Recessiemonitor Haarlem derde kwartaal 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Recessiemonitor Haarlem derde kwartaal 2012"

Transcriptie

1 Reageren Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 211 RD Haarlem oktober 212 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Recessiemonitor Haarlem derde kwartaal 212

2

3 Recessie-monitor Haarlem derde kwartaal 212, oktober 212

4 Colofon Opdrachtgever Samensteller Bezoekadres Samenstellers Gemeente Haarlem Gemeente Haarlem Hoofdafdeling Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek Postbus 511, 23 PB Haarlem Telefoon: Fax: Internet: Stadhuis, Grote Markt 2, 211 RD Haarlem Jan Kersloot Kees Otto Kaft Vormgeving en Drukwerk

5 Leeswijzer Leeswijzer De Recessie-monitor rapporteert over indicatoren, waar de economische recessie mogelijk op van invloed zou kunnen zijn. De meeste gegevens in deze monitor gaan over de periode 1 januari 28-1 oktober 212. In de rapportage is een aantal grafieken opgenomen waarin Haarlem wordt vergeleken met de andere middelgrote steden (1. inwoners en meer exclusief de vier grote steden). Het gaat om: Almere, Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Haarlemmermeer, Den Bosch, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Tilburg, Venlo, Zaanstad, Zoetermeer en Zwolle. In deze grafieken wordt de ontwikkeling in Haarlem afgezet tegen het gemiddelde van de middelgrote steden over de periode die in de grafiek zichtbaar is. Tevens zijn de steden opgenomen die zich het sterkst onder- of bovengemiddeld hebben ontwikkeld. Gegevens over leegstand van bedrijfs- en kantoorruimte werden tot voor kort betrokken van Vastgoedmanagement Nederland (VGM). Vanwege twijfels over de betrouwbaarheid zijn we wat de kantorenmarkt in het tweede kwartaal van 212 overgegaan op kantorenmonitor.nl als bron. Voor de leegstand van bedrijfsruimte is nog geen alternatief gevonden; deze ontbreekt momenteel in de monitor. Voor de leegstand in de detailhandel zijn nog wel de VGM-cijfers gehanteerd. Nieuw in deze monitor zijn gegevens over de koopwoningenmarkt die zijn gebaseerd op het kadaster en niet op de NVM. Het voordeel van het kadaster is dat alle mutaties zijn verwerkt; het deel van de kooptransacties dat niet via NVM-makelaars verloopt, blijft in de NVM-gegevens buiten beeld.

6 Samenvatting Samenvatting Net als in voorgaande edities van de Recessie-monitor komt ook uit de derde kwartaalrapportage van 212 een redelijk stabiel beeld in Haarlem naar voren. Het aantal faillissementen blijft op hetzelfde niveau. Dat geldt ook voor: het aantal bijstandontvangers,het bedrag aan bouwkosten in verband met verleende bouwvergunningen, het aantal ingeschreven werkzoekenden en het aantal parkeringen in parkeergarages. Het aantal cliënten in budgetbeheer is ten opzichte van het vorige kwartaal licht toegenomen (+ 25) doch dat is (nog) geen echte onderbreking van het beeld van stabiliteit. Ook de jeugdwerkloosheid is tussen het tweede en derde kwartaal van 212 gestegen van 376 naar 413 maar blijft daarmee wel onder het hoogtepunt in het tweede kwartaal van 21 (49). Het Haarlemse niveau van de bijstand en de werkloosheid blijft laag ten opzichte van vergelijkbare steden. Zorgpunten zijn de toename in het aanbod aan winkel- en kantoorruimte. Hoewel het aantal niet-werkende werkzoekenden niet toeneemt, is dat wel het geval met het aantal werkloosheidsuitkeringen tot en met het tweede kwartaal van 212 (meest recente gegevens). Het hotelbezoek was in het het tweede kwartaal 212 (meest recente gegevens) lager dan de vergelijkbare kwartalen in 21 en 211. Ook signaleren medewerkers van de Voedselbank een duidelijke toename van de vraag naar voedselpakketten. Op de woningmarkt zien we recent een omslagpunt: minder transacties en een prijsdaling. Deze conclusies baseren we op een nieuwe bron in deze monitor: cijfers vanhet kadaster die alle kooptransacties omvatten. Het aantal vacatures stijgt wederom licht, na een forse daling in 211. Ten opzichte van met Haarlem vergelijkbare steden scoort Haarlem, qua aantal vacatures per 1. inwoners van jaar, laag. Op dit punt is het voor Haarlem gunstig dat veel banen in naburige gemeenten bereikbaar zijn. De Nederlandse context typeerde zich door een verslechtering van de economische situatie in oktober 212 (landelijke conjunctuurklok van het CBS). Het Amsterdamse bedrijfsleven lijkt het dieptepunt in de conjunctuurdip te zijn gepasseerd, maar van herstel is nog geen sprake (Coen-enquête van de Kamer van Koophandel).

7 Conjunctuurklok CBS en Conjunctuurenquête Nederland Ontwikkelingen landelijk en regionaal Conjunctuurbeeld CBS Het conjunctuurbeeld was eind oktober 212 slechter dan aan het begin van het derde kwartaal van 212. In de loop van oktober 212 is van de tien maandindicatoren in de klok nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Hierdoor is de verdeling van de indicatoren in de kwadranten veranderd. Per saldo zijn er meer indicatoren die verslechterden dan indicatoren die verbeterden. Het zwaartepunt van de puntenwolk in de Conjunctuurklok ligt eind oktober 212 in het rode kwadrant (laagconjunctuur). Een uitgebreidere beschrijving van de recente inzichten in relatie tot de Conjunctuurklok en het verloop van de recessie, staat op de website van het CBS, zie: Amsterdamse conjunctuur moeizaam; alleen export blijft in de plus Hoe ontwikkelt zich het Haarlemse bedrijfsleven? De Kamer van Koophandel doet actueel onderzoek naar het bedrijfsleven via de Conjunctuurenquête Nederland (COEN). Dit onderzoek is betrouwbaar op het niveau van Nederland en voor grotere regio s. Als indicatie voor de Haarlemse dynamiek zijn in deze recessiemonitor ontwikkelingen in het Amsterdamse bedrijfsleven De regio Amsterdam lijkt het dieptepunt in de conjunctuurdip te zijn gepasseerd, maar van herstel is nog geen sprake. De indicatoren uit de conjunctuurenquête (COEN, derde kwartaal) scoren nog steeds negatief en lopen synchroon met de landelijke ontwikkelingen. Alleen de beoordeling van de export is in de Amsterdamse regio nog duidelijk in de plus, en het bedrijfsleven is op dat punt positiever dan het landelijk gemiddelde. In het beeld voor de investeringen, de personeelssterkte en de winstgevendheid is nog geen herstel zichtbaar. Dit geldt voor de Amsterdamse regio net als voor het gemiddelde Nederlandse bedrijfsleven.

8 Faillissementen Faillisementen Het aantal faillisementen schommelt vanaf eind 28 rond de 2 per kwartaal. Vanaf het derde kwartaal 211 ligt het gemiddelde niveau echter boven de 2. Aantal faillissementen in regio Haarlem per kwartaal, e kw.28 2e kw.28 3e kw.28 4e kw.28 1e kw.29 2e kw.29 3e kw.29 4e kw.29 1e kw.21 2e kw.21 3e kw.21 4e kw.21 1e kw.211 2e kw.211 3e kw.211 4e kw.211 1e kw.212 2e kw.212 3e kw.212 Bron: Kamer van Koophandel Faillissementen in regio Haarlem per kwartaal, e kwart. 2e kwart. 3e kwart. 4e kwart. TOTAAL Bron: Kamer van Koophandel

9 Bouwvergunningen Bouwkosten bouwvergunningen In de meerjarige tendens zien we een dieptepunt in 21 en enig herstel in 211 en in 212. In de eerste drie kwartalen van 212 gaat het om een bedrag van 111,6 miljoen en dat is hoger dan in de eerst drie kwartalen van 29 (95,4 miljoen) en 21 (75,1 miljoen). Het niveau in de eerste drie kwartalen van 211 was nog wat hoger (119,5 miljoen). Bouwkosten verleende bouwvergunningen in Haarlem per kwartaal, e kw.28 2e kw.28 3e kw.28 4e kw.28 1e kw.29 2e kw.29 3e kw.29 4e kw.29 1e kw.21 2e kw.21 3e kw.21 4e kw.21 1e kw.211 2e kw.211 3e kw.211 4e kw.211 1e kw.212 2e kw.212 3e kw.212 Bron: Gemeente Haarlem Bouwkosten bouwvergunningen Haarlem per kwartaal, e kwart. 2e kwart. 3e kwart. 4e kwart. TOTAAL Bron: Gemeente Haarlem

10 Koopwoningen Woningmarkt In het derde kwartaal van 212 zien we een terugval van het aantal verkochte woningen tot 284. Dit niveau was in het derde kwartaal van 21, 211 en 212 nog duidelijk hoger. In de eerste drie kwartalen van 212 zijn 938 woningen verkocht. In de eerste drie kwartalen van zowel 29, 21 en 211 waren dat er circa 14 meer. De kadaster gegevens, die we voor het eerst in deze monitor gebruiken, en alle transacties insluiten (zie leeswijzer), laten in de periode vanaf 29 dus pas recent, in 212, een terugval van het aantal transacties zien. De prijzen zijn vanaf 29 redelijk op niveau gebleven: gemiddeld euro in het tweede kwartaal van 212. In het derde kwartaal van 212 zien we een relatief grote dynamiek: een daling tot gemiddeld 237. euro. Dit is het laagste niveau vanaf 29. De tijd dat woningen te koop staan is relatief hoog. Het aantal blijft in 212 boven het niveau van de vergelijkbare kwartalen van eerdere jaren. Aantal verkochte woningen in Haarlem, Bron: Aantal verkochte woningen in Haarlem per kwartaal, e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Bron:

11 Koopwoningen Gemiddelde prijs verkochte woningen in Haarlem, Bron: Gemiddelde prijs verkochte woningen in Haarlem, kwartalen e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Bron:

12 Koopwoningen Looptijd verkochte woningen per kwartaal, mediaan, e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Bron: NVM (het marktaandeel van de NVM is ongeveer 89%), 3e kwartaal 212 voorlopige cijfers

13 Leegstand Kantoorruimte Leegstand kantoorruimte De leegstand van kantoorruimte is in de afgelopen jaren duidelijk gestegen.we zien een vanaf 21 een toename van leegstand in grotere panden. De leegstand in stadsdeel West is verdubbeld en dat hangt samen met de leegstand aan de Zijlsingel en de (gedeeltelijke) leegstand van het gemeentekantoor aan de Westergracht 7 (12.3 m²) na de verhuizing van de gemeente naar de Raakspoort in 211. In 211 is in de Waarderpolder 4.8 m² kantoren opgeleverd. Leegstand aantal m² kantoorruimte in Haarlem per 1 januari leegstand onverhuurd leegstand verhuurd Bron: kantorenmonitor.nl Leegstand m² kantoorruimte in Haarlem naar stadsdeel, Centrum Noord Oost Waarderpolder West Zuid Bron: kantorenmonitor.nl

14 Leegstand Kantoorruimte Wijziging kantoorvoorraad in Haarlem naar stadsdeel in Centrum Noord Oost Waarderpolder West Zuid opgeleverd sloop Bron: kantorenmonitor.nl

15 Aanbod Winkelruimte Aanbod winkelruimte Het aanbod aan winkelruimte neemt vanaf begin 211 toe, ook in het derde kwartaal van 212. De beduidende toename van het aanbod in het vierde kwartaal van 211, hangt samen met (de oplevering van) de Raaks (6. m²). In het eerste kwartaal van 212 is er weer sprake van een daling van het aanbod tot 8.8 m² in verband met verhuringen in het Raaks-gebied. In het tweede en derde kwartaal van 212 neemt het aanbod toe tot 9.8 m². Aanbod aantal m² winkelruimte in Haarlem per kwartaal 1, gegevens overig 28 onbekend 3. 1e kw.28 2e kw.28 3e kw.28 4e kw.28 1e kw.29 2e kw.29 3e kw.29 4e kw.29 1e kw.21 2e kw.21 3e kw.21 4e kw.21 1e kw.211 2e kw.211 3e kw.211 4e kw.211 1e kw.212 2e kw.212 3e kw : 3-maandelijks gemiddelde, 1e kw. 28 en 29: januari 28 en 29 Bron: VGM

16 Vacatures Vacatures De tweede recessiedip is in Haarlem merkbaar na de een opleving in 21/211. Het aantal openstaande vacatures is in het tweede kwartaal en derde kwartaal van 212 echter wel weer licht gestegen. Tot en met het eerste kwartaal van vorig jaar schommelt Haarlem rondom het gemiddelde patroon qua aantal vacatures per 1. inwoners van jaar. Daarna stijgt het gemiddeld aantal vacatures van de stedengroep en duikt Haarlem daar onder. Aantal openstaande vacatures in Haarlem per kwartaal 1, e kw.28 2e kw.28 3e kw.28 4e kw.28 1e kw.29 2e kw.29 3e kw.29 4e kw.29 1e kw.21 2e kw.21 3e kw.21 4e kw.21 1e kw.211 2e kw.211 3e kw.211 4e kw.211 1e kw.212 2e kw.212 3e kw.212 Bron: UWV 1 : 3-maandelijks gemiddelde. Ontwikkeling openstaande vacatures op bev jaar, jan.21-aug jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.11 apr.11 jul.11 okt.11 jan. 12 apr.12 jul.12 gemiddelde steden Haarlem Ede Apeldoorn Bron: UWV

17 Niet-werkende werkzoekenden Werkloosheid: niet werkende werkzoekenden De recessie heeft nog niet geleid tot een toename van de ingeschreven niet-werkende werkzoekenden. In het derde kwartaal van 212 is het aantal licht gestegen ten opzichte van kwartaal daarvoor. De jeugdwerkloosheid is tussen het tweede en derde kwartaal van 212 gestegen van 376 naar 413. Dat is een lager niveau dan het hoogtepunt in het tweede kwartaal van 21 (49) Dit blijkt uit cijfers van het UWV (Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen). Aantal niet-werkende werkzoekenden in Haarlem per kwartaal 1, e kw.28 2e kw.28 3e kw.28 4e kw.28 1e kw.29 2e kw.29 3e kw.29 4e kw.29 1e kw.21 2e kw.21 3e kw.21 4e kw.21 1e kw.211 2e kw.211 3e kw.211 4e kw.211 1e kw.212 2e kw.212 3e kw.212 Bron: UWV 1 : 3-maandelijks gemiddelde. Aantal niet-werkende werkz. van jaar per kwartaal 1, 28/ e kw.28 2e kw.28 3e kw.28 4e kw.28 1e kw.29 2e kw.29 3e kw.29 4e kw.29 1e kw.21 2e kw.21 3e kw.21 4e kw.21 1e kw.211 2e kw.211 3e kw.211 4e kw.211 1e kw.212 2e kw.212 3e kw.212 Bron: UWV 1 : 3-maandelijks gemiddelde.

18 Stedenvergelijking niet-werkende werkzoekenden Werkloosheid: stedenvergelijking Haarlem doet het qua werkloosheid binnen de hele groep van steden niet slecht. In de gehele onderzoeksperiode is het (relatieve) niveau van de werkloosheid namelijk lager dan gemiddeld. Het Haarlemse niveau is bovendien tamelijk stabiel. Bij de jeugdwerkloosheid zien we dezelfde ontwikkeling. Het niveau blijft onder het gemiddelde van de stedengroep. Ontwikkeling werkloosheid, % ontvangers op inw jaar, jan.21-aug jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.11 apr.11 jul.11 okt.11 jan. 12 apr.12 jul.12 gemiddeld steden Haarlem Haarlemmermeer Enschede Bron: UWV Ontwikkeling jeugdwerkl., % werkzoekenden op inw jaar, 1/21-8/ jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.11 apr.11 jul.11 okt.11 jan. 12 apr.12 jul.12 gemiddeld steden Haarlem Haarlemmermeer Emmen Bron: UWV

19 WW-ontvangers Werkloosheid: WW-ontvangers Naast de maat van de niet-werkende werkzoekenden is er ook die van de ontvangers van een werkloosheiduitkering. Deze groep is kleiner omdat niet iedereen zonder baan voor een werkloosheidsuitkering in aanmerking komt (bijvoorbeeld een starter op de arbeidsmarkt). Bij de WW-ontvangers zien we wel een recessie-effect optreden, beginnend in de loop van 29. Vanaf eind 211 loopt het aantal uitkeringen weer op, tot een recordaantal in het het tweede kwartaal van 212: In vergelijking met de andere steden scoort Haarlem echter relatief gunstig: onder het gemiddelde. Landelijk is in 212 ook sprake van een duidelijke toename: in de eerste 4 maanden van 212 werden er 2% meer nieuwe uitkeringen toegekend dan in de eerste vier maanden van 211. Aantal WW-ontvangers in Haarlem per kwartaal, e kw.28 2e kw.28 3e kw.28 4e kw.28 1e kw.29 2e kw.29 3e kw.29 4e kw.29 1e kw.21 2e kw.21 3e kw.21 4e kw.21 1e kw.211 2e kw.211 3e kw.211 4e kw.211 1e kw.212 2e kw.212 Bron: CBS Ontwikkeling WW-ontvangers op inw jaar, e kw. 28 2e kw. 28 3e kw. 28 4e kw. 28 1e kw. 29 2e kw. 29 3e kw. 29 4e kw. 29 1e kw. 21 2e kw. 21 3e kw. 21 4e kw. 21 1e kw e kw e kw e kw e kw e kw. 212 gemiddeld steden Haarlem Ede Emmen Bron: CBS

20 Bijstandontvangers Bijstand Het aantal bijstandontvangers is in het derde kwartaal van 212 iets lager dan in het derde kwartaal van 211 (2.767 versus 2.888). De stijging die zich in de loop van 21 voordeed heeft te maken met het wegvallen van de 'work first' regeling. Mensen gaan nog wel steeds aan de slag (bijvoorbeeld bij Paswerk), maar dan met behoud van uitkering (de omvang van het aantal personen in de 'work first' regeling bedraagt naar schatting 3-4). In de loop van 211 ontstaat een beeld van stabiliteit, dat zich in 212 lijkt voort te zetten. Qua niveau van de bijstand doet Haarlem het beter dan gemiddeld binnen de stedengroep. De (relatieve) omvang blijft in de gehele onderzoeksperiode onder het gemiddelde. Aantal bijstandontvangers (WWB) in Haarlem per kwartaal 1, e kw.28 2e kw.28 3e kw.28 4e kw.28 1e kw.29 2e kw.29 3e kw.29 4e kw.29 1e kw.21 2e kw.21 3e kw.21 4e kw.21 1e kw.211 2e kw.211 3e kw.211 4e kw e kw.212 2e kw.212 3e kw.212 Bron: Gemeente Haarlem 1 : 3-maandelijks gemiddelde. Ontwikkeling bijstand, % ontvangers op bevolking jaar, jan.21-dec jan.1 feb.1 mrt.1 apr.1 mei.1 jun.1 jul.1 aug.1 sep.1 okt.1 nov.1 dec.1 jan.11 feb.11 mrt.11 apr.11 mei.11 jun.11 jul. 11 aug. 11 sept.11 okt.11 nov.11 dec.11 gemiddeld steden Haarlem Haarlemmermeer Groningen Bron: CBS

21 Schuldhulpverlening Budgetbeheer/ schuldhulp Het aantal lopende budgetregelingen is in het derde kwartaal van 212 licht toegenomen ten opzichte van drie kwartalen ervoor (circa +25). De daling in 211 is veroorzaakt door veranderde werkwijze: het laten uitstromen van klanten die wel een budgetregeling hebben maar geen schuldhulpverlening. Klanten die het niet zelfstandig redden, is men aan het overdragen aan de stichting Budget. Zij nemen de administratie over. In het derde kwartaal van 212 zijn iets meer budgetregelingen gestart dan beëindigd. Aantal lopende budgetregelingen in Haarlem per kwartaal 1, 29/ e kw.29 2e kw.29 3e kw.29 4e kw.29 1e kw.21 2e kw.21 3e kw.21 4e kw.21 1e kw.211 2e kw.211 3e kw.211 4e kw.211 1e kw.212 2e kw.212 3e kw.212 Bron: Gemeente Haarlem 1 : 3-maandelijks gemiddelde.

22 Schuldhulpverlening Aantal gestarte en beëindigde budgetreg. in Haarlem per kwartaal, 29/ e kw.29 2e kw.29 3e kw.29 4e kw.29 1e kw.21 2e kw.21 3e kw.21 4e kw.21 1e kw.211 2e kw.211 3e kw.211 4e kw.211 1e kw.212 2e kw.212 3e kw.212 gestarte beëindigde Bron: Gemeente Haarlem Budgetregelingen in Haarlem per kwartaal, e kwart. 2e kwart. 3e kwart. 4e kwart. TOTAAL Gestarte budgetregelingen Beëindigde budgetregelingen Bron: Gemeente Haarlem

23 Voedselhulpbank Voedselbank De Haarlemse voedselbank heeft vanaf 212 duidelijk meer voedselpakketten verstrekt. In het tweede kwartaal ook weer meer dan in het eerste. Ook landelijk wordt deze ontwikkeling gesignaleerd, zie: De Stichting Kontext verwacht een toename van de vraag in Haarlem (de Voedselbank heeft momenteel een maximale capaciteit van 27 pakketten per week; het huidge weekaantal bedraagt circa 24). Voor klanten is de voedselbank is een tijdelijke voorziening. Zij dienen na drie jaar gebruik te gaan maken van alternatieve oplossingen. Aantal verstrekte voedselpakketten in Haarlem per kwartaal, e kw.29 4e kw.29 1e kw.21 2e kw.21 3e kw.21 4e kw.21 1e kw.211 2e kw.211 3e kw.211 4e kw.211 1e kw.212 2e kw.212 3e kw.212 Bron: Voedselbank Verstrekte voedselpaketten in Haarlem per kwartaal, 29/212 1e kwart. 2e kwart. 3e kwart. 4e kwart. TOTAAL Bron: Voedselbank

24 Hotelovernachtingen Hotelovernachtingen regio Haarlem In het tweede kwartaal van 212 is het aantal overnachtingen iets lager dan in het tweede kwartaal van zowel 21 als 211. Het niveau is wel hoger dan in het tweede kwartaal van 28 en en 29. In 28 en 29 lag het niveau in (bijna) alle kwartalen lager dan in de vergelijkbare kwartalen van 21, 211 en 212. In 21 trad ferm herstel in. 211 stond in het teken van stabilisering op het peil van 21. Buitenlanders namen In 211 bijna de helft van de overnachtingen (49%) voor hun rekening. Dat was hoger dan in 28 en 21 (beide 46%). In dipjaar 29 bedroeg het aandeel buitenlanders 'slechts' 41%. Het aandeel buitenlandse verblijfstoeristen was in het tweede kwartaal van %. Dat is vergelijkbaar met het tweede kwartaal van 21 (51%) en ietsje lager dan in het tweede kwartaal van 211 (56%). In het dipjaar 29 was het aandeel buitenlanders in het tweede kwartaal 47%. Aantal overnachtingen in hotels in agglomeratie Haarlem, e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Bron: CBS

25 Hotelovernachtingen Aantal overnachtingen in hotels naar land van herkomst, e kw.28 2e kw.28 3e kw.28 4e kw.28 1e kw.29 2e kw.29 3e kw.29 4e kw.29 1e kw.21 2e kw.21 3e kw.21 4e kw.21 1e kw.211 2e kw.211 3e kw.211 4e kw.211 1e kw.212 2e kw.212 Nederlanders Buitenlanders Bron: CBS Overnachtingen in regio Haarlem per kwartaal, e kwart. 2e kwart. 3e kwart. 4e kwart. TOTAAL w.o. buitenlanders w.o. buitenlanders w.o. buitenlanders w.o. buitenlanders w.o. buitenlanders Bron: CBS

26 Parkeergarages Parkeringen in parkeergarages Het aantal parkeringen in Haarlemse parkeergarages loopt, na een groei in 211, terug in 212, maar blijft in het derde kwartaal van 212 wel boven het niveau van het derde kwartaal van 211. De terugloop eind 21 en in het eerste kwartaal van 211 komt door de brand in de Appelaar. Vanaf half 211 is er weer een stijging: steeds meer parkeerders weten de nieuwe garage Raaks te vinden en de Appelaar ging weer open. Een duidelijk recessie-effect in de vorm van minder bezoek aan de stad, en daardoor in het aantal parkeringen, is niet merkbaar. Parkeringen in de Haarlemse parkeergarages per kwartaal, e kw.28 2e kw.28 3e kw.28 4e kw.28 1e kw.29 2e kw.29 3e kw.29 4e kw.29 1e kw.21 2e kw.21 3e kw.21 4e kw.21 1e kw.211 2e kw.211 3e kw.211 4e kw.211 1e kw.212 2e kw.212 3e kw.212 Bron: Servicebedrijf Haarlem Parkeringen in de Haarlemse parkeergarages per kwartaal 1e kwart. 2e kwart. 3e kwart. 4e kwart. TOTAAL Bron: Servicebedrijf Haarlem

27

28

Recessiemonitor Haarlem

Recessiemonitor Haarlem Gemeente Haarlem Afdeling Onderzoek en Statistiek Recessiemonitor Haarlem vierde kwartaal 213 Recessie-monitor Haarlem vierde kwartaal 213, februari 214 Colofon Opdrachtgever Samensteller Bezoekadres Samenstellers

Nadere informatie

Recessiemonitor Haarlem

Recessiemonitor Haarlem Gemeente Haarlem, Afdeling Onderzoek en Statistiek Recessiemonitor Haarlem eerste kwartaal 214 Recessie-monitor Haarlem eerste kwartaal 214, mei 214 Colofon Opdrachtgever Samensteller Bezoekadres Samenstellers

Nadere informatie

Recessiemonitor Haarlem

Recessiemonitor Haarlem Gemeente Haarlem, Afdeling Onderzoek en Statistiek Recessiemonitor Haarlem derde kwartaal 214 Recessie-monitor Haarlem derde kwartaal 214, oktober 214 Colofon Opdrachtgever Samensteller Bezoekadres Samenstellers

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 1 e kwartaal 21 O&S Mei 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014 Conjunctuurmonitor 2e 214 Augustus 214 Directe Bedrijfsvoering, afdeling FB, team Onderzoek en Statistiek, Camiel Geryszewski Conjunctuurmonitor Zoetermeer 2 e 214 Toelichting: Voor u ligt de Conjunctuurmonitor

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 7 Thermometer economische crisis maart 2011 15/03/2011 Inleiding In deze zevende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie,

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010)

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Uit de landelijke pers: Economie groet met 2,1% Voorzichtig herstel aantal banen Herstel uitzendmarkt Werkloosheid blijft afnemen

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 2 e kwartaal 212 O&S Oktober 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de gevolgen

Nadere informatie

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april?

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? SSC / Onderzoek en Informatie Crisismonitor uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? stijgingstempo werkloosheid neemt toe, meer jongeren werkloos fors minder hypotheken

Nadere informatie

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Economische gevolgen van de kredietcrisis 28-21 Monitor Kredietcrisis Zoetermeer ECONOMISCHE GEVOLGEN KREDIETCRISIS ZOETERMEER Samenstelling: Bestuur, afdeling FB, team

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010)

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Op arbeidsmarkt en woningmarkt nog steeds weinig tekenen van herstel. Dat is kort gezegd de conclusie van deze derde versie van

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 4 e kwartaal 21 O&S Februari 211 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 21 O&S November 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Economische Thermometer

Economische Thermometer Economische Thermometer Juni 2015 IB Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In de Economische Thermometer volgen we de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 11 Thermometer economische crisis november 2013 afdeling Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In deze elfde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010 Pagina // Bijlage HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS uari Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend

Nadere informatie

Thermometer economische. crisis

Thermometer economische. crisis 8 Thermometer economische oktober 20 crisis 06//20 Inleiding In deze achtste Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 212 O&S December 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de

Nadere informatie

Vastgoedbericht december 2010

Vastgoedbericht december 2010 Vastgoedbericht december 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 2009)

Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 2009) Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 9) Op de arbeidsmarkt nog geen, op de woningmarkt wel eerste voorzichtige tekenen van herstel. Dat zijn kort gezegd de conclusies van

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis Thermometer economische crisis mei 2013 afdeling 29/04/2013 Onderzoek gemeente Utrecht Inleiding In deze tiende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Trendmonitor Hoorn. 11 e meting: eerste kwartaal 2012. Trendmonitor Hoorn. Gemeente Hoorn mei 2012

Trendmonitor Hoorn. 11 e meting: eerste kwartaal 2012. Trendmonitor Hoorn. Gemeente Hoorn mei 2012 11 e meting: eerste kwartaal 2012 Gemeente Hoorn mei 2012 Colofon Uitgave : &O Research BV van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Datum : Mei 2012 Opdrachtgever : gemeente

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel februari 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Ontwikkeling omvang niet-werkende

Nadere informatie

Vastgoedbericht november 2010

Vastgoedbericht november 2010 21 december 20 Vastgoedbericht november 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex,

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

Conjunctuurmonitor. Kerncijfers gemeente Zaanstad Februari 2013. Concernstaf, Strategie & Onderzoek

Conjunctuurmonitor. Kerncijfers gemeente Zaanstad Februari 2013. Concernstaf, Strategie & Onderzoek Kerncijfers gemeente Zaanstad Februari 2013 Concernstaf, Strategie & Onderzoek De is een driemaandelijks overzicht van de meest recente economische kerngegevens over Zaanstad. Hij wordt samengesteld door

Nadere informatie

Economische barometer maart 2012

Economische barometer maart 2012 Economische barometer maart 2012 In de periode juli 2009 tot en met januari 20 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug te vinden

Nadere informatie

Conjunctuurmonitor Zoetermeer

Conjunctuurmonitor Zoetermeer Conjunctuurmonitor Zoetermeer Sociale en economische indicatoren Stand van zaken per 31 december 213 Maart 214 Directe Bedrijfsvoering, afdeling FB, team Onderzoek en Statistiek, Marielle Bartels Toelichting:

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013 Factsheet stedelijke economie 4 e kwartaal 213 O&S Februari 214 2 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie Vanwege de huidige economische situatie blijft er behoefte aan inzicht hoe s-hertogenbosch

Nadere informatie

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER 2010

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER 2010 RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER Recessiemonitor algemeen Nederland is uit de periode van recessie en ook veel andere economiën groeien weer. Zijn daarmee problemen als stijgende werkloosheid

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor februari 2012 (cijfers t/m december 2011) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D2 (PA 19 september 2012) Beleidsontwikkeling. Ons kenmerk Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D2 (PA 19 september 2012) Beleidsontwikkeling. Ons kenmerk Datum uw brief Ingekomen stuk D2 (PA 19 september 2012) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@ nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 In deze notitie van UWV, die ieder kwartaal verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de provincie Gelderland kort toegelicht.

Nadere informatie

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER 2009. Bureau Onderzoek en Statistiek

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER 2009. Bureau Onderzoek en Statistiek RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER 2009 Bureau Onderzoek en Statistiek Recessiemonitor algemeen Nederland is uit de periode van recessie en ook veel andere economiën groeien weer. Zijn

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad, Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 31 maart 2015 Ons kenmerk MO10/

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel mei 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Verder in deze editie:

Verder in deze editie: Economie Monitor Brabant Vierde kwartaal 4 Eurocrisis raakt ook de Brabantse economie De economie van Brabant krijgt in het laatste kwartaal van te maken met de gevolgen van de eurocrisis en dit is goed

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel augustus 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

Vastgoedbericht juni 2010

Vastgoedbericht juni 2010 Vastgoedbericht juni 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

Bijlage bij 1 e Berap 2012: Economische ontwikkelingen

Bijlage bij 1 e Berap 2012: Economische ontwikkelingen Bijlage bij 1 e Berap 212: Economische ontwikkelingen Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de gemeente Houten. Voortaan worden de belangrijkste

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 4 Thermometer economische crisis maart 2010 16/03/2010 1 Inleiding In deze vierde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie,

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4 ECONOMISCHE MONITOR EDE 20 / 4 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het

Nadere informatie

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE JANUARI 2011

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE JANUARI 2011 RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE JANUARI 2011 Recessiemonitor algemeen Nederland is uit de periode van recessie en ook veel andere economiën groeien weer. Zijn daarmee problemen als stijgende

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-092 20 mei 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt opnieuw sterk In de periode februari april 2003 telt de werkloze beroepsbevolking gemiddeld 392 duizend

Nadere informatie

CONJUNCTUURMONITOR ZOETERMEER

CONJUNCTUURMONITOR ZOETERMEER CONJUNCTUURMONITOR ZOETERMEER Versie kwartaal 3 Uitgave Gemeente Zoetermeer Samenstelling JaBo / Onderzoek en Statistiek Camiel Geryszewski Onderzoek&Statistiek@Zoetermeer.nl Inhoudsopgave 1. Bevolking

Nadere informatie

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016 Woningen 2017 Provincie / Steden Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties Aantal inwoners 2016 Aantal woningen 2016 Woningvoorraad/ huishoudens/inwoners 2020 2025 Koopwoningen Aantal verkochte

Nadere informatie

Verslechtering economische vooruitzichten. Economische ontwikkeling:

Verslechtering economische vooruitzichten. Economische ontwikkeling: Economie Monitor Derde kwartaal 211 3 Verslechtering economische vooruitzichten In het tweede kwartaal leek de se economie de eerste tekenen van economisch herstel te vertonen. Het derde kwartaal laat

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral meer 45-plussers werkloos

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral meer 45-plussers werkloos Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-003 21 januari 2010 9.30 uur Vooral meer 45-plussers werkloos Laatste maanden sterke groei bij 45-plussers In een jaar tijd 125 duizend werklozen meer

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-013 18 februari 2010 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 131 duizend werklozen meer Bijna tweederde van de stijging voor rekening

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-098 19 oktober 2006 9.30 uur Werkloosheid hoger na jaar van daling De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode juli-september 2006 gemiddeld

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 21. De economische monitor is verdeeld in 2 delen. Het thermo

Nadere informatie

Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 2012

Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 2012 Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 212 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (57) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 INHOUD Highlights uit de economische

Nadere informatie

Niet Werkende Werkzoekenden en jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio FoodValley april 2012 april 2013

Niet Werkende Werkzoekenden en jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio FoodValley april 2012 april 2013 Niet Werkende Werkzoekenden en jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio FoodValley april 2 april 213 Het aantal Niet Werkende Werkzoekenden 1 is vanaf januari 2 tot april 213 fors gestegen. In de arbeidsmarktregio

Nadere informatie

Persbericht. Dalende tendens werkloosheid houdt aan. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Dalende tendens werkloosheid houdt aan. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-110 18 mei 2000 9.30 uur Dalende tendens werkloosheid houdt aan Volgens de nieuwste cijfers van het CBS kwam het aantal geregistreerde werklozen in de

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De problemen op de wereldwijde financiële markten hebben de economie inmiddels meer dan twee jaar in haar greep. Vanaf oktober 28 zijn de gevolgen

Nadere informatie

*# IJsselstein. Economische barometer januari Ondernemen

*# IJsselstein. Economische barometer januari Ondernemen Economische barometer januari 0 Beiienee *# In de periode juli 00 tot en met januari 0 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Drechtsteden Versie Zwijndrecht april 211 (cijfers t/m december 21) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Bijlage Hoe staan

Nadere informatie

Eerste kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg

Eerste kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg Eerste kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid stabiel op laag niveau. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Werkloosheid stabiel op laag niveau. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-012 18 januari 2002 9.30 uur Werkloosheid stabiel op laag niveau In het vierde kwartaal van 2001 waren er volgens de nieuwste CBScijfers gemiddeld 135

Nadere informatie

Bijlage: Economische ontwikkelingen, voorjaar 2015

Bijlage: Economische ontwikkelingen, voorjaar 2015 7 mrt 7 mei 7 jul 7 sep 7 nov 7 jan 8 mrt 8 mei 8 jul 8 sep 8 nov 8 jan 9 mrt 9 mei 9 jul 9 sep 9 nov 9 jan 1 mrt 1 mei 1 jul 1 sep 1 nov 1 jan 11 mrt 11 mei 11 juli 11 sep 11 nov 11 jan 12 mrt 12 mei

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-019 18 maart 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 126 duizend werklozen meer Laatste maanden vooral stijging bij mannen 45-plus Bij

Nadere informatie

Met bijgevoegde brief informeren wij de raad over de bijstandsontwikkelingen in 2014 en over de regionale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Met bijgevoegde brief informeren wij de raad over de bijstandsontwikkelingen in 2014 en over de regionale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bijstandsontwikkeling 2014 Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Met bijgevoegde brief informeren wij de raad over

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-017 15 maart 2012 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald In februari minder werklozen dan in januari Licht stijgende trend in de afgelopen vier

Nadere informatie

J A N U A R i 2 0 1 1

J A N U A R i 2 0 1 1 MONITOR KREDIETCRISIS J A N U A R i 2 0 1 1 Colofon In opdracht van: De directie Coördinatie en samenstellen rapportage: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Bert Mentink Inhoud rapportage: Diverse

Nadere informatie

Verder in dit nummer:

Verder in dit nummer: Economie Monitor Brabant Tweede kwartaal 2010 2 Positieve ontwikkelingen, blijvende onzekerheid De Brabantse economie vertoont een lichte verbetering. Dit komt onder meer tot uiting in de groei van het

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg

Vierde kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg Vierde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in 2002 gestegen. Stijging werkloosheid door afname werkgelegenheidsgroei

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in 2002 gestegen. Stijging werkloosheid door afname werkgelegenheidsgroei Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-011 17 januari 2003 9.30 uur Werkloosheid in 2002 gestegen Het aantal geregistreerde werklozen kwam over heel 2002 gemiddeld uit op 170 duizend. Dat

Nadere informatie

Bouwaanvragen. Opbrengst bouwleges

Bouwaanvragen. Opbrengst bouwleges Kwartaalrapportage 1. Inleiding Vorig jaar werd Nederland geconfronteerd met de kredietcrisis. In eerste instantie werd nog gedacht dat dit probleem zich zou beperken tot de VS. Niets blijkt minder waar.

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Persbericht. Geregistreerde werkloosheid gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Geregistreerde werkloosheid gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-164 19 juli 2000 9.30 uur Geregistreerde werkloosheid gedaald In het tweede kwartaal van dit jaar kwam het aantal geregistreerde werklozen uit op 173

Nadere informatie

Economische monitor 2012

Economische monitor 2012 POSTADRES BEZOEKADRES Postbus 25 364 AG Mijdrecht Croonstadtlaan 111 3641 AL Mijdrecht T F E I 297 29 16 16 297 28 42 81 gemeente@derondevenen.nl www.derondevenen.nl AUTEUR(S) M. Krol DATUM 26 juni 212

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012 7 januari 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-3 (t.o.v.) 2011-4 Opmerking Aantal transacties 25.031 + 31,8% +13,9% Gemiddelde verandering t.o.v. 3 e kwartaal: +3,1%. Totale markt naar schatting

Nadere informatie

Vastgoedbericht juni 2008

Vastgoedbericht juni 2008 Vastgoedbericht juni 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex en het aantal verkochte

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid loopt sterk terug. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting. Daling werkloosheid zet door

Persbericht. Werkloosheid loopt sterk terug. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting. Daling werkloosheid zet door Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-039 15 mei 2007 9.30 uur Werkloosheid loopt sterk terug De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode februari-april 2007 gemiddeld 357

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 12 Thermometer economische crisis September 2014 afdeling Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding Deze twaalfde Thermometer economische crisis volgt de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 - Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 Factsheet maart 2017 Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in Amsterdam nam het afgelopen jaar toe met bijna 14.000 tot bijna 524.000 banen, een groei van bijna

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 51 22 december 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets minder dan een half miljoen werklozen 3 Werkloze beroepsbevolking 1) (21) 4 Verklaring van tekens

Nadere informatie

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen De impact van de economische crisis in West Limburg Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen MEI 2009 1. Werkloosheid 1.1 Niet werkende werkzoekenden Een eerste indicator die de economische

Nadere informatie

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal Derde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda Inleiding. 2 Globaal beeld arbeidsmarkt 2006

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda Inleiding. 2 Globaal beeld arbeidsmarkt 2006 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2006 Herstel economie zet fors door Aantal banen neemt toe Werkloosheidsdaling Breda minder groot Daling jeugdwerkloosheid stagneert Aantal bijstandsgerechtigden daalt

Nadere informatie

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Bijlage 1 Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Landelijk beeld Algemeen beeld: Daling jeugdwerkloosheid zet door De daling van de jeugdwerkloosheid 15-26 jaar in het 2 e kwartaal 2010

Nadere informatie

Openbaar. Bijstandsontwikkeling 1e helft Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Bijstandsontwikkeling 1e helft Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bijstandsontwikkeling 1e helft 2014 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Met bijgevoegde brief informeren wij de

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie