DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN"

Transcriptie

1 INFORMATIEBROCHURE VAN HET SOCIAAL FONDS VOOR DE PRIVÉ-ZIEKENHUIZEN DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN SCHOOLJAAR OPLEIDEN VAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS Met de steun van het Sociaal Fonds voor de privé-ziekenhuizen FONDS GECOÖRDINEERD DOOR Samen voor vorming in de social profit

2

3 SCHOOLJAAR OPLEIDEN VAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS De sociale partners van het Sociaal Fonds voor de privé-ziekenhuizen engageren zich om in de sector werkervaringsplaatsen te creëren voor deeltijds lerenden. Jongeren uit het deeltijds onderwijs volgen meestal 2 dagen per week les in een centrum Leren en Werken (CLW) en werken 3 dagen per week in een organisatie. Als werkgever kunt u zo n jongere een halftijdse tewerkstelling aanbieden die aansluit bij de gevolgde opleiding. Het centrum voor deeltijds onderwijs zorgt ervoor dat de jongere een degelijke opleiding geniet en volgt hem op tijdens de schooldagen. Het aanwerven en begeleiden van zo n jongere vraagt een engagement van de werkgever. Daarom ondersteunt het Sociaal Fonds vanaf het schooljaar de privé-ziekenhuizen die een jongere in dienst nemen. Het Fonds financiert de loonkost, een begeleidingspremie en een begeleiding naar werk. Dit voor maximaal 3 jongeren per RSZ-nummer. Zich laten erkennen als werkplek Vanaf het schooljaar moet elke organisatie die een jongere uit het deeltijds onderwijs wenst aan te werven, zich laten erkennen als werkplek. Via de onlinetool van Syntra Vlaanderen ( kan een organisatie per vestiging en per opleiding een erkenning aanvragen. Een erkenning is vijf jaar geldig. Organisaties die in het schooljaar één of meerdere jongeren in dienst hadden, hebben gedurende één jaar (van 1/7/2016 tot en met 30/7/2017) de tijd om zich volgens deze nieuwe procedure te laten erkennen. In deze brochure kan u de praktische modaliteiten van het project vinden. Wij bedanken u voor uw engagement en wensen u veel succes met dit project. Het sociaal Fonds voor de privé-ziekenhuizen 1

4 DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN INHOUDSTAFEL PRAKTISCHE MODALITEITEN WIE KAN DEELNEMEN? PROCEDURE DE AANWERVING EN BEGELEIDING VAN DE JONGERE...5 Wie kunt u aanwerven?...5 Welke functie kan de jongere uitoefenen?...5 Het arbeidscontract...6 Aanbevelingen voor een geslaagde werkervaring DE SUBSIDIE...8 Deeltijds leren deeltijds werken: een win win situatie...8 Principes...8 De financiële tussenkomst DOCUMENTEN OM IN TE DIENEN...11 AL GEDACHT AAN Doelgroepvermindering voor mentors Je verplichtingen i.v.m. het arbeidsgeneeskundig onderzoek

5 SCHOOLJAAR PRAKTISCHE MODALITEITEN 1. WIE KAN DEELNEMEN? Dit project richt zich enkel tot de privé-ziekenhuizen die behoren tot het paritair comité PROCEDURE U kunt als werkgever zowel bij de start als in de loop van het schooljaar een aanvraag indienen. Stap 1: U bent kandidaat om een jongere op te leiden Vanaf heden moet u zich als werkgever laten erkennen als leerbedrijf via de online tool op Deze erkenning is verplicht, maar betekent niet automatisch dat u een jongere in dienst kan namen (zie stap 2). Stap 2: Contacteer het Fonds U contacteert het Fonds om er zeker van te zijn dat er nog middelen beschikbaar zijn en dat u aan alle voorwaarden voldoet. Hiervoor stuurt u een mail naar Het Fonds zal u na controle van de voorwaarden via mail antwoorden en een plaats voor u reserveren gedurende 1 maand. Is de plaats niet ingevuld, dan wordt ze aan een ander ziekenhuis toegewezen. Let op: Het Fonds financiert maximaal 3 jongeren per instelling (RSZ nummer). Stap 3: Heeft u een jongere? Wanneer u een jongere heeft gevonden, bezorgt u ons het aanvraagformulier samen met de goedkeuring van de ondernemingsraad (uittreksel van verslag). Na goedkeuring van het Fonds, ontvangt u een bevestigingsbrief met uitleg over de te volgen procedure en een identificatiefiche. Stap 4: De aanwerving U biedt de jongere een arbeidsovereenkomst aan. U betaalt de jongere een loon volgens het toepasselijk sectoraal loonbarema (zie p. 5). U bezorgt het Fonds een kopie van de ondertekende arbeidsovereenkomst. Stap 5: De jongere is aan de slag Het Fonds subsidieert (vooraf) de loonkost van de halftijdse tewerkstelling (zie p.8). Bezorg elk kwartaal de prestatiestaat aan het Fonds. Indien de jongere uit dienst gaat, bezorgt u ons een kopie van de ontslagbrief. Verwittig het Fonds meteen wanneer de jongere uit dienst gaat tijdens de loop van het schooljaar. Het dossier wordt afgesloten. Verwittig het Fonds indien u deze 3

6 DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN plaats wil behouden voor een andere jongere. U heeft dan 1 maand de tijd om een andere jongere aan te werven. Stap 6: einde schooljaar 1. De jongere blijft in dienst volgende schooljaar Aan het einde van het schooljaar versturen wij u een mail met de vraag of de jongere zijn opleiding en contract in uw organisatie voortzet. Indien u ons het bijhorende formulier tijdig terugbezorgt, is deze plaats gegarandeerd. 2. Evaluatieformulier en begeleidingspremie In de maan juni versturen wij u een tweede mail met een link naar een online evaluatieformulier. Nadat dit door u werd ingevuld, betaalt het Fonds de begeleidingspremie uit. 3. Uitstroombegeleiding Wij vragen u om voor de jongere in zijn laatste jaar, zonder uitzicht op werk een uitstroombegeleiding te voorzien.het Fonds werkt hiervoor samen met VOKANS. 4

7 SCHOOLJAAR DE AANWERVING EN BEGELEIDING VAN DE JONGERE Wie kunt u aanwerven? De jongere moet nieuw in dienst komen. Door zijn aanwerving groeit de tewerkstelling in uw instelling tijdens de opleiding met 1 persoon en het arbeidsvolume met 0,5 voltijds equivalent aan. De jongere moet een opleiding volgen in een Centrum leren en werken (CLW) gedurende het schooljaar De jongere moet tussen 15 en 25 jaar oud zijn. Wenst u informatie over opleidingen (inhoud, duurtijd, ) en CLW s, dan kan u steeds contact opnemen met VIVO vzw 1 of surfen naar dbso.htm.! Neem de jongere niet in dienst voor u een bevestiging van een toekenning ontvangt van het Fonds. Welke functie kan de jongere uitoefenen? De inhoud van de functie moet aansluiten bij de opleiding die de jongere volgt in het CLW. Onder meer de volgende functies komen in aanmerking: 11administratief medewerker 11onthaalmedewerker 11zorgkundige 11logistiek assistent in een ziekenhuis 11onderhoudsmedewerker gebouwen 11hovenier 11poetshulp 11keukenmedewerker 11 Deze lijst is niet exhaustief, u kan een andere functie voorstellen

8 DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Het arbeidscontract 11In het kader van het deeltijds leren deeltijds werken gaat het uiteraard over een halftijds arbeidscontract. 11U betaalt de jongere een loon volgens zijn functie/barema in de sector (PC 330). 11Het ziekenhuis is vrij om te beslissen welk type contract hij aanbiedt aan de jongere. Het Fonds raadt echter aan om een contract onbepaalde duur op te stellen. Vergeet hierbij dan echter niet de jongere op tijd in opzeg te plaatsen bij einde traject/project. Wanneer u het contract aan het Fonds bezorgt, dient u het brutosalaris van de jongere en het uurrooster van de jongere te communiceren, indien dit niet vermeld staat op het contract. De subsidiëring van deze halftijdse tewerkstelling (de helft van een voltijds arbeidsregime) is echter beperkt in de tijd. Ze loopt vanaf de aanwerving tot en met 31 augustus 2017 en voor zover de jongere de opleiding in het CLW blijft volgen. Tijdens de zomermaanden waarin de jongere niet naar het CLW hoeft om opleiding te volgen, kan het ziekenhuis na navraag bij het sociaal secretariaat een bijkomend contract aan de jongere aanbieden. Dit wordt echter niet gefinancierd door het Fonds. Vraag tijdig een verlenging van de subsidie aan indien de jongere zijn opleiding het volgende schooljaar verder zet. Als de arbeidsovereenkomst vroegtijdig beëindigd wordt, verwittig dan onmiddellijk het Fonds: vermeld de reden van stopzetting, de datum van de laatste werkdag en bezorg ons indien van toepassing zo snel mogelijk een kopie van de opzeggingsbrief. Het Fonds betaalt de opzegperiode als die gepresteerd wordt. Wil u de jongere vervangen? Dat kan, herhaal de stappen op pagina 3. Aanbevelingen voor een geslaagde werkervaring Tips bij het aanwerven 11Besteed de nodige aandacht aan de selectie van de jonge werknemer. Let hierbij op de motivatie en communicatieve vaardigheden van de jongere. 11Duid binnen uw instelling een geschikte mentor aan die altijd aanspreekbaar is door de jongere. 6

9 SCHOOLJAAR Tips voor de mentor 11Bespreek samen het opleidingsprogramma. Spreek met de school af wie welke taken op zich neemt. 11De jonge werknemer moet niet alleen een vak leren maar ook een goede arbeidsattitude. Begeleid hem/haar daarbij. 11Deel met andere werknemers waarom het zo belangrijk is om jongeren kansen te geven: wat je aandacht geeft, groeit! 11De jongere komt om iets te leren, niet om een andere werknemer te vervangen. Stel realistische verwachtingen i.v.m. de werkprestaties van de jongere: beperk ze bij de start en ga in stijgende lijn naarmate de opleiding vordert. 11Maak uw verwachtingen duidelijk. 11Overloop bij het begin van de werkweek samen met de jongere het werkschema. 11Overleg regelmatig met het Centrum leren en werken en de jongere en evalueer hem/haar. TIP: in het najaar organiseren FEBI, VIVO en VSPF een tweedaagse opleiding voor werkplekbegeleiders van deeltijds lerende jongeren. U krijgt hiervoor nog een uitnodiging per mail. Tips voor omgang met de jongeren 11Benader ze positief en vertrek vanuit hun sterke punten. Motiveer ze op een positieve manier. 11Vertrek vanuit de waarderende benadering. 11Geef duidelijke ik-boodschappen. 11Complementeren is een kracht. 11Geef de jongere voldoende info en een duidelijk takenpakket. 11Besteed voldoende aandacht aan de inwerking van de jongere (het onthaalmoment). 11Leg stap voor stap uit wat je wil bereiken. 11Heb oog voor de jongere en zijn gevoelens en niet alleen voor de prestaties. 11Pols op het einde van de dag even bij de jongere hoe de dag is verlopen. 11Signaleer gerust aan de school de werkpunten van de jongere. 7

10 DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN 4. DE SUBSIDIE Deeltijds leren deeltijds werken: een win win situatie Principes 11De goedkeuring is geldig voor één enkele jongere. Als de jongere uit dienst gaat, moet er opnieuw een aanvraag ingediend worden. 11De subsidie is beperkt vanaf de datum van aanwerving tot en met 31 augustus 2017 (de helft van een voltijds arbeidsregime) 11Als de jongere zijn opleiding volgend schooljaar voortzet, kan u een verlenging van het project aanvragen. De financiële tussenkomst Wat wordt gesubsidieerd? De loonkost Het Fonds subsidieert de loonkost van de halftijdse tewerkstelling volgens de sectorale barema s (zie p. 5). Met de loonkost bedoelen we: het brutoloon, de patronale lasten en alle vergoedingen of voordelen aan de werknemer die door de wet of sectorale cao worden verplicht. De kosten voor arbeidsongevallenverzekering, arbeidsgeneeskundige dienst en sociaal secretariaat worden NIET gesubsidieerd. De begeleidingspremie Bovendien betaalt het Fonds een begeleidingspremie van 1500 per jaar. Bij de berekening van de begeleidingspremie wordt er rekening gehouden met het aantal maanden de jongere in dienst was dat schooljaar. Uitstroombegeleiding Voor elke jongere die in zijn laatste schooljaar zit en aan wie u geen arbeidscontract aanbiedt na dit project, vragen wij u om 10 uren uitstroombegeleiding door een externe partner te voorzien. Het Fonds heeft hier een samenwerkingsovereenkomst met VOKANS voor afgesloten. Een begeleider zal de jongere 10 uren begeleiden tijdens de werkuren. 8

11 SCHOOLJAAR Wat wordt van u verwacht? Per kwartaal stuurt u een trimestriële prestatiestaat op met vermelding van de werkelijke loonkost van de jongere. We aanvaarden de loonkostenopgave op eer van de werkgever of van zijn sociaal secretariaat. Uiterste data van inzending prestatiestaat 3 de kwartaal december de kwartaal februari ste kwartaal juni de kwartaal september de kwartaal december 2017 Op het einde van het schooljaar ontvangt u een evaluatieformulier. Uit uw evaluatieverslag moet blijken dat u de jongere tijdens zijn tewerkstelling hebt begeleid. Tijdstippen van betaling door het Fonds Voorschotten per kwartaal Per lopend kwartaal betaalt het Fonds een voorschot: per kwartaal of per maand tewerkstelling. Dit op voorwaarde dat het Fonds het contract heeft ontvangen. Data betaling voorschot 4 de kwartaal eind oktober 1 ste kwartaal eind januari 2 de kwartaal eind april 3 de kwartaal eind juli U krijgt een jaarlijkse afrekening per kalenderjaar. De afrekening voor 2016 krijgt u in Maart Deze van 2017 bezorgen we u in Maart Dit op voorwaarden dat het Fonds de kwartaalstaten heeft ontvangen. Bij de jaarlijkse financiële eindafrekening wordt na ondertekening van de afrekening een positief saldo uitbetaald aan de instelling, een negatief saldo moet binnen de maand teruggestort worden aan het Fonds. 9

12 DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN De begeleidingspremie Het Sociaal Fonds stort de begeleidingspremie na ontvangst van uw evaluatieverslag. Op het einde van het schooljaar ontvangt u een evaluatieformulier. Uit uw evaluatieverslag moet blijken dat u de jongere tijdens zijn tewerkstelling hebt begeleid. De uitstroombegeleiding Het Fonds contacteert u tijdens de loop van het schooljaar om de uitstroombegeleiding te organiseren met samenwerkingspartner VOKANS. 10

13 SCHOOLJAAR DOCUMENTEN OM IN TE DIENEN Op de website van het Fonds, rubriek Jongeren, staan alle documenten die u nodig heeft voor dit project: 11De brochure met de richtlijnen 11De identificatiefiche (bij aanwerving) 11Een evaluatieformulier (wordt per mail aan u bezorgd aan het einde van het schooljaar) Vergeet ons niet te bezorgen: 11Kopie van het arbeidscontract 11De trimestriële prestatiestaten 11Het verslag van de ondernemingsraad waarin dit project werd besproken en goedgekeurd. HET LOKET DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Neem ook eens een kijkje op de website van het Loket Deeltijds Leren Deeltijds Werken ( Je vindt er onder andere algemene informatie, de databank werkervaringsplaatsen en een antwoord op veelgestelde vragen. 11

14 DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN AL GEDACHT AAN! Deze informatie gaat over bevoegdheden die, geheel of gedeeltelijk, overgedragen werden naar de gemeenschappen en gewesten. De bestaande regelgeving blijft gelden tot een gemeenschap of gewest ze wijzigt. 1. Doelgroepvermindering voor mentors Deze vermindering is een lastenverlaging als je een werknemer inzet als begeleider/opleider om tewerkgestelde jongeren op de werkvloer op te leiden. De mentor moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Meer weten: 11Voor Vlaanderen surf naar of mail naar 11Voor Brussel surf naar > steun & subsidies > werkgelegenheidssteun > RSZ-verminderingen. 2. Je verplichtingen i.v.m. het arbeidsgeneeskundig onderzoek De jongeren worden beschouwd als gewone jeugdige werknemers op wie het KB van 3 mei 1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk van toepassing is. Meer weten: 11Surf naar > Thema s > Welzijn op het werk > Bijzondere werknemerscategorieën > Jongeren op het werk TIP: informeer je hierover 11bij de preventieadviseur van je preventiedienst. 11of bij de regionale directie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk die bevoegd is voor de vestigingsplaats van je organisatie. Voor het adres van deze dienst: > Over de FOD > Organigram > Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk > Externe directies Toezicht op het Welzijn op het Werk > klik op de link naar de gewenste directie! De kosten van de risicoanalyse en het arbeidsgeneeskundig onderzoek zijn ten laste van de werkgever. Neem ook eens een kijkje op Je vindt er onder andere algemene informatie, het overzicht werkervaringsplaatsen en een antwoord op veelgestelde vragen. 12

15 SCHOOLJAAR

16 Je kan met al je vragen en documenten in verband met het project deeltijds leren deeltijds werken terecht bij: Het Loket Deeltijds Leren Deeltijds Werken Sainctelettesquare 13/ Brussel T: 02/ F: 02/ Voor vragen in verband met de prestatiestaten en uitbetalingen mbt uw dossier kunt u terecht bij: Voor vragen in verband met de financiering vanwege het Fonds en de beschikbare plaatsen kunt u terecht bij: De Vereniging van Federale en Bicommunautaire Fondsen van de non-profitsector (FE. BI vzw) heeft o.a. tot doel promotie te maken en acties te ontwikkelen voor projecten die worden opgezet door Fondsen voor bestaanszekerheid behorende tot volgende subsectoren: 11Privé-Ziekenhuizen 11Ouderenzorg 11Thuisverpleging 11Autonome revalidatiecentra 11Overige gezondheidsinrichtingen en diensten 11Bicommunautaire Opvoedings- en huisvestingsinstellingen 11Federale socioculturele sector vzw FE.BI Sainctelettesquare Brussel T: 02/ E: Annelies Michotte Projectmedewerker Sociaal Fonds Privé-ziekenhuizen E: Kaat Lisaerde Projectverantwoordelijke Sociaal Fonds voor de privé-ziekenhuizen VU: Jonathan Chevalier FE.BI Sainctelettesquare Brussel Design: Gedrukt op 100% gerecycleerd & chloorvrij papier. Samen voor vorming in de social profit

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN INFORMATIEBROCHURE VAN HET SOCIAAL FONDS VOOR DE PRIVÉ-ZIEKENHUIZEN DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN SCHOOLJAAR 2017-2018 OPLEIDEN VAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS Met de steun van het Sociaal Fonds voor de

Nadere informatie

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN INFORMATIEBROCHURE VAN HET SOCIAAL FONDS VOOR DE BICOMMUNAUTAIRE EN FEDERALE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN SCHOOLJAAR 206-2017 OPLEIDEN VAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS

Nadere informatie

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN INFORMATIEBROCHURE VAN HET SOCIAAL FONDS VOOR DE BICOMMUNAUTAIRE EN FEDERALE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN SCHOOLJAAR 2015-2016 OPLEIDEN VAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS

Nadere informatie

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN INFORMATIEBROCHURE VAN HET SOCIAAL FONDS VOOR DE PRIVÉ-ZIEKENHUIZEN DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN SCHOOLJAAR 2015-2016 OPLEIDEN VAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS Met de steun van het Sociaal Fonds voor de

Nadere informatie

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN INFORMATIEBROCHURE VAN HET SOCIAAL FONDS VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN SCHOOLJAAR 2015-2016 OPLEIDEN VAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS Met de steun van het Sociaal

Nadere informatie

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN INFORMATIEBROCHURE VAN HET SOCIAAL FONDS VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN SCHOOLJAAR 2017-2018 OPLEIDEN VAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS Met de steun van het Sociaal

Nadere informatie

Deeltijds Leren Deeltijds Werken. Samen voor vorming in de social profit OPLEIDEN VAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS. Schooljaar 2014-2015

Deeltijds Leren Deeltijds Werken. Samen voor vorming in de social profit OPLEIDEN VAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS. Schooljaar 2014-2015 Schooljaar 2014-2015 Deeltijds Leren Deeltijds Werken OPLEIDEN VAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS Met de steun van het Sociaal Fonds voor de privé-ziekenhuizen SOCIAAL FONDS VOOR DE PRIVÉ-ZIEKENHUIZEN Dit Fonds

Nadere informatie

Deeltijds Leren Deeltijds Werken. Samen voor vorming in de social profit OPLEIDEN VAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS. Schooljaar 2014-2015

Deeltijds Leren Deeltijds Werken. Samen voor vorming in de social profit OPLEIDEN VAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS. Schooljaar 2014-2015 Schooljaar 2014-2015 Deeltijds Leren Deeltijds Werken OPLEIDEN VAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS Met de steun van het Social Fonds voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten SOCIAAL FONDS VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN

Nadere informatie

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang - arrondissement Antwerpen DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN SCHOOLJAAR 2016-2017 OPLEIDEN VAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS Met medewerking van INHOUD NIEUW IN HET SCHOOLJAAR

Nadere informatie

GEZINSZORG DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN SCHOOLJAAR OPLEIDEN VAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS. Met de medewerking van

GEZINSZORG DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN SCHOOLJAAR OPLEIDEN VAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS. Met de medewerking van GEZINSZORG DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN SCHOOLJAAR 2016-2017 OPLEIDEN VAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS Met de medewerking van INHOUD NIEUW IN HET SCHOOLJAAR 2016 2017 p 3 Even voorstellen p 5 Praktisch 1.

Nadere informatie

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang - arrondissement Antwerpen DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN SCHOOLJAAR 2017-2018 OPLEIDEN VAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS Met medewerking van INHOUD Voorwaarde: erkend zijn

Nadere informatie

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen Dit project wordt gesubsidieerd door het Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (PC 331)

Nadere informatie

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen Dit project wordt gesubsidieerd door het Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (PC 331)

Nadere informatie

Geef jonge kortgeschoolden leer- en groeikansen op de werkplek. Ontdek onze ondersteuning!

Geef jonge kortgeschoolden leer- en groeikansen op de werkplek. Ontdek onze ondersteuning! Geef jonge kortgeschoolden leer- en groeikansen op de werkplek. Ontdek onze ondersteuning! Project Deeltijds Leren Deeltijds Werken Gezinszorg Schooljaar 2014 2015 Dit project wordt gesubsidieerd door

Nadere informatie

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN INFORMATIEBROCHURE VAN HET SOCIAAL FONDS VOOR OUDERENZORG DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN SCHOOLJAAR 2015-2016 OPLEIDEN VAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS Met de steun van het Sociaal Fonds Ouderenzorg FONDS

Nadere informatie

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN SCHOOLJAAR OPLEIDEN VAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN SCHOOLJAAR OPLEIDEN VAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen en diensten (VOHI) DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN SCHOOLJAAR 2016-2017 OPLEIDEN VAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS Met medewerking van INHOUD NIEUW IN HET SCHOOLJAAR

Nadere informatie

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN SCHOOLJAAR 2016 2017 OPLEIDEN VAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS Met de steun van het Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de Beschutte Werkplaatsen en het generatiepact. Inhoud

Nadere informatie

SOCIOCULTURELE SECTOR

SOCIOCULTURELE SECTOR SOCIOCULTURELE SECTOR DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN SCHOOLJAAR 2016-2017 OPLEIDEN VAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS Met medewerking van INHOUD NIEUW IN HET SCHOOLJAAR 2016 2017 p 3 Even voorstellen p 5 Praktisch

Nadere informatie

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen en diensten (VOHI) DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN SCHOOLJAAR 2017-2018 OPLEIDEN VAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS Met medewerking van INHOUD Voorwaarde: erkend

Nadere informatie

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang - arrondissement Leuven DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN SCHOOLJAAR 2016-2017 OPLEIDEN VAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS Met medewerking van INHOUD NIEUW IN HET SCHOOLJAAR 2016

Nadere informatie

Geef jonge kortgeschoolden leer- en groeikansen op de werkplek. Ontdek onze ondersteuning!

Geef jonge kortgeschoolden leer- en groeikansen op de werkplek. Ontdek onze ondersteuning! Geef jonge kortgeschoolden leer- en groeikansen op de werkplek. Ontdek onze ondersteuning! Project Deeltijds Leren Deeltijds Werken Socioculturele sector Schooljaar 2014 2015 Dit project wordt gesubsidieerd

Nadere informatie

Geef jonge kortgeschoolden leer- en groeikansen op de werkplek. Ontdek onze ondersteuning!

Geef jonge kortgeschoolden leer- en groeikansen op de werkplek. Ontdek onze ondersteuning! Geef jonge kortgeschoolden leer- en groeikansen op de werkplek. Ontdek onze ondersteuning! Project Deeltijds Leren Deeltijds Werken pilootproject in de kinderopvang arrondissement Leuven Schooljaar 2014

Nadere informatie

1/09/ /12/2015

1/09/ /12/2015 Extra tewerkstellingsplaatsen in PC 319.01 voor laatstejaars studenten uit het deeltijds onderwijs 1/09/2014 31/12/2015 BROCHURE VOOR CLW PC 319.01 1. Het project Werken en studeren Situering project Eind

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 infodocument werkgever 2015 Wil je een schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs kansen bieden om onze sector te leren kennen

Nadere informatie

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Brochure voor de Centra Leren & Werken en Syntra leertijd DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN SCHOOLJAAR 2017-2018 OPLEIDEN VAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS 1 GEZINSZORG Inhoud Deeltijds Leren en Werken in de social

Nadere informatie

Brochure voor de Centra voor Leren & Werken

Brochure voor de Centra voor Leren & Werken Brochure voor de Centra voor Leren & Werken Een overzicht van het aanbod, de deelsectoren en mogelijke werkervaringsplaatsen Schooljaar 2016-2017 1 Inhoudstafel GEZINSZORG Deeltijds Leren en Werken in

Nadere informatie

EEN OVERZICHT VAN 5 JAAR WERKERVARINGSPLAATSEN IN DE SOCIAL PROFIT

EEN OVERZICHT VAN 5 JAAR WERKERVARINGSPLAATSEN IN DE SOCIAL PROFIT EEN OVERZICHT VAN 5 JAAR WERKERVARINGSPLAATSEN IN DE SOCIAL PROFIT PERIODE 211-21 december 21 - Noerens Veerle 1. INLEIDING In het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profit verbinden de sociale

Nadere informatie

Deeltijds leren deeltijds werken. Opleiden van toekomstige werknemers. Schooljaar De werknemersleerovereenkomst (WLO) in de social profit

Deeltijds leren deeltijds werken. Opleiden van toekomstige werknemers. Schooljaar De werknemersleerovereenkomst (WLO) in de social profit Schooljaar 2013 2014 Deeltijds leren deeltijds werken Opleiden van toekomstige werknemers De werknemersleerovereenkomst (WLO) in de social profit sociaal fonds voor de privé-ziekenhuizen Uw organisatie

Nadere informatie

INFOBROCHURE VOOR Centra voor Leren & Werken DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN IN DE SOCIAL PROFIT

INFOBROCHURE VOOR Centra voor Leren & Werken DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN IN DE SOCIAL PROFIT INFOBROCHURE VOOR Centra voor Leren & Werken DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN IN DE SOCIAL PROFIT Een overzicht van het aanbod, de deelsectoren en mogelijke werkervaringsplaatsen SCHOOLJAAR 2015-2016 1

Nadere informatie

INSTAPSTAGES: GEEF JONGEREN EEN KANS!

INSTAPSTAGES: GEEF JONGEREN EEN KANS! INSTAPSTAGES: GEEF JONGEREN EEN KANS! WILT U EEN SCHOOLVERLATER ZONDER DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS DE KANS GEVEN OM DE SECTOR BETER TE LEREN KENNEN EN EEN EERSTE WERKERVARING OP TE DOEN? DAN IS EEN INSTAPSTAGE

Nadere informatie

De sociale maribel in de sector thuisverpleging

De sociale maribel in de sector thuisverpleging De sociale maribel in de sector thuisverpleging Kamer Thuisverpleging 330.01.30 Informatiebrochure 1 2 VOORWOORD Moeilijke dingen eenvoudig uitleggen: het is niet eenvoudig. U bent vertrouwd met de basisprincipes

Nadere informatie

De maribel in de sector ouderenzorg

De maribel in de sector ouderenzorg De maribel in de sector ouderenzorg Kamer ouderenzorg 330.01.20 Informatiebrochure 1 2 VOORWOORD Moeilijke dingen eenvoudig uitleggen: het is niet eenvoudig. U bent vertrouwd met de basisprincipes van

Nadere informatie

De sociale maribel in de sector gezondheidsinrichtingen en diensten

De sociale maribel in de sector gezondheidsinrichtingen en diensten De sociale maribel in de sector gezondheidsinrichtingen en diensten Kamer residuair 330.04 Informatiebrochure 1 2 VOORWOORD Moeilijke dingen eenvoudig uitleggen: het is niet eenvoudig. U bent vertrouwd

Nadere informatie

De gezondheidszorg: de tewerkstelling in cijfers

De gezondheidszorg: de tewerkstelling in cijfers De gezondheidszorg: de tewerkstelling in cijfers De Sectorfoto van het PC 330 in een notendop FE.BI Een sectorfoto van het PC 330 : waarom? De social profit is een boeiende en bloeiende sector. Hij is

Nadere informatie

INSTAPSTAGES: GEEF JONGEREN EEN KANS!

INSTAPSTAGES: GEEF JONGEREN EEN KANS! INSTAPSTAGES: GEEF JONGEREN EEN KANS! WILT U EEN SCHOOLVERLATER ZONDER DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS DE KANS GEVEN OM DE SECTOR BETER TE LEREN KENNEN EN EEN EERSTE WERKERVARING OP TE DOEN? DAN IS EEN INSTAPSTAGE

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDE, IETS VOOR JOU?

VERPLEEGKUNDE, IETS VOOR JOU? OPSTAP NAAR VERPLEEG- KUNDE SCHOOLJAAR 2017-2018 VERPLEEGKUNDE, IETS VOOR JOU? WERK JE IN EEN PRIVÉ-WOONZORGCENTRUM? WIL JE EEN OPLEIDING VERPLEEGKUNDE VOLGEN? Het Sociaal Fonds Ouderenzorg betaalt de

Nadere informatie

De sociale maribel in de sector gezondheidsinrichtingen en diensten

De sociale maribel in de sector gezondheidsinrichtingen en diensten De sociale maribel in de sector gezondheidsinrichtingen en diensten Kamer Beschut wonen, Wijkgezondheidscentra en Diensten voor het bloed van Rode Kruis 330.01.51/52/53/54/55 Informatiebrochure 1 2 VOORWOORD

Nadere informatie

Je vormingsfonds in actie

Je vormingsfonds in actie Je vormingsfonds in actie Nieuwsflash PC 329 Februari 2015 Optimaliseer de opleidingen en tewerkstellingen in je organisatie. Verken het aanbod 2015 van het SFSCW en VIVO vzw. Midden december 2014 kreeg

Nadere informatie

Nieuwe opleiding duaal zorgkundige

Nieuwe opleiding duaal zorgkundige Nieuwe opleiding duaal zorgkundige Gezocht: kandidaat woonzorgcentra en diensten voor gezinszorg Inhoud Wat is duaal leren? 3 Waarom kiezen voor duaal leren? 3 Wat is het verschil met een stage? 3 De opleiding

Nadere informatie

Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector PARITAIR COMITE 331 VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Kamer Kinderopvang (KO) Jaarverslag Sociale Maribel 2014 Sainctelettesquare

Nadere informatie

Kamer revalidatiecentra (NL) (FR) Informatiebrochure

Kamer revalidatiecentra (NL) (FR) Informatiebrochure De sociale maribel in de sector revalidatiecentra Kamer revalidatiecentra 330.01.41 (NL) - 330.01.42 (FR) Informatiebrochure 1 2 VOORWOORD Moeilijke dingen eenvoudig uitleggen: het is niet eenvoudig. U

Nadere informatie

FAQ s sociale maribel 329.01

FAQ s sociale maribel 329.01 FAQ s sociale maribel 329.01 Wat moet ik doen om in aanmerking te komen voor subsidies? Je organisatie dient te behoren tot de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap (PC 329.01) en minstens 5,5

Nadere informatie

SOCIALE MARIBEL PC 331/KO : INFOBROCHURE - RICHTLIJNEN

SOCIALE MARIBEL PC 331/KO : INFOBROCHURE - RICHTLIJNEN Fonds Sociale Maribel 331 Vlaamse Welzijns- en Gezondheidssector Kamer Kinderopvang (KO) Sainctelettesquare 13-15 - 1000 Brussel Tel 02 229 32 45 en 02 229 20 12 - Fax 02 227 69 14 SOCIALE MARIBEL PC 331/KO

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

De bevoegdheden voor Impulseo werden in juli 2014 overgedragen van de Federale Overheid naar de Gewesten. Momenteel is men volop bezig om dit

De bevoegdheden voor Impulseo werden in juli 2014 overgedragen van de Federale Overheid naar de Gewesten. Momenteel is men volop bezig om dit IMPULSEO Als steunpunt voor Impulseo helpt Domus Medica u met uw aanvraag. Voor meer informatie: mail naar annemie.verwilt@domusmedica.be of surf naar http://www.domusmedica.be/impulseo De bevoegdheden

Nadere informatie

DE MOGELIJKHEID OM TE STUDEREN VOOR BACHELOR IN DE

DE MOGELIJKHEID OM TE STUDEREN VOOR BACHELOR IN DE BERICHT AAN DE WERKNEMERS PROJECT «VORMING 600» OPENBARE SECTOR DE MOGELIJKHEID OM TE STUDEREN VOOR BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE OF GEGRADUEERDE VERPLEEGKUNDIGE MET LOONBEHOUD NIEUWE SELECTIES VOOR HET

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de Socioculturele Sector van de Vlaamse Gemeenschap

Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de Socioculturele Sector van de Vlaamse Gemeenschap Richtlijnen sociale maribel, versie geldig vanaf 1 juli 2016 goedgekeurd op RvB 23 mei 2016 Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de Socioculturele Sector van de Vlaamse Gemeenschap PC 329.01 RICHTLIJNEN

Nadere informatie

FAQ's maribel. Maribel in het algemeen

FAQ's maribel. Maribel in het algemeen FAQ's maribel Maribel in het algemeen Wie mag toetreden tot de maribel? Iedere werkgever die behoort tot de prive-non-profitsector en ressorteert onder één van volgende paritaire comités (pc's) 9, 9.0

Nadere informatie

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING,

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING, φ Vlaamse regering Besluit van de Vlaamse regering houdende de toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieuverenigingen en natuurverenigingen die personeelsleden

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts ZG/WEL-160120 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

FAQ'S maribel. Maribel in het algemeen

FAQ'S maribel. Maribel in het algemeen FAQ'S maribel Maribel in het algemeen Wie mag toetreden tot de maribel? Iedere werkgever die behoort tot de prive-non-profitsector en ressorteert onder één van volgende paritaire comités (pc's) 0, 9 of

Nadere informatie

INFOBROCHURE VOOR Centra voor Leren & Werken DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN IN DE SOCIAL PROFIT

INFOBROCHURE VOOR Centra voor Leren & Werken DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN IN DE SOCIAL PROFIT INFOBROCHURE VOOR Centra voor Leren & Werken DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN IN DE SOCIAL PROFIT Een overzicht van het aanbod, de deelsectoren en mogelijke werkervaringsplaatsen SCHOOLJAAR 2014-2015 1

Nadere informatie

Attest doorstromingsprogramma (DSP)

Attest doorstromingsprogramma (DSP) Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor de aflevering van attesten betreffend het recht op activeringsuitkeringen overgedragen aan het Vlaamse, Waalse en Brusselse

Nadere informatie

Opstap naar Verpleegkunde

Opstap naar Verpleegkunde sociaal fonds voor de privé-ziekenhuizen Opstap naar Verpleegkunde Informatiebrochure project 360 Schooljaar 2010-2011 Dit Fonds wordt gecoördineerd door Opstap naar Verpleegkunde Schooljaar 2010-2011

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

Verplichti n g e n van erke n d e dien s t e n c h e q u e b e d r ijven

Verplichti n g e n van erke n d e dien s t e n c h e q u e b e d r ijven Verplichti n g e n van erke n d e dien s t e n c h e q u e b e d r ijven Erkende dienstenchequebedrijven moeten verzekerd zijn en de sociale wetgeving toepassen, maar ook andere verplichtingen betreffende

Nadere informatie

Bv. Bv. Bv. Bv. SF 319 richtlijnen subsidies voor begeleidingsprojecten Pagina 2 van 6

Bv. Bv. Bv. Bv. SF 319 richtlijnen subsidies voor begeleidingsprojecten Pagina 2 van 6 Sociaal Fonds - PC 319 Fonds Social CP 319 Versie april 2014 Richtlijnen SUBSIDIES VOOR PROFESSIONELE GROEPSBEGELEIDING Supervisie Intervisie Vormingsplan Welzijn op het werk (nieuw) Het Sociaal Fonds

Nadere informatie

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN FAQ Algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in sociaal profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact

Nadere informatie

Infofiche Eindafrekening

Infofiche Eindafrekening Infofiche Eindafrekening Wat in geval van overlijden? PAB-stappenplan voor nabestaanden Laatst aangepast 31/08/2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Indien budgethouder

Nadere informatie

Sociale tewerkstelling in jouw bedrijf: een goede zet

Sociale tewerkstelling in jouw bedrijf: een goede zet 1 Sociale tewerkstelling in jouw bedrijf: een goede zet 2 Inhoud Ons engagement als OCMW 4 Jouw engagement als werkgever 6 Financiële voordelen 9 Win-win 10 Contact 12 Ben je op zoek naar een gemotiveerde

Nadere informatie

KAMER REVALIDATIECENTRA (NL) (FR)

KAMER REVALIDATIECENTRA (NL) (FR) KAMER REVALIDATIECENTRA 330.01.41 (NL) - 330.01.42 (FR) Informatiebrochure VOORWOORD Moeilijke dingen eenvoudig uitleggen: het is niet eenvoudig. U bent vertrouwd met de basisprincipes van de maribel maar

Nadere informatie

Sectorfiche van PC 330 Subsectoren en.42

Sectorfiche van PC 330 Subsectoren en.42 Sectorfiche van PC 330 Subsectoren 330.01.41 en.42 Beschrijving : Subsector van de autonome revalidatiecentra Subsectoren : 330.01.41 (NL) - 330.01.42 (FR + D) RSZ kengetallen : 511 (NL) - 711 (FR+D) Referentieperiode

Nadere informatie

Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector PARITAIR COMITE 331 VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Kamer welzijns- en gezondheidsinstellingen en -diensten (GID) Jaarverslag

Nadere informatie

Tewerkstellingsfonds PC 152 arbeiderspersoneel in het vrij gesubsidieerd onderwijs

Tewerkstellingsfonds PC 152 arbeiderspersoneel in het vrij gesubsidieerd onderwijs DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 17 september 2009 VSKO/DB/09.04 Tewerkstellingsfonds PC 152 arbeiderspersoneel in het vrij gesubsidieerd onderwijs TWEEDE OPROEP OMZETTING VAN 10-MAANDENCONTRACTEN NAAR

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een huisartsengroepering feitelijke vereniging ZG/WEL-160120 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een groepering

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een groepering Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een groepering ZG/WEL-150309 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Dienst Aanmoedigingspremies Koning Albert II-laan 35

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon ZG/WEL-150401 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon ZG/WEL-160120 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

IE n 633 MARIBEL: tewerkstellingen 2017

IE n 633 MARIBEL: tewerkstellingen 2017 24 oktober 2016 IE n 633 MARIBEL: tewerkstellingen 2017 Recent heeft het Sociale Maribel Fonds 330 aan de meeste instellingen een uitnodiging gestuurd om een aanvraagdossier MARIBEL in te dienen. Ter herinnering,

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - voorontwerp van decreet betreffende de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in de

Nadere informatie

Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen en -diensten

Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen en -diensten PARITAIR COMITE 319.01 VOOR DE VLAAMSE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN - DIENSTEN Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen en -diensten Jaarverslag

Nadere informatie

SOCIALE MARIBEL PC 331/KO : INFOBROCHURE - RICHTLIJNEN

SOCIALE MARIBEL PC 331/KO : INFOBROCHURE - RICHTLIJNEN Fonds Sociale Maribel 331 Vlaamse Welzijns- en Gezondheidssector Kamer Kinderopvang (KO) Sainctelettesquare 13-15 - 1000 Brussel tel 02 229 32 45 en 02 229 20 12 - fax 02 227 69 14 www.vspf.org SOCIALE

Nadere informatie

Duaal leren. Inspiratiesessie april 2017 Hasselt

Duaal leren. Inspiratiesessie april 2017 Hasselt Duaal leren Inspiratiesessie april 2017 Hasselt Agenda 1. Situering 2. De werkregisseur: SYNTRA Vlaanderen 3. Concreet: op weg naar krachtige leeromgevingen binnen leerondernemingen voor elke leerling

Nadere informatie

Project rugklachtpreventie

Project rugklachtpreventie Project rugklachtpreventie 2015-2017 Richtlijnen Zowel het behoefteonderzoek bij de privé-ziekenhuizen als de evaluatie van het voorbije project tonen aan dat er nog altijd een noodzaak bestaat aan vormingen

Nadere informatie

Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011. Vele wegen leiden naar Verpleegkunde

Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011. Vele wegen leiden naar Verpleegkunde Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011 Vele wegen leiden naar Verpleegkunde 1 FE.BI Sociaal Fonds voor de privé-ziekenhuizen Het sociaal fonds voor de privé-ziekenhuizen financiert en organiseert opleidingen

Nadere informatie

Project rugklachtpreventie

Project rugklachtpreventie Project rugklachtpreventie 2017-2019 Richtlijnen Zowel het behoefteonderzoek bij de privé-ziekenhuizen als de evaluatie van het voorbije project tonen aan dat er nog altijd een noodzaak bestaat aan vormingen

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BIJ HET AANVRAGEN VAN FINANCIERING VOOR VORMINGSPROJECTEN VOOR WERKNEMERS OF TERUGBETALING INSCHRIJVINGSKOST

RICHTLIJNEN BIJ HET AANVRAGEN VAN FINANCIERING VOOR VORMINGSPROJECTEN VOOR WERKNEMERS OF TERUGBETALING INSCHRIJVINGSKOST RICHTLIJNEN BIJ HET AANVRAGEN VAN FINANCIERING VOOR VORMINGSPROJECTEN VOOR WERKNEMERS OF TERUGBETALING INSCHRIJVINGSKOST Het Sociaal Fonds voor de privé-ziekenhuizen ontvangt via de RSZ middelen bedoeld

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/050 BERAADSLAGING NR. 15/022 VAN 7 APRIL 2015 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE

Nadere informatie

Informatiebrochure 1.

Informatiebrochure 1. Informatiebrochure 1. VOORWOORD Moeilijke dingen eenvoudig uitleggen: het is niet eenvoudig. U bent vertrouwd met de basisprincipes van de maribel maar stoot in de praktijk nog vaak op onopgeloste vragen?

Nadere informatie

Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid

Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid Voltijdse contractuele functie (B1 B3) Via aanwerving met aanleg wervingsreserve WAT HOUDT DE JOB IN? Als projectwerker lokaal cultuurbeleid werk je mee aan de doelstellingen

Nadere informatie

Maribel in het algemeen

Maribel in het algemeen FAQ's maribel Maribel in het algemeen Wie mag toetreden tot de maribel? Iedere werkgever die behoort tot de prive-non-profitsector en ressorteert onder één van volgende paritaire comités (pc's) 9.00, 9.0

Nadere informatie

De focus ligt in beide Gewesten op 3 doelgroepen, namelijk de jongeren, de ouderen en de personen met een arbeidsbeperking.

De focus ligt in beide Gewesten op 3 doelgroepen, namelijk de jongeren, de ouderen en de personen met een arbeidsbeperking. B R U S S E L S E E N V L A A M S E DOELG R O E P V E R M I N D E R I N G EN I N F O F I C H E A L G E M E E N Met de 6 de staatshervorming zijn de gewesten bevoegd geworden voor de doelgroepverminderingen.

Nadere informatie

BETREFT: PAB en CAO 26 of Vlaamse inschakelingspremie (VIP)

BETREFT: PAB en CAO 26 of Vlaamse inschakelingspremie (VIP) 1/2 Brussel, 25 maart 2005 Kenmerk: 50/sjp/mededeling11 Vragen naar: medewerker van de PAB-cel Telefoon: 0800/97.907 Fax: 02/225.84.05 t.a.v. de PAB-cel E-mail: pab@vlafobe Bijlagen: 4 BETREFT: PAB en

Nadere informatie

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Dossier steunpunt handicap & arbeid: Aanvraag Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) INHOUD 1 VOP in het kort 2 De aanvraagprocedure 3 Verlenging/verhoging

Nadere informatie

Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector PARITAIR COMITE 331 VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Kamer Kinderopvang (KO) Jaarverslag Sociale Maribel 2015 Sainctelettesquare

Nadere informatie

PARITAIR LEERCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN DIENSTEN PLC330

PARITAIR LEERCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN DIENSTEN PLC330 PARITAIR LEERCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN DIENSTEN PLC330 Art. 1: Toepassingsgebied 1. Dit leerreglement is van toepassing in de ondernemingen die tot het toepassingsgebied van het Paritair

Nadere informatie

FINANCIELE ONDERSTEUNING VAN INITIATIEVEN ROND VORMING EN GROEPSBEGELEIDING

FINANCIELE ONDERSTEUNING VAN INITIATIEVEN ROND VORMING EN GROEPSBEGELEIDING FINANCIELE ONDERSTEUNING VAN INITIATIEVEN ROND VORMING EN GROEPSBEGELEIDING ALGEMENE PRINCIPES Waarvoor kan je financiële ondersteuning vragen? Het Fonds verleent financiële steun aan instellingen die

Nadere informatie

MENTOR + Een opleiding voor mentoren 1. voor mentors. 1 Deze opleiding komt in aanmerking voor de doelgroepvermindering

MENTOR + Een opleiding voor mentoren 1. voor mentors. 1 Deze opleiding komt in aanmerking voor de doelgroepvermindering MENTOR + Een opleiding voor mentoren 1 1 Deze opleiding komt in aanmerking voor de doelgroepvermindering voor mentors. Belang van een goede mentor Niet iedereen is geschikt als mentor. Het is in de 1 ste

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN Tussen. vertegenwoordigd door... hierna genoemd, de werkgever, enerzijds en. geboren te... op... hierna genoemd, de student, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt

Nadere informatie

Opstap naar verpleegkunde

Opstap naar verpleegkunde Opstap naar verpleegkunde Informatiebrochure Sociaal Fonds voor Privé-Ziekenhuizen Project 360 SCHOOLJAAR 2009-2010 Fonds beheerd door Opstap naar Verpleegkunde Schooljaar 2009-2010 Inhoudstafel 1. Voor

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/085 BERAADSLAGING NR 10/016 VAN 2 MAART 2010, GEWIJZIGD OP 6 JULI 2010, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Sectorfiche van PC 330 Subsector

Sectorfiche van PC 330 Subsector Sectorfiche van PC 330 Subsector 330.01.20 Beschrijving : Subsector van de rusthuizen, rust-en verzorgingstehuizen, service-flats, dagverzorgingscentra voor bejaarden en dagcentra voor bejaarden RSZ kengetallen:

Nadere informatie

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector Departement Werk & Sociale Economie Aanmoedigingspremies Koning Albert II-laan 35 20, 1030 BRUSSEL Tel. 1700

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC ).

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC ). PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC 318.02). COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 29 MAART 2001 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN VIJF AANVULLENDE

Nadere informatie

Vzw FE.BI. Sociale Fondsen in de social profit op federaal en bicommunautair niveau. Luc Van Waes, directeur

Vzw FE.BI. Sociale Fondsen in de social profit op federaal en bicommunautair niveau. Luc Van Waes, directeur Vzw FE.BI Sociale Fondsen in de social profit op federaal en bicommunautair niveau Luc Van Waes, directeur 'Wegwijs op de arbeidsmarkt in de zorgsector - POM 1 Welke sectoren? zorgsector - POM 2 Welke

Nadere informatie

DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE

DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 4 juni 2008 VSKO/DB/08.06 V0806 Paritair Comité 152 Meesters-, vak- en dienstpersoneel: brugpensioen OPGELET, ENQUETE SCHOOLBESTUREN! Enkel de schoolbesturen die de enquête

Nadere informatie