INHOUDSOPGAVE. I. Wegwijzer. II. De beleidscyclus. Woord vooraf. Auteurs. Inhoudstafel. Inhoudsopgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE. I. Wegwijzer. II. De beleidscyclus. Woord vooraf. Auteurs. Inhoudstafel. Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf Auteurs Inhoudstafel II. De beleidscyclus Inhoudsopgave A. Situering II.A / 1 1. Uitgangspunten beleids- en beheerscyclus II.A / Lokale autonomie II.A / Raad en college aan het stuur II.A / Eén geïntegreerd plan II.A / Rapporteren om bij te sturen II.A / Meerjarenplanning II.A / Financiële evenwichten II.A / Manier van werken II.A / 4 B. Planning II.B / 1 1. Visie en aanpak II.B / Conceptuele benadering meerjarenplan II.B / 1 1. Inleiding II.B / 1 2. De complexe omgeving van Vlaamse gemeentebesturen in kaart gebracht II.B / 2 3. De strategische managementperspectieven toegelicht II.B / Klassiek rationeel perspectief II.B / Gedragsmatig of incrementeel perspectief II.B / Stakeholdersmanagementperspectief II.B / Suggesties voor een werkbare strategische Afl. 34, december 2012 Inhoudsopgave / 1

2 beleidsvorming II.B / Besluit II.B / Bibliografie II.B / Van strategie naar beleidsplanning II.B / Wat is strategie? II.B / Willen, moeten en kunnen II.B / Beleidsplanning: een zicht op de toekomst II.B / Wat wordt er van een beleidsplan verwacht? II.B / Het onderscheid tussen strategie, plannen en planning II.B / Beleids- en beheerscyclus II.B / De SWOT-analyse in de beleidsplanning II.B / Basisdefinitie van de SWOT-analyse II.B / Voordelen II.B / Nadelen en gevaren II.B / Een goed begin is het halve werk: het kader II.B / De confrontatiematrix II.B / Visie, Missie en Doelstellingen II.B / Afstemming van doelstellingen II.B / Kenmerken van goede doelstellingen II.B / Doelstellingen en indicatoren II.B / Doelstellingen en middelen II.B / Waarden en bedrijfscultuur II.B / Wie werkt aan de beleidsplannen? II.B / De evaluatie van het beleid II.B / Nuttige publicaties II.B / Beleids-en beheerscyclus: beleidsplanning II.B / De beleids- en beheerscyclus op twee niveaus II.B / Top-down en bottom-up II.B / Missie en visie: een duidelijk kader creëren II.B / Het subproces beleidsplanning II.B / Conceptuele benadering Budget II.B / Situering II.B / Het conceptuele kader II.B / Inleiding II.B / De gebruikers van de financiële standaardrapportering II.B / De informatiebehoeften van de gemeenteraad en de OCMW-raad II.B / Functies van het budget II.B / Aandachtspunten II.B / Het concept II.B / Vertaling van de aandachtspunten II.B / De beleidsfunctie van het budget II.B / 61 Inhoudsopgave / 2 Afl. 34, december 2012

3 4.3. De autorisatiefunctie van het budget II.B / De beheersfunctie van het budget II.B / Samenvatting van het concept II.B / Aandachtspunten II.B / Consolidatie II.B / Internationale standaarden II.B / Bibliografie II.B / Budgetteren: tips en valkuilen voor lokale besturen II.B / Inleiding II.B / Definitie van budgetteren II.B / Begroting en budgettering: een opdracht voor elke politiek of ambtelijk verantwoordelijke in een lokaal bestuur II.B / Ook gezinnen werken met budgetten II.B / Het gevaar van de aanwasbegroting II.B / Het gevaar van de wensenbegroting en van het daarmee samenhangende hakbijlcomité II.B / Risico s van een budgettering op basis van het vorige budget II.B / Het vastekostensyndroom II.B / Overige zwakten van een meer traditionele budgettering II.B / Zero Based Budgettering II.B / De budgettaire-enveloppeaanpak II.B / Let ook op voor het camel nose-effect II.B / Regelgeving II.B / Meerjarenplan II.B / Meerjarenplan: algemeen II.B / Regelgeving II.B / Het meerjarenplan als document II.B / Periode II.B / Aanpassingen van het meerjarenplan II.B / Digitale rapportering II.B / Meerjarenplan: verbijzonderingen per entiteit II.B / Gemeenten II.B / OCMW s II.B / Autonome Gemeentebedrijven en OCMW-verenigingen van publiek recht II.B / Budget II.B / Algemeen II.B / Regelgeving II.B / Het budget als document II.B / Verbijzonderingen per entiteit II.B / Gemeenten II.B / OCMW s II.B / AGB s en OCMW-verenigingen van publiek recht II.B / 188 Afl. 34, december 2012 Inhoudsopgave / 3

4 3. Praktijkvoorbeelden II.B / Prioritisering van wegenwerken in Evergem II.B / Prioriteiten bepalen tussen beleidsdomeinen II.B / Overzichtslijst Gekende Problemen II.B / Startnota: grondige doorlichting van het probleem II.B / Prioriteitsbepaling binnen wegen- en rioleringsprojecten II.B / Wegingsysteem II.B / Prioriteitspunten II.B / Kostprijsefficiëntie II.B / Willen we de politici hiermee een hak zetten en buiten spel plaatsen? II.B / Bijlage: afweging prioriteiten handleiding rekenblad II.B / De infrastructuur voor het autoverkeer II.B / Fietsinfrastructuur II.B / Voetgangersinfrastructuur II.B / Afvalwaterinfrastructuur (DWA) II.B / Regenwaterinfrastructuur (RWA) II.B / Parkeerinfrastructuur II.B / Ruimtelijke beleving II.B / Budgetopmaak volgens de principes van de BBC Ervaringen van twee pioniers II.B / Problemen met de doelstellingenboom II.B / Problemen met de evenwichtsvereisten II.B / Problemen met de geproduceerde documenten II.B / Aandachtspunten: overgedragen kredieten (formulier T), vergelijken tussen jaren, de conversie van het resultaat II.B / Vergelijken tussen jaren II.B / De conversie van het resultaat II.B / De overgedragen kredieten (formulier T) II.B / Algemene balans: positief II.B / Budgetteren op doelstellingen: de Antwerpse aanpak II.B / Uitgangspunt: t Stad is van iedereen II.B / Groepsbrede doelstellingen II.B / Opbouw van de doelstellingen II.B / Volledige werking in doelstellingen II.B / Wisselwerking tussen regisseur en operationeel directeur als basis voor groepsbrede samenwerking II.B / Regisseur (regisserend directeur) II.B / Operationeel directeur II.B / Wisselwerking tussen regisseur en operationeel directeur als basis voor budgettering II.B / Financiële rapportering en beschikbaarheidscontrole II.B / Complexiteit II.B / De financiële cyclus borgt de strategische cyclus II.B / 237 Inhoudsopgave / 4 Afl. 34, december 2012

5 C. Uitvoering, tussentijdse rapportering en beheerscontrole II.C / 1 1. Visie en aanpak II.C / Soorten boekhouden II.C / 1 1. Wat wordt er met boekhouden en de boekhouding bedoeld? II.C / 1 2. De verschillende dimensies van de boekhouding II.C / Situering II.C / Indeling volgens de registratietechniek II.C / Indeling volgens de inhoud van de registratie II.C / 4 3. Situering van de in de lokale besturen wettelijk opgelegde boekhoudingen II.C / De nieuwe gemeenteboekhouding II.C / De nieuwe OCMW-boekhouding II.C / 8 4. Geraadpleegde literatuur II.C / Rapporteren in lokale besturen II.C / 8 1. Ter inleiding II.C / 8 2. Wat leert de literatuur ons over rapporteren? II.C / Rapporteren in functie van de managementbehoeften II.C / Rapporteren in functie van doelstellingen II.C / Rapporteren volgens de decreten II.C / Rapporteren in functie van doelstellingen (decretaal) II.C / Rapporteren in functie van het naleven van wetgeving en procedures II.C / Rapporteren in functie van de beschikbaarheid van betrouwbare financiële informatie en beheersinformatie II.C / Rapporteren over het economisch gebruik van middelen II.C / Rapporteren over de bescherming van activa II.C / Rapportering over het voorkomen van fraude II.C / Rapporteren in functie van interne controle II.C / Conclusie in verband met rapporteren volgens de decreten II.C / Praktische hints en tips II.C / Hoe starten met het opzetten van rapportering? II.C / Richtlijnen voor een leesbaar rapport II.C / Conclusies II.C / Beheerscontrole in de Vlaamse gemeenten II.C / Inleiding II.C / Beheerscontrole in het Gemeentedecreet II.C / Beheerscontrole als element van behoorlijk bestuur en van een geïntegreerde beleids- en budgetcyclus II.C / Beheerscontrole: ook dat nog? II.C / 48 Afl. 34, december 2012 Inhoudsopgave / 5

6 5. Hoe verhoudt beheerscontrole zich tot interne controle? II.C / Ontwikkeling van volwaardige beheerscontrole: een ambitie op lange termijn II.C / Beheerscontrole: een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het hele managementteam met mogelijk een coördinerende rol van de financieel beheerder II.C / Samenvattend II.C / Werken met indicatoren: do s en don ts II.C / Indicatoren en interne controle II.C / Financiële en niet-financiële indicatoren II.C / Financiële indicatoren II.C / Niet-financiële indicatoren II.C / Do s : wat kan men met prestatie-indicatoren doen? II.C / Indicatoren om te verantwoorden II.C / Indicatoren om te alloceren II.C / Indicatoren om te leren: benchlearning II.C / Indicatoren om te detecteren: knipperlicht II.C / Don ts : wat doet men het best niet? II.C / Indicatoren als windowdressing II.C / Indicatoren als laatste oordeel II.C / Indicatoren als bouwstenen, managementmodellen als bouwplan II.C / Conclusie II.C / Financiële monitoring: een voorstel tot aanpak II.C / Situering II.C / Het klassieke financiële proces als vertrekbasis II.C / De transformatie tot een financieel managementproces II.C / De sleutelrol van de financiële analyse II.C / Maatwerk II.C / Het opzetten van een financieel MIS II.C / Praktijktips II.C / Praktijkvoorbeelden II.C / Naar een klare kijk! II.C / Beleids-en beheersinformatie II.C / Inleiding II.C / Government governance en de beleids- en beheerscyclus II.C / Linken met andere rapporteringen II.C / Hoe brengt men de rapporteringsbehoeften in kaart? II.C / Over welke producten en diensten wil men informatie generen? II.C / Over welke dimensies wil men rapporteren? II.C / Op welke manier gaat men kosten en overhead toewijzen aan de producten en diensten? II.C / Wanneer gaat men aan wie rapporteren? II.C / 98 Inhoudsopgave / 6 Afl. 34, december 2012

7 4.5. Op welke manier gaat men de plannings- en rapporteringscyclus automatiseren? II.C / Besluit II.C / Regelgeving en normen II.C / Regelgeving voor gemeenten, OCMW s en AGB s II.C / Boekhoudregels volgens de BBC II.C / De International Public Sector Accounting Standards (IPSAS): naar een harmonisatie van de financiële rapportering binnen de (inter)nationale overheidscontext? II.C / Inleiding II.C / De IPSASB II.C / Doelstellingen II.C / Rechtskracht II.C / Het conceptuele boekhoudkader II.C / Begrip II.C / Keuze van het conceptuele boekhoudkader II.C / Het concept van de boekhoudkundige entiteit II.C / Het conceptuele boekhoudkader van de IPSAS II.C / Het conceptuele boekhoudkader voor Vlaamse lokale besturen II.C / De IPSAS II.C / Overzicht IPSAS II.C / Financiële rapportering op kasbasis II.C / Financiële rapportering op vermogensbasis II.C / IPSAS-overeenstemming II.C / De toepassing van IPSAS II.C / Internationaal II.C / België II.C / Praktijkvoorbeelden II.C / Het gebruik van meetsystemen in het OCMW van Balen II.C / Inleiding II.C / Resultaten en plannen: niks nieuws onder de zon? II.C / Niet alleen plannen maar ook borgen II.C / Meten wat gepland is? II.C / Het OCMW van Balen II.C / Voorstelling II.C / Aanleidingen tot meten in het OCMW II.C / De discussie II.C / Knelpuntennota II.C / Theoretisch basisschema (zie figuur 1) II.C / Maandelijkse statistieken (zie figuur 2) II.C / Projectfiches (zie figuur 3) II.C / Een globaal meetsysteem II.C / Strategie- en stuurkaarten II.C / 140 Afl. 34, december 2012 Inhoudsopgave / 7

8 3.1. Strategiekaarten II.C / Stuurkaarten II.C / Vijf jaar meet- en cijferwerk II.C / Sterke punten II.C / Moeilijke punten II.C / En verder? II.C / Bibliografie II.C / 145 D. Jaarrekening en evaluatie II.D / 1 1. Visie en aanpak II.D / Beleidsevaluatie: terugkijken én vooruitkijken naar beleidsdoelstellingen om te verantwoorden maar ook om te leren II.D / De beoordeling van de financiële toestand van de gemeente op basis van de jaarrekening II.D / 1 1. Inleiding II.D / 1 2. Het financieel profiel II.D / 1 3. De liquiditeitspositie II.D / 2 4. De financiële middelen en vastrentende effecten II.D / 4 5. Leningen ten laste van de gemeente (inclusief leasing) II.D / 5 6. Financieel draagvlak en schuldgraad II.D / 6 7. Enkele diverse kengetallen II.D / 7 III. Administratieve organisatie Inhoudsopgave A. Organogram III.A / 1 B. De financiële functie III.B / 1 1. Visie en aanpak III.B / Model van rolverdeling tussen secretaris, financieel beheerder en andere actoren in de Vlaamse gemeenten en OCMW s III.B / 1 1. Inleiding III.B / 1 2. Uitgangspunten en structuur van het model III.B / Waarom en aard van het model III.B / Rolverdeling in relatie tot de grote luiken en fasen binnen de hele beleids-, budget- en beheerscyclus III.B / 3 Inhoudsopgave / 8 Afl. 34, december 2012

9 2.3. Essentiële rol van de leden van het managementteam/ budgethouders III.B / Samenwerking, onder eenduidige leiding van de secretaris maar met een op deelaspecten voldoende krachtige onafhankelijke positie van de financieel beheerder III.B / Synergie met andere centrale functies in het middelenbeheer III.B / Functiescheiding: geen heilig principe, wel een nuttige maar juist te gebruiken maatregel van risicobeheer III.B / Enkele aandachtspunten qua betalingen en kasbeheer III.B / 9 3. Planning en budgettering III.B / Bestedingscyclus III.B / Belastingen- en inkomstencyclus III.B / Kasbeheer en thesauriebeheer III.B / Boekhouding, registratie, monitoring, beheerscontrole, rapportering en jaarrekening III.B / Regelgeving III.B / Praktijkvoorbeelden III.B / 26 C. Budgethouderschap III.C / 1 1. Budgethouderschap in de praktijk III.C / 1 2. Enkele bedenkingen bij de toepassing van het budgethouderschap in de lokale besturen III.C / Budgethouderschap: hoe denken besturen er zelf over? III.C / De rol van de budgethouder in de beleids- en beheerscyclus III.C / Budgethouderschap in relatie tot de politiek III.C / De plaats van de budgethouder binnen het organogram III.C / Randvoorwaarden voor de invoering van budgethouderschap III.C / Budgethouderschap, een poging tot gemeentelijke invulling in de stad Geel III.C / Inleiding III.C / Een budgethouder avant la lettre III.C / Waarom budgethouders? III.C / Een noodzaak III.C / Praktische redenen III.C / Principiële redenen III.C / Wettelijke basis? III.C / De Nieuwe Gemeentewet III.C / Algemeen Reglement op de Gemeentelijke Comptabiliteit III.C / Interne regelementen op lokaal niveau III.C / Waarom werkt het of soms ook niet? III.C / 57 Afl. 34, december 2012 Inhoudsopgave / 9

10 4.6. Toekomst voor de budgethouder? III.C / Den Bell in Antwerpen: projectgebonden budgethouderschap III.C / Het hele gebouw III.C / Het voorwerp van het budgethouderschap III.C / Snelle beslissingen III.C / De ambtenaar tekent III.C / De secretaris stuurt III.C / Multidisciplinair team III.C / Eigen budgetten, eigen codes III.C / Politici in de beleidsgroep III.C / Operationeel middel III.C / Bijlagen III.C / 65 D. De rol van ICT III.D / 1 1. Visie en aanpak III.D / Aan welke vereisten zou accountingsoftware voor lokale besturen moeten voldoen? III.D / 1 1. Inleiding III.D / 1 2. Conformiteit met de wetgeving en andere regels van het boekhouden III.D / Tijdigheid van de boeking III.D / Volledigheid van de boeking III.D / De boekhouding is onveranderlijk en onuitwisbaar III.D / Vergelijkbaarheid van de boekhouding III.D / 5 3. Controle van de aannemelijkheid van gegevens III.D / Ex ante controles III.D / Ex post controles III.D / 7 4. Ondersteuning van het budgethouderschap en van IVA s III.D / Budgethouderschap III.D / IVA s in de rol van budgethouder III.D / Het creëren van transparantie van staten III.D / De inhoud van de staten III.D / Herprintbaarheid van de staten III.D / De opbouw van de staten III.D / Rapportering III.D / Opleiding in het kader van de nieuwe software III.D / Ondersteuning van de gebruikers van de nieuwe software III.D / De gewenste documentatie betreffende de software III.D / Meta-documentatie III.D / De technische documentatie III.D / Gebruikersdocumentatie III.D / De mogelijkheden tot integratie met andere software III.D / De vereisten en mogelijkheden in verband met back-ups III.D / Back-up III.D / 20 Inhoudsopgave / 10 Afl. 34, december 2012

11 10.2. Archivering III.D / Bewaartermijnen III.D / Beveiliging en integriteit van de software III.D / Toegangsbeveiliging III.D / Beveiliging software III.D / Traceerbaarheid III.D / Besluit III.D / Regelgeving III.D / 24 IV. Financieel beheer Inhoudsopgave A. Thesaurie- en liquiditeitenbeheer IV.A / 1 1. Algemeen IV.A / Thesaurie- en liquiditeitenbeheer IV.A / 1 1. Ter inleiding: situering, definitie en doelstellingen IV.A / 1 2. De thesaurieplanning IV.A / Inkomende geldstromen IV.A / Uitgaande geldstromen IV.A / 4 3. Het betalingsverkeer IV.A / 5 4. Het beheer van de dagelijkse saldi IV.A / De beschikbare thesaurie IV.A / Het bankrekeningenbeheer IV.A / 7 5. Financiële instrumenten voor thesauriebeheer IV.A / Beleggingsinstrumenten op korte termijn IV.A / Kredieten op korte termijn IV.A / Rapportering thesauriebeheer IV.A / De beschikbare thesaurie op dag x IV.A / De thesaurieplanning IV.A / De gemiddelde thesaurie en rendement van de geldmiddelen IV.A / Bijlagen IV.A / Schuldfinanciering en beheer IV.A / Gent legt regels vast voor beleggen en lenen IV.A / Wat voorafging IV.A / Het risico minimaliseren IV.A / Diversificatie IV.A / Het college bepaalt de limieten IV.A / Toegelaten producten IV.A / 22 Afl. 34, december 2012 Inhoudsopgave / 11

12 6. Automatiseren en rapporteren IV.A / De organisatie IV.A / Bijlage: Gemeenteraadsbesluit over de beleggingen en financieringen van de stad Gent IV.A / Doelstellingen IV.A / Beslissingscriteria IV.A / Limieten IV.A / Toegelaten instrumenten IV.A / Rapporteringen IV.A / Financiering van de buitengewone dienst op basis van de thesauriebehoefte: de aanpak van de stad Gent IV.A / Het oude concept IV.A / Sterktes en zwaktes IV.A / Beleids- en beheerscyclus IV.A / De principes van het nieuwe concept IV.A / Permanente en tijdelijke thesauriebehoefte IV.A / Drie thesaurieplanningen IV.A / Voldoet aan voorwaarden IV.A / Alternatieve financiering van ouderenvoorzieningen via de uitgifte van obligaties Het project Zorgflats van het OCMW van Schoten IV.A / Het project IV.A / Financiële constructie met btw-optimalisatie IV.A / Aanpak van het pps-project IV.A / De obligatielening IV.A / Het prospectus IV.A / Fiscale aspecten IV.A / De financiële haalbaarheidsstudie IV.A / Een stand van zaken IV.A / Financiële crisis: is de uitgifte van schuldpapier voor het grote publiek een nieuwe financieringsbron? IV.A / Inleiding IV.A / De gevolgen van de financiële crisis op de schuldfinanciering IV.A / Verkorting van de leningduur IV.A / Beperking van het leningvolume IV.A / Wantrouwen in de overheid IV.A / Gemeenten de markt op IV.A / De staatsbon als voorbeeld IV.A / Stadsobligaties IV.A / Thesauriebewijzen IV.A / Gemeentebons IV.A / Besluit IV.A / 57 Inhoudsopgave / 12 Afl. 34, december 2012

13 3. Beleggingen IV.A / Ethisch beleggen IV.A / Inleiding IV.A / Regelgeving IV.A / Het thesauriebeheer door de financieel beheerder IV.A / Beleggingen op korte en lange termijn IV.A / Kapitaalgarantie IV.A / Roerende voorheffing IV.A / Beleggingsinstrumenten IV.A / Kortetermijnproducten IV.A / Middellange- en langetermijnproducten IV.A / Concrete oplossingen IV.A / Maatschappelijk verantwoord beleggen IV.A / Achtergrond IV.A / Regelgeving IV.A / De vraag naar MVB-producten IV.A / Het aanbod aan MVB-producten IV.A / Referenties IV.A / Over de auteurs IV.A / Kader beleggingen en financieringen Gent IV.A / Editeuren- en crediteurenbeheer IV.A / 76 B. Belangrijke financiële stromen voor lokale besturen IV.B / 1 1. Het Gemeentefonds IV.B / Historische schets IV.B / Hoogte van het fonds IV.B / Het verdelend mechanisme IV.B / 2 1. Bijzondere financiering van de centrumsteden en kuststeden IV.B / 3 2. Andere criteria IV.B / Centrumfunctie IV.B / Fiscale draagkracht IV.B / Open Ruimten IV.B / Sociale maatstaven IV.B / Waarborgregeling IV.B / Correctie voor gemeenten met lage fiscaliteit IV.B / Afhouding financiering externe audit IV.B / Betalingswijze IV.B / Elia-compensatie IV.B / De onroerende voorheffing IV.B / Wat is onroerende voorheffing IV.B / Kadastraal inkomen IV.B / Tarief IV.B / Invordering onroerende voorheffing IV.B / 13 Afl. 34, december 2012 Inhoudsopgave / 13

14 1. Inkohiering IV.B / Inning IV.B / Niet-betaling IV.B / Ambtshalve ontheffing IV.B / Navordering IV.B / Doorstorting opcentiemen IV.B / Tarieven opcentiemen IV.B / De aanvullende personenbelasting IV.B / De belasting IV.B / De personenbelasting IV.B / De aanvullende personenbelasting IV.B / Procedure IV.B / Procedure IV.B / Alternatief: voorschottensysteem IV.B / Enkele cijfers IV.B / 20 C. De BTW-plicht IV.C / 1 1. Lokale besturen en de btw IV.C / Inleiding IV.C / 1 1. De belastingplicht in het algemeen IV.C / 2 2. Gevolgen van het statuut van de belastingplicht IV.C / 3 3. De periodieke btw-aangifte IV.C / 3 4. De btw-boekhouding IV.C / 4 5. De vrijgestelde belastingplichtige IV.C / 4 6. De gemengde belastingplichtige IV.C / 5 7. De gedeeltelijke belastingplichtige IV.C / De belastingplicht van gemeenten en OCMW s IV.C / 6 1. Recente wijzigingen IV.C / 6 2. Analyse van artikel 6 IV.C / Nieuwe tekst van artikel 6, lid 1 btw-wetboek sinds 1 juli 2007 IV.C / Nieuwe tekst van artikel 6, lid 2 btw-wetboek sinds 1 juli 2007 IV.C / Nieuwe tekst van artikel 6, lid 3 btw-wetboek sinds 1 juli 2007 IV.C / Schematisch overzicht IV.C / Praktische aanpak IV.C / Conclusie IV.C / De analyse van de btw-situatie van een grote stad: het voorbeeld van Antwerpen IV.C / Aanleiding: onduidelijkheid over btw-plicht IV.C / Doelstellingen en methodologie van de enquête IV.C / Eerste resultaten van de enquête IV.C / Conclusie IV.C / 28 Inhoudsopgave / 14 Afl. 34, december 2012

15 D. Aankoopbeleid IV.D / 1 1. Het belang van een goed inkoopbeleid: wat kunnen lokale besturen leren van de privésector? IV.D / Het belang van inkoop IV.D / De positie van inkoop IV.D / Het profiel van de inkoopfunctie IV.D / 3 1. De strategische inkoopfunctie IV.D / 3 2. De tactische inkoopfunctie IV.D / 4 3. De operationele inkoopfunctie IV.D / Het inkoopontwikkelingsmodel IV.D / De Inkoop Portfolio Matrix (Kraljic Matrix) IV.D / Centraal versus decentraal inkopen IV.D / 7 1. Het decentrale model IV.D / 7 2. Het centrale model IV.D / 8 3. Het decentrale model met een centrale kernfunctie IV.D / Competenties en competentiemanagement IV.D / Beroepscode en ethiek IV.D / Besluit IV.D / Nuttige links & literatuur IV.D / 11 E. PPS IV.E / 1 1. Design, build, finance & maintain. Ook voor lokale besturen? IV.E / Inleiding IV.E / Wat is DBFM? IV.E / Wat zijn de verschillende voorwerpen van een DBFM-overeenkomst? IV.E / 3 1. Design IV.E / 3 2. Build IV.E / 4 3. Finance IV.E / 4 4. Maintenance IV.E / Wat zijn de voordelen van DBFM-overeenkomsten? IV.E / Wat zijn de nadelen van DBFM-overeenkomsten? IV.E / De ESR95-reglementering IV.E / DBFM ook voor lokale besturen? IV.E / 9 F. Specifieke topics IV.F / 1 V. Woordenlijst VI. Trefwoordenlijst VII. Bijlagen Afl. 34, december 2012 Inhoudsopgave / 15

INHOUDSOPGAVE. I. Wegwijzer. II. De beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf. Auteurs. Inhoudstafel. Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE. I. Wegwijzer. II. De beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf. Auteurs. Inhoudstafel. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf Auteurs Inhoudstafel II. De beleids- en beheerscyclus Inhoudsopgave A. Situering II.A / 1 1. Uitgangspunten beleids- en beheerscyclus II.A / 1 1.1 Lokale autonomie

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Brussel, 24 november 2011 Programma Ellen Ruelens: Staan de beleidsrapporten i.f.v.

Nadere informatie

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel?

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Beleidsplanning in Geel Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Geel sterk stijgend aantal inwoners - 2013: 38.238 (+ 13,5% t.o.v. 2000) grote oppervlakte: stedelijke kern landelijke deeldorpen

Nadere informatie

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 samen groeien samen oogsten samen proeven Inhoud 1. Historiek 2. Ratio 3. Interne controle 4. Types van audit 5. Drieledig doel 6. Organisatie

Nadere informatie

De rekeningen van de Vlaamse lokale besturen en de uitdagingen. Geert Mertens, Agentschap Binnenlands Bestuur

De rekeningen van de Vlaamse lokale besturen en de uitdagingen. Geert Mertens, Agentschap Binnenlands Bestuur De rekeningen van de Vlaamse lokale besturen en de uitdagingen Geert Mertens, Agentschap Binnenlands Bestuur 1 Inhoud 1. Situering 2. Beleids- en beheerscyclus 3. Het actuele controlekader 4. Conclusies

Nadere informatie

Beleids- en Beheerscyclus. Gemeenten, OCMW s en Provincies

Beleids- en Beheerscyclus. Gemeenten, OCMW s en Provincies Beleids- en Beheerscyclus Gemeenten, OCMW s en Provincies I. Kader van totstandkoming Organieke decreten Internationale verplichtingen i.k.v. ESR95 Het Vlaamse Regeerakkoord Aanbevelingen Raad van Europa

Nadere informatie

Audit bij Vlaamse lokale besturen Jan Leroy, VVSG

Audit bij Vlaamse lokale besturen Jan Leroy, VVSG Audit bij Vlaamse lokale besturen Jan Leroy, VVSG Studiedag Publieke auditfunctie Brussel, 14 december 2011 Inhoud Enkele cijfergegevens 2 - VVSG - Audit Vlaamse lokale besturen 1 Inhoud 3 - VVSG - Audit

Nadere informatie

Traject evaluatie BBC

Traject evaluatie BBC BBC-evaluatie APB Vera 21 juni 2016 Traject evaluatie BBC BBC-evaluatie bevragingen en interviews vergaderingen BBC-forum ontwerpteksten ABB op website mee te nemen in Decreet Lokaal Bestuur nog niet politiek

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG. Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011

Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG. Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011 Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011 Inhoud BBC en Gemeentelijke diensten Budgethouderschap Intern verzelfstandigd agentschappen

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 Inhoud Voorwoord V Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1 Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 1. Inleiding 3 2. Structuur van het Organieke Decreet 3 3. Krachtlijnen van

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud... 3 INHOUD 3

Inhoud. Inhoud... 3 INHOUD 3 Inhoud Inhoud... 3 Hoofdstuk 1 Inleiding... 9 1.1. Algemeen... 9 1.2. De doelstellingen... 10 1.2.1. Situering... 11 1.2.2. De resultaten van de SWOT-analyse voor de technische dienst... 12 1.2.2.1. S(terktes)...

Nadere informatie

BBC en BBC-DR Beleids- en beheerscyclus lokale besturen Digitale rapportering. Antwerpen, 8 december 2016 V-ICT-OR, Manage IT Geert Mertens, Adviseur

BBC en BBC-DR Beleids- en beheerscyclus lokale besturen Digitale rapportering. Antwerpen, 8 december 2016 V-ICT-OR, Manage IT Geert Mertens, Adviseur BBC en BBC-DR Beleids- en beheerscyclus lokale besturen Digitale rapportering Antwerpen, 8 december 2016 V-ICT-OR, Manage IT Geert Mertens, Adviseur Beleids- en Beheerscyclus (BBC) Implementatie: Algemene

Nadere informatie

BBC & BBC-DR. Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering. Gent, 12 mei 2016 Shopt IT

BBC & BBC-DR. Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering. Gent, 12 mei 2016 Shopt IT BBC & BBC-DR Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering Gent, 12 mei 2016 Shopt IT Beleids- en Beheerscyclus (BBC) Beleidscyclus & Financiële cyclus Planning Evaluatie Uitvoering

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst:

Functiekaart. Dienst: Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: beleidsmedewerker financiën Functionele loopbaan: B1-B3 (S) Code: Afdeling: Financiële zaken Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De afdeling financiële zaken

Nadere informatie

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 INHOUD A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 B. ALGEMEEN 1. Het Decreet Lokaal Sociaal Beleid en de ministeriële omzendbrief 3 2. Algemene bepalingen en definities 3 3. Planning 5 4. Coördinatie

Nadere informatie

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Lokale Besturen

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Lokale Besturen BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Lokale Besturen vormingsaanbod 2012 Afdeling Binnenlands Bestuur Limburg i.s.m. PLOT Provincie Limburg Inhoud Doelgroep Planmatig beleid BBC : introductie Verduidelijking van

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Graadnaam: financieel beheerder

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Graadnaam: financieel beheerder Functie Graadnaam: financieel beheerder Functienaam: financieel beheerder (gemeente) Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: decretale graad Afdeling: Dienst: Subdienst: Code: Doel van de

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie

DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE

DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE Bart Kaesemans 16 jaar ervaring lokaal bestuur 10 jaar managementteam Aansturing 10 diensten Beleids- en beheerscyclus Procesmanagement Organisatiebeheerssysteem

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Graadnaam: financieel beheerder. Dienst:

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Graadnaam: financieel beheerder. Dienst: Functie Graadnaam: financieel beheerder Functienaam: financieel beheerder (OCMW) Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: decretale graad Afdeling: Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Functiebeschrijving Financieel beheerder (wettelijke graad klasse 1)

Functiebeschrijving Financieel beheerder (wettelijke graad klasse 1) Functiebeschrijving Financieel beheerder (wettelijke graad klasse 1) In de beheersovereenkomst met het OCMW is voorzien dat de financieel beheerder van de gemeente ook de taak van financieel beheerder

Nadere informatie

DAG VAN DE GEBRUIKER. Samen met CIPAL op weg naar de BBC 23 mei 2011

DAG VAN DE GEBRUIKER. Samen met CIPAL op weg naar de BBC 23 mei 2011 DAG VAN DE GEBRUIKER Samen met CIPAL op weg naar de BBC 23 mei 2011 1 BBC: wetgeving BBC en bronnen wetgeving en bronnen 2 BBC = beleids- en beheerscyclus: Het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende

Nadere informatie

Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril. Eddy Guilliams 1 april 2014

Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril. Eddy Guilliams 1 april 2014 Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril Eddy Guilliams 1 april 2014 Agenda Interne controle/ organisatiebeheersing en audit Wie zijn we? Doelstellingen en monitoring in de leidraad organisatiebeheersing

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten

Nadere informatie

FUWASYS Algemene Karakteristieken

FUWASYS Algemene Karakteristieken Blz. 1 Hoofdgroep karakter I Het betreft op zichzelf staande routinematige werkzaamheden, waarbij het effect van de werkzaamheden zich uitstrekt tot een beperkte groep medewerkers. Er zijn gedetailleerde

Nadere informatie

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal

Nadere informatie

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 INHOUD A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 B. ALGEMEEN 1. Het Decreet Lokaal Sociaal Beleid en de ministeriële omzendbrief 3 2. Algemene bepalingen en definities 3 3. Planning 5 4. Coördinatie

Nadere informatie

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Versie: AB VRU 21 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 Algemeen 2 Wettelijke voorschriften 2 Opbouw statuut 2 2. Uitgangspunten en doelstellingen 3 Uitgangspunten

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding 9 INHOUD

INHOUD. Inleiding 9 INHOUD Inleiding 9 1. Ambitieus besturen in moeilijke tijden 11 1. Grijzer, groener, gekleurder 13 2. Energie en klimaatverandering 14 3. Financiële zorgen 15 4. Inhoudelijke toekomsten 18 5. Bestuurlijke vernieuwingen

Nadere informatie

Budget Toelichting

Budget Toelichting Budget 2017 - Toelichting (Raad van Bestuur 07/11/2016) (NIS-code: 72039 - ond.nr.: 898.822.982) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting bij budget 2017 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorwoord...

Inhoudstafel. Voorwoord... I Inhoudstafel Voorwoord.............................................. VII Hoofdstuk I. Autonome gemeentebedrijven en administratief goederenrecht............................ 1 Inleiding....................................................

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Den Helder. ieheersdeel

Treasurystatuut Gemeente Den Helder. ieheersdeel Treasurystatuut 2014 Gemeente Den Helder ieheersdeel Administratieve organisatie en interne controle. A. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle. Vanuit de treasuryfunctie zijn de

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies)

Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies) Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies) Databronnen Door de lokale besturen geboekte ontvangsten en uitgaven die via de digitale rapportering verwerkt worden in de BBC-database van het Agentschap

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017 Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6

Nadere informatie

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9 Auditcharter Van HET AGENTSChap AUDIT VLAANDEREN 1 / 9 Inhoudsopgave MISSIE VAN HET AGENTSCHAP AUDIT VLAANDEREN... 3 ONAFHANKELIJKHEID... 4 OBJECTIVITEIT EN BEKWAAMHEID... 5 KWALITEIT VAN DE AUDITWERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie

BBC EN PLANNING IN GEEL

BBC EN PLANNING IN GEEL BBC EN PLANNING IN GEEL Geel? GEEL? Geel? 38.000 inwoners Antwerpse Kempen Gezinsverpleging - Barmhartige Stede Uitgestrekt grondgebied: ca 11.000 ha Stedelijke kern versus landelijk buitengebied Aanwezigheid

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën).

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën). Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: boekhouder Functiefamilie: deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Financiën Subdienst: Administratie Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Woord vooraf 3 Inhoudsopgave 5 Inleiding 11. Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 13. Hoofdstuk 1 Wat is (algemeen) boekhouden?

Woord vooraf 3 Inhoudsopgave 5 Inleiding 11. Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 13. Hoofdstuk 1 Wat is (algemeen) boekhouden? INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Inhoudsopgave 5 Inleiding 11 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 13 Wat is (algemeen) boekhouden? 15 Het conceptueel kader 17 2.1 Definitie 17 2.2 Doelstellingen van

Nadere informatie

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014 TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget 2016 - MJP Totaal Algemene financiering OMGEVING VEILIGHEID VRIJE TIJD INTWERKING I. Uitgaven 23.073.151 626.883 4.886.695 4.197.419 7.862.898 5.499.256

Nadere informatie

Financiële verslaggeving lokale besturen: is er een probleem? Jan Leroy, directeur bestuur VVSG

Financiële verslaggeving lokale besturen: is er een probleem? Jan Leroy, directeur bestuur VVSG Financiële verslaggeving lokale besturen: is er een probleem? Jan Leroy, directeur bestuur VVSG 1 Inhoud Het ruimere kader Is er een probleem? Elementen voor debat Conclusies 2 Het ruimere kader Europa

Nadere informatie

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Ronde van Vlaanderen 28/1/15 12/2/15 Hasselt, Gent, Torhout, Malle, Leuven Inhoud 2 - Vlaams regeerakkoord

Nadere informatie

Plannen en budgetteren: kerntaken voor raadsleden

Plannen en budgetteren: kerntaken voor raadsleden Plannen en budgetteren: kerntaken voor raadsleden VVSG-Raadsledendagen Antwerpen, 2 juni 2007 Brugge, 16 juni 2007 Inhoud Plannen en budgetteren in de regelgeving: 2 Voor gemeenten Voor OCMW s Plannen

Nadere informatie

De beleids- en beheerscyclus: beleidsmatig aspecten Jan Leroy, VVSG

De beleids- en beheerscyclus: beleidsmatig aspecten Jan Leroy, VVSG De beleids- en beheerscyclus: beleidsmatig aspecten Jan Leroy, VVSG VVSG-Ronde van Vlaanderen Oktober 2011 Inhoud Waarom (nu) een hervorming? Voor welke besturen geldt de hervorming? Uitgangspunten van

Nadere informatie

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1 INHOUDSOPGAVE I. Woord vooraf I / 1 II. De algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen II / 1 Inleiding II / 1 II.1. Uitgangspunten, krachtlijnen en toepassingsgebied II.1 / 1 1. Studieronde

Nadere informatie

Verzelfstandiging stad Antwerpen

Verzelfstandiging stad Antwerpen Verzelfstandiging stad Antwerpen Sabine Dierckx & Sandy Peeters INHOUD Inleiding 1. Verzelfstandiging binnen stad Antwerpen 2. Beslissingskader: - Opportuniteiten / voordelen - Moeilijkheden / uitdagingen

Nadere informatie

De beleids- en beheerscyclus

De beleids- en beheerscyclus 52 // VLAAMS TIJDSCHRIFT VOOR SPORTBEHEER / 2013 / N 234 De beleids- en beheerscyclus Deel 1: Inleiding Arnold Blockerije stadssecretaris Ninove arnold.blockerije@ninove.be Dit artikel is het eerste in

Nadere informatie

Inhoud Inwerkingtreding gemeentedecreet Belangrijke beslissingen voor de komende maanden De eerste honderd dagen 2

Inhoud Inwerkingtreding gemeentedecreet Belangrijke beslissingen voor de komende maanden De eerste honderd dagen 2 Het gemeentedecreet: volgt u nog? De eerste 100 dagen Februari-maart 2007 Inhoud Inwerkingtreding gemeentedecreet Belangrijke beslissingen voor de komende maanden De eerste honderd dagen 2 Inwerkingtreding

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: Bestuurssecretaris Functienaam: Diensthoofd Functiefamilie: Leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel van

Nadere informatie

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

Functiebeschrijving: beleidsmedewerker (m/v)

Functiebeschrijving: beleidsmedewerker (m/v) Functiebeschrijving: beleidsmedewerker (m/v) Graad Beleidsmedewerker (m/v) Functietitel Beleidsmedewerker Financiën (m/v) financieel adviseur Doelstelling van de functie Als beleidsmedewerker financiën

Nadere informatie

DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING CONCEPTNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: integratie

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

INHOUD WOORD VOORAF 5 OVER DE AUTEURS 7 EEN WOORD VAN DANK 8

INHOUD WOORD VOORAF 5 OVER DE AUTEURS 7 EEN WOORD VAN DANK 8 INHOUD WOORD VOORAF 5 OVER DE AUTEURS 7 EEN WOORD VAN DANK 8 LEESWIJZER 9 1 VERKENNING 1 1.1 Hét zaligmakende model bestaat helaas niet 1 1.2 Wezenlijke verschillen met de private sector 1 1.3 Bijsturen

Nadere informatie

Beleidsplanning en opvolging G2020

Beleidsplanning en opvolging G2020 Beleidsplanning en opvolging G2020 Kader opleiding Streefdoel van nieuwe BBC-wetgeving = meer resultaatsgericht werken een aantal wettelijke en organisatorische maatregelen Koppeling van strategie, financiën

Nadere informatie

Budgethouderschap in centrumsteden en OCMW s Meerwaarde of modegril?

Budgethouderschap in centrumsteden en OCMW s Meerwaarde of modegril? Budgethouderschap in centrumsteden en OCMW s Meerwaarde of modegril? Hasselt, 16 september 2009 KENNISCENTRUM VLAAMSE STEDEN Workshop Budgethouderschap in centrumsteden en OCMW s 10 jaar Budgethouderschap

Nadere informatie

Woord vooraf 3 Inleiding 13. Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 15. Hoofdstuk 1 Wat is (algemeen) boekhouden? 17

Woord vooraf 3 Inleiding 13. Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 15. Hoofdstuk 1 Wat is (algemeen) boekhouden? 17 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Inleiding 13 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 15 Wat is (algemeen) boekhouden? 17 Het conceptueel kader 19 2.1 Definitie 19 2.2 Doelstellingen van de boekhouding

Nadere informatie

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014 Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010 Verklarende nota Budgetwijziging 2 van 2014 Financiële toestand Herziening Secretaris Marnef Annemie Financieel

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans 2015 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde op 31/12 A. Extern

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam:

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Functiebeschrijving Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Financiële Zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel

Nadere informatie

Inhoud Verzelfstandiging in het gemeentedecreet Budgethouderschap IVA s 2

Inhoud Verzelfstandiging in het gemeentedecreet Budgethouderschap IVA s 2 Budgethouderschap en intern verzelfstandigde agentschappen Studiedag 8 maart 2007 Mechelen Inhoud Verzelfstandiging in het gemeentedecreet Budgethouderschap IVA s 2 Inhoud Verzelfstandiging in het gemeentedecreet

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde

Nadere informatie

Jaarrekeningen gemeenten

Jaarrekeningen gemeenten Jaarrekeningen gemeenten Rapport 38 gemeenten (+ districten) - 11 januari 216-15:49 Exploitatie I. Exploitatie-uitgaven 6 869 65 452 7 147 854 861 7 527 38 696 7 652 789 31 7 831 842 423 8 168 37 936 8

Nadere informatie

LEREN VAN DE BBC PILOTEN VERHALEN UIT DE COCKPIT 20 MEI 2011 DRA. KATRIEN WEETS INSTITUUT VOOR DE OVERHEID K.U.LEUVEN

LEREN VAN DE BBC PILOTEN VERHALEN UIT DE COCKPIT 20 MEI 2011 DRA. KATRIEN WEETS INSTITUUT VOOR DE OVERHEID K.U.LEUVEN K.U.Leuven, Instituut voor de Overheid Universiteit Antwerpen, Onderzoeksgroep Management en Bestuur Universiteit Gent, Centrum voor Lokale Politiek Hogeschool Gent, Departement Handelswetenschappen en

Nadere informatie

Pilootproject Geel. Stappenplan BBC in de praktijk

Pilootproject Geel. Stappenplan BBC in de praktijk Pilootproject Geel Stappenplan BBC in de praktijk Stappenplan Organisatie College- /Raadsbeslissing Beleidsdomeinen, velden, items Bepalen doelstellingen, actieplannen Sept 2010 Aug 2010 Aug-sept 10 Sept

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

Waarom (nu) een hervorming? Voor welke besturen geldt de hervorming? Uitgangspunten van de hervorming Basiselementen BBC-besluit

Waarom (nu) een hervorming? Voor welke besturen geldt de hervorming? Uitgangspunten van de hervorming Basiselementen BBC-besluit De beleids- en beheerscyclus voor u toegelicht Gent, 26 oktober Malle, 9 november Roeselare, 16 november Heusden-Zolder, 30 november Leuven, 2 december VVSG-Ronde van Vlaanderen najaar 2010 Inhoud Waarom

Nadere informatie

BOEKHOUDEN IN HET VOLGEND DECENNIUM : HET LOKALE PROJECT. Daniël Verbeken Stadsontvanger Stad Gent

BOEKHOUDEN IN HET VOLGEND DECENNIUM : HET LOKALE PROJECT. Daniël Verbeken Stadsontvanger Stad Gent BOEKHOUDEN IN HET VOLGEND DECENNIUM : HET LOKALE PROJECT Daniël Verbeken Stadsontvanger Stad Gent I. De lokale sector : twee grote hervormingen -de NGB -de NOB 1.1. De NGB (de nieuwe gemeenteboekhouding)

Nadere informatie

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt.

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt. Hoofding van het kantoor XYZ Verslagen van de bedrijfsrevisor (1) aan de raad van bestuur (2) van de Vlaamse rechtspersoon in uitvoering van artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september

Nadere informatie

Agenda. Integratie gemeente OCMW - VERA 24/06/2016

Agenda. Integratie gemeente OCMW - VERA 24/06/2016 Agenda Integratie gemeente OCMW - VERA 21 juni 2016 BBC-evaluatie en conversie (1) Koppelingen met andere toepassingen (2) Gebruikersprofielen (4) Financiële en operationele indicatoren (5) Integratie

Nadere informatie

Functiebeschrijving boekhouder

Functiebeschrijving boekhouder Functiebeschrijving boekhouder Functie Graadnaam: boekhouder Functienaam: boekhouder Functiefamilie: deskundigen Functionele loopbaan: B1-B3 Cluster: algemeen beleid Afdeling: financiën Dienst: financiën

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Functiefamilie: Afdeling: Dienst: Subdienst: Functionele loopbaan: decretale graad Code: Doel van de entiteit De stad probeert een zo optimaal mogelijke

Nadere informatie

FOD FINANCIEN - AABBI

FOD FINANCIEN - AABBI FOD FINANCIEN - AABBI De relatie van de lokale besturen met de fiscus Studiedag GD&A Frank Philipsen Antwerpen, 22.09.2015 1 AABBI - ALGEMEEN 01.04.1979 : oprichting 01.09.2013 : strikt autonome algemene

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGET 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget - Bijkomende

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 juni 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/4 Derde reeks wijzigingen van 2017 en het meerjarenplan

Nadere informatie

Leren van de BBC-piloten

Leren van de BBC-piloten Leren van de BBC-piloten Verhalen uit de cockpit Katrien Weets Instituut voor de Overheid K.U.Leuven K.U.Leuven Instituut voor de Overheid 1 Context Historiek van modernisering: Pre-NOB (Gemeenten & OCMW

Nadere informatie

Europese projecten in de praktijk. Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen

Europese projecten in de praktijk. Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen Europese projecten in de praktijk Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen Europese projecten in de praktijk Waarom een Europees project? Hoe begin je aan een Europees project? Hoe stel je de aanvraag

Nadere informatie

Syllabus. Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. Rubrieken en waarderingsregels.

Syllabus. Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. Rubrieken en waarderingsregels. Syllabus Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus Rubrieken en waarderingsregels Editie 2011 Slideshow Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 1 Opdeling

Nadere informatie

TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014-2019

TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014-2019 TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014-2019 Provincie Limburg Arrondissement Tongeren Prov. Arrond. Gemeente 7 3 042 Gemeente Lanaken Jan Rosierlaan 1 3620 Lanaken Tel. 089 730 730 Secretaris: W. Vancleynenbreugel

Nadere informatie

3/04/2015. De OCMW s opdoeken: een goed idee? Situatie in Vlaanderen. Inhoud

3/04/2015. De OCMW s opdoeken: een goed idee? Situatie in Vlaanderen. Inhoud Inhoud De OCMW s opdoeken: een goed idee? Situatie in Vlaanderen AV afdeling OCMW s AVCB-VSGB 26/3/2015 De relatie gemeente-ocmw vandaag Vlaams regeerakkoord 2014-2019 en motie Vlaams parlement Conceptnota

Nadere informatie

VACATURE VAN BIJZONDER REKENPLICHTIGE

VACATURE VAN BIJZONDER REKENPLICHTIGE Hulpverleningszone 3 Rand Gemeentepark 1 2990 Wuustwezel VACATURE VAN BIJZONDER REKENPLICHTIGE De hulpverleningszone Rand gaat over tot de vacant verklaring van de functie van bijzonder rekenplichtige

Nadere informatie

Verzelfstandiging van Lokale Besturen. Door Sven De Spiegeleer 26 juni 2008

Verzelfstandiging van Lokale Besturen. Door Sven De Spiegeleer 26 juni 2008 Verzelfstandiging van Lokale Besturen Door Sven De Spiegeleer 26 juni 2008 Inhoudstafel A. Historiek, de verzelfstandiging in de Nieuwe Gemeentewet B. Verzelfstandiging in Gemeentedecreet en Provinciedecreet

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. BBC of de beleids- en beheerscyclus Sinds het boekjaar 2014 werken de lokale besturen (gemeenten, OCMW s,

Nadere informatie

Het schrijven van beheersovereenkomsten: een generiek sjabloon. Jeroen Windey Kenniscentrum Vlaamse Steden

Het schrijven van beheersovereenkomsten: een generiek sjabloon. Jeroen Windey Kenniscentrum Vlaamse Steden Het schrijven van beheersovereenkomsten: een generiek sjabloon Jeroen Windey Kenniscentrum Vlaamse Steden 1 Overzicht presentatie Enkele aandachtspunten vooraf Generiek sjabloon voor schrijven van beheersovereenkomsten

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit Vergadering Commissie 1 dinsdag 26 februari 2013 Agenda - Buitengewone Algemene Vergadering IVCA - Statutenwijziging Audio - Omvorming AGB - Wijziging toelagereglement buurt en wijk - Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

Startnota: interne controle:

Startnota: interne controle: Startnota: interne controle: 1. Inleiding: De hierna volgende tekst geeft een beknopt overzicht van de technische, organisatorische en financiële aspecten die verbonden zijn aan de invoering en uitbouw

Nadere informatie

BBC: stérke inzet op decentraal werken

BBC: stérke inzet op decentraal werken 11 de Cevi Klantendag 1 BBC: stérke inzet op decentraal werken Gaute Vannuten en Liesbeth Janssens BBC is geen zaak meer van boekhouden alleen De Cyclus van Beleid en Beheer heeft impact op uw volledige

Nadere informatie

Naar een sterker lokaal sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw. NAZARETH 26 november 2015 Mark Suykens, algemeen directeur VVSG vzw

Naar een sterker lokaal sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw. NAZARETH 26 november 2015 Mark Suykens, algemeen directeur VVSG vzw Naar een sterker lokaal sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw NAZARETH 26 november 2015 Mark Suykens, algemeen directeur VVSG vzw Vlaams regeerakkoord 2014-2019 Volledige integratie tegen 1/1/2019

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG KINDEROPVANG ANTWERPEN TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG Kinderopvang Antwerpen/ Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij budget 2014 toelichting bij budget 2014 van AG Kinderopvang Antwerpen,

Nadere informatie

VZW en financiële rapportering

VZW en financiële rapportering VZW en financiële rapportering Wim Van De Walle 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Thematiek Behoefte aan degelijke, transparante, coherente en betrouwbare beleids-en beheersrapportering Toezien dat rapportering

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus en verzelfstandigde entiteiten

Beleids- en beheerscyclus en verzelfstandigde entiteiten Beleids- en beheerscyclus en verzelfstandigde entiteiten Inhoud Verwelkoming Krachtlijnen van een belangrijke hervorming Wat betekent BBC voor verzelfstandigde entiteiten? Het planlastendecreet en de BBC

Nadere informatie

Inhoud. Titel 1. Definities 11

Inhoud. Titel 1. Definities 11 Inhoud 1. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 9 Titel 1. Definities 11 Titel 2. De

Nadere informatie

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het budget Toelichting bij het budget Heirstraat 239 3630 Maasmechelen NIS-code: 73107 Toelichting bij het budget 2015 Gemeente Maasmechelen INHOUDSTABEL Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) 1 Evolutie

Nadere informatie