Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL"

Transcriptie

1 VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht voor wetenschap en techniek Er is een structureel tekort aan exacte wetenschappers en gekwalificeerde technici. Tegen 2014 wil de Vlaamse Regering komen tot een verhoogde betrokkenheid bij wetenschap, technologie en innovatie van alle lagen van de bevolking met specifieke aandacht voor vrouwen en kansengroepen (ouderen, laaggeschoolden, allochtonen) teneinde het maatschappelijk draagvlak voor wetenschap, technologie en innovatie te verhogen. Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen. Ik verwijs hieromtrent graag naar: het door het Vlaams Parlement aangenomen voorstel van resolutie van 7 juli 2011 betreffende het verhogen van de uitstroom bij het aantal afstuderenden in exact-wetenschappelijke en technische richtingen en de daaraan voorafgaande studies (VLOR / VRWI + resultaten TOS21-project); het rapport Kiezen voor STEM van de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie; de bespreking van het Kiezen voor STEM rapport in de commissie Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie op 10 januari 2013; het Actieplan voor het stimuleren van loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek van de Vlaamse Regering; O.D.4.8 Stimuleren van loopbanen in wetenschap en technologie van de beleidsbrief Onderwijs en de bespreking hieromtrent in commissie. Aan de basis hiervoor ligt goed (en voldoende aandacht in het) onderwijs (zowel kwalitatief als kwantitatief) van wetenschappen en techniek. De bekwaamheid, scholing en kennis van het onderwijzend personeel zijn hierbij van groot belang. Uit de resultaten van het TIMSS-onderzoek uit 2011 blijkt dat onze vierdejaars uit het basisonderwijs tot de wereldtop behoren op het vlak van wiskunde, maar slecht scoren op het vlak van wetenschappen (TIMSS: Trends in International Mathematics and Science Study). Professor Van Damme van de KU Leuven verklaart deze slechte score doordat onze leerlingen pas op late leeftijd (laatste jaren basisonderwijs) geconfronteerd worden met wetenschap en dat leerkrachten zich niet altijd zeker voelen in de lessen wetenschap. Ik verwijs in dit verband naar de bespreking van de vragen van collega s Vermeiren (VOU 463) en Deckx (VOU 474) in de commissie Onderwijs van 10 januari Sinds het academiejaar zijn er twee soorten lerarenopleidingen in Vlaanderen: de geïntegreerde (bachelor) en de specifieke (master). De geïntegreerde lerarenopleiding leidt naar een diploma kleuteronderwijzer(es), leraar(es) lager onderwijs (onderwijzer) of leraar(es) in het secundair

2 groep 1 (regent). In de geïntegreerde lerarenopleiding voor het secundair onderwijs kiest een student twee onderwijsvakken. Deze zal hij of zij later mogen onderwijzen. Ik heb een aantal vragen over aandacht voor wetenschap en techniek bij de geïntegreerde lerarenopleiding. Instroom. 1. Graag een overzicht van het aantal ingeschreven studenten in de geïntegreerde lerarenopleiding voor dit academiejaar met opsplitsing naar geslacht, vermelding van de afstudeerrichting in het secundair (ASO, TSO, BSO, KSO) en hun keuze voor kleuterleid(st)er, onderwijzer(es) of regent(es) (hiervoor graag absolute en procentuele cijfergegevens) per hogeschool. 2. Indien gekozen werd voor regent(es): in welke mate (exact en procentueel) werd er gekozen voor wetenschappelijke of technische vakken en hoe worden ze gecombineerd (er moeten 2 onderwijsvakken gekozen worden), kiezen studenten vaak bewust voor een combinatie van 2 wetenschappen / T.O. of combineren ze frequent met taal, geschiedenis, godsdienst/ zedenleer,? Graag een overzicht. 3. Wordt de voorkennis inzake wetenschappelijke en/of technische vakken getoetst voor de aanvang van de opleiding tot onderwijzer? Opleiding. 4. Hoeveel aandacht wordt in de (volledige) geïntegreerde lerarenopleiding op de niveaus kleuter- en basisonderwijs) besteed aan wetenschap en techniek? Graag een overzicht (indien mogelijk in cijfers exact en procentueel) van het aantal lesuren per hogeschool, opgesplitst per opleiding, voor de volledige opleiding (jaar per jaar). 5. Worden er eventuele structurele maatregelen voorzien om meer aandacht aan wetenschap en techniek te besteden in de geïntegreerde lerarenopleiding? Uitstroom. 6. Graag een overzicht van het aantal afgestudeerden van de geïntegreerde lerarenopleiding voor het afgelopen academiejaar per hogeschool. Graag opsplitsing naar gekozen niveau (kleuter, basis, secundair groep 1), met vermelding van geslacht. 7. Voor de afgestudeerden die voor het secundair kozen had ik bovendien graag geweten hoeveel (absoluut en procentueel) afgestudeerden er wetenschappelijke of technische vakken als hun onderwijsvakken kozen en welke combinatie zij maakten. 8. Hoe evolueert het aantal studenten secundair groep 1 dat voor wetenschappelijke of technische vakken kiest de laatste jaren? Graag een overzicht met opdeling per geslacht ANTWOORD 1. Het aantal actieve inschrijvingen tijdens academiejaar opgedeeld naar geïntegreerde lerarenopleiding, hogeschool, geslacht, afstudeerrichting secundair onderwijs in absolute cijfers en procenten is te vinden in onderstaande tabellen. Bron: datawarehouse HO, Departement O&V, afdeling hoger onderwijs en volwassenenonderwijs. Tabel 1-2: Het aantal actieve inschrijvingen voor de bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs tijdens academiejaar opgedeeld naar hogeschool, geslacht, afstudeerrichting secundair onderwijs in absolute cijfers en procenten. Bron: datawarehouse HO, Departement O&V, afdeling hoger onderwijs en volwassenenonderwijs.

3 Instelling Artesis Hogeschool Antwerpen Aantal inschrijvingen Aantal inschrijvingen - Man % man Aantal inschrijvingen - Vrouw % vrouw ,07% ,93% Arteveldehogeschool ,64% ,36% Erasmushogeschool Brussel ,00% ,00% Groep T-Internationale Hogeschool Leuven ,88% ,13% HUB-EHSAL ,93% ,07% Hogeschool Gent ,29% ,71% Hogeschool West- Vlaanderen Karel de Grote-Hogeschool KH Antwerpen Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende Katholieke Hogeschool Leuven Katholieke Hogeschool Limburg Katholieke Hogeschool Sint- Lieven Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vl ,19% 83 98,81% ,99% ,01% ,23% ,77% ,39% ,61% ,46% ,54% ,09% ,91% ,97% ,03% Thomas More Kempen ,19% ,81% Thomas More Mechelen ,75% ,25% XIOS Hogeschool Limburg ,70% ,30% totaal % %

4 Inschrijvingen Instelling Herkomst ASO Herkomst TSO Herkomst BSO Herkomst KSO Herkomst andere Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Artesis Hogeschool Antwerpen 39 14,94% ,68% 85 32,57% 5 1,92% 18 6,90% Arteveldehogeschool ,93% ,67% 65 9,69% 32 4,77% 60 8,94% Erasmushogeschool Brussel 11 12,50% 43 48,86% 21 23,86% 1 1,14% 12 13,64% Groep T-Internationale Hogeschool Leuven 27 16,88% 69 43,13% 55 34,38% 5 3,13% 4 2,50% HUB-EHSAL 47 33,10% 62 43,66% 28 19,72% 3 2,11% 2 1,41% Hogeschool Gent 57 23,46% ,97% 30 12,35% 15 6,17% 5 2,06% Hogeschool West-Vlaanderen 22 26,19% 38 45,24% 18 21,43% 4 4,76% 2 2,38% Karel de Grote-Hogeschool KH Antwerpen 92 18,36% ,91% ,16% 21 4,19% 47 9,38% Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende 55 17,92% ,56% 47 15,31% 12 3,91% 4 1,30% Katholieke Hogeschool Leuven 85 19,23% ,81% 87 19,68% 11 2,49% 30 6,79% Katholieke Hogeschool Limburg 83 17,97% ,33% 75 16,23% 14 3,03% 39 8,44% Katholieke Hogeschool Sint-Lieven 72 21,49% ,43% 38 11,34% 8 2,39% 38 11,34% Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vl ,95% ,14% 86 15,38% 16 2,86% ,65% Thomas More Kempen 33 13,04% ,31% 55 21,74% 11 4,35% 9 3,56% Thomas More Mechelen 51 19,10% ,81% 60 22,47% 6 2,25% 9 3,37% XIOS Hogeschool Limburg 15 10,07% 71 47,65% 57 38,26% 3 2,01% 3 2,01% totaal % % % 167 3% 431 9%

5 Tabel 3-4: Het aantal actieve inschrijvingen voor de bachelor in het onderwijs: lager onderwijs tijdens academiejaar opgedeeld naar hogeschool, geslacht, afstudeerrichting secundair onderwijs in absolute cijfers en procenten. Bron: datawarehouse HO, Departement O&V, afdeling hoger onderwijs en volwassenenonderwijs. Instelling: Aantal inschrijvingen Aantal inschrijvingen - Man % man Aantal inschrijvingen - Vrouw % vrouw Artesis Hogeschool Antwerpen ,65% ,35% Arteveldehogeschool ,67% ,33% Erasmushogeschool Brussel ,28% 72 83,72% Groep T-Internationale Hogeschool Leuven ,32% ,68% HUB-EHSAL ,95% ,05% Hogeschool Gent ,34% ,66% Hogeschool West-Vlaanderen ,36% 81 78,64% Karel de Grote-Hogeschool KH Antwerpen ,88% ,12% Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende ,87% ,13% Katholieke Hogeschool Leuven ,28% ,72% Katholieke Hogeschool Limburg ,14% ,86% Katholieke Hogeschool Sint-Lieven ,20% ,80% Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vl ,37% ,63% Thomas More Kempen ,10% ,90% Thomas More Mechelen ,59% ,41% XIOS Hogeschool Limburg ,00% ,00% totaal ,00% ,00%

6 Inschrijvingen Instelling Herkomst ASO Herkomst TSO Herkomst BSO Herkomst KSO Herkomst andere Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Artesis Hogeschool Antwerpen ,61% ,18% 16 6,27% 16 6,27% 17 6,67% Arteveldehogeschool ,86% ,58% 2 0,29% 12 1,76% 24 3,51% Erasmushogeschool Brussel 29 33,72% 36 41,86% 11 12,79% 2 2,33% 8 9,30% Groep T-Internationale Hogeschool Leuven 80 50,63% 66 41,77% 1 0,63% 7 4,43% 4 2,53% HUB-EHSAL ,92% ,56% 11 4,03% 7 2,56% 8 2,93% Hogeschool Gent ,75% 77 34,07% 7 3,10% 10 4,42% 6 2,65% Hogeschool West-Vlaanderen 46 44,66% 50 48,54% 3 2,91% 2 1,94% 2 1,94% Karel de Grote-Hogeschool KH Antwerpen ,92% ,20% 13 1,86% 31 4,43% 60 8,58% Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende ,47% ,07% 14 3,73% 8 2,13% 21 5,60% Katholieke Hogeschool Leuven ,81% ,04% 14 1,92% 14 1,92% 46 6,31% Katholieke Hogeschool Limburg ,69% ,09% 18 2,79% 12 1,86% 36 5,57% Katholieke Hogeschool Sint-Lieven ,21% ,82% 30 3,55% 14 1,66% 91 10,77% Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vl ,04% ,81% 21 2,47% 10 1,18% ,49% Thomas More Kempen ,24% ,41% 17 2,93% 17 2,93% 26 4,48% Thomas More Mechelen ,36% ,78% 19 3,63% 6 1,15% ,08% XIOS Hogeschool Limburg 49 37,98% 59 45,74% 3 2,33% 5 3,88% 13 10,08% totaal ,56% ,28% 200 2,79% 173 2,42% 641 8,95%

7 Tabel 5-6 : Het aantal actieve inschrijvingen voor de bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs tijdens academiejaar opgedeeld naar hogeschool, geslacht, afstudeerrichting secundair onderwijs in absolute cijfers en procenten. Bron: datawarehouse HO, Departement O&V, afdeling hoger onderwijs en volwassenenonderwijs. Instelling: Aantal inschrijvingen Aantal inschrijvingen - Man % man Aantal inschrijvingen - Vrouw % vrouw Artesis Hogeschool Antwerpen ,77% ,23% Arteveldehogeschool ,43% ,57% Erasmushogeschool Brussel ,05% ,95% Groep T-Internationale Hogeschool Leuven ,68% ,32% HUB-EHSAL ,96% ,04% Hogeschool Gent ,90% ,10% Hogeschool West-Vlaanderen ,29% 70 35,71% Karel de Grote-Hogeschool KH Antwerpen ,30% ,70% Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende ,28% ,72% Katholieke Hogeschool Leuven ,61% ,39% Katholieke Hogeschool Limburg ,72% ,28% Katholieke Hogeschool Sint-Lieven ,73% ,27% Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vl ,45% ,55% Plantijn-Hogeschool ,73% 97 93,27% Provinciale Hogeschool Limburg ,07% ,93% Thomas More Kempen ,78% ,22% Thomas More Mechelen ,14% ,86% XIOS Hogeschool Limburg ,50% ,50% totaal ,65% ,35%

8 Inschrijvingen Instelling Herkomst ASO Herkomst TSO Herkomst BSO Herkomst KSO Herkomst andere Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Artesis Hogeschool Antwerpen ,32% ,59% 61 10,30% 18 3,04% 34 5,74% Arteveldehogeschool ,32% ,52% 64 3,26% 65 3,31% 31 1,58% Erasmushogeschool Brussel ,06% ,94% 51 16,19% 2 0,63% 10 3,17% Groep T-Internationale Hogeschool Leuven ,95% ,00% 26 4,87% 31 5,81% 18 3,37% HUB-EHSAL ,50% ,65% 19 4,39% 17 3,93% 11 2,54% Hogeschool Gent ,81% ,62% 46 5,64% 63 7,72% 18 2,21% Hogeschool West-Vlaanderen 81 41,33% 96 48,98% 7 3,57% 3 1,53% 9 4,59% Karel de Grote-Hogeschool KH Antwerpen ,50% ,59% 37 4,67% 67 8,45% 46 5,80% Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende ,43% ,92% 13 3,52% 21 5,69% 9 2,44% Katholieke Hogeschool Leuven ,57% ,77% 15 1,59% 5 0,53% 24 2,55% Katholieke Hogeschool Limburg ,29% ,86% 35 3,33% 22 2,09% 78 7,42% Katholieke Hogeschool Sint-Lieven ,69% ,65% 24 5,16% 9 1,94% 91 19,57% Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vl ,87% ,42% 17 2,29% 7 0,94% ,48% Plantijn-Hogeschool 5 4,81% 66 63,46% 25 24,04% 4 3,85% 4 3,85% Provinciale Hogeschool Limburg ,02% ,38% 23 7,01% 25 7,62% 13 3,96% Thomas More Kempen ,94% ,82% 23 4,69% 20 4,08% 17 3,47% Thomas More Mechelen ,84% ,50% 22 6,90% 1 0,31% 11 3,45% XIOS Hogeschool Limburg ,13% ,75% 25 7,81% 5 1,56% 28 8,75% totaal ,61% ,75% 533 4,95% 385 3,57% 552 5,12% 2-5. Dit behoort tot de vrijheid van iedere instelling. Hierover zijn in de databanken HO geen gegevens beschikbaar.

9 6. Het aantal afgeleverde diploma s tijdens academiejaar opgedeeld naar geïntegreerde lerarenopleiding, hogeschool, geslacht, afstudeerrichting secundair onderwijs in absolute cijfers en procenten is te vinden in onderstaande tabellen. Bron: datawarehouse HO, Departement O&V, afdeling hoger onderwijs en volwassenenonderwijs. Tabel 7 : Het aantal afgeleverde diploma s voor de bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs tijdens academiejaar opgedeeld naar hogeschool, geslacht, afstudeerrichting secundair onderwijs in absolute cijfers en procenten. Bron: datawarehouse HO, Departement O&V, afdeling hoger onderwijs en volwassenenonderwijs. Instelling: Aantal inschrijvingen Aantal inschrijvingen - Man % man Aantal inschrijvingen - Vrouw % vrouw Artesis Hogeschool Antwerpen ,00% ,00% Arteveldehogeschool ,85% ,15% Erasmushogeschool Brussel ,00% ,00% Groep T-Internationale Hogeschool Leuven ,76% 40 95,24% HUB-EHSAL ,45% 28 96,55% Hogeschool Gent ,04% 48 97,96% Hogeschool West-Vlaanderen ,57% 27 96,43% Karel de Grote-Hogeschool KH Antwerpen ,00% 98 98,00% Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende ,00% ,00% Katholieke Hogeschool Leuven ,06% 93 98,94% Katholieke Hogeschool Limburg ,00% ,00% Katholieke Hogeschool Sint-Lieven ,00% ,00% Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vl ,08% 94 97,92% Thomas More Kempen ,43% 69 98,57% Thomas More Mechelen ,88% 48 94,12% XIOS Hogeschool Limburg ,52% 19 90,48% totaal ,71% ,29%

10 Tabel 8: Het aantal afgeleverde diploma s voor de bachelor in het onderwijs: lager onderwijs tijdens academiejaar opgedeeld naar hogeschool, geslacht, afstudeerrichting secundair onderwijs in absolute cijfers en procenten. Bron: datawarehouse HO, Departement O&V, afdeling hoger onderwijs en volwassenenonderwijs. Instelling: Aantal inschrijvingen Aantal inschrijvingen - Man % man Aantal inschrijvingen - Vrouw % vrouw Artesis Hogeschool Antwerpen ,33% 55 91,67% Arteveldehogeschool ,01% ,99% Erasmushogeschool Brussel ,57% 10 71,43% Groep T-Internationale Hogeschool Leuven ,07% 34 82,93% HUB-EHSAL ,66% 50 94,34% Hogeschool Gent ,33% 52 86,67% Hogeschool West-Vlaanderen ,27% 8 72,73% Karel de Grote-Hogeschool KH Antwerpen ,33% ,67% Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende ,29% 84 85,71% Katholieke Hogeschool Leuven ,50% ,50% Katholieke Hogeschool Limburg ,02% ,98% Katholieke Hogeschool Sint-Lieven ,96% 94 87,04% Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vl ,93% ,07% Thomas More Kempen ,88% ,12% Thomas More Mechelen ,35% 97 90,65% XIOS Hogeschool Limburg ,44% 5 55,56% totaal ,43% ,57%

11 Tabel 9: Het aantal afgeleverde diploma s voor de bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs tijdens academiejaar opgedeeld naar hogeschool, geslacht, afstudeerrichting secundair onderwijs in absolute cijfers en procenten. Bron: datawarehouse HO, Departement O&V, afdeling hoger onderwijs en volwassenenonderwijs. Instelling: Aantal inschrijvingen Aantal inschrijvingen - Man % man Aantal inschrijvingen - Vrouw % vrouw Artesis Hogeschool Antwerpen ,96% 49 51,04% Arteveldehogeschool ,21% ,79% Erasmushogeschool Brussel ,77% 36 69,23% Groep T-Internationale Hogeschool Leuven ,54% 55 50,46% HUB-EHSAL ,77% 32 49,23% Hogeschool Gent ,15% 70 53,85% Hogeschool West-Vlaanderen ,39% 15 30,61% Karel de Grote-Hogeschool KH Antwerpen ,26% 97 57,74% Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende ,13% 42 60,87% Katholieke Hogeschool Leuven ,26% ,74% Katholieke Hogeschool Limburg ,93% ,07% Katholieke Hogeschool Sint-Lieven ,39% 53 73,61% Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vl ,15% ,85% Plantijn-Hogeschool ,35% 22 95,65% Provinciale Hogeschool Limburg ,63% 38 70,37% Thomas More Kempen ,53% 67 61,47% Thomas More Mechelen ,03% 44 61,97% XIOS Hogeschool Limburg ,70% 35 47,30% totaal ,16% ,84%

12 7. In het academiejaar zijn studenten afgestudeerd in de bacheloropleiding onderwijs: secundair onderwijs. Van 58 van hen zijn er geen gegevens over de gekozen onderwijsvakken opgenomen in de databank Hoger onderwijs. Van de overige gediplomeerden kozen 278 studenten (13%) 2 onderwijsvakken in de wetenschappelijke of technische richting. Voor 489 anderen ( 22%) was één van beide onderwijsvakken een wetenschappelijk of technisch vak. De combinaties zijn in onderstaande tabel te vinden: Tabel 10: het aantal afgeleverde diploma s in in de opleiding bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, opgedeeld per combinatie van onderwijsvakken. Bron: datawarehouse HO, Departement O&V, afdeling hoger onderwijs en volwassenenonderwijs. combinatie van onderwijsvakken Aantal uitgereikte diploma's bewegingsrecreatie - lichamelijke opvoeding 407 Engels - Nederlands 92 plastische opvoeding - project kunstvakken 88 Engels - geschiedenis 62 geschiedenis - Nederlands 58 fysica - wiskunde 52 aardrijkskunde - geschiedenis 51 biologie - wiskunde 44 Engels - Frans 34 biologie - lichamelijke opvoeding 29 godsdienst - Nederlands 28 Frans - geschiedenis 27 Frans - Nederlands 26 aardrijkskunde - biologie 25 burotica of informatica - handel-burotica 25 project algemene vakken - voeding-verzorging 23 technologische opvoeding - voeding-verzorging 22 economie - Frans 22 geschiedenis - godsdienst 22 burotica of informatica - economie 21 economie - Nederlands 21 economie - wiskunde 20 biologie - voeding-verzorging 19 muzikale opvoeding - project kunstvakken 19 bio-esthetiek - haartooi 19 aardrijkskunde - wiskunde 18 burotica of informatica - wiskunde 18 economie - Engels 18 burotica of informatica - lichamelijke opvoeding 17 economie - geschiedenis 17

13 combinatie van onderwijsvakken Aantal uitgereikte diploma's geschiedenis - project algemene vakken 17 Engels - lichamelijke opvoeding 17 geschiedenis - lichamelijke opvoeding 16 biologie - geschiedenis 16 geschiedenis - niet-confessionele zedenleer 15 biologie - Nederlands 15 biologie - Engels 14 burotica of informatica - technologische opvoeding 14 Engels - wiskunde 13 geschiedenis - project kunstvakken 13 Nederlands - project kunstvakken 13 geschiedenis - wiskunde 12 biologie - fysica 12 lichamelijke opvoeding - technologische opvoeding 12 burotica of informatica - Engels 12 Frans - lichamelijke opvoeding 11 lichamelijke opvoeding - project algemene vakken 11 mechanica - technologische opvoeding 11 elektriciteit - technologische opvoeding 11 lichamelijke opvoeding - Nederlands 10 Engels - godsdienst 10 plastische opvoeding 10 lichamelijke opvoeding - wiskunde 10 economie - project algemene vakken 9 Engels - niet-confessionele zedenleer 9 Frans - Latijn 9 godsdienst - project algemene vakken 9 chemie - wiskunde 9 elektriciteit - mechanica 8 burotica of informatica - geschiedenis 8 handel-burotica - project algemene vakken 8 technologische opvoeding - wiskunde 8 aardrijkskunde - economie 7 biologie - Frans 7 Engels - plastische opvoeding 7 Nederlands - project algemene vakken 7 economie - godsdienst 7 muzikale opvoeding - Nederlands 7 mode - project kunstvakken 7 Latijn - Nederlands 6

14 combinatie van onderwijsvakken Aantal uitgereikte diploma's geschiedenis - technologische opvoeding 6 aardrijkskunde - Nederlands 6 aardrijkskunde - burotica of informatica 6 Engels - Latijn 6 informatica - lichamelijke opvoeding 6 plastische opvoeding - wiskunde 6 Latijn - wiskunde 6 bewegingsrecreatie - voeding-verzorging 5 geschiedenis - plastische opvoeding 5 Frans - wiskunde 5 godsdienst - voeding-verzorging 5 biologie - niet-confessionele zedenleer 5 geschiedenis - Latijn 5 burotica of informatica - Frans 5 economie - lichamelijke opvoeding 5 project kunstvakken - voeding-verzorging 5 Engels - project algemene vakken 5 aardrijkskunde - Engels 5 bio-esthetiek - Nederlands 5 geschiedenis - muzikale opvoeding 4 Engels - voeding-verzorging 4 biologie - chemie 4 niet-confessionele zedenleer - project algemene vakken biologie - project algemene vakken 4 Nederlands - niet-confessionele zedenleer 4 bio-esthetiek - biologie 4 biologie - technologische opvoeding 4 aardrijkskunde - lichamelijke opvoeding 4 project algemene vakken - project kunstvakken 4 muzikale opvoeding - wiskunde 4 Nederlands - plastische opvoeding 4 bouw - hout 4 biologie - burotica of informatica 4 biologie - biotechnieken 4 project algemene vakken - technologische opvoeding aardrijkskunde - Frans 4 godsdienst - wiskunde 4 biologie - godsdienst 3 burotica of informatica - niet-confessionele 3 4 4

15 zedenleer combinatie van onderwijsvakken Aantal uitgereikte diploma's economie - muzikale opvoeding 3 burotica of informatica - voeding-verzorging 3 aardrijkskunde - plastische opvoeding 3 aardrijkskunde - fysica 3 godsdienst - lichamelijke opvoeding 3 lichamelijke opvoeding - niet-confessionele zedenleer Engels - project kunstvakken 3 technologische opvoeding 3 mode - technologische opvoeding 3 chemie - technologische opvoeding 3 burotica of informatica - godsdienst 3 economie - informatica 3 Frans - godsdienst 3 bio-esthetiek - Engels 3 plastische opvoeding - technologische opvoeding 3 aardrijkskunde 3 economie - technologische opvoeding 3 burotica of informatica - project algemene vakken 3 Engels - technologische opvoeding 3 fysica - technologische opvoeding 3 Frans - project algemene vakken 3 economie - niet-confessionele zedenleer 3 Nederlands - wiskunde 3 Nederlands 3 biologie - economie 3 fysica - lichamelijke opvoeding 3 aardrijkskunde - project algemene vakken 3 biologie - Islamitische Godsdienst 2 bewegingsrecreatie - biologie 2 Engels - muzikale opvoeding 2 Nederlands - technologische opvoeding 2 bewegingsrecreatie - informatica 2 burotica of informatica - Nederlands 2 chemie - fysica 2 wiskunde 2 project kunstvakken - wiskunde 2 bewegingsrecreatie - project kunstvakken 2 bio-esthetiek - Frans 2 3

16 combinatie van onderwijsvakken Aantal uitgereikte diploma's geschiedenis 2 aardrijkskunde - project kunstvakken 2 bewegingsrecreatie - Frans 2 Nederlands - voeding-verzorging 2 bewegingsrecreatie - wiskunde 2 bio-esthetiek - project kunstvakken 2 geschiedenis - informatica 2 bio-esthetiek - godsdienst 2 burotica of informatica - mechanica 2 Frans - technologische opvoeding 2 handel-burotica - Nederlands 2 project algemene vakken - wiskunde 2 biologie - muzikale opvoeding 2 handel-burotica - wiskunde 2 project algemene vakken 1 burotica of informatica - fysica 1 informatica - voeding-verzorging 1 biologie - Latijn 1 Frans - muzikale opvoeding 1 Engels - informatica 1 aardrijkskunde - technologische opvoeding 1 biologie - mode 1 aardrijkskunde - burotica 1 voeding-verzorging 1 aardrijkskunde - niet-confessionele zedenleer 1 economie 1 Frans - Islamitische Godsdienst 1 bio-esthetiek - geschiedenis 1 Frans - niet-confessionele zedenleer 1 Frans - fysica 1 bewegingsrecreatie - technologische opvoeding 1 godsdienst - plastische opvoeding 1 fysica - plastische opvoeding 1 elektriciteit - hout 1 Frans - plastische opvoeding 1 lichamelijke opvoeding - plastische opvoeding 1 economie - project kunstvakken 1 Frans - handel-burotica 1 burotica - Nederlands 1 burotica of informatica - muzikale opvoeding 1

17 combinatie van onderwijsvakken Aantal uitgereikte diploma's burotica - Engels 1 bewegingsrecreatie - Nederlands 1 aardrijkskunde - Latijn 1 Frans - voeding-verzorging 1 aardrijkskunde - haartooi 1 bewegingsrecreatie - Engels 1 biotechnieken - wiskunde 1 Frans - project kunstvakken 1 niet-confessionele zedenleer - voeding-verzorging 1 aardrijkskunde - muzikale opvoeding 1 Frans - informatica 1 bewegingsrecreatie - project algemene vakken 1 plastische opvoeding - project algemene vakken 1 godsdienst - Latijn 1 geschiedenis - handel-burotica 1 informatica - technologische opvoeding 1 niet-confessionele zedenleer - wiskunde 1 informatica - wiskunde 1 economie - handel-burotica 1 economie - voeding-verzorging 1 fysica - geschiedenis 1 burotica of informatica 1 Duits - economie 1 fysica - Nederlands 1 burotica of informatica - Latijn 1 fysica - project algemene vakken 1 bewegingsrecreatie - burotica of informatica 1 Engels - handel-burotica 1 burotica of informatica - elektriciteit 1 muzikale opvoeding - technologische opvoeding 1 Duits - Frans 1 haartooi - project algemene vakken 1 economie - Engels - Nederlands 1 burotica of informatica - Engels - geschiedenis 1 handel-burotica - project kunstvakken 1 cluster niet gekend Hierover zijn geen gegevens beschikbaar.

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen.

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen. VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL

VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

ANTWOORD. Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN

ANTWOORD. Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Werkstudenten Onder

Nadere informatie

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004 B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003 Academiejaar 2003-2004 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs Inhoudsopgave Hoger onderwijs

Nadere informatie

De wederzijdse onderwijsparticipatie van Nederlanders aan het Vlaams onderwijs

De wederzijdse onderwijsparticipatie van Nederlanders aan het Vlaams onderwijs De wederzijdse onderwijsparticipatie van Nederlanders aan het Vlaams onderwijs schooljaar 2010-2011 Toelichting Situering Dit rapport geeft een analyse van de mate waarin Nederlandse leerlingen en studenten

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten HOGER ONDERWIJS Studenten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding (1) 1 inschrijvingen naar finaliteit (1)(2) go vgo ogo Totaal cursisten

Nadere informatie

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs...

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs... HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - BEKNOPT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ACADEMIEJAAR 2016-2017 OVERZICHT Inleiding...

Nadere informatie

Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN

Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Studenten zonder

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147- Vlaams Parlement Vragen en Antwoorden Nr.2 November 2008 47 VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTERPRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR HANDEL SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN MECHANISCHE TECHNIEKEN INFORMATICABEHEER Begijnhoflaan 1, 9200 Dendermonde 052 25 88 10 info@ktad.be www.ktad.be

Nadere informatie

Vraag nr. 103 van 6 juni 2002 van mevrouw BRIGITTE GROUWELS. Hogescholen Financiering

Vraag nr. 103 van 6 juni 2002 van mevrouw BRIGITTE GROUWELS. Hogescholen Financiering Vraag nr. 103 van 6 juni 2002 van mevrouw BRIGITTE GROUWELS Hogescholen Financiering Verschillende hogescholen in Vlaanderen en in zijn hoofdstad Brussel hebben het moeilijk om het hoofd boven water te

Nadere informatie

H O G E R O N D E R W I J S in beeld

H O G E R O N D E R W I J S in beeld 2008-2009 H O G E R O N D E R W I J S in beeld S T U D E N T E N HOGESCHOLENONDERWIJS aantal inschrijvingen (bachelor- en masteropleidingen, en basisopleidingen en initiële lerarenopleidingen (afbouw))

Nadere informatie

Modernewetenschappen. Sport. Aardrijkskunde 2 2 2 1. Biologie 1 1 1. Engels 2 2 2. Frans 4 4 4 2. Geschiedenis 1 1 1 1. Godsdienst/Zedenleer 2 2 2 2

Modernewetenschappen. Sport. Aardrijkskunde 2 2 2 1. Biologie 1 1 1. Engels 2 2 2. Frans 4 4 4 2. Geschiedenis 1 1 1 1. Godsdienst/Zedenleer 2 2 2 2 1 ste jaar Latijn Modernewetenschappen Sport Modernewetenschappen Techniek Beroeps Aardrijkskunde 2 2 2 1 Biologie 1 1 1 Engels 2 2 2 Frans 4 4 4 2 Geschiedenis 1 1 1 1 Godsdienst/Zedenleer 2 2 2 2 Lichamelijke

Nadere informatie

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Verkort traject/ Studieomvangvermindering Begeleid afstandsonderwijs Werkstudenten bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs 2015-2016 Arteveldehogeschool

Nadere informatie

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 1 2 Inhoud info-avond 1. Hervorming secundair onderwijs 2. Huidige structuur secundair onderwijs 3. Hoe kiezen? 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 4. Inschrijven 5. Waar vind ik verdere informatie?

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs LEIDRAAD NAAR DE TABELLEN 1. Contracten Aantal inschrijvingen per soort contract... 223 2. Diplomacontracten Aantal inschrijvingen met een diplomacontract

Nadere informatie

Lichamelijke Opvoeding

Lichamelijke Opvoeding Academiejaar 2014/2015 bachelor onderwijs Secundair Onderwijs Lichamelijke Opvoeding Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor onderwijs Secundair Onderwijs Lichamelijke Opvoeding Je ideale opleiding

Nadere informatie

kaz.be eerste jaar - eerste graad aanvullende modules naar keuze 28 uur 4 uur gemeenschappelijke vorming

kaz.be eerste jaar - eerste graad aanvullende modules naar keuze 28 uur 4 uur gemeenschappelijke vorming eerste jaar - eerste graad gemeenschappelijke vorming aanvullende modules naar keuze 28 uur 4 uur combinaties Aardrijkskunde 2 Latijn Engels 2 Latijn 2 of 4 Frans 4 Geschiedenis 1 Cultuur Godsdienst of

Nadere informatie

2/24 ISLAMITISCHE GODSDIENST 2/24 PROTESTANTSE GODSDIENST

2/24 ISLAMITISCHE GODSDIENST 2/24 PROTESTANTSE GODSDIENST Vacante betrekkingen 2016 Scholengroep 15 Limburg Noord GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G 15001 GO! BS de Brug ZORGCOÖRDINATOR (PBA)

Nadere informatie

Vraag nr. 746 van 9 augustus 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 746 van 9 augustus 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 76 van 9 augustus 0 van PAUL DELVA Academische Inschrijvingen Brussel Ik verwijs

Nadere informatie

5. Kan de minister eveneens een overzicht geven voor het schooljaar van het aantal

5. Kan de minister eveneens een overzicht geven voor het schooljaar van het aantal VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 67 van 18 oktober 2013 van ANN BRUSSEEL Basis- en secundair Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

PERSCONFERENTIE HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

PERSCONFERENTIE HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS PERSCONFERENTIE HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS DUIDING BIJ DE SLIDES 1 STUDENTEN ALGEMENE DUIDING - In de tabellen en grafieken is enkel informatie opgenomen over initiële bachelor- en masteropleidingen. Het

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten BASISONDERWIJS Leerlingen HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding van het volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Scholengroep 6 Rivierenland 600301 10/10. Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom MEDEWERKER 600302 7/10. Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom

Scholengroep 6 Rivierenland 600301 10/10. Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom MEDEWERKER 600302 7/10. Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom Vacante betrekkingen 2012 Scholengroep 6 Rivierenland GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 600301 10/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom MEDEWERKER 600302 7/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Campus Nieuwland Nieuwland 198, 1000 Brussel T 02 512 32 59, F 02 512 80 14

Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Campus Nieuwland Nieuwland 198, 1000 Brussel T 02 512 32 59, F 02 512 80 14 14 HOGESCHOOL-UNIVERSITEIT BRUSSEL Stormstraat 2, 1000 Brussel T 02 210 12 11, F 02 217 64 64, E info@hubrussel.be http://www.hubrussel.be 14A Studiegebied Economie en management Campus Stormstraat Stormstraat

Nadere informatie

LESSENTABEL 2 e GRAAD ASO

LESSENTABEL 2 e GRAAD ASO LESSENTABEL 2 e GRAAD ASO Economie Humane Latijn Wetenschappen Levensbeschouwelijk vak 2 2 2 2 Aardrijkskunde 1 1 1 1 Biologie 1 1 1 2 Chemie 1 1 1 2 Engels 3 3 3 3 Frans 3 3 3 3 Fysica 1 1 1 2 Geschiedenis

Nadere informatie

Betreft : vakantverklaring. Brussel, 13 oktober Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs,

Betreft : vakantverklaring. Brussel, 13 oktober Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs, TP 2011-2012 06 / 01 Betreft : vakantverklaring Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs, Brussel, 13 oktober 2011. In uitvoering van het decreet van de Vlaamse Executieve van

Nadere informatie

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Vacante betrekkingen Scholengroep 25 Brugge-Oostkust. Instelling Ambt #U C Vak/Specialiteit OV G

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Vacante betrekkingen Scholengroep 25 Brugge-Oostkust. Instelling Ambt #U C Vak/Specialiteit OV G Vacante betrekkingen 2015 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep 25 Brugge-Oostkust Nummer Volume Opmerking Instelling Ambt #U C Vak/Specialiteit OV G 1000 9 u Basisschool Brugge Centrum

Nadere informatie

Vacante betrekkingen 2017: Basisonderwijs Secundair

Vacante betrekkingen 2017: Basisonderwijs Secundair Ronseweg 1-9700 Oudenaarde Tel.: 055/33 45 50 - Fax: 055/30 96 12 sgr21@g-o.be Vacante betrekkingen 2017: Basisonderwijs Secundair 1 GO! basisschool De Toekomst ONDERWIJZER 19/24 2 GO! basisschool De Toekomst

Nadere informatie

Dienstorder. Vacantverklaring wervingsambten Secundair Onderwijs. Pagina 1 van 7. Secundair Onderwijs

Dienstorder. Vacantverklaring wervingsambten Secundair Onderwijs. Pagina 1 van 7. Secundair Onderwijs Dienstorder Secundair Onderwijs Datum 29 maart 2016 Prioriteit Hoog Referentie n1516ap06_03 Contactpersoon Amaryllis PIETERAERENS 02/279 38 36 amaryllis.pieteraerens@brun ette.brucity.be Openbaar Onderwijs

Nadere informatie

Determinanten van de differentiële slaagkansen in het hoger onderwijs

Determinanten van de differentiële slaagkansen in het hoger onderwijs Determinanten van de differentiële slaagkansen in het hoger onderwijs Kristel Rombaut o.l.v. Bea Cantillon en Gerlinde Verbist Mei 2006 CENTRUM VOOR SOCIAAL BELEID HERMAN DELEECK UNIVERSITEIT ANTWERPEN-

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD 2011-2012 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

Het studieaanbod van het Atheneum Jan Fevijn. Lessentabellen 2 e en 3 e graad 2015-2016

Het studieaanbod van het Atheneum Jan Fevijn. Lessentabellen 2 e en 3 e graad 2015-2016 Het studieaanbod van het Atheneum Jan Fevijn Lessentabellen 2 e en 3 e graad 2015-2016 Campus Assebroek Campus Sint-Michiels Daverlostraat 132 Baron de Serretstraat 88 8310 Assebroek 8200 Sint-Michiels

Nadere informatie

Scholengroep 25 Brugge-Oostkust. Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G Basisschool Brugge Centrum KLEUTERONDERWIJZER

Scholengroep 25 Brugge-Oostkust. Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G Basisschool Brugge Centrum KLEUTERONDERWIJZER Vacante betrekkingen 2016 Scholengroep 25 Brugge-Oostkust GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G 1000 Basisschool Brugge Centrum KLEUTERONDERWIJZER

Nadere informatie

Betreft : vacantverklaring. Brussel, 11 mei Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs,

Betreft : vacantverklaring. Brussel, 11 mei Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs, TP 2011-2012 06 /03 Betreft : vacantverklaring Brussel, 11 mei 2012. Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs, In uitvoering van het decreet van de Vlaamse Executieve van 27 maart

Nadere informatie

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/ Op stap naar het secundair onderwijs met accent op Kennismaking met onze BaSo-fiche Ba = basisonderwijs So = secundair onderwijs Document met alle relevante informatie over het kind om zo vlot de overgang

Nadere informatie

In het officieel onderwijs bestaat bovendien de mogelijkheid om een vrijstelling aan te vragen voor het volgen van een levensbeschouwelijk vak.

In het officieel onderwijs bestaat bovendien de mogelijkheid om een vrijstelling aan te vragen voor het volgen van een levensbeschouwelijk vak. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 208 van ANN BRUSSEEL datum: 4 februari 2016 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Basis- en secundair onderwijs - Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

OVERZICHT VACANTVERKLARING 2015

OVERZICHT VACANTVERKLARING 2015 Nummer: 1001 BS Europa Bredene Volume: 2/24 Leermeester godsdienst Katholieke godsdienst R Nummer: 1002 BS Europa Bredene Volume: 2/24 Leermeester godsdienst Protestantse godsdienst R Nummer: 1003 BS Europa

Nadere informatie

Evolutie studentenaantallen ingenieursopleiding

Evolutie studentenaantallen ingenieursopleiding Evolutie studentenaantallen ingenieursopleiding Associatie2 HS_Unif Opleiding Instelling_afk Ingenieurs 08-09 Ingenieurs Verschil 09-10 Associatie K.U.Leuven Hogeschool Industrieel Ingenieur Sint-Lieven

Nadere informatie

STEM monitor april 2015 RITA DUNON

STEM monitor april 2015 RITA DUNON STEM monitor 2015 30 april 2015 RITA DUNON Doelstellingen STEM-actieplan STEM-actieplan 2012-2020 streeft op middellange termijn naar: Meer starters en afgestudeerden in STEM-opleidingen en richtingen

Nadere informatie

Sportwetenschappen Zeesport & WaterSportwetenschappen. 1 ste en 2 de leerjaar

Sportwetenschappen Zeesport & WaterSportwetenschappen. 1 ste en 2 de leerjaar 13 Tweede Graad ASO Lessentabel: 32 uur Latijn Wetenschappen Sportwetenschappen Latijn wiskunde Latijn moderne talen Wetenschappen wiskunde economie Moderne talen wiskunde Sportwetenschappen Zeesport &

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

STEM monitor Juni 2016

STEM monitor Juni 2016 monitor Juni 2016 Inleiding In het -actieplan 2012-2020 van de Vlaamse regering werd voorzien dat de doelstellingen van het -actieplan worden opgevolgd aan de hand van een indicatoren. Hiervoor werd de

Nadere informatie

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit 1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit School: Sint-Jozefinstituut Onderwijsvorm: Graad: Studierichting: 1ste graad 1 ste leerjaar A 2 de leerjaar Industriële wetenschappen

Nadere informatie

TSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR ELEKTROMECHANICA

TSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR ELEKTROMECHANICA TSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR ELEKTROMECHANICA HANDEL 3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar BASISVORMING 17U 18U 18U 18U Godsdienst/zedenleer 2 2 2 2 Aardrijkskunde 1 1 1 1 Engels 2 2 2 2 Frans

Nadere informatie

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL?

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? n Bachelor in de agro- en biotechnologie 2 Beste PXL-student, Als (bijna) kersverse professionele bachelor zoek je misschien een geschikte overgang naar

Nadere informatie

ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN

ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN ASO 2DE GRAAD 24 Profiel Na de eerste graad maak je een duidelijke keuze. In het derde jaar kies je een studierichting en onderwijsvorm (ASO, TSO,

Nadere informatie

VERNIEUWD STUDIEAANBOD VAN HET 1 STE LEERJAAR A 2014-2015

VERNIEUWD STUDIEAANBOD VAN HET 1 STE LEERJAAR A 2014-2015 VERNIEUWD STUDIEAANBOD VAN HET 1 STE LEERJAAR A 2014-2015 WIJZIGINGEN STUDIEAANBOD 1 STE LEERJAAR A Waarom? interesse talenten observatie oriënteren 2 STUDIEAANBOD 2013-2014 1 STE LEERJAAR A Agro- en biotechnieken

Nadere informatie

vacantverklaringen 2017 scholengroep 12 Adite

vacantverklaringen 2017 scholengroep 12 Adite BASISONDERWIJS GO! basisschool Zonnedorp Aarschot 1200001 Kleuteronderwijzer 12/24 1200002 ICT-coördinator HOKT (85p) 4/36 GO! basisschool De Hoogvlieger Aarschot 1200003 Leermeester Islamitische godsdienst

Nadere informatie

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs OLFA EDEGEM WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs Wat na het zesde leerjaar??? KIEZEN = PROCES gebeurt STAP VOOR STAP (boekje klas): ) ik denk na over kiezen ) ik leer mezelf

Nadere informatie

pagina 1 van 52 Scholengroep 25 Brugge-Oostkust Nr Instelling Volume Opmerking Vak/Specialiteit

pagina 1 van 52 Scholengroep 25 Brugge-Oostkust Nr Instelling Volume Opmerking Vak/Specialiteit Vacante betrekkingen 2014 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep 25 Brugge-Oostkust Nr Instelling Ambt Volume Opmerking Vak/Specialiteit 1000 2 u Basisschool De Springplank ADMINISTRATIEF

Nadere informatie

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Verkort traject/ Studieomvangvermindering Begeleid afstandsonderwijs Werkstudenten bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs 2016-2017 Arteveldehogeschool

Nadere informatie

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Lessentabellen 2 de graad ASO Latijn Economie Wetenschappen Humane Wetenschappen 1 2 1 2 1 2 1 2 Godsdienst/Zedenleer/Islam 2 2 2 2 2 2 2 2 Nederlands

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 6 van 19 augustus

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2014-2015 Oorspronkelijk meegedeeld in Actualisering van de bekwaamheidsbewijzen en invoering van het ambt van leraar nietconfessionele zedenleer in het gewoon secundair onderwijs

Nadere informatie

vacantverklaringen 2016 scholengroep 12 Adite

vacantverklaringen 2016 scholengroep 12 Adite BASISONDERWIJS GO! basisschool Zonnedorp Aarschot 1200001 Kinderverzorger 1/32 R 1200002 Leermeester niet-confessionele zedenleer 4/24 1200003 Leermeester niet-confessionele zedenleer 4/24 R 1200004 Onderwijzer

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS)

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) Voor wie? Je bent al leraar, maar je wil je onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Dan ben je bij AP aan het juiste adres! De verkorte trajecten voor

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT. COMMISSIEVERGADERING HANDELINGEN Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen 10 januari 2013 Uittreksel

VLAAMS PARLEMENT. COMMISSIEVERGADERING HANDELINGEN Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen 10 januari 2013 Uittreksel VLAAMS PARLEMENT COMMISSIEVERGADERING HANDELINGEN Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen 10 januari 2013 Uittreksel Vraag om uitleg van mevrouw Goedele Vermeiren tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister

Nadere informatie

Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G

Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G Vacante betrekkingen 2016 Scholengroep 6 Rivierenland GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G 600401 GO! Basisschool De Blokkendoos LEERMEESTER

Nadere informatie

Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene

Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene 1ste leerjaar A optie! 2 1ste leerjaar B optie! 3 2de leerjaar optie! 4 Beroepsvoorbereidend leerjaar optie! 5 3de jaar ASO optie! 6 4de jaar ASO optie! 7 3

Nadere informatie

Lichamelijke Opvoeding

Lichamelijke Opvoeding NIEUWE CAMPUS Academiejaar 2015/2016 bachelor onderwijs Secundair Onderwijs Lichamelijke Opvoeding Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor onderwijs Secundair Onderwijs Lichamelijke Opvoeding Je

Nadere informatie

K.A. 3de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN

K.A. 3de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN K.A. SINT-NIKL A AS de graad! PARKLAAN 9 TEREKEN SCHOOL CAMPUSSEN Nuttige gegevens Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas School van de Vlaamse Gemeenschap Parklaan 9 900 Sint-Niklaas Tel: 0 0 9 00 Fax: 0 0

Nadere informatie

Vacante betrekkingen (15.04.2014) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei

Vacante betrekkingen (15.04.2014) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei Vacante betrekkingen (15.04.2014) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei 22/ 1 Atheneum Gentbrugge 22/ 2 22/ 3 22/ 4 22/ 5 22/ 6 22/ 7 22/ 8 22/ 9 4 / 22 SO 1 AV Godsdienstleraar Katholieke godsdienst Atheneum

Nadere informatie

STEM monitor 2015. 9 juni 2015 RITA DUNON

STEM monitor 2015. 9 juni 2015 RITA DUNON STEM monitor 2015 9 juni 2015 RITA DUNON Doelstellingen STEM-actieplan STEM-actieplan 2012-2020 streeft op middellange termijn naar: Meer starters en afgestudeerden in STEMopleidingen en richtingen die

Nadere informatie

Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G

Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G Vacante betrekkingen 2016 Scholengroep 14 Maasland GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G 1401000 Basisschool De Sprong KATHOLIEKE GODSDIENST

Nadere informatie

Scholengroep 25 Brugge-Oostkust

Scholengroep 25 Brugge-Oostkust 1000 Basisschool D'Oefenschool 4 uur 1001 Basisschool D'Oefenschool 8 uur Pagina 1/25 1002 Basisschool D'Oefenschool 13 uur ORTHODOXE GODSDIENST 1003 Basisschool D'Oefenschool 8 uur ICT-COÖRDINATOR (HSO)

Nadere informatie

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Atheneum De Vesten Augustijnenlaan 32 2200 Herentals Tel. 014/21 11 44 Fax 014/21 61 06 Email: info@goherentals.be

Nadere informatie

onthaalbrochure

onthaalbrochure morgen begint vandaag onthaalbrochure 2017-2018 Hoe werkt onze school? iedereen telt mee EERSTE GRAAD In de eerste graad neem je een gemeenschappelijke start. Hier ontdek je waarvoor je aanleg en interesse

Nadere informatie

K.A. 2de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN

K.A. 2de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN K.A. SINT-NIKL A AS de graad! PARKLAAN 89 TEREKEN SCHOOL CAMPUSSEN Nuttige gegevens Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas School van de Vlaamse Gemeenschap Parklaan 89 900 Sint-Niklaas Tel: 0 780 79 00 Fax:

Nadere informatie

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016 Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016 Pagina 1 van 35 Algemeen Secundair Onderwijs ASO 2 de graad 3 de graad Latijn met extra Talen Latijn met extra Wiskunde Latijn Moderne Talen Latijn

Nadere informatie

Een goede opleiding werkt baanbrekend

Een goede opleiding werkt baanbrekend Een goede opleiding werkt baanbrekend Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2007-2008 Persconferentie 19 mei 2009 Een goede opleiding werkt baanbrekend Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen

Nadere informatie

Brochure 1e graad A. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april u.

Brochure 1e graad A. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april u. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart 2017 17 21 u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april 2017 17 21 u. Sint-Norbertusinstituut Duffel LEREN EN LEVEN Brochure 1e graad A Sint-Norbertusinstituut

Nadere informatie

2015/2016. Uniek in vlaanderen! bachelor. Onderwijs. Secundair. onderwijs. mode. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

2015/2016. Uniek in vlaanderen! bachelor. Onderwijs. Secundair. onderwijs. mode. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen NIEUWE CAMPUS Academiejaar 2015/2016 Uniek in vlaanderen! bachelor onderwijs Secundair Onderwijs mode Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor onderwijs Secundair Onderwijs mode Je ideale opleiding

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs CLB Brugge(n) Sint Maartensbilk 2, 8000 Brugge Tel. 050 440 220 Starten in het secundair onderwijs 1 Wie zijn wij? 2 Waarvoor kan je bij het CLB terecht? zich goed voelen Josefien is erg nerveus bij toetsen.

Nadere informatie

2014/2015. uniek in Vlaanderen. bachelor. Onderwijs. Secundair. onderwijs. mode. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

2014/2015. uniek in Vlaanderen. bachelor. Onderwijs. Secundair. onderwijs. mode. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 uniek in Vlaanderen bachelor onderwijs Secundair Onderwijs mode Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor onderwijs Secundair Onderwijs mode Je ideale opleiding kiezen uit het

Nadere informatie

Goedgekeurde lijst RVB dd. 10.03.2016 Vacante betrekkingen 2016

Goedgekeurde lijst RVB dd. 10.03.2016 Vacante betrekkingen 2016 1 Vacante betrekkingen 2016 Scholengroep 16 Midden-limburg GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G 1601001 Basisschool HerckerHof ONDERWIJZER

Nadere informatie

bouw, hout, techniek, elektriciteit en mechanica

bouw, hout, techniek, elektriciteit en mechanica Academiejaar 2014/2015 bachelor onderwijs Secundair Onderwijs bouw, hout, techniek, elektriciteit en mechanica Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor onderwijs Secundair Onderwijs bouw, hout, techniek,

Nadere informatie

Economie - optie moderne talen. 1e jaar 2e jaar 1e jaar 2e jaar

Economie - optie moderne talen. 1e jaar 2e jaar 1e jaar 2e jaar Economie - optie wiskunde ASO 2de graad Economie - optie moderne talen Basisvakken 32u 32u Basisvakken 29u 31u Biologie 1 1 Biologie 1 1 Chemie 2 2 Chemie 1 1 Economie 4 4 Duits 0 2 Engels 3 3 Economie

Nadere informatie

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 EERSTE GRAAD Eerste leerjaar Algemene vorming (moderne) Klassieke studiën ( of CLIL-) Tweede leerjaar Grieks- Moderne wetenschappen (SEI of CLIL-SEI) ASO TWEEDE

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VIZO VGO Vl.I.R VOCB VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

bouw, hout, techniek, elektriciteit en mechanica

bouw, hout, techniek, elektriciteit en mechanica NIEUWE CAMPUS Academiejaar 2015/2016 bachelor onderwijs Secundair Onderwijs bouw, hout, techniek, elektriciteit en mechanica Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor onderwijs Secundair Onderwijs

Nadere informatie

Lessentabellen vanaf (ontwerp van 30 mei 2016)

Lessentabellen vanaf (ontwerp van 30 mei 2016) Lessentabellen vanaf 2016-2017 (ontwerp van 30 mei 2016) Lessentabellen 2 de graad ASO Latijn Economie Wetenschappen Humane Wetenschappen 1 2 1 2 1 2 1 2 Godsdienst/Zedenleer/Islam 2 2 2 2 2 2 2 2 Nederlands

Nadere informatie

5 Nederlands Frans Wiskunde ICT-vaardigheden

5 Nederlands Frans Wiskunde ICT-vaardigheden Lessentabellen eerste graad EERSTE LEERJAAR A In het eerste jaar zijn er 7 lestijden gemeenschappelijk, d.w.z. dat die 7 lestijden voor iedereen gelijk zijn. De overige 5 lestijden moeten gekozen worden.

Nadere informatie

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Leerplichtige leerlingen

Nadere informatie

ANTWOORD. Vraag nr. 572 van 1 september 2011 van KATHLEEN DECKX

ANTWOORD. Vraag nr. 572 van 1 september 2011 van KATHLEEN DECKX VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 572 van 1 september 2011 van KATHLEEN DECKX Leerlingen BSO Slaagkansen hoger

Nadere informatie

LEERMEESTER GODSDIENST 12/24 ISLAMITISCHE GODSDIENST

LEERMEESTER GODSDIENST 12/24 ISLAMITISCHE GODSDIENST Vacante betrekkingen 2015 Scholengroep 6 Rivierenland GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 600301 5/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom PSYCHO-PEDAGOGISCH WERKER 600302 10/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

bouw, hout, techniek, elektriciteit en mechanica

bouw, hout, techniek, elektriciteit en mechanica Academiejaar 2015/2016 bachelor onderwijs Secundair Onderwijs bouw, hout, techniek, elektriciteit en mechanica Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor onderwijs Secundair Onderwijs bouw, hout, techniek,

Nadere informatie

Studierichting ASO Topsport

Studierichting ASO Topsport Studierichting ASO Topsport PROFIEL Je bent gebeten door de microbe van atletiek, voetbal, volleybal of tafeltennis. Je bent geselecteerd door de federatie én daarnaast ben je in het bezit van een topsportstatuut,

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool

Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool WATHOE LEREN KIEZEN Wat gebeurt er in de klas? Het werkboekje WATHOE leren kiezen WATHOE het secundair onderwijs Hoe ziet het secundair onderwijs eruit? Wat kan ik er leren? Het

Nadere informatie

Info-avond Secundair Onderwijs

Info-avond Secundair Onderwijs Info-avond Secundair Onderwijs CLB-Kempen www.clb-kempen.be Naar de grote school Nieuw onderwijssysteem Andere manier van lesgeven Grotere studiebelasting Noodzaak om zich te organiseren verband planningsvaardigheden

Nadere informatie

Vacante betrekkingen 2014. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap VERSIE 3 JUNI 2014 MET WIJZIGINGEN ZIE 601602-601903 - 601934-601945 - 601953

Vacante betrekkingen 2014. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap VERSIE 3 JUNI 2014 MET WIJZIGINGEN ZIE 601602-601903 - 601934-601945 - 601953 Vacante betrekkingen 2014 Scholengroep 6 Rivierenland GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 600301 0,4 Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom PARAMEDISCH WERKER 600302 0,5 Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

Studierichting ASO Topsport

Studierichting ASO Topsport Studierichting ASO Topsport PROFIEL Je werd door een nationale sportfederatie geselecteerd voor een opleiding Topsport. Hiermee kan je je inschrijven in een topsportschool. Sport.Vlaanderen kent je bij

Nadere informatie

Buitengewoon onderwijs - Bijkomende of gespecialiseerde opleidingen voor leerkrachten

Buitengewoon onderwijs - Bijkomende of gespecialiseerde opleidingen voor leerkrachten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 163 van KATHLEEN HELSEN datum: 21 januari 2016 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Buitengewoon onderwijs - Bijkomende

Nadere informatie

Studierichtingen 2 e GRAAD ASO

Studierichtingen 2 e GRAAD ASO 2 e GRAAD ASO EC-M = Economie (economie met extra talen 4 u wiskunde) EC-W = Economie (economie met extra wiskunde 5 u wiskunde) LA = Latijn WE = Wetenschappen Lessenrooster EC-M EC-W LA WE Godsdienst

Nadere informatie

Vacante betrekkingen (15.04.2013) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei

Vacante betrekkingen (15.04.2013) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei Vacante betrekkingen (15.04.2013) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei 22/ 1 Atheneum Gentbrugge 22/ 2 22/ 3 22/ 4 22/ 5 22/ 6 4 / 22 SO 1 AV Godsdienstleraar Katholieke godsdienst Atheneum Gentbrugge 4 /

Nadere informatie

LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS

LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE GRAAD KSO DERDE GRAAD KSO VANAF HET SCHOOLJAAR 2004-2005 September 2004 LICAP BRUSSEL LESSENTABELLEN TWEEDE GRAAD KSO DERDE GRAAD KSO LICAP BRUSSEL September

Nadere informatie

Studententutoraat en sociale integratie

Studententutoraat en sociale integratie GoLeWeGoLeWe-acties 2.5 Studententutoraat en sociale integratie 3e GoLeWe-projectconferentie Hasselt, 9 december 2010 Kennismaking Context Doel Aanpak Effecten Toekomst? Bespreking w w w. g o l e w e.

Nadere informatie

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Na één jaar in de kaz-klas heb je al iets meer de kans gehad om je een beeld te vormen van de aanpak en de vakken in het secundair onderwijs. De overstap naar het

Nadere informatie

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs. Studieomvangvermindering Werkstudenten Voor een diploma bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs. Studieomvangvermindering Werkstudenten Voor een diploma bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Studieomvangvermindering Werkstudenten Voor een diploma bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs 2014-2015 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs:

Nadere informatie

DOCUMENT. Toelichting bij de lessentabellen. Inhoud. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

DOCUMENT. Toelichting bij de lessentabellen. Inhoud. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT Inhoud...1 1 VOORSTELLING VAN DE LESSENTABELLEN...2 1.1 De kolom Leerplannummer...2 1.2 De kolom B/S/C (niet

Nadere informatie