Gezond en Ethisch Sporten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gezond en Ethisch Sporten"

Transcriptie

1 Geznd en Ethisch Sprten Ethiek in de sprt stimuleren Kristine De Martelaer (VUB, ICES) An De Kck (KU Leuven, ICES) Jnas Heuts (Vetbalfederatie Vlaanderen) Bb Brwaeys (Vetbalfederatie Vlaanderen) Antwerpen, 29 april 2014

2 Inhud Duiding van waarden en nrmen in de sprt & belang van kppeling naar de praktijk (15 Uitleg ver ethische aspecten binnen kwaliteitslabels (15 ) Gd practice: vertaling van VFV (15 ) Prblemen detecteren vanuit de sectr en debatteren ver mgelijke aanpak m ethiek naar praktijk te brengen (30 ) 2

3 Ethiek in de sprt Handelt ver de waarden en nrmen in de sprtwereld. Ethiek in de sprt valt binnen het nrmatieve studiegebied. Nrmatieve vragen en redeneringen gaan ver het beschrijven he we zuden meten handelen in bepaalde mstandigheden. Ethiek in de sprt gaat m de vraag welk sprtklimaat we wenselijk achten, welke waarden en nrmen we daarin weerspiegeld willen zien en he we denken deze k af te dwingen. Deze waarden kunnen nder andere zijn: Individuele integriteit, fair play en sciale integriteit. 3

4 Ethisch Sprten = sprten in vereenstemming met het geheel van psitieve waarden en nrmen en daarmee verband hudende maatregelen die eenieder in acht met nemen met het g p de bewaring en bevrdering van de individuele integriteit (fysieke, psychische en seksuele), fair play en sciale integriteit (slidariteit, diversiteit en inclusie)

5 Negenveldenmdel praktijk Thema 1: Individuele integriteit Thema 2: Fair play Beleid Vlaams beleid, sprtdiensten, sprtfederaties = macr Bestuur Club niveau en kleine sprtrganisaties mes Begeleiding Relatie trainer, cach - sprters micr Thema 3: Sciale integriteit 5

6 Aanpak ethiek Reactiebeleid Preventiebeleid Kwaliteitsbeleid Beleid / bestuur Begeleiding

7 Kwaliteitslabels Internatinaal: Clubmark (UK) en Deens certificatieprgramma Vlaanderen: verschillende federaties werken met een kwaliteitslabel (.a. in functie van de facultatieve pdracht Jeugdsprt) 7

8 Psitieve ervaringen * Via een kwaliteitslabel hebben uders van kinderen die zich willen inschrijven p deze manier een zekere garantie m bij een gede club terecht te kmen. Je kan fcuspunten aangeven die je als federatie van belang vindt en de clubs via het kwaliteitslabel meenemen in dit verhaal. Via een kwaliteitslabel wrdt nrechtstreeks k de interne kwaliteit van de federatie verbeterd. De betrkkenheid/relatie tussen de clubs en federatie verhgt. * Resultaten van de enquête ver kwaliteitslabels ICES en KU Leuven 8

9 maar vraagt k inzet* Het vraagt tijd en energie en de wil m te veranderen p een aantal vlakken. Een meilijkheid in de berdeling is het verschil tussen de therie f het p papier hebben van iets ten pzichte van wat zich werkelijk in de praktijk afspeelt. Je met een nrm stellen en daar vallen altijd clubs nder, zeker vr clubs die het net niet halen, kan dit sms meilijk zijn. Indien de lijn echter eenduidig, bjectief en transparant is, dan merk je vaak k begrip hiervr. * Resultaten van de enquête ver kwaliteitslabels ICES en KU Leuven 9

10 Ethische criteria vrbeelden 10

11 1. Ethiek Algemeen verschrijdende acties & initiatieven p managementniveau Ethische criteria: ethiek algemeen Thema Criteria Verantwrding 1.1 Acties van de federatie rnd ethiek ndersteunen De sprtclub infrmeert en sensibiliseert ver de initiatieven van de federatie: phangen van psters, verspreiden van flyers, p de website plaatsen De sprtclub past de initiatieven van de federatie te: aandacht vestigen p de trainingen (pr-actief), reageren als er iets vertreden wrdt (reactief) 1.2 Eigen initiatieven als club ndernemen Webadres, ft s Verslag, bevindingen trainers De sprtclub nderneemt naar eigen behefte initiatieven rnd ethisch sprten. Diverse bewijzen: ft s, dcumenten De sprtclub neemt initiatieven die aan ethische thema s grenzen (drug- en alchlgebruik, geznde veding, anti-dping ) Diverse bewijzen: ft s, dcumenten 1.3 Ethisch management (ethisch management brchure, 2013) De sprtclub stelt het 7-actieplan p uit de Ethisch management brchure Ingevuld werkblad 7-stappenplan De sprtclub vert het 7-actieplan uit. Actie 1: Bestuur is geëngageerd & frmuleert visie en missie Actie 2: Er wrdt een verantwrdelijke vr ethiek aangeduid Actie 3: Er wrdt een ethisch cmité pgericht Actie 4: Er wrdt een drlichting gemaakt ver de stand van zaken mtrent ethiek Actie 5: Er wrdt een ethische cde pgesteld Actie 6: Het ethisch management wrdt uitgeverd Actie 7: Er wrdt een evaluatie gemaakt 1.4 Ethiek pleiding De sprtclub lijst de relevante vrmingen mtrent ethiek in de buurt p en cmmuniceert die met de trainers (vrmingen via & De sprtclub zrgt ervr dat 20% van de trainers minimum 2 uur ethiek gerelateerde pleidingsuren vlgen per jaar. De sprtclub maakt p een clubvergadering tijd m de bevindingen van p de vrming te bespreken. (wat is er nuttig vr nze club, welke elementen kunnen we tepassen, veranderen ) Dcument met visie en missie De cntactgegevens van de persn De cntactgegevens van het cmité Het verslag van de drlichting Dcument met de ethische cde Diverse bewijzen: ft s, dcumenten Dcument met evaluatie Lijst van de vrmingen Vrming attest Verslag clubvergadering 1.5 Ethische cde (gedragscde, intern reglement, panathln verklaring ) De sprtclub stelt een gedragscde p in samenspraak met verschillende delgrepen (de gedragscde Dcument gedragscde 11

12 1. Ethiek Alge Thema verschrijdende acties & initiati Actie 7: Er wrdt een evaluatie gemaakt Dcument met evaluatie 1.4 Ethiek pleiding De sprtclub lijst de relevante vrmingen mtrent ethiek in de buurt p en cmmuniceert die met de trainers (vrmingen via & Ethiek algemeen(2) De sprtclub zrgt ervr dat 20% van de trainers minimum 2 uur ethiek gerelateerde pleidingsuren vlgen per jaar. De sprtclub maakt p een clubvergadering tijd m de bevindingen van p de vrming te bespreken. (wat is er nuttig vr nze club, welke elementen kunnen we tepassen, veranderen ) 1.5 Ethische cde (gedragscde, intern reglement, panathln verklaring ) De sprtclub stelt een gedragscde p in samenspraak met verschillende delgrepen (de gedragscde bevat aspecten van alle ethische thema s [fair play, sciale integriteit en individuele integriteit]) en laat die dr de verschillende delgrepen ndertekenen (vb. dr alle trainers, bestuursleden, sprters, uders ) Lijst van de vrmingen Vrming attest Verslag clubvergadering Dcument gedragscde De sprtclub legt de prcedure (+gevlgen) bij een vertreding van de gedragscde vast. Dcument prcedure vertredingen De sprtclub cmmuniceert de gedragscde via diverse kanalen (mail, website, clubblad ) Diverse bewijzen: website, dcumenten, clubblad De sprtclub sanctineert bij vertredingen en hudt die bij via een vast frmulier. Lijst vertredingen De sprtclub evalueert p regelmatige basis de gedragscde en past die aan indien ndig. Dcument evaluatie Panathln verklaring De sprtclub ndertekent de Panathln verklaring De sprtclub brengt de Panathln verklaring tt leven: trainers laten tekenen, grte pster hiervan uitgangen in de club Mail met bewijs van ndertekening Ft s, dcumenten, webadres 12

13 4. Persnlijke Integriteit (fysieke, psychische en seksuele integriteit) Ethische criteria: individuele integriteit (fysiek, psychisch en seksueel) Thema Criteria Verantwrding 4.1 Sprt met grenzen ( De sprtclub breidt de wegwijzer uit met eigen cntacten (lkale plitie, cntactpersn bij de federatie ), en cmmuniceert die met de trainers. De sprtclub breidt de gedragscde uit met specifieke regels mtrent lichamelijke en seksuele integriteit. Dcument met uitgebreide wegwijzer Dcument met de gedragscde Vlaggensysteem De sprtclub heeft minimum één bestuurder en één trainer die het Vlaggensysteem kent via een vrming. De sprtclub vrziet een mment met de trainersgrep m ver dit thema te vergaderen en het vlaggensysteem te leren kennen aan de hand van de 30 vrbeeldcases. (begeleidende presentatie hiervr te vinden p Aanspreek Persn Integriteit (API) De sprtclub stelt een API aan De sprtclub cmmuniceert de cntactgegevens van de API De API buwt zveel mgelijk zijn kennis p (pleiding, kennis van wegwijzer, reglementen en gedragscdes) waarbij de club de API ndersteunt. De club levert inspanningen m de API z laagdrempelig mgelijk te maken als aanspreekpunt. ( vrzien, vaste mmenten dat de API aanwezig is p de club, een sticker met de cntactgegevens p de lidkaart ) De sprtclub stelt een frmulier p waar de API meldingen kan registreren. De sprtclub kan het reactieplan tepassen: heeft kennis van het reactieplan, heeft een ndteam samengesteld, neemt ntities bij het tepassen ervan in vrm van een verslag. Actieplan 4.2 Specifieke accenten De sprtclub heeft het p maat gesneden actieplan pgesteld De sprtclub past het p maat gesneden actieplan te: de club nderneemt acties per uitgangspunt dat van tepassing is vr de sprtclub. Vrming attesten & cntactgegevens Krt verslag van het verleg Cntactgegevens API Verspreidingskanalen (website ) Vrming attesten API, dcumentatiemap vr API Ft s, webadres Lijst met persnen die zetelen in het ndteam, verslag Dcument met het ingevuld actieplan Diverse bewijzen: ft s, dcumenten, webadres De sprtclub stelt duidelijke regels p rnd eerlijke speelkansen en cmmuniceert die transparant. Dcument met regeling + webadres De sprtclub biedt verschillende niveaus aan vlgens de ntwikkeling van het kind zdat iedereen zich mtrisch en sprttechnisch kan ntplien. Overzicht van de verschillende speelniveaus gelinkt aan het mtrisch 13

14 4. Persnlijke (fysieke, psychische en s De sprtclub kan het reactieplan tepassen: heeft kennis van het reactieplan, heeft een ndteam samengesteld, neemt ntities bij het tepassen ervan in vrm van een verslag. Actieplan Persnlijke De sprtclub heeft het p integriteit maat gesneden actieplan pgesteld (2) 4.2 Specifieke accenten De sprtclub past het p maat gesneden actieplan te: de club nderneemt acties per uitgangspunt dat van tepassing is vr de sprtclub. Lijst met persnen die zetelen in het ndteam, verslag Dcument met het ingevuld actieplan Diverse bewijzen: ft s, dcumenten, webadres De sprtclub stelt duidelijke regels p rnd eerlijke speelkansen en cmmuniceert die transparant. Dcument met regeling + webadres De sprtclub biedt verschillende niveaus aan vlgens de ntwikkeling van het kind zdat iedereen zich mtrisch en sprttechnisch kan ntplien. De sprtclub neemt anti-pestinitiatieven. (regels aan de gedragscde tevegen, tijden de anti-pest week het thema nder de aandacht brengen, tips p de website plaatsen, ingrijpen bij een incident, didactische werkvrmen tepassen die uitsluiting en pestgedrag zveel mgelijk vrkmen ). Meer inf p De sprtclub neemt hlebivriendelijke initiatieven (thema nder de aandacht brengen, didactische werkvrmen tepassen die uitsluiting en pestgedrag zveel mgelijk vrkmen ). Meer inf p Overzicht van de verschillende speelniveaus gelinkt aan het mtrisch niveau van die leeftijdscategrie. Diverse bewijzen: webadres, rapprtering incidenten, verslag/psmming van didactische werkvrmen, dcument met gedragsregels rnd pesten Diverse bewijzen: ft s, dcumenten, webadres 14

15 2. Fair Play Ethische criteria: fair play Thema Criteria Verantwrding 2.1 Frmele fair play De sprtclub cmmuniceert het spelreglement via diverse kanalen (website, bij inschrijving ). Webadres, clubblad, dcument spelregels De sprtclub brengt p een riginele manier de spelregels nder de aandacht (via cartns, via een quiz ). 2.2 Infrmele fair play De sprtclub stimuleert p diverse manieren infrmele fair play (handschudactie, fairplaytss, inspanningen leveren vr fairplayklassement ). De sprtclub rganiseert een fairplayactie naar jeugdleden (de meest faire speler per pleg, een fairplayprijs ). De sprtclub rganiseert een fairplayactie naar uders (bewustmaking, vrming, infbundel rnd psitief cachen ). Meer inf p De sprtclub rganiseert een fairplayactie naar supprters (bewustmaking, ludieke acties [een llly met slgan m je zet te huden tijdens de match ], psters ). De sprtclub neemt initiatieven m de waardering van scheidsrechters/jury te verhgen (kinderen zelf de rl laten pnemen van scheidsrechter/jury tijdens trainingen, jngeren van een hgeren grep wedstrijden laten fluiten/jureren van een jngere grep ) 2.3 Reactie p nfair gedrag Afbeeldingen, presentatie van de quiz Diverse bewijzen: ft s, dcumenten, webadres Diverse bewijzen: ft s, dcumenten, webadres Diverse bewijzen: ft s, dcumenten, webadres Diverse bewijzen: ft s, dcumenten, webadres Verslag, filmpje, evaluatie De sprtclub stelt een prcedure p vr spelers die nfair gedrag vertnen (f willen melden). Dcument met prcedure De sprtclub stelt een prcedure p vr trainers die nfair gedrag vertnen (f willen melden). Dcument met prcedure De sprtclub stelt een prcedure vr teschuwers/uders die nfair gedrag vertnen (f willen melden). Dcument met prcedure De sprtclub rapprteert elk nfair incident en maakt een verzicht per jaar. Dcument met een verzicht 15

16 3. Sciale integriteit (slidariteit, diversiteit en inclusie) Ethische criteria: sciale integriteit (slidariteit, inclusie, diversiteit) Thema Criteria Verantwrding 3.1 Financiële belemmeringen aanpakken De sprtclub maakt een verzicht van de krtingssystemen en terugbetalingsmgelijkheden in de gemeente. De sprtclub neemt hiervr minstens cntact p met het OCMW, de sprtdienst, welzijnsrganisatie De sprtclub prmt actief het verzicht van krtingssystemen en terugbetalingsmgelijkheden en plaatst het p zijn website, samen met de terugbetalingsfrmulieren van de ziekenfndsen (terug te vinden p De sprtclub duidt een inschrijvingsverantwrdelijke aan die de frmulieren samen met het nieuwe lid invult. De sprtclub stelt een afbetalingsplan p vr de leden (f gezinnen) die het ndanks het gebruik van een gedifferentieerd tarief en tussenkmsten ng meilijk hebben m het lidgeld in één keer te betalen. (een afbetalingsplan is terug te vinden p Laagdrempelige sprtclub Dcument met het verzicht /verslag van het cntact Link van de webpagina Cntactgegevens verantwrdelijke + bewijs van bekendmaking (website, clubblad ) Dcument met het afbetalingsplan van de club De sprtclub brengt minstens vijf tips van in de praktijk. Overzicht van de vijf tips + verslag De sprtclub screent zichzelf (f in samenwerking met de federatie) p laagdrempeligheid en stelt een jaaractieplan p. De sprtclub laat zich dr een sciale rganisatie f sprtdienst screenen p diversiteitsvriendelijkheid en/f laagdrempeligheid. 3.3 Teleiding initiatief De sprtclub rganiseert minstens één specifiek teleiding initiatief (bv. Initiatiemment, pendeurdag) vr het brede publiek per jaar. Verslag screening + jaaractieplan Verslag screening De sprtclub maakt prmtie vr het teleiding initiatief in samenwerking met andere rganisaties Cntacten Diverse bewijsstukken: uitndiging, ft s, verslag 16

17 3. Sciale (slidariteit, div 3.2 Laagdrempelige sprtclub De sprtclub brengt minstens vijf tips van in de praktijk. Overzicht van de vijf tips + verslag De sprtclub screent zichzelf (f in samenwerking met de federatie) p laagdrempeligheid en stelt een jaaractieplan p. Sciale integriteit (2) De sprtclub laat zich dr een sciale rganisatie f sprtdienst screenen p diversiteitsvriendelijkheid en/f laagdrempeligheid. 3.3 Teleiding initiatief De sprtclub rganiseert minstens één specifiek teleiding initiatief (bv. Initiatiemment, pendeurdag) vr het brede publiek per jaar. De sprtclub maakt prmtie vr het teleiding initiatief in samenwerking met andere rganisaties (bv. OCMW, sprtdienst, buurtwerk ) Verslag screening + jaaractieplan Verslag screening Diverse bewijsstukken: uitndiging, ft s, verslag Cntacten De sprtclub bereikt met de activiteit minstens X % deelnemers van de begde delgrep. Deelnemerslijst activiteit 3.4 Samenwerken/Netwerken De sprtclub neemt cntact p met de verschillende grepen die ze willen betrekken (etnischeculturele minderheden, mensen in armede, mensen met een beperking, ). De sprtclub vraagt hen m feedback, maakt verleg en discussie mgelijk, neemt cntact p met sciale rganisaties die de delgrepen vertegenwrdigen. (G-sprt, welzijnsrganisaties, OCMW, revalidatiecentrum ) Verslag verlegmmenten, mailverkeer De sprtclub werkt samen met een sciale rganisatie (zie vrig criteria) een sprt aanbd uit. Samenwerkingsvereenkmst De sprtclub hudt de sciale rganisatie p de hgte van haar aanbd en vert via die weg prmtie. De sprtclub rganiseert één f meerdere evenementen, activiteiten f teleiding initiatieven in samenwerking met de sciale rganisatie. De sprtclub rganiseert minimum één keer per jaar een (neven)activiteit waar uders p uitgendigd zijn (familiedag, afsluitfeest, udersprtdag ). De sprtclub rganiseert één keer per jaar een initiatief met een andere sprtclub (een ruildag f - training, een efenmatch ) De sprtclub rganiseert een actie vr het gede del (een benefietactie, een spnsrtcht als clubactiviteit ). Mailverkeer met de verschillende rganisaties. Diverse bewijzen: ft s, dcumenten, webadres Diverse bewijzen: ft s, dcumenten, webadres Diverse bewijzen: ft s, dcumenten, webadres Diverse bewijzen: ft s, dcumenten, webadres 17

18 TIPS Denk na ver de uitdagingen bij juw sprtclubs en frmuleer p basis daarvan de ethische criteria! Ethische criteria = duidelijk en meetbaar Eind juni: handleiding Ethische criteria vr sprtief kwaliteitslabel p 18

19 Interessante sites (ICES vzw) (vrmingen) (Panathln verklaring) (pstarten uderwerking) (tips m participatiedrempels weg te werken) (vlaggensysteem en handleiding vr lichamelijke en seksuele integriteit) (anti-pesten initiatieven) (actieplan hlebi s) 19

20 Gd practice VFV 1 juli

21 Gd practice VFV Alle kinderen hebben het recht Sprt te beefenen Zich te vermaken en te spelen In een geznde mgeving te leven Waardig behandeld te wrden Getraind en begeleid te wrden dr cmpetente mensen Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mgelijkheden Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste cmpetitie In veilige mstandigheden aan sprt te den Te rusten De kans te krijgen kampien te wrden, f het niet te wrden 21

22 Gd practice VFV Panathln rll-up Audits FO Jeugdsprt 2010 Subsidiëring EVS 22

23 Gd practice VFV Elite 2 Elite 1 Betaald vetbal Interprvinciaal Prvinciaal Amateurvetbal Gewestelijk +++ Gewestelijk ++ Gewestelijk +

24 Gd practice VFV Vrwaarden m met de jeugd prvinciaal f interprvinciaal vetbal te mgen spelen Geldig auditverslag met minimaal te behalen resultaat 4 kwaliteitscriteria Prvinciaal Auditverslag met als resultaat 2 sterren Interprvinciaal Auditverslag met als resultaat 3 f 4 sterren Accmmdatie Staff Omkadering Verplichte deelname aan de PJOactiviteiten (DETECTIE) Aantal plegen per leeftijdscategrie (inclusief geen algemeen frfait ) een auditresultaat is geldig vr 3 seizenen EN: Jaarlijkse check-up dr de federatie

25 Gd practice VFV Beleidsplan VFV Panathlnverklaring 24 september 2004 Hervrming jeugdcmpetitie KBVB-pleidingsvisie September 2006 Greien en winnen visie KBVB FO Jeugdsprt subsidiëring clubs sinds 2010

26 Gd practice VFV Kinderen leren beter vetballen Hervrming jeugdcmpetitie Kinderen en clubs kunnen meer den wat ze echt willen Kinderen beleven meer vetbalplezier

27 Gd practice VFV Minimumleeftijd aansluiting 2v2 bij U6 U7 gewestelijk, U8/U9 gewestelijk + prvinciaal 8v8 bij U12/U13 Verplichte vervanging na time-ut (11v11) 4x15' (5v5 /8v8) en 4x20' (11v11) 5v5 (max. 8), 8v8 (max. 12) en 11v11 (max. 16) Reeksen van 8 plegen Klassement bij 11v11 (vanaf U14/U15) Reeksindeling niveaucde 11v11 prv/gew 2 geb. jaren samen 5v5 vanaf U10 + 5v5/8v8 vanaf U14 Afznderlijke 5v5 en 8v8 (vanaf U10) meisjes Meisjes U18 met jngens t.e.m. U17 5v5 in zaal f p kunstgras in winter 27

28 Gd practice VFV Minimumleeftijd aansluiting 2v2 bij U6 U7 gewestelijk, U8/U9 gewestelijk + prvinciaal 8v8 bij U12/U13 Verplichte vervanging na time-ut (11v11) 4x15' (5v5 /8v8) en 4x20' (11v11) 5v5 (max. 8), 8v8 (max. 12) en 11v11 (max. 16) Reeksen van 8 plegen Klassement bij 11v11 (vanaf U14/U15) Reeksindeling niveaucde 11v11 prv/gew 2 geb. jaren samen 5v5 vanaf U10 + 5v5/8v8 vanaf U14 Afznderlijke 5v5 en 8v8 (vanaf U10) meisjes Meisjes U18 met jngens t.e.m. U17 5v5 in zaal f p kunstgras in winter 28

29 Gd practice VFV Minimumleeftijd aansluiting 2v2 bij U6 U7 gewestelijk, U8/U9 gewestelijk + prvinciaal 8v8 bij U12/U13 Verplichte vervanging na time-ut (11v11) 4x15' (5v5 /8v8) en 4x20' (11v11) 5v5 (max. 8), 8v8 (max. 12) en 11v11 (max. 16) Reeksen van 8 plegen Klassement bij 11v11 (vanaf U14/U15) Reeksindeling niveaucde 11v11 prv/gew 2 geb. jaren samen 5v5 vanaf U10 + 5v5/8v8 vanaf U14 Afznderlijke 5v5 en 8v8 (vanaf U10) meisjes Meisjes U18 met jngens t.e.m. U17 5v5 in zaal f p kunstgras in winter 29

30 Gd practice VFV Minimumleeftijd aansluiting 2v2 bij U6 U7 gewestelijk, U8/U9 gewestelijk + prvinciaal 8v8 bij U12/U13 Verplichte vervanging na time-ut (11v11) 4x15' (5v5 /8v8) en 4x20' (11v11) 5v5 (max. 8), 8v8 (max. 12) en 11v11 (max. 16) Reeksen van 8 plegen Klassement bij 11v11 (vanaf U14/U15) Reeksindeling niveaucde 11v11 prv/gew 2 geb. jaren samen 5v5 vanaf U10 + 5v5/8v8 vanaf U14 Afznderlijke 5v5 en 8v8 (vanaf U10) meisjes Meisjes U18 met jngens t.e.m. U17 5v5 in zaal f p kunstgras in winter 30

31 Gd practice VFV Rechten van het kind kinderen kansen geven m: 1. graag te vetballen 2. hun talenten te ntwikkelen 3. wedstrijden p maat te spelen 4. tijdens de wedstrijd vldende te vetballen 5. p een leuke en leerrijke manier te trainen 6. in een krachtige leermgeving te vetballen 7. zich met de steun van de uders te ntwikkelen 8. in een veilige en geznde mgeving te vetballen 9. te winnen en te verliezen 31

32 Gd practice VFV FO Jeugdsprt Bek EVS 15 sleutels Audits Indeling jeugdcmpetitie 32

33 Gd practice VFV Alles ver FO Jeugdsprt: Luik ethiek p VFV-website: Audits dr Ft PASS: Meer inf ver de hervrming van het jeugdvetbal: 15 sleutels van de hervrming van het jeugdvetbal: Meldpunt: 33

34 Debat Kleine grepjes Vraag 1: Welke ethische waarden en nrmen vinden jullie binnen de federatie belangrijk? Vraag 2: He heb je deze ethische waarden en nrmen in de praktijk prberen te vertalen? Vraag 3: He zu je dit in de tekmst aanpakken p basis van je waarnemingen bij de sprtclubs? 34

35 Bedankt vr uw aandacht!

REGLEMENTERING Jeugdfonds zwemsport 2016

REGLEMENTERING Jeugdfonds zwemsport 2016 REGLEMENTERING Jeugdfnds zwemsprt 2016 1.Inleiding In samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en BLOSO werd in 2012 dr de Vlaamse Zwemfederatie het Jeugdfnds Zwemsprt pgericht. Dit jeugdsprtprject zal

Nadere informatie

KSK OOSTHOVEN. SPORTIEF CHARTER VOOR OUDERS en SPELERS. Onze jeugd, de toekomst van onze club!

KSK OOSTHOVEN. SPORTIEF CHARTER VOOR OUDERS en SPELERS. Onze jeugd, de toekomst van onze club! KSK OOSTHOVEN SPORTIEF CHARTER VOOR OUDERS en SPELERS Onze jeugd, de tekmst van nze club! KSK Osthven Sprtief Charter vr Ouders en Spelers Inhudstabel Inleiding... 3 Spelers... 3 Ouders... 4 KSKOsthven

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

De Grote Sportclubenquête

De Grote Sportclubenquête Bijlage 1 bij Schriftelijke vraag 96 Grte Sprtclubenquête De Grte Sprtclubenquête ALGEMENE CLUBGEGEVENS Naam van uw sprtclub: (via de Sprtdatabank ingevuld) Aangeslten bij : (Naam sprtfederatie via de

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

Voetbalvereniging Leveroy

Voetbalvereniging Leveroy Vetbalvereniging Levery Huishudelijk Reglement Bijlage 5 - Gedragsregels Gedragsregels. 1. Inleiding. De vetbalvereniging Levery wil er aan bijdragen dat nze leden met plezier kunnen vetballen en zich

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

Veiligheidsbeleid Voordaan

Veiligheidsbeleid Voordaan Veiligheidsbeleid Vrdaan Cmmissie veilig vertruwd Vrdaan 15-11-2014 Inleiding Op verzek van het bestuur van MMHC Vrdaan is er een cmmissie veiligheid in het leven gerepen vr de club. Directe aanleiding

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER

FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER Identificatiegegevens Functie: administratief medewerker Functietitel: nthaalmedewerker Niveau/rang: administratief medewerker C 1-3 Plaats in het rgangram: de nthaalmedewerkers

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

Beleid voor Alcoholmatiging

Beleid voor Alcoholmatiging Beleid vr Alchlmatiging Hiernder vindt u verschillende tips & tls die kunnen bijdragen aan een Veilig Sprtklimaat p het gebied van alchlmatiging en alchlbewustzijn binnen sprtverenigingen. Overzicht wettelijk

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn:

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn: Wie zijn we? Zrggrep Kans is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backoffice

FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backoffice FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backffice Identificatiegegevens Functie: administratief medewerker Functietitel: administratief medewerker backffice Niveau/rang: administratief medewerker

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3 FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN Niveau B1-B2-B3 Plaats in het rgangram De stafmedewerker persneelszaken rapprteert aan de secretaris en maakt deel uit van het managementteam. Je maakt

Nadere informatie

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN:

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: Pagina1 Cnceptkader Begeleiding in de pleidingsschl BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: 1. SCHOOLCULTUUR Lerende rganisatie Gezamenlijke verantwrdelijkheid

Nadere informatie

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage >> Stappenplan vr stagebieders Wilt u als rganisatie aan de slag met MaS? Neem dan het stappenplan stapsgewijs dr, zdat u weet f u er echt klaar vr bent m met jngeren te werken en maatschappelijke stage

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT Reet SK

INTERN REGLEMENT Reet SK INTERN REGLEMENT Reet SK AFSPRAKEN en VERWACHTINGEN binnen REET SK vr de SPELER is vrzien : een vlwaardige pleiding als vetballer p maat met hetndige respect van pleiders, teambegeleiders, medewerkers,

Nadere informatie

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers Intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: studiecach intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Samenvatting L4-Vlwassenennderwijs

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

Ronde Tafel Vlaamse sportfederaties 2020. Verslagen thematafels

Ronde Tafel Vlaamse sportfederaties 2020. Verslagen thematafels Rnde Tafel Vlaamse sprtfederaties 2020 p 3 december 2013 Verslagen thematafels Thema 1: Wat is de psitie van de Vlaamse sprtfederaties in het Vlaamse sprtlandschap ann 2020? Mderatr: Bart Vanreusel Verslaggever:

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

KENNISBANK - PROJECTPLANNEN

KENNISBANK - PROJECTPLANNEN KENNISBANK - PROJECTPLANNEN BIJEENKOMST OPEN CLUB STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting De afgelpen jaren rganiseerde Meer dan Vetbal samen met een BVO en de KNVB diverse Open Club-bijeenkmsten. Del

Nadere informatie

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 Pestprtcl Onderwijs Pestprtcl Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 1 Achtergrnd 1.1 Uitgangspunt Beleid tegen pesten valt binnen het veiligheidsbeleid van Yulius Onderwijs. Ons uitgangspunt is dat nze schl een

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020 Openbare raadpleging ver de evaluatie van de Eurpese strategie inzake handicaps 2010/2020 Er zijn in de EU ngeveer 80 miljen mensen met een handicap. Vr deze mensen is het, dr allerlei belemmeringen, vaak

Nadere informatie

Gedragsprotocol ICBS de Horizon. Juni 2014

Gedragsprotocol ICBS de Horizon. Juni 2014 Gedragsprtcl ICBS de Hrizn. Juni 2014 Inhud Gedragsprtcl ICBS de Hrizn in Rilland. 1. Uitgangspunten. blz 3 2. Definities blz 3 3. Directe aanpak van rdeverstringen, ruzies. blz 4 4. Werken aan sciaal

Nadere informatie

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS OUDERBLIK Een rugzak vl ideeën vr uders en schl SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS 2012 1. Schriftelijke cmmunicatie met anderstalige uders Schriftelijke cmmunicatie gaat ver alle cmmunicatie naar uders

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Functiefamilie: Directie

Functiefamilie: Directie Bijlage 3 bij Regeling ntwikkelen, functineren en berdelen (Cmpetenties per functieprfiel) Functiefamilie: Directie Cmpetentie: Netwerken De mate waarin de persn relaties en/f samenwerkingsverbanden binnen

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK ZORGONDERSTEUNENDE EENHEDEN Plaats

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

Erratum Studiegids Pedagogiek voltijd 2015-2016

Erratum Studiegids Pedagogiek voltijd 2015-2016 Erratum Studiegids Pedaggiek vltijd 20-2016 Dit erratum - behrende bij het Opleidingsstatuut Instituut vr Sciale en Pedaggische Studies (ISPS) - is per afznderlijk besluit vastgesteld dr de faculteitsdirectie

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner Handleiding bij het vrbereiden van een activiteit met f bij een partner Deze handleiding is.a. ndzakelijk mdat wij (het regiteam) geen rechtspersn zijn en derhalve niet namens De Hart&Vaatgrep kunnen pereren

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

De Resultaten- 14 september 2012 Prof. Dr. Annick Willem Universiteit Gent

De Resultaten- 14 september 2012 Prof. Dr. Annick Willem Universiteit Gent De - 14 september 2012 Prf. Dr. Annick Willem Universiteit Gent De Grte Sprtclubenquête: typlgieën en resultaten Prf dr Annick Willem Sprtmanagement Vakgrep Bewegings- en Sprtwetenschappen Universiteit

Nadere informatie

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 W M I D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Wninitiatief Midden-Delfland (Stichting WIMD). Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten en

Nadere informatie

Ontdekken van talenten jouw woorden, jouw verhaal

Ontdekken van talenten jouw woorden, jouw verhaal Ontdekken van talenten juw wrden, juw verhaal Methdiek Omschrijving: Kunnen werken met je talenten geeft mensen energie, weerbaarheid en veerkracht. Via deze methdiek wrden teams uitgendigd m hun talenten

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Maatschappelijk werker

Functie- en competentieprofiel Maatschappelijk werker Functie- en cmpetentieprfiel Maatschappelijk werker 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Niveau Graad Maatschappelijk werker Sciale dienst B B1-B3 2. Psitinering in het rgangram Rapprteert

Nadere informatie

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht.

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht. Pedaggisch klimaat en autisme dr Ad Dnkers Klimaatschaal SIGA Dinsdag 9 december 2014 Inleiding Even vrstellen.. Pedaggisch klimaat en de Klimaatschaal Grepsprcessen bij jngeren: rl van de leerkracht.

Nadere informatie

Inventarisatie van wensen & verwachtingen over gezondheidsactiviteiten Leefstijl vragenlijst

Inventarisatie van wensen & verwachtingen over gezondheidsactiviteiten Leefstijl vragenlijst Inventarisatie van wensen & verwachtingen ver gezndheidsactiviteiten Leefstijl vragenlijst Let p: Deze vragenlijst dient vr verspreiding p maat gemaakt te wrden vr uw bedrijf. Ver daar waar [bedrijfsnaam]

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje Pedaggisch beleidsplan 2011-2013 Christelijke Peuterspeelzaal Ltje Inhudspgave 1. Inleiding 2. Visie 3. Delen 4. Uitwerking van de delen 4.1 Liefdevlle benadering 4.2 Bijbelse waarden en nrmen 4.3 Emtinele

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Windekind Leuven. Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Windekind Leuven. Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: Windekind Leuven Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven 2) Dmein van expertise: Cmmunicatie 3) Beschrijving expertise: Alle kindjes met EMB

Nadere informatie

VZW Think out-of-the-box Maatschappelijke zetel Alfons Van den Sandelaan 2A, 2970 Schilde

VZW Think out-of-the-box Maatschappelijke zetel Alfons Van den Sandelaan 2A, 2970 Schilde Think ut-f-the-bx Je kind een mi tekmstperspectief bieden. Welke uder drmt daar niet van? Alleen is deze drm iets meilijker te realiseren wanneer je kind een mentale beperking heeft. Gelukkig leven we

Nadere informatie

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Departement Cultuur, Jeugd, Sprt en Media Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel subsidiedssierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad vr het aantnen van de mdules als landelijk gerganiseerde jeugdvereniging

Nadere informatie

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 De Eurpese Unie is p een cruciaal mment gekmen en nderzekt de hervrming van haar visie en haar bij vrrang belangrijkste dmeinen, in het licht van de

Nadere informatie

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep.

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep. PROTOCOL ROUWVERWERKING Het stappenplan A. Het bericht kmt binnen Bericht van een ngeluk f verlijden van een leerling - Tezeggen dat er iemand zal terugbellen. Vragen p welk nummer men bereikbaar is en

Nadere informatie

Handleiding Inschrijven bedrijfsteam. Ride for the Roses

Handleiding Inschrijven bedrijfsteam. Ride for the Roses Handleiding Inschrijven bedrijfsteam Ride fr the Rses Hiernder tref je een handleiding vr het inschrijven van een bedrijfsteam. Vr wie? De persn die de inschrijving vr de Ride fr the Rses vr het bedrijf

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Inftelagen vr sensibiliserende en educatieve activiteiten Stad Aalst wenst niet enkel prjecten in andere landen te steunen, maar wil k de Aalstenaars warm

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL 1. Functietitel : FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL Vertegenwrdiger retail 2. Afdeling in de rganisatie : Sales departement unit retail 3. Psitinering binnen het bedrijf : De vertegenwrdiger

Nadere informatie

Retailmanagement brochure voor bedrijven

Retailmanagement brochure voor bedrijven Campus Schnmeersen Gebuw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent Retailmanagement brchure vr bedrijven Deze brchure bevat de belangrijkste infrmatie ver de pleiding Retailmanagement. De meest up t date infrmatie

Nadere informatie

Interne Clubreglement BBC Wytewa vzw

Interne Clubreglement BBC Wytewa vzw Datum 01.04.2015 Interne Clubreglement BBC Wytewa vzw ARTIKEL 1 Dit reglement is van tepassing p alle leden van de Basketbalclub Wytewa vzw en de leden van de VZW. Wie als lid verbnden is, f tetreedt,

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling OMO Schlengrep De Langstraat 10 maart 2014 Gedgekeurd in MR d.d. 17-3-2014 Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling De schlleiding van OMO Schlengrep

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Pagina 1 van 5 Beleidsplan 2012 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen,

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Toelichting bij het Criterium Vlaams-Brabant (CVB)

Toelichting bij het Criterium Vlaams-Brabant (CVB) Telichting bij het Criterium Vlaams-Brabant (CVB) Uitgangspunten Het Criterium Vlaams-Brabant (CVB)is de pvlger van het B-Circuit. De hfdredenen vr deze wijziging zijn: Het Prvinciaal Bestuur stelt vast

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

procesbegeleiders (en beleidsmedewerkers)

procesbegeleiders (en beleidsmedewerkers) prcesbegleiders (en beleidsmedewerkers) prcesbegeleiders (en beleidsmedewerkers) Deze thematische fiche wil inzicht verschaffen in de vereenkmsten en de verschillen van een prcesbegeleider en een beleidsmedewerker

Nadere informatie

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders Wegwijzer Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Infrmatie vr kinderen en uders WELKOM! De kmende tijd kmen jij en je uders een dagbehandeling vlgen in Heideheuvel. In Heideheuvel werken we in een

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

BUDGETPLAN JEUGDHULP. Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de Toegang.

BUDGETPLAN JEUGDHULP. Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de Toegang. BUDGETPLAN JEUGDHULP Vr u ligt het budgetplan Jeugdhulp. U vult dit budgetplan in als u zelf de ndersteuning vr uw kind/een minderjarige wilt cördineren met een persnsgebnden budget (pgb). In dit budgetplan

Nadere informatie

Wie zijn we? Brochure Zorggroep Kans

Wie zijn we? Brochure Zorggroep Kans Wie zijn we? Zrggrep KANS is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen VGSO Nieuwsbrief extra editie ver kmende gemeenteraadsverkiezingen Hierbij ntvangt u een extra nieuwsbrief van de VGSO. Deze nieuwsbrief staat vrijwel geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis HANDLEIDING Km In Actie Rde Kruis Inhudspgave Checklist vr het plannen van je actie... 3 Kminactie.rdekruis.nl... 4 Actie aanmaken... 4 Actie wijzigen/aanpassen... 4 Mede rganisatren tevegen... 4 Deelnemers

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Documentatie. KERN Timemanagement

Documentatie. KERN Timemanagement Dcumentatie KERN Timemanagement Versie 2.0 28 mei 2010 Inhud KERN en Kerninfrmatie.nl... 3 Inleiding KERN uren... 3 KERN urenregistratie: de input... 5 Aanwezigheid van medewerkers bekijken... 10 Samenvatting...

Nadere informatie

SHAREPOINT TRAININGEN

SHAREPOINT TRAININGEN SHAREPOINT TRAININGEN SAMENWERKING MET DE IT-AFDELING Om de implementatie van Sharepint te laten slagen heeft de IT afdeling behefte aan gebruikersinfrmatie. Daarm willen wij precies weten wat het beleid

Nadere informatie

Voorwoord Arnhems Voetbal Federatie 1. De werkgroep 1. Doelstelling 2. Plan van aanpak 2. Meldingsformulier 6. Communicatie 7. Vitesse BVO 7.

Voorwoord Arnhems Voetbal Federatie 1. De werkgroep 1. Doelstelling 2. Plan van aanpak 2. Meldingsformulier 6. Communicatie 7. Vitesse BVO 7. Kantelen INHOUDSOPGAVE Vrwrd Arnhems Vetbal Federatie 1 De werkgrep 1 Delstelling 2 Plan van aanpak 2 Meldingsfrmulier 6 Cmmunicatie 7 Vitesse BVO 7 Media 7 Overige zaken 7 Cnclusie 8 Bijlage 1 9 Puntenverzicht

Nadere informatie

Bedrijfsethiek. Samenvatting Bedrijfsethiek ~ 1 ~ Rick Hendriks

Bedrijfsethiek. Samenvatting Bedrijfsethiek ~ 1 ~ Rick Hendriks Bedrijfsethiek Hfst 2: Waarden en nrmen: 2.2: Mraal: Mraal is het geheel van aanwezige waarden en nrmen bij een individu, grepering f gehele samenleving. De wetenschap die de mraal bestudeert is de ethiek.

Nadere informatie

Pestprotocol Cazemierschool 2012

Pestprotocol Cazemierschool 2012 Pestprtcl Cazemierschl 2012 Vrwrd De Cazemierschl is een Prtestants Christelijke schl, die werkt vanuit de Jenaplanvisie. Dat betekent dat vr nze schl de algemeen menselijke waarden zals gemeenschapszin,

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Paasvakantie 2013. Basisscholen Drongen

Paasvakantie 2013. Basisscholen Drongen Paasvakantie 2013 Basisschlen Drngen De basisschlen van de deelgemeente Drngen rganiseren een netverschrijdende vakantiepvang. We rganiseren in de 2 e Idee Kids vzw. week van de paasvakantie themaweken

Nadere informatie

Goed kunnen werken met Natuurlijk, een netwerkcoach! Trainingen rechtstreeks van de ontwikkelaar van het model.

Goed kunnen werken met Natuurlijk, een netwerkcoach! Trainingen rechtstreeks van de ontwikkelaar van het model. Natuurlijk, een netwerkcach. Tweedaagse vr Cördinatren. Een prgramma dr Nfactry van Slt & Partners Natuurlijk een Netwerkcach! Trainingsprgramma s dr Nfactry van Slt & Partners, ntwikkelaars van dit mdel

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Goede afspraken maken goede vrienden

Goede afspraken maken goede vrienden Dag van de demcratie Gede afspraken maken gede vrienden Delstellingen Kinderen verkennen eigen standpunt ver klasafspraken. Kinderen verkennen de standpunten van klasgenten ver klasafspraken. De kinderen

Nadere informatie

Wat. Concept in Belgie. UEFA Grassroots Day

Wat. Concept in Belgie. UEFA Grassroots Day UEFA Grassrts Day Wat De UEFA Champins League finale is altijd een speciale gelegenheid in de vetbalkalender. Miljenen vetballiefhebbers kijken uit naar het prnkstuk van het kampienenbal. Vr het 3 de jaar

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

KSK OOSTHOVEN. SPORTIEF CHARTER VOOR OUDERS en SPELERS. Onze jeugd, de toekomst van onze club!

KSK OOSTHOVEN. SPORTIEF CHARTER VOOR OUDERS en SPELERS. Onze jeugd, de toekomst van onze club! KSK OOSTHOVEN SPORTIEF CHARTER VOOR OUDERS en SPELERS Onze jeugd, de tekmst van nze club! KSK Osthven Sprtief Charter vr Ouders en Spelers Inhudstabel Inleiding... 3 Spelers... 3 Ouders... 5 KSKOsthven

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0)

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) hetergene grepen: kinderen uit diverse sciale milieus, een grte verscheidenheid aan rts. De schl gaat adequaat m met verschillen tussen leerlingen: gezien deze verschillen

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie