Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs"

Transcriptie

1 Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Verkort traject/ Studieomvangvermindering Begeleid afstandsonderwijs Werkstudenten bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: Fax:

2 Inhoudstafel 1 Verkort traject één onderwijsvak Onderwijstraject Dagonderwijs Begeleid afstandsonderwijs Praktisch Verkort traject twee onderwijsvakken Onderwijstraject Dagonderwijs Begeleid afstandsonderwijs Praktisch Begeleid afstandsonderwijs Doelgroep Programma Begeleiding en flexibiliteit Praktisch Studeren combineren met werken Onderwijsfaciliteiten Examenfaciliteiten Aangepast praktijktraject Contact... 8 Bijlage 1: bijlage 1.1 combinatiematrix dagonderwijs bijlage 1.2 combinatiematrix afstandsonderwijs Bijlage 2: aanvraagdocument verkort traject (studieomvangvermindering) Bijlage 3: varianten van de aangeboden verkorte trajecten

3 Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Inleiding Studenten die twee of meerdere diploma s behalen zijn heden ten dage geen buitenbeentjes meer. Steeds meer mensen die reeds een beroep uitoefenen willen hun loopbaan een andere wending geven en gaan opnieuw studeren. Op deze realiteit wil ook de opleiding Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs inspelen. Dit document is een leidraad bij het uittekenen van een studietraject voor het behalen van een (bijkomend) lerarendiploma, nl. dat van Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs. Het blijft wel enkel een leidraad want dergelijke studietrajecten zijn vaak maatwerk. Afwijkingen van bijgaande basiskaders zijn mogelijk. In overleg met de student, op basis van het reeds behaalde diploma en persoonlijke situationele omstandigheden, wordt een haalbaar studietraject uitgetekend. We spreken van studieomvangvermindering indien de student voor minimaal 30 studiepunten van de totale 180 studiepunten vrijstellingen kan verkrijgen. Voor de keuze aan combinatievakken verwijzen we graag naar de bijlage 1. Er is een combinatietabel voor het regulier dagonderwijs en een aangepaste versie voor afstandsonderwijs. Bovenvermelde trajecten worden behandeld en opgevolgd door de trajectcoördinatie. Gelieve steeds vooraf contact op te nemen. In de verkorte trajecten worden opleidingsonderdelen van verschillende schijven tegelijkertijd opgenomen. Dit maakt het traject er niet makkelijker op, al zal dit afhankelijk zijn van het gekozen onderwijsvak. Algemeen raden we aan vooraf op intakegesprek te gaan bij de betrokken vakgroepvoorzitter om zo de haalbaarheid en eventuele problemen correct te kunnen inschatten. Indien je studietraject minder dan 27 studiepunten bedraagt, heb je geen recht op kinderbijslag. Contact: Liesbeth Rijcken Trajectcoördinator

4 Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Volg de vragen in onderstaand schema zodat je gericht naar jouw traject kan gaan. Ben je in het bezit van een lerarendiploma? JA Je komt in aanmerking voor een verkort traject NEE Heb je credits verworven/ bezit je een master of bachelordiploma? Heb je - een diploma bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, leraar secundair onderwijs- groep 1, regentaat? - een diploma bachelor in het onderwijs: lager onderwijs? - een diploma bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs? - een diploma specifieke lerarenopleiding EN een master- of bachelordiploma? Heb je - een diploma lerarenopleiding, GPB-opleiding of specifieke lerarenopleiding maar geen bachelordiploma JA Doorloop eerst een vrijstellingsprocedure (info zie website > studeren > bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs > trajecten op maat > vrijstellingen). NEE Je volgt het basistraject van 180 stpt. Je kan het verkort traject één onderwijsvak volgen. (zie punt 1) Je kan het verkort traject twee onderwijsvakken volgen. (zie punt 2) Je kan het verkort traject twee onderwijsvakken volgen. (zie punt 2) Kies je voor dagonderwijs, dan wordt het op te nemen traject gespreid over minimum drie jaren (modeltraject). Kies je voor begeleid afstandsonderwijs, dan wordt het op te nemen traject gespreid over minimum vier jaren. (zie punt 3)

5 Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs 1 Verkort traject één onderwijsvak Dit traject is voor studenten die reeds een diploma behaalden in bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs of een diploma bachelor in het onderwijs: lager onderwijs of een diploma bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs of een lerarendiploma (SLO/ GPB) gecombineerd met een bachelor- of masterdiploma. 1.1 Opleidingsprogramma In dit traject word je automatisch vrijgesteld van de opleidingsonderdelen ondersteunende vorming. Je wordt gedeeltelijk vrijgesteld van praktijk. Vakstudie 1 6 Vakdidactiek sov 3 Vakstudie 2 6 Vakstudie 3 6 Vakdidactiek 3 (Algemene didactiek 3) (3) Vakstudie 4 3 Project 1 6 Vakstudie 5 3 Project 2 6 Praktijk sov 6 (Religie, zingeving en levensbeschouwing 3 3) Totaal Religie, zingeving en levensbeschouwing moet gevolgd worden indien je geen credit kan voorleggen voor deze inhouden. Algemene didactiek 3 moet gevolgd worden indien je een diploma bachelor in het onderwijs: lager onderwijs of diploma bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs hebt. 1.2 Dagonderwijs Minimumduur van het traject is één (start in september). Dit traject is niet mogelijk op één jaar voor de onderwijsvakken bewegingsrecreatie, bio-esthetiek, haartooi, lichamelijke opvoeding, muzikale opvoeding, plastische opvoeding en voeding-verzorging wegens specifiek te verwerven vaardigheden. Voor deze onderwijsvakken moet je het traject verplicht spreiden over twee jaar. Alle varianten kan je vinden in bijlage 3 verkort traject één onderwijsvak. 48 (54) Het praktijktraject wordt uitgetekend in overleg met de praktijkcoördinator

6 Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs 1.3 Begeleid afstandsonderwijs Voor de onderwijsvakken economie, fysica, wiskunde, haartooi en bio-esthetiek kan je dit traject opnemen vanaf in afstandsonderwijs gespreid over twee jaar. Voor de andere aangeboden vakken in afstandsonderwijs moet je voorlopig op drie jaar rekenen. Meld je aan vóór 14 september 2015 via Op die datum start het. Algemene informatie zie punt Praktisch Om dit traject aan te vragen vul je bijlage 2.1 Aanvraagdocument verkort traject (studieomvangvermindering) in en bezorg je dit samen met een kopie van je diploma s aan de trajectcoördinatie. De keuze dagonderwijs afstandsonderwijs maak je in september. Overstappen naar het andere traject is enkel mogelijk bij de start van het nieuwe in september. 2 Verkort traject twee onderwijsvakken Dit traject is voor studenten die lerarenopleidingdiploma behaalden, GPB-opleiding of specifieke lerarenopleiding (SLO) maar geen bachelor- of masterdiploma hebben. Studenten die in aanmerking komen voor het verkort traject één onderwijsvak kunnen ook voor het verkort traject twee onderwijsvakken kiezen. 2.1 Opleidingsprogramma In dit traject word je automatisch vrijgesteld van de meeste opleidingsonderdelen ondersteunende vorming. Je wordt gedeeltelijk vrijgesteld van praktijk. vakstudie 1 (onderwijsvak 1) 6 vakstudie 1 (onderwijsvak 2) 6 vakdidactiek sov (onderwijsvak 1) 3 vakdidactiek sov (onderwijsvak 2) 3 vakstudie 2 (onderwijsvak 1) 6 vakstudie 2 (onderwijsvak 2) 6 vakstudie 3 (onderwijsvak 1) 6 vakstudie 3 (onderwijsvak 2) 6 Vakdidactiek (onderwijsvak 1) 3 Vakdidactiek (onderwijsvak 2) 3 (Onderzoek en multimedia) (3) (Algemene didactiek 3) (3) vakstudie 4 (onderwijsvak 1) 3 vakstudie 4 (onderwijsvak 2) 3 project 1 (onderwijsvak 1) 6 project 1 (onderwijsvak 2)

7 Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs vakstudie 5 (onderwijsvak 1) 3 vakstudie 5 (onderwijsvak 2) 3 project 2 (onderwijsvak 1) 6 project 2 (onderwijsvak 2) 6 Praktijk sov (onderwijsvak 1) 6 Praktijk sov (onderwijsvak 2) 6 (Religie, zingeving en levensbeschouwing 3) (3) (Bachelorproef) (9) Totaal 96 (99-124) Religie, zingeving en levensbeschouwing, onderzoek en multimedia en/of bachelorproef moeten gevolgd worden indien je geen credit kan voorleggen voor deze inhouden. Algemene didactiek 3 moet gevolgd worden indien je een diploma bachelor in het onderwijs: lager onderwijs of diploma bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs hebt. 2.2 Dagonderwijs Minimumduur van het traject is twee academiejaren (start in september). Dit traject is niet mogelijk op twee jaar voor de onderwijsvakken bewegingsrecreatie, bio-esthetiek, haartooi, lichamelijke opvoeding, muzikale opvoeding, plastische opvoeding en voeding-verzorging wegens specifiek te verwerven vaardigheden. Voor deze onderwijsvakken moet je het traject verplicht spreiden over drie jaar. Alle varianten kan je vinden in bijlage 3 verkort traject twee onderwijsvakken. Het praktijktraject wordt uitgetekend in overleg met de praktijkcoördinator. 2.3 Begeleid afstandsonderwijs Voor de andere aangeboden vakken in afstandsonderwijs moet je op drie jaar rekenen. Meld je aan vóór 14 september 2015 via Op die datum start het. Algemene informatie zie punt Praktisch Om dit traject aan te vragen vul je bijlage 2.1 Aanvraagdocument verkort traject (studieomvangvermindering) in en bezorg je dit samen met een kopie van je diploma s op de trajectcoördinatie. De keuze dagonderwijs afstandsonderwijs maak je in september. Overstappen naar het andere traject is enkel mogelijk bij de start van het nieuwe in september

8 Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs 3 Begeleid afstandsonderwijs 3.1 Doelgroep Dit traject is voornamelijk bedoeld voor mensen die als enthousiaste leraar aan de slag willen gaan en die deze studie wensen te combineren met een job en/of een gezin. Je hoeft hiervoor geen specifieke vooropleiding te hebben. 3.2 Opleidingsprogramma Het afstandstraject spreidt het behalen van het diploma in de opleiding over vier academiejaren. De studielast per is beperkt tot 48 studiepunten tijdens de eerste twee opleidingsjaren; in de laatste twee jaren neem je telkens 42 studiepunten op, met een nagenoeg evenwichtige verdeling tussen de semesters. Je kan het traject ook over meer dan vier jaren spreiden als je dit wenst. Je kiest twee onderwijsvakken uit de combinatietabel (bijlage 1.2). schijf 1 sept-jan feb-jun Vakstudie 1 (onderwijsvak 1) 6 Vakstudie 1 (onderwijsvak 2) 6 Vakstudie 2 (onderwijsvak 1) 6 Vakstudie 2 (onderwijsvak 2) 6 Algemene didactiek 1 3 Jongeren & Maatschappij 3 Onderwijs & Maatschappij 3 Algemene didactiek 2 3 Jongeren & Welzijn 3 Communicatieve vorming 1 3 Communicatieve vorming 2 3 Religie, zingeving en levensbeschouwing 1 3 totaal Schijf 2 sept-jan feb-jun Vakstudie 3 (onderwijsvak 1) 6 Vakstudie 3 (onderwijsvak 2) 6 Vakstudie 4 (onderwijsvak 1) 3 Vakstudie 4 (onderwijsvak 2) 3 Praktijk 1 (onderwijsvak 1) 3 3 Praktijk 1 (onderwijsvak 2) 3 3 Project 1 (onderwijsvak 1) 6 Project 1 (onderwijsvak 2) 6 Communicatieve vorming 3 3 Onderzoek en multimedia 3 totaal

9 Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Schijf 3 sept-jan feb-jun Vakdidactiek 2 (onderwijsvak 1) 3 Vakdidactiek 2 (onderwijsvak 2) 3 Vakstudie 5 (onderwijsvak 1) 3 Vakstudie 5 (onderwijsvak 2) 3 Praktijk 2 (onderwijsvak 1) 6 Praktijk 2 (onderwijsvak 2) 6 Project 2 (onderwijsvak 1) 6 Project 2 (onderwijsvak 2) 6 Religie, zingeving en levensbeschouwing 2 3 Algemene didactiek 3 3 Totaal Schijf 4 sept-jan feb-jun Religie, zingeving en levensbeschouwing 3 3 PW6 keuzemodules 3 Bachelorproef 9 Praktijk Praktijk Praktijk Totaal Begeleiding en flexibiliteit Om je optimaal in je leerproces te kunnen begeleiden, voorzien we naast een digitale begeleiding via de leeromgeving, mail en fora ook een aantal terugkommomenten per onderwijsvak en ondersteunend vak. Tijdens deze terugkommomenten krijg je de kans om onder andere extra inzichten te verwerven in de leerinhouden, praktische vaardigheden te verwerven en te demonstreren, in groep aan de slag te gaan en om extra verduidelijking te vragen bij je docenten. Deze terugkommomenten worden wekelijks georganiseerd en vallen telkens op een weekavond. Deze avond hangt af van je vakkencombinatie en zal je tijdens het intakegesprek worden meegedeeld. Naast de terugkommomenten, die worden georganiseerd om je verder te kunnen verdiepen in de verschillende leerinhouden binnen diverse opleidingsonderdelen, wordt er verwacht dat je tijdens het tweede en derde jaar van je traject ook stage doet in secundaire scholen. Binnen het aanbod in begeleid afstandsonderwijs ben je vrij om zelf een secundaire school voor te stellen waar je deze stage zou kunnen opnemen. 3.4 Praktisch Wanneer je de keuze hebt gemaakt om je in te schrijven voor het programma in afstandsonderwijs, vul dan de vragenlijst in die je kan vinden op de website (beschikbaar vanaf juni 2015). We willen daarmee een duidelijk beeld krijgen van je relevante werkervaring en opleidingsachtergrond. Nadien zal je voor een gesprek worden uitgenodigd om in overleg je traject vorm te geven en na te gaan of je al dan niet in aanmerking komt voor vrijstellingen. Meld je aan vóór 14 september 2015 via Op die datum start het

10 Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs 4 Studeren combineren met werken Een verkort traject of begeleid afstandsonderwijs kan gecombineerd worden met een job binnen of buiten het onderwijs. Om deze combinatie haalbaar te maken, voorziet de opleiding faciliteiten. Deze faciliteiten worden bepaald op basis van de persoonlijke en werksituatie van de student, rekening houdend met de te verwerven competenties en organiseerbaarheid binnen de opleiding. Voor het bespreken en aanvragen van faciliteiten, neem je contact op met de zorgcoach. In een gesprek wordt iedere situatie bekeken. Nadien wordt een bijzonder statuut opgemaakt voor studie en individuele omstandigheden, voor iedere student op maat uitgetekend. Zie hiervoor ook > Begeleiding op maat > Bijzondere statuten. Voor de concrete uittekening van het individueel studietraject kan je terecht bij de trajectcoördinator en medewerker. 4.1 Onderwijsfaciliteiten Een aantal voorbeelden: - aangepaste rol bij groepswerk, - aangepaste tijdstippen van contactonderwijs en/of persoonlijke begeleiding en/of ondersteuning vanuit de verschillende opleidingsonderdelen, - afwezigheid tijdens onderwijsactiviteiten waarbij een inhaalmoment of alternatieve taak wordt gegarandeerd indien organisatorisch haalbaar, - afwijking voor de deadlines van opdrachten, - mogelijkheid tot vroeger verlaten van of later toekomen bij onderwijsactiviteiten, - begeleid afstandsonderwijs bij de projecten van beide onderwijsvakken, - aangepaste individuele taken en opdrachten, schriftelijke zelfstudiepakketten. 4.2 Examenfaciliteiten Het examenrooster van werkstudenten kan, rekening houdend met organisatorische beperkingen, aangepast worden op basis van de momenten waarop zij beschikbaar zijn en examens kunnen gespreid worden. 4.3 Aangepast praktijktraject Als werkstudent met studieomvangvermindering doorloop je één praktijktraject. De organisatorische bepalingen hiervan worden na een gesprek met de zorgcoach en praktijkcoördinator bepaald. Ook hier wordt rekening gehouden met de persoonlijke mogelijkheden van de student, de te verwerven competenties en de organiseerbaarheid binnen de opleiding. 4.4 Contact Voor meer informatie over werktrajecten en het verkrijgen van een statuut met de daarbij horende onderwijs- en examenfaciliteiten, kan je terecht bij Lies Ulburghs, zorgcoach. F 1.11 Tel

11 Bijlage 1.1 : Combinatietabel dagonderwijs

12 Bijlage 1.2 : Combinatietabel afstandsonderwijs COMBINATIETABEL Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Afstandsonderwijs Een combinatie is mogelijk als je een bolletje vindt op het kruispunt van de twee onderwijsvakken. aardrijkskunde bio-esthetiek biologie economie Engels Frans fysica geschiedenis godsdienst haartooi handel-burotica informatica Latijn Natuurwetenschappen Nederlands project algemene vakken plastische opvoeding project kunstvakken techniek voeding-verzorging wiskunde biologie economie Engels Frans fysica godsdienst haartooi informatica Latijn Nederlands project algemene vakken plastische opvoeding project kunstvakken Techniek Aardrijkskunde bioesthetiek Geschiedenis handelburotica Natuurwetenschappen voedingverzorging wiskunde De vakken bio-esthetiek en haartooi worden via een gedeeltelijk afstandstraject aangeboden. Dit betekent dat - indien er geen vrijstelling werd bekomen voor de onderdelen die praktisch van aard zijn - je moet aansluiten bij het reguliere traject voor deze onderdelen. De theoretische onderdelen kunnen wel via het afstandstraject worden gevolgd

13 Bijlage 2 Aanvraag verkort traject (studieomvangvermindering) in de opleiding bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Naam:... Geboortedatum:... Rijksregisternummer:... Adres:... Stand leerkrediet:... Tel:... GSM:... adres:... Behaald diploma Diploma bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs / leraar secundair onderwijs groep 1 / regentaat vakkencombinatie waarin je reeds bent afgestudeerd:.... Diploma bachelor in het onderwijs: lager onderwijs / opleiding leraar lager onderwijs / bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs / opleiding kleuteronderwijs Diploma universitaire lerarenopleiding / GPB-opleiding / specifieke lerarenopleiding (SLO) Instelling waar je het diploma behaald hebt:... Jaar waarin je bent afgestudeerd:... Onderwijsvak(ken) waarin je onderwijsbevoegdheid wil verwerven:... (zie info in combinatietabel bijlage 1) Ik wens de opleiding te volgen in (controleer de voorwaarden op de website!) Dagonderwijs 1 jaar 2 jaar 3 jaar Begeleid afstandsonderwijs (online vragenlijst invullen + intakegesprek) 2 jaar (enkel voor BE, EC, FY, HT, WI) 3 jaar Gelieve bij dit invuldocument een afschrift van het diploma en diplomasupplement als bijlage toe te voegen. Indien je de opleiding spreidt over meer dan één jaar: gelieve telkens bij aanvang van een nieuw je herinschrijving aan te vragen aan de trajectcoördinatie via ! Datum: Handtekening: Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: Fax:

14

15 Bijlage 3: trajectvarianten Verkort traject één onderwijsvak in dagonderwijs in één jaar Mogelijk voor een combinatie binnen de onderwijsvakken aardrijkskunde, biologie, economie, Engels, Frans, fysica, geschiedenis, godsdienst, handel-burotica, informatica, Latijn, natuurwetenschappen, Nederlands, PAV, project kunstvakken, techniek en wiskunde. Schijf 1 sept-jan feb-jun schijf 1 - MDT schijf 2-MDT schijf 3-MDT Vakstudie 1 6 Vakdidactiek sov 3 Vakstudie 2 6 (Algemene didactiek 3 3) Vakstudie 3 6 Vakdidactiek 3 Vakstudie 4 3 Project 1 6 Vakstudie 5 3 Project 2 6 Praktijk sov 6 (Religie, zingeving en levensbeschouwing 3 3) Totaal 27 (30) 21 (24 48 (51-54)

16 Verkort traject één onderwijsvak in dagonderwijs in twee jaren Mogelijk voor alle aangeboden onderwijsvakken incl. bewegingsrecreatie, bio-esthetiek, haartooi, lichamelijke opvoeding, muzikale opvoeding, plastische opvoeding en voeding-verzorging. Schijf 1 sept-jan feb-jun schijf 1 - MDT schijf 2-MDT Vakstudie 1 6 Vakdidactiek sov 3 Vakstudie 2 6 (Algemene didactiek 3 3) Vakstudie 3 6 Vakdidactiek 3 Vakstudie 4 3 Project 1 6 Totaal (18) 33 (36) Schijf 2 sept-jan feb-jun schijf 3-MDT Vakstudie 5 3 Project 2 6 Praktijk sov 6 (Religie, zingeving en levensbeschouwing 3 3) Totaal 9 (12) 6 15 (18)

17 Verkort traject één onderwijsvak in dagonderwijs in drie jaren Mogelijk voor alle aangeboden onderwijsvakken incl. bewegingsrecreatie, bio-esthetiek, haartooi, lichamelijke opvoeding, muzikale opvoeding, plastische opvoeding en voeding-verzorging. Schijf 1 sept-jan feb-jun schijf 1 - MDT Vakstudie 1 6 Vakdidactiek sov 3 Vakstudie 2 6 totaal Schijf 2 sept-jan feb-jun schijf 2-MDT (Algemene didactiek 3 3) Vakstudie 3 6 Vakdidactiek 3 Vakstudie 4 3 Project 1 6 totaal 9 9 (12) 18 (21) Schijf 3 sept-jan feb-jun schijf 3-MDT Vakstudie 5 3 Project 2 6 Praktijk sov 6 (Religie, zingeving en levensbeschouwing 3 3) Totaal 9 (12) 6 15 (18)

18 Verkort traject één onderwijsvak in begeleid afstandsonderwijs in twee jaren Mogelijk in voor de onderwijsvakken economie, fysica, wiskunde, haartooi en bioesthetiek. schijf 1 - MDT schijf 2-MDT Schijf 1 sept-jan feb-jun Vakstudie 1 6 Vakstudie 2 6 Vakstudie 3 6 Vakstudie 4 3 Project 1 6 totaal Schijf 2 sept-jan feb-jun schijf 1 - MDT Vakdidactiek sov 3 schijf 2 - MDT schijf 3-MDT Vakdidactiek 3 (Algemene didactiek 3 3) Vakstudie 5 3 Project 2 6 Praktijk sov 6 (Religie, zingeving en levensbeschouwing 3 3) Totaal 15 (18-21) 6 21 (24-27)

19 Verkort traject één onderwijsvak in begeleid afstandsonderwijs in drie jaren Mogelijk in voor alle onderwijsvakken die in afstand worden aangeboden. schijf 1 - MDT Schijf 1 sept-jan feb-jun Vakstudie 1 6 Vakstudie 2 6 totaal Schijf 2 sept-jan feb-jun schijf 1-MDT Vakdidactiek sov 3 schijf 2-MDT (Algemene didactiek 3 3) Vakstudie 3 6 Vakstudie 4 3 Project 1 6 totaal 9 9 (12) 18 (21) Schijf 3 sept-jan feb-jun schijf 2-MDT Vakdidactiek 3 schijf 3-MDT Vakstudie 5 3 Project 2 6 Praktijk sov 6 (Religie, zingeving en levensbeschouwing 3 3) Totaal 12 (15) 6 18 (21)

20 Verkort traject twee onderwijsvakken in dagonderwijs in twee jaren Mogelijk voor een combinatie binnen de onderwijsvakken aardrijkskunde, biologie, economie, Engels, Frans, fysica, geschiedenis, godsdienst, handel-burotica, informatica, Latijn, natuurwetenschappen, Nederlands, PAV, project kunstvakken, techniek en wiskunde. Schijf 1 sept-jan feb-jun Vakstudie 1 (onderwijsvak 1) 6 Vakstudie 1 (onderwijsvak 2) 6 schijf 1 - MDT Vakdidactiek sov (onderwijsvak 1) 3 Vakdidactiek sov (onderwijsvak 2) 3 Vakstudie 2 (onderwijsvak 1) 6 Vakstudie 2 (onderwijsvak 2) 6 Vakdidactiek (onderwijsvak 1) 3 schijf 2-MDT Vakdidactiek (onderwijsvak 2) 3 Project 1 (onderwijsvak 1) 6 Project 1 (onderwijsvak 2) 6 totaal Schijf 2 sept-jan feb-jun Vakstudie 3 (onderwijsvak 1) 6 Vakstudie 3 (onderwijsvak 2) 6 schijf 2-MDT Vakstudie 4 (onderwijsvak 1) 3 Vakstudie 4 (onderwijsvak 2) 3 (Algemene didactiek 3 3) Vakstudie 5 (onderwijsvak 1) 3 Vakstudie 5 (onderwijsvak 2) 3 Project 2 (onderwijsvak 1) 6 schijf 3-MDT Project 2 (onderwijsvak 2) 6 Praktijk sov vak 1 6 Praktijk sov vak 2 6 (Religie, zingeving en levensbeschouwing 3 3) Totaal 30 (33) 18 (21) 48 (51-54) indien geen bachelordiploma --> beter op 3 jaar!

21 Verkort traject twee onderwijsvakken in dagonderwijs in drie jaren Mogelijk voor alle aangeboden onderwijsvakken incl. bewegingsrecreatie, bio-esthetiek, haartooi, lichamelijke opvoeding, muzikale opvoeding, plastische opvoeding en voeding-verzorging. schijf 1 - MDT Schijf 1 sept-jan feb-jun Vakstudie 1 (onderwijsvak 1) 6 Vakstudie 1 (onderwijsvak 2) 6 Vakdidactiek sov (onderwijsvak 1) 3 Vakdidactiek sov (onderwijsvak 2) 3 Vakstudie 2 (onderwijsvak 1) 6 Vakstudie 2 (onderwijsvak 2) 6 totaal schijf 2-MDT Schijf 2 sept-jan feb-jun Vakdidactiek 2 (onderwijsvak 1) 3 Vakdidactiek 2 (onderwijsvak 2) 3 Vakstudie 3 (onderwijsvak 1) 6 Vakstudie 3 (onderwijsvak 2) 6 Vakstudie 4 (onderwijsvak 1) 3 Vakstudie 4 (onderwijsvak 2) 3 Project 1 (onderwijsvak 1) 6 Project 1 (onderwijsvak 2) 6 (Algemene didactiek 3 3) totaal (21) 36 (39)

22 schijf 3-MDT Schijf 3 sept-jan feb-jun Vakstudie 5 (onderwijsvak 1) 3 Vakstudie 5 (onderwijsvak 2) 3 Project 2 (onderwijsvak 1) 6 Project 2 (onderwijsvak 2) 6 Praktijk sov vak 1 6 Praktijk sov vak 2 6 (Religie, zingeving en levensbeschouwing 3 3) Totaal 18 (21) (33) indien geen bachelordiploma + O&M in schijf 1 of 2 + BAP in schijf

23 Verkort traject twee onderwijsvakken in begeleid afstandsonderwijs in drie jaren Mogelijk in voor alle onderwijsvakken die in afstand worden aangeboden. schijf 1 - MDT Schijf 1 sept-jan feb-jun Vakstudie 1 (onderwijsvak 1) 6 Vakstudie 1 (onderwijsvak 2) 6 Vakstudie 2 (onderwijsvak 1) 6 Vakstudie 2 (onderwijsvak 2) 6 totaal schijf 1-MDT schijf 2-MDT Schijf 2 sept-jan feb-jun Vakdidactiek sov (onderwijsvak 1) 3 Vakdidactiek sov (onderwijsvak 2) 3 Vakstudie 3 (onderwijsvak 1) 6 Vakstudie 3 (onderwijsvak 2) 6 Vakstudie 4 (onderwijsvak 1) 3 Vakstudie 4 (onderwijsvak 2) 3 Project 1 (onderwijsvak 1) 6 Project 1 (onderwijsvak 2) 6 (Algemene didactiek 3 3) totaal (21) 36 (39)

24 schijf 2-MDT schijf 3-MDT Schijf 3 sept-jan feb-jun Vakdidactiek 2 (onderwijsvak 1) 3 Vakdidactiek 2 (onderwijsvak 2) 3 Vakstudie 5 (onderwijsvak 1) 3 Vakstudie 5 (onderwijsvak 2) 3 Project 2 (onderwijsvak 1) 6 Project 2 (onderwijsvak 2) 6 Praktijk sov vak 1 6 Praktijk sov vak 2 6 (Religie, zingeving en levensbeschouwing 3 3) Totaal 24 (27) (39) Indien geen bachelordiploma + O&M in schijf 2 + BAP in schijf

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Verkort traject/ Studieomvangvermindering Begeleid afstandsonderwijs Werkstudenten bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs 2016-2017 Arteveldehogeschool

Nadere informatie

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs. Studieomvangvermindering Werkstudenten Voor een diploma bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs. Studieomvangvermindering Werkstudenten Voor een diploma bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Studieomvangvermindering Werkstudenten Voor een diploma bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs 2014-2015 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs:

Nadere informatie

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Procedure aanvraag vrijstellingen in het kader van eerder verworven kwalificaties (EVK) eerder verworven competentie (EVC) Voor een diploma bachelor in het

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS)

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) Voor wie? Je bent al leraar, maar je wil je onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Dan ben je bij AP aan het juiste adres! De verkorte trajecten voor

Nadere informatie

Verkorte trajecten BASO 2015-2016

Verkorte trajecten BASO 2015-2016 Verkorte trajecten BASO 2015-2016 Lerarenopleiding Vorselaar Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Toelating tot deze verkorte trajecten is een beslissing van de opleiding, elk dossier wordt individueel

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL VERKORTE TRAJECTEN. Bachelor PEDAGOGIE VAN HET JONGE KIND. Arteveldehogeschool

INFORMATIEBUNDEL VERKORTE TRAJECTEN. Bachelor PEDAGOGIE VAN HET JONGE KIND. Arteveldehogeschool INFORMATIEBUNDEL VERKORTE TRAJECTEN Bachelor PEDAGOGIE VAN HET JONGE KIND Arteveldehogeschool Informatiebundel verkorte trajecten 1 201-201 Arteveldehogeschool INLEIDING Wil je graag starten in de opleiding

Nadere informatie

Infobundel voor (kandidaat-)studenten die een vrijstelling willen aanvragen op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK)

Infobundel voor (kandidaat-)studenten die een vrijstelling willen aanvragen op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK) Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs J.Gerardstraat 18 9040 Sint-Amandsberg Infobundel voor (kandidaat-)studenten die een vrijstelling willen aanvragen op basis van eerder verworven

Nadere informatie

Verkorte trajecten BASO TURNHOUT LO-BR. Voor diegenen die al een bachelor- of masterdiploma op zak hebben.

Verkorte trajecten BASO TURNHOUT LO-BR. Voor diegenen die al een bachelor- of masterdiploma op zak hebben. Verkorte trajecten BASO TURNHOUT LO-BR Voor diegenen die al een bachelor- of masterdiploma op zak hebben. Verkort traject na andere bachelor- of masteropleiding Aan houders van een bachelor- of masterdiploma

Nadere informatie

Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Lerarenopleiding Turnhout Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Toelating tot deze verkorte trajecten is een beslissing van de

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL

VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde?

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? FACULTEIT WETENSCHAPPEN SLO natuurwetenschappen, SLO wiskunde wet.kuleuven.be/studenten/slo Kies ik voor aardrijkskunde,

Nadere informatie

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen.

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen. VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout Kan je in Turnhout de opleiding vroedkunde in deeltijds gaan studeren? Ja, dit kan. Er wordt dan een individueel programma op maat gemaakt. Hebben jullie

Nadere informatie

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen AANVRAAGFORMULIER TOELATINGSPROCEDURE FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN NEDERLANDSTALIG PROGRAMMA 2014-2015 Bachelor met verminderde studieomvang Certificaat voor het godsdienstonderwijs Rechtstreekse

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL OM (EEN) VRIJSTELLING(EN) AAN TE VRAGEN

INFORMATIEBUNDEL OM (EEN) VRIJSTELLING(EN) AAN TE VRAGEN Arteveldehogeschool Bachelor in de pedagogie van het jonge kind Joseph Gérardstraat 18 9040 Sint-Amandsberg 09/234.88.00 info.pedagogiejongekind@arteveldehs.be INFORMATIEBUNDEL OM (EEN) VRIJSTELLING(EN)

Nadere informatie

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING INHOUD Voor wie? Waar staan wij voor? Opleidingsstructuur en diploma Inhoud van de modules Studiepunten Studieduur en modeltraject Flexibiliteit Waar en wanneer

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie Specifieke lerarenopleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject

Nadere informatie

Specifieke leraren - opleiding economie

Specifieke leraren - opleiding economie COMBINEER MET BACHELOR / MASTER Specifieke leraren - opleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit

Nadere informatie

GROEIDOSSIER Praktijk SOV

GROEIDOSSIER Praktijk SOV GROEIDOSSIER Praktijk SOV 2016 2017 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 234 82 70 Fax: 09 234 80 01 www.arteveldehogeschool.be/oso/stage

Nadere informatie

Als t aan jou lag, had je de SWITCH al gemaakt.

Als t aan jou lag, had je de SWITCH al gemaakt. Als t aan jou lag, had je de SWITCH al gemaakt. studeren + werken = SWITCH SWITCH = STUDEREN COMBINEREN MET WERK/GEZIN Droom je ervan om de juf of meester te worden van jonge kinderen? Wil je studeren

Nadere informatie

Werken en tegelijk een diploma Communicatiemanagement behalen? Het kan!

Werken en tegelijk een diploma Communicatiemanagement behalen? Het kan! BACHELOR communicatiemanagement studeren en werken Werken en tegelijk een diploma Communicatiemanagement behalen? Het kan! 2 Je expertise in de communicatiebranche verder uitbouwen? Je carrière over een

Nadere informatie

Programma s en volgtijdelijkheid Onderwijs. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 3

Programma s en volgtijdelijkheid Onderwijs. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 3 Programma s en volgtijdelijkheid Onderwijs Academiejaar 2007-2008 Bijlage 3 INHOUD Bachelor in het onderwijs: Kleuteronderwijs Studieprogramma s (modeltrajecten) 1 ste jaar bachelor in het onderwijs:

Nadere informatie

Afstandsonderwijs (AO) binnen de lerarenopleiding Katho

Afstandsonderwijs (AO) binnen de lerarenopleiding Katho Afstandsonderwijs (AO) binnen de lerarenopleiding Katho Vraagstelling/Probleemstelling Omschrijving: De opleiding via afstandsonderwijs is ontstaan vanuit een vraag op de arbeidsmarkt. Er was een tekort

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat TOELATINGSVOORWAARDEN... 1 INSCHRIJVING... 2 STUDIETRAJECT... 2 STAGE... 4 WERKEN EN STUDEREN... 4 CURSUSMATERIAAL... 5 LESSENROOSTER... 5 EXAMENS...

Nadere informatie

Trajecten voor studenten die reeds in het bezit zijn van een diploma hoger onderwijs

Trajecten voor studenten die reeds in het bezit zijn van een diploma hoger onderwijs Arteveldehogeschool: Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Trajecten voor studenten die reeds in het bezit zijn van een diploma hoger onderwijs SWITCH-traject Studenten die reeds een diploma hoger

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL VRIJSTELLINGEN SWITCH-trajecten. Bachelor in het onderwijs: KLEUTERONDERWIJS. Arteveldehogeschool

INFORMATIEBUNDEL VRIJSTELLINGEN SWITCH-trajecten. Bachelor in het onderwijs: KLEUTERONDERWIJS. Arteveldehogeschool INFORMATIEBUNDEL VRIJSTELLINGEN SWITCH-trajecten Bachelor in het onderwijs: KLEUTERONDERWIJS Arteveldehogeschool Vrijstellingen SWITCH-trajecten OKO 1 2016-2017 Arteveldehogeschool INLEIDING Wil je graag

Nadere informatie

Lichamelijke Opvoeding

Lichamelijke Opvoeding Academiejaar 2014/2015 bachelor onderwijs Secundair Onderwijs Lichamelijke Opvoeding Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor onderwijs Secundair Onderwijs Lichamelijke Opvoeding Je ideale opleiding

Nadere informatie

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Campus Brussel - Academiejaar 2015-2016 Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de 1 e opleidingsfase Bachelor in het Onderwijs: Secundair Onderwijs (enkel wijzigingen in de 1 ste opleidingsfase) Het

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat Toelatingsvoorwaarden... 1 Inschrijving... 2 Studietraject... 3 Stage... 4 Werken en studeren... 5 Cursusmateriaal... 5 Lessenrooster... 6 Examens...

Nadere informatie

BACHELOR. secundair onderwijs

BACHELOR. secundair onderwijs BACHELOR secundair onderwijs Ben je geboeid door jongeren in volle ontwikkeling? Wil je hen als enthousiaste leraar professioneel begeleiden en inwijden in je vakgebied? Ga dan voor Bachelor in het onderwijs:

Nadere informatie

De volgende afgeronde vooropleiding geven recht tot toelating tot de volgende kopopleiding:

De volgende afgeronde vooropleiding geven recht tot toelating tot de volgende kopopleiding: Kopopleiding Voltijd In de kopopleiding mag alleen de beroepscomponent worden aangeboden. (dus geen vak!!) De maximale duur van de kopopleiding is 1 jaar (60 credits) die in voltijd met studiefinanciering

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE

INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE voor afgestudeerden van de masteropleiding lymfedrainage en oncologische fysiotherapie aan

Nadere informatie

BACHELOR. secundair onderwijs

BACHELOR. secundair onderwijs BACHELOR secundair onderwijs Ben je geboeid door jongeren in volle ontwikkeling? Wil je een professionele begeleider van jongeren worden? Wil jij als enthousiaste leraar leerlingen inwijden in je vakgebied?

Nadere informatie

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen AANVRAAGFORMULIER TOELATINGSPROCEDURE FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN NEDERLANDSTALIG PROGRAMMA 2016-2017 Bachelor met verminderde studieomvang Certificaat voor het godsdienstonderwijs Schakelprogramma

Nadere informatie

BACHELOR IN DE PEDAGOGIE VAN HET JONGE KIND ARTEVELDEHOGESCHOOL

BACHELOR IN DE PEDAGOGIE VAN HET JONGE KIND ARTEVELDEHOGESCHOOL Arteveldehogeschool Bachelor in de pedagogie van het jonge kind Joseph Gérardstraat 18 9040 Sint-Amandsberg 09/234.88.00 info.pedagogiejongekind@arteveldehs.be PRECEDENTENLIJST om (een) vrijstelling(en)

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie www.soc.kuleuven.be/slo Waarom kiezen voor de specifieke lerarenopleiding (SLO)? Deel jij graag je kennis met anderen? Spreek je graag

Nadere informatie

AVONDTRAJECT BACHELOR IN HET ONDERWIJS, SECUNDAIR ONDERWIJS PXL-EDUCATION

AVONDTRAJECT BACHELOR IN HET ONDERWIJS, SECUNDAIR ONDERWIJS PXL-EDUCATION 2015 2016 WERKEN EN STUDEREN AVONDTRAJECT BACHELOR IN HET ONDERWIJS, SECUNDAIR ONDERWIJS PXL-EDUCATION 2 ALGEMEEN DIRECTEUR Hogeschool PXL is een moderne hogeschool: ondernemend, netwerkend, onderzoekend,

Nadere informatie

AVONDTRAJECT BACHELOR IN HET ONDERWIJS, SECUNDAIR ONDERWIJS PXL-EDUCATION

AVONDTRAJECT BACHELOR IN HET ONDERWIJS, SECUNDAIR ONDERWIJS PXL-EDUCATION 2016 2017 WERKEN EN STUDEREN AVONDTRAJECT BACHELOR IN HET ONDERWIJS, SECUNDAIR ONDERWIJS PXL-EDUCATION 2 ALGEMEEN DIRECTEUR Hogeschool PXL is een moderne hogeschool: ondernemend, netwerkend, onderzoekend,

Nadere informatie

blended traject voor werkstudenten combinatie van afstandsleren, les volgen, coaching en praktijk

blended traject voor werkstudenten combinatie van afstandsleren, les volgen, coaching en praktijk bachelor in kleuteronderwijs blended traject voor werkstudenten combinatie van afstandsleren, les volgen, coaching en praktijk Zeg eens eerlijk: wat is je échte ambitie? * Je hebt een toffe job, maar je

Nadere informatie

INFODAGEN 10 MAART 21 APRIL 30 JUNI 5 SEPTEMBER. BACHELOR IN HET ONDERWIJS secundair onderwijs

INFODAGEN 10 MAART 21 APRIL 30 JUNI 5 SEPTEMBER. BACHELOR IN HET ONDERWIJS secundair onderwijs INFODAGEN 10 MAART 21 APRIL 30 JUNI 5 SEPTEMBER BACHELOR IN HET ONDERWIJS secundair onderwijs 2018 2019 BACHELOR SECUNDAIR ONDERWIJS IETS VOOR JOU? WIE BEN JIJ? Ben je geboeid door de leefwereld van jongeren?

Nadere informatie

Werken en studeren. Gezondheidszorg. ba Verpleegkunde ba Voedings- & Dieetkunde ba Vroedkunde

Werken en studeren. Gezondheidszorg. ba Verpleegkunde ba Voedings- & Dieetkunde ba Vroedkunde Werken en studeren Gezondheidszorg 2015 ba Verpleegkunde ba Voedings- & Dieetkunde ba Vroedkunde Interesse in de bachelor Verpleegkunde, Voedings- & Dieetkunde of Vroedkunde? Je wil studeren, maar kunt

Nadere informatie

BACHELOR. secundair onderwijs

BACHELOR. secundair onderwijs BACHELOR secundair onderwijs 1 Welkom! 24 onderwijsvakken Iets voor jou? Feiten en cijfers Je opleiding Praktijk Opleidingsprogramma Drie pijlers Onderwijsvakken Internationale ervaringen Je job Verder

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD 2011-2012 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN. Management Assistant Afstandsleren Medical Management Assistant Afstandsleren

VERKORTE TRAJECTEN. Management Assistant Afstandsleren Medical Management Assistant Afstandsleren Arteveldehogeschool Opleiding Office Management Campus Kantienberg Voetweg 66 9000 Gent trajectbeheerofm@arteveldehs.be VERKORTE TRAJECTEN OFFICE MANAGEMENT Management Assistant Afstandsleren Medical Management

Nadere informatie

HIGW Antwerpen. Groenenborgerlaan 149 2020 Antwerpen

HIGW Antwerpen. Groenenborgerlaan 149 2020 Antwerpen Aanbod voor kleuteronderwijs? Aanbod (niveau kleuteronderwijs) in HIGW Antwerpen Groenenborgerlaan 149 2020 Antwerpen dagonderwijs avondonderwijs/weekendonderwijs afstandsonderwijs andere: hier kan u eventueel

Nadere informatie

BACHELOR IN GRAFISCHE EN DIGITALE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015

BACHELOR IN GRAFISCHE EN DIGITALE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 BACHELOR IN GRAFISCHE EN DIGITALE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 1 Inleiding 2 2 HO WEST 3 2.1 Ba MCT (nmct en devine) 3 3 HO GENT 4 3.1 Ba Toegepaste informatica 4 4 karel DE GROTE HOGESCHOOL 5

Nadere informatie

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO SLO TAAL- EN LETTERKUNDE ACADEMIEJAAR 04-05 MODELTRAJECT IN ACADEMIEJAAR OPLEIDINGSONDERDELEN SEM SP NIVEAU PREREQ. COREQ. I Voor

Nadere informatie

INTAKEPROCEDURE VOOR DE BACHELOR NA BACHELOR IN DE LANDSCHAPSONTWIKKELING

INTAKEPROCEDURE VOOR DE BACHELOR NA BACHELOR IN DE LANDSCHAPSONTWIKKELING INTAKEPROCEDURE VOOR DE BACHELOR NA BACHELOR IN DE LANDSCHAPSONTWIKKELING A. Kandidaat-studenten met een buitenlands bachelor diploma Indien je over een buitenlands bachelor diploma beschikt, dien je eerst

Nadere informatie

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Start to study Overzicht Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Hoe maak je een goede studiekeuze? Studiekeuze Neem je tijd! begin

Nadere informatie

Een bachelor- of masterdiploma behalen

Een bachelor- of masterdiploma behalen Werken en studeren Ben je al aan het werk maar wil je een nieuwe uitdaging aangaan en professioneel een andere weg inslaan? Heb je vroeger niet de kans gekregen of genomen om verder te studeren maar wil

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel

Nadere informatie

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO SLO TAAL- EN LETTERKUNDE ACADEMIEJAAR 05-0 MODELTRAJECT IN ACADEMIEJAAR OPLEIDINGSONDERDELEN SEM SP NIVEAU PREREQ. COREQ. I Voor SP

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK)

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) GEZ Gezondheidszorg Departement Gezondheidszorg Campus Oude Luikerbaan 79 3500 Hasselt Verantwoordelijke EVK Ann Bancken (ann.bancken@khlim.be) Academiejaar

Nadere informatie

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)?

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Leerkrediet Informatie Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Diplomacontract: je volgt een opleiding met de bedoeling een diploma te behalen voor de volledige opleiding Creditcontract: je volgt

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Academiejaar 2012 2013 1. PROCEDURE 1.1 Aanvragen van je vrijstellingen

Nadere informatie

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba Intensieve zorgen en spoedgevallenzorg 06 Situering van de opleiding 08 Curricula 09 Individueel traject

Nadere informatie

Verkorte trajecten 2016-2017 (versie 2016-06-24)

Verkorte trajecten 2016-2017 (versie 2016-06-24) Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Sint-Annaplein 9000 Gent Verkorte trajecten 0-07 (versie 0-0-) Studenten die reeds een diploma hoger onderwijs behaald hebben, kunnen binnen onze opleiding via een

Nadere informatie

HBO5. Aanvullingstraject tot bachelor in de toegepaste informatica

HBO5. Aanvullingstraject tot bachelor in de toegepaste informatica HBO5 Aanvullingstraject tot bachelor in de toegepaste informatica 2015-2016 aanvullingstraject toegepaste informatica Via het volwassenenonderwijs een bachelordiploma halen, het kan! Heb je aan een Centrum

Nadere informatie

BACHELOR. lager onderwijs. verkort traject

BACHELOR. lager onderwijs. verkort traject BACHELOR lager onderwijs verkort traject Welkom! Onze troeven Profiel van de student Organisatie Opbouw programma Opleidingsprogramma Werkplekleren Getuigenissen Infodagen Nuttig om te weten Inschrijven

Nadere informatie

Voorlichtingsavond ILO

Voorlichtingsavond ILO Interfacultaire Lerarenopleidingen (POWL) Voorlichtingsavond ILO 14 februari 2017 Typ hier de footer 2 Didactief Special december 2016 3 Typ hier de footer 4 Onderzoek & de onderwijpraktijk eerstegraads

Nadere informatie

bachelor in de verpleegkunde

bachelor in de verpleegkunde Academiejaar 2014/2015 Werk en behaal je diploma via een brugprogramma bachelor in de verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Werk en behaal je diploma via een brugprogramma Omdat jij je wilt

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

leraar secundair onderwijs openlesdagen Woensdag 26 maart 2014

leraar secundair onderwijs openlesdagen Woensdag 26 maart 2014 PXL-University College Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt tel. +32 11 77 55 55 pxl@pxl.be PXL-Education leraar secundair onderwijs Infodagen Zondag 16 maart 2014 van 10-14 uur, alle campussen zijn geopend

Nadere informatie

buitengewoon onderwijs

buitengewoon onderwijs BACHELOR NA BACHELOR buitengewoon onderwijs Wil je je specialiseren in zorg op maat voor kinderen in het buitengewoon onderwijs? Wil je kwaliteitsvol inspelen op de specifieke onderwijsbehoeften van iedere

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN Officemanagement

VERKORTE TRAJECTEN Officemanagement VERKORTE TRAJECTEN Officemanagement 0 Arteveldehogeschool Opleiding Officemanagement Campus Kantienberg Voetweg 000 Gent trajectbeheerofm@arteveldehs.be www.arteveldehs.be VERKORTE TRAJECTEN OFFICEMANAGEMENT

Nadere informatie

A. Persoonlijke gegevens

A. Persoonlijke gegevens Windesheim, Gesprek op afstand Zelfevalutie/feedbackformulier Beste (aankomende) student, Hartelijk dank voor het invullen en versturen van het Intakeformulier Afstandsleren School of Education. Per e-mail

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding

Specifieke Lerarenopleiding Specifieke Lerarenopleiding www.hubrussel.be/slo ECONOMIE & MANAGEMENT Academiejaar 2009-2010 Aan de slag als leerkracht De Specifieke Lerarenopleiding (SLO) richt zich tot toekomstige leerkrachten economie

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure

Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs Crescendo Vaartdijk 86, 2800 Mechelen Inhoud Wat is de Specifieke Lerarenopleiding?...3 Wie kan de Specifieke Lerarenopleiding

Nadere informatie

NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 STUDEREN COMBINEREN BACHELOR KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS FLEXTRAJECTEN ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN

NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 STUDEREN COMBINEREN BACHELOR KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS FLEXTRAJECTEN ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 STUDEREN COMBINEREN BACHELOR KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS FLEXTRAJECTEN ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN BACHELOR KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS FLEXTRAJECTEN Altijd

Nadere informatie

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO SLO WETENSCHAPPEN EN INGENIEURSWETENSCHAPPEN ACADEMIEJAAR 04-05 MODELTRAJECT IN ACADEMIEJAAR OPLEIDINGSONDERDELEN SEM SP NIVEAU PREREQ.

Nadere informatie

Interfacultaire Lerarenopleidingen (POWL) Voorlichtingsavond ILO

Interfacultaire Lerarenopleidingen (POWL) Voorlichtingsavond ILO Interfacultaire Lerarenopleidingen (POWL) Voorlichtingsavond ILO 14 februari 2017 Typ hier de footer 2 3 Didactief Special december 2016 Typ hier de footer 4 Onderzoek & de onderwijpraktijk 5 eerstegraads

Nadere informatie

OFFICE MANAGEMENT VERKORTE TRAJECTEN. Event- en Projectmanagement Management Assistant Medical Management Assistant

OFFICE MANAGEMENT VERKORTE TRAJECTEN. Event- en Projectmanagement Management Assistant Medical Management Assistant Arteveldehogeschool Opleiding Office Management Campus Kantienberg Voetweg 66 9000 Gent trajectbeheerofm@arteveldehs.be VERKORTE TRAJECTEN OFFICE MANAGEMENT Event- en Projectmanagement Management Assistant

Nadere informatie

23/02/2015 Filip Vervenne

23/02/2015 Filip Vervenne 23/02/2015 Filip Vervenne 1.Een kijk op het hoger onderwijs 2.Studeren in het hoger onderwijs 1. Een kijkop het hoger onderwijs Berekening van het studiegeld http://www.kuleuven.be/studentenadministratie/inschrijvingen/studiegelden/

Nadere informatie

Kiezen in het VMBO/MAVO!!

Kiezen in het VMBO/MAVO!! Kiezen in het VMBO/MAVO!! Waarom nú, na 1 1/2 jaar al kiezen? 1. Uw kind moet de juiste leerweg volgen/kiezen!! 2. Binnen de leerweg moet de leerling een sector kiezen. Dit hoeft bij ons niet nu, maar

Nadere informatie

Volwaardige POSTSECUNDAIRE DAGOPLEIDINGEN

Volwaardige POSTSECUNDAIRE DAGOPLEIDINGEN Volwaardige POSTSECUNDAIRE DAGOPLEIDINGEN Je wil een nieuwe uitdaging direct na je secundaire opleiding? Je studeert aan het hoger onderwijs en kiest resoluut voor verandering? Kies voor een voedingsberoep!

Nadere informatie

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-04-22)

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-04-22) Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Sint-Annaplein 1 9000 Gent Verkorte trajecten 201-201 (versie 201-0-22) Studenten die reeds een diploma hoger onderwijs behaald hebben, kunnen binnen onze opleiding

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 februari 2008;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 februari 2008; Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot vaststelling van de vorm van de diploma's en de inhoud van het bijhorend diplomasupplement

Nadere informatie

VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA 2015-2016

VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA 2015-2016 VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA 2015-2016 ZIN OM VERDER TE STUDEREN? Meer dan 45% van de studenten aan de Arteveldehogeschool studeert succesvol verder. Je hebt heel wat mogelijkheden: Je kan een

Nadere informatie

INTAKEFORMULIER STUDENT BRUGTRAJECT

INTAKEFORMULIER STUDENT BRUGTRAJECT University Colleges Leuven-Limburg Groep Gezondheid en Welzijn Campus LiZa Schiepse Bos 5 3600 Genk INTAKEFORMULIER STUDENT BRUGTRAJECT 2016-2017 Welkom in onze hogeschool. Wij stellen het zeer op prijs

Nadere informatie

Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 24/01/17. Infosessie Hoger Afstandsonderwijs

Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 24/01/17. Infosessie Hoger Afstandsonderwijs Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 24/01/17 Doelgroep HAO Vanaf 21 jaar of minimum 3 jaar na S.O. Diploma S.O. (ASO, TSO, KSO of BSO mét 7 e jaar) Geen diploma en minimum 21?

Nadere informatie

Stap. Studieadviespunt Gent. Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering 2008-2009

Stap. Studieadviespunt Gent. Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering 2008-2009 de Stap Studieadviespunt Gent Klein Raamhof 8, 9000 Gent Tel. 09 233 75 15 - Fax 09 224 15 65 mail: info@destapgent.be website: www.destapgent.be Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Vrijstellings- en assessmentregelingen. elders verworven competenties (EVC s)

Vrijstellings- en assessmentregelingen. elders verworven competenties (EVC s) Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders verworven competenties (EVC s) Studiejaar: 2017-2018 Voor studenten die: het tweede jaar van de Educatieve Master of de masteropleiding Educatie en

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

Bachelor in het Onderwijs: Lager Onderwijs Campus Brussel academiejaar

Bachelor in het Onderwijs: Lager Onderwijs Campus Brussel academiejaar Bachelor in het Onderwijs: Lager Onderwijs Campus Brussel academiejaar 2017-2018 Eerdere wijzigingen in het opleidingsprogramma van de eerste opleidingsfase (overname 2015-2016) Het OPO Algemene onderwijskunde

Nadere informatie

BACHELOR IN GRAFISCHE EN DIGITALE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR

BACHELOR IN GRAFISCHE EN DIGITALE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR BACHELOR IN GRAFISCHE EN DIGITALE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2015-2016 Inleiding 2 1 HO WEST 3 2.1 Ba MCT (nmct en devine) 3 2 HO GENT 4 3.1 Ba Toegepaste informatica 4 3 karel DE GROTE HOGESCHOOL 5 4.1

Nadere informatie

ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE GRAAD. Economie. 3de leerjaar 4de leerjaar Godsdienst 2 2. Nederlands 4 4. Frans 5 4

ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE GRAAD. Economie. 3de leerjaar 4de leerjaar Godsdienst 2 2. Nederlands 4 4. Frans 5 4 LGEMEEN ECUNDIR NDERWIJ Economie Frans 5 4 Duits 0 1 Geschiedenis 2 2 Wiskunde 4 4 Biologie 1 1 Chemie 1 1 Fysica 1 1 Informatica 1 1 Economie 4 4 Muzikale opvoeding 1 0 Plastische opvoeding 0 1 De leerlingen

Nadere informatie

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-07-10)

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-07-10) Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Sint-Annaplein 1 9000 Gent Verkorte trajecten 201-201 (versie 201-07-10) Studenten die reeds een diploma hoger onderwijs behaald hebben, kunnen binnen onze opleiding

Nadere informatie

Verkorte trajecten (versie )

Verkorte trajecten (versie ) Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Sint-Annaplein 9000 Gent Verkorte trajecten 07-08 (versie 07-06-) Studenten die reeds een diploma hoger onderwijs behaald hebben, kunnen binnen onze opleiding via

Nadere informatie

Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 02/09/17. Infosessie Hoger Afstandsonderwijs

Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 02/09/17. Infosessie Hoger Afstandsonderwijs Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 02/09/17 Doelgroep HAO Vanaf 21 jaar of minimum 3 jaar na S.O. Diploma S.O. (ASO, TSO, KSO of BSO mét 7 e jaar) -> Geen diploma en minimum 21?

Nadere informatie

Profielkeuze voorlichting

Profielkeuze voorlichting Profielkeuze voorlichting 31-10-2013 Presentatie : M. Speetjens (Coördinator in-uitstroom/decaan) Presentatie van de 4 profielen in het regulier onderwijs Profielen op Helder Aansluiting op het hbo, universiteit

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN. Management Assistant Medical Management Assistant Event- en Projectmanagement

VERKORTE TRAJECTEN. Management Assistant Medical Management Assistant Event- en Projectmanagement Arteveldehogeschool Opleiding Office Management Campus Kantienberg Voetweg 66 9000 Gent trajectbeheerofm@arteveldehs.be VERKORTE TRAJECTEN OFFICE MANAGEMENT Management Assistant Medical Management Assistant

Nadere informatie

BRUGOPLEIDING VERPLEEGKUNDE 2015-2016

BRUGOPLEIDING VERPLEEGKUNDE 2015-2016 BRUGOPLEIDING VERPLEEGKUNDE 2015-2016 INHOUD 04 Doel van de opleiding 06 Situering van de opleiding 08 Curricula 13 Algemene informatie 16 Hoe te bereiken? VOORWOORD Het personeel en de studenten van de

Nadere informatie

Handleiding voor het samenstellen van een Individueel collegerooster

Handleiding voor het samenstellen van een Individueel collegerooster S.ORG.4.3/2007-08-20 uropese Hogeschool Brussel Campus conomische Hogeschool Dienst Studentenadministratie Stormstraat 2 1000 Brussel (02)210 13 02 Handleiding voor het samenstellen van een Individueel

Nadere informatie

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Atheneum De Vesten Augustijnenlaan 32 2200 Herentals Tel. 014/21 11 44 Fax 014/21 61 06 Email: info@goherentals.be

Nadere informatie

Hieronder krijgen jullie een woordje uitleg bij de clustertoewijzing, de inhoudelijke thema s en de aanspreekpunten.

Hieronder krijgen jullie een woordje uitleg bij de clustertoewijzing, de inhoudelijke thema s en de aanspreekpunten. Vakdidactiek in afstand: een handleiding voor cursisten Beste cursist Vanaf volgend semester volg jij specifieke vakdidactiek in de cluster van jouw vereiste bekwaamheid. Deze specifieke vakdidactiek wordt

Nadere informatie

LERAREN- OPLEIDINGEN Voorlichtingsbijeenkomst 26 mei 2015

LERAREN- OPLEIDINGEN Voorlichtingsbijeenkomst 26 mei 2015 LERAREN- OPLEIDINGEN Voorlichtingsbijeenkomst 26 mei 2015 Science Education and Communication Leraar vho maatschappijleer en maatschappijwetenschappen PROGRAMMA 3TU M-SEC: eerstegraads lerarenopleidingen

Nadere informatie

Studierichtingen tweede graad

Studierichtingen tweede graad Studierichtingen tweede graad 2 WELKOM Beste ouders Beste leerling De eerste twee jaren van het secundair onderwijs heb je zo goed als achter de rug. Je hebt momenteel al een nieuwe studiekeuze in gedachte

Nadere informatie