Erratum Studiegids Pedagogiek voltijd

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Erratum Studiegids Pedagogiek voltijd 2015-2016"

Transcriptie

1 Erratum Studiegids Pedaggiek vltijd Dit erratum - behrende bij het Opleidingsstatuut Instituut vr Sciale en Pedaggische Studies (ISPS) - is per afznderlijk besluit vastgesteld dr de faculteitsdirectie GGM d.d. 22 ktber 20. Daaraan vrafgaand heeft de faculteitsraad GGM p 20 ktber 20 ingestemd met de tekst van dit erratum. Dit erratum betreft een wijziging van paragraaf 5.2 van de Studiegids Pedaggiek vltijd Hiernder de beschrijving van de minr Mensen met een verstandelijke beperking (M_ISS17) waarnaar wrdt verwezen in artikel 3.8 van de OER, zals deze is vergenmen en vastgesteld dr de faculteitsdirectie FGGM en de instituutsdirectie vr het Opleidingstatuut ISPS Cde, naam minr en uitverende pleiding Onderwijseenheden minr Studiepunten Regie ver eigen leven van mensen met een lichte verstandelijke beperking Internatinale titel: Autnmy f peple with mild intellectual disabilities M_ISS17 - Mensen met een verstandelijke beperking (PED) Internatinal titel: Peple with an intellectual disability De hb er als ndersteuner van mensen met een lichte verstandelijke beperking Internatinale titel: Higher educated staff supprting peple with mild intellectual disabilities Cde en naam minr M_ISS17 Mensen met een verstandelijke beperking Cde en naam OWE 80895a - Regie ver eigen leven van mensen met een lichte verstandelijke beperking Internatinal titel: Autnmy f peple with mild intellectual disabilities 1. Opleiding De nderwijseenheden van deze minr zijn bestemd vr studenten Pedaggiek, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sciaal Pedaggische Hulpverlening, Verpleegkunde, Creatieve Therapie, Culturele Maatschappelijke Vrming (andere pleidingen mgelijk na verleg). Deze minr is geschikt vr het uitstrmprfiel Gehandicaptenzrg. 2. Delgrep Vltijd, niveau 3; deeltijd in verleg 3. Berepstaak/ berepstaken Ondersteunen van een persn met een lichte verstandelijke beperking, vanuit de wensen van de betreffende persn, in samenwerking met het sciale netwerk. 4. Centrale berepstaak zie punt 3 5. (Bereps)Prducten 1 e peride: Kennistets 2 e peride: Prtfli Persn Centered Planning 6. Studiepunten/ studielast 7. Samenhang met andere OWE s stp 420 uur Cntacttijd: 96 uur Praktijkleren: 160 uur Zelfwerkzaamheid: 164 uur De minr mensen met een lichte verstandelijke beperking bestaat uit twee OWE s die parallel aan elkaar wrden gegeven en nauw met elkaar verbnden zijn. 1: Regie ver eigen leven van mensen met een lichte verstandelijke beperking 2: De hb er als ndersteuner van mensen met een lichte verstandelijke beperking In de eerste OWE richten we ns p de directe begeleiding en ndersteuning van mensen met een lichte verstandelijke beperking en hun sciale netwerk (micr en mes niveau). OWE 2 richt zich p participatie en het streven naar inclusie. Je ntwikkelt een visie en zet deze m in een innvatief prduct vr een bedrijf f instelling (mes en macr niveau). 8. Ingangseisen Juw studielpbaanbegeleider met je testemming geven vr het vlgen van de minr. We gaan er vanuit dat hij in elk geval berdeelt f je aan de vlgende ingangseisen vldet: 1

2 Je hebt affiniteit met mensen met een lichte verstandelijke beperking. Je velt passie in het cntact met deze mensen. Je hebt g vr de kwetsbaarheid van mensen met een lichte verstandelijke beperking en je wilt hier integer mee (leren) mgaan binnen juw eigen vakgebied. Je hebt je stage p niveau 3 met een vldende afgernd en je bent minimaal 300 uur in cntact geweest met mensen met een verstandelijke beperking. 9. Algemene mschrijving Om de minr te kunnen vlgen, met je vr minimaal 16 uur per week een werkf stage ervaringsplaats hebben binnen de ndersteuning vr mensen met een lichte verstandelijke beperking. Deze stage f werkplaats dient gedgekeurd te zijn dr de cntactpersn van de minr. Je bent er zelf vr verantwrdelijk dat je hieraan vldet. Dit is een verdiepende minr. Binnen deze OWE van de minr mensen met een verstandelijke beperking leer je m mensen met een lichte verstandelijke beperking te ndersteunen p een manier waarbij ze hun eigen kracht ervaren en zelf zveel mgelijk de regie ver hun eigen leven huden. Van studenten wrdt verwacht dat ze bij alle lessen aanwezig zijn. Mchten ze m wat vr reden dan k verhinderd zijn, verwachten we dat ze dit p een zrgvuldige manier cmmuniceren met betrkken dcenten. Studenten geven hierbij zelf aan p welke manier ze de aangebden leerstf van die dag p een andere manier eigen gaan maken. 10. Cmpetenties 1. De berepskracht is in staat cliënten te ndersteunen bij het veren van regie ver hun eigen leven en de ndersteuning die zij ntvangen. 2. De berepskracht is in staat de cliënt en zijn sciaal netwerk te ndersteunen. 3. De berepskracht is in staat m zijn huding en handelen aan te passen p basis van eigen reflectie en feedback van anderen. 11. Berdelingscriteria De berepskracht is in staat cliënten te ndersteunen bij het veren van regie ver hun eigen leven en de ndersteuning die zij ntvangen. Je neemt de wensen van cliënten serieus en zrgt ervr dat anderen die serieus nemen en respecteren. Je ndigt cliënten uit m eigen keuzes te maken en geeft hen de ruimte m dat te den. Je ndersteunt cliënten in het uiten van hun eigen wensen en beheften. De berepskracht is in staat de cliënt en zijn sciaal netwerk te ndersteunen. Je kan een inschatting maken van de mgelijkheden van de cliënt. Je kan gedragingen van de cliënt relateren aan diens beperking. Je bent betrkken bij en aanwezig vr de cliënt k als de nrmen en waarden van de cliënt niet vereenkmen met je eigen nrmen en waarden. Je stemt de cmmunicatie, bejegening en ndersteuning af p de cgnitieve mgelijkheden, psychische en emtinele gesteldheid van de cliënt. Je kan mgaan met de verschillende niveaus (cgnitief, verbaal, sciaal en emtineel) waarp een cliënt functineert. Je kan het sciaal netwerk van de cliënt in kaart brengen en bespreken. Je bepaalt in verleg met betrkkenen wat precies de wens van de cliënt is en welke ndersteuning ndig is. Je gaat met de cliënt en zijn sciaal netwerk na welke rl netwerkleden en/f anderen kunnen spelen in de ndersteuning. Je kan mgaan met spanningen tussen de cliënt en zijn sciaal netwerk. Je kan risicsituaties en maatschappelijke risic s inschatten en daarnaar handelen. De berepskracht is in staat m zijn huding en handelen aan te passen p basis van eigen reflectie en feedback van anderen. Je kan reflecteren p je eigen handelen en huding. Je kan p een begrijpelijke manier aan de cliënt en diens sciaal netwerk feedback vragen ver je handelen en huding. Je hebt een practieve huding en geeft zelfsturing aan je leerprces. 2

3 12. Tentaminering Deeltentamens Cde Tetsvrm Cijfer Minimaal resultaat Weging Kennistets 80995a-1 kennistets ja 5,5 1 Prtfli Persn 80995a-2 prtfli ja 5,5 1 Centered Planning Vr alle deeltentamens geldt: Aantal examinatren: 1 (is niet van tepassing bij kennistets) Aantal gelegenheden: twee per studiejaar. Aspecten van de cesuur: zie berdelingsfrmulieren. 13. Verplichte literatuur Nieuwenhuijzen, M. van (2010). De (h)erkenning van jngere met een lichte verstandelijke beperking. Amsterdam: SWP. 14. Aanbevlen Literatuur Zie artikelen schlar. Sftware Schlar, databases (studiecentrum) 16. Overig materiaal Diversen actuele artikelen en relevante websites. 17. Activiteiten Lessen gericht p kennisverdracht, lessen gericht p tepassing in de praktijk lessen gericht p het trainen van vaardigheden en een praktijkstage van 16 uur per week. 18. Werkvrmen Hrclleges Werkclleges Vaardigheidstrainingen Gastlessen van externe deskundigen uit het werkveld Praktijkpdrachten 19. Les-/cntacturen 96 uur 20. Onderwijsperide 2 e semester: peride 3 en 4 (februari 2016 t/m juli 2016) 21. Maximum aantal deelnemers 24 studenten Cde, naam minr en uitverende pleiding Onderwijseenheden minr Studiepunten Regie ver eigen leven van mensen met een lichte verstandelijke beperking Internatinale titel: Autnmy f peple with mild intellectual disabilities M_ISS17 - Mensen met een verstandelijke beperking (PED) Internatinal titel: Peple with an intellectual disability De hb er als ndersteuner van mensen met een lichte verstandelijke beperking Internatinale titel: Higher educated staff supprting peple with mild intellectual disabilities Cde en naam minr M_ISS17 Mensen met een verstandelijke beperking Cde en naam OWE 80895b - De hb er als ndersteuner van mensen met een lichte verstandelijke beperking Internatinale titel: Higher educated staff supprting peple with mild intellectual disabilities 1. Opleiding De nderwijseenheden van deze minr zijn bestemd vr studenten Pedaggiek, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sciaal Pedaggische Hulpverlening, Verpleegkunde, Creatieve Therapie, Culturele Maatschappelijke Vrming (andere pleidingen mgelijk na verleg) Deze minr is geschikt vr het uitstrmprfiel Gehandicaptenzrg. 2. Delgrep Vltijd, niveau 3; deeltijd in verleg 3. Berepstaak/ berepstaken Ontwikkelen en nderbuwen van een visie p een inclusieve samenleving en de belangen van de delgrep. Argumenteren, vertuigen en draagvlak creëren vr praktische plssingen bij ketenpartners en andere (semi)prfessinals. 4. Centrale berepstaak zie punt 3 5. (Bereps)Prducten 1 e peride: Een betg 2 e peride: Een presentatie p lcatie van een cncrete en praktische interventie vr een alledaags prbleem van mensen met LVB in de praktijk. 3

4 6. Studiepunten/ studielast 7. Samenhang met andere OWE s stp 420 uur Cntacttijd: 96 uur Praktijkleren: 160 uur Zelfwerkzaamheid: 164 uur De minr mensen met een lichte verstandelijke beperking bestaat uit twee OWE s die parallel aan elkaar wrden gegeven en nauw met elkaar verbnden zijn. 1: Regie ver eigen leven van mensen met een lichte verstandelijke beperking 2: De hb er als ndersteuner van mensen met een lichte verstandelijke beperking In de eerste OWE richten we ns p de directe begeleiding en ndersteuning van mensen met een lichte verstandelijke beperking en hun sciale netwerk (micr en mes niveau). OWE 2 richt zich p participatie en het streven naar inclusie. Je ntwikkelt een visie en zet deze m in een innvatief prduct vr een bedrijf f instelling (mes en macr niveau). 8. Ingangseisen Juw studielpbaanbegeleider met je testemming geven vr het vlgen van de minr. We gaan er vanuit dat hij in elk geval berdeelt f je aan de vlgende ingangseisen vldet: Je hebt affiniteit met mensen met een lichte verstandelijke beperking. Je velt passie in het cntact met deze mensen. Je hebt g vr de kwetsbaarheid van mensen met een lichte verstandelijke beperking en je wilt hier integer mee (leren) mgaan binnen juw eigen vakgebied. Je hebt je stage p niveau 3 met een vldende afgernd en je bent minimaal 300 uur in cntact geweest met mensen met een verstandelijke beperking. 9. Algemene mschrijving Om de minr te kunnen vlgen, met je vr minimaal 16 uur per week een werkf stage ervaringsplaats hebben binnen de ndersteuning vr mensen met een lichte verstandelijke beperking. Deze stage f werkplaats dient gedgekeurd te zijn dr de cntactpersn van de minr. Je bent er zelf vr verantwrdelijk dat je hieraan vldet. Dit is een verdiepende minr. Binnen deze OWE van de minr mensen met een erstandelijke beperking leer je m mensen met een lichte verstandelijke beperking te ndersteunen p een manier waarbij ze hun eigen kracht ervaren en zelf zveel mgelijk de regie ver hun eigen leven huden. Van studenten wrdt verwacht dat ze bij alle lessen aanwezig zijn. Mchten ze m wat vr reden dan k verhinderd zijn, verwachten we dat ze dit p een zrgvuldige manier cmmuniceren met betrkken dcenten. Studenten geven hierbij zelf aan p welke manier ze de aangebden leerstf van die dag p een andere manier eigen gaan maken. 10. Cmpetenties 1. De berepskracht is in staat een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke participatie van mensen met een licht verstandelijke beperking. 2. De berepskracht is in staat verstijgend te werken in het belang van de cliënt 11. Berdelingscriteria De berepskracht is in staat een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke participatie van mensen met een lichte verstandelijke beperking. Je bent p de hgte van de actuele ntwikkelingen in wet- en regelgeving en kunt deze vertalen naar de praktijk. Je hebt een nderbuwde visie p de maatschappelijke participatie en inclusie van mensen met een lichte verstandelijke beperking. Je kunt p basis van kennis argumenteren en anderen vertuigen van je visie. Je bent in staat m te zien he cmplex de samenleving is vr iemand met een lichte verstandelijke beperking. Je bent in staat een innvatieve bijdrage te leveren aan de maatschappelijke participatie van mensen met een lichte verstandelijke beperking. Je hebt een practieve huding en geeft zelfsturing aan je leerprces. De berepskracht is in staat verstijgend te werken in het belang van de cliënt Je bent in staat knelpunten te signaleren en aan te kaarten. Je bent in staat vernieuwingen te initiëren en met praktische plssingen te kmen. Je bent in staat m plssingen te legitimeren en draagvlak te creëren. Je bent in staat prfessineel samen te werken met bedrijven en f instellingen. Je bent in staat de wensen van de delgrep te vertalen en te zrgen dat 4

5 anderen die serieus nemen en respecteren. Je hudt zwel rekening met de belangen van de delgrep als met de belangen van de instelling f het bedrijf. Je bent ndernemend in je handelen. 12. Tentaminering Deeltentamens Cde Tetsvrm Cijfer Minimaal resultaat Weging Betg 80995b-1 Verslag ja 5,5 1 Presentatie 80995b-2 Perfrmance ja 5,5 1 innvatief prduct Vr alle deeltentamens geldt: Aantal examinatren: 1 (is niet van tepassing bij kennistets) Aantal gelegenheden: twee per studiejaar. Aspecten van de cesuur: zie berdelingsfrmulieren. 13. Verplichte literatuur Nieuwenhuijzen, M. van (2010). De (h)erkenning van jngere met een lichte verstandelijke beperking. Amsterdam: SWP. 14. Aanbevlen Literatuur Zie artikelen schlar. Sftware Schlar, databases (studiecentrum) 16. Overig materiaal Diversen actuele artikelen en relevante websites. 17. Activiteiten Lessen gericht p kennisverdracht, lessen gericht p tepassing in de praktijk lessen gericht p het trainen van vaardigheden en een praktijkstage van 16 uur per week. 18. Werkvrmen Hrclleges Werkclleges Vaardigheidstrainingen Gastlessen van ervaringsdeskundigen Praktijkpdrachten 19. Les-/cntacturen 96 uur 20. Onderwijsperide 2 e semester: peride 3 en 4 (februari 2016 t/m juli 2016) 21. Maximum aantal deelnemers 24 studenten Indien u in bezit bent van een gedrukte versie van de Studiegids Pedaggiek vltijd , met daarin de ude versie van par. 5.2 aan u het verzek m hierin dit erratum als inlegvel p te nemen. 3 nvember 20 5

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Graduaat Maatschappelijk werk Sciaal aggische vaardigheden Bc5 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte ttale n.v.t. studiebelasting 50 (in uren) 1 Mgelijkheid

Nadere informatie

Contact maken en relaties aangaan

Contact maken en relaties aangaan B Cntact maken en relaties aangaan B1 : 7 Weekverslagen Inleiding Je hebt een fijne stageplek gevnden waar je de kmende maanden aan de slag gaat met pdrachten, taken en een stuk reflectie. Omdat wij het

Nadere informatie

Verzorgende-IG basisdeel kerntaak 1 werkproces 10 oefenopdracht

Verzorgende-IG basisdeel kerntaak 1 werkproces 10 oefenopdracht VZ-B-K1-W10-C Evalueert en legt de zrgverlening vast Verzrgende-IG basisdeel kerntaak 1 werkprces 10 efenpdracht In deze pdracht ga je efenen met het evalueren van de gebden zrgverlening aan een zrgvrager.

Nadere informatie

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN:

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: Pagina1 Cnceptkader Begeleiding in de pleidingsschl BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: 1. SCHOOLCULTUUR Lerende rganisatie Gezamenlijke verantwrdelijkheid

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Verantwoording Loopbaan en Burgerschap

Verantwoording Loopbaan en Burgerschap Verantwrding Lpbaan en Burgerschap Opleiding: Apthekersassistent BOL Chrt: 2013-2016 Creb: 91300 Waar gaat het m? Wat is daarvr ndig? Kennis elementen Peride en afrnding Activiteiten/begeleiding Betrkkenen

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvang omgeving voor het gastkind

De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvang omgeving voor het gastkind Gastuderbureau Kindvriendelijk PEDAGOGISCH BELEID Inleiding Kinderpvang is een kwestie van vertruwen. Vraaguders vertruwen de gastuders en het gastuderbureau hun allerliefste bezit te. Zij meten de zekerheid

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Competentieprofiel van de hulpverlenerambulancier

Competentieprofiel van de hulpverlenerambulancier Cmpetentieprfiel van de hulpverlenerambulancier (Wet hudende diverse bepalingen inzake gezndheidszrg van 19 december 2008) 1. De ambulancier ntwikkelt zich persnlijk en prfessineel De ambulancier neemt

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Persoonsgecentreerd werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Persoonsgecentreerd werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Lestijden

Nadere informatie

Verantwoording Loopbaan en Burgerschap

Verantwoording Loopbaan en Burgerschap Verantwrding Lpbaan en Burgerschap Opleiding: Apthekersassistent dt-bol BBL Chrt: 2013-2015 Creb: 91300 Waar gaat het m? Wat is daarvr ndig? Kennis elementen Peride en afrnding Activiteiten/begeleiding

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling OMO Schlengrep De Langstraat 10 maart 2014 Gedgekeurd in MR d.d. 17-3-2014 Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling De schlleiding van OMO Schlengrep

Nadere informatie

VZ-B-K1-W1-B Ondersteunt bij het voeren van de regie bij wonen en huishouden

VZ-B-K1-W1-B Ondersteunt bij het voeren van de regie bij wonen en huishouden VZ-B-K1-W1-B Ondersteunt bij het veren van de regie bij wnen en huishuden Verzrgende-IG basisdeel kerntaak 1 werkprces 1 efenpdracht B Als verzrgende-ig ndersteun je de zrgvrager bij het veren van de regie

Nadere informatie

Dit zorgbeleid is een aanvulling op de pedagogische uitgangspunten die verwoord zijn in het pedagogisch beleidsplan van T Skooltje KINDEROPVANG

Dit zorgbeleid is een aanvulling op de pedagogische uitgangspunten die verwoord zijn in het pedagogisch beleidsplan van T Skooltje KINDEROPVANG ZORGBELEID T SKOOLTJE KINDEROPVANG 1. INLEIDING Dit zrgbeleid is een aanvulling p de pedaggische uitgangspunten die verwrd zijn in het pedaggisch beleidsplan van T Skltje KINDEROPVANG 2. DEFINITIE Onder

Nadere informatie

FACTSHEET SAMENWERKING COA

FACTSHEET SAMENWERKING COA FACTSHEET SAMENWERKING COA LOCATIE EN GEMEENTE VOOR JEUGDHULP AAN ASIELZOEKERSKINDEREN Factsheet samenwerking COA lcatie en gemeente vr jeugdhulp aan asielzekerskinderen INLEIDING ALGEMEEN Met de inwerkingtreding

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

Pestprotocol Cazemierschool 2012

Pestprotocol Cazemierschool 2012 Pestprtcl Cazemierschl 2012 Vrwrd De Cazemierschl is een Prtestants Christelijke schl, die werkt vanuit de Jenaplanvisie. Dat betekent dat vr nze schl de algemeen menselijke waarden zals gemeenschapszin,

Nadere informatie

De zeven competenties van een sprankelende en effectieve trainer

De zeven competenties van een sprankelende en effectieve trainer De zeven cmpetenties van een sprankelende en effectieve trainer Iedere trainer heeft eigen unieke talenten en kwaliteiten. Onderstaand vind je ns verzicht van 7 cmpetenties vr een sprankelende en effectieve

Nadere informatie

Training Effectief Monumentenbeheer

Training Effectief Monumentenbeheer Training Effectief Mnumentenbeheer Naast kennis is een gevel van ged vakmanschap ndig. He km je tt een effectief en kwalitatief hgwaardig beheer van mnumenten? TEM 2019 Training Effectief Mnumentenbeheer

Nadere informatie

Retailmanagement brochure voor bedrijven

Retailmanagement brochure voor bedrijven Campus Schnmeersen Gebuw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent Retailmanagement brchure vr bedrijven Deze brchure bevat de belangrijkste infrmatie ver de pleiding Retailmanagement. De meest up t date infrmatie

Nadere informatie

Zorgplan. 1.Passend Onderwijs

Zorgplan. 1.Passend Onderwijs Zrgplan 1.Passend Onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling nderwijs krijgt dat het beste bij zijn f haar talenten en beperkingen past. Ok de leerlingen met een strnis, ernstige ziekte f

Nadere informatie

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde p/a Technische Geneeskunde Carré CR 3.635 Pstbus 217 7500 AE ENSCHEDE Accreditatieprcedure Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde Versie: 27-12-2013

Nadere informatie

Solliciteren bij bnr. Selectiecriteria juniormedewerker

Solliciteren bij bnr. Selectiecriteria juniormedewerker Slliciteren bij bnr Fijn dat je wilt slliciteren p de functie van junirmedewerker bnr. Dat kan dr nderstaande vragen te beantwrden, die gebaseerd zijn p de selectiecriteria vr junirmedewerkers. Het eindprfiel

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER

FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER Identificatiegegevens Functie: administratief medewerker Functietitel: nthaalmedewerker Niveau/rang: administratief medewerker C 1-3 Plaats in het rgangram: de nthaalmedewerkers

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backoffice

FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backoffice FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backffice Identificatiegegevens Functie: administratief medewerker Functietitel: administratief medewerker backffice Niveau/rang: administratief medewerker

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers Intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: studiecach intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Samenvatting L4-Vlwassenennderwijs

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

De student kan zijn beginnende visie met anderen bespreken en legt een verband met diversiteit in de samenleving.

De student kan zijn beginnende visie met anderen bespreken en legt een verband met diversiteit in de samenleving. 1 1. Inleiding De tetsvrm waarmee je een heel jaar PPO afsluit is het mndelinge assessment met twee assessren genaamd: bekwaamheidspreve 3 (BP3). Wanneer je dit assessment met een vldende afrndt krijg

Nadere informatie

Feedback. Effectief hulpverlenen met goesting. Methodiek. Omschrijving:

Feedback. Effectief hulpverlenen met goesting. Methodiek. Omschrijving: Effectief hulpverlenen met gesting Feedback Methdiek Omschrijving: De delstelling van deze methdiek is in de eerste plaats reflectie p he juw team met feedback mgaat, en he juw team daarin kan greien.

Nadere informatie

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk Cllegevrstel Openbaar Onderwerp Vervlg Prgramma Eigen Kracht - het stimuleren van laagpgeleide vruwen naar werk Prgramma / Prgrammanummer Werk & Inkmen / 1061 BW-nummer Prtefeuillehuder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Functiefamilie: Directie

Functiefamilie: Directie Bijlage 3 bij Regeling ntwikkelen, functineren en berdelen (Cmpetenties per functieprfiel) Functiefamilie: Directie Cmpetentie: Netwerken De mate waarin de persn relaties en/f samenwerkingsverbanden binnen

Nadere informatie

Profiel Aanspreekpersoon Integriteit voor sportfederaties en sportclubs

Profiel Aanspreekpersoon Integriteit voor sportfederaties en sportclubs Prfiel Aanspreekpersn Integriteit Versie 17/05/2018 Prfiel Aanspreekpersn Integriteit vr sprtfederaties en sprtclubs Inhud 1. Inleiding... 1 Wat?... 1 Waarm?... 1 Wie en p welk niveau?... 2 2. Prfiel Aanspreekpersn

Nadere informatie

Samenwerken over de sectoren heen. Dilemma's en hoe ermee om te gaan Caroline Vermeiren

Samenwerken over de sectoren heen. Dilemma's en hoe ermee om te gaan Caroline Vermeiren Samenwerken ver de sectren heen. Dilemma's en he ermee m te gaan Carline Vermeiren Netwerken Steeds meer bewustwrding mtrent (kinder)armede Vertaalt zich in tename van de beschikbare middelen m hierp in

Nadere informatie

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media 7. Opleidingskader vr de functie redacteur web en scial media In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie. Een daarvan is

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

Indien jij na het lezen van dit privacy statement vragen hebt, kun je contact met ons opnemen per e- mail:

Indien jij na het lezen van dit privacy statement vragen hebt, kun je contact met ons opnemen per e- mail: Privacy Statement Wij respecteren je privacy en verwerken je persnsgegevens altijd in vereenstemming met de tepasselijke regelgeving zals de Algemene verrdening gegevensbescherming (AVG). In dit privacy

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Indien jij na het lezen van dit privacy statement vragen hebt, kun je contact met ons opnemen per e- mail:

Indien jij na het lezen van dit privacy statement vragen hebt, kun je contact met ons opnemen per e- mail: Privacy Statement Wij respecteren je privacy en verwerken je persnsgegevens altijd in vereenstemming met de tepasselijke regelgeving zals de Algemene verrdening gegevensbescherming (AVG). In dit privacy

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DE VERKORTE STAGE MASTER KUNSTWETENSCHAPPEN

OVEREENKOMST VOOR DE VERKORTE STAGE MASTER KUNSTWETENSCHAPPEN OVEREENKOMST VOOR DE VERKORTE STAGE MASTER KUNSTWETENSCHAPPEN - Gegevens rganisatie/ bedrijf Naam:..... Adres maatschappelijke zetel: Ondernemingsnummer: Hierbij vertegenwrdigd dr:... Functie vertegenwrdiger:.....

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN G4. Inleiding

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN G4. Inleiding PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN G4 Inleiding Kinderpvang is een kwestie van vertruwen. Vraaguders vertruwen de gastuders hun kinderen te. Zij meten de zekerheid hebben dat hun kind k in hun afwezigheid een veilige

Nadere informatie

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn:

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn: Wie zijn we? Zrggrep Kans is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

Vacature deskundige vorming (B1-B3)

Vacature deskundige vorming (B1-B3) Vacature deskundige vrming (B1-B3) Brandweer Zne Antwerpen blijft verder greien! We streven naar een uitmuntende (brand)veiligheid vr nze burgers, bedrijven en andere verheidsdiensten. Om deze pdracht

Nadere informatie

De afgestudeerde in de bacheloropleiding Duitse taal en cultuur:

De afgestudeerde in de bacheloropleiding Duitse taal en cultuur: Opleidingsspecifieke deel OER, 2012-201 Artikel Tekst 2. Cllquium dctum Het telatingsnderzek, bedeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking p maximaal vier van de vlgende vakken p VWO niveau: Duits,

Nadere informatie

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:..

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:.. Leer / ntwikkelingslijnen Opleiding Helpende Zrg en Welzijn BOL en BBL NAAM SUDEN:.. 1 2 Uitleg van het leerlijnenbekje Vr je ligt het leerlijnenbekje van je pleiding Helpende Zrg & Welzijn niveau 2. ijdens

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie D Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Vr grtere rganisaties heeft het de vrkeur m een grter aantal diepgaande nrmen te hanteren. Deze rganisaties

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: vzw De Lovie, afdeling 1, jongerenproject (SI)

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: vzw De Lovie, afdeling 1, jongerenproject (SI) EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: vzw De Lvie, afdeling 1, jngerenprject (SI) Adresgegevens: Krmbeeksesteenweg 82 8970 Pperinge 2) Dmein van expertise: gezinsbegeleiding en planmatig

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

: Persoonlijk Begeleider. Algemene informatie Naam organisatie : De Haardstee. FWG-niveau : 40

: Persoonlijk Begeleider. Algemene informatie Naam organisatie : De Haardstee. FWG-niveau : 40 Persnlijk Begeleider Algemene infrmatie Naam rganisatie : De Haardstee Functie : Persnlijk Begeleider Onderdeel : primaire zrg FWG-niveau : 40 Psitie en rl in de rganisatie. De persnlijk begeleider krijgt

Nadere informatie

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R Pauline Siebers Caching A A N M E L D I N G H E R F S T A C T I E 2 0 1 5 Dank vr je interesse in nze aanbieding! We willen startende ndernemers niet alleen fcus maar k slagkracht meegeven. Daarm wrdt

Nadere informatie

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011 Training Werken aan Welbevinden Opleidingscurriculum Facit, Velsen-Nrd Februari 2011 Inhudspgave Inleiding 3 1. Algemene beschrijving van de pleiding 4 1.1 Delgrep 4 1.2 Kwalificaties 4 1.3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Justitieasssitent (M/V)

Justitieasssitent (M/V) MOD WVG afdeling Persneel Kning Albert II-laan 35 bus 30 1030 BRUSSEL T 02 553 31 52 F 02 553 34 77 persneel@wvg.vlaanderen.be FUNCTIEBESCHRIJVING ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Kerntaken. Referentiekader. Opmerking. Verzorgende/zorgkundige

Kerntaken. Referentiekader. Opmerking. Verzorgende/zorgkundige DBSO-pleidingskaarten 9 september 2010 Verzrgende/zrgkundige Kerntaken De verzrgende/zrgkundige staat de verpleegkundige bij p het vlak van zrgverlening. Hij/zij werkt binnen een gestructureerde equipe

Nadere informatie

VZ-B-K1-W2-C Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied

VZ-B-K1-W2-C Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied VZ-B-K1-W2-C Onderkent de gezndheidstestand p smatisch en psychsciaal gebied Verzrgende-IG basisdeel kerntaak 1 werkprces 2 efenpdracht C De gezndheidstestand van zrgvragers wrdt dr veel factren beïnvled.

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken.

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Ondersteuning gericht p kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van persnen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Bea Maes KU Leuven Een veld in beweging Vlwaardig burgerschap

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie TECHNIEKEN VAN MARKTONDERZOEK

ECTS-fiche. 1. Identificatie TECHNIEKEN VAN MARKTONDERZOEK ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding GRADUAAT MARKETING

Nadere informatie

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde Niveau D Functiebeschrijving Geschld arbeider / Erfgedbewaker (m/v) Raversyde I. Functiebenaming Geschld arbeider erfgedbewaker Functiefamilie 11 : tezichtsfuncties II. Plaats in de rganisatie Je wrdt

Nadere informatie

Verpleegkundige. Het als verpleegkundige met passie opnemen van eigenaarschap over het verlenen van zorg en welzijn voor onze bewoners.

Verpleegkundige. Het als verpleegkundige met passie opnemen van eigenaarschap over het verlenen van zorg en welzijn voor onze bewoners. FUNCTIEKENMERKEN 1. Administratieve graad: BV1 f C3 2. Salarisschaal: BV1/BV2/BV3 f C3-C4 3. Te begeven via: aanwerving FUNCTIEKAART 1 Wnzrgcentra HOGEVIJF 4. Directe leidinggevende: Afdelingsmanager SCOPE

Nadere informatie

Gedragsprotocol ICBS de Horizon. Juni 2014

Gedragsprotocol ICBS de Horizon. Juni 2014 Gedragsprtcl ICBS de Hrizn. Juni 2014 Inhud Gedragsprtcl ICBS de Hrizn in Rilland. 1. Uitgangspunten. blz 3 2. Definities blz 3 3. Directe aanpak van rdeverstringen, ruzies. blz 4 4. Werken aan sciaal

Nadere informatie

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0)

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) hetergene grepen: kinderen uit diverse sciale milieus, een grte verscheidenheid aan rts. De schl gaat adequaat m met verschillen tussen leerlingen: gezien deze verschillen

Nadere informatie

STAGEDOSSIER 7. Heeft het bedrijf meerdere vestigingen en zo ja, waar? Leerjaar 3 8. Welke zorgvragers komen bij deze organisatie?

STAGEDOSSIER 7. Heeft het bedrijf meerdere vestigingen en zo ja, waar? Leerjaar 3 8. Welke zorgvragers komen bij deze organisatie? Stagedssier leerjaar 3 Naam: Klas: PS-nummer: SLB er BPV-dcent: Stage rganisatie: evt. afdeling: Stage adres: Stageperide: Naam werkbegeleider(s): Van.. tt.. Stagefacts 1. Naam van de stage rganisatie:

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

Bewegen en samenleving 3.3 (Sportcultuur) Opdracht 3 Maken van een documentaire

Bewegen en samenleving 3.3 (Sportcultuur) Opdracht 3 Maken van een documentaire Bewegen en samenleving 3.3 (Sprtcultuur) Opdracht 3 Maken van een dcumentaire Klas: Dcent: Schljaar: Peride: FASE 3/4 del Activiteit / vaardigheden Omvang Samenwerking Tetsing (vrm) Berdeling weging Inzicht

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3 FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN Niveau B1-B2-B3 Plaats in het rgangram De stafmedewerker persneelszaken rapprteert aan de secretaris en maakt deel uit van het managementteam. Je maakt

Nadere informatie

Informatie voor scholen

Informatie voor scholen Infrmatie vr schlen Niet alleen studenten, maar k schlen kunnen rekenen p een gede samenwerking met Travel2Cnnect als partner. Dr nze jarenlange persnlijke ervaring met stagiaires, vrijwilligers en lkale

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDIGE SPOEDGEVALLEN

VERPLEEGKUNDIGE SPOEDGEVALLEN Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be VERPLEEGKUNDIGE SPOEDGEVALLEN ZORGEENHEDEN Plaats in de rganisatie De verpleegkundige

Nadere informatie

Mochten er problemen zijn, neem dan altijd contact op met jouw begeleider.

Mochten er problemen zijn, neem dan altijd contact op met jouw begeleider. VOORWOORD Vr je ligt de handleiding vr het maken van juw prfielwerkstuk. Zals je weet is het maken van een prfielwerkstuk één van de nderdelen van het schlexamen in de vierde klas vmb-tl/gl. Daarm met

Nadere informatie

Veiligheidsbeleid Voordaan

Veiligheidsbeleid Voordaan Veiligheidsbeleid Vrdaan Cmmissie veilig vertruwd Vrdaan 15-11-2014 Inleiding Op verzek van het bestuur van MMHC Vrdaan is er een cmmissie veiligheid in het leven gerepen vr de club. Directe aanleiding

Nadere informatie

PEDAGOGISCHE KWALITEIT IN DE PRAKTIJK

PEDAGOGISCHE KWALITEIT IN DE PRAKTIJK Scafflding PEDAGOGISCHE KWALITEIT IN DE PRAKTIJK BRANCHE ERKENDE SCHOLING PEDAGOGIEK KINDEREN 0-13 JAAR VOOR PEDAGOGISCH BELEIDMEDEWERKER/COACH. Kinderpvang en de manier waarp ernaar wrdt gekeken veranderd

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje Pedaggisch beleidsplan 2011-2013 Christelijke Peuterspeelzaal Ltje Inhudspgave 1. Inleiding 2. Visie 3. Delen 4. Uitwerking van de delen 4.1 Liefdevlle benadering 4.2 Bijbelse waarden en nrmen 4.3 Emtinele

Nadere informatie

Visie op toezicht Raad van Toezicht Deventer Ziekenhuis

Visie op toezicht Raad van Toezicht Deventer Ziekenhuis Visie p tezicht Raad van Tezicht Deventer Inleiding: de algemene taken van de Raad van Tezicht De Raad van Tezicht tetst f de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvrming en de uitvering van zijn bestuurstaken

Nadere informatie

Op basis waarvan verwerken we jouw persoonsgegevens?

Op basis waarvan verwerken we jouw persoonsgegevens? Privacyverklaring Tikkie app Deze privacyverklaring is gepubliceerd p 24 mei 2018. Dit is de Privacyverklaring van de Tikkie app ( Tikkie ). Tikkie wrdt aangebden dr ABN AMRO bank N.V., gevestigd aan de

Nadere informatie

Keurmerkrapportage. rapportage Keurmerk Basis GGZ 2017 o.b.v. de zelfevaluatie

Keurmerkrapportage. rapportage Keurmerk Basis GGZ 2017 o.b.v. de zelfevaluatie Keurmerkrapprtage rapprtage Keurmerk Basis GGZ 2017.b.v. de zelfevaluatie Cöperatie Expertisecentrum Transculturele Therapie U.A. 21 april 2017 Keurmerkrapprtage Cöperatie Expertisecentrum Transculturele

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie Functiebeschrijving: Directeur Cmmunicatie Functiefamilie Lager Kader Vr akkrd Naam leidinggevende Kristien Verbraeken Datum + handtekening Naam functiehuder Datum + Handtekening 1. Cntext van de functie

Nadere informatie

Opbrengsten VSO Panta Rhei College schooljaar 2014-2015

Opbrengsten VSO Panta Rhei College schooljaar 2014-2015 Opbrengsten VSO Panta Rhei Cllege schljaar 2014-2015 Inleiding Iedere schl heeft tt taak nderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en hudingen verwerven. Uitgangspunt vr dat aanbd zijn

Nadere informatie

Indelen (nieuwe) groepen. Concept beleidsnotitie

Indelen (nieuwe) groepen. Concept beleidsnotitie Indelen (nieuwe) grepen Cncept beleidsntitie 25-01-2017 Inleiding Leerlingen kmen p schl wanneer ze vier jaar zijn en wrden dan p basis van de bij ns bekende gegevens ingedeeld in een bestaande grep 1/2.

Nadere informatie