FUWASYS Algemene Karakteristieken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FUWASYS Algemene Karakteristieken"

Transcriptie

1 Blz. 1 Hoofdgroep karakter I Het betreft op zichzelf staande routinematige werkzaamheden, waarbij het effect van de werkzaamheden zich uitstrekt tot een beperkte groep medewerkers. Er zijn gedetailleerde regels en voorschriften aanwezig en er wordt gecontroleerd op juistheid van gevolgde aanpak en naleving van regels en afspraken. De werkzaamheden vereisen over het algemeen praktisch gerichte kennis, oplettendheid, hulpvaardigheid of zorgvuldigheid. Niveau 1 Ia Het betreft het uitvoeren van werkzaamheden onder strikt bepaalde condities. De werkzaamheden bestaan uit enkelvoudige handelingen of zijn assisterend van aard. De werkzaamheden worden verricht op aanwijzing en onder direct toezicht. Bij de aanpak van het eigen werk worden geen keuzen gemaakt. De contacten kenmerken zich door het verstrekken of verkrijgen van feitelijke gegevens. Niveau 2 Ib Het betreft het uitvoeren van werkzaamheden die in overwegende mate bestaan uit combinaties van handelingen die onderling weinig samenhang vertonen. Bij de aanpak van het eigen werk worden geen keuzen gemaakt. gevolgde aanpak en op naleving van regels en afspraken. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is praktisch gerichte kennis om gangbare procedures, hulpmiddelen, gereedschappen, instrumenten of apparaten te kunnen hanteren vereist. De contacten kenmerken zich door het verkrijgen of verstrekken van feitelijke gegevens. Niveau 3 Ic Het betreft het uitvoeren van werkzaamheden die voor een groot deel nog routinematig zijn en bestaan uit combinaties van handelingen, waarbij het maken van eenvoudige keuzen een rol speelt. gevolgde aanpak en op naleving van regels en afspraken. De contacten kenmerken zich door het verstrekken of verkrijgen van feitelijke gegevens. Ook kan informatie worden verzameld om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

2 Blz. 2 Hoofdgroep karakter II Het betreft een aantal samenhangende vak- of administratief-technische werkzaamheden die betrekking hebben op het realiseren van de taakstelling van de werkeenheid met een afgebakend werkgebied. In verband met zich voordoende variaties (binnen gegeven regelgeving, procedures, e.d.) wordt een eigen oordeel of handelingskeuze ter realisatie van gestelde taken vereist. De werkzaamheden vereisen algemeen vaktechnische of administratief-technische kennis ten aanzien van in het werkveld gangbare processen, procedures, technieken, hulpmiddelen en/of instrumenten. Niveau 3 IIa Het betreft het (mede) uitvoeren van diverse routinematige werkzaamheden, waarbij de samenhang beperkt is. De aanpak is doorgaans bepaald en er zijn beperkte keuzemogelijkheden aanwezig. De werkzaamheden worden verricht op aanwijzing en onder toezicht. gevolgde aanpak en op naleving van regels en afspraken. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is veelal algemeen vaktechnische of administratieftechnische kennis ten aanzien van in het werkveld gangbare processen en procedures vereist, soms volstaat praktisch gerichte kennis om gangbare procedures te kunnen hanteren. De contacten kenmerken zich nog veelal tot het verkrijgen of verstrekken van feitelijke gegevens. Niveau 4 IIb Het betreft het uitvoeren van samenhangende werkzaamheden. Bij de aanpak moet worden ingespeeld op bekende situaties en moeten keuzes worden gemaakt voor wat betreft volgorde, prioritering. gevolgde aanpak en op naleving van regels en afspraken. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is algemeen vaktechnische of administratieftechnische kennis ten aanzien van in het werkveld gangbare processen en procedures vereist en een praktische bekendheid van organisatorische en functionele verhoudingen, ook buiten het eigen onderdeel. De contacten kenmerken zich door informatie-uitwisseling ten behoeve van de voortgang van de eigen werkzaamheden.

3 Blz. 3 Niveau 5 IIc Het betreft het zelfstandig uitvoeren van diverse/gevarieerde werkzaamheden (die breed van aard zijn). Bij de aanpak moet worden ingespeeld op bekende situaties en moeten keuzes worden gemaakt voor wat betreft volgorde, prioritering, inclusief het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan de verbetering en versnelling van de administratieve procedures en gang van zaken. gevolgde aanpak en op naleving van regels en afspraken. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is algemeen vaktechnische of administratieftechnische kennis ten aanzien van in het werkveld gangbare processen en procedures vereist alsmede kennis van de organisatorische en functionele verhoudingen van de organisatie waarvoor men werkt. De contacten kenmerken zich door informatie-uitwisseling ten behoeve van de voortgang van de eigen werkzaamheden. Niveau 6 IId Het betreft het zelfstandig voorbereiden en uitvoeren van complexe werkzaamheden. Bij de wijze van voorbereiding en uitvoering is interpretatie vereist en is voor eigen gedragsbepaling nog weinig ruimte. gevolgde aanpak en op naleving van regels en afspraken, soms achteraf naar gegeven specificaties. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is algemeen vaktechnische of administratieftechnische kennis ten aanzien van in het werkveld gangbare processen, procedures, technieken, hulpmiddelen en/of instrumenten vereist. De contacten kenmerken zich meestal nog door informatie-uitwisseling ten behoeve van de voortgang van de eigen werkzaamheden. Hoofdgroep karakter III Het betreft een verscheidenheid van elkaar beïnvloedende werkzaamheden, waarbij na interpretatie vraagstukken en problemen binnen het werkgebied worden opgelost. De werkzaamheden vereisen algemeen theoretische kennis en inzicht in administratieve processen en organisatorische samenhangen en functionele verhoudingen/-samenhangen binnen de eigen eenheid/organisatie.

4 Blz. 4 Niveau 5 IIIa Het betreft de behandeling van minder gevarieerde of eenvoudige zaken en problemen binnen een duidelijk afgebakend aandachtsveld. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is interpretatie vereist, maar voor eigen gedragsbepaling is nog geen ruimte. De werkzaamheden worden verricht op aanwijzing, waarbij de mogelijkheid van ruggespraak aanwezig is. Beoordeling vindt gedurende de uitvoering plaats op voortgang en naleving van regels. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is theoretische vakkennis en praktische vakdeskundigheid vereist. De contacten kenmerken zich meestal nog door informatie-uitwisseling ten behoeve van de voortgang van de eigen werkzaamheden. Niveau 6 IIIb Het betreft de behandeling van gevarieerde zaken en problemen binnen een duidelijk afgebakend aandachtsveld, waarbij een oriëntatie op de omgeving nodig is. Bij de wijze van voorbereiding en uitvoering is interpretatie vereist en is voor eigen gedragsbepaling nog weinig ruimte. Beoordeling vindt veelal achteraf plaats naar gegeven specificaties. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is algemeen theoretische kennis en praktische vakdeskundigheid vereist. De contacten kenmerken zich meestal nog door informatie-uitwisseling ten behoeve van de voortgang van de eigen werkzaamheden. Niveau 7 IIIc Het betreft de behandeling van (een samenstel van) gevarieerde zaken en problemen, binnen een duidelijk gedefinieerd aandachtsveld, waarbij rekening moet worden gehouden met invloeden vanuit de omgeving. Bij de wijze van voorbereiding en uitvoering is interpretatie vereist en speelt eigen gedragsbepaling - binnen werkafspraken - een rol. Beoordeling vindt achteraf plaats naar gegeven specificaties. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is algemeen theoretische kennis en praktische vakdeskundigheid en inzicht in de samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed zijnde werkprocessen vereist. De contacten kenmerken zich meestal nog door het maken van afspraken ten behoeve van de voortgang van de eigen werkzaamheden.

5 Blz. 5 Niveau 8 IIId Het betreft de behandeling van gecompliceerde zaken en problemen, binnen een globaal gedefinieerd aandachtsveld, waarbij inhoudelijke afstemming met de omgeving is vereist. De werkzaamheden hebben betrekking op de behandeling van opdrachten, die ruimte laten voor eigen initiatief en interpretatie en voor keuzes uit meer oplossingen en benaderingswijzen. Beoordeling vindt achteraf plaats naar gegeven specificaties. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is algemeen theoretische kennis en praktische vakdeskundigheid en ruime kennis van mogelijke oplossingen binnen het betreffende vakgebied vereist en inzicht in de samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed zijnde werkprocessen. De contacten kenmerken zich meestal nog door het maken van afspraken ten behoeve van de voortgang van de eigen werkzaamheden. Niveau 9 IIIe Het betreft de behandeling van zeer gecompliceerde zaken en problemen, binnen een globaal gedefinieerd aandachtsveld, waarbij inhoudelijke afstemming met de sterk wisselende omgeving is vereist. De werkzaamheden hebben betrekking op de behandeling van opdrachten, die ruimte laten voor eigen initiatief en interpretatie en voor keuzes uit meer oplossingen en benaderingswijzen. Beoordeling vindt achteraf plaats naar gegeven specificaties. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is algemeen theoretische, praktisch gerichte kennis van het vakgebied en inzicht in de samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed zijnde werkprocessen vereist. De werkzaamheden vereisen breed inzicht in de betreffende materie en ruime kennis van mogelijke oplossingen binnen het betreffende vakgebied. De contacten kenmerken zich door het afstemmen van werkprocessen waarbij moet kunnen worden omgegaan met verschillende belangen. Hoofdgroep karakter IV Het betreft werkzaamheden waarbij gerelateerd aan beheer of bedrijfsvoering een eindproduct of de taakstelling wordt gerealiseerd. Er zijn veelal algemeen geldende kaders aanwezig in de vorm van met elkaar samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving.

6 Blz. 6 De werkzaamheden vereisen algemeen theoretische kennis en inzicht in administratieve processen en organisatorische samenhangen en functionele verhoudingen/-samenhangen binnen de eigen eenheid/organisatie. De contacten kenmerken zich meestal door het afstemmen van werkprocessen waarbij moet kunnen worden omgegaan met verschillende belangen. Niveau 8 IVa De werkzaamheden hebben betrekking op de behandeling van gangbare zaken en problemen op een smal vakgebied, dat raakvlakken heeft met andere vakgebieden, waarbij bij de wijze van voorbereiding en uitvoering interpretatie vereist is en eigen gedragsbepaling nog geen bepalende rol speelt. Bij het verrichten van de werkzaamheden is nog sprake van relatief weinig vernieuwingen, gewijzigde inzichten of andere ontwikkelingen. Beoordeling vindt achteraf plaats naar gegeven specificaties. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is algemeen theoretische, praktisch gerichte kennis van het vakgebied en inzicht in de samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed zijnde werkprocessen vereist. De werkzaamheden vereisen breed inzicht in de betreffende materie en ruime kennis van mogelijke oplossingen binnen het betreffende vakgebied. De in- en externe contacten zijn nog gericht op informatie-uitwisseling ten behoeve van de voortgang van de eigen werkzaamheden of kenmerken zich door het maken van afspraken ten behoeve van de voortgang van de eigen werkzaamheden. Niveau 9 IVb De werkzaamheden hebben betrekking op de behandeling van zaken en problemen op een vakgebied, dat raakvlakken heeft met andere vakgebieden, waarbij bij de wijze van voorbereiding en uitvoering interpretatie vereist is met betrekking tot volgorde en prioritering en eigen gedragsbepaling een rol speelt. Het vakgebied wordt gekenmerkt door onverwachte omstandigheden, technologische ontwikkelingen of verschuivingen in onderwijskundig beleid of instellingsbeleid. Beoordeling vindt achteraf plaats naar gegeven specificaties. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is algemeen theoretische, praktisch gerichte kennis van het vakgebied en inzicht in de samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed zijnde werkprocessen vereist. De werkzaamheden vereisen breed inzicht in de betreffende materie en ruime kennis van mogelijke oplossingen binnen het betreffende vakgebied. De in- en externe contacten kenmerken zich door overleg en afstemming van werkprocessen, waarbij moet kunnen worden omgegaan met verschillende belangen.

7 Blz. 7 Niveau 10 IVc De werkzaamheden hebben betrekking op de behandeling van complexe zaken en problemen op een tamelijk breed vakgebied, in een breder verband doorwerkend en een duidelijke wisselwerking vertonend, gekenmerkt door een meer diepgaande vakproblematiek, waarbij bij de wijze van voorbereiding en uitvoering analyse vereist is en eigen gedragsbepaling een rol speelt. Het vakgebied wordt gekenmerkt door onverwachte omstandigheden, technologische ontwikkelingen of verschuivingen in (onderwijskundig) beleid (binnen een aandachtsveld dat naar aard en inhoud voortdurend in beweging is), waardoor alternatieve benaderingen moeten worden gezocht. De beoordeling heeft de vorm van een inhoudelijke eindcontrole. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is algemeen theoretische, praktisch gerichte kennis van het vakgebied en inzicht in de samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed zijnde werkprocessen vereist. De in- en externe contacten kenmerken zich door overleg en afstemming van werkprocessen, waarbij moet kunnen worden omgegaan met verschillende belangen. Niveau 11 IVd De werkzaamheden hebben betrekking op de behandeling van complexe zaken en problemen op een breed en gevarieerd vakgebied waarbij invulling wordt gegeven aan de beleidsvrije ruimte, veelal in multidisciplinair verband doorwerkend en gekenmerkt door een diepgaande vakproblematiek, waarbij bij de wijze van voorbereiding en uitvoering analyse vereist is en eigen gedragsbepaling een rol speelt. Er kan sprake zijn van bestuurlijke of maatschappelijke gevoeligheid, dan wel er kan invloed zijn op de bedrijfsvoering van de eigen organisatie. De werkzaamheden hebben een middellange termijn effect. Beoordeling vindt plaats op bruikbaarheid of externe afstemming. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is brede of gespecialiseerde theoretische kennis van het vakgebied en inzicht in politieke, bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen vereist. De in- en externe contacten kenmerken zich door het binnen samenwerkingsverbanden voeren van overleg en het bereiken van afstemming, waarbij moet worden omgegaan met tegengestelde belangen, maar waarbij nog kan worden teruggevallen op de eigen organisatie. Niveau 12 IVe

8 Blz. 8 Hoofdgroep karakter V Het betreft werkzaamheden op het terrein van beleid, projecten, specialistisch advies of wetenschappelijk/technisch onderzoek, waarbij het gaat om voorbereiding, ontwikkeling, advisering, implementatie en/of evaluatie. De werkzaamheden kunnen ook inhouden het aansturen van onderliggende indelingsniveaus. De werkzaamheden vereisen theoretische deskundigheid op een breed of gespecialiseerd vakgebied en inzicht in politieke, bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen. Niveau 10 Va Het verrichten van werkzaamheden op een nauw en duidelijk afgebakend terrein van beleid, projecten, specialistisch advies of wetenschappelijk/technisch onderzoek, waarbij sprake is van een beperkte variatie van vakproblematiek en een korte termijn effect. Er vindt een nog tamelijk directe beoordeling van de werkzaamheden plaats op overeenstemming op gestelde normen, criteria en specificaties. De werkzaamheden brengen contacten met zich mee die zich veelal kenmerken door overleg en afstemming binnen de eigen organisatie, waarbij moet worden omgegaan met verschillende (uiteenlopende maar nog niet tegengestelde) belangen. Niveau 11 Vb Het verrichten van werkzaamheden op een terrein van beleid, projecten, specialistisch advies of wetenschappelijk/technisch onderzoek. De werkzaamheden hebben nog een korte termijn effect. Beoordeling vindt plaats op bruikbaarheid of externe afstemming. De contacten kenmerken zich door het voeren van overleg en bereiken van afstemming, waarbij moet worden omgegaan met tegengestelde belangen. Niveau 12 Vc Het verrichten van (coördinerende) werkzaamheden op een integraal terrein van beleid, projecten, specialistisch advies of wetenschappelijk/technisch onderzoek. Het effect van de werkzaamheden is extern gericht en tot op middellange termijn merkbaar.

9 Blz. 9 Beoordeling vindt op hoofdlijnen plaats en op bruikbaarheid of externe afstemming. De contacten kenmerken zich door het voeren van extern overleg en het bereiken van afstemming, waarbij moet worden omgegaan met tegengestelde belangen. Niveau 13 Vd Het verrichten van coördinerende werkzaamheden op een aantal samenhangende integrale terreinen van beleid, projecten, specialistisch advies of wetenschappelijk/technisch onderzoek, dan wel werkzaamheden op een complex integraal terrein van beleid, projecten, specialistisch advies of wetenschappelijk/technisch onderzoek, waarbij sprake is van een grote mate van verwevenheid met andere terreinen. Het effect van de werkzaamheden is extern gericht en tot op middellange termijn merkbaar. De werkzaamheden hebben een veranderlijk, dynamisch karakter, waarbij rekening moet worden gehouden met veranderende beleidsdoelstellingen. Beoordeling vindt op hoofdlijnen plaats en op bruikbaarheid of externe afstemming. De contacten kenmerken zich door het met een grote mate van zelfstandigheid opgetreden in multidisciplinaire overlegkaders, waarin adviezen en standpunten worden uitgedragen, en waarvan de resultaten moeten worden geïntegreerd in het eigen beleidsterrein. Niveau 14 Ve Het verrichten van richtinggevende werkzaamheden op een breed en/of toonaangevend terrein van beleid, projecten, specialistisch advies of wetenschappelijk/technisch onderzoek, ter inhoudelijke ondersteuning van strategisch of sectoraal management, dan wel het aansturen van afgeronde delen van primaire doelstellingen die maatschappelijk gevoelig zijn. Het effect van de beslissingen is extern gericht en tot op lange termijn merkbaar. Beoordeling vindt op hoofdlijnen plaats en op bruikbaarheid of externe afstemming. De contacten kenmerken zich door het met een grote mate van zelfstandigheid opgetreden in multidisciplinaire overlegkaders, waarin adviezen en standpunten worden uitgedragen, en waarvan de resultaten moeten worden geïntegreerd in het eigen beleidsterrein. Niveau 15 Vf

10 Blz. 10 Hoofdgroep karakter VI Het betreft integraal management over een onderwijsinstelling. De wijze van uitvoering en de te bereiken resultaten hebben een duidelijke, veelal duurzame invloed op de instelling en/of op omvangrijke delen van de samenleving. Niveau 13 VIa Integraal managementfuncties bij het primair onderwijs komen op dit niveau niet voor. Niveau 14 VIb Eindverantwoordelijkheid, binnen door het bevoegd gezag geformuleerde visie, voor het realiseren van strategische doelstellingen van een stichting of regionaal orgaan voor primair onderwijs met een gevarieerd en ruim onderwijsaanbod. Beoordeling vindt plaats op de mate waarin de strategische doelstellingen zijn gerealiseerd. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is theoretische deskundigheid en inzicht in politieke, bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen vereist. Er wordt met een grote mate van zelfstandigheid opgetreden in overlegkaders, waarbij adviezen en standpunten worden uitgedragen. Niveau 15 VIc Eindverantwoordelijkheid, binnen door het bevoegd gezag geformuleerde visie, voor het realiseren van strategische doelstellingen van een omvangrijke stichting of regionaal orgaan voor primair onderwijs met een gevarieerd en ruim onderwijsaanbod. Beoordeling vindt plaats op de mate waarin de strategische doelstellingen zijn gerealiseerd. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is theoretische deskundigheid en inzicht in politieke, bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen vereist. In de contacten met ambtelijke, politieke of maatschappelijke bestuurders is sprake van richtinggevende beïnvloeding bij het formuleren van strategische beleidsconcepten

11 Blz. 11 Niveau 16 VId Integraal managementfuncties bij het primair onderwijs komen op dit niveau niet voor. Niveau 17 VIe Niveau 18 VIf

teloitte kteksten ^Balans 2000 Denmei" Deloitte Touche Tohmatsu

teloitte kteksten ^Balans 2000 Denmei Deloitte Touche Tohmatsu teloitte Denmei" kteksten ^Balans 2000 Deloitte Touche Tohmatsu Deloitte & Touche j ) I Blz.1 IVBalans Kenmerk 1 Aard van de werkzaamheden De kenmerkende eigenschappen van de werkzaamheden die in de functie

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Managementassistent Codering PCPO10-309 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 7 Indelingsniveau IIIc

Nadere informatie

Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6

Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6 Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6 De hier opgenomen typeringen zijn ontleend aan werkzaamheden, die binnen een school/- onderdelen worden aangemerkt als

Nadere informatie

Management -> Directie/bestuur. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen

Management -> Directie/bestuur. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Codering 051 Organisatie Stichting CoVOA Onderdeel Directie Salarisschaal 13 Indelingsniveau Vd FUWASYS-advies 13 - Vd Werkterrein Management -> Directie/bestuur Activiteiten

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Financieel medewerker Codering PCPO09-302 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 6 Indelingsniveau IIIb

Nadere informatie

Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden

Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden Functie-informatie Functienaam Codering 001 Organisatie Andreas College Onderdeel OP Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc FUWASYS-advies 10 - IVc Werkterrein Onderwijsproces -> Docenten Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Onderwijsassistent Codering PCPO09-206 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 5 Indelingsniveau IIc FUWASYS-advies

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Administratief medewerker A Codering PCPO09-304 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 3 Indelingsniveau

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

FUWA-PO functiebeschrijving. Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur

FUWA-PO functiebeschrijving. Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur FUWA-PO functiebeschrijving Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur Organisatie Stichting RESPONZ Salarisschaal 12 (=DC) Werkterrein Management -> Schoolmanagement Datum 18-01-2011 FUWASYS-versie

Nadere informatie

Functiebeschrijving Purmerendse Scholengemeenschap, Purmerend

Functiebeschrijving Purmerendse Scholengemeenschap, Purmerend Functie-informatie Functienaam Conciërge Organisatie Purmerendse Scholengemeenschap Onderdeel Interne bedrijfsvoering afdeling facilitaire dienst Salarisschaal 4 FUWASYS-advies 4-IIb Kenmerkscores 22122

Nadere informatie

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie. Functiebeschrijving. Context. Werkzaamheden. Coördinator ROWF. Coördinator ROWF

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie. Functiebeschrijving. Context. Werkzaamheden. Coördinator ROWF. Coördinator ROWF Blz. 1 Functie-informatie Functienaam Codering Organisatie Onderdeel Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Uitvoerder Datum FUWASYS-versie Martinuscollege

Nadere informatie

Management -> Overig management. Coördinatie van activiteiten en processen Overdragen van informatie en vaardigheden

Management -> Overig management. Coördinatie van activiteiten en processen Overdragen van informatie en vaardigheden Blz. 1 FUWA-VO Sessie Functie-informatie Functienaam Organisatie Cedergroep Onderdeel midden-management Salarisschaal Directieschaal 12 Indelingsniveau Vc FUWASYS-advies 12 - Vc Werkterrein Management

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Orthopedagoog Codering PCPO09-204 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055 FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055 FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur Codering LEE10-201 Organisatie Leerplein055 Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11 - Vb Werkterrein Management

Nadere informatie

ADVISEUR HUISVESTING FUNCTIE-INFORMATIE FUNCTIEBESCHRIJVING. Context. Codering

ADVISEUR HUISVESTING FUNCTIE-INFORMATIE FUNCTIEBESCHRIJVING. Context. Codering ADVISEUR HUISVESTING FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Adviseur Huisvesting Codering Organisatie Stichting Plateau Assen Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc Werkterrein Bedrijfsvoering -> Facilitaire zaken

Nadere informatie

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Doel Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve van de instelling,

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LERARENONDERSTEUNER LEERPLEIN055

FUNCTIEBESCHRIJVING LERARENONDERSTEUNER LEERPLEIN055 FUNCTIEBESCHRIJVING LERARENONDERSTEUNER LEERPLEIN055 FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Lerarenondersteuner Codering LEE09-304 Organisatie Leerplein055 Salarisschaal 7 Indelingsniveau IIIc FUWASYS-advies 7

Nadere informatie

Functiefamilie Uitvoering, Functiegroep Medewerker Verwerken en Behandelen

Functiefamilie Uitvoering, Functiegroep Medewerker Verwerken en Behandelen Functiefamilie Uitvoering, Functiegroep Behandelen Versie: 10 februari 2015 Functiefamilie Uitvoering Het realiseren van producten en diensten binnen het vastgestelde beleid Functiegroep Behandelen S3-8

Nadere informatie

Orthopedagoog/psycholoog (gz en generalist) Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding. Begeleiden, verzorgen en (therapeutisch) behandelen

Orthopedagoog/psycholoog (gz en generalist) Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding. Begeleiden, verzorgen en (therapeutisch) behandelen Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Codering Organisatie VGPO NoorderBasis Onderdeel Centraal kantoor Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc FUWASYS-advies 10 - IVc Werkterrein Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding

Nadere informatie

Functiefamilie Bedrijfsvoering, functiegroep Medewerker Facilitair Management

Functiefamilie Bedrijfsvoering, functiegroep Medewerker Facilitair Management Functiefamilie Bedrijfsvoering, functiegroep Medewerker Facilitair Management Versie: 1 november 2015 Functiefamilie Bedrijfsvoering Het ontwikkelen, implementeren en ondersteunen van én adviseren over

Nadere informatie

Basisgegevens. Algemene karakteristieken

Basisgegevens. Algemene karakteristieken Basisgegevens Functiebenaming: Beleidsmedewerker Dienstonderdeel/post: Ambassade Washington Functieniveau: 09 Aantal uren: Min/Max AO 2040 uur per week Formatieplaatsnr: bovenformatief (tijdelijke functie

Nadere informatie

Onderwijsproces -> Docenten. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Overdragen van informatie en vaardigheden

Onderwijsproces -> Docenten. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Overdragen van informatie en vaardigheden Functie-informatie Blz. 1 Docent LC Functienaam Docent LC Organisatie SVO Kennemerland Onderdeel Docenten Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11 - Vb Werkterrein Onderwijsproces -> Docenten

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Stafmedewerker P&O Codering PCPO09-103 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 10 Indelingsniveau Va FUWASYS-advies

Nadere informatie

Tarieventabel 2011 als bedoeld in artikel 4 van de Verordening begrafenisrechten Vlaardingen 2011 ALGEMENE BEGRAAFPLAATS HOLY

Tarieventabel 2011 als bedoeld in artikel 4 van de Verordening begrafenisrechten Vlaardingen 2011 ALGEMENE BEGRAAFPLAATS HOLY 1 Tarieventabel 2011 als bedoeld in artikel 4 van de Verordening begrafenisrechten Vlaardingen 2011 ALGEMENE BEGRAAFPLAATS HOLY Voor het begraven van stoffelijke overschotten en het bijzetten en bewaren

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

FUWA-PO Sessie. Functie-informatie. Functiebeschrijving

FUWA-PO Sessie. Functie-informatie. Functiebeschrijving Blz. 71 FUWA-PO Sessie Functie-informatie Functienaam Organisatie KPOA Onderdeel Scholen Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11 - Vb Werkterrein Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken Bedrijfsvoering

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Tarieventabel 2014 als bedoeld in artikel 4 van de Verordening lijkbezorgingsrechten Vlaardingen 2014 Registratienr.:

Tarieventabel 2014 als bedoeld in artikel 4 van de Verordening lijkbezorgingsrechten Vlaardingen 2014 Registratienr.: 1 Tarieventabel 2014 als bedoeld in artikel 4 van de Verordening lijkbezorgingsrechten Vlaardingen 2014 Registratienr.: 733205 ALGEMENE BEGRAAFPLAATS HOLY Voor het begraven van stoffelijke overschotten

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Leerkracht basisonderwijs Codering PCPO09-201 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 9 Indelingsniveau

Nadere informatie

FU01 ICT-coördinator. Onderwijsproces -> Onderwijsorganisatie Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding

FU01 ICT-coördinator. Onderwijsproces -> Onderwijsorganisatie Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Codering CONCEPT 1 Organisatie KPOA Onderdeel Scholen Salarisschaal 7 Indelingsniveau IIIc FUWASYS-advies 7 - IIIc Werkterrein Onderwijsproces -> Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort Functie-informatie Functienaam Directeur Speciaal Onderwijs Organisatie Cluster-4 onderwijs Salarisschaal 15 Indelingsniveau Ve Fuwasys-advies 15 - Ve Werkterrein Management -> Directie/bestuur Activiteiten

Nadere informatie

Functiebeschrijving en Functiewaardering

Functiebeschrijving en Functiewaardering Functiebeschrijving en Functiewaardering van de functie Coördinator van het regioloket bij Stichting Samenwerkingsverband VO Amstelland en de Meerlanden op basis van het overheidsfunctiewaarderingssysteem;

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Functiefamilie Bedrijfsvoering, functiegroep Assistent Medewerker Administratie

Functiefamilie Bedrijfsvoering, functiegroep Assistent Medewerker Administratie Functiefamilie Bedrijfsvoering, functiegroep Assistent Medewerker Administratie Versie: 1 november 2015 Functiefamilie Bedrijfsvoering Het ontwikkelen, implementeren en ondersteunen van én adviseren over

Nadere informatie

Organisatie en functieprofiel. Directeur. Stichting Samenwerkingsverband. Fryslân Noard

Organisatie en functieprofiel. Directeur. Stichting Samenwerkingsverband. Fryslân Noard Organisatie en functieprofiel Directeur Stichting Samenwerkingsverband Fryslân Noard Hengelo (o), 11 februari 2014 1 Inhoudsopgave 1. Situatieschets Stichting Samenwerkingsverband Fryslân Noard Kenmerken

Nadere informatie

De logopedist verleent curatieve logopedie en neemt deel aan professionalisering.

De logopedist verleent curatieve logopedie en neemt deel aan professionalisering. Functie-informatie Functienaam Logopedist cluster 2 behandelfunctie Organisatie Stichting Simea Salarisschaal 8 Indelingsniveau 8-IVa FUWASYS-advies 8-IVa Werkterrein Onderwijsproces ->> onderwijsbegeleiding

Nadere informatie

Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07)

Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07) Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07) Hebt u affiniteit met Passend Onderwijs? Hebt u aantoonbare ervaring met bovenschoolse werkzaamheden of bent u werkzaam

Nadere informatie

CONCEPTFUNCTIEBESCHRIJVING BESTUURDER

CONCEPTFUNCTIEBESCHRIJVING BESTUURDER CONCEPTFUNCTIEBESCHRIJVING BESTUURDER FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Bestuurder Organisatie Salarisschaal 15 Indelingsniveau Vf FUWASYS-advies 15 - Vf Werkterrein Management -> Directie / bestuur Activiteiten

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang:

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang: Profiel Bestuur Uitgangspunten Het algemene belang van stichting SOM staat bij de leden voorop De leden onderschrijven de visie en de missie van stichting SOM De leden onderschrijven de grondslag en de

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PRAKTIJKSCHOOL APELDOORN

FUNCTIEHANDBOEK PRAKTIJKSCHOOL APELDOORN FUNCTIEHANDBOEK PRAKTIJKSCHOOL APELDOORN FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Groepsleraar Codering PA07-201 Organisatie Praktijkschool Apeldoorn Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc FUWASYS-advies 10 - IVc

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel V

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel V onderzoekgebonden - profiel V Doel Vervaardigen, installeren en onderhouden van apparatuur/instrumenten, installaties en (ICT- )systemen, alsmede leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling hiervan, binnen

Nadere informatie

Overzicht van de Functiefamilies uit het FunctiegebouwRijk, met functiegroepen en salarisschalen

Overzicht van de Functiefamilies uit het FunctiegebouwRijk, met functiegroepen en salarisschalen Overzicht van de Functiefamilies uit het FunctiegebouwRijk, met functiegroepen en salarisschalen 1. LIJNMANAGEMENT 3 Operationeel Manager 3 Middenmanager 3 Topmanager 3 2. PROJECT-/PROGRAMMAMANAGEMENT

Nadere informatie

Functiebeschrijving en Functiewaardering. Directeur - Bestuurder

Functiebeschrijving en Functiewaardering. Directeur - Bestuurder Functiebeschrijving en Functiewaardering van de functie Directeur - Bestuurder voor op basis van het overheidsfunctiewaarderingssysteem; met behulp van Fuwasys PO Rotterdam, 4 januari 2011 (versie 1) drs

Nadere informatie

Functiereeks Onderwijsondersteuning Scholengroep Rijk van Nijmegen DT

Functiereeks Onderwijsondersteuning Scholengroep Rijk van Nijmegen DT onderwijsassistent A onderwijsassistent B onderwijsassistent C onderwijsassistent D Instructeur A instructeur B Salarisschaal 4 Salarisschaal 5 Salarisschaal 6 Salarisschaal 7 Salarisschaal 8 Salarisschaal

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Informatiepakket vacature roostermaker sector havo/vwo 15-06-2015

Informatiepakket vacature roostermaker sector havo/vwo 15-06-2015 Informatiepakket vacature roostermaker sector havo/vwo 15-06-2015 1 Functie- en profielschets roostermaker B havo/vwo Profiel van de school en de sector havo/vwo Het Carmel College Salland maakt deel uit

Nadere informatie

FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING. Stichting Talent Beleidsmedewerker

FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING. Stichting Talent Beleidsmedewerker FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING Stichting Talent Beleidsmedewerker januari 2013 Opdrachtgever Stichting Talent Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE FUNCTIENAAM

Nadere informatie

ORGANISATIEVERORDENING GGD Hollands Noorden 2013

ORGANISATIEVERORDENING GGD Hollands Noorden 2013 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD Hollands Noorden) Het algemeen bestuur van de GGD Hollands Noorden overwegende dat zich sinds de vaststelling van de geldende Organisatieverordening

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

RKC ONDERZOEKSPLAN. Ooststellingwerf. Inhuur externen. Februari 2016

RKC ONDERZOEKSPLAN. Ooststellingwerf. Inhuur externen. Februari 2016 ONDERZOEKSPLAN Inhuur externen Februari 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Motivatie onderzoek... 1 Doelstelling... 2 Vraagstelling... 2 Normenkader... 3 Afbakening... 3 Aanpak... 3 Planning... 3 Inleiding

Nadere informatie

Functiefamilie Bedrijfsvoering, functiegroep Medewerker Communicatie

Functiefamilie Bedrijfsvoering, functiegroep Medewerker Communicatie Functiefamilie Bedrijfsvoering, functiegroep Medewerker Communicatie Versie: 17 januari 2014 Functiefamilie Bedrijfsvoering Het ontwikkelen, implementeren en ondersteunen van én adviseren over bedrijfsvoeringsprocessen

Nadere informatie

zorg voor het beheer, de ingebruikgeving en vervreemding van onroerende zaken van de Staat;

zorg voor het beheer, de ingebruikgeving en vervreemding van onroerende zaken van de Staat; Bijlage 1 Organisatie en taken van de dienst Domeinen Dienst Domeinen De dienst Domeinen heeft de volgende hoofdtaken: het privaatrechtelijk beheer en -voor zover dat niet berust bij andere departementen-

Nadere informatie

Functiefamilie Project-/Programmamanagement, functiegroep Deelprojectleider

Functiefamilie Project-/Programmamanagement, functiegroep Deelprojectleider Functiefamilie Project-/Programmamanagement, functiegroep Deelprojectleider Versie: 10 februari 2015 Functiefamilie Project-/Programmamanagement 1 Leiding 2 geven aan een tijdelijk samenwerkingsverband

Nadere informatie

Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider

Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider Schoolleider DA De schoolleider legt verantwoording af aan het bestuur. In het managementstatuut zijn (gedetailleerd) de taken en bevoegdheden van de schoolleider

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

Functiefamilie Bedrijfsvoering, functiegroep Assistent Medewerker Facilitair Management

Functiefamilie Bedrijfsvoering, functiegroep Assistent Medewerker Facilitair Management Functiefamilie Bedrijfsvoering, functiegroep Assistent Medewerker Facilitair Management Versie: 1 november 2015 Functiefamilie Bedrijfsvoering Het ontwikkelen, implementeren en ondersteunen van én adviseren

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DRENTHE

FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DRENTHE FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DRENTHE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur Basisonderwijs Codering SKOD09-104 Organisatie SKOD Salarisschaal 12 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11

Nadere informatie

Directeur Primair Onderwijs (schaal DB)

Directeur Primair Onderwijs (schaal DB) Blz. 1 FUWASYS Sessie Functie-informatie Functienaam Codering Organisatie Onderdeel Salarisschaal FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Datum FUWASYS-versie 003b Stichting QliQ

Nadere informatie

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O Doel Ontwerpen, ontwikkelen en (doen) vervaardigen van apparatuur/instrumenten, installaties en (ICT-) systemen, binnen de doelstellingen van de dienst/afdeling

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK KEMPENGEMEENTEN

FUNCTIEBOEK KEMPENGEMEENTEN FUNCTIEBOEK KEMPENGEMEENTEN Behoort bij de Regeling Functiewaardering Kempengemeenten zoals vastgesteld door: Burgemeester en wethouders van Bergeijk d.d. 2 maart 2010 Burgemeester en wethouders van Bladel

Nadere informatie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Het Stedelijk Gymnasium Haarlem zoekt met ingang van het schooljaar 2011/2012 een nieuwe rector. Voor nadere informatie zie www.stedelijkgymnasiumhaarlem.nl Het Stedelijk Gymnasium Haarlem Het Stedelijk

Nadere informatie

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Doel Plannen en organiseren van de werkzaamheden en aansturen van de medewerkers binnen een team, binnen het vastgestelde beleid van een overkoepelende eenheid

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg. Management -> Directie/bestuur. Verrichten van integrale managementtaken

Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg. Management -> Directie/bestuur. Verrichten van integrale managementtaken Blz. 1 Functie-informatie Functienaam Codering CONCEPT 1 Organisatie Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg Onderdeel Scholen Salarisschaal 15 Indelingsniveau Vf FUWASYS-advies 15 - Vf Werkterrein

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

Functie: Medewerker administratieve organisatie en interne controle

Functie: Medewerker administratieve organisatie en interne controle Advies Nr. 51 Functie: Medewerker administratieve organisatie en interne controle In haar vergadering van 3 december 1998 heeft de bezwarencommissie functiewaardering politie het bezwaar behandeld van

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Communicatieadviseur. Context. Doel

Communicatieadviseur. Context. Doel Communicatieadviseur Doel Medevormgeven van het communicatiebeleid van de instelling of faculteit(en) en doen realiseren van de uitvoering daarvan, binnen de beleids- en besluitvormingskaders, gericht

Nadere informatie

Functiefamilie Uitvoering, Functiegroep Medewerker Vastgoed en Infrastructuur

Functiefamilie Uitvoering, Functiegroep Medewerker Vastgoed en Infrastructuur Functiefamilie Uitvoering, Functiegroep Medewerker Vastgoed en Infrastructuur Versie: 7 mei 2015 Functiefamilie Uitvoering Het realiseren van producten en diensten binnen het vastgestelde beleid Functiegroep

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Zorginnovaties en technologie

Zorginnovaties en technologie Keuzedeel mbo Zorginnovaties en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0138 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport

Nadere informatie

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Administrateur Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures

Nadere informatie

Jurist. Doel. Context

Jurist. Doel. Context Jurist Doel Adviseren over en behartigen van juridische (beleids)zaken, alsmede opstellen en toetsen van juridische documenten, binnen de kaders van de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving, beroepscodes

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht

Profielschets Raad van Toezicht 2014 pagina 2 van 5 1 Rol en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft een drietal rollen. Allereerst is er de rol van toezichthouder. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

Informatiepakket Hoofd Stafbureau

Informatiepakket Hoofd Stafbureau Informatiepakket Hoofd Stafbureau 1/8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Protocol sollicitatieprocedure Hoofd Stafbureau Esloo 3 Voorbeeld vacaturetekst 4 Functiebeschrijving Hoofd Stafbureau Esloo 5 Sollicitatiecode

Nadere informatie

Functiebeschrijving- en waardering Purmerendse Scholengemeenschap, Purmerend

Functiebeschrijving- en waardering Purmerendse Scholengemeenschap, Purmerend Functie-informatie Functienaam Docent LC VMBO Organisatie Purmerendse Scholengemeenschap Onderdeel Onderwijsvestiging Salarisschaal 11 FUWASYS-advies Vb Kenmerkscores 44343 44334 43 43 Somscore 50 Datum

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen AANGIFTE PRODUCTIE HOEVEPOOTGOED (Indienen bij de Provinciale controle-eenheid vóór 31 mei, latere wijzigingen vóór 15 februari) I.A. Naam: (van de vestigingseenheid): Adres: VAK I. Identificatie vermeerderaar

Nadere informatie

Functieboek. RUD Utrecht. op basis van

Functieboek. RUD Utrecht. op basis van Functieboek RUD Utrecht op basis van 1 september 2015 Inhoudsopgave Management team Directeur 3 Teamleider 5 Team Strategisch Beraad Controller 7 Adviseur A (HRM) 9 Adviseur A (Secretaris Bestuur & Directie)

Nadere informatie

Profielen College van Bestuur Vastgesteld 25 september 2013 Stichting De Groeiling

Profielen College van Bestuur Vastgesteld 25 september 2013 Stichting De Groeiling Profielen College van Bestuur Vastgesteld 25 september 2013 Stichting De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken 1 Bestuurskantoor De

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC

Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC Functiebeschrijving hoofd opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde LUMC, pagina 1 Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Leids

Nadere informatie

Resultaatgebieden Resultaatgebied 1: levert een bijdrage aan (bestuurlijke) beleidsontwikkeling en advisering.

Resultaatgebieden Resultaatgebied 1: levert een bijdrage aan (bestuurlijke) beleidsontwikkeling en advisering. FUWA-PO Sessie Blz. 1 Functie-informatie Functienaam Organisatie KPOA Onderdeel Stafbureau Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc FUWASYS-advies 10 - IVc Werkterrein Algemeen ondersteunend -> Beleid Bedrijfsvoering

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Adjunct-algemeen directeur januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Adjunct-algemeen

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Overzicht toetsdossiers

Overzicht toetsdossiers Examendossier Spaanse taal - HAVO 2013-2015 TT I Grammatica: hoofdstuk 1 tot en met 3 Cijfer1-10 Geen 0 20 TT II Grammatica: hoofdstuk 4 tot en met 6 Cijfer1-10 Geen 0 40 TT III Grammatica: hoofdstuk 7

Nadere informatie

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Dit document wordt u gratis aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Iedereen kan dit document vrij verspreiden met vermelding van de bron en URL

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs?

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve

Nadere informatie