Opkomst en ondergang van de VOC

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opkomst en ondergang van de VOC"

Transcriptie

1 Les 5 De eerste multinational ter wereld. gatentekst versie 1 Ontstaan In het voorjaar van 1594 staken Amsterdamse kooplieden de koppen bij elkaar. wilden proberen het Portugese monopolie op handel in Aziatische specerijen te doorbreken, ook zelf veel geld in deze te gaan verdienen. Men stichtte een, een gelegenheidsonderneming, opgericht voor slechts één. Maar al spoedig volgden compagnieën (ook kamers genoemd) in Amsterdam, Rotterdam, Hoorn,, Middelburg, Veere en Delftshaven. De reizen zo n succes, dat Nederlandse kooplieden op leven en dood gingen beconcurreren. was noodzakelijk. Onder druk van politieke kwamen de partijen tot elkaar, en plaatselijke compagnieën smolten samen tot één Oost-Indische Compagnie, de VOC. Deze VOC het monopolie over alle Nederlandse handel scheepvaart op Azië. Daarnaast kreeg ze het recht om oorlog te voeren, te sluiten met Aziatische vorsten, forten handelshuizen te bouwen, soldaten te legeren bestuurders aan te stellen. Heel bijzondere voor een particulier bedrijf. De VOC uit tot een gigantisch handels- en met zes kamers in de republiek een kleine dertig vestigingen in Azië, dan honderd schepen en duizenden werknemers. Schepen en bemanning Omdat de VOC haar met eigen schepen vervoerde moest men schepen aankopen of zelf bouwen. Gedurende twee eeuwen van haar bestaan bouwde VOC bijna 1500 schepen. De noodzakelijke werden bijna allemaal uit het buitenland. Voor de bouw en het onderhoud haar enorme vloot beschikte de VOC uitgestrekte werven, met pakhuizen en werkplaatsen. de schepen van de VOC zijn totaal ruim 1 miljoen mensen naar gevaren. Er gingen gemiddeld 200 man boord. De kleinste groep vormden de. Het waren hoge VOC -ambtenaren die de VOC in Azië gingen werken ook kolonisten die toestemming hadden om in Zuid Afrika of op Java te. De VOC hoopte op deze manier name de voedselproductie op Kaap de Hoop te stimuleren. Een vijfde tot derde van de opvarenden bestond uit die waren ingehuurd om de Aziatische van de VOC te bewaken. De groep opvarenden vormden natuurlijk de zeelieden. 10% van de bemanning overleefde reis niet (vanwege ziektes, piraten en gevaren) en van het VOC-personeel slechts een op de drie uit terug. De lading De lading die VOC- schepen uit Europa naar Azië, bestond uit zilver en goud, allerhande en gereedschappen en bouwmaterialen voor het - bedrijf in Azië. Van Azië naar werden meer dan honderd verschillende Aziatische vervoerd, vooral specerijen als kaneel en. Aan de Perzische Golf ruilde de specerijen tegen zout, in Zanzibar zout kruidnagel, in China goud tegen gedroogde en zijde, zijde tegen koper in, koper tegen specerijen op de Zuidoost- eilanden. Aan het eind van de eeuw vulden ook Indiase textielproducten de, en in de achttiende eeuw kwamen thee en koffie 1

2 bij. In die werden dit namelijk Europese volksdranken; de en koffiehuizen schoten als paddenstoelen uit grond. Omdat de Arabische koffie te was, stichtte de VOC koffieplantages op en dwong de lokale bevolking de aan de compagnie af te staan. Azië dreef de compagnie ook een handel in opium. De route naar Azië De afstand naar Azië bedroeg 13. mijl en de reis duurde gemiddeld maand. De VOC- voeren via het Kanaal of, als met Engeland in oorlog was, achter langs naar Zuid Afrika. Kaap de Hoop was het officiële tussenstation. De had deze post in het midden de zeventiende eeuw gebouwd, omdat de vanuit Nederland niet voldoende verse groenten, en water konden meenemen voor de reis. Er verrees een fort. De maakte met de lokale bevolking dwingende over de levering van vee en tuinen aan voor groente- en fruitteelt. de loop van de tijd vestigden meer kolonisten zich hier als boeren middenstanders. Zo verrees in de achttiende een volwaardige stad, tegenwoordig Kaapstad geheten. Kaap de Goede Hoop ging de verder in noord-noordoostelijke richting naar Java. dit lange traject waren zaken als en afstand moeilijk te berekenen. De moesten hun ervaring laten spreken, maar ook uitvoerige instructies, kaarten en instrumenten. De kaarten waren afkomstig uit de kaartenmakerij. De goederen voor de terugreis de VOC in pakhuizen in Batavia op eilandjes voor de kust. De zeilden in groepsverband terug naar de. Vanuit Nederland voeren VOC -schepen en oorlogsschepen de vloot tegemoet om de -Indiëvaarders op het laatste stuk naar veilige haven te begeleiden en te geen overbodige luxe, want kapen was die dagen gewoon toegestaan. Ondergang In zeventiende en achttiende eeuw was de het grootste handels- en scheepvaartbedrijf ter. Maar aan het eind van de eeuw ging de multinational failliet. Daarvoor een aantal redenen aan te wijzen. leiding was niet berekend op de die het immense bedrijf aan hen. De oorlogen met Engeland kostten handenvol. De leveranciers in Azië kregen in gaten hoe kostbaar hun producten waren verhoogden de prijzen. In Europa waren kapers op de kust: andere Europese werden concurrenten. Dat alles tezamen was dan het bedrijf aankon. Eind 1799 het mammoetbedrijf genationaliseerd. De Nederlandse staat de schulden maar ook alle bezittingen. In 1803 werden de laatste werknemers, alle werven ontmanteld en voor zover aan de marine overgedaan. Koloniaal rijk die tijd was de Nederlandse staat van bijvoorbeeld de gebieden van het Indonesië. Die gebieden heetten sindsdien, tot de onafhankelijkheid, Nederlands-Indië. Nederland werd officieel een koloniaal rijk en bleef tot na de Tweede Wereldoorlog. In twintigste eeuw met z n twee wereldoorlogen het Europese politiek evenwicht ineen, terwijl de koloniën juist een nieuw nationaal opkwam. Dit leidde na 1945 tot versnelde dekolonisatie: in dertig jaar tijd wereldwijd bijna alle koloniën onafhankelijk. VOC-mentaliteit In 2006 introduceerde de toenmalige Nederlandse -president het begrip VOC-mentaliteit in debat over de economie: Laten wij zijn! Laten we zeggen: Nederland kan weer! Die VOC-mentaliteit, over grenzen kijken, dynamiek! Toch? De VOC werd hem 2

3 kennelijk gezien als een bedrijf handelsgeest en durf. Door anderen werd echter ook geassocieerd met de gewelddadige van het bedrijf: het waren rooftochten! de kolonisatie door de Nederlanders is in die tijd ontstaan. Schandelijk, als het bekijkt door de bril van twintigste-eeuwer. Tja. Moet de VOC- ons nu met trots of met vervullen? Wie het weet mag het. gatentekst versie 2 Ontstaan In het voorjaar van 1594 staken negen Amsterdamse kooplieden de koppen bij. Ze wilden proberen het Portugese monopolie op handel in Aziatische specerijen te doorbreken, om zelf veel geld in deze handel te verdienen. Men stichtte een compagnie, een gelegenheidsonderneming, voor slechts één reis. Maar al spoedig compagnieën (ook wel kamers genoemd) in Amsterdam,, Hoorn, Enkhuizen, Middelburg, Veere en Delftshaven. De werden zo n succes, dat Nederlandse kooplieden op leven en dood gingen beconcurreren. Samenwerking noodzakelijk. Onder druk van politieke machthebbers kwamen partijen tot elkaar, en de plaatselijke compagnieën samen tot één Verenigde Oost-Indische Compagnie, de. Deze VOC kreeg het monopolie over alle handel en scheepvaart op Azië. Daarnaast kreeg ook het recht om oorlog te voeren, te sluiten met Aziatische vorsten, forten en te bouwen, soldaten te legeren en bestuurders te stellen. Heel bijzondere privileges voor een bedrijf. De VOC groeide uit tot een handels- en scheepvaartbedrijf met zes kamers in republiek en een kleine dertig vestigingen in, meer dan honderd schepen en duizenden werknemers. Schepen en bemanning Omdat de VOC haar handelsgoederen eigen schepen vervoerde moest men de schepen of zelf bouwen. Gedurende de twee eeuwen haar bestaan bouwde de VOC bijna De noodzakelijke bouwmaterialen werden bijna allemaal uit buitenland aangevoerd. Voor de bouw en het van haar enorme vloot beschikte de VOC uitgestrekte werven, met pakhuizen en werkplaatsen. Op schepen van de VOC zijn in totaal 1 miljoen mensen naar Azië gevaren. Er gemiddeld 200 man aan boord. De kleinste vormden de passagiers. Het waren hoge VOC - die voor de VOC in Azië gingen maar ook kolonisten die toestemming hadden om in Zuid Afrika of op Java te vestigen. VOC hoopte op deze manier met name voedselproductie op Kaap de Goede Hoop te. Een vijfde tot een derde van de bestond uit soldaten die waren ingehuurd om Aziatische vestigingen van de VOC te bewaken. grootste groep opvarenden vormden natuurlijk de zeelieden. 10% van de bemanning overleefde de niet (vanwege ziektes, piraten en andere gevaren) van het VOC-personeel keerde slechts een de drie uit Azië terug. De lading lading die de VOC- schepen uit Europa Azië brachten, bestond uit zilver en goud, koopwaar en gereedschappen en bouwmaterialen voor het - bedrijf in Azië. Van Azië naar Europa meer dan honderd verschillende Aziatische goederen vervoerd, specerijen als kaneel en peper. Aan de Golf ruilde de VOC specerijen tegen zout, Zanzibar zout tegen kruidnagel, in China goud gedroogde theebladeren en zijde, zijde tegen koper Japan, koper tegen specerijen op de Zuidoost- eilanden. Aan het eind van de zeventiende vulden 3

4 ook Indiase textielproducten de schepen, en de achttiende eeuw kwamen daar thee en bij. In die tijd werden dit namelijk volksdranken; de thee- en koffiehuizen schoten als uit de grond. Omdat de Arabische koffie duur was, stichtte de VOC koffieplantages op en dwong de lokale bevolking de oogst de compagnie af te staan. Binnen Azië de compagnie ook een winstgevende handel in. De route naar Azië De afstand naar bedroeg mijl en de reis gemiddeld zeveneneenhalve maand. De -schepen voeren via het Kanaal of, als met Engeland in oorlog was, achter Schotland naar Zuid Afrika. Kaap de Goede Hoop het officiële tussenstation. De VOC had deze in het midden van de zeventiende eeuw, omdat de schepen vanuit Nederland niet voldoende groenten, vlees en water konden meenemen voor maandenlange reis. Er verrees een fort. De maakte met de lokale bevolking dwingende afspraken de levering van vee en legde tuinen voor groente- en fruitteelt. In de loop de tijd vestigden steeds meer kolonisten zich als boeren en middenstanders. Zo verrees in achttiende eeuw een volwaardige stad, tegenwoordig Kaapstad. Van Kaap de Goede Hoop ging de verder in noord-noordoostelijke richting naar Java. Voor lange traject waren zaken als route en moeilijk te berekenen. De schippers moesten hun laten spreken, maar kregen ook uitvoerige instructies, en instrumenten mee. De kaarten waren afkomstig de eigen kaartenmakerij. De goederen voor de verzamelde de VOC in pakhuizen in Batavia op eilandjes voor de kust. De schepen in groepsverband terug naar de Republiek. Vanuit voeren VOC -schepen en enkele oorlogsschepen de tegemoet om de Oost-Indiëvaarders op het stuk naar de veilige haven te begeleiden te beschermen geen overbodige luxe, want kapen in die dagen gewoon toegestaan. Ondergang In zeventiende en achttiende eeuw was de VOC grootste handels- en scheepvaartbedrijf ter wereld. Maar het eind van de achttiende eeuw ging multinational failliet. Daarvoor zijn een aantal redenen te wijzen. De leiding was niet berekend de eisen die het immense bedrijf aan stelde. De oorlogen met Engeland kostten handenvol. De leveranciers in Azië kregen in de hoe kostbaar hun producten waren en verhoogden prijzen. In Europa waren er kapers op kust: andere Europese landen werden concurrenten. Dat tezamen was meer dan het bedrijf aankon werd het mammoetbedrijf genationaliseerd. De Nederlandse nam de schulden maar ook alle bezittingen. In 1803 werden de laatste werknemers ontslagen, werven ontmanteld en voor zover mogelijk aan marine overgedaan. Koloniaal rijk Vanaf die tijd de Nederlandse staat eigenaar van bijvoorbeeld de van het huidige Indonesië. Die gebieden heetten, tot aan de onafhankelijkheid, Nederlands-Indië. Nederland daarmee officieel een koloniaal rijk en bleef tot na de Tweede Wereldoorlog. In de eeuw met z n twee wereldoorlogen stortte het politiek evenwicht ineen, terwijl in de koloniën een nieuw nationaal bewustzijn opkwam. Dit leidde 1945 tot een versnelde dekolonisatie: in dertig tijd werden wereldwijd bijna alle koloniën onafhankelijk. VOC-mentaliteit In 2006 introduceerde de toenmalige Nederlandse -president het begrip VOC-mentaliteit in een over de economie: Laten wij optimistisch zijn! we zeggen: Nederland kan het weer! Die 4

5 -mentaliteit, over grenzen heen kijken, dynamiek! Toch? VOC werd door hem kennelijk gezien als bedrijf met handelsgeest en durf. Door anderen het echter ook geassocieerd met de gewelddadige van het bedrijf: het waren rooftochten! En kolonisatie door de Nederlanders is immers in tijd ontstaan. Schandelijk, als je het bekijkt de bril van een twintigste-eeuwer. Tja. de VOC-tijd ons nu met trots met schaamte vervullen? Wie het weet mag zeggen. 5

1 Van jagers naar boeren

1 Van jagers naar boeren Van jagers naar boeren De ontmoeting Ongeveer 000 jaar geleden leefden er in Limburg groepen mensen die op verschillende manieren zorgden voor hun levensonderhoud. Sommige groepen hielden zich in leven

Nadere informatie

Ga met dit gezin mee terug naar de Gouden Eeuw!

Ga met dit gezin mee terug naar de Gouden Eeuw! Ga met dit gezin mee terug naar de Gouden Eeuw! Inleiding Dit is de papieren versie van de website die u kunt vinden op: http://proto.thinkquest.nl/~klb013/startpagina.htm Een gezin uit de Gouden Eeuw

Nadere informatie

De vergeten geschiedenis van Hudson, Amsterdam en New York

De vergeten geschiedenis van Hudson, Amsterdam en New York 1609 De vergeten geschiedenis van Hudson, Amsterdam en New York 1609 De vergeten geschiedenis van Hudson, Amsterdam en New York Voorwoord Deze uitgave van de Stichting Henry Hudson 400 is mede mogelijk

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Dynamiek en Stagnatie

Samenvatting Geschiedenis Dynamiek en Stagnatie Samenvatting Geschiedenis Dynamiek en Stagnatie Hoofdstuk 1 De Hanze: bondgenootschap van kooplieden en steden die elkaar handelsprivileges gaven en desnoods met geweld voor hun gemeenschappelijke belangen

Nadere informatie

Iedereen aan boord! Bontekoe Lesbrief deel 3. pagina 1. Bontekoe Lesbrief deel 3

Iedereen aan boord! Bontekoe Lesbrief deel 3. pagina 1. Bontekoe Lesbrief deel 3 Bontekoe Lesbrief deel 3 3 Afbeelding: De route die de VOC-schepen naar Azië namen. Iedereen aan boord! 1) Aanmonsteren Het leven aan boord van een VOC-schip was geen pretje. Maar in de tijd van de VOC

Nadere informatie

Michiel de Ruyter een zeeheld

Michiel de Ruyter een zeeheld Michiel de Ruyter een zeeheld Helden zijn van alle tijden. Vroeger hadden we in Nederland ook al helden. Vooral zeehelden. Mannen die grote overwinningen hadden behaald met de Nederlandse scheepsvloot.

Nadere informatie

Wie zijn de Boeren van Zuid-Afrika?

Wie zijn de Boeren van Zuid-Afrika? Wie zijn de Boeren van Zuid-Afrika? De VOC is 's werelds grootste handelsonderneming van de 17 de en 18 de eeuw. De Compagnie wordt op 20 maart 1602, in het leven geroepen met een handvest van de Staten-Generaal.

Nadere informatie

Slavernij en. Slavenhandel

Slavernij en. Slavenhandel Slavernij en Slavenhandel In Nederland wonen veel mensen met een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond. Niet iedereen weet dat veel van deze mensen afstammelingen zijn van slaven die door Nederlanders

Nadere informatie

Lesbrief. Molukkers in Vaassen. In het Museum Vaassen Historie. In het kader van de expositie:

Lesbrief. Molukkers in Vaassen. In het Museum Vaassen Historie. In het kader van de expositie: Lesbrief In het kader van de expositie: Molukkers in Vaassen In het Museum Vaassen Historie Van mei t/m oktober 2010 Museum Vaassen Historie Dorpsstraat 73, 8171 BM, Vaassen Website: Email: www.vaassenhistorie.nl

Nadere informatie

Van kauri tot euro. De geschiedenis van het geld

Van kauri tot euro. De geschiedenis van het geld Van kauri tot euro De geschiedenis van het geld Voorwoord 2 Dit boekje gaat over de geschiedenis van ons geld. Het gaat in vogelvlucht van de vroegere ruilhandel naar de Romeinen en via de Middeleeuwen

Nadere informatie

De geschiedenis van ons geld. Van kauri tot euro

De geschiedenis van ons geld. Van kauri tot euro De geschiedenis van ons geld Van kauri tot euro Voorwoord Dit boekje gaat over de geschiedenis van ons geld. Het gaat in vogelvlucht van de vroegere ruilhandel naar de Romeinen en via de Middeleeuwen naar

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE VOOR DE BASISSCHOOL

AARDRIJKSKUNDE VOOR DE BASISSCHOOL AARDRIJKSKUNDE VOOR DE BASISSCHOOL SAMENVATTINGEN groep 8 ISBN 90 345 1846 9 212399 Blok 1 Kleurrijk Nederland Les 1 De kleur van het geluk In Nederland wonen veel Chinezen. Ze richten hun huis in met

Nadere informatie

Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam. Werkboek voor jonge beleggers

Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam. Werkboek voor jonge beleggers Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam Werkboek voor jonge beleggers 1200 Praagse miniatuur (kleine afbeelding in een boek) van een werkplaats voor manuscripten (geschreven boeken) waar de

Nadere informatie

Schuttersmaaltijd ter viering van de Vrede van Munster, Bartholomeus van der Helst, 1648

Schuttersmaaltijd ter viering van de Vrede van Munster, Bartholomeus van der Helst, 1648 Voorbereidende les bij de rondleiding Ik ruik, ik voel wat jij niet ziet Geschiedenis Werkblad voor leraar bij Gouden Eeuw (groep 7 en 8) Werkblad 1 Oorlog en vrede Schuttersmaaltijd ter viering van de

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

"Geweld heeft altijd een uitlaatklep nodig " Frank Mulder

Geweld heeft altijd een uitlaatklep nodig  Frank Mulder "Geweld heeft altijd een uitlaatklep nodig " Frank Mulder Geweld lost nooit wat op, zeggen ze, maar daar is de Canadese filosoof Paul Dumouchel het niet mee eens. Geweld kan voor vrede zorgen. "Sterker

Nadere informatie

The Longest War Against a People: The Palestinians' Struggle for Freedom

The Longest War Against a People: The Palestinians' Struggle for Freedom The Longest War Against a People: The Palestinians' Struggle for Freedom dr Salman Abu Sitta a lecture held in Amsterdam on November 1, 2007 (Nederlandse vertaling) Uitgave: Nederlands Palestina Komitee,

Nadere informatie

Voor wie wat wil weten over. Het Przewalski Paard. door Jan G. Bouman. Stichting tot Behoud en ter Bescherming van het Przewalski Paard

Voor wie wat wil weten over. Het Przewalski Paard. door Jan G. Bouman. Stichting tot Behoud en ter Bescherming van het Przewalski Paard Voor wie wat wil weten over Het Przewalski Paard door Jan G. Bouman 1986 Stichting tot Behoud en ter Bescherming van het Przewalski Paard 1 Inhoud Afstammingsgeschiedenis van het paard....................

Nadere informatie

ARMOEDE IN NEDERLAND IN DE JAREN '20 EN '30. door Janine Ter Linde en Sascha van der Zon INLEIDING

ARMOEDE IN NEDERLAND IN DE JAREN '20 EN '30. door Janine Ter Linde en Sascha van der Zon INLEIDING ARMOEDE IN NEDERLAND IN DE JAREN '20 EN '30 door Janine Ter Linde en Sascha van der Zon INLEIDING Dit boekje wil een bijdrage leveren aan kennis over een periode die de oudst nog levende Nederlanders hebben

Nadere informatie

VAN DER VLIST. 1. Geen spoor van modder achter de truck, alles wordt netjes opgeruimd. 2. Een FTF F-7.20D met een jankende Detroit 2-takt diesel.

VAN DER VLIST. 1. Geen spoor van modder achter de truck, alles wordt netjes opgeruimd. 2. Een FTF F-7.20D met een jankende Detroit 2-takt diesel. VAN DER VLIST INVESTEREN IN EIGE EN INTERNATIONAAL Van der Vlist in Groot-Ammers heeft een historie die begint in 1930. Dirk van der Vlist begint in dat jaar een bedrijf in Hoogblokland. Hij is loodgieter,

Nadere informatie

Harderwijk in de Tweede Wereldoorlog. Lesbrief voor de bovenbouw van het basisonderwijs

Harderwijk in de Tweede Wereldoorlog. Lesbrief voor de bovenbouw van het basisonderwijs 1: Harderwijk in de Tweede Wereldoorlog Lesbrief voor de bovenbouw van het basisonderwijs 2: Colofon Opdrachtgever Auteur Recente foto s Samenwerking met Comité 70 jaar Bevrijding Harderwijk Liek Mulder

Nadere informatie

CVO Leerdorp Stad Gent Tweedekansonderwijs. Bootbewoners. Hun leefwereld, sociaal-economische situatie en persoonlijkheid

CVO Leerdorp Stad Gent Tweedekansonderwijs. Bootbewoners. Hun leefwereld, sociaal-economische situatie en persoonlijkheid CVO Leerdorp Stad Gent Tweedekansonderwijs Bootbewoners Hun leefwereld, sociaal-economische situatie en persoonlijkheid Schooljaar 2009-2010 3de graad ASO Humane Wetenschappen Peter Vandenhirtz 1 Een woord

Nadere informatie

Informatie over Kinderarbeid.

Informatie over Kinderarbeid. Informatie over Kinderarbeid. (bron: lesbrief Per dag wijzer). Wat is kinderarbeid? Kinderen hebben recht op vrije tijd. Die kunnen ze gebruiken om te spelen, naar een museum of een popconcert te gaan,

Nadere informatie

Informatie voor werkstukken en spreekbeurten. Waarom is er oorlog? Stel je voor hoe je leven zou zijn als je niet meer zou kunnen spelen...

Informatie voor werkstukken en spreekbeurten. Waarom is er oorlog? Stel je voor hoe je leven zou zijn als je niet meer zou kunnen spelen... Informatie voor werkstukken en spreekbeurten In meer dan dertig landen in de wereld is er oorlog. Wereldwijd zijn er dus miljoenen kinderen die een oorlog meemaken. Waarom is er oorlog? Oorlogen kunnen

Nadere informatie

Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013

Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013 Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013 Avans ABC Projectgroep: P1D4 Namen: Frederique Vermeij 2055366 Mirthe van Gulik 2053813 Jens van der Struijk 2044834 Koen Voogd 2048438 Pascal Schonewille

Nadere informatie

Ocom en Leaseweb van hok bij Sara tot multinational

Ocom en Leaseweb van hok bij Sara tot multinational Zwinkels en Rosenthal boekten succes met personeel Ocom en Leaseweb van hok bij Sara tot multinational Uit duizenden bedrijfjes die eind vorige eeuw hun geluk zochten op de Nederlandse hostingmarkt kwam

Nadere informatie

ZEG EENS, Wat betekenen de open grenzen in de Europese Unie?

ZEG EENS, Wat betekenen de open grenzen in de Europese Unie? ZEG EENS, Wat betekenen de open grenzen in de Europese Unie? Inleiding Voor velen is het vandaag de dag vanzelfsprekend, maar de interne markt is één van de grootste verwezenlijkingen van de Europese Unie.

Nadere informatie

DE KEUZE IS AAN ONS MODULE 1 HAVO 4. HAVO Economie 2010 / 2011 VERS

DE KEUZE IS AAN ONS MODULE 1 HAVO 4. HAVO Economie 2010 / 2011 VERS DE KEUZE IS AAN ONS MODULE 1 HAVO 4 HAVO Economie 2 INHOUDSOPGAVE Blz INLEIDING 3 HOOFDSTUK 1: ECONOMIE IS KIEZEN 4 1.1 IN HET GEZIN 5 1.2 IN DE SAMENLEVING 6 1.3 EN IN BEDRIJVEN 7 HOOFDSTUK 2: SCHAARSTE

Nadere informatie

HET VERHAAL VAN CHANOEKA

HET VERHAAL VAN CHANOEKA HET VERHAAL VAN CHANOEKA Op de 25e dag van de joodse maand Kislew begint Chanoeka, een feest dat acht dagen duurt. Met Chanoeka denken we terug aan een belangrijke gebeurtenis uit de geschiedenis van het

Nadere informatie