HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS"

Transcriptie

1 HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2012 ACADEMIEJAAR

2 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties inschrijvingen / generatiestudenten... 5 Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs Aantal inschrijvingen van generatiestudenten Colofon

3 INLEIDING Naar jaarlijkse gewoonte verschijnt ook dit najaar de publicatie Hoger onderwijs in cijfers, met als doel een eerste zicht te geven op het aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen voor het lopende academiejaar. In deze publicatie gaat het om een eerste rapportering over het academiejaar De cijfers zijn dus nog niet definitief. De inschrijvingsaantallen zullen nog toenemen in de loop van het academiejaar. Deze publicatie bevat het aantal actieve inschrijvingen met diplomacontract 1 in de opleidingen professioneel gerichte bachelor, academisch gerichte bachelor, master, master na professionele bachelor en schakelprogramma, dat op 31 oktober 2012 in de Databank Hoger Onderwijs geregistreerd was. In de tabellen wordt het aantal inschrijvingen weergegeven; dit is niet gelijk aan het aantal studenten. Een student kan immers voor verschillende opleidingen (al dan niet in verschillende instellingen) tegelijk inschrijven. Net zoals vorig jaren, zijn de inschrijvingen in gezamenlijke opleidingen niet opgenomen in de tabellen per instelling. Dit zijn opleidingen die door meer dan één instelling samen georganiseerd worden. Deze worden apart weergegeven met vermelding van de participerende instellingen en de verdeelsleutel. Instellingen met veel inschrijvingen voor gezamenlijke opleidingen zullen dus een lager inschrijvingsaantal hebben in de tabellen per instelling, maar worden dan vermeld bij de gezamenlijke opleidingen. 1 Een diplomacontract is een contract aangegaan door een instellingsbestuur met de student die zich inschrijft met het oog op het behalen van een graad of diploma van een opleiding of die zich inschrijft voor een schakel- of voorbereidingsprogramma. Een student kan zich ook inschrijven met een credit- of examencontract. 3

4 ORGANISATIE VAN HET HOGER ONDERWIJS IN VLAANDEREN Het hoger onderwijs in Vlaanderen kent bachelor- en masteropleidingen. Tot en met dit academiejaar 2 kunnen hogescholen professionele en academische opleidingen inrichten. Universiteiten bieden academische opleidingen aan. In deze publicatie werden de basisopleidingen, nl. de professioneel gerichte bachelor, academisch gerichte bachelor, master en master na professioneel gerichte bachelor, en de schakelprogramma s opgenomen. Daarnaast kennen we ook nog voorbereidingsprogramma s, bachelor-na-bachelor- en master-na-masteropleidingen, doctoraten en postgraduaten, maar die vallen niet binnen de scope van deze publicatie. Professioneel gerichte bacheloropleidingen zijn in de eerste plaats gericht op de beroepspraktijk en hebben tot doel de studenten te brengen tot een niveau van algemene en specifieke kennis en van competenties nodig voor de zelfstandige uitoefening van een beroep of groep van beroepen. Een professioneel gerichte bacheloropleiding biedt als dusdanig een directe uitstroommogelijkheid naar de arbeidsmarkt. Academisch gerichte bacheloropleidingen hebben tot doel de studenten te brengen tot een niveau van kennis en competenties eigen aan het wetenschappelijk of artistiek functioneren in het algemeen en aan een specifiek domein van de wetenschappen of de kunsten in het bijzonder. Zij stromen door naar een masteropleiding. De masteropleidingen hebben tot doel de studenten te brengen tot een gevorderd niveau van kennis en competenties eigen aan het wetenschappelijk of artistiek functioneren in het algemeen en aan een specifiek domein van de wetenschappen of de kunsten in het bijzonder, dat noodzakelijk is voor de autonome beoefening van de wetenschappen of de kunsten of voor de aanwending van deze wetenschappelijke of artistieke kennis in de zelfstandige uitoefening van een beroep of groep van beroepen. Een aantal masteropleidingen wordt georganiseerd als vervolg op een professioneel gerichte bacheloropleiding. Dit zijn masteropleidingen na een professionele bachelor. Deze zijn in principe toegankelijk na het volgen van een schakelprogramma. Een schakelprogramma is een programma dat wordt opgelegd aan een student die zich wenst in te schrijven voor een masteropleiding op grond van een in het professioneel hoger onderwijs uitgereikt bachelordiploma. Bacheloropleidingen sluiten aan bij het secundair onderwijs. Masteropleidingen sluiten in de regel aan bij een (academische) bacheloropleiding. Masteropleidingen kunnen ook toegankelijk zijn voor professioneel gerichte bachelors na het succesvol afronden van een schakelprogramma. 2 Vanaf academiejaar integreren de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten, met uitzondering van de kunstopleidingen en de opleidingen van de Hogere Zeevaartschool. 4

5 EVOLUTIES INSCHRIJVINGEN / GENERATIESTUDENTEN In dit deel wordt een vergelijking gemaakt tussen het aantal inschrijvingen op 31 oktober 2011 (voor het academiejaar ) en 31 oktober 2012 (voor het academiejaar ). AANTAL INSCHRIJVINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS Evolutie % evolutie Professioneel gerichte opleidingen % Academisch gerichte opleidingen % Schakelprogramma % Eindtotaal % Evolutie % evolutie Hogeschool % Universiteit % Eindtotaal % Evolutie % evolutie Hogeschool Professioneel gerichte opleidingen % Academisch gerichte opleidingen % Schakelprogramma % Universiteit Academisch gerichte opleidingen % Schakelprogramma % Eindtotaal % Het aantal inschrijvingen geregistreerd op 31 oktober 2012 ligt 3% hoger ten opzichte van dezelfde datum vorig academiejaar, zowel in de hogescholen als in de universiteiten. Deze stijging is wel minder uitgesproken dan de voorbije academiejaren. In steeg het aantal inschrijvingen met 6%, in was er een toename van 5%. We zien het succes van de schakelprogramma s verder toenemen. Er is een grotere stijging van het aantal inschrijvingen in de academisch gerichte opleidingen dan in de professioneel gerichte opleidingen. Deze stijging doet zich zowel aan de hogescholen (4%) als aan de universiteiten (3%) voor. De meerderheid van de studenten in het hoger onderwijs volgt een academisch gerichte opleiding 3. 3 Hieronder vallen enkel de opleidingen academisch gerichte bachelor, master en master na professionele bachelor. 5

6 AANTAL INSCHRIJVINGEN PER INSTELLING De cijfers in deze publicatie zijn een momentopname op 31 oktober 2012 en zijn zeker geen definitieve cijfers. De manier waarop het inschrijvingsproces binnen een instelling verloopt, kan een effect hebben op het beeld dat in deze tabel geboden wordt. Om het effect hiervan te nuanceren, vermelden we ook de cijfers van het vorige academiejaar volgens de telling van 30/09/2012. Instelling Definitieve cijfers (telling 30/09/2012) (telling 31/10/2011) (telling 31/10/2012) Evolutie (31/10/2012 t.o.v. 31/10/2011) % Evolutie Artesis Hogeschool Antwerpen % Arteveldehogeschool % Erasmushogeschool Brussel % Groep T - Internationale Hogeschool Leuven % Hogere Zeevaartschool % Hogeschool Gent % Hogeschool West-Vlaanderen % HUB-EHSAL % HUB-KUBrussel % Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen % Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende % Katholieke Hogeschool Leuven % Katholieke Hogeschool Limburg % Katholieke Hogeschool Sint-Lieven % Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen % Katholieke Universiteit Leuven % LUCA School of Arts % Plantijn - Hogeschool van de Provincie Antwerpen % Provinciale Hogeschool Limburg % Thomas More Antwerpen % Thomas More Kempen % Thomas More Mechelen % transnationale Universiteit Limburg % Universiteit Antwerpen % Universiteit Gent % Universiteit Hasselt % Vrije Universiteit Brussel % XIOS Hogeschool Limburg % Algemeen totaal % 6

7 In het academiejaar veranderden vier instellingen van naam. Hogeschool voor Wetenschap en Kunst werd LUCA School of Arts, Lessius Mechelen werd Thomas More Mechelen, Lessius Antwerpen werd Thomas More Antwerpen en Katholieke Hogeschool Kempen werd Thomas More Kempen. De instelling met de meeste inschrijvingen blijft Katholieke Universiteit Leuven, gevolgd door Universiteit Gent en daarna Hogeschool Gent. De grootste stijgers zijn HUB-EHSAL en Provinciale Hogeschool Limburg. 7

8 AANTAL INSCHRIJVINGEN VAN GENERATIESTUDENTEN Soort opleiding Evolutie % evolutie Professioneel gerichte bachelor % Academisch gerichte bachelor % Algemeen totaal % Soort opleiding Evolutie % evolutie Professioneel gerichte bachelor % Academisch gerichte bachelor aan een hogeschool % Academisch gerichte bachelor aan een universiteit % Algemeen totaal % Net zoals vorig jaar is er een stagnatie van het aantal generatiestudenten. Enkel de academisch gerichte bachelor aan de hogescholen kent een stijging van het aantal inschrijvingen. Het aantal inschrijvingen in de professioneel gerichte bachelor blijft stabiel, het aantal in de academisch gerichte bachelor aan de universiteiten daalt licht. 8

9 AANTAL INSCHRIJVINGEN VAN GENERATIESTUDENTEN PER INSTELLING Definitieve cijfers Evolutie % Evolutie (31/10/2012 (telling (telling (telling t.o.v. 31/10/2011) 31/10/2012) 30/09/2012) 31/10/2011) Artesis Hogeschool Antwerpen % Arteveldehogeschool % Erasmushogeschool Brussel % Groep T-Internationale Hogeschool Leuven % Hogere Zeevaartschool % Hogeschool Gent % Hogeschool West-Vlaanderen % HUB-EHSAL % HUB-KUBrussel % Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen % Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende % Katholieke Hogeschool Leuven % Katholieke Hogeschool Limburg % Katholieke Hogeschool Sint-Lieven % Katholieke Hogeschool Zuid-West- Vlaanderen % Katholieke Universiteit Leuven % LUCA School of Arts % Plantijn - Hogeschool van de Provincie Antwerpen % Provinciale Hogeschool Limburg % Thomas More Antwerpen % Thomas More Kempen % Thomas More Mechelen % transnationale Universiteit Limburg % Universiteit Antwerpen % Universiteit Gent % Universiteit Hasselt % Vrije Universiteit Brussel % XIOS Hogeschool Limburg % Algemeen totaal % Ook als we naar het aantal generatiestudenten kijken, blijft de instelling met de meeste inschrijvingen Katholieke Universiteit Leuven, gevolgd door Universiteit Gent en daarna Hogeschool Gent. De grootste stijgers zijn de Hogere Zeevaartschool en de Provinciale Hogeschool Limburg. 9

10 AANTAL INSCHRIJVINGEN VAN GENERATIESTUDENTEN PER STUDIEGEBIED IN EEN PROFESSIONEEL GERICHTE BACHELOR Studiegebied Evolutie % evolutie Architectuur % Audiovisuele en beeldende kunst % Biotechniek % Gezondheidszorg % Gezondheidszorg - Onderwijs % Gezondheidszorg - Onderwijs - Sociaal-agogisch werk % Handelswetenschappen en bedrijfskunde % % Muziek en podiumkunsten % Nautische wetenschappen % Onderwijs % Sociaal-agogisch werk % Algemeen totaal % Ook dit jaar is Handelswetenschappen en Bedrijfskunde het grootste studiegebied in de professioneel gerichte bachelor, gevolgd door Onderwijs en Gezondheidszorg. Net zoals vorig academiejaar daalt het aantal generatiestudenten in het studiegebied Onderwijs. Een gelijkaardige daling merken we op bij Gezondheidszorg en Sociaal-agogisch werk. AANTAL INSCHRIJVINGEN VAN GENERATIESTUDENTEN PER STUDIEGEBIED IN EEN ACADEMISCH GERICHTE BACHELOR Studiegebied Evolutie % evolutie Archeologie en kunstwetenschappen % Architectuur % Audiovisuele en beeldende kunst % Bewegings- en revalidatiewetenschappen % Biomedische wetenschappen % Biotechniek % Diergeneeskunde % Economische en toegepaste economische wetenschappen % Economische en toegepaste economische wetenschappen - Politieke en sociale wetenschappen % Farmaceutische wetenschappen % Geneeskunde % 10

11 Geschiedenis % Geschiedenis - Taal- en letterkunde % Gezondheidszorg % Godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen en kerkelijk recht % Handelswetenschappen en bedrijfskunde % % Muziek en podiumkunsten % Nautische wetenschappen % Politieke en sociale wetenschappen % Productontwikkeling % Psychologie en pedagogische wetenschappen % Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen % Sociale gezondheidswetenschappen % Taal- en letterkunde % Tandheelkunde % Toegepaste biologische wetenschappen % Toegepaste taalkunde % Toegepaste wetenschappen % Verkeerskunde % Wetenschappen % Wijsbegeerte en moraalwetenschappen % Algemeen totaal % Ook dit academiejaar blijven Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen, Economische en toegepaste economische wetenschappen en de drie populairste studiegebieden. Net zoals vorig academiejaar is er een stijging van de STEM-opleidingen 4 in vergelijking met de globale evolutie van de academische opleidingen 5. Binnen deze groep kennen enkel de studiegebieden Biomedische wetenschappen en een afname van het aantal inschrijvingen. In tegenstelling tot de exacte wetenschappen is er een afname in het aantal inschrijvingen in humane en sociale wetenschappen. 4 In deze publicatie beschouwen we de academische opleidingen binnen de studiegebieden Biomedische wetenschappen, Biotechniek, Farmaceutische wetenschappen,, Nautische wetenschappen, Toegepaste Biologische wetenschappen, Toegepaste Wetenschappen en Wetenschappen als STEM-opleidingen. De afkorting STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. 5 De evolutie van de STEM-opleidingen wordt meer in detail besproken in het addendum bij Hoger Onderwijs in Cijfers. 11

12 AANTAL INSCHRIJVINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS ALGEMEEN M V T Professioneel gerichte opleidingen Academisch gerichte opleidingen Schakelprogramma Eindtotaal % 46% Professioneel gerichte opleidingen 51% Academisch gerichte opleidingen Schakelprogramma M V T Hogeschool Universiteit Eindtotaal % 45% 61% Hogeschool Universiteit 55% M V Net zoals vorig academiejaar is 61% van de studenten ingeschreven aan een hogeschool. Ook de algemene verhoudingen qua soort opleiding en geslacht blijven dezelfde als in academiejaar

13 AANTAL INSCHRIJVINGEN PER SOORT OPLEIDING EN STUDIEGEBIED Soort opleiding Studiegebied M V T Professioneel gerichte opleidingen Architectuur Audiovisuele en beeldende kunst Biotechniek Gezondheidszorg Gezondheidszorg - Onderwijs Gezondheidszorg - Onderwijs - Sociaal-agogisch werk Handelswetenschappen en bedrijfskunde Muziek en podiumkunsten Nautische wetenschappen Onderwijs Sociaal-agogisch werk Totaal Professioneel gerichte opleidingen Academisch gerichte opleidingen Archeologie en kunstwetenschappen Archeologie en kunstwetenschappen - Economische en toegepaste economische wetenschappen - Geschiedenis - Politieke en sociale wetenschappen - Psychologie en pedagogische wetenschappen - Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen - Taal- en letterkunde - Wetenschappen Archeologie en kunstwetenschappen - Taal- en letterkunde Architectuur Architectuur Audiovisuele en beeldende kunst Bewegings- en revalidatiewetenschappen Biomedische wetenschappen Biotechniek Diergeneeskunde Economische en toegepaste economische wetenschappen Economische en toegepaste economische wetenschappen - Politieke en sociale wetenschappen Economische en toegepaste economische wetenschappen - Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen Economische en toegepaste economische wetenschappen Wetenschappen Farmaceutische wetenschappen Geneeskunde Geneeskunde - Toegepaste biologische wetenschappen - Toegepaste wetenschappen - Wetenschappen Geschiedenis Geschiedenis - Politieke en sociale wetenschappen - Taal- en letterkunde Geschiedenis - Taal- en letterkunde Gezondheidszorg Godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen en kerkelijk recht

14 Handelswetenschappen en bedrijfskunde Muziek en podiumkunsten Nautische wetenschappen Politieke en sociale wetenschappen Politieke en sociale wetenschappen - Taal- en letterkunde Politieke en sociale wetenschappen - Wetenschappen Productontwikkeling Psychologie en pedagogische wetenschappen Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen Sociale gezondheidswetenschappen Taal- en letterkunde Tandheelkunde Toegepaste biologische wetenschappen Toegepaste biologische wetenschappen - Toegepaste wetenschappen Toegepaste biologische wetenschappen - Toegepaste wetenschappen Wetenschappen Toegepaste biologische wetenschappen - Wetenschappen Toegepaste taalkunde Toegepaste wetenschappen Verkeerskunde Wetenschappen Wijsbegeerte en moraalwetenschappen Totaal Academisch gerichte opleidingen Schakelprogramma Archeologie en kunstwetenschappen Architectuur Architectuur Audiovisuele en beeldende kunst Bewegings- en revalidatiewetenschappen Biomedische wetenschappen Biotechniek Economische en toegepaste economische wetenschappen Economische en toegepaste economische wetenschappen - Geneeskunde - Politieke en sociale wetenschappen - Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen - Wetenschappen Gecombineerde studiegebieden (BAMA) Geneeskunde Geschiedenis Handelswetenschappen en bedrijfskunde Muziek en podiumkunsten Politieke en sociale wetenschappen Psychologie en pedagogische wetenschappen

15 Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen Sociale gezondheidswetenschappen Taal- en letterkunde Toegepaste taalkunde Toegepaste wetenschappen Verkeerskunde Wetenschappen Wijsbegeerte en moraalwetenschappen Totaal Schakelprogramma Eindtotaal

16 AANTAL INSCHRIJVINGEN IN PROFESSIONEEL GERICHTE OPLEIDINGEN PER STUDIEGEBIED EN OPLEIDING Studiegebied Opleiding M V T Architectuur interieurvormgeving landschaps- en tuinarchitectuur toegepaste architectuur Totaal Audiovisuele en beeldende kunst beeldende vormgeving Totaal Biotechniek agro- en bio Totaal Gezondheidszorg biomedische laboratorium ergotherapie logopedie en audiologie medische beeldvorming optiek en optometrie orthopedie podologie verpleegkunde voedings- en dieetkunde vroedkunde Totaal Gezondheidszorg - Onderwijs sport en bewegen Totaal Gezondheidszorg - Onderwijs - Sociaal-agogisch werk pedagogie van het jonge kind Totaal Handelswetenschappen en bedrijfskunde bedrijfsmanagement communicatiemanagement hotelmanagement informaticamanagement en multimedia journalistiek netwerkeconomie office management retailmanagement toegepaste informatica toerisme en recreatiemanagement Totaal Audiovisuele technieken: assistentie Audiovisuele technieken: beeld-geluidmontage Audiovisuele technieken: film, TV en video Audiovisuele technieken: fotografie

17 auto bouw chemie elektromechanica elektronica-ict energiemanagement energie facilitair management grafische en digitale media hout industrieel productontwerpen integrale veiligheid logistiek luchtvaart mechanische ontwerp- en productie milieuzorg mode Multimedia and Communication Technology multimedia en communicatie ontwerp- en productie textiel vastgoed Totaal Muziek en podiumkunsten dans musical pop- en rockmuziek Totaal Nautische wetenschappen scheepswerktuigkunde Totaal Onderwijs onderwijs: kleuteronderwijs onderwijs: lager onderwijs onderwijs: secundair onderwijs Totaal Sociaal-agogisch werk gezinswetenschappen maatschappelijke veiligheid orthopedagogie sociaal werk sociaal werk gezamenlijke opleiding sociale readaptatiewetenschappen toegepaste psychologie Totaal Totaal Professioneel gerichte bachelor

18 AANTAL INSCHRIJVINGEN IN ACADEMISCH GERICHTE OPLEIDINGEN PER STUDIEGEBIED EN OPLEIDING ACADEMISCH GERICHTE BACHELOR Studiegebied Opleiding M V T Archeologie en kunstwetenschappen archeologie kunstwetenschappen kunstwetenschappen en archeologie musicologie Totaal Architectuur architectuur interieurarchitectuur Totaal Audiovisuele en beeldende kunst audiovisuele kunsten audiovisuele kunsten gezamenlijke beeldende kunsten beeldende kunsten gezamenlijk conservatie en restauratie productdesign productdesign gezamenlijke Totaal Bewegings- en revalidatiewetenschappen lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen revalidatiewetenschappen en kinesitherapie Totaal Biomedische wetenschappen biomedische wetenschappen Totaal Biotechniek biowetenschappen Totaal Diergeneeskunde diergeneeskunde Totaal Economische en toegepaste economische wetenschappen economische wetenschappen/tew/tew: handelsingenieur economische wetenschappen TEW: bedrijfskunde TEW: economisch beleid TEW: handelsingenieur TEW: handelsingenieur beleidsinformatica toegepaste economische wetenschappen Totaal

19 Economische en toegepaste economische wetens. - Politieke en sociale wetenschappen sociaal-economische wetenschappen Totaal Farmaceutische wetenschappen farmaceutische wetenschappen Totaal Geneeskunde geneeskunde Totaal Geschiedenis geschiedenis Totaal Geschiedenis - Taal- en letterkunde Afrikaanse talen en culturen Oost-Europese talen en culturen Oosterse talen en culturen taal- en regiostudies: Arabistiek & Islamkunde taal- en regiostudies: Oude Nabije Oosten taal- en regiostudies: Sinologie taal- en regiostudies: Slavistiek & Oost-Europakunde taal- en regiostudies: Japanologie Totaal Gezondheidszorg milieu- en preventiemanagement revalidatiewetenschappen en kinesitherapie Totaal Godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen en kerkelijk recht godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen Theology and Religious Studies Totaal Handelswetenschappen en bedrijfskunde bestuurskunde en publiek management Business Administration handelsingenieur handelswetenschappen Totaal ind. wet.: bouwkunde ind. wet.: chemie ind. wet.: chemie gezamenlijk ind. wet.: elektromechanica ind. wet.: elektromechanica gezamenlijk ind. wet.: elektronica-ict ind. wet.: elektronica-ict gezamenlijk 3 3 ind. wet.: industrieel ontwerpen ind. wet.: informatica ind. wet.: milieukunde ind. wet.: textiel ind. wet.: verpakkings 1 1 Industrial Sciences

20 industriële wetenschappen industriële wetenschappen gezamenlijk Totaal Muziek en podiumkunsten drama muziek Totaal Nautische wetenschappen nautische wetenschappen Totaal Politieke en sociale wetenschappen communicatiewetenschappen politieke en sociale wetenschappen politieke wetenschappen sociologie Totaal Productontwikkeling productontwikkeling Totaal Psychologie en pedagogische wetens. agogische wetenschappen pedagogische wetenschappen psychologie Totaal Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen criminologische wetenschappen rechten rechten (gezamenlijke opl. KUB-KUL) rechten (gezamenlijke opl. tul-kul) Totaal Sociale gezondheidswetenschappen logopedische en audiologische wetenschappen Totaal Taal- en letterkunde taal- en letterkunde: combinatie 2 talen Totaal Tandheelkunde tandheelkunde Totaal Toegepaste biologische wetenschappen bio-ingenieurswetenschappen Totaal Toegepaste taalkunde toegepaste taalkunde Totaal Toegepaste wetenschappen ingenieurswetenschappen ingenieurswetenschappen: architectuur ingenieurswetenschappen: bouwkunde ingenieurswetenschappen: chemische & materiaalkunde ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen ingenieurswetenschappen: elektrotechniek ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde

21 ingenieurswetenschappen: werktuigkundeelektrotechniek Totaal Verkeerskunde verkeerskunde Totaal Wetenschappen biochemie en bio biologie chemie computerwetenschappen fysica fysica en sterrenkunde geografie geografie en geomatica geologie informatica wiskunde Totaal Wijsbegeerte en moraalwetenschappen moraalwetenschappen Philosophy wijsbegeerte wijsbegeerte en moraalwetenschappen Totaal Totaal Academisch gerichte bachelor MASTER Studiegebied Opleiding M V T Archeologie en kunstwetenschappen Archaeology archeologie kunstwetenschappen kunstwetenschappen en archeologie musicologie Totaal Archeologie en kunstwetenschappen - Economische en toegepaste economische wetenschappen - Geschiedenis - Politieke en sociale wetenschappen - Psychologie en pedagogische wetenschappen - Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen - Taal- en letterkunde - Wetenschappen Archeologie en kunstwetenschappen - Taal- en letterkunde Urban Studies Totaal Cultural Studies culturele studies Totaal

22 Architectuur Architecture architectuur interieurarchitectuur Totaal Architectuur - monumenten- en landschapszorg stedenbouw en ruimtelijke planning Totaal Audiovisuele en beeldende kunst Audiovisual Arts 1 1 audiovisuele kunsten beeldende kunsten conservatie en restauratie Documentary Film Directing (EM) Fine Arts productdesign Totaal Bewegings- en revalidatiewetenschappen Adapted Physical Activity (EM) lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen Rehabilitation Sciences & Physiotherapy revalidatiewetenschappen en kinesitherapie Totaal Biomedische wetenschappen Biomedical Sciences biomedische wetenschappen Totaal Biotechniek biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde biowetenschappen: voedingsindustrie Totaal Diergeneeskunde diergeneeskunde Totaal Economische en toegepaste economische wetenschappen accountancy en revisoraat algemene economie Applied Economic Sciences: Business Administration Applied Economic Sciences: Economic Policy bedrijfseconomie bedrijfskunde beleidseconomie Business Economics cultuurmanagement Economics economische wetenschappen informatiemanagement Information Management

23 Economische en toegepaste economische wetenschappen - Politieke en sociale wetenschappen Economische en toegepaste economische wetenschappen - Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen management Management Management Science organisatie en management TEW: bedrijfskunde TEW: economisch beleid TEW: handelsingenieur TEW: handelsingenieur in de beleidsinformatica toegepaste economische wetenschappen verzekeringen Totaal sociaal-economische wetenschappen Totaal economie, recht en bedrijfskunde Totaal Farmaceutische wetenschappen farmaceutische zorg geneesmiddelenontwikkeling Totaal Geneeskunde epidemiologie Geneeskunde - Toegepaste biologische wetenschappen - Toegepaste wetenschappen - Wetenschappen geneeskunde Totaal Bioinformatics Totaal Geschiedenis geschiedenis geschiedenis van de Oudheid Totaal Geschiedenis - Politieke en sociale wetenschappen - Taal- en letterkunde European Studies: Transnational and Global Perspectives Europese studies: transnationale en mondiale perspectieven Totaal Geschiedenis - Taal- en letterkunde Afrikaanse talen en culturen Oost-Europese talen en culturen Oosterse talen en culturen taal- en regiostudies: Arabistiek & Islamkunde taal- en regiostudies: Slavistiek & Oost-Europakunde taal- en regiostudies: Japanologie taal- en regiostudies: Oude Nabije Oosten taal- en regiostudies: Sinologie Totaal Gezondheidszorg milieu- en preventiemanagement revalidatiewetenschappen en kinesitherapie Totaal

24 Godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen en kerkelijk recht godgeleerdheid & godsdienstwetenschappen samenleving, recht en religie Society, Law and Religion Theology and Religious Studies wereldgodsdiensten, de interreligieuze dialoog en de religiestudie Totaal Handelswetenschappen en bedrijfskunde bestuurskunde en publiek management Business Administration handelsingenieur handelswetenschappen International Business Economics and Management internationale bedrijfseconomie en het bedrijfsbeleid Totaal Food Science, Technology and Nutrition (EM) Ind. Sc.: Biochemical Engineering Ind. Sc.: Electromechanical Engineering Ind. Sc.: Electronics Engineering ind. wet.: biochemie ind. wet.: bouwkunde ind. wet.: chemie ind. wet.: elektromechanica ind. wet.: elektronica-ict ind. wet.: elektrotechniek ind. wet.: energie ind. wet.: industrieel ontwerpen ind. wet.: informatica ind. wet.: kunststofverwerking 4 4 ind. wet.: landmeten ind. wet.: milieukunde ind. wet.: nucleaire ind. wet.: textiel ind. wet.: verpakkings stedenbouw en ruimtelijke planning Totaal Muziek en podiumkunsten drama Music muziek Totaal Nautische wetenschappen nautische wetenschappen Totaal Politieke en sociale wetenschappen communicatiewetenschappen

25 Communication Studies EU-studies filmstudies en visuele cultuur overheidsmanagement en -beleid politieke communicatie politieke wetenschappen sociologie vergelijkende en Europese politiek vergelijkende en internationale politiek Totaal Politieke en sociale wetenschappen - Taal- en letterkunde Politieke en sociale wetenschappen - Wetenschappen bedrijfscommunicatie Totaal milieuwetenschap Totaal Productontwikkeling productontwikkeling Totaal Psychologie en pedagogische wetenschappen agogische wetenschappen educatieve studies Educational Sciences Educational Studies onderwijskunde opleidings- en onderwijswetenschappen pedagogische wetenschappen psychologie Social and Cultural Anthropology sociale en culturele antropologie Totaal Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen criminologische wetenschappen Criminology Law rechten rechten (gezamenlijke opl. tul-kul) Totaal Sociale gezondheidswetenschappen gezondheidsvoorlichting en -bevordering logopedische & audiologische wetenschappen management en beleid van de gezondheidszorg management, zorg en beleid in de gerontologie seksuologie Totaal Taal- en letterkunde historische taal- en letterkunde langue et littérature françaises

26 Linguistics and Literature: English literatuur van de moderniteit meertalige professionele communicatie taal- en letterkunde taalkunde theater- en filmwetenschap vergelijkende moderne letterkunde Western Literature westerse literatuur Totaal Tandheelkunde tandheelkunde Totaal Toegepaste biologische wetenschappen Aquaculture bio-ingenieurswet.: land- en waterbeheer bio-ingenieurswet.: milieu bio-ingenieurswet.: bos en natuurbeheer bio-ingenieurswet.: cel- en genbio bio-ingenieurswet.: chemie & bioprocestechn bio-ingenieurswet.: levensmiddelenwet.&voeding bio-ingenieurswet.: biosysteemtechniek bio-ingenieurswet.: cel- en gen bio-ingenieurswet.: land- en bosbeheer bio-ingenieurswet.: landbouwkunde bio-ingenieurswet.: levensmiddelen bio-ingenieurswet.: katalytische Environmental Sanitation Environmental Technolgy and Engineering EM Food Technology International master of science Rural Development Molecular Biology Nutrition and Rural Development Tropical Natural Resources Management Totaal Toegepaste biologische wetenschappen - Toegepaste wetenschappen Toegepaste biologische wetenschappen - Toegepaste wetenschappen - Wetenschappen Water Resources Engineering Totaal bio-ingenieurswet.: milieu Earth Observation Nanoscience and Nanotechnology Nanoscience and Nanotechnology (EM) nanowetenschappen en nano Totaal

27 Toegepaste biologische wetenschappen - Wetenschappen Physical Land Resources Totaal Toegepaste taalkunde journalistiek meertalige communicatie tolken vertalen Totaal Toegepaste wetenschappen Appliec Sciences and Engineering: Computer Science Appliec Sciences and Engineering: Applied Computer Science Architectural Engineering Biomedical Engineering (Ma) Chemical and Material Engineering Civil Engineering Electro-Mechanical Engineering Electronics and Informational Technology Engineering Energy (EIT-KIC) Engineering: Biomedical Engineering Engineering: Chemical Engineering (Engineering Rheology) EM 3 3 Engineering: Chemical Technology Engineering: Electrical Engineering Engineering: Energy 4 4 Engineering: Materials Engineering European Master Nuclear Fusion (EM) ingenieurswetenschappen: architectuur ingenieurswetenschappen: bedrijfskundige systeemtechnieken en operationeel onderzoek ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurswetenschappen: bouwkunde ingenieurswetenschappen: chemie en materialen 2 2 ingenieurswetenschappen: chemische ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen ingenieurswetenschappen: elektronica &informatie 2 2 ingenieurswetenschappen: elektrotechniek (ICT) ingenieurswetenschappen: elektrotechniek ingenieurswetenschappen: energie ingenieurswetenschappen: fotonica ingenieurswetenschappen: materiaalkunde ingenieurswetenschappen: toegepaste computerwetenschappen ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde

28 ingenieurswetenschappen: verkeer, logistiek en intelligente transportsystemen ingenieurswetenschappen: werktuigkunde ingenieurswetenschappen: werktuigkundeelektrotechniek ingenieurswetenschappen: wiskundige ingenieurstechnieken International Master of Science in Fire Safety Engineering EM International Master of Science in Biomedical Engineering (EM) Master of Science in Photonics (EM) Photonics Science and Engineering stedenbouw en ruimtelijke planning Textile Engineering 1 1 Totaal Verkeerskunde verkeerskunde Totaal Wetenschappen Astronomy and Astrophysics 2 2 biochemie en bio biologie Biology Biomolecular Sciences chemie chemie (gezamenlijke opleiding) Chemistry Computer Science (MA) European master of Science in Nematology - EM fysica fysica en sterrenkunde (gezamenl. opl.) geografie Geography geologie Geology geomatica en landmeetkunde informatica Ma of Science in Marine Biodiversity and Conservation EM Marine and Lacustrine Science Management Mathematics 3 3 Molecular and Cellular Biophysics Nematology Physics Statistics statistiek

29 sterrenkunde Sustainable Territorial Development (EM) Theoretical Chemistry & Computational Modelling 2 2 EM toegepaste informatica wiskunde wiskundige informatica Totaal Wijsbegeerte en moraalwetenschappen moraalwetenschappen Philosophy wijsbegeerte wijsbegeerte en moraalwetenschappen Totaal Totaal Master MASTER NA PROFESSIONEEL GERICHTE BACHELOR Studiegebied Opleiding M V T Bewegings- en revalidatiewetenschappen ergotherapeutische wetenschap (gez.opl) Economische en toegepaste economische wetenschappen - Wetenschappen toerisme Geneeskunde verpleegkunde en vroedkunde Politieke en sociale wetenschappen sociaal werk Psychologie en pedagogische wetenschappen sociaal werk Totaal Master na professioneel gerichte bachelor TOTAAL M V T Totaal Academisch gerichte bachelor Totaal Master Totaal Master na prof. gerichte bachelor Totaal academisch gerichte opleidingen

30 AANTAL INSCHRIJVINGEN PER INSTELLING EN GEZAMENLIJKE OPLEIDINGEN OVERZICHTSTABEL Instelling M V T Artesis Hogeschool Antwerpen Arteveldehogeschool Erasmushogeschool Brussel Groep T-Internationale Hogeschool Leuven Hogere Zeevaartschool Hogeschool Gent Hogeschool West-Vlaanderen HUB-EHSAL HUB-KUBrussel Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende Katholieke Hogeschool Leuven Katholieke Hogeschool Limburg Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen Katholieke Universiteit Leuven LUCA School of Arts Plantijn - Hogeschool van de provincie Antwerpen Provinciale Hogeschool Limburg Thomas More Antwerpen Thomas More Mechelen Thomas More Kempen transnationale Universiteit Limburg Universiteit Gent Universiteit Hasselt Universiteit Antwerpen Vrije Universiteit Brussel XIOS Hogeschool Limburg Totaal per instelling Artesis Hogeschool Antwerpen - Karel de Grote-Hogeschool KH Antwerpen Artesis Hogeschool Antwerpen - Karel de Grote-Hogeschool KH Antwerpen Arteveldehogeschool - Ugent Erasmushogeschool Brussel - HUB-EHSAL HUB-EHSAL - HUB-KUBrussel HUB-KUBrussel - K.U.Leuven Katholieke Hogeschool Limburg - Provinciale Hogeschool Limburg Katholieke Hogeschool Limburg - Provinciale Hogeschool Limburg

31 Katholieke Hogeschool Limburg - Provinciale Hogeschool Limburg Katholieke Hogeschool Limburg - XIOS Hogeschool Limburg K.U.Leuven - Erasmushogeschool Brussel - Hogeschool West-Vlaanderen - Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende - Plantijn-Hogeschool - Thomas More Mechelen - UGent - UHasselt - V.U.Brussel - XIOS Hogeschool Limburg K.U.Leuven - HUB-EHSAL - Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende - Katholieke Hogeschool Leuven - Katholieke Hogeschool Limburg - Katholieke Hogeschool Sint-Lieven - Katholieke Hogeschool Zuid- West-Vl. - Thomas More Mechelen - Thomas More Kempen K.U.Leuven - HUB-EHSAL - Katholieke Hogeschool Leuven - Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vl. - Thomas More Kempen K.U.Leuven - V.U.Brussel K.U.Leuven - V.U.Brussel tul - K.U.Leuven UGent - Hogeschool West-Vlaanderen - Hogeschool Gent - Arteveldehogeschool UGent - K.U.Leuven UGent - K.U.Leuven UGent - K.U.Leuven - Arteveldehogeschool - Hogeschool Gent - Hogeschool West-Vlaanderen - HUB- EHSAL - Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende - Thomas More Kempen UGent - V.U.Brussel UGent - V.U.Brussel UGent - V.U.Brussel UGent - V.U.Brussel UGent - V.U.Brussel UGent - V.U.Brussel UGent - V.U.Brussel - Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - Artesis Hogeschool Antwerpen - Karel de Grote-Hogeschool KH Antwerpen V.U.Brussel - Universiteit Antwerpen - K.U.Leuven Totaal Gezamenlijke opleidingen Eindtotaal

32 ARTESIS HOGESCHOOL ANTWERPEN Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg ergotherapie verpleegkunde vroedkunde Totaal Handelswetenschappen en bedrijfskunde bedrijfsmanagement office management toegepaste informatica Totaal elektronica-ict grafische en digitale media vastgoed Totaal Muziek en podiumkunsten dans Totaal Onderwijs onderwijs: kleuteronderwijs onderwijs: lager onderwijs onderwijs: secundair onderwijs Totaal Sociaal-agogisch werk sociaal werk Totaal Totaal Professioneel gerichte bachelor Academisch gerichte bachelor Architectuur architectuur interieurarchitectuur Totaal Audiovisuele en beeldende kunst beeldende kunsten conservatie en restauratie Totaal Gezondheidszorg revalidatiewetenschappen en kinesitherapie Totaal ind. wet.: bouwkunde ind. wet.: chemie ind. wet.: elektromechanica ind. wet.: elektronica-ict Totaal Muziek en podiumkunsten drama muziek Totaal Productontwikkeling productontwikkeling Totaal

33 Toegepaste taalkunde toegepaste taalkunde Totaal Totaal Academisch gerichte bachelor Master Architectuur architectuur interieurarchitectuur Totaal Architectuur - Industriële wetenschappen en monumenten- en landschapszorg stedenbouw en ruimtelijke planning Totaal Audiovisuele en beeldende kunst beeldende kunsten conservatie en restauratie Totaal Gezondheidszorg revalidatiewetenschappen en kinesitherapie Totaal ind. wet.: bouwkunde ind. wet.: chemie ind. wet.: elektromechanica ind. wet.: elektronica-ict Totaal Muziek en podiumkunsten drama muziek Totaal Productontwikkeling productontwikkeling Totaal Toegepaste taalkunde tolken vertalen Totaal Totaal Master Schakelprogramma Architectuur - Industriële wetenschappen en Audiovisuele en beeldende kunst schakelprogramma: gecombineerde studiegebieden schakelprogramma: audiovisuele en 3 3 beeldende kunsten schakelprogramma: iwt Muziek en podiumkunsten Toegepaste taalkunde schakelprogramma: muziek en podiumkunsten schakelprogramma: toegepaste taalkunde Totaal Schakelprogramma Eindtotaal

34 ARTEVELDEHOGESCHOOL Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg ergotherapie logopedie en audiologie podologie verpleegkunde vroedkunde Totaal Gezondheidszorg - Onderwijs - Sociaal-agogisch werk Handelswetenschappen en bedrijfskunde pedagogie van het jonge kind Totaal bedrijfsmanagement communicatiemanagement journalistiek office management Totaal grafische en digitale media Totaal Onderwijs onderwijs: kleuteronderwijs onderwijs: lager onderwijs onderwijs: secundair onderwijs Totaal Sociaal-agogisch werk sociaal werk Totaal Totaal Professioneel gerichte bachelor Eindtotaal

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2011 ACADEMIEJAAR 2011-2012 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties

Nadere informatie

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs...

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs... HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - BEKNOPT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ACADEMIEJAAR 2016-2017 OVERZICHT Inleiding...

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

UGent academiejaar

UGent academiejaar UGent academiejaar 2015-2016 Opleiding Aantal International Doctoral College in Fusion Science and Engineering (FUSION-DC) 1 International Master of Science in Biomedical Engineering 1 Master of Arts in

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2010 ACADEMIEJAAR 2010-2011 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties

Nadere informatie

Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN

Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Studenten zonder

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2014 ACADEMIEJAAR 2014-2015 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

4.5686311.5681.156 568 3.4481.996. Hoger onderwijs in cijfers. Studentenaantallen op 31 oktober 2007

4.5686311.5681.156 568 3.4481.996. Hoger onderwijs in cijfers. Studentenaantallen op 31 oktober 2007 1.800 5.023 465 212 4.5686311.5681.156 800 7.812 95 418 568 3.4481.996 631 Hoger onderwijs in cijfers Studentenaantallen op 31 oktober 2007 Academiejaar 2007-2008 Hoger onderwijs in cijfers Studentenaantallen

Nadere informatie

Status februari 2016

Status februari 2016 Status februari 2016 Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen Kortrijk Bachelor of Science in de psychologie Bachelor

Nadere informatie

Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen

Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Bachelor of Science in de biomedische wetenschappen (Kortrijk)

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen

Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen Dit document bevat het overzicht van de toelatingsvoorwaarden alle initiële masteropleidingen, schakel- en

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA'

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' In de volgende lijst kan je op zoek gaan naar een geschikte opleiding. Dit overzicht is gebaseerd op de toelatingsvoorwaarden versie 2010-2011. - toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2013 ACADEMIEJAAR 2013-2014 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit

Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit Academiejaar 2004-2005 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, en geslacht - per universiteit Katholieke universiteit Brussel

Nadere informatie

Toegang tot lerarenopleiding vanuit basisopleidingen

Toegang tot lerarenopleiding vanuit basisopleidingen Toegang tot lerarenopleiding vanuit basisopleidingen Algemene regel: * AVL beveelt aan dat de student een specifieke lerarenopleiding (SLO) volgt die aansluit bij zijn/haar masteropleiding. Reden: de onderwijsbevoegdheid

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2015 ACADEMIEJAAR 2015-2016 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

Katholieke Universiteit Brussel. Katholieke Universiteit Leuven

Katholieke Universiteit Brussel. Katholieke Universiteit Leuven Academiejaar 2002-2003 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2001-2002 per universiteit Katholieke Universiteit Brussel Taal- en letterkunde Germaanse talen eerste cyclus

Nadere informatie

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2004. Academiejaar 2004-2005

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2004. Academiejaar 2004-2005 B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2004 Academiejaar 2004-2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs Inhoudsopgave Hoger onderwijs

Nadere informatie

Katholieke Universiteit Brussel

Katholieke Universiteit Brussel Academiejaar 2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2002-2003 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit Katholieke Universiteit

Nadere informatie

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004 B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003 Academiejaar 2003-2004 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs Inhoudsopgave Hoger onderwijs

Nadere informatie

Verder studeren in het hoger onderwijs

Verder studeren in het hoger onderwijs Verder studeren in het hoger onderwijs (vermelde richtingen: studenten zitten minstens in hun 2 de jaar nieuwe structuur Bachelor) Na EM (Economie - Moderne Talen) Academische Bachelor Communicatiewetenschappen

Nadere informatie

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS Het hoger onderwijs in Vlaanderen kent twee soorten onderwijs: het hoger professioneel onderwijs en het academisch onderwijs. Je kan een opleiding volgen aan een hogeschool of aan een universiteit. Bron:

Nadere informatie

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L VOORBEREIDINGSPROGRAMMA S VUB 2014-2015

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L VOORBEREIDINGSPROGRAMMA S VUB 2014-2015 V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L VOORBEREIDINGSPROGRAMMA S VUB 2014-2015 Rectoraat Departement Onderwijsbeleid / Cel Curriculumbeheer (auteur E. Van Cromphout) finale versie 18.06.2014 1

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie,,, of Medicine, of Veterinary Science, of Veterinary Medicine

Nadere informatie

Nieuwe Studenten KU Leuven Academiejaar 2013-2014

Nieuwe Studenten KU Leuven Academiejaar 2013-2014 Totaal Bachelors: 8.075 nieuwe studenten (Registraties tot en met: 29/06/14) M V Totaal Faculteit Theologie en Religiewetenschappen KU Leuven @ Leuven ABA godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen (Leuv)

Nadere informatie

SCHOOLBEVOLKING. Deel 1. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Hogescholenonderwijs

SCHOOLBEVOLKING. Deel 1. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Hogescholenonderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs 5.2. Hogescholenonderwijs OMVORMINGSTABEL VAN OPLEIDINGEN EN OPTIES NAAR PROFESSIONEEL GERICHTE BACHELORSOPLEIDINGEN Opleidingen en opties per studiegebied

Nadere informatie

Studentenaantallen KU Leuven Academiejaar

Studentenaantallen KU Leuven Academiejaar Totaal Bachelors: 25.132 studenten (Registraties tot en met: 29/06/14) M V Totaal Faculteit Theologie en Religiewetenschappen KU Leuven @ Leuven ABA godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen (Leuv) 57

Nadere informatie

Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen:

Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen: Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen: OPGELET: Vind je jouw opleiding niet terug in onderstaande

Nadere informatie

Oktobertelling 2015. Bekendmaking studentenaantallen Vlaamse hogescholen

Oktobertelling 2015. Bekendmaking studentenaantallen Vlaamse hogescholen Oktobertelling 2015 Bekendmaking studentenaantallen Vlaamse hogescholen www.vlhora.be 1 1. Aantal studenten Professioneel gerichte bachelor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 15tov14 Audiovisuele en Beeldende

Nadere informatie

Nieuwe Studenten KU Leuven Academiejaar

Nieuwe Studenten KU Leuven Academiejaar Totaal Bachelors: 8.738 nieuwe studenten +7,1% (tov zelfde datum vorig jaar) (Registraties tot en met 23.06.2015 ) Faculteit Campus Diploma - Lange tekst M (huidig) % M V (huidig) % V Totaal (huidig) %

Nadere informatie

ANTWOORD. Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN

ANTWOORD. Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Werkstudenten Onder

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs LEIDRAAD NAAR DE TABELLEN 1. Contracten Aantal inschrijvingen per soort contract... 223 2. Diplomacontracten Aantal inschrijvingen met een diplomacontract

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN Specifieke LerarenOpleiding (SLO)

TOELATINGSVOORWAARDEN Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Interfacultair Departement LerarenOpleiding TOELATINGSVOORWAARDEN Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Academiejaar 2016 2017 TOELATINGSVOORWAARDEN VOOR HOUDERS VAN EEN MASTERDIPLOMA Dit document bevat het

Nadere informatie

Verder studeren aan de KU Leuven. Dienst Studieadvies KU Leuven Karel Joos Jan Herpelinck

Verder studeren aan de KU Leuven. Dienst Studieadvies KU Leuven Karel Joos Jan Herpelinck Verder studeren aan de KU Leuven Dienst Studieadvies KU Leuven Karel Joos Jan Herpelinck Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven structuur

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten HOGER ONDERWIJS Studenten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding (1) 1 inschrijvingen naar finaliteit (1)(2) go vgo ogo Totaal cursisten

Nadere informatie

Vraag nr. 112 van 22 november 2012 van GOEDELE VERMEIREN

Vraag nr. 112 van 22 november 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 112 van 22 november 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Werkstudenten

Nadere informatie

Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Campus Nieuwland Nieuwland 198, 1000 Brussel T 02 512 32 59, F 02 512 80 14

Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Campus Nieuwland Nieuwland 198, 1000 Brussel T 02 512 32 59, F 02 512 80 14 14 HOGESCHOOL-UNIVERSITEIT BRUSSEL Stormstraat 2, 1000 Brussel T 02 210 12 11, F 02 217 64 64, E info@hubrussel.be http://www.hubrussel.be 14A Studiegebied Economie en management Campus Stormstraat Stormstraat

Nadere informatie

Hoger onderwijs in cijfers

Hoger onderwijs in cijfers Aantal inschrijvingen op 31 oktober 2008 Academiejaar 2008-2009 Hoger onderwijs in cijfers Deze online publicatie heeft als doelstelling een eerste zicht te krijgen op het aantal inschrijvingen in het

Nadere informatie

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL?

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? n Bachelor in de agro- en biotechnologie 2 Beste PXL-student, Als (bijna) kersverse professionele bachelor zoek je misschien een geschikte overgang naar

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Universitair onderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Universitair onderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs 5.2. Universitair onderwijs DEFINITIE VAN BEGRIPPEN IN HET Academiejaar: een periode van één jaar die ten vroegste op 1 september en uiterlijk op

Nadere informatie

Artesis Hogeschool Antwerpen Studiegebied Graad en kwalificatie Afstudeerrichting

Artesis Hogeschool Antwerpen Studiegebied Graad en kwalificatie Afstudeerrichting Artesis Hogeschool Antwerpen Architectuur Architectuur; Industriële wetenschappen en technologie Audiovisuele en beeldende kunst Gezondheidszorg Bachelor in de architectuur Bachelor in de interieurarchitectuur

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR 2011-2012 Studiegebied Wetenschappen Master in de Wiskunde (120 SP) Bachelor in de Wiskunde Master in de Fysica en de Sterrenkunde

Nadere informatie

7080 MONITEUR BELGE 25.01.2011 BELGISCH STAATSBLAD

7080 MONITEUR BELGE 25.01.2011 BELGISCH STAATSBLAD 7080 MONITEUR BELGE 25.01.2011 BELGISCH STAATSBLAD c) les rangées suivantes sont ajoutées : Erasmus Mundus Master of Nanoscience and Nanotechnology afstudeerrichting Nanotechnology Erasmus Mundus Master

Nadere informatie

Accreditatiestatus Academische opleidingen van de Vrije Universiteit Brussel aanbod 2013/14

Accreditatiestatus Academische opleidingen van de Vrije Universiteit Brussel aanbod 2013/14 Accreditatie Academische opleidingen van de Vrije Universiteit Brussel aanbod 2013/14 Alle opleidingen die in de hierna lijsten voorkomen worden aangeboden conform de desbetreffende bepalingen van de Codex

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten BASISONDERWIJS Leerlingen HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding van het volwassenenonderwijs

Nadere informatie

PERSCONFERENTIE HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

PERSCONFERENTIE HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS PERSCONFERENTIE HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS DUIDING BIJ DE SLIDES 1 STUDENTEN ALGEMENE DUIDING - In de tabellen en grafieken is enkel informatie opgenomen over initiële bachelor- en masteropleidingen. Het

Nadere informatie

De wederzijdse onderwijsparticipatie van Nederlanders aan het Vlaams onderwijs

De wederzijdse onderwijsparticipatie van Nederlanders aan het Vlaams onderwijs De wederzijdse onderwijsparticipatie van Nederlanders aan het Vlaams onderwijs schooljaar 2010-2011 Toelichting Situering Dit rapport geeft een analyse van de mate waarin Nederlandse leerlingen en studenten

Nadere informatie

Vraag nr. 746 van 9 augustus 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 746 van 9 augustus 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 76 van 9 augustus 0 van PAUL DELVA Academische Inschrijvingen Brussel Ik verwijs

Nadere informatie

STUDIEGELDEN academiejaar 2013-2014

STUDIEGELDEN academiejaar 2013-2014 STUDIEGELDEN academiejaar 2013-2014 EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) NIET-EER STUDENTEN OPLEIDINGSNIVEAU NIET-BEURS BIJNA-BEURS BEURS bursalen niet-bursalen < 54 SP 54-66 SP > 66 SP < 54 SP 54-66 SP >

Nadere informatie

Studiesucces generatiestudenten in

Studiesucces generatiestudenten in Studiesucces generatiestudenten in 2007-2008 Inleiding Naar aanleiding van de nieuwe databank DHO hebben we besloten om de klemtoon niet langer voornamelijk op het registreren van gegevens te leggen. Ook

Nadere informatie

Geef je opleiding een STEM

Geef je opleiding een STEM Geef je opleiding een STEM Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen - Limburg 2011-2012 Onderzoek naar de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Alle schoolverlaters van 2011 worden 1 jaar lang gevolgd (tot

Nadere informatie

Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt.

Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt. EEN OPLEIDING KIEZEN Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt. Wat moet je doen? 1. Lees de instructie en de zoektips

Nadere informatie

Bachelor in de wijsbegeerte 180 ABA N wijsbegeerte Taal- en letterkunde 180 ABA N

Bachelor in de wijsbegeerte 180 ABA N wijsbegeerte Taal- en letterkunde 180 ABA N Katholieke Universiteit Brussel Bestaande opleiding Omgevormde opleiding: graad kwalificatie STP Soort Taal Wijsbegeerte en moraal Geschiedenis (kandidaat): afstudeerrichting Bachelor in de wijsbegeerte

Nadere informatie

STUDIEGELDEN 2014-2015. Algemeen. EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) niet-beurs. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0,70 1.

STUDIEGELDEN 2014-2015. Algemeen. EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) niet-beurs. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0,70 1. Algemeen EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) NIET-EER STUDENTEN Opleidingsniveau niet-beurs bijna-beurs beurs niet-bursalen bursalen vast variabel vast variabel vast variabel vast variabel vast variabel Bachelor

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 19.03.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 19.03.2014 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 19.03.2014 MONITEUR BELGE 22373 3 la réception des modifications de la composition des organisations de producteurs, des unions d organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles

Nadere informatie

Opleidingen waarop je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs

Opleidingen waarop je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs Opleidingen waarop je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs Opleiding SP Type Instelling Campus Plaats op de beurs / INFOSESSIE STUDIEDOMEIN 1 Geschiedenis, archeologie en kunstwetenschappen

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Hogescholenonderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Hogescholenonderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs 5.1. Hogescholenonderwijs DEFINITIE VAN BEGRIPPEN IN HET Academiejaar: een periode van één jaar die ten vroegste op 1 september en uiterlijk op 1

Nadere informatie

Opleidingen waarover je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs

Opleidingen waarover je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs Opleidingen waarover je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs Opleiding SP Type Instelling Campus Plaats op de beurs / INFOSESSIE STUDIEDOMEIN 1 Geschiedenis, archeologie en kunstwetenschappen

Nadere informatie

code AOU-TOE-ING 1/15 Academisch onderwijs aan de universiteiten INGENIEURSWETENSCHAPPEN

code AOU-TOE-ING 1/15 Academisch onderwijs aan de universiteiten INGENIEURSWETENSCHAPPEN code AOU-TOE-ING 1/15 Klemtonen De bachelorjaren zijn gericht op een brede algemene basisvorming en een beginnende specialisatie binnen de gekozen afstudeerrichting. De nadruk wordt gelegd op de vakken

Nadere informatie

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Algemene economie 3 Economische inzichten Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Bedrijfseconomie 3 Economische inzichten

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN BELGISCH STAATSBLAD 21.06.2016 MONITEUR BELGE 37409 159692-159703 Veneuze drainage met selectieve lediging van arteria pulmonalis en sinus coronarius, ongeacht het aantal samenstellende elementen 159692-159703

Nadere informatie

vrijstellingen journalistiek 2014/2015

vrijstellingen journalistiek 2014/2015 vrijstellingen journalistiek De onderstaande tabel is een weergave van de vrijstellingen toegekend door de Toelatingscommissie voorbije academiejaren, in de opleiding JOURNALISTIEK. Studenten kregen enkel

Nadere informatie

Categorie Leidse opleidingen 2014/2015. M Archaeology M Archaeology (research)

Categorie Leidse opleidingen 2014/2015. M Archaeology M Archaeology (research) Categorie Leidse opleidingen 2014/2015 Archeologie Archeologie M Archaeology M Archaeology (research) Geschiedenis/Oude talen en culturen Geschiedenis M Classics and Ancient Civilizations M Classics and

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL

VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

Tweede en derde graad ASO

Tweede en derde graad ASO Tweede en derde graad ASO Economie Eigenheid: wordt in twee paketten aangeboden: met meer moderne talen of met meer wiskunde het vak economie bestaat uit algemene economie en bedrijfswetenschappen (daar

Nadere informatie

40928 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

40928 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 40928 MONITEUR BELGE 03.08.2007 BELGISCH STAATSBLAD Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l Aménagement du Territoire; Après délibération, Arrête : Article 1 er. Al article

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 93900 MONITEUR BELGE 29.11.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS-

Nadere informatie

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen.

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen. VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 augustus 2015; BESLUIT:

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 augustus 2015; BESLUIT: Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

25020 MONITEUR BELGE 07.05.2015 BELGISCH STAATSBLAD

25020 MONITEUR BELGE 07.05.2015 BELGISCH STAATSBLAD 25020 MONITEUR BELGE 07.05.2015 BELGISCH STAATSBLAD VLAAMSE OVERHEID [C 2015/35545] 3 APRIL 2015. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen en

Nadere informatie

VR DOC.0406/2

VR DOC.0406/2 VR 2016 0405 DOC.0406/2 Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen DE VLAAMSE

Nadere informatie

UNIVERSITEITEN IN VLAANDEREN

UNIVERSITEITEN IN VLAANDEREN UNIVERSITEITEN IN VLAANDEREN In Vlaanderen is er een universiteit in elke provincie, maar je kan niet alle opleidingen aan elke universiteit volgen. Wat kan je waar studeren? Bron: www.ond.vlaanderen.be

Nadere informatie

TUITION FEES academic year 2014-2015

TUITION FEES academic year 2014-2015 TUITION FEES academic year 2014-2015 EEA S (or equivalent) NON-EEA S ACADEMIC LEVEL NON-SCHOLARSHIP REDUCED TUITION SYSTEM SCHOLARSCHIP NON-SCHOLARSHIP SCHOLARSCHIP fixed variable fixed variable fixed

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 93900 MONITEUR BELGE 29.11.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS-

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 4106 MONITEUR BELGE 28.01.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

Raad van Bestuur _ Auditcel (VOSS)

Raad van Bestuur _ Auditcel (VOSS) Raad van Bestuur _ Auditcel (VOSS) Rapportering Accreditatie (c.q. erkenning) Academische opleidingen van de Vrije Universiteit Brussel aanbod 2011/12 Alle opleidingen die in de hierna lijsten voorkomen

Nadere informatie

Overgangsmaatregelen per opleiding: overzicht academiejaar 2009-2010 (versie 5 oktober 2009)

Overgangsmaatregelen per opleiding: overzicht academiejaar 2009-2010 (versie 5 oktober 2009) Inhoud: 1. 2009-2010: geordend per faculteit a. speciale overgangsmaatregelen omvorming naar BaMa b. overgangsmaatregelen bij verschuivingen in BaMa-opleidingsaanbod 2. faculteitsoverschrijdend: speciale

Nadere informatie

06-'07 bedrijfsmanagement, accountancy-fiscaliteit 1 Communicatievaardigheden Bedrijfsmanagement Bedrijfscommunicatie NIET!!!

06-'07 bedrijfsmanagement, accountancy-fiscaliteit 1 Communicatievaardigheden Bedrijfsmanagement Bedrijfscommunicatie NIET!!! ARTESIS 08-'09 Vastgoed 1 Recht 1 Bedrijfsmanagement recht en ondernemen ARTEVELDEHOGESCHOOL 07-'08 Bachelor in het communicatiemanagement 1 Inleiding multimedia Bedrijfsmanagement Pc-toepassingen 07-'08

Nadere informatie

Opleidingen waarover je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs

Opleidingen waarover je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs Opleidingen waarover je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs Opleiding SP Type Instelling Campus Plaats op de beurs / INFOSESSIE STUDIEDOMEIN 1 Geschiedenis, archeologie en kunstwetenschappen

Nadere informatie

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 4106 MONITEUR BELGE 28.01.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Instroommogelijkheden met ATHENEUM-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Actuariële wetenschappen Ja Wis B Nee Nee 2. Bedrijfseconomie Ja Ja Ja Wis A 3. Bedrijfskunde Ja Ja Ja Wis A 4.

Nadere informatie

TUITION FEES General. non-scholarship student. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0, ,90 0,70

TUITION FEES General. non-scholarship student. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0, ,90 0,70 General Academic level non-scholarship student EEA STUDENTS (or equivalent) reduced tuition system scholarship student NON-EEA STUDENTS non-scholarship student scholarship student fixed variable fixed

Nadere informatie

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept Aardwetenschappen Accountancy en Controlling Acheologie Actuariele wetenschappen Agrotechnologie Algemene cultuurwetenschappen KUN OUNL Algemene Economie Algemene Gezondheidswetenschappen Algemene Natuurwetenschappen

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT ACADEMIEJAAR

UNIVERSITEIT GENT ACADEMIEJAAR UNIVERSITEIT GENT ACADEMIEJAAR 2017-2018 LIJST VAN DE TOELATINGSVOORWAARDEN TOT DE MASTEROPLEIDINGEN VOLGEND OP EEN ANDERE MASTEROPLEIDING Goedgekeurd op 28 maart 2017 en 24 mei 2017 door de Directeur

Nadere informatie

Studiegelden 2016-2017

Studiegelden 2016-2017 Studiegelden 2016-2017 Algemeen EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) NIET-EER STUDENTEN Opleidingsniveau niet-beurs bijna-beurs beurs niet-bursalen bursalen vast variabel vast variabel vast variabel vast variabel

Nadere informatie

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel

Nadere informatie

Alle WO studies NT NG EM CM

Alle WO studies NT NG EM CM Alle WO studies NT NG EM CM B Aarde en economie * * * wisa of wisb B Aardwetenschappen * nat nat + schk (wisa of wisb) + nat + schk B Actuariële wetenschappen * wisb wisb wisb B Advanced Technology * wisb

Nadere informatie

B Milieu-maatschappij-wetenschappen. B Molecular Science and Technology. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld

B Milieu-maatschappij-wetenschappen. B Molecular Science and Technology. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld zonder meer toelaatbaar met profiel NT B Aarde en economie B Aardwetenschappen B Actuariële wetenschappen B Advanced Technology B Afrikaanse talen en culturen B Agrotechnologie B Algemene Cultuurwetenschappen

Nadere informatie

VR DOC

VR DOC VR 2017 3006 DOC.0614-2 Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen DE VLAAMSE

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van vwo naar wo

Vooropleidingseisen van vwo naar wo Vooropleidingseisen van vwo naar wo 2016-2017 Vooropleidingseisen Vooropleidingseisen van vwo naar van wo van VWO VWO naar naar WO WO = = Dit profiel Dit profiel geeft geeft toegang toegang tot deze tot

Nadere informatie

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations Bijlage C Lijst van dere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs. Deze eisen gelden voor 4 vwo, dus voor leerlingen die instromen in het wo vaf 2010 en vallen onder de nieuwe tweede fase.

Nadere informatie

2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS

2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Academiejaar 2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal generatiestudenten per provincie en arrondissement van woonplaats van de student, per studiegebied, nationaliteit en geslacht ingedeeld Belgische studenten

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 Kijk voor meer informatie over voorlichtingsevenementen op de site van de betreffende universiteit. Meld je afwezigheid op school een week vóór de Open dag bij de decanen (kamer

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php pagina 1 van 6 Departement en Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in de industriã«le wetenschappe Bouwkunde 2009-2010 Statistiek (3stp) Arteveldehogeschool 2010-2011 Management (6stp) Arteveldehogeschool

Nadere informatie

Schakelprogramma s UHasselt

Schakelprogramma s UHasselt 2017-2018 Schakelprogramma s UHasselt Beste PXL-student, Je hebt nu een professioneel bachelordiploma op zak. Al gedacht aan het behalen van een academische master? Dat kan! Via een schakelprogramma kan

Nadere informatie