Wij bedienen werkgevers klantgericht, waardoor wij meer werkzoekenden aan een baan helpen. IMPLEMENTATIEPLAN. 28 januari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wij bedienen werkgevers klantgericht, waardoor wij meer werkzoekenden aan een baan helpen. IMPLEMENTATIEPLAN. 28 januari 2015"

Transcriptie

1 Wij bedienen werkgevers klantgericht, waardoor wij meer werkzoekenden aan een baan helpen. IMPLEMENTATIEPLAN 28 januari Dit implementatieplan geeft richting aan de projectperiode waarin het Werkgevers Servicepunt West- Brabant van de tekentafel naar uitvoering verhuist.

2 Inhoud 1. Inleiding Proces van besluitvorming Besluitvorming rpa Implementatie Randvoorwaarden Eén aanspreekpunt, telefoonnummer en website Toegang tot WBS CRM systeem en training Deskundigheidsbevordering, kennis van elkaars werkwijze en producten Menukaart Marktbewerkingplan Communicatie; flyers, visitekaartjes etc Vertrouwen Ambities CRM systeem Baanafspraken Regionaal Convenant Multi Disciplinaire Teams Overlegstructuren Bouwploeg Stuurders MDT s Samenwerking met Werkcentrum Bergen op Zoom Organogram Tijdspad Tot slot

3 1. Inleiding Proces van besluitvorming In 2013 heeft er een verkenning plaats gevonden over hoe de partners in de regio West- Brabant zouden kunnen samenwerken in een gezamenlijke werkgeversdienstverlening. Eind 2013 heeft het rpa een keuze gemaakt voor scenario 2 waarin er een regionale Werkgevers Servicepunt West Brabant wordt uitgewerkt aan de hand van subregio s (Werklink gemeenten, hart van West- Brabant, ISD Brabantse wal en Breda). In 2014 is hard gewerkt om scenario 2 verder uit te werken in 5 werkgroepen: visie/ missie, een aanspreekpunt, een crm systeem, marktbewerkingplan en een menukaart waardoor het raamwerk Werkgevers Servicepunt West- Brabant is ontstaan. Eind november 2014 heeft het rpa de in het plan regionaal gecoördineerde werkgeversdienstverlening voorgestelde werkwijze goedgekeurd. Nu is het tijd om de in dit plan omschreven werkwijze te operationaliseren. Hoe dit wordt vorm gegeven staat te lezen in dit plan. In het rpa is afgesproken om aan te merken als projectperiode waarin de gecoördineerde werkgeverdienstverlening zich zal moeten zetten en bewijzen. Als speerpunten voor zijn de volgende opgaven meegegeven: één CRM systeem, één telefoonnummer, een website en Baanafspraken voor de regio West- Brabant( 715 over -2016). 2. Besluitvorming rpa Het rpa heeft aangemerkt als projectperiode. In de jaar ligt de nadruk op het vormen van één aanspreekpunt, het vormen en vullen van een crm systeem en het realiseren van voldoende baanopeningen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ( zoals afgesproken in het sociaal akkoord voor West-Brabant 715 in -2016). Na de projectperiode van zullen nieuwe resultaatafspraken gemaakt worden. Dit betekent dat de Werkgevers Servicepunt West- Brabant zich in een groeimodel zal ontwikkelen. Waarbij eerst de randvoorwaarden en de baanopeningen zullen worden gerealiseerd. Partners kunnen na de projectperiode / evaluatie afspraken maken over een verder gaande samenwerking rondom de taakstellingen van de moederorganisaties ( SW, Gemeenten, UWV). 3. Implementatie Om tot een adequate implementatie te komen is het van belang de juiste randvoorwaarden te creëren zodat de uitvoeringsorganisatie wordt gefaciliteerd. Het is daarom van belang de ambities te onderscheiden van de randvoorwaarden. De randvoorwaarden zijn de eenduidige werkgeversdienstverlening ( crm systeem, 1 aanspreekpunt e.d) Deze worden verder besproken in hoofdstuk 4. De ambities voor zijn toegespitst op het realiseren van baanafspraken. Dit wordt verder toegelicht in hoofdstuk 5. De randvoorwaarden blijven grotendeels hetzelfde, de ambities veranderen per jaar De uitvoering gebeurt in vier Multi Disciplinaire Teams (MDT) en bestaan uit medewerkers van UWV, Gemeenten en SW bedrijven van elke subregio. Deze samenwerking is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle implementatie. Men moet kennis hebben van elkaars expertises en werkwijzen zodat men als huisarts kan fungeren bij een werkgever. Een huisarts die indien nodig kan doorverwijzen naar de specialist ( leren en werken, wajong, sw, wbb etc). 3

4 4. Randvoorwaarden In het eerste half jaar werken we aan het realiseren van de randvoorwaarden. We creëren: 4.1. Eén aanspreekpunt, telefoonnummer en website Telefoon: De gemeente Oosterhout faciliteert het telefoonnummer van het werkgeversservicepunt West- Brabant. Wie gaat de telefoon beantwoorden, wat wordt het nummer, hoe verloopt te doorverwijzing etc. zodat er een werk kan worden opgesteld. Website: De projectleider zal contact opnemen met de bouwer van de website om gezamenlijk het script door te nemen. Deze zal eind eerste kwartaal gereed zijn. Afspraak Telefoonnummer faciliteren Gemeente Oosterhout / Adri Gabriëls Faciliteren telefoonnummer Opstellen werk voor MDT s Opstellen belscript Opstellen lijst met meest gestelde vragen Opnemen telefoonnummer in communicatieuitingen van der Laan Gemeente Oosterhout Voor Doorlopend, evaluatie eind Februari / Maart Half maart n.t.b. Februari / Maart Half maart n.t.b. Maart Eind maart Maart Website bouwen Januari januari Feb-maart Website en telefoon in gebruik April 4.2 Toegang tot WBS De toegang tot WBS ( UWV) is een voorwaarde om toegang te verkrijgen tot het CRM systeem. Daarom is het van belang dat de MDT s zijn aangesloten op het WBS systeem. WerkLink is al aangesloten op WBS, per 01 januari zal hart van West- Brabant aangesloten worden op WBS. MDT Breda heeft gedeeltelijk toegang tot WBS, dit zal uitgebreid moeten worden. ISD Brabantse wal heeft nog geen toegang tot WBS. Inventarisatie van wie nu toegang heeft tot WBS bij MDT s op werknemersniveau januari 4

5 Toegang WBS bespreken met UWV Ontsluiten toegang WBS Stuurdersoverleg Wim Erkelens Januari / februari n.t.b. 4.3 CRM systeem en training Begin januari zal er kennis worden gemaakt met het nieuwe CRM systeem zodat er input kan worden geleverd op de wensen van de regio West- Brabant. In de derde week van januari zal het CRM systeem voor West- Brabant beschikbaar zijn. Daarna start de training van de medewerkers. Deze training kan door de medewerkers op individuele wijze worden gevolgd middels e-training. Vragen n.a.v. de training en het volgen van dit kan verlopen via de MDT s. Kennismaken en input lever CRM systeem Toegang tot CRM systeem Regelen van de training Medewerkers /planning Training medewerkers Coördinatie en volgen trainingen ind. medewerkers Helpdesk inregelen CRM systeem januari werkgroep plus stuurders MDT s en projectleider UWV/ Eric van de 3 e week januari januari Speck / Wim 1 e kwartaal 1 e kwartaal 01 april Medewerkers zelf 1 e kwartaal 1 e kwartaal 01 april Stuurders MDT s Wim Erkelens 3 e week januari 3 e week januari 1 e kwartaal 01 april 1 e kwartaal 01 april 4.4 Deskundigheidsbevordering, kennis van elkaars werkwijze en producten Om als huisarts te kunnen functioneren is het van belang dat je het speelveld van specialisten kent. Wie is waar goed in en beschikt over welke producten. Bovendien is het van belang dat je als huisarts de specialist kunt vertrouwen: wordt de klant werkgever daadwerkelijk goed geholpen als ik hem doorverwijs. Dit van vertrouwen en kennisdeling ligt primair bij de MDT s. Zij zullen dit faciliteren. Om de MDT s te ondersteunen is het van belang deskundigheidsbevorderende activiteiten op te nemen in het implementatieplan. Welke deskundigheid moet worden bevorderd is mede afhankelijk van de input vanuit de MDT s. Voor nu zijn er echter twee zaken die met elkaar gedeeld kunnen worden: werksen van deelnemende organisaties en producten van 5

6 deelnemende organisaties. Omdat deze kennis al meteen noodzakelijk is, dient deze in het eerste kwartaal van beschikbaar te zijn. Inventariseren van Stuurdersoverleg deskundigheidsdagen Samenstellen projectgroep Stuurdersoverleg deskundigheidsbevordering Organiseren van deskundigheidsdag werksen Projectgroep Organiseren van deskundigheidsdag producten Ophalen van actuele thema s voor deskundigheidsdagen Organiseren van nog twee deskundigheidsdagen projectgroep MDT s Tweede kwartaal projectgroep n.t.b. n.t.b. 4.5 Menukaart De werkgroep één menukaart heeft zich in eerste instantie gericht op het harmoniseren van de dienstverlening van gemeenten. Zij heeft daarbij gezorgd dat elke gemeente dezelfde terminologie gebruikt dat alle gemeenten de incidentele loonkostensubsidie gebruiken ( elke gemeente heeft daarbij een eigen plafond). Deze incidentele loonkostensubsidie heeft nog geen naam ( vroeger baanbonus). Er bestaat nog geen mogelijkheid om deze subsidie regionaal aan te vragen. De aanvraag voor deze loonkostensubsidie dient te gebeuren door de medewerkers van de desbetreffende gemeente. In het eerste kwartaal zal er een businesscase moeten worden opgeleverd die regionale aanvraag mogelijk maakt. Daarnaast zijn gemeenten nog aan het bekijken hoe zij de loonkostenwaardebepaling gaan aanbesteden. Dit kan zowel bij UWV als bij SW als bij de markt. In het eerste kwartaal van dient hierover een besluit te vallen. Het gaat dan om producten als: loonwaarde methodiek, no risk polis, job coaching en werkaanpassingen.op dit moment is er nog geen tastbare menukaart waar de uitvoering mee kan werken. Dit omdat een aantal zaken nog niet afgerond zijn. Het is zaak om in het tweede kwartaal van dit jaar deze menukaart wel beschikbaar te hebben voor de uitvoeringsorganisatie. Omdat de menukaart toegespitst is op de gemeentelijke producten zal binnen de implementatie ook de UWV dienstverlening / producten en de producten van het SW bedrijf in beeld moeten worden gebracht en ontsloten voor de uitvoeringsorganisatie. Daarnaast moet de menukaart de juiste producten ontsluiten voor het realiseren van de baanopeningen. 6

7 Naam voor de n.t.b. 1 e kwartaal incidentele loonkostensubsidie Businesscase regionaal aanvragen incidentele loonkostensubsidie Tanja en n.t.b. Implementeren van regionale aanvraag incidentele loonkostensubsidie in o.a. website en MDT s Loonkostensubsidie, loonwaarde methodiek, no risk polis, job coaching en werkaanpassingen aanbesteden en toewijzen. Implementeren van werkwijzen rondom bovenstaande aanbestedingen Maken van een fysieke menukaart Ontsluiten van de menukaart naar MDT s en website Aanvullen van de gemeentelijke menukaart met producten UWV en SW Tanja, MDT s Tanja en n.t.b. Tanja, en MDT s Tanja, en Wim Erkelens Tweede kwartaal Tweede kwartaal Tweede kwartaal Tweede kwartaal Tweede kwartaal 4.6 Marktbewerkingplan Voor besluitvorming is een marktbewerkingplan opgeleverd dat dient als basisdocument voor het marktbewerkingplan dat de MDT s gaan opstellen. Elk MDT zal met een eigen colour local zijn marktbewerkingplan vormgeven. Elke subregio is anders en heeft specifieke speerpuntsectoren of specifiek aanbod waarop aangesloten dient te worden. Het is echter wel van belang om hierin afstemming te zoeken tussen de MDT s. Hoofdaccounthouders zullen ook werkzaam zijn voor andere subregio s dan de eigen regio. Daarnaast is het van belang om werkgevers op eenduidige wijze te bedienen. Daarom vindt er afstemming in het stuurders overleg plaats over de opgestelde marktbewerkingplannen en werkwijze. Daarnaast zal de verdeling tussen eenduidige werkzaamheden en colour local zijn. 7

8 Opstellen marktbewerkingplan in subregio MDT s onderleiding van stuurders 1 e en 2e kwartaal Het implementeren van bedrijfsbezoeken aan de 625 bedrijven die 25 plus medewerkers hebben in de regio West- Brabant Opstellen kapstok marktbewerkingplannen Afstemming marktbewerkingplannen subregio s Samenvoegen marktbewerkingplannen subregio s tot gezamenlijk regionaal plan MDT stuurders met input van Tanja stuurdersoverleg stuurdersoverleg en tweede kwartaal 1 e en 2 e kwartaal n.t.b. n.t.b. Juni n.t.b. n.t.b. 4.7 Communicatie; flyers, visitekaartjes etc. Om het werkgeversservicepunt West- Brabant op een adequate wijze in de markt te zetten is het nodig om naast een website en een telefoonnummer te beschikken over eenduidige flyers en visitekaartjes waar de MDT s gebruik van kunnen maken, tijdens kun werkgeversbezoeken. In januari zal hiermee worden gestart. Verkennend gesprek januari Astrid Persons en communicatiemedewerker RWB Formeren projectgroep februari communicatie met een aantal communicatieadviseurs deelnemende organisaties Bijeenkomst projectgroep februari communicatie Opstellen teksten flyers en Projectgroep maart visite kaartjes communicatie Maken flyers en drukker maart visitekaartjes Distributie van flyers en kaartjes MDT s Stuurders april 8

9 4.8 Vertrouwen Een team is geen groep mensen die samenwerkt maar een groep mensen die elkaar vertrouwt. Vertrouwen moet groeien. Mensen moeten elkaar leren kennen, leren begrijpen, leren waarderen en leren samenwerken. Het vertrouwen maakt het tot een team. Een team komt tot prestaties die verder gaan dan 1 plus 1 is twee. De MDT s zullen daarom moeten inzetten op het bouwen van vertrouwen en onderling begrip. Waar komt men vandaan? Welke taakstellingen heeft men vanuit de moederorganisatie meegekregen? Waar wordt men op beoordeeld? Als ondersteunende activiteiten zullen de deskundigheidsbevorderingdagen ook bijdragen aan het opbouwen van onderling vertrouwen. Opbouwen van vertrouwen en onderling begrip MDT s Doorlopend Houden aan gemaakte afspraken over hoofdacconthouderschap en transparantie en communicatie MDT s Doorlopend 5. Ambities 5.1 CRM systeem Delen van gegeven m.b.t. werkgevers Inrichting van het CRM systeem wordt in stappen gerealiseerd. We starten met het delen van gegevens m.b.t. onze werkgevers. Elke organisatie vult hierbij het CRM systeem met werkgeverscontacten en realiseert een werk zodat deze informatie up tot date blijft. Binnen de MDT s zullen afspraken worden gemaakt wie hoofdaccounthouder is per werkgever zodat een aanspreekpunt voor de werkgever gerealiseerd kan worden. Deze hoofdaccounthouder fungeert als huisarts. Hij stelt de diagnose bij het desbetreffende bedrijf en schakelt waar nodig de specialist in als het om specifieke vraagstukken gaat. De start van dit begint na toegang tot het CRM systeem en de trainingen van de individuele adviseurs. Afronding van dit uiterlijk eind tweede kwartaal. Delen van vacatures Nadat er per werkgever een hoofdaccounthouder bekend is kunnen vacatures met elkaar gedeeld worden. Deze vacatures worden ingeboekt in het CRM systeem waarbij de vraag van de werkgever leidend is. Het is daarbij zaak te weten welke producten, diensten en mensen de moederorganisaties in de aanbieding hebben. Deskundigheidsbevordering en de menukaart zijn hierbij ondersteunend. 9

10 Met behulp van het marktbewerkingplan worden vacatures uit de markt gehaald. Dit marktbewerkingplan wordt subregionaal opgesteld en verwerkt tot één West- Brabants Marktbewerkingplan. Als input voor de subregionale marktbewerkingplannen kan het inmiddels opgestelde martkbewerkingsplan worden gebruikt in combinatie met de voorstellen van de werkgeversorganisaties / sociale partners. Verder kan er in de MDT s worden bekeken of marktbewerkingplannen van de moederorganisaties bruikbaar zijn voor het subregionale plan. De start van dit begint in het tweede kwartaal en kent geen einde. Jaarlijks zullen nieuwe regionale marktbewerkingplannen worden opgesteld. Opleveren van marktbewerkingplan door stuurders eind eerste kwartaal. Delen van kandidaten voor vacatures (matchings) Nadat de vacatures inzichtelijk zijn gemaakt, kan een start worden gemaakt met de matching van kandidaten. Hierbij is de vraag van de werkgevers het uitgangspunt. Belangrijk hierbij zijn de contacten met de moederorganisaties te onderhouden om zodoende het aanbod duidelijk in beeld te hebben. Hiervoor zal per MDT een afspraak/ voor worden geformuleerd. Het digitaal ontsluiten van kandidaten kan door het CRM systeem en WBS. Binnen dit gehele is duidelijk dat vertrouwen een belangrijke voorwaarde is voor succes. Het dienen van elkaars belang en het spreken over zaken die mogelijk niet geheel naar wens zijn verlopen, zijn in dit belangrijke punten voor de stuurders en de MDT overleggen. De start van het delen van kandidaten voor vacatures begint in het tweede kwartaal en kent geen einde. Procesbegeleiding en afstemming met de moederorganisaties zijn belangrijke voorwaarde voor het slagen van dit. Delen van gegevens MDT leden Na training CRM systeem Eind tweede kwartaal werkgevers Delen van vacatures MDT leden 2 e kwartaal Doorlopend Delen van MDT leden 2 e kwartaal Doorlopend kandidaten Monitoren, bijsturen en verbinden Stuurders Doorlopend 5.2 Baanafspraken Binnen het rpa West- Brabant vindt er advisering plaats op inzetten baanafspraken. Eindverantwoordelijk is de regiegroep Regionaal Werkbedrijf. Onder regie van deze projectgroep gaat het werkgeversservicepunt West- Brabant aan de slag met het realiseren van de 715 baanopeningen in de regio West- Brabant. Regionaal Convenant Zowel private ondernemers, waaronder MKB Brabant en BZW (VNO- NCW) als publieke werkgevers hebben hun handtekening gezet onder het sociaal akkoord. Het is daarom zaak om in de operatie afstemming te vinden met genoemde partijen. 10

11 Om mondelinge afspraken te formaliseren zal er tussen de partijen een regionaal convenant worden opgesteld. Dit convenant wordt ondertekend door gemeenten, UWV en SW bedrijven als ook door de werkgeversorganisaties van de private en publieke werkgevers. De MDT s krijgen afgeleid hiervan prestatieafspraken over hoeveel baanopeningen zij per subregio zullen moeten realiseren. Om onduidelijkheden t.a.v. definitiestelling baanopeningen te voorkomen zal in het eerste kwartaal van een definitie baanopeningen worden opgesteld in samenwerking met de regiegroep Werkbedrijf van het rpa. Overleg Astrid Persons Januari over convenanten Overleg Jeroen de 1 e kwartaal Lange over convenant Overleg Heleen de 1 e kwartaal Groot over convenant Overleg 07 januari rijkswerkgevers Overleg gemeenten / Tanja 1 e kwartaal werkgevers Overleg Waterschap 1 e kwartaal Brabantse delta Hein van Stokkum Overige overheidswerkgevers analyseren oa gezondheidszorg en onderwijs en Tanja Input leveren over op te stellen convenant Astrid Persons Eerste helft februari Opstellen convenant Astrid Persons 1 e kwartaal Bespreken Stuurdersoverleg 1 e kwartaal convenanten in MDT Sturen en bijsturen convenant Stuurders MDT 1 e kwartaal Inregelen van eenduidige monitoringsystematiek baanopeningen per MDT. en MDT s Inregelen van een rapportage cyclus naar rpa en Regionaal Werkbedrijf Opstellen van factsheet met definities baanopeningen / en MDT s en Tanja Eerste Kwartaal 11

12 plaatsingen Leveren van maandrapportages t.a.v. baanopeningen Het beschikbaar komen van de 0 meting baanopeningen 2013 MDT s, coördineert Tanja Vanaf tweede kwartaal 6. Multi Disciplinaire Teams De MDT s vormen de uitvoering van het Eerkgeversservicepunt West- Brabant. Zij gaan de teams samenstellen en de resultaten behalen. De rol van stuurder is daarbij cruciaal. Is men in staat de neuzen dezelfde kant op te laten wijzen zodat iedereen weet voor welke klus zij individueel en als team moet behalen. Weet men te verbinden met de moederorganisatie zodat iedere organisatie zijn winst terug ziet in de MDT s? Weet men het onderlinge vertrouwen te smeden waardoor het team kan excelleren? Weet men individuele teamleden te houden aan afspraken t.a.v. resultaat en samenwerking? Gezien de hoeveelheid aan taken en is het van belang de functie van stuurder te beschrijven in een functieprofiel.. Ook de rol van MDT lid is belangrijk. Welk type adviseur is in staat in de complexiteit van een matrixorganisatie te werken. Ook voor deze rol wordt een functieprofiel opgesteld. Opstellen en delen functieprofiel adviseur Adrienne + werkgroep februari stuurdersoverleg Opstellen concept takenpakket / mandaat en bevoegdheden stuurder Voorleggen stuurders takenpakket aan bouwploeg Besluitvorming bouwploeg Projectgroep functieprofiel Projectgroep functieprofiel Bouwploeg februari maart maart 7. Overlegstructuren Om binnen de matrix elkaar goed te informeren is het van belang om de juiste overlegstructuren in te regelen. Efficiënt overleggen is daarbij het uitgangspunt. 7.1 Bouwploeg De bouwploeg fungeert als gedelegeerd opdrachtgever voor het rpa. De bouwploeg is beslissend bevoegd. 12

13 Leden Bouwploeg: Projectcoördinator rpa (voorzitter) Projectleider Werkgeversservicepunt WB Hoofd sociale zaken Oosterhout Regiomanager UWV Directeur SW (WVS) De bouwploeg komt een keer per maand bij elkaar. 7.2 Stuurders Het stuurders overleg is het regionale operationele overleg: zij regelen de inzetten die regionaal op uitvoeringsniveau geregeld moeten worden. Zaken als deskundigheidsbevordering, resultaten t.a.v. baanopeningen en het vullen van het CRM systeem worden hier afgestemd. Het stuurdersoverleg vindt één keer in de twee weken plaats. Leden Stuurdersoverleg: Projectleider Werkgeversservicepunt WB 4 stuurders van de MDT s 7.3 MDT s De vier subregionale MDT s zijn de uitvoeringsteams van sw, gemeenten en uwv voor het Werkgeversservicepunt WB. De afzonderlijke MDT s komen wekelijks onderleiding van de stuurder van de subregio bij elkaar. 8. Samenwerking met Werkcentrum Bergen op Zoom Het werkcentrum Bergen op Zoom is opgericht om medewerkers van toeleveranciers van Phillip Morris van werk naar werk te begeleiden. Zij is gesitueerd in Bergen op Zoom en wordt mede betaald door de regio West- Brabant / het rpa vanuit een provinciale subsidie. Om ook de regionale belangen t.a.v. werk naar werk te behartigen is een samenwerking met de subregio s noodzakelijk. Omdat het begeleiden van werk naar werk geen ambitie/ core business is van het Werkgevers Servicepunt West- Brabant in maar er wel vragen rondom mobiliteit bij de gecoördineerde werkgeverdienstverlening kan worden neergelegd is het van belang hierover afspraken te maken. De samenwerking tussen het werkcentrum Bergen op Zoom en de ISD Brabantse wal zijn goed te noemen. Het ligt daarom voor de hand om de samenwerking met het werkcentrum Bergen op Zoom middels de stuurder van de ISD Brabantse wal te ontsluiten. Zij kan om expertise van werk naar werk worden gevraagd door haar collega s stuurders mocht er spraken zijn van mobiliteitsproblematiek in de overige subregio s. Het rpa zal hier een besluit over nemen Overleg tussen Astrid, en Januari RWB, ISD Mieke 13

14 Brabantse Wal en Werkcentrum Bergen op Zoom Positie werkcentrum en WSP WB rpa Organogram Om duidelijkheid te krijgen over de structuur van het Werkgeversservicepunt West-Brabant is het van belang deze uit te werken in een organogram. Waarbij duidelijk wordt waar de lijnen lopen en in welke verhoudingen de verschillende overleggen tot elkaar staan. Duidelijk is dat het gaat om een opdrachtgever-opdrachtnemer structuur zal gaan. De hiërarchische lijnen komen vanuit de eigen organisatie. Opstellen Astrid, en maart organogram Tanja 10. Tijdspad Onderstaand een totaal overzicht van uit te voeren taken om te komen tot implementatie van de gecoördineerde werkgeverdienstverlening West- Brabant en het kunnen realiseren van de baanopeningen in de regio. Afspraak Telefoonnummer faciliteren Gemeente Oosterhout / Adri Gabriëls- van der Laan Faciliteren telefoonnummer Gemeente Oosterhout Voor Doorlopend, evaluatie eind Opstellen werk voor Februari / Maart Half maart MDT s Opstellen belscript n.t.b. Februari / Maart Half maart Opstellen lijst met meest n.t.b. Maart Eind maart gestelde vragen Opnemen telefoonnummer Maart in communicatie-uitingen Website bouwen Januari januari Eind maart Website en telefoon in Eind april gebruik Inventarisatie van wie nu toegang heeft tot WBS bij MDT s op werknemersniveau januari Toegang WBS bespreken met UWV Stuurdersoverleg Januari / februari 14

15 Ontsluiten toegang WBS Wim Erkelens n.t.b. Kennismaken en input CRM systeem januari lever CRM systeem werkgroep plus stuurders MDT s en projectleider Toegang tot CRM systeem UWV/ Eric van de 3 e week januari januari Speck Regelen van de training 1 e kwartaal 1 e kwartaal 01 april Medewerkers Training medewerkers Medewerkers 1 e kwartaal 1 e kwartaal 01 april Coördinatie en volgen trainingen ind. medewerkers zelf Stuurders MDT s 15 3 e week januari Helpdesk inregelen Wim Erkelens 3 e week januari Inventariseren van Stuurdersoverleg deskundigheidsdagen Samenstellen projectgroep Stuurdersoverleg deskundigheidsbevordering Organiseren van Projectgroep deskundigheidsdag werksen Organiseren van deskundigheidsdag producten Ophalen van actuele thema s voor deskundigheidsdagen Organiseren van nog twee deskundigheidsdagen Naam voor de incidentele loonkostensubsidie Businesscase regionaal aanvragen incidentele loonkostensubsidie Implementeren van regionale aanvraag incidentele loonkostensubsidie in o.a. website en MDT s Loonkostensubsidie, loonwaarde methodiek, no risk polis, job coaching en werkaanpassingen aanbesteden en toewijzen. Implementeren van werkwijzen rondom bovenstaande aanbestedingen projectgroep MDT s Tweede kwartaal 1 e kwartaal 01 april 1 e kwartaal 01 april projectgroep n.t.b. n.t.b. n.t.b. 1 e kwartaal Tanja en n.t.b. Tanja, MDT s Tanja en n.t.b. Tanja, en MDT s Tweede kwartaal Tweede kwartaal Maken van een fysieke Tanja, Tweede

16 menukaart Ontsluiten van de menukaart naar MDT s en website Aanvullen van de gemeentelijke menukaart met producten UWV en SW Opstellen marktbewerkingplan in subregio Het implementeren van bedrijfsbezoeken aan de 625 bedrijven die 25 plus medewerkers hebben in de regio West- Brabant Opstellen kapstok marktbewerkingplannen Afstemming marktbewerkingplannen subregio s Samenvoegen marktbewerkingplannen subregio s tot gezamenlijk regionaal plan Verkennend gesprek Astrid Persons en communicatiemedewerker RWB Formeren projectgroep communicatie met een aantal communicatieadviseurs deelnemende organisaties Bijeenkomst projectgroep communicatie Opstellen teksten flyers en visite kaartjes Maken flyers en visitekaartjes Distributie van flyers en kaartjes MDT s Opbouwen van vertrouwen en onderling begrip Houden aan gemaakte afspraken over hoofdacconthouderschap en transparantie en communicatie Delen van gegevens werkgevers en Wim Erkelens MDT s onderleiding van stuurders MDT stuurders met input van Tanja stuurdersoverleg kwartaal Tweede kwartaal Tweede kwartaal 1 e en 2e kwartaal en tweede kwartaal stuurdersoverleg 1 e en 2 e kwartaal n.t.b. n.t.b. Juni n.t.b. n.t.b. Projectgroep communicatie drukker Stuurders januari februari februari maart maart april MDT s Doorlopend MDT s Doorlopend MDT leden Na training CRM systeem Eind tweede kwartaal 16

17 Delen van vacatures MDT leden 2 e kwartaal Doorlopend Delen van kandidaten MDT leden 2 e kwartaal Doorlopend Monitoren, bijsturen en verbinden Stuurders Doorlopend Overleg Astrid Persons Januari over convenanten Overleg Jeroen de Lange 1 e kwartaal over convenant Overleg Heleen de Groot 1 e kwartaal over convenant Overleg rijkswerkgevers 07 januari Overleg gemeenten / Tanja 1 e kwartaal werkgevers Overleg Waterschap Brabantse delta Hein van Stokkum 1 e kwartaal Overige overheidswerkgevers analyseren oa gezondheidszorg en onderwijs Input leveren over op te stellen convenanten Astrid Persons en Tanja Eerste helft februari Opstellen convenanten Astrid Persons 1 e kwartaal Bespreken convenanten in Stuurdersoverleg 1 e kwartaal MDT Uitwerken convenanten MDT s 1 e Sturen en bijsturen convenanten Inregelen van eenduidige monitoringsystematiek baanopeningen per MDT. Inregelen van een rapportage cyclus naar RpA en Regionaal Werkbedrijf Opstellen van factsheet met definities baanopeningen / plaatsingen Leveren van maandrapportages t.a.v. baanopeningen Het beschikbaar komen van de 0 meting baanopeningen 2013 Opstellen en delen functieprofiel adviseur Stuurders MDT en MDT s en MDT s en Tanja MDT s, coördineert Tanja Adrienne + werkgroep kwartaal 1 e kwartaal Eerste Kwartaal Vanaf tweede kwartaal februari stuurdersoverleg 17

18 Opstellen concept takenpakket / mandaat en bevoegdheden stuurder Voorleggen stuurders takenpakket aan bouwploeg Projectgroep functieprofiel Projectgroep functieprofiel februari maart Besluitvorming bouwploeg bouwploeg maart Overleg tussen RWB, ISD Brabantse Wal en Werkcentrum Bergen op Zoom Astrid, en Mieke Januari Opstellen organogram Astrid, en Tanja maart 11. Tot slot West- Brabant is succesvol en innoverend als het om de arbeidsmarkt gaat. Niet voor niks won zij met haar uitvoeringsprogramma lof en een prijs in Ook in de rapporten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt zij als een van de beste regio s naar voren. Ook het implementeren van een gezamenlijke werkgeversdienstverlening doet zij als een van de eerste in het land. Samen met haar partners draagt zij zorg voor het invullen van de 715 baanopeningen. Bestuurders hebben daadkrachtig besloten, de werkgroepen hebben bottom up informatie verkregen voor het inzetten van de juiste werkafspraken en werksen. De werkvloer is er klaar voor. Laten we met elkaar een mooi resultaat neer zetten: een tevreden werkgever en perspectief voor iedereen. 18

Regionale Impact Participatiewet. 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering

Regionale Impact Participatiewet. 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering Regionale Impact Participatiewet 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering Regionale Impact Participatiewet (3D) Gemeenteraden West-Brabant Programma op 19 november 2014 1.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Regionaal platform Arbeid

Nieuwsbrief. Regionaal platform Arbeid 1 Telefoon: 076-502 72 08-06-13296124 E-mail: astrid.persons@west-brabant.eu Website: http://rpa.west-brabant.eu Nieuwsbrief December 2014 nieuwsbrief Jaargang 1, nummer 3 Derde nieuwsbrief van het rpa

Nadere informatie

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Inleiding De gemeenten in de regio Haaglanden en het UWV hebben in 2011 een convenant gesloten over de wijze waarop zij gezamenlijk de werkgeversbenadering

Nadere informatie

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Communicatie kader Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Aanleiding Werkgevers, werknemers en gemeenten spraken af uiterlijk in 2026 125.000 extra banen te realiseren en dat er voor de realisatie

Nadere informatie

Actieplan Arbeidsmeldpunt Drimmelen

Actieplan Arbeidsmeldpunt Drimmelen Actieplan Arbeidsmeldpunt Drimmelen 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Inleiding, achtergrond en context Ambities, uitgangspunten en meerwaarde Inrichting Arbeidsmeldpunt

Nadere informatie

Conceptmemo Werkbedrijf West-Brabant Aan: rpa West-Brabant Van: Projectgroep Participatiewet Datum: 10 september 2014

Conceptmemo Werkbedrijf West-Brabant Aan: rpa West-Brabant Van: Projectgroep Participatiewet Datum: 10 september 2014 Conceptmemo Werkbedrijf West-Brabant Aan: rpa West-Brabant Van: Projectgroep Participatiewet Datum: 10 september 2014 1. Inleiding In 2013 is een sociaal akkoord gesloten tussen Kabinet en sociale partners.

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

Presentatie Participatiewet en dergelijke. Egbert Lichtenberg Algemeen directeur!go voor mensenwerk

Presentatie Participatiewet en dergelijke. Egbert Lichtenberg Algemeen directeur!go voor mensenwerk Presentatie Participatiewet en dergelijke Egbert Lichtenberg Algemeen directeur!go voor mensenwerk Agenda 1. WerkgeversServicepunt 2. Participatiewet 3. Sociaal akkoord en baanafspraken 4. Praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed Proceskalender 2014 van De januari 2014 A-lijst : onderwerpen Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed 1. WERKBEDRIJF Taak en minimale functies Werkbedrijf Wat is

Nadere informatie

Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei

Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei Programma 1. Aanvliegroute 2. Doelen en doelgroep 3. Resultaten 4. Instrumentarium 5. Werkgeversservicepunt 6.

Nadere informatie

Halfjaarrapportage juli 2016

Halfjaarrapportage juli 2016 Halfjaarrapportage juli 2016 Voor u ligt de halfjaarrapportage van het Regionaal Werkbedrijf regio FoodValley van het eerste halfjaar 2016. In deze rapportage krijgt u een beeld van de resultaten en activiteiten

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Definitieve versie convenant Utrechtse Werktafel

Definitieve versie convenant Utrechtse Werktafel Definitieve versie convenant Utrechtse Werktafel 19 december 2014 Utrechtse Werktafel De Utrechtse Werktafel staat voor het regionaal Werkbedrijf van de arbeidsmarktregio Midden- Utrecht. De basis voor

Nadere informatie

Oplegnotitie Werkbedrijf

Oplegnotitie Werkbedrijf Oplegnotitie Werkbedrijf 1. Onderwerp Marktbewerkingsplan Werkbedrijf Holland Rijnland 2016 2. Regionaal belang De samenwerkende partijen in het Werkbedrijf Holland Rijnland streven naar een inclusieve

Nadere informatie

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR!

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! Begroting 2012-2013 WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! VERANTWOORDING BEGROTING 2012-2013 Het meerjarenprogramma West-Brabant werkt en pakt door! bestrijkt de jaren 2012 tot en met 2015. In deze begroting

Nadere informatie

Expose Involve Commit

Expose Involve Commit Transparant maken van kandidaten Actielijn 2 thema Transparantie van arbeidsmarkt Expose Involve Commit Aanleiding Sinds 1 januari 2015 heeft iedere arbeidsmarktregio een regionaal Werkbedrijf. Deze Werkbedrijven

Nadere informatie

Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei

Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei Programma 1. Aanvliegroute 2. Doelen en doelgroep 3. Resultaten 4. Instrumentarium 5. Werkgeversservicepunt 6.

Nadere informatie

Notitie Regionaal Werkbedrijf

Notitie Regionaal Werkbedrijf Notitie Regionaal Werkbedrijf 1. Inleiding De memo Ambtelijke verkenning RPA en VNO-NCW Midden en FNV is in het Portefeuillehoudersoverleg Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (PHO RPA) van 16 april jl.

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland De gemeente Almere, vertegenwoordigd door mevrouw F.T. de Jonge De gemeente Dronten, vertegenwoordigd door de heer P.C.J. Bleeker De gemeente Lelystad,

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 20 mei 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 20 mei 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 20 mei 2015 Inhoud presentatie Participatiewet Doel regionaal werkbedrijf Primaire proces Governance regionaal werkbedrijf

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: /

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: / GEMEENTE OLDEBROEK Onderwerp: Werkbedrijf Regio Zwolle. Informatie van het college aan de raad Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: 208713 / 208944 Samenvatting Aanleiding om te informeren

Nadere informatie

WSP West-Brabant; netwerkorganisatie anno 2015 Uitgangspunten, achtergronden en visie op marketing & communicatie WSP West- Brabant

WSP West-Brabant; netwerkorganisatie anno 2015 Uitgangspunten, achtergronden en visie op marketing & communicatie WSP West- Brabant WSP West-Brabant; netwerkorganisatie anno 2015 Uitgangspunten, achtergronden en visie op marketing & communicatie WSP West- Brabant Inleiding Er ligt een grote en uitdagende opdracht voor het werkgeversservicepunt

Nadere informatie

Werken aan werk voor mensen met een arbeidsbeperking

Werken aan werk voor mensen met een arbeidsbeperking Werken aan werk voor mensen met een arbeidsbeperking Stand van zaken Utrechtse Werktafel Presentatie RIA 17 maart Inhoud 1. Doelstellingen en visie 2. Utrechtse Werktafel binnen brede ambitie Werken aan

Nadere informatie

ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD

ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD Behandelgegevens Datum : 19 mei 2015 Openbaar? ja Informatie Onderwerp : Werkbedrijf Regio Zwolle Kern van de zaak : De oprichting van het Werkbedrijf Regio Zwolle.

Nadere informatie

Implementatieplan Stekker4. aanbod regionaal digitaal beschikbaar. Definitieve versie. Datum: maart 2014

Implementatieplan Stekker4. aanbod regionaal digitaal beschikbaar. Definitieve versie. Datum: maart 2014 11 Implementatieplan Stekker4 Verbetering kwaliteit werkgeversdienstverlening: via Stekker4 vraag en aanbod regionaal digitaal beschikbaar. Definitieve versie Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Portefeuillehoudersoverleg

Nadere informatie

Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015

Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015 Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015 Uw mening? Zijn alle werkzaamheden geschikt voor de doelgroep? NEEN! Zijn

Nadere informatie

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking?

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Participatiewet Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Wat kan het WSP voor u betekenen? Werving & selectie Branche- en Subsidies & regelingen Werkgevers Scan doelgroepen arbeidsjuridischadvies

Nadere informatie

Handleiding voor provincie Noord-Brabant m.b.t. het project WelSlagen Diversiteit, film en website

Handleiding voor provincie Noord-Brabant m.b.t. het project WelSlagen Diversiteit, film en website Versie 1.0 (definitief) Datum 08-08-2012 Handleiding voor provincie Noord-Brabant m.b.t. het project WelSlagen Diversiteit, film en website Inleiding: Op verzoek van de provincie Noord-Brabant en de Regio

Nadere informatie

Notitie. Lenneke Kriek T 06 42 25 55 39 E 6 juni 2013 Leden bestuurlijk overleg Werk en Inkomen

Notitie. Lenneke Kriek T 06 42 25 55 39 E 6 juni 2013 Leden bestuurlijk overleg Werk en Inkomen Notitie Van Lenneke Kriek T 06 42 25 55 39 E hjcm.kriek@spijkenisse.nl Bezoekadres Teilingerstraat 176 3032 AW Rotterdam Postadres Postbus 20 3000 AA Rotterdam T (010) 850 97 77 F (010) 850 97 78 www.wsprijnmond.nl

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Drenthe

Arbeidsmarktregio Drenthe Jaarplan 2017 Arbeidsmarktregio Drenthe De arbeidsmarkt houdt zich niet aan gemeentegrenzen en samen kun je meer dan alleen. Daarom is Nederland verdeeld in 35 arbeidsmarktregio s. De Arbeidsmarktregio

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Holland Rijnland

Arbeidsmarktregio Holland Rijnland Arbeidsmarktregio Holland Rijnland Tussenstand opdracht kwartiermaker Werkbedrijf Holland Rijnland In februari 2014 heeft het DB van Holland Rijnland een akkoord gegeven om een kwartiermaker aan te trekken.

Nadere informatie

ons kenmerk BAWI/U Lbr. 12/009

ons kenmerk BAWI/U Lbr. 12/009 M PG SD2012020612050099 GSD 06.02.2012 0099 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Mjsderlandse Gemeenten informatiecenfrum tel. (070) 373 8020 betreft Regionale samenwerking werkgeversdienstverlening

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Regionale werkgeversdienstverlening Midden-Brabant

Collegevoorstel. Zaaknummer Regionale werkgeversdienstverlening Midden-Brabant Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Op 29 en 30 juni 2017 vond de conferentie 'Regionale samenwerking arbeidsmarkt' plaats waar bestuurders, managers, beleidsmedewerkers en uitvoerders gezamenlijk

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter, Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Samenleving BSW/2015.1 RIS 280270 0703532087 19 januari 2015 Stand

Nadere informatie

Beslisnotitie Social Return: op zoek naar de verbinding

Beslisnotitie Social Return: op zoek naar de verbinding Beslisnotitie Social Return: op zoek naar de verbinding Gevraagde beslissing: 1. Kennis te nemen van deze beslisnotitie. 2. In te stemmen met de uitgangspunten en randvoorwaarden voor regionale samenwerking

Nadere informatie

Werkgevers Event 20 november 2014. Participatiewet. De gevolgen hiervan voor werkgevers

Werkgevers Event 20 november 2014. Participatiewet. De gevolgen hiervan voor werkgevers Werkgevers Event 20 november 2014 Participatiewet De gevolgen hiervan voor werkgevers Startdatum: 1 januari 2015 De situatie nu èn per 1 januari 2015 Huidige situatie: Wajong, WSW, WWB verschillende rechten,

Nadere informatie

Opinieronde / peiling

Opinieronde / peiling Aan de Raad OPINIE Made, 16 september 2014 Regnr.: 14int03381 Aan de commissie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Datum vergadering: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Agendapunt

Nadere informatie

Betere werkgeversdienstverlening door harmonisering

Betere werkgeversdienstverlening door harmonisering Betere werkgeversdienstverlening door harmonisering Ervaringen van G4/UWV bij het vormgeven van een gezamenlijke propositie aan werkgevers voor de invulling van de garantiebanen Dries Bartelink (Amsterdam)

Nadere informatie

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord 19 juni 2014 SROI Social Return On Investment TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Regionale standaard voor de toepassing van SROI in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord.

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Werkgeversdienstverlening. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Oplegvel. 1. Onderwerp Werkgeversdienstverlening. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

1. INLEIDING. 1 Gecoördineerde werkgeversbenadering 31-3-2014 Regio West-Brabant

1. INLEIDING. 1 Gecoördineerde werkgeversbenadering 31-3-2014 Regio West-Brabant 1. INLEIDING Door invoering van de participatiewet ligt er voor gemeenten en UWV een gezamenlijke wettelijke opdracht om in de arbeidsmarktregio s te komen tot een vorm van gecoördineerde werkgeversdienstverlening

Nadere informatie

1 ũ FEB Gemeente r Bergen op Zoom. Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad. Geachte leden en duoburgerleden,

1 ũ FEB Gemeente r Bergen op Zoom. Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad. Geachte leden en duoburgerleden, ī Gemeente r Bergen op Zoom Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom Uw kenmerk Uw brief Onderwerp: Ons kenmerk Beh. door Afdeling monitoring inzake SROI U16-062116 A.A. Raphaela

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland https://www.youtube.com/watch?v=k1cwrsjoquq Werk in Zicht is een samenwerkingsverband tussen 27 gemeenten (23 Groninger en 4 Drentse gemeenten), UWV en

Nadere informatie

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1 Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1. Inleiding Leren en Werken in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant richt zich vanaf 1 januari 2013 primair op vragen van de regionale

Nadere informatie

Leerpilot Inclusief HR In- en doorstroom

Leerpilot Inclusief HR In- en doorstroom Leerrapportage Als er wel werk is, maar niet genoeg (geschikte) kandidaten te vinden zijn, dan is de instroom niet op orde. En als goede medewerkers om welke reden dan ook niet langer bij een werkgever

Nadere informatie

(zelf) EVALUATIE Werkbedrijf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden oktober 2017

(zelf) EVALUATIE Werkbedrijf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden oktober 2017 (zelf) EVALUATIE Werkbedrijf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden oktober 2017 agendapunt 6.1. / werkbedrijf 7-12-2017 1 Inleiding Op 11 april 2013 hebben kabinet en sociale partners in het sociaal akkoord

Nadere informatie

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens Gezamenlijk werken aan kwaliteit palliatieve zorg in heel Laurens INHOUD 1 INLEIDING 2 2 ROL REGIO, LPZ EN I&O 2 3 OVERLEGSTRUCTUUR 2 4 DOELEN 2013 3 4.1 Laurensbrede visie 3 4.2 Eenduidig kwaliteitsniveau

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Werkbedrijf Achterhoek

Werkbedrijf Achterhoek Werkbedrijf Achterhoek CONVENANT WERKBEDRIJF ACHTERHOEK De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk Het UWV Werkbedrijf Regio Achterhoek

Nadere informatie

Blijven is meedoen in Houten

Blijven is meedoen in Houten Blijven is meedoen in Houten Deelplan participatie en werk Onderdeel van Actieplan opvang en integratie statushouders (januari 2016) Juni 2016 1. Inleiding Op 19 januari 2016 heeft de gemeenteraad het

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

BV WERK VERMOGEN! Divosa Congres 29 november, Den Bosch

BV WERK VERMOGEN! Divosa Congres 29 november, Den Bosch BV WERK VERMOGEN! Divosa Congres 29 november, Den Bosch 4 december 2012 Pagina 1 Waar gaan wij het over hebben? Historie en processen op weg naar een BV? Of toch niet.. Wat doen we anders? Plateauplanning

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Participatiewet. Wetgeving

Participatiewet. Wetgeving Participatiewet Gemeenteraad 9 december 2014 Wetgeving Wet maatregelen WWB Wet hervorming kindregelingen Invoeringswet Participatiewet december 14 Participatiewet 2 1 Inhoud presentatie Huidige situatie

Nadere informatie

Visie Participatiewet

Visie Participatiewet Visie Participatiewet Zoveel mogelijk burgers doen mee en voorzien in hun eigen inkomen Regio Alkmaar 06-11-2013 Kern Participatiewet Opgebouwd uit WWB, WSW en WAJONG Geen nieuwe instroom in WSW Gemeente

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Plan van Aanpak n.a.v. Akkoord van Westerlee. Gemeente Stadskanaal 14 september 2015

Informatiebijeenkomst Plan van Aanpak n.a.v. Akkoord van Westerlee. Gemeente Stadskanaal 14 september 2015 Informatiebijeenkomst Plan van Aanpak n.a.v. Akkoord van Westerlee Gemeente Stadskanaal 14 september 2015 Inleiding Het akkoord van Westerlee: Aanleiding Kernpunten Bestuurlijke afspraken Financiering

Nadere informatie

Activiteitenplan Ontwikkelprogramma Training en Diagnose Centra. 31 mei 2017

Activiteitenplan Ontwikkelprogramma Training en Diagnose Centra. 31 mei 2017 Activiteitenplan Ontwikkelprogramma Training en Diagnose Centra 31 mei 2017 1 Vooraf Het activiteitenplan bestaat uit vier thema s: 1. Optimalisering instrumenten 2. Werkgeversdienstverlening 3. Ondernemers

Nadere informatie

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 516 REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland Frame: Aantrekkelijke Noordzeekust Projectnaam: Revitaliseren verblijfsrecreatie Datum: 14 september 2017 Bestuurlijke opdrachtgever: Jelle Beemsterboer

Nadere informatie

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari 2016 Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Inleiding Totstandkoming van dit document Al enige tijd werken gemeenten

Nadere informatie

Noord-Holland Noord werkt aan werk. Sharon Smit, manager RPA-NHN Jose Tiessing, projectmanager werkgeversdienstverlening

Noord-Holland Noord werkt aan werk. Sharon Smit, manager RPA-NHN Jose Tiessing, projectmanager werkgeversdienstverlening Noord-Holland Noord werkt aan werk Sharon Smit, manager RPA-NHN Jose Tiessing, projectmanager werkgeversdienstverlening Inhoud De regio Noord-Holland Noord De regio in beeld Samenwerken in de regio De

Nadere informatie

Opzet werkbedrijf Holland Rijnland

Opzet werkbedrijf Holland Rijnland 1 Opzet werkbedrijf Holland Rijnland. 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk I. Organisatie Werkbedrijf Holland Rijnland Hoofdstuk II. Berekening Garantiebanen Holland Rijnland November 2014 3 I.a. Organisatieschema

Nadere informatie

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Welkom bij de Arbocatalogus Provincies Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Programma Achtergrond/totstandkoming Werkwijze Implementatie

Nadere informatie

Aanvraagformulier Voor indienen aanvraag ondersteuning aanpak Matchen op werk

Aanvraagformulier Voor indienen aanvraag ondersteuning aanpak Matchen op werk Aanvraagformulier (Regionaal) coördinerend persoon: Naam Inge Willems Functie Coördinator WSP en secretaris Regionaal Werkbedrijf Organisatie Gemeente s- Hertogenbosch-Weener XL Telefoonnummer 06-51133795

Nadere informatie

Wat houdt de Participatiewet in?

Wat houdt de Participatiewet in? Participatiewet Wat houdt de Participatiewet in? Op 1 juli 2014 aangenomen door de Eerste Kamer; Op 1 januari 2015 gaat de Participatiewet van kracht, één regeling Doel: zoveel mogelijk mensen met een

Nadere informatie

Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017.

Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017. Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017. Activiteit Wie Planning Actie Gemeentelijk projectplan Uitspreken intentie

Nadere informatie

Sociale Werkbedrijven & UWV Portaal voor Gemeenten

Sociale Werkbedrijven & UWV Portaal voor Gemeenten Sociale Werkbedrijven & UWV Portaal voor Gemeenten Opzet presentatie wat is het UWV Portaal, waarom aansluiten belangrijk is, hoe u kunt aansluiten op het portaal en welke stappen u daarvoor moet ondernemen.

Nadere informatie

Projectplan Duurzaam Inkopen

Projectplan Duurzaam Inkopen Projectplan Duurzaam Inkopen Gemeente Franekeradeel, afdeling Bouwen en Milieu Minke Lotens - Eichhorn Augustus 2010 status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen projectplan 4 Overige resultaten

Nadere informatie

Kennissessie banenafspraak. Regionaal Leerhuis

Kennissessie banenafspraak. Regionaal Leerhuis Kennissessie banenafspraak Regionaal Leerhuis 27-06-2017 1 Vooraf 1. Verwachtingen bij de bijeenkomst? 2. Vragen die jullie beantwoord willen zien? 2 Wat gaan we doen? 1. Wat houdt de banenafspraak in?

Nadere informatie

Do s en dont s werkgeversdienstverlening: betrekken, bedienen, beïnvloeden

Do s en dont s werkgeversdienstverlening: betrekken, bedienen, beïnvloeden Do s en dont s werkgeversdienstverlening: betrekken, bedienen, beïnvloeden sprekers Tanja Willemsen - Projectleider Werkgeversdienstverlening Programmaraad Ida Dral -!DE Advies voor innovatie en verbinding

Nadere informatie

U11-003726. Datum Uw brief. A. V.M.J, van de Werfhorst-Verbraak. 0164-277782 Onderwerp: Sociale Zaken, Management Ondersteuning

U11-003726. Datum Uw brief. A. V.M.J, van de Werfhorst-Verbraak. 0164-277782 Onderwerp: Sociale Zaken, Management Ondersteuning Gemeente jf Bergen op Zoom Lijst Linssen T.a.v. Mevrouw M. van Kemenade Postbus 388 ifhhhiiwi'r'himi'h

Nadere informatie

Jaarplanning en Activiteiten kalender AKC 2012. en verantwoording stand van zaken. Opdracht/Actie Beoogd resultaat Gereed op Stand van zaken

Jaarplanning en Activiteiten kalender AKC 2012. en verantwoording stand van zaken. Opdracht/Actie Beoogd resultaat Gereed op Stand van zaken Jaarplanning en Activiteiten kalender AKC 2012 en verantwoording stand van zaken Opdracht/Actie Beoogd resultaat Gereed op Stand van zaken Opstellen begroting AKC 2012 Deel 1: Out of Pocket begroting Deel

Nadere informatie

De Wet Banenafspraak vraagt werkgevers. Voor u als werkgever is het interessant te BANEN IN HET KADER VAN DE WET BANENAFSPRAAK

De Wet Banenafspraak vraagt werkgevers. Voor u als werkgever is het interessant te BANEN IN HET KADER VAN DE WET BANENAFSPRAAK BANENAFSPRAAK BANEN IN HET KADER VAN DE WET BANENAFSPRAAK De Wet Banenafspraak vraagt werkgevers om de komende jaren een bepaald aantal werknemers met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Dit komt

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

Banenafspraak 2013-2026

Banenafspraak 2013-2026 Banenafspraak 2013-2026 Onderdeel van sociaal akkoord 2013 Presentatie: Hans Spigt Datum: 27 november 2015 www.vso-werkgevers.nl Taakstelling Banenafspraak Extra banen voor bijzondere doelgroep Taakstelling

Nadere informatie

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle Presentatie & Wijzigingen Wwb Commissie Samenleving Brielle Inhoud Presentatie Doelen participatiewet Uitgangspunten participatiewet Samenwerking Consequenties invoering participatiewet Wijzigingen Wwb

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 357013 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers

Nadere informatie

Verordeningen Participatiewet

Verordeningen Participatiewet Verordeningen Participatiewet Persbericht van 11 mei jl. 935 extra banen in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe In de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe is afgesproken dat er tot

Nadere informatie

Coördinatiepunt Social Return. Van lokaal naar regionaal

Coördinatiepunt Social Return. Van lokaal naar regionaal Coördinatiepunt Social Return Van lokaal naar regionaal Wat is Social Return? Inkoopdoelstellingen Duurzaamheid Werkgelegenheid Innovatie Lokale economie en MKB Waarom Social Return bij WiZ? Social Return

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

Voortgangsrapportage fusie. Klankbordgroep november 2013

Voortgangsrapportage fusie. Klankbordgroep november 2013 Voortgangsrapportage fusie Klankbordgroep november 2013 Voorwoord De stuurgroep: Beste leden van de klankbordgroep. Voor u ligt de laatste voortgangsrapportage. We zijn er klaar voor, werken aan de laatste

Nadere informatie

Projectplan Versie 1.0 Opsteller/Kwartiermaker : Els Stokman Telefoon 06-11084797 Opdrachtgever Stuurgroep RPA Opdrachtnemer RPA Sharon Smit Datum

Projectplan Versie 1.0 Opsteller/Kwartiermaker : Els Stokman Telefoon 06-11084797 Opdrachtgever Stuurgroep RPA Opdrachtnemer RPA Sharon Smit Datum Projectplan Versie : 1.0 Opsteller/Kwartiermaker : Els Stokman Telefoon : 06-11084797 Opdrachtgever : Stuurgroep RPA Opdrachtnemer RPA : Sharon Smit Datum : 16 april 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave..2

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

WERKMAAT = MAATWERK. Concreet, succesvol en duurzaam aan de slag! Informatie voor WSP-medewerkers

WERKMAAT = MAATWERK. Concreet, succesvol en duurzaam aan de slag! Informatie voor WSP-medewerkers WERKMAAT = MAATWERK Concreet, succesvol en duurzaam aan de slag! Informatie voor WSP-medewerkers De Werkmaat ontvangt: een dagdeel training op locatie; eén op één training, dus volop ruimte voor maatwerk;

Nadere informatie

Kennisplatform Mantelzorg West Friesland. Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015

Kennisplatform Mantelzorg West Friesland. Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015 Kennisplatform Mantelzorg West Friesland Een netwerkorganisatie van gemeenten, zorgaanbieders, hulverlenende instellingen en belangenbehartigers van mantelzorgers Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015

Nadere informatie

CONCEPT SROI-BELEID PROVINCIE UTRECHT

CONCEPT SROI-BELEID PROVINCIE UTRECHT CONCEPT SROI-BELEID PROVINCIE UTRECHT AANLEIDING Provincie wil als werkgever én als opdrachtgever invulling geven aan maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van arbeidsmarktparticipatie Begin

Nadere informatie

HET BLOEMMODEL. Peter van Leeuwen Directeur Instellingen ING Mid Corporates

HET BLOEMMODEL. Peter van Leeuwen Directeur Instellingen ING Mid Corporates HET BLOEMMODEL Peter van Leeuwen Directeur Instellingen Mid Corporates MID CORPORATES Doelgroep Bedrijven met omzet > 5 en < 250 miljoen of > 50 werknemers Instellingen uit gezondheidszorg of Public Sector

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Dienstverlening aan werkgevers voor de invulling van banen uit de baanafspraken Een simpel, eenduidig en aantrekkelijk basisaanbod voor werkgevers

Dienstverlening aan werkgevers voor de invulling van banen uit de baanafspraken Een simpel, eenduidig en aantrekkelijk basisaanbod voor werkgevers Dienstverlening aan werkgevers voor de invulling van banen uit de baanafspraken Een simpel, eenduidig en aantrekkelijk basisaanbod voor werkgevers UWV en Gemeenten regio Groot Amsterdam 4 juli 2014 Beginsituatie

Nadere informatie

Kijk naar de mens, niet naar de rugzak. maar een kracht. Autisme is voor mijn werk geen beperking, Staan voor een baan. Manager Operations Jos Bruens

Kijk naar de mens, niet naar de rugzak. maar een kracht. Autisme is voor mijn werk geen beperking, Staan voor een baan. Manager Operations Jos Bruens Kijk naar de mens, niet naar de rugzak. Manager Operations Jos Bruens van PromTeg Industries, Duiven. Staan voor een baan Autisme is voor mijn werk geen beperking, maar een kracht. Panelenbouwer Niels

Nadere informatie

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw Collegevoorstel Inleiding: Op 24 juni jl. heeft de gemeenteraad de Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gemeente Heusden vastgesteld. In de Verordening

Nadere informatie

Plan van aanpak social return. Gemeente Gouda

Plan van aanpak social return. Gemeente Gouda Plan van aanpak social return Gemeente Gouda Doelstelling: Het doel van het Plan van aanpak social return (SR) is om het aantal inwoners dat via SR aan het werk komt ten minstens te verdubbelen. Dat betekent

Nadere informatie

De dienstverlening van gemeente Venlo aan Venrayse WWB-klanten is gestart op 1 januari 2013.

De dienstverlening van gemeente Venlo aan Venrayse WWB-klanten is gestart op 1 januari 2013. Naam Evaluatie samenwerking Werkplein Venlo - Venray Opdrachtgever Raad/college Venray Trekker Sanne Bloemen (Venray) - trekker, Kim Werner (Venlo) contactpersoon Datum 30 juni 2015 Inleiding Op 8 mei

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Inhoud 1. Rol van het WSP in 2014 2. Targets 2014 3. Accountmanagement en instrumentarium 4. Regionale samenwerking 5. Organisatie 6. Bezetting en financiën Versie:

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Bestuurlijke opdracht Participatiewet. Ester Biezen Regionaal transitiemanager Participatiewet

Informatiebijeenkomst Bestuurlijke opdracht Participatiewet. Ester Biezen Regionaal transitiemanager Participatiewet Informatiebijeenkomst Bestuurlijke opdracht Participatiewet Ester Biezen Regionaal transitiemanager Participatiewet Wettelijk kader - Wajong: duurzaam arbeidsongeschikten - Participatiewet: mensen met

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Voorbereiding taken decentralisatie Werk. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Oplegvel. 1. Onderwerp Voorbereiding taken decentralisatie Werk. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Doel bijeenkomst. Informeren over de stand van zaken. Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV. Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen

Doel bijeenkomst. Informeren over de stand van zaken. Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV. Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen Doel bijeenkomst Informeren over de stand van zaken Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen INFORMATIEBIJEENKOMST PARTICIPATIEWET 2 Inleiding Kenmerken van

Nadere informatie