Recessiemonitor Haarlem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Recessiemonitor Haarlem"

Transcriptie

1 Gemeente Haarlem, Afdeling Onderzoek en Statistiek Recessiemonitor Haarlem eerste kwartaal 214

2 Recessie-monitor Haarlem eerste kwartaal 214, mei 214

3 Colofon Opdrachtgever Samensteller Bezoekadres Samenstellers Gemeente Haarlem Gemeente Haarlem Hoofdafdeling Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek Postbus 511, 23 PB Haarlem Telefoon: Fax: Internet: Stadhuis, Grote Markt 2, 211 RD Haarlem Jan Kersloot Kees Otto Kaft Vormgeving en Drukwerk

4 Leeswijzer De Recessie-monitor rapporteert over indicatoren, waar de economische recessie mogelijk op van invloed zou kunnen zijn. De meeste gegevens in deze monitor gaan over de periode 1 januari 28-1 april 214. In de rapportage is een aantal grafieken opgenomen waarin Haarlem wordt vergeleken met de andere middelgrote steden (1. inwoners en meer exclusief de vier grote steden). Het gaat om: Almere, Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Haarlemmermeer, Den Bosch, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Tilburg, Venlo, Zaanstad, Zoetermeer en Zwolle. In deze grafieken wordt de ontwikkeling in Haarlem afgezet tegen het gemiddelde van de middelgrote steden over de periode die in de grafiek zichtbaar is. Tevens zijn bij sommige afbeeldingen de steden opgenomen die zich het sterkst onder- of bovengemiddeld hebben ontwikkeld. In deze rapportage zijn - incidenteel - ook jaarcijfers opgenomen van Haarlem en de vergelijkbare steden wat betreft de omvang van de werkgelegenheid en het aantal bezoeken aan Haarlem. De cijfers over openstaande vacatures van het UWV zijn met ingang van het derde kwartaal van 213 niet meer beschikbaar op het niveau van individuele steden. De gegevens zijn thans gekoppeld aan regionale werkpleinen (waarin bovengenoemde middelgrote steden zijn opgenomen). Het is niet goed mogelijk om alle werkpleinen van de met Haarlem vergelijkbare steden te verwerken in een gemiddelde. Daarom is de Haarlemse situatie vergeleken met het landelijke gemiddelde. Met ingang van het derde kwartaal van 213 is wat betreft de leegstand in de detailhandel overgestapt op cijfers van de Werkgroep Acquisitie. Deze cijfers hebben uitsluitend betrekking op de binnenstad (informatie over de rest van de stad is bij Onderzoek en Statistiek niet beschikbaar). Ze geven het percentage van de leegstand van winkels weer (ongeacht de vloeroppervlakte). De reeks faillissementen van de Kamer van Koophandel heeft met ingang van 213 een wijziging ondergaan omdat men wil aansluiten bij de definitie van het CBS. Het is in deze rapportage nu voor het eerst mogelijk om een betrouwbare lokale trend te schetsen vanaf het eerste kwartaal van 213. Er zijn ook landelijke cijfers van het CBS verwerkt (zie rubriek ontwikkelingen landelijk en regionaal). De reeks hotelbezoek (logiesaccommodaties) is door het CBS herzien vanaf het eerste kwartaal van 212. Zo is de methode voor het bijhouden van het populatiebestand geupdate. CBS maakt daarnaast meer gebruik van het handelsregister en ook van andere bronnen. Verder is de CBS-methode verbeterd om de analyse beter toe te kunnen spitsen op regio s. Met ingang van deze monitor is de indicator met het bedrag voor verleende bouwvergunningen verruild voor de indicator 'leges verleende omgevingsvergunningen'. Cijfers over het Amsterdamse bedrijfsleven (COEN-enquête) zijn niet in deze rapportage verwerkt.

5 Samenvatting Samenvatting Landelijk gezien is het conjunctuurbeeld begin 214 verbeterd. Veel Haarlemse indicatoren van deze monitor staan echter in mineur. Dat geldt echter niet voor alle indicatoren. Meer winkelleegstand, leegstand kantoren gedaald In het centrum van Haarlem stond april 214 7,9% van de winkels (94 winkels) leeg. Er is sprake van een stijgende tendens. In december 213 was het percentage nog 6,1 (72 winkels). Deze trend is nieuw in deze monitor. Ook nieuw in deze monitor is dat aan de oplopende leegstand van Haarlemse kantoorruimte in de afgelopen jaren een einde is gekomen in 214 (- 6.8 m² ten opzichte van 213). Verdere groei werkloosheid, daling werkgelegenheid De Haarlemse werkloosheid is in het eerste kwartaal van 214 verder gegroeid van 3.2 naar 3.61 tussen de eerste kwartalen van 213 en 214. Ten opzichte van vergelijkbare steden blijft Haarlem het qua niveau van de werkloosheid echter nog steeds goed doen. De jeugdwerkloosheid kwam in 213 tot een stabilisatie maar stijgt weer opnieuw tot 725 in het eerste kwartaal van 214 (was 661 in het eerste kwartaal van 213). Tussen 28 en 213 daalde de werkgelegenheid in Haarlem van 68.8 naar Binnen de vergelijkbare stedengroep is er sprake van stabiliteit na 28 en ten opzichte daarvan steekt de Haarlemse ontwikkeling dus ongunstig af. Groei voedselpakketten en schuldhulpverlening, bijstand stijgt niet verder Na begin 211 is er sprake van een voortdurende toename van het aantal voedselpakketten tot een recordaantal van bijna 4.2 in het eerste kwartaal van 214. In het eerste kwartaal van 213 bleef de teller nog steken op pakketten. Tot nu toe konden we steeds berichten dat het niveau van de schuldhulpverlening stabiel bleef. Dit kwartaal is er echter sprake van een toename tot 633 (in het eerste kwartaal van 213 was het niveau 583). In het eerste kwartaal van 214 zijn er 3.16 bijstandontvangers en dat waren er in het eerste kwartaal van 213. Ongeveer net zoveel dus. Positief is ook, dat de omvang van de bijstand een lager niveau heeft dan in steden die zijn te vergelijken met Haarlem. Daling parkeringen en bezoeken Het niveau van het aantal parkeringen was in 213 2,7% lager dan in 212. De ontwikkeling in het eerste kwartaal van 214 (449.3 parkeringen) volgt deze dalende tendens (46.6 parkeringen in het eerste kwartaal van 213). Het aantal binnenlandse bezoeken aan Haarlem daalde tussen 28 en 213 van 2,7 miljoen naar 2,3 miljoen. We zien in de vergelijkbare steden gemiddeld eveneens een daling in deze periode die relatief gezien echter omvangrijker is dan de afname in Haarlem. Minder vacatures In het eerste kwartaal van 214 is het aantal openstaande vacatures 63 en dat zijn er minder dan in hetzelfde kwartaal van 213 (765). Dit is een doorgaande trend: in 213 was het aantal openstaande vacatures lager dan in 212. Positief is dat het aantal Haarlemse vacatures in het eerste kwartaal van 214 iets hoger is dan landelijk gemiddeld. Meer verkochte woningen, geen verder prijsherstel In het eerste kwartaal van 214 zijn er 327 woningen verkocht en dat zijn er meer dan in het eerste kwartaal van 213 (266). Al vanaf het derde kwartaal van 213 zit het aantal verkopen weer in de lift. Het prijsherstel waarover we rapporteerden in de vorige versie van deze monitor zet echter niet door; de gemiddelde prijs van de verkochte woningen komt in het eerste kwartaal van 214 op 22.8 euro uit en dat is onder het niveau van het eerste kwartaal van 213 (228. euro). De tijd dat woningen te koop staan laat een stabiel beeld zien sinds het vierde kwartaal van 213. Niet alle indicatoren in mineur Hiervoor vermelde positieve ontwikkelingen betreffen: de woningmarkt, de leegstand van kantoren en de bijstand (stabilisatie). Andere positieve ontwikkelingen, die nog niet zijn genoemd, zijn een daling van het aantal faillissementen en een toename van de hotelovernachtingen.

6 Ontwikkelingen landelijk Conjunctuurbeeld CBS landelijk Het conjunctuurbeeld was aan het einde van de maanden januari en februari beter dan een maand eerder. Het conjunctuurbeeld is van februari op maart niet veranderd. Verbeteringen en verslechteringen in de Conjunctuurklok hielden elkaar in evenwicht. Het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok ligt eind maart in de fase van herstel. Op vier na presteren alle indicatoren echter nog onder hun langjarige trend. Het consumentenvertrouwen steeg in maart 3 punten en kwam uit op -7. De stemming onder consumenten is sterk verbeterd, maar de indicator is nog negatief. De stemming onder producenten in de industrie verbeterde ook. De indicator van het producentenvertrouwen steeg van -,1 in februari naar 1,1 in maart. Een uitgebreidere beschrijving van de recente inzichten in relatie tot de Conjunctuurklok en het verloop van de recessie, staat op de website van het CBS, zie: Faillissementen landelijk (bron: CBS) In maart 214 zijn 521 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn bijna 1 faillissementen minder dan in februari 214. Vergeleken met maart 213 was het aantal faillissementen meer dan een kwart lager. In 213 zijn faillissementen uitgesproken; 1 procent meer dan in 212. Dit is het hoogste aantal sinds de start van de waarneming in Wel was de toename van het aantal faillissementen in de tweede helft van het jaar kleiner dan in de eerste helft. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Landelijke woningmarkt eerste kwartaal 214 (bron: Het eerste kwartaal van 214 laat voor het eerst in drie jaar een lichte prijsstijging zien. De huizenprijzen liggen 1,2% hoger dan een jaar geleden. Vorig kwartaal was er nog sprake van een lichte prijsdaling van -,8%. Dit blijkt vandaag uit de (voorlopige) cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) over het eerste kwartaal. Het aantal woningverkopen zit voor het derde achtereenvolgende kwartaal in de lift. NVM-makelaars verkochten in het eerste kwartaal van woningen (naar schatting 32.7 in de totale markt). Dat is 41,5% meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden.

7 1e kw.28 2e kw.28 3e kw.28 4e kw.28 1e kw.29 2e kw.29 3e kw.29 4e kw.29 1e kw.21 2e kw.21 3e kw.21 4e kw.21 1e kw.211 2e kw.211 3e kw.211 4e kw.211 1e kw.212 2e kw.212 3e kw.212 4e kw.212 1e kw.213 2e kw.213 3e kw.213 4e kw.213 1e kw.214 Faillissementen In het eerste kwartaal van 214 is het aantal faillissementen (21) lager dan in het eerste kwartaal van 213 (27). De reeks faillissementen van de Kamer van Koophandel heeft met ingang van 213 een wijziging ondergaan omdat men wil aansluiten bij de definitie van het CBS. Het is dit kwartaal (voor het eerst weer) mogelijk om een betrouwbare lokale trend te schetsen, vanaf het eerste kwartaal van 213. Er zijn eveneens landelijke cijfers van het CBS verwerkt (zie rubriek ontwikkelingen landelijk). Aantal faillissementen in regio Haarlem per kwartaal, Bron: Kamer van Koophandel (definitiewijziging in 213) Faillissementen in regio Haarlem per kwartaal, e kwart. 2e kwart. 3e kwart. 4e kwart. TOTAAL definitiewijziging Bron: Kamer van Koophandel (definitiewijziging in 213)

8 1e kw.28 2e kw.28 3e kw.28 4e kw.28 1e kw.29 2e kw.29 3e kw.29 4e kw.29 1e kw.21 2e kw.21 3e kw.21 4e kw.21 1e kw.211 2e kw.211 3e kw.211 4e kw.211 1e kw.212 2e kw.212 3e kw.212 4e kw.212 1e kw.213 2e kw.213 3e kw.213 4e kw.213 1e kw.214 Leges verleende omgevingsvergunningen Er is sprake van een dalende trend van de leges verleende omgevingsvergunningen. In 213 was het niveau 3 miljoen. Dat is lager dan de omvang in 212 (4,5 miljoen) en in 211 (4,4 miljoen). Met ingang van deze monitor is de indicator met het bedrag voor verleende bouwvergunningen verruild voor de indicator 'leges verleende omgevingsvergunningen'. Leges verleende omgevingsverg. WABO in Haarlem per kwartaal, Bron: Gemeente Haarlem

9 Woningmarkt In het eerste kwartaal van 214 zijn er 327 woningen verkocht en dat zijn er meer dan in het eerste kwartaal van 213 (266). Al vanaf het derde kwartaal van 213 zit het aantal verkopen weer in de lift. Aantal verkochte woningen in Haarlem, Bron: Aantal verkochte woningen in Haarlem per kwartaal, e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Bron:

10 Prijs verkochte woningen Het gemiddelde prijsniveau komt in het eerste kwartaal van 214 op 22.8 euro uit. Deze waarde ligt iets onder het niveau van het eerste kwartaal van 213 (228. euro). Het prijsherstel waarover we rapporteerden in de vorige versie van deze monitor zet dus niet door. In het vierde kwartaal van 213 was het gemiddelde prijsniveau en dat was hoger dan in het vergelijkbare kwartaal een jaar daarvoor (24.1 euro). Gemiddelde prijs verkochte woningen in Haarlem, Bron: Gemiddelde prijs verkochte woningen in Haarlem, kwartalen e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Bron:

11 Looptijd verkochte woningen De tijd dat woningen te koop staan, is tot voor kort steeds aanhoudend toegenomen. De looptijd is in het vierde kwartaal van met 146 dagen - echter nagenoeg gelijk aan de waarde in het vierde kwartaal van 212 (145 dagen). Voor het eerste kwartaal van 214 geldt hetzelfde (156 versus 158 dagen). Dit is een teken van stabilisatie. Looptijd verkochte woningen per kwartaal, mediaan, e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Bron: NVM (het marktaandeel van de NVM is ongeveer 89%), 1e kwartaal 214 voorlopig cijfer

12 Leegstand kantoorruimte (update peilmoment 214 in deze rapportage) Aan de oplopende leegstand van kantoorruimte in de afgelopen jaren is in 214 een halt toegeroepen. De leegstand is in m² gedaald ten opzichte van 213. In Oost en in het Centrum nam de leegstand wel toe tussen 213 en 214. Van de leegstand in 214 is 15.8 m² verhuurd maar nog niet betrokken en van m² is geen huurder bekend. Het saldo van functiewijziging/sloop was in 213 negatief, met name in West. Leegstand aantal m² kantoorruimte in Haarlem per 1 januari leegstand, onverhuurd leegstand, verhuurd Bron: kantorenmonitor.nl Leegstand m² kantoorruimte in Haarlem naar stadsdeel, Centrum Noord Oost Waarderpolder West Zuid Bron: kantorenmonitor.nl

13 Wijziging kantoorvoorraad in Haarlem naar stadsdeel in Centrum Noord Oost Waarderpolder West Zuid opgeleverd 213 saldo functiewijziging/sloop 213 Bron: kantorenmonitor.nl

14 Aanbod winkelruimte In het centrum van Haarlem stond op 13 april ,9% van de winkels (94 winkels) leeg. Er is sprake van een stijgende tendens. Op 8 december 213 was het percentage nog 6,1 (72 winkels). Leegstand winkels en horeca in Centrum Haarlem per 2 maanden in %, 213/14 Bron: Werkgroep Acquisitie

15 1e kw.28 3e kw.28 1e kw.29 3e kw.29 1e kw.21 3e kw.21 1e kw.211 3e kw.211 1e kw.212 2e kw.212 3e kw.212 4e kw.212 1e kw.213 2e kw.213 3e kw.213 4e kw.213 1e kw.214 Vacatures In het eerste kwartaal van 214 is het aantal openstaande vacatures 63 en dat zijn er minder dan in hetzelfde kwartaal van 213 (765). Dit is een doorgaande trend: in 213 was het aantal openstaande vacatures lager dan in 212. In het eerste kwartaal van 214 waren er in Haarlem iets meer vacatures per 1. banen dan landelijk gemiddeld. Daarmee wordt een trend onderbroken. Tot nu waren er, na 212, in Haarlem minder openstaande vacatures per 1. banen dan gemiddeld of de Haarlemse positie was gelijk aan het landelijke gemiddelde. Aantal openstaande vacatures in Haarlem per kwartaal 1, Midden- en Zuid Kennemerland Bron: UWV 1 : 3-maandelijks gemiddelde. Ontwikkeling openstaande vacatures op banen, jan.212-mrt jan. 12 apr.12 jul.12 okt.12 jan.13 apr.13 jul.13 okt.13 jan. 14 Haarlem (Midden/Zuid-K'land) Nederland Noord-Holland Bron: UWV

16 1e kw.28 2e kw.28 3e kw.28 4e kw.28 1e kw.29 2e kw.29 3e kw.29 4e kw.29 1e kw.21 2e kw.21 3e kw.21 4e kw.21 1e kw.211 2e kw.211 3e kw.211 4e kw.211 1e kw.212 2e kw.212 3e kw.212 4e kw.212 1e kw.213 2e kw.213 3e kw.213 4e kw.213 1e kw.214 1e kw.28 2e kw.28 3e kw.28 4e kw.28 1e kw.29 2e kw.29 3e kw.29 4e kw.29 1e kw.21 2e kw.21 3e kw.21 4e kw.21 1e kw.211 2e kw.211 3e kw.211 4e kw.211 1e kw.212 2e kw.212 3e kw.212 4e kw.212 1e kw.213 2e kw.213 3e kw.213 4e kw.213 1e kw.214 Werkloosheid: niet werkende werkzoekenden (NWW) Vanaf eind 212 is er sprake van een aanhoudende toename van het aantal nietwerkende werkzoekenden: van in het derde kwartaal van 212 naar in het eerste kwartaal van 214. Ook bij de jeugdwerkloosheid is deze ontwikkeling zichtbaar. De doorgaande groei van de jeugdwerkloosheid was echter gestopt in 213, doch in het eerste kwartaal van 214 zien we weer een toename tot 725. Dit blijkt uit cijfers van het UWV (Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen). Aantal niet-werkende werkzoekenden in Haarlem per kwartaal 1, Bron: UWV 1 : 3-maandelijks gemiddelde. Aantal niet-werkende werkzoekenden tot 27 jaar per kwartaal 1, 28/ Bron: UWV 1 : 3-maandelijks gemiddelde.

17 jan.1 mei.1 sep.1 jan.11 mei.11 sep.11 jan. 12 mei.12 sep.12 jan sept.13 jan. 14 jan.1 mei.1 sep.1 jan.11 mei.11 sep.11 jan.12 mei.12 sep.12 jan.13 mei.13 sept.13 jan. 14 Werkloosheid (NWW): stedenvergelijking Haarlem doet het qua werkloosheid binnen de hele groep van steden niet slecht. In de gehele onderzoeksperiode, ook in het eerste kwartaal van 214, is het (relatieve) niveau van de werkloosheid namelijk lager dan gemiddeld. Bij de jeugdwerkloosheid zien we dezelfde ontwikkeling. Het niveau blijft onder het gemiddelde van de stedengroep. Ontwikkeling werkloosheid, % ontvangers op inw jr., jan.21-mrt gemiddeld steden Haarlem Haarlemmermeer Enschede Bron: UWV Ontwikkeling jeugdwerkl., % werkzoekenden op inw jaar, 1/21-3/ gemiddeld steden Haarlem Haarlemmermeer Emmen Bron: UWV

18 1e kw. 28 2e kw. 28 3e kw. 28 4e kw. 28 1e kw. 29 2e kw. 29 3e kw. 29 4e kw. 29 1e kw. 21 2e kw. 21 3e kw. 21 4e kw. 21 1e kw e kw e kw e kw e kw e kw e kw e kw.212 1e kw e kw e kw e kw e kw e kw.28 2e kw.28 3e kw.28 4e kw.28 1e kw.29 2e kw.29 3e kw.29 4e kw.29 1e kw.21 2e kw.21 3e kw.21 4e kw.21 1e kw.211 2e kw.211 3e kw.211 4e kw.211 1e kw.212 2e kw.212 3e kw.212 4e kw.212 1e kw.213 2e kw.213 3e kw.213 4e kw.213 1e kw.214 Werkloosheid: WW-ontvangers Naast de maat van de niet-werkende werkzoekenden (NWW) is er ook die van de ontvangers van een werkloosheidsuitkering (WW). Deze groep is kleiner omdat niet iedereen zonder baan voor een werkloosheidsuitkering in aanmerking komt (bijvoorbeeld een starter op de arbeidsmarkt). Vanaf 212 loopt het aantal WW-uitkeringen op tot een recordaantal in het eerste kwartaal van 214: In vergelijking met de andere steden scoort Haarlem relatief gunstig: onder het gemiddelde van de stedengroep. Aantal WW-ontvangers in Haarlem per kwartaal (begin periode), Bron: CBS, 1e kwartaal 214 voorlopige cijfers Ontwikkeling WW-ontvangers op inw jaar, gemiddeld steden Haarlem Ede Emmen Bron: CBS, 1e kwartaal 214 voorlopige cijfers

19 jan.11 mrt.11 mei.11 jul. 11 sept.11 nov.11 jan.12 mrt.12 mei.12 jul. 12 sept.12 nov.12 jan.13 mrt.13 mei.13 jul.13 sept.13 1e kw.28 2e kw.28 3e kw.28 4e kw.28 1e kw.29 2e kw.29 3e kw.29 4e kw.29 1e kw.21 2e kw.21 3e kw.21 4e kw.21 1e kw.211 2e kw.211 3e kw.211 4e kw e kw.212 2e kw.212 3e kw.212 4e kw e kw.213 2e kw.213 3e kw.213 4e kw.213 1e kw.214 Bijstand (stedenvergelijking tot en met oktober 213) Het aantal bijstandontvangers is sinds 213 in niveau verhoogd (+358 in het eerste kwartaal van 213 tot 3.149). De waarde is in het eerste kwartaal van 214 nog steeds in lijn met deze niveauverhoging (3.16). De stijging die zich in de loop van 21 voordeed heeft te maken met het wegvallen van de 'work first' regeling. Mensen gaan nog wel steeds aan de slag (bijvoorbeeld bij Paswerk), maar dan met behoud van uitkering (de omvang van het aantal personen in de 'work first' regeling bedraagt naar schatting 3-4). Haarlem doet het beter dan gemiddeld binnen de stedengroep. De (relatieve) omvang van de bijstand blijft in de gehele onderzoeksperiode (cijfers tot en met oktober 213) onder het gemiddelde. Aantal bijstandontvangers (WWB) in Haarlem per kwartaal 1, Bron: Gemeente Haarlem 1 : 3-maandelijks gemiddelde. Totaal aantal WWB-uitkeringen in % op bevolking jaar, jan.211-okt gemiddeld steden Haarlem Haarlemmermeer Groningen Bron: CBS

20 1e kw.29 2e kw.29 3e kw.29 4e kw.29 1e kw.21 2e kw.21 3e kw.21 4e kw.21 1e kw.211 2e kw.211 3e kw.211 4e kw.211 1e kw.212 2e kw.212 3e kw.212 4e kw.212 1e kw.213 2e kw.213 3e kw.213 4e kw.213 1e kw.214 Budgetbeheer/ schuldhulp Het aantal lopende budgetregelingen was al een aantal kwartalen min of meer stabiel doch in het eerste kwartaal van 214 zien we een toename tot 633 (in het eerste kwartaal van 213 was het niveau 583). De daling in 211 is veroorzaakt door veranderde werkwijze: het laten uitstromen van klanten die wel een budgetregeling hebben maar geen schuldhulpverlening. Klanten die het niet zelfstandig redden, is men aan het overdragen aan de stichting Budget. Zij nemen de administratie over. Aantal lopende budgetregelingen in Haarlem per kwartaal 1, 29/ Bron: Gemeente Haarlem 1 : 3-maandelijks gemiddelde.

21 1e kw.29 2e kw.29 3e kw.29 4e kw.29 1e kw.21 2e kw.21 3e kw.21 4e kw.21 1e kw.211 2e kw.211 3e kw.211 4e kw.211 1e kw.212 2e kw.212 3e kw.212 4e kw.212 1e kw.213 2e kw.213 3e kw.213 4e kw.213 1e kw.214 Aantal gestarte en beëindigde budgetreg. in Haarlem per kwartaal, 29/ gestart beëindigd Bron: Gemeente Haarlem Budgetregelingen in Haarlem per kwartaal, e kwart. 2e kwart. 3e kwart. 4e kwart. TOTAAL Gestarte budgetregelingen Beëindigde budgetregelingen Bron: Gemeente Haarlem

22 3e kw.29 4e kw.29 1e kw.21 2e kw.21 3e kw.21 4e kw.21 1e kw.211 2e kw.211 3e kw.211 4e kw.211 1e kw.212 2e kw.212 3e kw.212 4e kw.212 1e kw.213 2e kw.213 3e kw.213 4e kw.213 1e kw Voedselbank Vanaf begin 211 is er sprake van een voortdurende toename van het aantal verstrekte voedselpakketten tot een recordaantal van bijna 4.2 in het eerste kwartaal van 214. Aantal verstrekte voedselpakketten in Haarlem per kwartaal, Bron: Voedselbank Verstrekte voedselpaketten in Haarlem per kwartaal, 29/214 1e kwart. 2e kwart. 3e kwart. 4e kwart. TOTAAL Bron: Voedselbank

23 Hotelovernachtingen regio Haarlem In 213 was het totale aantal hotelovernachtingen 76.6 hoger dan in 212 (+14%). Het aandeel buitenlanders was in 212 en 213 respectievelijk 51% en 53%. De reeks hotelbezoek (logiesaccommodaties) is door het CBS herzien vanaf het eerste kwartaal van 212 (zie ook leeswijzer). Aantal overnachtingen in hotels in agglomeratie Haarlem, e kwart. 2e kwart. 3e kwart. 4e kwart e kwart. 2e kwart. 3e kwart. 4e kwart Bron: CBS (nieuwe definitie met ingang van 212)

24 1e kw.28 2e kw.28 3e kw.28 4e kw.28 1e kw.29 2e kw.29 3e kw.29 4e kw.29 1e kw.21 2e kw.21 3e kw.21 4e kw.21 1e kw.211 2e kw.211 3e kw.211 4e kw.211 1e kw.212 2e kw.212 3e kw.212 4e kw.212 1e kw.212 2e kw.212 3e kw.212 4e kw.212 1e kw.213 2e kw.213 3e kw.213 4e kw.213 Aantal overnachtingen in hotels naar land van herkomst, Nederlanders Buitenlanders Nederlanders Buitenlanders Bron: CBS (nieuwe definitie met ingang van eerste kwartaal van 212) Overnachtingen in regio Haarlem per kwartaal, e kwart. 2e kwart. 3e kwart. 4e kwart. TOTAAL w.o. buitenlanders w.o. buitenlanders w.o. buitenlanders w.o. buitenlanders nieuwe telling w.o. buitenlanders w.o. buitenlanders Bron: CBS

25 1e kw.28 2e kw.28 3e kw.28 4e kw.28 1e kw.29 2e kw.29 3e kw.29 4e kw.29 1e kw.21 2e kw.21 3e kw.21 4e kw.21 1e kw.211 2e kw.211 3e kw.211 4e kw.211 1e kw.212 2e kw.212 3e kw.212 4e kw.212 1e kw.213 2e kw.213 3e kw.213 4e kw.213 1e kw.214 Gebruikers van parkeergarages Het aantal gebruikers van parkeergarages was in lager dan in 212 (-2,7%). De ontwikkeling in het eerste kwartaal in 214 (449.3 parkeringen) volgt deze dalende tendens (46.6 parkeringen in het eerste kwartaal van 213). 212 was overigens een 'topjaar' wat betreft het aantal gebruikers van parkeergarages in Haarlem: ruim 1,8 miljoen en dat betekent een toename van ten opzichte van 211. Ook 211 was een groei-jaar: 14.9 meer gebruikers van parkeergarages dan in 21. Parkeerders in de Haarlemse parkeergarages per kwartaal, Bron: Servicebedrijf Haarlem, per bewonersdeel Conjégarage niet meer meegeteld Parkeerders in de Haarlemse parkeergarages per kwartaal 1e kwart. 2e kwart. 3e kwart. 4e kwart. TOTAAL Bron: Servicebedrijf Haarlem

26 Werkgelegenheid De omvang van de werkgelegenheid binnen de grenzen van de gemeente Haarlem volgt een dalende trend. Binnen de vergelijkbare stedengroep is er sprake van stabiliteit na 28 en ten opzichte daarvan steekt de Haarlemse ontwikkeling dus ongunstig af. Ontwikkeling aantal banen in Haarlem, Bron: LISA Indexcijfers ontwikkeling aantal banen, (28=1) gemiddeld steden Haarlem Zwolle Zoetermeer Bron: LISA

27 Binnenlandse bezoeken Het aantal binnenlandse bezoeken aan Haarlem laat na 21 een daling zien, Ten opzichte van het gemiddelde van de stedengroep is deze afname beperkt; elders is de afname van het aantal binnenlandse bezoeken omvangrijker dan in Haarlem. Ontwikkeling aantal bezoeken van Nederlanders in Haarlem, Bron: NBTC-NIPO Indexcijfers ontwikkeling binnenlandse bezoeken, (28=1) gemiddeld steden Haarlem Zaanstad Breda Bron: NBTC-NIPO

28 Uitgave van de gemeente Haarlem, Concernstaf, Onderzoek en Statistiek Adres: Grote Markt RD Haarlem T Internet: feitenencijfers Auteurs: dr. J.M. Kersloot C.A. Otto April 214

Recessiemonitor Haarlem

Recessiemonitor Haarlem Gemeente Haarlem Afdeling Onderzoek en Statistiek Recessiemonitor Haarlem vierde kwartaal 213 Recessie-monitor Haarlem vierde kwartaal 213, februari 214 Colofon Opdrachtgever Samensteller Bezoekadres Samenstellers

Nadere informatie

Recessiemonitor Haarlem

Recessiemonitor Haarlem Gemeente Haarlem, Afdeling Onderzoek en Statistiek Recessiemonitor Haarlem derde kwartaal 214 Recessie-monitor Haarlem derde kwartaal 214, oktober 214 Colofon Opdrachtgever Samensteller Bezoekadres Samenstellers

Nadere informatie

Recessiemonitor Haarlem derde kwartaal 2012

Recessiemonitor Haarlem derde kwartaal 2012 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 211 RD Haarlem oktober 212 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Recessiemonitor Haarlem derde kwartaal 212 Recessie-monitor

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010)

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Uit de landelijke pers: Economie groet met 2,1% Voorzichtig herstel aantal banen Herstel uitzendmarkt Werkloosheid blijft afnemen

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 1 e kwartaal 21 O&S Mei 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 212 O&S December 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de

Nadere informatie

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014 Conjunctuurmonitor 2e 214 Augustus 214 Directe Bedrijfsvoering, afdeling FB, team Onderzoek en Statistiek, Camiel Geryszewski Conjunctuurmonitor Zoetermeer 2 e 214 Toelichting: Voor u ligt de Conjunctuurmonitor

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 2 e kwartaal 212 O&S Oktober 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de gevolgen

Nadere informatie

Trendmonitor Hoorn. 11 e meting: eerste kwartaal 2012. Trendmonitor Hoorn. Gemeente Hoorn mei 2012

Trendmonitor Hoorn. 11 e meting: eerste kwartaal 2012. Trendmonitor Hoorn. Gemeente Hoorn mei 2012 11 e meting: eerste kwartaal 2012 Gemeente Hoorn mei 2012 Colofon Uitgave : &O Research BV van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Datum : Mei 2012 Opdrachtgever : gemeente

Nadere informatie

Conjunctuurmonitor. Kerncijfers gemeente Zaanstad Februari 2013. Concernstaf, Strategie & Onderzoek

Conjunctuurmonitor. Kerncijfers gemeente Zaanstad Februari 2013. Concernstaf, Strategie & Onderzoek Kerncijfers gemeente Zaanstad Februari 2013 Concernstaf, Strategie & Onderzoek De is een driemaandelijks overzicht van de meest recente economische kerngegevens over Zaanstad. Hij wordt samengesteld door

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 21 O&S November 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013 Factsheet stedelijke economie 4 e kwartaal 213 O&S Februari 214 2 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie Vanwege de huidige economische situatie blijft er behoefte aan inzicht hoe s-hertogenbosch

Nadere informatie

Thermometer economische. crisis

Thermometer economische. crisis 8 Thermometer economische oktober 20 crisis 06//20 Inleiding In deze achtste Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 7 Thermometer economische crisis maart 2011 15/03/2011 Inleiding In deze zevende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie,

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Conjunctuurmonitor Zoetermeer

Conjunctuurmonitor Zoetermeer Conjunctuurmonitor Zoetermeer Sociale en economische indicatoren Stand van zaken per 31 december 213 Maart 214 Directe Bedrijfsvoering, afdeling FB, team Onderzoek en Statistiek, Marielle Bartels Toelichting:

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Verder in deze editie:

Verder in deze editie: Economie Monitor Brabant Vierde kwartaal 4 Eurocrisis raakt ook de Brabantse economie De economie van Brabant krijgt in het laatste kwartaal van te maken met de gevolgen van de eurocrisis en dit is goed

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april?

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? SSC / Onderzoek en Informatie Crisismonitor uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? stijgingstempo werkloosheid neemt toe, meer jongeren werkloos fors minder hypotheken

Nadere informatie

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER 2010

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER 2010 RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER Recessiemonitor algemeen Nederland is uit de periode van recessie en ook veel andere economiën groeien weer. Zijn daarmee problemen als stijgende werkloosheid

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda Inleiding. 2 Globaal beeld arbeidsmarkt 2006

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda Inleiding. 2 Globaal beeld arbeidsmarkt 2006 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2006 Herstel economie zet fors door Aantal banen neemt toe Werkloosheidsdaling Breda minder groot Daling jeugdwerkloosheid stagneert Aantal bijstandsgerechtigden daalt

Nadere informatie

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER 2009. Bureau Onderzoek en Statistiek

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER 2009. Bureau Onderzoek en Statistiek RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER 2009 Bureau Onderzoek en Statistiek Recessiemonitor algemeen Nederland is uit de periode van recessie en ook veel andere economiën groeien weer. Zijn

Nadere informatie

CONJUNCTUURMONITOR ZOETERMEER

CONJUNCTUURMONITOR ZOETERMEER CONJUNCTUURMONITOR ZOETERMEER Versie kwartaal 3 Uitgave Gemeente Zoetermeer Samenstelling JaBo / Onderzoek en Statistiek Camiel Geryszewski Onderzoek&Statistiek@Zoetermeer.nl Inhoudsopgave 1. Bevolking

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 In deze notitie van UWV, die ieder kwartaal verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de provincie Gelderland kort toegelicht.

Nadere informatie

Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 2012

Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 2012 Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 212 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (57) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 INHOUD Highlights uit de economische

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 1,2% in het 4 e kwartaal van 2007. De stijging van de prijs per m 2 is met 0,3% veel lager. De stijging

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 11 Thermometer economische crisis november 2013 afdeling Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In deze elfde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad, Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 31 maart 2015 Ons kenmerk MO10/

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Drechtsteden Versie Zwijndrecht april 211 (cijfers t/m december 21) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Bijlage Hoe staan

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-017 15 maart 2012 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald In februari minder werklozen dan in januari Licht stijgende trend in de afgelopen vier

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel februari 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Ontwikkeling omvang niet-werkende

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 35 27 augustus 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid verder gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumenten zijn

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Consumentenvertrouwen in Nederland, seizoensgecorrigeerd

Consumentenvertrouwen in Nederland, seizoensgecorrigeerd Bijlage: Economische ontwikkelingen, voorjaar 214 Economie en bedrijvigheid Consumentenvertrouwen Na tijden van een dalend consumentenvertrouwen lijkt de weg naar boven weer te zijn gevonden en is het

Nadere informatie

Economische Thermometer

Economische Thermometer Economische Thermometer Juni 2015 IB Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In de Economische Thermometer volgen we de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Bijlage: Economische ontwikkelingen, voorjaar 2015

Bijlage: Economische ontwikkelingen, voorjaar 2015 7 mrt 7 mei 7 jul 7 sep 7 nov 7 jan 8 mrt 8 mei 8 jul 8 sep 8 nov 8 jan 9 mrt 9 mei 9 jul 9 sep 9 nov 9 jan 1 mrt 1 mei 1 jul 1 sep 1 nov 1 jan 11 mrt 11 mei 11 juli 11 sep 11 nov 11 jan 12 mrt 12 mei

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Monitor Amstelveense Economie 2013

Monitor Amstelveense Economie 2013 Monitor Amstelveense Economie 213 Staf, Onderzoek & Informatie 7 oktober 213 Inhoud 1. INLEIDING EN SAMENVATTING...3 2. BEDRIJFSVESTIGINGEN EN WERKZAME PERSONEN...4 3. STARTERS, FAILLISSEMENTEN EN OPHEFFINGEN...6

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

Eerste kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg

Eerste kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg Eerste kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D2 (PA 19 september 2012) Beleidsontwikkeling. Ons kenmerk Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D2 (PA 19 september 2012) Beleidsontwikkeling. Ons kenmerk Datum uw brief Ingekomen stuk D2 (PA 19 september 2012) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@ nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Economische en sociale thermometer Nummer 50, juli 2013

Economische en sociale thermometer Nummer 50, juli 2013 Economische en sociale thermometer Nummer 5, juli 213 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (57) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 INHOUD Highlights uit de economische

Nadere informatie

Werkloosheid in augustus gedaald

Werkloosheid in augustus gedaald Persbericht PB13-061 19 september 09.30 uur Werkloosheid in augustus gedaald - In augustus minder werkloze jongeren - Stijgende trend werkloosheid minder sterk - Bijna 400 duizend WW-uitkeringen De voor

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Met bijgevoegde brief informeren wij de raad over de bijstandsontwikkelingen in 2014 en over de regionale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Met bijgevoegde brief informeren wij de raad over de bijstandsontwikkelingen in 2014 en over de regionale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bijstandsontwikkeling 2014 Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Met bijgevoegde brief informeren wij de raad over

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-082 17 december 9.30 uur Werkloosheid neemt verder toe In een jaar tijd 121 duizend werklozen meer Evenveel mannen als vrouwen werkloos Bij UWV meer

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Verder in dit nummer:

Verder in dit nummer: Economie Monitor Brabant Derde kwartaal 2010 3 Bedrijfsleven onder druk, toch positieve ontwikkelingen arbeidsmarkt De Brabantse economie vertoont over het derde kwartaal van 2010 een wisselend beeld.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-013 21 februari 9.30 uur Sterke stijging werkloosheid Werkloosheid in januari opgelopen naar 7,5 procent Jeugdwerkloosheid gestegen tot 15 procent Aantal

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie

Vastgoedbericht december 2010

Vastgoedbericht december 2010 Vastgoedbericht december 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

Verder in dit nummer:

Verder in dit nummer: Economie Monitor Brabant Tweede kwartaal 2010 2 Positieve ontwikkelingen, blijvende onzekerheid De Brabantse economie vertoont een lichte verbetering. Dit komt onder meer tot uiting in de groei van het

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4 ECONOMISCHE MONITOR EDE 20 / 4 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 21. De economische monitor is verdeeld in 2 delen. Het thermo

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Economische monitor 2012

Economische monitor 2012 POSTADRES BEZOEKADRES Postbus 25 364 AG Mijdrecht Croonstadtlaan 111 3641 AL Mijdrecht T F E I 297 29 16 16 297 28 42 81 gemeente@derondevenen.nl www.derondevenen.nl AUTEUR(S) M. Krol DATUM 26 juni 212

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 6 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 6 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 6 van 211 Werkloosheid daalt verder, maar meer ouderen langdurig werkloos. Samenvatting De werkloosheid in is sinds januari dit jaar gedaald van 8,1% naar 7,4%

Nadere informatie

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd Persbericht Pb14-070 20 november 2014 09.30 uur Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd - Meer mensen aan het werk - Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd - WW-uitkeringen toegenomen vanuit seizoengevoelige

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-040 21 mei 9.30 uur Minder werklozen Eerste daling werkloosheid sinds de zomer van 2008 Te vroeg om te spreken van een omslag Bij UWV daling werkzoekenden

Nadere informatie

Grafimedia in cijfers

Grafimedia in cijfers Grafimedia in cijfers 2013 beeld: Karin van Hengel Inhoud 1 Aantal grafische bedrijven naar grootteklasse 2 Aantal grafische bedrijven naar hoofdactiviteit 3 Ontwikkeling van de omzet in de industrie en

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -0,3% licht in het 3 e kwartaal van 2008. De prijs per m 2 stijgt daarentegen licht met 0,3%. De prijsontwikkeling

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit naar verwachting met 1¾% in 1 en met 1½% in 11. De toename van het bbp komt bijna volledig voor

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities

ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities Regio Twente / POWI, Uitgave 6 van 2011 Index bijlage Ontwikkeling Werkloosheid (NWW) per gemeente Ontwikkeling lopende uitkeringen WW, WWB, WIJ

Nadere informatie

Monitor Bouwketen. Voorjaar 2015. Marien Vrolijk

Monitor Bouwketen. Voorjaar 2015. Marien Vrolijk Monitor Bouwketen Voorjaar 2015 Marien Vrolijk 2 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 5 1 Bouwketen 6 1.1 Recente ontwikkelingen 6 1.2 Conjunctuur bouwketen 8 2 Architectenbureaus 10 3 Ingenieursbureaus

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 30 24 juli 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt opnieuw 3 Technische toelichting 4 Werkloze beroepsbevolking 1) 6 2 Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent Arbeidsmarkt in vogelvlucht Gemiddeld over de afgelopen vier maanden is er een licht stijgende trend in de werkloosheid. Het aantal banen van werknemers stijgt licht en het aantal openstaande vacatures

Nadere informatie

Werkloosheid verder toegenomen

Werkloosheid verder toegenomen Persbericht PB14-019 20 maart 09.30 uur Werkloosheid verder toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in februari met 13 duizend gestegen - Vrijwel evenveel werkloze jongeren als drie maanden geleden - Aantal

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Monitor kredietcrisis begin 2010 Gemeente Purmerend

Monitor kredietcrisis begin 2010 Gemeente Purmerend Monitor kredietcrisis begin 2010 Gemeente Purmerend Colofon In opdracht van: De directeur Beleid Coördinatie en samenstellen rapportage: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Inhoud rapportage:

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009 Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -3,1% in het 1e kwartaal van 2009. De prijs per m2 daalt met -2,6%. De definitieve cijfers komen voor

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 0,4% in het 1e kwartaal van 2008. De stijging van de prijs per m2 is met 0,7% iets hoger. De stijging

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie.

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. Gastvrije Stad blijkt dat het verschil van s-hertogenbosch met Breda in 2012 iets kleiner

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, mei 2016 Aantal WW-uitkeringen gedaald In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland en IJmond is het aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Dordrecht

Toeristisch bezoek aan Dordrecht Toeristisch bezoek aan Dordrecht Besteding van toeristische bezoekers groeit naar meer dan 100 miljoen In 2010 zorgde het toeristisch bezoek in Dordrecht voor een economische spin-off van ruim 73 miljoen.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 BIJLAGE II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit in 1 naar verwachting met 1¼%. Voor komend jaar wordt een groei van 1¾% voorzien. De toename van

Nadere informatie

Conjunctuurmonitor Zoetermeer

Conjunctuurmonitor Zoetermeer Conjunctuurmonitor Zoetermeer Sociale en economische indicatoren Stand van zaken per 30 juni 2013 18 juli 2013 Directe Bedrijfsvoering, afdeling FB, team Onderzoek en Statistiek, Marielle Bartels Toelichting:

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D25 (PA 30 januari 2013) Beleidsontwikkeling. Ons kenmerk 12.0020648. Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D25 (PA 30 januari 2013) Beleidsontwikkeling. Ons kenmerk 12.0020648. Datum uw brief Ingekomen stuk D25 (PA 30 januari 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@ nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012 7 januari 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-3 (t.o.v.) 2011-4 Opmerking Aantal transacties 25.031 + 31,8% +13,9% Gemiddelde verandering t.o.v. 3 e kwartaal: +3,1%. Totale markt naar schatting

Nadere informatie

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Bijlage 1 Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Landelijk beeld Algemeen beeld: Lichte daling jeugdwerkloosheid De afgelopen maanden is sprake van een lichte daling van de jeugdwerkloosheid

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, augustus 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, augustus 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, augustus 2015 Verdere daling WW na stijging in juli In augustus daalde het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio s Noord- Holland Noord, Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, maart 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in eerste kwartaal In maart steeg het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25 Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 25 23 juni 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt verder 3 Werkloze beroepsbevolking (20) 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consument een stuk

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis zorgt voor een terugval van de economische bedrijvigheid in Nederland die sinds het begin van de jaren tachtig niet is voorgekomen.

Nadere informatie

Openbaar. Bijstandsontwikkeling 1e helft Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Bijstandsontwikkeling 1e helft Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bijstandsontwikkeling 1e helft 2014 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Met bijgevoegde brief informeren wij de

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord november 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord november 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord november 2014 WW in de regio s stijgt, grote verschillen tussen sectoren In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008 1998-2 1998-4 1999-2 1999-4 2000-2 2000-4 2001-2 2001-4 2002-2 2002-4 2003-2 2003-4 2004-2 2004-4 2005-2 2005-4 2006-2 2006-4 2007-2 2007-4 2008-2 2008-4 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008

Nadere informatie