PERSCONFERENTIE HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PERSCONFERENTIE HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS"

Transcriptie

1 PERSCONFERENTIE HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS DUIDING BIJ DE SLIDES 1

2 STUDENTEN ALGEMENE DUIDING - In de tabellen en grafieken is enkel informatie opgenomen over initiële bachelor- en masteropleidingen. Het gaat enkel om inschrijvingen met een diplomacontract, niet met een credit- of examencontract. - In de tabellen en grafieken gaat het, tenzij expliciet anders vermeld, telkens om aantal inschrijvingen, niet om aantal studenten. Een student is een natuurlijk persoon die één of meerdere inschrijvingen heeft in het hoger onderwijs in Vlaanderen. Het aantal inschrijvingen zal dus altijd hoger liggen dan het effectieve aantal studenten. - De cijfers die uit Hoger onderwijs in cijfers overgenomen zijn, zijn cijfers op telmoment 31 oktober van het betreffende academiejaar. Deze cijfers zijn een eerste rapportering over het aantal inschrijvingen in het lopende academiejaar en zijn dus maar voorlopige cijfers die nog zullen wijzigen in de loop van het academiejaar. - De cijfers uit Hoger onderwijs in cijfers addendum zijn een mix: o De cijfers van zijn cijfers op telmoment 31 oktober; o De cijfers van de overige jaren zijn definitieve cijfers. Voor zijn de cijfers nog niet gevalideerd. Lichte afwijkingen zijn nog mogelijk. - Bij alle grafieken en tabellen is aangegeven of het gaat om voorlopige of definitieve cijfers. - Student= een natuurlijk persoon die één of meerdere inschrijvingen heeft in het hoger onderwijs in Vlaanderen - Generatiestudent= een student die zich voor de eerste keer met een diplomacontract inschrijft in een professionele of academische bachelor in Vlaanderen. - Inschrijving= een inschrijving voor een opleiding met een diploma- of examencontract of voor een afzonderlijk opleidingsonderdeel met een credit- of examencontract. Een student kan zich in meerdere opleidingen inschrijven en dus meerdere inschrijvingen hebben. - Diplomacontract= een contract dat een student kan aangaan met een hogeronderwijsinstelling. Hiermee schrijft hij zich in met het oog op het behalen van een graad of diploma van een opleiding of voor een volledig schakel- of voorbereidingsprogramma of voor een postgraduaatsopleiding. - Creditcontract= een contract dat een student kan aangaan met een hogeronderwijsinstelling. Hiermee schrijf hij zich in met het oog op het behalen van (een) creditbewij(s)(zen) voor één of meer opleidingsonderdelen. - Examencontract= een contract dat een student kan aangaan met een hogeronderwijsinstelling. Hiermee schrijft hij zich (onder de door het instellingsbestuur bepaalde voorwaarden) in voor het afleggen van examens met het oog op het behalen van een graad of een diploma van een opleiding, of een creditbewijs voor één of meer opleidingsonderdelen. 2

3 SLIDE 3 ALGEMENE EVOLUTIE - In de grafiek worden inschrijvingen, studenten en inschrijvingen van generatiestudenten weergegeven op de telmomenten 31/10/2010 voor het academiejaar en 31/10/2011 voor het academiejaar Het gaat voor beide dus om voorlopige cijfers voor dat academiejaar. Inschrijvingen Studenten Inschrijvingen van generatiestudenten SLIDE 4 EVOLUTIE ALLE INSCHRIJVINGEN - Alle cijfers zijn voorlopige cijfers voor het betreffende academiejaar, nl. van het telmoment 31 oktober. Professionele Academische opleidingen - Academische opleidingen - opleidingen hogescholen universiteiten SLIDE 5 EVOLUTIE INSCHRIJVINGEN GENERATIESTUDENTEN - Alle cijfers zijn voorlopige cijfers voor het betreffende academiejaar, nl. van het telmoment 31 oktober. Professionele Academische bachelor - Academische bachelor - bachelor hogescholen universiteiten

4 SLIDE 6 EVOLUTIE 18-JARIGEN IN VLAANDEREN - Bron van de cijfers: Studiedienst Vlaamse Regering (Vlaamse Overheid Bedrijfsinformatie Platform ( - Voor 2006 t.e.m gaat het om observaties, voor 2009 t.e.m om projecties op basis van een aantal indicatoren. 18-jarigen in Vlaanderen SLIDE 8 PROFESSIONEEL GERICHTE OPLEIDINGEN - Enkel studiegebieden met minstens 500 inschrijvingen werden opgenomen in de grafieken. In onderstaande tabellen staan wel de gegevens van alle studiegebieden. - In de grafieken worden de inschrijvingen en de inschrijvingen van generatiestudenten op 31/10/2011 (voor academiejaar ) vergeleken met die van 31/10/2010 (voor academiejaar ). Het gaat voor beide dus om voorlopige cijfers voor dat academiejaar. Inschrijvingen van generatiestudenten Evolutie % evolutie Architectuur % Audiovisuele en beeldende kunst % Biotechniek % Gezondheidszorg % Gezondheidszorg - Onderwijs Gezondheidszorg - Onderwijs - Sociaal-agogisch werk Handelswetenschappen en bedrijfskunde % Industriële wetenschappen en technologie % Muziek en podiumkunsten % Nautische wetenschappen % Onderwijs % Sociaal-agogisch werk % 4

5 Alle inschrijvingen Evolutie % evolutie Architectuur % Audiovisuele en beeldende kunst % Biotechniek % Gezondheidszorg % Gezondheidszorg - Onderwijs Gezondheidszorg - Onderwijs - Sociaal-agogisch werk Handelswetenschappen en bedrijfskunde % Industriële wetenschappen en technologie % Muziek en podiumkunsten % Nautische wetenschappen % Onderwijs % Sociaal-agogisch werk % SLIDE 9 ACADEMISCH GERICHTE OPLEIDINGEN HOGESCHOLEN - Enkel studiegebieden met minstens 500 inschrijvingen werden opgenomen in de grafieken. In onderstaande tabellen staan wel de gegevens van alle studiegebieden. - In de grafieken worden de inschrijvingen en de inschrijvingen van generatiestudenten op 31/10/2011 (voor academiejaar ) vergeleken met die van 31/10/2010 (voor academiejaar ). Het gaat voor beide dus om voorlopige cijfers voor dat academiejaar. Inschrijvingen van generatiestudenten Evolutie % evolutie Architectuur % Audiovisuele en beeldende kunst % Biotechniek % Gezondheidszorg % Handelswetenschappen en bedrijfskunde % Industriële wetenschappen en technologie % Muziek en podiumkunsten % Nautische wetenschappen % Productontwikkeling % Toegepaste taalkunde % 5

6 Alle inschrijvingen Evolutie % evolutie Architectuur - Industriële wetenschappen en % technologie Productontwikkeling % Biotechniek % Nautische wetenschappen % Gezondheidszorg % Muziek en podiumkunsten % Architectuur % Toegepaste taalkunde % Audiovisuele en beeldende kunst % Handelswetenschappen en bedrijfskunde % Industriële wetenschappen en technologie % SLIDE 10 ACADEMISCH GERICHTE OPLEIDINGEN UNIVERSITEITEN - Enkel studiegebieden met minstens 500 inschrijvingen werden opgenomen in de grafieken. In onderstaande tabellen staan wel de gegevens van alle studiegebieden. - In de grafieken worden de inschrijvingen en de inschrijvingen van generatiestudenten op 31/10/2011 (voor academiejaar ) vergeleken met die van 31/10/2010 (voor academiejaar ). Het gaat voor beide dus om voorlopige cijfers voor dat academiejaar. 6

7 Inschrijvingen van generatiestudenten Evolutie % evolutie Archeologie en kunstwetenschappen % Bewegings- en revalidatiewetenschappen % Biomedische wetenschappen % Diergeneeskunde % Economische en toeg.economische wetens % Economische en toeg.economische wetens % Politieke en sociale wetenschappen Farmaceutische wetenschappen % Geneeskunde % Geschiedenis % Geschiedenis - Taal- en letterkunde % Godgeleerdheid, godsdienstw. en kerk.recht % Politieke en sociale wetenschappen % Psychologie en pedagogische wetenschappen % Rechten, notariaat en crimin. wetenschappen % Sociale gezondheidswetenschappen % Taal- en letterkunde % Tandheelkunde % Toegepaste biologische wetenschappen % Toegepaste wetenschappen % Verkeerskunde % Wetenschappen % Wijsbegeerte en moraalwetenschappen % 7

8 Alle inschrijvingen Evolutie % evolutie Archeologie en kunstwetenschappen % Archeologie en kunstwetenschappen - Economische en toeg.economische wetens. - Geschiedenis - Politieke en sociale wetenschappen - Psychologie en pedagogische wetens. - Rechten, notariaat en crimin. wetensch. - Taal- en letterkunde - Wetenschappen Archeologie en kunstwetenschappen - Taal- en letterkunde % Bewegings- en revalidatiewetenschappen % Biomedische wetenschappen % Diergeneeskunde % Economische en toeg.economische wetens % Economische en toeg.economische wetens. - Politieke en sociale wetenschappen Economische en toeg.economische wetens. - Rechten, notariaat en crimin. wetensch. Economische en toeg.economische wetens. - Wetenschappen % % Farmaceutische wetenschappen % Geneeskunde % Geneeskunde - Toegepaste biologische wetenschappen - Toegepaste wetenschappen - Wetenschappen % Geschiedenis % Geschiedenis - Politieke en sociale wetenschappen - Taal- en letterkunde % Geschiedenis - Taal- en letterkunde % Godgeleerdheid, godsdienstw. en kerk.rec % Politieke en sociale wetenschappen % Politieke en sociale wetenschappen - Taal- en letterkunde Politieke en sociale wetenschappen - Wetenschappen % % Psychologie en pedagogische wetens % Rechten, notariaat en crimin. wetensch % Sociale gezondheidswetenschappen % Taal- en letterkunde % Tandheelkunde % Toegepaste biologische wetenschappen % Toegepaste biologische wetenschappen - Toegepaste wetenschappen Toegepaste biologische wetenschappen - Toegepaste wetenschappen - Wetenschappen Toegepaste biologische wetenschappen - Wetenschappen % % % % Toegepaste wetenschappen % Verkeerskunde % Wetenschappen % Wijsbegeerte en moraalwetenschappen % 8

9 SLIDE 11 ASSOCIATIES - In de grafieken worden de inschrijvingen en de inschrijvingen van generatiestudenten op 31/10/2011 (voor academiejaar ) vergeleken met die van 31/10/2010 (voor academiejaar ). Het gaat voor beide dus om voorlopige cijfers voor dat academiejaar. Inschrijvingen van generatiestudenten evolutie % evolutie Associatie Universiteit % Hogescholen Limburg Associatie K.U.Leuven % Associatie UGent % Associatie Universiteit en Hogescholen Antwe % Universitaire Associatie Brussel % HUB-KUBrussel* % Totaal % * HUB-KUBrussel is niet geassocieerd Alle inschrijvingen evolutie % evolutie Associatie Universiteit % Hogescholen Limburg Associatie K.U.Leuven % Associatie UGent % Associatie Universiteit en Hogescholen Antwe % Universitaire Associatie Brussel % HUB-KUBrussel* % Totaal % * HUB-KUBrussel is niet geassocieerd 9

10 Volgende instellingen behoren tot de verschillende associaties: Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen Associatie Katholieke Universiteit Leuven Universitaire Associatie Brussel Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg Associatie Universiteit Gent Niet geassocieerd Instelling Artesis Hogeschool Antwerpen Hogere Zeevaartschool Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen Universiteit Antwerpen Groep T-Internationale Hogeschool Leuven Hogeschool voor Wetenschap & Kunst HUB-EHSAL Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende Katholieke Hogeschool Kempen Katholieke Hogeschool Leuven Katholieke Hogeschool Limburg Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen Katholieke Universiteit Leuven Lessius Antwerpen Lessius Mechelen Erasmushogeschool Brussel Vrije Universiteit Brussel Provinciale Hogeschool Limburg transnationale Universiteit Limburg Universiteit Hasselt XIOS Hogeschool Limburg Arteveldehogeschool Hogeschool Gent Hogeschool West-Vlaanderen Universiteit Gent HUB-KUBrussel 10

11 SLIDE 13 SPREIDING OVER VLAANDEREN - Volgende instellingen zijn ondergebracht in de verschillende provincies: Provincie Antwerpen Brussel Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Instelling Artesis Hogeschool Antwerpen Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen Katholieke Hogeschool Kempen Lessius Mechelen Hogere Zeevaartschool Lessius Antwerpen Universiteit Antwerpen Erasmushogeschool Brussel Hogeschool voor Wetenschap & Kunst * HUB-EHSAL Vrije Universiteit Brussel HUB-KUBrussel XIOS Hogeschool Limburg Katholieke Hogeschool Limburg Provinciale Hogeschool Limburg Universiteit Hasselt transnationale Universiteit Limburg Hogeschool Gent Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Arteveldehogeschool Universiteit Gent Katholieke Hogeschool Leuven Groep T-Internationale Hogeschool Leuven Katholieke Universiteit Leuven ** Hogeschool West-Vlaanderen Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen * De Hogeschool voor Wetenschap en Kunst heeft ook een vestiging in Leuven en in Gent ** De Katholieke Universiteit Leuven heeft ook een vestiging in Kortrijk SLIDE 14 GROOTSTE STUDENTENSTEDEN - In de grafiek werden de cijfers voor de verschillende decretale vestigingsplaatsen van de hogescholen en universiteiten samengeteld. - De cijfers van Brussel bevatten zowel inschrijvingen in Brussel zelf als in de omliggende gemeenten (Schaarbeek, Elsene en Anderlecht). 11

12 - Voor Brussel werden ook de cijfers van de hogescholen en universiteiten die behoren tot de Franse Gemeenschap in de grafiek opgenomen. Bron van de gegevens: en - In de cijfers van Hasselt zijn ook de inschrijvingen in Diepenbeek opgenomen. SLIDE 16 GENERATIESTUDENTEN - Voor beide academiejaren zijn cijfers genomen van het telmoment 31 oktober. - Een generatiestudent is een student die zich voor de eerste keer met een diplomacontract inschrijft in een professionele of academische bachelor in Vlaanderen. Generatiestudenten kunnen ook ouder zijn dan 18 jaar. Een student van 25 jaar die zich voor de eerste keer inschrijft in het hoger onderwijs in Vlaanderen kan dus ook generatiestudent zijn. Het afzetten van de generatiestudenten t.o.v. aantal 18-jarigen is in die zin dus niet helemaal correct, maar het geeft wel een globaal beeld. - Voor cijfergegevens over het aantal 18-jarigen is beroep gedaan op het VOBIP (Vlaamse Overheid Bedrijfsinformatie Platform: - Om de evolutie van de participatiegraad over een langere periode te vergelijken is hieronder een overzicht opgenomen vanaf academiejaar : Academisch gerichte bachelor - hogescholen Academisch gerichte bachelor - universiteiten Algemeen totaal generatiestudenten % generatiestudenten t.o.v. aantal 18- jarigen Professioneel gerichte Aantal 18- jarigen bachelor ,40% ,58% ,94% ,91% ,11% ,22% ,20% ,90% ,04% ,21% ,27% Cijfers over de generatiestudenten zijn overgenomen uit de publicaties Hoger onderwijs in cijfers (voor de academiejaren t.e.m ) en uit de voorloper van deze publicatie Beperkte Statistische Telling (voor de overige academiejaren). 12

13 SLIDE 17 BACHELOROPLEIDINGEN STUDIEGEBIED ONDERWIJS - Voor beide academiejaren zijn cijfers genomen van het telmoment 31 oktober. - In de cijfers zijn enkel de opleidingen uit het studiegebied Onderwijs aan de hogescholen opgenomen, dus enkel de professioneel gerichte bacheloropleidingen. De Specifieke Lerarenopleidingen (hoger onderwijs en centra voor volwassenenonderwijs) zijn niet in de cijfers opgenomen. - De stijging van het totaal aantal studenten terwijl het aantal generatiestudenten daalt, kan verklaard worden door een grote stijging van het aantal generatiestudenten een aantal jaar geleden. Deze wegen nog door in de huidige cijfers voor het aantal studenten. SLIDE 18 BACHELOROPLEIDINGEN STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG - Voor beide academiejaren zijn cijfers genomen van het telmoment 31 oktober. - De masteropleiding verpleeg- en vroedkunde is niet in de cijfers opgenomen. In de cijfers zijn enkel de professioneel gerichte bacheloropleiding Verpleegkunde en de professioneel gerichte bacheloropleiding Vroedkunde opgenomen. SLIDE 19 STEM-OPLEIDINGEN - Voor beide academiejaren zijn cijfers genomen van het telmoment 31 oktober. - In de cijfers zijn enkel de academisch gerichte opleidingen uit volgende studiegebieden (hogescholen en universiteiten) opgenomen: o Biomedische wetenschappen o Biotechniek o Farmaceutische wetenschappen o Industriële wetenschappen en technologie o Nautische wetenschappen o Toegepaste biologisch wetenschappen o Toegepaste wetenschappen o Wetenschappen 13

14 STEM-opleidingen - Inschrijvingen STEM-opleidingen - Generatiestudenten Aandeel STEM - alle inschrijvingen Aandeel STEM - alle generatiestudenten % 12% % 12% % 13% % 14% SLIDE 20 STEM-OPLEIDINGEN: GENDER - Voor het academiejaar zijn de cijfers van het telmoment 31 oktober genomen, dit zijn dus maar voorlopige cijfers. Voor de andere academiejaren werden de definitieve cijfers genomen. - In de cijfers zijn enkel de academisch gerichte opleidingen uit volgende studiegebieden (hogescholen en universiteiten) opgenomen: o Biomedische wetenschappen o Biotechniek o Farmaceutische wetenschappen o Industriële wetenschappen en technologie o Nautische wetenschappen o Toegepaste biologisch wetenschappen o Toegepaste wetenschappen o Wetenschappen 14

15 PERSONEEL SLIDE 22 STUDENT/STAFF-RATIO HOGESCHOLEN - Voor de berekening van het aantal personeelsleden zijn de cijfers over statutaire (vast benoemde en tijdelijke) personeelsleden van de hogescholen (betaald door AHOVOS), aangevuld met cijfers die door de regeringscommissarissen zijn aangeleverd (contractuele personeelsleden en gastprofessoren). - Om het aantal VTE studenten te berekenen werd het totaal aantal opgenomen studiepunten in een bepaald academiejaar gedeeld door 60. In een modeltraject nemen studenten gemiddeld 60 studiepunten op per academiejaar. - Voor de prognose naar de toekomst toe werd in eerste instantie uitgegaan van gelijkblijvende studentenaantallen. De bijkomende middelen die deze legislatuur nog voorzien zijn, werden verder verrekend naar aantal VTE personeelsleden. Dit leidt tot een verdere daling van de ratio. Als studentenaantallen wijzigen (stijgen of dalen) zal dit uiteraard een andere ratio tot gevolg hebben. - De verrekening van de bijkomende middelen naar VTE personeelsleden is als volgt gebeurd: o Bij de bijkomende middelen voor deze legislatuur maken we een opsplitsing tussen middelen voor academische en middelen voor professionele opleidingen. o Van deze middelen nemen we 80% (volgens de 80/20-regel: 80% van de middelen worden besteed aan personeel, 20% aan werking). o Deze middelen worden dan verdeeld over het OP en het ATP (80% voor OP, 20% voor ATP, als we kijken naar de huidige verdeling OP-ATP). o Om dan te bepalen hoeveel VTE personeelsleden er met deze middelen extra kunnen aangenomen worden, gaan we uit van het volgende: OP: 5 jaar anciënniteit in barema 502 (=43.527,42 euro) ATP: 5 jaar anciënniteit in A11 (=37.898,32 euro) o Deze aantallen worden dan opgeteld bij de VTE voor OP en OP+ATP. - OP= onderwijzend personeel - ATP= administratief en technisch personeel 15

16 aantal VTE hogescholen (OP) aantal VTE hogescholen (OP + ATP) aantal opgenomen studiepunten (/60) in initiële opleidingen aantal opgenomen studiepunten (/60) per OP De gegevens vanaf 2011 zijn slechts een prognose en zijn berekend zoals hierboven weergegeven. aantal opgenomen studiepunten (/60) per VTE , , ,87 10, , , ,28 9, , , ,12 9, , , ,69 9, , , ,55 9, , , ,48 9, , , ,16 9, , , ,95 9,43 SLIDE 23 EVOLUTIE PERSONEEL UNIVERSITEITEN ZAP AAP WP ATP (wk en buiten wk*) , , , , , , , , , , , ,52 *Het ATP ten laste van de werkingsuitkering en buiten de werkingsuitkering werd samengeteld. Bron: VLIR * - ZAP= zelfstandig academisch personeel - AAP= assisterend academisch personeel - WP= wetenschappelijk personeel - ATP= administratief en technisch personeel - De professoren (ZAP) die op emeritaat zijn maar nog een beperkte onderwijsopdracht vervullen zijn niet in de cijfers opgenomen. - Emeritus: een lid van het ZAP van de universiteiten dat op rust gesteld is en ten minste 25 jaar academische diensten telt mag de titel van zijn laatst uitgevoerde ambt laten voorafgaan door de eretitel emeritus (artikel 3 van de wet van 4 augustus 1986 tot regeling van de oppensioenstelling van de leden van het onderwijzend personeel van het universitair onderwijs en tot wijziging van andere bepalingen van de onderwijswetgeving). 16

17 SLIDE 24 STUDENT/STAFF-RATIO UNIVERSITEITEN - Voor de berekening van het aantal personeelsleden zijn de cijfers overgenomen uit de publicaties van de VLIR (Publicatie: Statistische gegevens betreffende het personeel van de Vlaamse universiteiten, telling 1 februari 2001, 1 februari 2006, 1 februari 2009 en 1 februari 2010). Voor de berekening van het totaal aantal VTE werd het WP en het ATP buiten de werkingsuitkeringen buiten beschouwing gelaten, enkel het ZAP, AAP en ATP ten laste van de werkingsuitkeringen werden opgenomen. - Om het aantal VTE studenten te berekenen werd het totaal aantal opgenomen studiepunten in een bepaald academiejaar gedeeld door 60. In een modeltraject nemen studenten gemiddeld 60 studiepunten op per academiejaar. - Voor de prognose naar de toekomst toe werd in eerste instantie uitgegaan van gelijkblijvende studentenaantallen. Ook het ATP werd gelijk gehouden. We gaan ervanuit dat aangezien deze diensten aan de universiteiten historisch al uitgebouwd zijn, hier geen grote evoluties te verwachten zijn. De bijkomende ZAP en AAP werden in de cijfers verrekend. Dit leidt tot een daling van de ratio in de volgende jaren. Als studentenaantallen en de cijfers voor het ATP wijzigen (stijgen of dalen) zal dit uiteraard een andere ratio tot gevolg hebben. - De verrekening van de bijkomende middelen naar VTE personeelsleden is als volgt gebeurd: o Voor de extra ZAP-middelen, de extra middelen voor puntengewichten en de nieuwe academiseringsmiddelen werd telkens bepaald hoeveel extra ZAP en/of AAP kan aangeworven worden. o Voor de berekening van het aantal extra ZAP werd bij de extra ZAP-middelen vertrokken van een loonkost van euro per ZAP. o Voor de berekening van het aantal extra ZAP en aantal extra AAP werd bij de extra middelen voor puntengewichten en de nieuwe academiseringsmiddelen vertrokken van een loonkost van euro (= de gemiddelde loonkost van het Academisch Personeel). De zo bekomen extra VTE worden verdeeld over ZAP (70%) en AAP (30%) o De bekomen extra VTE worden dan bij de VTE (ZAP+AAP) geteld. Het aantal VTE ATP werd gelijkgehouden. aantal VTE universiteiten (ZAP+AAP) aantal VTE universiteiten (ZAP+AAP+ATP) aantal opgenomen studiepunten(/60) in initiële opleidingen universiteiten Aantal VTE studenten per ZAP+AAP Aantal VTE studenten per VTE (ZAP+AAP+ATP) , , ,32 7, , , ,00 7, , , ,82 8, , , ,90 8, , , ,35 15,90 8, , , ,35 15,69 8, , , ,35 15,19 8, , , ,35 14,72 8,01 17

18 STUDIERENDEMENT SLIDE 26 STUDIERENDEMENT - Studierendement is de verhouding tussen het aantal opgenomen studiepunten en het aantal verworven en gedelibereerde studiepunten. Een gemiddeld studierendement van 75% betekent dus dat een student gemiddeld voor 75% van zijn opgenomen studiepunten geslaagd of gedelibereerd is. - Een student verwerft voor elk opleidingsonderdeel waarvoor hij slaagt een creditbewijs. De studiepunten die verbonden zijn aan dit opleidingsonderdeel zijn dan verworven studiepunten. Studiepunten waarvoor de student gedelibereerd wordt, worden in het kader van het financieringssysteem niet beschouwd als verworven studiepunten. De student ontvangt voor deze gedelibereerde studiepunten ook geen creditbewijs. Voor de berekening van het studierendement worden deze gedelibereerde studiepunten echter wel meegerekend. SLIDE 27 EVOLUTIE STUDIERENDEMENT - Ondanks een daling van het aantal opgenomen, en verworven en gedelibereerde studiepunten, blijft het gemiddelde studierendement stabiel over de jaren heen. - Naar aanleiding van het nieuwe financieringsmodel voor het hoger onderwijs, is de informatienood gewijzigd en werd de registratiewijze (voor studentengegevens) fundamenteel aangepast. In werd overgeschakeld op een nieuwe databank, die deze nieuwe wijze van registreren ondersteunt. De Databank Tertiair Onderwijs (DTO) werd verlaten en alle gegevens werden vanaf dat ogenblik geregistreerd in de Databank Hoger Onderwijs (DHO). De Databank Hoger Onderwijs maakt een veel fijnmaziger registratie van bv. studiepunten mogelijk, wat een verklaring kan zijn voor de daling van het aantal opgenomen en verworven/gedelibereerde studiepunten. - Een tweede verklaring voor de daling van het aantal opgenomen en verworven/gedelibereerde studiepunten is de invoering van flexibilisering, waardoor de student zelf zijn studieprogramma kan samenstellen. SLIDE 27 EFFECT FLEXIBILISERING OP STUDIEDUUR - De evaluatie van het flexibiliseringsdecreet moet nog gebeuren. - In 2010 werd wel al een beperkte studie uitgevoerd naar het effect van flexibilisering op de studieduur, waarbij de studieduur van generatiestudenten uit vergeleken werd met die van generatiestudenten uit De tijdsreeks is nog 18

19 te beperkt om zeer gedegen te kunnen evalueren, maar eerste trends uit deze beperkte studie zijn niet onrustwekkend: o Binnen de professionele opleidingen daalt het aantal studenten dat een diploma behaalt na 3 jaar licht, het aantal dat een diploma haalt na 4 jaar blijft stabiel. We zien in de professionele opleidingen wel een gewijzigde instroom (aandeel studenten met een vooropleiding TSO stijgt, waar het aandeel studenten met een vooropleiding ASO daalt). Op het ogenblik van de studie kon er nog niet bekeken worden hoeveel studenten een diploma behaalden na 5 jaar. o Binnen de academische opleidingen is het aantal studenten dat een diploma behaalt na 4 jaar gestegen. Op het ogenblik van de studie waren er nog geen gegevens beschikbaar over het aantal studenten dat na 5 of 6 jaar zijn diploma behaalde. - Studie is te vinden op: ens/doorstroom.pdf - In bovenstaande grafiek word de studieduur van generatiestudenten (zowel voor professionele als voor academische opleidingen) vergeleken tussen en Voor de academische opleidingen werden maar enkele studiegebieden in de studie opgenomen, waarvan de studieduur van de opleiding op 4 jaar gebleven is. - t staat voor het aandeel studenten dat zijn diploma behaalt binnen de studieduur van de opleiding (=3 jaar voor de professionele opleidingen en 4 jaar voor de academische opleidingen). t+1 staat voor de studenten die er 1 jaar langer over deden, t+2 voor het aandeel studenten dat er twee jaar langer over deed om zijn diploma te behalen. - Het grote aantal nog geen diploma behaald voor kan verklaard worden door het ontbreken van cijfers over het aantal studenten dat na 5 jaar (t+2 voor de 19

20 professionele opleidingen) of 5 en 6 jaar (t+1 en t+2 voor de academische opleidingen) zijn diploma behaalt. Generatiestudenten Generatiestudenten % % Diploma behaald na: t % 39% t % 15% t % 0% Nog geen diploma behaald % 47% Totaal % 100% 20

ANTWOORD. Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN

ANTWOORD. Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Werkstudenten Onder

Nadere informatie

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs...

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs... HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - BEKNOPT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ACADEMIEJAAR 2016-2017 OVERZICHT Inleiding...

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten HOGER ONDERWIJS Studenten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding (1) 1 inschrijvingen naar finaliteit (1)(2) go vgo ogo Totaal cursisten

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs LEIDRAAD NAAR DE TABELLEN 1. Contracten Aantal inschrijvingen per soort contract... 223 2. Diplomacontracten Aantal inschrijvingen met een diplomacontract

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten BASISONDERWIJS Leerlingen HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding van het volwassenenonderwijs

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - ADDENDUM KERNCIJFERS M.B.T. STUDENTEN, FINANCIERING EN PERSONEEL IN HET HOGER ONDERWIJS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - ADDENDUM KERNCIJFERS M.B.T. STUDENTEN, FINANCIERING EN PERSONEEL IN HET HOGER ONDERWIJS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - ADDENDUM KERNCIJFERS M.B.T. STUDENTEN, FINANCIERING EN PERSONEEL IN HET HOGER ONDERWIJS DECEMBER 2011 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Studenten... 4 Inleiding...

Nadere informatie

De wederzijdse onderwijsparticipatie van Nederlanders aan het Vlaams onderwijs

De wederzijdse onderwijsparticipatie van Nederlanders aan het Vlaams onderwijs De wederzijdse onderwijsparticipatie van Nederlanders aan het Vlaams onderwijs schooljaar 2010-2011 Toelichting Situering Dit rapport geeft een analyse van de mate waarin Nederlandse leerlingen en studenten

Nadere informatie

Studiesucces generatiestudenten in

Studiesucces generatiestudenten in Studiesucces generatiestudenten in 2007-2008 Inleiding Naar aanleiding van de nieuwe databank DHO hebben we besloten om de klemtoon niet langer voornamelijk op het registreren van gegevens te leggen. Ook

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - ADDENDUM KERNCIJFERS M.B.T. STUDENTEN, FINANCIERING EN PERSONEEL IN HET HOGER ONDERWIJS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - ADDENDUM KERNCIJFERS M.B.T. STUDENTEN, FINANCIERING EN PERSONEEL IN HET HOGER ONDERWIJS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - ADDENDUM KERNCIJFERS M.B.T. STUDENTEN, FINANCIERING EN PERSONEEL IN HET HOGER ONDERWIJS DECEMBER 2012 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Studenten... 4 Inleiding...

Nadere informatie

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS Het hoger onderwijs in Vlaanderen kent twee soorten onderwijs: het hoger professioneel onderwijs en het academisch onderwijs. Je kan een opleiding volgen aan een hogeschool of aan een universiteit. Bron:

Nadere informatie

Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt.

Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt. EEN OPLEIDING KIEZEN Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt. Wat moet je doen? 1. Lees de instructie en de zoektips

Nadere informatie

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004 B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003 Academiejaar 2003-2004 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs Inhoudsopgave Hoger onderwijs

Nadere informatie

Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN

Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Studenten zonder

Nadere informatie

Vraag nr. 112 van 22 november 2012 van GOEDELE VERMEIREN

Vraag nr. 112 van 22 november 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 112 van 22 november 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Werkstudenten

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL

VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Vraag nr. 746 van 9 augustus 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 746 van 9 augustus 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 76 van 9 augustus 0 van PAUL DELVA Academische Inschrijvingen Brussel Ik verwijs

Nadere informatie

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS

2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Academiejaar 2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal generatiestudenten per provincie en arrondissement van woonplaats van de student, per studiegebied, nationaliteit en geslacht ingedeeld Belgische studenten

Nadere informatie

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen.

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen. VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Vraag nr. 103 van 6 juni 2002 van mevrouw BRIGITTE GROUWELS. Hogescholen Financiering

Vraag nr. 103 van 6 juni 2002 van mevrouw BRIGITTE GROUWELS. Hogescholen Financiering Vraag nr. 103 van 6 juni 2002 van mevrouw BRIGITTE GROUWELS Hogescholen Financiering Verschillende hogescholen in Vlaanderen en in zijn hoofdstad Brussel hebben het moeilijk om het hoofd boven water te

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2012 ACADEMIEJAAR 2012-2013 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties

Nadere informatie

H O G E R O N D E R W I J S in beeld

H O G E R O N D E R W I J S in beeld 2008-2009 H O G E R O N D E R W I J S in beeld S T U D E N T E N HOGESCHOLENONDERWIJS aantal inschrijvingen (bachelor- en masteropleidingen, en basisopleidingen en initiële lerarenopleidingen (afbouw))

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen Stuk 1571 (2002-2003) Nr. 8 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 2 april 2003 ONTWERP VAN DECREET betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

Nadere informatie

Determinanten van de differentiële slaagkansen in het hoger onderwijs

Determinanten van de differentiële slaagkansen in het hoger onderwijs Determinanten van de differentiële slaagkansen in het hoger onderwijs Kristel Rombaut o.l.v. Bea Cantillon en Gerlinde Verbist Mei 2006 CENTRUM VOOR SOCIAAL BELEID HERMAN DELEECK UNIVERSITEIT ANTWERPEN-

Nadere informatie

Geef je opleiding een STEM

Geef je opleiding een STEM Geef je opleiding een STEM Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen - Limburg 2011-2012 Onderzoek naar de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Alle schoolverlaters van 2011 worden 1 jaar lang gevolgd (tot

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 40964 MONITEUR BELGE 14.08.2003 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Leerkrediet 2011 2012

Leerkrediet 2011 2012 2011 WAT IS HET LEERKREDIET? Het leerkrediet trad in werking in 2008-2009. Dit betekent dat elke student bij zijn eerste inschrijving een rugzak met 140 meekrijgt. De student gebruikt bij zijn inschrijving

Nadere informatie

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2004. Academiejaar 2004-2005

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2004. Academiejaar 2004-2005 B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2004 Academiejaar 2004-2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs Inhoudsopgave Hoger onderwijs

Nadere informatie

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden.

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 168 van GRIET COPPÉ datum: 23 december 2014 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Bachelor in de Verpleegkunde - In- en

Nadere informatie

Katholieke Universiteit Brussel. Katholieke Universiteit Leuven

Katholieke Universiteit Brussel. Katholieke Universiteit Leuven Academiejaar 2002-2003 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2001-2002 per universiteit Katholieke Universiteit Brussel Taal- en letterkunde Germaanse talen eerste cyclus

Nadere informatie

betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten

betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten stuk ingediend op 1655 (2011-2012) Nr. 6 5 juli 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten Tekst aangenomen door de plenaire

Nadere informatie

Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit

Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit Academiejaar 2004-2005 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, en geslacht - per universiteit Katholieke universiteit Brussel

Nadere informatie

DECREET VAN 4 APRIL 2003 BETREFFENDE DE HERSTRUCTURERING VAN HET HOGER ONDERWIJS (B.S., 14 juli 2003)

DECREET VAN 4 APRIL 2003 BETREFFENDE DE HERSTRUCTURERING VAN HET HOGER ONDERWIJS (B.S., 14 juli 2003) DECREET VAN 4 APRIL 2003 BETREFFENDE DE HERSTRUCTURERING VAN HET HOGER ONDERWIJS (B.S., 14 juli 2003) Gewijzigd door: Het decreet van 4 april 2003 houdende bepalingen tot de oprichting van een Universiteit

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het hoger onderwijs

Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Liesbeth Hens Departement Onderwijs en Vorming Hoger Onderwijsbeleid liesbeth.hens@ond.vlaanderen.be SLO bachelor na bachelor master na master Professionele bachelor

Nadere informatie

Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA tabellen

Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA tabellen Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA tabellen Naar aanleiding van de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen zijn de tabellen met betrekking tot de len en de studieduur voor het onderwijsvisitatieprotocol

Nadere informatie

Katholieke Universiteit Brussel

Katholieke Universiteit Brussel Academiejaar 2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2002-2003 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit Katholieke Universiteit

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2011 ACADEMIEJAAR 2011-2012 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties

Nadere informatie

Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA tabellen

Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA tabellen Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA tabellen Naar aanleiding van de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen zijn de tabellen met betrekking tot de len en de studieduur voor het onderwijsvisitatieprotocol

Nadere informatie

ANTWOORD. Vraag nr. 572 van 1 september 2011 van KATHLEEN DECKX

ANTWOORD. Vraag nr. 572 van 1 september 2011 van KATHLEEN DECKX VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 572 van 1 september 2011 van KATHLEEN DECKX Leerlingen BSO Slaagkansen hoger

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2013 ACADEMIEJAAR 2013-2014 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

Evolutie studentenaantallen ingenieursopleiding

Evolutie studentenaantallen ingenieursopleiding Evolutie studentenaantallen ingenieursopleiding Associatie2 HS_Unif Opleiding Instelling_afk Ingenieurs 08-09 Ingenieurs Verschil 09-10 Associatie K.U.Leuven Hogeschool Industrieel Ingenieur Sint-Lieven

Nadere informatie

Voorwoord. Ik hoop dat dit naslagwerk met personeelsstatistieken een geschikt hulpmiddel zal zijn bij al uw opzoekingen. B. Van Camp Voorzitter

Voorwoord. Ik hoop dat dit naslagwerk met personeelsstatistieken een geschikt hulpmiddel zal zijn bij al uw opzoekingen. B. Van Camp Voorzitter Voorwoord Hierbij vindt u de jaarlijkse VLIR publicatie Statistische gegevens betreffende het personeel aan de Vlaamse universiteiten (telling 01-02-2006). De Vlaamse universiteiten willen hiermee inzicht

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2010 ACADEMIEJAAR 2010-2011 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties

Nadere informatie

STEM monitor Juni 2016

STEM monitor Juni 2016 monitor Juni 2016 Inleiding In het -actieplan 2012-2020 van de Vlaamse regering werd voorzien dat de doelstellingen van het -actieplan worden opgevolgd aan de hand van een indicatoren. Hiervoor werd de

Nadere informatie

Personeel. Deel 4. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Hogescholenonderwijs

Personeel. Deel 4. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Hogescholenonderwijs Deel Personeel Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs 5.1. Hogescholenonderwijs Academiejaar 2009-2010 BESTUURS- EN ONDERWIJZEND PERSONEEL NAAR STATUUT EN GESLACHT Aantal budgettaire fulltime-equivalenten (inclusief

Nadere informatie

U bent hier: Onderwijs en Vorming > Edulex. Decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen COORDINATIE

U bent hier: Onderwijs en Vorming > Edulex. Decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen COORDINATIE U bent hier: Onderwijs en Vorming > Edulex Decreet datum laatste wijziging: 01/09/2009 inhoudstafel Decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen goedkeuringsdatum : 04

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Universitair onderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Universitair onderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs 5.2. Universitair onderwijs DEFINITIE VAN BEGRIPPEN IN HET Academiejaar: een periode van één jaar die ten vroegste op 1 september en uiterlijk op

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 66972 BELGISCH STAATSBLAD 08.11.2012 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

UNIVERSITEITEN IN VLAANDEREN

UNIVERSITEITEN IN VLAANDEREN UNIVERSITEITEN IN VLAANDEREN In Vlaanderen is er een universiteit in elke provincie, maar je kan niet alle opleidingen aan elke universiteit volgen. Wat kan je waar studeren? Bron: www.ond.vlaanderen.be

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147- Vlaams Parlement Vragen en Antwoorden Nr.2 November 2008 47 VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTERPRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

4.5686311.5681.156 568 3.4481.996. Hoger onderwijs in cijfers. Studentenaantallen op 31 oktober 2007

4.5686311.5681.156 568 3.4481.996. Hoger onderwijs in cijfers. Studentenaantallen op 31 oktober 2007 1.800 5.023 465 212 4.5686311.5681.156 800 7.812 95 418 568 3.4481.996 631 Hoger onderwijs in cijfers Studentenaantallen op 31 oktober 2007 Academiejaar 2007-2008 Hoger onderwijs in cijfers Studentenaantallen

Nadere informatie

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)?

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Leerkrediet Informatie Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Diplomacontract: je volgt een opleiding met de bedoeling een diploma te behalen voor de volledige opleiding Creditcontract: je volgt

Nadere informatie

VAN HOGESCHOOL NAAR UNIVERSITEIT

VAN HOGESCHOOL NAAR UNIVERSITEIT UPDATE VAN HOGESCHOOL NAAR UNIVERSITEIT integratie academische hogeschoolopleidingen in universiteiten Ik hou van talen. Kies ik voor Vertaler-Tolk aan de hogeschool of voor Taal- en Letterkunde aan de

Nadere informatie

Hoger onderwijs in Vlaanderen. Informatiebrochure 2012

Hoger onderwijs in Vlaanderen. Informatiebrochure 2012 Hoger onderwijs in Vlaanderen Informatiebrochure 2012 Inhoud Inleiding...2 Soorten instellingen...3 Soorten opleidingen...3 Nieuw vanaf 2013-2014: integratie academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten...5

Nadere informatie

Vraag nr. 41 van 17 oktober 2012 van LODE VEREECK

Vraag nr. 41 van 17 oktober 2012 van LODE VEREECK VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 41 van 17 oktober 2012 van LODE VEREECK Hoger onderwijs Kostprijs De materiële

Nadere informatie

Een goede opleiding werkt baanbrekend

Een goede opleiding werkt baanbrekend Een goede opleiding werkt baanbrekend Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2007-2008 Persconferentie 19 mei 2009 Een goede opleiding werkt baanbrekend Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen

Nadere informatie

Hogescholen denken aan verhoging studiegeld

Hogescholen denken aan verhoging studiegeld De Morgen Hogescholen denken aan verhoging studiegeld Miljoen euro is het bedrag waar de hogescholen naar op zoek zijn. Oorzaak is het recordaantal inschrijvingen Nooit eerder studeerden er zo veel jongeren

Nadere informatie

Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering

Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering Betreft: Taalregeling hoger onderwijs aanvragen voor het aanbieden van

Nadere informatie

Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen:

Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen: Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen: OPGELET: Vind je jouw opleiding niet terug in onderstaande

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2014 ACADEMIEJAAR 2014-2015 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

Financiering van het Hoger Onderwijs in Vlaanderen

Financiering van het Hoger Onderwijs in Vlaanderen Financiering van het Hoger Onderwijs in Vlaanderen Peter Parmentier, Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen - Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 Korte voorstelling 2

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zitting 2008-2009 25 maart 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zie: 2158 (2008-2009) Nr. 1: Ontwerp van decreet 5571 OND 2 AMENDEMENT Nr. 1 Artikel 7 In a), tweede

Nadere informatie

PhD's per Faculteit. Enkele Onderzoeksindicatoren Versie 23.08.2007 Jan Cornelis, Nadine Rons

PhD's per Faculteit. Enkele Onderzoeksindicatoren Versie 23.08.2007 Jan Cornelis, Nadine Rons ES Enkele Onderzoeksindicatoren Versie.8.7 Jan Cornelis, Nadine Rons 7// Herhaling titel van presentatie PhD's per Faculteit Evolutie van het aantal doctoraten aan de VUB per faculteit LW (studiegebieden

Nadere informatie

Een bachelordiploma behalen in het Vlaams hoger onderwijs Een verkennend onderzoek betreffende de generatiestudenten van 2004-2005 en 2005-2006

Een bachelordiploma behalen in het Vlaams hoger onderwijs Een verkennend onderzoek betreffende de generatiestudenten van 2004-2005 en 2005-2006 E bachelordiploma behal in het Vlaams hoger onderwijs E verknd onderzoek betreffde de geratiestudt van 2004-2005 2005-2006 Diane Smedts, Georges Van Landeghem & Jan Van Damme T E bachelordiploma behal

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

betreffende het Onderwijs XXIII

betreffende het Onderwijs XXIII stuk ingediend op 2066 (2012-2013) Nr. 5 19 juni 2013 (2012-2013) Ontwerp van decreet betreffende het Onderwijs XXIII Amendementen Stukken in het dossier: 2066 (2012-2013) Nr. 1: Ontwerp van decreet Nr.

Nadere informatie

STEM monitor 2015 SITUERING DOELSTELLINGEN

STEM monitor 2015 SITUERING DOELSTELLINGEN STEM monitor 2015 SITUERING In het STEM-actieplan 2012-2020 van de Vlaamse regering werd voorzien in een algemene monitoring van het actieplan op basis van een aantal indicatoren. De STEM monitor geeft

Nadere informatie

Boordtabellenset 2015-2016. Provincie Antwerpen

Boordtabellenset 2015-2016. Provincie Antwerpen Boordtabellenset 2015-2016 1 Prognose blking 2 +1,6% +0,2% -0,2% +0,2% 600.000 550.000 500.000 450.000 400.000 +1,5% +0,3% 0,0% +0,5% min 20 jarigen 20-39 jarigen 40-59 jarigen plus 60 jarigen 350.000

Nadere informatie

26 maart 2015. 1. Algemene regels

26 maart 2015. 1. Algemene regels Je inschrijving wijzigen of stoppen met studeren tijdens het academiejaar en de gevolgen hiervan voor de kinderbijslag en de studietoelagen van de Vlaamse overheid 26 maart 2015 1. Algemene regels Wanneer

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. ALGEMEEN Schoolbevolking. 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs. 2 Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau

BASISONDERWIJS Leerlingen. ALGEMEEN Schoolbevolking. 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs. 2 Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau ALGEMEEN Schoolbevolking 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs basisonderwijs (1) Voltijds onderwijs Kleuteronderwijs 271.239 Lager onderwijs 428.036 Totaal 699.275 Secundair onderwijs (1) Voltijds

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 thema reeks Oktober 2014 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime tijd

Nadere informatie

Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start?

Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start? Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start? 1 Gestart 30/04/2014, 15 keer vergaderd heel wat problemen moeten opgelost worden om het decreet betreffende de versterking

Nadere informatie

VLIR VLIR VLIR. Statistische gegevens betreffende het personeel aan de Vlaamse universiteiten. Vlaamse Interuniversitaire Raad

VLIR VLIR VLIR. Statistische gegevens betreffende het personeel aan de Vlaamse universiteiten. Vlaamse Interuniversitaire Raad Statistische gegevens betreffende het personeel aan de universiteiten telling 1 februari 2013 www.vlir.be december 2013 Voorwoord Hierbij vindt u de jaarlijkse publicatie Statistische gegevens betreffende

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2015 ACADEMIEJAAR 2015-2016 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

Wat na het secundair onderwijs?

Wat na het secundair onderwijs? Wat na het secundair onderwijs? WICO Campus Sint- Hubertus 15 oktober 2013 Inleiding Ø Verder studeren: een noodzaak na ASO. Een diploma Hoger Onderwijs verhoogt je kansen aanzienlijk op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Statistische gegevens betreffende het personeel aan de Vlaamse universiteiten. telling 1 februari 2007

Statistische gegevens betreffende het personeel aan de Vlaamse universiteiten. telling 1 februari 2007 Statistische gegevens betreffende het personeel aan de Vlaamse universiteiten telling 1 februari 2007 www.vlir.be oktober 2007 Dit statistische overzicht werd opgesteld door de subgroep Personeelsstatistieken:

Nadere informatie

Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012

Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012 Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012 Uitgangspunten Algemene Onderwijsregeling 2012-2013 1. Alle nieuwe studenten betalen het studiegeld volgens het tarief van een niet- beurstariefstudent.

Nadere informatie

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN, De Vrije Universiteit Brussel met zetel te 1050 Brussel, Pleinlaan 2, die rechtspersoonlijkheid geniet bij wet van 28 mei 1970

Nadere informatie

Socio-economische kenmerken van studenten in het hoger onderwijs. Studentenmonitor Vlaanderen 2009

Socio-economische kenmerken van studenten in het hoger onderwijs. Studentenmonitor Vlaanderen 2009 Socio-economische kenmerken van studenten in het hoger onderwijs Studentenmonitor Vlaanderen 2009 Foto voorpagina: Study in Flanders Studentenmonitor Vlaanderen 2009 Eindrapport ResearchNed bv Nijmegen

Nadere informatie

STEM monitor april 2015 RITA DUNON

STEM monitor april 2015 RITA DUNON STEM monitor 2015 30 april 2015 RITA DUNON Doelstellingen STEM-actieplan STEM-actieplan 2012-2020 streeft op middellange termijn naar: Meer starters en afgestudeerden in STEM-opleidingen en richtingen

Nadere informatie

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Leerplichtige leerlingen

Nadere informatie

Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Campus Nieuwland Nieuwland 198, 1000 Brussel T 02 512 32 59, F 02 512 80 14

Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Campus Nieuwland Nieuwland 198, 1000 Brussel T 02 512 32 59, F 02 512 80 14 14 HOGESCHOOL-UNIVERSITEIT BRUSSEL Stormstraat 2, 1000 Brussel T 02 210 12 11, F 02 217 64 64, E info@hubrussel.be http://www.hubrussel.be 14A Studiegebied Economie en management Campus Stormstraat Stormstraat

Nadere informatie

Stap. Studieadviespunt Gent. Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering 2008-2009

Stap. Studieadviespunt Gent. Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering 2008-2009 de Stap Studieadviespunt Gent Klein Raamhof 8, 9000 Gent Tel. 09 233 75 15 - Fax 09 224 15 65 mail: info@destapgent.be website: www.destapgent.be Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering

Nadere informatie

vrijstellingen journalistiek 2014/2015

vrijstellingen journalistiek 2014/2015 vrijstellingen journalistiek De onderstaande tabel is een weergave van de vrijstellingen toegekend door de Toelatingscommissie voorbije academiejaren, in de opleiding JOURNALISTIEK. Studenten kregen enkel

Nadere informatie

De wederzijdse onderwijsparticipatie van leerlingen/studenten in Nederland en Vlaanderen

De wederzijdse onderwijsparticipatie van leerlingen/studenten in Nederland en Vlaanderen De wederzijdse onderwijsparticipatie van leerlingen/studenten in Nederland en Vlaanderen Schooljaar 2006/2007 De wederzijdse onderwijsparticipatie van leerlingen en studenten in Nederland en Vlaanderen,

Nadere informatie

<^ ^- Onverminderd de interuniversitaire overeenkomst die de samenwerking tussen de K.U.Leuven en de K.U.Brussel

<^ ^- Onverminderd de interuniversitaire overeenkomst die de samenwerking tussen de K.U.Leuven en de K.U.Brussel vzw Associatie K. U. Leuven Schapenstraat 34, B-3000 Leuven Overeenkomst over het volgen van opleidingsonderdelen die behoren tot het keuzepakket van een opleidingsprogramma en die aan een andere universiteit

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JUNI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

AFWIJKENDE TOELATING AUHL Reglement

AFWIJKENDE TOELATING AUHL Reglement AFWIJKENDE TOELATING AUHL Reglement Goedgekeurd door de RvB AUHL op 12.11.2013 Situering Dit reglement geeft uitvoering aan artikel 65 van het structuurdecreet van 4 april 2003 en aan artikel 49, 2 van

Nadere informatie

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Algemene economie 3 Economische inzichten Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Bedrijfseconomie 3 Economische inzichten

Nadere informatie

adviesnota de 20-20-doelstelling m.b.t. de hogeronderwijsmobiliteit

adviesnota de 20-20-doelstelling m.b.t. de hogeronderwijsmobiliteit adviesnota de 20-20-doelstelling m.b.t. de hogeronderwijsmobiliteit definities en criteria die gebruikt worden om de studentenmobiliteit te meten en te registreren 1/6 Situering Het Leuven / Louvain-la-Neuve

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief NOVEMBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Verken je toekomst. Infomomenten van de instellingen van de Associatie K.U.Leuven. www.associatie.kuleuven.be

Verken je toekomst. Infomomenten van de instellingen van de Associatie K.U.Leuven. www.associatie.kuleuven.be Verken je toekomst Infomomenten van de instellingen van de Associatie K.U.Leuven www.associatie.kuleuven.be Antwerpen Brugge Gent Mechelen Geel Hasselt Kortrijk Brussel Leuven Diepenbeek Antwerpen Lessius

Nadere informatie

Boordtabellenset 2015-2016. Provincie West-Vlaanderen

Boordtabellenset 2015-2016. Provincie West-Vlaanderen Boordtabellenset 2015-2016 1 Prognose blking 2 +1,6% +0,2% -0,2% +0,2% 450.000 +1,5% 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 2000 2010 2020 2030 0,0% -0,6% -0,4% min 20 jarigen 20-39 jarigen 40-59 jarigen

Nadere informatie

COMMISSIE HOGER ONDERWIJS VLAANDEREN

COMMISSIE HOGER ONDERWIJS VLAANDEREN COMMISSIE HOGER ONDERWIJS VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS M.H.O. OP TOETS NIEUWE OPLEIDING Opzet en structuur Dit sjabloon met richtlijnen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief OKTOBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

Je reisgids. De nieuwe onderwijs- en examenregeling 2005-2006

Je reisgids. De nieuwe onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Je reisgids De nieuwe onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Met alles wat je moet weten over: je inschrijving en het studiegeld de samenstelling van je studieprogramma examens en beraadslaging begeleiding

Nadere informatie

Lerarentekort? Handvaten voor een berekeningsmodel. Wim Herremans Steunpunt Werk

Lerarentekort? Handvaten voor een berekeningsmodel. Wim Herremans Steunpunt Werk Lerarentekort? Handvaten voor een berekeningsmodel Wim Herremans Steunpunt Werk Leraar: een aantrekkelijk knelpuntberoep?! Studiedag 14.01.2016 Overzicht Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt Welk lerarentekort?

Nadere informatie

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Onderwijs en vorming Samenvatting 73.609 leerlingen (2012) 16.981 kleuters 26.537 kinderen in het lager

Nadere informatie