Syllabus. Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. Rubrieken en waarderingsregels.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Syllabus. Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. Rubrieken en waarderingsregels."

Transcriptie

1 Syllabus Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus Rubrieken en waarderingsregels Editie 2011 Slideshow Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 1

2 Opdeling Basiscursus (excl. grijze achtergrond) Richt zich tot diegenen die zich een algemene kennis willen verschaffen omtrent de manier waarop de algemene boekhouding van de lokale en provinciale besturen werd geconcipieerd en de inhoud van de eruit voortvloeiende eindrapporten (bv. secretarissen, budgethouders, ). Vooral het kunnen lezen en interpreteren van de rapportering staat hier centraal. Verdiepingscursus (incl. grijze achtergrond) Is bedoeld voor een publiek dat nauwer betrokken is bij het voeren van de boekhouding en het opstellen van de beleidsrapporten (bv. personeelleden financiële dienst). Naast het kunnen lezen en interpreteren van de rapportering, wordt hier deels ook aandacht besteed aan het opstellen van de rapporten. Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 2

3 Timing Basiscursus (2 halve dagen of 6 uur) DAG 1 ste halve dag 2 de halve dag Indicatieve uurregeling 9u00 10u30 11u00 12u30 9u00 10u30 11u00 12u30 Cursusinhoud Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Deel 4 De waarderingsregels en grondslagen Deel 5 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de balans Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 3

4 Timing Verdiepingscursus (5 halve dagen of 15 uur) DAG Indicatieve uurregeling Cursusinhoud 1 ste halve dag 9u00 10u30 11u00 12u30 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen 2 de halve dag 9u00 10u30 11u00 12u30 Deel 3 Praktische werking van de boekhouding Deel 4 De waarderingsregels en grondslagen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 4

5 Timing Verdiepingscursus (5 halve dagen of 15 uur) DAG 3de halve dag Indicatieve uurregeling 9u00 10u30 11u00 12u30 9u00 10u30 Cursusinhoud Deel 5 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de balans (vlottende activa) Deel 5 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de balans (vaste activa) Deel 5 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de balans (passiva) 4 de halve dag 11u00 12u30 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 5

6 Timing Verdiepingscursus (5 halve dagen of 15 uur) DAG Indicatieve uurregeling Cursusinhoud 5 de halve dag 9u00 10u30 11u00 12u30 Bespreking tests Bespreking vooraf doorgestuurde vragen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 6

7 Begincompetenties Van deelnemers van zowel de basis- als de verdiepingscursus wordt verwacht dat zij reeds een vooropleiding algemeen boekhouden hebben genoten of over voldoende praktijk ervaring beschikken, waardoor zij minstens een passieve kennis hebben van de basisbegrippen en -beginselen van de boekhoudtechniek. Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 7

8 Leermateriaal Syllabus: Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus Editie 2011 Afzonderlijke bundel met het schema van de balans (J6), de staat van opbrengsten en kosten (J7), de toelichting bij de balans (TJ7) en het genormaliseerd stelsel van de algemene rekeningen Hand-outs slides Oplossingenbundel tests Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 8

9 Aanbevolen additionele informatie Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus, Politeia Website ABB Website CBN Website IPSASB ESR95: Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 9

10 Relevante wetgeving Inleiding Gemeentedecreet 15 juli 2005 (art. 164 & 179) OCMW-decreet 19 december 2008 (art. 166 & 180) Provinciedecreet 9 december 2005 (art. 160 & 175) Besluit Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW s (incl. verslag aan de Vlaamse Regering) Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en hun toelichting en van de rekeningenstelsels Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 10

11 Inleiding Overzicht syllabus Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6 Deel 7 Basisbegrippen en boekhoudprincipes De samenvatting van de algemene rekeningen Praktische werking van de boekhouding De waarderingsregels en grondslagen Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de balans Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 11

12 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes Doelstelling Deelnemers vertrouwd te maken met de basisuitgangspunten, - begrippen en principes die verband houden met de nieuwe algemene boekhouding voor de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus (BBC) Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 12

13 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes Eindcompetenties Na afloop van dit deel moeten de cursisten: kennis hebben van het verschil tussen een boekhouding op transactiebasis en een boekhouding op kasbasis; het belang van een conceptueel kader inzien; de doelstellingen van de algemene boekhouding kunnen definiëren; de hoofdgebruikers en andere gebruikers van de beleids- en beheersrapporten van elkaar kunnen onderscheiden; kunnen aangeven op welke manier de internationale standaarden en verplichtingen de regelgeving hebben beïnvloed Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 13

14 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes Hfdst 1: Wat is (algemeen) boekhouden Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 14

15 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes Hfdst 2: Het conceptueel kader Definitie Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 15

16 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes Hfdst 2: Het conceptueel kader Doelstelling van de boekhouding Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 16

17 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes Hfdst 3: Internationale standaarden en verplichtingen ESR95 Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 17

18 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes Hfdst 3: Internationale standaarden en verplichtingen COFOG Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 18

19 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes Hfdst 3: Internationale standaarden en verplichtingen IPSAS Definitie Toepassingsgebied en rechtskracht IPSAS-overeenstemming Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 19

20 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Doelstelling De cursisten kennis te laten maken met de beleids- en beheersrapporten die uit registratiesystemen moeten kunnen voortvloeien en meer specifiek met de algemene inhoud en structuur van de samenvatting van de algemene rekeningen die worden gegenereerd door de algemene boekhouding. Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 20

21 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Eindcompetenties Na afloop van dit deel moeten de cursisten: zich een weg kunnen vinden in de verschillende beleids- en beheerrapporten die, al dan niet opgelegd door de wetgever, worden opgesteld en de samenvatting van de algemene rekeningen hierin kunnen situeren; het verschil kunnen aangeven tussen een beleidsrapport en een beheersrapport en voorbeelden van beiden kunnen geven; de algemene inhoud en structuur van de balans, de staat van opbrengsten en kosten en de toelichting erbij begrijpen; vaste en vlottende activa van elkaar kunnen onderscheiden; de diverse financieringsbronnen kunnen onderscheiden van elkaar zich bewust zijn van het belang van een goede toelichting en de informatie die erin kan worden teruggevonden Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 21

22 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 1 Situering Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 22

23 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 2 De balans Definitie Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 23

24 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 2 De balans De activa Definitie Vlottende activa Vaste activa Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 24

25 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 2 De balans De passiva Definitie Schulden Nettoactief Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 25

26 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 3 De staat van opbrengsten en kosten Definitie Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 26

27 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 3 De staat van opbrengsten en kosten De opbrengsten Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 27

28 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 3 De staat van opbrengsten en kosten De kosten Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 28

29 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 3 De staat van opbrengsten en kosten Het overschot of tekort van het financiële boekjaar Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 29

30 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 4 De toelichting Definitie Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 30

31 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 4 De toelichting De toelichting bij de balans Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 31

32 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 4 De toelichting De waarderingsregels Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 32

33 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 4 De toelichting De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 33

34 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 4 De toelichting Andere aanvullende informatie Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 34

35 Deel 4 Waarderingsregels en -grondslagen Doelstelling Hoofddoelstelling in dit deel is de cursisten vertrouwd te maken met de algemene waarderingsregels en grondslagen die bepalen: (1) of een transacties al dan niet moet worden opgenomen in de boekhouding; (2) voor welke waarde; en (3) hoe de initiële waarde eventueel kan evolueren in de tijd; en Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 35

36 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Eindcompetenties Na afloop van dit deel moeten de cursisten: zich bewust zijn van het belang van de vaststelling van de waarderingsregels door het bestuur; weten waarvoor waarderingsregels moeten worden vastgelegd en hoe men hierbij het best te werk gaat; notie hebben van enkelen algemene principes in kader van de waardering; aan het begrip aanschaffingswaarde invulling kunnen geven in diverse situaties; Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 36

37 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Eindcompetenties (vervolg) Na afloop van dit deel moeten de cursisten: het kostprijsmodel en het herwaarderingsmodel voor de waardering in de latere boekjaren van vaste activa van elkaar kunnen onderscheiden (incl. het toepassingsgebied van beide modellen) de begrippen afschrijvingen, waardeverminderingen en herwaarderingen kunnen definiëren en deze correct kunnen berekenen; Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 37

38 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 1 Vaststelling van de waarderingsregels Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 38

39 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 2 Algemene principes Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 39

40 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 4 Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde Algemene regel Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 40

41 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 4 Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde Aanschaffingsprijs Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 41

42 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 4 Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde Ruilwaarde Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 42

43 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 4 Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde Vervaardigingswaarde Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 43

44 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 4 Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde Schenkingswaarde Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 44

45 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 4 Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde Inbrengwaarde Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 45

46 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 5 Waardering in latere boekjaren Twee modellen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 46

47 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 5 Waardering in latere boekjaren Afschrijvingen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 47

48 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 5 Waardering in latere boekjaren Waardeverminderingen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 48

49 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 5 Waardering in latere boekjaren Herwaarderingen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 49

50 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Doelstelling Dit onderdeel van de syllabus geeft de cursisten meer uitleg bij de concrete inhoud van de verschillende (sub)rubrieken van de balans en welke informatie er omtrent dient openbaar gemaakt te worden, zodat zij een balans van een lokaal of provinciaal bestuur meer in detail kunnen lezen, analyseren en interpreteren. Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 50

51 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Eindcompetenties Na afloop van dit deel moeten de cursisten: de inhoud van de belangrijkste (sub)rubriek van de balans kort kunnen beschrijven en toelichten; het onderscheid kunnen maken tussen een geldbelegging en een financieel vast actief en kennis hebben van het belang van dit onderscheid op boekhoudkundig vlak; schulden en vorderingen kunnen opsplitsen in deze die ontstaan uit ruiltransacties en deze uit niet-ruiltransacties in het kader van een goed debiteurenbeheer kunnen oordelen of vorderingen twijfelachtig of al dan niet invorderbaar zijn en de spelregels hieromtrent te bepalen; Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 51

52 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Eindcompetenties (vervolg) Na afloop van dit deel moeten de cursisten: een notie hebben van de inhoud van de rubriek Voorraden en bestellingen in uitvoering ; inzien in welke gevallen gebruikt moet worden gemaakt van de overlopende rekeningen; weten wanneer belangen en vorderingen moeten worden opgenomen onder de financiële vaste activa; een materieel vast actief kunnen onderbrengen bij ofwel de gemeenschapsgoederen, de bedrijfsmatige vaste activa of de overige materiële vaste activa; de verschillende types van leasings van elkaar kunnen onderscheiden en inzicht hebben in hun rapportering; Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 52

53 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Eindcompetenties (vervolg) Na afloop van dit deel moeten de cursisten: de diverse schulden van een bestuur kunnen onderbrengen onder de juiste rubriek van het passief; kunnen beoordelen in welke situaties voorzieningen mogen/moeten worden aangelegd; meer informatie kunnen terugvinden omtrent de samenstelling van het nettoactief; investeringssubsidies en werkingssubsidies van elkaar kunnen onderscheiden en weten waar men ze kan terugvinden in de samenvatting van de algemene rekening; Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 53

54 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.A.: Liquide middelen en geldbeleggingen Algemeen - Liquide middelen - Geldbeleggingen - Onderscheid geldbeleggingen financiële vaste activa Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 54

55 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.A.: Liquide middelen en geldbeleggingen Informatieverschaffing Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 55

56 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.B.: Vorderingen op korte termijn Algemeen - Definitie - Onderscheid vorderingen uit ruiltransacties/nietruiltransacties Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 56

57 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.B.: Vorderingen op korte termijn Informatieverschaffing Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 57

58 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.C.: Voorraden en bestellingen in uitvoering Algemeen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 58

59 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.C.: Voorraden en bestellingen in uitvoering Informatieverschaffing Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 59

60 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.D.: Overlopende rekeningen van het actief Algemeen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 60

61 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.D.: Overlopende rekeningen van het actief Informatieverschaffing Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 61

62 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.E.: Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen Algemeen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 62

63 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.E.: Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen Informatieverschaffing Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 63

64 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.A.: Vorderingen op lange termijn Algemeen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 64

65 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.A.: Vorderingen op lange termijn Informatieverschaffing Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 65

66 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.B.: Financiële vaste activa Algemeen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 66

67 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.B.: Financiële vaste activa Informatieverschaffing Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 67

68 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.C.: Materiële vaste activa Algemeen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 68

69 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.C.: Materiële vaste activa Informatieverschaffing Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 69

70 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.D.: Immateriële vaste activa Algemeen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 70

71 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.D.: Immateriële vaste activa Informatieverschaffing Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 71

72 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.1 & I.B.1: Financiële schulden Algemeen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 72

73 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.1 & I.B.1: Financiële schulden Informatieverschaffing Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 73

74 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.2 & I.B.2: Schulden uit ruiltransacties Algemeen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 74

75 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.2 & I.B.2: Schulden uit ruiltransacties Informatieverschaffing Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 75

76 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.3 & I.B.3: Schulden uit niet-ruiltransacties Algemeen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 76

77 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.4 & I.B.4: Voorzieningen voor risico s en kosten Algemeen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 77

78 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.4 & I.B.4: Voorzieningen voor risico s en kosten Informatieverschaffing Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 78

79 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.5: Overlopende rekeningen van het passief Algemeen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 79

80 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.5: Overlopende rekeningen van het passief Informatieverschaffing Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 80

81 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.6: Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen Algemeen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 81

82 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.6: Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen Informatieverschaffing Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 82

83 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 4 Passiva Rubriek Pas. II: Nettoactief Overig nettoactief Algemeen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 83

84 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 4 Passiva Rubriek Pas. II: Nettoactief Overig nettoactief Informatieverschaffing Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 84

85 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 4 Passiva Rubriek Pas. II: Nettoactief Herwaarderingsreserves Algemeen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 85

86 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 4 Passiva Rubriek Pas. II: Nettoactief Herwaarderingsreserves Informatieverschaffing Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 86

87 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 4 Passiva Rubriek Pas. II: Nettoactief Overgedragen overschot overgedragen tekort Algemeen Informatieverschaffing Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 87

88 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 4 Passiva Rubriek Pas. II: Nettoactief Investeringssubsidies en -schenkingen Algemeen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 88

89 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 4 Passiva Rubriek Pas. II: Nettoactief Investeringssubsidies en -schenkingen Informatieverschaffing Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 89

90 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Doelstelling In tegenstelling tot in deel 5 waar het kunnen lezen, analyseren en interpreteren van de balans de centrale doelstellingen waren, worden in dit deel dezelfde doelstellingen nagestreefd voor wat betreft de staat van opbrengsten en kosten door de cursisten te voorzien met meer uitleg bij de concrete inhoud van de verschillende (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten en de informatieverschaffing er omtrent. Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 90

91 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Eindcompetenties Na afloop van dit deel moeten de cursisten: de inhoud van de belangrijkste (sub)rubriek van de staat van opbrengsten en kosten kort kunnen beschrijven en toelichten; de verschillende kosten en opbrengsten aan de juiste rekeningen kunnen toerekenen; er zich van bewust zijn dat bepaalde (aanvullende) informatie omtrent bepaalde kosten en opbrengsten ook kan teruggevonden worden in andere beleidsrapporten retributies, belastingen en boetes van elkaar kunnen onderscheiden en correct classificeren; Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 91

92 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten Rubriek I.A.1 Goederen en diensten Algemeen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 92

93 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten Rubriek I.A.1 Goederen en diensten Informatieverschaffing Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 93

94 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten Rubriek I.A.2 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Algemeen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 94

95 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten Rubriek I.A.2 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Informatieverschaffing Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 95

96 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten Rubriek I.A.3 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen Algemeen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 96

97 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten Rubriek I.A.3 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen Informatieverschaffing Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 97

98 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten Rubriek I.A.4 Specifieke kosten sociale dienst OCMW Algemeen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 98

99 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten Rubriek I.A.4 Specifieke kosten sociale dienst OCMW Informatieverschaffing Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 99

100 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten Rubriek I.A.5 Toegestane werkingssubsidies Algemeen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 100

101 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten Rubriek I.A.5 Toegestane werkingssubsidies Informatieverschaffing Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 101

102 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten Rubriek I.A.6 Andere operationele kosten Algemeen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 102

103 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten Rubriek I.A.6 Andere operationele kosten Informatieverschaffing Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 103

104 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten Rubriek I.B Financiële kosten Algemeen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 104

105 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten Rubriek I.B Financiële kosten Informatieverschaffing Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 105

106 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten Rubriek I.C Uitzonderlijke kosten Algemeen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 106

107 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten Rubriek I.C Uitzonderlijke kosten Informatieverschaffing Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 107

108 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.A.1 Opbrengsten uit de werking Algemeen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 108

109 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.A.1 Opbrengsten uit de werking Informatieverschaffing Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 109

110 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.A.2 Fiscale opbrengsten en boetes Algemeen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 110

111 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.A.2 Fiscale opbrengsten en boetes Informatieverschaffing Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 111

112 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.A.3 Werkingssubsidies Algemeen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 112

113 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.A.3 Werkingssubsidies Informatieverschaffing Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 113

114 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.A.4 Recuperatie specifieke kosten OCMW Algemeen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 114

115 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.A.4 Recuperatie specifieke kosten OCMW Informatieverschaffing Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 115

116 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.A.5 Andere operationele opbrengsten Algemeen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 116

117 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.A.5 Andere operationele opbrengsten Informatieverschaffing Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 117

118 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.B Financiële opbrengsten Algemeen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 118

119 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.B Financiële opbrengsten Informatieverschaffing Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 119

120 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.C. Uitzonderlijke opbrengsten Algemeen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 120

121 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.C. Uitzonderlijke opbrengsten Informatieverschaffing Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 121

122 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 3 Overschot/tekort van het boekjaar Algemeen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 122

123 Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Doelstelling De cursisten bewust maken van het belang en de inhoud van dit onderdeel van de toelichting zodat zij er de voor hen relevante informatie uit kunnen te destilleren. Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 123

124 Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Eindcompetenties Na afloop van dit deel moeten de cursisten: de inhoud van de belangrijkste onderdelen van deze toelichting kort kunnen beschrijven en toelichten; kunnen bepalen of een transactie of feit moet worden opgenomen in de balans en de staat van opbrengsten en kosten of in de toelichting bij de Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen ; de transacties en feiten die het vermogen van een bestuur niet onmiddellijk beïnvloeden correct kunnen classificeren; de in deze toelichting opgenomen informatie naar waarde kunnen inschatten. Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 124

Syllabus. Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. Rubrieken en waarderingsregels.

Syllabus. Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. Rubrieken en waarderingsregels. Syllabus Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus Rubrieken en waarderingsregels Editie 2011 Slideshow Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 1 Opdeling

Nadere informatie

Woord vooraf 3 Inhoudsopgave 5 Inleiding 11. Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 13. Hoofdstuk 1 Wat is (algemeen) boekhouden?

Woord vooraf 3 Inhoudsopgave 5 Inleiding 11. Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 13. Hoofdstuk 1 Wat is (algemeen) boekhouden? INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Inhoudsopgave 5 Inleiding 11 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 13 Wat is (algemeen) boekhouden? 15 Het conceptueel kader 17 2.1 Definitie 17 2.2 Doelstellingen van

Nadere informatie

Woord vooraf 3 Inleiding 13. Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 15. Hoofdstuk 1 Wat is (algemeen) boekhouden? 17

Woord vooraf 3 Inleiding 13. Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 15. Hoofdstuk 1 Wat is (algemeen) boekhouden? 17 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Inleiding 13 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 15 Wat is (algemeen) boekhouden? 17 Het conceptueel kader 19 2.1 Definitie 19 2.2 Doelstellingen van de boekhouding

Nadere informatie

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1 INHOUDSOPGAVE I. Woord vooraf I / 1 II. De algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen II / 1 Inleiding II / 1 II.1. Uitgangspunten, krachtlijnen en toepassingsgebied II.1 / 1 1. Studieronde

Nadere informatie

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) 4.016.232 1.584.369 1.713.702

Nadere informatie

Waarderingsregels gemeente Bierbeek

Waarderingsregels gemeente Bierbeek Algemene principes De waarderingen moeten voldoen aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw. Ze mogen niet afhangen van het resultaat van het boekjaar. Elk vermogensbestanddeel (bezitting

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans 2015 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde op 31/12 A. Extern

Nadere informatie

Jaarrekeningen gemeenten

Jaarrekeningen gemeenten Jaarrekeningen gemeenten Rapport 38 gemeenten (+ districten) - 11 januari 216-15:49 Exploitatie I. Exploitatie-uitgaven 6 869 65 452 7 147 854 861 7 527 38 696 7 652 789 31 7 831 842 423 8 168 37 936 8

Nadere informatie

Inhoud. Titel 1. Definities 11

Inhoud. Titel 1. Definities 11 Inhoud 1. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 9 Titel 1. Definities 11 Titel 2. De

Nadere informatie

Handleiding boekhoudkundige identificatie en waardering van de verschillende balansrubrieken.

Handleiding boekhoudkundige identificatie en waardering van de verschillende balansrubrieken. Handleiding boekhoudkundige identificatie en waardering van de verschillende balansrubrieken. Infosessie 10 november 2011 Agenda 1. Inleiding 2. De handleiding 3. Elektronische tool 4. Slotbeschouwingen

Nadere informatie

GR punt 11: Financiële dienst - jaarrekening 2015 AGB Ninove - goedkeuring (datum van publicatie )

GR punt 11: Financiële dienst - jaarrekening 2015 AGB Ninove - goedkeuring (datum van publicatie ) GR20160623 punt 11: Financiële dienst - jaarrekening 2015 AGB Ninove - goedkeuring (datum van publicatie 07.07.2016) De raad Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder de artikelen 225 tot en met 244;

Nadere informatie

Budget Toelichting

Budget Toelichting Budget 2017 - Toelichting (Raad van Bestuur 07/11/2016) (NIS-code: 72039 - ond.nr.: 898.822.982) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting bij budget 2017 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget

Nadere informatie

Oplossingen tests syllabus

Oplossingen tests syllabus Oplossingen tests syllabus Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus Rubrieken en waarderingsregels Editie 2011 Christophe Vanhee Universiteit Gent Met

Nadere informatie

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014 TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget 2016 - MJP Totaal Algemene financiering OMGEVING VEILIGHEID VRIJE TIJD INTWERKING I. Uitgaven 23.073.151 626.883 4.886.695 4.197.419 7.862.898 5.499.256

Nadere informatie

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Lokaal Financieel Management Praktijkgids INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf 1 II. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Inleiding 1 II.1.1. Het actief 1. De balans vaste

Nadere informatie

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG KINDEROPVANG ANTWERPEN TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG Kinderopvang Antwerpen/ Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij budget 2014 toelichting bij budget 2014 van AG Kinderopvang Antwerpen,

Nadere informatie

Handleiding versie 1

Handleiding versie 1 Deloitte Bedrijfsrevisoren / Reviseurs d Entreprises Enterprise Risk Services* Berkenlaan 8b 1831 Diegem Belgium Tel. + 32 2 800 24 00 Fax + 32 2 800 24 01 www.deloitte.be Agentschap voor Binnenlands Bestuur

Nadere informatie

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Lokale Besturen

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Lokale Besturen BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Lokale Besturen vormingsaanbod 2012 Afdeling Binnenlands Bestuur Limburg i.s.m. PLOT Provincie Limburg Inhoud Doelgroep Planmatig beleid BBC : introductie Verduidelijking van

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem A V E L G E M JAARREKENING 2013 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat 8 8580 Avelgem Secretaris: David Claus Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het budget Toelichting bij het budget Heirstraat 239 3630 Maasmechelen NIS-code: 73107 Toelichting bij het budget 2015 Gemeente Maasmechelen INHOUDSTABEL Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) 1 Evolutie

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening OCMW 2014

Toelichting bij de jaarrekening OCMW 2014 Toelichting bij de jaarrekening OCMW 214 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Toelichting bij de jaarrekening 214 2 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Toelichting bij de jaarrekening 214 Inhoud Toelichting bij de exploitatierekening...

Nadere informatie

3. HORIZONTALE EN VERTICALE ANALYSE

3. HORIZONTALE EN VERTICALE ANALYSE KDT Financiele analyse P02.00 1 3. HORIZONTALE EN VERTICALE ANALYSE 1 KDT Financiele analyse P02.00 2 3.1 HORIZONTALE ANALYSE doel techniek evolutie in de tijd vaststellen analyse beperkt tot 2 jaar per

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015.

Nadere informatie

RUBRIEKEN EN WAARDERINGSREGELS

RUBRIEKEN EN WAARDERINGSREGELS Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus RUBRIEKEN EN WAARDERINGSREGELS Christophe Vanhee Universiteit Gent Met de medewerking van: Rudi Hellebosch

Nadere informatie

Wat Waardering Afschrijving Herwaardering Waardevermindering

Wat Waardering Afschrijving Herwaardering Waardevermindering ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA - Liquide middelen nominale waarde geen Als de realisatiewaarde en geldbeleggingen op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingwaarde - Vorderingen op nominale

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

BBC Vennootschappen Code Omschrijving Code Omschrijving Rubriek

BBC Vennootschappen Code Omschrijving Code Omschrijving Rubriek 1 Nettoactief en schulden op lange termijn 1 Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10/5 Nettoactief 10/5 Eigen vermogen 10 Overig nettoactief 10 Kapitaal

Nadere informatie

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 28 februari 2015 Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 1. Wettelijk kader boekhoudkundige Kleine verenigingen Grote en zeer grote verenigingen 2. Dubbel boekhouden versus vereenvoudigd

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

De rekeningen van de Vlaamse lokale besturen en de uitdagingen. Geert Mertens, Agentschap Binnenlands Bestuur

De rekeningen van de Vlaamse lokale besturen en de uitdagingen. Geert Mertens, Agentschap Binnenlands Bestuur De rekeningen van de Vlaamse lokale besturen en de uitdagingen Geert Mertens, Agentschap Binnenlands Bestuur 1 Inhoud 1. Situering 2. Beleids- en beheerscyclus 3. Het actuele controlekader 4. Conclusies

Nadere informatie

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS VAN DE GEMEENTEN, DE OCMW S EN DE PROVINCIES

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS VAN DE GEMEENTEN, DE OCMW S EN DE PROVINCIES DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS VAN DE GEMEENTEN, DE OCMW S EN DE PROVINCIES Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 Inhoud 1. Het Besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS. Regelgeving voor gemeenten, OCMW's en provincies

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS. Regelgeving voor gemeenten, OCMW's en provincies DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Regelgeving voor gemeenten, OCMW's en provincies Inhoud 1. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare

Nadere informatie

Zitting van 19 april 2016

Zitting van 19 april 2016 Zitting van 19 april 2016 Aanwezig : Logghe Christine Voorzitter Ampe Lieve, Waeyaert Jolien, Vandecappelle Magda, Rossey Lode, Volckaert Carine, Callebert Mieke en Vandewalle Ronny, Leden De Meyer Sara

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

TOELICHTING JAARREKENING 2014

TOELICHTING JAARREKENING 2014 OCMW Zottegem 9620 ZOTTEGEM NIS-code 41081 TOELICHTING JAARREKENING 2014 Secretaris : Luc Bernagie Financieel beheerder : Gerdy Bousard Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

De jaarrekeningen 2007-2014 van de Vlaamse gemeenten

De jaarrekeningen 2007-2014 van de Vlaamse gemeenten De jaarrekeningen 2007-2014 van de Vlaamse gemeenten Analyse van de evoluties Versie 1.0-22 oktober 2015 binnenland.vlaanderen.be Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Exploitatie 3 2.1 Exploitatie-uitgaven 3 2.2

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2015

VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2015 VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2015 VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2015 ROGER TIEST Antwerpen Cambridge Vademecum voor de jaarrekening 2015 Roger Tiest 2015 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be ISBN

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

Rubriek Jaarrekening BBC. Ondernemingen AB*

Rubriek Jaarrekening BBC. Ondernemingen AB* 1 NETTOACTIEF EN SCHULDEN OP LANGE TERMIN 1 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN AAR 10 Overig nettoactief 10 Kapitaal 100 Overig nettoactief 100 Geplaatst

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Titel 1. Definities. vervangen door de aanduiding nvt (niet van toepassing).

Titel 1. Definities. vervangen door de aanduiding nvt (niet van toepassing). Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (versie van toepassing op AGB, APB en OV- publiek

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGET 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget - Bijkomende

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Provinciale budgetten

Provinciale budgetten Provinciale budgetten I. BUDGET 2015... 2 A. EXPLOITATIEBUDGET... 2 1. definitie... 2 2. vergelijking provincies totaal exploitatiebudget (incl. de intern verzelfstandigde agentschappen)... 2 3. vergelijking

Nadere informatie

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

JAARREKENING Gemeentebestuur Niel. Ridder Berthoutlaan Niel NIS: 11030

JAARREKENING Gemeentebestuur Niel. Ridder Berthoutlaan Niel NIS: 11030 JAARREKENING 2014 Gemeentebestuur Niel Ridder Berthoutlaan 1 2845 Niel NIS: 11030 INHOUD... i Inhoud... ii Jaarrekening... 1 1. Inleiding... 1 2. Beleidsnota... 2 2.1. Doelstellingenrealisatie... 2 2.2.

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 23.731.281 16.557.840 Oprichtingskosten (+) 8.100 76.181 Immateriële vaste activa (+) 60.221 18.371

Nadere informatie

Boekhoudrecht en W.Venn.

Boekhoudrecht en W.Venn. Boekhoudrecht en W.Venn. Koen GEENS Jan VERHOEYE Federatie voor Vrije Intellectuele Beroepen Donderdag 15 maart 2001 Basisidee Opnemen van bepalingen boekhoudrecht rond jaarrekeningen in W.Venn. K.B. W.Venn.

Nadere informatie

I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels

I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels De waarderingsregels worden vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan 1 2845 NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : 214731 EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2016

VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2016 VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2016 ROGER TIEST Antwerpen Cambridge Vademecum voor de jaarrekening 2016 Roger Tiest 2016 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be ISBN 978-94-000-0731-4 D/2016/7849/52 NUR

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Technische nota 2017/XX - Definiëring van EBIT / EBITDA na omzetting van de accounting richtlijn

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Technische nota 2017/XX - Definiëring van EBIT / EBITDA na omzetting van de accounting richtlijn COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Technische nota 2017/XX - Definiëring van EBIT / EBITDA na omzetting van de accounting richtlijn Ontwerp technische nota van 15 maart 2017 1. In hetgeen volgt wenst

Nadere informatie

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV De statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV wordt hieronder voorgesteld in een verkort schema. Overeenkomstig het Belgisch Wetboek van Vennootschappen

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

de leasinggever? Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij

de leasinggever? Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij de leasinggever? Auteur(s): Stefaan Van Crombrugge Editie: 722 p. 5 Publicatiedatum: 31 juli 2014 Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

I.P.V. vzw : Waarderingsregels

I.P.V. vzw : Waarderingsregels I.P.V. vzw : Waarderingsregels De waarderingsregels worden vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Nadere informatie

Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht

Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht Vraag 1 Vreemde munten. a) Geef de basisprincipes met betrekking tot de omrekening van vreemde munten. b) De boekhouding wordt gevoerd en

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

Boekingsfiche 3420 Serviceflats Invest

Boekingsfiche 3420 Serviceflats Invest Deel 1: Omschrijving van de verrichtingen 0 Het OCMW heeft een stuk grond ter waarde van 100.000 euro waarop het aan een BEVAK een recht van opstal verleent voor de bouw van 20 serviceflats Het OCMW ontvangt

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017 Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!)

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) Vakgroep Accountancy, Beheerscontrole en Fiscaliteit Prof. Jan Verhoeye Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) 1. De bedoeling van de resultatenrekening is een

Nadere informatie

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 2015 2014 Netto omzet 326 395 326 558 Wijzigingen in voorraden en bestellingen in uitvoering -3 906 2 287 Overige bedrijfsopbrengsten 4 785 4 118

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,

Nadere informatie

1. FINANCIËLE INFORMATIESYSTEMEN

1. FINANCIËLE INFORMATIESYSTEMEN Inhoud 1. FINANCIËLE INFORMATIESYSTEMEN............................. 13 1. Wat is boekhouden?........................................ 13 2. Gebruikers van boekhoudinformatie...........................

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

4. Wettelijke basis 17 4.1. Europese richtlijnen en verordeningen 17 4.2. Belgische wetgeving 17 4.3. Voor vzw s 18

4. Wettelijke basis 17 4.1. Europese richtlijnen en verordeningen 17 4.2. Belgische wetgeving 17 4.3. Voor vzw s 18 Inhoud 1. Financiële informatiesystemen 13 1. Wat is boekhouden? 13 2. Gebruikers van boekhoudinformatie 14 3. Financial versus management accounting 15 3.1. Financial accounting (of algemeen boekhouden)

Nadere informatie

HANDBOEK BOEKHOUDEN BELGISCH BOEKHOUDRECHT

HANDBOEK BOEKHOUDEN BELGISCH BOEKHOUDRECHT HANDBOEK BOEKHOUDEN BELGISCH BOEKHOUDRECHT HANDBOEK BOEKHOUDEN BELGISCH BOEKHOUDRECHT De algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen en financiële rapporteringstandaarden voor ondernemingen en (internationale)

Nadere informatie

Beleids- en Beheerscyclus. Gemeenten, OCMW s en Provincies

Beleids- en Beheerscyclus. Gemeenten, OCMW s en Provincies Beleids- en Beheerscyclus Gemeenten, OCMW s en Provincies I. Kader van totstandkoming Organieke decreten Internationale verplichtingen i.k.v. ESR95 Het Vlaamse Regeerakkoord Aanbevelingen Raad van Europa

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Rue du Congrès Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21 Inhoud Woord vooraf 5 DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19 Inleiding 21 Hoofdstuk 1 De balans 25 1 Inleiding 25 2 De balans: actief = passief 26 3 Indeling van de balans in rubrieken 28 3.1 De indeling

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 1.173.822.917 1.164.780.320 Oprichtingskosten 1.199.870 1.342.246 Immateriële vaste activa 1.369.555 1.949.407

Nadere informatie