Release Notes. Afdrukdatum: 2013/07/25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Release Notes. Afdrukdatum: 2013/07/25"

Transcriptie

1 Release Notes Afdrukdatum: 2013/07/25 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker, maar wel voor de IT verantwoordelijken van de uitzendbedrijven die met Hi-Ant werken. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke toestemming van Prato in eender welke vorm verder gedistribueerd of reproduceerd worden. Deze teksten kunnen ook informatie bevatten van funktionaliteiten die niet van toepassing zijn op uw uitzendbedrijf en/of die enkel na bestelling geactiveerd worden. Het feit dat het uitzendbedrijf een onderhoudscontract en/of huurlicentie heeft lopen, impliceert geenszins het recht op de beschreven funktionaliteiten in dit document. Release Notes Hi-Ant 1/33

2 1. V Bugfixes Onterecht melding i.v.m. klantengroep Klanten kunnen onterecht onderstaande melding te zien krijgen bij het openen van een klantenfiche: Deze controle werd onterecht getriggerd Opslaan van contracten - Overflow Door een fout in de code kon men contracten die gekoppeld waren aan een bestelling met een hoge ID niet meer bewaren. Dit is nu opgelost Ingeven nieuw adres in WN-Fiche knipt eerste letter af Wanneer je een adres invult in de WN-Fiche opent zicht automatisch een venster waarin je het adres moet ingeven (gekoppeld aan WNCom). Indien je echter in 1 keer het adres ingaf, ging de eerste letter verloren bij het overgaan naar het nieuwe scherm. Door de 1 ste toetsaanslag weet HiAnt dat het nieuwe scherm geopend moet worden, maar die toetsaanslag zelf ging verloren. Hierdoor kon je bij onoplettendheid adressen ingeven waarvan de eerste letter ontbreekt. Dit wordt nu correct opgevangen, HiAnt zal de 1 ste toetsaanslag meegeven naar het nieuwe scherm. Op deze manier kan je zonder problemen in 1 keer het adres intypen Bug bij afdrukken mastercontracten Bij het afdrukken van mastercontracten wordt code aangesproken die aangepast was om automatisch de beste waarde voor het sociaal abonnement uit de km-tabel te halen. Dit mocht niet gebeuren en dit probleem is nu opgelost Maximum aantal items in een filterveld In de Prato-gridbrowse was het mogelijk om maximum 30 items kommagescheiden in te geven als filterwaarde. In sommige gevallen bleek dit echter niet voldoende te zijn. Het max. aantal items is verhoogd naar Conflict tussen verplicht maar disabled veld In het contractscherm wordt bij sommige klanten het veld statuut bij aanwerving ingesteld als verplicht, maar HiAnt blokkeert dit veld indien er reeds prestaties aan het contract hangen. Hierdoor kan je niet bewaren én het veld niet invullen Ticket Minstens 1 functie verplicht in de WN-fiche In het verleden is er een controle ingebouwd in HiAnt waarmee je het toevoegen van minstens 1 komt in aanmerking voor functie verplicht kon maken. Dit kan door parameter "frmwngeg1", "Controle", "FunctieAanmerkingVerplicht" aan te maken met Release Notes Hi-Ant 2/33

3 waarde 1. Het is echter onmogelijk om dit af te dwingen bij een nieuwe fiche aangezien deze bewaard moet worden voordat er een functie toegevoegd kan worden. Gebruikers die deze parameter activeren, zitten dus vast bij het aanmaken van een nieuwe fiche. De controle is nu aangepast zodat een eerste bewaaractie wel kan gebeuren zonder functie toe te voegen Verplichte velden bij aanmaak coëfficienten Bij het ingeven van een coëfficient was geen enkel veld verplicht. Bij het aanmaken van contracten waarbij deze coëfficienten gebruikt worden, wordt er echter van uit gegaan dat o.a. het veld type en jobstudent ingevuld zijn. Indien deze leeg zijn kan je met een coëfficient niets doen. Vanaf nu zijn de velden dus verplicht gemaakt bij het ingeven/bewerken van een coëfficient Filteren op rooster-lookupbox in contractscherm De lookupbox voor het rooster in het contractscherm bevatte een fout in de filtervoorwaarde. Hierdoor was het niet mogelijk iets manueel in te typen alvorens de selectie uit te voeren. Dit is gecorrigeerd Controlebestand niet geboekte MC Indien er MC s niet geboekt kunnen worden, worden deze in een tekstbestand bijgehouden. De naam van dat bestand was echter vastgezet op nietgeboektemc.txt, en die geeft problemen bij o.a. batchboeken van lonen, omdat telkens hetzelfde bestand overschreven werd. Vanaf nu wordt de bestandsnaam analoog aan de andere controlebestanden opgebouwd, en vooraf gegaan door LR<loonrunnr>_ Ticket Opvolgingen enkel laten afhandelen door de persoon aan wie ze toegewezen zijn Deze controle werd nog niet uitgevoerd wanneer je vanuit het WN-scherm op de knop zet op afgehandeld klikt in het tabblad Opvolgingen. Dit is nu wel het geval Ticket Fout bij maximaliseren van ingavescherm loonformule Het ingavescherm van een loonformule kon je onterecht maximaliseren en gaf een fout wanneer dit gebeurde Ticket Afprinten van vakantieattesten vanuit overzicht alle personen Het was onterecht mogelijk om vakantieattesten op te vragen vanuit het overzichtsscherm alle personen. Indien de geselecteerde lijn toevallig een wnnr had, en de rest van de lijst niet, dan ging HiAnt attesten van verkeerde personen aanmaken. Dit wordt nu afgeschermd met een foutboodschap. Vakantieattesten dienen steeds vanuit de werknemerslijst te gebeuren Velden laatst gewijzigd worden onterecht en/of niet correct ingevuld bij het overhevelen van contracten Tot nu werd bij het overhevelen het veld laatst gewijzigd ingesteld op de actuele datum, en het veld laatst gewijzigd door overgenomen van het broncontract. Beiden zijn eigenlijk niet correct. De velden laatst gewijzigd worden nu leeggemaakt bij het overhevelen en worden pas ingevuld bij het bewaren van een contract, omdat op dat moment de wijziging gebeurt. De creatiedatum wordt uiteraard wel ingevuld bij overheveling. Release Notes Hi-Ant 3/33

4 Persoonsfiche kan niet geopend worden vanuit zoekresultaat Wanneer je via werknemerslijst gegevens > zoek geavanceerd zoeken een zoekopdracht ingaf, kon je vanuit de resultaten geen fiches openen. Dit is nu aangepast Gegevens bewerken in opvolgingsgrid in de klantenfiche Tot op heden was het mogelijk om opvolgingen rechtstreeks in het grid in de klantenfiche te bewerken. Door de achterliggende structuur kon dit tot onvoorziene fouten en veranderingen leiden. Het bewerken werd daarom uitgezet. Wijzigingen zullen steeds in het detailscherm (dubbelklik) dienen te gebeuren Controlelijst Payroll toont verkeerde kantoornummer Op de controlelijsten Payroll werd verkeerdelijk het kantoornummer van de werknemer i.p.v. die van het contract getoond. Dit is gecorrigeerd Foute opvolgingsdatum bij aanmaak vanuit prestatieingavescherm Wanneer je van in het prestatieingavescherm een opvolging ingeeft, wordt de datum verkeerdelijk op vandaag gezet. Normaal wordt de begindatum van de actieve betaalperiode genomen, maar door een bug werd deze terug overschreven. Dit is nu opgelost Ticket : Foutmelding in het opvolgingenoverzicht bij klikken op het menu Acties > Zet op afgehandeld Je krijgt een foutmelding omdat Hiant de opvolgingsdatum probeert aan te passen terwijl deze niet werd opgehaald. De opvolgingsdatum wordt nu wel opgehaald Ticket : Foutmelding bij het openen van het bezoekrapportenoverzicht HiAnt geeft een foutmelding bij het selecteren van een bezoekrrapport indien het infoveld niet is ingevuld. HiAnt probeert de waarde van dit veld te tonen in de textbox onder de lijst. Technisch: HiAnt probeert de waarde uit het info-veld tonen in de multi-line textbox mldgeg onder de lijst. Indien de waarde van het Info-veld NULL is, krijg je een foutmelding. Code aangepast in frmbezraplst.brwgeg_rowcolchange : mldgeg.text = ls(rs1!info) Ticket : Foutmelding bij het openen van de veiligheidsfiche Als je de veiligheidsfiche van een gezin wil openen, gaat HiAnt eerst controleren of deze al bestaat. Indien dit niet het geval is, wordt er gevraagd of je een nieuwe veiligheidsfiche wil aanmaken. Als je hier Nee kiest, krijg je de foutmelding Object was unloaded. Dit probleem is nu opgelost. Technisch: In de form_load, kan je geen unload doen. De controle is nu verhuisd naar een nieuwe publieke procedure Initform. Deze wordt vanuit frmklgeg1 opgeroepen voor de frmveiligheidsfiche.show. Deze laatste wordt niet meer uitgevoerd indien er voor gekozen werd om geen nieuwe fiche aan te maken. Nieuwe property aangemaakt in frmveiligheidsfiche : Private boocancel As Boolean Release Notes Hi-Ant 4/33

5 Ticket : Sortering datum in pool-lijst De datum wordt momenteel getoond als dd/mm/yyyy. Als je dan gaat sorteren op datum, wordt er gesorteerd op dag. De code is nu aangepast zodat de formatering van de datum via een parameter kan worden ingesteld. Deze parameter wordt ook al in de werknemerlijst en in de bezoekrapportlijst gebruikt. Param1 Param2 Param3 initialisatie gridbrowse dateformatcode Waardes parameter: Dus als de datum moet worden weergegeven als yyyy/mm/dd moet er bij waarde 111 worden ingegeven. Technisch: Code toegevoegd aan frmpoolmgt.form_load Ticket : Foutmelding bij huisnummer met alfanumeriek karakter in WN-fiche Bij het aanmaken van een nieuwe WN-fiche met als huisnummer een alfanumeriek karakter, krijg je een Incorrect sytax -foutmelding. Deze bug is nu gefixt. Release Notes Hi-Ant 5/33

6 Technisch: Bij het wegschrijven naar de wnadres-tabel, werd het huisnummer niet tussen single quates gezet. Code aangepast in MWnGeg.BewaarWn Ticket : Foutmelding bij toevoegen ecocheques aan bestelling indien je klantnummer meegeeft Als je ecocheques aan een bestand wil toevoegen, krijg je de keuze of je alle ecocheques wil toevoegen (-1) of voor een opsomming van klanten. Indien je hier 1 of meerdere klantnummers ingeeft, kreeg je een foutmelding. Dit is nu opgelost. Technisch: Er gebeurde een update-query van de ecocheques-tabel met in de where een verwijzing naar de klnr. Het veld klnr bestaat echter niet in de ecocheques-tabel. Het veld heet ecc_klnr in deze tabel. Code aangepast in frmecocheques.cmdvoegtoe_click Probleem binnen functie VolgendItem indien er,1433 of,1434 in de string met waardes zit Volgend probleem deed zich voor binnen functie VolgendItem. Binnen deze functie werd het volgende gedaan om het probleem op te lossen met een commandline met komma als separator en bij uzb waarbij de "SQL server name" een "poort-achtervoegsel" ",1433" of ",1434" bevat. Als het volgende item in de kommaseparated lijst gevolgd wordt door ",1433" of ",1434" dan wordt dit als achtervoegsel toegevoegd aan het item. Dit gaf natuurlijk een probleem indien men een lijst van loonrun- of contract-... items had die loonrun-id/contract-id 1433 of 1434 bevatte. Aan de numerische variabele waaraan de volgende loonrun-id of contract-id werd toegekend, werd dan bv. waarde "1432,1433" toegekend, hetgeen een fout gaf. De programmatie van de functie "VolgendItem" en de afhandeling van de commandline binnen projecten worddoc en nieuwloonbrief zijn aangepast: -de functie "VolgendItem" heeft nu een bijkomende optionele parameter "strparamtosearchvaluefor". Enkel in geval "strparamtosearchvaluefor" gelijk is aan "SERVER" of "DATA SOURCE", dan wordt er, indien er een ",1433" of ",1434" voorkomt, dit als achtervoegsel toegevoegd aan het item. -projecten worddoc en nieuwloonbrief, waarbij de items van de SQL-connectiestring apart worden doorgegeven (i.p.v. de connectiestring als geheel) geven nu bij ophalen van de waarde voor commandline-variabele "SERVER" of "DATA SOURCE" deze naam van de commandline-variabele mee aan functie VolgendItem Loonberekening: Multiple Step Error Men had een nieuwe looncode 629 aangemaakt en deze gebruikt. 629 is echter één gereserveerde code die men zelf niet mag aanmaken. Omwille van de char velden werd voor de ploegcode van de premie meer tekens in het doelveld gestopt dan mogelijk was, waardoor HiAnt deze melding gaf. Release Notes Hi-Ant 6/33

7 Naast het wijzigen van code 629 naar een andere code, werd er ook een aanpassing gedaan in de loonberekening waardoor de achterliggende spaties uit de waarde van het veld ploegcode van de premies werd gehaald Aanmaak maaltijdcheques controle op negatieve aantallen of aantal gelijk aan 0. Door de parameter "initialisatie", "maaltijdcheques", "AutoControleNegEnNul", "0" op 1 in te stellen kan men bij aanmaak van het maaltijdchequesbestand automatisch de negatieve aantallen van mcs terug klaarzetten voor een volgende bestelling, en de aantallen die op 0 uitkomen automatisch verwijderen uit de bestelling. Op databaseniveau wordt er een maaltijdcheques# tabel aangemaakt die de verwijderde maaltijdcheques gaat bijhouden Aanpassing langetermijnplanning werknemer - indien parameter "initialisatie", "planning", "GezinnenAanpassenAfwezigheidLT", "0" op 1 staat Als parameter "initialisatie", "planning", "GezinnenAanpassenAfwezigheidLT", "0" op 1 is ingesteld, wordt bij langetermijn toevoeging van afwezigheid gevraagd of de klanten die in de periode van afwezigheid vallen, vervanging wensen of niet. Aanpassing is gebeurd zodat bij verwijderen van een dergelijke langetermijn afwezigheid, de betreffende gezinnen terug op AD (gewerkte dag) gezet worden. Ook bij aanmaak van kalender zal het type 100 blijven (en niet aangepast worden naar 105), zodat bij hergenereren van kalender deze terug aangemaakt kan worden Planningsmodule - OTV (op te vullen uren) Aanpassing is gebeurd zodat men bij het invullen van een einddatum van een bestelling van een gezin, de langetermijnplanningen van de huishoudhulpen van deze gestopte bestelling kan doen verderlopen als een langetermijnplanning op een fictief gezin (Op te vullen uren gezin). Te activeren door volgende parameter met waarde 1 aan te maken: "Scherm", "frmbestelgeg", "OpvullenOTVKlant", "0" Er dient bepaald te worden welke dagcode gebruikt moet gebruikt worden voor deze op te vullen uren. Dit wordt ingesteld met onderstaande parameter: "planning", "OTVKlant", "Code", "OTV" Standaard is dit OTV. Opgelet: je dient deze code ook aan te maken in de codedefinities op tabblad Codes in het onderste grid, en het tabblad loonbrief in het bovenste grid. Hier stelt men ook extra in of deze OTV moet beschouwd worden als aanwezigheids- (1) of afwezigheidscode (2). Er dient een gezinsfiche aangemaakt te worden die zal gebruikt worden om een bestelling/deelopdracht aan te koppelen die fungeert als op te vullen uren. Éénmaal deze fiche is aangemaakt, dient men de kl.id van deze fiche in volgende parameter in te vullen. In geval men wil werken met één enkele gezinsfiche op te vullen uren dient dit als volgt ingesteld te worden: "planning", "OTVKlantId", "*", "0" -> in waarde komt de id van de aangemaakte gezinsfiche. Release Notes Hi-Ant 7/33

8 In geval men per kantoor een aparte gezinsfiche op te vullen uren wenst, dient men per kantoor een fiche aan te maken en per kantoor een parameter als volgt aan te maken: "planning", "OTVKlantId", <wgnr>, "0" -> <wgnr> moet dan het kantoornr zijn, en in waarde komt de id van de aangemaakte gezinsfiche van dat kantoornr. -Werking vanuit bestellingsdetailscherm Als men een bestelling van een lege einddatum naar een ingevulde einddatum brengt, zal het systeem de volgende vraag stellen aan de gebruiker (enkel indien geconfigureerd via bovenstaande instellingen): Wenst U de huishoudhulpen die aan deze bestelling hangen in langetermijn op "Op te vullen klant" zetten. Bij bevestiging zullen op de langetermijnplanningen van de betrokken huishoudhulpen, waarvan de einddatum leeg is, de langetermijn voor het gezin worden stopgezet (einddatum wordt ingevuld), en zal er een nieuwe langetermijn beginnen met begindatum gelijk aan de einddatum van bestelling + 1, en zal deze langetermijnplanning gekoppeld worden aan de op te vullen uren gezinsfiche/deelopdracht. Éénmaal alle betrokken huishoudhulpen zijn aangepast, wordt de kalender automatisch gegenereerd voor deze huishoudhulpen. -Werking vanuit langetermijnplanningsscherm werknemer Wanneer men in een langetermijnplanning bij de werknemer een lijn verwijdert van een koppeling met een gezin, en de einddatum is leeg, en vervolgens wordt deze einddatum ingevuld en wordt deze lijn terug toegevoegd, dan zal de gebruiker volgende vraag krijgen: Wenst U ook een langetermijnplanning aan te maken op de "Op te vullen klant". Bij bevestiging zal op de langetermijnplanningen van de betrokken huishoudhulp een nieuwe langetermijn beginnen met begindatum gelijk aan de einddatum + 1, en zal deze langetermijnplanning gekoppeld worden aan de op te vullen uren gezinsfiche/deelopdracht Planningsmodule Extra gewenste uren Aanpassing is gebeurd zodat men in het rooster van de werknemer Extra gewenste uren kan instellen. Release Notes Hi-Ant 8/33

9 Hiervoor dient volgende parameter op 1 ingesteld te worden: "INITIALISATIE", "PLANNING", "SHOWEXTRAHOURS", "0" In het grid ziet men dan een extra kolom met omschrijving Gu. Door hier op te dubbelklikken kan men de gewenste uren invullen. In bovenstaand voorbeeld werkt de hhh 4u/week, maar is aangegeven dat de hhh 6u/week wenst te werken. In het planningsscherm ziet men dit dan in de blauwe kolom, waar dan gewenste uren/effectieve uren/contract uren komt te staan. In dit overzicht worden de gewenste uren enkel getoond indien ingevuld en verschillend is van de effectieve uren. In het overzicht kan men ook gaan filteren tussen deze gewenste uren en de contracturen of gewenste uren en de effectieve uren. In de bovenbalk van het menu zijn dan extra filterknoppen te zien. Deze filters zullen enkel werken op ingevulde gewenste uren. Dus de gewenste uren moeten groter zijn dan Planningsmodule - langetermijnplanning op gezinsniveau (afwezigheid) In het deelrooster van gezin/bestelling kan men nu ook langetermijn afwezigheid instellen op gezinsniveau: Men kan hier enkel afwezigheidscodes invullen (typeaanwezigheid=2). Bij aanmaak van de kalender zullen eerst de gewone items van het gezin worden aangemaakt, daarna worden de codes met type 100 tussen de ingestelde begin- en (al dan niet ingevulde) einddatum van de langetermijn op de ingestelde afwezigheidscode gezet worden. Het type blijft onveranderd op 100 staan. Release Notes Hi-Ant 9/33

10 1.7. Loonbrief nieuwe lay-out - tonen van de code 392 Totaal bruto rsz Er is een aanpassing gebeurd aan rapport voor nieuwe lay-out van loonbrieven, waarbij het mogelijk is om de looncode 392 (totaal bruto rsz) te tonen in de samenvatting. Hiervoor dient het startdocument LoonbriefV3.rpt (of LoonbriefV3<groep>.rpt) aangepast te worden. Dit kan aangevraagd worden via Na installatie van het nieuwe startdocument kan men met volgende queries dit verder instellen: insert into availablecodesgroup (GroupCD,cd_srt,AllCodesRequired,Param1Text,Param1DefaultValue,Param2 Text,Param2DefaultValue) select '101LBBRUTORSZ',cd_srt,AllCodesRequired,Param1Text,Param1DefaultValue,Param2Text,Param2DefaultValue from availablecodesgroup where GroupCD='100LBBRUTO' update AvailableCodes set GroupCD='101LBBRUTORSZ' where code='392' insert into parameter (param1,param2,param3,waarde,user_crea,ts_crea,user_wijzig,ts_wijzig, cdkey,keywaarde,rszcategorie,cd_taal) values ('Afdruk', 'loonbrief', 'GroupsSamenvatting', '''100LBBRUTO'',''101LBBRUTORSZ'',''200LBBELASTBAAR'',''400LBNETTO'', ''500LBINFO''','tose',GETDATE(),'tose',GETDATE(),'UZC','0','ALG',0) Voorbeeld: Release Notes Hi-Ant 10/33

11 1.8. Planningsmodule - aanpassingen in detail grid Er is een aanpassing gebeurd op de manier waarop men een detailregel kan wijzigen. Vroeger kon men rechtstreeks in het grid aanpassingen doen, maar hierbij traden soms foutmeldingen op die niet traceerbaar waren. Vanaf nu dient men dus, om een aanpassing te doen aan een detailregel, te dubbelklikken op deze regel. Na het dubbelklikken krijgt men een detailscherm te zien, waarin men aanpassingen kan doen: Voor het toevoegen van een detailregel dient men op het + knopje boven het detailgrid te klikken. Voor het verwijderen van een detailregel dient men op het - knopje boven de detailgrid te klikken (of via de del-toets op een planningsitem in bovenste grid) Jaarverslag ongevallen - berekenen frequentiegraad Het bepalen van het aantal ongevallen voor het berekenen van de frequentiegraad van de ongevallen kan rekening houden met enkel de aanvaardde ongevallen. Release Notes Hi-Ant 11/33

12 Hiervoor dient de volgende parameter op 1 ingesteld te worden (standaard = 0): "ongevallen", "frequentiegraad", "enkelaanvaardeongevallen", "0" Arbeidsongevallen - aanpassing statistieken + rapportjes Vanuit arbeidsongevallen kan men statistieken trekken. Hier zijn aanpassingen gebeurd zodat er gebruik wordt gemaakt van unieke bestandsnamen. Ook opbouw/aanmaak van deze statistieken en de rapportjes ervan zijn aangepast Volgende nieuwe rapportjes zijn hiervoor nodig: - ongstat.rpt - ongstat3.rpt - ongstat4.rpt Aanpassingen scherm bestellen maaltijdcheques De lay-out van het bestelscherm voor maaltijdcheques is gewijzigd. Bovenaan ziet men de aangemaakte bestellingen, waarbij men kan filteren op de id of naam van de bestelling, en op het al dan niet afgesloten zijn van deze bestelling (0/1). Ook in het overzicht van de bestellingen ziet men welke gebruiker de bestelling heeft aangemaakt, en eventueel heeft afgesloten. De aanmaak/ en afsluitingsdatum zal voortaan ook met tijd worden bewaard. Ook wordt bij elektronische maaltijdcheques de bestandsnaam getoond die werd aangemaakt. Onderaan ziet men 2 tabs.op de eerste tab ziet men de maaltijdcheques die in de actieve bestelling zit (door een dubbelklik op bestaande bestelling in bovenste grid te doen). Release Notes Hi-Ant 12/33

13 Op de tweede tab ziet men een overzicht van de maaltijdcheques die nog niet zijn opgenomen in een bestelbestand. Op dit grid kan men enkel zoeken. Er zijn geen verdere acties op dit grid geprogrammeerd. Indien men verwijder datum afsluiting zou doen, wordt dit gelogd in de logtabel met type 118. De bestandsnaam in het grid wordt na aanmaak van het elektronisch maaltijdchequebestand opgevuld indien de installatie is gebeurd van de laatste dll s m.b.t. elektronische maaltijdcheques, in combinatie met deze versie van HiAnt Aanpassingen batch loonberekening Men kan nu bij batchloonberekening de batch opstarten en laten lopen. Vroeger werd de gehele batch maar één keer doorlopen. Nu kan men dit proces laten lopen en doen stoppen door op de Stop-knop te klikken. Ook is er nog altijd de mogelijkheid om de batch éénmaal te doorlopen door het vinkje Doorloop batch één keer aan te vinken. Nadat de batch is doorlopen, zal er 10 seconden worden gewacht alvorens de volgende doorloop start. In die tijd kan men op de Stop-knop klikken. Rechts is ook een overzichtlijst te zien van de geblokkeerde loonruns. Men kan via het apart.net project voor dashboard bepaalde loonruns op blokkeren zetten. Deze zijn dan te zien in deze lijst. De geblokkeerde loonruns worden niet meegenomen in de doorloop van de batch. Release Notes Hi-Ant 13/33

14 1.13. Aanpassing PratoDashBoard Loonberekening Batchdashboard: mogelijkheid om loonruns te blokkeren / deblokkeren. Zichtbaar maken of de loonruns geblokkeerd of gedeblokkeerd zijn. De gebruiker kan door rechts te klikken op een kantoornummer om de loonrun van dat kantoor te blokkeren of te deblokkeren. Als het kantoor geblokkeerd is, dan zal het kantoornummer in witte letters op een zwarte achtergrond staan: Release Notes Hi-Ant 14/33

15 1.14. Ticket docs in verkeerde taal Binnen HiAnt is de functie voor het ophalen van de taal van een tewerkstellingsattest en een inlichtingsblad aangepast waardoor er bij afdruk van dit document niet meer wordt gecontroleerd op wnnr (voor kandidaten = 0) maar op het koppelid Ticket Taalinstellingen Parameter "Afdruk", "individuelerekening", "ControleTaal" standaard = UIT waarde 0 = UIT waarde 1 = AAN Het document Individuele rekeningen is in HiAnt aangepast zodat de taal van het document bepaald wordt via de getdocutaal (taalwetgeving) Ticket Activa aanvragen: lijst met adressen ter merging C63 (klantspecifieke aanpassing) Documenten op newsource: LeegC63Werkkaart_klant.doc LeegC63WerkkaartFR_klant.doc De documenten die hierboven vernoemd zijn, bevatten naast de C63 een voorblad waarop de adresgegevens van de RVA komen te staan met de tekst van de aanvraag. Bij het afdrukken van de intentieverklaring (knop inlichtingsblad op WN-fiche) zal HiAnt de controle uitvoeren of er voor de betreffende WN een C63 moet afgedrukt worden als de parameter "Afdruk", "Inlichtingsblad", "ControlePrintC63" de waarde 1 bevat. Release Notes Hi-Ant 15/33

16 De parameter "Afdruk", "C63", "MetRVAadres" met waarde 1 geeft vervolgens aan dat HiAnt het RVA adres dient op te halen. De adressen van de RVA zijn terug te vinden in de nieuwe tabel RVA_adres. Op basis van de postcode bij de adres van de WN zal HiAnt de tabel postcodes raadplegen waarin zich een nieuw veld RVA_code bevindt. Dit veld komt overeen met het adres van het toegekende RVA kantoor in de tabel RVA_adres dat aan die postcode werd gekoppeld. Op dat voorblad komen ook de kantoorgegevens te staan van het WG-kantoor. Standaard wordt telkens het gekoppelde kantoor afgedrukt. Voor een centrale afdruk kan men dit adres koppelen aan 1 kantoor met de parameter "Afdruk", "C63", "KantoorCentraleAfdruk". De waarde is dan gelijk aan het WGNR. Om deze uit te schakelen dient men de parameter de waarde 0 te geven. Mocht om één of andere reden het kantoor van deze parameter niet gevonden worden, dan zal HiAnt de standaard werking voortzetten. Beneden het voorbeeld van dat voorblad: Ticket geen namen op factuur Via de klantoptie TGW zal HiAnt aan de Factuur meegeven dat de namen van de WN NIET getoond zal worden. Achterliggend wordt wel de sortering behouden op WN indien deze sortering uiteraard aanwezig is. Let wel op dat deze functionaliteit in het Crystal Reports-document dient ingebouwd te worden indien men wenst van deze optie gebruik te maken. Release Notes Hi-Ant 16/33

17 1.18. Ticket vragensets intentieverklaring + C63 HiAnt Parameter "scherm", "FrmWnGeg1", "ControleInlichtingsblad" met waarde 4 Extra keuze "Document infosessie OK" komt tevoorschijn. HiAnt beschouwt het document als zijnde afgedrukt en zal de opvolgingen aanmaken. Parameter "Control", "printc63", "InfoSessie" met waarde 1 NOTA: parameter "controle", "printc63", "isverplicht" MOET 0 zijn voor deze optie! Extra keuze "Document infosessie OK" komt tevoorschijn. HiAnt beschouwt het document als zijnde afgedrukt en zal de opvolgingen aanmaken Ticket Uitbreiding keuzemogelijkheid Parameter "scherm", "FrmWnGeg1", "ControleInlichtingsblad" met waarde 4 Het keuzescherm wordt met deze parameter verder aangevuld met een extra keuze-item "Intensieverklaring ontvangen via - ". HiAnt beschouwt het document als zijnde verzonden via en zal hierbij ook een nieuwe opvolging aanmaken die dat aantoont. Dze nieuwe opvolging "Intensieverklaring via " dient men aan te maken en in te geven in de parameter "Codeboekcode", "OpvolgingsType", "inlichtingsbladviamail". Release Notes Hi-Ant 17/33

18 1.20. Ticket Aanpassingen prestatiestaat planningmodule Volgende parameters werden ingebouwd om enkele extra opties te voorzien bij het afdrukken van de prestatiestaat vanuit het planningscherm: Parameter: "PrestatieStaat", "Afdruk", "ToonContactMedewerker" Indien waarde = 1 (standaard = 0) zal HiAnt op de prestatiestaat de naam van de medewerker tonen i.p.v. de contactpersoon van de dienstverlener. Parameter: "PrestatieStaat", "Afdruk", "ToonUrenPerKlant Indien waarde = 1 (standaard = 0) zal HiAnt de gepresteerde uren tonen per klant i.p.v. per dag. Parameter: "PrestatieStaat", "Afdruk", "ToonRijWeek Indien waarde = 1 (standaard = 0) zal HiAnt een extra rij tonen op de prestatiestaat per week met daarin uiteraard de vermelding van de week Ticket klantencontracten printen Parameter "Afdruk", "optie", "KlantContactSplitsWeek" (standaard 0 = UIT) Indien je bovenstaande parameter de waarde 1 geeft, dan zullen de klantcontracten bij het afdrukken gesplitst worden per week Zichtbare klanten in Beheer Slogan-scherm In het scherm Beheer Slogan is de mogelijkheid toegevoegd om incl. steunkantoren aan te vinken. Hiermee kan je ervoor zorgen dat de klantenlijst die gevuld wordt al dan niet rekening houdt met steunkantoren i.p.v. enkel het actieve kantoor Ticket Paritaire comités onzichtbaar zetten Door op de codetabel bij cd_srt 203 een einddatum in te vullen bij een Paritair Comité, wordt ervoor gezorgd dat deze niet meer zichtbaar is in de selectiebox op de klantenfiche. Deze vraag kwam naar aanleiding van het niet meer gebruiken van PC 111, aangezien er nu steeds het subcomité gebruikt moet worden. Release Notes Hi-Ant 18/33

19 1.24. Ticket Chequelevernota in grid bij ingave cheques Zou het mogelijk zijn om naast de kolom "Controle" het afleveringsnummer te voorzien waarop de DC werden geboekt? Het is nu niet mogelijk om na te gaan op welke afleveringsnota, welke dienstencheques geboekt werden. Vanaf nu wordt de kolom LevernotaNr getoond in het scherm voor chequesingave BTW-plichtigheid instellen bij nieuwe klanten Standaard werd het BTW-veld altijd op Ja ingesteld vanuit de code. Dit kan nu gestuurd worden via parameter scherm", "frmklgeg1", "standaardbtwplichtjn". Deze kan de waardes J of N hebben. Standaard blijft er uiteraard J ingesteld staan Ticket Aanpassen coëfficiënt firmawagens Tot nu stond de VAA op jaarbasis = [5,5% + (CO2-115) x 0,1%] x (cataloguswaarde x ouderdomscorrectie*) x 6/7. Het getal 115 stond echter vast in de code. Vanaf 1 april moet dit 116 worden. Om dit in de toekomst te vergemakkelijken kan je deze waarde nu in parameters opnemen. De parameter wordt als volgt opgesteld: Param1 = co2coef Param2 = <brandstoftype> dit is ofwel benzinelpg, ofwel diesel Param3 = <datum van geldigheid> de datum vanaf wanneer deze waarde gebruikt moet worden, in te geven in het formaat YYYYMMDD. Bijvoorbeeld: Waarde = te gebruiken bijdrage. Release Notes Hi-Ant 19/33

20 Standaardwaardes: benzinelpg = 115 diesel = 95 Electrisch blijft vast op 0 staan in de code. In Mcommonfunctions zit een nieuwe functie die voor HiAnt en Sonet de berekening kan doen: ' ' Procedure : BepaalCO2Bijdrage ' Author : ' Date : 19/04/2013 ' Purpose : Gaat CO2 bijdrage voor pratocompanycar opzoeken in de parameters ' ' Public Function BepaalCO2Bijdrage(fueltype As String, fromdate As Date) As Double Ticket Aanpassing lijst: Facturatieoverzicht Sociaal Abonnement Jullie hebben voor ons een lijst ontwikkeld voor de berekening van de facturen voor het sociaal abonnement in ons dienstenchequeskantoor.kunnen jullie aan de output van de lijst in Excel het klantnummer toevoegen? Tot nu toe krijgen we enkel de klantnaam. Aan deze lijst (mnudc(2)) werd dus het klantnummer toegevoegd als 1 ste kolom. Release Notes Hi-Ant 20/33

21 1.28. Ticket Federgonlijsten Voor het aanmaken van sommige Federgonlijsten, wordt er gewerkt met een referentiedatum. Voor de Driemaandelijkse statistiek dienstencheques, wordt hier de einddatum van het kwartaal genomen. Het probleem is nu dat als deze datum op een zaterdag of zondag valt, de lijst niet representatief is. HiAnt gaat nu kijken of deze einddatum in een weekend valt. Indien dit het geval is, krijgt de klant de mogelijkheid om deze datum aan te passen naar bv. de vrijdag voordien Kolom resterend aantal dagen jobstudent in controlelijst Aan de lijst onder het menu Lijsten - Controlelijsten - Studenten - Overzicht gewerkte dagen is een extra kolom toegevoegd achteraan. Deze toont het aantal resterende dagen voor deze persoon Bestellingsnaam en -type vergrendelen voor bestaande bestellingen Door parameter "scherm", "frmbestelgeg", "LockNameAndType" aan te maken met waarde 1 kan je er voor zorgen dat de naam en het type van een bestaande bestelling niet meer kunnen worden gewijzigd. Release Notes Hi-Ant 21/33

22 1.31. Sloganbeheer - Type 4 ook zichtbaar De hele opzet van 5 & 6 is dat ze vasthangen aan een klant (of ook een werknemer). Slogantype 4 kan echter ook algemeen los van de klant gebruikt worden. Type 4 gebruiken om aan een klant te koppelen, is in principe geen probleem. De programmatie is aangepast zodat Type 4 inderdaad zichtbaar is, maar dit zal ALTIJD gekoppeld worden aan een klant Ticket Controle op geldig roosterid bij overhevelen Bij het overhevelen van een contract wordt gecontroleerd of er een geldig roosterid gekoppeld is. Dit is op vraag van DC klanten. Indien de betreffende roosterid ontbreekt (leeg is), dan meldt de module dat het contract van wn X met wnnr 1234 van week 19 niet kan worden overgeheveld naar week Y vermits er geen rooster geselecteerd is in het contract. De controle kan geactiveerd worden door parameter "controle", "overhevelen", "geldigroosterid" aan te maken met waarde 1. Standaard staat de controle uit Ticket Controle medisch onderzoek in WPF bij opslaan contract Indien er in de WPF aangevinkt wordt dat er een medisch onderzoek verplicht is OF een gezondheidsbeoordeling uit te voeren voorafgaand aan de tewerkstelling, dan willen wij graag dat er een waarschuwing wordt gegeven hiervan indien er op de bewaarknop wordt geklikt van een eerste contract tussen de betreffende klant en een uitzendkracht. Indien je parameter "contract", "controleerwpf", "medisch" aanmaakt met waarde 1, dan gaat HiAnt bij het opslaan van een eerste contract tussen WN en KL controleren of er in de werkpostfiche - die gekoppeld is aan de tarificatie - ofwel een verplicht gezondheidstoezicht gekoppeld is, ofwel het vinkje medisch onderzoek is aangevinkt. Indien een van deze, of beide, het geval is, dan zal de gebruiker een waarschuwende melding krijgen. Het contract wordt steeds verder opgeslaan, deze controle is NIET blokkerend. De meldingen zijn standaard: gezondheidstoezicht verplicht en medische controle verplicht. Deze kunnen vertaald worden via vertaalcode prest_wpf_gezondheidstoezicht en prest_wpf_medischonderzoek aan te maken in de vertaaluzb tabel indien gewenst Ticket Attesten aanduiden als read-only In HiAnt 6.48 werd onderstaande voorzien: In een nieuwe parameter 'controle', 'attesttypes', 'readonly' kan je attesttype-id s opsommen (kommagescheiden) die niet gewijzigd mogen worden. Deze parameter is nooit geldig voor programmeurs. Om voor andere gebruikersgroepen (bv. CO s) uitzondering te maken dien je dus aparte parameters aan te maken (keywaarde). Release Notes Hi-Ant 22/33

23 Wanneer een gebruiker een alleen-lezen attest opent, worden alle velden geblokkeerd en wordt er een boodschap getoond. Deze functionaliteit werd uitgebreid om te kunnen specifiëren op attestdetailtype. De parameterwaarde dient als volgt ingevuld te worden: <attesttype>:<attestdetailtype>, <attesttype>:<attestdetailtype>,, <attesttype>, Bv. je wil attesttype 24 met detailtype 2 read-only maken, alsook attesttype 32. De parameterwaarde is dan 24:2, Ticket Automatische afdruk C63 bij verlaten van WNfiche Het is nu mogelijk om bij het sluiten van een WN-fiche automatisch het document C63 naar de printer te sturen. Dit gebeurt bij mensen tussen 18 en 26 voor wie de afdruk nog niet gebeurd is. Om dit te bepalen wordt er gekeken of er opvolging van het type C63 bestaat. Het bestaande opvolgingstypeid dat gebruikt wordt bij o.a. documenten UZB dient gespecifieerd te worden in parameter "Codeboekcode", "opvolgingstypeid", "C63". Verder moet je een nieuwe parameter "Codeboekcode", "opvolgingstypeid", "C63AutoAfdruk" aanmaken met daarin het opvolgingstypeid van een opvolging die je zelf kan aanmaken, bv. C63 Auto Print. Op deze 2 opvolgingen wordt gecontroleerd om te bepalen of het document gedrukt moet worden of niet. Indien je geen nieuwe opvolging wilt maken hiervoor, moet je toch deze parameter aanmaken, maar kan je bv. dezelfde waarde als "Codeboekcode", "opvolgingstypeid", "C63" gebruiken. Je kan deze functionaliteit activeren door parameter "Controle", "Afdruk", "AutoC63BijVerlatenWN" aan te maken met waarde: 1. Het document wordt op de achtergrond aangemaakt en rechtstreeks naar de standaardprinter gestuurd, zonder melding of input van de gebruiker. 2. Het document wordt geopend in Word, maar niet geprint. Er wordt automatisch een opvolging aangemaakt. De omschrijving hiervan kan je eventueel bepalen door een vertaling aan te maken met code OmschrijvingOpvolgingC63AutoAfdruk. Standaard wordt de tekst "Document automatisch afgedrukt bij afsluiten fiche" gebruikt Ticket Opvolging 1e contract - aanpasbare omschrijving Tot nu toe kon je in de parameter "INITIALISATIE", "NIEUWCONTRACT", "Tekst", "" de te gebruiken omschrijving (of vertaal-code) definiëren die in de aangemaakte opvolging kwam te staan. Dit was dus echter steeds een vaste tekst. Het is nu ook mogelijk om hier een veldnaam te gebruiken i.p.v. een tekst, om zo bv. de waarde uit het veld opmerking uit het contract als omschrijving te gebruiken in de opvolging. De waarde van de parameter is dan dtbgeg(58). Dit is analoog aan het onderwerp van de opvolging, wat je kon definiëren in parameter "INITIALISATIE", "NIEUWCONTRACT", "OpvolgingMetOnderwerpUitVeldNaam" Ticket Lookupbox Werknemers in opvolgingsdetail onduidelijke bij identieke namen Als men een opvolging ingeeft en men wil een uzk kiezen, maar hij bestaat meerdere keren, dan kunnen de uzc niet weten welke ze moeten kiezen want het koppelid zegt hun niets aangezien het niet zichtbaar is voor hun. Kan deze keuzelijst aangepast worden zodat in de toekomst het wnnr getoond wordt want dit hebben de uzc ook voorhanden. Release Notes Hi-Ant 23/33

24 De wnnr werd toegevoegd in het lijstscherm van WN s: Uitbreiding controle sekties bij opstart HiAnt Bij opstart van HiAnt wordt er gecontroleerd of het veld tabrsz van de sektie tabel één van volgende waarde bevat: 10,17,60,97,224,226,244,254,597,497. Vanaf nu kunnen deze waarden uitgebreid worden in de parameter "initialisatie", "MogelijkeSekties", "*". Standaardwaarde van de parameter is 10,17,60,97,224,226,244,254,597, Ticket : companycar Als een nieuwe fiche aangemaakt wordt, dan staat het vinkje t.l.v klant in het grijs. Dit moet standaard uitgevinkt staan. De code is aangepast zodat dit default niet aangevinkt is. Release Notes Hi-Ant 24/33

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/03/21

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/03/21 Release Notes Afdrukdatum: 2013/03/21 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/10/06

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/10/06 Release Notes Afdrukdatum: 2008/10/06 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/11/13

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/11/13 Release Notes Afdrukdatum: 2008/11/13 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/03/19

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/03/19 Release Notes Afdrukdatum: 2009/03/19 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/17

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/17 Release Notes Afdrukdatum: 2012/09/17 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/05/14

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/05/14 Release Notes Afdrukdatum: 2012/05/14 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/06/17

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/06/17 Release Notes Afdrukdatum: 2011/06/17 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25 Release Notes Afdrukdatum: 2010/05/25 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/05/01

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/05/01 Release Notes Afdrukdatum: 2011/05/01 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/10/19

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/10/19 Release Notes Afdrukdatum: 2012/10/19 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/29

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/29 Release Notes Afdrukdatum: 2009/01/29 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/01/22

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/01/22 Release Notes Afdrukdatum: 2013/01/22 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25 Release Notes Afdrukdatum: 2010/05/25 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/05/27

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/05/27 Release Notes Afdrukdatum: 2009/05/27 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/09/18

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/09/18 Release Notes Afdrukdatum: 2008/09/18 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/08

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/08 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/08 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25 Release Notes Afdrukdatum: 2010/05/25 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/07/15

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/07/15 Release Notes Afdrukdatum: 2011/07/15 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/12/20

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/12/20 Release Notes Afdrukdatum: 2011/12/20 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. 24 oktober 2013

Release Notes. 24 oktober 2013 Release Notes 24 oktober 2013 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in HiAnt aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker, maar

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/15

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/15 Release Notes Afdrukdatum: 2009/01/15 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/05/01

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/05/01 Release Notes Afdrukdatum: 2011/05/01 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/03/03 Release Notes Afdrukdatum: 2011/03/03 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/02/15

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/02/15 Release Notes Afdrukdatum: 2012/02/15 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/03/19

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/03/19 Release Notes Afdrukdatum: 2010/03/19 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.23

Release Notes v 1.1 0.23 1/10 Release Notes v 1.1 0.23 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes v 2.0 14

Release Notes v 2.0 14 1/7 Release Notes v 2.0 14 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 2.0 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/04

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/04 Release Notes Afdrukdatum: 2012/09/04 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/04/05

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/04/05 Release Notes Afdrukdatum: 2013/04/05 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/07/15

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/07/15 Release Notes Afdrukdatum: 2009/07/15 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/03/21

Release Notes. Afdrukdatum: 2013/03/21 Release Notes Afdrukdatum: 2013/03/21 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.19

Release Notes v 1.1 0.19 1/7 Release Notes v 1.1 0.19 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

HiAnt. Kantoorfunctionaliteit. Prestaties (maandingave) Prato Services nv info@prato.be www.prato.be

HiAnt. Kantoorfunctionaliteit. Prestaties (maandingave) Prato Services nv info@prato.be www.prato.be HiAnt Kantoorfunctionaliteit Prestaties (maandingave) Prato Services nv info@prato.be www.prato.be 1 INHOUD 1 Inhoud...2 2 Prestatie-Ingave...3 1.1. Menu...3 1.1.1. Gegevens...3 1.1.1.1. Werknemer, Klant,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/06/01

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/06/01 Release Notes Afdrukdatum: 2011/06/01 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.22

Release Notes v 1.1 0.22 1/17 Release Notes v 1.1 0.22 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes v 2.0 3

Release Notes v 2.0 3 1/7 Release Notes v 2.0 3 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 2.0 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/05

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/01/05 Release Notes Afdrukdatum: 2009/01/05 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Handleiding HiAnt. Jobstudenten. Making HR Processes Flow

Handleiding HiAnt. Jobstudenten. Making HR Processes Flow Handleiding HiAnt Jobstudenten Making HR Processes Flow Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3 Jobstudenten in HiAnt 3.1 GEKOZEN SEKTIES 3.2 NIEUW ATTEST JOBSTUDENT 3.3 OVERLAPPING VAN ATTEST JOBSTUDENT

Nadere informatie

Release Notes v 2.0 25

Release Notes v 2.0 25 1/5 Release Notes v 2.0 25 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in CheQpoint 2.0 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/07/16

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/07/16 Release Notes Afdrukdatum: 2010/07/16 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/04

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/04 Release Notes Afdrukdatum: 2012/09/04 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 30. Efficiency through innovation

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 30. Efficiency through innovation Release Notes CheQpoint 2.0 Versie 30 Efficiency through innovation 1 (PIBU) #CON: Importeren van contracten 1.1 Doelstelling Het doel van deze tool is om de vorige contracten, uit een ander softwarepakket,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/12/16

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/12/16 Release Notes Afdrukdatum: 2010/12/16 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.21

Release Notes v 1.1 0.21 1/12 Release Notes v 1.1 0.21 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/07/11

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/07/11 Release Notes Afdrukdatum: 2012/07/11 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/09/08

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/09/08 Release Notes Afdrukdatum: 2011/09/08 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

HiAnt. Module. sms. Prato Services nv info@prato.be www.prato.be

HiAnt. Module. sms. Prato Services nv info@prato.be www.prato.be HiAnt Module sms Prato Services nv info@prato.be www.prato.be Aanmaakdatum: 20-12-2013 1 INHOUD 1 Inhoud... 2 2 Algemeen... 3 3 Detail... 4 3.1.1. Standaard berichten Handmatige berichten... 4 3.1.2.

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/12/02

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/12/02 Release Notes Afdrukdatum: 2008/12/02 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk DKO Beheerders 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 DKO Beheerders 2 1.1 Taken na update WISA-programma...................... 2 1.1.1 Aanmelden als administrator...................... 2 1.1.2 Nieuwe

Nadere informatie

Car-Pass versie 7_1_0

Car-Pass versie 7_1_0 Car-Pass versie 7_1_0 1 ALGEMEEN Iedereen in de garagesector is wettelijk verplicht om de kilometerstanden van elke auto of lichte bestelwagen waarop hij/zij een interventie doet door te geven aan Car-Pass.

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/09/18

Release Notes. Afdrukdatum: 2008/09/18 Release Notes Afdrukdatum: 2008/09/18 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Handleiding CVOSoft Stages: algemene kenmerken 1/11. Verwerking stages

Handleiding CVOSoft Stages: algemene kenmerken 1/11. Verwerking stages Handleiding CVOSoft Stages: algemene kenmerken 1/11 Verwerking stages 1 Stages: algemene kenmerken 1.1 Principe Vanaf schooljaar 2010-2011 moeten ook stagegegevens gezonden worden. Daarom werd CVOSoft

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

HiAnt. Hoofdkantoorfunctionaliteit. Batch Mail. Prato Services nv info@prato.be www.prato.be

HiAnt. Hoofdkantoorfunctionaliteit. Batch Mail. Prato Services nv info@prato.be www.prato.be HiAnt Hoofdkantoorfunctionaliteit Batch Mail Prato Services nv info@prato.be www.prato.be 1 INHOUD 1 Inhoud...2 2 Voorwoord...3 3 Algemeen...4 4 Batchmail overzichtsscherm...4 5 Aanmaak nieuwe mailing...8

Nadere informatie

Handleiding HiAnt. Ecocheques. Efficiency through innovation

Handleiding HiAnt. Ecocheques. Efficiency through innovation Handleiding HiAnt Ecocheques Efficiency through innovation [naam module] 21.02.2014 2 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Wat zijn ecocheques? 3 Ecocheques bestellen 3.1 Aanmaak van een nieuwe bestelling 3.2 Ecocheques

Nadere informatie

Handleiding PratoFlex. Change Controls. Making HR Processes Flow

Handleiding PratoFlex. Change Controls. Making HR Processes Flow Handleiding PratoFlex Change Controls Making HR Processes Flow Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3 Locatie menu 4 Werking 4.1 Type component 4.2 Specificatie component 4.3 Eigenschap

Nadere informatie

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN?

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? INLEIDING De Intrastat aangifte is de verplichte aangifte van bewegingen van goederen (verkopen en aankopen) die afkomstig zijn uit of bestemd zijn voor andere lidstaten

Nadere informatie

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk E-mailen via WISA 29 juli 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 E-mailen via WISA 2 1.1 Instellingen.................................... 3 1.1.1 Mails sturen via............................. 3 1.1.1.1 Standaard

Nadere informatie

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 61. Efficiency through innovation

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 61. Efficiency through innovation Release Notes CheQpoint 2.0 Versie 61 Efficiency through innovation 1 (KEAN) Verbeterde kantoorselectie indien kantoren gekoppeld aan niet-bestaande groep Wanneer een kantoor gekoppeld was aan een niet-bestaande

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

Deel V. Cursusbeheer. Handleiding CVOSoft en CVOSoft.NET. Handleiding CVOSoft Deel V Cursussen 1/11

Deel V. Cursusbeheer. Handleiding CVOSoft en CVOSoft.NET. Handleiding CVOSoft Deel V Cursussen 1/11 Handleiding CVOSoft Deel V Cursussen 1/11 Handleiding CVOSoft en CVOSoft.NET Deel V Cursusbeheer Handleiding CVOSoft Deel V Cursussen 2/11 1 Cursussen 1.1 Inleiding Beheer van cursussen omvat 4 onderdelen:

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

CRM - Salesplanner - NL

CRM - Salesplanner - NL Handleiding PratoFlex CRM - Salesplanner - NL Efficiency through innovation Inhoudsopgave Voorwoord Salesplanner In de klantenfiche Bezoekplanning Filters Legende Automatisch gegeneerde bezoekplanningen

Nadere informatie

10. BEHEER MODULAIR KWARTAAL

10. BEHEER MODULAIR KWARTAAL 10. BEHEER MODULAIR KWARTAAL In het verleden werden de benuttingscijfers van elke voorziening via Excel formulieren doorgegeven aan Jongerenwelzijn. Deze communicatie is nu ingebouwd in Binc. Op basis

Nadere informatie

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 32. Efficiency through innovation

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 32. Efficiency through innovation Release Notes CheQpoint 2.0 Versie 32 Efficiency through innovation 1 (IGSE) #PTC #WER: geavanceerd zoeken op tel/fax/gsm-nummers Probleemstelling: Zoekfunctie op tel/fax/gsm-nummers: 1. Niet-numerieke

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

1. AFSPRAKEN MBT ARCHIVEREN EN AFSLUITEN

1. AFSPRAKEN MBT ARCHIVEREN EN AFSLUITEN Sector afspraken Afsluiten en archiveren in Regas Bron : Werkgroep Beheer We-dossier (18/6/2015) 1. AFSPRAKEN MBT ARCHIVEREN EN AFSLUITEN In Regas kan men een casus afsluiten door de einddatum op de tab

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken Eindejaarsdocument 1 Inhoudsopgave 1 INVENTARIS...1 1.1 Inventaris afdrukken...1 1.2 Inventaris exporteren (= Inventaris opslaan om later af te drukken)...3 1.3 Inventaris importeren...3 2 EINDEJAARSKORTING...5

Nadere informatie

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding DAVE A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY Migratie Cockpit Inleiding De module Migratie zorgt ervoor dat u op een vlotte manier kan overstappen van Cockpit Boekhouding naar Dave Accounting. Dit betekent dat

Nadere informatie

Milieuvergunningen in FMIS

Milieuvergunningen in FMIS Milieuvergunningen in FMIS 1. Algemeen Elk schooldomein dient verplicht over één of meerdere milieuvergunningen te beschikken. Deze vergunningen zijn gekoppeld aan een domein zelf of aan bepaalde installaties;

Nadere informatie

Gebruikerstoelichting Kleos 3.8.6

Gebruikerstoelichting Kleos 3.8.6 Gebruikerstoelichting Kleos 3.8.6 INHOUDSTAFEL 1 Fiche 281.50 algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2 Het scherm Export Fiches 281.50 -------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/12/16

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/12/16 Release Notes Afdrukdatum: 2010/12/16 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Prestaties (weekingave)

Prestaties (weekingave) Handleiding HiAnt Prestaties (weekingave) Efficiency through innovation Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 Overzicht 4 3 Overzicht prestaties 6 3.1 Menu 6 3.1.1 Gegevens 6 3.1.2 Acties 6 4 Prestatie-Ingave

Nadere informatie

Exporteren naar Word. 9 maart WISA helpdesk

Exporteren naar Word. 9 maart WISA helpdesk Exporteren naar Word 9 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Exporteren naar Word 2 1.1 Seriebrief..................................... 3 1.1.1 Aanmaak startdocument......................... 3 1.1.2

Nadere informatie

Aanpassingen flexigar Versie V 7 2 4

Aanpassingen flexigar Versie V 7 2 4 Aanpassingen flexigar Versie V 7 2 4 Algemeen Afdrukken dagboek voor een gans jaar Regelmatig kwam de vraag of het mogelijk is om alle dagboeken van een gans jaar in één keer te printen in plaats van maand

Nadere informatie

Release Notes. 22 juni 2010

Release Notes. 22 juni 2010 Release Notes 22 juni 2010 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker, maar

Nadere informatie

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 78. Efficiency through innovation

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 78. Efficiency through innovation Release Notes CheQpoint 2.0 Versie 78 Efficiency through innovation 1 Gevalideerd door nu ook voor papieren cheques Vanaf nu wordt er ook voor papieren cheques bijgehouden welke gebruiker deze gevalideerd

Nadere informatie

Tip EPC RESIDENTIEEL WEBAPPLICATIE 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL 2 AANMAKEN NIEUWE WOONEENHEID 3 BEWERKEN WOONEENHEID. Snelle startkaarten

Tip EPC RESIDENTIEEL WEBAPPLICATIE 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL 2 AANMAKEN NIEUWE WOONEENHEID 3 BEWERKEN WOONEENHEID. Snelle startkaarten 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL Na het aanmelden op de Energieprestatiedatabank met uw eid of token, komt u op het menu EPC Residentieel. Het menu EPC Residentieel bevat drie mogelijkheden. Met de optie

Nadere informatie

Briljant Prospectenbeheer

Briljant Prospectenbeheer Briljant Prospectenbeheer Inhoud 1. Prospecten 1 Prospecten aanmaken 1 De stamgegevens 2 Het tabblad Algemeen 3 Het tabblad Contactpersonen 4 Het tabblad Interesses 5 Het tabblad Memo 6 Het tabblad Offertes

Nadere informatie

HANDLEIDING IBAMAFLEX

HANDLEIDING IBAMAFLEX HANDLEIDING IBAMAFLEX Voor docenten Deel 1: registratie examenresultaten Deel 2: naamlijsten en fotolijsten van studenten Deel 3: gegevens en afwezigheden van studenten opzoeken 08/01/2014 Inhoud 1. Elektronisch

Nadere informatie

Periodieke facturen Deze functie is beschikbaar in de volledige versie van RADAR. RADAR Lite heeft deze functie niet.

Periodieke facturen Deze functie is beschikbaar in de volledige versie van RADAR. RADAR Lite heeft deze functie niet. Periodieke facturen Deze functie is beschikbaar in de volledige versie van RADAR. RADAR Lite heeft deze functie niet. Periodieke facturen klaarzetten(het sjabloon voor de termijnfactuur maken) Een periodieke

Nadere informatie

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402 Handleiding Visual Planning Visual Planning Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Introductie. 5 1.1. Hartelijk Welkom. 5 1.2. Configuratie van Planning. 6 2. Planning. 7 2.1. Planbord inrichten.

Nadere informatie

Technische handleiding database ontslagmanagement

Technische handleiding database ontslagmanagement Technische handleiding database ontslagmanagement 1. Het databasevenster De database opent u door te dubbelklikken 1 op het Access-icoon Ontslagmanagement.lnk Mogelijk krijgt u eerst één of meerdere vensters

Nadere informatie

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Inhoudsopgave 1. Afdrukinstellingen per klant 2. Reisroute 3. Hernoemen van velden 4. Zoeken middels geavanceerde selectie 5. Sales Forecast

Nadere informatie

INDEX. Opmerkingen ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12

INDEX. Opmerkingen ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 INDEX Wat heeft deze versie te bieden? --------------------------------------------------------------------------- 2 Activeren van backorders klanten --------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Release Notes 2007/09/25

Release Notes 2007/09/25 Release Notes 2007/09/25 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker, maar wel

Nadere informatie

Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014

Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014 Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014 Louizapoortgalerij 203 bus 3, 1050 Brussel Tel.: 02/548.03.00 Fax: 02/548.03.03 E-mail: info@tennisvlaanderen.be E-mail clubs: elit@tennisvlaanderen.be

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28

Release Notes. Afdrukdatum: 2009/09/28 Release Notes Afdrukdatum: 2009/09/28 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie