbus 616, 6200 MD Maastricht Cursus, vak of college waarbij items en/of toetsen uit Onbetwist zullen worden ingezet Relevantie van het vak binnen de opleiding. Quantitative Methods ECTS: 6.5 De Veaux, Richard D., Velleman, Paul F. & Bock, David E. (2012): Stats: Data and Models, 3rd ed. New York: Pearson Education International. Hoofdstukken 1-21, 23. Verplicht introductievak Statistiek. Hoeveel studenten volgen de cursus per jaar? 100. Uit welk inhoudelijk domein worden items gebruikt? Wat is het motief om items uit Onbetwist te gaan gebruiken? Hoe wordt gebruik gemaakt van de items en/of toetsen uit Onbetwist? Voor ingangstoetsing: Schoolwiskunde & Statistiek, VWO leerstof. Voor voortgangstoetsing: Statistiek (voor Gamma opleidingen). Voordeel van gebruik van gestandaardiseerde toetsvragen bij instaptoetsing (diagnostisch) en voortgangstoetsing. Als ingangstoets, die puur formatief is, en als quizzes, die beperkt summatief zijn (verstrekt bonuspunten). Toets wordt digitaal afgenomen, in BlackBoard.

31 Welke aantallen items / toetsen zullen worden gebruikt? Welke tijdsinzet wordt voorzien in de verschillende fasen van het project? Twee volledige ingangstoetsen: voor schoolwiskunde, en voor statistiek. Drie volledige quizzes: statistiek. Geef het totaal aantal uren aan (een verdeling per persoon is niet nodig). Definitiefase (1-3-11/1-6-11) Ontwikkelfase 1 (1-6-11/1-9-11) Testfase 1 + Ontw.fase 2 (1-9-11/1-2-12) Testfase 2 + Ontw.fase 3 (1-2-12/1-9-12) Testfase 3 (1-9-12/1-1-13) Eindfase Nb: inhoudelijk afgeleid van UCM project Def: Ontw1: Test1+Ontw2: Test2+Ontw3: Test3: Eind: Totaal: 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 30 uur

32 UM, opleiding University College Maastricht: Voorstel Onbetwist implementatieplan Contactpersoon implementatieproject Overige betrokkenen Onderwijsinstelling Adresgegevens / / telefoonnummer contactpersoon Dirk Tempelaar Boudewijn Kuperus UCM MUSBE, postbus 616, 6200 MD Maastricht Cursus, vak of college waarbij items en/of toetsen uit Onbetwist zullen worden ingezet Relevantie van het vak binnen de opleiding. Quantitative Methods ECTS: 6.5 De Veaux, Richard D., Velleman, Paul F. & Bock, David E. (2012): Stats: Data and Models, 3rd ed. New York: Pearson Education International. Hoofdstukken 1-21, 23. Verplicht introductievak Statistiek. Hoeveel studenten volgen de cursus per jaar? 100. Uit welk inhoudelijk domein worden items gebruikt? Wat is het motief om items uit Onbetwist te gaan gebruiken? Hoe wordt gebruik gemaakt van de items en/of toetsen uit Onbetwist? Voor ingangstoetsing: Schoolwiskunde & Statistiek, VWO leerstof. Voor voortgangstoetsing: Statistiek (voor Gamma opleidingen). Voordeel van gebruik van gestandaardiseerde toetsvragen bij instaptoetsing (diagnostisch) en voortgangstoetsing. Als ingangstoets, die puur formatief is, en als quizzes, die beperkt summatief zijn (verstrekt bonuspunten). Toets wordt digitaal afgenomen, in BlackBoard.

33 Welke aantallen items / toetsen zullen worden gebruikt? Welke tijdsinzet wordt voorzien in de verschillende fasen van het project? Twee volledige ingangstoetsen: voor schoolwiskunde, en voor statistiek. Drie volledige quizzes: statistiek. Geef het totaal aantal uren aan (een verdeling per persoon is niet nodig). Definitiefase (1-3-11/1-6-11) Ontwikkelfase 1 (1-6-11/1-9-11) Testfase 1 + Ontw.fase 2 (1-9-11/1-2-12) Testfase 2 + Ontw.fase 3 (1-2-12/1-9-12) Testfase 3 (1-9-12/1-1-13) Eindfase Def: Ontw1: Test1+Ontw2: Test2+Ontw3: Test3: Eind: Totaal: 20 uur 40 uur 40 uur 40 uur 40 uur 20 uur 200 uur

34 UM, opleidingen SBE Econometrie: Voorstel Onbetwist implementatieplan Contactpersoon implementatieproject Overige betrokkenen Onderwijsinstelling Adresgegevens / / telefoonnummer contactpersoon Dirk Tempelaar Hans de Graaff MUSBE MUSBE, postbus 616, 6200 MD Maastricht Cursus, vak of college waarbij items en/of toetsen uit Onbetwist zullen worden ingezet Relevantie van het vak binnen de opleiding. Linear Algebra ECTS: 6 De cursus is gebaseerd op door onszelf samengesteld onderwijsmateriaal. Verplicht vak in het eerste jaar van de Bachelors opleiding Econometrics and Operations Research. Hoeveel studenten volgen de cursus per jaar? 50 tot 60. Uit welk inhoudelijk domein worden items gebruikt? Wat is het motief om items uit Onbetwist te gaan gebruiken? Hoe wordt gebruik gemaakt van de items en/of toetsen uit Onbetwist? Welke aantallen items / toetsen zullen worden gebruikt? Voor ingangstoetsing: Schoolwiskunde VWO leerstof. Voor voortgangstoetsing: Lineaire Algebra. Voordeel van gebruik van gestandaardiseerde toetsvragen bij instaptoetsing (diagnostisch) en voortgangstoetsing. Als extra oefenmateriaal, als ingangstoets, die puur formatief is, en mogelijk ook als quizzes, die beperkt summatief zijn (verstrekt bonuspunten). Toets wordt digitaal afgenomen, in BlackBoard. Een ingangstoets en mogelijk een aantal quizzes lineaire algebra.

35 Welke tijdsinzet wordt voorzien in de verschillende fasen van het project? Geef het totaal aantal uren aan (een verdeling per persoon is niet nodig). Definitiefase (1-3-11/1-6-11) Ontwikkelfase 1 (1-6-11/1-9-11) Testfase 1 + Ontw.fase 2 (1-9-11/1-2-12) Testfase 2 + Ontw.fase 3 (1-2-12/1-9-12) Testfase 3 (1-9-12/1-1-13) Eindfase Def: Ontw1: Test1+Ontw2: Test2+Ontw3: Test3: Eind: Totaal: 10 uur 10 uur 10 uur 10 uur 5 uur 5 uur 50 uur

36 UvA, 1 e jaar bacheloropleiding levenswetenschappen: Voorstel Onbetwist implementatieplan Contactpersoon implementatieproject Overige betrokkenen Onderwijsinstelling Adresgegevens / / telefoonnummer contactpersoon Cursus, vak of college waarbij items en/of toetsen uit Onbetwist zullen worden ingezet Relevantie van het vak binnen de opleiding. André Heck Tanneke den Blaauwen UvA, FNWI Postbus GE Amsterdam Biochemie & Celbiologie & ICT Wiskunde ECTS: 9 Het gebruikte boek: Sadava et al., Life: The Science of Biology, 9th ed. Wiskundedeel (studielast ongeveer 3 uur/week) is gebaseerd op door onszelf samengesteld onderwijsmateriaal. Voorlopige indeling wat onderwerpen: 1. Diagnostische toets 2. Rekenen: rekenen met eenheden concentraties en verhoudingen 3. Exponentiële functie en logaritme, in de context van bacteriële groei en celgroei 4. Machten en rechte lijn door punten, in de context van verdunningsreeksen 5. Functies en grafieken 6. Werken met wiskundige formules Verplicht vak in jaar 1, blok 1 (7 weken), voor bachelor biologie, bio-medische wetenschappen en psychobiologie. Hoeveel studenten volgen de cursus per jaar? 700. Uit welk inhoudelijk domein worden items gebruikt? Voor ingangstoetsing: VWO A leerstof. Voor oefenmateriaal: Onderdelen van basiswiskunde (met name calculus).

37 Wat is het motief om items uit Onbetwist te gaan gebruiken? Hoe wordt gebruik gemaakt van de items en/of toetsen uit Onbetwist? Welke aantallen items / toetsen zullen worden gebruikt? Welke tijdsinzet wordt voorzien in de verschillende fasen van het project? Voordeel van gebruik van gestandaardiseerde toetsvragen bij instaptoetsing (diagnostisch). Digitale oefening van onderdelen uit basiswiskunde met automatische feedback is belangrijk voor studenten in levenswetenschappen: zij krijgen elke week huiswerk en op het tentamen komen ook vragen over wiskunde. Items uit Onbetwist zijn context-vrije sommen die gebruikt gaan worden en deze vormen in de cursus een aanvulling op de meer context-gebonden oefeningen. Als ingangstoets, die puur formatief is, en als digitaal, interactief oefenmateriaal dat elke week gemaakt moet worden door studenten. Toets wordt digitaal afgenomen en ook het oefenmateriaal is volledig digitaal. Er wordt voor het oefenmateriaal gebruik gemaakt van de DWO i.v.m. feedback. Opdracht(en) in tentamen opgenomen in multiple choice formaat Een ingangstoets voor studenten met vwo A achtergrond en een aantal items uit basiswiskunde (met name calculus). Geef het totaal aantal uren aan (een verdeling per persoon is niet nodig). Definitiefase (1-3-11/1-6-11) Ontwikkelfase 1 (1-6-11/1-9-11) Testfase 1 + Ontw.fase 2 (1-9-11/1-2-12) Testfase 2 + Ontw.fase 3 (1-2-12/1-9-12) Testfase 3 (1-9-12/1-1-13) Eindfase Def: Ontw1: Test1+Ontw2: Test2+Ontw3: Test3: Eind: Totaal: 10 uur 15 uur 15 uur 15 uur 10 uur 5 uur 70 uur

38 UvA, 1 e jaar bacheloropleiding levenswetenschappen: Voorstel Onbetwist implementatieplan Contactpersoon implementatieproject Overige betrokkenen Onderwijsinstelling Adresgegevens / / telefoonnummer contactpersoon Cursus, vak of college waarbij items en/of toetsen uit Onbetwist zullen worden ingezet André Heck Maarten Boerlijst UvA, FNWI Postbus GE Amsterdam Methoden van Onderzoek en Statistiek ECTS: 9 Studiemateriaal: Gebruikte boek: Whitlock, M.C. &Schluter, D. (2009). The analysis of Biological Data. Verder: Opgavenklapper, practicumhandleiding Excel en een practicumhandleiding SPSS Cursus is verdeel over 4 onderwijsblokken: Periode 1 Wat is wetenschap? Van theorie naar data; Weergeven van data; Schatters; Kansrekenen. Periode 2 Hypothese toetsen; Statistische power; Binominale verdeling; Van frequentie naar waarschijnlijkheid; Verschillen tussen groepen. Periode 3 De normaalverdeling; Betrouwbaarheidsintervallen; Vergelijking twee gemiddelden. Periode 4

39 Relevantie van het vak binnen de opleiding. Afwijkingen van aannames; Onderzoeksdesigns; ANOVA; Correlatie; Regressie; Meten. Verplicht vak in jaar 1, voor bachelor biologie, bio-medische wetenschappen en psychobiologie. Hoeveel studenten volgen de cursus per jaar? 700. Uit welk inhoudelijk domein worden items gebruikt? Wat is het motief om items uit Onbetwist te gaan gebruiken? Hoe wordt gebruik gemaakt van de items en/of toetsen uit Onbetwist? Welke aantallen items / toetsen zullen worden gebruikt? Welke tijdsinzet wordt voorzien in de verschillende fasen van het project? Schoolwiskunde en vooral Statistiek (voor levenswetenschappen). Voordeel van gebruik van min of meer gestandaardiseerde toetsvragen bij digitale oefening van onderdelen uit statistiek met automatische feedback. Als wekelijks oefenmateriaal in aanvulling op andere opdrachten en in tentamenopgaven. Wekelijks een aantal items uit Statistiek. Geef het totaal aantal uren aan (een verdeling per persoon is niet nodig). Definitiefase (1-3-11/1-6-11) Ontwikkelfase 1 (1-6-11/1-9-11) Testfase 1 + Ontw.fase 2 (1-9-11/1-2-12) Testfase 2 + Ontw.fase 3 (1-2-12/1-9-12) Testfase 3 (1-9-12/1-1-13) Eindfase Def: Ontw1: Test1+Ontw2: Test2+Ontw3: Test3: Eind: Totaal: 10 uur 20 uur 20 uur 20 uur 20 uur 10 uur 100 uur

40 Onbetwist implementatieplan OU Basiscursus Wiskunde Contactpersoon implementatieproject Overige betrokkenen Onderwijsinstelling Adresgegevens / / telefoonnummer contactpersoon Léon Driessen Bert Esmeijer, Jikke van Wijnen, Bart Pauw Open Universiteit Léon Driessen Van Duynhovenlaan AP Nuenen Cursus, vak of college waarbij items en/of toetsen uit Onbetwist zullen worden ingezet Titel: Basiscursus Wiskunde ( Omvang: 200 studieuren Opzet: 20 bijeenkomsten in één van de OUstudiecentra; iedere bijeenkomst duurt 4 uur. Daarnaast moeten studenten minimaal dezelfde tijd aan zelfstudie besteden. Onderwerpen: - getallen - eerstegraads vergelijkingen en ongelijkheden - eerstegraads en tweedegraads functies en grafieken - elementaire algebra - machten en logaritmen - differentiëren - goniometrie Het gebruikte boek is Wiswijs van Wisbrun en Pach; daarnaast wordt nog enig studiemateriaal uitgereikt (goniometrie). Relevantie van het vak binnen de opleiding Deze cursus behandelt stof uit de onderbouw VWO tot en met ongeveer de vierde klas; de

41 cursus wordt gebruikt om basiskennis wiskunde op peil te brengen van studenten die door willen met de Voorbereidingscursussen Wiskunde A, B en T. Hoeveel studenten volgen de cursus per jaar? Uit welk inhoudelijk domein worden items gebruikt? Wat is het motief om items uit Onbetwist te gaan gebruiken? Hoe wordt gebruik gemaakt van de items en/of toetsen uit Onbetwist? Welke aantallen items / toetsen zullen worden gebruikt? Welke tijdsinzet wordt voorzien in de verschillende fasen van het project? De cursus wordt aangeboden sinds 2009, drie keer per jaar, in najaar, voorjaar en zomer, op verschillende OU-studiecentra verspreid over Nederland. In studiejaar 2009/10 waren er 30 deelnemers. In studiejaar 2010/11 waren er in najaar en voorjaar in totaal 111 aanmeldingen; terwijl voor de zomer nog 40 aanmeldingen worden verwacht. Er zit een forse groei in de belangstelling; over 2 a 3 drie jaar, worden 200 deelnemers per jaar verwacht. VWO wiskunde Studenten moeten veel oefenen met de stof; na elke les krijgen ze dan ook huiswerk mee. Graag zetten we iedere week een kleine verzameling items uit Onbetwist in, zodat studenten beter zelf kunnen oefenen en zo mogelijk direct terugkoppeling krijgen op hun uitwerkingen, als ze die online kunnen maken. Iedere week krijgen studenten een aantal opgaven die ze moeten maken. Die moeten online beschikbaar zijn (via de TUE-elo, of via Blackboard, of op een andere wijze) Wekelijks willen we verwijzen naar 20 items; de cursus duurt 15 weken, dus in totaal 300 items. Geef het totaal aantal uren aan (een verdeling per persoon is niet nodig). Definitiefase (1-3-11/1-6-11) Ontwikkelfase 1 (1-6-11/1-9-11) Def: Ontw1: 5 uur 10 uur

42 Testfase 1 + Ontw.fase 2 (1-9-11/1-2-12) Testfase 2 + Ontw.fase 3 (1-2-12/1-9-12) Testfase 3 (1-9-12/1-1-13) Eindfase Test1+Ontw2: Test2+Ontw3: Test3: Eind: Totaal: 20 uur 20 uur 20 uur 5 uur 80 uur

43 Onbetwist implementatieplan OU Voorbereidingscursus Wiskunde T Contactpersoon implementatieproject Overige betrokkenen Onderwijsinstelling Adresgegevens / / telefoonnummer contactpersoon Léon Driessen Bert Esmeijer, Evert van de Vrie Open Universiteit Léon Driessen Van Duynhovenlaan AP Nuenen Cursus, vak of college waarbij items en/of toetsen uit Onbetwist zullen worden ingezet Titel: Voorbereidingscursus wiskunde T ( Omvang: 200 studieuren Opzet: 20 bijeenkomsten in één van de OUstudiecentra; iedere bijeenkomst duurt 4 uur. Daarnaast moeten studenten minimaal dezelfde tijd aan zelfstudie besteden. Onderwerpen: 1 Machten, wortels, breuken en logaritmen met getallen vereenvoudigen en vergelijken 2 Uitdrukkingen met machten, breuken, hogeremachts-wortels en logaritmen met variabelen vereenvoudigen 3 Relaties tussen variabelen omwerken van de ene naar de andere variabele 4 Vergelijkingen met breuken oplossen 5 Vergelijkingen met logaritmen en / of wortels oplossen 6 Exponentiële vergelijkingen oplossen 7 Domein en bereik bepalen van functies met wortels, logaritmen en breuken 8 Ongelijkheden tussen kwadratische functies of gebroken functies oplossen 9 Raaklijn aan grafiek van polynoom in bepaald punt bepalen 10 (Hogere) afgeleiden bepalen van polynomen, gebroken functies, wortelfuncties,

Onbetwist, Werkpakket 4 Deliverable 4.1 Planning

Onbetwist, Werkpakket 4 Deliverable 4.1 Planning Onbetwist, Werkpakket 4 Deliverable 4.1 Planning Evert van de Vrie, 26-5-2011 Sinds de start van het project Onbetwist, is er binnen Werkpakket 4 een planning gemaakt met betrekking tot de Implementatieprojecten

Nadere informatie

Planning onderwijs testfase 3 1 september 2012 1 januari 2013

Planning onderwijs testfase 3 1 september 2012 1 januari 2013 Deliverable 4.11 Planning onderwijs testfase 3 Aan het einde van de tweede testfase is een planning gemaakt voor de activiteiten van de onderwijs implementatieprojecten in testfase 3. Voor het maken van

Nadere informatie

Verslag en evaluatie onderwijsactiviteiten testfase 2 1 februari 2012 1 september 2012

Verslag en evaluatie onderwijsactiviteiten testfase 2 1 februari 2012 1 september 2012 Deliverable 4.8 en 4.9 onderwijsactiviteiten testfase 2 In dit document zijn de verslagen en evaluaties opgenomen van de onderwijsactiviteiten van het Onbetwist-project in testfase 2. Voor het opstellen

Nadere informatie

ONBETWIST ONderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen. Overzicht bestaande content. Deliverable 3.6. Hans Cuypers. ONBETWIST Deliverable 3.

ONBETWIST ONderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen. Overzicht bestaande content. Deliverable 3.6. Hans Cuypers. ONBETWIST Deliverable 3. Overzicht bestaande content Deliverable 3.6 Hans Cuypers Inleiding Binnen het ONBETWIST project worden toetsen en items voor verschillende deelgebieden van de wiskunde gemaakt. In voorgaande projecten,

Nadere informatie

Experience Mathness: Oefen- en ingangstoetsing voor bachelor studenten TUE

Experience Mathness: Oefen- en ingangstoetsing voor bachelor studenten TUE Experience Mathness: Oefen- en ingangstoetsing voor bachelor studenten TUE ONBETWIST Werkpakket 5 Deliverable 5.3.3, April 2012 Dirk Tempelaar & Hans Cuypers Introductie Experience Mathness diende ter

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor E (VKO)

Lineaire Algebra voor E (VKO) Lineaire Algebra voor E (VKO) dr. G.R. Pellikaan Studiewijzer voor het studiejaar 2006/2007 College 2DE01 Faculteit Wiskunde en Informatica, Capaciteitsgroep Wiskunde, Leerstoelgebied Coderingstheorie

Nadere informatie

ONBETWIST ONnderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen. Project organisatie. Deliverable 1.1. Hans Cuypers. ONBETWIST Deliverable 1.

ONBETWIST ONnderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen. Project organisatie. Deliverable 1.1. Hans Cuypers. ONBETWIST Deliverable 1. Project organisatie Deliverable 1.1 Hans Cuypers Inleiding Het project ONBETWIST is een samenwerking van de volgende instellingen: TU/e, penvoerder Universiteit van Amsterdam Open Universiteit Universiteit

Nadere informatie

Lineaire algebra en vectorcalculus

Lineaire algebra en vectorcalculus Lineaire algebra en vectorcalculus dr. G.R. Pellikaan Studiewijzer voor het studiejaar 2013/2014 College 2DN60 Contents 1 Algemeen 2 2 Inhoud van het vak 2 3 Leerdoelen 3 4 Berekening tijdsplanning 3 5

Nadere informatie

Eindtermen Lineaire Algebra voor E vor VKO (2DE01)

Eindtermen Lineaire Algebra voor E vor VKO (2DE01) Eindtermen Lineaire Algebra voor E vor VKO (2DE01) dr. G.R. Pellikaan 1 Voorkennis Middelbare school stof van wiskunde en natuurkunde. Eerste gedeelte (Blok A) van Lineaire Algebra voor E (2DE04). 2 Globale

Nadere informatie

Praktische informatie m.b.t. College Lineaire Algebra en Beeldverwerking Bachelor Informatica en Economie 2 e jaar Voorjaar semester 2013 Docent:

Praktische informatie m.b.t. College Lineaire Algebra en Beeldverwerking Bachelor Informatica en Economie 2 e jaar Voorjaar semester 2013 Docent: Praktische informatie m.b.t. College Lineaire Algebra en Beeldverwerking Bachelor Informatica en Economie 2 e jaar Voorjaar semester 2013 Docent: D.P. Huijsmans LIACS Universiteit Leiden College Lineaire

Nadere informatie

Onderwerpen en kwaliteitscriteria VWO-WISKUNDE. Deliverable 3.2. Hans Cuypers en Henk van der Kooij

Onderwerpen en kwaliteitscriteria VWO-WISKUNDE. Deliverable 3.2. Hans Cuypers en Henk van der Kooij Onderwerpen en kwaliteitscriteria VWO-WISKUNDE Deliverable 3.2 Hans Cuypers en Henk van der Kooij Inleiding In deze deliverable zullen we voor het domein van de VWO-WISKUNDE de onderwerpen vaststellen

Nadere informatie

Voorbereidingscursussen

Voorbereidingscursussen Voorbereidingscursussen Biologie Natuurkunde Scheikunde Wiskunde Studeren aan de Open Universiteit voorbereidings cursussen Het systeem van eindexamenprofielen in het voortgezet onderwijs brengt met zich

Nadere informatie

Toetsgestuurd leren in digitale leeromgevingen: casus economie in Utrecht

Toetsgestuurd leren in digitale leeromgevingen: casus economie in Utrecht Toetsgestuurd leren in digitale leeromgevingen: casus economie in Utrecht ONBETWIST Werkpakket 5 Yolanda Grift (Utrecht University School of Economics) Introductie In deze bijdrage wordt het onderzoek

Nadere informatie

Studiewijzer Calculus 2 voor Bouwkunde (2DB90), cursus 2011/2012

Studiewijzer Calculus 2 voor Bouwkunde (2DB90), cursus 2011/2012 Studiewijzer Calculus 2 voor Bouwkunde (2DB90), cursus 2011/2012 Inleiding In de cursus Calculus 2 voor Bouwkunde (2DB90) wordt evenals in de cursus Calculus 1 gebruikt het boek: Calculus, Early Transcendental

Nadere informatie

vwo A deel 4 13 Mathematische statistiek 14 Algebraïsche vaardigheden 15 Toetsen van hypothesen 16 Toepassingen van de differentiaalrekening

vwo A deel 4 13 Mathematische statistiek 14 Algebraïsche vaardigheden 15 Toetsen van hypothesen 16 Toepassingen van de differentiaalrekening vwo A deel 4 13 Mathematische statistiek 13.1 Kansberekeningen 13.2 Kansmodellen 13.3 De normale verdeling 13.4 De n -wet 13.5 Discrete en continue verdelingen 13.6 Diagnostische toets 14 Algebraïsche

Nadere informatie

Specificaties Front End voor de ONBETWIST Database

Specificaties Front End voor de ONBETWIST Database Specificaties Front End voor de ONBETWIST Database Deliverable 2.2 Hans Cuypers en Jan Willem Knopper Inleiding Binnen ONBETWIST zal een organisatie opgezet worden die zorg draagt voor de standaardisatie

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 Inleiding 7 2 Voorkennis 7 3 Het cursusmateriaal 7 4 Structuur, symbolen en taalgebruik 8 5 De cursus bestuderen 9 6 Studiebegeleiding 10 7 Huiswerkopgaven 10 8 Het tentamen

Nadere informatie

Laatste nieuws Calculus voor het schakelprogramma van Bouwkunde 2DB03, 2015-2016

Laatste nieuws Calculus voor het schakelprogramma van Bouwkunde 2DB03, 2015-2016 Laatste nieuws Calculus voor het schakelprogramma van Bouwkunde 2DB03, 2015-2016 Kwartiel 1, week 8.1 Op het college van dinsdag 20 oktober is het volgende behandeld: - opgaven van Oncourse over integralen

Nadere informatie

Studiewijzer Calculus voor het schakelprogramma van Bouwkunde (2DB03) cursus 2015/2016

Studiewijzer Calculus voor het schakelprogramma van Bouwkunde (2DB03) cursus 2015/2016 Studiewijzer Calculus voor het schakelprogramma van Bouwkunde (2DB03) cursus 2015/2016 Inleiding In de cursus Calculus voor het schakelprogramma van Bouwkunde (2DB03) wordt het volgende gebruikt het boek:

Nadere informatie

Schoolagenda 5e jaar, 8 wekelijkse lestijden

Schoolagenda 5e jaar, 8 wekelijkse lestijden Leerkracht: Koen De Naeghel Schooljaar: 2012-2013 Klas: 5aLWi8, 5aWWi8 Aantal taken: 19 Aantal repetities: 14 Schoolagenda 5e jaar, 8 wekelijkse lestijden Taken Eerste trimester: 11 taken indienen op taak

Nadere informatie

Inhoud. Aan de student. Studiewijzer. Aan de docent. Over de auteurs. Hoofdstuk 0 Basiswiskunde 1

Inhoud. Aan de student. Studiewijzer. Aan de docent. Over de auteurs. Hoofdstuk 0 Basiswiskunde 1 Inhoud Aan de student V Studiewijzer Aan de docent VII IX Over de auteurs XI Hoofdstuk 0 Basiswiskunde 1 Leereenheid 0.1 Elementaire algebra 3 0.1.1 Verzameling van getallen en het symbool 4 0.1.2 Merkwaardige

Nadere informatie

STUDENT aan de Universiteit Hasselt 2013-2014

STUDENT aan de Universiteit Hasselt 2013-2014 STUDENT aan de Universiteit Hasselt 2013-2014 introductiedagen start academiejaar septembercursussen nuttige links INTRODUCTIEDAGEN www.uhasselt.be/introductiedagen In september, vóór de start van het

Nadere informatie

Vinger aan de pols bij Bouwkunde

Vinger aan de pols bij Bouwkunde Vinger aan de pols bij Bouwkunde Ruud Pellikaan g.r.pellikaan@win.tue.nl InterTU-Studiedag 3 juli 2007 12 Wiskunde onderwijs bij Bouwkunde Calculus voor Bouwkunde Docenten: Bram van Asch, reguliere eerste

Nadere informatie

Studiewijzer Calculus 1 voor Bouwkunde (2DB80) cursus 2011/2012

Studiewijzer Calculus 1 voor Bouwkunde (2DB80) cursus 2011/2012 Studiewijzer Calculus 1 voor Bouwkunde (2DB80) cursus 2011/2012 Inleiding In de cursus Calculus 1 voor Bouwkunde (2DB80) wordt gebruikt het boek Calculus, Early T ranscendental F unctions, Robert T. Smith,

Nadere informatie

Lineaire Algebra (2DD12) Laatste nieuws in 2012

Lineaire Algebra (2DD12) Laatste nieuws in 2012 Lineaire Algebra (2DD12) Laatste nieuws in 2012 Kwartiel 3, week 1 Het eerste college zal op maandagmiddag 6 februari 2012 beginnen om 13:45 uur in Auditorium 8. Zie de desbetreffende pagina van OASE of

Nadere informatie

GETAL& RUIMTE. Verbeteringen havo A 10e editie (2011) t.o.v. editie 2007

GETAL& RUIMTE. Verbeteringen havo A 10e editie (2011) t.o.v. editie 2007 Verbeteringen havo A 10e editie (2011) t.o.v. editie 2007 Havo A deel 1 begint met het niet-examenonderwerp Statistiek (was hoofdstuk 4). Al snel wordt de grafische rekenmachine ingezet en ook bij de andere

Nadere informatie

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2010-2011

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2010-2011 Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2010-2011 I De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor

Nadere informatie

Basiswiskunde (2DM00) in collegejaar 2011-2012

Basiswiskunde (2DM00) in collegejaar 2011-2012 Basiswiskunde (2DM00) in collegejaar 2011-2012 INLEIDING Het werkcollege Basiswiskunde is bedoeld om de kennis van de VWO-wiskunde paraat te krijgen en om vaardigheid te ontwikkelen om vlot, handig en

Nadere informatie

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2011-2012

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2011-2012 Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2011-2012 I De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor

Nadere informatie

OVER DE VOORKENNIS WISKUNDE NU

OVER DE VOORKENNIS WISKUNDE NU Jan van de Craats (UvA, OU) OVER DE VOORKENNIS WISKUNDE NU SURF Conferentie Wiskundevoorkennis voor het hoger onderwijs Jaarbeurs Utrecht, 9 maart 2006 Aansluiting wiskunde VO naar HO: - wat zijn de problemen?

Nadere informatie

11 e editie. Inhoudsopgaven VWO 5

11 e editie. Inhoudsopgaven VWO 5 11 e editie Inhoudsopgaven VWO 5 Inhoudsopgave 5 vwo A 1 Formules herleiden 1-1 Lineaire formules 1-2 Gebroken formules 1-3 Wortelformules 1-4 Machtsformules 1-5 Gemengde opdrachten 2 Statistiek (op computer)

Nadere informatie

WISKUNDE VOOR HET HOGER TECHNISCH ONDERWIJS. deel 1 LOTHAR PAPULA. 2e druk > ACADEMIC SERVICE

WISKUNDE VOOR HET HOGER TECHNISCH ONDERWIJS. deel 1 LOTHAR PAPULA. 2e druk > ACADEMIC SERVICE WISKUNDE VOOR HET HOGER TECHNISCH ONDERWIJS deel 1 LOTHAR PAPULA 2e druk > ACADEMIC SERVICE inhoud 1 Algemene grondbegrippen 1 1.1 Enkele basisbegrippen in de verzamelingenleer 1 1.1.1 Definitieenbeschrijvingvaneenverzameling

Nadere informatie

Studiehandleiding. Differentiëren en Integreren 3. voor. Wiskunde, Natuurkunde en Medische Natuurwetenschappen

Studiehandleiding. Differentiëren en Integreren 3. voor. Wiskunde, Natuurkunde en Medische Natuurwetenschappen Studiehandleiding Differentiëren en Integreren 3 voor Wiskunde, Natuurkunde en Medische Natuurwetenschappen februari en maart 2013 Docent: F. Pasquotto kamer: R 5.46 f.pasquotto@vu.nl tel: 020 598 7689

Nadere informatie

ONBETWIST Deliverable 5.4.3

ONBETWIST Deliverable 5.4.3 Toetsgestuurd leren van kwantitatieve methoden, UM, SBE, semester 1, 2012/2013 ONBETWIST Werkpakket 5 Deliverable 5.4.3, Februari 2013 Dirk Tempelaar, Maastricht University School of Business and Economics

Nadere informatie

2015-2016 Laatste nieuws 2DN60 Lineaire algebra en vectorcalculus

2015-2016 Laatste nieuws 2DN60 Lineaire algebra en vectorcalculus 2015-2016 Laatste nieuws 2DN60 Lineaire algebra en vectorcalculus Kwartiel 2, week 7.b Op het college op donderdagochtend 7 januari is behandeld: - hoek tussen vectoren en cosinus regel - driehoeksongelijkheid

Nadere informatie

Algebra and discrete wiskunde

Algebra and discrete wiskunde Algebra and discrete wiskunde dr. G.R. Pellikaan Studiewijzer voor het studiejaar 2015/2016 College 2WF50 Contents 1 Algemeen 2 2 Inhoud van het vak 2 3 Leerdoelen 3 4 Berekening tijdsplanning 3 5 Onderwijs-

Nadere informatie

Matrix- en vectorrekening

Matrix- en vectorrekening Hogeschool Rotterdam / CMI Matrix- en vectorrekening (matrices, vergelijkingen, determinanten, vectoren en transformaties) TIRLIN01 Aantal studiepunten: 2 ects Modulebeheerder: P.J. den Brok (tijdelijk)

Nadere informatie

Weerspiegeling van leerproces

Weerspiegeling van leerproces Weerspiegeling van leerproces Inzet van Learning analytics bij zelfstandig online leren van wiskunde in een universitair bio-medisch programma Nataša Brouwer Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en

Nadere informatie

Economie en maatschappij(a/b)

Economie en maatschappij(a/b) Natuur en gezondheid(a/b) Economie en maatschappij(a/b) Cultuur en maatschappij(a/c) http://profielkeuze.qompas.nl/ Economische studies Talen Recht Gedrag en maatschappij http://www.connectcollege.nl/download/decanaat/vwo%20doorstroomeisen%20universiteit.pdf

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Quantitative Methods voor Economics & Business 05/06

Quantitative Methods voor Economics & Business 05/06 Quantitative Methods voor Economics & Business 05/06 1. Inleiding Het vak QM1, een inleiding in de kwantitatieve methoden die aansluit bij het VWO WiA1,2 niveau, werd gegeven in de eerste blokperiode van

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Tentamen Lineaire Algebra voor ST (2DS06) op 16-4-2012, 14.30-17.00 uur.

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Tentamen Lineaire Algebra voor ST (2DS06) op 16-4-2012, 14.30-17.00 uur. TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Tentamen Lineaire Algebra voor ST (DS6) op 6--,.-7. uur. Aan dit tentamen gaat een MATLAB-toets van een half uur vooraf. Pas als de laptops

Nadere informatie

Wiskunde A. Deficiëntiecursus 2014-2015. (instroom 2015-2016)

Wiskunde A. Deficiëntiecursus 2014-2015. (instroom 2015-2016) Deficiëntiecursus 2014-2015 (instroom 2015-2016) Wiskunde A Amsterdam Fashion Institute Communicatie Communication and Multimedia Design Opleidingen van Economie en Management Toegepaste Psychologie september

Nadere informatie

2015-2016 Naam Vak Wiskunde Niveau Mavo. Jaar Toetsnaam Type Omschrijving Afnamemoment Weegfactor PTA. Rapportcijfer

2015-2016 Naam Vak Wiskunde Niveau Mavo. Jaar Toetsnaam Type Omschrijving Afnamemoment Weegfactor PTA. Rapportcijfer 2015-2016 Naam Vak Wiskunde Niveau Mavo Jaar Toetsnaam Type Omschrijving Afnamemoment PTA Herkansbaar Rapportcijfer 9 toets 1 Toets Verbanden I 9/trim1/TW1 Nee 33% 9 toets 2 Toets Verbanden II 9/trim2/TW2

Nadere informatie

Aansluiting VWO WO en Wiskunde D

Aansluiting VWO WO en Wiskunde D Aansluiting VWO WO en Wiskunde D Steven Wepster Departement Wiskunde Universiteit Utrecht D-dag 2013 Wie ben ik? lang geleden: een jaartje wi aan onderbouw nu: UD (geschiedenis van de) wiskunde, Utrecht

Nadere informatie

BUSINESS MATHEMATICS COURSE MANUAL BSC BEDRIJFSKUNDE. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

BUSINESS MATHEMATICS COURSE MANUAL BSC BEDRIJFSKUNDE. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde BUSINESS MATHEMATICS Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde BSC BEDRIJFSKUNDE COURSE MANUAL Academisch jaar 2014-2015 Period 1.1 INHOUD BSc Bedrijfskunde...

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2013-2014

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2013-2014 Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2013-2014 I In het premasterprogramma Bestuurskunde staat het aanleren van

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 Plaats en functie van de cursus 7 2 Inhoud van de cursus 7 2.1 Tekstboek 7 2.2 Voorkennis 8 2.3 Leerdoelen 8 2.4 Opbouw van de cursus 9 3 Leermiddelen en wijze van studeren

Nadere informatie

De 10 e editie havo-vwo OB

De 10 e editie havo-vwo OB De 10 e editie havo-vwo OB Presentatie havo/vwo onderbouw 10 e editie 1 HAVO/VWO 1 VWO 2 HAVO 2 HAVO/VWO 2 VWO De delen 10 e editie onderbouw 3 HAVO deel 1 3 HAVO deel 2 3 VWO deel 1 3 VWO deel 2 Presentatie

Nadere informatie

Introductie tot de cursus

Introductie tot de cursus Inhoud introductietalen en ontleders Introductie tot de cursus 1 Plaats en functie van de cursus 7 2 Inhoud van de cursus 7 2.1 Voorkennis 7 2.2 Leerdoelen 8 2.3 Opbouw van de cursus 8 3 Leermiddelen en

Nadere informatie

Verklaring afkortingen van de soort toets: ST = Schriftelijke Toets MT = Mondelinge Toets PO = Praktische Opdracht

Verklaring afkortingen van de soort toets: ST = Schriftelijke Toets MT = Mondelinge Toets PO = Praktische Opdracht vak: maatschappijwetenschappen HAVO Klas: 4 havo Massamedia C1 ST 15% ja Massamedia C2 PO 10% nee Massamedia C3 ST 20% ja Massamedia C4 PO 10% nee Werk C5 ST 15% ja Werk C6 PO 5% nee Multiculturele samenwerking

Nadere informatie

Naam opleiding: Technische Bestuurskunde. Toelating

Naam opleiding: Technische Bestuurskunde. Toelating Naam opleiding: Technische Bestuurskunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS

OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS 2015 FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN OPLEIDING PSYCHOLOGIE Wassenaarseweg 52 Postbus 9555 2300 RB Leiden Oktober 2014 Inleiding Psychologie is een wetenschap.

Nadere informatie

Modulewijzer InfPbs00DT

Modulewijzer InfPbs00DT Modulewijzer InfPbs00DT W. Oele 0 juli 008 Inhoudsopgave Inleiding 3 Waarom wiskunde? 3. Efficiëntie van computerprogramma s............... 3. 3D-engines en vectoranalyse................... 3.3 Bewijsvoering

Nadere informatie

1 Lineaire Algebra 2015 - organisatie van het vak

1 Lineaire Algebra 2015 - organisatie van het vak 1 Lineaire Algebra 2015 - organisatie van het vak Het vak Lineaire Algebra uit het eerste semester van de Bachelor Wiskunde van de Universiteit van Amsterdam telt 6 EC, en dat staat voor 168 uur studie.

Nadere informatie

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties Pre-masterprogramma Maakt u plannen voor een masteropleiding Psychologie? Heeft u een afgeronde vierjarige hbo-opleiding of een driejarige bachelor wo-opleiding? Dan kan, voor sommigen van u, het eenjarige

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Theorie 1

Inhoudsopgave. I Theorie 1 Inhoudsopgave I Theorie 1 1 Verzamelingen 3 1.1 Inleiding........................................ 3 1.2 Bewerkingen met verzamelingen........................... 6 1.2.1 Vereniging (unie) van twee verzamelingen.................

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN. Voorlichtingsfolder Pré-master BW Instromen in Master Biomedical Sciences na de HBO bachelor Fysiotherapie

HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN. Voorlichtingsfolder Pré-master BW Instromen in Master Biomedical Sciences na de HBO bachelor Fysiotherapie HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN Voorlichtingsfolder Pré-master BW Instromen in Master Biomedical Sciences na de HBO bachelor Fysiotherapie Inhoud Inleiding... 3 Leerroute... 4 Toelatingseisen... 5 Inschrijving...

Nadere informatie

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2012-2013

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2012-2013 Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2012-2013 I Inhoudsopgave Premasterprogramma Bestuurskunde 1 Vak: Beleid en

Nadere informatie

Voorlichting Econometrie & Operationele Research. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichting Econometrie & Operationele Research. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichting Econometrie & Operationele Research Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Vier bacheloropleidingen Bedrijfskunde Econometrie & Operationele Research Economie en Bedrijfseconomie

Nadere informatie

2014-2015 Naam Vak Wiskunde Niveau Mavo geldend voor klas 10. Jaar Toetsnaam Type Omschrijving Afnamemoment Weegfactor PTA

2014-2015 Naam Vak Wiskunde Niveau Mavo geldend voor klas 10. Jaar Toetsnaam Type Omschrijving Afnamemoment Weegfactor PTA 2014-2015 Naam Vak Wiskunde Niveau Mavo klas 10 Jaar naam Type Omschrijving Afnamemoment Weegfactor PTA Herkansbaar Weegfactor Rapportcijfer 9 toets 1 Analyse-I trim1/tw1 Nee 33% 9 toets 2 Analyse -II

Nadere informatie

OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS

OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS 2012 FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN OPLEIDING PSYCHOLOGIE Wassenaarseweg 52 Postbus 9555 2300 RB Leiden Telefoon: 071-5273606 november 2011 Inleiding Psychologie

Nadere informatie

Voorkennis wiskunde voor Biologie, Chemie, Geografie

Voorkennis wiskunde voor Biologie, Chemie, Geografie Onderstaand overzicht volgt de structuur van het boek Wiskundige basisvaardigheden met bijhorende website. Per hoofdstuk wordt de strikt noodzakelijke voorkennis opgelijst: dit is leerstof die gekend wordt

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 I Inhoudsopgave

Nadere informatie

project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned

project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned Onderzoek naar het effect op studiesucces Universiteit van Amsterdam (maart 2011 - december 2012) Het onderzoeksproject Voortgangstoetsing in

Nadere informatie

Nominaal = Normaal aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de (mogelijke) invloed op instroom en studiesucces van (subgroepen) studenten

Nominaal = Normaal aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de (mogelijke) invloed op instroom en studiesucces van (subgroepen) studenten Nominaal = Normaal aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de (mogelijke) invloed op instroom en studiesucces van (subgroepen) studenten Dr. Gerard Baars, drs. Paul van Wensveen, ing. Peter Hermus Aanleiding

Nadere informatie

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2012-2013

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2012-2013 Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - - P Sociologie - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Sociologie - 2012-2013 I Inhoudsopgave Premasterprogramma Sociologie 1 Vak: Beschrijvende en inferentiële

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle Bachelor en Master studenten in het hoger onderwijs gevraagd

Nadere informatie

Programma. - Sommetjes overschrijven!!!! - Voorkennis mag ook na paragraaf 1 t/m 3 - priemfactoren - rekenen met getallen. hfst 9 rekenen2.

Programma. - Sommetjes overschrijven!!!! - Voorkennis mag ook na paragraaf 1 t/m 3 - priemfactoren - rekenen met getallen. hfst 9 rekenen2. Programma - Sommetjes overschrijven!!!! - Voorkennis mag ook na paragraaf 1 t/m 3 - priemfactoren - rekenen met getallen 1 priemfactoren Programma - Sommetjes overschrijven!!!! - Voorkennis mag ook na

Nadere informatie

In Groningen wordt de opleiding in het Engels gegeven. Je kunt de opleiding in het Nederlands volgen in Eindhoven, Twente en Delft.

In Groningen wordt de opleiding in het Engels gegeven. Je kunt de opleiding in het Nederlands volgen in Eindhoven, Twente en Delft. Naam opleiding: Technische Wiskunde Toelating Is de studie moeilijk? De studie vraagt veel tijd van je. Het is van belang vanaf het begin hard te werken en gemiddeld circa 40 uur per week aan je studie

Nadere informatie

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Cursusjaar 2015-2016 Versie september 2015 2015 Vrije Universiteit, Amsterdam PREMASTERPROGRAMMA

Nadere informatie

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Decentrale selectie Psychobiologie Procedure en selectiecriteria 2014-2015 Voor het studiejaar 2014-2015 zal de opleiding Psychobiologie 100%

Nadere informatie

De toets Rekenvaardigheden in 2004/2005

De toets Rekenvaardigheden in 2004/2005 De toets Rekenvaardigheden in 2004/2005 F.J.L. Martens TUE Eindhoven Woensdag 3 november 2004 e-mailadres: f.j.l.martens@tue.nl Dit verslag bevat wat achtergronden en cijfers bij de toets Rekenvaardigheden

Nadere informatie

Domein A: Vaardigheden

Domein A: Vaardigheden Examenprogramma Wiskunde A havo Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Algebra en tellen

Nadere informatie

totale studielast: 320 uur Dit vak heeft ook een Centraal Examen, dat voor 50% het eindcijfer bepaalt.

totale studielast: 320 uur Dit vak heeft ook een Centraal Examen, dat voor 50% het eindcijfer bepaalt. PTA wiskunde A HAVO cohort 2014-2016 ST=SE-toets SP=SE-praktische opdracht VT=voortgangstoets VP=voortgangs-praktische opdracht HD=handelingsdeel Weeknummers zijn een indicatie: er kunnen geen rechten

Nadere informatie

College 1. Complexe getallen Tijd en Plaats: Het tijdstip waarop het college gegeven wordt is maandagochtend van 10.45 tot 12.30. De colleges zijn in

College 1. Complexe getallen Tijd en Plaats: Het tijdstip waarop het college gegeven wordt is maandagochtend van 10.45 tot 12.30. De colleges zijn in College 1. Complexe getallen Tijd en Plaats: Het tijdstip waarop het college gegeven wordt is maandagochtend van 10.45 tot 12.30. De colleges zijn in de weken 37-42 in zaal S 209, in de weken 44-49 in

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2010 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Internationalisering Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Minor algemeen Alle studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) volgen in het derde Bachelorjaar

Nadere informatie

Toets Week Stofomschrijving Wijze Duur Weging. V41 TW1 Proefvertaling S 90 4x. V42 TW2 Proefvertaling S 90 4x

Toets Week Stofomschrijving Wijze Duur Weging. V41 TW1 Proefvertaling S 90 4x. V42 TW2 Proefvertaling S 90 4x Grieks Pallas 2 V41 TW1 Proefvertaling 90 4x V42 TW2 Proefvertaling 90 4x V43 TW3 Literatuurtentamen gelezen stof en proefvertaling 90 4x V44 TW4 Literatuurtentamen gelezen stof en proefvertaling 90 4x

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2014-2015

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2014-2015 Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2014-2015 Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2014-2015 I

Nadere informatie

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Life Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? De studie is pittig; zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie direct vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

Instroomcursussen. Wiskunde en Natuurkunde. Voor toelating tot techniekopleidingen

Instroomcursussen. Wiskunde en Natuurkunde. Voor toelating tot techniekopleidingen 2010 Instroomcursussen Wiskunde en Natuurkunde Voor toelating tot techniekopleidingen Studeren aan De Haagse Hogeschool Voor je besluit om bij ons te komen studeren, stellen we ons graag kort aan je voor.

Nadere informatie

Voorkennis wiskunde voor Bio-ingenieurswetenschappen

Voorkennis wiskunde voor Bio-ingenieurswetenschappen Onderstaand overzicht volgt de structuur van het boek Wiskundige basisvaardigheden met bijhorende website. Per hoofdstuk wordt de strikt noodzakelijke voorkennis opgelijst: dit is leerstof die gekend wordt

Nadere informatie

Deficiëntiecursus 2014-2015. (instroom 2015-2016) Wiskunde B. Opleidingen van Techniek

Deficiëntiecursus 2014-2015. (instroom 2015-2016) Wiskunde B. Opleidingen van Techniek Deficiëntiecursus 2014-2015 (instroom 2015-2016) Wiskunde B Opleidingen van Techniek september 2014 Deficiëntiecursus Wiskunde B 2014-2015 Doelgroep Aankomend studenten van de Hogeschool van Amsterdam.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde U2014/02468 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Varianten van digitaal toetsen. N@tschool gebruikersdag 22 april 2008

Varianten van digitaal toetsen. N@tschool gebruikersdag 22 april 2008 Varianten van digitaal toetsen N@tschool gebruikersdag 22 april 2008 Even voorstellen Albert van Embden Docent aan de Hogeschool Rotterdam (voorheen HES) Instituut voor Financieel Management (IFM) Kwantitatieve

Nadere informatie

Legenda KG Kennisgestuurde leerlijn PG Praktijkgestuurde leerlijn SG Studentgestuurde leerlijn

Legenda KG Kennisgestuurde leerlijn PG Praktijkgestuurde leerlijn SG Studentgestuurde leerlijn Legenda Kennisgestuurde leerlijn Praktijkgestuurde leerlijn Studentgestuurde leerlijn Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek 1e jaar regulier BML1/BML2 Propedeutisch jaar 2011/2012, cohort 2011 Studieloopbaancoaching

Nadere informatie

Samenvatting resultaten Quick Scan Aansluiting HBO-TU/e

Samenvatting resultaten Quick Scan Aansluiting HBO-TU/e Quick Scan: Aansluiting HBO-TU/e juni 2005 Samenvatting resultaten Quick Scan Aansluiting HBO-TU/e Een Quick Scan is een peiling onder studenten over een actueel onderwerp. Het Studenten Service Centrum

Nadere informatie

Waarom falen (zoveel) studenten in het hoger onderwijs?

Waarom falen (zoveel) studenten in het hoger onderwijs? Samenvatting Studierendement is indicator voor kwaliteit van de organisatie van het onderwijs Studenten richten zich op vigerende normen voor voldoende prestaties Activerend onderwijs leidt echt tot beter

Nadere informatie

BUSINESS STATISTICS COURSE MANUAL BSC BEDRIJFSKUNDE. VU University Amsterdam Faculty of Economics and Business Administration

BUSINESS STATISTICS COURSE MANUAL BSC BEDRIJFSKUNDE. VU University Amsterdam Faculty of Economics and Business Administration BUSINESS STATISTICS VU University Amsterdam Faculty of Economics and Business Administration BSC BEDRIJFSKUNDE COURSE MANUAL Academisch jaar 2014-2015 Period 1.4 INHOUD 1 Vakbeschrijving studiegids...

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF - 02 In deze nieuwsbrief van het schakelprogramma Bewegingswetenschappen (klik op onderwerp):

NIEUWSBRIEF - 02 In deze nieuwsbrief van het schakelprogramma Bewegingswetenschappen (klik op onderwerp): NIEUWSBRIEF - 02 In deze nieuwsbrief van het schakelprogramma Bewegingswetenschappen (klik op onderwerp): Korte introductie Realisatiefase op 1 juni jl. gestart Digitale cursussen met Learn exact gebouwd

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde

Where innovation starts. Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde Where innovation starts Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde TU/e Bachelor College De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) bundelt haar bacheloronderwijs in het Bachelor College. Als student

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2010-2011

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2010-2011 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

(instroom 2015-2016) Cursus Wiskunde B

(instroom 2015-2016) Cursus Wiskunde B (instroom 2015-2016) Cursus Wiskunde B Opleidingen van Techniek september 2014 Cursus Wiskunde B 2014-2015 Doelgroep Aankomend studenten van de Hogeschool van Amsterdam. 21+-toelatingsexamenkandidaten

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 I Inhoudsopgave

Nadere informatie