*A * Notitie Verblijfsrecreatie in Noordenveld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "*A * Notitie Verblijfsrecreatie in Noordenveld"

Transcriptie

1 Notitie Verblijfsrecreatie in Noordenveld Deze notitie betreft een aanvulling op de Recreatiebeleidsnota Boeien, binden, beleven van de gemeente Noordenveld. De Recreatiebeleidsnota Boeien, binden, beleven is op 8 mei 2013 vastgesteld. Aanleiding Bij de gemeente worden met enige regelmaat aanvragen ingediend door (nieuwe) toeristisch recreatieve ondernemers. Op dit moment wordt vanuit recreatie en toerisme ad hoc geadviseerd en niet op basis van een visie met betrekking tot de sector. Mede vanwege onderstaande ontwikkelingen is het wenselijk dat wordt geadviseerd op basis van een visie, een toetsingskader. 1. Onderzoek wijst uit dat er sprake is van overaanbod in de verblijfsrecreatieve sector. Deze conclusie werd al getrokken in de Recreatiebeleidsnota en is recent bevestigd in het rapport Verblijfsrecreatie in Drenthe (2014) van de provincie Drenthe. 2. Het laatst genoemde onderzoek wijst uit dat we in de Kop van Drenthe te maken hebben met een relatief eenzijdig aanbod, dat met name geschikt is voor de doelgroepen groen (41%) en lime (22%) uit het leefstijlmodel. Voor meer informatie zie bijlage Met de vaststelling van Recreatiebeleidsnota heeft de gemeenteraad besloten dat de gemeentelijke kampeerterreinen Ot & Sien en Molenduin worden geprivatiseerd. Op 4 februari 2014 is besloten dat beide kampeerterreinen worden geprivatiseerd door verkoop. 4. Vanuit twee campings aan de Noordoostzijde van het Leekstermeer is vraag naar de grond die wij in het verleden hebben aangekocht voor de aanleg van het fietspad. 5. Een aantal bedrijven in de gemeente staat aan de vooravond om een kwaliteitsimpuls te geven aan hun verblijfsaccommodatie of te moeten stoppen. Recreatiebeleidsnota In de Recreatiebeleidsnota Boeien, binden, beleven staat onze visie op de Noordenveldse verblijfsrecreatieve sector beschreven: Lef hebben en keuzes maken Net als in de rest van Drenthe is ook in onze gemeente overaanbod gebleken. Daarom moeten keuzes worden gemaakt. De gemeente kiest er voor om in te zetten op de huidige recreatieondernemers. De gemeente biedt de huidige recreatieondernemers kansen voor het verbeteren van de kwaliteit en om te experimenteren. De gemeente werkt mee aan het ondernemingsdossier en vermindert daarmee de regeldruk. En, indien gewenst, denkt de gemeente actief mee met de plannen van een ondernemer. De gemeente faciliteert, stimuleert en verbindt bij nieuwe initiatieven op het terrein van toerisme en recreatie. Huidige ondernemers moeten kunnen inspelen op veranderende wensen van toeristen en recreanten. Nieuwe ondernemers zorgen ervoor dat er een ruimere keus is en dat daardoor ook de interesse voor het bestaande aanbod aan voorzieningen toeneemt. Doel Het doel van deze notitie is om een duidelijk toetsingskader te creëren voor (nieuwe) verblijfsrecreatieve initiatieven. A *A *

2 Typering van de verblijfsrecreatie De huidige verblijfsrecreatieve sector valt uiteen in drie verschillende categorieën: De eerste categorie (naar schatting 10-15%) betreft de koplopers ; sterke bedrijven. Het aanbod is vaak van bovengemiddelde kwaliteit met verschillende centrale voorzieningen. Het aanbod sluit goed aan op de vraag van de gast. Deze bedrijven zijn financieel gezond en zijn in staat om schommelingen in het resultaat op te vangen. De ondernemers zijn goed in staat om de marktontwikkelingen op waarde te schatten en daar op in te spelen. De marketing en promotie van deze bedrijven is meestal goed op orde en voldoende professioneel georganiseerd. De tweede categorie betreft het peloton ; een groot middensegment (naar schatting 60-75%) van bedrijven dat de afgelopen drie tot vijf jaar meer een meer onder druk is komen te staan. De hoofdoorzaak is de afnemende bezetting waardoor omzet en resultaat zijn teruggelopen. Het middensegment valt uiteen in twee groepen: Een groep die (eventueel met wat ondersteuning) als kansrijk kan worden aangemerkt. Dit zijn veelal de aantrekkelijk gelegen bedrijven met een aantrekkelijk verblijfsaanbod in het middensegment. Door een complex van factoren behalen deze bedrijven echter, zeker nu, slechts beperkte bedrijfsresultaten of soms zelfs verlies wordt geleden. Als de vraag weer wat aantrekt en de ondernemers (en banken) daardoor meer vertrouwen krijgen, liggen er kansen voor het bovenste deel van het middensegment. Een groep van bedrijven die, als er niet wordt ingegrepen, verder zal afglijden en dan vrijwel zeker in de gevarenzone komt. Met name in deze tweede subgroep is de kwaliteit van het ondernemerschap een belangrijke faal- of succesfactor. Maar ook andere factoren zoals aanbod dat niet of onvoldoende aansluit op de vraag of een mindere ligging kunnen hier doorslaggevend zijn of de weg naar boven nog gevonden kan worden. De derde en laatste categorie betreft de staart ofwel bedrijven (naar schatting 10-20%) die structureel verlies draaien of waar sprake is van onvoldoende investeringscapaciteit om het aanbod in overeenstemming te brengen met de wensen van de gast. Deze bedrijven zijn nu al in de gevarenzone en komen te koop of verdwijnen van de markt. Het kan ook bedrijven betreffen met opvolgingsproblemen, die daardoor van de markt verdwijnen. 2

3 Toetsingskader bij nieuwe ontwikkelingen Om de sector weer gezond te krijgen toetst de gemeente nieuwe ontwikkelingen aan de hand van een aantal kaders. Deze kaders zijn in lijn met het rapport Verblijfsrecreatie in Drenthe van de provincie Drenthe. Toetsingskader 1. Koplopers de ruimte geven om te ondernemen 2. Inzetten op kwaliteitsverbetering en verbreden van het aanbod 3. Nieuwvestiging alleen toestaan als het werkelijk iets toevoegt 4. Uit de markt nemen van aanbod 1. Koplopers de ruimte geven om te ondernemen Gezonde, toekomstgerichte bedrijven krijgen de ruimte om te ondernemen. De gemeente is hierin partner. Ondernemers kunnen in een vroeg stadium van de planvorming contact opnemen met de gemeente, zodat de mogelijkheden samen worden verkend. De gemeente kijkt binnen de bestaande kaders vanuit kansen ( ja-mits insteek). 2. Kwaliteitsverbetering en verbreding van het aanbod Ten aanzien van de huidige ondernemers stimuleren wij vernieuwing. Vernieuwing zorgt voor een vitalere sector voor de toekomst. Daarnaast stimuleren wij ondernemers (die zich met name richten op de groene en lime leefstijlen) om het bestaande aanbod te verbreden naar buurkleuren uit de leefstijlatlas of volledig te transformeren naar nieuwe doelgroepen. De transformatie kan op verschillende manieren worden ingevuld, zoals: Van gezellig lime naar uitbundig geel door bijvoorbeeld: Upgrade of het toevoegen van faciliteiten/voorzieningen Thematisering Upgrade chalets en zomerhuisjes naar meer luxe Vooropgezette tenten Van rustig groen naar ingetogen aqua door bijvoorbeeld: Verhaal van de streek of het bedrijf laten zien Aandacht voor omgeving Luxere bedden en comfortabel meubilair Upgrade naar meer streekeigen bungalows Omschakelen naar een landschapscamping Aandacht voor duurzaamheid De gemeente denkt hierin, indien gewenst, actief mee. Indien nodig, kan het Recreatie Expert Team worden ingezet dat op een coachende wijze, vanuit verschillende disciplines, ondernemers in kleinere of grotere problemen verder op weg helpt. 3

4 3. Nieuwvestiging alleen toestaan als het werkelijk iets toevoegt De gemeente staat nieuwvestiging van verblijfsaccommodaties alleen toe als het gaat om een aanvulling op het bestaande aanbod. Gezien het huidige overaanbod willen wij niet meer van hetzelfde. Dit uitgangspunt geldt ook voor kleinschalige initiatieven zoals een minicamping of een bed&breakfast voorziening (of een combinatie daarvan). Wij staan positief tegenover initiatieven van ondernemers, die de leemte vullen in het verblijfsrecreatieve aanbod in de Kop van Drenthe. Concreet gaat het hierbij om de leefstijlen uitbundig geel, cultureel en inspirerend rood, comfort en luxe blauw en ingetogen aqua. Voor meer informatie over deze leefstijlen verwijzen wij u naar de bijlage. Kansrijke ontwikkelrichtingen op basis van leefstijlen: Bron: Verblijfsrecreatie in Drenthe, onderzoek naar het toekomstperspectief voor de sector 4. Uit de markt halen van aanbod Over het algemeen is er sprake van een verzadigde markt, zeker in de kampeersector. Er zijn bedrijven die het moeilijk hebben. Daarom willen wij niet meer van hetzelfde en is het uit de markt halen van aanbod een optie die misschien gevoelig ligt, maar niet kan worden overgeslagen. Het uit de markt halen van aanbod, biedt wellicht een oplossing voor de betreffende ondernemer en geeft lucht in de rest van de markt. Voor ondernemers die geen opvolger hebben of geen perspectief zien voor hun bedrijf kan dit een goede optie zijn. Bovendien voorkomt deze optie dat het imago en de beleving van de gemeente en de provincie Drenthe negatief worden beïnvloed door recreatiebedrijven die verrommelen en waar die geen toekomstperspectief hebben. Op dit moment is er geen regeling om aanbod uit de markt halen. Wellicht dat er in de toekomst regelingen ontstaan, zodat vraag en aanbod dichter bij elkaar komen. Vervolgstappen 1. Alle nieuwe ontwikkelingen worden getoetst aan de hand van het toetsingskader: a. Koplopers de ruimte geven om te ondernemen b. Inzetten op kwaliteitsverbetering en verbreden van het aanbod c. Nieuwvestiging alleen toestaan als het werkelijk iets toevoegt d. Uit de markt nemen van aanbod 2. Deze visie wordt vertaald in het nog op te stellen structuurplan voor de gemeente Noordenveld. 3. In samenwerking met de provincie Drenthe worden de mogelijkheden onderzocht om een pilot te starten met concrete casussen. 4. Mogelijkheden onderzoeken om in samenwerking met RECRON een pilot op te starten ten behoeve van kwaliteitsverbetering en behoefte van het aanbod. 4

5 Bijlage 1 vraag en aanbod 5

6 6

7 Bijlage 2 Illustraties verblijfsrecreatie per leefstijlen 7

8 8

9 9

10 10

11 11

Verslag Workshop Verblijfsrecreatie

Verslag Workshop Verblijfsrecreatie Verslag Workshop Verblijfsrecreatie 5-11-2012 Op maandag 5 november 2012 was de 3 de workshop. Dit keer staat het thema Verblijfsrecreatie centraal. De avond werd gestart met een voorstelronde en Christa

Nadere informatie

Leefstijlanalyse als basis voor het rijgen van parels. Twente. Samenvatting onderzoek naar de vitaliteit van de sector

Leefstijlanalyse als basis voor het rijgen van parels. Twente. Samenvatting onderzoek naar de vitaliteit van de sector Verbinding Verblijfsrecreatie cultuur en in toerisme Noordoost- Leefstijlanalyse als basis voor het rijgen van parels Twente Samenvatting onderzoek naar de vitaliteit van de sector 1 Colofon Bureau voor

Nadere informatie

Verblijfsrecreatie 5 november 2012

Verblijfsrecreatie 5 november 2012 Verblijfsrecreatie 5 november 2012 Welkom 1. Opening 2. Voorstelrondje 3. Inleiding - Terugblik - Doel van de avond - Leefstijlen(onderzoek) 4. Inleiding Verblijfsrecreatie - Verblijfsrecreatieparadox

Nadere informatie

Verblijfsrecreatie op de Veluwe Onderzoek naar het perspectief voor de

Verblijfsrecreatie op de Veluwe Onderzoek naar het perspectief voor de Verblijfsrecreatie op de Veluwe Onderzoek naar het perspectief voor de Verbinding sector Samenvatting cultuur onderzoeksrapport en toerisme Leefstijlanalyse als basis voor het rijgen van parels Samenvatting

Nadere informatie

verblijfsrecreatie noord-veluwe in beeld

verblijfsrecreatie noord-veluwe in beeld verblijfsrecreatie noord-veluwe in beeld Oldebroek Hattem Elburg Heerde Harderwijk Nunspeet Epe Ermelo Putten vitale vakantieparken op de noord-veluwe De gemeenten op de Noord-Veluwe en de provincie Gelderland

Nadere informatie

Verblijfsrecreatie in Drenthe

Verblijfsrecreatie in Drenthe Verblijfsrecreatie in Drenthe Onderzoek naar het toekomstperspectief voor de sector 1 2 Verblijfsrecreatie in Drenthe Inhoud Voorwoord 5 1 Inleiding 7 2 Bevindingen en conclusies 8 2.1 Cijfermatige analyse

Nadere informatie

Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken...

Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken... Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken... Startbijeenkomst Kennisverbreding Toeristisch Westerveld 26 januari 2016 Voorstellen Paul Wijers Docent hbo-opleiding Toerisme en Hotel 11 jaar recreatiebedrijf

Nadere informatie

Colofon. Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd, juni 2014. drs. Jan Jaap Thijs, senior adviseur & partner drs. Suzanne van de Laar, adviseur

Colofon. Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd, juni 2014. drs. Jan Jaap Thijs, senior adviseur & partner drs. Suzanne van de Laar, adviseur Verbinding Verblijfsrecreatie cultuur en in toerisme Drenthe Leefstijlanalyse Nadere uitwerking als basis voor vraag het rijgen aanbod van parels 1 Colofon Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd, juni 2014 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Verblijfsrecreatie in het Vechtdal. Samenvatting onderzoek naar de vitaliteit van de sector

Verblijfsrecreatie in het Vechtdal. Samenvatting onderzoek naar de vitaliteit van de sector Verblijfsrecreatie in het Vechtdal Samenvatting onderzoek naar de vitaliteit van de sector Colofon Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd, oktober 2017 Opdrachtgever MarketingOost Auteurs A. (Annemiek) Riefel,

Nadere informatie

Toeristische infrastructuur 29 oktober 2012

Toeristische infrastructuur 29 oktober 2012 Toeristische infrastructuur 29 oktober 2012 Welkom 1. Opening 2. Voorstelrondje en toelichting doel van de avond 3. Workshop 1 e deel 1. USP s en kernkwaliteiten 2. Leefstijlen 4. Pauze (20 min.) 1. Op

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda Behorende bij de Recreatiebeleidsnota

Uitvoeringsagenda Behorende bij de Recreatiebeleidsnota Uitvoeringsagenda 2013-2014 Behorende bij de Recreatiebeleidsnota 2013-2018 Colofon Samensteller: Christa Boersen, beleidsmedewerker recreatie & toerisme Vastgesteld: op 25 februari 2014 door het college

Nadere informatie

Enquête RECRON Zeeland

Enquête RECRON Zeeland Enquête RECRON Zeeland Samenvatting. 1 Leden RECRON Zeeland - 52% reactie (= 48% niet) - Voornamelijk verblijfsrecreatie Bezetting: - Meer dan afgelopen jaar: 12 % - Gelijk aan afgelopen jaar: 49 % - Minder

Nadere informatie

Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie

Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie Zuid-Limburg Position Paper van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten, aangeboden door de voorzitters van het Bestuurlijk Overleg Ruimtelijke Economie en Nationaal

Nadere informatie

Bijlage; toelichting gewenste ontwikkelrichtingen vanuit de leefstijlsegmentatie in Bunnik

Bijlage; toelichting gewenste ontwikkelrichtingen vanuit de leefstijlsegmentatie in Bunnik Bijlage; toelichting gewenste ontwikkelrichtingen vanuit de leefstijlsegmentatie in Bunnik In paragraaf 3.1 van de ontwikkelingsagenda geeft de gemeente aan welke ontwikkelingen zij met name, maar niet

Nadere informatie

Ruimtelijk ontwikkelingskader voor verblijfsrecreatie in het Leekstermeergebied

Ruimtelijk ontwikkelingskader voor verblijfsrecreatie in het Leekstermeergebied Leekster hoofddiep Ruimtelijk ontwikkelingskader voor verblijfsrecreatie in het Leekstermeergebied 1. Aanleiding In het proces Ontwikkelingsvisie Ruimte voor het Leekstermeer (maart 2009, bijlage 1) zijn

Nadere informatie

Recreatie en toerisme in Bunnik. Samenvatting van eindrapport als bouwsteen voor opstellen. beleidsnotitie

Recreatie en toerisme in Bunnik. Samenvatting van eindrapport als bouwsteen voor opstellen. beleidsnotitie Recreatie en toerisme in Bunnik Samenvatting van eindrapport als bouwsteen voor opstellen beleidsnotitie 1 Colofon Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd, juli 2013 Opdrachtgever: Auteurs: Gemeente Bunnik, mevrouw

Nadere informatie

3-001 Vitale verblijfsrecreatie Versterking kwaliteit grotere voorzieningen

3-001 Vitale verblijfsrecreatie Versterking kwaliteit grotere voorzieningen IDEEFASE PLANVORMING UITVOERING 3-001 Vitale verblijfsrecreatie Versterking kwaliteit grotere voorzieningen Het idee De vitaliteit van de verblijfsrecreatie in Noord-Limburg staat onder druk. De gemeente

Nadere informatie

Verblijfsrecreatie op de Veluwe. Onderzoek naar het perspectief voor de sector

Verblijfsrecreatie op de Veluwe. Onderzoek naar het perspectief voor de sector Verblijfsrecreatie op de Veluwe Onderzoek naar het perspectief voor de sector 1 Colofon Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd, eindrapport maart 2015 Opdrachtgever: Auteurs: Provincie Gelderland mevr. M. van

Nadere informatie

Bijeenkomst: Natuurlijk samen re-creëren

Bijeenkomst: Natuurlijk samen re-creëren Bijeenkomst: Natuurlijk samen re-creëren Bospaviljoen camping de Norgerberg 10 september 2012 Bijeenkomst: Natuurlijk samen re-creëren Doelstellingen: Overheid & Ondernemers: streven naar synergie in beleid

Nadere informatie

Imago-onderzoek bezoekers 2013

Imago-onderzoek bezoekers 2013 Imago-onderzoek bezoekers 2013 IMAGO-ONDERZOEK BEZOEKERS 2013 2 Imago-onderzoek Bezoekers Factsheet Imago-onderzoek Bezoekers De provincie Flevoland wil graag weten welke doelgroep er naar de provincie

Nadere informatie

kansen voor de verblijfsrecreatie

kansen voor de verblijfsrecreatie kansen voor de verblijfsrecreatie kansen voor de verblijfsrecreatie In het programma Vitale Vakantieparken werken gemeenten, provincie, recreatieondernemers en vele andere partijen aan nieuwe perspectieven

Nadere informatie

Uitwerking actiepunten Recreatie & Toerisme

Uitwerking actiepunten Recreatie & Toerisme De gemeente heeft zelf geen mogelijkheden om duurzaamheid binnen de sector financieel te ondersteunen, maar is graag bereid richting provincie ambtelijke inzet te plegen om het streven te verwezenlijken

Nadere informatie

Toeristisch SD; vitaal in 2020?

Toeristisch SD; vitaal in 2020? Toeristisch SD; vitaal in 2020? Vitaliteit Verblijfsrecreatie Zeeland Gemeenteraad Schouwen-Duiveland WELKOM Regio-indeling Regio-indeling Kust tot 1 km. van het strand of in de duinen. Voel het zand tussen

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen. met betrekking tot het bestemmingsplan Oostwold Huningaweg 11

Reactienota zienswijzen. met betrekking tot het bestemmingsplan Oostwold Huningaweg 11 Reactienota zienswijzen met betrekking tot het bestemmingsplan Oostwold Huningaweg 11 1. Inleiding Deze nota behandelt de ingekomen zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan Oostwold Huningaweg 11. 2.

Nadere informatie

Relatie recreatie en natuur Veluwe

Relatie recreatie en natuur Veluwe Relatie recreatie en natuur Veluwe Kwaliteitsverbetering voor natuur 3 september, Martin Goossen Inleiding State of the art recreatie en toerisme Wat bepaalt kwaliteit van natuur vanuit recreatie en toerisme

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. AMBITIES EN POTENTIES Aanleiding Doelstelling Achtergronddocument Ambities

1. INLEIDING 2. AMBITIES EN POTENTIES Aanleiding Doelstelling Achtergronddocument Ambities 1. INLEIDING 1. 1. Aanleiding Het verbeteren van de werkgelegenheid en de leefomgeving is voor veel gemeenten in aantrekkelijke omgevingen de reden geweest te investeren in toerisme en recreatie. Zo ook

Nadere informatie

Nota van zienswijzen Kadernota Recreatief Verblijf gemeente Sluis

Nota van zienswijzen Kadernota Recreatief Verblijf gemeente Sluis 1. Inleiding Het ontwerp van de "Kadernota Recreatief Verblijf gemeente Sluis" (versie 21 december 2011) is voor advies voorgelegd aan de Recron, Saverka, de RMDO en een aantal verenigingen van eigenaren

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Vakantiecentra Vakantiecentra hebben als hoofdactiviteit het verstrekken van verblijfsaccommodaties voor een of meerdere overnachtingen. Het gaat hierbij veelal om een recreatief verblijf. Tot de branche

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Raadsvoorstel gemeente Coevorden Raadsvoorstel gemeente Coevorden Datum commissievergadering 6 juni 2017 Versie 1.0 Agendapunt Naam rapporteur Rv.nr. Openbaar Portefeuillehouder Onderwerp Voorgesteld besluit L. Coljé Ja Dhr. J. Zwiers

Nadere informatie

In aanvulling op artikel 2 van de ASV 2018 worden in deze subsidieregeling verstaan onder:

In aanvulling op artikel 2 van de ASV 2018 worden in deze subsidieregeling verstaan onder: CVDR Officiële uitgave van Katwijk. Nr. CVDR423740_1 22 maart 2018 Subsidieregeling toeristische evenementen De subsidieregeling toeristische evenementen is gebaseerd op de Algemene Subsidieverordening

Nadere informatie

Nederlandse vakantiegangers en (dag)recreanten Onderzoek naar hun wensen en voorkeuren

Nederlandse vakantiegangers en (dag)recreanten Onderzoek naar hun wensen en voorkeuren Nederlandse vakantiegangers en (dag)recreanten Onderzoek naar hun wensen en voorkeuren Welkom in de Experience Economy! Het aanbod is eindeloos. Dus gaat de consument op zoek naar iets bijzonders.

Nadere informatie

*A12.05629* Verslag bijeenkomst Natuurlijk samen re-creëren

*A12.05629* Verslag bijeenkomst Natuurlijk samen re-creëren Verslag bijeenkomst Natuurlijk samen re-creëren Op maandagavond 10 september gingen om 19.00 uur de deuren van het Bospaviljoen van camping de Norgerberg open om daar te brainstormen over het nieuwe Recreatiebeleid.

Nadere informatie

Zeeland Recreatieland

Zeeland Recreatieland Zeeland Recreatieland Presentatie onderzoeksresultaten 25 februari 2015 Economisch belang toeristisch cluster Bestedingen 1,72 miljard Economisch belang toeristisch cluster Huidige werkgelegenheid 15.872

Nadere informatie

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013 TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID resultaten internetenquête 2013 Opdrachtgever : Gemeente Soest, Nynke Minkema Auteur : VVV Soest, Carla van Asten Datum : 24 april 2013 Inhoud Doel onderzoek Conclusies en

Nadere informatie

Dagrecreatie 31 oktober 2012

Dagrecreatie 31 oktober 2012 http://www.youtube.com/watch?v=j4meue4bjda Dagrecreatie 31 oktober 2012 Drenthe in het nieuws. Recreatiesector Drenthe tevreden over bezoekersaantallen De recreatiesector in Drenthe is tevreden met het

Nadere informatie

RIC Leefstijlmethode

RIC Leefstijlmethode RIC Leefstijlmethode Optimaliseringsinstrument voor marketing en productontwikkeling 1 INTRODUCTIE Ernst Ossewaarde Jan Jaap Thijs Tinco Lycklama Suzanne van Laar 2 1 Selectie projecten Publiek > o.a.

Nadere informatie

Verouderde bungalowparken hebben het moeilijk, verhuurorganisaties richten hun pijlen op nieuwe ontwikkelingen;

Verouderde bungalowparken hebben het moeilijk, verhuurorganisaties richten hun pijlen op nieuwe ontwikkelingen; Vakantiecentra Vakantiecentra hebben als hoofdactiviteit het verstrekken van verblijfsaccommodaties voor een of meerdere overnachtingen. Het gaat hierbij om een recreatief verblijf. Tot de branche behoren

Nadere informatie

Advies Denktank Recreatie en Toerisme Gemeente Bergen. Betreft Notitie Minicampings. Gemeente Bergen

Advies Denktank Recreatie en Toerisme Gemeente Bergen. Betreft Notitie Minicampings. Gemeente Bergen Advies Denktank Recreatie en Toerisme Gemeente Bergen. Betreft Notitie Minicampings. Gemeente Bergen 31-10-2011. Onderwerp; 1. Loslaten of voortzetten huidig beleid met een maximum aantalminicampings.

Nadere informatie

Ook zijn wij aangesloten bij ACSI Campings, een internetportal met 9100 campings in 29 landen. Tevens uitgever van de campinggids en campingcard.

Ook zijn wij aangesloten bij ACSI Campings, een internetportal met 9100 campings in 29 landen. Tevens uitgever van de campinggids en campingcard. bedrijfsplan 1.0 Situatieanalyse 1.1 De sector en trends 1.1.1. De markt Omschrijving Vakantiecentra hebben als hoofdactiviteit het verstrekken van verblijfsaccommodaties voor één of meerdere overnachtingen.

Nadere informatie

Leisure Leefstijlen Jan Jaap Thijs - Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd 20 november 2017

Leisure Leefstijlen Jan Jaap Thijs - Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd 20 november 2017 1 Leisure Leefstijlen Jan Jaap Thijs - Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd 20 november 2017 Dat model met die kleurtjes 2 Of toch meer dan alleen die kleurtjes? 3 Hoe kan ik mijn bezetting verhogen en/of omzet

Nadere informatie

Transformeren

Transformeren Transformeren 6-12-2018 Ondernemer: wij willen onze bedrijfsvisie op papier zetten. Help ons daarbij VvE: Help ons beargumenteren dat er permanent gewoond mag worden op ons park 3 Gemeente : stel een diagnose

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

Bijlage 1: 12112015. Beleidsplan Vitale Vakantieparken Heerde 2015

Bijlage 1: 12112015. Beleidsplan Vitale Vakantieparken Heerde 2015 Bijlage 1: 12112015 Beleidsplan Vitale Vakantieparken Heerde 2015 Inhoud Hoofdstuk 1 INLEIDING... 3 1.1 Vitale Vakantieparken... 3 1.2 Beleidsplan gemeente Heerde... 3 Hoofdstuk 2 ANALYSE... 4 2.1 Stand

Nadere informatie

Marketing 8 november 2012

Marketing 8 november 2012 Marketing 8 november 2012 Terugblik - Gesprekken met sleutelfiguren - Bijeenkomst Natuurlijk samen re-creëren 10 september 2012 - Leefstijlonderzoek - Mini-workshops - Graagmuur Doel van de workshop Marketing

Nadere informatie

Enquête toeristisch-recreatieve aanbod in Zuid-Limburg en de Euregio

Enquête toeristisch-recreatieve aanbod in Zuid-Limburg en de Euregio Enquête toeristisch-recreatieve aanbod in Zuid-Limburg en de Euregio Beoordeling van het vrijetijds- aanbod in Zuid- Limburg en de regio door de geënquêteerden Er is van alles te doen in de regio. Volgens

Nadere informatie

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 In 2015 heeft het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland, in opdracht van Regio Rivierenland, de Monitor Vrijetijdseconomie over 2014 laten

Nadere informatie

RECREATIE EN TOERISME ASTEN

RECREATIE EN TOERISME ASTEN RECREATIE EN TOERISME ASTEN Reconstructiedoelen Het thema recreatie en toerisme heeft betrekking op het versterken van de toeristisch-recreatieve sector. Doel is om deze sector een aanzienlijke bijdrage

Nadere informatie

Subsidieregeling toeristische evenementen

Subsidieregeling toeristische evenementen Subsidieregeling toeristische evenementen De subsidieregeling toeristische evenementen is gebaseerd op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Katwijk 2014 (hierna: ASV 2014). De volledige tekst van de

Nadere informatie

concept UITVOERINGSAGENDA

concept UITVOERINGSAGENDA concept UITVOERINGSAGENDA Recreatie & TOERISME 2019-2022 Uitvoeringsagenda Recreatie en Toerisme 2019-2022 De gemeente ziet kansen voor de toeristische sector! Dit staat niet op zichzelf, want onze ambities

Nadere informatie

Verbinding cultuur, toerisme en recreatie in Noord-Holland Noord

Verbinding cultuur, toerisme en recreatie in Noord-Holland Noord Verbinding cultuur, toerisme en recreatie in Noord-Holland Noord Onderzoek met gebruik van leefstijlen 2 Verbinding cultuur, toerisme en recreatie in Noord-Holland Noord Inhoud Inhoud 3 Managementsamenvatting

Nadere informatie

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT?

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? Onderzoek naar Toerisme & Recreatie in Bedum AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK Onderwerp dat door burgers is aangedragen Veel beleidsvrijheid van de gemeente, passend in regionale

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar. Regioavond in het teken van ambities en dromen

Toeristische visie Regio Alkmaar. Regioavond in het teken van ambities en dromen Toeristische visie Regio Alkmaar Regioavond in het teken van ambities en dromen Programma 1. Inleiding: doel en proces (10 minuten) 2. Workshop dromen en ambities (1,5 uur) Presentatie Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Kwaliteitsteam Natuurlijke Recreatie

Kwaliteitsteam Natuurlijke Recreatie Kwaliteitsteam Natuurlijke Recreatie Stilstand is achteruitgang. Dat geldt ook voor Drentse toeristische ondernemers. Daarom investeren zij continu in vernieuwing en verbetering. Soms is uitbreiding hiervoor

Nadere informatie

Beleidsregels ten aanzien van Kleinschalig kamperen als bedoeld in de Wet OR.

Beleidsregels ten aanzien van Kleinschalig kamperen als bedoeld in de Wet OR. Raadsvergadering 3 april 2003 Aan de Raad Agendapunt 10 Made, 27 maart 2003 Onderwerp Voorstel Financiële gevolgen Toelichting Beleidsregels ten aanzien van Kleinschalig kamperen als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

Excelleren

Excelleren Excelleren 6-12-2018 Vitaliteitsonderzoek Convenant Kwartier maken Uitvoeren actie- Programma VVP 2017 2017 2018 2018-2024 Passagiers aan boord Bagage & brandstof Taxiën naar startbaan Vaart maken & opstijgen

Nadere informatie

Toetsingskader verblijfstoeristische accommodaties

Toetsingskader verblijfstoeristische accommodaties CVDR Officiële uitgave van Zandvoort. Nr. CVDR375743_1 7 maart 2019 Toetsingskader verblijfstoeristische accommodaties 1. hotelsector 1.1 Toetsingscriteria De gemeente Zandvoort onderkent het belang van

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 11 augustus 2015 Nummer voorstel: 2015/61

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 11 augustus 2015 Nummer voorstel: 2015/61 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 11 augustus 2015 Nummer voorstel: 2015/61 Voor raadsvergadering d.d.: 29-09-2015 Agendapunt:

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Nederlandse vakantiegangers en (dag)recreanten Onderzoek naar hun wensen en voorkeuren

Nederlandse vakantiegangers en (dag)recreanten Onderzoek naar hun wensen en voorkeuren Nederlandse vakantiegangers en (dag)recreanten Onderzoek naar hun wensen en voorkeuren Geel, groen, rood of..? Doelgroepen kiezen en kleur bekennen! Het belang van inzicht in leefstijlen Wie van deze mannen

Nadere informatie

Midden-Limburg wil excelleren in toerisme

Midden-Limburg wil excelleren in toerisme Midden-Limburg wil excelleren in toerisme Wie zijn we? Wie zijn we? - Groep van 40 toeristische ondernemingen Wie zijn we? - Groep van 40 toeristische ondernemingen - Club van 10 Wie zijn we? - Groep van

Nadere informatie

Leefstijlen in Utrechtse Heuvelrug

Leefstijlen in Utrechtse Heuvelrug Leefstijlen in Utrechtse Heuvelrug Joost Nicasie Advies Oude Rijksstraatweg 17 3941 BP DOORN 0343-880960 www.areaaladvies.nl Programma > Inleiding leefstijlen > Van vier leefstijlen naar zeven belevingswerelden

Nadere informatie

Verslag Workshop Dagrecreatie

Verslag Workshop Dagrecreatie Verslag Workshop Dagrecreatie 31-10-2012 Op woensdag 31 oktober 2012 vond de 2de workshop plaats. Dit keer heeft de avond het thema Dagrecreatie. De avond werd gestart met een voorstelronde en Christa

Nadere informatie

Vitaliteit Verblijfssector Hof van Twente Presentatie ondernemersbijeenkomst 19 juni Gemeente Hof van Twente

Vitaliteit Verblijfssector Hof van Twente Presentatie ondernemersbijeenkomst 19 juni Gemeente Hof van Twente Vitaliteit Verblijfssector Hof van Twente Presentatie ondernemersbijeenkomst 19 juni 2017 Gemeente Hof van Twente 1 Vooraf dit Verblijfsrecreatie Bijna 23 miljoen bestedingen en veel werkgelegenheid Aantal

Nadere informatie

Beleidsplan verblijfsrecreatie Gemeente Oldebroek (Concept)

Beleidsplan verblijfsrecreatie Gemeente Oldebroek (Concept) Beleidsplan verblijfsrecreatie Gemeente Oldebroek (Concept) Inhoud Hoofdstuk 1 INLEIDING... 3 1.1 Kwaliteit verblijfsrecreatie onder druk... 3 1.2 Vitale Vakantieparken... 4 1.3 Beleidsplan gemeente Oldebroek...

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 10 februari 2009 Briefnummer : 2009-04825/7/A.8, EZ Zaaknummer : 145014 Behandeld door : Westerink A.J. Telefoonnummer : (050) 316 4078 Antwoord op : Bijlage

Nadere informatie

Foto: Camping De Kleine Wolf, Ommen.

Foto: Camping De Kleine Wolf, Ommen. Foto: Camping De Kleine Wolf, Ommen. www.ruimteenvrijetijd.nl 2 1 INLEIDING... 4 2 KWANTITATIEVE ONTWIKKELING VRAAG-AANBOD VERBLIJFSACCOMMODATIES... 7 2.1 DE NEDERLANDSE VRIJETIJDSSECTOR... 7 2.2 HET KARAKTER

Nadere informatie

Ontwikkelingsagenda recreatie en toerisme gemeente Bunnik

Ontwikkelingsagenda recreatie en toerisme gemeente Bunnik Ontwikkelingsagenda recreatie en toerisme gemeente Bunnik 1 Inhoud 1 Inleiding...3 2 Waar staan we nu?...4 3 Speerpunten van de agenda...9 3.1 Verder bouwen op de parels...9 3.2 Het netwerk faciliteren...10

Nadere informatie

Recreatiepark t Satersloo - Saasveld. Maatvoering recreatiewoning, een toelichting

Recreatiepark t Satersloo - Saasveld. Maatvoering recreatiewoning, een toelichting Recreatiepark t Satersloo - Saasveld Maatvoering recreatiewoning, een toelichting 1 Verblijfsrecreatieve trends in Nederland De samenstelling van de maatschappij, in Nederland en omringende landen, is

Nadere informatie

Landschapscamping t Scharrelhoes Boekelo. Presentatie: Sabine en Daniel Jongsma

Landschapscamping t Scharrelhoes Boekelo. Presentatie: Sabine en Daniel Jongsma Landschapscamping t Scharrelhoes Boekelo Presentatie: Sabine en Daniel Jongsma Een landschapscamping starten Waarom? Waar? Hoe? Doelgroep? Waarom een landschapscamping starten? Ruim drie jaar geleden waren

Nadere informatie

Vitaliseer recreatiepark Van onderzoek, naar visie en implementatie. Oisterwijk, 17 mei 2018 / Willem Kraanen

Vitaliseer recreatiepark Van onderzoek, naar visie en implementatie. Oisterwijk, 17 mei 2018 / Willem Kraanen Vitaliseer recreatiepark Van onderzoek, naar visie en implementatie Oisterwijk, 17 mei 2018 / Willem Kraanen Inhoud 1. Inleiding Terugblik / vitaliteitsscan 2. Van de vitaliteitsscan naar visie Transformatieladder

Nadere informatie

Utrechtse Heuvelrug in top 3 bekendste Nationale Parken

Utrechtse Heuvelrug in top 3 bekendste Nationale Parken Utrechtse Heuvelrug in top 3 bekendste Nationale Parken Onderzoek naar de bekendheid en het imago van Nationaal Park (Utrechtse) Heuvelrug - oktober 2017 De hele Heuvelrug, van Gooimeer tot Grebbeberg,

Nadere informatie

Convenant Aanpak Vitale Vakantieparken Drenthe Nu samen aan de slag voor later

Convenant Aanpak Vitale Vakantieparken Drenthe Nu samen aan de slag voor later Convenant Aanpak Vitale Vakantieparken Drenthe 2018-2024 Nu samen aan de slag voor later Convenant Aanpak Vitale Vakantieparken Drenthe 2018-2024 Nu samen aan de slag voor later d.d. 7 december 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Facetbestemmingsplan Recreatie. 20 juni 2013

Facetbestemmingsplan Recreatie. 20 juni 2013 Facetbestemmingsplan Recreatie 20 juni 2013 1. Inleiding Er zijn 2 aanleidingen voor het opstellen van het facetbestemmingsplan Recreatie. De eerste aanleiding is het opstellen van een nieuw Beleidsplan

Nadere informatie

Bezoekersonderzoek Staatsbosbeheer. Amersfoort, 16 juni 2016

Bezoekersonderzoek Staatsbosbeheer. Amersfoort, 16 juni 2016 Bezoekersonderzoek Staatsbosbeheer Amersfoort, 16 juni 2016 Uitbreiden monitoringsscope van inzoomen per gebied naar combineren met uitzoomen naar streek bij vergelijkbare opzet en tijdstip Vraag naar

Nadere informatie

Kansen gebiedsontwikkeling Oer-IJ

Kansen gebiedsontwikkeling Oer-IJ Werkconferentie Oer-IJ Kansen gebiedsontwikkeling Oer-IJ Erik Grootscholte - lagroup lagroup 9 december 2016 2016-070 pr 01 Even voorstellen - lagroup lagroup 2 Agenda 1. Relevante trends en inzichten

Nadere informatie

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 516 REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland Frame: Aantrekkelijke Noordzeekust Projectnaam: Revitaliseren verblijfsrecreatie Datum: 14 september 2017 Bestuurlijke opdrachtgever: Jelle Beemsterboer

Nadere informatie

Convenant Aanpak Vitale Vakantieparken Drenthe november 2017

Convenant Aanpak Vitale Vakantieparken Drenthe november 2017 Convenant Aanpak Vitale Vakantieparken Drenthe 2018-2024 2 november 2017 Convenant Aanpak Vitale Vakantieparken Drenthe 2018-2024 Met de ondertekening van het convenant Aanpak Vitale vakantieparken Drenthe

Nadere informatie

Monitor Recreatie & Toerisme 4-meting maart 2014

Monitor Recreatie & Toerisme 4-meting maart 2014 Monitor Recreatie & Toerisme 4-meting 2013 maart 2014 Inleiding Het aanjaagprogramma Recreatie & Toerisme is in november 2009 van start gegaan. Om het effect van de werkzaamheden te meten wordt jaarlijks

Nadere informatie

Partners in de vrijetijdsketen

Partners in de vrijetijdsketen Verslag Workshop Toeristische Infrastructuur 29-10-2012 Op maandag 29 oktober 2012 zijn wij gestart met de eerste workshop waar het thema Toeristische infrastructuur centraal stond. De avond werd gestart

Nadere informatie

Inhoud. Het toeristische merk. De huisstijl. Gebruik door Heemskerk Marketing. Gebruik door derden. Colofon en contact.

Inhoud. Het toeristische merk. De huisstijl. Gebruik door Heemskerk Marketing. Gebruik door derden. Colofon en contact. Huisstijlhandboek Inhoud 3 Introductie 4 Het toeristische merk 5 De huisstijl 9 Gebruik door Heemskerk Marketing 11 Gebruik door derden 13 Colofon en contact 2 Introductie Waarom Heemskerk Marketing 3

Nadere informatie

Nationaal Park Oostvaardersplassen

Nationaal Park Oostvaardersplassen Nationaal Park Oostvaardersplassen Stand van Zaken Project in samenwerking met Door: IJ. Zwart senior adviseur De presentatie bestaat uit Toelichting op processen (sheet 2-5) Behandeling van uw vragen

Nadere informatie

Management Summary. Woonmilieu en consument. Amersfoort, 30 mei 2013 MANAGEMENT SUMMARY

Management Summary. Woonmilieu en consument. Amersfoort, 30 mei 2013 MANAGEMENT SUMMARY Management Summary Woonmilieu en consument Een onderzoek naar de vraag- en aanbodbalans van consumenten en woonmilieus in Tilburg Amersfoort, 30 mei 2013 Een van de resultaten: Een kaart met de woonwensen

Nadere informatie

Regelgeving Agenda Toerisme

Regelgeving Agenda Toerisme Regelgeving Agenda Toerisme 2018-2026 Regelgeving behorend bij beleidskeuze 5, thema 4 Voortdurend Vernieuwen : (Uitgaande van de volgende vormen van verblijfsrecreatie: - Recreatiewoningenterreinen -

Nadere informatie

VOORKANT!TOEVOEGEN!!!

VOORKANT!TOEVOEGEN!!! VOORKANTTOEVOEGEN VrijetijdseconomieDrenthe Feitenencijfers 2015 (versie2september2015) Colofon DitiseenuitgavevandeProvincieDrenthe Auteur:MonicaWagenaar,DeAfdelingOnderzoekwww.deafdelingonderzoek.nl

Nadere informatie

Ondernemerschap Programma

Ondernemerschap Programma Speciaal voor Limburgse Fruittelers Telers Ondernemerschap Programma Met een positief perspectief en het juiste financieel inzicht op weg naar een toekomstbestendig fruitteeltbedrijf in Limburg Haal meer

Nadere informatie

Handreiking verblijfsrecreatie Noord-Holland VERBLIJFS

Handreiking verblijfsrecreatie Noord-Holland VERBLIJFS Handreiking verblijfsrecreatie Noord-Holland VERBLIJFS Handreiking verblijfsrecreatie Noord-Holland Colofon Uitgave Provincie Noord-Holland Postbus 123 2000 MD Haarlem Tel.: 023 514 31 43 Fax: 023 514

Nadere informatie

Strategie Verblijfsrecreatie Om te komen tot een toekomstbesteding, kwalitatief hoogwaardig aanbod dient een masterplan opgesteld te worden.

Strategie Verblijfsrecreatie Om te komen tot een toekomstbesteding, kwalitatief hoogwaardig aanbod dient een masterplan opgesteld te worden. Visie werkgroep vrijetijdseconomie en recreatie Visie Norg is het toeristisch hart van de Kop van Drenthe met een toekomstbestendig, kwalitatief hoogwaardig aanbod passend bij de wensen van de gast en

Nadere informatie

4.4. SPEERPUNT 3: RECREATIE EN TOERISME

4.4. SPEERPUNT 3: RECREATIE EN TOERISME Overnachten in Ermelo De Structuurvisie zet in op: Benutten potentie Ermelo voor recreatie en toerisme; Sterkere focus op en verbeteren en vernieuwen aanbod voor doelgroepen die gelieerd zijn aan de kwaliteit

Nadere informatie

Indieningsvereisten projectplannen De Alblasserpoort

Indieningsvereisten projectplannen De Alblasserpoort Indieningsvereisten projectplannen De Alblasserpoort Informatie voor projectplannen Alblasserpoort Alblasserpoort Voor het gebied van de Alblasserpoort worden door partijen projectplannen opgesteld. Doel

Nadere informatie

Eijsden. Economische activiteit

Eijsden. Economische activiteit Eijsden Eijsden Eijsden is met ruim 8000 inwoners de grootste kern van de Limburgse gemeente Eijsden-Margraten. Deze fusiegemeente, die in 2011 ontstond, bestaat verder uit 14 andere kernen, en 25 gehuchten

Nadere informatie

Titel: Quick scan toekomstperspectief recreatie en toerisme Veluwe - 2011. Inleiding

Titel: Quick scan toekomstperspectief recreatie en toerisme Veluwe - 2011. Inleiding Titel: Quick scan toekomstperspectief recreatie en toerisme Veluwe - 2011 Inleiding In 2009 hebben RGV, het VBT en de provincie Gelderland gezamenlijk een start gemaakt met het beeldverhaal Veluwe. In

Nadere informatie

Bijlage 1 Achtergronden behoefte recreatiewoningen Limburg

Bijlage 1 Achtergronden behoefte recreatiewoningen Limburg Bijlage 1 Achtergronden behoefte recreatiewoningen Limburg 1 Rabobank, Trends en ontwikkelingen vakantiecentra, 2018 Toerisme zorgt voor groei Door het aantrekkende inkomende toerisme en de toename van

Nadere informatie

Toeristische agenda Een toekomstvisie op de vrijetijdseconomie op De Bevelanden & een marketing concept

Toeristische agenda Een toekomstvisie op de vrijetijdseconomie op De Bevelanden & een marketing concept Toeristische agenda 2016-2023 Een toekomstvisie op de vrijetijdseconomie op De Bevelanden & een marketing concept Waar we vandaan komen; visie uit 2005 De Bevelanden recreëert Thematische regiovisie (Wonen,

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Eerste ondernemerstafel 29 september 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik ondernemersavond, uitdagingen

Nadere informatie

Bedrijfsontwikkelingsplan BreeBronne

Bedrijfsontwikkelingsplan BreeBronne Bedrijfsontwikkelingsplan BreeBronne 1. Inleiding RECRON is door de heer van Gerven benaderd een bedrijfsontwikkelingsplan te schrijven voor de beoogde realisatie van 750 bungalows op het bestaande recreatieterrein.

Nadere informatie

Cultuur en erfgoed door de ogen van de toerist. Jan Jaap Thijs & Annemiek Riefel Inspiratiesessie, 9 maart 2017

Cultuur en erfgoed door de ogen van de toerist. Jan Jaap Thijs & Annemiek Riefel Inspiratiesessie, 9 maart 2017 Cultuur en erfgoed door de ogen van de toerist Jan Jaap Thijs & Annemiek Riefel Inspiratiesessie, 9 maart 2017 Ondernemers aan het woord Eerste resultaten Opbouw Creatief en inspirerend Rood: 6,1% (gemiddeld

Nadere informatie

RIS Kadernota kampeerbeleid gemeente Emmen

RIS Kadernota kampeerbeleid gemeente Emmen RIS.2711 Kadernota kampeerbeleid gemeente Emmen Gemeente Emmen Mei 2007 INHOUD blz. 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding opstellen Kadernota Kampeerbeleid 3 1.2 Kaders kampeerbeleid 3 1.3 Opbouw Kadernota kampeerbeleid

Nadere informatie

Boekels Ven herontwikkelingsperspectief. Welkom

Boekels Ven herontwikkelingsperspectief. Welkom Welkom Boekel,26 januari 2016 Programma - Terug blik het grotere geheel - Herontwikkelingsperspectief Chris van Grinsven - Toelichting ontwikkelingsscenario s Ad Tielemans - Vragen / Gedachtewisseling

Nadere informatie

Oplossingen en inspiratie voor vakantieparken

Oplossingen en inspiratie voor vakantieparken dinsdag 21 mei, Safari Resort Beekse Bergen Oplossingen en inspiratie voor vakantieparken De Nederlandse vakantieparken staan voor grote uitdagingen: Welke trends worden echt relevant? Met welke verblijfsconcepten

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie