B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober Academiejaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004"

Transcriptie

1 B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003 Academiejaar Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs

2

3 Inhoudsopgave Hoger onderwijs (tellingsdatum 31 oktober 2003) Algemene toelichting Tabellen Aantal studenten in het hoger onderwijs Evolutie van het aantal studenten in het hoger onderwijs Hogescholenonderwijs Toelichting Tabellen Aantal studenten per cyclus en studiegebied Evolutie van het aantal studenten per cyclus en studiegebied Aantal studenten per cyclus, studiegebied en opleiding Evolutie van het aantal studenten per cyclus, studiegebied en opleiding Overzichtstabel aantal studenten per hogeschool Evolutie van het aantal studenten per hogeschool Aantal studenten per cyclus, studiegebied en opleiding per hogeschool t.e.m. 24 Evolutie eerstejaars- en generatiestudenten Aantal eerstejaarsstudenten per cyclus en studiegebied Aantal eerstejaarsstudenten per cyclus, studiegebied en opleiding Aantal generatiestudenten per cyclus en studiegebied Aantal generatiestudenten per cyclus, studiegebied en opleiding Evolutie van het aantal generatiestudenten per cyclus, studiegebied en opleiding Universitair onderwijs * Toelichting * Tabellen Aantal studenten per studiegebied Evolutie van het aantal studenten per studiegebied Aantal studenten per studiegebied en opleiding Evolutie van het aantal studenten per studiegebied en opleiding Overzichtstabel aantal studenten per universiteit Evolutie van het aantal studenten per universiteit Aantal studenten per studiegebied en opleiding per universiteit t.e.m. 44 Evolutie eerstejaars- en generatiestudenten Aantal eerstejaarsstudenten per studiegebied Aantal eerstejaarsstudenten per studiegebied en opleiding Aantal generatiestudenten per studiegebied Aantal generatiestudenten per studiegebied en opleiding Evolutie van het aantal generatiestudenten per studiegebied en opleiding Beperkte Statistische Telling - toestand op 31 oktober 2003 Departement onderwijs 1

4 Algemene toelichting Vanaf het academiejaar wordt in het hogescholenonderwijs bij de aanvang van het academiejaar een beperkte statistische telling georganiseerd. In het universitair onderwijs wordt de beperkte statistische telling sinds het academiejaar georganiseerd. Het doel van deze spoedtelling is een indicatie te verkrijgen van het aantal studenten in de hogescholen en de universiteiten bij de aanvang van het academiejaar. De tellingsdatum werd vastgesteld op 31 oktober Gezien de uiterste datum van inschrijving 1 februari van het lopende academiejaar is, betekent dit dat de gegevens van de beperkte statistische telling niet definitief zijn. De officiële telling voor het academiejaar gebeurt op 1 februari Aan de instellingen werden de volgende gegevens opgevraagd: het aantal ingeschreven studenten, opgesplitst naar geslacht, per studiegebied en opleiding; het aantal eerstejaarsstudenten, opgesplitst naar geslacht, per studiegebied en opleiding; het aantal generatiestudenten ingeschreven in een eerste jaar, opgesplitst naar geslacht, per studiegebied en opleiding. Vanaf dit academiejaar bevat deze brochure ook evoluties van de studentenbevolking per opleiding en van het aantal generatiestudenten per opleiding. Bij de hogescholen wordt een onderscheid gemaakt tussen de opleidingen van één cyclus (3 studiejaren) en de opleidingen van twee cycli (4 of 5 studiejaren). De hogeschoolstudenten ingeschreven voor een voortgezette opleiding, een voortgezette lerarenopleiding, een initiële lerarenopleiding van academisch niveau of een posthogeschoolvorming komen in de telling niet voor. Bij de universiteiten is de telling beperkt tot de studenten ingeschreven voor een academische basisopleiding. Bijgevolg worden de inschrijvingen voor voortgezette academische opleidingen, academische initiële lerarenopleidingen, doctoraten en doctoraatsopleidingen, buiten beschouwing gelaten. De opvraging van de studentenaantallen verzamelt geen cijfers per vestiging. De telling beperkt zich tot het totaal aantal studenten per hogeschool of universiteit. In het hoger onderwijs zijn er op 31 oktober 2003 globaal studenten ingeschreven. Ten opzichte van de spoedtelling van vorig academiejaar blijft de totale studentenpopulatie in het hoger onderwijs licht stijgen (+ 835 studenten). Het aantal vrouwelijke studenten bedraagt 54,63% van deze totale studentenpopulatie. Er zijn dit academiejaar studenten ingeschreven aan de universiteiten (+ 17 studenten) en aan de hogescholen (+ 818 studenten ten opzichte van vorig academiejaar). In het hogescholenonderwijs is 74,48% van de studenten ingeschreven in een opleiding van één cyclus (een stijging met 615 studenten). In de opleidingen van twee cycli is het aantal studenten gestegen met 203. Het aantal generatiestudenten stijgt dit academiejaar in het hogescholenonderwijs met studenten, terwijl het aantal generatiestudenten in het universitair onderwijs daalt met 566. Een generatiestudent is een student die voor het eerst ingeschreven is in het eerste jaar van een basisopleiding in het Vlaams hoger onderwijs. 2 Departement onderwijs Beperkte Statistische Telling - toestand op 31 oktober 2003

5 Hoger onderwijs Aantal studenten in het hoger onderwijs M V T Hogescholenonderwijs één cyclus twee cycli Universitair onderwijs Algemeen totaal Evolutie van het aantal studenten in het hoger onderwijs Evolutie % evolutie Hogescholenonderwijs ,81% één cyclus ,82% twee cycli ,78% Universitair onderwijs ,03% Algemeen totaal ,53% Hogescholenonderwijs één cyclus Vrouwen 58,65% Mannen 41,35% Hogescholenonderwijs twee cycli Vrouwen 40,98% Mannen 59,02% Universitair onderwijs Vrouwen 55,42% Mannen 44,58% Beperkte Statistische Telling - toestand op 31 oktober 2003 Departement onderwijs 3

6

7 Hogescholenonderwijs

8 Hogescholenonderwijs De gegevens in deze telling omvatten voor de hogescholen enkel de studenten ingeschreven in de basisopleidingen en initiële lerarenopleidingen. Het Vlaamse hogescholenonderwijs telt nog 22 hogescholen. Vanaf januari 2003 zijn de Katholieke Hogeschool Brussel, de IRIS Hogeschool Brussel en de Economische Hogeschool Sint-Aloysius gefusioneerd tot de Europese Hogeschool Brussel. In het hogescholenonderwijs schreven studenten zich in. Vergeleken met vorig academiejaar is er een lichte stijging van het aantal studenten, zowel bij de opleidingen van één cyclus als bij de opleidingen van twee cycli. De trend dat studenten in het hogescholenonderwijs meer en meer kiezen voor een opleiding van één cyclus blijft zich voortzetten. Ondanks een kleine daling van het aantal studenten in de Hogeschool Gent blijft zij met studenten de grootste hogeschool in Vlaanderen. De Hogeschool voor Wetenschap en Kunst kent ook dit academiejaar weer een flinke groei (+ 539 studenten). Bij de opleidingen van één cyclus blijft het studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde het grootste aantal studenten tellen. In het studiegebied Gezondheidszorg kent de eencyclusopleiding vroedkunde een stijging van 14,38%. Bij de eencyclusopleidingen is de grootste stijging van het aantal studenten te vinden in het studiegebied Biotechniek. Bij de tweecyclusopleidingen neemt men een kleine daling waar in datzelfde studiegebied. Ten opzichte van vorig academiejaar is er een opmerkelijke daling in het studiegebied Architectuur bij de eencyclusopleidingen. Er blijft echter een toename in de opleidingen van twee cycli in dit studiegebied waarneembaar. Bij de tweecyclusopleidingen gaat het studiegebied Productontwikkeling er met 9,05% op achteruit. De vrouwelijke studenten zijn nog steeds sterker vertegenwoordigd in de eencyclusopleidingen. Vooral de opleidingen van het studiegebied Onderwijs zijn erg in trek bij vrouwelijke studenten, zelfs meer dan die in het studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde. De tabel Aantal studenten per cyclus, studiegebied en opleiding bevat enkel een totaal per opleiding. De opleidingen van twee cycli werden niet uitgesplitst naar de eerste cyclus en de tweede cyclus van twee. Voor de studiegebieden waar de opleidingen in beide cycli dezelfde naam hebben, levert dit een eenduidig beeld op. Voor de studiegebieden Architectuur, Biotechniek, en Industriële Wetenschappen en Technologie, waar de opleidingen verschillende namen hebben in de twee cycli, is er de facto wel een uitsplitsing per cyclus. De opleidingen zijn alfabetisch opgenomen. Voor het eerst werd in deze brochure een evolutietabel van het aantal studenten per cyclus, studiegebied en opleiding opgenomen. Bij de eencyclusopleidingen kennen binnen de studiegebieden Onderwijs en Sociaal-agogisch werk alle opleidingen een toename. Bij de tweecyclusopleidingen vertonen enkel binnen het studiegebied Audiovisuele en beeldende kunst alle opleidingen een stijgende tendens. In absolute cijfers kent de opleiding sociaal werk de grootste stijging (+ 523 studenten). De grootste daler is de opleiding toegepaste informatica (- 828 studenten). 6 Departement onderwijs Beperkte Statistische Telling - toestand op 31 oktober 2003

9 Het aantal eerstejaarsstudenten vertoont een lichte stijging ten opzichte van vorig academiejaar. We merken op dat bij de eencyclusopleidingen de studiegebieden Biotechniek, Gezondheidszorg, Onderwijs en Sociaal-agogisch werk" een grotere instroom van eerstejaarsstudenten kennen, terwijl de studiegebieden Handelswetenschappen en Bedrijfskunde en Architectuur te kampen hebben met een dalende instroom. Bij de tweecyclusopleidingen heeft het studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde weer meer aantrekkingskracht, in vergelijking met vorig academiejaar. Een andere nieuwe tabel behandelt de evolutie van het aantal generatiestudenten per cyclus, studiegebied en opleiding. Voor het academiejaar merken we een stijging van 6,51% bij de generatiestudenten op. Bij de eencyclusopleidingen doet zich in het studiegebied Architectuur enkel een daling van het aantal generatiestudenten voor in de opleiding landschaps- en tuinarchitectuur, terwijl er zelfs een lichte groei merkbaar is bij de opleidingen architect-assistentie en interieurvormgeving. In het studiegebied Gezondheidszorg zitten de opleidingen vroedkunde, logopedie en audiologie, verpleegkunde, optiek en optometrie en ergotherapie nog steeds in de lift. In het studiegebied Onderwijs stijgt het het aantal generatiestudenten in elke opleiding, waarbij i.l.o. secundair onderwijs-groep 1 de grootste stijger is met 10,78%. Bij de eencyclusopleidingen in het studiegebied Industriële wetenschappen en technologie kent de opleiding bouw een stijging van maar liefst 29,30% generatiestudenten. De opleiding luchtvaart daarentegen kent een spectaculaire daling van 44,90%. Deze tabel toont ons dat er, ook voor de generatiestudenten, binnen eenzelfde studiegebied een wisselende belangstelling kan bestaan voor de verschillende opleidingen. Beperkte Statistische Telling - toestand op 31 oktober 2003 Departement onderwijs 7

10 Hogescholenonderwijs Aantal studenten per cyclus en studiegebied Cyclus Studiegebied M V T Eén cyclus Architectuur Audiovisuele en beeldende kunst Biotechniek Gezondheidszorg Handelswetenschappen en bedrijfskunde Industriële wetenschappen en technologie Muziek en dramatische kunst Onderwijs Sociaal-agogisch werk Totaal onderwijs van één cyclus Twee cycli Architectuur Audiovisuele en beeldende kunst Biotechniek Gezondheidszorg Handelswetenschappen en bedrijfskunde Industriële wetenschappen en technologie Muziek en dramatische kunst Productontwikkeling Toegepaste taalkunde Totaal onderwijs van twee cycli Algemeen totaal Departement onderwijs Beperkte Statistische Telling - toestand op 31 oktober 2003

11 Hogescholenonderwijs Evolutie van het aantal studenten per cyclus en studiegebied Cyclus Studiegebied Evolutie % evolutie Eén cyclus Architectuur ,00% Audiovisuele en beeldende kunst ,71% Biotechniek ,15% Gezondheidszorg ,26% Handelswetenschappen en bedrijfskunde ,19% Industriële wetenschappen en technologie ,43% Muziek en dramatische kunst ,00% Onderwijs ,37% Sociaal-agogisch werk ,14% Totaal onderwijs van één cyclus ,82% Twee cycli Architectuur ,20% Audiovisuele en beeldende kunst ,22% Biotechniek ,91% Gezondheidszorg ,31% Handelswetenschappen en bedrijfskunde ,55% Industriële wetenschappen en technologie ,62% Muziek en dramatische kunst ,00% Productontwikkeling ,05% Toegepaste taalkunde ,74% Totaal onderwijs van twee cycli ,78% Algemeen totaal ,81% Beperkte Statistische Telling - toestand op 31 oktober 2003 Departement onderwijs 9

12 Hogescholenonderwijs Aantal studenten per cyclus, studiegebied en opleiding Cyclus Studiegebied Opleiding M V T Eén cyclus Architectuur Architect-assistentie Interieurvormgeving Landschaps- en tuinarchitectuur Audiovisuele en beeldende kunst Plastische kunsten Biotechniek Landbouw en biotechnologie Gezondheidszorg Ergotherapie Laboratorium- en voedingstechnologie Logopedie en audiologie Medische beeldvorming Optiek en optometrie Orthopedie Podologie Verpleegkunde Vroedkunde Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bedrijfsbeheer Beheer, toerisme en recreatie Communicatiebeheer Hotelbeheer Informatiemanagement en support Secretariaatsbeheer Toegepaste informatica Industriële wetenschappen en technologie Audiovisuele techniek Bouw Chemie Confectie Elektriciteit Elektromechanica Facilitaire dienstverlening Grafische bedrijven Hout Logistieke technologie Luchtvaart Mechanica Multimedia en communicatietechnologie Textiel Muziek en dramatische kunst Dans Onderwijs I.l.o. kleuteronderwijs I.l.o. lager onderwijs I.l.o. secundair onderwijs-groep Sociaal-agogisch werk Orthopedagogie Sociaal werk Totaal onderwijs van één cyclus Twee cycli Architectuur Architectuur Interieurarchitectuur Audiovisuele en beeldende kunst Audiovisuele kunst Beeldende kunst Conservatie/restauratie Productdesign Biotechniek Ind. wet. landbouw en biotechnologie Landbouw en biotechnologie Gezondheidszorg Arbeidsorganisatie en gezondheid Kinesitherapie Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bestuurskunde Handelsingenieur Handelswetenschappen Industriële wetenschappen en technologie Bouwkunde Chemie Elektromechanica Elektronica Industrieel ontwerpen Industriële wetenschappen Informatica Kernenergie Milieukunde Nautische wetenschappen Textiel Verpakking en conditionering Muziek en dramatische kunst Dramatische kunst Muziek Productontwikkeling Productontwikkeling Toegepaste taalkunde Vertaalkunde Totaal onderwijs van twee cycli Algemeen totaal Departement onderwijs Beperkte Statistische Telling - toestand op 31 oktober 2003

13 Hogescholenonderwijs Evolutie van het aantal studenten per cyclus, studiegebied en opleiding Cyclus Studiegebied Opleiding Evolutie % evolutie Eén cyclus Architectuur Architect-assistentie ,50% Interieurvormgeving ,59% Landschaps- en tuinarchitectuur ,31% Audiovisuele en beeldende kunst Plastische kunsten ,71% Biotechniek Landbouw en biotechnologie ,15% Gezondheidszorg Ergotherapie ,55% Laboratorium- en voedingstechnologie ,02% Logopedie en audiologie ,14% Medische beeldvorming ,00% Optiek en optometrie ,45% Orthopedie ,62% Podologie ,82% Verpleegkunde ,92% Vroedkunde ,38% Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bedrijfsbeheer ,77% Beheer, toerisme en recreatie ,90% Communicatiebeheer ,31% Hotelbeheer ,90% Informatiemanagement en support ,82% Secretariaatsbeheer ,94% Toegepaste informatica ,01% Industriële wetenschappen en technologie Audiovisuele techniek ,07% Bouw ,91% Chemie ,07% Confectie ,29% Elektriciteit ,27% Elektromechanica ,52% Facilitaire dienstverlening ,69% Grafische bedrijven ,71% Hout ,14% Logistieke technologie ,67% Luchtvaart ,67% Mechanica ,82% Multimedia en communicatietechnologie ,85% Textiel ,00% Muziek en dramatische kunst Dans ,00% Onderwijs I.l.o. kleuteronderwijs ,85% I.l.o. lager onderwijs ,19% I.l.o. secundair onderwijs-groep ,89% Sociaal-agogisch werk Orthopedagogie ,54% Sociaal werk ,05% Totaal onderwijs van één cyclus ,82% Twee cycli Architectuur Architectuur ,15% Interieurarchitectuur ,63% Audiovisuele en beeldende kunst Audiovisuele kunst ,01% Beeldende kunst ,94% Conservatie/restauratie ,00% Productdesign ,67% Biotechniek Ind. wet. landbouw en biotechnologie ,14% Landbouw en biotechnologie ,79% Gezondheidszorg Arbeidsorganisatie en gezondheid ,00% Kinesitherapie ,58% Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bestuurskunde ,22% Handelsingenieur ,90% Handelswetenschappen ,23% Industriële wetenschappen en technologie Bouwkunde ,15% Chemie ,00% Elektromechanica ,89% Elektronica ,58% Industrieel ontwerpen ,57% Industriële wetenschappen ,13% Informatica ,79% Kernenergie ,83% Milieukunde ,00% Nautische wetenschappen ,95% Textiel ,88% Verpakking en conditionering ,00% Muziek en dramatische kunst Dramatische kunst ,09% Muziek ,26% Productontwikkeling Productontwikkeling ,05% Toegepaste taalkunde Vertaalkunde ,74% Totaal onderwijs van twee cycli ,78% Algemeen totaal ,81% Beperkte Statistische Telling - toestand op 31 oktober 2003 Departement onderwijs 11

14 Hogescholenonderwijs Aantal studenten per hogeschool Hogeschool M V T Hogere Zeevaartschool Antwerpen Hogeschool Antwerpen Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen Katholieke Hogeschool Kempen Katholieke Hogeschool Mechelen Lessius Hogeschool Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen Erasmushogeschool Brussel Europese Hogeschool Brussel* Hogeschool Sint-Lukas Brussel Hogeschool voor Wetenschap en Kunst Hogeschool Limburg Katholieke Hogeschool Limburg Provinciale Hogeschool Limburg Arteveldehogeschool Hogeschool Gent Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Groep T-Hogeschool Leuven Katholieke Hogeschool Leuven Hogeschool West-Vlaanderen Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen Algemeen totaal * Met ingang van 31 december 2002 fuseerden de Katholieke Hogeschool Brussel, IRIS Hogeschool Brussel en Economische Hogeschool Sint-Aloysius tot de Europese Hogeschool Brussel. 12 Departement onderwijs Beperkte Statistische Telling - toestand op 31 oktober 2003

15 Hogescholenonderwijs Evolutie van het aantal studenten per hogeschool Hogeschool Evolutie % evolutie Hogere Zeevaartschool Antwerpen ,32% Hogeschool Antwerpen ,69% Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen ,14% Katholieke Hogeschool Kempen ,27% Katholieke Hogeschool Mechelen ,50% Lessius Hogeschool ,33% Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen ,19% Erasmushogeschool Brussel ,83% Europese Hogeschool Brussel* ,32% Hogeschool Sint-Lukas Brussel ,06% Hogeschool voor Wetenschap en Kunst ,28% Hogeschool Limburg ,64% Katholieke Hogeschool Limburg ,00% Provinciale Hogeschool Limburg ,35% Arteveldehogeschool ,47% Hogeschool Gent ,72% Katholieke Hogeschool Sint-Lieven ,73% Groep T-Hogeschool Leuven ,37% Katholieke Hogeschool Leuven ,67% Hogeschool West-Vlaanderen ,98% Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende ,55% Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen ,40% Algemeen totaal ,81% * Met ingang van 31 december 2002 fuseerden de Katholieke Hogeschool Brussel, IRIS Hogeschool Brussel en Economische Hogeschool Sint-Aloysius tot de Europese Hogeschool Brussel. Op 31 oktober 2002 volgden in totaal studenten les in deze drie gefuseerde hogescholen. Beperkte Statistische Telling - toestand op 31 oktober 2003 Departement onderwijs 13

16 Hogescholenonderwijs Hogere Zeevaartschool Antwerpen Cyclus Studiegebied Opleiding M V T Eén cyclus Industriële wetenschappen en technologie Elektromechanica Totaal onderwijs van één cyclus Twee cycli Industriële wetenschappen en technologie Nautische wetenschappen Totaal onderwijs van twee cycli Algemeen totaal Hogeschool Antwerpen Cyclus Studiegebied Opleiding M V T Eén cyclus Gezondheidszorg Ergotherapie Verpleegkunde Vroedkunde Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bedrijfsbeheer Secretariaatsbeheer Toegepaste informatica Industriële wetenschappen en technologie Bouw Chemie Elektriciteit Grafische bedrijven Muziek en dramatische kunst Dans Onderwijs I.l.o. kleuteronderwijs I.l.o. lager onderwijs I.l.o. secundair onderwijs-groep Sociaal-agogisch werk Sociaal werk Totaal onderwijs van één cyclus Twee cycli Architectuur Architectuur Interieurarchitectuur Audiovisuele en beeldende kunst Beeldende kunst Conservatie/restauratie Gezondheidszorg Kinesitherapie Industriële wetenschappen en technologie Bouwkunde Chemie Elektromechanica Elektronica Industriële wetenschappen Muziek en dramatische kunst Dramatische kunst Muziek Productontwikkeling Productontwikkeling Toegepaste taalkunde Vertaalkunde Totaal onderwijs van twee cycli Algemeen totaal Departement onderwijs Beperkte Statistische Telling - toestand op 31 oktober 2003

17 Hogescholenonderwijs Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen Cyclus Studiegebied Opleiding M V T Eén cyclus Gezondheidszorg Laboratorium- en voedingstechnologie Verpleegkunde Vroedkunde Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bedrijfsbeheer Secretariaatsbeheer Toegepaste informatica Industriële wetenschappen en technologie Audiovisuele techniek Chemie Elektriciteit Elektromechanica Mechanica Onderwijs I.l.o. kleuteronderwijs I.l.o. lager onderwijs I.l.o. secundair onderwijs-groep Sociaal-agogisch werk Orthopedagogie Sociaal werk Totaal onderwijs van één cyclus Twee cycli Audiovisuele en beeldende kunst Beeldende kunst Industriële wetenschappen en technologie Chemie Elektromechanica Elektronica Industriële wetenschappen Totaal onderwijs van twee cycli Algemeen totaal Katholieke Hogeschool Kempen Cyclus Studiegebied Opleiding M V T Eén cyclus Biotechniek Landbouw en biotechnologie Gezondheidszorg Ergotherapie Laboratorium- en voedingstechnologie Orthopedie Verpleegkunde Vroedkunde Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bedrijfsbeheer Secretariaatsbeheer Toegepaste informatica Industriële wetenschappen en technologie Chemie Elektriciteit Elektromechanica Logistieke technologie Onderwijs I.l.o. kleuteronderwijs I.l.o. lager onderwijs I.l.o. secundair onderwijs-groep Sociaal-agogisch werk Sociaal werk Totaal onderwijs van één cyclus Twee cycli Biotechniek Ind. wet. landbouw en biotechnologie Landbouw en biotechnologie Industriële wetenschappen en technologie Elektromechanica Elektronica Industriële wetenschappen Totaal onderwijs van twee cycli Algemeen totaal Beperkte Statistische Telling - toestand op 31 oktober 2003 Departement onderwijs 15

18 Hogescholenonderwijs Katholieke Hogeschool Mechelen Cyclus Studiegebied Opleiding M V T Eén cyclus Architectuur Interieurvormgeving Gezondheidszorg Verpleegkunde Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bedrijfsbeheer Beheer, toerisme en recreatie Communicatiebeheer Informatiemanagement en support Secretariaatsbeheer Onderwijs I.l.o. kleuteronderwijs I.l.o. lager onderwijs I.l.o. secundair onderwijs-groep Totaal onderwijs van één cyclus Algemeen totaal Lessius Hogeschool Cyclus Studiegebied Opleiding M V T Eén cyclus Gezondheidszorg Logopedie en audiologie Sociaal-agogisch werk Sociaal werk Totaal onderwijs van één cyclus Twee cycli Handelswetenschappen en bedrijfskunde Handelswetenschappen Toegepaste taalkunde Vertaalkunde Totaal onderwijs van twee cycli Algemeen totaal Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen Cyclus Studiegebied Opleiding M V T Eén cyclus Gezondheidszorg Laboratorium- en voedingstechnologie Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bedrijfsbeheer Communicatiebeheer Hotelbeheer Secretariaatsbeheer Industriële wetenschappen en technologie Chemie Elektromechanica Onderwijs I.l.o. secundair onderwijs-groep Sociaal-agogisch werk Orthopedagogie Totaal onderwijs van één cyclus Algemeen totaal Departement onderwijs Beperkte Statistische Telling - toestand op 31 oktober 2003

19 Hogescholenonderwijs Erasmushogeschool Brussel Cyclus Studiegebied Opleiding M V T Eén cyclus Architectuur Landschaps- en tuinarchitectuur Gezondheidszorg Laboratorium- en voedingstechnologie Verpleegkunde Vroedkunde Handelswetenschappen en bedrijfskunde Beheer, toerisme en recreatie Communicatiebeheer Hotelbeheer Secretariaatsbeheer Toegepaste informatica Industriële wetenschappen en technologie Audiovisuele techniek Chemie Onderwijs I.l.o. kleuteronderwijs I.l.o. lager onderwijs I.l.o. secundair onderwijs-groep Sociaal-agogisch werk Sociaal werk Totaal onderwijs van één cyclus Twee cycli Audiovisuele en beeldende kunst Audiovisuele kunst Industriële wetenschappen en technologie Elektromechanica Elektronica Industriële wetenschappen Muziek en dramatische kunst Dramatische kunst Muziek Toegepaste taalkunde Vertaalkunde Totaal onderwijs van twee cycli Algemeen totaal Europese Hogeschool Brussel* Cyclus Studiegebied Opleiding M V T Eén cyclus Gezondheidszorg Ergotherapie Medische beeldvorming Optiek en optometrie Verpleegkunde Onderwijs I.l.o. kleuteronderwijs I.l.o. lager onderwijs I.l.o. secundair onderwijs-groep Sociaal-agogisch werk Orthopedagogie Sociaal werk Totaal onderwijs van één cyclus Twee cycli Gezondheidszorg Arbeidsorganisatie en gezondheid Handelswetenschappen en bedrijfskunde Handelsingenieur Handelswetenschappen Totaal onderwijs van twee cycli Algemeen totaal * Met ingang van 31 december 2002 fuseerden de Katholieke Hogeschool Brussel, IRIS Hogeschool Brussel en Economische Hogeschool Sint-Aloysius tot de Europese Hogeschool Brussel. Beperkte Statistische Telling - toestand op 31 oktober 2003 Departement onderwijs 17

20 Hogescholenonderwijs Hogeschool Sint-Lukas Brussel Cyclus Studiegebied Opleiding M V T Eén cyclus Architectuur Interieurvormgeving Industriële wetenschappen en technologie Bouw Totaal onderwijs van één cyclus Twee cycli Audiovisuele en beeldende kunst Audiovisuele kunst Beeldende kunst Totaal onderwijs van twee cycli Algemeen totaal Hogeschool voor Wetenschap en Kunst Cyclus Studiegebied Opleiding M V T Eén cyclus Architectuur Interieurvormgeving Audiovisuele en beeldende kunst Plastische kunsten Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bedrijfsbeheer Secretariaatsbeheer Toegepaste informatica Industriële wetenschappen en technologie Audiovisuele techniek Elektriciteit Elektromechanica Mechanica Onderwijs I.l.o. secundair onderwijs-groep Totaal onderwijs van één cyclus Twee cycli Architectuur Architectuur Interieurarchitectuur Audiovisuele en beeldende kunst Beeldende kunst Handelswetenschappen en bedrijfskunde Handelswetenschappen Industriële wetenschappen en technologie Bouwkunde Chemie Elektromechanica Elektronica Industriële wetenschappen Muziek en dramatische kunst Dramatische kunst Muziek Toegepaste taalkunde Vertaalkunde Totaal onderwijs van twee cycli Algemeen totaal Departement onderwijs Beperkte Statistische Telling - toestand op 31 oktober 2003

21 Hogescholenonderwijs Hogeschool Limburg Cyclus Studiegebied Opleiding M V T Eén cyclus Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bedrijfsbeheer Beheer, toerisme en recreatie Communicatiebeheer Secretariaatsbeheer Toegepaste informatica Industriële wetenschappen en technologie Chemie Elektriciteit Elektromechanica Onderwijs I.l.o. kleuteronderwijs I.l.o. lager onderwijs I.l.o. secundair onderwijs-groep Sociaal-agogisch werk Sociaal werk Totaal onderwijs van één cyclus Twee cycli Industriële wetenschappen en technologie Bouwkunde Elektromechanica Elektronica Industriële wetenschappen Kernenergie Verpakking en conditionering Totaal onderwijs van twee cycli Algemeen totaal Katholieke Hogeschool Limburg Cyclus Studiegebied Opleiding M V T Eén cyclus Gezondheidszorg Laboratorium- en voedingstechnologie Verpleegkunde Vroedkunde Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bedrijfsbeheer Secretariaatsbeheer Industriële wetenschappen en technologie Chemie Elektriciteit Elektromechanica Onderwijs I.l.o. kleuteronderwijs I.l.o. lager onderwijs I.l.o. secundair onderwijs-groep Sociaal-agogisch werk Orthopedagogie Totaal onderwijs van één cyclus Twee cycli Audiovisuele en beeldende kunst Audiovisuele kunst Beeldende kunst Productdesign Industriële wetenschappen en technologie Chemie Elektromechanica Elektronica Industriële wetenschappen Totaal onderwijs van twee cycli Algemeen totaal Beperkte Statistische Telling - toestand op 31 oktober 2003 Departement onderwijs 19

22 Hogescholenonderwijs Provinciale Hogeschool Limburg Cyclus Studiegebied Opleiding M V T Eén cyclus Biotechniek Landbouw en biotechnologie Gezondheidszorg Ergotherapie Verpleegkunde Vroedkunde Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bedrijfsbeheer Secretariaatsbeheer Toegepaste informatica Onderwijs I.l.o. secundair onderwijs-groep Totaal onderwijs van één cyclus Twee cycli Architectuur Architectuur Interieurarchitectuur Audiovisuele en beeldende kunst Beeldende kunst Gezondheidszorg Kinesitherapie Totaal onderwijs van twee cycli Algemeen totaal Arteveldehogeschool Cyclus Studiegebied Opleiding M V T Eén cyclus Gezondheidszorg Ergotherapie Logopedie en audiologie Podologie Verpleegkunde Vroedkunde Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bedrijfsbeheer Communicatiebeheer Secretariaatsbeheer Industriële wetenschappen en technologie Grafische bedrijven Onderwijs I.l.o. kleuteronderwijs I.l.o. lager onderwijs I.l.o. secundair onderwijs-groep Sociaal-agogisch werk Sociaal werk Totaal onderwijs van één cyclus Twee cycli Gezondheidszorg Kinesitherapie Totaal onderwijs van twee cycli Algemeen totaal Departement onderwijs Beperkte Statistische Telling - toestand op 31 oktober 2003

23 Hogescholenonderwijs Hogeschool Gent Cyclus Studiegebied Opleiding M V T Eén cyclus Architectuur Interieurvormgeving Landschaps- en tuinarchitectuur Biotechniek Landbouw en biotechnologie Gezondheidszorg Ergotherapie Laboratorium- en voedingstechnologie Logopedie en audiologie Verpleegkunde Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bedrijfsbeheer Secretariaatsbeheer Toegepaste informatica Industriële wetenschappen en technologie Bouw Chemie Confectie Elektromechanica Hout Textiel Onderwijs I.l.o. kleuteronderwijs I.l.o. lager onderwijs I.l.o. secundair onderwijs-groep Sociaal-agogisch werk Orthopedagogie Sociaal werk Totaal onderwijs van één cyclus Twee cycli Audiovisuele en beeldende kunst Audiovisuele kunst Beeldende kunst Biotechniek Ind. wet. landbouw en biotechnologie Landbouw en biotechnologie Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bestuurskunde Handelswetenschappen Industriële wetenschappen en technologie Bouwkunde Chemie Elektromechanica Elektronica Industriële wetenschappen Informatica Textiel Muziek en dramatische kunst Dramatische kunst Muziek Toegepaste taalkunde Vertaalkunde Totaal onderwijs van twee cycli Algemeen totaal Beperkte Statistische Telling - toestand op 31 oktober 2003 Departement onderwijs 21

24 Hogescholenonderwijs Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Cyclus Studiegebied Opleiding M V T Eén cyclus Biotechniek Landbouw en biotechnologie Gezondheidszorg Laboratorium- en voedingstechnologie Verpleegkunde Vroedkunde Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bedrijfsbeheer Secretariaatsbeheer Industriële wetenschappen en technologie Bouw Chemie Elektriciteit Elektromechanica Facilitaire dienstverlening Mechanica Onderwijs I.l.o. kleuteronderwijs I.l.o. lager onderwijs I.l.o. secundair onderwijs-groep Totaal onderwijs van één cyclus Twee cycli Industriële wetenschappen en technologie Bouwkunde Chemie Elektromechanica Elektronica Industriële wetenschappen Totaal onderwijs van twee cycli Algemeen totaal Groep T-Hogeschool Leuven Cyclus Studiegebied Opleiding M V T Eén cyclus Onderwijs I.l.o. kleuteronderwijs I.l.o. lager onderwijs I.l.o. secundair onderwijs-groep Totaal onderwijs van één cyclus Twee cycli Industriële wetenschappen en technologie Chemie Elektromechanica Elektronica Industriële wetenschappen Totaal onderwijs van twee cycli Algemeen totaal Departement onderwijs Beperkte Statistische Telling - toestand op 31 oktober 2003

25 Hogescholenonderwijs Katholieke Hogeschool Leuven Cyclus Studiegebied Opleiding M V T Eén cyclus Gezondheidszorg Laboratorium- en voedingstechnologie Verpleegkunde Vroedkunde Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bedrijfsbeheer Secretariaatsbeheer Toegepaste informatica Industriële wetenschappen en technologie Chemie Onderwijs I.l.o. kleuteronderwijs I.l.o. lager onderwijs I.l.o. secundair onderwijs-groep Sociaal-agogisch werk Sociaal werk Totaal onderwijs van één cyclus Algemeen totaal Hogeschool West-Vlaanderen Cyclus Studiegebied Opleiding M V T Eén cyclus Architectuur Architect-assistentie Gezondheidszorg Ergotherapie Laboratorium- en voedingstechnologie Verpleegkunde Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bedrijfsbeheer Beheer, toerisme en recreatie Communicatiebeheer Secretariaatsbeheer Toegepaste informatica Industriële wetenschappen en technologie Multimedia en communicatietechnologie Onderwijs I.l.o. kleuteronderwijs I.l.o. lager onderwijs I.l.o. secundair onderwijs-groep Sociaal-agogisch werk Sociaal werk Totaal onderwijs van één cyclus Twee cycli Industriële wetenschappen en technologie Chemie Elektromechanica Elektronica Industrieel ontwerpen Industriële wetenschappen Milieukunde Totaal onderwijs van twee cycli Algemeen totaal Beperkte Statistische Telling - toestand op 31 oktober 2003 Departement onderwijs 23

26 Hogescholenonderwijs Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende Cyclus Studiegebied Opleiding M V T Eén cyclus Gezondheidszorg Ergotherapie Laboratorium- en voedingstechnologie Logopedie en audiologie Verpleegkunde Vroedkunde Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bedrijfsbeheer Beheer, toerisme en recreatie Hotelbeheer Secretariaatsbeheer Industriële wetenschappen en technologie Chemie Elektriciteit Elektromechanica Luchtvaart Onderwijs I.l.o. kleuteronderwijs I.l.o. lager onderwijs I.l.o. secundair onderwijs-groep Totaal onderwijs van één cyclus Twee cycli Gezondheidszorg Kinesitherapie Industriële wetenschappen en technologie Bouwkunde Chemie Elektromechanica Elektronica Industriële wetenschappen Totaal onderwijs van twee cycli Algemeen totaal Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen Cyclus Studiegebied Opleiding M V T Eén cyclus Biotechniek Landbouw en biotechnologie Gezondheidszorg Verpleegkunde Vroedkunde Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bedrijfsbeheer Secretariaatsbeheer Toegepaste informatica Industriële wetenschappen en technologie Elektriciteit Elektromechanica Mechanica Onderwijs I.l.o. kleuteronderwijs I.l.o. lager onderwijs I.l.o. secundair onderwijs-groep Sociaal-agogisch werk Orthopedagogie Sociaal werk Totaal onderwijs van één cyclus Algemeen totaal Departement onderwijs Beperkte Statistische Telling - toestand op 31 oktober 2003

27 Hogescholenonderwijs Evolutie eerstejaars- en generatiestudenten BST1998 BST1999 BST2000 BST2001 BST2002 BST2003 Eerstejaarsstudenten Mannen Vrouwen Totaal % t.o.v. totaal 45,49% 45,43% 45,09% 44,45% 44,00% 44,97% hogescholenonderwijs BST1998 BST1999 BST2000 BST2001 BST2002 BST2003 Generatiestudenten Mannen Vrouwen Totaal BST1998 BST1999 BST2000 BST2001 BST2002 BST2003 % generatiestudenten t.o.v. eerstejaarsstudenten Mannen 58,54% 60,03% 58,40% 57,15% 56,80% 58,00% Vrouwen 65,48% 63,71% 63,93% 63,24% 61,32% 63,95% Totaal 62,19% 61,98% 61,32% 60,36% 59,16% 61,17% BST1998 BST1999 BST2000 BST2001 BST2002 BST2003 Beperkte Statistische Telling - toestand op 31 oktober 2003 Departement onderwijs 25

28 Hogescholenonderwijs Aantal eerstejaarsstudenten per cyclus en studiegebied Cyclus Studiegebied M V T Eén cyclus Architectuur Audiovisuele en beeldende kunst Biotechniek Gezondheidszorg Handelswetenschappen en bedrijfskunde Industriële wetenschappen en technologie Muziek en dramatische kunst Onderwijs Sociaal-agogisch werk Totaal onderwijs van één cyclus Twee cycli Architectuur Audiovisuele en beeldende kunst Biotechniek Gezondheidszorg Handelswetenschappen en bedrijfskunde Industriële wetenschappen en technologie Muziek en dramatische kunst Productontwikkeling Toegepaste taalkunde Totaal onderwijs van twee cycli Algemeen totaal Departement onderwijs Beperkte Statistische Telling - toestand op 31 oktober 2003

29 Hogescholenonderwijs Aantal eerstejaarsstudenten per cyclus, studiegebied en opleiding Cyclus Studiegebied Opleiding M V T Eén cyclus Architectuur Architect-assistentie Interieurvormgeving Landschaps- en tuinarchitectuur Audiovisuele en beeldende kunst Plastische kunsten Biotechniek Landbouw en biotechnologie Gezondheidszorg Ergotherapie Laboratorium- en voedingstechnologie Logopedie en audiologie Medische beeldvorming Optiek en optometrie Orthopedie Podologie Verpleegkunde Vroedkunde Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bedrijfsbeheer Beheer, toerisme en recreatie Communicatiebeheer Hotelbeheer Informatiemanagement en support Secretariaatsbeheer Toegepaste informatica Industriële wetenschappen en technologie Audiovisuele techniek Bouw Chemie Confectie Elektriciteit Elektromechanica Facilitaire dienstverlening Grafische bedrijven Hout Logistieke technologie Luchtvaart Mechanica Multimedia en communicatietechnologie Textiel Muziek en dramatische kunst Dans Onderwijs I.l.o. kleuteronderwijs I.l.o. lager onderwijs I.l.o. secundair onderwijs-groep Sociaal-agogisch werk Orthopedagogie Sociaal werk Totaal onderwijs van één cyclus Twee cycli Architectuur Architectuur Audiovisuele en beeldende kunst Audiovisuele kunst Beeldende kunst Conservatie/restauratie Productdesign Biotechniek Ind. wet. landbouw en biotechnologie Gezondheidszorg Arbeidsorganisatie en gezondheid Kinesitherapie Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bestuurskunde Handelsingenieur Handelswetenschappen Industriële wetenschappen en technologie Industriële wetenschappen Nautische wetenschappen Muziek en dramatische kunst Dramatische kunst Muziek Productontwikkeling Productontwikkeling Toegepaste taalkunde Vertaalkunde Totaal onderwijs van twee cycli Algemeen totaal Beperkte Statistische Telling - toestand op 31 oktober 2003 Departement onderwijs 27

30 Hogescholenonderwijs Aantal generatiestudenten per cyclus en studiegebied Cyclus Studiegebied M V T Eén cyclus Architectuur Audiovisuele en beeldende kunst Biotechniek Gezondheidszorg Handelswetenschappen en bedrijfskunde Industriële wetenschappen en technologie Muziek en dramatische kunst Onderwijs Sociaal-agogisch werk Totaal onderwijs van één cyclus Twee cycli Architectuur Audiovisuele en beeldende kunst Biotechniek Gezondheidszorg Handelswetenschappen en bedrijfskunde Industriële wetenschappen en technologie Muziek en dramatische kunst Productontwikkeling Toegepaste taalkunde Totaal onderwijs van twee cycli Algemeen totaal Departement onderwijs Beperkte Statistische Telling - toestand op 31 oktober 2003

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2004. Academiejaar 2004-2005

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2004. Academiejaar 2004-2005 B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2004 Academiejaar 2004-2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs Inhoudsopgave Hoger onderwijs

Nadere informatie

SCHOOLBEVOLKING. Deel 1. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Hogescholenonderwijs

SCHOOLBEVOLKING. Deel 1. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Hogescholenonderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs 5.2. Hogescholenonderwijs OMVORMINGSTABEL VAN OPLEIDINGEN EN OPTIES NAAR PROFESSIONEEL GERICHTE BACHELORSOPLEIDINGEN Opleidingen en opties per studiegebied

Nadere informatie

Vraag nr. 103 van 6 juni 2002 van mevrouw BRIGITTE GROUWELS. Hogescholen Financiering

Vraag nr. 103 van 6 juni 2002 van mevrouw BRIGITTE GROUWELS. Hogescholen Financiering Vraag nr. 103 van 6 juni 2002 van mevrouw BRIGITTE GROUWELS Hogescholen Financiering Verschillende hogescholen in Vlaanderen en in zijn hoofdstad Brussel hebben het moeilijk om het hoofd boven water te

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Hogescholenonderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Hogescholenonderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs 5.1. Hogescholenonderwijs DEFINITIE VAN BEGRIPPEN IN HET Academiejaar: een periode van één jaar die ten vroegste op 1 september en uiterlijk op 1

Nadere informatie

Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN

Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Studenten zonder

Nadere informatie

De wederzijdse onderwijsparticipatie van Nederlanders aan het Vlaams onderwijs

De wederzijdse onderwijsparticipatie van Nederlanders aan het Vlaams onderwijs De wederzijdse onderwijsparticipatie van Nederlanders aan het Vlaams onderwijs schooljaar 2010-2011 Toelichting Situering Dit rapport geeft een analyse van de mate waarin Nederlandse leerlingen en studenten

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten HOGER ONDERWIJS Studenten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding (1) 1 inschrijvingen naar finaliteit (1)(2) go vgo ogo Totaal cursisten

Nadere informatie

Oktobertelling 2015. Bekendmaking studentenaantallen Vlaamse hogescholen

Oktobertelling 2015. Bekendmaking studentenaantallen Vlaamse hogescholen Oktobertelling 2015 Bekendmaking studentenaantallen Vlaamse hogescholen www.vlhora.be 1 1. Aantal studenten Professioneel gerichte bachelor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 15tov14 Audiovisuele en Beeldende

Nadere informatie

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs...

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs... HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - BEKNOPT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ACADEMIEJAAR 2016-2017 OVERZICHT Inleiding...

Nadere informatie

ANTWOORD. Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN

ANTWOORD. Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Werkstudenten Onder

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten BASISONDERWIJS Leerlingen HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding van het volwassenenonderwijs

Nadere informatie

4.5686311.5681.156 568 3.4481.996. Hoger onderwijs in cijfers. Studentenaantallen op 31 oktober 2007

4.5686311.5681.156 568 3.4481.996. Hoger onderwijs in cijfers. Studentenaantallen op 31 oktober 2007 1.800 5.023 465 212 4.5686311.5681.156 800 7.812 95 418 568 3.4481.996 631 Hoger onderwijs in cijfers Studentenaantallen op 31 oktober 2007 Academiejaar 2007-2008 Hoger onderwijs in cijfers Studentenaantallen

Nadere informatie

Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Campus Nieuwland Nieuwland 198, 1000 Brussel T 02 512 32 59, F 02 512 80 14

Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Campus Nieuwland Nieuwland 198, 1000 Brussel T 02 512 32 59, F 02 512 80 14 14 HOGESCHOOL-UNIVERSITEIT BRUSSEL Stormstraat 2, 1000 Brussel T 02 210 12 11, F 02 217 64 64, E info@hubrussel.be http://www.hubrussel.be 14A Studiegebied Economie en management Campus Stormstraat Stormstraat

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs LEIDRAAD NAAR DE TABELLEN 1. Contracten Aantal inschrijvingen per soort contract... 223 2. Diplomacontracten Aantal inschrijvingen met een diplomacontract

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL

VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

PERSCONFERENTIE HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

PERSCONFERENTIE HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS PERSCONFERENTIE HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS DUIDING BIJ DE SLIDES 1 STUDENTEN ALGEMENE DUIDING - In de tabellen en grafieken is enkel informatie opgenomen over initiële bachelor- en masteropleidingen. Het

Nadere informatie

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen.

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen. VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Vraag nr. 112 van 22 november 2012 van GOEDELE VERMEIREN

Vraag nr. 112 van 22 november 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 112 van 22 november 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Werkstudenten

Nadere informatie

Artesis Hogeschool Antwerpen Studiegebied Graad en kwalificatie Afstudeerrichting

Artesis Hogeschool Antwerpen Studiegebied Graad en kwalificatie Afstudeerrichting Artesis Hogeschool Antwerpen Architectuur Architectuur; Industriële wetenschappen en technologie Audiovisuele en beeldende kunst Gezondheidszorg Bachelor in de architectuur Bachelor in de interieurarchitectuur

Nadere informatie

Studiesucces generatiestudenten in

Studiesucces generatiestudenten in Studiesucces generatiestudenten in 2007-2008 Inleiding Naar aanleiding van de nieuwe databank DHO hebben we besloten om de klemtoon niet langer voornamelijk op het registreren van gegevens te leggen. Ook

Nadere informatie

Verder studeren in het hoger onderwijs

Verder studeren in het hoger onderwijs Verder studeren in het hoger onderwijs (vermelde richtingen: studenten zitten minstens in hun 2 de jaar nieuwe structuur Bachelor) Na EM (Economie - Moderne Talen) Academische Bachelor Communicatiewetenschappen

Nadere informatie

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS Het hoger onderwijs in Vlaanderen kent twee soorten onderwijs: het hoger professioneel onderwijs en het academisch onderwijs. Je kan een opleiding volgen aan een hogeschool of aan een universiteit. Bron:

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2012 ACADEMIEJAAR 2012-2013 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2011 ACADEMIEJAAR 2011-2012 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties

Nadere informatie

Hogescholen denken aan verhoging studiegeld

Hogescholen denken aan verhoging studiegeld De Morgen Hogescholen denken aan verhoging studiegeld Miljoen euro is het bedrag waar de hogescholen naar op zoek zijn. Oorzaak is het recordaantal inschrijvingen Nooit eerder studeerden er zo veel jongeren

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap AMENDEMENTEN. voorgesteld door de Vlaamse regering

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap AMENDEMENTEN. voorgesteld door de Vlaamse regering Stuk 546 (1993-1994) - Nr. 7 VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap AMENDEMENTEN voorgesteld door de Vlaamse regering Zie : 546 (1993-1994) - Nr. 1 : Ontwerp

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 4861 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 2004

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2010 ACADEMIEJAAR 2010-2011 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties

Nadere informatie

Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start?

Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start? Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start? 1 Gestart 30/04/2014, 15 keer vergaderd heel wat problemen moeten opgelost worden om het decreet betreffende de versterking

Nadere informatie

H O G E R O N D E R W I J S in beeld

H O G E R O N D E R W I J S in beeld 2008-2009 H O G E R O N D E R W I J S in beeld S T U D E N T E N HOGESCHOLENONDERWIJS aantal inschrijvingen (bachelor- en masteropleidingen, en basisopleidingen en initiële lerarenopleidingen (afbouw))

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen

Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen Dit document bevat het overzicht van de toelatingsvoorwaarden alle initiële masteropleidingen, schakel- en

Nadere informatie

Fatima of Sil, een wereld van verschil. Bijlage ArbeidsmarktTopic - juni 2004 Definities & resultaten per studieniveau

Fatima of Sil, een wereld van verschil. Bijlage ArbeidsmarktTopic - juni 2004 Definities & resultaten per studieniveau Fatima of Sil, een wereld van verschil Bijlage ArbeidsmarktTopic - juni 2004 Definities & resultaten per studieniveau Enkele definities: algemeen Voor studieniveaus t/m de 2e graad secundair onderwijs,

Nadere informatie

DECREET. betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap

DECREET. betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1 Dit

Nadere informatie

Determinanten van de differentiële slaagkansen in het hoger onderwijs

Determinanten van de differentiële slaagkansen in het hoger onderwijs Determinanten van de differentiële slaagkansen in het hoger onderwijs Kristel Rombaut o.l.v. Bea Cantillon en Gerlinde Verbist Mei 2006 CENTRUM VOOR SOCIAAL BELEID HERMAN DELEECK UNIVERSITEIT ANTWERPEN-

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2014 ACADEMIEJAAR 2014-2015 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

Vraag nr. 746 van 9 augustus 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 746 van 9 augustus 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 76 van 9 augustus 0 van PAUL DELVA Academische Inschrijvingen Brussel Ik verwijs

Nadere informatie

Elfde Liniestraat 24 3500 HASSELT. Tel. (011) 23 88 88 Fax (011) 23 88 89. Email: info@phlimburg.be Website: http://www.phlimburg.

Elfde Liniestraat 24 3500 HASSELT. Tel. (011) 23 88 88 Fax (011) 23 88 89. Email: info@phlimburg.be Website: http://www.phlimburg. Provinciale Hogeschool Limburg Elfde Liniestraat 24 3500 HASSELT Tel. (011) 23 88 88 Fax (011) 23 88 89 Email: info@phlimburg.be Website: http://www.phlimburg.be DEPARTEMENT ARCHITECTUUR en beeldende kunst

Nadere informatie

INSCHRIJVEN AAN DE HOGESCHOOL

INSCHRIJVEN AAN DE HOGESCHOOL Je wil je inschrijven aan de Hogeschool en je zoekt informatie op het internet. De teksten zijn gebaseerd op de website van de Hogeschool Antwerpen. Voor de correcte info van dit moment: surf naar www.ha.be.

Nadere informatie

Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt.

Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt. EEN OPLEIDING KIEZEN Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt. Wat moet je doen? 1. Lees de instructie en de zoektips

Nadere informatie

Evolutie studentenaantallen ingenieursopleiding

Evolutie studentenaantallen ingenieursopleiding Evolutie studentenaantallen ingenieursopleiding Associatie2 HS_Unif Opleiding Instelling_afk Ingenieurs 08-09 Ingenieurs Verschil 09-10 Associatie K.U.Leuven Hogeschool Industrieel Ingenieur Sint-Lieven

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

Hoger onderwijs, lager onderwijs, schoolloopbaan, schoolse vertraging, secundair onderwijs, universitair onderwijs, watervalsysteem, zittenblijven

Hoger onderwijs, lager onderwijs, schoolloopbaan, schoolse vertraging, secundair onderwijs, universitair onderwijs, watervalsysteem, zittenblijven 1. Referentie Referentie Duqué, H. (1998). Zittenblijven en schoolse vertraging in het Vlaams onderwijs. Een kwantitatieve analyse 1996-1997. Onuitgegeven onderzoeksrapport, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2013 ACADEMIEJAAR 2013-2014 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

UGent academiejaar

UGent academiejaar UGent academiejaar 2015-2016 Opleiding Aantal International Doctoral College in Fusion Science and Engineering (FUSION-DC) 1 International Master of Science in Biomedical Engineering 1 Master of Arts in

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php pagina 1 van 6 Departement en Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in de industriã«le wetenschappe Bouwkunde 2009-2010 Statistiek (3stp) Arteveldehogeschool 2010-2011 Management (6stp) Arteveldehogeschool

Nadere informatie

Boordtabellenset 2015-2016. Provincie Antwerpen

Boordtabellenset 2015-2016. Provincie Antwerpen Boordtabellenset 2015-2016 1 Prognose blking 2 +1,6% +0,2% -0,2% +0,2% 600.000 550.000 500.000 450.000 400.000 +1,5% +0,3% 0,0% +0,5% min 20 jarigen 20-39 jarigen 40-59 jarigen plus 60 jarigen 350.000

Nadere informatie

Geef je opleiding een STEM

Geef je opleiding een STEM Geef je opleiding een STEM Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen - Limburg 2011-2012 Onderzoek naar de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Alle schoolverlaters van 2011 worden 1 jaar lang gevolgd (tot

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 47910 MONITEUR BELGE 30.09.2003 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

vrij katholiek onderwijs schooljaar Resultaten van de spoedtelling

vrij katholiek onderwijs schooljaar Resultaten van de spoedtelling ALGEMEEN ONDERWIJSBELEID vrij katholiek onderwijs schooljaar 21213 Resultaten van de spoed D e Cel Gegevensbeheer van de Dienst Informatica heeft in samenspraak met de Verbonden en de diocesen opnieuw

Nadere informatie

Een goede opleiding werkt baanbrekend

Een goede opleiding werkt baanbrekend Een goede opleiding werkt baanbrekend Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2007-2008 Persconferentie 19 mei 2009 Een goede opleiding werkt baanbrekend Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen

Nadere informatie

06-'07 bedrijfsmanagement, accountancy-fiscaliteit 1 Communicatievaardigheden Bedrijfsmanagement Bedrijfscommunicatie NIET!!!

06-'07 bedrijfsmanagement, accountancy-fiscaliteit 1 Communicatievaardigheden Bedrijfsmanagement Bedrijfscommunicatie NIET!!! ARTESIS 08-'09 Vastgoed 1 Recht 1 Bedrijfsmanagement recht en ondernemen ARTEVELDEHOGESCHOOL 07-'08 Bachelor in het communicatiemanagement 1 Inleiding multimedia Bedrijfsmanagement Pc-toepassingen 07-'08

Nadere informatie

De CVO s (centra voor volwassenenonderwijs) organiseren opleidingen voor volwassenen.

De CVO s (centra voor volwassenenonderwijs) organiseren opleidingen voor volwassenen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 323 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 21 februari 2017 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Centra voor volwassenenonderwijs

Nadere informatie

De wederzijdse onderwijsparticipatie van leerlingen/studenten in Nederland en Vlaanderen. Schooljaar 2000-2001

De wederzijdse onderwijsparticipatie van leerlingen/studenten in Nederland en Vlaanderen. Schooljaar 2000-2001 De wederzijdse onderwijsparticipatie van leerlingen/studenten in Nederland en Vlaanderen Schooljaar 2000-2001 Augustus 2002 INHOUDSOPGAVE AFKORTINGEN...2 A. SITUERING...3 B. WERKWIJZE IN NEDERLAND...4

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA'

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' In de volgende lijst kan je op zoek gaan naar een geschikte opleiding. Dit overzicht is gebaseerd op de toelatingsvoorwaarden versie 2010-2011. - toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - ADDENDUM KERNCIJFERS M.B.T. STUDENTEN, FINANCIERING EN PERSONEEL IN HET HOGER ONDERWIJS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - ADDENDUM KERNCIJFERS M.B.T. STUDENTEN, FINANCIERING EN PERSONEEL IN HET HOGER ONDERWIJS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - ADDENDUM KERNCIJFERS M.B.T. STUDENTEN, FINANCIERING EN PERSONEEL IN HET HOGER ONDERWIJS DECEMBER 2011 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Studenten... 4 Inleiding...

Nadere informatie

FORFAITAIRE EN OPLEIDINGSGEBONDEN KOSTEN

FORFAITAIRE EN OPLEIDINGSGEBONDEN KOSTEN FORFAITAIRE EN OPLEIDINGSGEBONDEN KOSTEN Studiegebied: Audiovisuele en Beeldende Kunst Gezondheidszorg Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Industriële Wetenschappen en Technologie Onderwijs Sociaal-Agogisch

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN Specifieke LerarenOpleiding (SLO)

TOELATINGSVOORWAARDEN Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Interfacultair Departement LerarenOpleiding TOELATINGSVOORWAARDEN Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Academiejaar 2016 2017 TOELATINGSVOORWAARDEN VOOR HOUDERS VAN EEN MASTERDIPLOMA Dit document bevat het

Nadere informatie

Infodagen Hoger Onderwijs 2010

Infodagen Hoger Onderwijs 2010 Infodagen Hoger Onderwijs 2010 1 Hogeschool Universiteit - Brussel HUB (Katholieke Universiteit Brussel)... 1 1.1 Economie en Management... 1 1.1.1Handelswetenschappen, handelingenieur, Milieu- en preventiemanagement..

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen Stuk 1571 (2002-2003) Nr. 8 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 2 april 2003 ONTWERP VAN DECREET betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - ADDENDUM KERNCIJFERS M.B.T. STUDENTEN, FINANCIERING EN PERSONEEL IN HET HOGER ONDERWIJS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - ADDENDUM KERNCIJFERS M.B.T. STUDENTEN, FINANCIERING EN PERSONEEL IN HET HOGER ONDERWIJS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - ADDENDUM KERNCIJFERS M.B.T. STUDENTEN, FINANCIERING EN PERSONEEL IN HET HOGER ONDERWIJS DECEMBER 2012 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Studenten... 4 Inleiding...

Nadere informatie

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 26ste studie 2011-2012

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 26ste studie 2011-2012 Vlaanderen Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) Aantal Bouw 98 1 99 25 1 26 25,5% 100,0% 26,3% Decoratieve technieken 25 6 31 9 4 13 36,0% 66,7% 41,9% Handel 32 37 69 11 10 21 34,4% 27,0% 30,4% Hout

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 29.07.1999 BELGISCH STAATSBLAD 28333 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Katholieke Universiteit Brussel. Katholieke Universiteit Leuven

Katholieke Universiteit Brussel. Katholieke Universiteit Leuven Academiejaar 2002-2003 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2001-2002 per universiteit Katholieke Universiteit Brussel Taal- en letterkunde Germaanse talen eerste cyclus

Nadere informatie

betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten

betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten stuk ingediend op 1655 (2011-2012) Nr. 6 5 juli 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten Tekst aangenomen door de plenaire

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 40964 MONITEUR BELGE 14.08.2003 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit

Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit Academiejaar 2004-2005 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, en geslacht - per universiteit Katholieke universiteit Brussel

Nadere informatie

FORFAITAIRE EN OPLEIDINGSGEBONDEN KOSTEN

FORFAITAIRE EN OPLEIDINGSGEBONDEN KOSTEN FORFAITAIRE EN OPLEIDINGSGEBONDEN KOSTEN 2016-2017 Studiegebied: Audiovisuele en Beeldende Kunst Gezondheidszorg Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Industriële Wetenschappen en Technologie Onderwijs

Nadere informatie

Bijlage 1. Diplomavoorwaarden (koppeling diploma - administratief niveau)

Bijlage 1. Diplomavoorwaarden (koppeling diploma - administratief niveau) Bijlage 1. Diplomavoorwaarden (koppeling diploma - administratief niveau) 1. De volgende diploma's en getuigschriften worden, naargelang van het administratieve niveau, in aanmerking genomen voor aanwerving:

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php pagina 1 van 6 Departement en Bedrijfskunde Bachelor in de productontwikkeling Bachelor in de productontwikkeling 2005-2006 Inleiding Toegepast Onderzoek 2005-2006 Markt & kostprijsverificatie Industriële

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Katholieke Universiteit Brussel

Katholieke Universiteit Brussel Academiejaar 2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2002-2003 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit Katholieke Universiteit

Nadere informatie

focus op vrijstelling voor studies in het kader van de knelpuntberoepen

focus op vrijstelling voor studies in het kader van de knelpuntberoepen focus op vrijstelling voor studies in het kader van de knelpuntberoepen U bent uitkeringsgerechtigd volledig werkloos? U hebt sinds tenminste 2 jaar uw studies of leertijd beëindigd? U hebt geen einddiploma

Nadere informatie

Personeel. Deel 4. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Hogescholenonderwijs

Personeel. Deel 4. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Hogescholenonderwijs Deel Personeel Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs 5.1. Hogescholenonderwijs Academiejaar 2009-2010 BESTUURS- EN ONDERWIJZEND PERSONEEL NAAR STATUUT EN GESLACHT Aantal budgettaire fulltime-equivalenten (inclusief

Nadere informatie

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006?

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDER- WIJS EN VORMING Vraag nr. 95 van 7 februari 2007 van HILDE CREVITS

Nadere informatie

vrijstellingen journalistiek 2014/2015

vrijstellingen journalistiek 2014/2015 vrijstellingen journalistiek De onderstaande tabel is een weergave van de vrijstellingen toegekend door de Toelatingscommissie voorbije academiejaren, in de opleiding JOURNALISTIEK. Studenten kregen enkel

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2015 ACADEMIEJAAR 2015-2016 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

Opleiding, job en salaris Een synthese van de Salarisenquête 2012 (Vacature & KU Leuven) 1. Inleiding. 2. Onderzoeksmethode en -groep

Opleiding, job en salaris Een synthese van de Salarisenquête 2012 (Vacature & KU Leuven) 1. Inleiding. 2. Onderzoeksmethode en -groep Opleiding, job en salaris Een synthese van de Salarisenquête 2012 (Vacature & KU Leuven) Marc Vanderlocht 05-12-12 1. Inleiding Op het einde van het secundair onderwijs maken jongeren een studiekeuze die

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147- Vlaams Parlement Vragen en Antwoorden Nr.2 November 2008 47 VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTERPRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Status: goedgekeurd. Karel de Grote-Hogeschool. Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement Financie- En Verzekeringswezen

Status: goedgekeurd. Karel de Grote-Hogeschool. Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement Financie- En Verzekeringswezen Departement Handels en Bedrijfskunde Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement Financie- En Verzekeringswezen 2012-2013 ICT (6stp) Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement

Nadere informatie

Een zorgjob Ik ga ervoor! Boordtabellenset 2015-2016 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid

Een zorgjob Ik ga ervoor! Boordtabellenset 2015-2016 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Een zorgjob Ik ga ervoor! Boordtabellenset 2015-2016 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid 1 Prognose bevolking 2 18-jarigen 1991 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025

Nadere informatie

De wederzijdse onderwijsparticipatie. leerlingen en studenten in Nederland en Vlaanderen

De wederzijdse onderwijsparticipatie. leerlingen en studenten in Nederland en Vlaanderen De wederzijdse onderwijsparticipatie van leerlingen en studenten in Nederland en Vlaanderen Schooljaar 2004/2005 De wederzijdse onderwijsparticipatie van leerlingen en studenten in Nederland en Vlaanderen,

Nadere informatie

Technisch onderwijs West-Vlaanderen Werkt 3, 2009

Technisch onderwijs West-Vlaanderen Werkt 3, 2009 West-Vlaanderen Werkt 3, 2009 in West-Vlaanderen dr. Marie Van Looveren sociaaleconomisch beleid, WES Jongeren uit het gewone secundair onderwijs kunnen na de eerste graad kiezen voor één van de volgende

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Onderwijs en vorming Samenvatting 73.609 leerlingen (2012) 16.981 kleuters 26.537 kinderen in het lager

Nadere informatie

1 Communicatiemanagement

1 Communicatiemanagement sonderdeel AP Hogeschool Journalistiek Filosofie & Recht Actualiteit in perspectief AP Hogeschool Journalistiek Journalistieke context Communicatie essentials AP Hogeschool Hotelmanagement Sales en marketing

Nadere informatie

A. CVO LBC-NVK Antwerpen heeft in de vestigingsplaats Antwerpen onderwijsbevoegdheid voor volgende opleidingen van het hoger beroepsonderwijs:

A. CVO LBC-NVK Antwerpen heeft in de vestigingsplaats Antwerpen onderwijsbevoegdheid voor volgende opleidingen van het hoger beroepsonderwijs: A. CVO LBC-NVK Antwerpen heeft in de vestigingsplaats Antwerpen onderwijsbevoegdheid voor volgende opleidingen van het hoger beroepsonderwijs: 1. Bedrijfsorganisatie 2. Boekhouden 3. Fiscale wetenschappen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2015 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 2 Vlaanderen - Aanbod 4 Brussel - Vraag 5 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. VOLWASSENENONDERWIJS Schoolbevolking. 1 Aantal inschrijvingen secundair volwassenenonderwijs en basiseducatie (1)

BASISONDERWIJS Leerlingen. VOLWASSENENONDERWIJS Schoolbevolking. 1 Aantal inschrijvingen secundair volwassenenonderwijs en basiseducatie (1) VOLWASSENENONDERWIJS Schoolbevolking 1 inschrijvingen secundair volwassenenonderwijs en basiseducatie (1) Secundair volwassenenonderwijs go vgo ogo Totaal 43.762 60.903 104.665 52.451 82.448 134.899 36.277

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief NOVEMBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief MAART 2015 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 2 Vlaanderen - Aanbod 4 Brussel - Vraag 5 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Algemene economie 3 Economische inzichten Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Bedrijfseconomie 3 Economische inzichten

Nadere informatie

Boordtabellenset 2015-2016. Provincie West-Vlaanderen

Boordtabellenset 2015-2016. Provincie West-Vlaanderen Boordtabellenset 2015-2016 1 Prognose blking 2 +1,6% +0,2% -0,2% +0,2% 450.000 +1,5% 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 2000 2010 2020 2030 0,0% -0,6% -0,4% min 20 jarigen 20-39 jarigen 40-59 jarigen

Nadere informatie

Genderverhouding in de Faculteit Ingenieurswetenschappen (FirW): academiejaren en

Genderverhouding in de Faculteit Ingenieurswetenschappen (FirW): academiejaren en Genderverhouding in de Faculteit Ingenieurswetenschappen (FirW): academiejaren 2003-2004 en 2004-2005 Auteur: Sabine VAN HUFFEL Op 30 maart 2000 organiseerden de mainstreaming-promotoren prof.dr.ir.sabine

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief OKTOBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Schakelprogramma s UHasselt

Schakelprogramma s UHasselt 2017-2018 Schakelprogramma s UHasselt Heb je een professioneel bachelordiploma op zak en wil je een academische master behalen? Dat kan! Via een schakelprogramma kun je doorstromen naar een bepaalde master.

Nadere informatie

ANTWOORD. Vraag nr. 572 van 1 september 2011 van KATHLEEN DECKX

ANTWOORD. Vraag nr. 572 van 1 september 2011 van KATHLEEN DECKX VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 572 van 1 september 2011 van KATHLEEN DECKX Leerlingen BSO Slaagkansen hoger

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief APRIL 2015 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 2 Vlaanderen - Aanbod 4 Brussel - Vraag 5 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie