Verslag en evaluatie onderwijsactiviteiten testfase 2 1 februari september 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag en evaluatie onderwijsactiviteiten testfase 2 1 februari 2012 1 september 2012"

Transcriptie

1 Deliverable 4.8 en 4.9 onderwijsactiviteiten testfase 2 In dit document zijn de verslagen en evaluaties opgenomen van de onderwijsactiviteiten van het Onbetwist-project in testfase 2. Voor het opstellen van de verslagen en evaluaties was een sjabloon beschikbaar gesteld. Bij de Universiteit Maastricht zijn via de eigen instellings ELO opgaven beschikbaar gesteld aan studenten. Deze opgaven zullen in een later stadium opgenomen worden in de Onbetwist database. Bij de Universiteit Utrecht waren dit voorjaar geen onderwijsactiviteiten in het onderwijsproject Lineaire algebra. Bij de Universiteit Utrecht zijn deze zomer in het onderwijsproject voor Scheikunde items gebruikt uit de Digitale wiskunde omgeving van de UU, zowel als entree- als als posttoets. Bij de Universiteit Utrecht zijn afgelopen periode in het onderwijsproject voor Informatica items uit de Onbetwist database gebruikt, zowel als entree- als als posttoets. Bij de Universiteit van Amsterdam zijn afgelopen periode in het onderwijsproject voor Biomedische wetenschappen items gebruikt uit de Digitale wiskunde omgeving (van de UU). Bij de Universiteit van Amsterdam zijn afgelopen periode in het onderwijsproject voor Levenswetenschappen items gebruikt uit de Digitale wiskunde omgeving (van de UU). Bij de TU Eindhoven zijn items uit de Onbetwist database grootschalig ingezet bij een zomercursus voor eerstejaars. Bijna studenten hebben items gemaakt, samen hebben ze ongeveer maal een elektronische opgave gemaakt. Bij de Open Universiteit is bij het onderwijsproject Basiscursus wiskunde geen gebruik gemaakt van items uit de Onbetwist database omdat ze niet voldoende gemakkelijk beschikbaar waren, en er voldoende andere items voorhanden waren. Bij het onderwijsproject Voorbereidingscursus wiskunde A en T zijn wekelijks opgaven ingezet en gemaakt door studenten. Van de Onderwijsprojecten TUE/Lineaire algebra en UU/Economie zijn geen rapportage en evaluaties over de afgelopen periode ontvangen. Conclusie Uit de rapportages valt af te leiden dat er op het gebied van digitale toetsing en wiskunde aansluit- en eerstejaars onderwijs bij de instellingen veel gebeurt, maar dat er nog weinig gebruik gemaakt wordt van de Onbetwist database. Iedere instelling werkt vooralsnog

2 voornamelijk met eigen oplossingen en materialen. Perspectief is wel dat er items aangeleverd en ingevoerd zullen worden. Alleen in Eindhoven wordt grootschalig gebruik gemaakt van items die ook in de Onbetwist database voorkomen, al moeten veel van die items nog beoordeeld worden door de redactiecommissies. Hierna zijn de afzonderlijke rapportages opgenomen, voor zover ontvangen. Implementatieproject testfase 2 Verslag F.Beukers Universiteit Utrecht Er hebben geen activiteiten plaatsgevonden in dit blok Evaluatie Implementatieproject testfase 2 Hoe zijn de items en/of toetsen uit Onbetwist beschikbaar gesteld aan de studenten? instellings-elo, ) Egbert Mulder, Annik van Keer, Henk van der Kooij Universiteit Utrecht, Scheikunde, Onderwijsinstituut VWO-wiskunde Digitale Wiskunde Oefenomgeving, Op papier

3 Hoe zijn de items en/of toetsen uit Onbetwist officiële toets, ) Hoeveel items en/of toetsen zijn gebruikt? Zijn er ook nog items en/of toetsen gebruikt buiten Onbetwist? Is de Onbetwist database voldoende gevuld met items en toetsen voor dit Hoe is gebruik gemaakt van Onbetwist-items en -toetsen gestimuleerd of afgedwongen? Welke tijdsinzet is gebruikt in deze fase van het project? Als entree- en posttoets en oefenmateriaal bij de Wiskunde Zomercursus Twee toetsen, entree- en posttoets, ca 20 per toets, en als oefenmateriaal tijdens de cursus Digitale Wiskunde Oefenomgeving, Ja Klassikaal tijdens de Wiskunde Zomercursus. Deze besloeg 5 middagen (27-31 augustus 2012), 27 deelnemers (eerstejaars, tweedejaars recidivisten en premaster studenten) 60 uur Implementatieproject testfase 2 Johan Jeuring Universiteit Utrecht / Betawetenschappen / Informatica Verslag Onbetwist beschikbaar gesteld aan de studenten? instellings-elo, ) VWO-wiskunde Items worden voornamelijk elektronisch ter beschikking gesteld via instellings-wiki. Toetsen worden op papier afgenomen.

4 Onbetwist officiële toets, ) Hoeveel items en/of toetsen zijn gebruikt? Werden er ook nog items en/of toetsen gebruikt buiten Onbetwist? Was de Onbetwist database voldoende gevuld met items en toetsen voor dit Hoe werd gebruik van Onbetwist-items en -toetsen gestimuleerd of afgedwongen? Hoeveel uren zijn in deze fase van het project Onbetwist items worden ingezet bij de instaptoets en uiteindelijke toets, en bij de oefenitems door het jaar heen. Een toetsen, enkele tientallen items. Er worden ook nog items aangeboden uit Math-Bridge. Nog niet: het zou mooi zijn als de Freudenthal applets ook toegevoegd zouden worden op de een of andere manier. Door het te publiceren op de vakpagina s, het gebruik te demonstreren, en eventuele problemen met oefeningen te bespreken. Tijdens de feedback-bijeenkomsten worden alleen problemen met het oplossen van opgaven besproken. 11 Evaluatie Geef hiernaast een korte evaluatie van testfase 1, met als aandachtspunten: - zijn de voorgenomen activiteiten uitgevoerd? - zijn de voorgenomen doelen gehaald? - wat ging goed, wat ging slecht? - wat moet er komende fasen van het project worden veranderd? Ik kan de Freudenthal applets makkelijk gebruiken, maar het is me nog niet helemaal duidelijk hoe ik de Onbetwist database makkelijk in zou kunnen zetten. Implementatieproject testfase 2 en ontwikkelfase 3 UvA, 1 e jaar bacheloropleiding biomedische wetenschappen: Cursus Humane Fysiologie & ICT Wiskunde 2

5 Onbetwist beschikbaar gesteld aan de studenten? instellings-elo, ) Onbetwist officiële toets, ) Hoeveel items en/of toetsen zijn gebruikt? Werden er ook nog items en/of toetsen gebruikt buiten Onbetwist? Was de Onbetwist database voldoende gevuld met items en toetsen voor dit Hoe werd gebruik van Onbetwist-items en -toetsen gestimuleerd of afgedwongen? Hoeveel uren zijn in deze fase van het project Geef hiernaast een korte evaluatie van testfase 2, met als aandachtspunten: André Heck, Jan Hindrik Ravesloot UvA, FNWI VWO-wiskunde en Calculus (met name differentiaalvergelijkingen Homepage van docent bevatte het digitale lesmateriaal opgezet naar analogie van UvAe-klas en de DWO was de voornaamste digitale wiskunde oefenomgeving 4 weken in blok 5, met digitale wiskundeoefeningen om de wiskunde te leren die leidt tot begrip van Hodgkin-Huxley model in neurofysiologie. Studenten werden voorafgaand aan de twee colleges gevraagd om zelfstandig met het lesmateriaal te werken 18 DWO oefen-items zijn ontwikkeld, min of meer afgestemd op de studie levenswetenschappen. Verder zijn 5 Geogebra/Excel gebaseerde opdrachten en 13 pen-en-papier opdrachten met pencasts als uitwerking geïmplementeerd GeoGebra-gebaseerde opdrachten vallen buiten ONBETWIST kader Wat betreft basisvaardigheden (bijv. integreren van functies) wel, maar er was behoefte aan oefeningen in de context van levenswetenschappen om de studenten te motiveren, ook op het gebied van differentiaalvergelijkingen Minimumdeelname aan opgavenpractica In testfase 2 en ontw. Fase 3: 70 uur. Deze fase werd vooral gebruikt voor didactisch en inhoudelijk ontwerp van de cursus, om lesmateriaal op te bouwen en dit te gebruiken in de implementatie van de cursus in blok 5. Voorgenomen activiteiten voor ICT Wiskunde in blok 5 van het eerstestudiejaar

6 - zijn de voorgenomen activiteiten uitgevoerd? - zijn de voorgenomen doelen gehaald? - wat ging goed, wat ging slecht? - wat moet er komende fasen van het project worden veranderd? voor biomedische wetenschappen zijn gerealiseerd (voor 150 studenten). Uit de evaluatie is gebleken dat de leerdoelen te hoog gegrepen waren: studenten hadden veel moeite met de lesstof en hadden behalve oefening graag meer college gehad en zouden ook een werkcollege en/of vragenuur gewenst hebben. Ook hadden ze behoefte aan meer uitgewerkte voorbeelden. Het onderdeel is niet getentamineerd om geen struikelblok voor studenten te zijn bij eht vak Humane anatomie en fysiologie.. De cursus moet gereviseerd worden voor volgend jaar: de digitale aanpak kan gehandhaafd worden bij herhaling van wiskunde, maar het cursusmateriaal moet aan het wiskundeniveau van de studenten aangepast worden daar waar het om nieuwe lesstof gaat. Bij ICT wiksunde 1 in blok 1 zal al meer aandacht aan differentiaalvergelijkingen besteed worden in een college en practicum. Implementatieproject testfase 2 en ontwikkelfase 3 UvA, 1 e jaar bacheloropleiding levenswetenschappen: Cursus Biochemie & Celbiologie & ICT Wiskunde 1 André Heck, Tanneke den Blaauwen UvA, FNWI Onbetwist beschikbaar gesteld aan de studenten? VWO-wiskunde, i.h.b. rekenen met grootheden, wiskundige functies en hun afgeleiden. wiskunde van groeiprocessen, Elecktronisch: BlackBoard is communicatiemiddel en DWO is de digitale wiskunde oefenomgeving

7 instellings-elo, ) Hoe e de items en/of toetsen uit Onbetwist officiële toets, ) Hoeveel items en/of toetsen zijn gebruikt? Werden er ook nog items en/of toetsen gebruikt buiten Onbetwist? Was de Onbetwist database voldoende gevuld met items en toetsen voor dit Hoe werd gebruik van Onbetwist-items en -toetsen gestimuleerd of afgedwongen? Hoeveel uren zijn in deze fase van het project Geef hiernaast een korte evaluatie van testfase 2 ontwikkelfase 3, met als aandachtspunten: - zijn de voorgenomen activiteiten uitgevoerd? - zijn de voorgenomen doelen gehaald? - wat ging goed, wat ging slecht? - wat moet er komende fasen van het project worden veranderd? In week 1 een diagnostische toets; verder wekelijks in blok 1, met digitale wiskundeoefeningen om op het gewenste wiskunde A niveau (terug) te komen en met een nieuw stukje wiskunde (differentiaalvergelijkingen) kennis te maken. Nieuw is een herhaling van de diagnostische toets in week 8 om vooruitgang te peilen. Eerder ontwikkeld diagnostische vwowiskunde A toets (met 16 vragen) en toetsmateriaal (50 items) is verbeterd en opnieuw ingezet. Nieuw waren extra facultatieve oefeningen van VWO-wiskunde: het betrof 26 DWO activiteiten met in totaal 214 items. Sommige studenten hebben inderdaad van de extra onderdelen gebruik gemaakt Ja, toetsen op Prep-U niveau 5 uit de bioportal horende bij het studieboek Life. Wat betreft basisvaardigheden (bijv. rekenen, differentiëren van functies) wel, maar er blijft behoefte aan oefeningen in de context van levenswetenschappen om de studenten te motiveren. Een minimum slagingspercentage toegang geeft tot (deel)tentamens. In testfase 2 en ontw. Fase 3: 25 uur Deze fase werd vooral gebruikt om lesmateriaal te verbeteren en aan te passen. Voorgenomen activiteiten voor ICT Wiskunde 1 in blok 1 van het eerstestudiejaar voor levenswetenschappen zijn gerealiseerd (voor 550 studenten). Oorspronkelijke DWO modules zijn in kleinere blokken opgesplitst die wekelijks aangeboden werden. Dit lijkt te bevorderen dat studenten bij blijven en niet onnodig te veel vooruit werken. Eventuele technische problemen hebben dan ook minder nadelige gevolgen. Uit eerder DWO-materiaal kon gemakkelijk extra materiaal gehaald worden: hergebruik werkt in praktijk

8 Implementatieproject testfase 2 en ontwikkelfase 3 UvA, 1 e jaar bacheloropleiding levenswetenschappen: Cursus Methoden van onderzoek en statistiek In testfase 2 en ontw. Fase 3 was beoogd 20 uur werk te stoppen in uitbouw van lesmateriaal en testen in MapleTA server van UvA, met speciale aandacht aan implementatie en evaluatie. Dit is niet gebeurd vanwege overload van werkzaanmheden van betrokken personen (André Heck en Maarten Boerlijst), waardoor schwung uit dit onderdeel gekomen is. Ook stond installatie van een nieuwe Maple TA versie op stapel binnen UvA en zou implementatie beter hierin kunnen plaatsvinden. Werkzaamheden vinden nu in najaar plaats (cursus loopt door t/m blok 4) Implementatieproject testfase 2 Hans Cuypers TU/e Verslag Onbetwist beschikbaar gesteld aan de studenten? instellings-elo, ) Onbetwist Zomercursus 1ste jaars. Herhaling van de vwo-stof. Opgaven werden genomen uit het domein vwo en calculus. Via instellings-elo werden de vragen aan ongeveer 1900 studenten beschikbaar gesteld. In totaal is ongeveer maal een elektonische opgave gedaan. De cursus werd afgesloten met een schriftelijke toets in de eerste collegeweek. Ja

9 officiële toets, ) Hoeveel items en/of toetsen zijn gebruikt? Ongeveer 200 Werden er ook nog items en/of toetsen gebruikt buiten Onbetwist? Was de Onbetwist database voldoende gevuld met items en toetsen voor dit Hoe werd gebruik van Onbetwist-items en -toetsen gestimuleerd of afgedwongen? Hoeveel uren zijn in deze fase van het project Nee Ja Deelname was voor aankomende studenten en daardoor in de zoemr niet verplicht. De toets in het begin van het collegejaar echter wel. Ongeveer 50 Evaluatie Geef hiernaast een korte evaluatie van testfase 2, met als aandachtspunten: - zijn de voorgenomen activiteiten uitgevoerd? - zijn de voorgenomen doelen gehaald? - wat ging goed, wat ging slecht? - wat moet er komende fase van het project worden veranderd? De voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd De doelen behaald. Niks Implementatieproject testfase 2 Léon Driessen Open Universiteit / Faculteit Informatica - Basiscursus wiskunde, docent: Bert Esmeijer - Voorbereidingscursus wiskunde A, docent Léon Driessen - Voorbereidingscursus wiskunde T,

10 docent Léon Driessen Verslag Onbetwist beschikbaar gesteld aan de studenten? instellings-elo, ) Onbetwist officiële toets, ) VWO wiskunde Via Basiscursus wiskunde: - uiteindelijk is geen gebruik gemaakt van de items; in het reguliere onderwijsmateriaal was voldoende aanwezig, en de items waren niet gemakkelijk toegankelijk. Voorbereidingscursus wiskunde A en T: - Wekelijks, als extra oefening bij de lessen Hoeveel items en/of toetsen zijn gebruikt? Ongeveer 100 Werden er ook nog items en/of toetsen gebruikt buiten Onbetwist? Was de Onbetwist database voldoende gevuld met items en toetsen voor dit Hoe werd gebruik van Onbetwist-items en -toetsen gestimuleerd of afgedwongen? Hoeveel uren zijn in deze fase van het project Ja, de items en opgaven uit de boeken, en van de oefententamens. Nog niet. Het werd studenten geadviseerd. Enkelen gingen serieus er mee aan de slag. Uiteindelijk is het de verantwoordelijkheid van de studenten zelf. 20 uur Evaluatie Geef hiernaast een korte evaluatie van testfase 2, met als aandachtspunten: - zijn de voorgenomen activiteiten uitgevoerd? Bij de Basiscursus wiskunde is uiteindelijk niet meer gebruik gemaakt van de onbetwistitems. De toegang was nog lastig, het interface nog niet best.

11 - zijn de voorgenomen doelen gehaald? - wat ging goed, wat ging slecht? - wat moet er komende fasen van het project worden veranderd? Bij de Voorbereidingscursussen wiskunde A en T is het gelukt om studenten naar de items te verwijzen en een aantal heeft er hun voordeel mee gedaan. Belangrijk is dat de opgaven heel makkelijk toegankelijk zijn voor de studenten, en dat ze er zonder technisch gedoe mee aan de slag kunnen. Als er technisch dingetjes fout gaan, worden ze extra onzeker en haken heel snel af. De bruikbaarheid voor docenten en studenten zal dus in de komende fasen van het project sterk verbeterd moeten worden.

ONBETWIST ONderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen. Planning onderwijs testfase 1. Deliverable 4.2. Evert van de Vrie. ONBETWIST Deliverable 4.

ONBETWIST ONderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen. Planning onderwijs testfase 1. Deliverable 4.2. Evert van de Vrie. ONBETWIST Deliverable 4. Planning onderwijs testfase 1 Deliverable 4.2 Evert van de Vrie Inleiding Deze deliverable bevat de planning van de verschillende implementatietrajecten binnen testfase 1 van het project. Contactpersoon

Nadere informatie

Deliverable 4.6. ONBETWIST ONderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen. Planning onderwijsactiviteiten testfase 2. Evert van de Vrie

Deliverable 4.6. ONBETWIST ONderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen. Planning onderwijsactiviteiten testfase 2. Evert van de Vrie Deliverable 4.6 Planning onderwijsactiviteiten testfase 2 Evert van de Vrie Inleiding Aan het einde van de eerste testfase is een planning gemaakt voor de activiteiten van de onderwijs cten in testfase

Nadere informatie

Planning onderwijs testfase 3 1 september 2012 1 januari 2013

Planning onderwijs testfase 3 1 september 2012 1 januari 2013 Deliverable 4.11 Planning onderwijs testfase 3 Aan het einde van de tweede testfase is een planning gemaakt voor de activiteiten van de onderwijs implementatieprojecten in testfase 3. Voor het maken van

Nadere informatie

Deliverable 4.4 en 4.5

Deliverable 4.4 en 4.5 Deliverable 4.4 en 4.5 Verslag en evaluatie onderwijsactiviteiten testfase 1 1 september 2011 1 februari 2012 Evert van de Vrie Inleiding In dit document zijn de verslagen en evaluaties opgenomen van de

Nadere informatie

ONBETWIST ONderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen. Overzicht bestaande content. Deliverable 3.6. Hans Cuypers. ONBETWIST Deliverable 3.

ONBETWIST ONderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen. Overzicht bestaande content. Deliverable 3.6. Hans Cuypers. ONBETWIST Deliverable 3. Overzicht bestaande content Deliverable 3.6 Hans Cuypers Inleiding Binnen het ONBETWIST project worden toetsen en items voor verschillende deelgebieden van de wiskunde gemaakt. In voorgaande projecten,

Nadere informatie

Planning Implementatie

Planning Implementatie Planning Implementatie Deliverable 4.1 Evert van de Vrie Inleiding Sinds de start van het project Onbetwist, is er binnen Werkpakket 4 een planning gemaakt met betrekking tot de Implementatieprojecten

Nadere informatie

Onbetwist, Werkpakket 4 Deliverable 4.1 Planning

Onbetwist, Werkpakket 4 Deliverable 4.1 Planning Onbetwist, Werkpakket 4 Deliverable 4.1 Planning Evert van de Vrie, 26-5-2011 Sinds de start van het project Onbetwist, is er binnen Werkpakket 4 een planning gemaakt met betrekking tot de Implementatieprojecten

Nadere informatie

Specificaties Front End voor de ONBETWIST Database

Specificaties Front End voor de ONBETWIST Database Specificaties Front End voor de ONBETWIST Database Deliverable 2.2 Hans Cuypers en Jan Willem Knopper Inleiding Binnen ONBETWIST zal een organisatie opgezet worden die zorg draagt voor de standaardisatie

Nadere informatie

ONBETWIST ONnderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen. Project organisatie. Deliverable 1.1. Hans Cuypers. ONBETWIST Deliverable 1.

ONBETWIST ONnderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen. Project organisatie. Deliverable 1.1. Hans Cuypers. ONBETWIST Deliverable 1. Project organisatie Deliverable 1.1 Hans Cuypers Inleiding Het project ONBETWIST is een samenwerking van de volgende instellingen: TU/e, penvoerder Universiteit van Amsterdam Open Universiteit Universiteit

Nadere informatie

Experience Mathness: Oefen- en ingangstoetsing voor bachelor studenten TUE

Experience Mathness: Oefen- en ingangstoetsing voor bachelor studenten TUE Experience Mathness: Oefen- en ingangstoetsing voor bachelor studenten TUE ONBETWIST Werkpakket 5 Deliverable 5.3.3, April 2012 Dirk Tempelaar & Hans Cuypers Introductie Experience Mathness diende ter

Nadere informatie

Voorbereidingscursussen

Voorbereidingscursussen Voorbereidingscursussen Biologie Natuurkunde Scheikunde Wiskunde Studeren aan de Open Universiteit voorbereidings cursussen Het systeem van eindexamenprofielen in het voortgezet onderwijs brengt met zich

Nadere informatie

ONBETWIST Deliverable 5.4.1

ONBETWIST Deliverable 5.4.1 Wiskunde D en de voorbereiding op een technische, universitaire studie: een analyse van het TUE onderwijsproject. ONBETWIST Werkpakket 5 Deliverable 5.4.1, Februari 2013 Hans Cuypers, Eindhoven University

Nadere informatie

Onderwerpen en kwaliteitscriteria VWO-WISKUNDE. Deliverable 3.2. Hans Cuypers en Henk van der Kooij

Onderwerpen en kwaliteitscriteria VWO-WISKUNDE. Deliverable 3.2. Hans Cuypers en Henk van der Kooij Onderwerpen en kwaliteitscriteria VWO-WISKUNDE Deliverable 3.2 Hans Cuypers en Henk van der Kooij Inleiding In deze deliverable zullen we voor het domein van de VWO-WISKUNDE de onderwerpen vaststellen

Nadere informatie

Vinger aan de pols bij Bouwkunde

Vinger aan de pols bij Bouwkunde Vinger aan de pols bij Bouwkunde Ruud Pellikaan g.r.pellikaan@win.tue.nl InterTU-Studiedag 3 juli 2007 12 Wiskunde onderwijs bij Bouwkunde Calculus voor Bouwkunde Docenten: Bram van Asch, reguliere eerste

Nadere informatie

Toetsgestuurd leren in digitale leeromgevingen: casus economie in Utrecht

Toetsgestuurd leren in digitale leeromgevingen: casus economie in Utrecht Toetsgestuurd leren in digitale leeromgevingen: casus economie in Utrecht ONBETWIST Werkpakket 5 Yolanda Grift (Utrecht University School of Economics) Introductie In deze bijdrage wordt het onderzoek

Nadere informatie

Praktische Numerieke Wiskunde

Praktische Numerieke Wiskunde Wiskunde, Utrecht Praktische Numerieke Wiskunde Gerard Sleijpen Paul Zegeling Department of Mathematics http://www.math.uu.nl/people/sleijpen Gerard Sleijpen Kamer 504, WG Tel: 030-2531732 sleijpen@math.uu.nl

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned

project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned Onderzoek naar het effect op studiesucces Universiteit van Amsterdam (maart 2011 - december 2012) Het onderzoeksproject Voortgangstoetsing in

Nadere informatie

Weerspiegeling van leerproces

Weerspiegeling van leerproces Weerspiegeling van leerproces Inzet van Learning analytics bij zelfstandig online leren van wiskunde in een universitair bio-medisch programma Nataša Brouwer Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en

Nadere informatie

Methoden en technieken

Methoden en technieken Methoden en technieken 1. Inleiding Het vak Methoden en technieken bestaat als cursus vanaf de oprichting van de Bètagamma propedeuse in 1996 en wordt aangeboden aan studenten als kennismaking met verschillende

Nadere informatie

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Life Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? De studie is pittig; zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie direct vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

Testrapport versie 1.0 database en Front end

Testrapport versie 1.0 database en Front end Testrapport versie 1.0 database en Front end Deliverable 2.10 Hans Cuypers Inleiding Binnen ONBETWIST wordt een organisatie opgezet die zorg draagt voor de standaardisatie en kwaliteitscontrole van wiskunde-

Nadere informatie

Innovatie 1e jaars wiskundeonderwijs

Innovatie 1e jaars wiskundeonderwijs Innovatie 1e jaars wiskundeonderwijs TU Delft Joost de Groot Challenge the future 1 Eerstejaars wiskundeonderwijs TUD Circa 15 opleidingen Docenteninzet circa 32 fte buiten eigen opleiding Ruim de helft

Nadere informatie

Sita (VWO2) Aaron Sams. Natuurkunde en Flipping the Classroom

Sita (VWO2) Aaron Sams. Natuurkunde en Flipping the Classroom Natuurkunde en Flipping the Classroom De lespraktijk van een natuurwetenschappelijk vak zoals natuurkunde bestaat gewoonlijk uit klassikale instructie, practicum en het verwerken van opdrachten. In de

Nadere informatie

Voortgangstoetsen in de propedeuse. Onderzoek naar het effect op studiesucces

Voortgangstoetsen in de propedeuse. Onderzoek naar het effect op studiesucces Voortgangstoetsen in de propedeuse Onderzoek naar het effect op studiesucces Presentatie Seminar digitaal toetsen in de praktijk: waarom en hoe? 1. Het project Studiesucces aan de UvA: Maurice Oudejans

Nadere informatie

Testrapport Alphaversie database en Front end

Testrapport Alphaversie database en Front end Testrapport Alphaversie database en Front end Deliverable 2.4 Hans Cuypers Inleiding Binnen ONBETWIST wordt een organisatie opgezet die zorg draagt voor de standaardisatie en kwaliteitscontrole van wiskunde-

Nadere informatie

Archiveren toetsen. Toetsadviescommissie, Johan Jeuring Faculteit Bètawetenschappen Januari 2012

Archiveren toetsen. Toetsadviescommissie, Johan Jeuring Faculteit Bètawetenschappen Januari 2012 Archiveren toetsen Toetsadviescommissie, Johan Jeuring Faculteit Bètawetenschappen Januari 2012 Moeten we toetsen archiveren? Welke onderdelen? Waarom moeten we dat doen? Hoe lang moeten we dat doen? Wie

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie

Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie Veel leerlingen die overwegen om deel te nemen aan de U-Talent Academie hebben vragen over het programma, de selectie, de zwaarte van het programma. In dit

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Evaluatie Grassrootsproject 2012-2013: KENNISCLIPS VOOR ACTIVEREND ONDERWIJS (FNWI)

Evaluatie Grassrootsproject 2012-2013: KENNISCLIPS VOOR ACTIVEREND ONDERWIJS (FNWI) Evaluatie Grassrootsproject 2012-2013: KENNISCLIPS VOOR ACTIVEREND ONDERWIJS (FNWI) Evaluatieverslag van de projectleider over de resultaten van het Grassrootsplan maximaal 2 A4-tjes, Dit verslag wordt

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2010-2011

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2010-2011 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Afstudeeropdracht bachelor informatica

Afstudeeropdracht bachelor informatica Webgebaseerde ontsluiting loggegevens van IDEAS Afstudeeropdracht bachelor informatica David Beniers, Anand Mandhre, Michiel van Kempen Bastiaan Heeren, Harold Pootjes Inhoud Opdracht IDEAS Aanpak Taakverdeling

Nadere informatie

Sita (VWO2) Aaron Sams. Natuurkunde en Flipping the Classroom

Sita (VWO2) Aaron Sams. Natuurkunde en Flipping the Classroom Natuurkunde en Flipping the Classroom De lespraktijk van een natuurwetenschappelijk vak zoals natuurkunde bestaat gewoonlijk uit klassikale instructie, practicum en het verwerken van opdrachten. In de

Nadere informatie

Projectvoorstel Grassroots VU 2015-2016

Projectvoorstel Grassroots VU 2015-2016 1. Gegevens van de aanvrager Naam aanvrager: Faculteit: Eric Vos Lisanne Möller Aard- en Levenswetenschappen E-mailadres: Functie: r.a.vos@vu.nl l.m.moller@vu.nl Docent Telefoon: 020 598 2671 2. Titel

Nadere informatie

Handleiding Nascholing Digitale Toets Omgeving voor Nascholingsleiders FaSMEd

Handleiding Nascholing Digitale Toets Omgeving voor Nascholingsleiders FaSMEd FaSMEd Prestaties verhogen door formatief toetsen in het reken-wiskundeonderwijs en onderwijs in de natuurwetenschappen Marja van den Heuvel-Panhuizen, Mieke Abels, & Ilona Friso-van den Bos Freudenthal

Nadere informatie

Best practices in academische vaardigheden bij bèta-bacheloropleidingen

Best practices in academische vaardigheden bij bèta-bacheloropleidingen Robert van Wijk & Esther Vleugel vaardigheden bij bèta-bacheloropleidingen Workshop op de ICAB conferentie 2015 Programma Achtergrond van ons academisch vaardigheden onderwijs Onze ervaringen en lessen

Nadere informatie

Praktische. Pijlers (exacte) wetenschap. Programma. Wiskunde, Utrecht Gerard Sleijpen Kamer 504, WG Tel:

Praktische. Pijlers (exacte) wetenschap. Programma. Wiskunde, Utrecht Gerard Sleijpen Kamer 504, WG Tel: Praktische Wiskunde, Utrecht Numerieke Wiskunde Gerard Sleijpen Kamer 504, WG Tel: 030-2531732 sleijpen@math.uu.nl http://www.math.uu.nl/people/sleijpen >Lectures>Numerieke Wiskunde Gerard Sleijpen Paul

Nadere informatie

Een succesvol traject ter voorbereiding op de taaltoets.

Een succesvol traject ter voorbereiding op de taaltoets. Richard Vollenbroek Hogeschool Edith Stein/Onderwijscentrum Twente Vollenbroek@edith.nl Een succesvol traject ter voorbereiding op de taaltoets. Instromende eerstejaars studenten aan Nederlandse pabo s

Nadere informatie

Wiskunde I - Wiskunde II

Wiskunde I - Wiskunde II - Wiskunde II fundamentele methoden in wiskunde en statistiek Marnix Van Daele Marnix.VanDaele@UGent.be Vakgroep Toegepaste Wiskunde en Informatica Universiteit Gent Introductiedag scheikunde 2003-2004

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol voor effectmetingen en kwalitatief onderzoek in het ONBETWIST project

Onderzoeksprotocol voor effectmetingen en kwalitatief onderzoek in het ONBETWIST project Onderzoeksprotocol voor effectmetingen en kwalitatief onderzoek in het ONBETWIST project Het doel van dit onderzoek is om een zo goed mogelijk beeld te verkrijgen van de rol die formatieve toetsing, gebruik

Nadere informatie

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle Bachelor en Master studenten in het hoger onderwijs gevraagd

Nadere informatie

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Subgroep Informatievaardigheden van de UKB werkgroep Learning Spaces Anneke Dirkx (UL) Marjolein

Nadere informatie

Welkom bij: Open dag 4 maart Bacheloropleiding Diergeneeskunde

Welkom bij: Open dag 4 maart Bacheloropleiding Diergeneeskunde Welkom bij: Open dag 4 maart 2017 Bacheloropleiding Diergeneeskunde Wist je dat.. er in Nederland 33,4 miljoen gezelschapsdieren zijn? Denk daarbij aan honden, katten, maar ook reptielen en postduiven

Nadere informatie

Samenwerkend leren in het modernevreemdetalenonderwijs

Samenwerkend leren in het modernevreemdetalenonderwijs Samenwerkend leren in het modernevreemdetalenonderwijs 1. Naam: 25 2. School: 25 3. Welk(e) vak(ken) doceert u momenteel? Engels 60,0% 15 Frans 24,0% 6 Duits 12,0% 3 Spaans 4,0% 1 1 of 14 4. Welke graad

Nadere informatie

Digitaal toetsen; Niet hoe het moet, maar hoe het kan

Digitaal toetsen; Niet hoe het moet, maar hoe het kan Digitaal toetsen; Niet hoe het moet, maar hoe het kan Martijn Hoeke DAS Conferentie, 14 november 2013, Utrecht UITGANGSPOSITIE Summatief toetsen via Blackboard Formatief/diagnostisch toetsen via Maple

Nadere informatie

Differentiëren naar leerlingniveau met behulp van ICT als oefenomgeving. Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

Differentiëren naar leerlingniveau met behulp van ICT als oefenomgeving. Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam Ontwerponderzoek Naam auteur(s) Vakgebied Titel Onderwerp Opleiding Doelgroep Sleuteltermen Wil Baars Wiskunde Differentiëren naar niveau met behulp van ICT als oefenomgeving Differentiëren naar leerlingniveau

Nadere informatie

Ontwikkelen van digitaal lesmateriaal voor wiskunde

Ontwikkelen van digitaal lesmateriaal voor wiskunde In het ontwerpen van digitaal lesmateriaal voor de wiskundeles is een trend te bespeuren van kleine, op zichzelf staande activiteiten naar langere doorlopende leerlijnen, waarin het werk van leerlingen

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor E (VKO)

Lineaire Algebra voor E (VKO) Lineaire Algebra voor E (VKO) dr. G.R. Pellikaan Studiewijzer voor het studiejaar 2006/2007 College 2DE01 Faculteit Wiskunde en Informatica, Capaciteitsgroep Wiskunde, Leerstoelgebied Coderingstheorie

Nadere informatie

Het Wiskunde A1,2 examen

Het Wiskunde A1,2 examen 166 NAW 5/3 nr. 2 juni 2002 Het Wiskunde A1,2 examen Bert Zwaneveld Bert Zwaneveld afdeling Natuur- en Technische Wetenschappen Open Universiteit Nederland Postbus 2960, 6401 DL Heerlen bert.zwaneveld@ou.nl

Nadere informatie

Revisie Keuzegids Universiteiten 2015

Revisie Keuzegids Universiteiten 2015 Revisie Keuzegids Universiteiten 2015 Voor u ligt een nieuwe analyse Keuzegids 2015 d.d. 5-11-2014. Deze vernieuwde analyse is tot stand gekomen wegens een grote rectificatie op de Keuzegids 2015 d.d.

Nadere informatie

PTA wiskunde A VWO Belgisch Park cohort

PTA wiskunde A VWO Belgisch Park cohort Inleiding: Tijdens het afleggen van het examen (schoolexamen en centraal examen) is het aan de kandidaat toegestaan de volgende hulpmiddelen te gebruiken: een liniaal met millimeterverdeling een geodriehoek

Nadere informatie

Taal & Rekenen ThiemeMeulenhoff

Taal & Rekenen ThiemeMeulenhoff Taal & Rekenen ThiemeMeulenhoff Aan: ThiemeMeulenhoff Door: MWM2 Onderzoek: Taal & Rekenen volgens MBO-respondenten Versie 1 Het auteursrecht van dit onderzoeksrapport berust bij ThiemeMeulenhoff. Het

Nadere informatie

Voorlichting en studiekeuze

Voorlichting en studiekeuze Pilot 4: Voorlichting en studiekeuze Pilot Naam Instelling Vak naam Studenten Aantal Ca. 150 Ronde 2 Voorlichting en studiekeuze UU Voorlichting Datum uitvoering 2010-2011 Variant Voorlichtingsweblecture

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleidingen Bio-exact Natuurkunde en Sterrenkunde, Scheikunde, Wiskunde

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 Inleiding 7 2 Voorkennis 7 3 Het cursusmateriaal 7 4 Structuur, symbolen en taalgebruik 8 5 De cursus bestuderen 9 6 Studiebegeleiding 10 7 Huiswerkopgaven 10 8 Het tentamen

Nadere informatie

PTA VWO wiskunde A 1518

PTA VWO wiskunde A 1518 PTA VWO wiskunde A 1518 Inleiding Wiskunde A is wiskunde waarin vooral gewerkt wordt vanuit realistische contexten. Vaak is het lastig om de wiskundige inhoud uit de context te halen en daar wordt dan

Nadere informatie

Werken met Studienet Workshop BKO A-0211B

Werken met Studienet Workshop BKO A-0211B Werken met Studienet Workshop BKO A-0211B Leo Wagemans, Louise Stijnen, Kees Pannekeet 24 september 2013 Open Universiteit Doelstellingen Begrijpen hoe Studienet werkt Perspectief docent/ontwikkelaar

Nadere informatie

Toetsregeling Beroepsvaardigheden en thema s B1.1

Toetsregeling Beroepsvaardigheden en thema s B1.1 Toetsregeling Beroepsvaardigheden en thema s B. studiejaar 25-26 Bacheloropleiding Geneeskunde Radboudumc Deze regeling is van kracht vanaf 3 augustus 25. ) Begripsbepaling Het tentamen Beroepsvaardigheden

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Compleet vernieuwd! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO

Verleg je grenzen! Compleet vernieuwd! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO Taalblokken Nederlands Brochure MBO Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? U kunt gemakkelijk differentiëren studenten leren wat nodig is Motiverend en uitdagend lesmateriaal voor

Nadere informatie

ARTIKEL 1 - CURRICULUM OVERZICHT EN JAARINDELING

ARTIKEL 1 - CURRICULUM OVERZICHT EN JAARINDELING ARTIKEL 1 - CURRICULUM OVERZICHT EN JAARINDELING De opleiding is zo veel mogelijk georganiseerd conform de uniforme 3TU (TU Eindhoven, Universiteit Twente en TU Delft) jaarindeling in samenspraak met de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Basiswiskunde (2DM00) in collegejaar 2011-2012

Basiswiskunde (2DM00) in collegejaar 2011-2012 Basiswiskunde (2DM00) in collegejaar 2011-2012 INLEIDING Het werkcollege Basiswiskunde is bedoeld om de kennis van de VWO-wiskunde paraat te krijgen en om vaardigheid te ontwikkelen om vlot, handig en

Nadere informatie

Invoering MUMIE ter ondersteuning van het wiskunde serviceonderwijs. Fase 1: MUMIE en alternatieven

Invoering MUMIE ter ondersteuning van het wiskunde serviceonderwijs. Fase 1: MUMIE en alternatieven Invoering MUMIE ter ondersteuning van het wiskunde serviceonderwijs Fase 1: MUMIE en alternatieven Stijn Wever Technische Universiteit Delft Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde & Informatica Maart 2009

Nadere informatie

Dé toets bestaat niet

Dé toets bestaat niet Dé toets bestaat niet Over functioneel toetsen voor beter onderwijs Willibrord Huisman, Afdeling Onderwijsondersteuning Marc Vorstenbosch, Fac. Medische Wetenschappen, Afd. Anatomie Onderwijsdag Radboud

Nadere informatie

Vragenlijst voor masterstudenten

Vragenlijst voor masterstudenten Vragenlijst voor masterstudenten Digitale toetsing en beoordeling in de universitaire lerarenopleiding Intro Het komende studiejaar besteden opleiders van alle universitaire lerarenopleidingen speciale

Nadere informatie

De toets Rekenvaardigheden in 2004/2005

De toets Rekenvaardigheden in 2004/2005 De toets Rekenvaardigheden in 2004/2005 F.J.L. Martens TUE Eindhoven Woensdag 3 november 2004 e-mailadres: f.j.l.martens@tue.nl Dit verslag bevat wat achtergronden en cijfers bij de toets Rekenvaardigheden

Nadere informatie

Gebruik Web 2.0 eerstejaars studenten UU

Gebruik Web 2.0 eerstejaars studenten UU Gebruik Web 2.0 eerstejaars studenten UU Elly Langewis, december 2010 Inleiding In het kader van een SURF-project worden een aantal modules ontwikkeld voor docenten, onder andere over het gebruik van web

Nadere informatie

PTA VWO wiskunde B 1518

PTA VWO wiskunde B 1518 PTA VWO wiskunde B 1518 Inleiding Bij het vak wiskunde B leren leerlingen parate kennis en vaardigheden aan om daarmee wiskundige denkactiviteiten te ontplooien en te ontwikkelen. Met dit wiskundig denkvermogen

Nadere informatie

Voorbereidende cursus 2014 (instroom ) Voorbereidende cursus Wiskunde B

Voorbereidende cursus 2014 (instroom ) Voorbereidende cursus Wiskunde B Voorbereidende cursus 2014 (instroom 2014-2015) Voorbereidende cursus Wiskunde B april 2014 Voorbereidende cursus Wiskunde B 2014 Doelgroep Aspirant-studenten van de Hogeschool van Amsterdam. Havo/vwo-diploma

Nadere informatie

Vragenlijst voor minorstudenten

Vragenlijst voor minorstudenten Vragenlijst voor minorstudenten Digitale toetsing en beoordeling in de universitaire lerarenopleiding Intro Het komende studiejaar besteden opleiders van alle universitaire lerarenopleidingen speciale

Nadere informatie

Planning verduurzaming en exploitatie

Planning verduurzaming en exploitatie Planning verduurzaming en exploitatie Deliverable 4.3 Evert van de Vrie In het project Onbetwist wordt een database ontwikkeld, met items en toetsen voor wiskunde onderwijs in de eindfase van het middelbaar

Nadere informatie

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs Open & Online De (mogelijke) rollen van bibliotheken Onderwijs Enthousiasme om mee te werken aan het onderzoek De opkomst hier vandaag Vragen en nieuwsgierigheid Leidraad met vragen opgesteld Telefonische

Nadere informatie

HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN. Voorlichtingsfolder Pré-master BW Instromen in Master Biomedical Sciences na de HBO bachelor Fysiotherapie

HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN. Voorlichtingsfolder Pré-master BW Instromen in Master Biomedical Sciences na de HBO bachelor Fysiotherapie HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN Voorlichtingsfolder Pré-master BW Instromen in Master Biomedical Sciences na de HBO bachelor Fysiotherapie Inhoud Inleiding... 3 Leerroute... 4 Toelatingseisen... 5 Inschrijving...

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleiding Bio-exact Studiejaar 2009-2010 Preambule In de onderwijs- en

Nadere informatie

BASISWISKUNDE voor HAVO en VWO. Wat moet er in, en waarom?

BASISWISKUNDE voor HAVO en VWO. Wat moet er in, en waarom? Jan van de Craats (UvA, OU) BASISWISKUNDE voor HAVO en VWO Wat moet er in, en waarom? Studiedag NVVW, 6 november 2004 Wat is Basiswiskunde in dit verband? Basiswiskunde heeft betrekking op het ingangsniveau

Nadere informatie

Wiskunde op maat met Maple T.A.

Wiskunde op maat met Maple T.A. Wiskunde op maat met Maple T.A. Het digitaal toetsen en oefenen met Maple T.A. bij het vak Basic Skills Wiskunde in het propedeusejaar van (Technische) Informatica Gerke de Boer, Robert Meijeringh, Anke

Nadere informatie

Studeren met een Specifieke Hulpvraag. André Bartels Studentendecaan

Studeren met een Specifieke Hulpvraag. André Bartels Studentendecaan Studeren met een Specifieke Hulpvraag André Bartels Studentendecaan Kader / achtergrond 2007: start maatjesproject voor studenten met ASS (subsidie OC&W) 2009: presentatie projectresultaten + uitbreidingsplannen,

Nadere informatie

Capita selecta thema Software Technologie

Capita selecta thema Software Technologie Capita selecta thema Software Technologie Thema sjabloon Naam Thema Verzorgd door domein Docenten Verklarende feedback Software technologie prof. dr. J.T. Jeuring ir. A. Gerdes Periode 1 september 2008

Nadere informatie

Dossier sjabloon. BKO registratie

Dossier sjabloon. BKO registratie Dossier sjabloon BKO registratie Faculteit GMW, november 2014 Dit sjabloon geeft een structuur voor het samenstellen van uw dossier voor de BKO-registratie. Voor stafleden met een 1 ste -graagds lesbevoegdheid

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Bijlagenummer GV 507

Bijlagenummer GV 507 GEZAMENLIJKE VERGADERING UGV/OR/SR Bijlagenummer GV 507 Onderwerp: Ophoging norm bindend studieadvies Status Voorbereidende commissie OOM-1 Behandeld in Voorbereidende GV 28 september 2015 Overlegvergadering

Nadere informatie

PTA wiskunde A VWO Belgisch Park cohort

PTA wiskunde A VWO Belgisch Park cohort Inleiding: Tijdens het afleggen van het examen (schoolexamen en centraal examen) is het aan de kandidaat toegestaan de volgende hulpmiddelen te gebruiken: een liniaal met millimeterverdeling een geodriehoek

Nadere informatie

ActiMath. Overzicht. Korte loopbaan 28/01/2013. Stuurgroepvergadering 4 29 januari 2013

ActiMath. Overzicht. Korte loopbaan 28/01/2013. Stuurgroepvergadering 4 29 januari 2013 ActiMath Stuurgroepvergadering 4 29 januari 2013 Overzicht 1. Sophie Ronsse 2. Huidige stand van zaken 3. geformuleerd door het 4. 5. 6. 7.? 2 Korte loopbaan Opvolger van Tim Neijens (gestopt in maart

Nadere informatie

Studiewijzer 5A050 Schakeltechniek

Studiewijzer 5A050 Schakeltechniek Studiewijzer 5A050 Schakeltechniek Inhoud dr.ir. L. Jóźwiak augustus 2005 1 Inleiding 1 2 Algemene informatie 1 3 Inhoud van het vak 2 4 Operationele doelstellingen 3 5 Plaats in het curriculum 3 6 Onderwijsvorm

Nadere informatie

Opleiding Geneeskunde

Opleiding Geneeskunde Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam Opleiding Geneeskunde Nieuwe richtlijnen Bonuspunten toetsing in het AMCurriculum 2010 Team Onderwijsontwikkeling & Kwaliteitszorg Afdeling Onderwijs

Nadere informatie

Evaluatie weblectures bij FLOT. aanleiding

Evaluatie weblectures bij FLOT. aanleiding Evaluatie weblectures bij FLOT aanleiding In september 2013 is bij de lerarenopleiding wiskunde van FLOT gestart met het project weblectures. Het plan was om deze in te zetten bij de cursussen calculus

Nadere informatie

Inhoud RESULTATEN ENQUÊTE GECOMBINEERD ONDERWIJS CURSISTEN RESULTATEN ENQUÊTE MOODLE CURSISTEN JANUARI 2010

Inhoud RESULTATEN ENQUÊTE GECOMBINEERD ONDERWIJS CURSISTEN RESULTATEN ENQUÊTE MOODLE CURSISTEN JANUARI 2010 RESULTATEN ENQUÊTE MOODLE CURSISTEN JANUARI 2010 Inhoud Resultaten enquête Moodle cursisten januari 2010... 1 Samenvatting van de resultaten... 3 Details van de resultaten... 5 Talen: enkele uitspraken

Nadere informatie

UvAInform FNWI pilot COACH 2

UvAInform FNWI pilot COACH 2 UvAInform FNWI pilot COACH 2 Aanvragers: Bert Bredeweg (IvI, FNWI, UvA) 2 Natasa Brouwer (ESC, FNWI, UvA) Andre Heck (KdV, FNWI, UvA) Datum: versie 14 11 24 3 1. Inleiding algemeen De FNWI gaat drie onderzoeken

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Differentiëren naar leerlingniveau met behulp van ICT als oefenomgeving. Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

Differentiëren naar leerlingniveau met behulp van ICT als oefenomgeving. Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam Ontwerponderzoek Naam auteur(s) Vakgebied Titel Onderwerp Opleiding Doelgroep Sleuteltermen Bibliografische referentie Wil Baars Wiskunde Differentiëren naar niveau met behulp van ICT als oefenomgeving

Nadere informatie

De diagnostische tussentijdse toets

De diagnostische tussentijdse toets De diagnostische tussentijdse toets Een toets om van te leren De diagnostische tussentijdse toets 1 Staatsexamens Diagnostische tussentijdse Nederlands VO als toets tweede taal Bouwen aan excellent onderwijs

Nadere informatie

Aansluitproblemen vo wo

Aansluitproblemen vo wo 1 Henk van der Kooij e.a. Aansluitproblemen vo wo NAW 5/13 nr. 1 maart 2012 37 Henk van der Kooij Freudenthal Instituut Universiteit Utrecht Postbus 85170 3508 AD Utrecht H.vanderKooij@uu.nl Leendert van

Nadere informatie

OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS

OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS 2018 FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN OPLEIDING PSYCHOLOGIE Wassenaarseweg 52 Postbus 9555 2300 RB Leiden oktober 2017 Inleiding Psychologie is een wetenschap.

Nadere informatie

OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS

OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS 2017 FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN OPLEIDING PSYCHOLOGIE Wassenaarseweg 52 Postbus 9555 2300 RB Leiden oktober 2016 Inleiding Psychologie is een wetenschap.

Nadere informatie

Bacheloropleiding Wiskunde. 4 november 2017

Bacheloropleiding Wiskunde. 4 november 2017 Bacheloropleiding Wiskunde 4 november 2017 Wiskunde is overal! Informatica, big data, cryptografie Natuurkunde, sterrenkunde, chemie Financiële wereld (banken, verzekeraars) Economie, econometrie Neurowetenschap.

Nadere informatie

Wijzigingen worden door de docent in Edmodo of in de les doorgegeven. Hoofdstuk 1 Formules. Voorbereidingen voor de toets

Wijzigingen worden door de docent in Edmodo of in de les doorgegeven. Hoofdstuk 1 Formules. Voorbereidingen voor de toets Hoofdstuk 1 Formules CE 34 1-1 Lineaire formules 35 1-2 1-3 1-4 Gebroken formules Wortelformules Machtsformules 36 1-5 1-6 Substituties Samenvatting Test je zelf Extra oefening B en G 37 V1 Vaardigheden

Nadere informatie

Lesdagen Woensdag 12 april, 19 april, 10 mei, 17 mei, 24 mei, 31 mei juni, 7 juni, 14 juni en 21 juni Vakken en lestijden

Lesdagen Woensdag 12 april, 19 april, 10 mei, 17 mei, 24 mei, 31 mei juni, 7 juni, 14 juni en 21 juni Vakken en lestijden De voorbereidende cursussen Scheikunde, Wiskunde en Natuurkunde zijn bedoeld voor studenten die eind augustus/begin september 2017 met een opleiding bij Van Hall Larenstein willen starten. De cursus is

Nadere informatie

OVER DE VOORKENNIS WISKUNDE NU

OVER DE VOORKENNIS WISKUNDE NU Jan van de Craats (UvA, OU) OVER DE VOORKENNIS WISKUNDE NU SURF Conferentie Wiskundevoorkennis voor het hoger onderwijs Jaarbeurs Utrecht, 9 maart 2006 Aansluiting wiskunde VO naar HO: - wat zijn de problemen?

Nadere informatie

Leraar in onderzoek. Exacte Wetenschappen. Onderzoeksprogramma voor wis- en natuurkundedocenten

Leraar in onderzoek. Exacte Wetenschappen. Onderzoeksprogramma voor wis- en natuurkundedocenten Exacte Wetenschappen Leraar in onderzoek Onderzoeksprogramma voor wis- en natuurkundedocenten Den Haag, mei 2010 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 3 2 Doel 4 3

Nadere informatie