HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS"

Transcriptie

1 HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2014 ACADEMIEJAAR

2 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties inschrijvingen / generatiestudenten... 4 Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs Aantal inschrijvingen van generatiestudenten Colofon

3 INLEIDING Naar jaarlijkse gewoonte verschijnt ook dit najaar de publicatie Hoger onderwijs in cijfers, met als doel een eerste zicht te geven op het aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen voor het lopende academiejaar. In deze publicatie gaat het om een eerste rapportering over het academiejaar De cijfers zijn dus nog niet definitief. De inschrijvingsaantallen kunnen nog veranderen in de loop van het academiejaar. Deze publicatie bevat het aantal actieve inschrijvingen met diplomacontract 1 in de opleidingen professioneel gerichte bachelor, academisch gerichte bachelor, master, master na professionele bachelor en schakelprogramma dat op 31 oktober 2014 in de Databank Hoger Onderwijs geregistreerd was. In de tabellen wordt het aantal inschrijvingen weergegeven; dit is niet gelijk aan het aantal studenten. Een student kan zich immers voor verschillende opleidingen (al dan niet in verschillende instellingen) tegelijk inschrijven. Net zoals vorige jaren zijn de inschrijvingen in gezamenlijke opleidingen niet opgenomen in de tabellen per instelling. Dit zijn opleidingen die door meer dan één instelling samen georganiseerd worden. Deze worden apart weergegeven met vermelding van de participerende instellingen en de verdeelsleutel. Instellingen met veel inschrijvingen voor gezamenlijke opleidingen zullen dus een lager inschrijvingsaantal hebben in de tabellen per instelling, maar worden dan vermeld bij de gezamenlijke opleidingen. 1 Een diplomacontract is een contract aangegaan door een instellingsbestuur met de student die zich inschrijft met het oog op het behalen van een graad of diploma van een opleiding of die zich inschrijft voor een schakel- of voorbereidingsprogramma. Een student kan zich ook inschrijven met een credit- of examencontract. 2

4 ORGANISATIE VAN HET HOGER ONDERWIJS IN VLAANDEREN In deze publicatie werden de basisopleidingen, nl. de professioneel gerichte bachelor, academisch gerichte bachelor, master en master na professioneel gerichte bachelor, en de schakelprogramma s opgenomen. Daarnaast kennen we ook nog voorbereidingsprogramma s, bachelor-na-bachelor- en master-na-masteropleidingen, specifieke lerarenopleidingen, doctoraten en postgraduaten, maar die vallen niet binnen de scope van deze publicatie. Professioneel gerichte bacheloropleidingen zijn in de eerste plaats gericht op de beroepspraktijk en hebben tot doel de studenten te brengen tot een niveau van algemene en specifieke kennis en van competenties nodig voor de zelfstandige uitoefening van een beroep of groep van beroepen. Een professioneel gerichte bacheloropleiding biedt als dusdanig een directe uitstroommogelijkheid naar de arbeidsmarkt. Academisch gerichte bacheloropleidingen hebben tot doel de studenten te brengen tot een niveau van kennis en competenties eigen aan het wetenschappelijk of artistiek functioneren in het algemeen en aan een specifiek domein van de of de kunsten in het bijzonder. De masteropleidingen hebben tot doel de studenten te brengen tot een gevorderd niveau van kennis en competenties eigen aan het wetenschappelijk of artistiek functioneren in het algemeen en aan een specifiek domein van de of de kunsten in het bijzonder, dat noodzakelijk is voor de autonome beoefening van de of de kunsten of voor de aanwending van deze wetenschappelijke of artistieke kennis in de zelfstandige uitoefening van een beroep of groep van beroepen. Een aantal masteropleidingen wordt georganiseerd als vervolg op een professioneel gerichte bacheloropleiding. Dit zijn masteropleidingen na een professionele bachelor. Deze zijn in principe toegankelijk na het volgen van een schakelprogramma. Een schakelprogramma is een programma dat wordt opgelegd aan een student die zich wenst in te schrijven voor een masteropleiding op grond van een in het professioneel hoger onderwijs uitgereikt bachelordiploma. Bacheloropleidingen sluiten aan bij het secundair onderwijs. Masteropleidingen sluiten in de regel aan bij een (academische) bacheloropleiding. Masteropleidingen kunnen ook toegankelijk zijn voor professioneel gerichte bachelors na het succesvol afronden van een schakelprogramma. In academiejaar veranderde HUB-KAHO van naam en werd Odisee. In hetzelfde academiejaar droeg de Katholieke Hogeschool Limburg haar opleidingen in het studiegebied Audiovisuele en beeldende kunst, die ze gezamenlijk organiseerde met de Hogeschool PXL, over aan de LUCA School of Arts. Vanaf worden deze kunstopleidingen dan ook gezamenlijk aangeboden door LUCA School of Arts en Hogeschool PXL. Om een zinvolle vergelijking te kunnen maken met het vorige academiejaar werden de deelinschrijvingen in deze kunstopleidingen dus ook al in academiejaar bij LUCA School of Arts geteld. 3

5 EVOLUTIES INSCHRIJVINGEN / GENERATIESTUDENTEN In dit deel wordt een vergelijking gemaakt tussen het aantal inschrijvingen op 31 oktober 2013 (voor het academiejaar ) en 31 oktober 2014 (voor het academiejaar ). AANTAL INSCHRIJVINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS Gerichtheid Soort opleiding Evolutie % evolutie Professioneel Professioneel gerichte opleidingen ,3% Totaal ,3% Academisch 2 Academisch gerichte opleidingen ,1% Schakelprogramma ,1% Totaal ,1% Hoger kunstonderwijs Professioneel gerichte opleidingen ,2% Academisch gerichte opleidingen ,6% Schakelprogramma ,0% Totaal ,6% Totaal ,1% Het aantal inschrijvingen geregistreerd op 31 oktober 2014 ligt 1,1% hoger ten opzichte van dezelfde datum vorig academiejaar. De professionele opleidingen stijgen met 2,3% in vergelijking met het vorige academiejaar. De academische 2 opleidingen blijven vrijwel stabiel. In het hoger kunstonderwijs stijgt het aantal inschrijvingen in de professioneel gerichte opleidingen (3,2%) en in de schakelprogramma s (60%). Deze ontwikkelingen weerspiegelen zich ook in het aantal inschrijvingen in de hogescholen en universiteiten. Beiden tellen nu ook nagenoeg evenveel inschrijvingen. De hogescholen stijgen met 2,1%; het aantal inschrijvingen in de universiteiten blijft stabiel Evolutie % evolutie Hogeschool ,1% Universiteit ,1% Totaal ,1% 2 Tot de academische opleidingen behoren zowel de opleidingen van de universiteiten als de academische opleidingen van de Hogere Zeevaartschool. 4

6 AANTAL INSCHRIJVINGEN PER INSTELLING Onderstaande tabel toont het aantal inschrijvingen per instelling in academiejaar in vergelijking met academiejaar Net zoals de vorige jaren gaat het om de deelinschrijvingen. Dit betekent dat er in het geval van gezamenlijke opleidingen de verdeelsleutel werd toegepast. De cijfers in deze publicatie zijn een momentopname op 31 oktober 2014 en zijn zeker geen definitieve cijfers. De manier waarop het inschrijvingsproces binnen een instelling verloopt, kan een effect hebben op het beeld dat in deze tabel geboden wordt. Om het effect hiervan te nuanceren, vermelden we ook de cijfers van het vorige academiejaar volgens de telling van 30/09/2014 (cfr. publicatie Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs). Instelling Definitieve cijfers (telling 30/09/2014) (telling 31/10/2013) (telling 31/10/2014) Evolutie (31/10/2014 t.o.v. 31/10/2013) % Evolutie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen ,0% Arteveldehogeschool ,8% Erasmushogeschool Brussel ,2% Groep T - Internationale Hogeschool Leuven ,4% Hogere Zeevaartschool ,0% Hogeschool Gent ,7% Hogeschool PXL ,0% Hogeschool West-Vlaanderen ,2% Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen ,3% Katholieke Hogeschool Leuven ,2% Katholieke Hogeschool Limburg ,4% Katholieke Hogeschool Vives Noord ,0% Katholieke Hogeschool Vives Zuid ,7% Katholieke Universiteit Leuven ,0% LUCA School of Arts ,3% Odisee ,7% Thomas More Kempen ,2% Thomas More Mechelen-Antwerpen ,2% transnationale Universiteit Limburg ,3% Universiteit Antwerpen ,3% Universiteit Gent ,1% Universiteit Hasselt ,6% Vrije Universiteit Brussel ,7% Algemeen totaal ,1% 3 De Katholieke Hogeschool Limburg droeg haar opleidingen in het studiegebied Audiovisuele en beeldende kunst over aan de LUCA School of Arts. Om een zinvolle vergelijking te kunnen maken met het vorige academiejaar, werden de inschrijvingen in deze kunstopleidingen ook al in academiejaar bij de LUCA School of Arts geteld (zie ook pagina 3). 5

7 De universiteit met de meeste inschrijvingen blijft de Katholieke Universiteit Leuven, gevolgd door Universiteit Gent en daarna Universiteit Antwerpen. Onder de hogescholen telt Hogeschool Gent het hoogste aantal inschrijvingen, gevolgd door Arteveldehogeschool en Karel De Grote-Hogeschool. De grootste stijgers zijn LUCA School of Arts (+6,3%) en Thomas More Mechelen-Antwerpen (+6,2%). 6

8 AANTAL INSCHRIJVINGEN VAN GENERATIESTUDENTEN Gerichtheid Soort opleiding Evolutie % evolutie Professioneel Professioneel gerichte bachelor ,1% Academisch Academisch gerichte bachelor ,7% Hoger kunstonderwijs Professioneel gerichte bachelor ,2% Academisch gerichte bachelor ,5% Eindtotaal ,7% Het aantal inschrijvingen van generatiestudenten kent een zeer lichte stijging van 0,7% in vergelijking met vorig academiejaar. De professionele opleidingen stijgen lichtjes met 2,1%. Bij de academische opleidingen is er een kleine afname van 0,7%. Een sterkere afname is zichtbaar bij de opleidingen van het hoger kunstonderwijs, zowel bij de professioneel gerichte bachelor (-12,2%) als bij de academisch gerichte bachelor (-5,5%). Deze evoluties liggen in dezelfde lijn als vorig jaar. In totaal stijgen de hogescholen met 1,5%; het aantal inschrijvingen in de universiteiten neemt af met 0,4% Evolutie % evolutie Hogeschool ,5% Universiteit ,4% Eindtotaal ,7% 7

9 AANTAL INSCHRIJVINGEN VAN GENERATIESTUDENTEN PER INSTELLING Onderstaande tabel toont het aantal inschrijvingen van generatiestudenten per instelling in academiejaar in vergelijking met academiejaar Ook hier gaat het om deelinschrijvingen, wat inhoudt dat er in het geval van gezamenlijke opleidingen de verdeelsleutel werd toegepast. Net zoals in de vorige tabellen, worden ook de cijfers van vorig academiejaar volgens de telling van 30/09/2014 vermeld om een mogelijk effect van het inschrijvingsproces van instellingen te nuanceren. Instelling Definitieve cijfers (telling 30/09/2014) (telling 31/10/2013) (telling 31/10/2014) Evolutie (31/10/2014 t.o.v. 31/10/2013) % Evolutie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen ,6% Arteveldehogeschool ,7% Erasmushogeschool Brussel ,7% Groep T - Internationale Hogeschool Leuven ,5% Hogere Zeevaartschool ,0% Hogeschool Gent ,1% Hogeschool PXL ,1% Hogeschool West-Vlaanderen ,4% Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen ,7% Katholieke Hogeschool Leuven ,1% Katholieke Hogeschool Limburg ,9% Katholieke Hogeschool Vives Noord ,6% Katholieke Hogeschool Vives Zuid ,9% Katholieke Universiteit Leuven ,0% LUCA School of Arts ,4% Odisee ,7% Thomas More Kempen ,7% Thomas More Mechelen-Antwerpen ,8% transnationale Universiteit Limburg ,5% Universiteit Antwerpen ,7% Universiteit Gent ,4% Universiteit Hasselt ,2% Vrije Universiteit Brussel ,2% Algemeen totaal ,7% Onder de generatiestudenten blijft de Katholieke Universiteit Leuven de instelling met de meeste inschrijvingen, gevolgd door Universiteit Gent en daarna Karel de Grotehogeschool. De grootste stijgers zijn Erasmushogeschool Brussel (+15,7%) en Thomas More Mechelen- Antwerpen (+9,8%). 4 De Katholieke Hogeschool Limburg droeg haar opleidingen in het studiegebied Audiovisuele en beeldende kunst over aan de LUCA School of Arts. Om een zinvolle vergelijking te kunnen maken met het vorige academiejaar, werden de inschrijvingen in deze kunstopleidingen ook al in academiejaar bij de LUCA School of Arts geteld (zie ook pagina 3). 8

10 AANTAL INSCHRIJVINGEN PER STUDIEGEBIED GERICHTHEID PROFESSIONEEL Generatiestudenten Evolutie % Evolutie Architectuur ,7% Biotechniek ,8% Gezondheidszorg ,1% Gezondheidszorg - Onderwijs ,0% Gezondheidszorg - Onderwijs - Sociaal-agogisch werk ,7% Handels en bedrijfskunde ,9% Industriële en technologie ,1% Nautische ,4% Onderwijs ,4% Sociaal-agogisch werk ,1% Totaal ,1% Alle studenten Evolutie % Evolutie Architectuur ,9% Biotechniek ,7% Gezondheidszorg ,3% Gezondheidszorg - Onderwijs ,0% Gezondheidszorg - Onderwijs - Sociaal-agogisch werk ,7% Handels en bedrijfskunde ,2% Industriële en technologie ,4% Nautische ,7% Onderwijs ,4% Sociaal-agogisch werk ,9% Totaal ,3% Ook dit academiejaar is Handels en Bedrijfskunde het grootste studiegebied in de professionele opleidingen, zowel bij de generatiestudenten als in het volledig hoger onderwijs. In tegenstelling tot de vorige academiejaren is er een sterke stijging van het aantal generatiestudenten in het studiegebied Gezondheidszorg (+11,1%). Het totaal aantal studenten hierin stijgt met 4,3%. Wat het studiegebied Onderwijs betreft, merken we echter een negatievere trend op. Het aantal inschrijvingen van generatiestudenten daalt sterker dan vorig academiejaar (-9,4%) en ook het totaal aantal inschrijvingen in dit studiegebied daalt dit academiejaar (-3,4%). 9

11 AANTAL INSCHRIJVINGEN PER STUDIEGEBIED GERICHTHEID ACADEMISCH Generatiestudenten Evolutie % Evolutie Archeologie en kunst ,6% Architectuur ,9% Bewegings- en revalidatie ,0% Biomedische ,0% Biotechniek ,0% Conservatie-restauratie ,6% Diergeneeskunde ,1% Economische en toegepaste economische ,1% Economische en toegepaste economische - Politieke en sociale ,4% Farmaceutische ,7% Geneeskunde ,2% Geschiedenis ,1% Geschiedenis - Taal- en letterkunde ,6% Godgeleerdheid, godsdienst en kerkelijk recht ,8% Handels en bedrijfskunde ,5% Industriële en technologie ,6% Nautische ,1% Politieke en sociale ,6% Productontwikkeling ,3% Psychologie en pedagogische ,2% Rechten, notariaat en criminologische ,8% Sociale gezondheids ,0% Taal- en letterkunde ,1% Tandheelkunde ,0% Toegepaste biologische ,3% Toegepaste taalkunde ,8% Toegepaste ,8% Verkeerskunde ,3% Wetenschappen ,4% Wijsbegeerte en moraal ,2% Totaal ,7% 5 De grote stijging in het studiegebied Godgeleerdheid, godsdienst en kerkelijk recht is te wijten aan het feit dat er in nog veel studenten geregistreerd werden na telmoment 31/10/2013. In wezen gaat het om een stijging van 172%. 10

12 Alle studenten Evolutie % Evolutie Archeologie en kunst ,5% Archeologie en kunst - Economische en toegepaste economische - Geschiedenis - Politieke en sociale - Psychologie en pedagogische - Rechten, notariaat en criminologische - Taal- en letterkunde - Wetenschappen ,7% Archeologie en kunst - Taal- en letterkunde ,7% Architectuur ,8% Architectuur - Industriële en technologie ,1% Bewegings- en revalidatie ,3% Biomedische ,6% Biotechniek ,9% Conservatie-restauratie ,5% Diergeneeskunde ,7% Economische en toegepaste economische ,8% Economische en toegepaste economische - Geneeskunde - Politieke en sociale - Rechten, notariaat en criminologische - Wetenschappen Economische en toegepaste economische - Geschiedenis - Politieke en sociale - Taal- en letterkunde - Wijsbegeerte en moraal Economische en toegepaste economische - Politieke en sociale Economische en toegepaste economische - Rechten, notariaat en criminologische Economische en toegepaste economische - Wetenschappen ,4% ,4% ,5% ,5% Farmaceutische ,5% Gecombineerde studiegebieden ,8% Geneeskunde ,8% Geneeskunde - Toegepaste biologische - Toegepaste - Wetenschappen ,1% Geschiedenis ,3% Geschiedenis - Politieke en sociale - Taal- en letterkunde ,0% Geschiedenis - Taal- en letterkunde ,9% Godgeleerdheid, godsdienst en kerkelijk recht ,7% Handels en bedrijfskunde ,0% Industriële en technologie ,2% Nautische ,0% Politieke en sociale ,6% Politieke en sociale - Taal- en letterkunde ,7% Politieke en sociale - Wetenschappen ,3% Productontwikkeling ,9% Psychologie en pedagogische ,3% Rechten, notariaat en criminologische ,7% 11

13 Sociale gezondheids ,1% Taal- en letterkunde ,6% Tandheelkunde ,9% Toegepaste biologische ,0% Toegepaste biologische - Toegepaste ,2% Toegepaste biologische - Toegepaste - Wetenschappen ,2% Toegepaste biologische - Wetenschappen ,1% Toegepaste taalkunde ,7% Toegepaste ,8% Verkeerskunde ,4% Wetenschappen ,7% Wijsbegeerte en moraal ,9% Totaal ,1% Onder de academische opleidingen zijn Rechten, notariaat en criminologische, Economische en toegepaste economische en Industriële en technologie de drie populairste studiegebieden, zowel bij de generatiestudenten als bij alle studenten. 12

14 AANTAL INSCHRIJVINGEN PER STUDIEGEBIED GERICHTHEID HOGER KUNSTONDERWIJS Generatiestudenten Evolutie % Evolutie Audiovisuele en beeldende kunst ,4% Professioneel gerichte bachelor Muziek en podiumkunsten ,3% Totaal ,2% Audiovisuele en beeldende kunst ,7% Academisch gerichte bachelor Muziek en podiumkunsten ,0% Totaal ,5% Totaal ,5% Alle studenten Evolutie % Evolutie Audiovisuele en beeldende kunst ,7% Professioneel gerichte opleidingen Muziek en podiumkunsten ,2% Totaal ,2% Audiovisuele en beeldende kunst ,4% Academisch gerichte opleidingen Muziek en podiumkunsten ,8% Totaal ,6% Audiovisuele en beeldende kunst ,5% Schakelprogramma Muziek en podiumkunsten ,6% Totaal ,0% Totaal ,6% Zowel bij de generatiestudenten als bij het totaal aantal studenten in het hoger kunstonderwijs daalt het aantal inschrijvingen, hoewel deze daling sterker is bij de generatiestudenten. Bij de generatiestudenten doet deze afname zich enkel voor in het studiegebied Audiovisuele en beeldende kunst, zowel bij de professioneel als bij de academisch gerichte bachelor. Indien alle studenten in beschouwing worden genomen, is er enkel bij de academisch gerichte opleidingen een afname en dit in beide studiegebieden. 13

15 AANTAL INSCHRIJVINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS ALGEMEEN Gerichtheid Soort opleiding M V T Professioneel Professioneel gerichte opleidingen Totaal Academisch gerichte opleidingen Academisch Schakelprogramma Totaal Professioneel gerichte opleidingen Hoger kunstonderwijs Academisch gerichte opleidingen Schakelprogramma Totaal Totaal % 3% 47% 47% Professioneel - Professioneel gerichte opleidingen Academisch - Academisch gerichte opleidingen Academisch - Schakelprogramma Hoger kunstonderwijs 50% 45% 50% 55% Hogeschool Universiteit M V De hogescholen en universiteiten hebben dit academiejaar nagenoeg evenveel inschrijvingen. De genderverhouding blijft dezelfde als vorig jaar, nl. 55% van de inschrijvingen zijn van vrouwen, 45% van mannen. 14

16 AANTAL INSCHRIJVINGEN PER SOORT OPLEIDING EN STUDIEGEBIED Professioneel gerichte opleidingen M V T Architectuur Audiovisuele en beeldende kunst Biotechniek Gezondheidszorg Gezondheidszorg - Onderwijs Gezondheidszorg - Onderwijs - Sociaal-agogisch werk Handels en bedrijfskunde Industriële en technologie Muziek en podiumkunsten Nautische Onderwijs Sociaal-agogisch werk Totaal Professioneel gerichte opleidingen Academisch gerichte opleidingen Archeologie en kunst Archeologie en kunst - Economische en toegepaste economische - Geschiedenis - Politieke en sociale - Psychologie en pedagogische Rechten, notariaat en criminologische - Taal- en letterkunde - Wetenschappen Archeologie en kunst - Taal- en letterkunde Architectuur Architectuur - Industriële en technologie Audiovisuele en beeldende kunst Bewegings- en revalidatie Biomedische Biotechniek Conservatie-restauratie Diergeneeskunde Economische en toegepaste economische Economische en toegepaste economische - Geschiedenis - Politieke en sociale - Taal- en letterkunde - Wijsbegeerte en moraal Economische en toegepaste economische - Politieke en sociale Economische en toegepaste economische - Rechten, notariaat en criminologische Economische en toegepaste economische - Wetenschappen Farmaceutische Geneeskunde Geneeskunde - Toegepaste biologische - Toegepaste - Wetenschappen Geschiedenis Geschiedenis - Politieke en sociale - Taal- en letterkunde Geschiedenis - Taal- en letterkunde

17 Godgeleerdheid, godsdienst en kerkelijk recht Handels en bedrijfskunde Industriële en technologie Muziek en podiumkunsten Nautische Politieke en sociale Politieke en sociale - Taal- en letterkunde Politieke en sociale - Wetenschappen Productontwikkeling Psychologie en pedagogische Rechten, notariaat en criminologische Sociale gezondheids Taal- en letterkunde Tandheelkunde Toegepaste biologische Toegepaste biologische - Toegepaste Toegepaste biologische - Toegepaste - Wetenschappen Toegepaste biologische - Wetenschappen Toegepaste taalkunde Toegepaste Verkeerskunde Wetenschappen Wijsbegeerte en moraal Totaal Academisch gerichte opleidingen Schakelprogramma Archeologie en kunst Architectuur Architectuur - Industriële en technologie Audiovisuele en beeldende kunst Bewegings- en revalidatie Biomedische Biotechniek Economische en toegepaste economische Economische en toegepaste economische - Geneeskunde - Politieke en sociale - Rechten, notariaat en criminologische - Wetenschappen Gecombineerde studiegebieden Geneeskunde Geschiedenis Godgeleerdheid, godsdienst en kerkelijk recht Handels en bedrijfskunde Industriële en technologie Muziek en podiumkunsten

18 Politieke en sociale Politieke en sociale - Wetenschappen Psychologie en pedagogische Rechten, notariaat en criminologische Sociale gezondheids Taal- en letterkunde Toegepaste taalkunde Toegepaste Verkeerskunde 6 6 Wetenschappen Wijsbegeerte en moraal Totaal Schakelprogramma Eindtotaal

19 AANTAL INSCHRIJVINGEN IN PROFESSIONEEL GERICHTE OPLEIDINGEN PER STUDIEGEBIED EN OPLEIDING M V T Architectuur interieurvormgeving landschaps- en tuinarchitectuur toegepaste architectuur Totaal Audiovisuele en beeldende kunst audiovisuele kunsten beeldende vormgeving Totaal Biotechniek agro- en biotechnologie Totaal Gezondheidszorg biomedische laboratoriumtechnologie ergotherapie logopedie en audiologie medische beeldvorming optiek en optometrie orthopedie podologie toegepaste gezondheids verpleegkunde voedings- en dieetkunde vroedkunde Totaal Gezondheidszorg - Onderwijs sport en bewegen Totaal Gezondheidszorg - Onderwijs - Sociaal-agogisch werk pedagogie van het jonge kind Totaal Handels en bedrijfskunde bedrijfsmanagement Business Management communicatiemanagement hotelmanagement Idea & Innovation Management informatiemanagement en multimedia International Business Management journalistiek netwerkeconomie office management retailmanagement toegepaste informatica toerisme en recreatiemanagement Totaal

20 Industriële en technologie audiovisuele technieken: film, TV en video audiovisuele technieken: fotografie autotechnologie bouw chemie digital arts en entertainment ecotechnologie elektromechanica elektronica-ict energiemanagement energietechnologie facilitair management grafische en digitale media houttechnologie industrieel productontwerpen integrale veiligheid logistiek luchtvaart milieuzorg modetechnologie Multimedia and Communication Technology multimedia en communicatietechnologie ontwerp- en productietechnologie textieltechnologie vastgoed Totaal Muziek en podiumkunsten dans musical pop- en rockmuziek Totaal Nautische scheepswerktuigkunde Totaal Onderwijs onderwijs: kleuteronderwijs onderwijs: lager onderwijs onderwijs: secundair onderwijs Totaal Sociaal-agogisch werk gezins maatschappelijke veiligheid orthopedagogie sociaal werk sociaal werk (GO 6 ) sociale readaptatie toegepaste psychologie Totaal Totaal Professioneel gerichte bachelor De afkorting GO staat in de tabellen voor gezamenlijke opleiding. 19

21 AANTAL INSCHRIJVINGEN IN ACADEMISCH GERICHTE OPLEIDINGEN PER STUDIEGEBIED EN OPLEIDING ACADEMISCH GERICHTE BACHELOR M V T Archeologie en kunst archeologie kunst kunst en archeologie musicologie Totaal Architectuur architectuur interieurarchitectuur Totaal Audiovisuele en beeldende kunst audiovisuele kunsten Bewegings- en revalidatie audiovisuele kunsten (GO) beeldende kunsten beeldende kunsten (GO) productdesign (GO) Totaal lichamelijke opvoeding en bewegings revalidatie en kinesitherapie Totaal Biomedische biomedische Totaal Biotechniek bio Totaal Conservatie-restauratie conservatie-restauratie Totaal Diergeneeskunde diergeneeskunde Economische en toegepaste economische Economische en toegepaste economische - Politieke en sociale Totaal economische /TEW/TEW: handelsingenieur economische TEW: bedrijfskunde TEW: economisch beleid TEW: handelsingenieur TEW: handelsingenieur in de beleidsinformatica toegepaste economische Totaal sociaal-economische Totaal

22 Farmaceutische farmaceutische Totaal Geneeskunde geneeskunde Totaal Geschiedenis geschiedenis Totaal Geschiedenis - Taal- en letterkunde Afrikaanse talen en culturen Godgeleerdheid, godsdienst en kerkelijk recht Oost-Europese talen en culturen Oosterse talen en culturen taal- en regiostudies: Arabistiek & Islamkunde taal- en regiostudies: Oude Nabije Oosten taal- en regiostudies: Sinologie taal- en regiostudies: Slavistiek & Oost- Europakunde taal- en regiostudies: Japanologie Totaal godgeleerdheid en godsdienst Theology and Religious Studies Totaal Handels en bedrijfskunde bestuurskunde en publiek management Business Administration handelsingenieur handels Totaal Industriële en technologie ind. wet.: bouwkunde ind. wet.: chemie ind. wet.: elektromechanica ind. wet.: elektronica-ict ind. wet.: industrieel ontwerpen ind. wet.: informatica ind. wet.: milieukunde Industrial Sciences industriële industriële (GO) Totaal Muziek en podiumkunsten drama muziek Totaal Nautische nautische Totaal Politieke en sociale communicatie politieke

23 politieke en sociologie sociologie Totaal Productontwikkeling productontwikkeling Totaal Psychologie en pedagogische agogische Rechten, notariaat en criminologische Sociale gezondheids onderwijskunde pedagogische psychologie Totaal criminologische rechten rechten (GO) Totaal logopedische en audiologische milieu- en preventiemanagement Totaal Taal- en letterkunde taal- en letterkunde: combinatie 2 talen Totaal Tandheelkunde tandheelkunde Totaal Toegepaste biologische bio-ingenieurs Totaal Toegepaste taalkunde toegepaste taalkunde Totaal Toegepaste ingenieurs ingenieurs: architectuur ingenieurs: bouwkunde ingenieurs: chemische technologie & materiaalkunde ingenieurs: computer ingenieurs: elektrotechniek ingenieurs: toegepaste natuurkunde ingenieurs: werktuigkundeelektrotechniek Totaal Verkeerskunde mobiliteits Totaal Wetenschappen biochemie en biotechnologie biologie chemie computer

24 fysica fysica en sterrenkunde geografie geografie en geomatica geologie informatica wiskunde Totaal Wijsbegeerte en moraal moraal Philosophy wijsbegeerte wijsbegeerte en moraal Totaal Totaal Academisch gerichte bachelor MASTER M V T Archeologie en kunst Archaeology 1 1 archeologie kunst kunst en archeologie musicologie Archeologie en kunst - Economische en toegepaste economische - Geschiedenis - Politieke en sociale - Psychologie en pedagogische - Rechten, notariaat en criminologische - Taal- en letterkunde - Wetenschappen Archeologie en kunst - Taal- en letterkunde Totaal Urban Studies Totaal Cultural Studies culturele studies Totaal Architectuur Architecture architectuur interieurarchitectuur Architectuur - Industriële en technologie Totaal monumenten- en landschapszorg stedenbouw en ruimtelijke planning Totaal Audiovisuele en beeldende kunst Audiovisual Arts 7 7 audiovisuele kunsten

25 audiovisuele kunsten gezamenlijke beeldende kunsten beeldende kunsten gezamenlijk Documentary Film Directing (EM 7 ) Fine Arts productdesign 4 4 productdesign gezamenlijke Visual Arts Totaal Bewegings- en revalidatie Adapted Physical Activity (EM) lichamelijke opvoeding en bewegings Rehabilitation Sciences & Physiotherapy revalidatie en kinesitherapie Totaal Biomedische Biomedical Sciences biomedische Comparative Vertebrate Morphology Biotechniek Totaal bio: land- en tuinbouwkunde bio: voedingsindustrie Totaal Conservatie-restauratie conservatie-restauratie Totaal Diergeneeskunde diergeneeskunde Economische en toegepaste economische Totaal accountancy en revisoraat algemene economie Applied Economic Sciences: Business Administration Applied Economic Sciences: Economic Policy bedrijfseconomie bedrijfskunde beleidseconomie Business Economics Business Engineering: Business and Technology cultuurmanagement Economics economische informatiemanagement Information Management management De afkorting EM staat in de tabellen voor Erasmus Mundus. 24

26 Management Management Science organisatie en management TEW: bedrijfskunde TEW: economisch beleid TEW: handelsingenieur TEW: handelsingenieur in de beleidsinformatica toegepaste economische verzekeringen Economische en toegepaste economische - Geschiedenis - Politieke en sociale - Taal- en letterkunde - Wijsbegeerte en moraal Economische en toegepaste economische - Politieke en sociale Economische en toegepaste economische - Rechten, notariaat en criminologische Totaal gender en diversiteit Totaal sociaal-economische Totaal economie, recht en bedrijfskunde veiligheids Totaal Farmaceutische farmaceutische zorg geneesmiddelenontwikkeling Totaal Geneeskunde epidemiologie geneeskunde Geneeskunde - Toegepaste biologische - Toegepaste - Wetenschappen Totaal Bioinformatics Totaal Geschiedenis geschiedenis geschiedenis van de Oudheid Geschiedenis - Politieke en sociale - Taal- en letterkunde Totaal European Studies: Transnational and Global Perspectives Europese studies: transnationale en mondiale perspectieven Totaal Geschiedenis - Taal- en letterkunde Afrikaanse talen en culturen Oost-Europese talen en culturen Oosterse talen en culturen taal- en regiostudies: Arabistiek & Islamkunde taal- en regiostudies: Slavistiek en Oost- Europakunde taal- en regiostudies: Japanologie taal- en regiostudies: Oude Nabije Oosten taal- en regiostudies: Sinologie Totaal

27 Godgeleerdheid, godsdienst en kerkelijk recht godgeleerdheid & godsdienst samenleving, recht en religie Society, Law and Religion Theology and Religious Studies wereldgodsdiensten, de interreligieuze dialoog en de religiestudie Totaal Handels en bedrijfskunde bestuurskunde en publiek management Business Administration handelsingenieur handels International Business Economics and Management internationale bedrijfseconomie en het bedrijfsbeleid Totaal Industriële en technologie Food Science,Technology Nutrition (EM) Ind. Sc.: Biochemical Engineering Ind. Sc.: Chemical Engineering Ind. Sc.: Electromechanical Engineering Ind. Sc.: Electronic Engineering ind. wet.: biochemie ind. wet.: biochemie (GO) ind. wet.: bouwkunde ind. wet.: bouwkunde (GO) ind. wet.: chemie ind. wet.: chemie (GO) ind. wet.: elektromechanica ind. wet.: elektromechanica (GO) ind. wet.: elektronica-ict ind. wet.: elektronica-ict (GO) ind. wet.: elektrotechniek ind. wet.: energie ind. wet.: energie (GO) ind. wet.: industrieel ontwerpen ind. wet.: informatica ind. wet.: kunststofverwerking ind. wet.: landmeten ind. wet.: milieukunde ind. wet.: nucleaire technologie (GO) ind. wet.: textieltechnologie 1 1 ind. wet.: verpakkingstechnologie (GO) 2 2 stedenbouw en ruimtelijke planning Totaal

28 Muziek en podiumkunsten drama Music muziek Totaal Nautische nautische Totaal Politieke en sociale communicatie Communication Studies EU-studies filmstudies en visuele cultuur overheidsmanagement en -beleid politieke communicatie politieke sociologie vergelijkende en internationale politiek Politieke en sociale - Taal- en letterkunde Politieke en sociale - Wetenschappen Totaal bedrijfscommunicatie Totaal milieuwetenschap Totaal Productontwikkeling productontwikkeling Totaal Psychologie en pedagogische agogische educatieve studies Educational Sciences Educational Studies onderwijskunde opleidings- en onderwijs pedagogische psychologie Psychology: Theory and Research Social and Cultural Anthropology sociale en culturele antropologie Rechten, notariaat en criminologische Totaal criminologische Criminology Law rechten rechten (GO) Totaal Sociale gezondheids gezondheidsvoorlichting en -bevordering

29 logopedische & audiologische management en beleid van de gezondheidszorg management, zorg en beleid in de gerontologie milieu- en preventiemanagement seksuologie Totaal Taal- en letterkunde historische taal- en letterkunde langue et littérature françaises 1 1 Linguistics and Literature: English 4 4 literatuur van de moderniteit meertalige professionele communicatie taal- en letterkunde taalkunde theater- en filmwetenschap vergelijkende moderne letterkunde Western Literature westerse literatuur Totaal Tandheelkunde tandheelkunde Totaal Toegepaste biologische Agro- and Ecosystems Engineering Aquaculture bio-ingenieurswet.: biosysteemtechniek bio-ingenieurswet.: bos en natuurbeheer bio-ingenieurswet.: cel- en genbiotechnologie bio-ingenieurswet.: cel- en gentechnologie bio-ingenieurswet.: chemie & bioprocestechn bio-ingenieurswet.: katalytische technologie bio-ingenieurswet.: land- en bosbeheer bio-ingenieurswet.: land- en waterbeheer bio-ingenieurswet.: landbeheer bio-ingenieurswet.: landbouwkunde bio-ingenieurswet.: levensmiddelentechnologie bio-ingenieurswet.: levensmiddelen & voeding bio-ingenieurswet.: milieutechnologie Bioscience Engin: Human Health Engineering Environmental Sanitation Environmental Technology and Engineering (EM) Food Technology

30 Rural Development Molecular Biology Nutrition and Rural Development Tropical Natural Resources Management Totaal Toegepaste biologische - Toegepaste Toegepaste biologische - Toegepaste - Wetenschappen Water Resources Engineering Totaal bio-ingenieurswet.: milieutechnologie Earth Observation Nanoscience and Nanotechnology Nanoscience and Nanotechnology (EM) nano en nanotechnologie Totaal Toegepaste biologische - Wetenschappen Physical Land Resources Totaal Toegepaste taalkunde journalistiek meertalige communicatie tolken vertalen Totaal Toegepaste Applied Sciences and Engineering: Computer Science Applied Sciences and Engineering: Applied Computer Science Architectural Engineering Biomedical Engineering Chemical and Material Engineering Chemical Engineering Civil Engineering Computer Science Engineering Electrical Engineering Electro-Mechanical Engineering Electronics & Information Technology Engineering Energy (EIT-KIC) Engineering Physics Engineering: chemical Technology (Engineering Rheology) (EM) 1 1 Engineering: Computer Science Engineering: Energy European Master Nuclear Fusion (EM) Ind. Engineering and Operations Research ingenieurs: architectuur ingenieurs: bedrijfskundige systeemtechnieken en operationeel

31 onderzoek ingenieurs: biomedische ingenieurstechnieken ingenieurs: biomedische technologie ingenieurs: bouwkunde ingenieurs: chemie en materialen ingenieurs: chemische technologie ingenieurs: computer ingenieurs: elektrotechniek ingenieurs: elektrotechniek (ICT) ingenieurs: energie ingenieurs: fotonica ingenieurs: materiaalkunde ingenieurs: toegepaste computer ingenieurs: verkeer, logistiek en intelligente transportsystemen ingenieurs: werktuigkunde ingenieurs: werktuigkundeelektrotechniek ingenieurs: wiskundige ingenieurstechnieken Fire Safety Engineering (EM) Biomedical Engineering (EM) Photonics (EM) Materials Engineering Mathematical Engineering Mechanical Engineering Photonics Engineering stedenbouw en ruimtelijke planning Sustainable Materials Engineering Textile Engineering Totaal mobiliteits Verkeerskunde Transportation Sciences Totaal Astronomy and Astrophysics Wetenschappen biochemie en biotechnologie biologie Biology Biomolecular Sciences Biophysics, Biochemistry & Biotechnology chemie chemie (GO)

32 Chemistry Computer Science European Master in Nematology fysica fysica en sterrenkunde (GO) geografie Geography geologie Geology geomatica en landmeetkunde informatica Marine Biodiversity and Conservation (EM) Marine and Lacustrine Science Management Mathematics Nematology Physics Statistics statistiek 2 2 sterrenkunde Sustainable Territorial Development (EM) Theoretical Chemistry & Computational Modelling (EM) toegepaste informatica wiskunde wiskundige informatica Totaal moraal Wijsbegeerte en moraal Philosophy Totaal Master wijsbegeerte wijsbegeerte en moraal Totaal

33 MASTER NA PROFESSIONEEL GERICHTE BACHELOR M V T Bewegings- en revalidatie ergotherapeutische wetenschap (GO) Economische en toegepaste economische - Wetenschappen Totaal toerisme Totaal Geneeskunde verpleegkunde en vroedkunde Totaal Politieke en sociale sociaal werk sociaal werk en sociaal beleid Totaal Psychologie en pedagogische sociaal werk Totaal Totaal Master na professioneel gerichte bachelor TOTAAL M V T Totaal Academisch gerichte bachelor Totaal Master Totaal Master na professioneel gerichte bachelor Totaal academisch gerichte opleidingen

34 AANTAL INSCHRIJVINGEN PER INSTELLING EN GEZAMENLIJKE OPLEIDINGEN OVERZICHTSTABEL M V T AP Hogeschool Antwerpen Arteveldehogeschool Erasmushogeschool Brussel Groep T-Internationale Hogeschool Leuven Hogere Zeevaartschool Hogeschool Gent Hogeschool PXL Hogeschool West-Vlaanderen Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen Katholieke Hogeschool Leuven Katholieke Hogeschool Limburg Katholieke Hogeschool Vives Noord Katholieke Hogeschool Vives Zuid Katholieke Universiteit Leuven LUCA School of Arts Odisee Thomas More Kempen Thomas More Mechelen-Antwerpen transnationale Universiteit Limburg Universiteit Antwerpen Universiteit Gent Universiteit Hasselt Vrije Universiteit Brussel Totaal per instelling Erasmushogeschool Brussel - Odisee Hogeschool PXL - LUCA School of Arts Hogeschool PXL - LUCA School of Arts Hogeschool PXL - LUCA School of Arts K.U.Leuven - tul K.U.Leuven - UGent K.U.Leuven - UGent K.U.Leuven - UGent - UHasselt - Universiteit Antwerpen K.U.Leuven - UGent - UHasselt - Universiteit Antwerpen K.U.Leuven - UGent - UHasselt - V.U.Brussel K.U.Leuven - UHasselt K.U.Leuven - UHasselt K.U.Leuven - UHasselt

35 K.U.Leuven - UHasselt K.U.Leuven - UHasselt K.U.Leuven - Universiteit Antwerpen - V.U.Brussel K.U.Leuven - V.U.Brussel K.U.Leuven - V.U.Brussel K.U.Leuven - V.U.Brussel UGent - Universiteit Antwerpen - V.U.Brussel UGent - V.U.Brussel UGent - V.U.Brussel UGent - V.U.Brussel Totaal Gezamenlijke opleidingen Eindtotaal

36 ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Professioneel gerichte bachelor Academisch gerichte bachelor Master Gezondheidszorg biomedische laboratoriumtechnologie Handels en bedrijfskunde Industriële en technologie ergotherapie verpleegkunde voedings- en dieetkunde vroedkunde Totaal bedrijfsmanagement communicatiemanagement hotelmanagement journalistiek office management toegepaste informatica Totaal chemie elektromechanica elektronica-ict energiemanagement grafische en digitale media integrale veiligheid vastgoed Totaal Muziek en podiumkunsten dans Totaal Onderwijs onderwijs: kleuteronderwijs onderwijs: lager onderwijs onderwijs: secundair onderwijs Totaal Sociaal-agogisch werk orthopedagogie sociaal werk Totaal Totaal Professioneel gerichte bachelor Audiovisuele en beeldende kunst beeldende kunsten Totaal Muziek en podiumkunsten drama muziek Totaal Totaal Academisch gerichte bachelor Audiovisuele en beeldende kunst beeldende kunsten Visual Arts Totaal

37 Muziek en podiumkunsten drama muziek Totaal Totaal Master Schakelprogramma Audiovisuele en beeldende kunst schakelprogramma: audiovisuele en beeldende 3 3 kunsten Totaal 3 3 Muziek en podiumkunsten schakelprogramma: muziek en podiumkunsten Totaal Totaal Schakelprogramma Eindtotaal ARTEVELDEHOGESCHOOL Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg ergotherapie logopedie en audiologie podologie verpleegkunde vroedkunde Totaal Gezondheidszorg - Onderwijs - Sociaal-agogisch werk Handels en bedrijfskunde pedagogie van het jonge kind Totaal bedrijfsmanagement communicatiemanagement International Business Management journalistiek office management Totaal Industriële en technologie grafische en digitale media Totaal Onderwijs onderwijs: kleuteronderwijs onderwijs: lager onderwijs onderwijs: secundair onderwijs Totaal Sociaal-agogisch werk sociaal werk Totaal Totaal Professioneel gerichte bachelor Eindtotaal

38 ERASMUSHOGESCHOOL BRUSSEL Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Professioneel gerichte bachelor Architectuur landschaps- en tuinarchitectuur Totaal Audiovisuele en beeldende kunst audiovisuele kunsten Totaal Gezondheidszorg biomedische laboratoriumtechnologie verpleegkunde voedings- en dieetkunde vroedkunde Totaal Gezondheidszorg - Onderwijs - Sociaal-agogisch werk Handels en bedrijfskunde pedagogie van het jonge kind Totaal communicatiemanagement hotelmanagement Idea & Innovation Management journalistiek office management toegepaste informatica toerisme en recreatiemanagement Totaal Industriële en technologie multimedia en communicatietechnologie Totaal Muziek en podiumkunsten musical Totaal Onderwijs onderwijs: kleuteronderwijs onderwijs: lager onderwijs onderwijs: secundair onderwijs Totaal Sociaal-agogisch werk sociaal werk Totaal Totaal Professioneel gerichte bachelor Academisch gerichte bachelor Audiovisuele en beeldende kunst audiovisuele kunsten Totaal Muziek en podiumkunsten drama muziek Totaal Totaal Academisch gerichte bachelor Master Audiovisuele en beeldende kunst audiovisuele kunsten Totaal

39 Muziek en podiumkunsten drama 7 7 muziek Totaal Totaal Master Schakelprogramma Audiovisuele en beeldende kunst schakelprogramma: audiovisuele en beeldende kunsten Totaal Totaal Schakelprogramma Eindtotaal GROEP T INTERNATIONALE HOGESCHOOL LEUVEN Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Professioneel gerichte bachelor Onderwijs onderwijs: kleuteronderwijs onderwijs: lager onderwijs onderwijs: secundair onderwijs Totaal Totaal Professioneel gerichte bachelor Eindtotaal HOGERE ZEEVAARTSCHOOL Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Professioneel gerichte bachelor Nautische scheepswerktuigkunde Totaal Totaal Professioneel gerichte bachelor Academisch gerichte bachelor Nautische nautische Totaal Totaal Academisch gerichte bachelor Master Nautische nautische Totaal Totaal Master Eindtotaal

40 HOGESCHOOL GENT Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Professioneel gerichte bachelor Architectuur interieurvormgeving landschaps- en tuinarchitectuur Totaal Biotechniek agro- en biotechnologie Totaal Gezondheidszorg biomedische laboratoriumtechnologie ergotherapie logopedie en audiologie verpleegkunde voedings- en dieetkunde Totaal Handels en bedrijfskunde bedrijfsmanagement office management retailmanagement toegepaste informatica Totaal Industriële en technologie chemie elektromechanica houttechnologie modetechnologie textieltechnologie vastgoed Totaal Onderwijs onderwijs: kleuteronderwijs onderwijs: lager onderwijs onderwijs: secundair onderwijs Totaal Sociaal-agogisch werk orthopedagogie sociaal werk Totaal Totaal Professioneel gerichte bachelor Academisch gerichte bachelor Audiovisuele en beeldende kunst audiovisuele kunsten beeldende kunsten Totaal Muziek en podiumkunsten drama muziek Totaal Totaal Academisch gerichte bachelor

41 Master Audiovisuele en beeldende kunst Audiovisual Arts 7 7 audiovisuele kunsten beeldende kunsten Fine Arts Totaal Muziek en podiumkunsten drama Music muziek Totaal Totaal Master Schakelprogramma Audiovisuele en beeldende kunst schakelprogramma: audiovisuele en beeldende kunsten Totaal Muziek en podiumkunsten schakelprogramma: muziek en podiumkunsten Totaal Totaal Schakelprogramma Eindtotaal

42 HOGESCHOOL PXL Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Professioneel gerichte bachelor Biotechniek agro- en biotechnologie Totaal Gezondheidszorg ergotherapie verpleegkunde vroedkunde Totaal Handels en bedrijfskunde bedrijfsmanagement communicatiemanagement journalistiek office management toegepaste informatica toerisme en recreatiemanagement Totaal Industriële en technologie bouw elektromechanica elektronica-ict Totaal Muziek en podiumkunsten pop- en rockmuziek Totaal Onderwijs onderwijs: kleuteronderwijs onderwijs: lager onderwijs onderwijs: secundair onderwijs Totaal Sociaal-agogisch werk sociaal werk Totaal Totaal Professioneel gerichte bachelor Eindtotaal

43 HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Professioneel gerichte bachelor Architectuur toegepaste architectuur Totaal Gezondheidszorg biomedische laboratoriumtechnologie ergotherapie toegepaste gezondheids verpleegkunde Totaal Gezondheidszorg - Onderwijs sport en bewegen Totaal Handels en bedrijfskunde bedrijfsmanagement communicatiemanagement journalistiek netwerkeconomie office management toegepaste informatica toerisme en recreatiemanagement Totaal Industriële en technologie digital arts en entertainment energiemanagement industrieel productontwerpen Multimedia and Communication Technology multimedia en communicatietechnologie Totaal Onderwijs onderwijs: kleuteronderwijs onderwijs: lager onderwijs onderwijs: secundair onderwijs Totaal Sociaal-agogisch werk sociaal werk toegepaste psychologie Totaal Totaal Professioneel gerichte bachelor Eindtotaal

44 KAREL DE GROTE HOGESCHOOL KATHOLIEKE HOGESCHOOL ANTWERPEN Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg biomedische laboratoriumtechnologie verpleegkunde vroedkunde Totaal Gezondheidszorg - Onderwijs - Sociaal-agogisch werk Handels en bedrijfskunde pedagogie van het jonge kind Totaal bedrijfsmanagement Business Management office management toegepaste informatica Totaal Industriële en technologie audiovisuele technieken: fotografie autotechnologie chemie multimedia en communicatietechnologie Totaal Onderwijs onderwijs: kleuteronderwijs onderwijs: lager onderwijs onderwijs: secundair onderwijs Totaal Sociaal-agogisch werk orthopedagogie sociaal werk Totaal Totaal Professioneel gerichte bachelor Academisch gerichte bachelor Audiovisuele en beeldende kunst beeldende kunsten Totaal Totaal Academisch gerichte bachelor Master Audiovisuele en beeldende kunst beeldende kunsten Totaal Totaal Master Schakelprogramma Audiovisuele en beeldende kunst schakelprogramma: audiovisuele en beeldende kunsten Totaal Totaal Schakelprogramma Eindtotaal

45 KATHOLIEKE HOGESCHOOL LEUVEN Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg biomedische laboratoriumtechnologie verpleegkunde voedings- en dieetkunde vroedkunde Totaal Handels en bedrijfskunde bedrijfsmanagement office management toegepaste informatica Totaal Industriële en technologie chemie Totaal Onderwijs onderwijs: kleuteronderwijs onderwijs: lager onderwijs onderwijs: secundair onderwijs Totaal Sociaal-agogisch werk sociaal werk sociale readaptatie Totaal Totaal Professioneel gerichte bachelor Eindtotaal

46 KATHOLIEKE HOGESCHOOL LIMBURG Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg biomedische laboratoriumtechnologie verpleegkunde vroedkunde Totaal Handels en bedrijfskunde bedrijfsmanagement office management Totaal Industriële en technologie chemie elektromechanica elektronica-ict energietechnologie milieuzorg Totaal Onderwijs onderwijs: kleuteronderwijs onderwijs: lager onderwijs onderwijs: secundair onderwijs Totaal Sociaal-agogisch werk orthopedagogie Totaal Totaal Professioneel gerichte bachelor Eindtotaal

47 KATHOLIEKE HOGESCHOOL VIVES NOORD Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg biomedische laboratoriumtechnologie ergotherapie logopedie en audiologie verpleegkunde voedings- en dieetkunde vroedkunde Totaal Handels en bedrijfskunde bedrijfsmanagement hotelmanagement office management toerisme en recreatiemanagement Totaal Industriële en technologie bouw chemie 4 4 elektromechanica elektronica-ict luchtvaart Totaal Onderwijs onderwijs: kleuteronderwijs onderwijs: lager onderwijs onderwijs: secundair onderwijs Totaal Totaal Professioneel gerichte bachelor Eindtotaal

48 KATHOLIEKE HOGESCHOOL VIVES ZUID Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Professioneel gerichte bachelor Biotechniek agro- en biotechnologie Totaal Gezondheidszorg verpleegkunde vroedkunde Totaal Handels en bedrijfskunde bedrijfsmanagement office management toegepaste informatica Totaal Industriële en technologie autotechnologie ecotechnologie elektromechanica elektronica-ict energietechnologie ontwerp- en productietechnologie Totaal Onderwijs onderwijs: kleuteronderwijs onderwijs: lager onderwijs onderwijs: secundair onderwijs Totaal Sociaal-agogisch werk maatschappelijke veiligheid orthopedagogie sociaal werk toegepaste psychologie Totaal Totaal Professioneel gerichte bachelor Eindtotaal

49 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Academisch gerichte bachelor Archeologie en kunst archeologie kunst musicologie Totaal Architectuur architectuur interieurarchitectuur Totaal Bewegings- en revalidatie lichamelijke opvoeding en bewegings revalidatie en kinesitherapie Totaal Biomedische biomedische Totaal Biotechniek bio Totaal Economische en toegepaste economische economische TEW: handelsingenieur TEW: handelsingenieur in de beleidsinformatica toegepaste economische Totaal Farmaceutische farmaceutische Totaal Geneeskunde geneeskunde Totaal Geschiedenis geschiedenis Totaal Geschiedenis - Taal- en letterkunde taal- en regiostudies: Arabistiek & Islamkunde taal- en regiostudies: Oude Nabije Oosten taal- en regiostudies: Sinologie taal- en regiostudies: Slavistiek & Oost Europakunde taal- en regiostudies: Japanologie Totaal Godgeleerdheid, godsdienst en kerkelijk recht godgeleerdheid en godsdienst Theology and Religious Studies Totaal Handels en bedrijfskunde Business Administration handelsingenieur handels Totaal

50 Industriële en technologie ind. wet.: elektronica-ict 4 4 Industrial Sciences industriële Totaal Politieke en sociale communicatie politieke en sociologie Totaal Psychologie en pedagogische onderwijskunde pedagogische psychologie Totaal Rechten, notariaat en criminologische Sociale gezondheids criminologische rechten Totaal logopedische en audiologische milieu- en preventiemanagement Totaal Taal- en letterkunde taal- en letterkunde: combinatie 2 talen Totaal Tandheelkunde tandheelkunde Totaal Toegepaste biologische bio-ingenieurs Totaal Toegepaste taalkunde toegepaste taalkunde Totaal Toegepaste ingenieurs ingenieurs: architectuur Totaal Wetenschappen biochemie en biotechnologie biologie chemie fysica geografie geologie informatica wiskunde Totaal Wijsbegeerte en moraal Philosophy wijsbegeerte Totaal Totaal Academisch gerichte bachelor

51 Master Archeologie en kunst Archeologie en kunst - Taalen letterkunde Archaeology 1 1 archeologie kunst musicologie Totaal Cultural Studies culturele studies Totaal Architectuur Architecture architectuur interieurarchitectuur Totaal Architectuur - Industriële en technologie Bewegings- en revalidatie stedenbouw en ruimtelijke planning Totaal Adapted Physical Activity (EM) lichamelijke opvoeding en bewegings Rehabilitation Sciences & Physiotherapy revalidatie en kinesitherapie Totaal Biomedische Biomedical Sciences biomedische Totaal Biotechniek bio: land- en tuinbouwkunde bio: voedingsindustrie Totaal Economische en toegepaste economische accountancy en revisoraat beleidseconomie Economische en toegepaste economische - Rechten, notariaat en criminologische Business Economics Economics economische informatiemanagement Information Management management TEW: handelsingenieur TEW: handelsingenieur in de beleidsinformatica toegepaste economische verzekeringen Totaal economie, recht en bedrijfskunde Totaal

52 Farmaceutische farmaceutische zorg geneesmiddelenontwikkeling Totaal Geneeskunde geneeskunde Totaal Geneeskunde - Toegepaste Bioinformatics biologische - Toegepaste Totaal Wetenschappen Geschiedenis geschiedenis geschiedenis van de Oudheid Totaal Geschiedenis - Politieke en sociale - Taal- en letterkunde Geschiedenis - Taal- en letterkunde European Studies: Transnational and Global Perspectives Europese studies: transnationale en mondiale perspectieven Totaal taal- en regiostudies: Arabistiek & Islamkunde taal- en regiostudies: Slavistiek en Oost Europakunde taal- en regiostudies: Japanologie taal- en regiostudies: Oude Nabije Oosten taal- en regiostudies: Sinologie Totaal Godgeleerdheid, godsdienst en kerkelijk recht godgeleerdheid & godsdienst samenleving, recht en religie Society, Law and Religion Theology and Religious Studies wereldgodsdiensten, de interreligieuze dialoog en de religiestudie Totaal Handels en bedrijfskunde Business Administration handelsingenieur handels International Business Economics and Management Internationale bedrijfseconomie en het bedrijfsbeleid Totaal Industriële en technologie Food Science,Technology Nutrition (EM) Ind. Sc.: Biochemical Engineering Ind. Sc.: Chemical Engineering Ind. Sc.: Electromechanical Engineering Ind. Sc.: Electronic Engineering ind. wet.: biochemie ind. wet.: bouwkunde

53 ind. wet.: chemie ind. wet.: elektromechanica ind. wet.: elektronica-ict ind. wet.: energie ind. wet.: kunststofverwerking Totaal Politieke en sociale communicatie overheidsmanagement en -beleid sociologie vergelijkende en internationale politiek Totaal Politieke en sociale - Taal- en letterkunde Psychologie en pedagogische bedrijfscommunicatie Totaal educatieve studies Educational Studies pedagogische psychologie Psychology: Theory and Research Social and Cultural Anthropology sociale en culturele antropologie Totaal Rechten, notariaat en criminologische criminologische Criminology Law rechten Totaal Sociale gezondheids logopedische & audiologische management en beleid van de gezondheidszorg milieu- en preventiemanagement seksuologie Totaal Taal- en letterkunde langue et littérature françaises 1 1 Linguistics and Literature: English 4 4 taal- en letterkunde taalkunde Western Literature westerse literatuur Totaal Tandheelkunde tandheelkunde Totaal

54 Toegepaste biologische Agro- and Ecosystems Engineering bio-ingenieurswet.: biosysteemtechniek bio-ingenieurswet.: cel- en gentechnologie bio-ingenieurswet.: land- en bosbeheer bio-ingenieurswet.: landbeheer bio-ingenieurswet.: landbouwkunde bio-ingenieurswet.: levensmiddelentechnologie bio-ingenieurswet.: katalytische technologie Bioscience Engin.: Human Health Engineering Tropical Natural Resources Management Totaal Toegepaste biologische - Toegepaste - Wetenschappen bio-ingenieurswet.: milieutechnologie Earth Observation Nanoscience and Nanotechnology Nanoscience and Nanotechnology (EM) nano en nanotechnologie Totaal Toegepaste taalkunde journalistiek meertalige communicatie tolken vertalen Totaal Toegepaste Biomedical Engineering Chemical Engineering Electrical Engineering Energy (EIT-KIC) Engineering: Chemical Techn ology 1 1 (Engineering Rheology) (EM) Engineering: Computer Science Engineering: Energy ingenieurs: computer ingenieurs: architectuur ingenieurs: biomedische technologie ingenieurs: bouwkunde ingenieurs: chemische technologie ingenieurs: elektrotechniek ingenieurs: energie ingenieurs: materiaalkunde ingenieurs: verkeer, logistiek en intelligente transportsystemen ingenieurs: werktuigkunde ingenieurs: wiskundige ingenieurstechnieken

55 Materials Engineering Mathematical Engineering Mechanical Engineering Totaal Wetenschappen Astronomy and Astrophysics biochemie en biotechnologie biologie Biology Biophysics, Biochemistry & Biotechnology chemie Chemistry fysica geologie Mathematics Physics Statistics statistiek 2 2 sterrenkunde Sustainable Territorial Development (EM) Theoretical Chemistry & Computational Modelling (EM) toegepaste informatica wiskunde Totaal Wijsbegeerte en moraal Philosophy wijsbegeerte Totaal Totaal Master Master na prof. gerichte bachelor Geneeskunde verpleegkunde en vroedkunde Totaal Politieke en sociale sociaal werk en sociaal beleid Totaal Totaal Master na professioneel gerichte bachelor Schakelprogramma Architectuur schakelprogramma: architectuur Totaal Architectuur - Industriële en technologie schakelprogramma: gecombineerde studiegebieden Totaal Biomedische Schakelprogramma Totaal Biotechniek schakelprogramma: biotechniek Economische en toegepaste economische Totaal Schakelprogramma Totaal

56 Gecombineerde studiegebieden (BAMA) Schakelprogramma Totaal Geneeskunde schakel Ma verpleegkunde en vroedkunde Totaal Godgeleerdheid, godsdienst en kerkelijk recht Handels en bedrijfskunde Industriële en technologie schakel MA wereldgodsdiensten, de interreligieuze dialoog & religiestudies Totaal schakel: Ma handels schakelprogramma: handelsbedrijfskunde Totaal schakel wtj: Ma ind. wet.: elektromechanica schakel wtj: Ma ind. wet.: elektronica-ict schakel: Ma ind. wet.: biochemie schakel: Ma ind. wet.: bouwkunde schakel: Ma ind. wet.: chemie schakel: Ma ind. wet.: energie schakelprogramma: iwt-technologie Totaal Politieke en sociale Psychologie en pedagogische Schakelprogramma Totaal schakel Ma educatieve studies Schakelprogramma Totaal Rechten, notariaat en criminologische Sociale gezondheids Schakelprogramma Totaal schakel Ma management en beleid van de gezondheidszorg Schakelprogramma Totaal Toegepaste taalkunde schakelprogramma: toegepaste taalkunde Totaal Wetenschappen Schakelprogramma Totaal Totaal Schakelprogramma Eindtotaal

57 LUCA SCHOOL OF ARTS Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Professioneel gerichte bachelor Architectuur interieurvormgeving Totaal Audiovisuele en beeldende kunst Industriële en technologie beeldende vormgeving Totaal audiovisuele technieken: film, TV en video audiovisuele technieken: fotografie bouw Totaal Totaal Professioneel gerichte bachelor Academisch gerichte bachelor Audiovisuele en beeldende kunst audiovisuele kunsten beeldende kunsten Totaal Muziek en podiumkunsten drama muziek Totaal Totaal Academisch gerichte bachelor Master Audiovisuele en beeldende kunst audiovisuele kunsten beeldende kunsten Documentary Film Directing (EM) productdesign 4 4 Totaal Muziek en podiumkunsten drama muziek Totaal Totaal Master Schakelprogramma Audiovisuele en beeldende kunst schakelprogramma: audiovisuele en beeldende 4 11 kunsten 7 Totaal Totaal Schakelprogramma Eindtotaal

58 ODISEE Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Professioneel gerichte bachelor Biotechniek agro- en biotechnologie Totaal Gezondheidszorg biomedische laboratoriumtechnologie ergotherapie medische beeldvorming optiek en optometrie verpleegkunde voedings- en dieetkunde vroedkunde Totaal Handels en bedrijfskunde bedrijfsmanagement office management toegepaste informatica Totaal Industriële en technologie bouw chemie elektromechanica elektronica-ict energietechnologie facilitair management ontwerp- en productietechnologie vastgoed Totaal Onderwijs onderwijs: kleuteronderwijs onderwijs: lager onderwijs onderwijs: secundair onderwijs Totaal Sociaal-agogisch werk gezins orthopedagogie sociaal werk Totaal Totaal Professioneel gerichte bachelor Eindtotaal

59 THOMAS MORE KEMPEN Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Professioneel gerichte bachelor Biotechniek agro- en biotechnologie Totaal Gezondheidszorg biomedische laboratoriumtechnologie ergotherapie orthopedie verpleegkunde voedings- en dieetkunde vroedkunde Totaal Handels en bedrijfskunde bedrijfsmanagement office management toegepaste informatica Totaal Industriële en technologie bouw chemie elektromechanica elektronica-ict energietechnologie logistiek Totaal Onderwijs onderwijs: kleuteronderwijs onderwijs: lager onderwijs onderwijs: secundair onderwijs Totaal Sociaal-agogisch werk sociaal werk Totaal Totaal Professioneel gerichte bachelor Eindtotaal

60 THOMAS MORE MECHELEN ANTWERPEN Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Professioneel gerichte bachelor Architectuur interieurvormgeving Totaal Gezondheidszorg logopedie en audiologie verpleegkunde Totaal Handels en bedrijfskunde bedrijfsmanagement communicatiemanagement informatiemanagement en multimedia journalistiek office management toerisme en recreatiemanagement Totaal Industriële en technologie autotechnologie elektromechanica elektronica-ict ontwerp- en productietechnologie Totaal Onderwijs onderwijs: kleuteronderwijs onderwijs: lager onderwijs onderwijs: secundair onderwijs Totaal Sociaal-agogisch werk toegepaste psychologie Totaal Totaal Professioneel gerichte bachelor Eindtotaal

61 TRANSNATIONALE UNIVERSITEIT LIMBURG Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Academisch gerichte bachelor Biomedische biomedische Totaal Wetenschappen informatica Totaal Totaal Academisch gerichte bachelor Master Biomedische biomedische Totaal Wetenschappen informatica Statistics Totaal Totaal Master Schakelprogramma Wetenschappen Schakelprogramma 7 7 Totaal 7 7 Totaal Schakelprogramma 7 7 Eindtotaal

62 UNIVERSITEIT ANTWERPEN Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Academisch gerichte bachelor Architectuur architectuur interieurarchitectuur Totaal Bewegings- en revalidatie revalidatie en kinesitherapie Totaal Biomedische biomedische Totaal Conservatie-restauratie conservatie-restauratie Totaal Diergeneeskunde diergeneeskunde Totaal Economische en toegepaste economische TEW: bedrijfskunde TEW: economisch beleid TEW: handelsingenieur TEW: handelsingenieur in de beleidsinformatica Totaal Economische en toegepaste economische - Politieke en sociale Farmaceutische sociaal-economische Totaal farmaceutische Totaal Geneeskunde geneeskunde Totaal Geschiedenis geschiedenis Totaal Industriële en technologie Politieke en sociale industriële Totaal communicatie politieke sociologie Totaal Productontwikkeling productontwikkeling Rechten, notariaat en criminologische Totaal rechten Totaal Taal- en letterkunde taal- en letterkunde: combinatie 2 talen Totaal Toegepaste biologische bio-ingenieurs Totaal

63 Toegepaste taalkunde toegepaste taalkunde Totaal Wetenschappen biochemie en biotechnologie biologie chemie fysica informatica wiskunde Totaal Wijsbegeerte en moraal wijsbegeerte Totaal Totaal Academisch gerichte bachelor Master Architectuur architectuur interieurarchitectuur Totaal Architectuur - Industriële en technologie Bewegings- en revalidatie monumenten- en landschapszorg stedenbouw en ruimtelijke planning Totaal revalidatie en kinesitherapie Totaal Biomedische Biomedical Sciences biomedische Comparative Vertebrate Morphology Totaal Conservatie-restauratie conservatie-restauratie Totaal Economische en toegepaste economische Applied Economic Sciences: Business Administration Applied Economic Sciences: Economic Policy Economische en toegepaste economische - Politieke en sociale Economische en toegepaste economische - Geneeskunde - Politieke en sociale - Rechten, notariaat en criminologische - Wetenschappen cultuurmanagement organisatie en management TEW: bedrijfskunde TEW: economisch beleid TEW: handelsingenieur TEW: handelsingenieur in de beleidsinformatica Totaal sociaal-economische Totaal veiligheids Totaal

64 Farmaceutische farmaceutische zorg geneesmiddelenontwikkeling Totaal Geneeskunde epidemiologie geneeskunde Totaal Geschiedenis geschiedenis Totaal Industriële en technologie ind. wet.: biochemie ind. wet.: bouwkunde ind. wet.: chemie ind. wet.: elektromechanica ind. wet.: elektronica-ict Totaal Politieke en sociale communicatie filmstudies en visuele cultuur Politieke en sociale - Wetenschappen politieke communicatie politieke sociologie Totaal milieuwetenschap Totaal Productontwikkeling productontwikkeling Totaal Psychologie en pedagogische opleidings- en onderwijs Totaal Rechten, notariaat en criminologische rechten Totaal Taal- en letterkunde literatuur van de moderniteit meertalige professionele communicatie taal- en letterkunde taalkunde theater- en filmwetenschap Totaal Toegepaste taalkunde tolken vertalen Totaal Wetenschappen biochemie en biotechnologie biologie Biology chemie

65 Computer Science fysica informatica Physics wiskunde Totaal Wijsbegeerte en moraal wijsbegeerte Totaal Totaal Master Master na prof. gerichte bachelor Geneeskunde verpleegkunde en vroedkunde Totaal Politieke en sociale sociaal werk Totaal Totaal Master na professioneel gerichte bachelor Schakelprogramma Architectuur schakelprogramma: architectuur Totaal Architectuur - Industriële en technologie Bewegings- en revalidatie Economische en toegepaste economische schakel MA monumenten- en landschapszorg schakel MA stedenbouw en ruimtelijke planning Totaal schakelprogramma: bewegings- en revalidatie Totaal Schakelprogramma Totaal Economische en toegepaste economische - Geneeskunde - Politieke en sociale - Rechten, notariaat en criminologische - Wetenschappen schakel Ma veiligheids Totaal Geneeskunde schakel Ma verpleegkunde en vroedkunde Schakelprogramma 4 4 Totaal Geschiedenis Schakelprogramma Totaal Industriële en technologie Politieke en sociale schakelprogramma: iwt-technologie Totaal schakel Ma communicatie schakel Ma sociaal werk schakel Ma sociologie Schakelprogramma Totaal Politieke en sociale - Wetenschappen schakel MA milieuwetenschap Totaal

66 Psychologie en pedagogische schakel Ma onderwijs- en opleidings Totaal Rechten, notariaat en criminologische schakel Ma rechten Totaal Taal- en letterkunde Schakelprogramma Totaal Toegepaste taalkunde schakelprogramma: toegepaste taalkunde Totaal Totaal Schakelprogramma Eindtotaal

67 UNIVERSITEIT GENT Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Academisch gerichte bachelor Archeologie en kunst archeologie kunst Totaal Bewegings- en revalidatie lichamelijke opvoeding en bewegings revalidatie en kinesitherapie Totaal Biomedische biomedische Totaal Biotechniek bio Totaal Diergeneeskunde diergeneeskunde Totaal Economische en toegepaste economische econ.wet./tew/tew:handelsingenieur economische TEW: handelsingenieur toegepaste economische Totaal Farmaceutische farmaceutische Totaal Geneeskunde geneeskunde Totaal Geschiedenis geschiedenis Totaal Geschiedenis - Taal- en letterkunde Afrikaanse talen en culturen Oost-Europese talen en culturen Oosterse talen en culturen Totaal Handels en bedrijfskunde bestuurskunde en publiek management handels Totaal Industriële en technologie ind. wet.: bouwkunde ind. wet.: chemie ind. wet.: elektromechanica ind. wet.: elektronica-ict ind. wet.: industrieel ontwerpen ind. wet.: informatica ind. wet.: milieukunde industriële Totaal

68 Politieke en sociale communicatie politieke sociologie Totaal Psychologie en pedagogische pedagogische psychologie Totaal Rechten, notariaat en criminologische Sociale gezondheids criminologische rechten Totaal logopedische en audiologische Totaal Taal- en letterkunde taal- en letterkunde: combinatie 2 talen Totaal Tandheelkunde tandheelkunde Totaal Toegepaste biologische bio-ingenieurs Totaal Toegepaste taalkunde toegepaste taalkunde Totaal Toegepaste ingenieurs: toegepaste natuurkunde ingenieurs ingenieurs: architectuur ingenieurs: bouwkunde ingenieurs: computer ingenieurs: elektrotechniek ingenieurs: werktuigkundeelektrotechniek ingenieurs.: chemische techn. & materiaalkunde Totaal Wetenschappen biochemie en biotechnologie biologie chemie fysica en sterrenkunde geografie en geomatica geologie informatica wiskunde Totaal Wijsbegeerte en moraal moraal wijsbegeerte Totaal Totaal Academisch gerichte bachelor

69 Master Archeologie en kunst Bewegings- en revalidatie archeologie kunst Totaal lichamelijke opvoeding en bewegings revalidatie en kinesitherapie Totaal Biomedische biomedische Totaal Biotechniek bio: land- en tuinbouwkunde bio: voedingsindustrie Totaal Diergeneeskunde diergeneeskunde Totaal Economische en toegepaste economische algemene economie bedrijfseconomie economische TEW: handelsingenieur toegepaste economische Totaal Economische en toegepaste economische - Geschiedenis - Politieke en sociale - Taal- en letterkunde - Wijsbegeerte en moraal Farmaceutische gender en diversiteit Totaal farmaceutische zorg geneesmiddelenontwikkeling Totaal Geneeskunde geneeskunde Totaal Geschiedenis geschiedenis Totaal Geschiedenis - Taal- en letterkunde Afrikaanse talen en culturen Oost-Europese talen en culturen Oosterse talen en culturen Totaal Handels en bedrijfskunde bestuurskunde en publiek management handels Totaal Industriële en technologie ind. wet.: biochemie ind. wet.: bouwkunde ind. wet.: chemie ind. wet.: elektromechanica

70 ind. wet.: elektronica-ict ind. wet.: elektrotechniek ind. wet.: landmeten ind.wet.: industrieel ontwerpen ind.wet.: informatica ind.wet.: milieukunde ind.wet.: textieltechnologie 1 1 Totaal Politieke en sociale communicatie EU-studies politieke sociologie Totaal Psychologie en pedagogische pedagogische psychologie Totaal Rechten, notariaat en criminologische Sociale gezondheids criminologische rechten Totaal gezondheidsvoorlichting en -bevordering logopedische & audiologische management en beleid van de gezondheidszorg Totaal Taal- en letterkunde historische taal- en letterkunde taal- en letterkunde vergelijkende moderne letterkunde Totaal Tandheelkunde tandheelkunde Totaal Toegepaste biologische Aquaculture bio-ingenieurswet.: land- en waterbeheer bio-ingenieurswet.: milieutechnologie bio-ingenieurswet.: bos en natuurbeheer bio-ingenieurswet.: cel- en genbiotechnologie bio-ingenieurswet.: chemie & bioprocestechn bio-ingenieurswet.: levensmiddelen & voeding bio-ingenieurswet.: landbouwkunde Environmental Sanitation Environmental Technology and Engineering (EM) Rural Development Nutrition and Rural Development Totaal

71 Toegepaste taalkunde meertalige communicatie tolken vertalen Totaal Toegepaste Chemical Engineering Civil Engineering Computer Science Engineering Electrical Engineering Electro-Mechanical Engineering Engineering Physics European Master Nuclear Fusion (EM) Ind. Engineering and Operations Research ingenieurs: computer ingenieurs: architectuur ingenieurs: bedrijfskundige systeemtechnieken en operationaal onderzoek 3 3 ingenieurs: elektrotechniek (ICT) ingenieurs: materiaalkunde ingenieurs: werktuigkundeelektrotechniek 5 5 Fire Safety Engineering (EM) stedenbouw en ruimtelijke planning Sustainable Materials Engineering Textile Engineering Totaal Wetenschappen biochemie en biotechnologie biologie European Master in Nematology geografie geologie geomatica en landmeetkunde Marine Biodiversity & Conservation (EM) Nematology wiskunde wiskundige informatica Totaal Wijsbegeerte en moraal moraal wijsbegeerte Totaal Totaal Master Master na prof. gerichte bachelor Geneeskunde verpleegkunde en vroedkunde Totaal

72 Psychologie en pedagogische sociaal werk Totaal Totaal Master na professioneel gerichte bachelor Schakelprogramma Bewegings- en revalidatie Schakelprogramma 1 1 Totaal 1 1 Biotechniek schakelprogramma: biotechniek Totaal Economische en toegepaste economische Schakelprogramma Totaal Geneeskunde schakel Ma verpleegkunde en vroedkunde Totaal Geschiedenis Schakelprogramma Totaal Handels en bedrijfskunde Industriële en technologie Politieke en sociale Psychologie en pedagogische schakelprogramma: handelsbedrijfskunde Totaal schakelprogramma: iwt-technologie Totaal Schakelprogramma Totaal schakel Ma pedagogische schakel Ma psychologie schakel Ma sociaal werk Totaal Rechten, notariaat en criminologische Sociale gezondheids schakel Ma rechten Totaal schakel Ma management en beleid van de gezondheidszorg Schakelprogramma Totaal Taal- en letterkunde Schakelprogramma Totaal Toegepaste taalkunde schakelprogramma: toegepaste taalkunde Totaal Toegepaste Schakelprogramma 2 2 Totaal 2 2 Wetenschappen Schakelprogramma Totaal Totaal Schakelprogramma Eindtotaal

73 UNIVERSITEIT HASSELT Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Academisch gerichte bachelor Architectuur architectuur Bewegings- en revalidatie Economische en toegepaste economische interieurarchitectuur Totaal revalidatie en kinesitherapie Totaal TEW: handelsingenieur TEW: handelsingenieur in de beleidsinformatica toegepaste economische Totaal Geneeskunde geneeskunde Totaal Verkeerskunde mobiliteits Totaal Wetenschappen biologie chemie fysica wiskunde Totaal Totaal Academisch gerichte bachelor Master Architectuur architectuur Bewegings- en revalidatie Economische en toegepaste economische interieurarchitectuur Totaal Revalidatie en kinesitherapie Totaal Management TEW: handelsingenieur TEW: handelsingenieur in de beleidsinformatica toegepaste economische Totaal Verkeerskunde mobiliteits Transportation Sciences Totaal Totaal Master Schakelprogramma Architectuur schakel: Ma interieurarchitectuur Economische en toegepaste economische Totaal Schakelprogramma Totaal Verkeerskunde Schakelprogramma 6 6 Totaal 6 6 Totaal Schakelprogramma Eindtotaal

74 VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Academisch gerichte bachelor Archeologie en kunst kunst en archeologie Totaal Bewegings- en revalidatie lichamelijke opvoeding en bewegings revalidatie en kinesitherapie Totaal Biomedische biomedische Totaal Economische en toegepaste economische TEW: handelsingenieur toegepaste economische Totaal Farmaceutische farmaceutische Totaal Geneeskunde geneeskunde Totaal Geschiedenis geschiedenis Totaal Industriële en technologie industriële Totaal Politieke en sociale communicatie politieke sociologie Totaal Psychologie en pedagogische agogische psychologie Totaal Rechten, notariaat en criminologische criminologische rechten Totaal Taal- en letterkunde taal- en letterkunde: combinatie 2 talen Totaal Toegepaste biologische bio-ingenieurs Totaal Toegepaste taalkunde toegepaste taalkunde Totaal Toegepaste ingenieurs ingenieurs: architectuur Totaal

75 Wetenschappen biologie chemie computer fysica en sterrenkunde geografie wiskunde Totaal Wijsbegeerte en moraal wijsbegeerte en moraal Totaal Totaal Academisch gerichte bachelor Master Archeologie en kunst kunst en archeologie Totaal Archeologie en kunst - Economische en toegepaste economische - Geschiedenis - Politieke en sociale - Psychologie en pedagogische - Rechten, notariaat en criminologische - Taal- en letterkunde - Wetenschappen Bewegings- en revalidatie Urban Studies Totaal lichamelijke opvoeding en bewegings revalidatie en kinesitherapie Totaal Biomedische biomedische Totaal Economische en toegepaste economische bedrijfskunde Business Eng.: Business and Technology Management Management Science TEW: handelsingenieur toegepaste economische Totaal Farmaceutische farmaceutische zorg geneesmiddelenontwikkeling Totaal Geneeskunde geneeskunde Totaal Geschiedenis geschiedenis Totaal Industriële en technologie ind. wet.: elektromechanica ind. wet.: elektronica-ict 5 5 stedenbouw en ruimtelijke planning Totaal

76 Politieke en sociale communicatie Communication Studies politieke sociologie Totaal Psychologie en pedagogische agogische Educational Sciences onderwijskunde psychologie Totaal Rechten, notariaat en criminologische criminologische rechten Totaal Sociale gezondheids management en beleid van de gezondheidszorg management, zorg & beleid in de gerontologie Totaal Taal- en letterkunde taal- en letterkunde Totaal Toegepaste biologische bio-irsweten.: cel- en genbiotechnologie bio-irsweten.: chemie & bioprocestechnologie Totaal Toegepaste taalkunde journalistiek tolken vertalen Totaal Toegepaste Applied Sciences and Engineering: Computer Science Applied Sciences and Engineering: Applied Computer Science Architectural Engineering Chemical and Material Engineering Civil Engineering Electro-Mechanical Engineering Electronics & Information Technology Engineering ingenieurs: architectuur 1 1 ingenieurs: chemie en 1 1 materialen ingenieurs: computer ingenieurs: bouwkunde 1 1 ingenieursen: toegepaste computer ingenieurs: werktuigkundeelektrotechniek Totaal Wetenschappen biologie

77 Biology Biomolecular Sciences toegepaste informatica wiskunde Totaal Wijsbegeerte en moraal wijsbegeerte en moraal Totaal Totaal Master Schakelprogramma Archeologie en kunst schakel Ma archeologie en kunst Schakelprogramma Totaal Bewegings- en revalidatie schakel Ma revalidatie en kinesitherapie Schakelprogramma Totaal Economische en toegepaste economische schakel Ma bedrijfskunde Schakelprogramma Totaal Geschiedenis schakel Ma geschiedenis Schakelprogramma Totaal Industriële en technologie schakel wtj: Ma ind. wet.: elektromechanica schakelprogramma: iwt-technologie Totaal Politieke en sociale schakel Ma politieke schakel Ma sociologie Schakelprogramma Totaal Psychologie en pedagogische schakel Ma onderwijskunde 4 4 schakel Ma psychologie Schakelprogramma Totaal Rechten, notariaat en criminologische schakel Ma criminologische 9 9 schakel Ma rechten Schakelprogramma Totaal Sociale gezondheids schakel Ma management en het beleid van de gezondheidszorg schakel Ma management, zorg en beleid in de gerontologie Schakelprogramma Totaal Taal- en letterkunde schakel Ma taal- en letterkunde Schakelprogramma Totaal

78 Toegepaste taalkunde schakelprogramma: toegepaste taalkunde Totaal Toegepaste Schakelprogramma Totaal Wetenschappen schakel Ma toegepaste informatica Schakelprogramma Totaal Wijsbegeerte en moraal schakel Ma wijsbegeerte en moraal Schakelprogramma Totaal Totaal Schakelprogramma Eindtotaal

79 GEZAMENLIJKE OPLEIDINGEN Soort opleiding Professioneel gerichte bachelor Academisch gerichte bachelor Studiegebied Opleiding Instelling M V T Sociaal-agogisch werk sociaal werk (GO) Erasmushogeschool Brussel Odisee Totaal Professioneel gerichte bachelor Audiovisuele en beeldende kunst audiovisuele kunsten (GO) Hogeschool PXL - LUCA School of Arts beeldende kunsten (GO) Hogeschool PXL - LUCA School of Arts productdesign (GO) Hogeschool PXL - LUCA School of Arts Industriële en industriële (GO) K.U.Leuven - UHasselt technologie Rechten, notariaat en rechten (GO) K.U.Leuven - tul criminologische Totaal Academisch gerichte bachelor Master Audiovisuele en beeldende kunst audiovisuele kunsten (GO) Hogeschool PXL - LUCA School of Arts beeldende kunsten (GO)jk Hogeschool PXL - LUCA School of Arts productdesign (GO) Hogeschool PXL - LUCA School of Arts Industriële en ind.wet.: nucleaire technologie K.U.Leuven - UHasselt technologie (GO) ind.wet.: K.U.Leuven - UHasselt verpakkingstechnologie (GO) ind.wet.: elektromechanica GO K.U.Leuven - UHasselt Rechten, notariaat en criminologische Toegepaste biologische Toegepaste biologische - Toegepaste Toegepaste biologische - Wetenschappen ind.wet.: elektronica-ict (GO) K.U.Leuven - UHasselt ind.wet.: biochemie(go) K.U.Leuven - UHasselt ind.wet.: bouwkunde GO K.U.Leuven - UHasselt ind.wet.: chemie (GO) K.U.Leuven - UHasselt ind.wet.: energie (GO) K.U.Leuven - UHasselt rechten (GO) K.U.Leuven - tul Food Technology K.U.Leuven - Ugent Molecular Biology K.U.Leuven - Universiteit Antwerpen - V.U.Brussel Water Resources Engineering K.U.Leuven - V.U.Brussel Physical Land Resources UGent - V.U.Brussel Toegepaste Biomedical Engineering UGent - V.U.Brussel ingenieurs: UGent - V.U.Brussel fotonica Biomedical Engineering (EM) UGent - V.U.Brussel ingenieurs: biomedische ingenieurstechniek UGent - V.U.Brussel Photonics (EM) UGent - V.U.Brussel Photonics Engineering UGent - V.U.Brussel Wetenschappen chemie (GO) UGent - V.U.Brussel fysica en sterrenkunde (GO) UGent - V.U.Brussel geografie K.U.Leuven - V.U.Brussel

80 Geography K.U.Leuven - V.U.Brussel Geology K.U.Leuven - Ugent Marine and Lacustrine Science Management UGent - Universiteit Antwerpen - V.U.Brussel Totaal Master Master na prof. gerichte bachelor Schakelprogram ma Bewegings- en revalidatie Economische en toegepaste economische - Wetenschappen ergotherapeutische wetenschap (GO) K.U.Leuven - UGent - UHasselt - Universiteit Antwerpen toerisme K.U.Leuven - UGent - UHasselt - V.U.Brussel Totaal Master na prof. gerichte bachelor Audiovisuele en beeldende kunst schakelprogramma: Ma beeldende kunsten (GO) Hogeschool PXL - LUCA School of Arts schakelprogramma: Hogeschool PXL - LUCA School of audiovisuele kunsten (GO) Arts Bewegings- en schakelprogramma K.U.Leuven - UGent - UHasselt revalidatie (GO)ergotherapeutische wetenschap Universiteit Antwerpen Industriële en schakelprogramma: IWT (GO) K.U.Leuven - UHasselt technologie Rechten, notariaat en schakelprogramma (GO) K.U.Leuven - tul criminologische rechten Totaal Schakelprogramma Eindtotaal

81 AANTAL INSCHRIJVINGEN VAN GENERATIESTUDENTEN Een generatiestudent is een student die zich, in een bepaald academiejaar, voor het eerst inschrijft met een diplomacontract voor een professioneel of academisch gerichte bachelor in het Vlaamse Hoger Onderwijs. Het statuut van generatiestudent geldt voor dat volledige academiejaar. ALGEMEEN Gerichtheid en soort opleiding M V T Professioneel Professioneel gerichte bachelor Academisch Academisch gerichte bachelor* Hoger kunstonderwijs Professioneel gerichte bachelor Academisch gerichte bachelor Eindtotaal % 2% 45% 56% 55% Professioneel - Professioneel gerichte bachelor Academisch - Academisch gerichte bachelor* HKO M V De genderverhouding blijft hetzelfde in vergelijking met vorig academiejaar: 55% van de generatiestudenten zijn vrouwen, 45% mannen. 80

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2013 ACADEMIEJAAR 2013-2014 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

Wat na het secundair onderwijs?

Wat na het secundair onderwijs? Wat na het secundair onderwijs? Najaar 2014 Vlaanderen is onderwijs & vorming doel en structuur van de brochure Inleiding Geeft je tips bij het maken van een doordachte studie- of beroepskeuze. Je vindt

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA'

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' In de volgende lijst kan je op zoek gaan naar een geschikte opleiding. Dit overzicht is gebaseerd op de toelatingsvoorwaarden versie 2010-2011. - toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2014. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2011/12 op de arbeidsmarkt

Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2014. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2011/12 op de arbeidsmarkt Studie & Werk 2014 Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier Studie & Werk 2014 Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2011/12 op de arbeidsmarkt Ernest Berkhout Siemen van der Werff Roetersstraat

Nadere informatie

Enschede in Cijfers 2011 11. ONDERWIJS

Enschede in Cijfers 2011 11. ONDERWIJS Onderwijs 11. ONDERWIJS 20 Onderwijs Tabel 11.1: Aantal scholen en aantal leerlingen in het basisonderwijs per cursusjaar sinds 2006/'07. 1) denominatie 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 sch. leerl. sch.

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Nederland Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Nederland. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse equivalent is van diploma s uit Nederland.

Nadere informatie

Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes

Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes 1. Beleidscontext De regeringsverklaring van de nieuwe Vlaamse regering stelt: elke Vlaming moet een lerende Vlaming zijn. Het document

Nadere informatie

VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA

VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA 2014-2015 Folder-verder studeren_2014.indd 1 10/03/14 12:10 ZIN OM VERDER TE STUDEREN? Meer dan 45% van de studenten aan de Arteveldehogeschool studeert succesvol

Nadere informatie

OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VERDER STUDEREN VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE

OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VERDER STUDEREN VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VOORHEEN KHLEUVEN VERDER STUDEREN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE WELKOM OP UC LEUVEN-LIMBURG KHLeuven, KHLim en Groep T Lerarenopleidingen heten voortaan UC Leuven-Limburg.

Nadere informatie

BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK

BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK 2015 201 SOCIAAL WERKER MAAK HET VERSCHIL! Als sociaal werker kies je ervoor om met mensen te werken. Je helpt hen bij de uitdagingen in hun leven. Je informeert en

Nadere informatie

IPTO: vakken en bevoegdheden

IPTO: vakken en bevoegdheden IPTO: vakken en bevoegdheden peildatum 1 oktober 2013 eindrapport datum 27 februari 2015 auteurs Peter Fontein Klaas de Vos Astrid Vloet CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers

Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers April 2015 Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers April 2015 pagina 2 Inleiding Op 1 januari

Nadere informatie

Lerarentekort aanpakken via werving in buurlanden?

Lerarentekort aanpakken via werving in buurlanden? Lerarentekort aanpakken via werving in buurlanden? Wervingsmogelijkheden in Duitsland en Vlaanderen voor Nederlandse scholen in het voortgezet onderwijs Lerarentekort aanpakken via werving in buurlanden?

Nadere informatie

Hoger onderwijs voor elk talent

Hoger onderwijs voor elk talent Hoger onderwijs voor elk talent Aanbevelingen en instrumenten voor meer diversiteit Bea Bossaerts (red.) Magda Kirsch Fernand Rochette Yves Beernaert Hoger onderwijs voor elk talent Instrumenten en aanbevelingen

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02 552 64 00 Fax 02 552 64 01 Email: communicatie.vandeurzen@vlaanderen.be WERK MAKEN VAN

Nadere informatie

Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid De kunst van het combineren. September 2013

Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid De kunst van het combineren. September 2013 Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid De kunst van het combineren. September 2013 Inhoudsopgave Inleiding 2 Proces 4 De regionale context en assets 6 SWOT 21 De strategie, visie en ambitie 23 Focus en

Nadere informatie

Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector

Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Inhoud INLEIDING...3 VISIE OP BASIS VAN ACTUELE SITUATIE...4 RESULTATEN ACTIEPLAN 1.0 EN 2.0...7 De campagne...7 Een zorgjob ik ga ervoor...7

Nadere informatie

College Essen. Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be

College Essen. Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be College Essen Studeren kan je in het groen goed doen College Essen Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be De stap van de basisschool naar het secundair onderwijs is voor elke leerling

Nadere informatie

Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte

Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte Zelfcertificeringsdocument Definitieve versie 15 december

Nadere informatie

BACHELOR IN SOCIAAL WERK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015

BACHELOR IN SOCIAAL WERK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 BACHELOR IN SOCIAAL WERK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 1 Inleiding 2 2 Instelling UGENT 3 2.1 Opleiding Criminologie 3 2.2 Opleiding Geschiedenis 3 2.3 Opleiding Pedagogische Wetenschappen 4 2.4

Nadere informatie

WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN

WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN MAART 2014 INHOUD INLEIDING... 2 1. ONDERZOEKSPOPULATIE... 3 2. RESPONS EN NON-RESPONS ANALYSE...

Nadere informatie

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Foto s Lars van den Brink Eric Brinkhorst Barbara Kerkhof ANP Vormgeving Raimond Hof, Hofcommunicatie Copyright

Nadere informatie

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD.

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. PROJECTOVERZICHT 2007-2013 EUROPEES INTEGRATIEFONDS VLAANDEREN Vlaanderen EIF EUROPEES INTEGRATIEFONDS Beste lezer, In 2007 richtte de EU het (EIF) op. Het EIF is

Nadere informatie

Salarisontwikkeling van kwaliteitsprofessionals in de Nederlandse Life Science industrie

Salarisontwikkeling van kwaliteitsprofessionals in de Nederlandse Life Science industrie Salarisontwikkeling van kwaliteitsprofessionals in de Nederlandse Life Science industrie Juni 2013 Analyses: drs. Rene Geerling (Master Arbeids- en Organisatiepsychologie) onder supervisie van Dr. J. Bosch

Nadere informatie

Kwaliteit. als opdracht

Kwaliteit. als opdracht Kwaliteit als opdracht 1 Colofon Uitgave HBO-raad Prinsessegracht 21 postbus 123 2501 CC Den Haag Website www.hbo-raad.nl Fotografie Hester Blankestijn Vormgeving en realisatie leids motief, Leiden augustus

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum HAVO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde... 3 Biologie... 4 CKV... 5 Duits... 6 Economie... 7 Engels... 8 Frans... 9 Geschiedenis... 10 Kunst - Algemeen... 11 Kunst

Nadere informatie

Kansengroepen in Kaart. Arbeidsgehandicapten op de Vlaamse arbeidsmarkt

Kansengroepen in Kaart. Arbeidsgehandicapten op de Vlaamse arbeidsmarkt Kansengroepen in Kaart Arbeidsgehandicapten op de Vlaamse arbeidsmarkt VDAB Studiedienst juli 2010 Met Kansengroepen in Kaart rapporteert de VDAB zesmaandelijks over de verschillende kansengroepen. De

Nadere informatie

Waar vandaan en waar naar toe?

Waar vandaan en waar naar toe? Waar vandaan en waar naar toe? Leerlijnen in het aardrijkskundeonderwijs van basisschool tot eindexamen Een notitie in het kader van het onderzoeksproject van het landelijk expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken

Nadere informatie

De Digitale Kloof wordt dieper

De Digitale Kloof wordt dieper 3 De Digitale Kloof wordt dieper Van ongelijkheid in bezit naar ongelijkheid in vaardigheden en gebruik van ICT Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk (Universiteit Twente) SQM en Infodrome @ United Knowledge Den

Nadere informatie

10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN

10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN III FACULTEIT EDUCATIE vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 februari 2014 instemming van de faculteitsraad FE op 20 maart 2014. Deze versie treedt in werking

Nadere informatie